Aşağıdaki şemaya dikkat edin. Sorgulamalarımızı genellikle bu şemaya göre yapacağız.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aşağıdaki şemaya dikkat edin. Sorgulamalarımızı genellikle bu şemaya göre yapacağız."

Transkript

1 Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Birden Fazla Tablodan Sorgulama 2- Tablo Birleştirme işlemleri (JOIN) a. INNER JOIN b. OUTER JOIN i. LEFT OUTER JOIN ii. RIGHT OUTER JOIN iii. FULL OUTER JOIN 3- Tablo Ekleme işlemleri (UNION) 4- Sorgulamaları VIEW (sanal tablo) olarak kaydetme Aşağıdaki şemaya dikkat edin. Sorgulamalarımızı genellikle bu şemaya göre yapacağız. Aşağıdaki sorgulama örneğine dikkat edin: SELECT FROM WHERE B.[BÖLÜM KODU], S.[DERS KODU], D.[DERS ADI], AVG(S.VİZE) AS [VİZE SINIF ORTALAMASI] SINAVLAR AS S, ÖĞRENCİLER AS O, BÖLÜMLER AS B, DERSLER AS D S.[ÖĞRENCİ NO] = O.NUMARA AND S.[DERS KODU] = D.[DERS KODU] AND B.[BÖLÜM KODU] = O.BÖLÜM GROUP BY S.[DERS KODU], D.[DERS ADI], B.[BÖLÜM KODU] HAVING AVG(S.VİZE)>=60 ORDER BY [DERS KODU] DESC Bu sorgunun ne anlama geldiği şimdilik sizin için bir şey ifade etmiyor olabilir. Ama bu karışık sorgulamanın ne anlama geldiğini hep beraber öğreneceğiz. 1 Bartın MYO Bilgisayar Programcılığı Öğr. Gör. Bayram AKGÜL Güz Dönemi

2 1. Birden Fazla Tablodan Sorgulama Yapma Birden fazla tablodan sorgulama yapmak Kartezyen çarpım yapmak gibidir. Örneğin normalde öğrenciler tablosunda 100 öğrenci bölümler tablosunda da 15 bölüm olduğunu düşünürsek aşağıdaki sorgulama sonucu 100*15=1500 satır olacaktır. SELECT * FROM ÖĞRENCİLER, BÖLÜMLER Sorgu Sonuçlarından bazıları: Dikkat ederseniz tabloda bölüm kodu iki defa görüntülenmiştir. Bunların birisi öğrenciler tablosundan, diğeri ise bölümler tablosundan gelmektedir. Ve yine dikkat ederseniz bazı kayıtlar tekrarlanmış gibidir. Çünkü iki tablo Kartezyen olarak çarpılmıştır. Aslında bu tür bir sorgudan öğrenmek isteyeceğimiz öğrencilerin bölüm adıdır. Bu durumda öğrenciler tablosundaki öğrencinin hangi bölümün öğrencisi olduğunu gösteren bir referans anahtarımızı 2 Bartın MYO Bilgisayar Programcılığı Öğr. Gör. Bayram AKGÜL Güz Dönemi

3 kullanacağız. Öğrenciler tablosundaki öğrencinin hangi bölümün öğrencisi olduğunu gösteren referans anahtar BÖLÜM alanıdır. Öyle ise referans anahtarımız ile kendisinden referans alınan alanın eşit olduğu durumlar gerçek kayıtlar olacaktır. Bu durumda tablodaki iki bölüm kodu bir birine eşit olan alanlara dikkat edin. Bizim sadece bu satırları seçmemiz gerekir. Bunu yapmak için koşul olarak öğrenciler tablosundaki bölüm kodunun bölümler tablosundaki bölüm koduna eşit olma şartını arayacağız. Buna tablo birleştirme diyoruz. Bunun sorgusu aşağıdaki gibi yazılır. SELECT * FROM ÖĞRENCİLER, BÖLÜMLER WHERE ÖĞRENCİLER.BÖLÜM = BÖLÜMLER.[BÖLÜM KODU] Sorgulama Sonucu: Hala tabloda bölüm kodu iki defa var! Bundan kurtulmak için * yerine direk olarak görmek istediğimiz alan isimlerini yazmamız gerekiyor. SELECT NUMARA, ADI, SOYADI, [BÖLÜM KODU], [BÖLÜM ADI] FROM ÖĞRENCİLER, BÖLÜMLER WHERE ÖĞRENCİLER.BÖLÜM = BÖLÜMLER.[BÖLÜM KODU] Böyle bir sorgu yazdığımız zaman hata verebilir. Çünkü SELECT ile seçeceğimiz alanlardan bazıları iki tabloda da olabilir. Böyle durumlarda hangi tablonun alanını seçmek istediğimizi belirtmemiz gerekiyor. Bunun yerine sorguyu aşağıdaki gibi yapmamız gerekecektir. SELECT ÖĞRENCİLER.NUMARA, ÖĞRENCİLER.ADI, ÖĞRENCİLER.SOYADI, BÖLÜMLER.[BÖLÜM KODU], BÖLÜMLER.[BÖLÜM ADI] FROM ÖĞRENCİLER, BÖLÜMLER WHERE ÖĞRENCİLER.BÖLÜM = BÖLÜMLER.[BÖLÜM KODU] 3 Bartın MYO Bilgisayar Programcılığı Öğr. Gör. Bayram AKGÜL Güz Dönemi

4 Yukarıdaki örnekte aslında hangi alanın hangi tabloya ait olduğunu sistem biliyor. Dolayısıyla yukarıdaki örnek için tablo isimlerini alanların önünde belirtmek zorunda değiliz. Fakat aynı isimde farklı tablolara ait alanlar olsaydı bunu belirtmemiz zorunlu olacaktı. Aslında sisteme hangi alanın hangi tabloya ait olduğunu sürekli biz bildirirsek hem sistemde daha az iş yükü oluşacak, hem de yazdığımız sorgu anlaşılır olacaktır. Bu sefer de her alan için uzun uzun tablo adını yazmak zor gelebiliyor. Bunun yerine kısaltmaları kullanabiliriz. Uzun uzun tabloların ismini yazmaktansa tablo isimlerini AS ile takma isimlerini oluşturarak kullanabiliriz. Aşağıdaki örnekte öğrenciler için O, bölümler için B takma ismi kullanılmıştır. SELECT O.NUMARA, O.ADI, O.SOYADI, B.[BÖLÜM KODU], B.[BÖLÜM ADI] FROM ÖĞRENCİLER AS O, BÖLÜMLER AS B WHERE O.BÖLÜM = B.[BÖLÜM KODU] Örneğin Öğrenciler, Dersler ve Sınavlar tablosunu birleştirelim. Öğrenciler tablosunda 100, Dersler tablosunda 6, Sınavlar tablosunda ise 500 kayıt varsa aşağıdaki sorgu sonucu 6*100*500 = satır olacaktır. SELECT * FROM ÖĞRENCİLER, DERSLER, SINAVLAR Fakat biz bunu düzeltmek için tablolardaki referans anahtarları kendisinden referans alınmış anahtarlar ile eşitleyerek sorguyu oluşturduğumuzda gerçek sonuçları alacağız. SELECT * FROM ÖĞRENCİLER AS O, DERSLER AS D, SINAVLAR AS S WHERE O.NUMARA = S.[ÖĞRENCİ NO] AND D.[DERS KODU] = S.[DERS KODU] 4 Bartın MYO Bilgisayar Programcılığı Öğr. Gör. Bayram AKGÜL Güz Dönemi

5 Sorgu sonucunda görüldüğü gibi ders kodu, öğrenci numarası tekrar etmiş, istemediğimiz alanlar tabloda bulunuyor. Tüm alanları sorgulamak yerine sorgumuzu şekildeki gibi yaparsak daha anlamlı olacaktır. SELECT O.NUMARA, O.ADI, O.SOYADI, D.[DERS KODU], D.[DERS ADI], S.VİZE, S.FİNAL, S.ORTALAMA FROM ÖĞRENCİLER AS O, DERSLER AS D, SINAVLAR AS S WHERE O.NUMARA = S.[ÖĞRENCİ NO] AND D.[DERS KODU] = S.[DERS KODU] Sorgu Sonucu: Şimdi artık aşağıdaki sorgunun ne anlama geldiğini biliyoruz: SELECT FROM WHERE B.[BÖLÜM KODU], S.[DERS KODU], D.[DERS ADI], AVG(S.VİZE) AS [VİZE SINIF ORTALAMASI] SINAVLAR AS S, ÖĞRENCİLER AS O, BÖLÜMLER AS B, DERSLER AS D S.[ÖĞRENCİ NO] = O.NUMARA AND S.[DERS KODU] = D.[DERS KODU] AND B.[BÖLÜM KODU] = O.BÖLÜM GROUP BY S.[DERS KODU], D.[DERS ADI], B.[BÖLÜM KODU] HAVING AVG(S.VİZE)>=60 ORDER BY [DERS KODU] DESC Yukarıdaki sorgulamanın sonucu aşağıdaki gibi olacaktır. 5 Bartın MYO Bilgisayar Programcılığı Öğr. Gör. Bayram AKGÜL Güz Dönemi

6 2. Tablo Birleştirme İşlemleri (JOIN) JOIN (birleştir, eşleştir) bir veri tabanında iki veya daha fazla veri tabanı tablosunu ortak bir paydada bir araya getirmek amacıyla kullanılan SQL sorgu işlemidir. Örneğin bir tablonuzda Kişiler var, diğer iki tablomuzda ise bu kişilerin telefonları ve mail adresleri olmuş olsun. Bazı kişilerin telefon veya mail adreslerini sorgulamak istediğimizde önce kişinin numarasını daha sonrada bu numaraya göre kişinin mail veya telefon numarasını sorgulayabiliriz. Bunun için en az iki veya üç sorgu yazmamız gerekecektir. Böyle durumlarda JOIN işlemi bunu tek sorguda yapabilmenizi sağlar. Aşağıdaki örnek veri tabanının tabloları arasındaki ilişkilere dikkat edelim. JOIN işlemlerini bu tablolara göre yapacağız. Bu tablolara göre bir kişinin sonsuz telefon numarası veya sonsuz mail adresi olabilmektedir. Örneğin kişilere ait telefon numaralarını sorgulamak istersek şimdiye kadar öğrendiğimiz yöntem ile aşağıdaki gibi bir sorgulama yapabiliriz. SELECT K.NUMARA, ADI, SOYADI, TELEFON FROM KISILER K, TELEFONLAR T WHERE K.NUMARA = T.NUMARA Bu sorgulama sonucu ile kişilere ait varsa bütün telefon numaraları gelecektir. Fakat telefon numarası olmayan kişi kayıtları gelmeyecektir. Kişiler tablosundaki tüm kayıtlar. 6 Bartın MYO Bilgisayar Programcılığı Öğr. Gör. Bayram AKGÜL Güz Dönemi

7 Yukarıdaki sorgunun aynısını JOIN komutu ile aşağıdaki gibi yapabiliriz. SELECT K.NUMARA, ADI, SOYADI, TELEFON FROM KISILER K INNER JOIN TELEFONLAR T ON K.NUMARA = T.NUMARA JOIN komutları INNER JOIN ve OUTER JOIN olmak üzere iki temel gruba ayrılır. OUTER JOIN de kendi içinde LEFT OUTER JOIN, RIGHT OUTER JOIN ve FULL OUTER JOIN olmak üzere üçe ayrılır. INNER JOIN komutu ile birleştirilmek istenen her iki tabloda sadece eşleşen kayıtlar gösterilir. Örneğin kişilerin mail adreslerine yönelik bir sorgulama yapılacağı zaman aşağıdaki gibi bir sorgulama yapılabilir. SELECT K.NUMARA, ADI, SOYADI, MAIL FROM KISILER K INNER JOIN MAILLER M ON K.NUMARA = M.NUMARA Bu sorgunun sonucunda sadece numarası eşleşen kayıtlar gelecektir. Eğer mail tablosunda olmayan kişilerin de sorguda görünmesi isteniyorsa bu durumda aşağıdaki gibi bir sorgu yazılabilir. SELECT K.NUMARA, ADI, SOYADI, MAIL FROM KISILER K LEFT OUTER JOIN MAILLER M ON K.NUMARA = M.NUMARA Bu sorgulama sonucuna dikkat edilirse sol tarafa yazılan tablo esas tablo olarak kabul edilmektedir. Bu sorgulama ile sol tablodaki tüm kayıtlar getirilir. Buna karşılık sağ tarafa yazılan tablodan kayıtlar getirilerek sol taraftaki kayıtlar ile eşleştirilir. Eşleştirme bu sorgulamada ON K.NUMARA = M.NUMARA şeklinde yapılmıştır. Eğer sol tablodaki kayda karşılık sağ tarafta eşleşen kayıt yoksa karşısı NULL olarak kalmaktadır. Bir başka örnek olarak telefonlar tablosu ile mailler tablosunu birleştirelim: 7 Bartın MYO Bilgisayar Programcılığı Öğr. Gör. Bayram AKGÜL Güz Dönemi

8 SELECT FROM T.NUMARA, TUR, TELEFON, MAIL TELEFONLAR T LEFT OUTER JOIN MAILLER M ON T.NUMARA = M.NUMARA LEFT JOIN birleştirmesinde ana tablo sol tarafta yazılan tablo olduğundan sol taraftaki telefonlar tablosundaki tüm kayıtlar getirilmiş, karşılığında varsa mailler tablosundan kayıtlar getirilmiştir. Karşılığı yoksa NULL bırakılmıştır. Şimdi de sol tarafa mailler tablosunu yazalım. SELECT FROM M.NUMARA, MAIL, TUR, TELEFON MAILLER M LEFT OUTER JOIN TELEFONLAR T ON M.NUMARA = T.NUMARA LEFT JOIN birleştirmesinde ana tablo sol tarafta yazılan tablo olduğundan sol taraftaki mailler tablosundaki tüm kayıtlar getirilmiş, karşılığında varsa telefonlar tablosundan kayıtlar getirilmiştir. Karşılığı yoksa NULL bırakılmıştır. RIGHT JOIN; LEFT JOIN birleştirmesinin tam tersi olarak davranmaktadır. RIGHT JOIN birleştirmesinde ana tablo sağdaki tablo olmaktadır. FULL OUTER JOIN birleştirmelerinde ise her iki tabloda da olan tüm kayıtlar birleştirilir. Varsa eşleşen kayıtlar eşleştirilir. Yoksa karşıları NULL olarak kalır. SELECT FROM T.NUMARA, TUR, TELEFON, MAIL TELEFONLAR T FULL OUTER JOIN MAILLER M ON T.NUMARA = M.NUMARA Bu sorgulama ile hem telefonlar tablosundaki tüm kayıtlar hem de mailler tablosundaki tüm kayıtlar eşleştirilerek görüntülenmiştir. Telefonu olup maili olmayan veya maili olup telefonu olmayan kayıtların karşılıkları NULL olarak bırakılmıştır. 8 Bartın MYO Bilgisayar Programcılığı Öğr. Gör. Bayram AKGÜL Güz Dönemi

9 Not: LEFT OUTER JOIN, RIGHT OUTER JOIN veya FULL OUTER JOIN birleştirmelerinde OUTER anahtar sözcüğünü yazmak isteğe bağlıdır. Yazılmasa da işlem gerçekleştirilir. Aynı şekilde INNER JOIN birleşimlerinde de INNER anahtar sözcüğünü yazmak isteğe bağlıdır. Eğer sadece JOIN yazılsa INNER JOIN anlamına gelmektedir. JOIN LEFT JOIN RIGHT JOIN FULL JOIN veya INNER JOIN veya LEFT OUTER JOIN veya RIGHT OUTER JOIN veya FULL OUTER JOIN JOIN işlemleri ile ikiden fazla tablo birleştirilebilir. SELECT K.NUMARA, ADI, SOYADI, TUR, TELEFON, MAIL FROM KISILER K FULL JOIN TELEFONLAR T ON K.NUMARA = T.NUMARA FULL JOIN MAILLER M ON K.NUMARA = M.NUMARA 9 Bartın MYO Bilgisayar Programcılığı Öğr. Gör. Bayram AKGÜL Güz Dönemi

10 3. Tablo Ekleme İşlemleri (UNION) JOIN birleştirmede tablolar sütun bazlı olarak birleştirilmekteydi. UNION işlemlerinde ise tablolar satır bazlı olarak birleştirilmektedir. UNION birden fazla sorgu cümlesinin sonucunu tek tabloda birleştirir. Kullanımı: SELECT alan1,alan2,[, n] FROM tablo_adı1 UNION SELECT alan1,alan2,[, n] FROM tablo_adı2 Not: varsayılanda UNION küme işlemleri gibi birleştirme yapar. Yani tekrarlayan kayıtlara izin vermez. Eğer tekrarlayan kayıtlara izin verilsin isteniyorsa UNION ALL şeklinde yazılmalıdır. SELECT K.NUMARA, ADI, SOYADI, TUR, TELEFON FROM KISILER K, TELEFONLAR T WHERE K.NUMARA = T.NUMARA UNION SELECT K.NUMARA, ADI, SOYADI, ' ', MAIL FROM KISILER K, MAILLER M WHERE K.NUMARA = M.NUMARA Not 1: UNION ile birleştirilen sorgu sonuçlarındaki alan isimleri her zaman ilk sorgudaki alan isimleri olur. Yukarıdaki sorgu birleştirilmesinde telefonlar ile mailler birleştirilmiş ve telefon alanında maillerde yazılmıştır. Not 2: UNION ile sorgulamalar birleştirilmek isteniyorsa her iki sorgulamada da eşit sayıda alan olmalıdır. Yukarıdaki ikinci sorguda mail için tür olmamasına rağmen eşit sayıda alan oluşması için tür için sabit olarak bilgisi eklenmiştir. Not 3: Aynı alana eklenmek istenen veriler bir birleri ile uyuşmalıdır. Örneğin sayısal veriye sahip bir alana metinsel bir alan gelmemelidir. 10 Bartın MYO Bilgisayar Programcılığı Öğr. Gör. Bayram AKGÜL Güz Dönemi

11 4. Sorgulamaları VIEW (Sanal Tablo) olarak kaydetme Sorgulamalar view (sanal tablo) olarak kaydedilip daha sonra bu sanal tablolardan sorgulama yapılabiliyor. View oluşturmak için CREATE VIEW view_adı AS sorgu şeklinde tanımlama yapılıyor. CREATE VIEW [SINAV SONUCLARI] AS SELECT O.NUMARA, O.ADI, O.SOYADI, D.[DERS KODU], D.[DERS ADI], S.VİZE, S.FİNAL, S.ORTALAMA FROM ÖĞRENCİLER AS O, DERSLER AS D, SINAVLAR AS S WHERE O.NUMARA = S.[ÖĞRENCİ NO] AND D.[DERS KODU] = S.[DERS KODU] Daha sonra sanki SINAV SONUCLARI diye bir tablomuz varmış gibi istediğimiz şekilde sorgulama yapabiliriz. Aşağıdaki sorgulama sonucu ile BPR251 dersinin sınav sonuçları listelenecektir. SELECT * FROM [SINAV SONUCLARI] WHERE [DERS KODU] = 'BPR251' Aşağıdaki sorgulama ile bir öğrencinin sınav sonuçları alınmıştır. SELECT * FROM [SINAV SONUCLARI] WHERE NUMARA = View i sistemden silmek için DROP VIEW view_adı şeklinde komut yazılır. View silinince sistemdeki gerçek tablolara bir zarar gelmez. DROP VIEW [SINAV SONUCLARI] 11 Bartın MYO Bilgisayar Programcılığı Öğr. Gör. Bayram AKGÜL Güz Dönemi

Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Sorgulama işlemlerini bu tabloya göre yapacağız.

Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Sorgulama işlemlerini bu tabloya göre yapacağız. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Basit Sorgulamalar a. Tablodan tüm alanları sorgulama b. Tablodan alanları belirterek sorgulama c. Tekrarlı satırları önleme d. Belirli sayıda veya oranda sorgulama yapma

Detaylı

Birden Çok Tabloda Sorgulama (Join)

Birden Çok Tabloda Sorgulama (Join) Birden Çok Tabloda Sorgulama (Join) Join(Birleştirici), iki ya da daha fazla tabloyu aynı anda sorgulayarak bir sonuç tablosu (result table) oluşturmaya yarar. Örneğin: İki tabloyu birleştirici ile birleştirerek

Detaylı

Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili

Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili -15- Dr. Serkan DİŞLİTAŞ DML (Data Manipulation Language Veri İşleme Dili) : Bu kategorideki SQL komutları veriler üzerinde işlemler yapmaya yönelik ifadeleri içermektedir.

Detaylı

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim'

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim' Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Veri Tabanı Adı Değiştirme 2- Nesnelerin Adını Değiştirme a. Tablo Adı Değiştirme b. Alan Adı Değiştirme c. Constraint (Kısıtlama) Adı Değiştirme 3- Tablo Düzenleme Komutları

Detaylı

SQL Kod ile Tablo Oluşturma

SQL Kod ile Tablo Oluşturma SQL Kod ile Tablo Oluşturma Aşağıdaki SQL kodları Veri tabanı hazırlama programında yazılıp çalıştırıldığı zaman PERSONEL adında bir tablo oluşturulur ve bu tablonun sütunları Personel_no, Adı, Soyadı

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA İçindekiler Veritabanı Oluşturma, Silme MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1 Tablo Oluşturma, Silme Tabloya Bilgi Girme Veritabanı Sorgulamaları Hedefler Mysql komutları

Detaylı

Sorgu penceresine sorgu yazılır. Örnek olarak yazılan SELECT * FROM personel ifadesi, personel tablosundaki bütün kayıtların listelenmesini sağlar.

Sorgu penceresine sorgu yazılır. Örnek olarak yazılan SELECT * FROM personel ifadesi, personel tablosundaki bütün kayıtların listelenmesini sağlar. SQL'DE SORGULAMA İŞLEMLERİ SQL'e Giriş SQL (Structured Query Language Yapılandırılmış Sorgulama Dili) ilişkisel veritabanı sistemlerinde veri üretmek, veri üzerinde işlem yapmak ve verileri çağırmak için

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ TABANINDA SORGULAR 481BB0037 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

SQL (Structured Query Language)

SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) Neden SQL? SQL çok yüksek seviyeli bir dildir. İngilizce bilen herkes bu dili kolayca öğrenebilir. Programlama dillerine göre öğrenilmesi çok daha kolaydır. Çünkü programlama

Detaylı

SQL NEDİR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition

SQL NEDİR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Transact-SQL SQL NEDİR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language-DDL)... 4 SQL Veri Kontrol Dili (Data Control

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ INTERNET PROGRAMCILIĞI - 5 482BK0098 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Veritabanı Programlama

Veritabanı Programlama Temmuz 2003 Veritabanı Programlama Yaşar Gözüdeli Veritabanı Programlama Eğitim dizisi Veritabanı Programlama 1 Temmuz 2003 Yaşar GÖZÜDELİ Bu ek kopyalanamaz, satılamaz. Her hakkı saklıdır. BYTE ın okurlarına

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUVARI- DENEY NO:3 CLIENT SERVER ORTAMINDA VERİTABANI KULLANIMI

FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUVARI- DENEY NO:3 CLIENT SERVER ORTAMINDA VERİTABANI KULLANIMI FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUVARI- DENEY NO:3 CLIENT SERVER ORTAMINDA VERİTABANI KULLANIMI Arş. Gör. Ertan BÜTÜN ÖNEMLİ: Deney föyünde deneyle ilgili genel bilgiler

Detaylı

Yapısal Sorgulama Dili (SQL)

Yapısal Sorgulama Dili (SQL) Öğr. Gör. Namık ĠÇELĠ SQL NOTLARI Sayfa 1 Yapısal Sorgulama Dili (SQL) İlişkisel veri tabanı yönetim sistemleri (RDBS) modeli ilk önce 1970 yılında Dr.E. F. Codd tarafından tarif edilmiştir. SQL veya Structured

Detaylı

Veritabanı Nedir? Veritabanı

Veritabanı Nedir? Veritabanı Veritabanı Nedir? Veritabanı, bilgilerin düzenli bir şekilde saklandığı yapılardır. Değişkenlerdeki bilgiler ve formlardan gelen tüm bilgiler geçicidir. Sayfa kapatıldığında yada değiştirildiğinde kaybolurlar.

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Access2000 e. Başlama Kılavuzu. Yrd. Doç. Dr. E.

Pamukkale Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Access2000 e. Başlama Kılavuzu. Yrd. Doç. Dr. E. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Access2000 e Başlama Kılavuzu Yrd. Doç. Dr. E. Şahin Çonkur İçindekiler 1. Giriş... 1 2. Access i Çalıştırmak... 2 2.1. Varolan

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları. MySql

Bilgisayar Uygulamaları. MySql MySql MySql,; Oracle, Progress, MsSql, PostgreSql gibi veri tabanı programıdır. Kullanılan dil SQL (Structured Query Language) yapısal sorgulama dilidir. Lisansı GNU General Public License olarak bilinen

Detaylı

8 Aralık 2011 / Perşembe. Veri Tabanına Giriş

8 Aralık 2011 / Perşembe. Veri Tabanına Giriş 8 Aralık 2011 / Perşembe Veri Tabanına Giriş Veri (Data), bir veya birden fazla bilgiden oluşan bir kümedir. İsim, yaş, telefon numarası gibi bilgiler birer veridir. Veri Tabanı (Database) : Temel olarak

Detaylı

Böte Bölümü 1.sınıf Access Ders notları-2015 Ders yılı Öğr.Gör.Ali ATALAY veritabanı Boş veritabanı öğrenci Tablolar : Sorgular : Formlar :

Böte Bölümü 1.sınıf Access Ders notları-2015 Ders yılı Öğr.Gör.Ali ATALAY veritabanı Boş veritabanı öğrenci Tablolar : Sorgular : Formlar : 1 Böte Bölümü 1.sınıf Access Ders notları-2015 Ders yılı Öğr.Gör.Ali ATALAY MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın tutulduğu bir

Detaylı

Access bize tablolarımıza bilgi girmek veya bu bilgileri düzenlemek için tablo, sorgu, form, modül ve makro adında araçlar sunar.

Access bize tablolarımıza bilgi girmek veya bu bilgileri düzenlemek için tablo, sorgu, form, modül ve makro adında araçlar sunar. 2. HAFTA ACCESS VERİ TABANI Veri Nedir? Bilgisayara girilen işlenmemiş (ham) bilgilere veri denir. Bilgisayarın alabildiği, işleyebildiği, sonuç üretebildiği ve saklayabildiği her şey veridir. Veriler

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Tablo Oluşturma Adımları İlişkilendirme Sorgu Oluşturma Sorgu Sihirbazı Sorgu Tasarımı Ölçüt ve Parametre Ekleme Sıralama İşlemleri TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II Bu üniteyi

Detaylı

Performanslı T-SQL Yazımı ve Indeks Kullanımı Üzerine Gerçek Hayat Tecrübeleri

Performanslı T-SQL Yazımı ve Indeks Kullanımı Üzerine Gerçek Hayat Tecrübeleri Performanslı T-SQL Yazımı ve Indeks Kullanımı Üzerine Gerçek Hayat Tecrübeleri Serap PARLAK 1, Dr. Deniz KILINÇ 1 1 Univera Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, İzmir 2 Univera Bilgisayar Sistemleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YÖNETİMİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YÖNETİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YÖNETİMİ ANKARA 2008 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

VERİTABANI ORGANİZASYONU

VERİTABANI ORGANİZASYONU VERİTABANI ORGANİZASYONU Veri nedir? Veri(data) ilişkide olduğumuz(ilgimiz olan) dünyanın durumlarıdır. O gün mağazaya kaç kişi geldiği, dışarıda havanın sıcaklığı, boyunuzun uzunluğu, göz renginiz veya

Detaylı

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır.

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır. 18 SQL SORGU DİLİ SQL (Structured Query Language) yapısal sorgu dili, veritabanı yönetim sistemlerinin standart programlama dili olarak bilinmektedir. SQL dilinin Access içinde sorgu pencerelerinde veya

Detaylı

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Mustafa KILIÇ Mersin Hem ve ASO Müdürlüğü mustafa@kilic.us MICROSOFT ACCESS Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın tutulduğu bir

Detaylı

VERİTABANI ORGANİZASYONU

VERİTABANI ORGANİZASYONU VERİTABANI ORGANİZASYONU Veri nedir? Veri(data) ilişkide olduğumuz(ilgimiz olan) dünyanın durumlarıdır. O gün mağazaya kaç kişi geldiği, dışarıda havanın sıcaklığı, boyunuzun uzunluğu, göz renginiz veya

Detaylı

Çok tablolu sorgulamalar

Çok tablolu sorgulamalar Çok tablolu sorgulamalar Eğer birden fazla tabloda yer alan verilerin tek bir sorgu ile görüntülenmesi istenirse FROM kısmında ilgili tablolar araya virgül konularak yazılmalı, WHERE kısmında ise o tabloları

Detaylı

1. Hafta MS SQL Server 2008 Kurulum ve Tanıtımı BPR255 Veritabanı. Bu Derste Öğrenecekleriniz: Kurulum:

1. Hafta MS SQL Server 2008 Kurulum ve Tanıtımı BPR255 Veritabanı. Bu Derste Öğrenecekleriniz: Kurulum: Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- MS SQL Server 2008 Kurulumu ve Tanıtımı 2- Komut Kullanarak Veritabanı Oluşturma ve Silme 3- SQL Yazım Kuralları Kurulum: Sistem gereksinimleri: Desteklenen işletim sistemleri:

Detaylı

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY İstatistik Bölümü Güz dönemi 2.sınıf Programlama dilleri I (Excel-access) MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın

Detaylı