DOORUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU TCDD 3.BOLGE MODORLOO. 0 MAL VE HIZMET ALIM KOMISYONU BASKANLIOINA Alsancalc/IZMIR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOORUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU TCDD 3.BOLGE MODORLOO. 0 MAL VE HIZMET ALIM KOMISYONU BASKANLIOINA Alsancalc/IZMIR"

Transkript

1 DOORUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU TCDD 3.BOLGE MODORLOO. 0 MAL VE HIZMET ALIM KOMISYONU BASKANLIOINA Alsancalc/IZMIR l'eklif Sahibinin Adi Soyadi/Ticaret Onvani : Ayik Tebligat Adresi. Bagli Bulundugu Vergi Dairesi ye Numarasi: T.C.Kimlik numarasi. Telefon ve Faks Numarasi Kurulusunuzca kapali zarf usulti Dogrudan Temin Yontemiyle gerceklestirilecek olan Alsancak Vagon Bakim Onarim Atolye Miithirliigii Boya-Tiner Deposu Ve Kazan Dairesinin Elektrik Tesisatinin Alev Sizdirmaz Malzemeye Donii0iiriilmesi De Birlikte Genel Elektrik Tesisatinin Yenilenmesi i i'ne Riskin dosya kapsamindaki buttin sartname ye ekleri ile diger belgeleri okuyup inceledim. Herhangi bir itirazim olmayip pesinen kabul ediyorum ye teklifimi buna gore veriyorum. 1) Soz konusu isi t (rakamla), Turk Lirasi (yaziyla) yapmayi kabul ye taahhilt ederim/ederiz. 2) Teklifime (KDV haric) buttin vergi ye masraflar dahildir. 3) Teklif tutannin en az %3 10 kadar gecici teminat yatirdigima dair beige ekte sunulmustur. 4) Teklifimiz 30 (otuz) On Aire ile gecerlidir 5) Verilen tekliflerin en &IP( olani bile avantajli teklifolarak kabul edilmeyecektir. Bu hususu pesinen kabulleniriz. 6) Yukarida belirtilen is uzerimde kalirsa, teklif bedelinin %6'si kadar kesin teminat vermeyi ve sozlesme imzalamayi kabul ye taahhiit ederim /ederiz..1,.,.1 Not : *Teklif mektuplan 23/09/2014 tarihi ye saat 17:00' a kadar, yukarida belirtilen adrese teslim edilecektir. Bu saatten sonra gelen teklifler degerlendirmeye alinmayacaktir. "Teklif zarfinin Uzerine isin adi yazilacaktir. ***Gecici teminat yatirmayan teklif sahibinin teklifi dikkate alinmaz. ****Yapilan tercih sonunda, Mal/Hizmet aim' uzerinde kalan isteklinin mucbir sebep halleri disinda usultine gore sozlesme yapmamasi ye ye yuktimlultigiin0 yerine getrimemesi durumunda gecici teminatlan irat kaydedilir.

2 BiRIM FIYAT TEKLIF CETVELI Su-a No Mal Kaleminin Adi ye Kisa Aciklamasi Birimi Miktari Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) Tutan (Para birimi belirtilerek) 1 Alsancak Vagon Bakim Gnat.= Atolye Mildilrliigil Boya-Tiner Deposu Ve Kazan Dairesinin Elektrik Tesisattnin Alev Sizdirmaz Malzemeye Dontistilrillmesi lie Birlikte Genel Elektrik Tesisatmin Adet 1 2 r1 Toplam Tutar (K.D.V Haric) Adi Ka5,e tieztret unvant linza

3 TCDD 3. BOLGE MUDURLUGU IZMIR ALSANCAK VAGON BAKIM ONARIM ATOLYE Mt:TWIRL -UGC BOYA 'FINER DEPOSU VE KAZAN DAIRESININ ELEKTRIK TESISATININ ALEV SIZDIRMAZ MALZEMEYE DONI:J$TURULMESt ILE BIRLIKTE GENEL ELEKTRIK TESISATININ YENILENMESt t$t TEKNIK $ARTNAMESI Ba* Teknisyeni Fatih YUKSEL Elektrik Miihendisi Ozan cetin Vg. Bk. Onr. Atl. Mild. V. Veysi SONKUR ONAY: 2014

4 BOYA TINER DEPOSU VE KAZAN DAIRESININ ELEKTRIK TESISATININ ALEV SIZDIRMAZ MALZEMEYE DONUSTURULMESI ILE BIRLIKTE GENEL ELEKTRIK TESISATININ YENILENMESI ist TEKNIK SARTNAMESi 1- KONU VE KAPSAM: Bu artname, TCDD 3. Bolge Mildtirhigirne ait Alsancak Vagon Bakim Onarim Atolyesi `nde yapilacak olan" BOYA TINER DEPOSU VE KAZAN DAIRESININ ELEKTRIK TESISATININ ALEV SIZDIRMAZ MALZEMEYE DONUSTURULMESI ILE BIRLIKTE GENEL ELEKTRIK TESISATININ YENILENMESI IS!' nin teknik artlaru icerir. TCDD 3. Mtge Mtidtirltigti bu kapsamda!dare olarak arulacaktir. IS yapimi esnasmda Idarenin atadigi heyet ye k4iler Kontrol olarak arulacaktm Soz konusu iii cahpr vaziyette teslim etmekle yukumlu yapimi tistlenen firma Ytildenici sifati ile tanimlanacaktir. 2- GENEL SARTLAR: 2.1. BOYA TINER DEPOSU VE KAZAN DAIRESININ ELEKTRIK TESISATININ ALEV SIZDIRMAZ MALZEMEYE DONUSTURULMESI ILE BIRLIKTE GENEL ELEKTRIK TESISATININ YENILENMESI I5I' Alsancak Vagon Bakim Onanm AtOlyesi Mudurlugu ve ona ait ek binalardadir. Firmalar teklif esnasmda TCDD 3.Bolge yetkilileri ile birlikte tesis bolgesini yerinde inceleyeceklerdir Bayindirlik Bakanligi Elektrik Tesisati Genet Teknik 5artnamesi, -TEDA5 $artnameleri, Yonetmelikleri, -TCDD idari ye Ozel $artnameleri, -Elektrik Ic Tesisleri Yonetmeligi, -Elektrik Kuvvetli Alum Tesisleri Yonetmeligi, -Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yonetmeligi dogal ekler olup, yapilan turn i dler ye malzeme teminleri bu eklere uygun olacaktir Kullamlacak tiim malzemeler CE onayli, IEC, ISO ve TSE normlanna uygun olcu ye ozelliklerde olacalthr Ytiklenici, 4in her kademesinde Kontrol izni ye direktifleri ile cal4acaktr Tesiste kullamlacak her tilrlii malzemenin imalat bilgileri, uygunlukla ilgili her tiirlii beige imalat oncesi Kontrol onayina sunulacaktr. Onay ahnmadan malzeme sipar4i ye montaj cal4masi yapilmayacaktir Kontrol 4 sahasi d4mdaki zorunlu olarak yapilacak imalatiarda yerinde tespit isteyebilir. Ytiklenici bu tur 41emleri onceden haber vermek zorundadir.

5 yapimi esnasinda Yuklenici her ttirlii tedbiri almak zorundadir. I sagligi giivenligi ile ilgili yasal gereklilikleri yerine getirmekten ye i yeri temizligi ye diizeninden Yfildenici sorumludur. 2.8.Y0klenici cali ma suresince kazi ye imalat sirasinda demiryoluna ye demiryolu tesislerine yeralti ye yer tistti enerji hatlanna, su, elektrik, haberlegne hatlanna zarari vermemek icin her dirk' onlemi alacaktir. Zarar verildigi takdirde sorumluluk Yfikleniciye aittir. Gidermeme durumunda en kisa siirede zarar giderilmesi ile ilgili yapilan i ler TCDD 3. Bolge Mildfirlfigii tarafindan yapflarak veya yaptinlarak Yukleniciye fatura edilecektir bitimine kadar Yiiklenici her ttirlii ekipman, Teknik Personel ye Kalifiye elemanlanm Santiye sahasmda cali ma siireleri icinde bulundurmak zorundadir ihaleyi alan firma, ihale konusu iii TCDD 3. Bolge Mild&kip tarafindan kurulacak Kontrol nezaretinde yapacak, Yer teslimi yapilmadan i e ba lamlmayacaktir in teslim stiresi 45 takvim giinadfir. 3- TEKNiK OZELLIKLER 3-1 DEMONTAJ ISLERI Alsancak Vagon Bakim Onarim Atolyesi MildUrlugu havzasindaki muhtelif yapilarda bulunan 92 adet acik tip reflektorlii 2x36W aydmlatma armattirii ye bunlara ait floresan ampullerin demontaji yapilacaktir Alsancak Vagon Bakim Onanm Atolyesi Mudtrlugu atolye binasinda bulunan 17 takim ah ap priz kombinasyon panolari ye bunlara ait anahtar ye prizlerin demontaji yapilacaktir Boya Tiner deposu icerisinde bulunan aksiyel havalandirma fans, siva alti aydmlatma ye fan anahtan, 220V priz grubu demonte edilip, ilgili baglantilari depo di inda yapilacak buatta toplanacaktir. 3.2 MONTAJ ISLERI Alsancak Vagon Bakim Onanm Atolyesi Mudurlugu havzasindaki muhtelif yapilarda bulunan demontaji yapilmi armattirlerin linyelerine 98 adet yeni 2x36w montaj klipsli etanj aydmlatma armatiirii takimi ye floresan ampul montaji yapilacaktir. Ilgili mevcut linyelerdeki kablo kesitlerine uygun klemens ye kablo pabucu kullanilacaktir. Etanj aydmlatma armatiirti ozelikleri Gerilim/frekans: V AC 50Hz Ampul Sayisi : 2 Ampul, duy tipi : G13 TL-D Ampul 36W Balast tipi: Elektromanyetik Klemens tipi: 3 yollu geci Govde: Polikarbonat 6,e

6 Rakor tipi: Pg 13,5 Reflektor: DKP, elektrostatik beyaz toz boyali Koruma simflan: IP 65, IK8 Standartlar ye uygunluklar: EN , TSE, CE, ENEC, GOST, RoHS Floresan ampul ozellikleri: Kavanoz tipi: T8 : 36W Duy Tipi: G13 I ik akisi: en az 3350 lumen Renk 6500 Kelvin Renk geri verimi: en az 85 Ra Standartlar ve uygunluklar: CE, TSE, Boya Tiner deposundan demontaji yapilan aksiyel havalandirma fammn Kazan Dairesine montaji yapilacaktir. Kazan dairesi icerisindeki dagitim panosundan idarece uygun gortilecek yere uygun kesit ye koruma sinifinda besleme hatti cekilecek, 1 adet uygun alum ve gecikme degerinde otomatik sigorta ve fan anahtan baglantisi yapilacaktir Boya Tiner deposundan demontaji yapilan 2 adet etanj aydinlatma armattiriintin yerine, yukanda tammlamm floresan ampul kullammina uygun 2 adet yeni alev sizdirmaz (patlamaz, ex-proof) etanj armattir, demontaji yapilan 40 lik aksiyel fan yerine de alev sizdirmaz fan montaji yapilacaktir. Depo di duvanndaki ilgili buattan beslenerek, di duvar tizerine 2 adet siva iistii aydinlatma anahtan ye siva tistti fan anahtan montaji yapilacaktir. Alev sizdirmaz aydinlatma armattirti ozellikleri: cali ma Voltaji: V cali ma Frekansi: 50 Hz 2x36W Yapisi: AISI 304 Paslanmaz celik Govdeli, Temperli Camli Koruma IP65 Uygun Ortam Sicakhgi: -20 C; + 60 C Atex Sertifikasi: 1NERIS 01ATEX0060 Gost Belgesi: GOST Sertifikasi POCC ITTE04.B00510 Standartlar: EN / EN / EN Ex-Koruma Sirufi: Ex de IIC T4 (-20 C ; + 60 C) According to European Directive 94/9/EC (ATEX) Zone 1 Balast: Ytiksek Frekansh Elektronik Balast Alev sizdirmaz aksiyel fanin ozellikleri: Tip: Aksiyel cali ma Voltaji: V cali ma Frekansi: 50 Hz Gtic: 2000 metrektip/saat Uygun Ortam -20 C; + 60 C Standartlar: CE, EN / EN / EN

7 Ex de IIC T4 (-20 C ; + 60 C) Siva iistii anahtar ozellikleri Gerilim/alam: 220V /16A- AC Koruma simfi: IP55 Standartlar ye uygunluklar: CE, TSE, IEC 695,ve UL94, RoHS Ofisler bolumiindeki dagitim panosuna 63A 30mA Hata Munn Koruma Anahtan(Kacak Alum Koruma Rolesi), depolar bolihntindeki dagitim panosuna 100A 30mA Hata Akimi Koruma Anahtari montaji yapilacaktir. Hata alarm koruma anahtarlari ozellikleri Gerilim: 400V Kutup: 3 faz + N E ik Alarm: 30mA Darbe dayanimi: 6kV Anma Akimi: 63, 100 A cevirim sayist: en az Standartlar ye uygunluklar: CE, TSE, IEC 61008, IEC ,IEC AtOlye binasinda demontaji yapilan 17 takim ah ap priz kombinasyon panolannin yerine 17 taken kombinasyon kutusu montaji yapilacaktir. Her bir kombinasyon kutusunda 2 *er adet 220V-16A, birer adet 24V, birer adet 380V- 63A, birer adet 380V- 32A lik prizler, birer adet komitator tip aychnlatma anahtari ye ilgili baglanttlann ayri ayri devre kesicileri pano icine monte edilecektir. Kombinasyon kutusu Pano olculeri: 300m en 540mm boy dikey tip Sigorta modulus 2x13 Sigorta kapagi: $effaf Koruma IP 66 Halojen durumu: Halojen icermeyen (Halojen Free, HF) Bara durumu: Barali (toprak + notr) Conta durumu: Contali Montaj Tipi: Ta duvar Standartlar ye uygunluklar: CE, TSE, IEC 3x63 A priz ozellikleri: Nominal gerilim: 380V 50hz Kutup: 3Faz+N+toprak Tip: pano tip, egik, kapakh yayli (larmizt) Koruma stmfi: IK08, IP67 Toprak kontagi yanti: saat 6 (6h) Standartlar ye uygunluklar: CE, TSE, IEC EN 50102, 60529,

8 3x32 A priz ozellikleri: Nominal gerilim: 380V 50hz Kutup: 3Faz+N+toprak Tip: pano tip, egik, kapakh yayli (kirmizi) Koruma IK08, IP67 Toprak kontagi yonti: saat 6 (6h) Standartlar ye uygunluklar: CE, TSE, IEC EN 50102, 60529, x16 A priz ozellikleri: Nominal gerilim: 220V 50hz Kutup: Faz+N+toprak Tip: pano tip, dilz, kapakh yayli (mavi) Koruma simft: IK08, IP67 Toprak kontagi saat 6 (6h) Standartlar ye uygunluklar: CE, TSE, IEC EN 50102, 60529, V priz ozellikleri: Nominal calt ma: 24V DC 2x16A Kutup: (+1-) Tip: pano tip, diiz, kapakh yayli(mor) Koruma IK08, IP67 Standartlar ve uygunluklar: CE, TSE, IEC EN 50102, 60529, , 3x63A devre kesici Nominal gerilim: 400V Nominal akim: 3x63A Acma egri tipi: Dokunmaya kam koruma: evet Kisa devre kesme kapasitesi: 6000A AC Standartlar ve uygunluklar: CE, TSE, IEC, EN , EN 50274, IEC En az acma kapama Koruma IP20 3x32A devre kesici ozellikleri: Nominal gerilim: 400V Nominal akim: 3x32A Mina egri tipi: Dokunmaya kam koruma: evet Kisa devre kesme kapasitesi: 6000A AC Standartlar ye uygunluklar: CE, TSE, IEC, EN , EN 50274, IEC Omur: En az acma kapama Koruma mar IP20 lx16a devre kesici ozellikleri: *riv 6)}')

9 Nominal gerilim: 250V Nominal alum: lx16a Acma egri tipi: Dokunmaya karsi koruma: evet Kisa devre kesme kapasitesi: 6000A AC Standartlar ye uygunluklar: CE, TSE, IEC, EN , EN 50274, IEC Omur: En az acma kapama Koruma IP Atolye binasi icerisinde muhtelif yerde eksik bulunan kablo kanal ye kapaklari montaji yapilacaktir. 50mm lik kanal ye kapagi eksigi yaklasik 50m, 100mm lik kanal ye kapagi eksigi yaklasik 10m dir. Kullanilacak dirsek ye ek malzemelerin ozellikleri kanal ozellikleriyle ayni olacaktir. Kablo kanal ye kapagi ozellikleri: Tip: Agir hizmet tipi Delikli H: 40mm A:50 /100mm S: 1mm Standartlar ve uygunluklar: CE, TSE, TS914, TS MUAYENE VE KONTROL TCDD Yetkilileri tarafindan kurulan ekip ye Firma yetkililerinin katilimi ile 4.1. Gozle muayene; teknik ozellikler yononden gozle muayeneden gecirilir Bosta ye nominal ytikte tom tesisat enerjilendirilerek testleri yapihr. 5. TESELLUM 5.1. Teslim yeri TCDD 3.BOlge Mudurlugu Vagon Bakim Onarim Atolye Maltirltigtine bagh bakim-onarim bolgesinde olacaktir isin kesin kabuki icin asagidaki belgeleri (3 adet kopya) iceren dosya Yiiklenici Firma tarafindan hazirlamr, kesin kabul kin TCDD yetkilileri ye Firma yetkilileri arasinda Kesin Kabul Tutanagi yapihr Muayene ye Kontrollere Uygunluk Tutanagi Kombinasyon panolanna ait teknik resim, hesaplamalar ve projenin tamami calistirma ve bakim talimatlan 6. GARANTi S6z konusu yapilan isler servis esnasinda ortaya cikabilecek, montaj ye yeni malzeme hatalanna karsi tesellum tarihinden itibaren 2 Yil sure ile Ytiklenicinin garantisi altmda olacaktir. Bakim ye Onanm, Isiah islerinde yine YOklenicinin 2 Yil Sure ile garantisi altmda olacaktir. Garanti siiresi icerisinde aym anzanm tic defa tekrarlanmasi durumunda anzaya neden olan parcalar yenisi ile ticretsiz olarak degistirilecektir. Anzah durum olusmasi halinde ( Kulamm hatasi haric ) Kontrol Teskilatmm uygun gordogii usul ye bicimde en kisa siirede giderilecektir. Aynca ek bir ticret odenmeyecektir. Ariza Yilklenici tarafindan giderilmedigi takdirde en kisa yoldan TCDD 3. BOlge MudOrlOgii tarafindan organize edilerek giderilecek her tiirlii gider firmaya rucu edilecektir."

10 7. DIGER HUSUSLAR 7.1. Teknik $artnamede belirtilmeyen diger hususlar Idari Sartnamede belirtilmi tir Yiiklenici Firma TCDD 'de yapacagi i ler icin TCDD'de uygulanan mevzuat ye cah ma artlanna aynen uymayi kabul edecektir. Normal cali ma saatlerinin di indaki cali malar icin izin alacaktir. Sartname konusu i lerde cali tiracagi elemanlannin her tarla sosyal ye i gtivenliginden, ayrica olabilecek i kazalanndan dogrudan kendisi sorumlu olacaktir Ytiklenici Firma in aat, imalat ve montaj i lerinde kullanacagi her turlu i makinesi ye ekipmanim kendisi temin edecek, bunlar icin ayrica ticret talep etmeyecektir.

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

JNEGOL TiCARET VE SANAYI' ODASI. BURSA, TURKiYE. Its. tp X~ve. INEGOL TICARET ve SANAYI. ODASI INEGOL TICARET VE SANAYI ODASI.

JNEGOL TiCARET VE SANAYI' ODASI. BURSA, TURKiYE. Its. tp X~ve. INEGOL TICARET ve SANAYI. ODASI INEGOL TICARET VE SANAYI ODASI. JNEGOL TiCARET VE SANAYI' ODASI isyerl' insaati ANAHTAR TESUM GOTURU BEDELYAPIM JSJ BURSA, TURKiYE tp X~ve Its INEGOL TICARET ve SANAYI. ODASI INEGOL TICARET VE SANAYI ODASI isyerl insaati YAPIMIISJNE

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

TÜRKİYE EI.IK TRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM KESİCİLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE EI.IK TRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM KESİCİLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE EI.IK TRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM KESİCİLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ EKİM-1995 REVİZE: OCAK-2006 O RTA G ERİLİM K E SİC İL E R İ TEK N İK ŞARTNAM ESİ

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Madde 1-Derneğimiz BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN

Detaylı

NAK L EN YAYI N K AMERA SI STEM L ERI, LENS, TASI YI CI SI STEM L ER VE AK SESUARL ARI ALI M I NA I LI SKI N

NAK L EN YAYI N K AMERA SI STEM L ERI, LENS, TASI YI CI SI STEM L ER VE AK SESUARL ARI ALI M I NA I LI SKI N NAK L EN YAYI N K AMERA SI STEM L ERI, LENS, TASI YI CI SI STEM L ER VE AK SESUARL ARI ALI M I NA I LI SKI N M adde 1- M adde 2- M adde 3- M adde 4- M adde 5- M adde 6- M adde 7- M adde 8- M adde 9- M

Detaylı

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Madde 1-Derneğimiz BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN

Detaylı

İÇİN TEKNİK PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİN TEKNİK PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU AFAD VİRANŞEHİR ÇADIR KENT KONAKLAMA TESİSİ ŞEBEKE SOKAK AYDINLATMA, KOMPAZASYON, PANO, TRAFO, AG-OG-YG ENERJİ NAKİL HATLARININ BAKIM,ONARIM ve

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI

YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI UEDAŞ ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ, YG (OG) DAĞITIM HATLARI YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI 1. İhale Konusu İşlere İlişkin Bilgiler İhale konusu 1 adet yapım işinin ihale

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ İHALESİ

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ İHALESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/27 MUHTELİF ASFALT

Detaylı

ÇEDAŞ ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GSM HİZMET ALIM İŞİ İHALE İLANI

ÇEDAŞ ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GSM HİZMET ALIM İŞİ İHALE İLANI ÇEDAŞ ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GSM HİZMET ALIM İŞİ İHALE İLANI 1. İhale Konusu İşlere İlişkin Bilgiler İhale konusu hizmet işinin ihale kayıt numarası, işin adı ve kapsamı aşağıda verilmiştir. 1.

Detaylı

3. Asansörler Hakkında Bilgiler: Bulunduğu yer

3. Asansörler Hakkında Bilgiler: Bulunduğu yer TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORAN SİTESİ, SEFARETLER STÜDYOSUNDA BİNASINDA BULUNAN MUHTELİF TİPTEKİ 28 ADET ASANSÖRÜN 2 (İKİ) YIL SÜREYLE PERİYODİK BAKIMI, GENEL BAKIMLARININ YAPILMASI, SİSTEMLERİN SÜREKLİ OLARAK

Detaylı

OTOMATĠK NUMUNE ALMA CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TMO) TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

OTOMATĠK NUMUNE ALMA CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TMO) TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI OTOMATĠK NUMUNE ALMA CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TMO) TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 54 ADET OTOMATİK NUMUNE ALMA CİHAZI (TEMİN, MONTAJ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) 2 A)

Detaylı

HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ

HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/11 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR...

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014 20132014 1 1. İHALE KONUSU İhale konusu Bursaspor Özlüce Tesislerinde Özel Güvenlik Hizmetinin iş bu idari şartnamede ve Ek teknik şartnamede belirtilenler çerçevesinde 1 yıllık süre için satın alınması

Detaylı

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün IV- ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ BÖLÜM 1 Genel Esaslar 1.1 Kapsam Bu Genel Teknik Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken

Detaylı

DEDAŞ. Belgenin aslını Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. den temin edebilirsiniz. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ. Belgenin aslını Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. den temin edebilirsiniz. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ, AG-YG (OG) DAĞITIM HATLARI YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI Madde 1. İhale Konusu İşlere

Detaylı

AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ

AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği (AKİB) tarafından Mareşal Çakmak Cad. Nadide Apt. No:38 Zemin Kat İskenderun/HATAY

Detaylı

TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş. İSTANBUL TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ DIŞ MEKÂN REKLAM ALANLARININ KİRALANMASINA İLİŞKİN ŞARTNAME

TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş. İSTANBUL TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ DIŞ MEKÂN REKLAM ALANLARININ KİRALANMASINA İLİŞKİN ŞARTNAME TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş. İSTANBUL TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ DIŞ MEKÂN REKLAM ALANLARININ KİRALANMASINA İLİŞKİN ŞARTNAME MAYIS 2015 Teknopark İstanbul A.Ş. Dış Mekân Reklam Alanları Kiralama Şartnamesi

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞUBAT-2003 METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK VE OTOMASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK VE OTOMASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK VE OTOMASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR....4 3. TESLİMAT...4,5

Detaylı