MÜDDESSĐR SÛRESĐ 7-10 ÂYET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜDDESSĐR SÛRESĐ 7-10 ÂYET"

Transkript

1 MÜDDESSĐR SÛRESĐ 7-10 ÂYET أ ع وذ ب االله م ن ال شي ط ان ال رج يم بسم االله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين و ال صلا ة و ال سلا م ع ل ى ر س ول نا م ح مد و ع ل ي ا ل ه و ص ح ب ه أ ج م ع ي ن ر ب اش ر ح ل ى ص د ر ى و ي سر ل ى ا م ر ى و اح ل ل الع ق د ة م ن ل س ان ى ي ف ق ه وا ق و ل ى ر ب ق د ا ت ي ت ن ي م ن ال م ل ك و ع لم ت ن ي م ن ت ا و يل الا ح اد يث ف اط ر ال سم او ات و الا ر ض أ ن ت و ل يي ف ي ال دن ي ا و الا خ ر ة ت و فن ي م س ل م ا و أ ل ح ق ن ي ب ال صال ح ين توفنا مسلمين وألحقنا ب ال صال ح ين واحشرنا في زمرةال صال ح ين وأدخلنا الجنة م ع الا ب ر ار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين KUR ÂN DAN OKUNAN BÖLÜM: و ل ر بك ف اص ب ر (7) ف ا ذ ا ن ق ر ف ي ال ناق و ر (8) ف ذ ل ك ي و م ي ذ ي و م ع س ير (9) ع ل ى ال ك اف ر ين غ ي ر ي س ير ( 10) TEFSİRDEN OKUNAN BÖLÜM: } و ل ر ب ك فاصبر { ولوجه االله فاستعمل الصبر على أوامره ونواهيه وآل مصبور عليه ومصبور عنه } ف ا ذ ا ن ق ر ف ى الناقور { نفخ في الصور وهي النفخة الا ولى وقيل الثانية } فذلك { إشارة إلى وقت النقر وهو مبتدأ } ي و م ي ذ { مرفوع المحل بدل من } ذلك { } ي و م ع س ير { خبر آا نه قيل : فيوم النقر يوم عسير. والفاء في } ف ا ذ ا { للتسبيب وفي } ف ذ ل ك { للجزاء آا نه قيل : اصبر على أذاهم فبين أيديهم يوم عسير يلقون فيه عاقبة أذاهم وتلقى عاقبة صبرك عليه. والعامل في } ف ا ذ ا { ما دل عليه الجزاء أي فا ذا نقر في الناقور عسر الا مر } ع ل ى الكافرين غ ي ر ي س ير { وأآد بقوله } غ ي ر ي س ير { ليو ذن با نه يسير على المو منين أو عسير لا يرجى أن يرجع يسيرا آما يرجى تيسير العسير من أمور الدنيا.

2 ĐÇĐNDEKĐLER 1.Öğretmende Bulunması Gereken Özellikler 2.Gaflet Nedir? 3.Tekbir ve Eğitim 4.Đlim Ehli Daima Yükselir 5.Đstemenin Yolları 6.Rabbanî Nitelikli Öğretmen 7.Đlmin Dört Sınıfı 8. Öğretmenin Formatı 9. Đlmin Parayla Karşılığı Olmaz 10. Can Sadece Allah a Verilir 11.Öğretmen-Öğrenci Yakınlığı 12. Risâlet ve Sabır 13. Peygamberin Temyizi 14.Nedensiz Đş Olmaz 15.Şaka da Olsa Kahır Yönünde Đstekte Bulunmayın 16.Nefis ve Đstekleri 17.Yağmur Gibi Emirler 18.Sabrın Đki Yönü 19.Kitabî Đnsan 20.Emmare Nefis Harama Düşkündür 21.SonSöz Etkili Olur 22.Đki Nefha 23.Zor Gün 24.Usur ve Yüsür Ehli

3 Değerli Kardeşlerim, Kıymetli Müminler; Bu hafta okumakta olduğumuz Tefsiri Şerif ten Müddessir Sûre-i Celile sinin 7. âyeti celilesine gelmiş bulunuyoruz. Bu âyetin tefsirinden alarak okumamızı, anlatmamızı sürdüreceğiz. Yüce Rabbimiz den dileğimiz, murad-ı veçhile anlamak, anlatmak, gereği ile âmil olmak, tehalluk etmek ve hakikatleri ile tahakkuk etmektir. Bu yönde cümlemizi muvaffak eylesin. Cümlemize bu hakikatleri âsan eylesin. Yolunca gitmeyi, rızasınca Kur anın ışığında yol almayı Allah yine cümlemize nasip eylesin. Bu yönde cümlemizi muvaffak eylesin. Sûre-i celilenin değişik yönlerden, Peygamberi Zişan ın bir Peygamber olarak pozisyonunu nazara alarak açıklamalarını yaptık. Âyet-i celilede risalet vurgusu ön planda yer almaktadır. Daha sonra onun bir beşer olması yönüyle de, bir beşerde bulunması gereken, bir güzel insanda yer alması gereken vasıflar nelerdir, bu yönüyle de sûre-i celileyi ele alabiliyoruz. Sûre-i celileye bakabiliyoruz. Bu yönde de anlatımlarda bulunduk. Diğer bir yönüyle de o bir muallimdir, Peygamberdir, öğretmendir. Bir öğretmen de ne gibi nitelikler bulunması gerektiği açısından da sûre-i celileye özel bir bakışla bakabiliriz. ÖĞRETMENDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLĐKLER: Bu yönüyle anlatılanların bir öğretmende bulunması gereken nitelikler olarak da görebiliriz. Đşte bu yönden surede yer alan hakikatlere bakıldığı zaman öğretmenin sürekli hazırlıklı olması gerektiğini, istirahata çok az yer vermesi gerektiğini görüyoruz. Dünyanın dinlenme yeri olmadığını biliyoruz. ف ل ي ع م ل العاملون

4 Çalışanlar güzelce çalışsınlar. 1 Burası amel yeridir, terleme yeridir. Yatıp, keyif sürme yeri değildir. Tabi ki zaruret miktarı dinlenme vardır. O da uykuda gerçekleşmektedir. Uyku ile insan hem rahatını sağlamaktadır; hem dinlenmiş olmakta hem de ertesi günde yer alacak çalışmalarına hazırlık yapmış olmaktadır. O yönde bedenini, azasını dinlendirmiş oluyor. Kalkması gerektiğini, atak olması gerektiğini, tutuk ve yatık olmaması gerektiğini görüyoruz. Öğretmenin genel yapısı kıyamda olmasıdır. Oturan öğretmenler pek verimli öğretmenler değildir. Sürekli kıyam esastır. Bu nedenle de sürekli kıyam ataklık alametidir. Ayakta durmak, öğrencileri de hazır konuma, dinamik konuma getirir. Öğretmenler oturur ise öğrenciler zaten oturmaktadır. O oturur, ötekiler de oturur, yapacakları işler de oturur. Böylece oturmuş kalmış bir şeyin inkılâpla, hareketle ve hareketsiz olduğu zaman da bereketle bir ilgisi olmayacaktır. Hâlbuki öğrencilik, ilim talebi sürekli ataklık isteyen bir meslektir. Uyanıklık isteyen bir meslektir. Bu nedenle öğretmen, bu yönde öğrencileri sık sık uyarmalıdır. Öğretmen uyarıcı olmalıdır, uyutucu değil. Uyarıcı olması hem fiziki yönden yani hem bedensel yönü diyebileceğimiz zahir yönünden hem de gönül ve akıl yönünden olmalıdır. Onların hayallerini, hafızalarını, gönüllerini sürekli canlı tutma yönünde uyarılar yapmalıdır. Aksi takdirde uyurlar, bakarlar ama görmezler. Kafalarında bir göz vardır, bakarlar ama aklı fikri gaflettedir, dalmıştır. Gaflete daldı mı bitti demektir. GAFLET NEDĐR? Gaflet; başka şeylere dalmaktır. Özel şeyler düşünüyordur. Kişi olduğu ortamda, bulunduğu ortamda kontak kurması gereken, diyalog kurması gereken alışverişin dışında kaldığı zaman bunun adına gaflete dalmak denir. Namazda ise namazı idrak edici olacak. Vaaz dinliyorsa vaizle sürekli kontak kuracak. Tesbihi alıyor adam bir şeyler çekiyor, sonra da vaiz dinliyor. Böyle vaaz dinlemez. Öğretmenin karşısına gelmiş, başka şeylerle uğraşıyor. Ben daha önemli şeylerle uğraşıyorum. Önemsizse orada senin ne işin var? Tabi ki bunun müstesnaları vardır. Elbette meşru diyebileceğimiz yerler vardır. Biz genel yapıyı konuşuyoruz. Hangi ortamda bulunuyorsa kişi o ortamın gereğini icra etmelidir. Aksi takdirde fuzuli olur. O ortamda fuzuli olmuş olur. Gereksiz bir oturum oluşmuş olur. Gereksiz bir meclis oluşmuş olur. Demek ki öğretmen bu konuda sık sık öğrencilerini uyarıcı olmalıdır. 1 Saffat37/61

5 TEKBĐR VE EĞĐTĐM: Yine sık sık Yüce Allah ın ululuğunu vurgulamalıdır. االله أآبر i kıyamı ile de göstermelidir. Çünkü öğretmen Allah namına kullara iletişimde bulunan kişidir. Allah adıyla Allah tan gelenleri kullarına iletme ve öğretme yönünde görev almış kişiye öğretmen diyoruz. Tabi ki bizim kullandığımız bu tabirler, anlatım usullerimiz, kitabımızın doğrultusundadır, dinimiz doğrultusundadır. Bunun dışında kalan sistemler, oluşumlar gayri meşrudur. Bizi ilgilendirmez. Bizimle bir ilgisi yoktur. Bize lazım olan bizden olandır. Biz daima biz olarak iş göreceğiz. Böylece huzuru mahşere gireceğiz. Đnşaallah. Onun için konumuzun dışında, meclis dışında kalan, şeriat ve din bazında olmayan şeyler bizim konumuz değildir. O halde öğretmen sık sık االله أآبر diyerek öğrencileri uyarmalıdır. Allah ın en büyük olduğunu, O ndan büyük olmadığını her fırsatta onlara hatırlatmalıdır. Öğretmen bir anlamda rehberdir. Diğer anlamda bir vesaitin şoförü niteliğindedir. Sanki öğrencilerini dolmuşa bindirmiştir. Kendisi de şoförlük yapmaktadır. Onları mukaddes bir beldeye götürmektedir. Teslim etmek üzere onları aydınlatmaktadır. Diyelim ki Çanakkale ye gidiyoruz. Rahmetle analım onları da, bu hafta böyle bir haftaydı. Şehitlerimizi rahmetle analım. Yüce Allah, şefaat payesi vereceği o şehitlerin şahadetinin bir ürünü olan şefaatlerinden bizleri de müstefid eylesin, müstefiz eylesin. Allah herkese, hepimize şahadet şerbeti içmeyi her ferde tek tek nasip eylesin. Evet, nasıl ki arabaya binmişler öğretmen başlarında sürekli gidecekleri yer hakkında bilgi veriyor. Bakın şöyle bir yere gidiyoruz. Orada şöyle şöyle şeylerle karşılaşacağız. Şunları yapacağız. Orada şuralar var. Onlara rehberlik ediyor. Đşte öğretmen budur. Öğretmen Allah ın kullarına, Allah ın rızası doğrultusunda, O nun direktifleri doğrultusunda, Allah ı anlatan, yerleri gökleri, olanları bitenleri anlatan, sonunda onları, o emanetleri sahibine teslim eden kişidir. Yüzünün akıyla teslim etti mi bir madalyayı hak etmiştir. Bu هذا عالم dur.bu bir âlimdir. Bundan büyük derece de yoktur. رتبة العلم على رتب Peygamberin ifadesi ile h Đlim derecesi, rütbesi, rütbelerin en üstünüdür. 2 2

6 Allah layık eylesin. Allah bu yönde yürümeyi ve neticesine varmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Tekbir yani االله أآبر sürekli söylenmelidir. Çünkü hayatta sürekli inişler ve çıkışlar vardır. ĐLĐM EHLĐ DAĐMA YÜKSELĐR: Đlim bir terakkidir. Đlim ehli daima yükselir. ي ر ف ع ال له ا لذ ين ا م ن وا م ن ك م و ا لذ ين أ وت وا ال ع ل م د ر ج ات..Size Kalkın denildiği zaman kalkın ki Allah, içinizden inananların ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin. 3 Allah ın bu âlemdeki işlerinin neticesi şudur: Đçinizde iman edenleri yükseltsin. bir çok derecelere yükseltsin. Đman د ر ج ات kendilerine ilim verilenleri ise و ا لذ ين أ وت وا ال ع ل م edenleri yükseltmesi genel yapıdır. Ama kendilerine ilim verilenleri derece derece yükseltsin diye Allah bütün bu kâinatı yaratmıştır. Bu olaylar dizisi, bu maceralar, binlerce yıldır bunun için sürmektedir. Đki şey için: 1) Đman edenleri Allah alçaklardan kaldırıp yücelere çıkartsın. 2) Bunların içerisinden ilim sahiplerini ise kat kat mertebelere yükseltsin. Đşte Yüce Allah bunun için bütün bu icraatı yapar. Ne kadar güzel bir özet değil mi? Âyet-i celilede iki şıkta işi bitiriveriyor. Netice de iman ve iman edenlerin içerisinde ilim sahipleri daha da sivrilmiş kişilerdir. Đman bir ayrıcalıktır. Đman bir fazilettir, değerdir, yüceliktir. Allah bu yüceliği aşikâr edecektir. Perdelerin kalktığı günde herkese; her göze, her görene, her bakana iman edenlerin nasıl yücelerde yer alacaklarını gösterecektir. Ama bunların içinden ilim sahipleri ise bambaşka bir yüceliğe sahip olacaktır. Onların madalyaları olacaktır. Đlim sahiplerinin ayrıcalığı vardır. Onun için siz ne yapın yapın ilim divanından asla uzak durmayın. Đsminiz hep o divanda geçsin. Hayatınız ilimle dolsun. Gece gündüz ilminizi artırın. Çünkü Yüce Allah böyle buyurur: و ق ل ر ب ز د ن ي ع ل م ا 3 Mücadele58/11

7 De ki Ey Muhammed! Muhammed (a.s) da ümmetine, herkese de ki: Rabbim ilmimi artır. 4 ĐSTEMENĐN YOLLARI: Herkes böyle söyleyecek. Bu, işin Allah ile olan kontağıdır, iznidir. Bu kapının açılması yönünde ki müsaade isteğidir. Çalışmak senden, tevfik Allah tandır. Sen didineceksin, elini, ayağını, gözünü, kulağını, aklını, hayalini, fikrini bu yönde seferber edeceksin. Terleyeceksin Allah da seni muvaffak eyleyecektir. Durup dururken ben dua ettim, bana ilim paketi gelecektir. Avucunu yalarsın. Sen kimsin? Böyle bir istek batıldır. Ben tarlamda ekinler bitsin diye geceleri hep dua ediyorum. Ektin mi yok. O zaman ot biter. Ekin biter mi? Ektiysen biter. Usulünce olmalıdır. Đlim istemek güzel, gece gündüz isteyeceksin. Đsteğin iki türü vardır. a)bir lisan ile istemek. b)bir de fiilen istemektir. Fiilen istemek lisan ile istemekten daha üstündür. Allah sana dil vermiş, onu da kullanacaksın. Onunla da isteyeceksin. Ama daha özeli, daha güzeli eylem halinde, fiilen istemektir ki bunun adına ibadet denir. O halde ilim istemek ilim yönünde çalışmak ibadetlerin en güzelidir, en üstünüdür. 5 ت د ار س ال ع ل م س اع ة م ن ال لي ل خ ي ر م ن إ ح ي اي ه ا 6 تفكر ساعة خير من قيام ليلة. h Bir saat ilim, tefekkür ile uğraşmak bir sene nafile ibadetle geçirmekten üstündür. RABBANÎ NĐTELĐKLĐ ÖĞRETMEN: Bunu Peygamber bizlere iletmiştir. Bizlere bu yönde bilgi vermiştir. Öğretmen budur. Eğer bu şekilde kendini hissetmiyorsa kişi, kendini bu yönde bir nispetle anmıyorsa, böyle olduğunu 4 Taha20/114 5 Dârimî, İlimle Amel, hadis no: Musannef, İbn Ebi Şeybe, hadis no:37

8 bilmiyorsa o meçhul bir öğretmendir. Nenin öğretmeni olduğu belli değildir. Yani ne idüğü belirsizdir. Allah a mensup olmayan, Rabbani nitelikli olmayan bir öğretmenin öğrettiklerinden Allah a sığınırız. Çünkü onun ardında Đblis vardır. Asıl öğretmeni Allah olmayanın öğretmeni iblistir. Đşte mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır sözünün anlamı budur. Mürşit öğretmen demektir. Đnsana doğruyu gösteren demektir. Mürşidi olmazsa adamın mürşidi şeytan olur. Arkasında Allah olmayanın varlığı gayri meşrudur. Nasıl ki baban kim senin denildiği zaman, ben babamı bilmiyorum dediğinde o adam, ne olur. Senin ilmin kime dayanıyor. Bu ilmi kimden aldın? Ben böylesine anlatıyorum, benim arkamda bir kimse yok, benim üstüm yok, üst benim mi diyorsun? Firavun un dediği gibi ق ال أ ن ا ر بك م الا على Ben, sizin en yüce Rabbinizim, dedi. 7 Siz başka ne Rabbi arıyorsunuz? Benden büyük Rab olur mu? En büyük Rab benim dediği gibi o kişi de benden daha büyük öğretmen mi var, beni görmüyor musunuz, benim arkamda kim olacakmış diyorsa, arkası olmayanın önünden hayır çıkmaz. Bir varlığın arkası yoksa önü ne olur? Arkan yoksa sen insan olabilir misin? Đnsan önü ve arkasıyla insandır. Arkası olmaz mı? Biz maveranın görüntüleriyiz. Biz maveradan gelen görüntüleriz. Biz o diyarlardan geldik, biz ötelerden geldik, yine ötelere doğru gideriz. Ötelere ait olmayanı öteleriz, kakıştırırız. Defol sana yer yok deriz. Ötelere ait değilse onları öteleriz. Onları hep gerilere atarız. Tekbir ile yol alınmalıdır. Đlim sahipleri ilimleri yönüyle yüce derecelerdedir. Talibi ilim her an yücelir. Kitabını açarken yücelmektedir, yazarken,okurken, düşünürken yücelmektedir. Velhasıl talibi ilim uykuda da yücelmektedir. Duymadınız mı? Peygamber böyle buyurdu: عبادة ال ع ال م نوم h Âlimin uykusu ibadettir. 8 ĐLMĐN DÖRT SINIFI: 7 Naziat79/24 8

9 Demek ki sürekli olarak onun sevap hanesi harıl harıl çalışır. Çünkü ilim telindedir, ilim yolundadır. Onun makamı ilimdir. Hep ilim deminden vurur. Çalsa da, konuşsa da, dinlese de, düşünse de, yazsa da hep ilimden bahseder. O ع ل يم Alîm in yolundadır. 9 un ma kesidir, makarrıdır, kaynağıdır, hedefidir.âlim, Alîm olan إ ن االله ع ل يم ب ذ ات الصدور Allah ın hedefidir. Alîm den âlime yol vardır. Kalpten kalbe yol olduğu gibi sıfatları bir olanların aralarında gizemli bir bağ vardır. Kırmızının kırmızıyla, siyahın siyahla göremediğin bir bağı vardır. Yüce Allah bağ oluşturmak istediği kullarına kendisinden nasip verir. Kendisinden onlara tecelli verir. O hattır, bağdır ve sürekli diyalogları oluşur. Onların özel bir görüşmeleri oluşur. Onun için آن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك h Ya Ali! Âlim ol ya da öğrenci ol ya da dinleyici ol ya da ilim ehlini sevenlerden ol sakın beşinci gruptan olma ki yoksa helâk olursun. 10 Peygamber ashabını eğitirken, öğretirken, onlara vaazda bulunurken, telkinde bulunurken, en yakın amcazadesi ve damadı olan, ilmin kapısı olan zata Ya Ali, آن عالما Ey yüksek şahsiyetli kişi, Ey Ali, Ali yüksek demektir. yüceعلى-عالي demektir. Ey yüksek karakterli kişi, آن عالما yükseklere ilim yaraşır. Sen yüce karakterli birisisin. Đlimle donanmalısın. Âlim ol! أو متعلما öğrenci ol. Đlk istediği şey bunlar. Đnsan ya âlim olmalı veya âlimden ilim öğrenici olmalıdır. Öğrenci olmalıdır. Üçüncü, dördüncü onlar biraz yardım edendir, muhibdir, asalak tiplerdir. Bunlar asıl tipler, ötekiler asalak tiplerdir. Bu ikilinin çalışmasını duyanlar, dinleyenler vardır. Onlara سامع denir. أو مستمعا Üçüncü bir kayıtta. Veya dinleyen ol. محبا Veyaأو seven ol. Onları seven ol. ولا تكن الخامسة فتهلك Sakın beşincisi olma helak olur gidersin. Cühelaya karışır, إ ل ى ج ه نم ز م ر ا 11 atılırsın. O halde ilim sahibi sürekli olarak yükseldiği için tekbir ağzından eksik olmamalıdır. Çünkü tekbir yücelişin bir ifadesidir. Onun nefesidir, soluğudur. Onun parolasıdır. Yücelişin besmelesi tekbir getirmektir. Tekbir yücelişin simgesidir. االله أآبر de. 9 Lokman31/23 Allah, göğüslerin içindekini (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir. 10 İbanetü l-kübra, İbn Batta, hadis no: Zümer39/71

10 Đşte bu dersimizde sûreyi celileyi müderrisin, muallimin sıfatları yönünden ele aldık. Diğer bir niteliği de öğretmen çok güzel giyimli olmalıdır. Talebesinin karşısına çapaçul şekliyle, ne idüğü belirsiz kokar kıyafetlerle, yamuk yumuk şeylerle, hippi kıyafetlerle, bitli bitli onların huzuruna çıkmamalıdır. Güzel kokulu ve güzel giyimli, güzel endamlı olmalıdır. و ث ي اب ك ف ط هر 12 ÖĞRETMENĐN FORMATI: Ve tabii olmanın ötesine geçmemelidir. Daima fıtrat formunda olmalıdır. Öğrencisine yapmacık sıfatlar telkin etmemelidir. Bunu ruj kullanırken, makyaj yaparken de terket diyor. Yapmacık bir kıyafetle, maskeli bir kıyafetle onların karşısına çıkmamalıdır. Doğal olmalıdır. Çünkü onlar mukallittir. Öğretmeni taklit ederler. Sen onlara boyalı cilalı görünürsen sen bir sürersin o, on sürer, yüz sürer. Böylece yüzünün rengini bilemezsin. Bunun aslı ne idi acaba? Kadın mıydı erkek miydi? Bilinmez hale gelmemelidir. Kadın, kadın olarak kalmalıdır; erkek, erkek olarak kalmalıdır. Yüzleri, giyimleri, kuşamları, kullandığı dilleri karışmamalıdır. Kadın kadınca konuşmalıdır, erkek de erkekçe konuşmalıdır. Erkeği erkekçe geliştirmeli, kızı da kız olarak geliştirmelidir. Birbirine karıştırmamalıdır. Aksi takdir de karışık kuruşuk bir hayatın getirileri de karışık kuruşuk olur. O zaman pirincin taşını ayıklayamazsın. Yaratılış felsefesi allak bullak olmuş olur. kaybolmamalıdır. Daima iki hat görünmeli, bilinmelidir ve gereği bu minval م ن ذ آ ر أ و أ ن ث ى 13 üzere yapılmalıdır. Pislikleri terk edici olmalıdır. Yava, yuva; eğri büğrü konuşmamalıdır, sövmeli, saymalı konuşmamalıdır. Kaba konuşmaktan sakınmalı, kabalıktan uzak durmalıdır. Terbiyesiz olmamalıdır. Öğretmen hem kıyafet ile hem tabiatı ile hem de karakteri ile bambaşka olmalıdır. Gönül alıcı, gönül verici olmalıdır. Garazkâr olmamalıdır. Art niyetli olmamalıdır. Sevecen olmalı, canı gönülden davranmalıdır. Yani bu günkü ifade ile sevecen olmalıdır. Bunun dışındaki karakterleri terk etmeli, onlardan uzak durmalıdır. ĐLMĐN PARAYLA KARŞILIĞI OLMAZ: Đyilikleri öğrencisine karşılıksız yapmalıdır. Yapacağı, vereceği tüm şeylerde karşılıksız yapmalıdır. Bir çıkar beklememelidir. Bizim ücretimiz Allah a aittir. Eğitirken, öğretirken bizim ücretimiz Allah a aittir. Çünkü ilmin ücreti olmaz. Sadece bedensel olarak ihtiyaçlar karşılanır. Đlmin ücreti olamaz. Çünkü o parayla alınan satılan bir şey değildir. 12 Müddessir74/4 13 Nisa4/124 Mümin olarak erkek veya kadın kim sâlih amel işlerse işte onlar cennete girerler.

11 Ona para yetmez. Dünya metaı içindekilerle birlikte az bir şeydir. Đlim az bir şey midir ki az bir şey verdiğin zaman hakkını verdim diyesin. Olacak şey mi bu? Sen sadece o adamın çoluğu çocuğu vardır, evi barkı vardır. Onların ihtiyaçlarını karşılama yönünde girişimde bulunursun. Bunu da devlet üstlenmiştir, üstlenmelidir. Beytü l- mâden hakları vardır. Bunu veren olmazsa o zaman sen verirsin. Toplanacaksın, bir araya geleceksin, o adam gökten inme değil ki, melek değil ki. Ne yiyor, ne içiyor, elbette bunları araştıracaksın. Sorun etmeyeceksin, adamı çalışır hale getireceksin. Öküzün ardına düşerse, sana öküz kokusu getirmekten başka bir şey yapmaz. Eğer sana gül kokusu getirsin dersen onu gül gibi yaşatmalısın. Yoksa onu ne hale itersen o itlerle senin başına gelir. Halk tabii nasıl isterse öyle görmeli, öyle bulmalıdır. Başa kakıcı olmamalıdır. Sana şöyle etmedim mi, böyle etmedim mi ben, rezil, sana şöyle iyiliklerim var, başa kakmayacak. Yaptığı şeylerin karşılığında bir şeyler beklemeyecek. Bu âyetlerde bir öğretmen yönünden meseleye baktık. Bu bakışımız, şimdi okuyacağımız âyetlerle de devam edecektir. Allah hepimizi muvaffak eylesin. و ل ر ب ك فاصبر Yüce Allah görev sahibi olan, irşat sahibi olan, risalet sahibi olan zata telkinlerde bulunuyor. Nasıl olması gerektiğini bir bir anlatıyor. Bunu emirler vererek yapıyor. Öyle çıt kırıldım cinsinden ifadelerle değil. Bir işin ciddiyetini anlatmada kullanılan en önemli lafız, emirdir. Rica türü anlatımlar, olsa da olur, olmasa da olur cinsindendir. O halde inşai olan beyanlar yaptırım gücüne en fazla sahip olanlardır. Emirler ve nehiyler inşai türden cümlelerdir. Rabbin için, Rabbinin hatırı için Ey Muhammed, O nun hoşnutluğu için yani benim و ل ر ب ك için Muhammed im, daha kibarcası benim içindir. Benim için deyince Yüce Peygamberin âlemlerin Rabbi ve diğer bir yönüyle sevgilisi olan zat, sevgili benim için dedi mi, akan sular durur. Akarsu değil her şey durur, her şey yerinde dona kalır. Burada Rabbin için bu resmi ifadedir. Ama özel ifade benim için demektir. Çünkü onlar senli benlidirler. Ben sen Muhammed; sen ve ben ama resmiyete intikal edince lakaplar ortaya çıkar ve Yüce Allah ın kendisi için tensip buyurduğu lakaplardan birisi de Rabbü l- âlemin oluşudur. Zeynü l-abidin dediğimiz gibi lakap ya, hani benzetmek gibi olmasın, Rabbü l-âlemin de Allah ın kendisine uygun gördüğü lakaplardandır. Lakap isimdir. Bu resmiyette böyledir. Yani benim için Muhammed im demektir. Rabbin için فاصبر Sabret. Sabır zor, acı bilirim. Nefis hiç bir zaman acıyı istemez. Hep tatlıyı ister. Ama benim için sabret diyerek, bu benim için her şeye değer. Benim onun için yapmayacağım yoktur derler. Senin için yapmayacağım yoktur. Đşte Muhammed, seni bilirim benim için yapmayacağın yoktur. Şu sabır işini de benim için yap. Çok zor olan bir eylemi, çok tatlı olan bir beyanla telkin etmiştir. Muhammed (a.s) a.

12 Tabiri caizse Allah ın Kulları, bir şifa, biliyorsunuz ilacın etkilisi acı olanıdır demiş atalarımız. Sabır acıdır, zaten sabrın aslı Arap dilinde şifalı bir otun adıdır. Adı da sabırdır, sabır otudur. Daha sonra bu topluma intikal etmiş, bu şekilde geçmiştir. Onu tatlı bir şeyle örtersin. Çikolata gibi benzeri şekerle bir kap geçirirsin. Ondan sonra yutturursun. Yutmak buradan gelir işte. Hapı yuttu. Yüce Allah ta sabrı, benim için sevgi ifadesi ile, aşk ifadesi ile Peygamber e yutturuyor. Tabi ki biz de buna dâhiliz onun ümmeti olarak. CAN SADECE ALLAH A VERĐLĐR: Benim için sabret. Sabret benim için demiyor. Benim içini başa geçiriyor. Senin için mi Ya Rabbi senin için canlarımı veririm. Binlerce canım olsa senin için veririm. 14 denir. değil. Bu Peygamber e söylenir. Allah a canım sana feda olsun ف د اك أ ب ي و أ مي Ananı babanı değil, canını vereceksin. Allah canını istiyor, ananı babanı değil. Anayı babayı harcamak kolay, sen candan haber ver. Đşte burada benim için diyerek, mesele başından halledilmiş oluyor. Öğrencisine varıp, öğretmen tabi ki bu diyalogu oluşturmuş, bu bağlantıyı sağlamışsa, benim içini öğretmişse, senin için, benim için, sen, ben ne demek ona bunları aktarabilmişse, benim için bir şey yapar mısın Ahmet? Tabii ki hocam, can baş üstüne, sizin için ben ne yapmam. Sabret, evet istediği budur. Birisiyle kavga etmiş, omzuna dokunuyor. Benim için bir şey yapar mısın evladım? Evet yaparım. Onu gördü ya görünce her şey durur. Çünkü gazabın teskin edilmesinin en güçlü yönü, o kimsenin hatırını kıramadığı birisiyle karşılaşmasıdır, dostuyla karşılaşmasıdır. Çünkü o anda bir düşmanla karşılaşmış ve kan tepesine fırlamış, müthiş bir gerilim hâsıl olmuş, patlamak üzeredir. Ona bir cemal göstermek lazım. Çünkü gazap halindedir. إ ن ر ح م ت ي س ب ق ت غ ض ب ي,س ب ق ت ر ح م ت ي غ ض ب ي h Rahmetim gazabımı sindirir, dindirir, önüne geçer, ona engel olur. 15 ÖĞRETMEN-ÖĞRENCĐ YAKINLIĞI: Acaba bu adam kimi kıramaz. Bunun en sevdiği kimdir. Biraz şahsi bir şey ama Rahmetli büyüğümün çevresine bazen öfkelendiği olurdu. Birileri bir şekilde onu öfkelendirirlerdi. Hemen bana koşarlar, şuanda Efendi Hazretleri şöyledir, ne olur bir şeyler yap ve ben onun affına sığınarak, onun bana tanıdığı müsamaha ile onun boynuna sarılıverirdim. Her şey 14 Buhârî, Hayber Gazvesi, hadis no: Buhârî, ve kane arşühü, hadis no:6872; Müslim, Allah ın rahmetinin genişliği, hadis no: 4940

13 hallolurdu, biterdi. Bunları kendi şahsımdan bahsetmek için değil daha çarpıcı bir örnek olsun diye söylüyorum. Onun için işte öğretmen böylesine öğrencisiyle yakın olmalıdır, iç içe olmalıdır, hatırını kırmayacak bir aşk ve şevkle onu doldurmalıdır ki ona dokunduğu zaman her şey bitmelidir. Benim için dediği zaman her şey hallolmalıdır. Đşte Yüce Allah burada Peygamberine bu olayı aksettirmektedir. Bu durumu ona yansıtmaktadır ve bize de bu yöndeki oluşumu anlatmaktadır. Rabbin için sabret, sabırlı ol Ey Muhammet. RĐSÂLET VE SABIR: Şu halde risalet sabırsız yürütülecek bir meslek değildir. Çünkü risalet dost ile düşmanı ayırt etme mesleğinin adıdır. Allah dostları ile Allah a düşman olanların arasına kırmızı bir hat çekmektir. Bunu yapacak kişi de peygamberdir. Bunu yaparken de çok büyük tehlikelerle karşılaşacaktır. Evlerdeki aileleri ayıracaktır. Evlatlar arasında, ana baba arasındaki ilişkilerde giriş yapacak, onları da birbirinden ayırt edecektir. Çünkü her ananın babanın ailesiyle evladıyla birlikte aynı kategoride yer aldığı söylenemez. Birisi gâvurdur. Birisi müslümandır. Baba gâvurdur, evlat müslümandır. Ya da tam tersi baba müslümandır, evlat gâvurdur. Aynı şekilde eşler, bunun örnekleri bu kitapta oldukça çoktur. Peygamber bu ayrım, bu temyiz görevinde yer almıştır. PEYGAMBERĐN TEMYĐZĐ: yapacaktır. 16 de Peygamber huccetttir. Ayırım işini Peygamber ل ي م يز االله الخبيث م ن الطيب Bunu yaparken de bütün şamarları o yiyecektir. Hani ayırmaya çalışırken araya girenler hep tokat yerler. Geçen birisi ölmüş ya. Ayırıyorum derken adamı vurmuşlar. Bu işte ölüm de vardır. Kolay değildir. Peygamber bu işlemleri yaparken su-i kasıtlara maruz kalacaktır. Sövmeye, kötü muameleye maruz kalacaktır. Bunu Yüce Allah başından Peygamberine belirterek sabret, benim için sabret, benim hoşnutluğum için sabret, benim sana vereceğim sevap için, benim senin için hazırladığım vesile makamı için, bütün bunları sana hazırladım. Benim içine bütün bunlar dâhildir. Benim için lafzının içindedir. Ne kadar güzellikler varsa li nin içindedir. Niçin sabredeyim? Benim için sabret. NEDENSĐZ ĐŞ OLMAZ: O halde niçinsiz bir iş olmaz. Nedensiz eylem olmaz, iş yapılmaz. Niçin yapacağım ben bunu. Benim için, tamam, Ya Rabbi. Ey Allah ın Kulları; siz de eğer bir başsanız; âmir iseniz, öğretmen iseniz emriniz altında birileri varsa bir iş yaptırırken bir neden ortaya 16 Enfal8/37 Allah pis olanı temiz olandan ayırmak, pis olanların hepsini birbiri üstüne koyupyığarak cehennem koymak için böyle yapar.

14 koyacaksınız. Kuru kuruya iş yaptırılmaz. Emrediyorum yapacaksın işte o kadar. Bu böyle olmaz. Busistem ilahi sisteme aykırıdır. Mefulün lieclih vardır. Faili mutlak Allah tır, eylemi vardır. Bunun bir nedeni olmalıdır. Nedeni, niçini olmalıdır. Buna arap dilinde meful denir. Bu olacak ve bunun cevabını vereceksin, ortaya koyacaksın. O eylemi şunun için yap, tamam bir maksat göster ve bu maksatta o kişinin maksadı olmalıdır. Talebi, matlubu olmalıdır, arzu ettiği bir şey olmalıdır. Herkese arzu ettiği şeyi vaat edeceksin. Kimisine mantar vaat edersin. Çocuksa mantardan anlamaz, mantar tabancası diye söyleyeceksin. Büyükse yemeğe, içmeye düşkünse mantar alıvereceğim sana dersin, saçaklı olanlardan diyeceksin. Öteki etli butluysa sana butlulardan alacağım diyeceksin. Bunun için yap. Bak sana bir kilo bir şey var. Öteki bunlardan anlamaz. Sana ilim bahislerinden bir ilim öğreteceğim. Đşte şöyle bir ilim. Peygamber bir gün mescide giriyordu. Sahabesinin bir tanesinin kulağına eğildi. Bak bana unutturma sana Kur an dan en büyük sûreyi öğreteceğim dedi. O da onunla mest oldu. Onun arzusu oydu. Herkese arzu ettiği şeyden vereceksin. Gâvur, bela ister. Mümin saadet ister. Herkese istediğini verir Yüce Allah. Bak ne diyor. إ ن آ ان هذا ه و الحق م ن ع ند ك ف ا م ط ر ع ل ي ن ا ح ج ار ة م ن السماء Hani onlar: Ey Allah ım, eğer şu Kur an senin katından inmiş hak (Kitap) ise hemen üzerimize gökten taş yağdır veya bize elem dolu bir azap getir, demişlerdi. 17 Ey Rabbimiz, إ ن آ ان gidiyor değişik ifadeler vardır. Ey Allah ım aslında inandığından değil, o bunu Peygamber i zeklenme( Kastamonu ifadesiyle) alay için söylüyor. Peygamber böyle söylediği için, eğer bu adamın dediği haksa ( Peygamberimizi gösteriyorlar ) bizim tepemize taş yağacakmış, hadi yağdır bakalım. Đstiyor görüyorsunuz. Ne isterse Yüce Allah onu veriyor. Madem istiyorsunuz vereyim dedi ve tepelerine yağdırıverdi. ŞAKA DA OLSA KAHIR YÖNÜNDE ĐSTEKTE BULUNMAYIN: Onun için şakadan da olsa sakın Allah ın kulları kahır yönüyle istekte bulunmayın, tepenize iniverir. Allah kahretsin demeyin. Allah iyiliğini versin de. Kızman bile güzel olsun, fayda versin. Ateşin bile faydalı olsun. Ateşi yerinde kullanırsan faydalı olur. Öfke ateştir, onu güzel yerde kullanmalısın. Yıkıcılık da yok edicilik de değil. Beddua etmeyelim, başımıza geliverir. Oğlunuza, kızınıza, kardeşinize geberesin demeyin. Böyle söylemeyin, yoksa tutuverir. Bu sefer de istediniz verdim der. Sakın Allah tan kötü şeyler istemeyin. Bu işin şakası yok, Rabbinizle alay etmeyin. Baban mı deden mi zannettin sen onu, 17 Enfal8/32

15 kalın kafalı, Rabbine doğru dürüst seslen. Yoksa eğri davranan eğri davranıştan kurtulamaz. Evet, sabırlı ol. Rabbin için sabret. Sabırsız ana baba da olamazsın. Sabırsız eş de olamazsın. Sabırsız idareci, kapıcı da olamazsın. Velhasıl bu dünya sabırla ancak yaşanır. Sabredemeyen adamın bu dünyada işi yoktur. Kendisini uçurumlardan atanları görmüyor musunuz? Đpe verenleri görmüyor musunuz? Đşte bunlar sabırsız kişilerdir. Sabırsızlığın sonu budur. Onun için beşikten itibaren sabrı öğretmelisiniz. Hemen eh diyesiye çocuğun ağzına memeyi sıkıştırmayın. Ağlasın biraz, bağırsın. Bağırmakla ölmez. Alışsın biraz hemen istediğini vermeyin. Ondan sonra çıt kırıldım olur. Büyüyünce toplumun başına bela olur. Diyesiye ister. Olmayınca da bağırır, vurur kırar. Buna sen sebep olmuş olursun. Kendin de buna dâhilsin. Canın bir şey isteyesiye ona hemen verme. Bak deminden beri canım su istiyor. Şimdi hemen vermeyeceksin. Biraz bekledik şimdi içeceğim. NEFĐS VE ĐSTEKLERĐ: Nefis böyle dediğim hemen olsun der. Tanrılık taslamaya pek meraklıdır, âmiredir, emmaredir. Çok emretmeye meraklıdır. Sen de onun kulu olursan vay haline. Nefsinin kulu olmak ne kadar kötüdür. O senin kölen olmalıdır. Sen onun kölesi değil. Sen ona emretmelisin, o sana değil. Đşte insanın iç âlemindeki çatışması budur ve bu geleceği belirler. Bu senin sonunu belirler. Senin gerçek kimliğin nefsinle gösterdiğin çatışmadaki dürüstlüktür, yiğitliktir. Buna göre senin adın oluşur. Eğer ona haksız davranırsan bu sefer de zalim olursun. Eğer onun her dediğini yaparsan yalama olursun, onun kölesi olursun. Adaletle davranacaksın. Đtidal üzere olacaksın ki adam olacaksın. Demek ki sabırsız yürünmez. Rabbin ولوجه االله edelim. için sabret. Bunları söyledik, şimdi Arabî müfessirimizin beyanı üzere ifade bu mefulu lieclih olduğundan. Allah ın yüzü suyu hürmetine, benim yüzü suyu hürmetine, benim hatırım için demektir. Yüz kelimesi bize de geçmiştir. Falanın yüzü hakkı için, yüzü لوجه االله anlamındadır. suyu hürmetine diye kullanırız. Yani Allah ın rızası için, vechi için Allah rızası anlamında denmiştir ama başka anlamı da vardır. Hatırla Ey Muhammed beni göreceğin günü hatırla. Size yüzümü göstereceğim. Beni göreceksiniz. Hani demiştin ya ümmetine şu ayı gördüğünüz gibi Rabbinizi göreceksiniz. ف ا ي ن م ا ت و لو ا ف ث م و ج ه االله Nereye dönerseniz Allah ın yüzü işte oradadır. 18 إ نك م س ت ر و ن ر بك م آ م ا ت ر و ن ه ذ ا ال ق م ر 18 Bakara2/115

16 h Rabbinizin yüzünü göreceksiniz 19. Rabbinizi göreceksiniz. Vecih Allah ın bir sıfatıdır. Rıza gibi, rıza da, vecih de onun sıfatıdır. Allah ın yüzü hatırına, görmeye can attığın yüzü hatırına, cemali hatırına sabret Ey Muhammet. فاستعمل الصبر veya sabrı kullan. Sabır yetenektir, Allah ın insana sunduğu bir nimettir. Đnsanda sabır denen bir mekanizma vardır. Sabrı kullan, sabır mekanizmanı kullan. على أوامره Allah ın emirlerine karşı, çünkü Allah ın emirleri bitmez, tükenmez. YAĞMUR GĐBĐ EMĐRLER: Yaşadığın süre içerisinde hep evamir yağmur gibi yağar. Sağında emir vardır, solunda, önünde, ardında, elinde, ayağında gözünde kulağında hep emirler vardır. Gözüne, kulağına ait olan Allah ın emirleri vardır. Bunların hepsine evamir denir. Evamir-i sübhaniyeye karşı sabırlı ol. Çünkü bu mütevalidir, devamlıdır. Bir kere değil, iki kere değil, beş kere değil. Rahmetli babam söylerdi. Eyyamcı, keyif ehlinden, berduş tipinden bir adam vardı derdi. Bir gün baktım ne güzel namaza başlamış. Başına tekkeyi giymiş, güzelcene molla olmuş. Tebrik ettik. Ya napalım artık böyle dönmek lazım, halini değiştirmek lazım demiş. Bu yaşa geldik artık efendi demiş. Rabbe şükürler olsun. Bundan sonra böyle geçti o kötü haller demiş. Bir gün baktım ne namaz, ne niyaz eski hamam, eski tas olmuş. Ne oldu demişler. Yahu biteceği yok ki demiş. Her gün beş vakit, arka arkaya boyuna geliyor. Attım gitti demiş. Allah ın emirleri, böyle atılmaz, satılmaz devamlı gelir. Đşte bu emirlerin altında نعوذ بالل ه yaşarsan altın gibi olursun vallahi. Yani bu hayat emirlerle doludur. Yemek yerken, kapıdan çıkarken, girerken Allah ın emirleri vardır. Hemen onu hatırlayacaksın. Bu emirleri bilerek ve emirler doğrultusunda hareket ederek, emirber olarak yaşamak ne güzeldir. Hatırlamak en güzelidir. Her yaptığı şeyde neden, niçin? Đşte şu buyruk için. Bu buyruktan maksat nedir? katlanıyorum. dır. Allah rızasıdır. Onun mukaddes yüzünü görmek için bunlara لوجه االله Sabır bir diğer yönüyle katlanmaktır. SABRIN ĐKĐ YÖNÜ: Sabrın iki yönü vardır. Bir negatif olanlara karşı sağlam bir duruştur. Negatif olanlara karşı pozitif bir direnç gösterme olayıdır. Đkinci katlanma olayı ise sevap cihetiyledir. Đnsan şükrettiğinden ziyade, sabrından sevap alır. Kat kattır sabrın sevabı. Ne kadar kat olduğunu bilemem. Onun katlarını Allah bilir. Ama bilesin ki şükrün karşılığından sabrın ecri çok daha fazladır. Onun için sabır yönü ile ecir almaya bakınız. Sevabınız çok olur. Çünkü akıllı tacirler en çok gelir getirici yerlerde iş görürler. Akılsız tacirler de çok çaba sarfederler 19 Buhârî,İkindi namazının fazileti, hadis no: 521; Müslim,Sabah ve İkindi namazının fazileti,hadis no: 1002

17 ama aldıkları çok az bir şeydir. Genelde ayıplamak gibi olmasın. Hamallar biraz aklı geri kişilerdir. Ama hamal da lazım tabi ki. Ama adam daha akıllı olsa şura da yapsa orda yüz kazanacak. Ama burada bekleyip duruyor, onun bunun yükünü taşıyor, alacağı da beş on kuruştur, mangırdır. Ama orada öyle bir iş var ki onun yaptığının onda biridir. Ama on katını kazanıyor. Genelde onların biraz zekâları düşüktür. Onun için senin pisliklerini temizler, yükünü taşır. Onlar olmasaydı, zeki olsaydı senin yükünü kimse taşımazdı. Onlara hep ihtiyaç var. Hamdolsun âlemlerin Rabbi Allah a diyeceksin. Ben bunu sırtımda nasıl taşıyacaktım, bak bu adam evime kadar getirdi. Teşekkür edeceksin, adamı memnun edeceksin. On katını ver. Dokuzu da benden olsun de. Daha iyisini mi bulacaksın. Bak muhtaç adam, bir de yükünü taşıyıverdi. Ama tabi ki yanlış anlamayın, onların içinde de velâyet ehli vardır, veliler vardır. Nefsine hakaret olsun diye, nefsinin terbiyesi için hamallık yapanlar vardır. Onlar bizden daha akıllıdır. Biz genel yapıdan söz ediyoruz. Đşin müstesnalarından söz etmiyoruz. Her zaman müstesnaları vardır. Sabır mekanizmasını kullan. على أوامره Onun emirlerine ونواهيه ve yasaklarına karşı sabır mekanizmanı kullan. Yüce Allah sabrı ortaya koy diyor. Vermiş ki kullanmamızı istiyor. Olmasaydı, vermeseydi niye kullan desin. Vermiş, o halde hepimiz de sabretme yeteneği vardır. Ama yeteneğin geliştirilmesi gerekir. Eğer öğretilmez geliştirilmezse odun gibi kala kalır, bir işe yaramaz. Nasıl ki çocuğun resim yapma yeteneği vardır, ama öğretmen onu geliştirir. Müzik yeteneği vardır, geliştirilmesi lazımdır. Terbiye edilmesi gerekir. Terbiye olmadan bir işe yaramaz. Đşte sabır da böyledir. Sabırlı bir erin yanında o erleşme eşiğinde olan çocuk, o beşikten gelip, o eşikten geçme yönünde, arzusu varsa bir erin yanında nasıl sabredilir onu öğrenmesi lazımdır. Çünkü onlar hep belalara, musibetlere maruz kalırlar. Onu canlı canlı izleyecek. Ne yapıyor bu adam, nasıl karşılık veriyor görmesi lazım. Demek ki insanın sabrı, emirler var; Allahın emirlerini tutma konusunda ve sebat edecek, bu sebat anlamınadır. Yani nasıl su içecek, nasıl yemek yiyecek, nasıl konuşacak, nasıl yürüyecek bütün bunların emirleri vardır. Bunları hiç düşünmeden yaşayan adamlar var, merkep gibi, hayvan gibi yaşıyanlar var. Merkebin, öküzün bir kitabı yoktur. Kendine göre yaşar, gider. Ona hayvan denir. KĐTABÎ ĐNSAN: Ama insan öyle değildir. Đnsana bir kitap gönderildi. Đnsan kitabi olmalıdır. Đnsanın düsturu olmalıdır. Kaideye disipline uymalıdır. Öyle olmazsa biyolojik bir organizma olarak kalakalır. Hayavan gurubundadır. Ondan ayrılmak için, insan olmak için bu kitabı okumalıdır. Düsturlarınca yol almalıdır. Đşte bunun için de sabır lazım. Bu iş sabırsız yürümez. Bu bir

18 sükse değil, bu bir heves değil, hobi değildir. Bu bir özümsenmesi gereken bir yaşamdır. Sindirilmesi gereken, gıpta edinilmesi gereken, ülkü edinilmesi gereken bir yaşamdır, idealdir. Ölünceye kadar, sonsuza kadar, Allah ömür verecek olsa sonsuza kadar böyle yaşayacağım demelidir. Böyle bir azimdir. Bu da tabi dediğimiz gibi takdiri gerektirir. Her baba yiğit böyle olmaz. Đnsanların çoğu kendi nefsine, hevasına uyarak hareket eder. Disiplini bilmez. Yolda nasıl yürüyeceğini bilmez. Đnsanlar bugün nereye bakması gerektiğini, nerede gözünü yumması gerektiğini bilmiyor. Okumuyorlar. Dolayısıyla da sabır denilen cevherden yararlanmayı bilmiyorlar. Sabır bir madendir, cevherdir. Bu madeni güzel işletmek lazımdır. Đşte burada فاستعمل الصبر sabrı işle diyor. Onu faal konuma getir. Şurada durmakla senin işine yaramaz. Altının, elmasın olmuş, bunları işler hale getirmedikçe sana bir yararı وآل مصبور عليه atıftır. e فاستعمل الصبر على أوامره Evet وآل مصبور عليه dokunmaz. Üzerinde sabrolunması gereken, yani üzerinde durulması gereken şeyde sebat etme konusunda kullan. ومصبور عنه ve kendisinden uzak durulması gereken konuda sabrı kullan. Bir üzerinde olman gereken, namaz üzerinde olman gereken bir şeydir. Zina, hırsızlık kaçınman gereken bir şeydir. Birincisi emirleri ikincisi nehiyleri yukarıdakinin bir değişik ifadesidir. Ama anlaşılması zor olan bir ifadedir. Demek ki üzerinde durulması gereken, olman gereken, şu işin üzerinde dur diyor. على على gidiyor Allah. ع ل ى ص ل و ات ه م gibi. Bu üzerinde durman gereken şeylerdir. عن ile geldi mi o zaman uzak durmak anlamına gelir. Bütün yasaklar uzak durulması gereken şeylerdir. Üzerine üzerine gitmen gereken şeyler var. Kendisinden tamamen kaçman gereken şeyler var. Đşte bu ikisinde de sabır lazımdır. Birisinin üzerinde durmak, devam üzere olmak, aynı yönde hareket etmek zor, ötekinde de kaçmak zor. Ne zamana kadar kaçacaksın. Hadi içiver, hadi içiver, hadi kendinden geçiver. Hadi felekten bir gün çalalım seninle, ne reziller ne ahlaksızlar, ne şeytanlar var. Herkesi kendiniz gibi mi zannediyorsunuz. Çevrenizde ne tehlikeli bölgeler var. Ne tehlikeli şeytanlar var. Adı Hasandır, Hüseyin dir, Ahmet tir. Đşte bunlardan uzak durmak lazımdır. Bu adam tehlikeli diyeceksin, tekin değildir. Bu beni mutlaka kötü bir şeye götürür. Geçen beni yaktı zaten ikincisine müsaade etmeyeceğim diyeceksin. Uzak duracaksın. Adını bile anmayacaksın. Defolup gitsin. Çünkü dokunduğunu yakıyor. Kardeşlerim demek ki bu yönde sabır esastır. EMMARE NEFĐS HARAMA DÜŞKÜNDÜR: Tabi ki haramlar nefis için çok cazibedardır. Đlginçtir, ilgi çekicidir, tatlıdır. Nefs için, emmare nefis için, levvame nefis için bunlar ilk etapta tatlıdır. Ama tabi ki haramın yüzü tatlı; içi berbattır, zehirlidir, öldürücüdür, yıkıcıdır. Bunun için haram işleyen insanların fizik yapıları da zaman içerisinde eğrilme büğrülme yönünden dengesini kaybeder. Kemikler,

19 eklemler, sinir sistemleri, beyin, hafıza, hayal gücü hepsi yerli yerinden oynar. Düzgünlüğünü kaybeder. Neden? Çünkü haram bu, zehirdir. En basiti sigaradır. Arkası gelir. Gerisini siz söyleyin. Bunlar hiç insan bedenini düzgün bırakır mı? Sağlıklı bırakır mı? Yüce Allah onları niçin haram etmiş? Sizin iyiliğiniz için, sizi sevdiği için. E niye yaratmış? Hocam bunlar hiç olmasaydı ne iyi olurdu? Avucunu yalardın. Nerden biliyorsun iyi olacağını? Senin içinde çift duygu vardır. Allah seni imtihan için yarattı. Burası üç günlük yer, senin ebedi yerin değil ki. Ama hayat ebedi olsaydı haklı olurdun. Üç günlük, imtihan için bütün bunlar, bu zıtlıklar. Bunun için göster bakalım efeliğini. Hadi dirayetini göster. Allah hodri meydan diyor. Çık bakalım. Nefsinle bir kapış, göreyim seni. Mağlup mu düşeceksin, galip mi geleceksin. Mağlup düşersen bittin. Düşüklerin arasına gidersin. Galip gelirsen, oradan seni gözetliyor devamlı izliyor, benim için diyor, benim için şunu alaşağı et. Bak o zaman seni sarmalayacağım, seni öpeceğim, sana madalya vereceğim, takdir edeceğim. Bazen böyle filimler vardır adam işte vuruyor, kırıyor, meydana çıkıyor güreşiyor; diyor ki adam şimdi orada morali yüksek olsun. Sevdiğini de götürelim ona gösteriverelim. Şimdi ondan utanacak. Yenildiği zaman karşısına çıkamayacak. Arada onu gösteriveriyorlar. Bak bak bunun için yap hiç olmazsa, bizim için yapmıyorsan bunun için yap. Ondan sonra O bir çığlık atıyor. Bunun üzerine adam dehşet, on kat güç geliyor. Elbette sevdik destek oldu mu insan bambaşka olur. Onun için Allah, ben varım diyor, korkmayın. Benimlesiniz bendensiniz diyor. و آ ون وا م ع الصادقين و إ ن االله ل م ع المحسنين Doğrularla beraber olun. 20 Allah muhsinlerle beraberdir. 21 getirildi. Buraya kadar efendim dış açılımda dünyadaki pozisyon dile ف ا ذ ا ن ق ر ف ى الناقور Peygamber bir şekilde yüklendi, takviye edildi, moral yüklendi. Ne yüklendi derseniz. Vahiy, moral, sevgi yüklendi. Bütün pozitif değerleri yüklendi. Bunun yanında biz âmirlerin de, buna dâhil olduğunu, mürşitlerin ve öğretmenlerin de bu konumda olduğunu belirterek bu sıfatlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledik. Yüce Allah ın şanındandır. Anlatır anlatır ve hemen işin sonunu getirir. Son nedir? Đnsanların bazıları vardır ki güzellikten anlamazlar. Onlara güzel güzel söylersin, anlatırsın bir şekilde orada anlamaz adam. Bunlara biraz sertelmen lazımdır, 20 Tevbe9/ Ankebut29/69

20 sert görünmen lazımdır. Bazen orada geçici olarak kıracak bir şeyler olması lazım. Hemen alacaksın çatır çatır şöyle, onun faydası vardır. Onlar kırılmaktan korkarlar. Bir kere vuracaksın. Çığlık atacaksın, korkarlar. Yani inzar edeceksin, korkutacaksın. SON SÖZ ETKĐLĐ OLUR: Hani derler ya; ya nasıl elde ettin bu hatunu. Đki kardeş evlenmiş. Birisinin hanımı onu hiç dinlemezmiş. Adamı yur yıkar, ayağının altında tepelermiş. Diğerinin ki ise kul köle, son derece sevgili saygılıymış. Nasıl elde ettin bunu demiş. Bir kedi gitti demiş. Bir kedi harcadık. Orda miyavlıyormuş, kafasını şöyle koparıvermiş. O şey caiz mi hocam diye mollalığın tutarsa bir ömür efendi. Bir insan için bir kedi tabi ki telef edilir. Eğer bir insanı kazanacaksan bir kediyi tabi harcarsın. Çünkü onlar bizim için yaratıldı. Biz onlar için yaratılmadık. Onlar bize hizmet edecek. Hallettik demiş, atıverdim şuraya başka bir şey söylemedim demiş. Đşte böyle kelle koparmaktan anlayan tabiatlar vardır. O anlar onu. Bu bunu koparınca beni de koparır diyecek ve böylece kendisine çeki düzen verecek. Şimdi Yüce Allah bu hallerden, bu keyfiyetlerden, bu güzel tabiatlardan, giriş çıkışlardan anlamayanlara sonlarını anlatıyor. Hemen sözü sona getiriyor. Yıkımdan söz edecek. Evlerinin nasıl yıkılacağını anlatacak. Bu yerlerin bu göklerin ebedi olmadığını, bir gün tepelerine bunları tepe tepe yıkacağını anlatacak. ĐKĐ NEFHA: نفخ في Nagur; ف ا ذ ا ن ق ر ف ى الناقور ifadedir. Đşte burada şimdi ki ayet böylesine bir (a.s) demektir. Nagura nakredilince; Sura üfürülünce, sura üfürüldüğünde; Sur, Đsrafil الصور sahip olduğu bir güçtür. Bir nesnedir. Öyle bir güç, öyle bir alet ki en basit şekli savaşlarda ki öttürülen borazandır, borudur. Yani bu âleme yansıdığı zaman üfürülme ile müthiş bir sesin çıkartıldığı alettir. Đsrafil (a.s) inde böyle bir naguru böyle bir suru var. Ondan alarak ordular, insanlar özellikle savaşlarda, cem halinde tehlikeyi haber vermek için öttürürler. Toplumlarda değişik isimleri var. Değişik aletlerden kullanılmıştır. Hayvan boynuzlarından, ağaç kovuklarından türlü türlü şekillerde acayip bir ses çıkar. Đnce bir şeyden başlar gittikçe genişler ve acayip bir ses çıkar. Bu tehlike anında cem olmayı ifade eder. Onların kesintili ve devamlı ötmesiyle mesaj verilir. Bunları askere gidenler bilirler. Onların yat borusu, kalk borusu, içtima borusu vardır. Tehlike haber verilirken öttürme sesi değişir. Ona göre asker bunu bilir ve ona göre tavır takınır. Đşte buradan alınmadır. Bu Yüce Allah ın surunun askerleri olan meleklerinin başkumandanı olan Đsrafil (a.s) ve bu sistem insanoğluna da böylece yansımıştır. Sura üfürüldüğünde bunun nasıl bir şey olduğunu biz bilmiyoruz sadece

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Camiye Girerken Allah ın adıyla, Allah ın Resulüne salat ve selam olsun. Allah ım, hatalarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Camiden Çıkarken Allah ın adıyla, Allah

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 1) İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir. Arkadaşlar, tanışlar birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun ve buluşmaları ne kadar güç olursa olsun, günün birinde bir araya

Detaylı

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır.

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır. Ciddi olarak Allah a isyan etmekten kaçın. O nun rahmet kapısına devam et. Bütün gücünü ve kuvvetini Allah için harca. Taatında sarfet. Yalvar, ihtiyaçlarını O na arz et. Başını önüne eğ, kork, Hak kın

Detaylı

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi;

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; 1) Güçlük içinde ve çok zor durumda olan insanın, 2) Savaş altındaki insanın

Detaylı

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2010-1431 1 ما حكم الصيام وحكمته» باللغة ال ية «عبد

Detaylı

Murat eğitim kurumları. Arapça 4 konu 2. İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy)

Murat eğitim kurumları. Arapça 4 konu 2. İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy) Murat eğitim kurumları Arapça 4 konu 2 İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy) İlk önce iyi haber bu konu kolay. Bilmemiz gereken birkaç harfimiz bir de fiilimiz var. Harfler: ال, ل ن, ل م ve.لم ا

Detaylı

Sevgili dostum, Can dostum,

Sevgili dostum, Can dostum, Sevgili dostum, Her insanı hayatta tek ve yegâne yapan bir öz benliği, insanın kendine has bir kişiliği vardır. Buna edebiyatımızda, günlük yaşantımızda ve dini inançlarımızda çeşitli adlar vermişlerdir.

Detaylı

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar Yýldýz Tilbe 1 Onaylayan Administrator Pazar, 06 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org ADAM OLSAYDIN Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar Kendini arattý, beni bulmadý yar Düþtüm

Detaylı

HADDİNİ BİLMEMEK YA DA İSTİDRAC

HADDİNİ BİLMEMEK YA DA İSTİDRAC Niyeti temiz olan ve haddini bilen bir Müslüman, başarıya, nîmete karşı şükrünü edâ edemez ise, Allah (CC) o kişiyi bir mahrûmiyete, bir sıkıntıya mâruz bırakır. Meselâ, dikkat ediniz, bir başarıya imzâ

Detaylı

Güzel Bir Bahar ve İstanbul

Güzel Bir Bahar ve İstanbul Güzel Bir Bahar ve İstanbul Bundan iki yıl önce 2013 Mayıs ayında yolculuğum böyle başladı. Dostlarım, sınıf arkadaşlarım ve birkaç öğretmenim ile bildiğimiz İstanbul, bizim İstanbul a doğru yol aldık.

Detaylı

Peki, bu bayramın bizlere nasıl hediye edildiğini biliyor musunuz? Dilerseniz bu kıssayı hep birlikte hatırlayalım.

Peki, bu bayramın bizlere nasıl hediye edildiğini biliyor musunuz? Dilerseniz bu kıssayı hep birlikte hatırlayalım. Bayramınız Mübarek Olsun Görülür sevgi seli, kokar bahçenin gülü, Bayram günü gelince öpülür büyüklerin eli. Sevgili arkadaşlar kurban bayramı yaklaştı hepimizi tatlı bir heyecan sardı. Şimdiden bayramlıklarımız

Detaylı

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ استواء االله عرشه ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman el-berrâk Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 00-43 استواء االله عرشه» باللغة ال ية «عبد الر ن ال اك

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME 190 HATA İLE ÖLDÜRME Hata ile öldürme iki kısma ayrılır: 1- Öldürülen kimsenin isabet alması istenmemesine rağmen ona isabet etmesi ve onu öldürmesidir. Bir ava atış yapılırken bir insana isabet etmesi

Detaylı

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14 Hiçbir ihtiyacı olmadığı halde sürekli arkadaşlarının kalem ve silgilerini çalan çocukla yaptığım görüşmede, çocuğun anlattıkları hem çok ilginç hem de Kleptomani Hastalığına çok iyi bir örnektir. Çocuk

Detaylı

Çok Mikroskobik Bir Hikâye

Çok Mikroskobik Bir Hikâye Çok Mikroskobik Bir Hikâye ÜMMÜŞ PÖRTLEK İlköğretim Okulu nda sıradan bir ders günüydü. Eğer Hademe Kazım, yine bir gölgelikte uyuklamıyorsa, birazdan zil çalmalıydı. Öğretmenimiz, gürültü yapmadan toplanabileceğimiz

Detaylı

Hayalindeki Kadını Kendine Aşık Etmenin 6 Adımı - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Hayalindeki Kadını Kendine Aşık Etmenin 6 Adımı - Genç Gelişim Kişisel Gelişim on günlerde mevsimsel geçiş döneminin verdiği miskinlikle aklıma yazılabilecek bir yazı gelmiyordu. Bugün kardio antrenmanımı yaparken,aklıma sevgili olmamak için yapman gerekenler adlı yazım geldi. Bende

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn.

Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn. ŞERHUL EMSİLE Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn. Kaynaklarda, Hz.İmam Aliyyül Mürteza (kv) efendimizin

Detaylı

1. BÖLÜM SAHİH FİİLLER MAZİ FİİL Fiili Mazi iki kısımdır: a) Mazi Malum b) Mazi Meçhul MAZİ MALUM: Mazi malum üç şekil üzere bulunur: gibi. آ ت ب gelir. kalıbında ف ع ل 1) gibi. ع ل م gelir. kalıbında

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali Marifet nefsi silmek değil, bilmektir. Hacı Bektaş-ı Veli Nefsin, azgın bir binek atından daha çok şiddetle gemlenmeye muhtaçtır. Hasan Basri Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa,

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ ب س م الله الر ح من الر ح يم الل ه ل نت ل ه م و ل و ك نت ف ظ ا غ ل يظ ال ق ل ب ف ب م ا ر ح م ة م ن لا نف ض وا م ن ح و ل ك İmran, 159) (Al-i HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ Muhterem Müslümanlar!

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures

Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures Yuhanna 15:9 Baba'nın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. Yesaya 43:1 Ey Yakup soyu, seni yaratan, Ey İsrail, sana biçim veren

Detaylı

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış;

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış; Yemek Temel, Almanya'dan gelen arkadaşı Dursun'u lokantaya götürür. Garsona: - Baa bi kuru fasulye, pilav, üstüne de et! der. Dursun: - Baa da aynısından... Ama üstüne etme!.. Ölçüm Bir asker herkesin

Detaylı

Kolay Yolla Kur an ı Anlama

Kolay Yolla Kur an ı Anlama بسم هللا الرحمن الرحيم Kolay Yolla Kur an ı Anlama Ders 15 #kuranianlama Bu derste Kur an: Övme, Rukü, secde غ ف ر & ص ب ر ظ ل م ض ر ب : bilgisi Dil Eğitim ipucu: Alışkanlık haline getirme ve davranışlara

Detaylı

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar yusufisik1@hotmail.de K ur ân-ı Kerim deki dua ayetleri gibi Peygamberimizin duaları da Arapça aslından okunursa daha iyidir. Ancak, tercümeleri de dua olarak okunabilir.

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim.

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim. DUA Eudhu Billahi Minessaytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabil-alemin Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

Selam vermekle karşımızdaki kimseye neyi ifade etmiş oluruz?

Selam vermekle karşımızdaki kimseye neyi ifade etmiş oluruz? DEĞERLER EĞİTİMİ SELAMLAŞMA Selam ne demektir? Selâm, kelime olarak; huzur, barış, sağlık ve iyi dileklerini sunma anlamlarına gelir. Selamlaşmak; insanların karşılıklı olarak birbirlerine sağlık, huzur,

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ 76 KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ Kadına dübüründen yanaşmak haramdır. Dolayısıyla erkeğin kadına dübüründen yanaşması haram olup bazı imamlar bunu zina olarak değerlendirmişlerdir. Her ne kadar livata

Detaylı

ZAMİR Varlıkların veya onların isimlerinin yerini geçici veya kalıcı olarak tutabilen, isim gibi kullanılabilen, isim soylu kelimelerle, bazı eklere zamir denir. Zamirlerin Özellikleri: İsim soyludur.

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70005Γ) DİNLEME İSTEKLER (9) Metinleri dinleyelim

Detaylı

ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN. Muhammed Şahin. ] تر [ Türkçe Turkish. Tetkik : Ümmü Nebil

ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN. Muhammed Şahin. ] تر [ Türkçe Turkish. Tetkik : Ümmü Nebil ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN الا يمان باالله تعا ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 2009-1430 1 الا يمان باالله تعا» باللغة ال ية «بن مسلم شاه مد مراجعة: أم نبيل 2009-1430 2 Allah Teâlâ'ya

Detaylı

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI 1 KORUMANIN 4 RUHSAL Çoğu insan nasıl dua edeceğini bilemez. Bu yüzden size yardımcı olabilecek örnek bir dua metni hazırladım. Bu duayı sesli olarak okuyabilir ya da içinizden geldiği gibi dua edebilirsiniz.

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR?

NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR? Asiye Türkan NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR? İNSAN NEDEN EVLENİR? İlim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir Sen kendini bilmezsen Bu nice okumaktır.

Detaylı

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10 DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. 5-6, 1-), 5-6, 2-) 5-6 3-) 40 HADİS YARIŞMASI 5-6, 4-) 5-6, 5-) 5-6, 6-) 5-6, 7-) 5-6, 8-) 5-6, 9-) 5-6, 10-) 5-6, 11-) 5-6, 12-)

Detaylı

Nesrin: Ahmet! Ne oturması! Daha gezecek birçok mağaza var, sen oturmaktan bahsediyorsun.

Nesrin: Ahmet! Ne oturması! Daha gezecek birçok mağaza var, sen oturmaktan bahsediyorsun. Ahmet: Otur, hanım otur. Allah aşkına bir otur. Nesrin: Ahmet! Ne oturması! Daha gezecek birçok mağaza var, sen oturmaktan bahsediyorsun. Ahmet: Allah aşkına bir otur hanım. Sabahtan beri dolaşmaktan ayaklarımın

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3]

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3] Şimdi de hızlıca Müteşabihat hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. Deniliyor ki Kur ân da hem Muhkemat hem Müteşabihatlar vardır. Bu durumda Kur ân a nasıl güvenebiliriz? Gerçek şudur ki bu konu doğru

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda.

Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda. TÜRKÇE 12-13: OKUMA - ANLAMA - YAZMA OKUMA - ANLAMA 1: Rezervasyon Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda. Duşlu olması şart. Otel görevlisi: Tek kişilik odamız kalmadı

Detaylı

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri 1 Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri Bugün kızla tanışma anında değil de, flört süreci içinde olduğumuz bir kızla nasıl konuşmamız gerektiğini dilim döndüğünce anlatmaya

Detaylı

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç katıyordu. Bulutlar gülümsüyor ve günaydın diyordu. Melek

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu -KAPANIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 7 Kasım 2014 I. DÜNYA SAVAŞININ 100. YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI

Detaylı

Nefsin iki hali vardır. Üçüncüsü yoktur. Biri bela diğeri afiyet...

Nefsin iki hali vardır. Üçüncüsü yoktur. Biri bela diğeri afiyet... Nefsin iki hali vardır. Üçüncüsü yoktur. Biri bela diğeri afiyet... İnsanlar, başlarına bir bela geldiği zaman bağırır, çağırır, Allah ı şikayet eder. Allah a darılır. Her şeye itiraz eder. Hak kı töhmet

Detaylı

"Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde" diyen Ziya Paşa nın sözleri ne kadar da manidardır.

Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde diyen Ziya Paşa nın sözleri ne kadar da manidardır. "Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde" diyen Ziya Paşa nın sözleri ne kadar da manidardır. Bazı insanlar vardır ki, yapmadıkları halde yapmış gibi övünürler İmkânlar

Detaylı

1. EÛZÜ ÖĞRENELİM ANLAMI. 1. Kovulmuş Şeytan dan Allah a sığınırım.

1. EÛZÜ ÖĞRENELİM ANLAMI. 1. Kovulmuş Şeytan dan Allah a sığınırım. SÛRELERİMİZİ tefekkürle ÖĞRENİYORUZ 1. EÛZÜ ÖĞRENELİM ANLAMI 1. Kovulmuş Şeytan dan Allah a sığınırım. Benim adım Eûzü. İsmimin anlamı Sığınırım, yardım isterim. Bir tehlike ile karşılaştığınızda güvenilir

Detaylı

ABLA KARDEŞ Gerçek bir hikayeden alınmıştır.

ABLA KARDEŞ Gerçek bir hikayeden alınmıştır. SOKAK - DIŞ - GÜN ABLA KARDEŞ Gerçek bir hikayeden alınmıştır. Batu 20'li yaşlarında genç biridir. Boynunda asılı bir fotoğraf makinesi vardır. Uzun lensli profesyonel görünşlü bir digital makinedir. İlginç

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

FARELER VE İNSANLAR ADLI ROMAN ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Fareler ve İnsanlar İnsan ilişkilerine ve alt tabaka insanların umut dolu

FARELER VE İNSANLAR ADLI ROMAN ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Fareler ve İnsanlar İnsan ilişkilerine ve alt tabaka insanların umut dolu Sarıgül 1 Hasan Murathan SARIGÜL 21202808 TURK-102- Sec.13 Ahmet KAYA FARELER VE İNSANLAR ADLI ROMAN ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Fareler ve İnsanlar İnsan ilişkilerine ve alt tabaka insanların umut dolu dünyasına

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: Γ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

Samed Behrengi. Sevgi Masalı. Çeviren: Songül Bakar

Samed Behrengi. Sevgi Masalı. Çeviren: Songül Bakar Samed Behrengi Sevgi Masalı Çeviren: Songül Bakar Samed BEHRENGİ Azeri asıllı İranlı yazar Samed Behrengi, 1939 da Tebriz de doğdu. Öğretmen okullarında öğrenim gördükten sonra Tebriz Üniversitesi İngiliz

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

Elektrik Neden ve Ne Zaman Çarpar...

Elektrik Neden ve Ne Zaman Çarpar... Elektrik Neden ve Ne Zaman Çarpar... Elektrik çarpmasının hayati tehlikesi var mıdır? Elektrik tellerinde duran kuşa neden elektrik çarpmaz? Bu yazımızda bu gibi sorulara farklı durumlarda bakarak yanıt

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Ekim 01, 2016-1:20:00 Başbakan Binali Yıldırım, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Seyranbağları Huzurevi

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

www.astromedya.com Örnek Tarot Okuması

www.astromedya.com Örnek Tarot Okuması Örnek Tarot Okuması Bir tarot okuması, bilinçaltına atılmış bir oltadır. Bizler yani tarot okuyucuları, sizin zihninize, bilinçaltınıza olta atarak, sebeplerini ve sonuçlarını zaten sizin biliyor olduğunuz

Detaylı

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? Abdulkerim el-hudayr

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? Abdulkerim el-hudayr Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? ] تريك Turkish [ Türkçe Abdulkerim el-hudayr Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 0-43 هل لرسو صىل الله عليه

Detaylı

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf ilk yar'larımızın sevgili dostları, ilkyar desteklerinizle giderek büyüyen bir aile olarak varlığını sürdürüyor. Yeni yeni ilk yar'larımızla tanışırken bir taraftan fedakar gönüllülerimizi, ve bir zamanlar

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 1. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder. Bu hadiste verilen mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde

Detaylı

Cadı böyle diyerek süpürgesine bindi. Daha yüz metre uçmadan. paldır küldür yere düştü. Ağaçtaki kargalar Gak gak diye güldüler.

Cadı böyle diyerek süpürgesine bindi. Daha yüz metre uçmadan. paldır küldür yere düştü. Ağaçtaki kargalar Gak gak diye güldüler. MASAL CADISI Masal Cadı sının canı sıkılıyordu. Ormandaki kulübesinde tek başına otururdu. Yıllardır insan yüzü görmemişti. Bu gidişle bütün yeteneklerim kaybolacak, diye düşünüyordu. Süpürgemle uçabileceğimi

Detaylı

Haydi Deniz Kıyısına! Şimdi okuyacağınız hikâye Limonlu Bayır

Haydi Deniz Kıyısına! Şimdi okuyacağınız hikâye Limonlu Bayır 1. Bölüm Haydi Deniz Kıyısına! Şimdi okuyacağınız hikâye Limonlu Bayır Savaşı nın hikâyesidir. Diğer adıyla ona Akşam Yemeği Savaşları da diyebiliriz. Aslında Hayalet Avcıları III de diyebiliriz, ama açıkçası

Detaylı