Böbrek Biyopsisine Yaklaşım

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Böbrek Biyopsisine Yaklaşım"

Transkript

1 Böbrek Biyopsisine Yaklaşım Prof. Dr. B. Handan Özdemir Başkent Üniversitesi Ankara

2 Renal Doku Örneklenmesi Dokunun gönderilmesi Dokunun takibi

3 En az 1 cm uzunluk İki kor biyopsi gauge iğne Biyopsi iğneden nazikçe çıkarılmalı Biyopsi çıkarılırken çekilip uzatılmaz Doku örneklenmesi, doku boyutu, yeterlilik kriterleri

4 Lokalisazyon yeterlilikte önemli Subkapsüler kortikal bölge Yaşlanma hipertansiyon skar Global sklerozis

5 FSGS Jukstamedüller glomerüller En erken Fokal lezyonlar için En az 25 glomerül

6 Vaskülit Medulla Ora-büyük çaplı damar PAN

7 Biyopsi istem kâğıdında doldurulması zorunlu olan bilgiler İdrar Proteinüri Hematüri Lökositüri Silendirüri Serum Üre Kreatinin Kolesterol Total protein Kreatinin klirens C3-C4 ANA ANCA Anti-GBM HBV HCV Sistemik: Hipertansiyon varlığı Diyabet varlığı Sistemik hastalık varlığı Viral Hepatit varlığı

8 Dokunun Gönderilmesi Alınan biyopsinin ayrılması ve gönderilmesi çeşitli faktörlere göre değişkenlik gösterir 1-Biyopsinin nativ böbrek yada transplant böbreğe ait olması 2-Klinik problem 3-Biopsinin alındığı lokal hastahane değerlendirme yada konsültasyon için uzak merkez hastahane

9 Lokal hastahane için yapılacak işlemler Biyopsi fikse edilmeden taze gönderilmeli EM, LM ve IF için biyopsi ayrımı patolojide Doku nazikçe ezilmeden ve çekiştirip uzatmadan biyopsi iğnesinden çıkarılır SF ile ıslatılmış gazlı bez ya da filtre kâğıt üzerine konularak petri kap içinde gönderilir

10 Doku eğer kuru gazlı bez içinde ya da normal su ile ıslatılmış gazlı bez içinde gönderilirse artefakt ve ozmotik hasar mg Soğuk SF içinde gönderilirse donma artefaktı Transport sıvısı ya da PBS (+4 0 C) içinde Tespit edilmeden gönderilen doku soğuk zincir bozulmadan 15 dk içinde gönderilmeli

11 Uzak Hastahaneye gönderme Biyopsi fikse edilmeden taze olarak lokal hastanenin patoloji bölümüne gönderilir EM, IM ve IF için burada ayrılır IF parçası Michel s fiksatif gibi transport solusyonu içinde gönderilebilir Transport solusyonu ile gelen materyaller tampon solusyon ile yıkanmalı

12 Uzak Hastahaneye gönderme Transport mediumu olmayanlarda IF parçasından frozen kesit alınır Kapalı mape içinde kuru buz dolu buzlukta EM parçası %2-3 gluteraldehit (+4 0 C) IM parçaları ise %10 tamponlanmış formalin

13

14

15 Amiloidoz Medulla! MGN IF bir glomerül??? IgA SLE FSGS Çok sayıda glomerül!!!

16 Transplant Böbrek Banff kriterleri Yetersiz: 1 6 glomerül, arter yok Optimal: > 15 glomerül, 2 arter* Transplantın ilk 6 ayında ne kadar çok renal doku incelenirse glomerulit ve endoteliti saptamak açısından o kadar önemli!!!

17 Endotelit Her boyutta arter ve hatta arterioller de etkilenir Ancak genelde büyük arterlerde izlenir En az üç seviye gösterecek kesit incelenmeli Biyopside >10 arter yoksa Endarteriti ekarte edilemez

18 Nativ Böbrek Optimal örnek boyutu: >5mm 2 >15 glomerüle denk gelen FSGS in ekarte edilmesi için çok sayıda glomerül gerekli!!! Glomerül <15 ise mevcut glomerüllerin çok sayıda seri kesiti incelenmeli

19

20 Structure of the Bowman s (glomerular) capsule Parietal layer of glomerular capsule Afferent arteriole Juxtaglomerular cell Proximal convoluted tubule Capsule space Efferent arteriole Podocyte Pedicel Endothelium of glomerulus

21

22

23

24

25 Rutin boyamalar H&E: Rutin en az 3 ayrı seviye Periodik asit-schiff (PAS) boyası GBM, TBM, protein damlacıkları veya hyalin Masson trikrom tekniği GBM, depozitler, skleroz, IF Jones metanamine silver) GBM, TBM, reduplikasyon, spike, kollaps PASM Kongo Red 8 16 mikron alınmalıdır)

26

27

28 Tanısal morfolojik lezyonların tanımı Fokal Segmental Diffüz Global

29

30

31 Glomerüler hasar paternleri Işık mikroskobunda anormal özellik yok Glomerüler hastalık yok IM bulgusu olmayan glomerülopati MCD İnce bazal membran hastalığı Hafif veya erken dönem GN Lupus nefriti İgA nefropatisi C1q nefropatisi MGN Amiloidoz Alport sendromu

32

33

34 Büyük glomerüler yumak Rutin? Morfometri Çok sayıda kesit FSGS

35 Glomerül boyut artışı Glomerülde küçülme Erken diyabetik nefropati Obesite Renal kitlenin azalması Siyanotik konjenital kalp hastalığı FSGS Oligomeganefronia İskemi Nefroskleroz Yaşlanma 200µm

36 Çocuk X Erişkin Glomerülü Daha fazla hücresel kalabalık Daha küçük Podositler daha fazla Daha az sayıda kapillerler GBM daha ince

37 GBM kalınlaşması Hipersellülarite ve mesangial genişleme yok MGN (primer veya sekonder) Trombotik mikroanjiopati genişlemiş subendotelyal zon ile Pre-eklamsi/eklamsi endotelyal şişme ile Fibriller glomerülonefrit kapiller duvar birikimleri ile

38

39

40

41 FSGS Hipersellülarite olmadan FSGS (primer- sekonder) Fokal glomerülonefritlerin kronik sklerotik fazı Herediter nefrit (Alport sendromu)

42 Columbia Klassifikasyonu Perihilar Tip lezyonu Sellüler Collapsing NOS

43

44

45 Segmental Hyalinosis lipid vakuolleri

46

47 MCD Ani nefrotik send Ağır Proteinüri Ödem LM: Minimal Nadir mezangial artış IF: Negatif EM:pedisillerde silinme İnce GBM Hastalığı Asemptomatik hematüri LM:Minimal IF: negatif EM:<264nm GBM IgA nefropatisi intermittent hematüri LM: Minimal IF: Mezangial IgA EM: Mezangial DD Erken evre MGN Ağır proteinüri,ns LM: GBM kalın, spikes, IF: GBM IgG, C3 EM:Subepitelyal DD

48

49 GBM kalınlaşması Az veya hipersellülarite olmayan mezangial genişleme Diyabetik glomerüloskleroz diffüz form Sekonder MGN mezangial immün birikim ile Amiloidoz Monoklonal immunglobülin depo hst Fibriller glomerülonefrit DDD (Tip II MPGN)

50

51

52

53 Proliferatif Glomerülonefrit Hipersellüler Glomerüler lezyonlar Kompleks hipersellülarite ile karakterize endokapiller veya intrakapiller glomerülonefrit Glomerüler proliferasyon Mezangial Endotelyal Lökositler

54 Kompleks endokapiller sellülarite Basit mezangial sellülerite? Sadece mezangial hiperplazi Mezangioproliferatif Mezangial Proliferatif

55 Glomerüler endokapiller veya ekstrakapiller hipersellülarite <50 Glomerül Fokal >50 Glomerül Diffüz Sadece mezangial Hipersellülarite Kompleks Endokapiller Hipersellülarite Mezangio Proliferatif GN Nötrofil belirgin değil Nötrofil Belirgin Kalın GBM Proliferatif GN APSGN MPGN

56

57 MCD? Mezangial Proliferasyon? FSGS

58 Kompleks endokapiller hipersellülarite?? Proliferatif GN APSGN MPGN

59 Glomerüler Hipersellülarite İntrakapiller Ekstrakapiller Kresentik GN Endokapiller Looplar oklüze Diffüz -APSGN -MPGN Mezangial -IgA nefropatisi -Lupus Class II -Çözünen APSGN -Diğer Pozitif IF Lineer Fokal -Anti-GBM -Fokal GN -Lupus -enfektif endokardit -Vasküler hastalık ANCA- -idiopatik Granüler İmmünkomplek GN SLE idiopatik Negatif IF ANCA+ -Vaskülit

60 Akut Proliferatif Glomerülonefrit Nötrofiller Eksüdatif GN IF & EM?

61 Eksüdatif GN

62 Ekstra kapiller hipersellülarite Anti-GBM KGN İmmun kompleks KGN ANCA pozitif KGN FSGS kollapsing varyant (HIV nefropati dahil)

63 Akut Proliferatif Glomerülonefrit Kresent?

64 Kollapsing tip FSGS gelişen HIV + hastada yalancı-kresent formasyonu

65

66

67 Membranoproliferatif lobüler ve nodüler patern MPGN (tip I, II, ve III) Diyabetik glomerüloskleroz Monoklonal immunoglobulin depo hastalığı Trombotik mikroanjiopati Fibriller glomerülonefrit İmmüntaktoid glomerülopati

68

69 İleri derecede diffüz global glomerüler skleroz Son dönem glomerüler hastalık Son dönem vasküler hastalık Son dönem tübülo-interstisyel hastalık

70 Tanı için IF şart olanlar Hafif zincir birliktelikli hastalıklar AL amiloid Hafif zincir depo hastalığı IgA nefropati/hsp IgM nefropati C1q nefropati Anti-GBM hastalığı

71

72 İMMÜNOFLORESAN MCD Ig M Nefropatisi C1q Nefropatisi IgA Nefropatisi FSGS

73 Tanı için EM şart olanlar Fibriller glomerülopati Immuntaktoid GN Nail-patella sendromu Lipoprotein glomerülopati Dens deposit hastalığı (Tip II MPGN) Alport sendromu İnce glomerüler bazal membran nefropatisi Kollagenofibrotik glomerülopati

74 Dens Depozit immune kompleks Tip DD (+) immune kompleks Tip DD (-) Anti-GBM GN ANCA ilişkili GN İmmune kompleks GN tanısını destekler Lineer GBM IgG IF negatif

75 Dens Depozit Non-organize DD Organize DD Mezangial Ig A Nephropathy SLE (ClassII) C1q nephropathy Mezangial+Subendotelyal MPGN Tip I SLE (Class III and IV) Light-heavy chain Ig DD Intramembranöz DDD Advanced MGN Amyloidosis Cryoglobulinemic GN Fibrillary glomerulopati Immunotactoid glomerulopati Fibronectin glomerulopathy Lupus (finger print DD) Subepitelyal APSGN MGN

76

77

78

79

80 RAPORLAMA Etkilenen glomerül sayısı Glomerüler boyut Glomerüler sellülarite Kapiller açıklık GBM değişiklikleri Mezangial genişleme Mezangial sellülarite

81 Negatif Bulgular Nekrozun olmadığı Amiloid olmadığı Kresent Fibrin

82 Tanı Glomerüler hastalığın paterni Klinik bilgi eşliğinde daha spesifik tanı Örnek Lupus nefriti ile uyumlu diffüz endokapiller ve fokal ekstrakapiller GN Eğer tanı IM, IF ve EM ile verilemiyorsa morfolojik paterni yansıtan deskriptif tanı verilir ve yorum yapılır

83

Klinik Araştırma. doi:10.5222/buchd.2011.051. mergin1969@yahoo.com ÖZET

Klinik Araştırma. doi:10.5222/buchd.2011.051. mergin1969@yahoo.com ÖZET İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi ; ():5-5 doi:.5/buchd..5 Klinik Araştırma Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Patoloji Laboratuvarında - yıllarında incelenen böbrek biyopsilerinin klinik ve histopatolojik

Detaylı

Kompleman ve Böbrek. Dr. Yaşar Çalışkan. İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Kompleman ve Böbrek. Dr. Yaşar Çalışkan. İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Kompleman ve Böbrek Dr. Yaşar Çalışkan İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı KOMPLEMAN SİSTEMİ Kompleman Sistemi Fonksiyonları Hücre lizisi Opsonizasyon İnflamatuar yanıt aktivasyonu - Kemotaksi

Detaylı

A.Ü.T.F. TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI LABORATUVARLARI TEST REHBERİ

A.Ü.T.F. TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI LABORATUVARLARI TEST REHBERİ A.Ü.T.F. TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI LABORATUVARLARI TEST REHBERİ 2015 1 İÇİNDEKİLER A. HİZMET KAPSAMI B. PATOLOJİ ANABİLİM DALINDA İNCELENEN ÖRNEK TÜRLERİ C. MATERYAL GÖNDERME VE KABUL KRİTERLERİ 1.

Detaylı

Hematürili Hastaya Yaklaşım. Doç.Dr. Nurcan Cengiz

Hematürili Hastaya Yaklaşım. Doç.Dr. Nurcan Cengiz Hematürili Hastaya Yaklaşım Doç.Dr. Nurcan Cengiz Hematüri nedir? A) Santrifüj edilmiş idrarda 5 ve daha fazla lökosit bulunması B) Santrifüj edilmemiş idrarda 5 ve daha fazla lökosit bulunması C) Santrifüj

Detaylı

MEMBRANOPROLĐFERATĐF GLOMERÜLOPATĐLER

MEMBRANOPROLĐFERATĐF GLOMERÜLOPATĐLER MEMBRANOPROLĐFERATĐF GLOMERÜLOPATĐLER Dr. Sim Kutlay Membranoproliferatif glomerülonefritlerde sınıflandırma (1) Membranoproliferatif glomerülonefrit Đdiopatik Tip I: Tip II (dens depozit hastalığı) Tip

Detaylı

Dermatopatolojide Makroskopik Değerlendirme Kılavuzu. (Dermatopatoloji Çalışma Grubu)

Dermatopatolojide Makroskopik Değerlendirme Kılavuzu. (Dermatopatoloji Çalışma Grubu) Dermatopatolojide Makroskopik Değerlendirme Kılavuzu (Dermatopatoloji Çalışma Grubu) 1 İçindekiler Sayfa I. Genel Bilgiler 3 Biyopsi Çeşitleri 3 II. Makroskopik Örnekleme Öncesi Uyulması Gereken Temel

Detaylı

TERAPÖDİK AFEREZDE GÜNCEL DURUM. Prof. Dr. Osman İLHAN Türk Aferez Derneği Onursal Başkanı

TERAPÖDİK AFEREZDE GÜNCEL DURUM. Prof. Dr. Osman İLHAN Türk Aferez Derneği Onursal Başkanı TERAPÖDİK AFEREZDE GÜNCEL DURUM Prof. Dr. Osman İLHAN Türk Aferez Derneği Onursal Başkanı Ulusal Aferez Rehberi Aferez Tanımı Aferez Tipleri Aferez Yöntemleri Kısaltmalar Hastalıklara göre aferez yöntemleri

Detaylı

HEMATÜRİLİ HASTAYA YAKLAŞIM İNT. DR. AHMET KURTULUŞ AİBÜ TIP FAKÜLTESİ

HEMATÜRİLİ HASTAYA YAKLAŞIM İNT. DR. AHMET KURTULUŞ AİBÜ TIP FAKÜLTESİ HEMATÜRİLİ HASTAYA YAKLAŞIM İNT. DR. AHMET KURTULUŞ AİBÜ TIP FAKÜLTESİ TANIMLAR Hematüri: İdrarda kan olması durumudur. Makroskobik hematüri: Gözle, kırmızı-kahve renkli idrar görülmesi (Total, başlangıç,

Detaylı

Normal olarak çok az - glukoz - keton cisimleri veya - amino asidler atılır

Normal olarak çok az - glukoz - keton cisimleri veya - amino asidler atılır BÖBREK BREK FONKSİYONLARI Böbrekler günde 0,5-10 litre idrar çıkarabilir Günlük ortalama hacim 1-2 litredir Metabolizma ürünlerini atabilmek için gerekli hacim yaklaşık 0,5 litre/24 saattir Normal olarak

Detaylı

PREEMPTİF OLAN ve OLMAYAN RENAL TRANSPLANT ALICILARININ TRANSPLANTASYON SONRASI BEŞ YILLIK TAKİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PREEMPTİF OLAN ve OLMAYAN RENAL TRANSPLANT ALICILARININ TRANSPLANTASYON SONRASI BEŞ YILLIK TAKİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TC. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİMDALI NEFROLOJİ BİLİM DALI PREEMPTİF OLAN ve OLMAYAN RENAL TRANSPLANT ALICILARININ TRANSPLANTASYON SONRASI BEŞ YILLIK TAKİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER Bu bölüm tamamladığınızda; 1- Böbreklerin başlıca görevlerini söyleyebilecek 2- İdrar oluşumu, depolanması ve boşaltılmasının nasıl gerçekleştiğini

Detaylı

SÖZLÜK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 3 Eylül 2013 ISSN 1308-1500

SÖZLÜK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 3 Eylül 2013 ISSN 1308-1500 SÖZLÜK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 3 Eylül 2013 ISSN 1308-1500 Editör Prof. Dr. Cengiz Yakıncı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, MALATYA TDK Tıp Terimleri Çalışma Grubu Başkanı TDK İlaç ve Eczacılık Terimleri

Detaylı

ROMATİZMAL HASTALIKLARDA TANI

ROMATİZMAL HASTALIKLARDA TANI ROMATİZMAL HASTALIKLARDA TANI Anamnez ve fizik muayene Laboratuar testleri Radyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri Dr. Halil HARMAN Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR-Romatoloji bilim Dalı Sinovyal

Detaylı

Kresentik Glomerülonefritle Birliktelik Gösteren Prostat Adenokanser Olgusu: Bir Malignite Habercisi Olabilir mi?

Kresentik Glomerülonefritle Birliktelik Gösteren Prostat Adenokanser Olgusu: Bir Malignite Habercisi Olabilir mi? OLGU SUNUMU/CASE REPORT Akad Geriatri 2013; 5: 85-90 Gelifl Tarihi/Received: 05/11/2012 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 27/11/2012 Kresentik Glomerülonefritle Birliktelik Gösteren Prostat Adenokanser

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2014-02 - TUSEM - KTBT KLİNİK BİLİMLER KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi elektrokardiografide görülmez? A) Ventriküler depolarizasyon B) Ventrikül repolarizasyonu

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Erkan AYDENİZ KEAH Acil Tıp Eylül 2011 1 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik FM Tanı Tedavi 2 TANIM Akut böbrek yetmezliği (ABY) toksik atıkların birikmesi ve

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ

PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ 2013 Hazırlayanlar Yrd. Doç. Dr. ERSİN TUNCER PATOLOJİ UZMANI (LABORATUVAR

Detaylı

LUPUS NEFR T TEDAV S NDE M KOFENOLAT MOFET L N YER

LUPUS NEFR T TEDAV S NDE M KOFENOLAT MOFET L N YER LUPUS NEFR T TEDAV S NDE M KOFENOLAT MOFET L N YER Uzm. Dr. Bahar Art m Esen - Prof. Dr. Murat nanç stanbul Üniversitesi, stanbul T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Romatoloji Bilim Dal ÖZET Lupus

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm duyulur C) En sık rastlanan semptomu

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-01 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm

Detaylı

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.

Detaylı

ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME

ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 3. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Klinik Şefi: Dr. Refik Demirtunç ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME Dr. Semiha Ayaydın Kaplan

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU JİNEKOPATOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU JİNEKOLOJİK SPESMENLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, ÖRNEKLENMESİ ve RAPOR EDİLMESİ STANDARTLARI REHBERİ NEDEN BU REHBERE GEREK DUYULDU VE NASIL OLUŞTURULDU?

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU GASTROİNTESTİNAL PATOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU GASTROİNTESTİNAL PATOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU GASTROİNTESTİNAL PATOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU GASTROİNTESTİNAL SİSTEM PATOLOJİSİ MAKROSKOPİK DEĞERLENDİRME KILAVUZU* Mart 2012 *Bu kılavuz;dr. Kemal Deniz, Dr. Berna Savaş, Dr.

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarı Şef: Doç. Dr. Fevziye Kabukçuoğlu. Dr.

T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarı Şef: Doç. Dr. Fevziye Kabukçuoğlu. Dr. T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarı Şef: Doç. Dr. Fevziye Kabukçuoğlu GRADE IV ASTROSİTİK TÜMÖRLERDE HER2/NEU EKSPRESYONU VE CD105 İLE BOYANAN MİKRODAMAR

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. HBsAg (+), antihbcigm negatif, enzimler yüksek, HBV-DNA yüksek ve karaciğer biyopsisinde ağır nekroinflamasyon ve hafif fibrozis olan bir hastada hangi

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu testte toplam 100 soru vardır. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). 3. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Her soru ile

Detaylı