içindekiler Şükrü ÖZBUĞDAY / 5 İnsan Hakkı Ve Onuru Kutsaldır Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ / 10 Cahiliye Ve Çiğnenen İnsan Onuru

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "içindekiler Şükrü ÖZBUĞDAY / 5 İnsan Hakkı Ve Onuru Kutsaldır Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ / 10 Cahiliye Ve Çiğnenen İnsan Onuru"

Transkript

1 1

2 Konya İl Müftülüğü Kültür Yayınları Sayı: 6 Yıl: 2013 Yayın Yönetmeni Şükrü ÖZBUĞDAY İl Müftüsü Yayın Koordinatörü ve Editör Dr. Hamza KÜÇÜK İl Müftü Yrd. Yayın Kurulu Dr. Hamza KÜÇÜK Yusuf ARIKAN Selma ARICI Adem BAHÇIVAN Tashih Dr. Hamza KÜÇÜK Yusuf ARIKAN Selma ARICI Adem BAHÇIVAN Grafik Tasarım Yayın Türü Yıllık, Yerel Süreli Yayın Grafik Tasarım Baskı - Cilt Damla Ofset A.Ş. Büsan Organize San. Kosgeb Cad Sk. No: 4 Karatay/KONYA Tel: (0332) Sertifika No: NİSAN 2013 Dağıtım Konya İl Müftülüğü içindekiler Şükrü ÖZBUĞDAY / 5 İnsan Hakkı Ve Onuru Kutsaldır Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ / 10 Cahiliye Ve Çiğnenen İnsan Onuru Prof. Dr. Ali AKPINAR / 16 Peygamberimizin İnsan Onuruna Verdiği Değer Prof. Dr. Abdullah ÖZBEK / 21 İnsanın Onurlu Varlık Oluşunun İslâmî Temeli Prof. Dr. Hülya KÜÇÜK / 31 Allah ın İsimlerinin Taşıyıcısı Ve Meleklerin Başeğdiği Varlık: İnsan Prof. Dr. Mehmet EREN / 35 İnsan Onuru Çerçevesinde İnanç Hürriyeti Doç. Dr. Kamil GÜNEŞ / 40 Yaşlılık Allah ın Bir İşaretidir Bunu Görmek Gerek Yrd. Doç. Dr. Muhammet Vehbi DERELİ / 46 Kadınlar Allah ın Emanetidir Yrd. Doç. Dr. Ömer ÖZPINAR / 52 Hz. Peygamber in Öğretisinde İnsan Onuru Ve Değerinin Anlamı Üzerine Dr. Ali PEKCAN / 57 Bir İnsani Değer Olmasi Bakimindan Mülkiyetin Korunmasi Dr. Hasan OCAK / 65 Yitirdiğimiz İnsanlık Vazifelerimizden: Emr-i Bi l-ma rûf Ve Nehy-i Ani l- Münker (İyiliği Emredip Kötülüklerden Sakındırma) Rıfat ORAL / 77 Aile Onurunu İnşada Hz. Peygamber Modeli Ahmet ÖZKAN / 82 Kur anda İnsan Onuru Ve İslam ın Getirdiği Yenilikler (Mükerremlik, Ahsen-i Takvim Sırrı, İnsanın Allah ın Halifesi Olması Keyfiyeti) Hamza ÖZKAN / 89 İffetin İnsan Onurunu Korumadaki Etkileri Selma ARICI / 93 O nurla Yaşamak Hatice Ayten BÜYÜKALİM (ÖZYALVAÇ) / 99 İnsan Onuru nu İhlal Eden Sebepler Yazıların hukuki ve bilimsel sorumluluğu yazarlarına aittir. 2

3 editör E y iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın, birbirinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır! Kim de tövbe etmezse, işte onlar zâlimlerin ta kendileridir Dr. Hamza KÜÇÜK İl Müftü Yrd. Vahiy geleneğinin son halkası olan İslam, insan için vazgeçilmez nitelikte olan onur kavramı üzerinde hassasiyetle durmuş, insan haysiyetini zedeleyen ya da ihlal eden hiçbir davranışa müsamaha etmemiştir. Alay, tahkir, gıybet ve koğuculuk ile ayıp ve kusurların ifşa edilmesinin yasaklanması insan onurunun korunmasına yönelik uygulamalardan sadece bir kaçıdır. Peygamberimiz de sözleriyle insan onur ve haysiyetinin ne derece değerli olduğunu açıklamakla kalmamış, insan onurunu yücelten ve koruyan uygulamalarıyla da insanlığa ışık tutmuştur. İslam dini, Müslüman olsun veya olmasın, hür ve haklar alanında birbirlerine eşit olarak yaratılan insana saygı duyar ve onu Allah ın yarattığı en şerefli bir varlık olarak görür: Biz Âdemoğlunu şerefli bir varlık olarak yarattık (İsra, 70). Dolayısıyla, her insan, yaşadığı coğrafyadan, ırkından, dilinden, cinsiyet ve derisinin renginden önce, salt bir varlık olarak değerli ve onurlu bir şahsiyettir. İslami bakış açısında böyle olan bir kimseyi köleleştirmek, ayrımcı muameleye tabi tutmak ve hukuki statü tanımamak ancak cahiliye zihniyetinin bir ahlakıdır. Bundan dolayı İslam, ilk günden itibaren cahiliye ile mücadele etmiş, câhiliyenin kast sistemine dayalı ayrımcılığına karşı, hak katında insanların eşitliği prensibini getirmiştir. İzzeti nefis, haysiyet, özsaygı, şeref, erdem, vakar, saygınlık, kendine saygı duyma ve başkalarını da kendine saygılı kılma gibi anlamlara gelen Onurlu yaşamak insanın hem hakkı hem vazifesidir. Bu itibarla insanın, hem kendisinin hem de başkalarının onurunu zedeleyici/kırıcı her türlü söz ve eylemden kaçınması gerekir. Onur kırıcı bir davranışta bulunan ötekinin onuru kadar kendi onurunu da zedelemiş olur. Onur bilincinden yoksun olan, başkalarının onuruna saygı bilincini de yitirmiş demektir. Fert kadar toplumun huzur ve sükûnu da insan onuruna saygı ve onurlu bir hayata bağlıdır. Bu nedenle toplumu oluşturan kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı, engelli gibi bütün kesimlerin onurlu bir hayat sürdürmesine yönelik imkânlar sağlanmalıdır. Aksi takdirde toplumsal huzur ve barış zedelenecektir. Bütün bunlara karşın tarih, insan onurunun çiğnendiği, haysiyetli bir hayat sürmenin imkânsızlaştığı pek çok dönemler yaşamıştır. Onuru ayaklar altına alan müessif uygulamalar belli bir millete, belli bir coğrafyaya ya da siyasi anlayışa özgü de değildir. Hemen her coğrafyada farklı dine, etnik kökene, siyasi anlayışa sahip bölgelerde bu tür onuru zedeleyici uygulamalara rastlamak mümkündür. Modern zamanlarda insanlık onuruyla asla bağdaşmayan cinayet, işkence, şiddet, dışlama, ötekileştirme, aşağılama, zulüm, haksızlık gibi birçok uygulamaya hemen her gün şahit olmaktayız. Bu itibarla, Konya İl Müftülüğü, 2013 yılı Kutlu Doğum Haftası kutlama programları çerçevesinde hazırlamayı bir gelenek haline getirdiği eserlerin altıncısında, Hz. Peygamber ve İnsan Onuru konusunu çeşitli yönleriyle ele almaktadır. Bu eserde; İnsanın hak ve onurunun kutsallığından, Cahiliye döneminde çiğnenen insan onuruna; Hz. Peygamberin insan onuruna verdiği değerden, İnsan onurunu Kur ani temellerine, Aile onurunu inşada Hz. Peygamber modelinden, Kur anın onurlu yaşamaya getirdiği yeniliklere, iffetin insan onurunu korumadaki etkilerinden, insdan onurunu ihlal eden sebeplere kadar bir dizi değerlendirmelerin, neler olduğunu bulacaksınız. Kutlu Doğumların, manevi dünyamızın aydınlanmasında ışık olması temennisiyle, eserin hazırlanmasında katkılarını esirgemeyen tüm dostlarımıza, basımı konusundaki desteklerinden dolayı Karatay, Meram, Selçuklu başta olmak üzere tüm ilçe Müftülüklerimize, şükranlarımızı sunarız. 3

4 İNSANLAR SENİN, YA DİN DE KARDEŞİN, YA DA HİLKATE EŞİNDİR Hz. Ali (r.a.) 4

5 Şükrü ÖZBUĞDAY Konya İl Müftüsü İNSAN HAKKI VE ONURU KUTSALDIR İnsan, birey ve toplumun ferdi olarak, başkalarının hak ve hukukuna saygı göstermek ve meşru sınırlar içinde kalmak kaydıyla dilediği şekilde çalışıp çabalayarak veya veraset yoluyla mal-mülk edinme, onu biriktirip geliştirme ve artırma hak ve yetkisine sahiptir. Aynı zamanda o malı, yine meşru çerçeve içinde kalmak ve malın getirdiği yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle dilediği şekilde tasarruf hakkına sahiptir. Her ferdin kendine özgü kişiliği, onuru, şeref ve haysiyeti, iffet ve namusu vardır, özel hayatın gizliliği vardır. Bireye ait bu haklar kutsaldır. Aynı zamanda saygı duyulması gereken değerler manzumesidir. Maddi açıdan başkasının mülkiyetinde bulunan mal, mülk ve serveti, çeşitli yollarla zimmete geçirmeye kul hakkı denmektedir. Bu, zorla ve baskıyla olabileceği gibi, hile, aldatma, rüşvet, gasp, ölçü ve tartıda hile yapma, emanete hıyanet, tefecilik ve yolsuzluk yaparak zimmetine para geçirmek şeklinde de olabilir. Bunlar kul hakkının maddi bölümünü teşkil eder. 5

6 Başkasının onurunu incitmek, iftira etmek, alay etmek, arkadan çekiştirmek, kötü lakap takmak, ayıp araştırmak ve gıybet etmek gibi konular da kul hakkının manevi bölümünü meydana getirir. İslam da insanın değeri çok büyüktür. Bütün varlıklar içinde en şerefli varlık (eşref-i mahlûkat) insandır. Her şey insan için, insan da Rabbine kulluk yapması için yaratılmıştır. İnsan, içinde ilahi bir cevher taşır. İnsanı insan yapan ruhu, kendi ruhundan olmak üzere ona Allah üflemiştir. 1 Yine Kur an ın ifadesine göre insan yeryüzünde Allah ın halifesidir. 2 Yüce Allah, insanı en güzel şekil üzere yaratmış, 3 ona şeref ve izzet bahşetmiştir 4 Bu sebeple o hârika bir varlıktır. Onun hayatını ve sağlığını korumak, öncelikli bir görevdir. İnsan öylesine değerli ve önemli bir varlıktır ki, onun naşına, cenazesine, ölüsüne, hatta gömülü olduğu yere, kabre, geride bıraktığı hatırasına ve vasıyyetine bile saygı göstermek en önemli dini ve insani bir görev olarak kabul edilmiştir. Ayrıca Cenab-ı Hak, göklerde ve yerde bulunanların hepsini insan için yaratmış ve onun emrine vermiştir. 5 Denilebilir ki, insan bu konumuyla Allah ın özel bir konuğu durumundadır. Kâinattaki tüm nimetler onun için hazırlanmıştır. Kâinat bir ağaç olarak farzedilirse, insan onun meyvesi olur. Şüphesiz Allah tarafından büyük bir şerefe sahip kılınan insanın maddi ve manevi hakları dokunulmazdır. Bu haklara karşı yapılacak bir tecavüzün karşısında duracak olan yine Cenab-ı Hak tır. Kur an-ı Kerim in muhtelif ayetlerinde kul hakkına dikkatler çekilmiş ve bu alanda önemli teşvik ve uyarılarda bulunulmuştur. Mesela; Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hali müstesna, mallarınızı, batıl (haksız ve haram yollar) ile aranızda (alıp vererek, yemeyin. Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah sizi esirgeyecektir. 6 Bu ayette geçen batıl kavramı, İslamî ve ahlakî kurallara aykırı olan bütün olumsuz davranışları (rüşvet, gasp, hırsızlık hıyanet, kumar vb.) kapsamaktadır. Müdâyene Âyeti diye bilinen ayette ve devamında 7 yer alan emir ve tavsiyeler; hak sahiplerinin haksızlığa uğramamaları ve mağdur edilmemelerine, dolayısıyla kul haklarının korunmasına yöneliktir. Aynı şekilde başkalarının iffet ve namusuna saygı duyulması, 8 yetimlere sahip çıkılması ve mallarının korunmasına ilişkin emirler de aynı gayeye matuftur. Ayrıca, kul hakkıyla doğrudan ilgisi olması bakımından, sözünde durulması, ahde vefa gösterilmesi, 9 kimsenin rencide edilmemesi ve yapılan hayrın başa kakılmaması, 10 ölçü ve tartıya dikkat edilmesi 11 ne ilişkin emir ve tavsiyeler de dikkat çekicidir. 6

7 Kişinin onuru, şeref ve haysiyeti gibi manevi haklarının korunması gayesiyle; iftira etmek, 12 alay etmek, kötülemek, kötü zan beslemek, kötü lakap takmak, başkalarının ayıp ve kusurunu araştırmak, 13 zina isnadında bulunmak, 14 gibi fiiller yasaklanmış; gıybet, kibir ve gurur 15 gibi kötü ahlak ve davranışlar da haram kılınmıştır. Sevgili Peygamberimiz, hem sözlü hem de uygulama olarak insanların maddi ve manevi haklarının korunmasına çok önem vermiştir. Prensip olarak; Müslümanı müslümanın kardeşi ilan etmiş ve şöyle buyurmuşlardır: Müslüman, Müslümanın dilinden ve elinden emin olduğu kimsedir. 16 Müslümanların kanları, malları, namusları ve şerefleri kendi aralarında kutsal Mekke kadar, hac ayları kadar saygındır ve dokunulmazdır. 17 Başka bir hadiste ise Peygamberimiz, kul hakkını ihlal edenleri müflis olarak nitelendirmiştir. Buna göre o kişi ahirette; namaz, oruç, zekât gibi ibadetlerini yerine getirmiş olarak Allah ın huzuruna gelir. Bununla birlikte öyle günah ve haksızlıklarla gelir ki, kiminin kanını akıtmış, kiminin malını yemiş, kimine de iftira etmiştir. Bu durum karşısında, onun ibadetlerinden elde ettiği sevaplardan alınıp hak sahiplerine verilir. Eğer ibadetleri ve iyilikleri bu hakları ödemeye yeterli olmaz ise, hak sahiplerinin günahlarından alınıp, hakka tecavüz edenin günahlarına eklenir. Böylece sevapları elinden gitmiş, günahları ise, daha da artmış olur. Dolayısıyla müflis durumuna düşmüş olan bu kişi cehenneme atılmayı hak eder. 18 Yine Peygamberimiz, diğer bir hadislerinde şöyle buyururlar: Bir kimse, kardeşinin haysiyetine, yahut malına haksız olarak taarruz etmiş ise, altın ve gümüş bulunmayan günden (kıyametten) evvel onunla helalleşsin. Aksi takdirde yaptığı zulüm nisbetinde, onun iyi amellerinden alınıp hak sahibine verilir. İyililği yoksa, hak sahibinin günahından alınıp haksızlık eden kişiye yüklenir. 19 Hz. Peygamber, vefatından birkaç gün önce Hz. ali ve Fazl İbn-i Abbas ın kolları arasında Mescide çıktı, minbere oturdu. Allah a hamd ve sena ettikten sonra: - Ey insanlar! Her kimin sırtına vurmuş isem, işte sırtım gelsin vursun. Kimin bende alacağı varsa, işte malım, gelsin alsın. Benim yanımda en sevgiliniz, üzerimde hakkı varsa onu bu dünyada isteyen veya helal edendir. Böylece Rabbime yüz akıyla kavuşurum, buyurdu. Sonra öğle namazını kıldırdı. Namazdan sonra tekrar minberde göründü, aynı sözleri tekrarladı. Cemaatten biri, üç dirhem alacaklı olduğunu söyledi. Bu zat Rasul-i Ekrem adına bir fakire sadaka vermişti. Rasülüllah borcunu hemen ödedi. Sonra şöyle buyurdu: Ey İnsanlar! Kimin üzerinde başkasına ait bir hak varsa ayıplanmaktan çekinmesin, sahibine ödesin. Burada ayıplanmak ahirette mahcup olmaktan hayırlıdır. 20 7

8 Bedir Gazvesi nde savaştan önce elinde bir okla İslam ordusunun saflarını düzeltirken, Sevad b. Gaziyye adlı sahabinin safı bozduğunu ve biraz ileri çıktığını görür. Karnına okla dokunarak hizaya geçmesini ister. Bunun üzerine Sevâd, Ey Allah ın Resulü canımı acıttın! Şüphesiz Allah seni hak ile gönderdi; kısas uygulamama müsaade et der. Peygamberimiz karnını açarak kısas uygulamasını söyler. Sevad hemen onu kucaklar ve öper. Hz. Peygamber niçin böyle yaptığını sorduğunda, Ey Allah ın Rasulü! Görüyorsun, öldürülmemekten emin değilim. Seninle son temasımın cildimi cildine değdirmek olmasını istedim. der. Peygamberimiz de ona hayır dileğinde bulunur. 21 Görüldüğü gibi Sevad b. Gaziyye nin asıl hedefi kısas uygulamak değildir. O, Hz. Peygamber e sevgisini bu şekilde dile getirmek istemiştir. Peygamberimiz de, sevgisini bu şekilde göstermek isteyen bir kimseyi kırmamış ve ona iyilik dilemiştir. Bu olaydan çıkarılması gereken bir sonuç da Hz. Peygamber in kul hakkına verdiği önemdir. O, üzerine geçen bir kul hakkını, her zaman ve her yerde, en sıkıntılı anında bile, savaş için orduyu tanzim ettiği bir sırada olsa dahi ödemeye hazır olduğunu göstermiştir. Peygamberimizin bu uygulama ve sözlerinden anlıyoruz ki, Allah ın huzuruna kul hakkı ile çıkmanın, çok ağır bir vebali vardır. Böyle bir günahın Allah tarafından bağışlanması, hak sahibinin affetmesi şartına bağlanmıştır. Hak sahibi, ondan hakkını almadıkça veya bu hakkından vazgeçmedikçe, Allah, kul hakkı yiyenin günahını affetmemektedir. Bu gibi kimseler dünyada hak sahipleriyle helalleşip tevbe etmedikleri takdirde, ahirette hak sahipleri onlardan haklarını alacak ve Allah ın huzurunda hesaplaşacaklardır. Günümüzde yaşanan olaylardan anlaşılacağı üzere, polisiye tedbirler, kanun ve yönetmeliklerin; yolsuzlukları, haksızlıkları ve rüşvetleri önlemede tam başarılı olduğu söylenemez. Ayrıca insan onur ve haysiyetine olan saldırılardan dolayı da adlî vakaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bunun için insanımızda Allah korkusu, helal-haram bilinci ve kul hakkını gözetme hususundaki manevi duyarlılığın artırılması gerekir. İnsanları kul haklarını ihlal etmekten alıkoyacak gerçek âmil; Allah korkusu, ahiret inancı ve haram lokmanın hesabının ilahi huzurda verileceği inancıdır. Milli Şairimiz Mehmet Akif ERSOY ne güzel söyler: Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır, Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır Yüreklerden çekilmiş farzedilsin havf-ı Yezdânın Ne irfanın kalır tesiri katıyyen ne vicdanın. Herkesin birbirinin hakkına ve onuruna saygı gösterdiği bir dünyada yaşamak dileğiyle... 8

9 DİPNOTLAR 1 Secde, 32/9 2 Bakara, 2/30 3 Tîn, 95/49 4 İsra, 17/70 5 Bakara, 2/29) 6 Nisa, 4/29 7 Bakara, 2/282, Nur, 24/30, 31 9 Al-i İmran, 3/76; Maide; İsrâ, 17/34) 10 Bakara, 2/ , En am, 6/ Nisa, 4/ Hucurât, 49/ Nur, 24/4, Hucurât, 49/12; İsra, 17/37; Lokman, 31/18 16 Buhari, İman, 4-5; Müslim, İman, Buhari, Hac, Müslim, Birr, Buhari, Mezalim, 10; Tirmizi Kıyame, İbnü l-esîr, el-kâmil, fi t-tarih III, 319, Taberî, Tarih ül-ümem ve l-mülük, II,

10 Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ NEÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi CAHİLİYE VE ÇİĞNENEN İNSAN ONURU GİRİŞ Cahiliye, bilgisizlik, ahmaklık, dargınlık ve hamiyetsizlik manasına gelen cehilden türemiştir. 1 Bu bağlamda cahillik, arzularının esiri, taşkın içgüdülerine uyan, aceleci bir karakteri olan, olgun davranışlardan yoksun ve kaba kimsenin niteliğidir. Cahiliye zihniyetinin en belirgin özelliği; ırkçılık, kabilecilik, şiddet, saldırganlık ve barbarlıktır. Kur an-ı Kerim de cahiliye kalıbı, dört yerde geçer ve her biri câhiliye toplumuna özgü temel vasıfları anlatır. Bunlar, cahiliye zihniyetine ait olan, fert ve toplumun Allah ın gücünü ve kudretini sınırlamayı kastetmesi manasında zannu l-câhiliyye 2 ; insanlar arasında mutlak adaleti gözetmeyen bir hukuk sistemi anlamında hükmü l-câhiliyye 3 ; kadının sosyal hayatta olanca gayretiyle bedenini sergileyerek dişiliğini öne çıkarması durumuna, teberrucü l-câhiliyye 4 ve aklıyla hareket etmeyip hisleriyle hareket eden kimsenin tavrı manasına hamiyyetü l-câhiliyye 5 dir. Kur an da geçen bu tabirler dikkate alınırsa, câhiliye kelimesi gerek vasıf ve gerekse dönem olarak sadece İslam öncesini değil, sonrasını da ifade eden bir anlamlar 10

11 dünyasına sahiptir. İslama aykırı olan her şey, câhiliyenin kapsamı alanına girer. Bu açıdan düşünüldüğü zaman cahiliye, salt İslam ın doğuşundan önceki dönemi ifade etmez, bütün zamanlarda İslam a aykırı her türlü itikat ve davranışları da ifade eder. İster birey ve isterse toplum planında olsun, câhili vasfını taşımak demek, mecazi anlamda ateş çukurunun tam kenarında dolaşmak demektir. 6 İslam, doğuşuyla birlikte kişiyi, cahiliye dönemindeki kabile enaniyetine dayanan dar bir zihniyetten alıp, kabileyi ve ırkı aşan geniş bir ümmet anlayışına taşımıştır. Zira bütün insanlar hür ve haklar alanında birbirlerine eşit olarak Allah tarafından yaratılmışlardır. İslam, müslüman olsun olmasın her insana saygı duyar ve onu Allah ın yarattığı en şerefli varlık olarak görür: Biz Âdemoğlunu şerefli bir varlık olarak yarattık 7 âyeti, bunun kanıtıdır. Dolayısıyla, her insan, yaşadığı coğrafyadan, ırkından, dilinden, cinsiyet ve derisinin renginden önce, salt bir varlık olarak değerli ve onurlu bir şahsiyettir. Bu sebeple İslam, insanı, cahiliyenin kabile taassubu içinde şahsiyetinin eriyip gitmesinden kurtardı ve onu evrensellik planında fikir ve değer üretme özgürlüğüne kavuşturdu. Tek kelime ile insanı insana karşı savundu ve onun onurunu ötekine karşı koruma mücadelesi verdi. A. İNSAN ONURURUNDAN NE ANLIYORUZ? İnsan onuru, izzeti nefis, haysiyet, özsaygı, şeref, erdem, vakar, saygınlık, kendine saygı duyma ve başkalarını da kendine saygılı kılma gibi anlamlara gelir. İnsanı diğer canlılardan ayıran temel vasıflar; konuşma, aklını kullanma, seçme, yeryüzünün maddi ve manevi imarını üslenme gibi kabiliyetlerle yaratılmış olmasıdır. Hangi coğrafyada doğarsa doğsun, bütün insanlar hür, onurlu ve haklar bakımından eşit doğrarlar. İslami bakış açısında böyle bir kimseyi köleleştirmek, ayrımcı muameleye tabi tutmak ve hukuki statü tanımamak ancak cahiliye zihniyetinin ahlakıdır. Bundan dolayı İslam, ilk günden itibaren cahiliye ile mücadele etmiş, câhiliyenin kast sistemine dayalı ayrımcılığına karşı, hak hususunda insanların eşitliği prensibini getirmiştir. İnsanlar kökte ve gidişte, hayatta ve ölümde, haklarda ve borçlarda, kanun ve Allah huzurunda, dünyada ve âhirette eşittirler. İslam, insanların birbirlerine karşı herhangi bir üstünlük unsurunu doğuştan beraberlerinde getirdikleri hurafesini kesinlikle kabul etmez. Bütün insanlar Allah ın birer yaratığıdır ve hepsinin kökü birdir. 8 İnsanların eşitliği prensibiyle ilgili olarak Vedâ Hutbesi nde Hz. Peygamber şunları söylemiştir: Siz hepiniz Âdem in neslindensiniz. Âdem de topraktan yaratılmıştır. Arabın, Arap olmayanlar üzerinde veya Arap olmayanın Arap karşısında üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak Allah tan korkmakla (takva ile) olur. 9 Görüldüğü gibi, bu hitabede kanun önünde insanların eşitliği dile getirilmiştir. Şüphesiz bu ilkenin yerleşmesi, üstünün hukukunun değil, hukukun üstünlüğünün bir zaferidir. İslam tarihinde yasalar önünde eşitlikle ilgili birçok örnek uygulamalar mevcuttur. İslam 1400 senedir teorik ve pratik alanda insanın onurunu koruma 11

12 mücadelesi vermesine rağmen, maalesef günümüzde birçok alanda insan onuru çiğnenmeye devam etmektedir. B. ÇİĞNENEN İNSAN ONURUNA ÖRNEKLER 1. Adâlet Duygusunun Zedelenmesi Adâlet, her türlü sapmanın ve haksızlığın karşıtı olup, bir şeyi ait olduğu yere koymak, hakkını vermek, eşit ve denk yapmak anlamlarına gelir. 10 Bu anlamda adalet kelimesi; insaf, haklılık, söz ve eylemde doğruluk manalarını kapsayan bir denkleştirme olup; verilen ile hak edilen arasındaki dengeyi ifade eder. Bu sebeple hakkaniyet ölçüsü olan adâletin ister lokal, isterse küresel düzeyde olsun gerçekleştirilmesi için mücadele vermek, insan onurunu korumanın doğal bir sonucudur. Çünkü toplumda hakların gasbedilmesi çok büyük bir faciadır. Bu sebeple, nerede ve ne şekilde olursa olsun bir hak ve hukuk gaspı olan ayrımcılığın her türlüsünden uzak durulmalıdır. Bu konuda Kur an-ı Kerim in çağrısı şöyledir: Ey inananlar! Allah için adâleti ayakta tutup gözeten şâhitler olun. Bir topluluğa olan öfkeniz sizi adaletsizliğe sürüklemesin; âdil olun.. 11 Nitekim Hz. Peygamber de kendisine suç işleyen soylu bir kimse hakkında imtiyazlı davranılması ricasında bulunan sahabeye hitaben: Sizden önceki ümmetlerin helak olmasının sebebi, içlerinden şerefli birisi hırsızlık yaptığında onu cezasız bırakıp zayıf biri aynı suçu işleyince onu cezalandırmalarıdır. Allah a yemin ederim ki, Muhammed in kızı Fâtıma da hırsızlık etse, cezasız bırakmazdım 12 buyurmakla kalmamış, adâleti toplum hayatının bütün alanlarına yayma konusunda evrensel açıklamalarda bulunmuştur. Hatta Hz. Peygamber, henüz risâlet göreviyle sorumlu tutulmadan önce de cahiliye dönemi Mekke sinde birkaç gönüllü insanla birlikte insan hakları alanında mücadele vermek üzere kurulmuş olan Hılfu l- Fudûl/Erdemliler Topluluğu nda görev ve sorumluluk üstlenmiştir. O, bu kuruluş kanalıyla Mekke de malı gasbedilen, iffeti kirletilmek istenen, din özgürlüğü engellenen, hayatına kastedilen nice insanların hakkını ve hukukunu savunmuştur. Toplumda sosyal barış ve güvenin kaynağı, adâlet ve hakkaniyet ilkelerine uygun davranmaktır. 13 Çünkü adalet duygusunun yara aldığı bir düzende güven olamayacağı için toplumsal barış yara alır ve medenileşme yolunda ilerleme akamete uğrar. 2. Cinsiyet Ayrımcılığı Cahiliye Arap toplumunda varlıklı hür kadınlar nispeten kendi konumlarını korumada bir ayrıcalığa sahipken, yoksul hür kadınlar ve cariyeler, gerek aile içinde, gerekse çevrelerinde hükmetme ve saygınlık görme bakımından varlıklı hür kadınların derecesine yaklaşamamışlardır. Cahiliye Arap telakkisinde kadın, işi gücü erkekleri kandırmak olan, onları baştan çıkartan, ayartan, haklar bakımından erkeğin dûnunda bir varlık olarak görülür; efendisi tarafından her türlü şiddete maruz bırakılırdı. Kadının herhangi bir konuda görüş ileri sürmesi ve ya bir mevzuda kadının görüşüne başvurulması asla sözkonusu değildi. Böyle bir zihniyette kadının değersizliğini ifade etmek için ; kadınlarla istişare 12

13 ediniz, fakat onlara muhalefet ediniz sözü, cahiliye toplumunda yaygın olarak kullanılmıştır. 14 Cahiliye Arap toplumunda hür kadınlar erkek çocuk doğurduğu zaman toplum nezdinde itibar kazanırken, cariyelerin veya gazvelerde esir alınan kadınların hiçbir değeri yoktu. Arap, cariyesiyle dişi devesini bir tutar, hatta aralarında hiçbir fark da gözetmezdi. Bazıları genç ve güzel cariyelerini toplayarak bunları ticaret sermayesi yapar ve seks işçisi olarak çalıştırırdı. 15 Cahiliye Arap toplumunda bir baba kızını, alacağı bedele göre istediği erkeğe verebilirdi. Kızın rızasını almak lüzumu görülmezdi. Cahiliye insanının zihniyetinde kız çocuğunun eş seçme hakkı ve özgürlüğü yoktu. Hele hele evlilikte bir kızın bakire olmadığı ortaya çıkarsa, bu durum bir musibet, kızın ailesi için bir leke, bir ar, onurun zedelenmesi ya da namusun ihlâli anlamına gelirdi. Bu lekeden kurtulmanın tek yolu, aile meclisinin verdiği kararla, kızın öldürülmesiydi. Bu bir töre cinayetiydi. Ayrıca, kız çocukları horlanırdı. Arap, doğan çocuk erkek olduğu takdirde sevinir, iftihar eder; hatta velime yemeği verir, şenlik yapardı. Kız çocuğu doğduğu zaman utanır, sıkılır, kızarır; bu durumu aile için bir uğursuzluk ve felâket habercisi olarak görürdü. 16 Kadının aleyhine olan bu psikolojik tutumdan çok daha ilerisi kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesiydi. 17 Bu durum Kur an-ı Kerim de de bahsedilmekte ve onların bu kızları ne sebeple öldürdüklerinden sorguya çekilecekleri haber verilmektedir: Diri diri toprağa gömülen kıza, hangi günah sebebiyle öldürüldüğü sorulduğunda.. 18 İslâm, gelişiyle birlikte her türlü cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırmış, kadın ve erkeğin bir bütün olduğunu ortaya koymak suretiyle her iki cinsin de Allah ın teklifleri karşısında sorumluluklarının eşit olduğunu bildirmiştir. Nitekim Hz. Peygamber, bir insan hakları bildirgesi olan Veda hutbesinde kadına karşı yapılan olumsuz ayrımcılığa son verilmesini istemiş ve bu konuda pozitif ayrımcılıktan yana evrensel ilkeler va zetmiştir: Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah ın emaneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır.. 19 Bütün bu uyarılara rağmen yaşadığımız çağdaş dünyada kadınlara karşı her türlü şiddet hala uygulanıyor ve bunların çoğu da ölümle sonlanıyorsa, sorumlusu elbette İslam değil, cahiliye zihniyetinin gönül ve kafalardan henüz silinip atılamaması gerçeğidir. 3. Irk Ayrımcılığı Hz. Peygamber in getirdiği değerler sisteminde renklerin ve dillerin farklılığı, Allah ın bir âyeti olarak nitelendirilmiştir. 20 Kur an a göre insanlar, aynı kökten gelmişlerdir. 21 Ontolojik anlamda bir farklılık söz konusu değildir. Bu konuda nebevî mesajın evrenselliğine ışık tutacak şu ilke çok önemlidir: Allah sizin zenginliğinize ve fiziki şeklinize bakmaz; O, sizin gönlünüze ve davranışlarınıza değer verir. 22 Dolayısıyla, etnik köken ayrımcılığı, insan 13

14 hakları bakımından bir zulümdür. Bu konuda Hz. Peygamber in uyarısı çok özlü ve anlamlıdır: Irkçılık davasına kalkışan bizden değildir. 23 ; Sizin hepiniz Âdem in neslindensiniz. Âdem de topraktan yaratılmıştır. Arabın, Arap olmayanlar üzerinde veya Arap olmayanın Arap karşısında üstünlüğü yoktur. Bu üstünlük ancak Allah tan korkmakla (takva ile) olur. 24 Görüldüğü gibi nebevî mesajın söylemlerinde bütün insanlığı kucaklayacak evrensel bir dil kullanılmıştır. Yaşadığımız çağdaş dünyada hala etnik çatışmalar yaşanıyorsa bu İslam dan kaynaklanan bir durum değil, cahiliye zihniyetinin yeniden hortlatılmasıdır. Nitekim Hz. Peygamber, annesinin renginin siyah olmasından dolayı, bir başka müslümanı ayıplayan bir sahabeye: Sende hala cahiliyeden bir şeyler kalmış 25 buyurmak suretiyle, renk ayrımcılığını cahiliye ahlakı olarak nitelendirmiştir. 4. Sınıf Ayrımcılığı Kur an-ı Kerim e göre insanoğlunu büyüklük taslamaya sürükleyen sebeplerin başında, kendisini seçkinci görmeye dayalı sınıf ayrımcılığı gelmektedir. 26 Özellikle cahiliye zihniyetinde varlıklı olmak, seçkinci olmanın ve kendisini Allah tan müstağni görmenin bir göstergesi sayılırdı. Bu duygu onlarda dünyevîleşmeyi artırmış, Allah a rağmen yaşamanın kapılarını açmıştır. Kehf Suresi nin 32 den 36. âyetine kadar geçen bölümünde bu durum çok güzel tasvir edilir. Allah ın yerine servet koyan, sahip olduğu servetin kendilerini ölümsüz yapacağı düşüncesine kapılan 27 bu kesim, hem yaşam biçimleriyle ve hem de sözleriyle; kıyameti, ölüm ötesi hayatı ve nübüvveti inkâr etmişlerdir. 28 Kur an-ı Kerim de aynı zihniyetin dini alanda da seçkinciliğe soyunduklarına birçok örnek vardır. Medyen toplumunun seçkinleri, Şuayb (a.s) ı ve ona inananları; inançlarından irtidat etmeye, eğer etmezlerse, doğupbüyüdükleri ülkelerini terk etmeye çağırmışlardır: Ey Şuayb! Andolsun, ya kesinlikle bizim dinimize dönersiniz ya da mutlaka seni ve seninle birlikte inananları memleketimizden çıkarırız. 29 Bir başka örnek de Hz. Peygambere, cahiliye zihniyetine sahip insanların reva gördükleridir. Nitekim İslam ın Mekke döneminde, bir avuç iktidar seçkini, yeni daveti sevimsiz göstermek için başta Hz. Peygamber olmak üzere ona inananlar hakkında olmadık yalanlar uydurarak Peygambere karşı koymuşlar, bütün toplum kesimlerini Peygambere karşı direnişe çağırmışlardır. 30 Halbuki bu yeni davet, toplumu, siyasi nüfuz ve hâkimiyetin baskısından kurtarmayı, sosyal adaletin yüksekliğini, insanlar arasında renk, servet ve makam açısından farklılığının olmadığını, kişinin ancak topluma faydalı ve hayırlı işleriyle üstün olabileceğini; insana itibarını kazandıran yeni duruma toplumu dönüştürmeyi amaçlamakta idi. Bilindiği gibi İslam ın ilk yıllarında Hz. Muhammed (a.s) ın çevresinde toplanan inananlar arasında az sayıda varlıklı kimseler olmasına rağmen çoğunlukla, kölelikten gelme yoksul kimseler vardı. Kureyş in ileri gelenleri, statü ve değerler açısından bu kişileri küçümsüyor, yoksul Müslümanlarla aynı statüde değerlendirilmeyi uygun görmüyorlardı. Yanlarına geldiklerinde, Allah 14

15 Rasulünden, onları çevrelerinden uzaklaştırmasını istiyorlardı. Bunun üzerine Yüce Allah, Elçisini şöyle uyarmıştı: Rab lerinin rızasını isteyerek sabah akşam O na dua edenleri (fakirleri, yoksulları), yanından kovma. Onların hesabından sana bir şey yok, senin hesabından da onlara bir şey yok ki onları kovasın. Eğer kovarsan zalimlerden olursun. 31 Hz. Peygamberin şahsında gele bu uyarı, bütün Müslümanlar için geçerli, takip edilmesi gereken temel bir ilke olmuştur. İnsanlara statü ve ekonomik farklılıklarından dolayı ne imtiyaz tanınmış ne de farklı muamele uygulanmıştır. İslam da değer ölçüsü, Allah a karşı sorumluluk bilinci taşımak olarak görülmüştür. SONUÇ Cahiliye, bilgisizliğin, bilgisizce hareket etmenin, yaptığı şeyin sonucunu düşünmemenin, Allah ı ve O nun ayetlerini anlamamanın, Allah a isyan etmenin ne kadar kötü olduğunu idrak edememenin sembol kavramıdır. Birey ve toplumlar, şahsi kaprislerini ilahlaştırdıkları, Allah a rağmen bir hayatı yaşadıkları takdirde, dün olduğu gibi bugün de her türlü sömürü, kavmiyetçilik, tarafgirlik, güçlülerin zayıfları ezmesi, cinsiyet ayrımı, dışlanma, ötekileştirme, zorbalık, zulüm ve insan hakları ihlalleri yaşamaya devam edecektir. İnsan onurunu koruma, ancak ilahi öğretiye inanma ve yaşama ile sağlanabilir. Zira tevhide dayalı bir dünya görüşü ve yaşam tarzını benimsemeyenler gerçek anlamda ne mahallî ne de küresel ölçekte adaletin ve merhametin sözcüsü olamazlar. Çiğnenen insan onurunu yeniden sağlamanın yolu, izzeti, Allah ve resulünün getirdiklerinde aramaktan geçer. DİPNOTLAR: 1 Firuzâbâdî, el-kâmûsu l-muhît, I, 696; İbn Manzûr, Lisânü l-arab, XII, Bkz. 3/Âl-i İmrân, Bkz. 5/Mâide, Bkz. 33/Ahzap, Bkz. 48/Fetih, /Âl-i İmrân /İsra Bkz. 49/Hucurât M. Hamidullah, İslam Peygamberi, (çev. S. Mutlu- S. Tuğ), İstanbul, 1969, II, Râgıb el-isfehâni, el-müfredât fi Garîbi l-kur an, İstanbul, 1986, s /Mâide Buhari Hudud 12; Müslim Hudûd Krş. 4/Nisa Bkz. Zebîdî, Tâcu l-arûs, Beyrut, II, Bkz. Ramazan Altıntaş, Bütün Yönleriyle Cahiliye, İstanbul, 2007, s Bkz. Cevad Ali, el-mufassal, Bağdat, 1993, IV, 653. Şu âyetlerde bu hususa açıkça işaret edilir. Bkz. 16/Nahl 58 59; 43/Zuhruf Kur an da kız çocuklarının niçin öldürüldüğü sorgulanır. Bkz. 81/Tekvir /Tekvir, M. Hamidullah, el-vesâiku s-siyâsiyye, Beyrut, 1987, s. 360; a.mlf., İslam Peygamberi, I, Bkz. 30/Rûm Krş. 4/Nisa Müslim Birr 33; İbn Mâce Zühd Müslim Imâre 53, 54, Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, Buhari, Sahih, İman /Leyl Bkz. 104/Hümeze /Fussilet 15; 10/Yunus 7; 44/Duhân 35; 45/Câsiye /A raf /Sa d /En âm

16 Prof. Dr. Ali AKPINAR Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı PEYGAMBERİMİZİN İNSAN ONURUNA VERDİĞİ DEĞER İslam da her şey insan için yaratılmış, onun hizmetine sunulmuştur. Cansız varlıklar, bitkiler, hayvanlar, cinler ve hatta melekler bile insanın hizmetine sunulmuştur. Kısaca her şey insan için, insan da Rabbi için yaratılmıştır. Bu sebeple İslam, insanı her bakımdan saygın bir konumda görmüştür. Onu, yaratıkların en şereflisi/eşref-i mahlukât, en güzel şekilde yaratılanı/ahsen-i takvîm olarak nitelemiştir. Yüce Allah, insanın bu asil konumunu muhafaza etmesi, fıtrat dini İslam üzere kalması için onu yalnız ve başıboş bırakmamış, ona sürekli peygamberler göndererek onunla iletişimini sürdürmüştür. Tüm peygamberler insanlık sevdalısı olarak gelmişler ve ne kadar fıtrattan kopmuş, yabancılaşmış olursa olsun, her insanı muhatap kabul ederek onların kurtulması için çırpınmışlardır. Peygamberlerin yegâne hedefi, insanın yaratıkların en şereflisi olan makamını muhafaza ederek aşağılık derekelere/esfel-i sâfilîne düşmemesini temin etmek olmuştur. Son peygamber Hz. Muhammed de aynı yolu takip etmiş, gecesini gündüzüne katarak, bütün imkânlarını insanlığın kurtuluşuna seferber etmiş, tüm hayatını bu uğurda vakfetmiş bir vakıf insandır. O, bir insanın 16

17 hidayete ermesini, fıtratıyla buluşmasını tüm dünya ve içindekilerden daha hayırlı görmüş ve hep bu anlayış doğrultusunda koşturmuştur. Peygamber olarak görevlendirildikten sonra o döneme kadar meşgul olduğu ticaret ve benzeri şahsî işlerini bırakmış, tüm mesaisini yalnızca insanlığın kurtuluşuna adamıştır. O nun insanlığı İslam a davetindeki bu hassasiyeti ve müminlere gösterdiği baba şefkati Kur ân da şöyle anlatılır: Allah ın rahmetinden dolayı, sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın, şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onlara mağfiret dile, iş hakkında onlara danış, fakat karar verdin mi Allah a güven, doğrusu Allah güvenenleri sever. 1 Ey Peygamber! Sana uyan müminleri kanatların altına al. 2 Hz. Muhammed, heybetinden titreyen adama, korkmana gerek yok, ben kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum 3 diyen bir peygamberdir. Nitekim O nun huzuruna her seviyede her insan rahatlıkla ulaşabiliyordu. O; kadın, yaşlı, çocuk, bedevî demeden her insanı ciddiye alıyor, onlara değer veriyor ve dertlerini dinleyip çare oluyordu. Zamanının en zâlim, en günahkâr insanlarını bile muhatap olarak görüyor ve onların doğru yola gelmesi için çırpınıyordu. Onları o kadar önemsiyor ve onların davetine icabet etmeyişlerini o kadar kendine dert ediniyordu ki Kur ân ayetleri, bu konuda onu şöyle uyarıyordu: Bu söze inanmayanların ardından üzülerek nerdeyse kendini mahvedeceksin! 4 İnanmıyorlar diye nerdeyse kendini mahvedeceksin. 5 Artık onlara üzülerek kendini harap etme; Allah onların yaptıklarını şüphesiz bilir. 6 Onun cezalandırmalarında bile rahmet vardı! Onun yaşadığı toplumda suç işleyenler vardı. Toplumun huzur ve güveni için onların cezalandırılması gerekmekteydi. Çünkü kangren olmuş organın kesilip atılması, vücudun sağlığı için gerekliydi. Ancak O, cezalandırma konusunda son derece hassas davranılmasını emretmiş, cezaları şüphelerle düşürünüz, sanık olan kişiyi cezadan kurtarabiliyorsanız kurtarın. Çünkü hâkimin affetmede yanılması, ceza vermede yanılmasından hayırlıdır 7 buyurarak bu konudaki hassasiyetini ortaya koymuştur. Bütün bunlara rağmen dövülerek cezalandırılması gerekenlerin ise yüzlerine ve ölümcül yerlerine vurulmasını yasaklamıştır. Aynı şekilde suçu sabit olmuş, cezaya çarptırılmış kimselerin cezalarının infazı sırasında yahut infazdan sonra aleyhlerinde konuşmalarını yasaklamıştır. Zina ettikten sonra suçunu itiraf edip cezalandırılmasını isteyen kadına cezası uygulanırken ona hakaretler eden Halid b. Velid i şu söyleriyle uyarmıştı: Yavaş ol Ey Hâlid! Canımı kudret elinde tutan Yüce Allah a yemin ederim, bu kadın öyle bir tevbe yaptı ki, alışverişte sahtekârlık yapanlar aynı 17

18 tevbe ile tevbe yapsalardı, bu onların bile bağışlanmasına yeterdi! Sonra Peygamberimiz kadının yıkanıp kefenlenmesini emretti. Kadının üzerine namaz kıldırdı ve kadın defnedildi. 8 O asla şiddete başvurmamıştı! Farklı yaş ve konumlardaki hanımlarıyla zaman zaman problemler yaşamasına, her seviyede pek çok insanla karşılaşmış olmasına, zaman zaman çeşitli kabalıklara maruz kalmasına rağmen, hayatında hiçbir kadını, hiçbir çocuğu, hiçbir hizmetliyi dövmemiştir. Nitekim Hz. Aişe bu gerçeği şöyle ifade etmiştir: Peygamberimizi ne bir hizmetçiye ve ne de bir kadına vururken asla görmedim. O, mübarek eliyle hiç kimseye asla vurmamıştır. 9 Bana yardım et diye yakasından çekiştiren bedeviyi bile hoş görmüş, onu misafiri olarak kabul edip ağırlamış ve gönlünü hoş etmiştir. O, her seviyedeki her insana değer veren, onları ciddiye alan, onlarla ilgilenen, onları dinleyen, dertlerine çare olan bir peygamberdi. Küçük çocukları, yaşlı kadın ve erkekleri, günahlara batmış olanları, kendisine karşı olmadık kabalık yapmış olanları, Mekke de kendisine akla hayale gelmez bir şekilde sözlü ve fiilî olarak eziyet ve işkence edenleri, günü gelince affetme erdemini göstermişti. Uhud da amcasını katledip, ciğerlerini parçalayan Vahşi yi bile affedip ashabı içerisine katmıştı. Bâdiyeden Peygamber Mescidine gelen bir adam, mescidin duvarına abdest bozmaya kalktığında, ashap tepki göstermiş; peygamberimiz ise, adamın önce işini bitirmesine izin vermeleri konusunda onları uyarmış, sonra kirlenen yeri suyla temizletmiş ve adamı nazik bir dille uyarmıştı. 10 O nun savaşlarında bile rahmet vardı! Âlemlere rahmet olarak gönderilen ve barışı her fırsatta öne çıkaran Peygamberimiz, savaşmak zorunda kaldığında, savaşın en az zayiatla sona ermesi için alınması gereken tüm tedbirleri alırdı. Mekke fethinden önce sefere çıkacağını çevresinden gizli tutmuştu. Bunun amacı, Mekkelilerin önceden haberdar olup savaşa hazırlanmamalarını sağlamaktı. O, şehrin kan dökülmeden teslim alınması için ne lazımsa yapmıştı. Mekke yamaçlarına karargâh kuran ordusuna ateşler yaktırması da bu amaca matuftur. Nitekim Mekkeliler binlerce ateşi görünce, İslam ordusunun kalabalık olduğunu düşünmüş ve bu büyük ordu karşısında durulamayacağını anlamıştı. Elli üç yıllık baba ocağı Mekke yi kendisine zindan edenlerin, büyük hayallerle gittiği Taif te kendisini taşlayanların ve Uhud da en acı anları yaşatanların dahi helaki için beddua etmemiş, çeşitli vesilelerle kendisine gelen helâk meleklerine, Hayır! Ben onların helak olmalarını istemem. Bilakis, Allah ın, onların sulplerinden, yalnız Allah a ibadet edecek, O na hiçbir şeyi şerik koşmaya cak kimseler çıkarmasını dilerim 11 diyerek cevap vermiştir. Kendisinden müşriklerin helaki için beddua etmesini isteyenlere şu tarihi 18

19 cevabını veriyordu: Ben rahmet olarak gönderildim, lanetleyici olarak değil! 12 Müşriklerin cesetlerine bile saygılı davranılmasını emretmişti! Peygamberimiz zamanında savaşta öldürülenlerin cesetlerini kesip parçalamak, çeşitli organları kesip kolye yapmak, müsle denilen bir cahiliye adeti idi. Nitekim Uhud şehidlerine, Mekke müşrikleri, bunu acımasızca yapmışlardı. Ashabı, savaşta öldürülen müşrik cesetlere benzer şekilde müsle yapmanın hükmünü sorduğunda O, Ben müsleci olarak gönderilmedim diyerek kendisi için cahiliyenin, asla örnek olamayacağını açıklamıştı. Uhud savaşında şehid edilen Müslümanların hepsine müsle yapılmıştı. Şehidlerin organları parçalanmış, karınları deşilmişti. Peygamberimiz cesedi parçalanan amcası Hz. Hamza nın başında durarak, ant olsun ki ben de senin yerine yetmiş kişiye misilleme yapacağım diye ant içmişti. Daha yerinden ayrılmadan vahiy meleği Nahl suresinin şu ayetlerini getirerek kendisini bu konuda uyardı: Eğer ceza vermek isterseniz size yapılanın aynıyla mukabele edin. Sabrederseniz ant olsun ki bu, sabredenler için daha iyidir. Sabret, senin sabrın ancak Allah ın yardımıyladır; onlara üzülme, kurdukları düzenlerden de endişe etme. Allah şüphesiz sakınanlarla ve iyilik yapanlarla beraberdir. 13 Bunun üzerine Peygamberimiz, sabredeceğiz Rabbim diyerek niyetinden vazgeçmiştir. 14 Bu olayda onun da bir insan olarak olanlardan etkilendiğini, insanî bir tepki ile intikam alacağını söylediğini, ancak ilahî uyarı ile bu düşüncesinden vazgeçtiğini görmekteyiz. O yalnızca insan cesetlerine değil, hayvanlara müsleyi ve yağma yapmayı yasaklamış, savaş esnasında ve savaştan sonra yakıp yıkmaya izin vermemiştir. 15 Ölünün bedenine hatta mezarına dahi zarar vermenin kabul edilemez olduğunu savunmuştur. Nitekim Medine de mescid yapılacak alanda bir mezarlığın olduğunu öğrenince, mezar sahiplerinden o arsayı satın almış, müşrik ölülerinin kemiklerini başka bir yere taşıtmıştır. 16 Vefatına yakın bir gün dinleyenlerine şöyle hitap etmiştir: Ey insanlar! Bana karşı şikâyetleriniz olabilir. Eğer birinizin sırtına vurduysam, işte sırtım, benim sırtımda kısas icra etsin. Şayet birinize hakaret etmiş veya şerefine tecavüz etmişsem, işte intikam alabilmesi için şerefim 17 İki milyon kilometre karelik bir coğrafyada büyük bir devlet kurmuş, yüz binden fazla tebası olan büyük devlet adamı bir peygamber için bu sözler muhteşem sözlerdir. O, bu sözlerini herhangi bir dünyevî politik gaye için söylememiş; yalnızca Yüce Yaratıcının huzuruna kul hakkı ile gitmemek için söylemiş ve insanların onuruna saygı konusunda en güzel örnekliği sunmuştur. Özetle söyleyecek olursak, tüm âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz, mesâisini insanlığın kurtuluşuna adamış; iyi-kötü, soylu-köle, kadın-erkek, zengin-fakir, çocuk-genç-ihtiyar her insana davetini anlayabileceği 19

20 dille nazik bir şekilde ulaştırmış; onların kurtuluşu için yapılması gereken her şeyi yapmış; özellikle toplumun zayıf ve ezilen kesimlerini hak ettikleri yerlere getirmek için çırpınmış; bir insanlık suçu olan köleliği kaldırmak için çok büyük atılımlar yapmıştır. Sözgelimi bir zamanların itilip kakılan kölesi Habeşli Bilal, Medine Mescidinde müezzinlik yapacak, Medine ye vekil bırakılacak konumlara çıkabilmiştir. Mekke nin Fethedildiği gün onun, Allah ın Evi olan Ka be nin damına çıkıp ezan okuması 18 İslam Peygamberinin insanı nereden alıp nereye çıkardığının çok açık bir göstergesidir. Hz. Muhammed (s.a.v), barış peygamberi olarak her zaman barışı öncelemiş, savaşmak zorunda kaldıklarıyla da en kısa zamanda ve en az zayiatla savaşı bitirmeye özen göstermiş, savaşta talana asla izin vermemiştir. Onun yirmi üç senelik nübüvvet hayatında toplam birkaç aylık bir zaman bile etmeyen savaşlarında insan kaybı beş yüzü bulmamıştır. Onun insan onuruna verdiği değer konusundaki bu ölümsüz örnekliği, bugün de insanlığı aydınlatmaya devam etmektedir. DİPNOTLAR 1 3 Âlu Imran Hıcr 88, 26 Şuara Hâkim, Müstedrek, III, Kehf Kasas Fâtır 8. 7 Tirmizî, Hudud 2. 8 Müslim, Hudud 22, Ebû Dâvud, Hudud 24, 25 9 Nesâî, Işretü n-nisâ, s, Bkz. M. Asım Köksal, İslam Tarihi, VIII, M. Asım Köksal, İslam Tarihi, II, (Buharî, Müslim). 12 Müslim, Birr Nahl Zemahşerî, el-keşşâf, s, Buhârîi, Mezâlim 30; Zebâih İbn Sa d, Tabakât, I, Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, II, (Ahmed b. Hanbel, II, 317; III, 33) 18 M. Asım Köksal, İslam Tarihi, VI,

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5906 YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR

Detaylı

HZ. PEYGAMBER VE İNSAN HAKLARI

HZ. PEYGAMBER VE İNSAN HAKLARI Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi III (2003), Sayı: 2 23 HZ. PEYGAMBER VE İNSAN HAKLARI Yrd. Doç. Dr. Saffet SANCAKLI* ÖZET Günümüz dünyasında insan hakları bir değer olarak gitgide daha bir önem

Detaylı

Rahman ve Rahîm olan Allah ın adıyla

Rahman ve Rahîm olan Allah ın adıyla Rahman ve Rahîm olan Allah ın adıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / 722 Cep Kitapları / 84 Sorunlarımız Sorumluluklarımız Serisi - 8 Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Editör: Dr. Ömer Menekşe Koordinasyon:

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

HELAL HARAM BİLİNCİYLE TÜKETİCİ OLMAK

HELAL HARAM BİLİNCİYLE TÜKETİCİ OLMAK HELAL HARAM BİLİNCİYLE TÜKETİCİ OLMAK Bir imtihan dünyasında bulunan, ağır bir emanet/sorumluluk yüklenen insan başıboş ve sorumsuz olarak bırakılmamıştır. Dünyada yapıp ettiklerinden, kazandıkları ve

Detaylı

Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST

Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 00 HUTBE ARŞİVİ Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 0 Ocak - Dinimizde Sağlığın Önemi - Yusuf Demiryürek-Döşemealtı Müftüsü 08 Ocak - Kaynaklarımız ve Kamu Malları

Detaylı

TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR

TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR 1 www.mehmetbozkurt.com.tr TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR İslam ın kadına verdiği hakların mükemmelliği, İslam dan önceki din, düzen ve uygarlıkların kadına verdiği hakları ve toplumdaki

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanlığının Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Konusunda Görüş ve Yaklaşımları

Diyanet İşleri Başkanlığının Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Konusunda Görüş ve Yaklaşımları Diyanet İşleri Başkanlığının Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Konusunda Görüş ve Yaklaşımları DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI - 1098 Halk Kitapları - 259 Yayın Yönetmeni Dr. Yüksel

Detaylı

Hz. Peygamber in (sav) Çocuklarla İlişkileri Üzerine Tespit ve Değerlendirmeler

Hz. Peygamber in (sav) Çocuklarla İlişkileri Üzerine Tespit ve Değerlendirmeler T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 19, Sayı: 1, 2010 s. 43-67 Hz. Peygamber in (sav) Çocuklarla İlişkileri Üzerine Tespit ve Değerlendirmeler Adem Apak Doç. Dr., UÜ. İlahiyat Fakültesi

Detaylı

Ben, dünyada bir ağacın altında gölgelendikten sonra yola koyulup orayı terk eden bir yolcu gibiyim. (Tirmizî, Zühd, 44)

Ben, dünyada bir ağacın altında gölgelendikten sonra yola koyulup orayı terk eden bir yolcu gibiyim. (Tirmizî, Zühd, 44) 1 Eylül KANAAT PEYGAMBERİ: HZ. MUHAMMED (S.A.S) Allah Resulü nün (s.a.s.) hayatına egemen olan ilkelerden biri de kanaatkâr olmaktı. O, asla ölçüsüz bir hırsla başkalarının elindekilere göz dikmez, payına

Detaylı

EDİTÖRDEN. Saygılarımla Kerime Cesur TDV - İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ DERGİSİ SAYI: 19 YIL: 2013

EDİTÖRDEN. Saygılarımla Kerime Cesur TDV - İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ DERGİSİ SAYI: 19 YIL: 2013 TDV - İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ DERGİSİ SAYI: 19 YIL: 2013 EDİTÖRDEN TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ ADINA İMTİYAZ SAHİBİ VE YAYIN YÖNETMENİ (SORUMLU) Doç. Dr. Rahmi YÂRAN YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ve YAYIN KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI - 840 CEP KİTAPLARI - 99. Tashih İsmail Derin. Grafik & Tasarım Emre YILDIZ. Kapak Hat Mehmet Arif VURAL.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI - 840 CEP KİTAPLARI - 99. Tashih İsmail Derin. Grafik & Tasarım Emre YILDIZ. Kapak Hat Mehmet Arif VURAL. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI - 840 CEP KİTAPLARI - 99 Tashih İsmail Derin Grafik & Tasarım Emre YILDIZ Kapak Hat Mehmet Arif VURAL Baskı 1.Baskı, Ankara - 2011 Din İşleri Yüksek Kurulu Kararı: 0

Detaylı

Öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz

Öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz başyazı Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı İmanın Sosyal Boyutu Öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz ki, etrafımızdaki her şey âdeta nefsimizin heva, heves,

Detaylı

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR. Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR. Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

Allah ım, beni bağışla, bana merhamet eyle, beni dosdoğru yola ilet, bana sıhhat ver ve beni rızıklandır! (Müslim, Zikir, 35)

Allah ım, beni bağışla, bana merhamet eyle, beni dosdoğru yola ilet, bana sıhhat ver ve beni rızıklandır! (Müslim, Zikir, 35) 1 OCAK 1 BESMELE: HER HAYRIN ANAHTARI İslam tarihi boyunca Müslümanlar kültür ve medeniyetlerini besmeleyle yoğurmuşlardır. Bütün Müslümanların sofrasında eller yemeğe besmeleyle uzanır. Yemekler onun

Detaylı

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr.

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr. amb p peygamberim T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ peygamberim a m DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar -

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KUR ÂN IN BAKIŞI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KUR ÂN IN BAKIŞI KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KUR ÂN IN BAKIŞI Doç. Dr. Mehmet OKUYAN ÖZET İnsanlık tarihi incelendiğinde erkeklerin, sahip oldukları fiziki güç, kuvvet ve diğer bir takım sebepler nedeniyle kadınları ikinci

Detaylı

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar KUR AN-I KERİM TEFSİRİ Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar 2. C İ LT ( 3/104 5/120 Arası ) Kuran Sayfası: 62-126 DERLEYEN M. SELMAN DÜZCE, KASIM 2012 3/104-109 HAYRA ÇAĞIRAN TOPLULUK 104. İçinizden (herkesi)

Detaylı

Sence 1 yaşında. Türk e dair birçok şeyin arasından Anadolu kültüründe düğün ve merasimler ve bir spor dalı olarak Cirit sayfalarımızı süsledi.

Sence 1 yaşında. Türk e dair birçok şeyin arasından Anadolu kültüründe düğün ve merasimler ve bir spor dalı olarak Cirit sayfalarımızı süsledi. Selam ile Sence 1 yaşında. Sen istedin diye, Sen destek verdin diye, Sen varsın diye Sence yayın hayatına 1 yıldır devam edebiliyor. Seninle ve senin için varlığını sürdürebilmeyi ümit ediyoruz. Mübarek

Detaylı

Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar

Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar Allah ım! Senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah'ım! Öfkenden

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜ MUTLU AİLE SAĞLIKLI NESİL

T.C. AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜ MUTLU AİLE SAĞLIKLI NESİL T.C. AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜ MUTLU AİLE SAĞLIKLI NESİL Evleniniz, çoğalınız, çünkü ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim (Hadis-i Şerif) AFYONKARAHİSAR-2012 İçindekiler Önsöz... 3

Detaylı

DERNEĞĐMĐZĐN FAALĐYETLERĐ

DERNEĞĐMĐZĐN FAALĐYETLERĐ DERNEĞĐMĐZĐN FAALĐYETLERĐ Derneğimiz, 28/05/2008 tarihinde dayanışma ve kardeşlik yemeği düzenledi. Toyota Plaza da yapılan dayanışma ve kardeşlik yemeğine çok sayıda üye ve dost katılımı gerçekleşti.

Detaylı

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı bağışlasın; Allah, daima bağışlayan ve esirgeyendir. Al-i İmran s.31 İçindekiler Editörden Resulullah ın Nurunda

Detaylı

editör den (Müslim, İman 147; Ebu Davud, Edeb 29, (4091); Tirmizi, Birr 61)

editör den (Müslim, İman 147; Ebu Davud, Edeb 29, (4091); Tirmizi, Birr 61) editör den Resulullah (s.a.v): "Kalbinde zerre miktar kibir bulunan kimse asla cennete girmeyecektir!" buyurmuştu. Bir adam: "Kişi elbisesinin güzel olmasını, ayakkabısının güzel olmasını sever!" dedi.

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İSLAM FIKHI NDA İŞÇİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI.

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İSLAM FIKHI NDA İŞÇİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İSLAM FIKHI NDA İŞÇİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI Nurettin AKCAN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA - 2008 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ. YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ. YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER EDİTÖR Ömer ÖZDİLEK DİL UZMANI Ahmet POLAT GÖRSEL TASARIM Emre ANDER ÖLÇME-DEĞERLENDİRME UZMANI Mehmet Akif KARAKUŞ PROGRAM GELİŞTİRME

Detaylı

Hindistan, Serhend ve Ötesi... İslâm ın bu coğrafyaya köklü bir biçimde yerleşmesi asıl Türkler sayesinde olmuştur.

Hindistan, Serhend ve Ötesi... İslâm ın bu coğrafyaya köklü bir biçimde yerleşmesi asıl Türkler sayesinde olmuştur. www.somuncubaba.net AYLIK İLİM KÜLTÜR VE EDEBİYAT DERGİSİ YIL: 21 SAYI: 172 ŞUBAT 2015 Fiyatı: 8 TL İmam-ı Rabbânî Hazretleri Cenâb-ı Hak İmâm-ı Rabbânî Hazretleri ne dinî ilimlerin neşri, ledünnî ilimlerin

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

İSLAM DİNİ AÇISINDAN DİN - DEVLET İLİŞKİSİ

İSLAM DİNİ AÇISINDAN DİN - DEVLET İLİŞKİSİ İSLAM DİNİ AÇISINDAN DİN - DEVLET İLİŞKİSİ (DİN VE LAİKLİK) Dr. Fahri DEMİR Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Üyesi KÜRS0 VRVINCILIK Her türlü yayın hakkı saklıdır. Yayın hakları

Detaylı