Perspektif. Ayrımcılık Gerçeği Yeniden Gündemde

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Perspektif. Ayrımcılık Gerçeği Yeniden Gündemde"

Transkript

1 Perspektif JANUAR / OCAK 2011 Jg./Yıl: 17, Nr./Sa yı: 193 İslam Toplumu Millî Görüş Aylık Yayın Organı Ayrımcılık Gerçeği Yeniden Gündemde

2 En acılı gününüzde 7 yanınızdayız 24 gün saat COMNUNAUTÉ ISLAMUQUE DU MILLÎGÖRÜŞ Cenaze Fonu 28 boulevard Poissonnière PARIS Tel.: Cep : Faks:

3 editör Selamların en güzeli ile Yeni Bir Yıl... Aslında birbirinden pek de farklı olmayan yıllardan bir yenisine daha girmiş bulunuyoruz. Eğer geçen yıl birileri ya da tüm insanlar için kötü geçti ise, bu gelişmenin baş sorumlusu bizzat insandır. Aynı şekilde önümüzdeki yılın nasıl geçeceği de yine insanlara bağlıdır. Bu anlamda, geçen yıl ile gelecek yıl arasında bir fark bulunmuyor. Eğer her ikisi arasında bir farklılık çıkacaksa bu farklılık, mutlaka, insanların amellerindeki farklılıktan kaynaklanacaktır. İki günü aynı olan ziyandadır şuuruna sahip olan Müslümanlar, geçmişteki olumsuzluklarla ümidsizliğe kapılamayacakları gibi, geçmişteki başarılar ve olumlu gelişmelerle de avunup tembellik yapamazlar. Yani hayat, Havf ve Reca dediğimiz korku ve ümidin esiri olmadan sürdürülmelidir. Ümidin verdiği cesaretin ihmalkârlığa götürmesinden korktuğumuz gibi, korkuya kapılıp nasılsa işler yolunda gitmeyecek diyerek de ümidsizliğe düşmekten de korkarız. Onun için, her yeni güne, hayırlı bir amel yapmak üzere Allah a güvenerek başlarız. Hatalarımızın ve ihmalkârlıklarımızın muhasebesini yapar, daha hayırlı hizmetler yapmak üzere Allah tan inayet dileriz. Bu sayımızda bir kaç araştırmanın sonuçlarını değerlendiriyoruz. Araştırmaların ikisi Türkiye de ve Almanya da diğer Avrupa ülkelerinde de pek farklı değil tesettürlü Müslüman kadınların özellikle iş piyasasında karşılaştıkları ayrımcılıkları incelerken, bir diğeri de Almanya nın komşu ülkeleri ile mukayeseli bir şekilde İslam ve Müslümanlarla ilgili algılamalarını değerlendiriyor. Öteki iki araştırma ise Almanya Aile Bakanlığı tarafından, Müslüman gençlerin şiddete eğilimi ve varsa bu eğilimin İslamî dindârlık tan kaynaklandığının tesbit edilmesi amacına yönelik gençlik ve şiddet araştırmaları. İlginçtir ki, araştırmalar kamuoyuna böyle sunulurken, ortaya bu iddiayı destekleyen bir sonuç çıkmamış. Gelecek sayımızda buluşmak üzere, Allah a emanet olun. Oğuz ÜÇÜN CÜ Pers pek ti f IGMG AY LIK YA YIN OR GA NI JANUAR / OCAK 2011 Yıl/Jg.: 17, Sayı/Nr.: 193 Boschstr , D Kerpen Tel.: 02237/ Fax: 02237/ YA YIN CI HE RA US GE BER Is la misc he Ge me ins chaft Mil lî Gö rüş IGMG e.v. Amt sge richt Bonn, VR 6621 Vertreten durch den Vorstand: Osman Döring, Vorsitzender; Oguz Ücüncü, Generalsekretär; Ali Bozkurt, stellv. Vorsitzender Genel Yayın Yönetmeni / Chefredakteur: Oğuz Üçün cü (V.i.S.d.P) Dizgi-Layout: İlhan BİLGÜ Baskı Druck: Ya vuz söh ne-du is burg Ya yın la nan ma ka le ve fi kir ya zı la rı nın so rum lu luk la rı ya zar la rı na ait tir. Die in der Zeitschrift veröffentlichten Meinungen binden die Autoren, nicht die IGMG İLAN SER Vİ Sİ AN ZE IGEN SER VI CE: Tel.: 02237/ Fax: 02237/ E-Ma il: ta nit ABO NE SER VİSİ ABON NE MENT: Is la misc he Ge me ins chaft Mil lî Gö rüş Lasts chrif tab tei lung: Boschstr , D Ker pen Tel.: 02237/ Fax: 02237/ E-Ma il: mitg li Yıl lık abo ne üc re ti: 59,-EU RO Jah re sa bon ne ment: 59,-EU RO IGMG Ge nel Mer kez Üye le ri ne Üc ret siz dir Für Vereinsmitglieder der IGMG kostenlos Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten HE SAP NO BANK VER BIN DUNG: BANK AUSTRIA: IBAN: AT SWIFT: BKAUATWW

4 içindekiler gündem Almanya da İslam a Çarpık Bakış 5 İş Hayatının Üvey Evlatları : Başörtülüler 6 Unut(tur)ulmuş Bir Sorun: Başörtüsü İbadetine Yönelik Ayrımcılık 8 Gençler, Müslüman Gençler ve Şiddet 10 islam ve hayat Örf ün Din deki Yeri Dinî Açıdan Kültürel Etkileşim ve Bazı Kutlamalar GENÇLER, MÜSLÜMAN GENÇLER VE ŞİDDET teşkilat T.C. Berlin Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Ali Dere IGMG yi ziyaret etti 16 toplum Yaşanan Irkçılık ve Batı nın Kendini İnkarı 17 Dil, Anadil, Kültür... Kapitalist Küreselleşme Samimiyet, Dayanışma ve Sevinç dünya Hindistan da Babür Camii Problemi Amerikan Ara Seçimlerinin Ortadoğu daki Yansımaları Rusya daki Müslümanlar kültür Çadırlar, Seralar, Bahçe ve Fıskıyeler welt Muslime in Russland islam und leben Kultureller Austausch aus religiöser Sicht aktuell Die negative Wahrnehmung des Islams in Deutschland HİNDİSTAN DA BABÜR CAMİİ PROBLEMİ MUSLİME İN RUSSLAND

5 gündem Almanya da İslam a Çarpık Bakış İlhan Bilgü Münster Üniversitesi nden Din Sosyoluğu Prof. Dr. Detlef Pollack ın, Alman toplumunu diğer komşu ülkeler ile kıyaslayan ve bu toplumların Hristiyanlık harici dinlere bakış açısını yansıtan araştırmasının sonuçları, Almanya nın giderek içine kapanık bir toplum haline dönüştüğünün bir göstergesi olabilir mi? Bu soruya kısa yoldan evet cevabı vermek Alman toplumuna bir haksızlık olmakla birlikte, araştırma sonuçlarının hiç de yabana atılmayacak toplumsal endişeleri de ortaya koyduğunu söylemek gerekir. Zira daha geçen aylarda Friedrich Ebert Vakfı nın Krizdeki Merkez: Almanya da Aşırı Sağ Anlayışlar (Die Mitte in der Krise, Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland 2010) adlı araştırması da Alman toplumunda nasıl bir yön farklılaşmasının ortaya çıktığını gösteriyordu. Her iki araştırma da Alman toplumunun hoşgörüden uzaklaştığını, kendisinden olmayan öteki lere karşı daha da kısıtlayıcı ve ayırımcı düşüncelere sahip olduğunu gösteriyor. Prof. Dr. Detlef Pollack ın araştırması, öncü kültür tartışmalarının neredeyse devlet politikası haline geldiği Almanya da, halkın Hristıyanlık haricindeki dinlerin mensupları hakkındaki olumsuz düşünceleri olduğunu göstermesi bakımından da ilginç veriler ortaya koyuyor. Soru şöyle sorulmuş: Aşağıdaki dinî grup mensuplarına karşı kişisel tutumunuz nasıl? Cevap şıklarından Çoğunlukla veya Çok Olumsuz bölümüne gelen cevap oranları ise şöyle: Müslümanlar: Batı Almanya: Yüzde 57,7; Doğu Almanya: Yüzde 62,2. Aynı soruya Hindular için: Batı Almanya: Yüzde 24,1; Doğu Almanya: Yüzde 31 oranında olumsuz cevap gelirken, Yahudiler için de: Batı Almanya: Yüzde 28,2; Doğu Almanya: Yüzde 29,4. Sonuçlar değerlendirildiğinde, olumsuz yaklaşımın sadece Müslümanlara karşı değil, aynı zamanda, Hindu ve Yahudilere karşı da yüksek oranda toplumda yer edindiğini görmek mümkün. Bu eğilimin, Ülkemizin yabancı kültürlerin/ulusların tehditi altında olduğuna inanıyorum hükmüne verilen cevapların çok yüksek oranda çıkmasının Artan dinî çoğulculuk, hem çatışma hem de zenginlik sebebidir hükmüne verilen cevaplardan, çoğulculuğu bir çatışma sebebi olarak görenlerin daha da yüksek oranda olması ile karşılaştırılması halinde, hiç de şaşırtıcı olmaması gerekir. Öteyandan Almanya nın hem doğusu hem de batısı, dinî çoğulculuğu çatışma sebebi olarak görmede nerdeyse aynı orana sahipler: Yüzde 73,3 Batı Almanya; Yüzde 74,5 Doğu Almanya. Ülkelerinin kültür tehditi altında olduğuna inananların sayısının azımsanmayacak kadar yüksek olduğunu da dikkate alırsanız, insanların diğer dinlerin mensuplarına karşı nasıl olumsuz hükümler beslediğini görebilirsiniz. Fakat araştırma, Almanya toplumunun cami inşaası meselesinde biraz tereddütlü olmasına karşın (Batı Almanya: Yüzde 28,4; Doğu Almanya: Yüzde 19,5.) her türlü dine saygı gösterilmesi ve inanç özgürlüğü hususunda ise büyük oranda toleranslı olduğunu da gösteriyor. Bu oran, dinlere saygı gösterilmesi meselesinde Batı Almanya da yüzde 80,8 iken, Doğu Almanya da yüzde 75. İnanç özgürlüğü meselesinde ise Batı Almanya nın oranı yüzde 93,9 iken Doğu Almanya nın oranı ise yüzde 87,1. Araştırmanın en önemli ilginç sonuç ise dinî haklar meselesinde İslam söz konusu olduğunda, Alman toplumunun neredeyse yarısının kuvvetli bir kısıtlamadan yana olduğunun ortaya çıkmasıdır. Buna göre, Batı Almanya toplumu yüzde 42 oranında Müslümanların dinî haklarının kuvvetli bir şekilde kısıtlanmasından yana tavır takınırker, Doğu Almanya toplumu bu anlamda kuvvetli bir kısıtlamayı yüzde 54,6 oranında onaylıyor. İslam dini ve Müslümanlara karşı giderek olumsuzlaşan Alman toplumundaki bu önemli yol ve yön değişikliğinin pek çok sebebleri tesbit edilebilir. Halkın daha fazla kabul edilemez eğilimlere yönelmesinde, medyanın Müslümanlarla ilgili olarak sürekli bir şekilde olumsuz haber ve yorumları öne çıkarmasının yanı sıra, özellikle politikacıların, halkda oluşan endişeleri giderme yerine, bu endişeleri daha da körükleyici söylem ve politikalara sarılmaları, hatta daha da ileri giderek bu söylemleri yasalaştırarak hukukî bir zemine oturtmaya çalışmaları en önemli etken olsa gerek. JANUAR OCAK 2011 sayfa 5

6 gündem İş Hayatının Üvey Evlatları : Başörtülüler İlknur Melekoğlu. Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Türkiye deki iş hayatı açısından başörtüsü yasağı ve ayrımcılığa ilişkin bir rapor yayınladı. Rapor şimdiye dek yapılan kız öğrencilerin üniversitelere başörtüsü ile girip girmemesi üzerine olan tartışmaların ekseninin başörtülü kadınların istihdam ı eksenine taşınması açısından önemli. Bu çalışma, ilk defa Türkiye deki yetişkin kadınlardan, yetişkin meslek sahibi kadınların iş hayatında nasıl bir durumda olduğundan bahsediyor. Türkiye deki kadınların % lik bir oranının, üniversite mezunlarının %16 sının, çalışan kadınların ise %40 ının başörtülü olduğu gözönüne alındığında raporu geç bile kalınmış bir çalışma olarak değerlendirmek yersiz olmasa gerek. Başörtüsü Yasağı ve Ayrımcılık: Uzman Meslek Sahibi Başörtülü Kadınlar başlıklı rapor, Aralık 2009-Haziran 2010 tarihleri arasında, Ankara-İstanbul ve Konya da yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanmış. Raporda 79 uzman meslek sahibi başörtülü kadın ve 25 erkekle yapılan görüşmeler, başörtülü kadınların sadece üniversite ve kamuda değil, özel sektörde de ayrımcılığa uğradığını ortaya koyuyor. Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Cindioğlu tarafından hazırlanan çalışma, özel sektörün de başörtülü kadın çalıştırmadığını, çalıştıranların da başörtülü kadınların görünmez olmasını istediklerini belgeler nitelikte. Zira, araştırmaya katılan doktor, eczacı, öğretmen, sekreter, reklamcı, halkla ilişkiler uzmanı gibi farklı dallarda çalışan uzmanların çoğu Bizden iş dünyasında görünmez olmamızı istiyorlar. İşi görünmez olarak yapıyoruz diyor. Başörtülü kadınlara yönelik ayrımcılık olarak adlandırabileceğimiz uygulamalarda arka odada çalıştırılmak, düşük statüde ve düşük ücretle çalıştırmak, toplantılara götürülmemek, kamu kurumlarıyla olan ilişkilerden uzak tutmak, başı çekiyor. Dindarlık çalışmaya engel değil Rapor, başörtülü meslek sahibi kadınların iş hayatına girerken yaşadıkları ayrımcılıkların temel olarak kendi dindarlıklarından ya da ailelerinin engellemelerinden kaynaklanmadığını da ortaya koyuyor. Araştırmaya katılan kadınlar dindarlıklarının çalışmalarına engel değil, tam tersine teşvik edici bir etken olduğu konusunda ısrarcılar. Sözkonusu kadınlar yıllarca emek verip okudukları, uzmanlaştıkları mesleklerini uygulamak ve toplumda üretici insan olmak istiyorlar. Çalışmayı sadece para kazanmak olarak değil, kendini kamusal alanın bir parçası olarak görmek için bir araç olarak görüyor kadınlar. Zira bir çoğu eşlerinin çalışma evde otur, işten alacağın parayı ben vereyim yönündeki tekliflerine olumlu yaklaşmıyor. Kimi kadınlar da üniversite hayatından sonra çalışmadan evde oturmanın bir kısım insanların yobazlar tanımına uygun düşeceği için çalışmaktan yana. İş hayatında belli alanlarda sadece belli görüşlere sahip kadınların varolması başörtülü kadınları rahatsız ettiğinden, onlarda biz de varız, bizim de bu alanlarda söyleyeceklerimiz var demek istiyor. Başörtüsünün korucuyu işlevine de değinen kadınlar, başörtülü oldukları için bazıları tarafından eleştirilseler de başörtüsünün onlara kattığı iyi, namuslu kadın imajı nedeniyle toplumun bazı kesimi tarafından korunduklarını hissettiklerini söylüyor. Yıllarca kızlarını okutmak için emek veren aileler de kızlarının çalışmasını istiyor. Ailelerin çoğu- eğitim seviyesi ya da dinî yaşayışı farketmeksizin- başörtüsü nedeniyle istedikleri konumlara gelemeyen kızlarına, başlarını açmalarını ya da peruk gibi alternatif çözümler bulmalarını tavsiye ediyor. Özellikle kendi yaşamlarında çalışmamış olmanın eksikliğini gören anneler kızlarının okuyup, çalışması konusunda ısrar ediyor. Başörtülü kadınlar ücret politikalarında ayrımcılığa maruz kalıyor. İş hayatında zaten kadınların erkeklere göre daha az ücret aldığı bilinen bir gerçek ancak konu başörtülü kadınlara gelince durum daha da vahim. Başı açık kadınlardan daha düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalan başörtülüler, iş bulamadıkları için zaman zaman sigortasız işlere de mahkum oluyorlar. sayfa 6 Perspektif

7 Kamudaki yasak çalışma hayatının bir çok yönünü etkiliyor Kamu sektörü özel sektöre kıyasla, düzenli çalışma saatleri ve güvenceli iş olanakları nedeni ile kadınlar açısından daha cazip görülüyor ancak başörtülü kadınların kamu sektöründeki iş olanaklarına ulaşmaları kamuda uygulanan başörtüsü yasağı nedeni ile çok zor. Kamuya giremeyen başörtülü kadınlar için özel sektörde çalışmaktan başka bir çıkış yolu kalmıyor. Rapora göre, özel sektörde çalıştıklarında ise, daha düşük statülü ve düşük gelirli pozisyonlarda görev almak durumunda kalarak, daha zor yükseliyorlar. Ekonomik kriz ve küçülme dönemlerinde ilk işten çıkarılanlar da yine başörtülü kadınlar oluyor. Raporun çarpıcı sonuçlarından biri de başörtüsü yasağının yayılma etkisine dikkat çekmesi. Kamuda varolan yasağın, özel sektörü etkilediği, kamu ile özel sektörün birbirleriyle ilişkileri nedeniyle, özel sektörde de başörtülü uzman meslek sahibi kadınların tercih edilmedikleri vurgulanıyor. Verilere göre, kamu ile ilişkisi olan her türlü özel kuruluş, başörtülü kadın bir eleman çalıştırmayı bir işin yapılması açısından bir eksiklik olarak görüyor. Dolayısıyla her toplantıya, her kamu binasına başörtülü çalışan gönderemiyor. Yani iş hayatının yapısından dolayı doğal bir engel ortaya çıkıyor. İşveren açısından meslek sahibi başörtülü kadın çalıştırmak bir kısıtlılık olarak görülüyor. Profesyonel işlerin yapısı gereği, başörtülü bir kadın, mesleğin yapısından ötürü iletişim kurması gereken diğer kişiler ve kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlarla ilişki kuramayarak, toplantılara katılamıyor, sosyalleşemiyor. Bu nedenle işveren açısından, bu tarz iletişimlerde sorun teşkil edecek başörtülü bir bayana yatırım yapmak çok anlamlı ve rasyonel bir seçim olmuyor. Diğer taraftan, başörtüsü yasağı nedeniyle, özel sektör işvereni açısından meslek sahibi başörtülü kadın çalıştırmak önemli bir fırsata da dönüşebiliyor. İşveren- bu insanların kamuda çalışamayacağının bilinciyle- eşdeğer bir hizmeti çok daha ucuza satın alırken, bu kadınların iş hayatındaki konumlarından yararlanarak dayattığı uzun çalışma saatleri ve ertelenen terfilerle başörtülü çalışanı daha karlı bir yatırım olarak da görebiliyor. Bu özel sektör patronlarına başörtülü kadın çalıştırmak sosyal sorumluluk sahibi bir işveren imajı da verdiğinden, hem kendi vicdanını rahatlatıyor, hem de çevresine karşı saygınlığını artırmasını sağlıyor. TESEV in araştırması Laik kesimin sahip oldukları özel sektör kuruluşlarında ise bu kadınlar yok. Başörtülü kadınlar okuldan sonra karşılaşacakları zorlukları bildikleri için İslami açıdan kendilerine uygun işyerlerine başvurmayı tercih ediyor. Mesela içkili iş partilerinin olmayacağı şirketlere yöneliyorlar. İş hayatında böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarında ise bu tür ortamlara katılmamayı tercih ediyorlar. Yasak, kadın istihdam oranını düşürüyor Araştırma başörtülü kadınların yasakla başetme stratejilerinin de birbirinden farklı olduğunu gösteriyor. Kimi çalıştıkları kamu kuruluşunda başlarını açarken, kimi peruk kullanıyor, kimi de işten atılmayı göze alarak örtüleriyle çalışmaya devam ediyor. Bir kısmı da tüm bu mücadeleden yorulup çalışmamaya karar vermiş. Bu durumda toplum ve iş hayatı eğitimli kadın iş gücü nden, kadın iş gücünün yaratıcılığından, üretkenliğinden, çözüm odaklı düşünme sisteminden mahrum kaldığı için toplumların iktisadi kayıpları da düşünülmesi gereken önemli bir mesele olarak karşımıza çıkıyor ve 2010 da yllarında kadın istihdamına dair Dünya Bankası ve Devlet Planlama Teşkilatı gibi önemli kurumların hazırladığı raporlar Türkiye deki kadın istihdamının düştüğüne işaret ediyor, ancak hiçbir rapor bunun başörtüsü yasağıyla ilişkili olabileceğine değinmiyor. Oysa TESEV raporu başörtülü uzman kadınların önemli bir ortak özelliğinin de meslek sahibi çalışan kadınlar olarak mesleklerini icra etmek ve toplumsal ve kamusal alanda mesleki konumlarıyla varolmak istediklerini, ancak iş hayatındaki üvey evlat muamelesi nedeniyle iş hayatına gereği gibi katılamadıklarını ortaya koyuyor. TESEV raporu başörtülü eğitimli kadınlar, başörtülü eşi-kızı-kardeşi ya da yakını olanlar için yeni farklı bir bilgi içermiyor aslında. Onlar yıllardır bu sorunlarla karşı karşıya, ancak rapor konuyu istihdam boyutunda bilimsel düzeyde ele alması itibariyle dikkat çekebilir ve umulur ki, kanun koyucular da başörtüsü konusunu ele alırken bu rapor bulgularını gözardı etmez. Kaldı ki, iş hayatının üvey evlatları olarak görülen başörtülülerin öz evlatlara dönüşebilmesi için öncelikle özel sektörün tutumunun değiştirmesi gerekir. Bu da ancak başörtülülere kamunun kapılarının açılmasıyla doğacak rekabet ortamının oluşmasıyla mümkün. Yoksa şimdiye dek olduğu gibi bundan sonra da bu kısır döngü dönmeye devam edecektir. JANUAR OCAK 2011 sayfa 7

8 gündem Unut(tur)ulmuş Bir Sorun Başörtüsü İbadetine Yönelik Ayrımcılık Evet, günümüz Zeitgeist ını karakterize eden özelliklerden bir tanesi de, eşitliğin değil de ayrımcılığın öncelenmesidir. Kimine göre ciddi bir sebep, kimine göre kurgulanan bir bahane ve kimine göre de kullanılan fırsat olarak kabul edilen terör, eşitlikten ayrımcılığa kayan zihniyet dönüşümü için belirleyici bir etkendir. Ünal Koyuncu Müslüman kadının başörtüsü ibadetine yönelik devlet tarafından uygulanan ayrımcılığı ele aldığımızda, öncelikle bu ibadete ve ibadetin uygulanacağı devlet alanına yüklenen farklı anlamlarla karşılaşırız. Çağımızda şekillenen yeni güvenlik önlemleriyle yetkililer, terör endişesine orantılı bir şekilde vatandaşların, yolcuların, öğrencilerin ve diğer farklı grupların mümkün olduğunca kapsamlı bilgisine sahip olmak istiyor. Bunun içinde onları yaş, din ve etnik köken gibi kategorilerde sınıflandırma hedefi güdüyor. Eşitlik ilkesine aykırı ve özel alana müdahalede sınırı aşma anlamına gelen bu eğilimde yeni bir gelişme olarak Almanya da, uçak yolcularını etnik kökene göre ayırma teklifi yapıldı. Teklif, her ne kadar da siyasiler tarafından kabul görmesede, içinde yaşadığımız coğrafyanın Zeitgeist ını resmetmesi açısından önem taşıyor. Evet, günümüz Zeitgeist ını karakterize eden özelliklerden bir tanesi de, eşitliğin değil de ayrımcılığın öncelenmesidir. Kimine göre ciddi bir sebep, kimine göre kurgulanan bir bahane ve kimine göre de kullanılan fırsat olarak kabul edilen terör, eşitlikten ayrımcılığa kayan zihniyet dönüşümü için belirleyici bir etkendir. Ama tek sebep değildir. Güvenlik politikaları ekseninde yürürlüğe konulan ayrımcı yaklaşımları ele alırken bu faktörü tabiki göz önünde bulundurmak gerekir. Ancak toplumun diğer makro ve mikro alanlarında vuku bulan ayrımcılıkları izah için başka unsurları hesaba katan çözümlemelere ihtiyaç vardır. Mesela, Müslüman kadının başörtüsü ibadetine yönelik devlet tarafından uygulanan ayrımcılığı ele aldığımızda, öncelikle bu ibadete ve ibadetin uygulanacağı devlet alanına yüklenen farklı anlamlarla karşılaşırız. Anlamlar arasında cereyan eden çatışmada devlet alanının dinî sembollerden muaf tutulması gerektiği argümanı taraftarlarının bir bakıma galip gelmesiyle başörtüsü, devlet otoritesi tarafından kenara itilmiştir. Dikkat edersek, devlet okullarında ders veren öğretmen için başörtüsünün yasaklanmasından bu yana, sorun kamuoyunun gündeminden düşmüş gibi. Artık neredeyse hiç kimse, dindarlığının bir tezahürü olarak başını örten Müslüman kadın öğretmenin, bu ibadetini meslek hayatında da yerine getirebilmesi gerektiğinden bahsetmiyor. Hak talebi için Anayasa Mahkemesi ne başvuran Fereshta Ludin in davası sürecinde üst sıralarda yer alan bu sorun şimdilerde unut(tur)ulmuş durumdadır. Sorun, medyada önemini yitirerek görünmez hale gelsede, eşitlikçilik ilkesine dayanan toplumun mikro alanlarında zaman zaman gün yüzüne çıkmaktadır. Avukat, ana okulunda eğitimci, mağazada satıcı olmak isteyenlerin iş başvurularında, üniversite öğrencisinin staj yeri müracatında ve sayfa 8 Perspektif

9 Interkultureller Rat tarafından yayınlanan çalışma Özelliklede uluslararası diplomaside uyguladığı yumuşak güçle Avrupa dışı ülkelerde bu yazılı haklarla ilgili bilincin oluşmasına katkıda bulunan Almanya, bir kısım ülkelerde yaşanan sorunu -ki bu ülkelerin başında maalesef hâlâ Türkiye yer almaktadıradeta ithal etti. yeni bir daire ararken ev bürosuyla yapılan ön görüşmede adaylar başörtüsü damgasına (Stigma) takılabilmektedir. Böylelikle küçük ölçekli alanlara hakim olan güç, bireyin kişisel tercihiyle gelişen beden anlayışına müdahale edebilmektedir. Tıpkı devlet otoritesi gibi, ve hatta ondan meşrulaştırıcı güç alarak. Toplumdaki otoriteler silsilesinin doruk noktası olan devlet, dindarlığın Avrupa ölçeğinde göreceli yeni şekli olan Müslümanlığı başörtüsü örneğinde çifte standarda tabi tutmaktadır. Ve biraz önce değindiğimiz gibi devletin bu uygulaması, toplumun diğer katmanlarında vuku bulan ayrımcı uygulamalar için güç vermektedir. Tabi bu arada güçler ayrılığı ilkesine tabi olan devletin çelişkili uygulamalarına da işaret etmek gerekir. Zira kendi yetki sınırları içerisinde yer alan okulda başörtülü kadınlara görev vermeyen devletin yasama ve yürütme organlarına karşın, yargı organları sivil alanda vuku bulan bu kapsamdaki çatışmalarda çözüm bulma mercii olarak işlev görmektedir. Değindiğimiz noktaları hesaba kattığımızda yazımızın asıl konusu olan metnin yüzeysel bir çalışma olduğunu görürüz. Interkultureller Rat (Kültürlerarası Konsey) tarafından başörtüsüne yönelik ayrımcılık konusunda hazırlanan çalışma, bu alanda yapılmış araştırma ve raporları derleme mahiyetinde faydalı bir işlev görsede, sorunun arkaplanını izah etmede yetersiz kalmaktadır. 1 Sorunu yaşayan kişilerle ilgili dokumantasyona şühesiz ki ihtiyaç vardır. Ancak eksikliği hissedilen ve sorunun çözümünde katkı sağlayabilecek olan diğer faktör, başörtüsünün bir damga haline gelmesine neden olan asıl etkenlerin incelendiği, yasağı ve ayrımcılığı meşrulaştıran kişi ve kuruluşların ele alınacağı araştırmalardır. Sorunu yaşayanlarla ilgili veri ve dokumantasyon hazırlığı ne kadar elzem ise, yaşatan mekanizma ve bu mekanizmanın sorumluluğunu taşıyan kişilerle ilgili analizlerde o kadar gereklidir. Bu hedefi yerine getirebilmek için öncelikle, yazılı yasaların geçerliliğini yitirdiği bir alanda hareket edildiğinin bilincinde olmak gerekir. Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, uluslararası bir takım deklerasyon ve sözleşmelerle Anayasa gibi metinlerde temel hak ve hürriyetler gayet açık ve net bir şekilde ifade edilmiş olsada, bu metinlerde yer alan maddelerin anlamını kaybettiği bir alan ne yazık ki oluşmuş durumdadır. Özelliklede uluslararası diplomaside uyguladığı yumuşak güçle Avrupa dışı ülkelerde bu yazılı haklarla ilgili bilincin oluşmasına katkıda bulunan Almanya, bir kısım ülkelerde yaşanan sorunu -ki bu ülkelerin başında maalesef hâlâ Türkiye yer almaktadır- adeta ithal etti. Toplumdaki dinî çoğulcuğulu devlet alanına yansıtmaktansa, bu alanı laikçi bir mantıkla dönüştüren devlet yetkilileri, böylelikle sorunun kalıcılığına katkı sağladı. Buna karşın söz konusu alan, yazılı olmayan yasalarla, yani tarihi gelişmelerin etkilediği yargılar, ekonomiksiyasi hesaplar ve kültürel yaklaşımlarla dizayn edilmektedir. Somut bir örnekle izah etmek gerekirse, iş başvurusunda bulunan bayanın başörtülü resmine yer vermesi, ayrımcılıkla mücadele yasasının yürürlükte olmasına rağmen onun okul hayatı başarılarını gölgede bırakarak ret cevabı almasına neden oluyorsa, işverenin tutumunu işte bu yazılı olmayan yasalarla ancak izah edebiliriz. Bu yasaların tahlilinde kullanılabilecek ilk yöntem, söylemler dünyasının (diskurswelt) incelenmesidir. Bir olgu veya nesne ile ilgili kabul veya red öncelikle söylem düzeyinde gerçekleştiğine göre, söz konusu olan objeye yüklenen anlam anahtar rol oynamaktadır. Bu açıdan bakıldığında, başörtüsü ekseninde gelişen anlamlar dünyasının haritasını çizmek, durum tespitinin bir başka önemli boyutudur. Tartışmalarda merkezi konumda yer alması gereken anlam, tabiki ibadeti ifa edenlerin ortaya koyduğu yaklaşımlardır. Bir takım geleneksel ve örfi sebeplerden dolayı anlam yozlaşması söz konusu olabilir. Aynı şekilde kültürel, medyatik ve siyasi nedenlerden dolayı çarpık algılamalar türemiş olabilir. Nihayetinde bütün bu çarpıtıcı tanımlamalar bizce merkezi konumda olan tanımı zihnimizde gölgede bırakmamalıdır. 1 Interkultureller Rat in Deutschland: Starke Frauen, schwerer Weg! Zur muslimischen Benachteiligung in der Gesellschaft. September 2010 JANUAR OCAK 2011 sayfa 9

10 gündem Gençler, Müslüman Gençler ve Şiddet Araştırmalar, Bakan Schröder in Popülist Söylemini Boşa Çıkarıyor İlhan Bilgü Almanya Federal Aile ve Gençlik Bakanı Dr. Kristina Schröder, ülkedeki gençlerin şiddet eğilimini ortaya koymasını istediği iki ayrı araştırma yaptırdı ve bu araştırmaları bir basın toplantısı yaparak kamuoyu ile paylaştı. Araştırmalardan birisi, suçlara karışan gençlerin oranlarını kökenlerine göre değerlendirirken, bir diğeri de göçmen kökenli Müslüman gençlerin şiddet eğilimlerini sebepleri ile inceliyor. Bu tür araştırmaların ilki olmayan bu iki araştırma, gerçeklerin tesbitinden ziyade, Bakan ın klişeleşmiş kanaatlerinin haklılığını ortaya koymaya yönelik olarak yaptırılmıştı. Araştırmaların özellikle Müslüman Gençler üzerine vurgu yapması, kamuoyunun dikkatini azamî oranda üzerine çekti. Nitekim, hemen hemen tüm gazeteler ve diğer medya organları Bakan Schröder in basın toplantısına büyük ilgi gösterdi. Zira Bakan, basın toplantısından önce yaptığı açıklamalarla, gençlerdeki şiddet eğilimi ile dindarlık arasında bir bağ bulunduğuna işaret ediyor ve buradaki dindarlığın da İslam dini olduğunu ima ediyordu. Basın toplantısında herkes Bakan ın, araştırmalardan ilginç bölümler ve sonuçlar sunacağını beklerken, Genç erkek Müslümanlar arasında şiddet eğiliminin emsalleri olan diğer gençlere oranla daha fazla olduğu ve Almanya da okullarda sadece Alman olduğu için baskıya maruz kalan çocukların sayısı az olmayıp, buna artık daha fazla katlanamayacakları yönünde açıklamalarıyla karşılaşması araştırmalara olan merakı daha da artırdı. Araştırmaya göz gezdirenlerin, araştırmada bu yönde bir bulgu olmadığı yönündeki sorularına ise Bakan, Müslüman gençlerin şiddet eğiliminde, Sosyal mağduriyet ve ayrımcılık önemli bir rol oynasa da bu, olayı açıklamaya yetmediği cevabını veriyordu. Çünkü, Bakan ın önündeki araştırmalar, din vurgusundan ziyade, sosyal mağduriyet ve ayrımcılığın gençleri şiddete yönelten en önemli faktörler olduğunu gösteriyordu. Fakat Bakan, Dindarlık, yani İslamlılık 1 ile Maçoluk ve şiddet eğilimi arasında bir ilişki var olduğunda ısrarlı idi. Bakan ın daha öncelerden de gündeme getirdiği, Alman düşmanlığı meselesinin de yer aldığı araştırmalarda, dikkat çeken yönlerden birisi, Alman düşmanlığı yapan Müslüman gençler in, daha önce kendileri Almanlar tarafından şiddet gördüklerinin ortaya konulması. Ayrıca, Müslüman gençlerin Almanları iyi bir komşu olarak tanımlayan larının oranı, Türkleri, iyi komşu olarak tanımlayan Alman gençlerine oranla çok daha fazla. Suç istatistiklerini değerlendiren ikinci araştırmadaki iki ayrıntıdan birisi, gençler arasındaki suç oranlarının artmasında Alkol ve uyuşturu kullanımı nın önemli bir rol oynadığı yönünde. Özellikle İslamî anlamda değerlendirildiğinde, dindârlığın artmasının, alkol ve uyuşturucu kullanımını engellediği ya da azalttığı düşünülürse, Bakan Schröder in kalıplaşmış ön yargıları pekiştirmekten öte bir şey yapmadığı görülür. İkinci ayrıntı da, toplumun göçmen kökenlileri Almanlara göre daha fazla ihbar ettikleri, polisin de göçmenleri Almanlara oranla daha sıklıkla kontrol ettiği, yani göçmenlerin sürekli bir suç kontrolü altında olduğu yönünde. Aile ve Gençlik Bakanlığı nın bu araştırmalarını Bakan Schröder iyice okuyup değerlendirmek durumundadır. Aynı şekilde, göçmen kuruluşları ve İslamî dinî cemaatler da Bakan kadar bu araştırmaları değerlendirerek önlemler hususunda sorumluluk yüklenmek durumundadır. Her ne kadar, Bakan Schröder in Sosyal mağduriyet ve ayrımcılık önemli bir rol oynasa da bu, olayı açıklamaya yetmez sözü bize acı gelse de, bu söz üzerinde ciddî ciddî düşünmek durumundayız. Bakan Schröder in okumamızı istediği araştırma aslında, Frankfurter Rundschau 2 gazetesinin de dediği gibi bizzat Bakan ın görüşlerinin aksini ortaya koyuyor. Gazeteye gö- sayfa 10 Perspektif

11 Dikkat çekilmesi gereken bir yön de, suç işleme istatistiklerinde yabancı gençlerin suç işleme oranı yüksek gibi görünse de, iltica ve yabancılar yasalarınin ihlali gibi, Alman gençlerinin fiilen ve hukuken işleyemecekleri suçlar da, göçmenlerin suç oranlarını istatistiksel olarak artırıyor. re bu araştırma, Bakan için bir rezalet. Die Welt e 3 göre de Bakan, göçmenler hakkındaki kalıplaşmış yargıları savunuyorken, araştırma farklı şeylere işaret ediyor. Umarız bakan, her iki araştırma sonuçlarının, hem gençlik, hem de aile bakanı olarak kendisine yüklediği sorumlulukları kabul ederek çalışmaya başlar. Zira, araştırmalar önemli bilgiler içerdiği gibi, çözüm önerileri de sunuyor. Örneğin, Prof. Dr. Ahmet Toprak ve Prof. Dr. Katja Nowacki tarafından hazırlanan Göçmen Kökenli Genç Müslüman Erkek Gençlerde Şiddet Olgusu ve Önlem Stratejileri 4 isimli araştırma, şiddeti artıran faktörler ve önlem önerileri gibi iki ana bölümden oluşuyor. Şiddetin her kültür ve her toplumsal sınıfta bulunduğuna işaret edilerek, şiddet örneklerinin hem adlî mercilerce hem de siyasal aktörler tarafından bir araç olarak kullanıldığı uyarısında bulunuluyor. Bir taraftan Bakan Schröder in, bu tedbirlerin nasıl uygulanabileceği, hukukî altyapının nasıl oluşturulacağı ile malî kaynakların nasıl temin edilebileceği, göçmen ve İslamî kuruluşlarla nasıl bir işbirliği geliştirilebileceği gibi sorulara cevap bulması gerekirken, öte yandan aile içi şiddet, şiddetin bir eğitim aracı olarak kullanılamayacağı gibi alanlarda da göçmen ve İslamî kuruluşların daha da yaygın çalışma yapması gereği ortaya çıkıyor. Okul ve meslekî eğitimin yetersizliği, sosyal haksızlık, devlet ve özel işyerlerindeki ayrımcılık, ailelerdeki dil ve ifade yetersizliği, aile içi şiddet ve ve ailede şiddetin bir eğitim aracı olarak görülmesi, erkek çoçuklarının kayırılması gibi konuları irdeleyen rapor, topluma da önemli görev ve sorumluluk yüklüyor. Burada bir sorumluluk dağılımı ortaya çıksa da, asıl sorumluluğun Bakanlık ta olduğu da ortadadır. Prof. Dr. Sonja Haug un hazırladığı Genç Göçmenler Müslüman Gençlik / Şiddet ve Cinsiyetlere Göre Şiddet Göstergesi 5 başlıklı araştırma ise biraz uzmanlık istese de çeşitli veriler koyuyor önümüze. Ancak, istatistik bilgilerinin politikacılar tarafından nasıl istismar edilebileceği yönünde de bir ip ucu veriyor. Her ne kadar araştırma, göçmen gençler arasında suç işleme oranlarının yerli gençlere göre yüksek olduğunu ortaya koysa da, her iki kesimde de suç işleme oranının düştüğünü gösteriyor. Fakat dikkat çekilmesi gereken bir yön de, suç işleme istatistiklerinde yabancı gençlerin suç işleme oranı yüksek gibi görünse de, iltica ve yabancılar yasalarının ihlali gibi, Alman gençlerinin fiilen ve hukuken işleyemecekleri suçlar da, göçmenlerin suç oranlarını istatistiksel olarak arttırıyor. Bu araştırmanın bir başka dikkat çeken sonucu ise, suç işleme ya da şiddeti bir çözüm aracı olarak görmede, dinin önemli bir faktör olmaması. Örneğin araştırma, İtalyanlar gibi diğer güney ülkelerinden gelen gençlerin suç işleme oranları ile dışarıdan gelen diğer Hristiyan gençler arasındaki şiddet eğiliminin de Alman gençlere oranla daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Kısacası her iki araştırma da Bakan Dr. Schröder in ortaya koyduğu aşırı sağ özellikli popülist söylemleri desteklemiyor. 1 Bakan burada Islamität kelimesini kullanıyor. Islamität kelimesi literatürde kullanılmasa da Bakan tarafından İslamî dindarlık anlamında kullanılıyor. 2 der/- / / /-/index.html / / /-/index.html 3 wtmc=rss.politik.deutschland 4 Gewaltphänomene bei männlichen, muslimischen Jugendlichen mit Migrationshintergrund und Präventionsstrategien 5 Jugendliche Migranten muslimische Jugendliche / Gewalttätigkeit und geschlechterspezifische Einstellungsmuster JANUAR OCAK 2011 sayfa 11

Perspektif. Sünneti Öğrenmek

Perspektif. Sünneti Öğrenmek Perspektif FEBRUAR / ŞUBAT 2011 Jg./Yıl: 17, Nr./Sa yı: 194 İslam Toplumu Millî Görüş Aylık Yayın Organı Sünneti Öğrenmek Kontakt: Jugendorganisation Stichwort: KFÖ Boschstr. 61-65 50171 Kerpen kfo@igmg-genclik.org

Detaylı

MAI / MA YIS 2011 Jg./Yıl: 17, Nr./Sa yı: 197 İslam Toplumu Millî Görüş Aylık Yayın Organı

MAI / MA YIS 2011 Jg./Yıl: 17, Nr./Sa yı: 197 İslam Toplumu Millî Görüş Aylık Yayın Organı Perspektif MAI / MAYIS 2011 Jg./Yıl: 17, Nr./Sa yı: 197 İslam Toplumu Millî Görüş Aylık Yayın Organı editör Selamların en güzeli ile 4. OLAĞAN KONGREMİZ 4. Olağan Kongremizi 14 Mayıs ta yapıyoruz. Yeni

Detaylı

Perspektif. NOVEMBER / KASIM 2011 Jg./Yıl: 17, Nr./Sa yı: 203 İslam Toplumu Millî Görüş Aylık Yayın Organı. Cami

Perspektif. NOVEMBER / KASIM 2011 Jg./Yıl: 17, Nr./Sa yı: 203 İslam Toplumu Millî Görüş Aylık Yayın Organı. Cami Perspektif NOVEMBER / KASIM 2011 Jg./Yıl: 17, Nr./Sa yı: 203 İslam Toplumu Millî Görüş Aylık Yayın Organı Cami ve Mimari Süleymaniye den Apart-Cami lere Camilerin Toplumsal Anlamı Bir Yönetim Modeli: Süleymaniye

Detaylı

Perspektif JUNI / HAZİRAN 2009 Jg./Yıl: 15, Nr./Sa yı: 174

Perspektif JUNI / HAZİRAN 2009 Jg./Yıl: 15, Nr./Sa yı: 174 Perspektif JUNI / HAZİRAN 2009 Jg./Yıl: 15, Nr./Sa yı: 174 İslam Toplumu Millî Görüş aylık yayın organı RADİKALİZM SENARYOLARININ NESNESİ OLMAK... VERTRAUENSBILDENDE MAßNAHMEN SPEKÜLASYON BİLİM OLUNCA

Detaylı

Pers pek ti f IGMG AY LIK YA YIN OR GA NI MÄRZ / MART 2012 Yıl/Jg.: 18, Sayı/Nr.: 207

Pers pek ti f IGMG AY LIK YA YIN OR GA NI MÄRZ / MART 2012 Yıl/Jg.: 18, Sayı/Nr.: 207 Selamların en güzeli ile Gençlik ve Moda Üzerine Gençlik ya da ergenlik, çoğu zaman üzerinde yeterince durmadığımız, gelişim psikologlarınca ise bebeklik ve ilk çocukluk dönemleriyle kıyaslanacak kadar

Detaylı

Perspektif MÄRZ / MART 2009 Yıl/Jg.: 15, Sayı/Nr.: 171

Perspektif MÄRZ / MART 2009 Yıl/Jg.: 15, Sayı/Nr.: 171 Perspektif MÄRZ / MART 2009 Yıl/Jg.: 15, Sayı/Nr.: 171 İslam Toplumu Millî Görüş aylık yayın organı SERBEST PİYASA EKONOMİSİNİN SONU MU GELDİ? MARKTWIRTSCHAFT AM ENDE!? NÜBÜVVET VE ÖZELLİKLLERİ DIE MERKMALE

Detaylı

Perspektif FEBRUAR / ŞUBAT 2009 Yıl/Jg.: 15, Sayı/Nr.: 170

Perspektif FEBRUAR / ŞUBAT 2009 Yıl/Jg.: 15, Sayı/Nr.: 170 Perspektif FEBRUAR / ŞUBAT 2009 Yıl/Jg.: 15, Sayı/Nr.: 170 İslam Toplumu Millî Görüş aylık yayın organı İş hayatı ve İbadet ÇOCUKLAR ÖLÜRKEN... WENN KINDER STERBEN... HAYATIN İŞ VE İBADET BOYUTU GOTTESDIENSTE

Detaylı

Perspektif. Avrupa sağa kayıyor

Perspektif. Avrupa sağa kayıyor Perspektif NOVEMBER /KASIM 2010 Jg./Yıl: 16, Nr./Sa yı: 191 İslam Toplumu Millî Görüş aylık yayın organı Avrupa sağa kayıyor EDİ TÖR Bayramınız mübarek olsun Bir Kurban Bayramı na daha erişmenin mutluluğu

Detaylı

ETNOSENTRIZM TELAFFUZU ZOR, İNKÂRI KOLAY. Dünya Uygur Kongresi Başkanı Rabiya Kader ile söyleşi s. 46

ETNOSENTRIZM TELAFFUZU ZOR, İNKÂRI KOLAY. Dünya Uygur Kongresi Başkanı Rabiya Kader ile söyleşi s. 46 AYLIK HABER-YORUM DERGİSİ MART 2014 YIL 20 NR./SAYI 229 Bir insanın diğer etnik gruplara karşı düşmanca bakışını durup dururken aşma şansı çok az. Belki ancak kendisi maruz kaldığında mesajı fark edebilir.

Detaylı

ANADİLİ ÜZERİNE. Selamların en güzeli ile

ANADİLİ ÜZERİNE. Selamların en güzeli ile Perspektif ! Selamların en güzeli ile ANADİLİ ÜZERİNE Hemen hepimizin bildiği ve sıklıkla kullandığı bir atasözünde eskiler, bir lisan bir insan dır der. Kanaatimizce, insanı insan yapan başlıca değerin

Detaylı

Perspektif. Gazze yardım gemisine yapılan saldırıyı kınıyoruz!

Perspektif. Gazze yardım gemisine yapılan saldırıyı kınıyoruz! Perspektif JUNI /HAZİRAN 2010 Jg./Yıl: 16, Nr./Sa yı: 186 İslam Toplumu Millî Görüş aylık yayın organı Gazze yardım gemisine yapılan saldırıyı kınıyoruz! EDİ TÖR Ortadoğu ya barış gerekiyor! Gazze nin

Detaylı

Bizler kardeşler topluluğuyuz. Bosna halkına hizmetimiz sürecek IGMG. Celil Yalınkılıç ile röportaj

Bizler kardeşler topluluğuyuz. Bosna halkına hizmetimiz sürecek IGMG. Celil Yalınkılıç ile röportaj Gemeinschaft. Community. Communauté. İslam Toplumu Millî Görüş» www.igmg.de 30 Kasım 2012 Sayı 5 Aile Camilerimiz gençlik Bedensel ve zihinsel engel IGMG nin kuruluşuna öncülük eden Gençlerden örnek proje:

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

FETVA SORULARINA YANSIYAN KADIN PROBLEMLERİ (KONYA-İSTANBUL ÖRNEĞİ)

FETVA SORULARINA YANSIYAN KADIN PROBLEMLERİ (KONYA-İSTANBUL ÖRNEĞİ) T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI DİN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FETVA SORULARINA YANSIYAN KADIN PROBLEMLERİ (KONYA-İSTANBUL ÖRNEĞİ) YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman

Detaylı

İktibas. İçindekiler. İçindekiler. www.iktibasdergisi.com SELAM İLE 2 YORUM

İktibas. İçindekiler. İçindekiler. www.iktibasdergisi.com SELAM İLE 2 YORUM İktibas YIL: 31 SAYI: 386 Şubat 2011 KURUCUSU Er cü mend ÖZ KAN SA HİBİ An lam Ba sýn Ya yýn San. ve Tic. Ltd. Þti. Adý na Zafer ÇAM SO RUM LU YA ZI ÝÞ LE RÝ MÜ DÜ RÜ Hü se yin BÜLBÜL YAYIN KURULU Mu kad

Detaylı

Avrupa Müslümanları Brüksel de Buluştu

Avrupa Müslümanları Brüksel de Buluştu Diyanet Aylık Dergi nin ücretsiz ekidir. Temmuz 2014 Sayı: 283 Ortaköy Camii İbadete Açıldı Avrupa Müslümanları Brüksel de Buluştu III. Yurtdışı Hizmetleri Konferansı Sapanca da Gerçekleştirildi İl Müftüleri

Detaylı

BAŞYAZI. Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı. kendi üstünlüğünü zaten veri olarak ortaya koyma peşindedir.

BAŞYAZI. Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı. kendi üstünlüğünü zaten veri olarak ortaya koyma peşindedir. BAŞYAZI Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. 11 Eylül olaylarıyla birlikte özellikle Batı toplumlarında tırmanışa geçen İslamofobi, artık ilgili ülkelerce göz ardı edilemeyecek boyuta ulaşmıştır. Kavramı

Detaylı

GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLER

GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2071 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1105 Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLER Editör Prof.Dr. Hac Mehmet GÜNAY Yazarlar Prof.Dr. Hac

Detaylı

Yeşertmek ve Büyütmek Elimizde

Yeşertmek ve Büyütmek Elimizde editörden Yeşertmek ve Büyütmek Elimizde Değerli Dostlar, Küçük adımlar sıklıkla devam ettiğinde büyük başarıları beraberinde getirecektir. Biz bir küçük adım atarak işe başladık, uzun uğraşlardan sonra

Detaylı

Avustralya Garden Kolejimiz hayırlı olsun. s. 15

Avustralya Garden Kolejimiz hayırlı olsun. s. 15 Gemeinschaft. Community. Communauté. İslam Toplumu Millî Görüş» www.igmg.org 03 Nisan 2015 Sayı 59 HASENE 2.500 KUR ÂN-I KERÎM DAĞITILDI s. 21 GENEL MERKEZ 7 den 70 e en kaliteli umre hizmetleri s. 8 AİLE

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanlığının Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Konusunda Görüş ve Yaklaşımları

Diyanet İşleri Başkanlığının Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Konusunda Görüş ve Yaklaşımları Diyanet İşleri Başkanlığının Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Konusunda Görüş ve Yaklaşımları DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI - 1098 Halk Kitapları - 259 Yayın Yönetmeni Dr. Yüksel

Detaylı

TÜRKİYE DE BOŞANMA OLGUSU VE BOŞANMA ÇEŞİTLERİ 1. Mehmet ÇELEN-10.04.2011 İslâm Hukuku Uzmanı

TÜRKİYE DE BOŞANMA OLGUSU VE BOŞANMA ÇEŞİTLERİ 1. Mehmet ÇELEN-10.04.2011 İslâm Hukuku Uzmanı TÜRKİYE DE BOŞANMA OLGUSU VE BOŞANMA ÇEŞİTLERİ 1 Mehmet ÇELEN-10.04.2011 İslâm Hukuku Uzmanı A- TÜRKİYE DE BOŞANMA OLGUSU Boşanma olgusunun seyrini tespit etmek ve sağlıklı sonuca ulaşabilmek için boşanma

Detaylı

Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir.

Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Genel Yayın Sıra No: 232 2013/13 ISBN No: 978-605-5316-62-4

Detaylı

Gülen Hareketi ve Türklerin Almanya daki Entegrasyonu

Gülen Hareketi ve Türklerin Almanya daki Entegrasyonu Gülen Hareketi ve Türklerin Almanya daki Entegrasyonu Jill İrvine Bu makalede ilhamını Gülen den alan merkezler ve okulların, Türk toplumunun Almanya da entegrasyonu için pozitif bir model oluşturmadaki

Detaylı

GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ ESASLARI

GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ ESASLARI HEDEFLER İÇİNDEKİLER GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ ORTAYA ÇIKIŞ SEBEPLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI Çağdaş İhtiyaçlar ve Fıkıh Günümüz Fıkıh Problemleri Kavramı Günümüz Fıkıh Problemlerinin Ortaya Çıkış Sebepleri Günümüz

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

TEORİK VE PRATİK BOYUTLARIYLA İFADE HÜRRİYETİ

TEORİK VE PRATİK BOYUTLARIYLA İFADE HÜRRİYETİ Bekir Berat Özipek TEORİK VE PRATİK BOYUTLARIYLA İFADE HÜRRİYETİ Editör Bekir Berat Özipek 1 Teorik ve Pratik Boyutlarıyla İfade Hürriyeti Editör: Bekir Berat Özipek Teorik ve Pratik Boyutlarıyla İfade

Detaylı

İMRALI GÖRÜŞMELERİ KABUL EDİLEMEZ

İMRALI GÖRÜŞMELERİ KABUL EDİLEMEZ TÜRK DAYANIŞMA KONSEYİ Sözde açılım projesinin bu son aşamasında, artık ülkemiz, terörle masaya oturmayı saklama ve gizleme gereği bile duymayan, bu yöndeki tepkilere aldırış dahi etmeyen vicdan ve hamiyet

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDET

KADINA YÖNELİK ŞİDDET TÜRKİYE DE KADINA YÖNELİK ŞİDDET ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Sosyal Araştırmalar Merkezi USAK RAPOR NO: 12-01 Dilek Karal Elvan Aydemir Mart 2012 Türkiye de Kadına Yönelik Şiddet USAK Sosyal

Detaylı

TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR

TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR 1 www.mehmetbozkurt.com.tr TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR İslam ın kadına verdiği hakların mükemmelliği, İslam dan önceki din, düzen ve uygarlıkların kadına verdiği hakları ve toplumdaki

Detaylı