gibi köleydi. İslamiyet i Hz. Ebû Bekir vasıtasıyla kabul etti. adamlarındandır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "gibi köleydi. İslamiyet i Hz. Ebû Bekir vasıtasıyla kabul etti. adamlarındandır."

Transkript

1 1 Temmuz HZ. PEYGAMBERİN MÜEZZİNİ KOÇİ BEY Bilâl b. Rebâh 581 yılında Arabistan'ın batısındaki Serât'ta Sultan IV. Murat ve kardeşi Sultan dünyaya geldi. Babası Rebâh ve annesi Hamâme de kendisi İbrahim e sunduğu risalelerle tanınmış 17. yüzyıl Osmanlı devlet gibi köleydi. İslamiyet i Hz. Ebû Bekir vasıtasıyla kabul etti. adamlarındandır. Mekke'de Müslüman olan ilk yedi kişiden biridir. Hicretin 1. Çocukken Rumeli nin Görice kasabasından devşirilerek Enderun yılında Hz. Peygamberin öğrettiği ezanı ilk defa okudu ve hayatı boyunca Hz. Peygamber'in müezzinliğini yaptı. Sabah Mektebi ne alınmış ve yetiştirilmiştir. Sultan IV. Murat döneminde ezanına es-salâtü hayrün mine'n-nevm" (Namaz uykudan has odaya alınmış, padişahın itimadını kazanarak Musahibi olmuştur. hayırlıdır) ibaresini o ekledi. Mekke'nin fethedildiği gün Kâbe nin damına çıkarak fetih ezanını okudu. Sultan İbrahim döneminde de görevine aynen devam eden Koçi Bey, Hz. Peygamber'in vefatından sonra ezan okumamış, sadece devlet idaresinde gördüğü yolsuzlukları rapor etmiştir. halifenin isteği üzerine Suriye'de bir defa ezan okumuştur. Dimeşk te 641 yılında vefat etmiştir. Emekli olunca Görice ye gitmiş ve orada vefat etmiştir. Akıllıya danışıp onu dinleyen, doğruyu bulur, dinlemeyen pişman olur. (Maverdi)

2 2 Temmuz İLAHİ ÇAĞRI EZAN İslam ın şiarlarından biri olan ezan, asırlardır müminlerin günde beş kez Rableri ile buluşmaya davet edildikleri ilahi bir çağrıdır. Namaz vakti girdiğinde minarelerden yükselen ezan sesleri sayesindedir ki kul, Rabb inin huzuruna varacak olmanın heyecanını hissederek tatlı bir telaş içerisine girer. Müezzinin getirdiği her tekbirde, her şehadette Allah Teâlâ nın ne kadar yüce ve eşsiz olduğunu tekrar hatırlar ve onunla birlikte kendi şahitliğini dile getirir. Yine onun sayesinde namazın her türlü kötülük ve çirkinlikten kurtuluş olduğunun idrakine erer ve son olarak Allah tan başka ilah olmadığını bir kez daha ikrar eder. EŞREFOĞLU RUMÎ Eşrefoğlu Rumî, Anadolu da yetişen evliyaların büyüklerindendir. Babası Mısır dan gelerek İznik e yerleşmiş, oda burada doğmuştur. Babasının terbiyesinde büyüyen Eşrefoğlu Rumî, İznik medreselerinde din ve fen ilimleri tahsil etmiş; Bursa da Tefsir, Hadis ve Fıkıh; Ankara da Hacı Bayram-ı Veli den tasavvuf ilmini öğrenmiştir. Hama ya giderek Hüseyin Hamavî den tasavvufta yüksek derecelere ererek Anadolu ya gelip Kadirî tarikatını yaymıştır. Çeşitli eserleri bulunan Eşrefoğlu Rumî nin Tevbeye Gel şiiri çok meşhurdur. Hazret-i Lokman Hakim de, oğluna buyurdu ki: Yapacağın işi, daha önce bunu denemiş, tecrübeli kimselere danış! Çünkü onlar, kendilerine pahalıya mal olmuş doğru görüşleri sana bedava verirler. (Maverdi

3 3 Temmuz MADDE BAĞIMLILIĞI Madde bağımlılığı, bireysel ve toplumsal açıdan insan sağlığını tehdit eden bir durumdur. İçki, sigara veya uyuşturucu bağımlığı gibi farklı şekillerde karşımıza çıkan ve gittikçe yaygınlaşan madde bağımlılığı, başta gençler olmak üzere insanları adeta esir almaktadır. Merak sebebi ile veya içinde bulunduğu kötü psikolojik durumun ya da kötü çevrenin etkisi ile kişi, bu maddelerin tuzağına düşebilmektedir. Ancak insan, bir kereliğine diyerek başladığı bu zararlı alışkanlıkların pençesinden kolay kolay kurtulamamakta ve maddimanevî ağır bedeller ödemek zorunda kalabilmektedir. Oysa Allah Teâlâ vücudumuzu ve ömür sermayemizi bizlere emanet olarak vermiştir ve gün geldiğinde insan bunlardan hesaba çekilecektir. ATAULLAH İSKENDERİ İskenderiye de doğan Ataullah İskenderi, fıkıh, nahiv, hadis, felsefe, mantık, kelam dersleri alarak kendini yetiştirdi. Şâzeliye tarikatı halifesi Ebu l Abbas el-mürsî nin sohbetlerinde bulunarak bu tarikatın önde gelenlerinden oldu. Toplumu derinden etkileyen hitabeti, vaaz ve sohbetleriyle tanınan Ataullah İskenderi, el Hikemü l Atâ iyye eserinde tasavvufi konulara yer verdi. İbadet, taat, tevekkül, teslimiyet, recâ ve ümit onun tasavvufi düşüncelerinin temelidir. Onun bütün sözleri, tefekkürün incelikleriyle yoğrulmuştur. İlim öğrenin; zira ilim, sahibi için bir zînettir (Zernuci)

4 4 Temmuz BERAT KANDİLİ BEZMİÂLEM VALİDE SULTAN Berat Kandili, Allaha kul olmanın idraki ve bilinci içerisinde Sultan II. Mahmud un hanımıdır. Sultan Mahmud vefat edip hata ve kusurlarını itiraf eden, işlediği günahın farkına vararak tövbe ve istiğfarda bulunan Müslümanların Allah ın rah- tahta geçince; Valide Sultan dev- oğlu Abdulmecid küçük yaşta metine nail olup günahlardan kurtulacağını ümit ettikleri bir let ve hükümet işlerinde ona yol gecedir. gösterici olmuştur. O akıllı, tedbirli, şefkatli ve cömert bir kadındı. Dünyevî hırs ve Sevgili peygamberimiz (s.a.s.) bu gecenin ibadetle geçirilmesini, gündüzünde oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Kulluk gösterişlerden uzak durmuş, oğlu görevini hakkıyla yerine getiremedikleri için üzülenlerin Allah a yönelerek O nun rahmet ve mağfiretine sığınma imkan teriş harcamalarına engel olmuş- Abdulmecid in tutumsuz ve göstur. ve fırsatına kavuşacakları müstesna bir gecedir. Bu geceyi fırsat bilerek Yaratana, yaratılmışlara karşı görev ve sorumlulukkirlere yardım etmiş; kimsesiz Devletin ona verdiği maaşla falarımızı yeniden gözden geçirelim. Aramızdaki sevgi-saygı kızları evlendirmiş, pek çok eserin yapılmasına vesile bağını, dayanışma ve kaynaşma ruhunu pekiştirelim. olmuştur. Bir kimsenin iyi mi kötü mü olduğunu sorma, arkadaşına bak, Zira arkadaş arkadaşına uyar. (Zernuci)

5 5 Temmuz ÜMMÜ HABİBE (R. ANHÂ) ALEVLERİN ORTASINDA Ümmü Habibe, peygamberimizin saygın eşlerinden biridir. Babası Hz. İbrahim Kur an da ismi Ebû Süfyân, Annesi ise Safiyye binti Ebi l-âs dır. İslam gelmeden geçen peygamberlerdendir. O, önce Hanif dinine bağlı yaşayan Ümmü Habibe, islamı kabul etti ve gönderildiği putperest kavmin putlarını paramparça etmiş, daha sonra kocasıyla Habeşistan a hicret etti. Kocasının Hıristiyanlığa geçmesi onu çok üzdü, küçük kız çocuğuyla birlikte kaldı. taya koymak istemiştir. böylece putların acziyetini or- Ümmü Habibe Necâşî aracılığıyla Peygamber Efendimiz ile gıyaben evlendi. Bu evlilik, İslam hukuku açısından ve İslam tarihi açı- hareketine karşılık onu büyük Fakat kavmi, Hz. İbrahim in bu sından büyük önem arz etmektedir. Peygamber (s.a.s.) efendimizle bir ateş yakarak içine atmıştır. dört yıl evli kalan Ümmü Habibe h. 44 yılında vefat etti. Efendimize Yüce Rabbimiz de Ey ateş! İb- duyduğu sevgi ve saygıdan dolayı evine misafir gelen babasını rahim e karşı serin ve esenlik ol! Peygamberimizin oturduğu mekâna oturmasına izin vermeyen ve (Enbiyâ, 21/69) buyurarak onu alevlerden kurtarmıştır. dinin emirlerini yerine getirerek hayatını tamamlayan bahtiyar validemizi rahmetle anıyoruz. Ahmak kimsenin ahmaklığı, zeki ve akıllı kimselere çabuk geçer. (Zernuci)

6 6 Temmuz CAMİ ADABI HÜKÜMDAR PEYGAMBER Camiler Allah ın evleri olduğu için oraya bu inanç ve bilinç ile Kur an da ismi geçen peygamberlerden Hz. Davud İsrâiloğ- girilir. Orada O ndan başkasına ibadet edilmez. İbadet mekanı olduğu için, orada namazın yanı sıra dua, zikir, tesbih ve luları na gönderilmiştir. Kendisine kitap olarak Zebur tefekkür edilir. verilmiştir. Zalim hükümdar Camiye girince vakit uygunsa iki rekat tahiyyetü l-mescid Câlût a karşı İsrailoğluları ile namazı kılınır, sessizce oturulur vaaz veya Kur an dinlenir, birlikte savaşmış ve onu öldürmüştür. yahut okunur. Camiye, abdestli ve temiz giysiler giyilerek gidilir. Sağ ayakla girilir, solla çıkılır. Soğan-sarımsak, sigara vb. Böylece Hz. Davud, hükümdarlık ve nübüvveti şahsında kötü kokularla gelinmez. Alış-veriş, kayıp ilanı ve lüzumsuz birleştiren ilk peygamber olmuştur. Allah ona ilim, hikmet, konuşma yapılmaz. Namazlarda saflar sık ve düzgün tutulur, boşluklar doldurulur, adaleti ve güzel konuşma yeteneği bahşetmiş, dağları taşları öne geçmek için omuzlardan atlanmaz, cemaate yetişebilmek onun hizmetine vermiştir. için koşulmaz. Tembellere gayeden mahrum olmak, ve pişmanlıktan başka nasip verildiğini görmedim. (Zernuci)

7 7 Temmuz ÇEVRE TEMİZLİĞİ HÜKÜMDARIN RÜYASI Yüce Allah, dünyayı en güzel bir şekilde, her şeyi yerli yerinde Yusuf (a.s.), haksız bir şekilde yaratmıştır. Aynı zamanda dünyadaki canlı-cansız varlıklar insanın istifadesine sunulmuştur. İnsanın da görevi Yüce Al- Zindanda geçen sıkıntılı yılların zindana atılmıştı. sonunda Allah ona bir çıkış kapısı gösterdi. lah ın bu eşsiz nimetinin kıymetini bilmesi ve onu güzel bir şekilde değerlendirmesidir. Yusuf (a.s.), rüyaları tabir edebilme yeteneğine sahipti. Bu ye- Gelişen yaşam şartlarında, çağın getirdiği stresten kurtulmak teneğiyle, hükümdarın gördüğü için mesire yerlerine gitmek, temiz hava almak, dinlenmek bir bir rüyayı doğru yorumlayarak ihtiyaç haline gelmiştir. İnsanların dinlendiği yerlerin temiz onun gelecekte yaşanacak olan tutulması, buraların iyice korunması konusunda Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.): Allah pak ve temizdir, paklık ve temizliği lamış, bu vesile ile de zindandan kıtlığa karşı önlem almasını sağ- kurtulmuştu. sever; kerim ve cömerttir, kerem ve cömertliliği sever. Öyle ise avlularınızı ve boş sahalarınızı temiz tutun. (Prof. Dr. İbrahim Canan; Kütüb-i Sitte c.10 s. 390) İlim cehaletin karşıtı ve düşmanıdır. Birbirine taban tabana zıt olan iki unsurdur. (Zernuci)

8 8 Temmuz TEFEKKÜR İnsanı diğer canlılardan ayıran ve üstün kılan özelliklerinin başında tefekkür edebilmesi, varlıklar ve hadiseler karşısında aklını kullanması gelir. Hakikate ve hikmete ulaşmanın en önemli yolu olarak tefekkür, Kur an-ı Kerim de en çok vurgulanan konulardandır. (Âli İmrân, 3/190, 191) İnsanlık tarihi boyunca ortaya konmuş bütün anlamlı birikimin kaynağında düşünme, sorgulama ve tefekkür vardır. Allah kime hayır dilerse onu dinde derin ve ince bir anlayış sahibi kılar. buyuran (Buhari, İlim, 13) Allah Resulü nün (s.a.s.), ilahî vahye mazhar olduğunda Hira Mağarasında tefekkür halinde olması ne kadar da anlamlıdır. (Buhari, Ta'bîr, 1) HZ SALİH VE SEMUD KAVMİ Semud kavmi Hicaz ile Suriye arasında Vadi l-kura da refah içinde yaşayan şımarık bir kavimdi. Allah onlara Salih (a.s.) ı ve Mucize olarak bir deve gönderdi. Şehrin suyundan şehir halkı ve deve sırayla içecekti. Kavmi, Hz Salih in davetine kulak asmadığı gibi deveyi de öldürdüler. Allah da şiddetli bir sesle onları helak etti. Maddeye tapanlar deniz suyu içene benzerler. İçtikçe hararetleri biraz daha artar. (İbn Arabi)

9 9 Temmuz HASTALARI ZİYARET ETMEK HU RA FE Müslümanın müslüman üzerindeki haklarından biri de hastalandığında onu ziyaret etmektir. (Tirmizî, Edeb, 1) Hastaları zi- Hu ra fe; di nin as lın da ol ma yan Kur an ve Sün net e ay kı rı ola rak or ta ya çı kan hal, dav ra nış ve iş ler de mek tir. yaret etmek Peygamberimizin (s.a.s.) sünnetidir. Hasta bir Top lu mu muz da za man za man çe şit li mü'mini ziyaret eden kişi, hem hastaya moral verir, hem de hu ra fe le re rast lan mak ta dır. Ör ne ğin; kendisi sevap kazanır. Hastaları ziyaret etmek, cenazeleri takip kut sal sa nı lan yer le re di lek için ça put bağ la mak, tür be ler de mum yak mak, etmek Ahireti hatırlatır. na za ra kar şı kur şun dök mek, iki bayram ara sın da ni kah yap ma mak, bay kuş Hasta ziyaretinde "Geçmiş olsun denilir ve hastaya dua edilir. Hastalığın imtihan olduğu, hastalıklara karşı tevekkül edil- öt me si ni uğur suz say mak, tür be le re adak ada mak, yü rü me yen ço cu ğun ayağı na ip bağ la yıp ca mi et ra fın da dönmesi gerektiği söylenir. Müslüman ve gayrı müslim bütün hasta olan insanlar ziyaret dür mek gi bi ak la, bi li me ve di ni mi ze ters dü şen hu ra fe le re ina nıl mak ta dır. edilmeli, hastaya yalnız olmadığı hissettirilmeli, moral ve yaşama sevinci verilmelidir. tür ina nış la ra iti bar et me me li, Kur an ve Di nin ger çek le ri ne ve il me ters olan bu sün ne te sım sı kı sa rıl ma lı yız. Ziyaretten sonra da hastayla ilgi kesilmemelidir. Kurtuluş ilim iledir, fakat insanların bundan haberi yoktur. Can boğaza geldiği zaman, ilim sebebiyle, azaptan kurtuluş ümit edilir. (Zernuci)

10 10 Temmuz İMAN BİLGİ BİRLİKTELİĞİ Dinimiz bilime çok önem vermiş ve bunu, inen ilk ayette Oku emri ile vurgulamıştır. Bununla, insanın kendisini, varlığı, evreni ve olayları okuyup incelemesini kapsar. Bu inceleme ve okumaktan asıl maksat, insanın Yüce Rabbi ni tanıması ve O nun var ve bir olduğuna iman etmesidir. Akıllı ve ergenlik yaşına gelmiş olan her erkek ve kadının, Allah ın varlığına ve birliğine inanmasının farz olması, imanın bilgi ile yakın ilişkisini ortaya koymaktadır. Çünkü Allah (c.c.), insanı, bu bilgiye ulaşabilecek yapıda yaratmıştır. İnsandan beklenen iman, bilgiye dayanan bilinçli bir inanmadır. Aksi halde bilgiye dayanmayan iman taklidi olmaktan öteye geçmeyecektir. ŞUAYB VE MEDYEN HALKI Şuayb (a.s.), dini tebliğ etmek amacıyla Medyen halkına gönderilmiştir. Ancak Medyen halkı, diğer pek çok kavim gibi peygamberini yalanlamış, onu tehdit etmiş ve ona inanmamıştır. Özellikle ölçü ve tartıda hile yapmalarından ötürü uyarılan bu kavim, Şuayb (a.s.) ın uyarılarına kulak asmamış, neticede dayanılmaz bir sesle helak olmuşlardır. Ey akıl sahibi, ilim yüksek bir makamdır. Ona nail olduğun zaman, diğer bütün makamlar yok olur. (Zernuci)

11 11 Temmuz HABBAB B. ERET Habbab b. Eret; Mekke de (M.586) doğdu. Künyesi Ebû Abdillah dır. Resulullah (s.a.s.) Zeyd bin Erkam ın (r.a.) evinde iken 15 yaşlarında Müslüman oldu. İlk Müslüman olan erkeklerin altıncısıdır. İslam a girdiği için müşrikler tarafından işkence edilen ilk sahabelerdendir. 25 yaşında Medine ye hicret eden Habbab ı Peygamber Efendimiz, Cebr b. Atik ile Medine de kardeş yapmıştır. Habbâb (r.a.); Hz. Ebu Bekir in vefatından sonra Hz. Ömer den izin alarak Kûfe ye cihad için gitmiş ve Hicri 37 tarihinde şiddetli bir hastalığa tutularak (M. 657) vefat etmiştir. Habbâb b. Eret (r.a.), vefat ettiğinde altmış üç yaşında idi. (İbnü l Esîr, Üsdü l-gâbe, II, 116) HARUN ALEYHİSSELAM İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden Musa Aleyhisselam ın ana-baba bir kardeşidir. Babası İmran, Yakup Aleyhisselam ın oğullarından Lâvi nin soyundandır. Yüce Allah, Musa Aleyhisselam a peygamberlik verince Musa Aleyhisselam: Kardeşim Hârun un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da benimle birlikte, beni doğrulayan bir yardımcı olarak gönder. Çünkü ben, onların beni yalanlamalarından korkuyorum. Allah, seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size bir iktidar vereceğiz de âyetlerimiz sayesinde size (kötü bir amaçla) ulaşamayacaklar. Siz ve size uyanlar, galip gelecek olanlardır dedi. (Kasas: 28/34-35) Fatih Sultan Mehmet tahtı kendisine bırakan babasına ülkenin çıkarı gereği şöyle der: Eğer padişah ben isem, size emrediyorum. Gelip ordunun başına geçin. Eğer Padişah siz iseniz, gelip devletinizi düşmanlara karşı savunun. (Fatih Sultan Mehmet)

12 12 Temmuz YALAN VE HİLE HZ. ELYESA (A.S.) Yalan ve hile, insanları söz veya davranışlarla aldatmaya yönelik gerçekleştirilen iki davranıştır. Dürüst davranmayarak, gönderilen peygamberlerden- Elyesa (a.s.), İsrailoğullarına dir. Soyu Yusuf, Yakup ve İshak sahtekârlık yaparak, insanlara gerçek dışı, yanlış sözler söylemek, insanlar arasındaki sevgi, saygı ve güvene dayalı ilişki- ulaşır. (a.s.) kanalıyla Hz. İbrahim e lere büyük zarar verir. Kur an-ı Kerim de onunla ilgili olarak: İsmail i, Elyesa ı, Zülkifl i de an. İşte bütün bunlar ha- Yalan söyleyerek veya hile yaparak başkalarını kandırdığını düşünen kişi, esasında kendisini kandırmakta, kendi saygınlığını ve onurunu zedelemektedir. Bireysel veya toplumsal açı- buyrulur. yırlı insanlardı (Enam, 6/86) dan büyük sorunlara sebep olan bu davranışları İslam dini Elyesa(a.s.) ömrünün sonuna yasaklamıştır. Nitekim Kur an da Yalan sözden sakının (Hac, kadar İsrailoğullarının arasında kalarak onları Allah ın dinine 22/30) buyrulmakta, Rasûlullah (s.a.s.) da Bizi aldatan bizden davet etmiştir. değildir (Müslim, İman, 164) uyarısıyla insanları bu tür davranışlardan sakındırmaktadır. Yabancı Elçilerden birine: İmparatorunuza söyleyin; şimdi ki Osmanlı Padişahı öncekilere benzemez. Benim gücümün ulaştığı yerlere, sizin İmparatorunuzun hayalleri bile ulaşamaz. (Fatih Sultan Mehmet)

13 13 Temmuz KUR AN I ANLAMAYA ÇALIŞALIM Kur an, anlaşılmak ve yaşanmak için bizlere vahiy yoluyla gönderilmiş en son ilâhi kitaptır. O nun sure ve ayetlerindeki muhteva insan ürünü hiçbir eserde mevcut değildir. Kur an ın kendine özgü üslup ve özellikleri vardır. Gönüllere huzur veren bu üslup sayesinde Kur an, inanan inanmayan herkesi kendine hayran bırakmaktadır. Kur an ı en doğru şekilde anlayan, anlatan ve hayatında yaşayan Sevgili Peygamber(s.a.s.) Efendimizdir. Öyleyse Kur an ı anlama, anladığımızla amel etme konusunda Peygamberimizi örnek alalım. Kur an ı O nun anladığı gibi anlamaya ve O nun yaşadığı gibi yaşamaya çalışalım. Kur an ı anlayıp amel ettiğimiz oranda mutlu ve huzurlu olacağımızı unutmayalım. İH LAS İh las; iman, ibâ det, itâ at, ah lâk, amel, du a... gi bi her tür lü di nî gö rev le ri, hal - kın öv me ve be ğen me si ni, yer me ve kına ma sı nı dü şün mek si zin sırf Al lah için ha lis bir ni yet le yap mak; şirk, ni fak, gös te riş gi bi şâ i be ler den uzak dur mak; söz, fi il ve dav ra nış la rın da sa mi mi ve dos doğ ru ol mak de mek tir. Bir amel sırf Al lah için ya pı lır sa ih las, sırf gös te riş için ya pı lır sa ri ya olur. Kur an ın ilk sû re sin de iy yâ ke na bü dü (an cak sa na ibâ det ede riz) (Fâ ti ha, 1/5) âye tiy le ih la sa ve gö rev le rin Al lah rı za - sı nı ka zan mak ama cıy la ya pıl ma sı na dik kat çe kil miş ve bu hu sus Kur an ın pek çok âye tin de ıs rar la vur gu lan mış tır. Ya ben Bizans'ı alırım; ya da Bizans beni. (Fatih Sultan Mehmet)

14 14 Temmuz ZÜLKARNEYN (A.S.) MUÂZ B. CEBEL (R.A.) Kur an da iki yerde adı geçen Zülkarneyn in peygamber olup olmadığı tartışmalı olmakla birlikte ilim ve hikmet sahibi önemli bir tarihî Hz. Muâz, Medine de doğdu. 18 yaşında Müslüman oldu. İkinci Akabe biatına katıldı. şahsiyet olduğu kesindir. Kimliği hakkında çok çeşitli söylentiler vardır. Bunlar arasında en ilginç olanı onun Makedonya lı İskender (öl. mamını ezbere bilen birkaç kişiden Asr-ı saadette Kur an-ı Kerim in ta- 331 m.ö.) olduğudur ki bu isabetli görülmemektedir. Zira İslam kaynaklarına göre Zülkarneyn, Hz. İbrahim zamanında yaşamış salih bir ı Kerim in kendilerinden öğrenilme- biridir. Peygamber (s.a.s.) in, Kur ansini tavsiye ettiği dört sahabi arasında mümindir. yer alan Hz. Muâz, yine o devirde Kur'an'da Zülkarneyn in yer yüzünde güç, ilim, irfan ve maddî-manevî çeşitli imkanlara sahip bir lider veya kumandan olduğu zikredil- Peygamber (s.a.s.), onu haram ve he- fetva veren altı sahabiden biridir. mektedir. lâlı en iyi bilen kişi olarak gösterir ve Muâz ne iyi adam diye iltifat eder, O, bu imkânlarını Allah yolunda kullanmış, haksızlığa uğrayan halkların huzur ve rafaha kavuşması için çalışmıştır. önünde yürüyeceğini söylerdi. (Buhâri, kıyamet gününde onun âlimlerin Fezâilü l-kur an, 8) Fatih Olmasaydım Ulubatlı Hasan olmak isterdim. (Fatih Sultan Mehmet)

15 15 Temmuz MİSAFİRE İKRAM HUŞÛ Dinimizin bizlere yüklediği önemli görevlerden biri de misafiri ağırlayıp ona ikramda bulunmaktır. Misafiri güler yüzle le rin bir özel li ği ola rak zik re dil - Hu şû, Kur'ân-ı Ke rîm'de mü'min- mek te ve an lam ola rak da karşılamak, ona izzeti ikramda bulunmak, hanemizden hoşnut mü'min le rin Al lah'a duy du ğu de - olarak yolcu etmek insani ve İslami görevimizdir. Nitekim rin say gı ve gö nül den ya pı lan ita at Peygamber Efendimiz misafire ikramda bulunmayı tavsiye ve bo yun eğ me yi ifa de et mek te dir. (bk. Ah zâb, 33/35) İba det te hu şu da ederek şöyle buyurmuştur: Kim Allah a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine ikram etsin (Buhârî, Edeb, 15; Ebû Dâvûd, kil de iba de tin özü nü kav ra ya rak ifa yi ne ri ya ve gös te riş ten uzak bir şe - Et ime, 5) Başka hadislerinde de misafirin duasının kabul olan et me an la mın da dır. On lar ki, namaz la rın da hu şû (de rin bir say gı) dualar arasında olduğunu (Tirmizî, Deavât, 47), misafirin ağırlandığı ev halkına hayır ve bereketin mutlaka ulaşacağını bil- mea lin de ki ayet-i ke ri me de bu du- içe ri sin de dir ler (Mü'mi nûn, 23/2) dirmiştir (İbn-i Mâce, Eti`me, 55). Misafirlere ilgi göstermek ve ru mu ifa de et mek te dir. gerekli ikramı yapmak, dinimizin, medeniyetimizin ve kültürümüzün bizlere bıraktığı en güzel mirasımızdır. di ni be ğen miş lik ten uzak tır Ya ni mü min ler ki bir, gu rur ve ken- lar. Ormanlarımdan bir dal kesenin başını keserim! (Fatih Sultan Mehmet)

16 16 Temmuz HİCRET MELEKLERE İMAN Sözlükte terk etmek, ayrılmak, ilgisini kesmek anlamına gelen Meleklere iman, iman esaslarından biridir. Kur an da Hiçbir kimse yoktur hecr mastarından isim olan hicret kişinin herhangi bir şeyden ki, üzerinde koruyucu melek bulunmasın (Tarık, 86/4) buyrularak insanın bedenen, lisanen veya kalben ayrılıp uzaklaşması demektir. Ancak kelime daha çok bir yerin terk edilerek başka bir yere göç edilmesi yapıp ettiklerinin melekler tarafından anlamında kullanılır. Terim olarak genelde gayrimüslim ül- kaydedildiğine vurgu yapılır. Böylece insana söylediği her sözün, yaptığı keden İslam ülkesine göç etmeyi, özelde ise Hz. Peygamber in ve her iş ve davranışın kaydedildiği ve Mekkeli Müslümanların Medine ye göçünü ifade eder. bunlardan sorumlu tutulacağı bilinci verilir. Bu bilinçle hareket eden fert Hicretin tarihî, içtimai ve iktisadi yönden olduğu gibi dinî, siyasi tedbirli olur, sadece yaşadığı günü ve hukuki yönden de birtakım sonuçları olmuştur. Müslümanlar, değil, geleceğini ve ebedî hayatını düşünür. hicretle birlikte Mekke müşriklerinin zulüm ve baskılarından kurtularak Medine yi yurt edinince İslam a yeni girenlerin, İslam top- Meleklere iman, topluma örnek olabilecek, hep güzelliği/iyiliği temsil lumuna destek olanların ve onlara katılanların sayısı büyük oranda eden, ideal bir varlık âleminin olduğu artmıştır. bilincini verir. Yapmak istediğimi sakalımın bir teli bile bilseydi, sakalımın o telini hemen koparır ve yakardım. (Fatih Sultan Mehmet)

17 17 Temmuz RAMAZAN HİLÃLİNİN TESPİTİ BE RE KET Kameri aylar, güneşin batışının ardından yeryüzünün herhangi bir noktasından ayın hilal halinde görülmesi veya göre- Be re ket söz cü ğü as lın da iyi ve gü zel olan bir şe yin de va mı nı ifa de et mek - te dir. bilecek halde olmasıyla başlar. Günümüzde hilalin nerede ve Pey gam be ri miz (s.a.s.) be re ke tin, ne zaman görülebileceği, hatasız olarak, hesapla tespit edilebilmektedir. İslam ülkelerinin çoğunda ve memleketimizde mal da (Müs lim, Birr, 69), sa hur da (Ne- takvimler bu esasa göre düzenlenmektedir. sâ î, Sı yâm, 26), ak ra ba la rı gö rüp gö - top lu ca ye nen ye mek te (Ebû Dâ vûd, Et ıme, 14), fa kir le re ta sad duk edi len zet me de (Buharî, Bü yû, 13), doğ ru söz İslam Aleminde bazen bir gün önce veya sonra oruca başlayan üze ri ne bi na edil miş alış ve riş te ve bayram yapan ülkelerin olmasının sebebi, onların ayın kavuşum anını esas almalarından kaynaklanmaktadır. Oysa şer i sü rü mü nü ar tı ra bi le ce ği ni ama be re ke - (Buharî, Bü yû, 19) bu lun du ğu nu, ör ne - ğin Ya lan ye re edi len ye mi nin, ma lın hilãlin başlangıcı kavuşumdan sonraki gündür. Şayet dünyanın ti ni yok ede ce ği ni (Buharî, Bü yû, 25) herhangi bir ülkesinde şer i hilãlin görülmesi esas alınırsa birliktelik sağlanacak böylece karmaşanın önüne geçilebilecekle ri nin be re ke te nâ il ola bi le cek le ri ni ifa de et miş tir. Rab bi miz an cak imân ve tak va sa hiptir. (A râf, 7/96) bu yur mak ta dır. Bu dünya ölümlüdür. Her fani gibi ben de ölümü tadacağım. (Fatih Sultan Mehmet)

18 18 Temmuz TERAVİH NAMAZI VE ÖNEMİ MAHYACILIK Teravih, Ramazan ayında yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile Ra ma zan ay la rın da ca mi le rin mi na re - namazdır. Teravih namazının her dört rekatin sonunda biraz dinlenerek kılınması le ri ara sı na ip ge ri le rek ası lan ışık lı ya - müstehaptır. Buna dinlendirmek, rahatlatmak anlamlarına gelen tervîha zı şe rit le ri ne mah ya,bu iş le meş gul denir. Teravih de "tervîha"nın çoğuludur. olan sa nat çı ya da mah ya cı de nir. Teravih namazı sünnet-i müekkededir ve orucun değil, Ramazan ayının bir Mah ya cı lık, Türk le re öz gü bir sa nat tır. Yüz yıl lar bo yu git tik le ri her yer de sünnetidir. Hz Peygamber "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." (Müslim, ölüm süz eser ler bı ra kan ata la rı mız mah ya sa na tı nın da bü tün in ce lik le ri - Salâtü l- Müsâfirîn ve Kasruhâ, 174) diyerek Müslümanları bu namaza teşvik ni kul la na rak bu alan da da öz gün ça - etmiştir. lış ma la ra im za at mış lar ve bu sa na tın Teravih namazını cemaatle kılmak sünnettir. Namazın cemaatle kılınması ön de ri ol muş lar dır. Müslümanlar arasında birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını da güçlendirmektedirma Kan dil ge ce le rin de ve özel lik le de Ra- zan ayın da ca mi le rin ışık lı ger dan - Teravih namazı 20 rekattir. İki rekatta bir selam verilip, dört rekatta bir dinlenilmesi lık la rı dır mah ya lar. Üze rin de tür lü müstehaptır. Bu sırada (dinlenirken) tehlîl (lâ ilâhe illallâh) ve salavat tür lü me saj la rın yer al dı ğı göz le re ve okunmalıdır. Teravih namazı ile amaç Ramazan gecelerini ibadetle geçirmektir. gö nül le re hi tap eden ade ta bi rer ile ti - şim ara cı dır mah ya lar. Hayatım boyunca Allah'ın emirlerinden dışarı çıkmadım. Allah'ın rızasını kazanmak için uğraştım. Tek gayem bu idi. (Fatih Sultan Mehmet)

19 19 Temmuz ORUCU ANLAMAK İFTİRA ETMEK Oruç, niyet ederek tan yerinin ağarmasından itibaren güneş İftira, yalan uydurmak, bir kimseye asılsız ve işlemediği bir suçu batıncaya kadar yemek, içmek ve cinsi ilişkiden uzak durularak yapılan bir ibadettir. Oruç; yalnızca Allah ın emrini yerine yüğü Allah'a, ortak koşmadır. isnat etmektir. İftiranın en bü- getirmek ve rızasını kazanmak için tutulur. Müfteri apaçık bir günah işlemiş olur." (Nisâ, 4/112) Hadislerde,, Allah ın bütün emirlerinde olduğu gibi, oruç ibadetinde de kötülükten habersiz iffetli bir kadına zina iftirası büyük günah- birçok hikmetler, insan için maddi ve manevi faydalar vardır. Oruç, iyi bir irade terbiyesi, kötü alışkanlıklardan uzaklaştıran, iyi huylar kazandıran bir ahlak eğitimidir. İnsana Allah ı lar arasında sayılmıştır. (Buhârî, Vesâyâ, 23) Mü'minleri kötü huy ve davranışlardan uzak hatırlatarak sorumluluk duygularını geliştirir; davranışlarını tutma gayretinde olan Hz. Peygamber onları iftira konusunda kontrol altına alarak bütün kötülükten uzaklaştırır. da uyarmış, iftiranın insanın âhiret hayatını iflasa götürecek kul Oruç tutan, açlığın ne olduğunu bizzat tattığından, fakirlerin sıkıntısını anlar ve onlara yardım elini uzatarak toplumun hakları arasında yer aldığını belirtmiştir. (Müslim, Birr, huzur ve mutluluğuna katkıda bulunur. 60) Oğlum! Son derece dikkat edeceğin bir cihet varsa, o da kimler ile düşüp kalktığındır. Şunu iyi bil ki bir sepet sağlam elma, içindeki bir çürük elmayı sağlama çıkartamaz. Fakat bir çürük elma, hepsini çürütür. Bunun için dâima sâlihlerle düşüp kalk! (İmam Gazali)

20 20 Temmuz RAMAZAN AYI MUKABELE Yüce Allah ın sayısız lütuflarından birisi de, bütün güzellikleriyle, Mukabele, üç aylarda ve özellikle Ramazan ayında cami, mescit ve evlerimizde daha çok sabah, öğle ve ikindi maddî ve manevî bereketleriyle mübarek Ramazan ayıdır. Ramazan ayı, ibadet, rahmet ve mağfiret ayıdır. Bu ay, yardım, namazları öncesinde hafızlar veya güzel bağış ve ihsan ayıdır; bir yıllık maddî ve manevî kirlerden temiz Kur an okuyan kişiler tarafından okunan lenerek ruhların arındığı, maddî ve mânevî terbiye ayıdır. Kur an ı takip ederek, hatim in- dirme geleneğidir. İnsanlığı; fikrî ve ahlâkî yozlaşmadan, cehaletten kurtarıp, Bu gelenek, sünnetteki Cebrail (a.s.) ın ilme,medeniyete, edep ve ahlâka yönelten Kur an-ı Kerîm, bu Ramazan aylarında Hz. Peygamber ayda Rasûlullah Efendimize indirilmeye başlamıştır. (s.a.s.) e gelerek o ana kadar nazil olan Ramazan ayı, insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile ayetleri karşılıklı okumalarına dayanır. batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur an ın kendisinde indirildiği aydır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa, onu Hem ramazan ayında yapılan ibadetlerin daha faziletli olması, hem de Kur an ın bu ayda nazil olmaya başlaması mukabelenin yaygınlaşmasında oruçla geçirsin. (Bakara, 2/185) İdrak ve ihya edeceğiniz mübarek ayın huzur ve saadete vesile olmasını etkili olmuştur. Ülkemizde bu gelenek Cenab-ı Haktan dileriz. dipdiri yaşamaktadır. Dört şeyi dört şeyden temizle; Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan. (Feriduddin Attar)

21 21 Temmuz KULLUĞUN ÖZÜ, İBADETİN RUHU: DUA FECR-İ SADIK Dua: Rahmeti sınırsız, mutlak kudret sahibi olan Allah a; Sözlükte yarmak, bir şeyi ikiye ayırmak, fışkırmak, açığa çıkmak kulun aczini itiraf etmesi, yaratıcıdan lütuf ve yardım dilemesi, anlamlarına gelen fecir, güneşin O na yönelmesi, samimi bir dille gönülden O na yakarışıdır. doğmasından önce beliren tan yeri ağarmasına denir. Türkçe de Duada amaç, kişinin durumunu Allah a arz ederek niyazda şafak sökmesi, gün ağarması denilen bu olay, gece ile gündüzün bulunmasıdır. Dua etmenin özünde Allah a teslim olmak ve O na kulluk etme bilinci vardır. Yüce Allah De ki! Duanız olmazsa rabbim size ne diye değer versin? buyurmaktadır (Furkan, birbirinden ayrıldığı vakittir. Fecr-i sâdık, hakîki, gerçek fecir demektir. Gece karanlığının kaybolmaya başlayıp güneş ışığının 25/77). Rabbimize karşı sorumluluğumuzu ve kulluk görevimizi yerine getirirken sadece dara düştüğümüzde değil, her belirtilerinin görünmeye başladığı, ufuktaki aydınlığın enlemesine, uzunlamasına ufka yayıldığı zaman O nu hatırlamamız kulluğumuzun bir gereğidir. Şunu iyi bilmeliyiz ki dua etmeye ihtiyacı olanlar biz kullarız. vakittir. Gündüzün başlangıcı olan fecr-i sâdıkla, sabah namazının vakti girer ve imsak vakti Çünkü dua, ümit ve huzur kaynağıdır. başlar. Hayatta her şey Allâh'ın taksîmi iledir. Allah; kimini zengin, kimini yoksul, kimini sağlam, kimini sakat, kimini âlim ve kimini câhil kılmıştır. Kendinden düşük kimseleri gördüğün vakit, böbürlenip onları hakîr görme. (İmam Gazali)

22 22 Temmuz GÜNAHLARDAN SAKINMA: TAKVA Din ıstılahında ittika ve takva: İman edip emir ve yasaklarına uyarak, Allah a karşı gelmekten sakınmak; insana zarar verecek, ilahî azaba sebep olabilecek inanç, söz, fiil ve davranışlardan, günahlardan uzak durmak anlamına gelir. Takva sahibine muttaki denir. Takvanın üç mertebesi vardır: 1) Şirk, küfür ve nifaktan korunarak imana sarılmak. (Fetih, 48/26) Kelime-i Tevhid kelime-i takvadır. (Tirmizî, Tefsir, 48) 2) Büyük ve küçük günahlarda ısrar etmekten kendini alıkoymak, farzları yerine getirmek. (Araf, 7/96) 3) Kalbi, Hak tan meşgul edecek her şeyden temizleyip Allah a yönelmektir. (Âl-i İmran, 3/102) SAHUR Oruç tutmak üzere imsak vaktinden önce gece yenen yemeğe sahur denir. Sahur yemeği yemek oruç tutan insana dayanma gücü verir. Sahura kalkmak müstehaptır. Peygamberimiz Sahur yiyiniz; çünkü sahurda bereket vardır. (Buhârî, Savm 20), buyurarak sahuru özellikle teşvik etmiştir. Sahuru geciktirmek, iftarda ise acele etmek sünnettir. Ayrıca sahur vakti, duaların kabul olduğu vakitlerden biridir. Sana kötülük yapanları Allah'a havale et, kötülüklerinden O'na sığın. Eğer intikamla uğraşırsan daha büyük zararlarla karşılaşırsın ve ömrünü boş yere harcamış olursun. Seninle uğraşanlara "Ben iyi bir adamım lakin siz kıymetimi bilemiyorsunuz" deme ve böyle düşünme. (İmam Gazali)

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Ramazan Ayı ve Önemi. Ramazan Orucu. Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar. Muharrem Orucu BÖLÜM: 1

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Ramazan Ayı ve Önemi. Ramazan Orucu. Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar. Muharrem Orucu BÖLÜM: 1 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Ramazan Ayı ve Önemi Ramazan Orucu Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar Muharrem Orucu BÖLÜM: 1 Günleri, geceleri, haftaları ya da ayları değerli kılan, bu zamanlarda

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Dua Dua İbadetin Özüdür Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Dua Arapça kökenli bir kelime olup «istemek, davet etmek» demektir.

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Teravih Namazı. Namazı Bozan Durumlar. Namazın İnsana Kazandırdıkları. Kunut Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Teravih Namazı. Namazı Bozan Durumlar. Namazın İnsana Kazandırdıkları. Kunut Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Teravih Namazı Namazı Bozan Durumlar Namazın İnsana Kazandırdıkları Kunut Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 o Teravih namazı ramazan ayında kılınır. o Yatsı namazının son

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

BÖLÜM: 2. Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar. Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları. Ramazan Bayramı Sevinci

BÖLÜM: 2. Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar. Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları. Ramazan Bayramı Sevinci Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları Ramazan Bayramı Sevinci Maun Suresi ve Anlamı BÖLÜM: 2 Sosyal hayatımızı

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır.

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır. Türkiye de Diyanet İşleri Başkanlığı nın belirlediği ve uyguladığı imsak vakti, oruca başlama ve sabah ezanın okunması ile Müslümanların sabah namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com Ramazan ve Oruç Hazırlayan: Memduh ÇELMELİ İzmir / 2016 dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com Ramazan ve Oruç Hazırlayan: Memduh ÇELMELİ İzmir / 2016 dinkulturuahlakbilgisi.com Ramazan ve Oruç Hazırlayan: Memduh ÇELMELİ İzmir / 2016 Ramazan 11 Ayın Sultanıdır Kur an Ayıdır Oruç Ayıdır Rahmet Ayıdır Kur an ın indirildiği aydır. Ramazan ayı, insanlara yol gösteren, hidayeti, doğruyu

Detaylı

İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır.

İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır. Lise 2. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Video Ders Anlatımları Oruç Hac ve Zekat Video Ders Anlatımı 2.2. Oruç İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır. Oruç, niyet ederek

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi Niçin Teravih Namazı denilmiştir? Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça, "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak, istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : HİDAYET KENAR Eğitsel Performans Duanın Allah tan

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 1 İsmail İPEK İl Müftüsü Sultan Bayezit Camii 5.6.2016 Pazar Yatsı Rahmet Ayı Ramazan 2 Mehmet BUŞKUN Vaiz Sultan Bayezit Camii 6.6.2016 Pazartesi Öğle Rahmet Ayı Ramazan 3 Adem AYRANCI Müftü Yardımcısı

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ ZEKAT SADAKA: AYET-İ KERİMELER «Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı görür.» (Bakara,

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır.

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır. NAMAZ 1 Namazın önemi ve faydaları nelerdir? 1. İslam ın şartlarından biridir. 2. Kulu, Allah a yaklaştırır. 3. Cemaatle kılınması, birlik ve beraberliği pekiştirir. 4. Sorumluluk bilincini geliştirir.

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK HAZIRLAYAN Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK MADDİ TEMİZLİK MANEVİ TEMİZLİK İslam dini, hem maddî, hem de manevî temizliğe büyük bir önem vermiştir. Bu iki kısım temizlik arasında büyük bir ilgi vardır.

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

2. Haramı ve helali tayin etmek Allah ın hakkıdır. Bir harama helal demek vebal olduğu gibi helale haram demek de vebaldir.

2. Haramı ve helali tayin etmek Allah ın hakkıdır. Bir harama helal demek vebal olduğu gibi helale haram demek de vebaldir. Duası müstecap, günü bereketli, kalbi mutmain, huzurlu, umutlu, salih bir mü min olabilmek için helal yeme-içme ve helal yaşama ölçülerimizin bilinmesi gerekiyor. Her imtihanımızda ve hayatımızın her kesitinde

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Güzel Ahlâkı Kazanmak

Güzel Ahlâkı Kazanmak Ramazan, Allah a yakınlaşma vesilesidir. Oruç tutan insan Allah ın beğendiği davranışlar sergilemeye, nefsinin tutkularından sakınmaya çalışır. Şeytana karşı dikkatli ve şuurludur, vicdanının doğruyu fısıldayan

Detaylı

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz)

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) V A İ Z İ N ADI - SOYADI ÜNVANI VAAZIN YERİ VAAZIN GÜNÜ VE SAATİ VAAZIN KONUSU Cahit ÇETİN Müftü Haydarçavuş Camii

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Camiye Girerken Allah ın adıyla, Allah ın Resulüne salat ve selam olsun. Allah ım, hatalarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Camiden Çıkarken Allah ın adıyla, Allah

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com dinkulturuahlakbilgisi.com 1-Ülkemizde Kızılay, Sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Aşevleri -gibi kurumların varlığı aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini göstermektedir? A- Milli eğitime

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii VAAZIN 2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii PEYGAMBERİMİZİN

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF

ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF Hamd Allah subhanehu ve tealayadır. Salat ve selam ise O nun Rasulünedir. Bundan sonra: Allah sana hidayet etsin. Bil ki şirk koşmak günahların en büyüğüdür ve bütün amelleri

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir?

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? On5yirmi5.com Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem orucunun önemi nedir? Yayın Tarihi : 6 Kasım 2013 Çarşamba (oluşturma : 1/22/2017) Hayatın bütün

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

ZEKÂT IN KELİME OLARAK; ARTMA ÇOĞALMA ARINMA BEREKET Bu anlamlara gelmektedir.

ZEKÂT IN KELİME OLARAK; ARTMA ÇOĞALMA ARINMA BEREKET Bu anlamlara gelmektedir. ZEKÂT IN KELİME OLARAK; ARTMA ÇOĞALMA ARINMA BEREKET Bu anlamlara gelmektedir. Zekât Terim Olarak İse; Dinen zengin sayılan Müslümanların yılda bir kez malının ya da parasının belli bir miktarını Allah

Detaylı

Sonpeygamber.info web sitesi Ramazan ayında çokça sorulan sözcüklerin anlamlarını bir araya getirdi.

Sonpeygamber.info web sitesi Ramazan ayında çokça sorulan sözcüklerin anlamlarını bir araya getirdi. On5yirmi5.com Ramazan Sözlüğü Sonpeygamber.info web sitesi Ramazan ayında çokça sorulan sözcüklerin anlamlarını bir araya getirdi. Yayın Tarihi : 14 Temmuz 2013 Pazar (oluşturma : 12/15/2015) Ramazan:

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI-SOYADI UNVANI VAAZIN VERİLECEĞİ YER VAAZIN KONUSU AHMET ERDEM İL MÜFTÜSÜ ALİPAŞA CAMİİ Oruçlunun Dikkat Etmesi Gereken Hususlar ÜNAL TAN İL MÜF. YARD. ŞEHİTLER CAMİİ Oruçlunun Dikkat

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI KONULAR 01.04.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur:

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur: ATEŞTEN KORUNMANIN YOLU: SADAKA Arınmak için, malını (sırf Allah rızası için) veren en takvâlı (Allah ın emirlerine en uygun yaşayan) kimse ise, o (ateşin azabı)ndan uzaklaştırılacaktır. Leyl/17-18 Sevdiğiniz

Detaylı

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları Ön Söz Bu dergide namaz ibadetinden bahsedilmektedir. Namaz ibadetinin bize kazandırdıklarını, nasıl namaz kılacağımızı, namazın içindeki ve dışındaki şartları vb. gibi konuları özetlemektedir. Dergi kolay

Detaylı

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ RAMA ZAN GÜNÜ TARİH / GÜN İFTAR PROGRAMI VE YERİ SOHBET PROGRAMI KONULARI SOHBET PROGRAM KONUKLARI İFTAR SAATİ PROGRAM 1 18 Perşembe AKKUŞ Cumhuriyet Meydanı Ramazan ve Oruç Mustafa KOLUKISAOĞLU Ordu Müftüsü

Detaylı

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL Ey İnsanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de bir çok erkek ve kadın üreten Rabbınıza karşı sorumluluğunuzun

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI D 1.4.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık ve Önemi 1.4.2014 Salı 14:00

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir?

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir? Besmele Kitapcığı Besmelenin Anlamı Besmele, bütün varlıkların hal diliyle ve iradeli varlık olan insanın lisanıyla ve haliyle meşru olan her işine Allah ın ismiyle başlamasıdır. En önemli dua ve zikirlerdendir.

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

GECE NAMAZI, SALİHLERİN İŞİDİR

GECE NAMAZI, SALİHLERİN İŞİDİR GECE NAMAZI, SALİHLERİN İŞİDİR Farz namazlardan sonra en değerli nafile namazın gece namazı teheccüd olduğu herkesçe bilinen bir hakikattir. Gecenin ihya edilmesi yönündeki en önemli amel de gece namazıdır.

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler GÜNAH ve İSTİĞFAR Israr etmek kişiyi nasıl etkiler Peygamber (s.a.v) Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Hiçbir küçük günah yoktur ki, ısrarla işlenilmeye devam edildiği halde büyümesin. Ve

Detaylı

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır:

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1. Güzel ahlâk 2. Kötü ahlâk 2 Güzel ahlâk neye denir? Allah ın ve Resulü nün emir ve tavsiye ettiği, diğer

Detaylı

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI SOYADI UNVANI VAAZIN KONUSU VAAZIN YAPILDIĞI YER 3.10.2014 CUMA ÖĞLEDEN ÖNCE HASAN İZMİRLİ İlçe Müftüsü

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 1. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder. Bu hadiste verilen mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

Din Ve Ahlak Hakkında Neler Biliyoruz?

Din Ve Ahlak Hakkında Neler Biliyoruz? İlköğretim DKAB Dersi 4. Sınıf 1. Ünite Sunusu Din Ve Ahlak Hakkında Neler Biliyoruz? Anlatım Yoluyla Ders Veren: Ömer AKKAŞ Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dkab Alanı Pedagojik Formasyon Öğrencisi

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan.

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan. Sevgili Peygamberimiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke de doğdu Babası Abdullah, annesi Âmine, dedesi Abdülmuttalip, büyük babası Vehb, babaannesi Fatıma, anneannesi ise Berre dir. Doğduktan sonra 4 yaşına

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR?

NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR? Asiye Türkan NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR? İNSAN NEDEN EVLENİR? İlim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir Sen kendini bilmezsen Bu nice okumaktır.

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE Aile, tek başına olmaktan kurtulup, can yoldaşına kavuşmaktır Aynı çatı altında yalnızlık ve yabancılık değil! Ve O, iki eşi, erkeği ve kadını yarattı. (Necm, 53/45) Kadınlar,

Detaylı