2 - BAKARA Sûresi ; 286 âyet...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 - BAKARA Sûresi ; 286 âyet..."

Transkript

1 BAKARA Sûresi ; 286 âyet... * BAKARA = Kurban edilmesi emredilen SIĞIR anlamında. * MEDİNE'de inmiş ve Kur an-ı Kerim-in en uzun Sûresi... * BAKAR = Sığır, (Öküz-İnek-Dana) anlamında. Sûrede, Kurban edilecek hayvan târif ediliyor... * ELİF LÂM - MÎM, Arapça da bâzı harfler ve bu tip şifrelere 21 adet Sûrenin başında rastlanıyor. Bu tip âyetler "Müteşâbih" dir - SIR dır - TEFSİR gerektirir. Bu hususta, 13.sayfada açıklamalar var... KUR AN-ı KERİM deki olaylar, Arabistan-Suriye arasında geçmiş. Sûrede bulunan konular ; * SÜBHÂNEKE duası -> 2/32.37.âyetler-> Hz.ÂDEM in duasıdır. * İNKÂR eden veya münâfık olanlar... (Bak->63.Sûreye) * Hz.MÛSÂ'nın,a.s, mucizevî olayları-devamı(7.â RAF Sûresi) * KURBAN edilecek hayvanın mâhiyeti...(67->71.âyetler) * Hz.İBRAHİM a.s ve KÂBE'nin kuruluşu...(124.âyet devamı) * KIBLE'nin yapılış sebebi... (143.âyet devamı) * HELÂL - HARAM...( âyet.) * RİYÂ'kârlar... (174.âyet devamı) * ORUÇ... (183.âyet devamı) * HAC... (189.âyet devamı) * DUA... (199.âyet devamı) * ZEKÂT Sadaka Fâiz - Borç. (215.âyet-273.âyet devamı) * SAVAŞ - CİHÂD... (190.-> 217.âyet) * KADINLAR, Evlenme - boşanma... (223.âyet devamı) * ALLAH TEALÂ Hazretleri kendini anlatıyor... (255.âyet) * Ölüleri DİRİLRME mûcizesi... (259.âyet devamı) * ŞEYTAN... (268.âyet) * ALLAH'ın, gizli-açık her şeyi bildiği... (284.âyet) * SORUMLULUK - İnsana yüklenen yükümlülük... (286.âyet) 2-BAKARA SÛRESİN'den ilk 5 âyet, BismillâhirRahmânirRahîm, 2/1.ELİF LÂM MÎM... 2/2.Zâlikel KİTAB, lâ raybe fîh, hüden lilmüttekîn, 2/3.Ellezîne yu'minûne bil GAYB ve yukîmunes'salât ve mimmâ RAZAK nâhüm yünfi kuûn, 2/4.Vellezîne yu'minûne bimâ ünzile ileyke, ve mâ ünzile min kablik ve bil'âhiret i hüm yûkinûn, 2/5.Ülâike alâ hüden min Rabbihim ve ülâike hümül müflihûn.

2 26 BismillâhirRahmânirRahîm, Esirgeyen bağışlayan ALLAH adıyla 1.CÜZ 1 >142.Âyetler 2.CÜZ 143->253.Âyetler 3.CÜZ 254->286 ve -> 2/1. (GİZEMLİ bu harfler için kitabın başında bilgi verildi.) ELİF, LÂM, MÎM... 2/2. Doğruluğu ve gerçek olduğu şüphe götürmeyen bu KUR AN, ALLAH'a karşı gelmekten sakınan kimselere doğru yolu gösteren KİTAP'tır. 2/3. Bu kimseler GAYB'e inanırlar, NAMAZ ı dosdoğru kılarlar ve kendilerine geçinmeleri için verdiğimiz şeyleri de, RIZIK ları da yerine göre, gerektiği gibi harcarlar... 2/4. Ey MUHAMMED.! Bu kimseler, sana indirilen KİTABA da inanırlar ve senden önceki indirilenlere de ve ÂHİRET e de yakînen inanırlar. 2/5. RAB'lerinin yolunda olanlar, BAŞARI ve MUTLULUĞA ERİŞEN ler, işte bunlardır... NOT ; İlk 5-âyette, DİNİN önemli hususları olan ; KUR AN + GAYB + NAMAZ ve İNFÂK = HAYIR-HASENÂT, ZEKÂT, SADAKA ve DİĞER İLÂHİ KİTAPLAR ile ÂHİRET e de SAMİMİ-İHLÂSLI = YAKÎN olarak İMÂN -> inanmak gerektiği vurgulanmış... Bundan sonraki âyetlerde ise-> İMANSIZ kimselerin durumları açıklanmış... 2/6.7. Muhakkak ki inkâr edenleri, başlarına gelecek AZAP ile uyarsan da, uyarmasan da birdir, artık onlar inanamazlar... Çünkü, ALLAH onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir ve gözlerine de perde gerilmiştir. En büyük azap da onlar içindir. 2/8. Ve bazı insanlar da vardır ki, inanmadıkları halde ; "ALLAH'a da ÂHİRET GÜNÜNE de İNANDIK.!" derler. 2/9. ONLAR bu sözle, ALLAH'ı ve inananları aldatmağa çalışırlar.! Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında olmazlar... 2/10. Kalplerinde hastalık vardır, ALLAH hastalıklarını artırmıştır. ONLAR yalancılıkları sebebiyle en ağır cezâya uğrayacaklardır. 2/11. Kendilerine : "Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.!" dendiği zaman onlar : "Bizler sâdece ıslâh ediyoruz...!" derler... 2/12. İyi bilin ki, asıl BOZGUNCULAR kendileridir... Fakat, bunun farkında değillerdir. 2/13. Herkesin inandığı gibi, siz de inanın." denince onlar : "BEYİNSİZ-Ahmak'ların inandığı gibi mi inanalım.?" derler.

3 27 2/14. Ve inananlara rastladıkları zaman, "BİZ de İNANDIK.!" derler. Ve ÖNDER leriyle başbaşa kaldıkları zaman da, "Biz sizinleyiz, onlarla sâdece alay etmekteyiz.!" derler. 2/15. Fakat gerçekte, ALLAH onlarla alay eder ve doğru yola dönmeleri için ALLAH onlara mühlet - fırsat verir. Bu sebeple ONLAR, bir süre daha taşkınlıkları içinde bocalarlar. 2/16. İşte ONLAR ; doğruluğun karşılığında sapıklığı satın alanlardır. Ancak, onların bu alış-verişi, onlara kâr sağlamamış ve ONLAR doğru yolu bulamamışlardır... 2/17. ONLAR, çevresini aydınlatmak için ateş yakan bir kimseye benzerler ve ALLAH onların ışıklarını yok edince, ONLARI karanlıklar içinde görmez bir halde bırakıverir.! 2/18. ONLAR ; SAĞIR dırlar, DİLSİZ diler ve KÖR dürler. Bu yüzden doğru yola dönemezler... NOT ; Âyetlerde, insanlar 3 guruba ayrılmış ; İNANAN lar, İNANMAYAN lar ve 2-Yüzlü MÜNÂFIK lar. Yukarıdaki âyetlerde bunların durumları açıklanmış ve İMÂNSIZ KÂFİRLERİN -> KALPLERİNİN MÜHÜRLENECEĞİ, onların artık asla imân edemeyeceği vurgulanıyor ve ; KALP MÜHRÜ konusu birçok sûrelerde geçiyor. Bak->4/88. 6/ /30. 13/31. 42/46. 45/23. 47/14. 61/5. 63/3.âyetler. 2/19. Onların bir kısmı da karanlıklarda gök gürlemeleri ve şimşekler arasında gökten boşanan sağanağa tutulup, YILDIRIM lardan ÖLMEK korkusu ile parmaklarını kulaklarını tıkayan kimseye benzerler. ALLAH, inkâr edenleri tamamen kuşatmıştır... 2/20. Şimşeklerin çakması, gözlerini körleştirecek gibi olur ve ortalık aydınlandıkça ışığında yürürler, karanlık basınca da durakalırlar. ALLAH dileseydi ; onların kulaklarını SAĞIR ve gözlerini KÖR ederdi. Muhakkak ki ALLAH'ın her şeye gücü yeter. 2/21. Ey İNSANLAR.! SİZİ, sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz ki ; bu sûretle O'na karşı gelmekten sakınmış olursunuz. 2/22. ALLAH, dünyayı sizin için bir DÖŞEK, göğü de BİNÂ yaptı ve Gökten yağmur indirerek, yemeniz için ürünleri meydana getirdi. Artık SİZ de, bile-bile ALLAH'a EŞ-Ortak koşmayın... 2/ Kulumuz MUHAMMED'e indirdiğimiz KUR'AN-dan şüphe ediyorsanız eğer, SİZ de KUR AN-ın sûrelerinden birine benzer bir sûre meydana getirin... Eğer doğru sözlü iseniz ; ALLAH'tan başka güvendiklerinizi de yardıma çağırın.. Bunu yapamazsınız ve yapamayacaksınız. O'halde ; İNKÂR edenler için hazırlanan ve yakıtı İNSAN'larla TAŞ olan ATEŞ'ten sakının.

4 28 2/25. İNANAN ve yararlı işler yapanlara, BUNLAR için altlarından ırmaklar akan CENNETLER olduğunu müjdele. Öyle Cennetler ki ; meyvelerinden yedikçe "Bu, evvelce de yediğimiz şey" diyecekler, Meyveler, birbirinin benzeri olacaktır. BUNLAR için Cennette, tertemiz EŞ'ler de vardır ve bunlar orada temelli kalacaklardır. 2/26. (Bak-> Sivrisinek Hk. 22/73.âyete.) ALLAH, Sivrisineği ve üstününü örnek olarak vermekten çekinmez. İNANANLAR, bunun RAB'lerinden bir gerçek olduğunu bilirler ve İNKÂR edenler ise : "ALLAH, bu örnekle neyi kastetti.?" derler. ALLAH, bu örnekle birçoğunu saptırır birçoğunu da yola getirir. 2/27. SAPIK lar, yalnız kötü işleri yapanlardır ve ALLAH'la yapılan SÖZLEŞME yi kabûlden sonra bozarlar. ALLAH'ın, birleştirilmesini emrettiği şeyi ayırırlar ve bu Dünyada bozgunculuk yaparlar. İşte, her çeşit zarara uğrayanlar onlardır... 2/28. (Bak-> 2/ âyetlerde açıklama var.) ALLAH, ölüyken sizleri DİRİLTTİ, sonra sizi öldürecek. Sonra da tekrar diriltecek ve sonunda ONA döneceksiniz. Böyleyken, ALLAH'ı nasıl inkâr edersiniz.? 2/29. Yeryüzündeki her şeyi SİZİN için yaratan O'dur. Sonra, göklere yönelerek 7 GÖK olarak onları düzenlemiştir. O, her şeyi bilir. NOT ; Atmosfer den itibaren 7-GÖK tabakası, İLMEN tespit edilmiş... 2/30. RABBİN -> MELEK lere : "BEN,yeryüzünde bir HALİFE yaratacağım." demişti. Melekler de : "Orada BOZGUN çıkaracak ve KAN dökecek birini mi yaratacaksın.? Oysa BİZ SENİ överek yüceltiyor ve SENİ Kutsal sayıyoruz." dedi. ALLAH da "Muhakkak ki BEN sizin bilmediklerinizi bilirim." dedi. 2/31. Ve RABBİN ÂDEM'e, her şeyin ismini öğretti. Sonra onları, MELEK lere gösterdi ve : "Eğer sözünüzde samimiyseniz, bu eşyaların isimlerini, haydi Bana söyleyin." dedi. 2/32. MELEK ler de : "Yâ RAB.! SENİ noksan sıfatlardan TENZİH ederiz öğrettiklerinden BAŞKA BİR BİLGİMİZ YOK tur. Şüphesiz ki, her şeyi hakkıyla bilen ve her şeyi hikmetle yapan, yalnız SEN'sin..." dediler. 2/33. ALLAH da : "Ey ÂDEM.! onlara, bu eşyaların isimlerini söyle.?" dedi. ÂDEM de isimlerini söyleyince, ALLAH : "BEN, göklerde ve yerde görünmeyeni biliyorum. SİZİN açıkladığınızı ve gizlemekte olduğunuzu da bilirim diye, size söylememiş miydim.?" dedi. 2/34. (SECDE kelimesi geçtiği zaman KIBLEYE dönülür 1 SECDE yapılır.) Hani, BİZ meleklere : "ÂDEM'e SECDE EDİN." dediğimiz zaman ; İBLİS hâriç hepsi secde etmişti. Fakat İBLİS SECDE ETMEMİŞ, büyüklük taslamış ve İNKÂR edenlerden olmuştu...

5 29 2/35. BİZ de ÂDEM e : "Ey ÂDEM.! SEN ve EŞİN CENNETTE yerleşin orada olanlardan istediğiniz kadar bol-bol yiyin-için, fakat sadece şu AĞACA yaklaşmayın, yoksa ZÂLİM'lerden olursunuz." demiştik. 2/36. (Bak-> 7/ ve 20/ âyetler gibi.) ŞEYTAN orada ikisini de kandırdı ve onların CENNETTEN çıkmasını sağladı. Sonra ONLARA : "BİRBİRİNİZE DÜŞMAN OLARAK DÜNYAYA İNİN, yeryüzünde bir süre yerleşip geçineceksiniz." dedik... 2/37. Sonra ÂDEM Rabbinden emirler aldı ve bu emirleri yerine getirdi. Bunun üzerine Rabbi de, Onun TÖVBE'sini kabûl etmişti. Çünkü ; ALLAH, Tövbeleri daima kabul eden ve merhametli olandır... NOT ; Bak-> 2/32.âyette geçen kelime ; SÜBHÂNEKE = SENİ noksan ve kusurlu sıfatlardan tenzîh ederiz, kelimesi ile Meleklerin DUA ya başladıkları âyette belirtilmiş ve 2/37.âyetteki ; Hz.ÂDEM in TÖVBE sini kabûlü, Meleklerin duası gibi edepli olduğu için kabûl edilmiş ve bizler buna uyuyoruz. Hz.İbni MESUD a göre ; Namazların başında okunan aşağıdaki dua - Hz.ÂDEM in duası ; SÜBHÂNEKE, ALLAHÜMME ve BİHAMDİKE ve TEBÂREKE, İSMÜKE ve TEALÂ CEDDÜKE (ve CELLE SENÂİKE) ve LÂ İLÂHE GAYRÜK. ALLAHIM.! SENİ, noksan ve kusurlu sıfatlardan tenzîh ederim ve yalnız Sana HAMD eder ve yalnız Seni MÜBÂREK - KUTSAL tanırım. İSMİN ve AZAMETİN çok yücedir ve SENDEN başka İLÂH-ALLAH yoktur (CELLE SENÂİKE = Övülmeye lâyık ancak sensin CENAZEDE okunuyor) 2/38. Ve ONLARA dedik ki : "Hepiniz CENNETTEN ÇIKIN, tarafımdan size, bir yol gösteren gelecektir. BENİM yoluma uyanlar için hiçbir korku yoktur, bunlar elbette ÜZÜLMEYECEK lerdir... 2/39. Ve İNANMAYIP, âyetlerimizi yalanlayan kâfirler CEHENNEMLİK tir. ve onlar orada, sonsuza kadar kalacaktır... 2/40. Ey İSRAİL oğulları.! SİZE verdiğim NİMET lerimi hatırlayın ve BANA verdiğiniz sözü yerine getirin ki ; BEN de size söz verdiğim şeyleri vereyim. Yoksa Benden KORKUN.. 2/ Ve elinizde bulunan TEVRAT'ı doğrulayan KUR'AN-a İNANIN ve ONU İNKÂR edenlerden olmayın ve âyetlerimi de, hiçbir şey karşılığında değiştirmeyin. Yoksa, Benden gelecek CEZAYI bekleyin ve bile-bile, doğru ile eğriyi karıştırarak, HAKK'ı - gerçeği de saklamayın... 2/43. (RÜKÛ > 3/43.âyette de geçiyor.) Ve NAMAZ'ı da dosdoğru kılın ve ZEKÂT'ı da tam verin ve RÜKÛ edenlerle birlikte rükû edin... (Rükû = ALLAH a boyun eğmek emirlerine uymaktır mecâzi anlamda.)

6 30 2/ (Bak-> 8/2.3.Kalp titremesi.) KİTABI okuduğunuz halde, insanlara iyiliği emredip, KENDİNİZİ unutuyor'musunuz.? Aklınızı kullanmıyor'musunuz.? SABIR ve NAMAZ'la ALLAH'tan yardım isteyin. ALLAH'a SAYGI için, KALBİ ÜRPEREN'den başkasına, NAMAZ, elbette ağır gelir. NOT ; İnsanın önce KENDİSİNİ TERBİYE etmesi ve aklını kullanması tavsiye ediliyor. Dünyadaki çeşitli sıkıntı ve belâlardan kurtuluş sebebi olarak, SABIR ve NAMAZ da DUA ile ALLAH tan YARDIM istenmesine de işâret var. Ayrıca, ALLAH'a SAYGI alâmetinin -> KALBİN ÜRPERMESİ olduğu açıklanmış... DİNİN temeli-> VERA = EDEP tir.. ve EDEBİN alâmeti ise KORKU ve SAYGI... 2/46. İşte bu kimseler, Rablerine kavuşacaklarını, ONA döneceklerini düşünen, ve bunları kesin olarak kabûl eden kimselerdir... 2/ (Bak-> 2/122. ve 44/32.âyete.!) Ey İSRAİL oğulları.! SİZE verdiğim Nîmetimi ve SİZİ bütün âlemlere ÜSTÜN kıldığımı hatırlayın.! Kimsenin-kimseden faydalanamayacağı ve şefâat kabûl edilmeyecek, kurtuluş bedeli alınmayan ve yardım görülmeyecek günden korunun. 2/49. SİZE İŞKENCE eden ve kızlarınızı sağ bırakarak, oğullarınızı da ÖLDÜREN FİRAVUN dan, SİZİ kurtardığımızı HATIRLAYIN ki ; Bunda, Rabbinizin büyük bir imtihanı vardı.! 2/ Hani ; Gözlerinizin önünde, DENİZİ YARIP sizi kurtarmış ve Firavun âilesini ve adamlarını da SUYA GÖMMÜŞ suda boğmuştuk. Ve MÛSÂ'ya 40-Gece SÜRE vermiştik. MÛSÂ'dan sonra, kendinize yazık edip, BUZAĞI'yı TANRI olarak benimsemiştiniz. NOT ; Hz.MÛS olayları MISIR da geçiyor. FİRAVUN eski MISIR Hükümdarının LÂKABI dır. KIZILDENİZ yarılıp, Hz.MÛSÂ.a.s ve kavmi oradan geçmiş, peşine takılan FİRAVUN ve ordusu bu denizde boğularak yok edilmiş ve karşı yakada bir yere yerleşen insanları bir süre bırakıp RABBİNE İBÂDET için TÛR DAĞINA çıkan Hz.MÛS nın gidişini fırsat bilen ŞEYTAN, bu insanların beraberinde getirdikleri ALTIN ZİYNET EŞYALARI, bir potada erittirip kalıba döktürerek TAPMALARI için ONLARA -> BÖĞÜREN BİR BUZAĞI HEYKELİ.! yapmış ve ONLARA : İşte sizin TANRI nız BU dur. Artık BUNA TAPIN.! demiş onları KANDIRMIŞ. Bak-> Bu âyetlerde anlatılanların devamı 7. RAF ve diğer sûrelerde... 2/ Bundan sonra, belki şükredersiniz diye, SİZİ affetmiştik ve doğru yoldan gitmeniz, sapmamanız için de ; MÛSÂya, doğruyu - eğriden ayıran Kitabı (TEVRAT ı) vermiştik... 2/54. MÛS halkına :"Ey Milletim.! Buzağıyı TANRI olarak benimsemekle kendinize YAZIK ettiniz. Rabbinize TÖVBE edin ve NFFS'lerinizi ÖLDÜRÜN. Bu iş, Rabbinizin katında sizin için HAYIRLI olur. Bu sebeple ALLAH, belki Tövbelerinizi KABUL eder.! Çünkü, Acıyan ve Tövbeleri kabûl eden, ancak O'dur. demişti...

7 31 2/55->57. (Bak-> ALLAH ı GÖRMEK - 4/153. 6/103. ve 7/143.âyette.!) Daha önceleri de :"Ey MÛSÂ.! ALLAH'ı GÖZLERİMİZLE GÖRMEDİKÇE SANA asla inanmayacağız" demiştiniz de, gözleriniz göre-göre, sizi YILDIRIM çarpmıştı.! Ve Ölümünüzden sonra da, şükretmeniz için, SİZİ tekrar diriltmiştik.! Ve BULUT'larla SİZİ gölgelendirdik, SİZE KUDRET HELVASI ve BILDIRCIN gönderdik. "SİZE verdiğimiz NİMET lerin iyi ve güzel olanlarından yiyin." dedik. Fakat onlar, BİZE değil, kendilerine YAZIK ediyorlardı.! NOT ; Hz.MÛSÂ olaylarında birçok MÛCİZE var. Bunların bir kısmı âyetlerde bildirilmiş. Bu mûcizelerin geniş açıklamaları ve diğer mûcizeleri, EVLİYÂ kitaplarında bulmak mümkün. Buradaki örnek ; YILDIM ÇARPMASI dır. İnsanlar haddi aşınca Hz.MÛSÂ ya: BİZE ALLAH ı GÖSTER.! demişler ve bu sebeple onları yıldırım çarpmış Bak-> 4/153. Diğer âyetler Bak-> 13/13. 51/44.âyet. Bu BELÂ ile insanlar bayılmışlar sonra ALLAH TEALÂ onları tekrar diriltmiş ve mûcizevi olarak, güneşin yakıcı sıcaklarından BULUTLARLA onları korumuş beslenmeleri için, Göklerden KUDRET HELVASI yağdırmış ve uçamayan besili BILDIRCIN kuşları da gönderilmiş ve kolayca yakalanması da sağlanmış.! 2/58. (SECDE kelimesi geçtiği zaman KIBLEYE dönülür 1 SECDE yapılır.) Ve onlara şöyle demiştik : Şu şehre girin - orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin, SECDE ederek kapısından girin, AFFET deyin ki BİZ de hatalarınızı bağışlayalım ve iyi davrananların mükâfatını daha da artırırız." 2/59. Fakat ZALİM ler ; kendilerine söylenen sözlerimizi, başka sözlerle değiştirdiler. Bu sebeplerle BİZ de zâlimlere ; doğru yoldan çıktıkları için, gökten AĞIR CEZA indirdik.! 2/60. (ASÂ = Hz.MÛSÂ nın SOPA sı ucu eğri BASTON.) MÛSÂ, milleti için SU istemişti. ONA : "ÂSÂ ile taşa vur.!" demiştik. Taştan 12 PINAR fışkırdı, her gurup içeceği kaynağı bildi ve demiştik ki : "ALLAH ın rızkından yiyin-için, fakat, dünyada bozgunculuk yaparak, karışıklık çıkarmaktan sakının. 2/61. (Bak-> 5-Mâide Sûresinin sonundaki açıklama > GÖK SOFRASI Hk.!) "Ey MÛSÂ.! Bir çeşit yemekle yetinemeyiz. Bizim için, RABBİNE yalvar da bize, toprağın yetiştirdiği SEBZE, HIYAR, SARIMSAK, MERCİMEK ve SOĞAN yetiştirsin.!" dedikleri zaman, MÛSÂ'da : "Hayırlı şeyleri değersiz şeyle değiştirmek mi istiyorsunuz.? Bir şehre inin, orada istediğiniz şeyleri bulursunuz." demişti. Onlara AŞAĞILIK ve YOKSULLUK damgası vuruldu. ALLAH'ın gazâbına uğradılar. Bu CEZA, ALLAH'ın âyetlerini inkârda inat etmeleri ve haksız yere PEYGAMBERLERİ öldürmeleri sebebiyle geldi... 2/62. (Bak-> 22/17.âyete.) Muhakkak ki, İNANAN'lar ve YAHUDİ'ler ve HIRİSTİYAN'lar ve SÂBİİ'lerden (Diğer Din mensupları'ndan) ALLAH'a ve âhirete inanıp - yararlı iş yapanlar Rablerinin mükâfatına erecektir. Bunlar için korku yoktur ve bunlar üzülmeyeceklerdir... NOT ; Bu Âyet, ÖNCEKİ zamanlara ait İMÂNLI KİMSELERİ kastediyor. Ancak, Âhir zaman Peygamberi olan Hz.MUHAMMED i veya KUR AN-ı kabul etmeyenler, âyetlere göre, İMÂNSIZ sayılıp Cehenneme girecek. Bak-> 2/ /8.9.

8 32 2/63. SİZDEN, kesin söz almıştık. TÛR dağını tepenize yükseltmiştik. "ALLAH'a, karşı gelmekten sakınabilmek için, KİTABA kuvvetle sarılın ve Kitapta ne varsa hatırınızda tutun." demiştik. 2/64. Bundan sonra, yine yüz çevirdiniz. Eğer ALLAH'ın bol nimeti ve merhameti imdâdınıza yetişmeseydi, muhakkak zarara uğrardınız. 2/65. (Bak-> 4.Sûrenin sonuna ve 36/67.âyettin açıklamasına.!) İçinizden CUMARTESİ günleri AZGINLIK ederek haddi aşanlara "Aşağılık birer MAYMUN olun.!" dediğimizi biliyorsunuz... NOT ; ONLAR, önce aşağılık MAYMUN lara döndürülmüş sonra da helâk edilmiş. Bu âyet, İnsanların MAYMUN soyundan gelmediğinin mûcizevi bir kanıtıdır... ALLAH TEALÂ nın YAHUDİ denen MÛSEVÎ lere çok değer verip onları FİRAVUN un köleliğinden kurtarması ve birçok lütufları ile kollamasına rağmen, ONLAR, buna mukabil NANKÖR lük ederek, kendilerine gönderilen Hz.MÛSÂ ya karşı çıkmışlar ve kendilerine gösterilen çeşitli mûcizelere ve verilen mûcizevi lütuflara rağmen ALLAH a inanmamakta inatla direnmişler ve nihayet ; Hz.ZEKERİYÂ ve Hz.YAHYÂ gibi bazı Peygamberlerini de öldürmüşler.! Bu sebeplerle onlara AŞAĞILIK ve YOKSULLUK damgası vurulmuş ve Kıyâmete kadar lânetlenmişler. Bak-> 4/46. 5/78. 33/57.âyette açıklama var. 2/66. BİZ bu işlerimizi, hem çağdaşlarına ve sonradan geleceklere bir CEZA örneği olması ve ALLAH'a karşı gelmekten sakınanlara da, bir İBRET olması için yaptık... 2/67. MÛSÂ : "ALLAH, sizin mutlaka bir SIĞIR kesmenizi emrediyor." demişti. ONLAR: "Bizimle alay mı ediyorsun.?" Dedikleri zaman MÛSÂ : "Câhil olmaktan, ALLAH'a sığınırım..." demişti... 2/68. MÛSÂ ya : "Rabbine, bizim adımıza yalvar da, Sığırın şeklini NE - NASIL olduğunu bize bildirsin.?" dedikleri zaman MÛSÂ : "BU SIĞIR ne çok yaşlı, ne de çok genç olmamalı, ikisi ortası bir Sığır'dır, artık emredileni hemen yapın..." demişti... 2/69. MÛSÂ ya : "Rabbine bizim adımıza yalvar da Sığırın RENGİNİ bize bildirsin.?" dediklerinde "BU SIĞIRIN ; bakanların içini açan, SARI renkli ve PARLAK tüylü bir Sığır olduğunu söylüyor." dedi. 2/70. "RABBİNE bizim adımıza yalvar da, açıkça anlatsın bize. Çünkü, bütün Sığırlar birbirine benziyor. ALLAH dilerse - İNŞAALLAH BİZ de istenilen şeyi yapar ve doğru yolda oluruz." dediler... NOT ; Bazı âyetlerde İNŞAALLAH MAŞAALLAH gibi çok önemli kelimelere İşâret ediliyor... Çünkü, ASLA MUHAKKAK... gibi kesinlik ifade eden kelimeler. ALLAH a ŞİRK = eş-ortak koşmak anlamında olup, bunun neticesi, İnsanların isteklerini engelleyebilir. TEDBİR elden bırakılmamalı.. Bak-> 12/99. 18/ > /27. 37/102.âyetlere... Bak-> 6.7.Sayfalarda bilgi var.!

9 33 2/71. MÛSÂ da : "Yeri sürüp - ekini sulayarak boyunduruk altında EZİLMEMİŞ, KUSURSUZ - ALACA'sız, BİR SIĞIR olduğunu söylüyor." dedi. "Şimdi gerçeği bildirdin." deyip, SIĞIRI KESTİLER.. ONLAR, az kalsın bunu yapmayacaklardı.! 2/72. Hani SİZ bir ADAMI ÖLDÜRMÜŞ ve bu SUÇU birbirinize atmıştınız.! Andolsun ki ALLAH, sizin gizlediğinizi meydana çıkaracaktır... 2/73. HAYDİ.! "Sığırın bir parçasıyla ONA(ölmüş adama)vurun.!"dedik İşte ALLAH, bu şekilde ölüleri diriltir ve düşünmeniz için de SİZE âyetlerini - delîl'lerini - mûcizelerini gösteriyor. NOT ; ALLAH TEALÂ nın YAHUDİ lere gösterdiği çeşitli mûcizelerden birisi bu âyette açıklanıyor. Rivâyet edilmiş ki O devirde 2 genç, mirasını ele geçirmek için AMCA larını öldürmüş. Hz.MÛSÂ a.s ise katilleri bulamayınca Rabbine müracaat etmiş ve ALLAH TEALÂ da Hz.MÛSÂ ya bir yol göstermiş ve bu âyeti VAHY etmiş. Bu uygulamadan sonra ÖLMÜŞ ADAM DİRİLMİŞ ve KATİLİN ADINI SÖYLEMİŞ.! Böylece Hz.MÛSÂ a.s önemli bir problemi çözmüş ve halkın gözünde değer-güven kazanmış.. ALLAH TEALÂ bu mûcize ile insanlara birçok HİKMETİNİ-KUDRETİNİ göstermiş ve ÖKÜZ e TAPAN Eski MISIR lıların, ÖKÜZ ün kesilip - KURBAN edilmesiyle-> Öküzün TANRI olmadığı ve ALLAH TEALÂ adına kurban kesilmesinin gerekli olduğu ve ALLAH TEALÂ nın, insanları tekrar diriltebileceğinin bir İLÂHİ MUCİZE olduğu da kanıtlanmış oluyor... 2/74. (Bak-> 6/43.âyette de var - Kalplerin katılaşması.!) Bundan sonra KALPLERİNİZ yine TAŞ gibi katılaştı hâtta çok katı oldu. Çünkü öyle taşlar vardır ki içinden ırmaklar çıkar yarılıp sular fışkıran ve ALLAH korkusundan yuvarlanan taşlar vardır ve ALLAH sizlerin yaptıklarını da elbette bilmektedir. 2/75. Ey İnananlar.! YAHUDİ lerin, SİZE inanacaklarını, hâlâ daha umuyor musunuz.? Onların içlerinde bir zümre var ki, ALLAH'ın sözünü dinlerler ve O'na akılları yattıktan sonra, bile-bile ALLAH ın SÖZLERİNİ BOZAR - değiştirirlerdi.! 2/76. ONLAR, İnananlarla karşılaştıkları zaman, "BİZ de İNANDIK" derler ve birbirleriyle yalnız kaldıkları zaman birbirlerine : "ALLAH katında SİZE karşı âleyhinizde delîl-kanıt göstersinler diye mi, ALLAH'ın SİZE bildirdiğini onlara anlatıyorsunuz.? Bunu AKIL etmiyor musunuz.?" derlerdi... 2/77. Onların gizlediklerini ve açığa vurduklarını da, ALLAH'ın bildiğini, ONLAR bilmiyorlar mı.? 2/78. Onların arasında, birtakım CÂHİL ler vardır ki ; KİTABI bilmezler, buna rağmen birçok şeyleri uydururlar.! ONLAR ancak, VEHİM ve ZAN'na kapılırlar...

10 34 2/79. KİTABI elleriyle yazıp, az bir değere SATABİLMEK için ; "BU, ALLAH KATINDAN'dır." diyenlere, yazıklar olsun.! Elleriyle yazdıklarından dolayı, VAY onların hallerine ve bu kötü kazançlarından dolayı, VAY haline onların.! NOT ; Arapça da FEVEYLÜN = VAY HÂLİNE ONLARIN.! anlamında, bazı âyetlerde geçiyor. En etkilisi Bak-> 107.MÂÛN Suresinde.. DİN işleri -> AMATÖR lük istiyor. PROFESYONEL lik sayılan TİCARET ve SİYASET ten uzak tutulmalı.. Aksi halde, DİN İŞLERİ için-> İLÂHİ CEZA-BELÂ Dünyada da verilebilir ve ayrıca -> DİNİN DERİNLİKLERİNE İNMEK, TASAVVUF a ULAŞMAK MÜMKÜN OLMUYOR. 2/80. ONLAR derler ki : "CEHENNEM ATEŞİ bize, sâdece sayılı birkaç gün değecektir.!" ONLARA de ki : "SİZ, ALLAH katından böyle bir SÖZ mü aldınız.? Eğer böyle ise, ALLAH sözünden asla caymaz. Yoksa SİZ, ALLAH hakkında, bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz.?" 2/81. HAYIR, iş öyle değil.! Kötülük yapıp, suçu kendisini kuşatmış olan kimseler Cehennemliktir ve onlar orada devamlı kalacaktır. 2/82. İNANAN ve faydalı iyi - hayırlı işler yapanlar Cennetliktir. Bunlar da, burada temelli kalacaktır... 2/ İSRAİL oğullarından ; "ALLAH'tan başkasına kulluk etmeyin, Ana Baba Yakınlar - Yetimler ve Düşkünlere İYİLİK edin, insanlarla güzel-güzel konuşun NAMAZI kılın ve ZEKÂTI verin" diye söz almıştık, Sonra SİZ, pek azınız hariç, ÇOĞUNUZ, yüz çevirdiniz. Ey İSRÂİL oğulları.! SİZLER DÖNEK siniz ve Birbirinizin kanını dökmeyin insanları yurdunuzdan sürmeyin" diye SİZDEN SÖZ almıştık ve bunu bile-bile kabul etmiştiniz ve buna, SİZLER ŞAHİT siniz... NOT; İSRAİL oğulları = YAHUDİ ler > Hz.YÂKUP a.s. 12 oğlundan türemiş. 12 kabile halinde çoğalmışlar ATA ları Hz.YÂKUP un lâkabı -> İSRAİL miş. Hz.MÛSÂ dan sonra YAHUDİ lere hükmeden HAHAM lar = MÛSEVÎ DİN ADAMLARI, dünya menfaati için TEVRAT ı bile-bile kendi isteklerine göre değiştirip ve de çoğaltarak sattıkları bu âyetlerden anlaşılıyor. Bak-> 9/34.âyette ; HAHAM lar ve RAHİP lerin ÇOĞU insanların mallarını haksız yere yerler ve Halkı, ALLAH yolundan alıkoyarlar ve 5/82.âyette de Müslümanlara en şiddetli DÜŞMAN olarak YAHÛDİ leri ve ALLAH a EŞ KOŞANLAR ı bulursun. hükmünde, apaçık belgeler olmasına rağmen Müslümanların çoğunluğu ; YAHUDİ ve HIRİSTİYANLARI dost edinebilmek için akıl almaz tâvizler verip, onlara yanaşıyor ve onlardan MEDET > fayda bekliyorlar - Hayret.! YAHUDİ ler lânetlenmiş. Bak-> 2/ /112. 5/64. 17/4. 33/57.âyetlere. YAHUDİ ler Arabistanın YESRÎB, MEDİNE civarında çoğunluk olarak yerleşmiş. YAHUDİ ler bu sebeple Hz.MUHAMMED e ve ilk Müslümanlara belâ çıkarmışlar. YAHUDİ ler bu devirde bile orta doğuda Müslümanlara büyük ZULÜM yapıyor.

11 35 2/85. Sonra SİZLER, kendinizden olanları da öldürüyorsunuz. İçinizdeki bir guruba da düşmanlık ederek yurdunuzdan çıkarıp atıyorsunuz.! ESİR olup geri gelenlere de, kurtuluş akçelerini vermiyorsunuz.! Halbuki onların yurtlarından çıkarılmaları size HARAM edilmişti. KİTABIN bir kısmına inanıp - bir kısmını inkâr mı ediyor-sunuz.? Böyle davrananların dünyadaki cezası ; yaşarken rezil olmaktır ve âhiret azabın en şiddetlisi de, elbette sizler içindir... Muhakkak ki ALLAH, yaptıklarınızdan mutlaka haberdardır... 2/86. ONLAR, ÂHİRET karşılığında -> DÜNYA hayatını SATIN alanlardır. Bu yüzden azapları hafifletilmez ve onlar yardım da görmezler. NOT; Bu âyetteki önemli konu ; DÜNYA hayatının ÂHİRETE tercih edilmesidir.! DİN İŞLERİNDEN-> DÜNYALIK KAZANILMASI veya bazı kâfir insanların gözüne girebilmek için TEVRAT ı ve İNCİL ı ve KUR AN-ı ve DİN KANUNLARINI bilerek değiştirmektir ki ; bu kimseler ; İKİYÜZLÜ MÜNÂFIK, olarak tescilleniyor.. KUR AN-ı KERİM in birçok sûresinde, ÂHİRETİN kazanılması tavsiye edilmesine rağmen Bak-> 8/67. 10/ /20. 75/ /27. 93/3.4.âyetlere.! bilhassa DİN İLMİNİ BİLEN DİN ADAMLARININ -> DÜNYAYI TERCİH ederek, Âhireti kaybetmesi, elbette hayret edilecek bir durumdur ve bu durum ; Âhirete kesinlikle imân etmemenin bir ALÂMETİ dir. Bu en kötü ticaret için Bak-> 2/ ve 3/77. ve 16/95.âyetlerde.! 2/87. Andolsun ki, MÛSÂ'ya Kitap verdik. Ondan sonra ; Arka-Arkaya PEYGAMBERLER gönderdik. Meryem oğlu İSÂ'ya mûcizeler verdik ve ONU, RÛH ül Kudüs'le (Cebrâil) destekledik. Bir PEYGAMBER SİZE, hoşlanmadığınız bir şeyi getirdiği zaman, ONA karşı büyüklük taslayarak bir kısmını YALANLAYIP bir kısmını ÖLDÜRÜR'müsünüz.? 2/88. "KALP lerimiz perdelidir" dediler. EVET.! ALLAH, İNKÂR ları sebebiyle ONLARA LÂNET etti. Çünkü onların pek azı inanmıştı. 2/89. ONLAR, inkâr edenlere karşı yardım beklerlerken, ALLAH katından ONLARA, ellerindeki kitabı doğrulayan bir KİTAP -> KUR'AN geldi ve bildikleri şey kendilerine gelince, KUR AN-ı İNKÂR ettiler.! Bu sebeplerle ALLAH'ın LÂNETİ -> KÂFİR lerin üzerinedir... 2/90. ALLAH'ın, dilediği kuluna verdiği PEYGAMBERLİĞİ kıskanıp, HASET ettikleri için, ALLAH'ın indirdiğini İNKÂR ettiler ve kedilerini kötü bir şey karşılığında SATTILAR. Bu yüzden GAZÂP üstüne gazâba uğradılar. Kâfirlere, alçak düşüren AZAP vardır. 2/91. ONLARA : "ALLAH'ın İNDİRDİĞİNE İNANIN.." dendiği zaman ONLAR : "Biz sâdece bize indirilene inanırız..." derler ve TEVRAT'tan başkasını İNKÂR ederler. Halbuki KUR'AN -> kendi Kitaplarını, tasdik etmektedir. De ki : "Mâdem ki inanıyordunuz, O halde ; daha önceki, ALLAH'ın PEYGAMBERLERİNİ niçin ÖLDÜRÜYOR dunuz.?"

12 36 2/ Andolsun ki MÛSÂ size apaçık mûcizeler getirmişti. Sonra, onun ardından kendinize YAZIK ederek BUZAĞI yı TANRI edinmiştiniz.! Ve sizlerden kesin SÖZ almış, TÛR DAĞINI tepenize dikmiştik.! Verdiğimiz KİTABA kuvvetle bağlanın ve dinleyin." dediğimizde İşittik ve karşı geldik.!" dediler de, bu inkârları sebebiyle BUZAĞI SEVGİSİ kalplerine sindirildi. Ey MUHAMMED.! de ki: "Eğer inanmışsanız, İMÂN SİZE hangi KÖTÜ şeyi emrediyor.?" 2/94. ONLARA de ki : "Eğer, ALLAH katındaki ÂHİRET yurdu, sizden başka insanların olmayıp da yalnız SİZE AİT se ve sizler bu iddianızda samimi iseniz, haydi ÖLÜMÜ DİLEYİN.!" 2/95. ONLAR, önceden yaptıklarından dolayı, ÖLÜMÜ asla dilemezler. ALLAH, zâlimleri elbette biliyor... NOT; YAHUDİLER ALLAH, bu dünyada bizi üstün kıldı ve bizler âhirette de üstün derecelerdeyiz. YAHUDİ olmayanlar, âhiretteki nimetlere kavuşamaz. gibi sözlerle, Bak-> 2/ Müslümanlara tesir etmeye çalışmışlar, buna karşılık olarak ALLAH TEALÂ Hazretleri de onlara O HÂLDE ÖLÜMÜ DİLEYİN. diyerek, onların yalancı olduğu ve DÜNYAYA TUTKUN oldukları vurgulanıyor. 2/96. Andolsun ki YAHUDİ ler ; insanlar içinde, DÜNYA hayatına en çok kıymet verenlerdir. ALLAH'a eş-koşanlardan bile, çok daha fazla HAYATA düşkündürler. Her biri ömrünün YIL olmasını ister. Oysa, ömrünün uzun olması, hiç kimseyi AZAPTAN uzaklaştırmaz... ALLAH, onların yaptıklarını elbette görüyor... 2/97. ONLARA de ki : "CEBRÂİL e düşman olan, ALLAH'a da düşmandır. Çünkü O, ALLAH'ın İZNİYLE kendinden önceki KİTABI tasdik eden KUR'AN-ı, yol gösterici ve insanlara MÜJDE olmak üzere, Ey MUHAMMED.! SENİN KALBİNE indirmiştir... 2/98. ALLAH'a ve Meleklerine ve Peygamberlerine ve Cebrâil'e ve Mikâil'e düşman olan kimse, İNKÂR etmiş olur... Muhakkak ki ALLAH, İNKÂR edenlerin DÜŞMANI dır... 2/99. Ey MUHAMMED.! Andolsun ki SANA apaçık âyetler indirdik. Âyetlerimizi, sâdece doğru yoldan çıkanlar İNKÂR eder... 2/ ONLAR, her ne zaman bir SÖZ vermişlerse ; içlerinden bir kısmı, ONU BOZMAMIŞ'mıdır.? Aslında, onların ÇOĞU İMÂNA GELMEZ ve ONLARIN ellerindeki Kitabı doğrulayan bir PEYGAMBER gelince, Kitap verilenlerden bir kısmı sanki gerçeği bilmiyorlarmış gibi davranarak, ALLAH'ın Kitabı olan KUR AN-dan yüz'çevirdiler...

13 37 2/102. ve ONLAR, Şeytanlaşmış insanların SÜLEYMAN hakkında söylediği sözlere uydular. Oysa SÜLEYMAN, SİHİR yapan bir KÂFİR değildi.. Fakat, insanlara SİHRİ öğreten şeytanlar KÂFİR oldu ve "BÂBİL'deki 2-Melek HÂRUT ve MÂRUT'tan öğrendik" derlerdi. Bu 2-Meleğe bir şey indirilmemişti ve bunlar : "Biz FİTNE'yiz sakın inkâr etme.(cezâlıyız, halkı imtihan için gönderildik)" demeden - hiç kimseye BÜYÜ-Sihir öğretmezlerdi.! Fakat ONLAR bu ikisinden, karı ile kocanın arasını ayıracak, KÖTÜ şeyleri öğreniyorlardı.! Oysa ONLAR ; ALLAH'ın İZNİ olmadıkça, kimseye bir ZARAR veremezler. Fakat, kendilerine zarar verecek - faydasız şeyler öğreniyorlardı.! Andolsun ki BÜYÜ ve SİHRİ SATIN alanın, ÂHİRETTEN hiç nasibi olmadığını biliyorlardı. Kendilerini (Din-imân) karşılığında sattıkları şeyin -> ne KÖTÜ bir şey olduğunu KEŞKE bilselerdi. NOT ; HÂRUT MÂRUT isimli 2-Meleğin ALLAH TEALÂ nın GAYB kullarından olduğu bilinir. Bu melekler göklerde yaşarken suç işlemiş ve suçlarının cezasını çekmek üzere dünyaya BÂBİL şehrine indirilmişler. Bak-> SÛRENİN SONUNA.! Âyetteki önemli hususlar ; 1.BAZI İNSANLARIN KÖTÜLÜK PEŞİNDE OLDUKLARI.! 2.HER ŞEYİN ve İYİLİK ve KÖTÜLÜK lerin de ALLAH ın İZNİNE TÂBİ OLDUĞU.. 3.SİHİR-BÜYÜ YAPANIN da ve YAPTIRANIN da, CENNETLERDE NASİBİ OLMADIĞI dır. İnsanlar, her devirde SİHİR-BÜYÜ ile uğraşmışlar ve KADERE HÜKMETMEK için çalışmışlar ve KADERİN, YILDIZLARIN veya CİNLERİN veya RÛHLARIN ETKİSİNDE olduğuna inanmışlar. Günümüzde de, bu çeşit SAPIK inançlar hüküm sürmekte. Bak-> 72.Sûrenin sonunda HÂRUT MÂRUT ile ilgili belgelere.! 2/103. Eğer ONLAR İnanıp ALLAH'a karşı gelmekten sakınsalardı elbette ALLAH'ın SEVABI kendilerine hayırlı olurdu. KEŞKE bilselerdi.! 2/104. Ey İnananlar.! PEYGAMBERE : RÂİNÂ = Bizi de dinle.! demeyin ve ancak deyin ki : UNZURNÂ = Bizi gözet, bizi koru. Ve İNKÂR edenlere elem verici AZAP vardır... 2/105. KİTAP verilenlerden, İNKÂR edenler ve ALLAH'a eş koşanlar, RABBİNİZDEN SİZE bir iyilik gelmesini - asla istemezler.. Fakat ALLAH, dilediğini Rahmetine kavuşturur. Andolsun ki ALLAH, çok büyük lütuf - ihsân sâhibidir... 2/106. Herhangi bir ÂYETİN hükmün yürürlükten kaldırır veya unuttursak bunun yerine mutlaka daha hayırlısını veya benzerini getiririz. ALLAH'ın gücünün, her şeye yettiğini bilmiyor musunuz.? NOT ; NESİH = NESH ETMEK = değiştirmek konusunda -> Keyfi yorum yapılmamalı. Bak-> Diğer 13/39. 16/101.âyetlerde bu hususa değiniliyor ve bu konuda, Bak-> 16.SÛRE nin sonunda geniş açıklama var ve KEYFİ YORUMUN CEZASI VAR.!

14 38 2/107. ALLAH'ın, göklerin ve yerin HÜKÜMDARI olduğunu bilmiyor musun.? ALLAH'tan başka bir DOST ve yardımcınız da YOK tur... 2/108. Yoksa, daha önce MÛSÂ'nın sorguya çekildiği gibi SİZLER de PEYGAMBERİNİZİ sorguya çekmek mi istiyorsunuz.? Her KİM ki, İMÂNI-> inkâra değişirse, şüphe yok ki doğru yoldan sapmış olur. 2/109. KİTAP verilenlerin ÇOĞU, gerçek şeyler kendilerine apaçık belli olduktan sonra içlerindeki hasetlikle SİZİN de İNKÂRCI olmanızı isterler. ALLAH'ın onlar hakkındaki emri gelinceye kadar ONLARI affedip - bağışlayın. Muhakkak ki, ALLAH'ın her şeye gücü yeter. 2/110. NAMAZ ı doğru kılın ve ZEKÂT ı da verin. Önceden KENDİNİZ için, yaptığınız her iyiliği, ALLAH katında elbette bulacaksınız... ALLAH, yaptıklarınızı noksansız olarak mutlaka görüyor... 2/111. "Yahudi veya Hıristiyan olmayan kimse, CENNETE giremeyecek.!" dediler. Bu, onların uydurmaları ve kuruntularıdır. De ki : "Gerçekten doğruyu söylüyorsanız, delîlinizi-kanıtı getirin." 2/112. HAYIR öyle değil.! İYİLİK yaparak - bütün varlığıyla, yalnız ALLAH'a KULLUK eden kimseler, RABBİNİN katındaki, mükâfata erecektir. Bunlara ne bir KORKU vardır ne de ÜZÜNTÜ. 2/113. YAHUDİ'ler : "Hıristiyanlığın temeli yoktur.!" dediler. HIRİSTİYAN'lar : "Yahûdiliğin temeli yoktur.!" dediler. Halbûki, onlar KENDİ kitaplarını okuyorlar... Bilgisizler de, aynen onların söyledikleri gibi söylemiştir. ALLAH, Kıyâmet günü, anlaşmazlığa düştükleri şeyler hakkında, onların arasında, elbette hükmünü verecektir... 2/114. ALLAH'ın MESCİT lerinde, ONUN adının anılmasına engel olan ve Mescitlerin HARAP olup yıkılmasına çalışan kimseden daha ZÂLİMİ kim olabilir.? ONLARIN ; mescitlere ancak korka-korka girmeleri gerekir. ONLARA, Dünyada REZİLLİK ve Âhirette de AZAP vardır... 2/115. DOĞU ve BATI ALLAH'ın-dır. Nereye dönerseniz, ALLAH'ın yönü orasıdır. Doğrusu ALLAH, her yerdedir ve her şeyi bilir... 2/116. "ALLAH ÇOCUK EDİNDİ" dediler. Hâşâ.! ALLAH MÜNEZZEH'tir... Gökler ve yerdekiler ONUN dur, ONUN emrine boyun eğmiştir. NOT ; Bak-> 9/30. 16/57. 18/1->5. 19/88->91.âyetlerde de ; ALLAH TEALÂ nın EVLÂT EDİNDİĞİ.! iftirasına değinilmiş ve bunun çok büyük bir günah olduğu ve bu iftiraya göklerin bile dayanamadığı belirtiliyor... Bak-> 33/57.âyette, ALLAH a İFTİRA SÖZLERİ ne ait bilgi var.!

15 39 2/117. Gökleri ve yeri, yoktan VAR'eden - yaratan ALLAH'tır ve ALLAH, bir şeyi dilediği zaman, O'şeye sâdece : "OL.!" der, O'da hemen OLUR - oluşuverir... 2/118. Bilgisiz CÂHİL kimseler : "ALLAH BİZİMLE KONUŞMALI veya niçin BİZE de bir âyet gelmiyor.? dediler. Onlardan öncekiler de tıpkı ONLAR gibi söylemişlerdi.! KALPLERİ ne kadar birbirine benzemiş. BİZ, gerçekleri anlayan ve yakînen İNANAN kimseler için, âyetlerimizi açıkladık... 2/ Ey MUHAMMED.! BİZ SENİ Hakk-Gerçek ile müjdeleyici ve KORKUTUCU olarak gönderdik. SEN, Cehennemliklerden sorumlu değilsin... SEN onların Dinlerine uymadıkça, Yahûdi ve Hıristiyânlar SENDEN memnun olmayacaklar. De ki : "DOĞRU YOL ancak ALLAH'ın yoludur" SANA gelen ilimden sonra onların hevesine uyarsan, andolsun ki, ALLAH'tan başka hiçbir DOST ve hiçbir yardımcı da bulamazsınız.. 2/121. Kendilerine verdiğimiz KİTABI gerektiği gibi okuyanlar var ya ; İşte, ONA ancak bunlar inanırlar. Kitabımızı, Emirlerimizi İNKÂR edenler de elbette kaybeden, zarara uğrayan kimselerdir. 2/122. (Bak->2/47. ve 44/32.âyete.!) Ey İSRÂİL oğulları.! SİZE vermiş olduğum NİMETİ ve SİZİ dünyalardan ÜSTÜN tuttuğumu hatırlayın.! 2/123. HİÇ Kimsenin HİÇ kimseden bir FAYDA görmeyeceği ve FİDYE de alınmayacak ve ŞEFÂAT de kabul edilmeyecek ve YARDIM da görülmeyecek O günden > KENDİNİZİ KORUYUN.! 2/124. RABBİ, İBRAHİM i birtakım emirlerle denemiş ve O'da onları AMm olarak yerine getirdiği zaman - ALLAH : * SENİ, İNSANLARA ÖNDER YAPACAĞIM" deyince - İBRAHİM de : * SOYUMDAN da ÖNDERLER YAP.! Deyince, ALLAH : * ZALİMLER, BENİM AHDİME ERİŞEMEZ... buyurmuştu.. NOT ; Bu âyetten açıkça anlaşıldığı gibi ; * PEYGAMBERLER önce SINANMIŞ-DENENMİŞ ve sınavı kazananlar PEYGAMBER olmuş, * PEYGAMBERLERİN SOYUNDAN -> ZALİM-Kötü insanların da çıkabileceği ve * PEYGAMBER veya EVLİYÂ lığın BABADAN -> OĞULA geçmediğine de işaret var.. 2/125. (TAVÂF ETMEK = KÂBE nin etrafında, ALLAH ı anarak dönmek.) KÂBE'yi toplanma ve güven yeri kılmıştık. "İBRAHİM in makâmını, NAMAZ yeri edinin ve TAVÂF edenler, kendini İBADETE verenler ve RÜKÛ ve SECDE edenler için de, EVİM KÂBE yi TEMİZ tutun.." diye, İBRAHİM ve İSMAİL'e kesin EMİR vermiştik..

16 40 2/126. Ve İBRÂHİM : "RABBİM.! burasını EMİN bir şehir kıl. Halkından, ALLAH'a ve âhiret gününe inananları da, ürünlerle RIZIK landır." demişti. ALLAH : "KÂFİR olanı da az bir müddet geçindirir sonra da ONU CEHENNEM azabına uğratırım. Orası ne kötü uğraktır." buyurdu. NOT ; Bu âyetten açıkça anlaşıldığı gibi ALLAH TEALÂ Hazretleri, yarattığı bütün kullarını, dünyada ayrım yapmaksızın RIZIKLANDIRIYOR. İMÂN etmemekte inatla direnen kâfirleri bile rızıklandırdığı bu âyette belirtilmiş. Fakat İmânı İnkâra değişenlerin âhirette cehennemde cezalandırılacağı muhakkak. Halk bilir ki ALLAH BU DÜNYADA KİMİNE LÜTFUNDAN, KİMİNE GAZABINDAN VERİYOR. 2/127->129. İBRÂHİM ve İSMÂİL, KÂBE'nin temellerini yükseltiyordu ve şöyle dediler Rabbimiz.! yaptığımızı kabûl buyur. SEN hem işitensin hem bilensin. Rabbimiz.! ikimizi de, SANA teslim olanlara kat ve soyumuzdan da, SANA itaat eden bir ÜMMET yetiştir ve BİZE, İBADET yollarımızı göster ve tövbelerimizi kabûl buyur. Çünkü tövbeleri çokça kabûl eden ve merhametli olan ancak SEN'sin.." "Ey Rabbimiz.! İçlerinden de, onlara SENİN âyetlerini okuyan, KİTABI ve HİKMETİ öğreten, ONLARI her kötülükten uzaklaştıran ve ARITAN bir PEYGAMBER gönder. Doğrusu, güçlü olan ve her işi HİKMETLE yapan da, ancak SENSİN.." dediler... NOT; Bu âyette, Hz.İBRÂHİM ve oğlu Hz.İSMÂİL in beraberce KÂBE'yi, yeniden İNŞÂ ettikleri belirtiliyor. Çünkü KÂBE nin ilk yapılışı, rivâyete göre ; ALLAH TEALÂ Hazretlerinin emriyle, Hz.ÂDEM ve Hz.HAVVÂ Cennetten dünyaya KÂBE civarına indirildikten sonra, Hz.ÂDEM a.s, burada ibâdet etmek için Rabbine DUA ederek ; CENNETTE, etrafında TAVAF ederek ibâdet ettiği nûrdan sütunun kendisine verilmesi. için yalvarması ile duasının kabûlü sonunda, NÛRDAN SÜTUN orada vâr olmuş ve Hz.ÂDEM a.s, bildiği ibâdete devam etmiş.. Sonraları, Hz.ŞÎT a.s zamanında bu SÜTUN kaybolur ve sütunun yerinde bir SİYAH TAŞ vâr olmuş.! Hz.ŞÎT a.s ise, bu yerde dört köşe BİR BİNA yaparak, Siyah taşı da binanın bir köşesine yerleştirmiş.. Bugün herkesin bildiği HACER ÜL ESVED, bu siyah taşmış. Sonra ; NÛH TUFÂNI sırasında, bu bina da kumlar altında kalmış ve Rablerinin emriyle Hz.İBRÂHİM ve oğlu Hz.İSMÂİL beraberce burayı kazmışlar - binanın temellerini bulmuşlar ve bu temeller üzerine de, bugünkü KÂBE yeniden inşa edilmiş... SAHİH-i BUHARÎ ye göre ; EBÛ KUBEYS dağında muhafaza edilmekte olan bu taş Hz.İBRÂHİM e, a.s. Hz.CEBRAİL a.s. tarafından getirilmiş.! HACER ÜL ES AD isimli diğer bir taş ise KÂBE nin diğer bir köşesindeymiş. 2/130. Kendini bilmeyenden başka İBRÂHİM in Dininden KİM yüz çevirir.? Andolsun ki BİZ, dünyada onu seçilenlere kattık. Muhakkak ki O, âhirette de iyiler, SÂLİH ler arasındadır... 2/ RABBİ ona : "TESLİM OL.!" diye buyurduğu zaman, O da... : Âlemlerin RABBİNE teslim oldum..." demişti. Ve İBRAHİM, bunu oğullarına vasiyet etti. YÂKUP da : Ey Oğullarım.! ALLAH'ın DİNİ artık SİZE geçti, Sizlerde MÜSLÜMAN olarak CAN verin.." demişti...

17 41 2/133. Yoksa, YÂKUP can verirken sizler YANINDA'mıydınız.? Oğullarına : "Benden sonra, KİME kulluk edeceksiniz.?" deyince, "SENİN İLÂHINA ve ataların İBRAHİM, İSMAİL, İSHÂK'ın İLÂHI olan, TEK İLÂH'a kulluk edeceğiz, BİZ ONA teslim olanlarız." dediler. 2/134. ONLAR gelip-geçmiş birer ÜMMET tir, kazandıkları kendilerinedir, SİZİN kazandıklarınız sizedir. SİZ, onlardan SORUMLU değilsiniz. 2/135.(HANÎF = Sadece gerçek HAKK DİNİNE uyan kişi, anlamında.) Yahûdi veya Hıristiyân olun ki doğru yolu bulasınız.! dediler. ONLARA deyin ki : "HAYIR.! BİZ, Doğruya yönelmiş olan ve ALLAH'a eş'koşanlardan olmayan İBRAHİM in (HANÎF) Dînine uyarız 2/136. ONLARA deyin ki : BİZ ALLAH'a ve BİZE gönderilene ve İBRAHİM e İSMÂİL e İSHÂK a YÂKUB a ve torunlarına gönderilene, MÛSÂ ve İSÂ ya ve RABLERİ tarafından diğer PEYGAMBERLERE verilenlere, BUNLARI birbirinden ayırt etmeyerek inandık ve BİZ yalnız ALLAH'a teslim olanlarız." 2/137. SİZİN inandığınız gibi inanırlarsa, muhakkak ki ; DOĞRU yolu bulmuş olurlar. Yüz çevirirlerse, şüphesiz ki ONLAR çıkmazda kalırlar ve onlara karşı, SANA ALLAH YETER. O'işitir ve bilir. 2/138. SIBĞATULLÂH ve MEN AHSENÜ MİNÂLLAHİ SIBGA ve NANHÜ LEHÜ ÂBİDÛN ALLAH ın VERDİĞİ RENGE UYUN. Çünkü ; ALLAH ın renginden daha güzel KİM vardır.? ve BİZ ancak ALLAH a KUL luk ederiz deyin NOT ; SIBĞATULLAH-> ALLAH ın BOYASI anlamında. Bu sebeple eski Hıristiyanlar da yeni doğan bebeklerini SULU BOYA ile boyar ve ŞİMDİ HIRİSTİYAN OLDUN.! derlermiş. Bu sözün işâret ettiği -> ALLAH a İNANIN ve ALLAH a TESLİM OLUN ve ONUN EMİRLERİNE YASAKLARINA UYUN, İYİ AHLÂKLI İNSANLAR OLUN, anlamında. 2/139. De ki : Bizim ve sizin RABBİ olan ALLAH hakkında, BİZE karşı bir SUÇ mu yüklüyorsunuz.? BİZİM yaptıklarımız bize aittir ve SİZİN yaptıklarınız da size aittir. BİZ, ONA karşı samimiyiz. 2/140. Yoksa ; İBRÂHİM ve İSMÂİL ve İSHÂK ve YÂKUP ve TORUNLARI nın, Yâhudi veya Hıristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz.? Peki ; SİZLER mi - yoksa ALLAH mı DAHA İYİ BİLİR.? ALLAH tarafından, kendisine bildirilen gerçeği gizleyenden daha zâlim KİM var.? ALLAH, yaptıklarınızdan elbette haberdardır.. 2/141. ONLAR gelip-geçmiş ÜMMET lerdir ve kazandıkları kendilerinindir. Fakat, SİZİN kazandıklarınız da sizindir ve SİZ, onların yapmış olduğu işlerden SORUMLU değilsiniz CÜZ SONU

18 42 2.CÜZ 2/142. İnsanların BEYİNSİZ olanları diyorlar ki : Yöneldikleri önceki KIBLE den, onları çeviren nedir.? De ki : DOĞU ve BATI ALLAH ındır. O, DİLEDİĞİNİ DOĞRU YOLA ERİŞTİRİR. 2/143. SİZİ, insanlara ÖRNEK olmanız için tam ORTADA bulunan bir ÜMMET kıldık ve PEYGAMBER de SİZE örnektir ve SON PEYGAMBERE uyanları, uymayanlardan ayırt etmek için, yöneldiğiniz yönü KIBLE YAPTIK. ALLAH'ın YOLA koyduğu kimselerden başkasına, bu zor-ağır gelir. ALLAH, itaatinizi - ibâdetlerinizi elbette BOŞA çıkarmaz.. Muhakkak ki ALLAH, insanlara ŞEFKAT gösterir ve MERHAMET eder. 2/144. Ey MUHAMMED.! Yüzünü göğe çevirip durduğunu görüyoruz. Hoşnut olacağın KIBLE ye - SENİ elbette döndüreceğiz. Artık ; YÜZÜNÜ -> MESCİD i HARAM (Kâbe) YÖNÜNE ÇEVİR ve SİZLER de, her nerede iseniz, yüzlerinizi onun yönüne - KIBLEYE döndürün KİTAP verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. ALLAH, yaptıklarınızdan elbette haberdardır. NOT ; Hz.MUHAMMED sav, MEDİNE ye göç ettikten sonra, 17 ay kadar bir süre, KUDÜS yönüne MESCİDİ AKSA ya dönerek NAMAZ kılmış ve bunu gören Yahudiler : MUHAMMED, DAHA KENDİ YÖNÜNÜ BİLE BİLMİYOR, BİZ ONA YÖNÜNÜ GÖSTERDİK.! şeklindeki sözlerle ALAY etmişler ve sonra bu âyet inmiş ve böylece ; Müslümanların KIBLESİ -> MEKKE -> KÂBE -> MESCİD i HARAM yönüne döndürülmüş. 2/145. SEN, Kitap verilenlere her türlü delili getirsen, yine de Senin kıblene uymazlar. SEN de, onların kıblesine uyacak değilsin... Yahudiler ve Hıristiyanlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Size gelen ilimden-emirden sonra, onların kıblesine-heveslerine eğer uyarsanız ; şüphesiz ki, sizde zulmedenlerden olursunuz... 2/146. (Bak-> 2/159.âyette de, âyetleri gizleyenler hk. açıklama var.) Kendilerine KİTAP verdiğimiz kimseler ; PEYGAMBERİ, kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Fakat onlardan bir takımı, GERÇEKLERİ BİLE-BİLE GİZLERLER... 2/ Gerçek Rabbinden dir. SAKIN ŞÜPHE lenen taraftan olma... HERKESİN YÖNELDİĞİ BİR YÖN-YOL VARDIR. Sizler, HAYIRLI-FAYDALI İŞLERDE BİRBİRİNİZLE YARIŞIN. Nerede olursanız olun ALLAH sizi mutlaka biraraya toplar. ALLAH ın gücü her şeye elbette yeter. NOT ; Âyetteki HERKESİN YÖNELDİĞİ BİR YÖN VARDIR. sözü ile anlatılmak istenen husus 1.DİĞER DİNLERE yönelenler de vardır. 2.YARATILIŞ SEBEBİYLE insanlar, farklı ibâdetlere ağırlık verirler ; kimi NAMAZI, kimi ORUCU kimi İNFÂK ı = HAYIR HASENÂT YARDIMLARINI veya diğer ibâdetleri SEVER. Ayrıca, 3.Kimi DÜNYA, kimi ÂHİRET hayatını benimser ve bu sebeple.. 4.Kimi azınlık İYİLİKLERE, kimileri de KÖTÜ işlere koşar durur - anlamında.

19 43 2/149. Ve Nereden yola çıkarsan, YÜZÜNÜ MESCİD i HARAM TARAFINA ÇEVİR. Bu emir geçektir ve Rabbin dendir. ALLAH, yaptıklarınızdan GAFİL değildir elbette bilmektedir.. 2/150. Her nereden yola çıkarsan, yüzünü MESCİD i HARAM yönüne çevir. Zulmetmeyen insanların size karşı tutumlarında, gösterecekleri bir itiraz olmaması için, nerede olursanız NAMAZDA yüzlerinizi kendi KIBLENİZE doğru çevirin ve bu hususta onlardan KORKMAYIN ve yalnız BENDEN KORKUN da SİZE OLAN NÎMET imi TAMAMLAYAYIM ve ancak bu sebeple doğru yola gelebilirsiniz... 2/151. Nitekim BİZ size, aranızdan âyetlerimi okuyacak ve sizi her kötülükten arıtacak ve size Kitabı ve hikmeti öğretecek ve bilmediklerinizi de size bildirecek bir PEYGAMBER gönderdik... 2/ Artık, BENİ anın-zikredin ki, BEN de sizi anayım... ve BANA ŞÜKREDİN ve asla NANKÖRLÜK etmeyin... Ey İnananlar.! SABIR ve NAMAZ la yardım dileyin. ALLAH, muhakkak ki sabredenlerle beraberdir... 2/154. ALLAH YOLUNDA öldürülenlere ÖLDÜ - ÖLDÜRÜLDÜ demeyin sakın. Çünkü onlar DİRİ dirler. Fakat, siz farkında değilsiniz.! NOT ; İnsanların çoğu ALLAH YOLUNDA öldürülen ŞEHİT leri ÖLÜ sanıyor.! Âyette bu inanışın yanlış olduğuna işaret edilmiş.. Bu husustaki diğer âyetlerden de anlaşılıyor ki -> ŞEHİT olanlar hesapsız olarak CENNETE alınıyor ve orada diriltiliyor ve ÂHİRET hayatında yaşamaya devam ediyor. 2/155. Muhakkak ki ; SİZİ, biraz KORKU biraz AÇLIK ve MAL lardan NEFİS lerden ÜRÜN lerden BİRAZ EKSİLTMEKLE deneriz. Sabredenlere müjde et... 2/156. BUNLARA, bir MUSİBET - BELÂ geldiği zaman - derler ki : BİZ ALLAH ın KULLARIYIZ ve ELBETTE O NA DÖNECEĞİZ. İnnâ Lillâhi ve innâ ileyhi râci ûn. NOT ; İnsanlar Dünyada SINANIYOR. SINAV, maddi mânevi olmak üzere 2-çeşit. MADDİ olan -> VARLIK-ZENGİNLİK veya YOKLUK-YOKSULLUK olarak biliniyor... MÂNEVİ olan -> CAN ile sınanma ve SIKINTI-ÜZÜNTÜ-HASTALIK-ÖLÜM şeklinde.. Bu 2-âyette -> Sınava uğrayanın söyleyeceği SÖZ ve SABIR ı tavsiye var.. 2/157. İşte, Rabbinin günahlarını bağışlaması ve rahmeti bunlaradır. Ve Rabbinin yolunda olanlar da, ancak bunlardır...

20 44 2/158. Şüphesiz SAFÂ ve MERVE ALLAH ın nişânlarındandır. Kim KÂBE yi HAC eder veya UMRE yaparsa, bu ikisini de TAVÂF etmesinde bir mahzur yoktur. Kim, gönülden İYİLİK yaparsa, mükâfatını görür. Doğrusu ALLAH, ŞÜKREDEN kimseleri bilir ve karşılığını verir... NOT ; SAFÂ ve MERVE, Mekke de iki tepenin adı. KÂBE yi -> MESCİD i HARAM ı HACCA veya UMREYE gidenler, SAFÂ ve MERVE tepeleri arasında SÂY ediyorlar.. SÂY = GİDİP-GELMEK tir. Bu gelenek Hz.İBRAHİM in eşi Hz.HACER in O zamanda, bu tepeler arasında SU aramak için koşuşturmasını anmak... anlamında.. 2/159. (Bak-> 2/146.âyette de, âyetleri gizleyenlerden söz edilmiş.) İNDİRDİĞİMİZ apaçık delilleri ve BİLDİRDİĞİMİZ dosdoğru yolu insanlara tamamen anlattıktan sonra BUNU GİZLEYENLERE GELİNCE, ONLARA, hem ALLAH LÂNET eder hem de LÂNETÇİ ler LÂNET ederler. NOT ; Âyetleri Gerçekleri AÇIKLAMAK veya GİZLEMEK hakkında dini hüküm şu ; * CÂHİL, -> BİLMEDİĞİ KONULARDA KONUŞURSA YANAR.. * ÂLİM de -> BİLDİĞİ KONULARDA SUSARSA YANARMIŞ.. Rivâyete göre - Hz.MUHAMMED e sav, bir gün sormuşlar ; * Ya MUHAMMED.! ALLAH katında kendinden üstün olmayan iş - amel nedir.? * ALLAH katında, kendinden daha üstün bir iş - amel olmayan, en değerli İŞ + AMEL -> ZÂLİM BİR PADİŞAHIN YÜZÜNE GERÇEĞİ SÖYLEMEK tir buyurmuş. ASHAB ı KEHF = Mağarada bulunan Arkadaşlar anlamında. O İMÂNLI GENÇLER işte bu sebeple ALLAH katında çok büyük mertebeye erişmiş. Bak->18.KEHF suresinde geniş açıklama var... 2/160. Ancak ; TÖVBE edenler ve ISLAH olup ARINANLAR ve GERÇEĞİ AÇIKÇA ORTAYA KOYANLAR istisnâ dır. İşte bunların tövbesi kabûl edilir. BEN, tövbeleri çokça kabûl ve çok merhamet ederim... NOT ; TÖVBE nin kabûl edilme sebepleri bu âyette belirtiliyor. Çünkü ; her şey bir sebebe bağlanmış.. Bütün lütuf ve cezaların da sebepleri var. 2/ Muhakkak ki İNKÂR edip de - O'halde ölenler var ya.! İşte ; ALLAH'ın ve meleklerin ve tüm insanların LÂNETİ onlaradır.. Onlar, sonsuza kadar LÂNETTE kalırlar. Onların azâbı azaltılmaz ve onların azâbı geciktirilmez ve yüzlerine de bakılmaz... 2/163. TANRI nız, BİR TEK TANRI dır ve O ndan başka İLÂH-Tanrı yoktur. TANRI nız ALLAH, merhamet edendir, merhametli olandır... 2/164. Göklerin ve yerin yaratılmasında ve gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, insanlara faydalı şeylerle denizde süzülen gemilerde ve ALLAH ın gökten indirip, bununla ölümünden sonra ; yeri dirilttiği SU da ve her türlü canlıyı yeryüzünde yaymasında ve RÜZGÂR ları ve yerle gök arasında emrimizi bekleyen BULUTLARI yürütmesinde, DÜŞÜNEN KİMSELER için DELİLLER - KANITLAR VAR dır.

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

BAKARA SÛRESİ BismillâhirRahmânirrahim Rahmân ve Rahîm Allah ın adıyla

BAKARA SÛRESİ BismillâhirRahmânirrahim Rahmân ve Rahîm Allah ın adıyla BAKARA SÛRESİ BismillâhirRahmânirrahim Rahmân ve Rahîm Allah ın adıyla 1. Elif, Lam, Mim. 2. Bu Kur an; kendisinde şüphe olmayan ve korunanlar için yol gösteren bir kitaptır. 3. O Mü minler; gayba inanırlar,

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

Fâtiha sûresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır.

Fâtiha sûresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır. 1- FÂTİHA SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kur an-ı Kerim in ilk sûresi olduğu için başlangıç anlamına Fâtiha adını almıştır. Sûrenin ayrıca, Ümmü l-kitab (Kitab ın özü) es-seb ul- Mesânî

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Fâtiha sûresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır.

Fâtiha sûresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır. 1- FÂTİHA SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kur an-ı Kerim in ilk sûresi olduğu için başlangıç anlamına Fâtiha adını almıştır. Sûrenin ayrıca, Ümmü l-kitab (Kitab ın özü) es-seb ul- Mesânî

Detaylı

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4.

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4. KUR AN VE HADİSLERE GÖRE BÜYÜK GÜNAHLAR Yüce Rabbimiz Kur an-ı Kerimde şöyle buyuruyor: + Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir

Detaylı

1- FÂTİHA SÛRESİ. Fâtiha sûresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır. 1. Bismillâhirrahmânirrahîm. 3

1- FÂTİHA SÛRESİ. Fâtiha sûresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır. 1. Bismillâhirrahmânirrahîm. 3 1- FÂTİHA SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kur an-ı Kerim in ilk sûresi olduğu için başlangıç anlamına Fâtiha adını almıştır. Sûrenin ayrıca, Ümmü l-kitab (Kitab ın özü) es-seb ul- Mesânî

Detaylı

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar yusufisik1@hotmail.de K ur ân-ı Kerim deki dua ayetleri gibi Peygamberimizin duaları da Arapça aslından okunursa daha iyidir. Ancak, tercümeleri de dua olarak okunabilir.

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir?

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir? Besmele Kitapcığı Besmelenin Anlamı Besmele, bütün varlıkların hal diliyle ve iradeli varlık olan insanın lisanıyla ve haliyle meşru olan her işine Allah ın ismiyle başlamasıdır. En önemli dua ve zikirlerdendir.

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Muhakkak Biz onu anlayıp düşünesiniz diye, Arapça bir Kur an olarak indirdik. (Yûsuf: 2)

Muhakkak Biz onu anlayıp düşünesiniz diye, Arapça bir Kur an olarak indirdik. (Yûsuf: 2) Muhakkak Biz onu anlayıp düşünesiniz diye, Arapça bir Kur an olarak indirdik. (Yûsuf: 2) Kur an-ı Kerîm in meâl ve tefsîri üzerindeki çalışmalarımız, Allah ın tevfîk ve inâyetiyle devam etmektedir. Yûsuf

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

KURAN-I KERİM DİYANET İŞLERİ MEALİ

KURAN-I KERİM DİYANET İŞLERİ MEALİ KURAN-I KERİM DİYANET İŞLERİ MEALİ 1. Fatiha 30. Rum 58. Mücadele 86. Tarik 2. Bakara 31. Lokman 59. Hasr 87. A'la 3. Al'i imran 32. Secde 60. Mümtehine 88. Gasiye 4. Nisa 33. Ahzab 61. Saf 89. Fecr 5.

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

HADDİNİ BİLMEMEK YA DA İSTİDRAC

HADDİNİ BİLMEMEK YA DA İSTİDRAC Niyeti temiz olan ve haddini bilen bir Müslüman, başarıya, nîmete karşı şükrünü edâ edemez ise, Allah (CC) o kişiyi bir mahrûmiyete, bir sıkıntıya mâruz bırakır. Meselâ, dikkat ediniz, bir başarıya imzâ

Detaylı

1. FATİHA SÛRESİ (Mekke döneminde inmiştir. 7 ayettir. Adı: açan, açış anlamına gelir. Nüzul Sırası: 5) Rahman ve Rahim Allah ın adıyla... 1-3. Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi;

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; 1) Güçlük içinde ve çok zor durumda olan insanın, 2) Savaş altındaki insanın

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İMAM HATİP ORTAOKULU TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; 5, 6,7 ve 8.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata

Detaylı

KUR AN-I KERİM DE İSMİ GEÇEN HAYVANLAR. kuranimiz.net

KUR AN-I KERİM DE İSMİ GEÇEN HAYVANLAR. kuranimiz.net KUR AN-I KERİM DE İSMİ GEÇEN HAYVANLAR DEVE Ey kavmim! İşte size bir âyet (mucize) olarak Allah ın şu dişi devesi! Öyleyse onu (serbest) bırakın. Allah ın arzında otlasın. Ona kötü maksatla el dokundurmayın,

Detaylı

KURAN-I KERİM SÜLEYMAN ATEŞ MEALİ

KURAN-I KERİM SÜLEYMAN ATEŞ MEALİ KURAN-I KERİM SÜLEYMAN ATEŞ MEALİ 1. Fatiha 30. Rum 58. Mücadele 86. Tarik 2. Bakara 31. Lokman 59. Hasr 87. A'la 3. Al'i imran 32. Secde 60. Mümtehine 88. Gasiye 4. Nisa 33. Ahzab 61. Saf 89. Fecr 5.

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

KURAN-I KERİM SUAT YILDIRIM MEALİ

KURAN-I KERİM SUAT YILDIRIM MEALİ KURAN-I KERİM SUAT YILDIRIM MEALİ 1. Fatiha 30. Rum 58. Mücadele 86. Tarik 2. Bakara 31. Lokman 59. Hasr 87. A'la 3. Al'i imran 32. Secde 60. Mümtehine 88. Gasiye 4. Nisa 33. Ahzab 61. Saf 89. Fecr 5.

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

Kuran-ı Kerim Diyanet Meali

Kuran-ı Kerim Diyanet Meali Kuran-ı Kerim Diyanet Meali 1 Fatiha Müddesir sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 7 (yedi) âyettir. Kur'an'ın ilk sûresi olduğu için açış yapan, açan manasına "Fâtiha" denilmiştir. Diğer adları şunlardır:

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE Aile, tek başına olmaktan kurtulup, can yoldaşına kavuşmaktır Aynı çatı altında yalnızlık ve yabancılık değil! Ve O, iki eşi, erkeği ve kadını yarattı. (Necm, 53/45) Kadınlar,

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

KURAN-I KERİM DİYANET VAKFI MEALİ

KURAN-I KERİM DİYANET VAKFI MEALİ KURAN-I KERİM DİYANET VAKFI MEALİ 1. Fatiha 30. Rum 58. Mücadele 86. Tarik 2. Bakara 31. Lokman 59. Hasr 87. A'la 3. Al'i imran 32. Secde 60. Mümtehine 88. Gasiye 4. Nisa 33. Ahzab 61. Saf 89. Fecr 5.

Detaylı

Tövbe ve Af Dileme-4

Tövbe ve Af Dileme-4 Tövbe ve Af Dileme-4 Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Tanrı; Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur. Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun. Baba ya, Oğul

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA SADECE SIKINTIDA DEĞİL HER ZAMAN DUA (Resulüm!) De ki: Dua (ve ibadeti)niz olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? (Ey inkarcılar!) Siz ise, (Allah ve Resulü nün bildirdiklerini) yalanladınız, bu yüzden

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

9. Uluslararası Halil İbrahim Buluşmaları Kapsamında Gerçekleştirilecek. Ulusal Hüsn-i Hat Yarışması

9. Uluslararası Halil İbrahim Buluşmaları Kapsamında Gerçekleştirilecek. Ulusal Hüsn-i Hat Yarışması 9. Uluslararası Halil İbrahim Buluşmaları Kapsamında Gerçekleştirilecek Ulusal Hüsn-i Hat Yarışması Amaç: Klasik Türk sanatlarından Hüsn-i Hattın ve bu sanatla uğraşan günümüz hattatlarının desteklenmesi

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

TALAK (ERKEĞİN BOŞAMA HAKKI)

TALAK (ERKEĞİN BOŞAMA HAKKI) TALAK (ERKEĞİN BOŞAMA HAKKI) O talak iki defadır. Her birinden sonra kadını ya iyilikle tutmak, ya da güzellikle ayırmak gerekir. (Bakara 2/229) Ey Peygamber! Kadınları boşadığınızda iddetleri içinde boşayın

Detaylı

Hz. Peygamber'in ilk muhatapları olan Mekkelilerle mücadelesini anlatan Kur'ân'da tam

Hz. Peygamber'in ilk muhatapları olan Mekkelilerle mücadelesini anlatan Kur'ân'da tam 2. Ders İLK MUHATAPLAR NEDEN KUR'ÂN'A İMAN ETMEDİLER? Sahâbe demek ne demektir? 1. Beşeriyetlerin İzharı 2. Zaafiyetlerin Islahı 3. Kabiliyetlerin İnşası 4. Mesuliyetlerin İdraki 5. Rehberiyetlerin İhyası

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

Cennâtin tecriy min tahtihe-l-enhâr

Cennâtin tecriy min tahtihe-l-enhâr Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır. 11-15-2015. Herhangi bir medyada yayınlanması halinde yukarıdaki bilginin referans olarak verilmesi

Detaylı

OKUNMAMIŞ ÜÇ MESAJINIZ VAR

OKUNMAMIŞ ÜÇ MESAJINIZ VAR RABBİMİZDEN ÇAĞRI Ey iman edenler! (Peygamber,) sizi hayat verecek şeylere çağırdığı zaman, Allah a ve Resûlü ne uyun. Bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer (sözünüzle niyetinizin aynı olup olmadığını

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 1. İnsanın sorumlu bir varlık olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Düşünmesi B) Konuşması ) Yürümesi D) Beslenmesi 4. Hz. Muhammed

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti)

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) KURAN YOLU- DERS 3 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) Mübin : Açık ve Açıklayan. Kur an ın sıfatlarındandır. Kur an sadece

Detaylı

Belgili Tanımlık. Kutsal Quran

Belgili Tanımlık. Kutsal Quran Belgili Tanımlık Kutsal Quran Ercüme in Belgili Tanımlık Meal Içinde Belgili Tanımlık Türkçe Forme Yanında Ecek Kahverengi Masa in Içindekiler Masa in Içindekiler... i SURA 1. FATIHA SURESI... 1 SURA 2.

Detaylı

[ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız.

[ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız. [ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız. [ 0002 ] Çalışarak kazanç sağlama yollarını aramak, Müslüman olan her erkek ve kadın için bir farzdır. [ 0003 ] Akılca en mükemmeliniz,

Detaylı

Hayatta gerek yaşayarak,gerek duyarak veya görerek,hiç kimse yoktur ki,etti de bulmadı,desin ve de denilsin.

Hayatta gerek yaşayarak,gerek duyarak veya görerek,hiç kimse yoktur ki,etti de bulmadı,desin ve de denilsin. ETTİM DE BULMADIM!!! Hayatta gerek yaşayarak,gerek duyarak veya görerek,hiç kimse yoktur ki,etti de bulmadı,desin ve de denilsin. Etme,bulma dünyası Eden bulur,genel bir kural halinde hayatta tecelli etmektedir.

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

5. SINIF 4.ÜNİTE: KURAN DA KISSALAR. 1. Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir? a) Olay b) Haber c) Hadis d) Kıssa

5. SINIF 4.ÜNİTE: KURAN DA KISSALAR. 1. Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir? a) Olay b) Haber c) Hadis d) Kıssa 1. Kıssa nedir? 5. SINIF 4.ÜNİTE: KURAN DA KISSALAR 1. Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir? a) Olay b) Haber c) Hadis d) Kıssa 2. Kıssa nedir? a) Mucizedir b) Efsanedir c)

Detaylı

1)Verilen bilgiler, Hz. Muhammed'in (SAV) özellikleri ile aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

1)Verilen bilgiler, Hz. Muhammed'in (SAV) özellikleri ile aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? I. İnsanların rahatını kendi rahatına tercih ederdi. II. Yapılacak olan bir işte arkadaşlarının görüşünü alırdı. III. Hristiyanlık ve Musevilik dinlerinde ahir zamanda geleceği müjdelenen bir kişidir.

Detaylı

Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır. 11-15-2015. Herhangi bir medyada yayınlanması halinde yukarıdaki bilginin referans olarak verilmesi

Detaylı

Belgili Tanımlık. Kutsal Quran

Belgili Tanımlık. Kutsal Quran Belgili Tanımlık Kutsal Quran Ercüme in Belgili Tanımlık Meal Içinde Belgili Tanımlık Türkçe Forme Yanında Ecek Kahverengi Masa in Içindekiler Masa in Içindekiler... i SURA 1. FATIHA SURESI... 1 SURA 2.

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

Rükü, "Sübhane Rabbiyel Azim"

Rükü, Sübhane Rabbiyel Azim 1.Rekat Sebe 1. Hamd, göklerde ve yerde bulunanlar kendisine ait olan Allah`adır. Ölüm ötesi âlemde de hamd yalnız O`nadır. Hakîm`dir O, Habîr`dir. 2. Yerin içine gireni, oradan çıkanı, gökten ineni, oraya

Detaylı

KURAN-I KERİM ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

KURAN-I KERİM ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ KURAN-I KERİM ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ 1. Fatiha 30. Rum 58. Mücadele 86. Tarik 2. Bakara 31. Lokman 59. Hasr 87. A'la 3. Al'i imran 32. Secde 60. Mümtehine 88. Gasiye 4. Nisa 33. Ahzab 61. Saf 89. Fecr

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

ZEKÂTIN FARZ KILINMASININ HİKMETİ

ZEKÂTIN FARZ KILINMASININ HİKMETİ ZEKÂTIN FARZ KILINMASININ HİKMETİ [ Türkçe ] الحكمة من تشريع الزكاة [باللغة التركية [ Muhammed b.salih el-useymin محمد بن صالح العثيمين Terceme eden : Muhammed Şahin ترجمة: محمد بن مسلم شاهين Tetkik eden:

Detaylı

İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır.

İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır. Lise 2. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Video Ders Anlatımları Oruç Hac ve Zekat Video Ders Anlatımı 2.2. Oruç İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır. Oruç, niyet ederek

Detaylı

www.arapcayarismalari.org TİYATRO MAĞARA ARKADAŞLARI (Bayan Versiyonu) Ali Ahmed BÂKESİR Karakterler ZÜLEYHA HATİCE MERYEM

www.arapcayarismalari.org TİYATRO MAĞARA ARKADAŞLARI (Bayan Versiyonu) Ali Ahmed BÂKESİR Karakterler ZÜLEYHA HATİCE MERYEM TİYATRO MAĞARA ARKADAŞLARI (Bayan Versiyonu) Ali Ahmed BÂKESİR Karakterler ZÜLEYHA HATİCE MERYEM 1 1. PERDE Haydi Hatice! Acele edelim. Ama, Meryem bizden çok geride... Meryem, bize katılmak istemiyor

Detaylı

Peygamber ve Peygamberlere İman

Peygamber ve Peygamberlere İman Peygamber ve Peygamberlere İman İslam da inanç esaslarından biri de peygamberlere inanmaktır. Allah ın sözlerini bizlere ulaştıran peygamberlere inanmak, Allah a imanın gereğidir. Peygamber, Allah tarafından

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

PEYGAMBERLERE ÎMÂNIN HAKİKATİ. Hâfız el-hakemî

PEYGAMBERLERE ÎMÂNIN HAKİKATİ. Hâfız el-hakemî PEYGAMBERLERE ÎMÂNIN HAKİKATİ حقيقة الا يمان بالانبياء والمرسلين ] اللغة التركية [ ] Turkish [ Language Hâfız el-hakemî حافظ الحكمي رحمه االله Terceme edenler : Muhammed Şahin ترجمه: محمد بن مسلم شاهين

Detaylı

Başarı Testi. Kazanan: Ağlamak yerine ÇALIŞIR. Kaybeden: Çalışmak yerine AĞLAR. Kazanan: KAFASINI çalıştırır. Kaybeden: ÇENESİNİ çalıştırır

Başarı Testi. Kazanan: Ağlamak yerine ÇALIŞIR. Kaybeden: Çalışmak yerine AĞLAR. Kazanan: KAFASINI çalıştırır. Kaybeden: ÇENESİNİ çalıştırır Başarı Testi Kazanan: Ağlamak yerine ÇALIŞIR. Kaybeden: Çalışmak yerine AĞLAR. Kazanan: KAFASINI çalıştırır. Kaybeden: ÇENESİNİ çalıştırır Kazanan: Her sorunda bir ÇÖZÜM görür. Kaybeden: Her çözümde bir

Detaylı

Allah'tan korkmak, büyük makamlardandır. Çünkü Allahü teâlâ buyuruyor ki:

Allah'tan korkmak, büyük makamlardandır. Çünkü Allahü teâlâ buyuruyor ki: Allah'tan korkmak, büyük makamlardandır. Çünkü Allahü teâlâ buyuruyor ki: Allah'tan ancak âlim olanlar korkar. Hadis-i şeriflerde ise şöyle buyuruldu: Hikmet ve ilmin başı Allah korkusudur Sizin en akıllınız,

Detaylı

...Bir kitap,bir mesaj!

...Bir kitap,bir mesaj! ...Bir kitap,bir mesaj! Bu dünyada ne yapıyorum sorusuna yanıt veren bir kitap Tüm soru ve şüphelerınize yanıt verebilecek bir kitap. Bu kitap sizin doğal olarak Tanrı dan ayrı olduğunuzu anlatacak, ancak

Detaylı

Yazılışı: Eşhedu en lâ ilâhe illellâh ve eşhedüennemuhammedenabdühü ve Resûlühü.

Yazılışı: Eşhedu en lâ ilâhe illellâh ve eşhedüennemuhammedenabdühü ve Resûlühü. 5.SINIF KURAN-I KERİM DERSİ 1.ÜNİTE ÖZETİ Kelime- i tevhid'inokunuşu, yazılışı ve anlamı Yazılışı: La ilahe İllallah MuhammedunResulüllah Okunuşu: La ilahe İllallah Muhammedur-Resulüllah Anlamı:Allah tan

Detaylı

Siz, Kimi Seviyorsunuz? Perşembe, 07 Ekim 2010 07:38

Siz, Kimi Seviyorsunuz? Perşembe, 07 Ekim 2010 07:38 Bütün mesele tam bir sevgi meselesidir. Sevgi kalpte başlar kalpte biter. Sevgi gönlün, kalbin eylemidir. Allah ın bir ismi de Vedud dur. Allah yarattıklarını sever ve bu dünya sevgi ile ayakta durur.

Detaylı

Zengin Adam, Fakir Adam

Zengin Adam, Fakir Adam Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Zengin Adam, Fakir Adam Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN 1 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ MUSTAFA KOÇ GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN BASKI YERÝ ÇAÐLAYAN A.Þ. TS EN ISO 9001:2008 SER NO: 300-01 SARNIÇ YOLU ÜZERÝ NO:7 GAZÝEMÝR / ÝZMÝR TEL: 0

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI HAFTA 1 6 DİN, İMAN VE İNSAN 2 6 ALLAH-İNSAN VE ÂLEM İLİŞKİSİ 3 6 ALLAH A İMAN 4 6 MELEKLERE İMAN 5 6 KİTAPLARA İMAN 6 6 PEYGAMBERLERE İMAN 7 6 AHİRETE İMAN 8 6 KADER VE KAZAYA İMAN 1. Dinin İnsan Hayatındaki

Detaylı

söylediğine göre hayırlı olandır. Birçok insan vardır ki kendini aldatırlar ve biz muttakiyiz derler. Fakat muttaki ancak Yüce Allah ın cc

söylediğine göre hayırlı olandır. Birçok insan vardır ki kendini aldatırlar ve biz muttakiyiz derler. Fakat muttaki ancak Yüce Allah ın cc Hz. Mesih-i Mevud (as) şöyle buyurur: Yüce Allah tan korkmak her insanın görevidir. Allah ın korkusu kendisini birçok hayra varis kılacaktır. Aslolan şudur ki, hayırlı insan Yüce Allah ın söylediğine göre

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir.

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir. KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER Soru 1 : Kur an ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? Cevap : Kur an ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine

Detaylı

Gidyon un Küçük Ordusu

Gidyon un Küçük Ordusu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Gidyon un Küçük Ordusu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ Thekla, genç ve güzel bir kadın... Hem de bakire... Aynı Meryem gibi.. Halk bu yüzden, Thekla nın yaşadığı yeraltı kilisesine, Meryemlik demiş. Thekla nın yaşadığı, sonunda

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii VAAZIN 2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii PEYGAMBERİMİZİN

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK SINVI 26 KSIM 2014 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. 3. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. (Hadis-i Şerif) Bu hadisi ilke edinen bir kimseden aşağıdaki davranışlardan

Detaylı

www.arapcayarismalari.org TİYATRO MAĞARA ARKADAŞLARI Ali Ahmed BÂKESİR Karakterler YUSUF HARUN MURAT

www.arapcayarismalari.org TİYATRO MAĞARA ARKADAŞLARI Ali Ahmed BÂKESİR Karakterler YUSUF HARUN MURAT TİYATRO MAĞARA ARKADAŞLARI Ali Ahmed BÂKESİR Karakterler YUSUF HARUN MURAT 1 1. PERDE Haydi Harun! Acele edelim. Ama, Murad bizden çok geride... Murad, bize katılmak istemiyor Sanki, özellikle ağırdan

Detaylı

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Aşure Günü zerre kadar sadaka veren kimseye, Allahü teâlâ Uhud dağı kadar sevap verir. [Şir a]

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Aşure Günü zerre kadar sadaka veren kimseye, Allahü teâlâ Uhud dağı kadar sevap verir. [Şir a] Muharrem in onuncu gününe Aşure Günü (10 Muharrem 1433/5 Aralık 2011 Pazartesi), dokuzuncu günü ile onuncu günü arasındaki geceye de Aşure Gecesi denir. Muharrem ayı, Kur ân-ı kerîmde kıymet verilen dört

Detaylı

"Kuran nedir ve tarifi nasıldır?" başlığı altında yapılan izahı ayeti kerimelerle açıklayabilir misiniz?

Kuran nedir ve tarifi nasıldır? başlığı altında yapılan izahı ayeti kerimelerle açıklayabilir misiniz? Sorularlarisale.com "Kuran nedir ve tarifi nasıldır?" başlığı altında yapılan izahı ayeti kerimelerle açıklayabilir misiniz? Kur'ân, şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi, ve âyât-ı tekviniyeyi

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı