içindekiler Şükrü ÖZBUĞDAY / 5 İnsan Hakkı Ve Onuru Kutsaldır Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ / 10 Cahiliye Ve Çiğnenen İnsan Onuru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "içindekiler Şükrü ÖZBUĞDAY / 5 İnsan Hakkı Ve Onuru Kutsaldır Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ / 10 Cahiliye Ve Çiğnenen İnsan Onuru"

Transkript

1 1

2 Konya İl Müftülüğü Kültür Yayınları Sayı: 6 Yıl: 2013 Yayın Yönetmeni Şükrü ÖZBUĞDAY İl Müftüsü Yayın Koordinatörü ve Editör Dr. Hamza KÜÇÜK İl Müftü Yrd. Yayın Kurulu Dr. Hamza KÜÇÜK Yusuf ARIKAN Selma ARICI Adem BAHÇIVAN Tashih Dr. Hamza KÜÇÜK Yusuf ARIKAN Selma ARICI Adem BAHÇIVAN Grafik Tasarım Yayın Türü Yıllık, Yerel Süreli Yayın Grafik Tasarım Baskı - Cilt Damla Ofset A.Ş. Büsan Organize San. Kosgeb Cad Sk. No: 4 Karatay/KONYA Tel: (0332) Sertifika No: NİSAN 2013 Dağıtım Konya İl Müftülüğü içindekiler Şükrü ÖZBUĞDAY / 5 İnsan Hakkı Ve Onuru Kutsaldır Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ / 10 Cahiliye Ve Çiğnenen İnsan Onuru Prof. Dr. Ali AKPINAR / 16 Peygamberimizin İnsan Onuruna Verdiği Değer Prof. Dr. Abdullah ÖZBEK / 21 İnsanın Onurlu Varlık Oluşunun İslâmî Temeli Prof. Dr. Hülya KÜÇÜK / 31 Allah ın İsimlerinin Taşıyıcısı Ve Meleklerin Başeğdiği Varlık: İnsan Prof. Dr. Mehmet EREN / 35 İnsan Onuru Çerçevesinde İnanç Hürriyeti Doç. Dr. Kamil GÜNEŞ / 40 Yaşlılık Allah ın Bir İşaretidir Bunu Görmek Gerek Yrd. Doç. Dr. Muhammet Vehbi DERELİ / 46 Kadınlar Allah ın Emanetidir Yrd. Doç. Dr. Ömer ÖZPINAR / 52 Hz. Peygamber in Öğretisinde İnsan Onuru Ve Değerinin Anlamı Üzerine Dr. Ali PEKCAN / 57 Bir İnsani Değer Olmasi Bakimindan Mülkiyetin Korunmasi Dr. Hasan OCAK / 65 Yitirdiğimiz İnsanlık Vazifelerimizden: Emr-i Bi l-ma rûf Ve Nehy-i Ani l- Münker (İyiliği Emredip Kötülüklerden Sakındırma) Rıfat ORAL / 77 Aile Onurunu İnşada Hz. Peygamber Modeli Ahmet ÖZKAN / 82 Kur anda İnsan Onuru Ve İslam ın Getirdiği Yenilikler (Mükerremlik, Ahsen-i Takvim Sırrı, İnsanın Allah ın Halifesi Olması Keyfiyeti) Hamza ÖZKAN / 89 İffetin İnsan Onurunu Korumadaki Etkileri Selma ARICI / 93 O nurla Yaşamak Hatice Ayten BÜYÜKALİM (ÖZYALVAÇ) / 99 İnsan Onuru nu İhlal Eden Sebepler Yazıların hukuki ve bilimsel sorumluluğu yazarlarına aittir. 2

3 editör E y iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın, birbirinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır! Kim de tövbe etmezse, işte onlar zâlimlerin ta kendileridir Dr. Hamza KÜÇÜK İl Müftü Yrd. Vahiy geleneğinin son halkası olan İslam, insan için vazgeçilmez nitelikte olan onur kavramı üzerinde hassasiyetle durmuş, insan haysiyetini zedeleyen ya da ihlal eden hiçbir davranışa müsamaha etmemiştir. Alay, tahkir, gıybet ve koğuculuk ile ayıp ve kusurların ifşa edilmesinin yasaklanması insan onurunun korunmasına yönelik uygulamalardan sadece bir kaçıdır. Peygamberimiz de sözleriyle insan onur ve haysiyetinin ne derece değerli olduğunu açıklamakla kalmamış, insan onurunu yücelten ve koruyan uygulamalarıyla da insanlığa ışık tutmuştur. İslam dini, Müslüman olsun veya olmasın, hür ve haklar alanında birbirlerine eşit olarak yaratılan insana saygı duyar ve onu Allah ın yarattığı en şerefli bir varlık olarak görür: Biz Âdemoğlunu şerefli bir varlık olarak yarattık (İsra, 70). Dolayısıyla, her insan, yaşadığı coğrafyadan, ırkından, dilinden, cinsiyet ve derisinin renginden önce, salt bir varlık olarak değerli ve onurlu bir şahsiyettir. İslami bakış açısında böyle olan bir kimseyi köleleştirmek, ayrımcı muameleye tabi tutmak ve hukuki statü tanımamak ancak cahiliye zihniyetinin bir ahlakıdır. Bundan dolayı İslam, ilk günden itibaren cahiliye ile mücadele etmiş, câhiliyenin kast sistemine dayalı ayrımcılığına karşı, hak katında insanların eşitliği prensibini getirmiştir. İzzeti nefis, haysiyet, özsaygı, şeref, erdem, vakar, saygınlık, kendine saygı duyma ve başkalarını da kendine saygılı kılma gibi anlamlara gelen Onurlu yaşamak insanın hem hakkı hem vazifesidir. Bu itibarla insanın, hem kendisinin hem de başkalarının onurunu zedeleyici/kırıcı her türlü söz ve eylemden kaçınması gerekir. Onur kırıcı bir davranışta bulunan ötekinin onuru kadar kendi onurunu da zedelemiş olur. Onur bilincinden yoksun olan, başkalarının onuruna saygı bilincini de yitirmiş demektir. Fert kadar toplumun huzur ve sükûnu da insan onuruna saygı ve onurlu bir hayata bağlıdır. Bu nedenle toplumu oluşturan kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı, engelli gibi bütün kesimlerin onurlu bir hayat sürdürmesine yönelik imkânlar sağlanmalıdır. Aksi takdirde toplumsal huzur ve barış zedelenecektir. Bütün bunlara karşın tarih, insan onurunun çiğnendiği, haysiyetli bir hayat sürmenin imkânsızlaştığı pek çok dönemler yaşamıştır. Onuru ayaklar altına alan müessif uygulamalar belli bir millete, belli bir coğrafyaya ya da siyasi anlayışa özgü de değildir. Hemen her coğrafyada farklı dine, etnik kökene, siyasi anlayışa sahip bölgelerde bu tür onuru zedeleyici uygulamalara rastlamak mümkündür. Modern zamanlarda insanlık onuruyla asla bağdaşmayan cinayet, işkence, şiddet, dışlama, ötekileştirme, aşağılama, zulüm, haksızlık gibi birçok uygulamaya hemen her gün şahit olmaktayız. Bu itibarla, Konya İl Müftülüğü, 2013 yılı Kutlu Doğum Haftası kutlama programları çerçevesinde hazırlamayı bir gelenek haline getirdiği eserlerin altıncısında, Hz. Peygamber ve İnsan Onuru konusunu çeşitli yönleriyle ele almaktadır. Bu eserde; İnsanın hak ve onurunun kutsallığından, Cahiliye döneminde çiğnenen insan onuruna; Hz. Peygamberin insan onuruna verdiği değerden, İnsan onurunu Kur ani temellerine, Aile onurunu inşada Hz. Peygamber modelinden, Kur anın onurlu yaşamaya getirdiği yeniliklere, iffetin insan onurunu korumadaki etkilerinden, insdan onurunu ihlal eden sebeplere kadar bir dizi değerlendirmelerin, neler olduğunu bulacaksınız. Kutlu Doğumların, manevi dünyamızın aydınlanmasında ışık olması temennisiyle, eserin hazırlanmasında katkılarını esirgemeyen tüm dostlarımıza, basımı konusundaki desteklerinden dolayı Karatay, Meram, Selçuklu başta olmak üzere tüm ilçe Müftülüklerimize, şükranlarımızı sunarız. 3

4 İNSANLAR SENİN, YA DİN DE KARDEŞİN, YA DA HİLKATE EŞİNDİR Hz. Ali (r.a.) 4

5 Şükrü ÖZBUĞDAY Konya İl Müftüsü İNSAN HAKKI VE ONURU KUTSALDIR İnsan, birey ve toplumun ferdi olarak, başkalarının hak ve hukukuna saygı göstermek ve meşru sınırlar içinde kalmak kaydıyla dilediği şekilde çalışıp çabalayarak veya veraset yoluyla mal-mülk edinme, onu biriktirip geliştirme ve artırma hak ve yetkisine sahiptir. Aynı zamanda o malı, yine meşru çerçeve içinde kalmak ve malın getirdiği yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle dilediği şekilde tasarruf hakkına sahiptir. Her ferdin kendine özgü kişiliği, onuru, şeref ve haysiyeti, iffet ve namusu vardır, özel hayatın gizliliği vardır. Bireye ait bu haklar kutsaldır. Aynı zamanda saygı duyulması gereken değerler manzumesidir. Maddi açıdan başkasının mülkiyetinde bulunan mal, mülk ve serveti, çeşitli yollarla zimmete geçirmeye kul hakkı denmektedir. Bu, zorla ve baskıyla olabileceği gibi, hile, aldatma, rüşvet, gasp, ölçü ve tartıda hile yapma, emanete hıyanet, tefecilik ve yolsuzluk yaparak zimmetine para geçirmek şeklinde de olabilir. Bunlar kul hakkının maddi bölümünü teşkil eder. 5

6 Başkasının onurunu incitmek, iftira etmek, alay etmek, arkadan çekiştirmek, kötü lakap takmak, ayıp araştırmak ve gıybet etmek gibi konular da kul hakkının manevi bölümünü meydana getirir. İslam da insanın değeri çok büyüktür. Bütün varlıklar içinde en şerefli varlık (eşref-i mahlûkat) insandır. Her şey insan için, insan da Rabbine kulluk yapması için yaratılmıştır. İnsan, içinde ilahi bir cevher taşır. İnsanı insan yapan ruhu, kendi ruhundan olmak üzere ona Allah üflemiştir. 1 Yine Kur an ın ifadesine göre insan yeryüzünde Allah ın halifesidir. 2 Yüce Allah, insanı en güzel şekil üzere yaratmış, 3 ona şeref ve izzet bahşetmiştir 4 Bu sebeple o hârika bir varlıktır. Onun hayatını ve sağlığını korumak, öncelikli bir görevdir. İnsan öylesine değerli ve önemli bir varlıktır ki, onun naşına, cenazesine, ölüsüne, hatta gömülü olduğu yere, kabre, geride bıraktığı hatırasına ve vasıyyetine bile saygı göstermek en önemli dini ve insani bir görev olarak kabul edilmiştir. Ayrıca Cenab-ı Hak, göklerde ve yerde bulunanların hepsini insan için yaratmış ve onun emrine vermiştir. 5 Denilebilir ki, insan bu konumuyla Allah ın özel bir konuğu durumundadır. Kâinattaki tüm nimetler onun için hazırlanmıştır. Kâinat bir ağaç olarak farzedilirse, insan onun meyvesi olur. Şüphesiz Allah tarafından büyük bir şerefe sahip kılınan insanın maddi ve manevi hakları dokunulmazdır. Bu haklara karşı yapılacak bir tecavüzün karşısında duracak olan yine Cenab-ı Hak tır. Kur an-ı Kerim in muhtelif ayetlerinde kul hakkına dikkatler çekilmiş ve bu alanda önemli teşvik ve uyarılarda bulunulmuştur. Mesela; Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hali müstesna, mallarınızı, batıl (haksız ve haram yollar) ile aranızda (alıp vererek, yemeyin. Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah sizi esirgeyecektir. 6 Bu ayette geçen batıl kavramı, İslamî ve ahlakî kurallara aykırı olan bütün olumsuz davranışları (rüşvet, gasp, hırsızlık hıyanet, kumar vb.) kapsamaktadır. Müdâyene Âyeti diye bilinen ayette ve devamında 7 yer alan emir ve tavsiyeler; hak sahiplerinin haksızlığa uğramamaları ve mağdur edilmemelerine, dolayısıyla kul haklarının korunmasına yöneliktir. Aynı şekilde başkalarının iffet ve namusuna saygı duyulması, 8 yetimlere sahip çıkılması ve mallarının korunmasına ilişkin emirler de aynı gayeye matuftur. Ayrıca, kul hakkıyla doğrudan ilgisi olması bakımından, sözünde durulması, ahde vefa gösterilmesi, 9 kimsenin rencide edilmemesi ve yapılan hayrın başa kakılmaması, 10 ölçü ve tartıya dikkat edilmesi 11 ne ilişkin emir ve tavsiyeler de dikkat çekicidir. 6

7 Kişinin onuru, şeref ve haysiyeti gibi manevi haklarının korunması gayesiyle; iftira etmek, 12 alay etmek, kötülemek, kötü zan beslemek, kötü lakap takmak, başkalarının ayıp ve kusurunu araştırmak, 13 zina isnadında bulunmak, 14 gibi fiiller yasaklanmış; gıybet, kibir ve gurur 15 gibi kötü ahlak ve davranışlar da haram kılınmıştır. Sevgili Peygamberimiz, hem sözlü hem de uygulama olarak insanların maddi ve manevi haklarının korunmasına çok önem vermiştir. Prensip olarak; Müslümanı müslümanın kardeşi ilan etmiş ve şöyle buyurmuşlardır: Müslüman, Müslümanın dilinden ve elinden emin olduğu kimsedir. 16 Müslümanların kanları, malları, namusları ve şerefleri kendi aralarında kutsal Mekke kadar, hac ayları kadar saygındır ve dokunulmazdır. 17 Başka bir hadiste ise Peygamberimiz, kul hakkını ihlal edenleri müflis olarak nitelendirmiştir. Buna göre o kişi ahirette; namaz, oruç, zekât gibi ibadetlerini yerine getirmiş olarak Allah ın huzuruna gelir. Bununla birlikte öyle günah ve haksızlıklarla gelir ki, kiminin kanını akıtmış, kiminin malını yemiş, kimine de iftira etmiştir. Bu durum karşısında, onun ibadetlerinden elde ettiği sevaplardan alınıp hak sahiplerine verilir. Eğer ibadetleri ve iyilikleri bu hakları ödemeye yeterli olmaz ise, hak sahiplerinin günahlarından alınıp, hakka tecavüz edenin günahlarına eklenir. Böylece sevapları elinden gitmiş, günahları ise, daha da artmış olur. Dolayısıyla müflis durumuna düşmüş olan bu kişi cehenneme atılmayı hak eder. 18 Yine Peygamberimiz, diğer bir hadislerinde şöyle buyururlar: Bir kimse, kardeşinin haysiyetine, yahut malına haksız olarak taarruz etmiş ise, altın ve gümüş bulunmayan günden (kıyametten) evvel onunla helalleşsin. Aksi takdirde yaptığı zulüm nisbetinde, onun iyi amellerinden alınıp hak sahibine verilir. İyililği yoksa, hak sahibinin günahından alınıp haksızlık eden kişiye yüklenir. 19 Hz. Peygamber, vefatından birkaç gün önce Hz. ali ve Fazl İbn-i Abbas ın kolları arasında Mescide çıktı, minbere oturdu. Allah a hamd ve sena ettikten sonra: - Ey insanlar! Her kimin sırtına vurmuş isem, işte sırtım gelsin vursun. Kimin bende alacağı varsa, işte malım, gelsin alsın. Benim yanımda en sevgiliniz, üzerimde hakkı varsa onu bu dünyada isteyen veya helal edendir. Böylece Rabbime yüz akıyla kavuşurum, buyurdu. Sonra öğle namazını kıldırdı. Namazdan sonra tekrar minberde göründü, aynı sözleri tekrarladı. Cemaatten biri, üç dirhem alacaklı olduğunu söyledi. Bu zat Rasul-i Ekrem adına bir fakire sadaka vermişti. Rasülüllah borcunu hemen ödedi. Sonra şöyle buyurdu: Ey İnsanlar! Kimin üzerinde başkasına ait bir hak varsa ayıplanmaktan çekinmesin, sahibine ödesin. Burada ayıplanmak ahirette mahcup olmaktan hayırlıdır. 20 7

8 Bedir Gazvesi nde savaştan önce elinde bir okla İslam ordusunun saflarını düzeltirken, Sevad b. Gaziyye adlı sahabinin safı bozduğunu ve biraz ileri çıktığını görür. Karnına okla dokunarak hizaya geçmesini ister. Bunun üzerine Sevâd, Ey Allah ın Resulü canımı acıttın! Şüphesiz Allah seni hak ile gönderdi; kısas uygulamama müsaade et der. Peygamberimiz karnını açarak kısas uygulamasını söyler. Sevad hemen onu kucaklar ve öper. Hz. Peygamber niçin böyle yaptığını sorduğunda, Ey Allah ın Rasulü! Görüyorsun, öldürülmemekten emin değilim. Seninle son temasımın cildimi cildine değdirmek olmasını istedim. der. Peygamberimiz de ona hayır dileğinde bulunur. 21 Görüldüğü gibi Sevad b. Gaziyye nin asıl hedefi kısas uygulamak değildir. O, Hz. Peygamber e sevgisini bu şekilde dile getirmek istemiştir. Peygamberimiz de, sevgisini bu şekilde göstermek isteyen bir kimseyi kırmamış ve ona iyilik dilemiştir. Bu olaydan çıkarılması gereken bir sonuç da Hz. Peygamber in kul hakkına verdiği önemdir. O, üzerine geçen bir kul hakkını, her zaman ve her yerde, en sıkıntılı anında bile, savaş için orduyu tanzim ettiği bir sırada olsa dahi ödemeye hazır olduğunu göstermiştir. Peygamberimizin bu uygulama ve sözlerinden anlıyoruz ki, Allah ın huzuruna kul hakkı ile çıkmanın, çok ağır bir vebali vardır. Böyle bir günahın Allah tarafından bağışlanması, hak sahibinin affetmesi şartına bağlanmıştır. Hak sahibi, ondan hakkını almadıkça veya bu hakkından vazgeçmedikçe, Allah, kul hakkı yiyenin günahını affetmemektedir. Bu gibi kimseler dünyada hak sahipleriyle helalleşip tevbe etmedikleri takdirde, ahirette hak sahipleri onlardan haklarını alacak ve Allah ın huzurunda hesaplaşacaklardır. Günümüzde yaşanan olaylardan anlaşılacağı üzere, polisiye tedbirler, kanun ve yönetmeliklerin; yolsuzlukları, haksızlıkları ve rüşvetleri önlemede tam başarılı olduğu söylenemez. Ayrıca insan onur ve haysiyetine olan saldırılardan dolayı da adlî vakaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bunun için insanımızda Allah korkusu, helal-haram bilinci ve kul hakkını gözetme hususundaki manevi duyarlılığın artırılması gerekir. İnsanları kul haklarını ihlal etmekten alıkoyacak gerçek âmil; Allah korkusu, ahiret inancı ve haram lokmanın hesabının ilahi huzurda verileceği inancıdır. Milli Şairimiz Mehmet Akif ERSOY ne güzel söyler: Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır, Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır Yüreklerden çekilmiş farzedilsin havf-ı Yezdânın Ne irfanın kalır tesiri katıyyen ne vicdanın. Herkesin birbirinin hakkına ve onuruna saygı gösterdiği bir dünyada yaşamak dileğiyle... 8

9 DİPNOTLAR 1 Secde, 32/9 2 Bakara, 2/30 3 Tîn, 95/49 4 İsra, 17/70 5 Bakara, 2/29) 6 Nisa, 4/29 7 Bakara, 2/282, Nur, 24/30, 31 9 Al-i İmran, 3/76; Maide; İsrâ, 17/34) 10 Bakara, 2/ , En am, 6/ Nisa, 4/ Hucurât, 49/ Nur, 24/4, Hucurât, 49/12; İsra, 17/37; Lokman, 31/18 16 Buhari, İman, 4-5; Müslim, İman, Buhari, Hac, Müslim, Birr, Buhari, Mezalim, 10; Tirmizi Kıyame, İbnü l-esîr, el-kâmil, fi t-tarih III, 319, Taberî, Tarih ül-ümem ve l-mülük, II,

10 Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ NEÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi CAHİLİYE VE ÇİĞNENEN İNSAN ONURU GİRİŞ Cahiliye, bilgisizlik, ahmaklık, dargınlık ve hamiyetsizlik manasına gelen cehilden türemiştir. 1 Bu bağlamda cahillik, arzularının esiri, taşkın içgüdülerine uyan, aceleci bir karakteri olan, olgun davranışlardan yoksun ve kaba kimsenin niteliğidir. Cahiliye zihniyetinin en belirgin özelliği; ırkçılık, kabilecilik, şiddet, saldırganlık ve barbarlıktır. Kur an-ı Kerim de cahiliye kalıbı, dört yerde geçer ve her biri câhiliye toplumuna özgü temel vasıfları anlatır. Bunlar, cahiliye zihniyetine ait olan, fert ve toplumun Allah ın gücünü ve kudretini sınırlamayı kastetmesi manasında zannu l-câhiliyye 2 ; insanlar arasında mutlak adaleti gözetmeyen bir hukuk sistemi anlamında hükmü l-câhiliyye 3 ; kadının sosyal hayatta olanca gayretiyle bedenini sergileyerek dişiliğini öne çıkarması durumuna, teberrucü l-câhiliyye 4 ve aklıyla hareket etmeyip hisleriyle hareket eden kimsenin tavrı manasına hamiyyetü l-câhiliyye 5 dir. Kur an da geçen bu tabirler dikkate alınırsa, câhiliye kelimesi gerek vasıf ve gerekse dönem olarak sadece İslam öncesini değil, sonrasını da ifade eden bir anlamlar 10

11 dünyasına sahiptir. İslama aykırı olan her şey, câhiliyenin kapsamı alanına girer. Bu açıdan düşünüldüğü zaman cahiliye, salt İslam ın doğuşundan önceki dönemi ifade etmez, bütün zamanlarda İslam a aykırı her türlü itikat ve davranışları da ifade eder. İster birey ve isterse toplum planında olsun, câhili vasfını taşımak demek, mecazi anlamda ateş çukurunun tam kenarında dolaşmak demektir. 6 İslam, doğuşuyla birlikte kişiyi, cahiliye dönemindeki kabile enaniyetine dayanan dar bir zihniyetten alıp, kabileyi ve ırkı aşan geniş bir ümmet anlayışına taşımıştır. Zira bütün insanlar hür ve haklar alanında birbirlerine eşit olarak Allah tarafından yaratılmışlardır. İslam, müslüman olsun olmasın her insana saygı duyar ve onu Allah ın yarattığı en şerefli varlık olarak görür: Biz Âdemoğlunu şerefli bir varlık olarak yarattık 7 âyeti, bunun kanıtıdır. Dolayısıyla, her insan, yaşadığı coğrafyadan, ırkından, dilinden, cinsiyet ve derisinin renginden önce, salt bir varlık olarak değerli ve onurlu bir şahsiyettir. Bu sebeple İslam, insanı, cahiliyenin kabile taassubu içinde şahsiyetinin eriyip gitmesinden kurtardı ve onu evrensellik planında fikir ve değer üretme özgürlüğüne kavuşturdu. Tek kelime ile insanı insana karşı savundu ve onun onurunu ötekine karşı koruma mücadelesi verdi. A. İNSAN ONURURUNDAN NE ANLIYORUZ? İnsan onuru, izzeti nefis, haysiyet, özsaygı, şeref, erdem, vakar, saygınlık, kendine saygı duyma ve başkalarını da kendine saygılı kılma gibi anlamlara gelir. İnsanı diğer canlılardan ayıran temel vasıflar; konuşma, aklını kullanma, seçme, yeryüzünün maddi ve manevi imarını üslenme gibi kabiliyetlerle yaratılmış olmasıdır. Hangi coğrafyada doğarsa doğsun, bütün insanlar hür, onurlu ve haklar bakımından eşit doğrarlar. İslami bakış açısında böyle bir kimseyi köleleştirmek, ayrımcı muameleye tabi tutmak ve hukuki statü tanımamak ancak cahiliye zihniyetinin ahlakıdır. Bundan dolayı İslam, ilk günden itibaren cahiliye ile mücadele etmiş, câhiliyenin kast sistemine dayalı ayrımcılığına karşı, hak hususunda insanların eşitliği prensibini getirmiştir. İnsanlar kökte ve gidişte, hayatta ve ölümde, haklarda ve borçlarda, kanun ve Allah huzurunda, dünyada ve âhirette eşittirler. İslam, insanların birbirlerine karşı herhangi bir üstünlük unsurunu doğuştan beraberlerinde getirdikleri hurafesini kesinlikle kabul etmez. Bütün insanlar Allah ın birer yaratığıdır ve hepsinin kökü birdir. 8 İnsanların eşitliği prensibiyle ilgili olarak Vedâ Hutbesi nde Hz. Peygamber şunları söylemiştir: Siz hepiniz Âdem in neslindensiniz. Âdem de topraktan yaratılmıştır. Arabın, Arap olmayanlar üzerinde veya Arap olmayanın Arap karşısında üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak Allah tan korkmakla (takva ile) olur. 9 Görüldüğü gibi, bu hitabede kanun önünde insanların eşitliği dile getirilmiştir. Şüphesiz bu ilkenin yerleşmesi, üstünün hukukunun değil, hukukun üstünlüğünün bir zaferidir. İslam tarihinde yasalar önünde eşitlikle ilgili birçok örnek uygulamalar mevcuttur. İslam 1400 senedir teorik ve pratik alanda insanın onurunu koruma 11

12 mücadelesi vermesine rağmen, maalesef günümüzde birçok alanda insan onuru çiğnenmeye devam etmektedir. B. ÇİĞNENEN İNSAN ONURUNA ÖRNEKLER 1. Adâlet Duygusunun Zedelenmesi Adâlet, her türlü sapmanın ve haksızlığın karşıtı olup, bir şeyi ait olduğu yere koymak, hakkını vermek, eşit ve denk yapmak anlamlarına gelir. 10 Bu anlamda adalet kelimesi; insaf, haklılık, söz ve eylemde doğruluk manalarını kapsayan bir denkleştirme olup; verilen ile hak edilen arasındaki dengeyi ifade eder. Bu sebeple hakkaniyet ölçüsü olan adâletin ister lokal, isterse küresel düzeyde olsun gerçekleştirilmesi için mücadele vermek, insan onurunu korumanın doğal bir sonucudur. Çünkü toplumda hakların gasbedilmesi çok büyük bir faciadır. Bu sebeple, nerede ve ne şekilde olursa olsun bir hak ve hukuk gaspı olan ayrımcılığın her türlüsünden uzak durulmalıdır. Bu konuda Kur an-ı Kerim in çağrısı şöyledir: Ey inananlar! Allah için adâleti ayakta tutup gözeten şâhitler olun. Bir topluluğa olan öfkeniz sizi adaletsizliğe sürüklemesin; âdil olun.. 11 Nitekim Hz. Peygamber de kendisine suç işleyen soylu bir kimse hakkında imtiyazlı davranılması ricasında bulunan sahabeye hitaben: Sizden önceki ümmetlerin helak olmasının sebebi, içlerinden şerefli birisi hırsızlık yaptığında onu cezasız bırakıp zayıf biri aynı suçu işleyince onu cezalandırmalarıdır. Allah a yemin ederim ki, Muhammed in kızı Fâtıma da hırsızlık etse, cezasız bırakmazdım 12 buyurmakla kalmamış, adâleti toplum hayatının bütün alanlarına yayma konusunda evrensel açıklamalarda bulunmuştur. Hatta Hz. Peygamber, henüz risâlet göreviyle sorumlu tutulmadan önce de cahiliye dönemi Mekke sinde birkaç gönüllü insanla birlikte insan hakları alanında mücadele vermek üzere kurulmuş olan Hılfu l- Fudûl/Erdemliler Topluluğu nda görev ve sorumluluk üstlenmiştir. O, bu kuruluş kanalıyla Mekke de malı gasbedilen, iffeti kirletilmek istenen, din özgürlüğü engellenen, hayatına kastedilen nice insanların hakkını ve hukukunu savunmuştur. Toplumda sosyal barış ve güvenin kaynağı, adâlet ve hakkaniyet ilkelerine uygun davranmaktır. 13 Çünkü adalet duygusunun yara aldığı bir düzende güven olamayacağı için toplumsal barış yara alır ve medenileşme yolunda ilerleme akamete uğrar. 2. Cinsiyet Ayrımcılığı Cahiliye Arap toplumunda varlıklı hür kadınlar nispeten kendi konumlarını korumada bir ayrıcalığa sahipken, yoksul hür kadınlar ve cariyeler, gerek aile içinde, gerekse çevrelerinde hükmetme ve saygınlık görme bakımından varlıklı hür kadınların derecesine yaklaşamamışlardır. Cahiliye Arap telakkisinde kadın, işi gücü erkekleri kandırmak olan, onları baştan çıkartan, ayartan, haklar bakımından erkeğin dûnunda bir varlık olarak görülür; efendisi tarafından her türlü şiddete maruz bırakılırdı. Kadının herhangi bir konuda görüş ileri sürmesi ve ya bir mevzuda kadının görüşüne başvurulması asla sözkonusu değildi. Böyle bir zihniyette kadının değersizliğini ifade etmek için ; kadınlarla istişare 12

13 ediniz, fakat onlara muhalefet ediniz sözü, cahiliye toplumunda yaygın olarak kullanılmıştır. 14 Cahiliye Arap toplumunda hür kadınlar erkek çocuk doğurduğu zaman toplum nezdinde itibar kazanırken, cariyelerin veya gazvelerde esir alınan kadınların hiçbir değeri yoktu. Arap, cariyesiyle dişi devesini bir tutar, hatta aralarında hiçbir fark da gözetmezdi. Bazıları genç ve güzel cariyelerini toplayarak bunları ticaret sermayesi yapar ve seks işçisi olarak çalıştırırdı. 15 Cahiliye Arap toplumunda bir baba kızını, alacağı bedele göre istediği erkeğe verebilirdi. Kızın rızasını almak lüzumu görülmezdi. Cahiliye insanının zihniyetinde kız çocuğunun eş seçme hakkı ve özgürlüğü yoktu. Hele hele evlilikte bir kızın bakire olmadığı ortaya çıkarsa, bu durum bir musibet, kızın ailesi için bir leke, bir ar, onurun zedelenmesi ya da namusun ihlâli anlamına gelirdi. Bu lekeden kurtulmanın tek yolu, aile meclisinin verdiği kararla, kızın öldürülmesiydi. Bu bir töre cinayetiydi. Ayrıca, kız çocukları horlanırdı. Arap, doğan çocuk erkek olduğu takdirde sevinir, iftihar eder; hatta velime yemeği verir, şenlik yapardı. Kız çocuğu doğduğu zaman utanır, sıkılır, kızarır; bu durumu aile için bir uğursuzluk ve felâket habercisi olarak görürdü. 16 Kadının aleyhine olan bu psikolojik tutumdan çok daha ilerisi kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesiydi. 17 Bu durum Kur an-ı Kerim de de bahsedilmekte ve onların bu kızları ne sebeple öldürdüklerinden sorguya çekilecekleri haber verilmektedir: Diri diri toprağa gömülen kıza, hangi günah sebebiyle öldürüldüğü sorulduğunda.. 18 İslâm, gelişiyle birlikte her türlü cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırmış, kadın ve erkeğin bir bütün olduğunu ortaya koymak suretiyle her iki cinsin de Allah ın teklifleri karşısında sorumluluklarının eşit olduğunu bildirmiştir. Nitekim Hz. Peygamber, bir insan hakları bildirgesi olan Veda hutbesinde kadına karşı yapılan olumsuz ayrımcılığa son verilmesini istemiş ve bu konuda pozitif ayrımcılıktan yana evrensel ilkeler va zetmiştir: Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah ın emaneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır.. 19 Bütün bu uyarılara rağmen yaşadığımız çağdaş dünyada kadınlara karşı her türlü şiddet hala uygulanıyor ve bunların çoğu da ölümle sonlanıyorsa, sorumlusu elbette İslam değil, cahiliye zihniyetinin gönül ve kafalardan henüz silinip atılamaması gerçeğidir. 3. Irk Ayrımcılığı Hz. Peygamber in getirdiği değerler sisteminde renklerin ve dillerin farklılığı, Allah ın bir âyeti olarak nitelendirilmiştir. 20 Kur an a göre insanlar, aynı kökten gelmişlerdir. 21 Ontolojik anlamda bir farklılık söz konusu değildir. Bu konuda nebevî mesajın evrenselliğine ışık tutacak şu ilke çok önemlidir: Allah sizin zenginliğinize ve fiziki şeklinize bakmaz; O, sizin gönlünüze ve davranışlarınıza değer verir. 22 Dolayısıyla, etnik köken ayrımcılığı, insan 13

14 hakları bakımından bir zulümdür. Bu konuda Hz. Peygamber in uyarısı çok özlü ve anlamlıdır: Irkçılık davasına kalkışan bizden değildir. 23 ; Sizin hepiniz Âdem in neslindensiniz. Âdem de topraktan yaratılmıştır. Arabın, Arap olmayanlar üzerinde veya Arap olmayanın Arap karşısında üstünlüğü yoktur. Bu üstünlük ancak Allah tan korkmakla (takva ile) olur. 24 Görüldüğü gibi nebevî mesajın söylemlerinde bütün insanlığı kucaklayacak evrensel bir dil kullanılmıştır. Yaşadığımız çağdaş dünyada hala etnik çatışmalar yaşanıyorsa bu İslam dan kaynaklanan bir durum değil, cahiliye zihniyetinin yeniden hortlatılmasıdır. Nitekim Hz. Peygamber, annesinin renginin siyah olmasından dolayı, bir başka müslümanı ayıplayan bir sahabeye: Sende hala cahiliyeden bir şeyler kalmış 25 buyurmak suretiyle, renk ayrımcılığını cahiliye ahlakı olarak nitelendirmiştir. 4. Sınıf Ayrımcılığı Kur an-ı Kerim e göre insanoğlunu büyüklük taslamaya sürükleyen sebeplerin başında, kendisini seçkinci görmeye dayalı sınıf ayrımcılığı gelmektedir. 26 Özellikle cahiliye zihniyetinde varlıklı olmak, seçkinci olmanın ve kendisini Allah tan müstağni görmenin bir göstergesi sayılırdı. Bu duygu onlarda dünyevîleşmeyi artırmış, Allah a rağmen yaşamanın kapılarını açmıştır. Kehf Suresi nin 32 den 36. âyetine kadar geçen bölümünde bu durum çok güzel tasvir edilir. Allah ın yerine servet koyan, sahip olduğu servetin kendilerini ölümsüz yapacağı düşüncesine kapılan 27 bu kesim, hem yaşam biçimleriyle ve hem de sözleriyle; kıyameti, ölüm ötesi hayatı ve nübüvveti inkâr etmişlerdir. 28 Kur an-ı Kerim de aynı zihniyetin dini alanda da seçkinciliğe soyunduklarına birçok örnek vardır. Medyen toplumunun seçkinleri, Şuayb (a.s) ı ve ona inananları; inançlarından irtidat etmeye, eğer etmezlerse, doğupbüyüdükleri ülkelerini terk etmeye çağırmışlardır: Ey Şuayb! Andolsun, ya kesinlikle bizim dinimize dönersiniz ya da mutlaka seni ve seninle birlikte inananları memleketimizden çıkarırız. 29 Bir başka örnek de Hz. Peygambere, cahiliye zihniyetine sahip insanların reva gördükleridir. Nitekim İslam ın Mekke döneminde, bir avuç iktidar seçkini, yeni daveti sevimsiz göstermek için başta Hz. Peygamber olmak üzere ona inananlar hakkında olmadık yalanlar uydurarak Peygambere karşı koymuşlar, bütün toplum kesimlerini Peygambere karşı direnişe çağırmışlardır. 30 Halbuki bu yeni davet, toplumu, siyasi nüfuz ve hâkimiyetin baskısından kurtarmayı, sosyal adaletin yüksekliğini, insanlar arasında renk, servet ve makam açısından farklılığının olmadığını, kişinin ancak topluma faydalı ve hayırlı işleriyle üstün olabileceğini; insana itibarını kazandıran yeni duruma toplumu dönüştürmeyi amaçlamakta idi. Bilindiği gibi İslam ın ilk yıllarında Hz. Muhammed (a.s) ın çevresinde toplanan inananlar arasında az sayıda varlıklı kimseler olmasına rağmen çoğunlukla, kölelikten gelme yoksul kimseler vardı. Kureyş in ileri gelenleri, statü ve değerler açısından bu kişileri küçümsüyor, yoksul Müslümanlarla aynı statüde değerlendirilmeyi uygun görmüyorlardı. Yanlarına geldiklerinde, Allah 14

15 Rasulünden, onları çevrelerinden uzaklaştırmasını istiyorlardı. Bunun üzerine Yüce Allah, Elçisini şöyle uyarmıştı: Rab lerinin rızasını isteyerek sabah akşam O na dua edenleri (fakirleri, yoksulları), yanından kovma. Onların hesabından sana bir şey yok, senin hesabından da onlara bir şey yok ki onları kovasın. Eğer kovarsan zalimlerden olursun. 31 Hz. Peygamberin şahsında gele bu uyarı, bütün Müslümanlar için geçerli, takip edilmesi gereken temel bir ilke olmuştur. İnsanlara statü ve ekonomik farklılıklarından dolayı ne imtiyaz tanınmış ne de farklı muamele uygulanmıştır. İslam da değer ölçüsü, Allah a karşı sorumluluk bilinci taşımak olarak görülmüştür. SONUÇ Cahiliye, bilgisizliğin, bilgisizce hareket etmenin, yaptığı şeyin sonucunu düşünmemenin, Allah ı ve O nun ayetlerini anlamamanın, Allah a isyan etmenin ne kadar kötü olduğunu idrak edememenin sembol kavramıdır. Birey ve toplumlar, şahsi kaprislerini ilahlaştırdıkları, Allah a rağmen bir hayatı yaşadıkları takdirde, dün olduğu gibi bugün de her türlü sömürü, kavmiyetçilik, tarafgirlik, güçlülerin zayıfları ezmesi, cinsiyet ayrımı, dışlanma, ötekileştirme, zorbalık, zulüm ve insan hakları ihlalleri yaşamaya devam edecektir. İnsan onurunu koruma, ancak ilahi öğretiye inanma ve yaşama ile sağlanabilir. Zira tevhide dayalı bir dünya görüşü ve yaşam tarzını benimsemeyenler gerçek anlamda ne mahallî ne de küresel ölçekte adaletin ve merhametin sözcüsü olamazlar. Çiğnenen insan onurunu yeniden sağlamanın yolu, izzeti, Allah ve resulünün getirdiklerinde aramaktan geçer. DİPNOTLAR: 1 Firuzâbâdî, el-kâmûsu l-muhît, I, 696; İbn Manzûr, Lisânü l-arab, XII, Bkz. 3/Âl-i İmrân, Bkz. 5/Mâide, Bkz. 33/Ahzap, Bkz. 48/Fetih, /Âl-i İmrân /İsra Bkz. 49/Hucurât M. Hamidullah, İslam Peygamberi, (çev. S. Mutlu- S. Tuğ), İstanbul, 1969, II, Râgıb el-isfehâni, el-müfredât fi Garîbi l-kur an, İstanbul, 1986, s /Mâide Buhari Hudud 12; Müslim Hudûd Krş. 4/Nisa Bkz. Zebîdî, Tâcu l-arûs, Beyrut, II, Bkz. Ramazan Altıntaş, Bütün Yönleriyle Cahiliye, İstanbul, 2007, s Bkz. Cevad Ali, el-mufassal, Bağdat, 1993, IV, 653. Şu âyetlerde bu hususa açıkça işaret edilir. Bkz. 16/Nahl 58 59; 43/Zuhruf Kur an da kız çocuklarının niçin öldürüldüğü sorgulanır. Bkz. 81/Tekvir /Tekvir, M. Hamidullah, el-vesâiku s-siyâsiyye, Beyrut, 1987, s. 360; a.mlf., İslam Peygamberi, I, Bkz. 30/Rûm Krş. 4/Nisa Müslim Birr 33; İbn Mâce Zühd Müslim Imâre 53, 54, Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, Buhari, Sahih, İman /Leyl Bkz. 104/Hümeze /Fussilet 15; 10/Yunus 7; 44/Duhân 35; 45/Câsiye /A raf /Sa d /En âm

16 Prof. Dr. Ali AKPINAR Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı PEYGAMBERİMİZİN İNSAN ONURUNA VERDİĞİ DEĞER İslam da her şey insan için yaratılmış, onun hizmetine sunulmuştur. Cansız varlıklar, bitkiler, hayvanlar, cinler ve hatta melekler bile insanın hizmetine sunulmuştur. Kısaca her şey insan için, insan da Rabbi için yaratılmıştır. Bu sebeple İslam, insanı her bakımdan saygın bir konumda görmüştür. Onu, yaratıkların en şereflisi/eşref-i mahlukât, en güzel şekilde yaratılanı/ahsen-i takvîm olarak nitelemiştir. Yüce Allah, insanın bu asil konumunu muhafaza etmesi, fıtrat dini İslam üzere kalması için onu yalnız ve başıboş bırakmamış, ona sürekli peygamberler göndererek onunla iletişimini sürdürmüştür. Tüm peygamberler insanlık sevdalısı olarak gelmişler ve ne kadar fıtrattan kopmuş, yabancılaşmış olursa olsun, her insanı muhatap kabul ederek onların kurtulması için çırpınmışlardır. Peygamberlerin yegâne hedefi, insanın yaratıkların en şereflisi olan makamını muhafaza ederek aşağılık derekelere/esfel-i sâfilîne düşmemesini temin etmek olmuştur. Son peygamber Hz. Muhammed de aynı yolu takip etmiş, gecesini gündüzüne katarak, bütün imkânlarını insanlığın kurtuluşuna seferber etmiş, tüm hayatını bu uğurda vakfetmiş bir vakıf insandır. O, bir insanın 16

17 hidayete ermesini, fıtratıyla buluşmasını tüm dünya ve içindekilerden daha hayırlı görmüş ve hep bu anlayış doğrultusunda koşturmuştur. Peygamber olarak görevlendirildikten sonra o döneme kadar meşgul olduğu ticaret ve benzeri şahsî işlerini bırakmış, tüm mesaisini yalnızca insanlığın kurtuluşuna adamıştır. O nun insanlığı İslam a davetindeki bu hassasiyeti ve müminlere gösterdiği baba şefkati Kur ân da şöyle anlatılır: Allah ın rahmetinden dolayı, sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın, şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onlara mağfiret dile, iş hakkında onlara danış, fakat karar verdin mi Allah a güven, doğrusu Allah güvenenleri sever. 1 Ey Peygamber! Sana uyan müminleri kanatların altına al. 2 Hz. Muhammed, heybetinden titreyen adama, korkmana gerek yok, ben kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum 3 diyen bir peygamberdir. Nitekim O nun huzuruna her seviyede her insan rahatlıkla ulaşabiliyordu. O; kadın, yaşlı, çocuk, bedevî demeden her insanı ciddiye alıyor, onlara değer veriyor ve dertlerini dinleyip çare oluyordu. Zamanının en zâlim, en günahkâr insanlarını bile muhatap olarak görüyor ve onların doğru yola gelmesi için çırpınıyordu. Onları o kadar önemsiyor ve onların davetine icabet etmeyişlerini o kadar kendine dert ediniyordu ki Kur ân ayetleri, bu konuda onu şöyle uyarıyordu: Bu söze inanmayanların ardından üzülerek nerdeyse kendini mahvedeceksin! 4 İnanmıyorlar diye nerdeyse kendini mahvedeceksin. 5 Artık onlara üzülerek kendini harap etme; Allah onların yaptıklarını şüphesiz bilir. 6 Onun cezalandırmalarında bile rahmet vardı! Onun yaşadığı toplumda suç işleyenler vardı. Toplumun huzur ve güveni için onların cezalandırılması gerekmekteydi. Çünkü kangren olmuş organın kesilip atılması, vücudun sağlığı için gerekliydi. Ancak O, cezalandırma konusunda son derece hassas davranılmasını emretmiş, cezaları şüphelerle düşürünüz, sanık olan kişiyi cezadan kurtarabiliyorsanız kurtarın. Çünkü hâkimin affetmede yanılması, ceza vermede yanılmasından hayırlıdır 7 buyurarak bu konudaki hassasiyetini ortaya koymuştur. Bütün bunlara rağmen dövülerek cezalandırılması gerekenlerin ise yüzlerine ve ölümcül yerlerine vurulmasını yasaklamıştır. Aynı şekilde suçu sabit olmuş, cezaya çarptırılmış kimselerin cezalarının infazı sırasında yahut infazdan sonra aleyhlerinde konuşmalarını yasaklamıştır. Zina ettikten sonra suçunu itiraf edip cezalandırılmasını isteyen kadına cezası uygulanırken ona hakaretler eden Halid b. Velid i şu söyleriyle uyarmıştı: Yavaş ol Ey Hâlid! Canımı kudret elinde tutan Yüce Allah a yemin ederim, bu kadın öyle bir tevbe yaptı ki, alışverişte sahtekârlık yapanlar aynı 17

18 tevbe ile tevbe yapsalardı, bu onların bile bağışlanmasına yeterdi! Sonra Peygamberimiz kadının yıkanıp kefenlenmesini emretti. Kadının üzerine namaz kıldırdı ve kadın defnedildi. 8 O asla şiddete başvurmamıştı! Farklı yaş ve konumlardaki hanımlarıyla zaman zaman problemler yaşamasına, her seviyede pek çok insanla karşılaşmış olmasına, zaman zaman çeşitli kabalıklara maruz kalmasına rağmen, hayatında hiçbir kadını, hiçbir çocuğu, hiçbir hizmetliyi dövmemiştir. Nitekim Hz. Aişe bu gerçeği şöyle ifade etmiştir: Peygamberimizi ne bir hizmetçiye ve ne de bir kadına vururken asla görmedim. O, mübarek eliyle hiç kimseye asla vurmamıştır. 9 Bana yardım et diye yakasından çekiştiren bedeviyi bile hoş görmüş, onu misafiri olarak kabul edip ağırlamış ve gönlünü hoş etmiştir. O, her seviyedeki her insana değer veren, onları ciddiye alan, onlarla ilgilenen, onları dinleyen, dertlerine çare olan bir peygamberdi. Küçük çocukları, yaşlı kadın ve erkekleri, günahlara batmış olanları, kendisine karşı olmadık kabalık yapmış olanları, Mekke de kendisine akla hayale gelmez bir şekilde sözlü ve fiilî olarak eziyet ve işkence edenleri, günü gelince affetme erdemini göstermişti. Uhud da amcasını katledip, ciğerlerini parçalayan Vahşi yi bile affedip ashabı içerisine katmıştı. Bâdiyeden Peygamber Mescidine gelen bir adam, mescidin duvarına abdest bozmaya kalktığında, ashap tepki göstermiş; peygamberimiz ise, adamın önce işini bitirmesine izin vermeleri konusunda onları uyarmış, sonra kirlenen yeri suyla temizletmiş ve adamı nazik bir dille uyarmıştı. 10 O nun savaşlarında bile rahmet vardı! Âlemlere rahmet olarak gönderilen ve barışı her fırsatta öne çıkaran Peygamberimiz, savaşmak zorunda kaldığında, savaşın en az zayiatla sona ermesi için alınması gereken tüm tedbirleri alırdı. Mekke fethinden önce sefere çıkacağını çevresinden gizli tutmuştu. Bunun amacı, Mekkelilerin önceden haberdar olup savaşa hazırlanmamalarını sağlamaktı. O, şehrin kan dökülmeden teslim alınması için ne lazımsa yapmıştı. Mekke yamaçlarına karargâh kuran ordusuna ateşler yaktırması da bu amaca matuftur. Nitekim Mekkeliler binlerce ateşi görünce, İslam ordusunun kalabalık olduğunu düşünmüş ve bu büyük ordu karşısında durulamayacağını anlamıştı. Elli üç yıllık baba ocağı Mekke yi kendisine zindan edenlerin, büyük hayallerle gittiği Taif te kendisini taşlayanların ve Uhud da en acı anları yaşatanların dahi helaki için beddua etmemiş, çeşitli vesilelerle kendisine gelen helâk meleklerine, Hayır! Ben onların helak olmalarını istemem. Bilakis, Allah ın, onların sulplerinden, yalnız Allah a ibadet edecek, O na hiçbir şeyi şerik koşmaya cak kimseler çıkarmasını dilerim 11 diyerek cevap vermiştir. Kendisinden müşriklerin helaki için beddua etmesini isteyenlere şu tarihi 18

19 cevabını veriyordu: Ben rahmet olarak gönderildim, lanetleyici olarak değil! 12 Müşriklerin cesetlerine bile saygılı davranılmasını emretmişti! Peygamberimiz zamanında savaşta öldürülenlerin cesetlerini kesip parçalamak, çeşitli organları kesip kolye yapmak, müsle denilen bir cahiliye adeti idi. Nitekim Uhud şehidlerine, Mekke müşrikleri, bunu acımasızca yapmışlardı. Ashabı, savaşta öldürülen müşrik cesetlere benzer şekilde müsle yapmanın hükmünü sorduğunda O, Ben müsleci olarak gönderilmedim diyerek kendisi için cahiliyenin, asla örnek olamayacağını açıklamıştı. Uhud savaşında şehid edilen Müslümanların hepsine müsle yapılmıştı. Şehidlerin organları parçalanmış, karınları deşilmişti. Peygamberimiz cesedi parçalanan amcası Hz. Hamza nın başında durarak, ant olsun ki ben de senin yerine yetmiş kişiye misilleme yapacağım diye ant içmişti. Daha yerinden ayrılmadan vahiy meleği Nahl suresinin şu ayetlerini getirerek kendisini bu konuda uyardı: Eğer ceza vermek isterseniz size yapılanın aynıyla mukabele edin. Sabrederseniz ant olsun ki bu, sabredenler için daha iyidir. Sabret, senin sabrın ancak Allah ın yardımıyladır; onlara üzülme, kurdukları düzenlerden de endişe etme. Allah şüphesiz sakınanlarla ve iyilik yapanlarla beraberdir. 13 Bunun üzerine Peygamberimiz, sabredeceğiz Rabbim diyerek niyetinden vazgeçmiştir. 14 Bu olayda onun da bir insan olarak olanlardan etkilendiğini, insanî bir tepki ile intikam alacağını söylediğini, ancak ilahî uyarı ile bu düşüncesinden vazgeçtiğini görmekteyiz. O yalnızca insan cesetlerine değil, hayvanlara müsleyi ve yağma yapmayı yasaklamış, savaş esnasında ve savaştan sonra yakıp yıkmaya izin vermemiştir. 15 Ölünün bedenine hatta mezarına dahi zarar vermenin kabul edilemez olduğunu savunmuştur. Nitekim Medine de mescid yapılacak alanda bir mezarlığın olduğunu öğrenince, mezar sahiplerinden o arsayı satın almış, müşrik ölülerinin kemiklerini başka bir yere taşıtmıştır. 16 Vefatına yakın bir gün dinleyenlerine şöyle hitap etmiştir: Ey insanlar! Bana karşı şikâyetleriniz olabilir. Eğer birinizin sırtına vurduysam, işte sırtım, benim sırtımda kısas icra etsin. Şayet birinize hakaret etmiş veya şerefine tecavüz etmişsem, işte intikam alabilmesi için şerefim 17 İki milyon kilometre karelik bir coğrafyada büyük bir devlet kurmuş, yüz binden fazla tebası olan büyük devlet adamı bir peygamber için bu sözler muhteşem sözlerdir. O, bu sözlerini herhangi bir dünyevî politik gaye için söylememiş; yalnızca Yüce Yaratıcının huzuruna kul hakkı ile gitmemek için söylemiş ve insanların onuruna saygı konusunda en güzel örnekliği sunmuştur. Özetle söyleyecek olursak, tüm âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz, mesâisini insanlığın kurtuluşuna adamış; iyi-kötü, soylu-köle, kadın-erkek, zengin-fakir, çocuk-genç-ihtiyar her insana davetini anlayabileceği 19

20 dille nazik bir şekilde ulaştırmış; onların kurtuluşu için yapılması gereken her şeyi yapmış; özellikle toplumun zayıf ve ezilen kesimlerini hak ettikleri yerlere getirmek için çırpınmış; bir insanlık suçu olan köleliği kaldırmak için çok büyük atılımlar yapmıştır. Sözgelimi bir zamanların itilip kakılan kölesi Habeşli Bilal, Medine Mescidinde müezzinlik yapacak, Medine ye vekil bırakılacak konumlara çıkabilmiştir. Mekke nin Fethedildiği gün onun, Allah ın Evi olan Ka be nin damına çıkıp ezan okuması 18 İslam Peygamberinin insanı nereden alıp nereye çıkardığının çok açık bir göstergesidir. Hz. Muhammed (s.a.v), barış peygamberi olarak her zaman barışı öncelemiş, savaşmak zorunda kaldıklarıyla da en kısa zamanda ve en az zayiatla savaşı bitirmeye özen göstermiş, savaşta talana asla izin vermemiştir. Onun yirmi üç senelik nübüvvet hayatında toplam birkaç aylık bir zaman bile etmeyen savaşlarında insan kaybı beş yüzü bulmamıştır. Onun insan onuruna verdiği değer konusundaki bu ölümsüz örnekliği, bugün de insanlığı aydınlatmaya devam etmektedir. DİPNOTLAR 1 3 Âlu Imran Hıcr 88, 26 Şuara Hâkim, Müstedrek, III, Kehf Kasas Fâtır 8. 7 Tirmizî, Hudud 2. 8 Müslim, Hudud 22, Ebû Dâvud, Hudud 24, 25 9 Nesâî, Işretü n-nisâ, s, Bkz. M. Asım Köksal, İslam Tarihi, VIII, M. Asım Köksal, İslam Tarihi, II, (Buharî, Müslim). 12 Müslim, Birr Nahl Zemahşerî, el-keşşâf, s, Buhârîi, Mezâlim 30; Zebâih İbn Sa d, Tabakât, I, Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, II, (Ahmed b. Hanbel, II, 317; III, 33) 18 M. Asım Köksal, İslam Tarihi, VI,

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL Ey İnsanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de bir çok erkek ve kadın üreten Rabbınıza karşı sorumluluğunuzun

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ ب س م الله الر ح من الر ح يم الل ه ل نت ل ه م و ل و ك نت ف ظ ا غ ل يظ ال ق ل ب ف ب م ا ر ح م ة م ن لا نف ض وا م ن ح و ل ك İmran, 159) (Al-i HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ Muhterem Müslümanlar!

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK AİLE KURMAK &AİLE OLMAK Dr. Fatma BAYRAKTAR KARAHAN Uzman-Ankara Aile Nedir? Aile kelimesinin kökü, ğavl dir. Bu kelime, ağır bir sorumluluk altına girmek demektir. Bu kökten gelen aile ise, birini çekince

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Mülheim an der Ruhr Fatih Camii Islam kelimesi üc manaya gelir 1. Yüce Allahın emirlerine itaat edip, yasaklarından kacınmak. 2. Bütün insanlarla diğer canlılar

Detaylı

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır:

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1. Güzel ahlâk 2. Kötü ahlâk 2 Güzel ahlâk neye denir? Allah ın ve Resulü nün emir ve tavsiye ettiği, diğer

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE Aile, tek başına olmaktan kurtulup, can yoldaşına kavuşmaktır Aynı çatı altında yalnızlık ve yabancılık değil! Ve O, iki eşi, erkeği ve kadını yarattı. (Necm, 53/45) Kadınlar,

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

2013 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI HZ. PEYGAMBER VE İNSAN ONURU KONULU SEMPOZYUM DUYURUSU

2013 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI HZ. PEYGAMBER VE İNSAN ONURU KONULU SEMPOZYUM DUYURUSU 2013 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI HZ. PEYGAMBER VE İNSAN ONURU KONULU SEMPOZYUM DUYURUSU DÜZENLEYEN Harran Ün. İlahiyat Fakültesi ve Şanlıurfa İl Müftülüğü SEMPOZYUM BAŞKANLIĞI Prof. Dr. Abdurrahman ELMALI

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK HAZIRLAYAN Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK MADDİ TEMİZLİK MANEVİ TEMİZLİK İslam dini, hem maddî, hem de manevî temizliğe büyük bir önem vermiştir. Bu iki kısım temizlik arasında büyük bir ilgi vardır.

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir?

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir? Besmele Kitapcığı Besmelenin Anlamı Besmele, bütün varlıkların hal diliyle ve iradeli varlık olan insanın lisanıyla ve haliyle meşru olan her işine Allah ın ismiyle başlamasıdır. En önemli dua ve zikirlerdendir.

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI 01.01.2014 Çarşamba 10:30 Bornova Debre Camii Fatma Özmen ERGEN Ölüm ve Ömür Muhasebesi 01.01.2014

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : ALİ İHSAN ASLAN Eğitsel Performans Bismillâhirrahmanirrahim

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti)

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) KURAN YOLU- DERS 3 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) Mübin : Açık ve Açıklayan. Kur an ın sıfatlarındandır. Kur an sadece

Detaylı

Kur an-ı Kerim deki Temel Emirler ve Yasaklar

Kur an-ı Kerim deki Temel Emirler ve Yasaklar Kur an-ı Kerim deki Temel Emirler ve Yasaklar Emirler Allah a iman edin (Al-i İmran [3] 193), O na hiçbir şeyi ortak koşmayın (Nisa [4] 36). Yalnızca O na kulluk edin (Fatiha [1] 5). Allah ı çok anın ve

Detaylı

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır.

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır. Ciddi olarak Allah a isyan etmekten kaçın. O nun rahmet kapısına devam et. Bütün gücünü ve kuvvetini Allah için harca. Taatında sarfet. Yalvar, ihtiyaçlarını O na arz et. Başını önüne eğ, kork, Hak kın

Detaylı

1. EÛZÜ ÖĞRENELİM ANLAMI. 1. Kovulmuş Şeytan dan Allah a sığınırım.

1. EÛZÜ ÖĞRENELİM ANLAMI. 1. Kovulmuş Şeytan dan Allah a sığınırım. SÛRELERİMİZİ tefekkürle ÖĞRENİYORUZ 1. EÛZÜ ÖĞRENELİM ANLAMI 1. Kovulmuş Şeytan dan Allah a sığınırım. Benim adım Eûzü. İsmimin anlamı Sığınırım, yardım isterim. Bir tehlike ile karşılaştığınızda güvenilir

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Tashih: Emine Aydın isbn: 978 605 5523 29 9 Sertifika no: 14452 2 Uğurböceği

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ RAMA ZAN GÜNÜ TARİH / GÜN İFTAR PROGRAMI VE YERİ SOHBET PROGRAMI KONULARI SOHBET PROGRAM KONUKLARI İFTAR SAATİ PROGRAM 1 18 Perşembe AKKUŞ Cumhuriyet Meydanı Ramazan ve Oruç Mustafa KOLUKISAOĞLU Ordu Müftüsü

Detaylı

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar yusufisik1@hotmail.de K ur ân-ı Kerim deki dua ayetleri gibi Peygamberimizin duaları da Arapça aslından okunursa daha iyidir. Ancak, tercümeleri de dua olarak okunabilir.

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B Kimi sayılar aralarında asal dır. Hangi sayıların aralarında asal olduğunu belirlemek için ortak bölenlerin en büyüğünü (O.B.E.B.) bulmak gerekir. Örnek: O.B.E.B. kavramını açıklamak için 12 ve 18 sayılarını

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR?

NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR? Asiye Türkan NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR? İNSAN NEDEN EVLENİR? İlim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir Sen kendini bilmezsen Bu nice okumaktır.

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler GÜNAH ve İSTİĞFAR Israr etmek kişiyi nasıl etkiler Peygamber (s.a.v) Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Hiçbir küçük günah yoktur ki, ısrarla işlenilmeye devam edildiği halde büyümesin. Ve

Detaylı

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali Marifet nefsi silmek değil, bilmektir. Hacı Bektaş-ı Veli Nefsin, azgın bir binek atından daha çok şiddetle gemlenmeye muhtaçtır. Hasan Basri Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa,

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4.

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4. KUR AN VE HADİSLERE GÖRE BÜYÜK GÜNAHLAR Yüce Rabbimiz Kur an-ı Kerimde şöyle buyuruyor: + Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ. ÜNİTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek konular ve ders işleme teknikleri hakkında bilgi sahibi

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31 Tarih boyunca hayatın her alanında özellikle de evlilik-aile hayatı ve yönetim-iktidar alanında seçim ve geçim çok önemli unsurlardır. Seçim ile geçim iç içedir, geçim seçime bağlıdır. Geçim yani nasıl

Detaylı

Mekki ve Medeni Ayetler arasindaki fark...

Mekki ve Medeni Ayetler arasindaki fark... Mekki ve Medeni Ayetler arasindaki fark... Icerik Kur andan önce Mekkenin durumu Ilk Vahiy Allah i tanidigimiz ayetler Medinede durum Toplumsal degisim Kur an dan önce Mekkenin durumu Bu döneme Cahiliyye

Detaylı

M14 esnevi den (şirli) r H i k â y ele

M14 esnevi den (şirli) r H i k â y ele 14 Mesnevi den (şiirli) H i k â e y r l e ÖNSÖZ Sevgili Okur, Medeniyetimizin temeli olan değerlerimizi Hz. Mevlâna mızın Mesnevi sinden anlatmaya Adalet kavramıyla devam ediyoruz. Adalet kavramına işaret

Detaylı

11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Prof. Dr. Köse: Organ Bağışının Dinen Sakıncası Yoktur İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir İl Müftülüğü ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Detaylı

Güzel Ahlâkı Kazanmak

Güzel Ahlâkı Kazanmak Ramazan, Allah a yakınlaşma vesilesidir. Oruç tutan insan Allah ın beğendiği davranışlar sergilemeye, nefsinin tutkularından sakınmaya çalışır. Şeytana karşı dikkatli ve şuurludur, vicdanının doğruyu fısıldayan

Detaylı

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ حكمة ريم م ا ير ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 2009-1430 1 حكمة ريم م ا ير» باللغة ال ية «مد صالح

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Dua Dua İbadetin Özüdür Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Dua Arapça kökenli bir kelime olup «istemek, davet etmek» demektir.

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

Hz. Peygamber'in ilk muhatapları olan Mekkelilerle mücadelesini anlatan Kur'ân'da tam

Hz. Peygamber'in ilk muhatapları olan Mekkelilerle mücadelesini anlatan Kur'ân'da tam 2. Ders İLK MUHATAPLAR NEDEN KUR'ÂN'A İMAN ETMEDİLER? Sahâbe demek ne demektir? 1. Beşeriyetlerin İzharı 2. Zaafiyetlerin Islahı 3. Kabiliyetlerin İnşası 4. Mesuliyetlerin İdraki 5. Rehberiyetlerin İhyası

Detaylı

ÇALIŞAN GENÇLERLE EL ELE

ÇALIŞAN GENÇLERLE EL ELE ÇALIŞAN GENÇLERLE EL ELE TASLAK PROJE NİSAN 2014 PROJENİN ADI: ÇALIŞAN GENÇLERLE EL ELE PROJENİN AMACI: 1. Çeşitli nedenlerle eğitim hayatını sürdürmeyip çeşitli sektörlerde çalışan gençlerimize yönelik

Detaylı

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet.

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME ETKİNLİK Ders: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Sınıf: 9.Sınıf Ünite: İslam da İman Esasları Konu: Kitaplara İman Etkinliğin adı: İlahi Mesaj Süre: 40 dak + 40 dak Yine onlar, sana indirilene

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

1)Verilen bilgiler, Hz. Muhammed'in (SAV) özellikleri ile aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

1)Verilen bilgiler, Hz. Muhammed'in (SAV) özellikleri ile aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? I. İnsanların rahatını kendi rahatına tercih ederdi. II. Yapılacak olan bir işte arkadaşlarının görüşünü alırdı. III. Hristiyanlık ve Musevilik dinlerinde ahir zamanda geleceği müjdelenen bir kişidir.

Detaylı

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan.

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan. Sevgili Peygamberimiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke de doğdu Babası Abdullah, annesi Âmine, dedesi Abdülmuttalip, büyük babası Vehb, babaannesi Fatıma, anneannesi ise Berre dir. Doğduktan sonra 4 yaşına

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 14 RLIK 2013 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet) Güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder.

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 07 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AY EKİM KASIM HAFTA ARALIK DERS KONU ADI SAATİ Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır Kader ve Evrendeki Yasalar İnsan İradesi ve Kader

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 24.07.2012 23.07.2012 TESİ 22.07.2012 21.07.2012 RTESİ 20.07.2012 19.07.2012 RAMAZAN TARİH GÜN VAKİT VAİZİN ADI VE SOYADI VA ZIN KONUSU NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

Detaylı

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Camiye Girerken Allah ın adıyla, Allah ın Resulüne salat ve selam olsun. Allah ım, hatalarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Camiden Çıkarken Allah ın adıyla, Allah

Detaylı

Question. Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir?

Question. Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir? Question Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir? Answer: Dört ana kaynağa yani Kur an a, sünnete, akıla ve icmaya dayanarak Masumların velayet hakkına

Detaylı

2. Haramı ve helali tayin etmek Allah ın hakkıdır. Bir harama helal demek vebal olduğu gibi helale haram demek de vebaldir.

2. Haramı ve helali tayin etmek Allah ın hakkıdır. Bir harama helal demek vebal olduğu gibi helale haram demek de vebaldir. Duası müstecap, günü bereketli, kalbi mutmain, huzurlu, umutlu, salih bir mü min olabilmek için helal yeme-içme ve helal yaşama ölçülerimizin bilinmesi gerekiyor. Her imtihanımızda ve hayatımızın her kesitinde

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi;

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; 1) Güçlük içinde ve çok zor durumda olan insanın, 2) Savaş altındaki insanın

Detaylı

ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF

ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF Hamd Allah subhanehu ve tealayadır. Salat ve selam ise O nun Rasulünedir. Bundan sonra: Allah sana hidayet etsin. Bil ki şirk koşmak günahların en büyüğüdür ve bütün amelleri

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ

Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ Hz. Peygamber döneminde insanların hayat tarzı, fazladan bir spor yapmayı gerektirmeyecek kadar ağırdı. Çölde ticaret kervanlarıyla birlikte yapılan seferler,

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Buhârî, İlm, 12; Müslim, Cihâd, 6.

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Buhârî, İlm, 12; Müslim, Cihâd, 6. 40 HADİS 1 ( : : ) (Allah Rasûlü) Din nasihattır/samimiyettir buyurdu. Kime Yâ Rasûlallah? diye sorduk. O da; Allah a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara diye cevap

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı İnsanın Evrendeki

Detaylı

Hazret-i Muhammed (S.A.V.) altı yaşındayken annesi vefat etti. Dedesi Abdül Muttalib çocuğu himayesine aldı, fakat iki sene sonra o, da öldü.

Hazret-i Muhammed (S.A.V.) altı yaşındayken annesi vefat etti. Dedesi Abdül Muttalib çocuğu himayesine aldı, fakat iki sene sonra o, da öldü. Hazret-i Muhammed (S.A.V.) M.570 senesinde Arabistan ın Mekke şehrinde doğdu. Dedesi Abdül Muttalib ona Muhammed ismini verdi. Hazret-i Muhammed (S.A.V.) öksüz olarak dünyaya geldi. Babası Abdullah, doğumundan

Detaylı

EY İMAN EDENLER! Allah ın emrine uygun yaşayın

EY İMAN EDENLER! Allah ın emrine uygun yaşayın EY İMAN EDENLER! Allah ın emrine uygun yaşayın Ey iman edenler! Allah'ın emrine uygun yaşayın, O'na (yakın olmaya) vesile/imkan arayın. O'nun yolunda (malınızla, canınızla) cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 1. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder. Bu hadiste verilen mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE ORUÇ

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE ORUÇ TAKVAYA ERMENİN YOLU; ORUÇ (O sayılı günler) Ramazan ayıdır ki Kur an; insanlara hidayet (doğru yol) rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak onda(ki Kadir gecesinde) indirildi.

Detaylı

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet 3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet Fikret İlkiz Anayasaya göre; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde

Detaylı