F===,,;;:,,"ı;;: "a;;:n~6"jı; "TİCARET ODASı. Ya:ı,.ınları SOGUK DEPOLAR İSTANBUL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "F===,,;;:,,"ı;;: "a;;:n~6"jı; "TİCARET ODASı. Ya:ı,.ınları SOGUK DEPOLAR İSTANBUL"

Transkript

1 -. F===,,;;:,,"ı;;: "a;;:n~6"jı; "TİCARET ODASı Ya:ı,.ınları SOGUK DEPOLAR İSTANBUL

2 j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j

3

4 İSTANBUL TİCARET ODASI Yayınları İSTANBUL

5 HÜSNÜTABİAT MATBAASI İSTANBUL-1971

6 ÖN SÖZ Bozıüabîlir yiyeceklerin tümü ile, hayvansal ve tarımsal ürünlerin iç ve dış ticaret yönünden, üretimden tüketime kadar geçen süresinde, Ulusal ya da Uluslararası SOĞUK ZİNCÎRÎ ile «Soğuk Tekniği ve Uygulaması» sös götürmez hir önem taşımaktadır. Bilinen konvansyonel bilgilerin dışında kalan «Soğuk Tekniği» özel ve karmaşık Tek7ioloji - Termodinamik ve Termomekanik bilgiler çerçevesinde sürekli bir simpozyum durumunda, aşırı bir hızla gelişmektedir. Uluslararası Soğuk Tekniği Enstitüsü (I.I.R. - I.I.F) otoritelerince belirtildiğine ve bu Enstitü toplantılarına katılan elemanlarımızca yerinde izlendiğine göre, makine tekniğinin on yıllık gelişmesine eşit bir gelişmenin Soğuk Tekniğinde bir yılda başa^rüdığı bir gerçektir. Yapısı bakımmdam. Soğuk Teknğinde, tekil olarak ilerilemiyeceklerini daha 1909 yılında kestiren tüm dünya, mîlletleri, Devletlerarası bir statüye sahip olan ve günümüzde sayıları elwye varan bir toplulukda, bu Enstitüye ÜYE DEVLET olarak toplanmış olup hiç bir ayrıntı gözetmeden birleşik yardım ve çalışmalarını sürdürmektedirler. Memleketimiz bugüne kadar bu Enstitüye Üye Devlet olarak girmemiş bulunmaktadır. Odamız bu konuda «Türk Soğutma Cemiyeti» ile sürekli olarak birleşik çalışmalar yapmaktadır. Gerek Odamız gerekse adı geçen Cemiyet bu Enstitünün yardımcı üyeleridir. Memleketimizde «Soğuk Tekniği» konusunda uygulanmakta olan Eğitim. - Öğretim - Uygulama - Depo yapımının sonuçlarının meydana getireceği NEDENLER, öteki ülkelerin geçerlikte olan I.I.F. - kurallarına dayalı Ulusal ve Uluslararası «Soğuk Zincir» leriyle bağdaşma olanağından yoksun bulunduğundan, ürünler işleminde bir ilişki kurma ortamını yok etmektedir. Bu durumun, bir kaç yıl içerisinde ihracat yönünden olduğu kadar yurt içi yiyecek durumunu da tehlikeye düşüreceği noktasında, Türk Soğutma Cemiyetinin Uzmanları, ısrarla durmaktadırlar. Durumun önem ve genişliğini kavrayan Odamız, yapısında birleşik çalışmalarda bulunmak üzere, teknik elemanların da çoğunlukla katıldığı bir «Oda Soğuk Tekniği İhtisas Komitesi» kurmuş ve üyeleriyle, memleket hizmetindeki yardımlara hazırlanmaktadır. Odamız gerek İhtisas Komitesi çalışmaları ve gerekse I.I.F. kongrelerine gönderdiği elemanların izlemleriyle aktarılan bilgilere dayanarak. Soğuk Zincirinde çok özel yeri bulunan «Soğuk Depolar» m günümüzdeki gerçek uygulamalarını gösteren 1967 yılında Madrid^de yapılan Onikinci I.I.F. Kongre raporlarını 1970 yılında ancak yaymlanabilen aslından, Türkçeleştirerek Üyelerimize ve ilgili memleket kuruluşlarının faydalarına sunmayı zorunlu görmüştür.

7 Sumılan hu eser, işleme aktarılarak harcanan çahaların hır sonucudur. Bu eserin hazırlanmasına müsaade eden, Uluslararası Soğuk Tekniği Enstitüsüne (ÎJ.F.J ve adı geçen Enstitünün Müdürlerinden, Prof. Svend Aage Andersen'e ve yardımcı olan Türk Soğutma Cemiyetine teşekkür ederiz. Soğuk Tekniği konusundaki yerimizin neresi olacağı hu eserden de görüleceği gihi, memleket ticarî faaliyetlere fayda sağlayahilmek için aşağıdaki hususların çözümlenmesinle inanmaktayız. ^ Devletimizin, Uluslararası Soğuk Tekniği Enstitüsü'ne (I.I.B. - î.t.f.) ELLÎ BÎRÎNCÎ Üye Devlet olmasının tezelden sağlanması, 0 Odamızın kendisinden maddî ve manevî yardımı esirgemediği ^ıtürk Soğutma Cemiyeti» ile işhirliği yapılarak Eğitim - Öğretim - Üretim - Tüketim - Ticaret - Endüstri ve Ulaştırma yönünden. Ulusal ve Uluslararası «SOĞUK ZÎNCİRλ nin tezelden kurulması. mil Bu yolda harcamacak çahalara. Özel ve Kamu sektör farkı gözetmeden letçe ve devletçe katkıda hulunmanm kaçınılmaz hir zorunluk olduğu çeğine inanmanın gerektiği. Memleketimiz ve Üyelerinin hizmetinde hulunan Odamız, hu konudaki çağrısına gösterilecbk ilgilere teşekkür ederek, hu eseri ilgililerin yararına saygı ile suno^r. İSTANBUL TİCARET ODASI

8 SOĞUTMA DONATIMLARININ OTOMATİKLEŞMESİNİN DAHA EKONOxMIK OLDUĞU HAKKINDA DÜŞÜNCELER G. GANGER Ecole Superieur de I'Industrie Alimentaire Budapest (Hungary) ÖZET: Tüm otomatik çalışma hakkında soğutma donatımlarının çok parçalı ve karışık olmasına sebep olmaktan başka bir teknik şikâyet konusu ve sebebi yoktur. Sıcaklık kontrolları, havanın nem kontrolları, soğutma gücü kontrolları ile kompresörleri çalıştıran ve durduran otomatikleri kapsa^^an otomatik kontrol sistemi karışık ve pahalı olduğu halde elektrik harcamım en küçük seviyeye kadar düşürerek ucuzlatır. Sonuç olarak tam otomatikleşme çok ender ve seyrek olarak büyük soğuk depolarda görülmekte idi. Belli bir soğutma donatımı için otomatikleşmenin ekonomik sınırı, o donatımın belirli olan lokal durum ve şartlarına, örnek olarak satış şartlarına, ücretlere, genel teknik kudrete, özel meslekî kaliteye ve benzerlerine bağıldır. Kararları etkileyen değeri bulunmayan sayısız ifadeleri yansıtan başka belli faktörler de vardır. Bunların varlığı nedeni ile otomatikleşme problemini matematik bir problem gibi çözme imkânı yoktur. Sayılı olan faktörlere: (yatırım masrafı, kıymetten düşme, bakım, tutum ve benzerleri gibi) Çoğaltıcı; otomatikleşmenin derecesine göre de (ücretler, sosyal masraflar ve benzerleri gibi) azaltıcı olarak iki ana gruba bölünebilirler. Prensip olarak bu gruplardan birincisinin masrafları uygun bir seviyeye düşürülebilir, fakat otomatikleşme derecesine bağıl olan faktörün masrafını indiriminde büyük güçlükler çıkaran bizzat anlatılması güç sayısız fonksiyonlar da vardır.

9 SOĞUK DEPO BÜYÜKLÜĞÜNÜN BİR FONKSİYONU OLARAK YAPI, ÇALIŞMA VE NAKLİYAT MASRAFLARI W. KAMINSKI Ministere de I'Industrie Alimentaire VARŞOVA (Polonya) ÖZET: 1965 yılı için, Varşova soğuk depolar birliği için 31 adet çok çeşitli maksatla kullanılan soğuk depo için kıyaslamak istatistik analiz yapılmıştır. Plân ve inşaları düşünülen depoların oturum yüzeyleri m^ ile m^ arasında değişmektedir. Günde 20 tondan 140 tona kadar dondurabilecek dondurma gücündedirler. Maliyetleri de 26,5 milyondan, 91,9 milyon Zolotiye kadardır. Depoların işletmelerinde aşağıdaki hususlar hesaba katılmıştır: Depolama hacmi, dondurulacak yiyeceklerin miktarı, ekiplerin büyüklüğü, yapılmış işçiliğin miktarı ve malî düşünceler. Memleket içi nakliyatla nakliye masraflarının artmasının soğuk depoları bir araya toplanmaya doğru etkilediğini (nakliye yolunun uzadığı bazı hallerde oldukça az sayıda büyük depolarda aynı şekilde etkilenmektedir) analiz sırasında görülmüştür. Aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir : ^ Hacımları arttıkça (beher birim alan) başına soğuk depo maliyeti ucuzlamaktadır. Ekiplerin sayısı ve ücretler sonucu aynı şekilde etkilenmektedir. Depoların kâr ve kazançları yalnız deponun büyüklüğüne değil, aynı zamanda bulunduğu yerin yükleme ve boşaltma şartlarının sonucuna bağıldır. Uzun yolculuklar nakliyat sonucunda, büyük depolar nakliyat masraflarını arttırmaktadır. Bu durumun kontra olarak dengelenmesi için, büyük depoların ekonomik şartlarında örneğin tonluk depolar yapılarak inşa ve çalışma masrafları düşürülebilir.

10 DONMUŞ YİYECEK PAKETLERİNİN SICAKLIĞI E. EMBLICK Winter hur (İSVİÇRE) Bütün donmuş yiyeceklerin, bir sabit alçak sıcaklıkta depolanmaları bilinen bir gerçektir. Herhangi bir sıcaklık yükselmesi belli bir kalite ka3^bına sebep olmaktadır. Zaman - Sıcaklık - Tolerans'a uygun olarak Birleşik Amerika' da yapılan araştırmalarda bunun, sadece sıcaklık artışının üst üste biriken etkileri olduğu nlaşılmıştır. (Sütlü) dondurma paketlerinin taşıtla taşıma sırasındaki depolanmaları sırasında, sıcaklık yükselişinden doğan güçlükler özellik taşırlar. Birinci sebep, depolama sıcaklığındaki bocalamalardan dondurma, yeniden Kristallenme etkisine karşı çok hassastır. İkinci sebep; eğer sıcaklık 8 C de yükselirse dondurmada yumuşama başlar ve bozulur. Sonuç olarak, bütün donmuş yiyecekler, genellikle gayet iyi kontrol edilen sabit sıcaklıklarda muhafaza edilirler. Bununla beraber, üretici ile tüketici arasındaki donmuş yiyecekler Soğuk Zincirinde bir kaç zayıf halka vardır. Donmuş yiyecekler, dondurma donatımlarından gönderilmeye, taşımaya hazırlandığı sırada, paletli paket istifleriyle, yüklenen döşeme üzerinde istifler bozularak dağılabilmektedir. Aynı durum ve sakıncaya girişden sonra depoda da rastlanmaktadır. Böylece, istiften ayrılarak, donmuş yiyecekler için, genellikle tasarlanandan da yüksek sıcaklıktaki çevre havasına yayılırlar. Bu, paketlerde bir sıcaklık dağıtımının değişmesine sebep olur. Bir donmuş yiyecek paketindeki sıcaklık, donmuş materyalin sürekli olarak, donmuş muhafaza depo sıcaklığı ile çevrelenmiş olursa, (Uniform) bir düzende olabilir. Çevre sıcaklığı değiştikçe, istife göre, bir sıcaklık ortamı meydana gelir. Bunun anlamı şudur, paket sıcaklığı adı verilen, paketin içerisinde herhangi bir noktada ölçülen sıcaklığa bağıl olarak, donmuş ürün ile Çevresindeki hava sıcaklığı arasındaki fark yükselir.

11 Bundan başka, zamanın bir etkisi olarak istifteki her noktada sıcaklık, çevresindeki ortam sıcaklığına doğru değişmez bir düzende ilerler. Fakat, çeşitli noktalardaki sıcaklık yükselmeleri de çok değişken oranlarda olmaktadır. Bir istifin merkezindeki sıcaklık değişikliği çok yavaştır, fakat istifin köşelerinde ve kenarlarında bu değişim çok hızlıdır. Şekil 1 de bir donmuş ıspanak paketleri istifinde çeşitli noktalarda hesaplanan zaman süresindeki sıcaklık değişim farkları grafiği çizilmiştir. Burada, 20 C lik bir donmuş muhafaza deposunda, + 10 C Çevre havası ile sarılı bir platform üzerine yerleştirilmiş bir yığının merkezinde, ilk 30 dakikada pratik bir sıcaklık değişimi olmaz iken, köşelerdeki sıcaklık, hesaba katılacak bir oranda yükselmektedirler. ŞEKİL 1 20 C başlangıç sıcaklığında iken + 10 C lık Çevre havası ile olarak yerleştirilmiş, donmuş Ispanak paketlerinden bir istif yığının çeşitli noktalarındaki sıcaklıklar. İstifin boyutu: 80 x 120 x 100 cm. a, Köşeler b, Kenarlar c, Yüzeyler d, Yüzeyden 1 cm, aşağısı e, Merkez îstif yığınının en üst katında 1 cm derinlikte bile, çok dikkat çekici bir sıcaklık yükselmesi görülmüştür.

12 Şurasını unutmamalıdır ki, yüzeyde bir santimetrelik, bir kalınlık katı, 80x120x100 cm. boyutundaki bir istifin toplam hacminin 6% sini kapsar. Bir soğuk depoda ölçülen sıcaklıklar da bu teorik değerlerle güzelce kabul edilebilir (1). Donmuş yiyecekler bir soğutulmuş taşıtlar ya da konteynenlerle taşınırlar iken, yük ile duvarlar arasındaki hava sıcaklığının yükselmesi çoğunlukla sakınılmaz bir olaydır. Böyle bir durumda, yükün sıcaklığının yükselmesi, yukarıda gösterilen, tek yığın örneğinin tıpkısıdır. Yükü soğutmak için gerekli soğutma sistemi gücünde, bir azaltma düşüncesiyle, belli bir kabul edilebilir bir sıcaklık yükselişi, kullanılabilir (2). Bu durumda, soğutma gücü sadece yükün dış bölümleri sıcaklığından bozulabilir, yük merkezinde ise sıcaklık, yaklaşık olarak sabit kalır. Donmuş yiyeceklerin çeşitli işlem sürelerinde, bir sıcaklık dalgalanmasından sakınmak için, sıcaklık sadece hafifçe ve sürekli bir yükselişe göre düzenlenmelidir (3). -fo f / j i i 1-15 ' r ŞEKİL 2 Başlangıç sıcaklığı 20 C ve konduğu yer hava ortamı -} iken, bir dondurma paketinin tipik noktalarındaki sıcaklıklar. Paketin Boyutu: 20x9x4 cm. a, Köşeler b, Kenarlar e, Yüzey d, Merkez 10 C

13 Donmuş yiyecek paketleri müşteriye ulaşmadan önce, bir soğuk vitrinde depolanır (saklanır). Burada soğuk zincirlerinin bir başka zayıf halkası başlar, bu da, modern soğutma vitrinlerinde don çözme (defrost) işleminin, don'la kaplı evaporatörlerde (soğutucu) ve donmuş yiyecek paketlerinin üzerinden dolaştırılan sıcak hava ile yapılması olayıdır. İstifteki paketlerle kıyaslanırsa, tek bir paket karşı daha çok hassastır. sıcaklık değişimine Şekil 2 de + 10 C lık ortalama yerleştirilmiş tek bir dondurma paketinin muhtelif noktalarında hesaplanmış sıcaklıkları göstermektedir. Federal institute of Technology (Switzerland) tarafından yapılmış bazı ölçmeler ve sonuçları Şekil 3 de görülmektedir. -f 5 O y / / / / y -5- i / 1 / / / I -20 ^^" "^ ^ -25 ^ c/on çoc um u ' SSâ^f ŞEKİL 3 Bir açık donmuş yiyecek soğuk vitrininde sıcakhğm gelişmesi. İçeri giren hava Dışarı çıkan hava Donmuş yiyecek paket yüzeyi Donmuş yiyecek paketi yüzeyinin sıcaklığı, don çözme (Defrost) süresinde 6 C da kadar yükselir ve böylece bir vitrinde günde birkaç kez don çözme işlemi yapılırsa, donmuş yiyecek ya da donmuş ürünü kalitesini düşürecek bazı değişiklikler olur.

14 REFERANSLAR : (1) EMBLÎK, ED.: Die Berechnung des Temperaturfelds in einem Rechtkant und ihre Anwendung auf gefrorene Lebensmittel», Kaltetechnik, 18, (1966) P (2) BEARPARK, G., WIGNALL, J., EAMES. T.A. ve WRIGHT, D.A., «Comperative static tests of various refrigeration systems on a 12 Ton insulated rail Container» IIR Annexe , PP (3) PERET, R.: Kalteanwendung im Zusammenhang mit der neuen Glacefabrik in Goldach» Kâlte-und Klima Rundschau 4 (1966) p. 129

15 MİMARÎ DURUMU YALITMA VE ÇALIŞMA KONULARINA VERİLEN ÖZEL BİR ÖNEMLE, SOĞUK DEPOLARIN PROJELENMESİ VE YAPIMLARINDA, POLONYA'DA MEYDANA GETİRİLEN YENİ GELİŞMELER H. K. MOCZÜLSKA WARSAW (Polonya) Polonya'da bozulabilir yiyecekler için dondurma ve soğuk muhafaza depoları olarak satış yerleri için çok maksatlı soğuk depo tipleri uygulanmaktadır. Bu tip soğuk depoların kapasiteleri ürünlerin aynı zamanda depolanmış oldukları şartlarda 5000 ile ton arasındadır. Bu depolar günde ton et donduracak güçte derin ve ani universal dondurucularla donatılmışlardır. Bundan başka bu depolarda ton gün gücünde yumurta soğutucuları vardır. Çok maksatlı - soğuk depolarda ürünlerin çeşitlerine göre işlemlerinin ayırımı aşağıda görülmektedir: Et, kümes hayvanları meyve ve saire (Depolama sıcaklığı) 25C nem en az 50 yüzde Balık (Depolama sıcaklığı) 25C nem en az 50 yüzde Yumurta, yağ vesaire (Depolama sıcaklığı) ±0 C yüzde Soğuk depoların genişletilmesi ve yenilenmesinde en uygun proje ve donatımla, yapı sistemi üzerinde geliştirilmiş, yoğun araştırmaların yapılması istekleri hızla artmıştır. Bu araştırmalarla, soğuk depolarda önemli rol oynayan donatıma, uygun materyal ve yapı ve bunların fonksiyonları ile koordine edilmiş mimarî projelerinin düzenlenmesi sağlamak isteniyordu. Bu isteğin sonucu başarılmıştır. Tek katlı soğuk depoların mimarî ve yapıları bakımından bu araştırmalar sonucu elde edilen fennî bilgiler 1960 yılmdanberi tek katlı soğuk depoların yapımında bir prensip olarak kabul edilmiş ve bu uygulamaya elverişli düşmeyen bazı hususlar için yeni çözüm yolları kabul edilmiştir.

16 Deney ve araştırmaların getirdiği bilgi temellerine göre Polonya'da yeni tek katlı soğuk depoların yapımına yıllarında başlanan depo yapımları çeşitli projeler kullanılarak daha faydalı, daha yeterli ve verimli birer depo olarak yıllarında tamamlanmıştır. Bu depoların proje ve plânlarda odalar arasındaki koridorlar, çok kısa tutulm^uş, aynı zamanda da hava soğutucuları ile onları besleyen soğutma suyu dolaşım boruları, atmosferik soğutma kulesinden gelen su borularını da kapsamak üzere öteki soğutma üniteleri arasındaki uzaklık yapılabilen maximum kısalığa indirilmiştir. Etkili olan yeni projelerdeki donatım özellikleri aşağıda gösterilmektedir : Yapı içi taşıt ulaştırma geçit ve koridorlarının sadeleştirilmesi ve kısa tutulması, Demiryolu ve kamyon boşaltma rampalarından dondurma odalarına kolayca geçilebilir geçit ve yollar yapılmıştır. Soğuk üreten ve dağıtan cihazlarla bunların donanımları (odalarda olduğu gibi) donatımın her hangi bir noktasında yeterli ve tam istenen soğutmayı en yüksek verimde vermesi ve bu verimi bozmıyacak durumda olmaları, depo içerisinde ulaşım, istifleme gibi işlemlerin yapılmasını tıkamıyacak ve dondurmıyacak yüksekliklerde donatılmaları sağlanmıştır..soğuk depo binasının yapısı, değiştirilebilir parça parça yapılmış bölmelerden meydana getirilmiştir. Depo yapım plânının iki paralel platform arasında tam yalıtılmış kübik bir blok olması kabul edilmiş bir prensiptir (Şekil: 1). Bu blokda bir âni derin dondurucu bölme ile bir miktar soğuk oda bölmeleri bulunur. Odalar doğrudan doğruya demir yolu platformuna bir zincirin halkası gibi kenetli kamyon platformları ile yalıtılmış taşıt koridorları ile bağlantılı olup; bu koridorlar aynı zamanda yiyeceklerin derin - âni dondurma odalarından, soğuk depolama odalarına ulaşımlarını da sağlamaktadır. Yapının genişliği 30 dan 60 metreye kadar tesbit edilmiştir. Yapının uzunluğu (bölmelerin uzunluğu değil) her yüklenecek yükün depolanmasını güvenle sağlayacak sonuçtadır. Bu durumda bölme sayısı arttırılması gerekdikçe bunlar bina uzunluğuna eklenmektedir. Dondurma odalarının boyutları 1000 ile 2000 metrekare olarak sınırlanmıştır. Soğutma üniteleri ile geri kalan teknik cihazlar ve donatımları tam taşıt koridorları üzerinde bir kata yerleştirilmiştir. Soğuk depo yapısının çatısı iki yöne eğimlidir. Yağmur suları binanın dış tarafından akıtılmaktadır. Yiyecek yükleri palet üzerinde kısmen istif olarak, etler yığın olarak depolanmaktadır.

17 Depo yüksekliği 7 metreye kadardır. Depo içi ulaşım ve taşıma, akü ile çalışan istifleme makineli taşıtları ile yapılmaktadır. Odaların soğutulma işlemi, hava soğutucuları ile oda boşluğu arasında cebrî hava dolaşımı ile yapılmaktadır. Soğuk odaya hava sabit hava veren kanallarla tavan altında bir hava ceketi yapacak şekilde dağıtılmaktadır. 0 0^ -2 5* 3, tâpf/r7^ Aro^/'c^o^u, ' 60 0 m ŞEKİL Hava soğutucuları soğutma makinelerine kabil olduğu kadar yakın olan, her biri, bir soğutucu olarak (6 veya 7,5 metrelik) yalıtılmış teknik bölmelere yerleştirilmiştir. Özellikle her biri soğuk oda işlerini ve karşılıklı olarak kendilerinde yapılacak işlemleri aksatmamak için ilgili bulundukları soğuk odanın cephesine müstakil olarak yerleştirilen bu teknik bölmelerde iki veya daha çok soğutucu ünite (evaporator) bulunmaktadır. Bu çözüm tarzı bütün bölüm ve bölmelerin yenilenebilmesi ve genişletilebilmesini güven altına almaktadır. Bu düzende soğuk depoda değişebilir, üç ana bölüm bulunmaktadır. Bunlar da, ani - derin dondurucu, 25 C'^ lık soğuk odalar ve + O C lik soğuk odalar bölümleridir. (Not : Buradaki «bölüm» sözcükleri yerine «dilim» sdzcüğü kullanılırsa daha iyi anlaşılmış olacaktır). Zemin donmasından korumak için elektrikle ısıtılan döşeme plâkaları donanmaktadır.

18 YAPI VE GEREÇLER : Yazarın bu yazıda sonuçlarını anlattığı araştırmalar ve projelerin bir sonucu olarak, çeşitli dallardaki uzmanlarla yapılan birleşik çalışmalar iki ana çözüm yolu bulunmuş ve uygulanmıştır. (Isı yalıtkanlarının döşenmesindeki prensip ve metotların başlangıç noktası, tanımladığımız ve anlattığımız düzen ve yapı şeklidir). TİP I. Dikmeler üzerinde desteklenmiş çatılı, dar aralıklı yapılar. Termik yalıtkan katlar destekli yapının iç tarafına konmuştur. TİP IL Dikmeler üzerinde desteklenmiş çatılı, geniş aralıklı yapılar. Termik yalıtkan katları destekli yapının dış tarafına konmuştur. Burada yazılı yapılar, yine bu yazıda belirtilmiş olan genel şartlara uygun olan aynı büyüklükte ve aynı şartlardaki soğuk depoların birleştirilmesinde tek tip olmasında kullanılmıştır. Her iki tip yapıda da, teknik cihazlar (soğutucu donatım) âni - derin dondurucu ile taşıma koridorunun tam üzerinde bir kat yapılarak yerleştirilmiştir. (Yapım sırasında takviyeli betonla, yapının içerisinde inşa edilen) bu bölümler, ana soğuk depo yapısından müstakil, ayrı birer yapıdır. ŞEKİL 2 17

19 Bundan başka, yapı problemlerinin çözümünün kıyaslamasını etkilemediği için soğuk depo çatısı, döşemesi, plâtformların yapısı, taşıma koridoru üzerindeki çatı ve âni dondurcunun yapısı bu yazıda ele alınmamıştır. «TİP I» YAPISI : Bu tipte depo binasının gövde yapısı iskelet tipindedir. 7,5 ile 9.0 metre aralıklı çelik dikmelerle desteklenen yapı (Şekil : 2) yapı 9 metre aralıklarla çok kirişli çelik çatı tabanları ile desteklenmektedir. Çelik çatı kirişlerinin destekleme düzeni 7,5 metre uzunlukta, 3 metre aralıklarla konan desteklerle yapılmaktadır (Şekil : 3). Çatı tabanları ile desteklerin yüksekliği, soğuk depo donatımına uydurulmuş olarak 0.50 metredir. Kuvvetlendirilmiş beton posta kaplamaları çatı tabana kiriş desteklerinin üzerine yerleştirilmekte ve alt tarafına bir seri delik delinerek alüminyum kaplanmaktadır. ŞEKÎL 3 Çatının ayrıntılı şartları 1 Alüminyum kaplama. 2 Hava Ceketi (kılıfı). 3 Çelik, çatı taban desteği. 4 Çelik kiriş. 5 Takviyeli beton plâka. 6 Styro köpüğü. 7 Mantar levha. 8 Buhar geçirtmez yalıtkan. 9 Çelik telli beton. 10 Su geçirmez yalıtkan. Bu şekilde bir kaplanma sonucunda çatı altında hava ceketinden bir boşluk yapılmış olmaktadır. Termik yalıtkan, tavan - çatının takviyeli beton kaplamaları üzerine yerleştirilmektedir. ^ Dikeyine konan termik yalıtkanlar ise, takviyeli betondan yapılmış dış duvar posta kaplamalarının üzerine yerleştirilmektedir (Şekil : 4).

20 ŞEKİL 4 Dış duvarın ayrıntıları 1 Dikme. 2 ÇeJik gergi oku. 3 Takviyeli beton; posta; kaplaması. 4 Styro köpüğü. 5 Buhar geçirtmez yalıtkan. 6 Takviyeli beton; posta; kaplaması. 7 Beton, duvar, dikmeleri Dış duvar, dörder metre yükseklikte ve her biri müstakil olarak soğuk depo yapısına dış taraftan (forme) şekilli iliştirme parçalı kornişlerle bağlantılı takviyeli beton posta kaplamalarından meydana gelir. Yalnız bu kaplamalar yüksekliklerinin yrısı, dış duvar kornişlerin üst seviyesinde soğuk depo dikmelerine, çelik çubuk bağlantılarla tutturulmaktadır. Isı kaybını azaltm^ak için dikmeler (soğuk odalara ortasına koyma sisteminin tersine olarak) bütün yükseklikleri boyunca yalıtılarak dış duvarlara yerleştirilmektedir. Oda tarafındaki termik yalıtkanlar ve oda ile iç duvarlar arasını korumak için; 1-1,5 metrelik beton etek kaplamalar dizisi kullanılmaktadır. Bu etek kaplamalar dizisi çelikten üçgen makaslı posta kirişi üzerine tesbit edilirler. Termik yalıtkan olarak 24/30 kg. m^ özgül ağırlığında polystyren köpüğü kullanılmıştır. Yalıtkanlar 1-1,5 metrelik «buhar durdurucu» ince yalıtkan tabaka üzerine yerleştirilmektedir. Tavan - çatı üzerindeki (80 C üzerindeki sıcaklığa dayanıklılık özelliğindeki) polystyren köpüğü, mantar plâkalarla korunmaktadır. Bütün bunlar çatıyı örtme ödevini yapmaktadır. Prefabrike elemanları depo yapısının inşasında yerlerine yerleştirmek, kaldırmak için kullanılacak gezici vincin kaldırma gücü üç tondur. Soğuk depo yapımında yapı elemanları donatılıp yapı tamamlandıkça^ çelik elemanlar (aşınmaya karşı korumak için) boyanmakta, beton plâkalar ise subye boyalar ile boyanmaktadır. Çatı kaplamakta.kullanılan termik yalıtkan ve «Buhar durdurucu» sistem malzemesi ve elemanları, yapı yerine taşınmakta ve orada yerleştirilmektedir. Yalnız yalıtkanları yerleştirmek, boyamada kullanılmakta olan iskeleler sökülür takılır cinstendir.

21 = «TİP I» SOĞUK DEPO YAPIMINDA KULLANILAN PREFABRİK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİ = Gerekli malzeme miktarı Malzemelerin ağırlığı Parça^ Elemanlarm tammlanması Çelik Kg/m2 Beton m3/m2 Çelik Beton Toplam Kg/m2 Kg/m2 Kg/m Dikmeler (Pillars) 6.80 Çatı tabam (Girder) Kiriş destek bağlantıları 9.15 (Truss Purlin) Çatı örtüsü (Roof Board) Dışduvar kaplaması (Outer wall slab) İçduvar çatı postası çubukları (inner wall spandrel) İçduvar Kaplaması (inner wall slab) T o p l a m Yukarıda gösterilen özelliklerde, termik ve buhar yalıtımında kullanılan elemanlarla, çatıya kaplanan alüminyum kafes levha gibi elemanların ağırlık ve gerekli miktarları kıyaslanmak üzere gösterilmemiştir. Her iki tip yapıda aynı miktarda ve ayni özellikte olarak kullanılan bu elemanlar, yapmakta olduğumuz kıyaslamayı etkilememektedir. «TİP II» YAPISI : Bu deponun yapısı iskelet yapı tipindedir. Takviyeli beton dikmeler 6/30 metre aralıklıdır (Şekil : 5).

22 ^^ni}/7 ^&^&rn, /fc.5f{f Çelik kirişler gergisi 30 metre aralıklıdır. Kiriş destekleri bağlantı donatımı evvelce anlatıldığı gibi serbest flençler üzerine oturtulmuş olarak 6 metre uzunlukta ve 1 metre aralıklarla donatılır. Bağlantı (Dikme- ŞEKÎL 6 Çatının ayırmtıları 1 Su geçirmez yalıtkan. 2 Takviyeli beton kaplama. 3 Çelik kiriş destek. 4 Buhar geçirtmez yalıtkan. 5 Styro köpüğü (izolasyon). 6 Çimento - Asbestos panolar. 7 Çelik çatı tabanı desteği. 8

23 lerinin) yüksekliği soğutma donatımmm yerleştirilmesine uygun olarak, 1 metre yüksekliktedir. Alüminyum kafesli kaplama (Şekil : 6) çatı kiriş dikmeleri postalarının altına tesbit edilmektedir. Çatı kiriş postaları üzerine, termik yalıtımı da sağlayan asbestoslu - beton panolar yerleştirilir. Takviyeli beton posta kaplamalar (1,5 dan 6 metreye kadar) çatı taban kirişi desteklerinin destek flençleri üzerine yerleştirilerek çatı kaplanmaktadır. Dış duvarlar perde tipinde olup, rüzgâr destek askıları ile; soğuk depo iskelet yapısına bitişik olarak yapılmış, çelik yapıdır, dış duvarlar; dikme sıralarına paralel olarak, termik yalıtkanın (izolasyonun) dış tarafına yerleştirilen rüzgâr destek askılarının yerleştirilmesiyle meydana gelmektedir (oda içi merkez dikmeleri de yalıtılmışlardır). Dış duvarın rüzgâr destek askıları ile, çelik iskelet arasına bir tabaka çimento kaplama (Şekil : 7) yapılmaktadır. Odanın içi Dış duvar ayrıntıları Odaların iç taraflarındaki yalıtkanları korumak maksadiyle çelikten üçgen makaslı posta kirişleri üzerine 1-1,5 metrelik takviyeli beton etek kaplama dizileri yapılmıştır. Duvar ve tavan yalıtkanları «STYRO Köpüğü» nden yapılmış ve destekli yapı içerisine yerleştirilir. Termik ve buhar durdurucu yalıtkanlar «Tip I» yapısında tanımlanan uygulamanın tıpkısı olarak yapılır. Yalnız buradaki tek fark çatı arası havalandırmanın yalıtkan yüzey sıcaklığını azalttığından, birinci Tip de tavan üzerine döşenen «STYRO Köpüğünü» korumak için mantar plâka döşenmemekte olmasıdır. Soğuk depo yapımının tüm yapısının inşası «Tip I» de anlatıldığı gibisir.

24 «TİP 11» SOĞUK DEPO YAPIMINDA KULLANILAN PREFABRİKE ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİ Gerekli malzeme miktayı Malzemelerin ağırlığı Elemanların Çelik Beton Çelik Beton Toplam Parça tanımlanması Kg/mZ m3/m2 Kg-/m2 Kg/m2 Kg/m2 1 Dikmeler (Pillar) _ Kirişler (Truss) Kiriş destek bağlantıları ,053 (Truss Purlin) 8.40 _ Çatı örtüsü (Roof Board) (Wind Brace) (Rüzgârlık) _ İçduvar çatı postası çubukları (Inner wall _ spandrel beam) 7 İçduvar kaplaması (inner wall slab) Dışduvar kaplama boyası (*) (outer wall plaster) P 0 p 1 a m TANIMLANAN İKİ TÎP YAPI ARASINDAKİ KIYASLAMA : Tanımlanan her iki tip yapının da kendilerine göre, fayda ve sakıncaları vardır. Bunlardan en önemlileri aşağıda verilmiştir. YALITKANLARIN SIZDIRMAZLIĞI : «TÎP I» Çatının termik yalıtımı yapısında yapı ile ilgili hiç bir delik yoktm-. Yalıtkan panolarını dış duvara tesbit eden çelik bağlantı donatımı ve dış duvarı dikmelere bağlayan çelik iskelet yapısının bağlantı çubukları duvar yalıtkanın içinden geçmektedir. Don çözme (defrost) işleminde döşemenin elektrikle ısıtma gücü ve masraflarını arttıran, oldukça çok sayıda yalıtılmamış çelik dikme, döşeme yalıtkanın içinden geçmektedir. «TİP II» de Termik yalıtkanları, kiriş desteklerine tesbit edilebilmek için delinmektedir. Bu bakımdan bu delinen postaların yeniden yalıtılması gerekmektedir. Çatıya yerleştirilen yalıtkan katları sonradan kiriş destek bağlantı- (*) 8 sayılı parça elemanları prefabrike olmayıp, yapı yerinde mekanik cihazlarla yapıldığından kaplama boyaları yerinde yapılmaktadır. Bu, yalnız iki tip yapının kıyaslanabilmesi için gösterildi.

25 larmın muhtemel gerilimle şekil değiştirmelerinden sakatlanmamaları için; özellikle çok dikkat edilerek yerleştirilmelidir. Dış duvarların yalıtkanlarında delik yoktur. Yalnız bir dikme dizisinde döşemeye delik açılmıştır, bu bakımdan döşemeyi ısıtmak için elektrik gücünü ve masrafını arttırmak gerekli değildir. «TİP II» yapı iskeletinin dış tarafında, üzerine yalıtkan döşenmesinde ve eğik olan çatı uçlarında kenarlarının çatı yalıtkanına ek olarak mantar plâka donatılmasından ötürü, %18,6 daha fazla Termik yalıtım ve Buhar - durdurucu malzemesi kullanılmasını istemektedir. YAPI AĞIRLIĞI VE GEREKLİ MALZEME : Yukarıda kıyaslamak özellikleri uygun olarak verilen yapı ağırlığı «TİP I» de; Kg./m' iken «TÎP II» de %41 daha hafif olarak 383,98 Kg./m^ dir. (Bir kıyaslama yapabilmek için arasında Polonya'da yapılan tek katlı bir eski sistem soğuk deponun ağırlığı 1391 Kg./m^ olduğunu hatırlatmak isteriz.) Yapıda gerekh çelik ihtiyacı «TİP II» de % 30 daha fazladır. (Bu artışın başlıca sebebi 30 metrelik çelik gergi kirişleridir.) Buna karşılık % 48 daha az beton harcanmaktadır. Bundan başk^ yukarıdaki kıyaslama sadece zemin üzerindeki yapı gövdesi üzerine yapılmıştır. Temel gibi göz önünde bulundurulması ve dikkate alınması bu gibi yapılarda şart olduğundan, kıyaslamayı etkilemediğinden yazımızda bahis konusu edilmemiştir. (NOT : İleride uygun bir zamanda soğuk depo temelleri hakkında bilgi verecek yazılarımız da sunulacaktır. İ.T.O. ve T.S.C.) «TÎP I» yapısında, dikmeler için daha çok sayıda temel yapımı gerekmektedir. Bunun sonucu olarak da harcanan çeliğe uygun olarak bu yapının toplam ağırlığı artmaktadır. «TÎP II» yapısında ise, (Çelik rüzgâr destek çubukları ile) yapı döşemesini tesbit edilebilen panolardan meydana gelen dış duvarların hafif olması nedeniyle, yalnız dikmelerin kendi ağırlıklarını taşıması için temel yapılmaktadır. YAPI YERÎNDEKÎ ÇALIŞMALAR : Her iki tip yapı sistemi prefabrike elemanlar esası üzerine kurulmuştur. Bu elemanlar (Çelik yapı iskeleti, beton kaplamalar, yalıtkan panoları ve benzerleri) sabit prefabrika işlemi yapan atölyelerde hazırlandıktan sonra yapı yerine gönderilip donatılmaktadır. Yapı inşa cihazları ve gezici plâtformlu vinçleri kullanılarak inşa edilmektedir.

26 «TÎP I» yapıda, temelin hazırlanması için açılacak temel çukurlarının kazı işlemi daha çoktur. Çatıların yapımı sayıları arttıkça (küçük de olsalar), fabrikasyonları ve yerinde donatılmaları için daha çok işçilik harcanmasını gerektirmektedir. Dış duvarların yapımı da, panoların kornişlerinin birleştirilmesinde kullanılan birleştirici çimentonun donmasını beklemek gibi zorunlu ve sakımlamaz duraklamalardan ötürü oldukça zaman almaktadır. Bu sebepten ötürü, «TİP II» yapımı daha kısa bir sürede tamamlanabilmektedir. Bu bakımdan yeniden kurulacak daha elverişli bir yapılış (inşa) organizasyonu ile daha çok elverişli olacağından bu hususta çalışmalar yapılmaktadır. Yapının ilk basamağında, soğuk deponun (dış duvarların rüzgâr destek çubukları, dikmeler, kirişler gibi) komple takviye edici yapısı ile çatı donatımı tam donatılarak yapı iskeleti meydana getirilir ve böylece yapının iç tarafı dış atmosferik hava şartlarına karşı korunulmuş olmaktadır. Yapının ikinci basamağında ise; gerekli ustalıkta işçilik ve dış hava şartlarının, kötü etkiler yapmasını önlemek için, içerinin müsaadesi nisbetinde özel iklim şartları hazırlandıktan sonra yalıtma üniteleri donatılarak yalıtma yapısı tamamlanır. «TÎP I» yapısının inşaasmda. Tavan - Çatının çelik yapı iskeleti üzerine dışarıdan termik yalıtkanın döşenme işlemi biraz karışık ve dış hava şartlarına bağlıdır. Çatı ve döşenen termik yalıtkanlar ve «Buhar - durdurucu» sistemlerinin, uzun süre dayanmaları bunların ancak ve özellikle iyi iklim şartlarında ve özel örtüler altında yerleştirilmelerine bağlıdır. Bu örtüler fiatları bakımından çok pahalı olduğu gibi sadece yapıyı yağmurdan korurlarsa da, yalıtkanların havanın nemi ile kaplanmasına karşı tam koruyamadıklarından yetersiz ve uygun değildirler. Özellikle prefabrike elemanların uygulanmasında malzeme nakliyatı, yapı şantiye masraflarını dolayisiyle yapı maliyetini etkilemektedir. «TÎP II» yapısı, hafif elemanlardan (örneğin dış duvar rüzgâr destek çubukları, veya çatı kirişleri gibi inşaat yerinde birleştirilen elemanlar) meydana geldiğinden, nakliyata daha uygun ve maliyeti daha da azaltıcıdır. «TÎP I» yapısındaki oldukça fazla sayıdaki ağır kaplamaların taşınmaları, maliyet fiyatını ciddi surette arttırmaktadır. SOĞUK DEPOLARIN ÎŞLETME VE BAKIM TUTUMLARI : «TÎP I» yapılarda soğuk depoların içerisine yerleşmiş bulunan ve %3 yer kaplayan dikmeler, depolama alanını azaltmaktadır. Buna ek olarak, palet üzerinde veya konteynerler içinde depolama uygulandığı zaman;

A. PROJE BİLGİLERİ 2 B. DEPO HACMİ 4 C. YAPI BİLEŞENLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE ISI İLETİM KATSAYILARI 5 1)DIŞ DUVAR 5 2)İÇ DUVAR 5 3)TAVAN 6 4)TABAN 6

A. PROJE BİLGİLERİ 2 B. DEPO HACMİ 4 C. YAPI BİLEŞENLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE ISI İLETİM KATSAYILARI 5 1)DIŞ DUVAR 5 2)İÇ DUVAR 5 3)TAVAN 6 4)TABAN 6 A. PROJE BİLGİLERİ 2 B. DEPO HACMİ 4 C. YAPI BİLEŞENLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE ISI İLETİM KATSAYILARI 5 1)DIŞ DUVAR 5 2)İÇ DUVAR 5 3)TAVAN 6 4)TABAN 6 D.ISI YÜKÜ HESABI 7 1. Trasnsmisyon Isı Yükü 7 2- İnfilitrasyon

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması

YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması Yrd.Doç.Dr. Emrah MADENCİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI NEDİR? Canlıların beslenme ve barınma

Detaylı

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.!

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.! ÜRÜN TANIMI; Granülometrik karbonat tozu, portlant çimentosu ve çeşitli polimer katkılar ( yapışma, esneklik, suya karşı direnç ve aşırı soğuk ve sıcağa dayanmı arttıran ) birleşiminden oluşan, seramik,

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi POLİETİLEN KÖPÜK Etilen ve propilen maddelerinden

Detaylı

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR ÇELİK PREFABRİK YAPILAR 3. Bölüm Duvarlar. 4. Bölüm Kafes Kirişler. Duvarlar Çelik çerçeveli yapılarda kullanılan duvarlar da taşıyıcı yapı elemanları gibi çoğunlukla prefabriktir. Bu özellik üretimin

Detaylı

ÜRÜNLERİN SOĞUKTA MUHAFAZASI VE NEMLENDİRMENİN ÖNEMİ

ÜRÜNLERİN SOĞUKTA MUHAFAZASI VE NEMLENDİRMENİN ÖNEMİ ÜRÜNLERİN SOĞUKTA MUHAFAZASI VE NEMLENDİRMENİN ÖNEMİ Meyve ve Sebzeler, hasatlarından sonra da yaşamlarını sürdürürler, solunumları devam eder. Bunun sonucunda niteliklerini kaybederek bozulurlar. Bu bozulmayı

Detaylı

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Ümit ÖZKAN 1, Ayşe DEMİRTAŞ 2 Giriş: Yapıblok, Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş. tarafından 1996 yılından beri endüstriyel üretim yöntemleri ile üretilen

Detaylı

BÖLÜM 3 SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARI

BÖLÜM 3 SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARI BÖLÜM 3 SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARI Bir soğutma tesisinin yapılandırılmasında ilk iş tesisin soğutma gereksiniminin hesaplanmasıdır. Bu nedenle, soğuk kayıplarının ya da ısı kazançlarının iyi belirlenmesi

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Formlandırılmış alüminyum kompozit panel kaplamalarının alt taşıyıcı strüktürlerinin yardımı ile mimarinize farklı yenilikler katması, sadece formları

Detaylı

UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Mutlu SEÇER* ve Özgür BOZDAĞ* *Dokuz Eylül Üniv., Müh. Fak., İnşaat Müh. Böl., İzmir ÖZET Bu çalışmada, ülkemizde çelik hal

Detaylı

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası 2012 KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası Konya Karapınar da yapılması planlanan 300 Kişilik Öğrenci yurduna ait genel bilgi ve maliyet çalışması Halil ATLI ESEER İNŞAAT 03.02.2012

Detaylı

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Yapılarda, kirli havayı dışarı atma, binaya temiz hava temin etme,

Detaylı

Üzerinde yaşadığımız Dünya da tüm maddeler katı, sıvı ve gaz halde bulunur. Daha önce öğrendiğimiz gibi bu maddeler hangi halde bulunursa bulunsun,

Üzerinde yaşadığımız Dünya da tüm maddeler katı, sıvı ve gaz halde bulunur. Daha önce öğrendiğimiz gibi bu maddeler hangi halde bulunursa bulunsun, Madde ve Isı Üzerinde yaşadığımız Dünya da tüm maddeler katı, sıvı ve gaz halde bulunur. Daha önce öğrendiğimiz gibi bu maddeler hangi halde bulunursa bulunsun, bunları oluşturan tanecikler hareket halindedir.

Detaylı

ÇATILAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ÇATILAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATILAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATILAR Bir yapıyı üstünden etkileyen yağmur, kar, rüzgar, sıcak ve soğuk

Detaylı

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI DUVAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI BLOK DUVAR Alçı panel, alçının belirli oranda suyla karıştırılıp

Detaylı

Dachrock DACHROCK TERAS ÇATILAR. Dachrock, yüksek yük kapasiteli teras çatılarda ısı, ses ve yangın yalıtımı olarak kullanılmaktadır.

Dachrock DACHROCK TERAS ÇATILAR. Dachrock, yüksek yük kapasiteli teras çatılarda ısı, ses ve yangın yalıtımı olarak kullanılmaktadır. FİYAT LİSTESİ Rockwool Fiyat si Sayfa Teras Çatılar Dachrock...3 Durock.....4 Roofrock...5 Yüzer Döşemeler Steprock ( Steprock ND, HD )...........6, 7 Floorrock ( Floorrock C )....... 8 Ara Bölme Duvarları

Detaylı

DİLATASYON DERZİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

DİLATASYON DERZİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DİLATASYON DERZİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DİLATASYON DERZİ Yapının kendi ağırlığından ya da oturduğu zeminden

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

Sistem Donanım Metal : Başlıca Faliyet / Üretim Konuları. Çelik Izgara

Sistem Donanım Metal : Başlıca Faliyet / Üretim Konuları. Çelik Izgara Sistem Donanım Metal : Başlıca Faliyet / Üretim Konuları Çelik Izgara Sistem Donanım Ltd. Şti.,ızgara döşeme, geçit ızgara, kanal ızgara, hendek ızgara, platform ızgara ve çelik yapılar, inşaat metal kalas,

Detaylı

DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI

DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI Döşemelerde ısı yalıtımı için

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ TAŞ YÜNÜ

KATI YALITIM MALZEMELERİ TAŞ YÜNÜ KATI YALITIM MALZEMELERİ TAŞ YÜNÜ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TAŞ YÜNÜ Taş yünü, volkanik bir kaya olan bazalt

Detaylı

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller EVHRAC Fonksiyonu Bilindiği gibi binalarda hava kalitesinin arttırılması için iç ortam havasının egzost edilmesi ve yerine taze hava verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Her ne kadar ısı geri kazanım cihazları

Detaylı

Gelişmiş olan ülkelere göre Türkiye de kişi başına tüketilen enerji miktarı 1/3 oranında olmasına karşın, ısınma için sarf ettiğimiz enerji 2 kat

Gelişmiş olan ülkelere göre Türkiye de kişi başına tüketilen enerji miktarı 1/3 oranında olmasına karşın, ısınma için sarf ettiğimiz enerji 2 kat YALITIM Yapı ve yapının içindekileri (eşya, insan, hayvan v.b) dış ortamın olumsuz etkilerinden (su, rutubet, ses, ısı ve yangın) korumak için alınan önlemlere yalıtım denir. Yalıtım Çeşitleri Şunlardır:

Detaylı

KALIP VE İSKELE. Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR

KALIP VE İSKELE. Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR KALIP VE İSKELE Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR Betonun mimari ve statik açıdan gerekli formu almasını sağlayan ve beton yeterli dayanım kazanıncaya kadar onu taşıyan yardımcı yapı elemanlarına KALIP denir.

Detaylı

ÇELİK YAPILAR. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe

ÇELİK YAPILAR. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe ÇELİK YAPILAR Cephe elemanı yatay ve düşey elemanların oluşturduğu forma bağlı olarak rüzgar yüklerini iki yada tek doğrultuda aktarır. Bu, döşemenin düşey yükler altındaki davranışına benzer. 8 1 Çelik

Detaylı

UYGULAMA VE SATIŞ BAYİİ

UYGULAMA VE SATIŞ BAYİİ UYGULAMA VE SATIŞ BAYİİ DEĞERLİ APARTMAN SAKİNLERİ ISI YALITIMI DOĞRU YAPILIRSA YATIRIMDIR HEMDE KAZANDIRAN BİR YATIRIMDIR....VE BİZ DEST YAPI OLARAK ATACAĞANIZ BU DOĞRU ADIMDA 14 YILLIK YAPI UYGULAMALARI

Detaylı

DÖRT MEVSİM SORUNSUZ YALITIM KEYFİ

DÖRT MEVSİM SORUNSUZ YALITIM KEYFİ www.altuninsaat.com.tr bilgi@altuninsaat.com.tr DÖRT MEVSİM SORUNSUZ YALITIM KEYFİ SPREY POLİÜRETAN KÖPÜK NEDİR? Sprey Poliüretan Köpük; Mobil izolasyon aracı içerisinde bulunan özel donanımlı makine

Detaylı

%98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır

%98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır isonaturelle nedir? isonaturelle, çok amaçlı bir yalıtım malzemesidir. %98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır Soğuğa karşı Sıcağa

Detaylı

Modüler. Su Depoları. Neden Modüler Depo

Modüler. Su Depoları. Neden Modüler Depo Su Depoları Neden Depo Çağımızın en modern su depolama tekniği MODÜLER SU DEPOLARINDA MEKSİS DÜNYA LİDERİ... 1 tondan 10.000 ton kapasiteye kadar... En dar yerlerden parçalar halinde geçirilerek istenilen

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ EKSTRÜDE POLİSTREN LEVHA

KATI YALITIM MALZEMELERİ EKSTRÜDE POLİSTREN LEVHA KATI YALITIM MALZEMELERİ EKSTRÜDE POLİSTREN LEVHA Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi EKSTRÜDE POLİSTREN KÖPÜK (XPS)

Detaylı

I S I T M A S T A N D A R T L A R I

I S I T M A S T A N D A R T L A R I I S I T M A S T A N D A R T L A R I TS 2736 16.06.1977 Çıkış Suyu Sıcaklığı 110 C'den Daha Yüksek Kızgın Sulu Isıtma Tesisleri TS 4662 24.12.1985 Gemi Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Tesisat Projeleri

Detaylı

Tasarruflu Doğal gaz kullanımı

Tasarruflu Doğal gaz kullanımı Tasarruflu Doğal gaz kullanımı TASARRUFLU DOĞAL GAZ KULLANIMI Çatı izolasyonunuz yetersiz ise izolasyonunuzu uygun bir şekilde yaptırınız. Çatınızdaki ısı kaybınız %20 civarındadır. Bu şekilde ısıtma maliyetinizi

Detaylı

HAKKIMIZDA NEDEN BAŞAT?

HAKKIMIZDA NEDEN BAŞAT? HAKKIMIZDA Firmamız uzun yıllardır DAMLA LAMİNASYON adı altında tekstil sektöründe hizmet vermektedir. Yüksek kalitede hizmet vermeyi ilke edinen firmamız yapmış olduğu AR-GE araştırmaları sonucu izolasyon

Detaylı

TEKNİK BÜLTEN. VERİ MERKEZİ Alabushevo/Rusya. 14 MW Toplam Kurulu Soğutma Kapasitesi

TEKNİK BÜLTEN. VERİ MERKEZİ Alabushevo/Rusya. 14 MW Toplam Kurulu Soğutma Kapasitesi Hava Koşullandırma Haber Bülteni / Sayı 91 Ocak 2015 / Sayı 72 TEKNİK BÜLTEN VERİ MERKEZİ Alabushevo/Rusya Yüksek Enerji Tasarrufu Yüksek Güvenilirlik Yeşil Bir Veri Merkezi İçin Modern Çözüm 14 MW Toplam

Detaylı

PREFABRİKE AHŞAP YAPILAR ve UYGULAMA OLANAKLARI

PREFABRİKE AHŞAP YAPILAR ve UYGULAMA OLANAKLARI PREFABRİKE AHŞAP YAPILAR ve UYGULAMA OLANAKLARI Ahşap malzeme, sahip olduğu özellikler nedeni ile yapı malzemesi olarak önemli bir yere sahiptir. Günümüz teknolojik olanakları çerçevesinde yapay ahşap

Detaylı

Zettex Yangına Dayanıklı İzolasyon Ürünleri

Zettex Yangına Dayanıklı İzolasyon Ürünleri YANGNA AYANKL Zettex Yangına ayanıklı İzolasyon Ürünleri Yangın güvenliği son yıllarda giderek daha fazla önem kazanan bir konu olmuştur. Yangın güvenliğinin başlangıç noktası bölmelere ayırmadır. Buna

Detaylı

AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. HAKKIMIZDA Firmamız Yüksek Isı İzolasyon Ürünleri Ve Teknik Tekstil Ürünleri Üzerine Uzmanlaşmış Kadrosuyla Uzun Yıllardır Sektörde Hizmet Vermektedir.

Detaylı

Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik

Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik Doğal Taşınımlı Sıcak Su Sistemleri Doğal taşınımlı sıcak su tesisatında, su dolaşımı yerçekimi ivmesi yardımıyla sağlanır. Alttan

Detaylı

Paket Tip Isı Pompaları

Paket Tip Isı Pompaları Paket Tip Isı Pompaları Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Tesisat ekipmanları aynı gövdenin içine yerleştirilmiş Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma,

Detaylı

UYGULAMA TALİMATLARI 1/5

UYGULAMA TALİMATLARI 1/5 UYGULAMA TALİMATLARI 1/5 Sevgili Müşterimiz, Par-ky zemini seçtiğiniz için teşekkür ediyoruz. Uygulamaya başlamadan önce, bu talimatları dikkatlice okumanız gerekmektedir. UYGULAMA MALZEMELERİ (resim 1)

Detaylı

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Soğutma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Soğutma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERALARIN TASARIMI (Seralarda Soğutma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Soğutma Sistemleri Seralarda yetiştirme ve üretim sezonunu uzatmak, Birim

Detaylı

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Sayfa : 1 Bina Bilgileri BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin Adı : ISORAST DEFNE Binanın Adı : DEFNE Ada/Parsel : Sokak-No : Semt : İlçe : İl : ISTANBUL Dizayn Bilgileri: Brüt Hacim : 593 Net Kullanım

Detaylı

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır.

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Standart ürünlerde çevre dostu R407c soğutucu akışkan kullanılmaktadır. Su sıcaklık rejimine veya isteğe göre farklı soğutucu akışkan ile sistem oluşturulabilmektedir.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Deney Laboratuvarı Adresi : TOSB TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde 15. Yol No:1 Çayırova KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0262 658 16 62 Faks

Detaylı

ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER. DÖŞEMELER Yerinde Dökme Betonarme Döşemeler

ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER. DÖŞEMELER Yerinde Dökme Betonarme Döşemeler Döşemeler, yapının duvar, kolon yada çerçeve gibi düşey iskeleti üzerine oturan, modülasyon ızgarası üzerini örterek katlar arası ayırımı sağlayan yatay levhalardır. ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE Döşemeler,

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT Kesit çıkarma ve Merdivenler MERDİVENLER Bir yapıda birbirinden farklı iki seviye arasında muntazam aralıklı, yatay

Detaylı

BERTOUR Destekleme sistemi Broşürü BERTOUR. Destekleme sistemi. v2014/01tr

BERTOUR Destekleme sistemi Broşürü BERTOUR. Destekleme sistemi. v2014/01tr BERTOUR Destekleme sistemi Broşürü BERTOUR Destekleme sistemi v2014/01tr Güçlü ve esnek 02 Güvenilir Sadeliği ve Uluslararası Kalite Standardı İle Sınıfının En İyisi Bertour destekleme sistemi, inşaat

Detaylı

üniversal- ultralam ULTRALAM LVL modern kompozit bir yapı malzemesidir. ULTRALAM LVL kozalaklı ağaçlardan ( çam-ladin ) veya karışımından üretilir.

üniversal- ultralam ULTRALAM LVL modern kompozit bir yapı malzemesidir. ULTRALAM LVL kozalaklı ağaçlardan ( çam-ladin ) veya karışımından üretilir. üniversal- ultralam ULTRALAM LVL modern kompozit bir yapı malzemesidir. ULTRALAM LVL kozalaklı ağaçlardan ( çam-ladin ) veya karışımından üretilir. ULTRALAM LVL ağaçlardan tabakalar halinde soyularak yapıştırılmış

Detaylı

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Seralarda Isıtma Sistemlerinin Planlanması Bitki büyümesi ve gelişmesi

Detaylı

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar;

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar; DUVARLAR Yapılarda bulunduğu yere göre, aldığı yükleri temele nakleden, bina bölümlerini birbirinden ayıran, bölümleri çevreleyen ve yapıyı dış tesirlere karşı koruyan düşey yapı elemanlarına duvar denir.

Detaylı

YENİ YÖNETMELİĞE UYGUN YALITIM VE DUVAR DOLGU MALZEME SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON

YENİ YÖNETMELİĞE UYGUN YALITIM VE DUVAR DOLGU MALZEME SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yalıtım Kongresi 23-24-25 Mart 2001 Eskişehir-Türkiye YENİ YÖNETMELİĞE UYGUN YALITIM VE DUVAR DOLGU MALZEME SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON ÖZET M. Gökhan KORKMAZ MARDAV Yalıtım

Detaylı

IHRA-HP modeli ısı pompalı ısı geri kazanım üniteleri 6 ana model ile 750 m /h'ten 4000m /h'e kadar çok geniş bir uygulama alanını kapsarlar.

IHRA-HP modeli ısı pompalı ısı geri kazanım üniteleri 6 ana model ile 750 m /h'ten 4000m /h'e kadar çok geniş bir uygulama alanını kapsarlar. IHRA-HP IHRA-HP modeli ısı pompalı ısı geri kazanım ünitelerindeki temel prensip, egzost edilen hava ile taze havanın ısıtılıp veya soğutularak ısı geri kazanım yapılmasının yanında, ısı pompası sayesinde

Detaylı

DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI

DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI Sirkülasyon, kelime anlamı olarak; insan akımı, deveran, gidip gelme hareketlerini ifade etmektedir. Düşey sirkülasyon ise insanların bir noktadan farklı bir kottaki noktaya

Detaylı

SOĞUK DEPO SĐSTEMLERĐ

SOĞUK DEPO SĐSTEMLERĐ SOĞUK DEPO SĐSTEMLERĐ Soğuk oda,özel anlamı ile gıda maddelerinin normal şartlarda saklanabilir sürelerinden daha uzun süre saklanabilmesi için ihtiyaca uygun şartlarda soğutulan ve nem durumu kontrol

Detaylı

Eğim dereceleri Merdivenler

Eğim dereceleri Merdivenler PEYZAJ YAPILARI 1 DERSİ Merdivenler Farklı iki yükseklik arasındaki bağlantıyı sağlayan sirkülasyon aracı, düzenli aralıklı, yatay kademelerden meydana gelirse merdiven adını alır. 7. Hafta Eğimler ve

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

BIRAKIN KUTUP AYILARI RAHAT UYUSUN

BIRAKIN KUTUP AYILARI RAHAT UYUSUN POLAR İZOLASYON ISI İZOLASYONU TANITIM BROŞÜRÜ İçinde bulunduğumuz yüzyılda hızlı endüstrileşmenin sonucu olarak ortaya çıkan enerji ihtiyacı ve bu ihtiyacın yaklaşık % 90 oranında fosil türevli yakıt

Detaylı

ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI

ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI Burada hazırlanan akustik malzeme pozları örnektir. İncelenmesi amacıyla bilgilerinize sunulmuştur. Size özel pozların oluşturulması

Detaylı

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Yapının kendi yükü ile üzerine binen hareketli yükleri emniyetli

Detaylı

Satılık Endüstriyel Tesis Yatırım Fırsatı

Satılık Endüstriyel Tesis Yatırım Fırsatı Satılık Endüstriyel Tesis Yatırım Fırsatı TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İZMIR - TÜRKİYE Fiziki Tarif Söz konusu Gayrimenkul 125.000 m² lik bir arsa üzerinde 20.922,75 m² lik bir kapalı alana sahiptir. Gayrimenkul,

Detaylı

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Çevre Koşullarının Denetimi) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Çevre Koşullarının Denetimi) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERALARIN TASARIMI (Seralarda Çevre Koşullarının Denetimi) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Çevre Koşulları Sera içi çevre koşulları, -Sıcaklık, -Bağıl nem,

Detaylı

Bosch Termosifon Tip Paket Güneş Enerji Sistemi: Müstakil evler ve apartmanlar için uygun fiyatlı, hijyenik ve çevre dostu sıcak su.

Bosch Termosifon Tip Paket Güneş Enerji Sistemi: Müstakil evler ve apartmanlar için uygun fiyatlı, hijyenik ve çevre dostu sıcak su. Bosch Termosifon Tip Paket Güneş Enerji Sistemi: Müstakil evler ve apartmanlar için uygun fiyatlı, hijyenik ve çevre dostu sıcak su. Güneş enerjisinden yararlanmak artık çok kolay. Termosifon Tip Paket

Detaylı

Çift Plaka Taşıyıcı Duvar Panelleri

Çift Plaka Taşıyıcı Duvar Panelleri Çift Plaka Taşıyıcı Duvar Panelleri Prefabrik yarı mamul plakları çalıştırma fikri, sadece döşemeler için değil aynı zamanda duvarlar içinde, kısmen prefabrik duvar elemanları ile yeni bir bina sisteminin

Detaylı

BIRAKIN KUTUP AYILARI RAHAT UYUSUN

BIRAKIN KUTUP AYILARI RAHAT UYUSUN 02.06.2009 Sayfa 1 / 11 İçinde bulunduğumuz yüzyılda hızlı endüstrileşmenin sonucu olarak ortaya çıkan enerji ihtiyacı ve bu ihtiyacın yaklaşık % 90 oranında fosil türevli yakıt tüketimi ile giderilmesi

Detaylı

ISI, SU VE SES İZOLASYONUNDA KESİN ÇÖZÜM

ISI, SU VE SES İZOLASYONUNDA KESİN ÇÖZÜM ISI, SU VE SES İZOLASYONUNDA KESİN ÇÖZÜM ÇATI YALITIMI TERAS YALITIMI TEMEL PERDE YALITIMI KATLAR ARASI YALITIM BORU HATTI YALITIMI SOĞUK HAVA DEPO YALITIMI DONDURUCU YALITIMI TANK-SİLO YALITIMI DEPO YALITIMI

Detaylı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı IGK cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını karşılamak amacı ile tasarlanmış alüminyum

Detaylı

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Dünyamızda milyarlarca yıl boyunca oluşan fosil yakıt rezervleri; endüstri devriminin sonucu olarak özellikle 19.uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren

Detaylı

Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır?

Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır? Problem / Çözüm Önerileri Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır? Yapıların tipine ve kullanım amacına göre ısı yalıtımı kadar, yangın ve ses yalıtımı da önem taşır. Özellikle, Yüksek

Detaylı

B) KONDENSERLER. Q=m x Cp x ΔT. Kondenserleri su veya hava kullanma durumuna ve yapılış şekillerine göre 6 grupta toplamak mümkündür.

B) KONDENSERLER. Q=m x Cp x ΔT. Kondenserleri su veya hava kullanma durumuna ve yapılış şekillerine göre 6 grupta toplamak mümkündür. B) KONDENSERLER Kompresörden kızgın buhar olarak basılan soğutucu akışkanın kızgınlığının alındığı, yoğuştuğu ve soğuduğu ısı değiştiricilerdir Bu kısımda evaporatörlerde alınan ısı ile kompresör yoluyla

Detaylı

KONDENSER ÜNİTESİ KATALOĞU

KONDENSER ÜNİTESİ KATALOĞU En Direk Soğutma!! İklimlendirme ve soğutma alanında hızla gelişen teknoloji bu alanda arge faaliyetleri yapılmasının önünü açmıştır. Kondanser ve evaparatör sistemlerinin daha efektif hale gelmesi ve

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

Tünel kalıplar yardımıyla, yapının taşıyıcı elemanları bitirme işlemlerinin çoğunluğu geleneksel tekniklerle gerçekleştirilmektedir.

Tünel kalıplar yardımıyla, yapının taşıyıcı elemanları bitirme işlemlerinin çoğunluğu geleneksel tekniklerle gerçekleştirilmektedir. TÜNEL KALIP ELÇĐN TAŞ TÜNEL KALIP Tünel kalıp sistemi, yapıların döşeme ve duvarlarının büyük kalıp elemanları ile bir kerede döküldüğü, yerinde beton dökülmesine dayalı bir yapım sistemidir. Tünel kalıplar

Detaylı

EPS VE XPS ÜRETİM EKSTRÜDE POLİSTREN (XPS)

EPS VE XPS ÜRETİM EKSTRÜDE POLİSTREN (XPS) EPS VE XPS ÜRETİM EKSTRÜDE POLİSTREN (XPS) Polistiren hammaddesinden ekstrüzyon yolu ile üretilmektedir. Kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve basma mukavemetinde, değişikkenar ve yüzey şekillerinde

Detaylı

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları Bu standart betonarme yapı elemanları ve yapıların kullanım amaç ve süresine uygun güvenlikte tasarlanması hesaplanması, boyutlandırılması ve

Detaylı

ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR

ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR 2. Bölüm Temel, kolon kirişler ve Döşeme 1 1. Çelik Temeller Binaların sabit ve hareketli yüklerini zemine nakletmek üzere inşa edilen temeller, şekillenme ve kullanılan malzemenin

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA 1 V. TEMELLER Yapının ağırlığı ve faydalı yüklerini zemine aktaran yapı elemanlarına "TEMEL" denilmektedir. Temelin oturacağı doğal zemine ise "TEMEL YATAĞI" denir.

Detaylı

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ŞARTNAMELER PREFİ PREFABRİK YAPI ENDÜSTRİ BİLİŞİM VE TİCARET LTD.ŞTİ. 27/200 FORMLU TRAPEZOİDAL

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA

KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi EXPANDE POLİSTREN KÖPÜK (EPS)

Detaylı

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir.

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Mimari ve statik tasarım kolaylığı Kirişsiz, kasetsiz düz bir tavan

Detaylı

www.daliform.com Eğimli veya düz havalandırmalı çatılar için tek kullanımlık kalıp

www.daliform.com Eğimli veya düz havalandırmalı çatılar için tek kullanımlık kalıp www.daliform.com Eğimli veya düz havalandırmalı çatılar için tek kullanımlık kalıp AÇIKLAMALAR Hava, nem Radon Havalandırma Sertifikalar SANTRAL Telefon Faks +39 422 203 +39 422 00234 ULUSLARARASI TİCARET

Detaylı

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Sayfa : 1 Bina Bilgileri BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin Adı : ISORAST DOĞANAY Binanın Adı : DOĞANAY Ada/Parsel : Sokak-No : Semt : İlçe : İl : İSTANBUL Dizayn Bilgileri: Brüt Hacim : 441,92 Net

Detaylı

İKLİMLENDİRME NEDİR?

İKLİMLENDİRME NEDİR? İKLİMLENDİRME NEDİR? İnsan, hayvan ve bitkilerin konforu veya endüstriyel bir ürünün üretilmesi için gerekli olan iklim şartlarının (sıcaklık, nem, hava hızı, taze hava miktarı vb) otomatik olarak sağlanması

Detaylı

AKSESUARLAR BAZA AKSESUARLARI. Materyal. Gerekli : Montajında M12 x 30 vida ve pul gereklidir. Sf **

AKSESUARLAR BAZA AKSESUARLARI. Materyal. Gerekli : Montajında M12 x 30 vida ve pul gereklidir. Sf ** BAZA AKSESUARLARI SABİT BAZA : 3,00 mm Galvaniz sac + RAL 7012 boya : Baza genişlik : 2 adet baza ve bağlantı parçaları. Baza derinlik : 2 adet baza ve bağlantı parçaları. Gerekli : Montajında M12 x 30

Detaylı

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Döşemeler 2015 Betonarme Döşemeler Giriş / Betonarme Döşemeler Kirişli plak döşemeler Dişli (nervürlü)

Detaylı

Tavan. 4 Kenarı Pahlı COREX

Tavan. 4 Kenarı Pahlı COREX Tavan 4 Kenarı Pahlı COREX Tavan 4 Kenarı Pahlı COREX Teknik Özellikler Asma Tavan Uygulamaları Bölme Duvar Uygulamaları Derz Dolgu İşlemi Teknik Özellikler 2 3 6 6 7 4 Kenarı Pahlı COREX İzsiz birleşim

Detaylı

PEFLEX LEVHA. Uygulama

PEFLEX LEVHA. Uygulama PEFLEX LEVHA Isı Yalıtımı Yoğuşma Kontrolü İzocam Peflex, iklimlendirme, soğutma, güneş enerjisi sistemlerinde ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlamak üzere üretilen kapalı gözenekli hücre yapısına sahip

Detaylı

BORULARDA ISI KAYBI VE YALITIMI

BORULARDA ISI KAYBI VE YALITIMI Makale BORULARDA ISI KAYBI VE YALITIMI Y. Müh. Gökhan ÖZBEK Özet: Bu yazıda ısıtma tesisatında kullanılan borulardan olan ısı kaybı üzerinde durulmuştur. Isıtılmayan hacimlerden geçen sıcak su borularından

Detaylı

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Dünyamızda milyarlarca yıl boyunca oluşan fosil yakıt rezervleri; endüstri devriminin sonucu olarak özellikle 19.uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

Cepheye önce daima Baumit UniPrimer Astar uygulaması yapılmalıdır!

Cepheye önce daima Baumit UniPrimer Astar uygulaması yapılmalıdır! Baumit FineTop (UniversalPutz Fein) Kaplama Ürün Đç ve dış cepheler için, kullanıma hazır, nefes alma kabiliyetine sahip, ince katmanlı (son kat) kaplama. Elle veya makineli olarak uygulanabilir. Özel

Detaylı

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ Ön çöktürme havuzlarında normal şartlarda BOİ 5 in % 30 40 ı, askıda katıların ise % 50 70 i giderilmektedir. Ön çöktürme havuzunun dizaynındaki amaç, stabil (havuzda

Detaylı

SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık termometre

SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık termometre SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık maddedeki moleküllerin hareket hızları ile ilgilidir. Bu maddeler için aynı veya farklı olabilir. Yani; Sıcaklık ortalama hızda hareket eden bir molekülün hareket (kinetik) enerjisidir.

Detaylı

BATIKENT, TAM ISI YALITIMLI 5.000 KONUTTA İŞLETME DÖNEMİ SONUÇLARI

BATIKENT, TAM ISI YALITIMLI 5.000 KONUTTA İŞLETME DÖNEMİ SONUÇLARI 77 BATIKENT, TAM ISI YALITIMLI 5.000 KONUTTA İŞLETME DÖNEMİ SONUÇLARI Abdullah BİLGİN ÖZET Proje, uygulama ve işletme dönemini yaşadığımız 50,000 konutluk Batıkent projesinde, ısı yalıtımı uygulamasına,

Detaylı

TİP GENİŞLİK (mm) Güç (W/m²) Uzunluk (m) Toplam Güç Toplam Aktif. (W) Eset 60-1,5/50

TİP GENİŞLİK (mm) Güç (W/m²) Uzunluk (m) Toplam Güç Toplam Aktif. (W) Eset 60-1,5/50 ECOFILM Isıtma Folyoları En yeni teknolojilerden yararlanılarak üretilen Ecofilm ısıtma folyoları, özellikle büyük yüzeylerin ısıtılmasında kullanılıyor. Bu ısıtma sistemleri; grafit kaplamalı polyester

Detaylı

KLİMA NEDİR? NASIL ÇALIŞIR? NE YAPAR?

KLİMA NEDİR? NASIL ÇALIŞIR? NE YAPAR? KLİMA NEDİR? NASIL ÇALIŞIR? NE YAPAR? İhtiyaca ve amaca göre bulunduğu ortamı konfor şartlarına getiren veya konfor şartlarında tutan cihazlara klima denir. Klima cihazları genel olarak, her hangi bir

Detaylı

Askılar, Raflar ve Konveyörler

Askılar, Raflar ve Konveyörler Askılar, Raflar ve Konveyörler Tavsiyeler Askılar ve Raflar olabildiğince küçük olmalıdır. Askılar parçalardan toz partiküllerini uzaklaştırmamalıdır. Askılar parçalarla sürekli tekrarlanan temas halinde

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON BETON KARIŞIM HESABI Beton; Çimento, agrega (kum, çakıl), su ve gerektiğinde katkı maddeleri karıştırılarak elde edilen yapı malzemesine beton denir. Çimento Su ve katkı mad. Agrega BETON Malzeme Türk

Detaylı