DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULUN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. MÜġTERĠ NO : 015 RAPOR NO : 2008/10129

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULUN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. MÜġTERĠ NO : 015 RAPOR NO : 2008/10129"

Transkript

1 DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN : Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULUN ADRESĠ : Tunalı Hilmi Caddesi, No: 2 / B Vakıfbank Kavaklıdere Şubesi, Kavaklıdere - Çankaya / ANKARA ĠSTEK YAZISI : 27 Kasım 2008 tarihli sözleşme MÜġTERĠ NO : 05 RAPOR NO : 2008/029 EKSPERTĠZ TARĠHĠ : 28 Kasım 2008 RAPOR TARĠHĠ : Aralık 2008 RAPORUN KONUSU : Bu rapor, mülkiyeti Vakıf GYO A.Ş. ye ait olan ve bodrumda deposu bulunan zemin ve normal katlı bir adet dükkânın değer tespitine yönelik olarak hazırlanmıştır. 2008/029

2 İçindekiler Sayfa No MÜġTERĠ BĠLGĠLERĠ... 3 TAġINMAZIN TAPU KAYITLARI... 4 TAPU TAKYĠDATI... 4 TAġINMAZIN ÇEVRE VE KONUMU... 5 ÇANKAYA ĠLÇESĠ... 6 BÖLGE ANALĠZĠ... 6 YAPININ ĠNġAAT ÖZELLĠKLERĠ... 7 AÇIKLAMALAR... 8 DEĞERLENDĠRME... 0 FĠYATLANDIRMA... A. Ġkame Maliyet Yöntemi:... B. Emsal KarĢılaĢtırma Yöntemi:... C. ĠndirgenmiĢ Nakit Akımları Yöntemi... 4 D. Sonuç... 5 SONUÇ /029 2

3 MÜġTERĠ BĠLGĠLERĠ ġġrketġn ÜNVANI : Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ġġrketġn ADRESĠ : Halaskargazi Caddesi, No: 243, Yasan İş Merkezi, Kat: 6 Osmanbey - Şişli / İSTANBUL TELEFON NO : (22) KURULUġ TARĠHĠ : 6 Ocak 996 HALKA ARZ TARĠHĠ : 24 Aralık 996 KAYITLI SERMAYESĠ : ,-YTL ÇIKARILMIġ SERMAYESĠ : YTL HALKA AÇIKLIK ORANI : % 45,04 FAALĠYET KONUSU : Gayrimenkul ve / veya gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak amacıyla kurulmuş portföy yönetim şirketidir. PORTFÖYÜNDE YER ALAN BAZI GAYRĠMENKULLER : Ofis Binası, Levent / İSTANBUL İş yeri, Bakırköy / İSTANBUL İş yeri, Kadıköy / İSTANBUL İş yeri, Kadıköy / İSTANBUL Finans Market, Tunalı Hilmi Caddesi / ANKARA Dükkân, Tunalı Hilmi Caddesi / ANKARA Banka Şubesi, Tunalı Hilmi Caddesi / ANKARA Ofis Binası, Üsküp Caddesi / ANKARA İş Merkezi, Binnaz Sokak / ANKARA Eskişehir Yolu Arsaları / ANKARA 2008/029 3

4 TAġINMAZIN TAPU KAYITLARI SAHĠBĠ ĠLĠ - ĠLÇESĠ BUCAĞI MAHALLESĠ PAFTA NO : Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. : Ankara - Çankaya : 4. Bölge : Küçükesat : 29B08D4C ADA NO : 2537 PARSEL NO : 6 ANA GAYRĠMENKULÜN NĠTELĠĞĠ : 2 dükkânı ve 2 mesken daireli kargir apartman (*) ARSA ALANI : 65 m² ARSA PAYI : 39/28 (**) KAT NO : Zemin + BAĞIMSIZ BÖLÜM NO : YEVMĠYE NO : 6262 CĠLT NO : 93 SAHĠFE NO : 9372 TAPU TARĠHĠ : (*) Kat mülkiyetine geçilmiş, 39/28 arsa paylı, zemin +. kat, bağımsız bölüm nolu depolu dükkân. (**) Taşınmazın 39/28 hissesine düşen arsa miktarı ~ 98,35 m² dir. TAPU TAKYĠDATI Ankara ili, Çankaya ilçesi 4. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü nde ekspertiz tarihi ve itibariyle yapılan incelemelerde rapor konusu taşınmaz üzerinde herhangi bir ipotek, haciz ya da kısıtlayıcı şerhe rastlanmamıştır. 2008/029 4

5 TAġINMAZIN ÇEVRE VE KONUMU Değerlemeye konu taşınmaz; Ankara ili, Çankaya ilçesi, Kavaklıdere semti, Tunalı Hilmi Caddesi üzerinde, 2 kapı nolu yerde konumlu binanın bodrum, zemin ve. normal katlarındaki B kapı nolu ( bağımsız bölüm nolu) dükkândır. Halihazırda Vakıfbank Kavaklıdere ġubesi olarak kullanılmaktadır. Çevrede zemin katları mağaza ve dükkân, üst katları ise ofis amaçlı kullanılan, 7 8 katlı binalar bulunmaktadır. Taşınmazın bitişiğide Starbucks Cafe ve Kent Optik Mağazası, karşısında Seğmenler, Kuğulu ve L. Demirdöğen İş Hanları, Garanti Bankası, Burger King Restaurant yakın çevresinde ise Kavaklıdere Sineması, Marks & Spencer Mağazası, Mc Donald s Restaurant yer almaktadır. Kentsel rantın en yüksek olduğu yerlerden biri olan Tunalı Hilmi Caddesi üzerinde konumlu taşınmaz merkezi konumu, ulaşım rahatlığı, müşteri celbi ve reklam kabiliyeti gibi öne çıkan etmenler nedeniyle yüksek bir değere sahiptir. Taşınmaz, Çankaya Belediyesi sınırları dahilindedir. Bölgede altyapı tamamlanmıştır. TaĢınmazın bazı merkezlere olan yaklaģık uzaklıkları : Kuğulu Park m. Karum m. Akay Kavşağı...,4 km. Kızılay Meydanı...,9 km. Atakule... 2,3 km. Ulus... 3,5 km. Yenimahalle... 8,5 km. dir. 2008/029 5

6 ÇANKAYA ĠLÇESĠ Siyaset literatüründe 864 rakımlı tepe olarak adlandırılan ilçe Ankara nın en prestijli bölgelerinden biridir. İlçe sınırları içerisinde çok sayıda kamu kuruluşu ve büyükelçilik binaları bulunmaktadır. Üst ve orta gelir gruplarının yanı sıra çok sayıda yabancının da yaşadığı ilçede otopark hariç altyapı sorunu yoktur. Sabah ve akşam saatlerinde bölgenin ana arterlerinde trafik yoğunluğu yaşanmaktadır. Yeni yapılanmaya müsait arsa üretimi yok denecek kadar azalmıştır. Geliştirilecek arsa sayısının az olması nedeniyle yapıların yıkılarak yeni ofis binalarına ve lüks konutlara dönüştürülmesi sıklıkla karşılaşılan durumdur. Ankara nın simgelerinden olan Atakule ile Botanik Parkı, Seğmenler Parkı, Kuğulu Park gibi şehir içi parkları, ilçe sınırları içerisinde bulunmaktadır. Yine, kentin en önemli caddeleri olan Atatürk Bulvarı, İnönü Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Celal Bayar Bulvarı, Kazım Karabekir Caddesi, İran Caddesi, Cinnah Caddesi ve Tunus Caddesi ilçe sınırları içerisindedir. BÖLGE ANALĠZĠ Kentin eski Merkezi İş Alanı (MİA) olan Ulus, 970 lerden itibaren ekonomide yaşanan hızlı gelişme ve sürekli artan ticaret hacmi nedeniyle zamanla ihtiyacı karşılayamamış ve MİA kimliğini yitirmiştir. Güneye doğru kayan yeni MİA, önce Kızılay ve daha sonra Kavaklıdere, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler ve Söğütözü gibi semtlerde yoğunlaşmıştır. Yoğunlaşma Eskişehir Yolu üzerinde devam etmektedir. Yeni iş merkezi alanları olan Kavaklıdere, Gaziosmanpaşa ve Bahçelievler semtlerinde konutların ofislere dönüşümü ve eski binaların yıkılarak şirket merkezi yapılması şeklindeki yeni yapılaşmalar halen devam etmektedir. Kamu kuruluşlarının, elçiliklerin ve hizmet amaçlı ofis binalarının yoğun biçimde bulunması nedeniyle farklı güzergahlardaki MİA gelişimlerine rağmen Çankaya bölgesi ve çevresinin prestij kaybetmeyeceği tahmin edilmektedir. Taşınmaz, Ankara'da yüksek gelir gruplarının yaşadığı Çankaya, Kavaklıdere, A.Ayrancı, Y.Ayrancı, Gaziosmanpaşa gibi semtlerin yanı sıra seçkin alışveriş mağazalarının da yakınında yer alması nedeniyle yüksek bir değere sahiptir. 2008/029 6

7 YAPININ ĠNġAAT ÖZELLĠKLERĠ ĠNġAAT TARZI : B.A.K. ĠNġAAT NĠZAMI : Ayrık KAT ADEDĠ : 8 (Bodrum kat + zemin kat + 6 normal kat) TOPLAM ALANI (*) : Brüt 9,56 m² (**) YAPININ YAġI : ~ 37 (Yönetim planı: tarihlidir) ELEKTRĠK : Şebeke SU : Şebeke KANALĠZASYON : Şebeke DOĞALGAZ : Şebeke ISITMA SĠSTEMĠ (*) : Doğalgaz yakıtlı merkezi sistem kalorifer KLĠMA : Split klima JENERATÖR : Teksan Marka (46 kva) PARK YERĠ : Yok SATIġ VE KĠRA KABĠLĠYETĠ (*) : Satılabilirlik ve Kiralanabilirlik özelliğine sahiptir. (*) Konu taşınmaz içindir. (**)..Kullanım alanı büyüklüğü Çankaya Belediyesi İmar Müdürlüğü arşivinde yer alan tarih ve 2/96 sayılı Yapı Kullanma İzin Belgesi nden temin edilmiştir. 2008/029 7

8 AÇIKLAMALAR Taşınmazın konumlu olduğu bina bodrum, zemin ve 6 normal kat olmak üzere 8 katlıdır. Binanın bodrum katında kalorifer dairesi, sığınak, 5 nolu daireye ait depo, ve 2 nolu dükkân depoları; zemin katında 2 adet dükkân,. normal katında nolu dükkânın devamı ve normal katlarda ise her katta 2 adet daire olmak üzere toplam 0 adet daire ile 2 adet dükkân bulunmaktadır. Değerlemeye konu dükkân halihazırda Vakıfbank Kavaklıdere Şubesi olarak kullanılmakta olup bodrum (209,75 m²), zemin (334,8 m²) ve. normal (367,00 m²) katlarda konumludur. Taşınmazın kullanım alanı toplam brüt 9,56 m² dir. Yönetici ofisleri mikro jaluzili alüminyum seperatörler ile; ofis bölümlemeleri ise yarım boy ahşap ve alüminyum seperatörlerle birbirlerinden ayrılmışlardır. Katlar arası irtibat basamakları granit kaplı, korkulukları securit camlı ve küpeşteleri alüminyum profil olan çelik konstrüksiyon iç merdivenle sağlanmaktadır. Şube giriş kapısının yanında 2adet ATM bulunmaktadır. Taşınmazın ısıtma sistemi, doğalgaz yakıtlı merkezi sistem ile sağlanmaktadır. Vitrin doğramaları alüminyumdur. Taşınmaza ait onay tarihli ve 2/96 sayılı Yapı Kullanma İzin Belgesi mevcuttur. Ġç mekân inģaat özellikleri: Bodrum kat : Bu katta yemekhane, arģiv, kasa dairesi ve depolar bulunmaktadır. Yemekhane içerisinde sanayi tipi çelik dolapları bulunmaktadır. Zemin: Seramik Duvar: Saten boya Tavan: Plastik boya 2008/029 8

9 Zemin kat : Bu katta servis bölümü, bankamatiklerin bulunduğu Ģahsi iģlem bölümü, diğer işlemlerin yapıldığı ofis bölmeleri ve 2 adet WC bulunmaktadır. Zemin: Granit Duvar: Saten boya Tavan: Taş yünü asma tavan WC ler: Zemin: Seramik Duvar: Seramik Tavan: Plastik Kapı: Ahşap İçerilerinde 2 şer adet helataşı ve çift lavabolu Hilton tipi lavabo mevcuttur.. normal kat : Bu katta bireysel ve ticari müģteri hizmetleri servisi, sistem odası, depo ve Ģube müdürü odası bulunmaktadır. Zemin: 30 x 60 cm. granit Duvar: Saten boya Tavan: Plastik boya ġube Müdürü Odası: Zemin: Rabıta Duvar: Saten boya Tavan: Plastik boya Depo: Deponun içerisi görülememiştir. 2008/029 9

10 DEĞERLENDĠRME Taşınmazın değerine etki eden özet faktörler : Olumlu etkenler: Merkezi konumu, Ulaşım imkânlarının kolaylığı, Üst gelir grubu tarafından tercih edilen bir bölgede yer alması, Tunalı Hilmi Caddesi üzerinde yer alması, Çevredeki elit yapılaşma, Kullanım alanının geniş olması, Bodrum katta depo hacmine sahip olması, Çevresinin ticari potansiyeli, Kat mülkiyetinin tesis edilmiş olması, Tamamlanmış alt yapı, İç mekânlarda kullanılan malzemelerin kaliteli olması. Olumsuz etken: Bölgedeki otopark sorunu. 2008/029 0

11 FĠYATLANDIRMA TaĢınmazın satıģ (pazar) değeri, kullanımı mümkün olan yöntemlerle saptanmıģtır. Değerleme prosesi aģağıda ayrıntılı olarak verilmiģtir. A. İkame Maliyet Yöntemi: Bu yöntemde taşınmazın arsa ve inşai değeri olmak üzere iki bileşen esas tutulmak suretiyle değerler ayrı ayrı tespit edilmekte ve taşınmazın değeri bu bileşenlerin toplamı olarak takdir edilmektedir. Taşınmazın yakın çevresinde yapılan araştırmalarda bölgedeki yapılaşmanın tamamlandığı ve satılık arsa bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle Maliyet YaklaĢımı yöntemin sağlıklı bir Ģekilde uygulanması mümkün olmamıģtır. B. Emsal Karşılaştırma Yöntemi: Bu yöntemde mevcut pazar bilgilerinden, emlak pazarlama firmaları ve satış ofisi yetkilileri ile yapılan görüşmelerden faydalanılmıştır. Bölgedeki yakın dönemde pazara çıkarılmış satılık / kiralık benzer gayrimenkuller dikkate alınarak, pazar değerini etkileyebilecek kriterler çerçevesinde fiyat ayarlaması yapılmış ve konu taşınmaz için fiyat belirlenmiştir. Bulunan emsaller, konum, büyüklük, inşai kalite, reklam kabiliyeti ve kullanım fonksiyonu gibi kriterler dahilinde karşılaştırılmış; yanı sıra ofisimizdeki verilerden yararlanılmıştır. Bölgede yapılan piyasa araştırmalarında aşağıdaki tespitlerde bulunulmuştur. Emsal-: Emlak Ofisi-Tel: Değerleme konusu taşınmazla aynı cadde üzerinde ve yakın mesafede konumlu Çelikler İş Merkezi nin giriş katında yer alan (60 m² bodrum - 30 m² giriş 30 m² asma) 20 m² dükkânın 2.000,-YTL bedelle kiralık olduğu bilgisi alınmıştır. Pazarlık payı vardır. 2008/029

12 Emsal-2: Emlak Center-Tel: Değerleme konusu taşınmazla aynı cadde üzerinde ve yakın mesafede konumlu Gümüşsoy Pasajı nın giriş katında yer alan (50 m² giriş 50 m² asma kat) 00 m² dükkân ,-ytl bedelle satılıktır. Pazarlık payı vardır. Emsal-3: Remax Lider-Tel: Değerleme konusu taşınmazla aynı cadde üzerinde ve yakın mesafede konumlu bir binanın giriş katında yer alan 40 m² dükkân ,-ytl bedelle satılıktır. Pazarlık payı vardır. Emsal-4: Kale Gayrimenkul-Tel: Değerleme konusu taşınmazla aynı cadde üzerinde ve yakın mesafede konumlu bir binanın giriş katında yer alan (00 m² giriş 250 m² normal) 350 m² dükkânın ,-YTL bedelle kiralık olduğu bilgisi alınmıştır. Yetkililer söz konusu dükkân için yapılan son teklifin ,-YTL olduğunu belirtmişlerdir. Emsal-5: Emlak Ofisi-Tel: Değerleme konusu taşınmazla aynı cadde üzerinde ve yakın mesafede konumlu 70 kapı nolu Meşe Apartmanı nın. normal katında yer alan 20 m² kullanım alanına sahip ofis ,-YTL bedelle satılıktır. Pazarlık payı vardır. Emsal-6: Remax Turkuaz-Tel: Değerleme konusu taşınmazla aynı cadde üzerinde ve yakın mesafede konumlu 75 kapı nolu Çakıroğlu İş Hanı nın 2. normal katında yer alan 0 m² kullanım alanına sahip ofis ,-YTL bedelle satılıktır. Emsal-7: AHK ĠnĢaat Emlak-Tel: Tunalı Hilmi Caddesi ile Abay Kunanbay Caddesi nin kesiştiği köşe parselde konumlu binanın 2. normal katında yer alan 50 m² kullanım alanına sahip ofis ,-YTL bedelle satılıktır. Emsal-8: Akyüz Gayrimenkul-Tel: Değerleme konusu taşınmazla aynı cadde üzerinde ve yakın mesafede konumlu bir binanın 5. normal katında yer alan 35 m² kullanım alanına sahip ofis ,-YTL bedelle satılıktır. 2008/029 2

13 Emsal-9: KEA Gayrimenkul-Tel: Değerleme konusu taşınmazla aynı cadde üzerinde ve yakın mesafede konumlu bir iş merkezinin 4. normal katında yer alan 300 m² kullanım alanına sahip ofis ,-YTL bedelle satılıktır. Emsal-0: KEA Gayrimenkul-Tel: Değerleme konusu taşınmazla aynı cadde üzerinde ve yakın mesafede konumlu bir binanın 5. normal katında yer alan 60 m² kullanım alanına sahip ofis ,-YTL bedelle satılıktır. Emsal-: Bina Yönetimi-Tel: Değerleme konusu taşınmaza yakın mesafedeki Atatürk Bulvarı üzerinde konumlu bir binada, zemin katta bulunan 20, 2 ve 22 bağımsız bölüm numaralı işyerlerinin birleştirilmesinden oluşan Eurobank Tefken tarafından banka şubesi olarak kullanılan 37 m² işyerinin ,-YTL kira verdiği bilgisi şifahi olarak öğrenilmiştir. Emsal-2: Bina Yönetimi-Tel: Değerleme konusu taşınmaza yakın mesafedeki Atatürk Bulvarı üzerinde konumlu bir binada, zemin katta bulunan 23 bağımsız bölüm numaralı işyerinin Türk Hava Yolları tarafından satış ofisi olarak kullanılan 84 m² işyerinin 0.000,-YTL kira verdiği bilgisi şifahi olarak öğrenilmiştir. Bu tespitlerden hareketle, taşınmazın konumu, mimari özellikleri, inşaî kalitesi ve kullanım fonksiyonu dikkate alınarak günümüz ekonomik koşullarındaki arsa payı dahil ortalama (*) m² birim değeri için 5.700,-YTL takdir olunmuştur. Buna göre taģınmazın değeri: 9,56 m² x 5.700,-YTL/m² ( ) ,-YTL olarak belirlenmiştir. (*) Bu ortalama birim değerin tespitinde, katlar arasındaki şerefiye farkları dikkate alınarak ayrı ayrı değerler saptanmış ve bu değerlerin toplamlarından oluşan tutar toplam alana oranlanmıştır. 2008/029 3

14 C. İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi Bu yöntem, taşınmaz değerinin gayrimenkulün gelecek yıllarda üreteceği serbest (vergi sonrası) nakit akımlarının bugünkü değerlerinin toplamına eşit olacağı esasına dayalı olup genellikle uzun dönemli projeksiyonları kapsamaktadır. Projeksiyonlardan elde edilen nakit akımları, ekonominin, sektörün ve taşınmazın taşıdığı risk seviyesine uygun bir iskonto oranı ile bugüne indirgenmekte ve gayrimenkulün bugünkü değeri hesaplanmaktadır. Bu değer, taşınmazın mevcut piyasa koşullarından bağımsız olarak finansal yöntemlerle hesaplanan değeridir. Varsayımlar: Makroekonomik Büyüklükler : Yıllık Enflasyon Oranı (TÜFE), A.B.D. Yıllık Enflasyon Oranı (CPI), Dönemsel Devalüasyon Oranı, Dönem Sonu Kuru ve Ortalama Kur varsayımları sayfa 6 daki tablonun üst bölümünde yer almaktadır. Reel İskonto Oranı : Reel iskonto oranı % 0 olarak belirlenmiştir. Kira Gelirleri : Çevrede ve özellikle Ankara nın belli başlı finans ve iş merkezi bölgelerinde yapılan piyasa araştırmaları neticesinde rapor konusu taşınmazın 2009 yılındaki aylık kira değeri 9,56 m² x 42,-YTL/m² ,-YTL olarak takdir edilmiştir. Hesaplamalarda ise takdir olunan bu değerinin USD karşılığı kullanılmıştır. Kira gelirinin her yıl ABD enflasyonu oranında artacağı varsayılmıştır. 2008/029 4

15 Nakit Ödenen Vergiler : Bilindiği üzere gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ürettikleri projelerden elde edilen gelirleri Kurumlar Vergisi nden muaftır. Bu nedenle etkin vergi oranı 0 (sıfır) kabul edilmiştir. Özet olarak : Yukarıdaki varsayımlar altında, bugünden sonraki nakit giriş çıkışları ile sayfa 6 da yer alan indirgenmiş nakit akımları tablosundan da görüleceği üzere taşınmazın bugünkü finansal değeri yaklaşık ,-YTL olarak bulunmuştur. D. Sonuç Görüleceği üzere her iki yöntemle bulunan değerler arasında yaklaģık % 20 fark vardır. Ancak kira gelirleri, baģta piyasa koģulları olmak üzere çeģitli nedenlerle ortaya çıkabilecek olumlu ya da olumsuz sektörel faktörlere bağlı olarak değiģkenlik arz edebileceği ve gayrimenkul rayiçleri her dönemde kendi içinde daha tutarlı bir denge taģıdığı için nihai değer olarak birinci yöntemle bulunan değerin alınması uygun görülmüģ ve taģınmazın değeri ,-YTL olarak belirlenmiģtir. 2008/029 5

16 TUNALI HİLMİ CADDESİ - VAKIFBANK KAVAKLIDERE ŞUBESİ (YTL) Kiralanabilir Brüt Alan (m 2 ) 92 Aylık Kira Değeri (USD) /2/2008 USD/YTL,56 2/2007 /2008 TÜFE 0% Reell İskonto Oranı 0% Yıllık Enflasyon Oranı (TÜFE) % % 0% 9% 8% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 5% A.B.D. Yıllık Enflasyon Oranı (CPI) 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% Dönemsel Devalüasyon Oranı 0% 8% 7% 7% 6% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 3% Dönem Sonu Kuru,56,644,765,882,989 2,093 2,83 2,262 2,335 2,404 2,475 2,548 Ortalama Kur,56,580,704,824,936 2,04 2,38 2,223 2,299 2,370 2,439 2,5 Reel İskonto Oranı 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Nominal İskonto Oranı 22% 22% 20% 20% 9% 8% 7% 6% 6% 6% 6% 6% / İskonto Faktörü,00,22,48,78 2,2 2,5 2,95 3,44 3,99 4,6 5,33 6,6 Etkin Vergi Oranı 0% Kira gelirleri (YTL) Serbest Nakit Akımı Uç Değer Serbest Nakit Akımının Bugünkü Değeri Uç Değerin Bugünkü Değeri /2/2008 İtibarı İle Toplam Değer /2/2008 İtibarı İle Toplam Değer (USD) /029 6

17 SONUÇ Rapor içeriğinde özellikleri belirtilen taşınmazın yerinde yapılan incelemesinde, konumuna, büyüklüğüne, mimari özelliklerine, inşaat kalitesine, kullanım fonksiyonuna ve çevrede yapılan rayiç araştırmalarına göre günümüz gayrimenkul piyasası koşulları itibari ile arsa payı dahil değeri için, edilmiştir ,-YTL (Beşmilyonyüzdoksanbeşbin Yeni Türk Lirası) kıymet takdir ( YTL,56 YTL/USD (*) ,-USD) ( YTL 2,30 YTL/Euro (*) ,- Euro) (*) tarihi itibariyle.-usd =,56 YTL ; Euro = 2,30 YTL'dir. Döviz bazındaki değerler yalnızca bilgi içindir. Taşınmazın arsa payı hariç sigortaya esas inşaî değeri ,-YTL dir. KDV hariç olan bu takdirlerimiz, taşınmazla ilgili ikame edilmiş bir dava bulunmadığı kabulüne dayalıdır. Taşınmazın KDV dahil satış değeri ~ ,-YTL dir. İşbu rapor, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. nin talebi üzerine ve üç orijinal olarak düzenlenmiş olup kopyaların kullanımları halinde ortaya çıkabilecek sonuçlardan şirketimiz sorumlu değildir. Bilgilerinize sunulur Aralık 2008 (Ekspertiz tarihi: 28 Kasım 2008) Saygılarımızla, Lotus Gayrimenkul Değerleme ve DanıĢmanlık A.ġ. Serdar ERGÜN Mimar Sorumlu Değerleme Uzmanı (Lisans No: 40029) 2008/029 7

18 Eki : Uydu görüntüsü Konum krokisi Tapu sureti Fotoğraflar (8 adet / 4 sayfa) Yapı Kullanma İzin Belgesi Kat Planları (2 sayfa) Değerleme sözleşmesi sureti Değerleme uzmanını tanıtıcı bilgiler Değerlemeye Yardım Edenler: Mehmet AYIKDIR Değerleme Elemanı / Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi 2008/029 8

19 Uydu Görüntüsü 2008/029 9

20 Konum Krokisi 2008/029 20

21 Bina ön cephe görünümü (Tunalı Hilmi Caddesi) 2008/029 2

22 GiriĢ Holü Zemin kat (giģeler) 2008/029 22

23 Merdiven Holü 2008/029 23

24 .kat (0fisler) Bodrum kat YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ 2008/029 24

25 KAT PLANLARI 2008/029 25

26 Bodrum Kat Zemin Kat 2008/029 26

27 Normal Kat Proje Kapak 2008/029 27

28 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Serdar ERGÜN Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, Medeni Hali SPK Değerleme Uzmanı Lisansı : Evli, 2 çocuklu Tarih ve No : 7 Ocak 2005 / Mesleği : Mimar Öğrenimi ve Mezuniyet Yılı : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi / 992 Üye olduğu kuruluş : TMMOB Mimarlar Odası Mesleki Tecrübe Serbest Mimarlık : Öney Mimarlık; : Kasım 993 Eylül 994 Büro ve Şantiye Nurol İnş. ve Tic. A.Ş. : Ekim 994 Mart 998 Bahçeşehir Projesi Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş.; : Mayıs 998 Ocak 2005 Değerleme Uzmanı Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.; : Ocak Sorumlu Değerleme Uzmanı 2008/029 28

DEĞERLEME RAPORU. DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULUN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI

DEĞERLEME RAPORU. DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULUN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULUN ADRESĠ : Tunalı Hilmi Caddesi, Binnaz Sokak, No:2 Kavaklıdere - Çankaya / ANKARA ĠSTEK

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, No: 8 Kızılay / ANKARA ĠSTEK YAZISI

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, No: 8 Kızılay / ANKARA ĠSTEK YAZISI DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN : ĠĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, No: 8 Kızılay / ANKARA ĠSTEK YAZISI : 09 Kasım 2009 tarih

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 016 RAPOR NO : 2008/10037

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 016 RAPOR NO : 2008/10037 DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN : ĠĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Hobyar Mahallesi, Hamidiye Caddesi, No: 46-47 Sirkeci Eminönü / İSTANBUL ĠSTEK YAZISI

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 016 RAPOR NO : 2009/8984

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 016 RAPOR NO : 2009/8984 DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN : ĠĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : İş Bankası Merkez Şube Binası Cumhuriyet Caddesi, No:2 MuratpaĢa-ANTALYA ĠSTEK YAZISI

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU 2008/10032 RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. DAYANAK SÖZLEġME.

DEĞERLEME RAPORU 2008/10032 RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. DAYANAK SÖZLEġME. DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN : ĠĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Mallmarine AlıĢveriĢ Merkezi, Kemeraltı Mahallesi, Atatürk Cadadesi, No: 28 Marmaris

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 437 RAPOR NO : 2009/10135

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 437 RAPOR NO : 2009/10135 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : 212 İstanbul Alışveriş Merkezi Mahmutbey Merkez Mahallesi, Taşocağı Caddesi,

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 514 RAPOR NO : 2011/447

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 514 RAPOR NO : 2011/447 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Saray Matbaacılık, Kâğıtçılık, Kırtasiyecilik, Ticaret ve Sanayi A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Merkez Mahallesi, Polat Sokak, No:2 Pursaklar-

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRES. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 442 RAPOR NO : 2011/131

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRES. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 442 RAPOR NO : 2011/131 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Y & Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRES : Mehterçeşme Mahallesi, Hürriyet Caddesi İnnovia Projesi, 1. Etap, Kreş Binası

Detaylı

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Büyükkarıştıran - Lüleburgaz / KIRKLARELİ (8 Adet Parsel ve Tesis) GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 2015 / 209 1 İÇİNDEKİLER 1. RAPOR ÖZETİ... 3 2.

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 437 RAPOR NO : 2014/1044

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 437 RAPOR NO : 2014/1044 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : Edip Gayrimenkul Yatırım San. ve Tic. A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Mahmutbey Mahallesi, Taşocağı Caddesi, 3270 ada, 4 nolu parsel, C Blok Otel

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU. : Turgut Reis Mahallesi, Barbaros Cad., Tekstilkent Ticaret Merkezi, A-3 Blok, Dükkan no: 31 ( 1 ) Esenler / İSTANBUL

DEĞERLEME RAPORU. : Turgut Reis Mahallesi, Barbaros Cad., Tekstilkent Ticaret Merkezi, A-3 Blok, Dükkan no: 31 ( 1 ) Esenler / İSTANBUL DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : AKİŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Turgut Reis Mahallesi, Barbaros Cad., Tekstilkent Ticaret Merkezi, A-3 Blok,

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 652 RAPOR NO : 2014/025

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 652 RAPOR NO : 2014/025 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : AKİŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Bostancı Mahallesi, Bağdat Caddesi, No: 492, Ak Apartmanı (16 adet bağımsız

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 652 RAPOR NO : 2013/1275

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 652 RAPOR NO : 2013/1275 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : AKİŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Bostancı Mahallesi, Bağdat Caddesi, No: 492, Ak Apartmanı (16 adet bağımsız

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 295 RAPOR NO : 2012/1631

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 295 RAPOR NO : 2012/1631 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : AK-AL Gayrimenkul Geliştirme ve Tekstil Sanayii A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : 4 Eylül Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi (Bursa - Eskişehir Karayolu)

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 442 RAPOR NO : 2012/2723

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 442 RAPOR NO : 2012/2723 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Yeşilkent Mah., Nazım Hikmet Bulvarı, İnnovia 4. Etap Projesi, 2945 Ada, 34

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi. Sahibi. (TL) Emsal Karşılaştırma 285.000 1.735 Gelir İndirgeme 325.000 --- Nihai Sonuç 285.000 1.735

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi. Sahibi. (TL) Emsal Karşılaştırma 285.000 1.735 Gelir İndirgeme 325.000 --- Nihai Sonuç 285.000 1.735 Değerlemeyi Talep Eden Dayanak Sözleşmesi Raprlama Süresi Değerlenen Mülkiyet Hakları Raprun Knusu YÖNETİCİ ÖZETİ Rapr Tarihi 30 Aralık 2014 Değerleme Knusu Gayrimenkulün Adresi Tapu Bilgileri Özeti Sahibi

Detaylı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş İSTANBUL İLİ BEYOĞLU İLÇESİ,KILIÇALİ MAHALLESİ 57 ADA,14 PARSELDE YER ALMAKTA OLAN 10 KATLI BETONARME KARKAS BİNA VASIFLI TAŞINMAZIN DEGERLENDİRİLMESİ GAYRİMENKUL

Detaylı

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ Tarih /Rapor No: 15.12.2010 İŞ GYO A.Ş. Ankara Merkez Hizmet Binası Değerleme Raporu Rapor No : Öİ360

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ Tarih /Rapor No: 15.12.2010 İŞ GYO A.Ş. Ankara Merkez Hizmet Binası Değerleme Raporu Rapor No : Öİ360 İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. D E Ğ E R L E M E R A P O R U ANKARA ALTINDAĞ ANKARA MERKEZ HİZMET BİNASI Değerlemeyi Talep Eden Firma Talep Tarihi ve Sayısı İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Caddebostan Mahallesi, Çetin Emeç Bulvarı, 1435 ada, 39 nolu parsel Kadıköy / İSTANBUL

DEĞERLEME RAPORU. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Caddebostan Mahallesi, Çetin Emeç Bulvarı, 1435 ada, 39 nolu parsel Kadıköy / İSTANBUL DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : AKİŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Caddebostan Mahallesi, Çetin Emeç Bulvarı, 435 ada, 39 nolu parsel Kadıköy /

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi Değerlemeyi Talep Eden Dayanak Sözleşmesi Raporlama Süresi Değerlenen Mülkiyet Hakları Raporun Konusu YÖNETİCİ ÖZETİ Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-02 kayıt no lu

Detaylı

BOLUM 2: ŞİRKET-MÜŞTERİ BİLGİLERİ DEĞERLEMENİN TANIMI VE KAPSAMI

BOLUM 2: ŞİRKET-MÜŞTERİ BİLGİLERİ DEĞERLEMENİN TANIMI VE KAPSAMI 20.12.2010 Sh(1) İÇİNDEKİLER: BÖLÜM 1: RAPOR BİLGİLERİ 1.1 Rapor Tarih ve Numarası 1.2 Rapor Türü 1.3 Raporu Hazırlayanlar 1.4 Değerleme Tarihi 1.5 Dayanak Sözleşmesi 1.6 Raporun kurul düzenlemeleri kapsamında

Detaylı

Cumhuriyet Caddesi, Sipahi Apartmanı, No: 187/6 ELMADAĞ İSTANBUL Tel: +90 212 296 40 33(pbx) Fax: +90 212 296 06 58 web: www.tkd.com.

Cumhuriyet Caddesi, Sipahi Apartmanı, No: 187/6 ELMADAĞ İSTANBUL Tel: +90 212 296 40 33(pbx) Fax: +90 212 296 06 58 web: www.tkd.com. YÖNETİCİ ÖZETİ RAPOR BİLGİLERİ Değerlemeyi Talep Eden Kurum/Kişi Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi Tarihi 28.10.2011 Ekspertiz Tarihi 31.10.2011 Rapor Tarihi 16.11.2011 Değerlenen

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU Ankamall AVM ve Crowne Plaza Otel, ANKARA

DEĞERLEME RAPORU Ankamall AVM ve Crowne Plaza Otel, ANKARA DEĞERLEME RAPORU Ankamall AVM ve Crowne Plaza Otel, ANKARA 31 ARALIK 2010 Rapor No: 2010/TGYO/06 1 DEĞERLEME RAPORU ÖZETİ - Değerlemeyi Talep Eden Kurum/Kişi: Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi. Kullanılan Yöntemlere Göre Takdir Olunan Toplam Değerler (KDV Hariç)

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi. Kullanılan Yöntemlere Göre Takdir Olunan Toplam Değerler (KDV Hariç) YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Dayanak Sözleşmesi Raprlama Süresi Değerlenen Mülkiyet Hakları Rapr Türü Dğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 31 Ocak 2013 tarih ve 8175-II kayıt n lu ana sözleşme

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU RAPOR NO: 2012-003 YÖNETİCİ ÖZETİ

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU RAPOR NO: 2012-003 YÖNETİCİ ÖZETİ YÖNETİCİ ÖZETİ RAPOR BİLGİLERİ Değerlemeyi Talep Eden Kurum/Kişi Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi Tarihi 03.12.2012 Değerleme Tarihi 07.12.2012 Rapor Tarihi 25.12.2012 Değerlenen

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

DEĞERLEME RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş DEĞERLEME RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FATİH İŞ MERKEZİ 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 RAPOR BİLGİLERİ 1-1 Rapor Tarihi ve Numarası 1-2 Rapor Türü 1-3 Raporu Hazırlayanlar 1-4 Rapor Tarihi 1-5

Detaylı

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANKARA İLİ ÇANKAYA İLÇESİ'NDE YER ALAN 5441 ADA 12 PARSEL ÜZERİNDEKİ 1, 2, 3 VE 4 NO.LU BAĞIMSIZ BÖLÜMLERDEN OLUŞAN BİNA GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 ATA-1410002

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANKARA İLİ ÇANKAYA İLÇESİ'NDE YER ALAN 5405 ADA 13 PARSEL ÜZERİNDEKİ BODRUM + ZEMİN + 3 NORMAL KAT + ÇATI KATINDAN OLUŞAN 6 KATLI BİNA GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANKARA İLİ ÇANKAYA İLÇESİ'NDE YER ALAN 5708 ADA 63 PARSEL ÜZERİNDEKİ İŞ KULE BİNASI GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 ISGY-1410001 ANKARA ÇANKAYA İŞ KULE RAPOR BİLGİLERİ

Detaylı

Cumhuriyet Caddesi, Sipahi Apartmanı, No: 187/6 ELMADAĞ İSTANBUL Tel: +90 212 296 40 33(pbx) Fax: +90 212 296 06 58 web: www.tkd.com.

Cumhuriyet Caddesi, Sipahi Apartmanı, No: 187/6 ELMADAĞ İSTANBUL Tel: +90 212 296 40 33(pbx) Fax: +90 212 296 06 58 web: www.tkd.com. YÖNETİCİ ÖZETİ RAPOR BİLGİLERİ Değerlemeyi Talep Eden Kurum/Kişi Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi Tarihi 28.10.2011 Ekspertiz Tarihi 01.11.2011 Rapor Tarihi 16.11.2011 Değerlenen

Detaylı