Özgeçmiş. İletişim Bilgileri. Doğum tarihi 09 / 10 / Çalışma Alanları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Özgeçmiş. İletişim Bilgileri. Doğum tarihi 09 / 10 / 1964. Çalışma Alanları"

Transkript

1 Özgeçmiş Adı Soyadı MEHMET KORKMAZ Unvanı Anabilim Dalı Doç. Dr. Tıbbi Biyoloji 1 Doğum tarihi 09 / 10 / 1964 Doğum yeri (İsteğe bağlı) Çalışma Alanları Kanser biyolojisi (Serviks, Prostat, Özefagus, Mide), Biomonitoring, Epigenetik, Bor Elementinin Moleküler Biyolojisi ve Epidemiyolojisi, Rekombinant DNA Teknolojisi ve PCR uygulamaları, RT-PCR Temelli Gen Ekspresyonu İletişim Bilgileri Telefon E-Posta GSM 0 (236)

2 Detaylandırılmış Özgeçmiş Eğitim Lisans Y.Lisans Karadeniz Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji AD Doktora Doktora üstü Ziyaretçi Bilim Adamı Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji AD. University of Pennsylvania (USA), Medical Centre, Renal Electrolyte and Hypertension Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Tıbbi Genetik Bilim Dalı Akademik Unvan Yrd.Doçent Doçent Balıkesir Üniversitesi Sağlık YO Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fak. 18/12/ / 10/ /12/ 2009 (Doçent Kadrosuna Atandığı T.) İdari Görevler Yüksekokul Müdür Yrd Yüksekokul Müdür Yrd. Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi Anabilim Dalı Başkanı Yüzüncü Yıl Üniv.Tıp Fak Anabilim Dalı Başkan Vekili Dönem I 3.Ders Kurulu Başkan Y Laboratuar Güvenlik Kom. Üyesi Anabilim Dalı Başkanı Üyesi olduğu veya görev üstlendiği ulusal ve uluslararası kuruluşlar Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği Türk Toksikoloji Derneği HUMN (The International Collaborative Project on Micronucleus Frequency in Human Populations) SEÇİLMİŞ YAYINLAR Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 1. Bulut, H.E., Ozdemir, O., Basımoglu -Koca, Y., Korkmaz, M., Atalay,A., Effects of a DNA Demethylating Agent -5-Azacytidine - on Testicular Morphology During Mouse Embryo Development, Okajimas Folia Anat. Jpn.,, 76 (1):47-54 (1999).

3 2. Ozdemir, O., Bulut, H.E, Korkmaz, M., Onarlıoglu, B., Colak, A., Increased Cell Proliferation and R. Msp1 Fragmentatıon Induced By 5-Aza-2-Deoxyctıdıne In Rat Testes Related To The Gene Imprinting Mechanism, Experimental and Toxicologic Pathology, 52 (4): (2000). 3. Ozdemir, O., Bulut, H.E., Korkmaz, M., Egilmez, R., Atalay, A., Possible role of K-ras oncogene in mutagenic activity of ethylnitrosourea on lymphocyte hyperproliferation in rat colon, Okajimas Folia Anat. Jpn., 78 (2-3): (2001). 4. Ozdemir, O., Bulut, H.E., Korkmaz, M., Egilmez, R., Atalay, A., Treatment of Ethylnitrosourea Induced Lymphocyte Hyperproliferation by DNA Hypomethylation in the Rat Colon, Cytologia, 67, (2002). 5. Korkmaz, M., Uzgoren, E., Bakirdere, S., Aydın, F., Ataman, O.Y., Effects of Dietary Boron on Cervical Cytopathology and on Micronucleus Frequency in Exfoliated Buccal Cells, Environ Toxicol, 22, (2007). 6. Uçkan, F., Hepçorman Ç.S., Sak, O., Korkmaz, M., Effects of 5-Aza-2-deoxycytidine on Biological Parameters of Larval Endoparasitoid Apanteles galleriae (Hymenoptera: Braconidae) and on Its Host Achoria grisella (Lepidoptera: Pyralidae), Ann. Entomol. Soc. Am. 100, (2), (2007). 7. Korkmaz, M., Şaylı, U., Şaylı, B.S:, Bakırdere, S., Titretir, S., Ataman, O.Y., Keskin, S., Estimation of human daily boron exposure in a boron-rich area, British Journal of Nutrition, 98, (2007). 8. Bakirdere, S., Örenay, S., Korkmaz, M., Effect of Boron on Human Health The Open Mineral Processing Journal, 3, (2010). 9. Korkmaz, M., Yenigün, M., Bakırdere, S., Ataman, OY., Keskin, S., Müezzinoğlu, T., Lekili, M., Effects of Chronic Boron Exposure on Semen Profile Biol Trace Elem Res Nov;143(2): Epub 2010 Dec Müezzinoğlu, T. Korkmaz, M.,Neşe, N., Bakırdere, S.,Arslan, Y., Ataman, O.Y., Lekili, M, Prevalence of prostate cancer in High Boron-Exposed Population: A Community-Based Study Biol Trace Elem Res. DOI /s z (2011) Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :- 1. Korkmaz M (2011) Boron: Environmental Exposure and Human Health. In: Nriagu JO (ed.) Encyclopedia of Environmental Health, volume 1, pp Burlington: Elsevier. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 1. Korkmaz, M., Çolak, A., Sezgin, İ., Farelerin Kemikiliği Hücrelerinde İn Vivo Olarak Mikronukleus Testi Daminozid in Etkisinin İncelenmesi, Tr. J. of Biology (TÜBİTAK), 18, (1994).

4 2. Korkmaz, M., Göze, İ., Daminozid in Tavuk Embriyosu Üzerinde Teratojenik Etkilerinin ve LD 50 Değerinin Belirlenmesi, Tr. J. of Biology (TÜBİTAK), 19, (1995). 3. Özdemir, Ö., Eğilmez, R., Arıkan, G., Gökçe, G., Korkmaz, M., Ayan, S., Gültekin, Y., Renal Hücreli Karsinomlarda K-Ras Exon 2 Mutasyonu ve DNA Hipometilasyonu, Türk Neoplazi Dergisi, 7 (1): 6-12 (1999). 4. Korkmaz, M., Çolak, A., N-Nitrosopirolidin (NPYR) in Farelerde Sitogenetik Etkileri, Tr. J. of Biology(TÜBİTAK), 24 (1) 1-12 (2000). 5. Şaylı, U., Korkmaz, M., Şaylı B.S., Bor Kentlerinden İskele de Postmenopozal Osteoporoz Özelliklerinin Kontrollerle Karşılaştırılması, Aktüel TIP (Artrit ve Osteoporoz Özel Sayısı), 9(4) (2004). 6. Bakırdere, S., Korkmaz, M., Bor elementinin prostat kanseri üzerine etkisinin incelenmesi: Topluma dayalı çalışma, Üroonkoloji Bülteni, 2, (2011) Projelerde Yaptığı Görevler : 1-DNA Hipometilasyonu İle Rat Kolon Neoplazisi Tedavisi, Devlet Planlama Teşkilatı Projesi, DPT 97K120630, Proje Yürütücüsü, Balıkesir Çevresinde Doğal Yayılış Gösteren Zarar Görebilir Kategorideki Lilium candidum L. (Lillaceae) un Genetik Çeşitliliği İle Ekolojik Faktörler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi ve Koruma Stratejilerinin Geliştirilmesi, Tübitak projesi, TBAG-HD/3 105T021, Araştırmacı, İnsanların Bir günde Aldıkları Bor Miktarının Saptanması ve Bunun İnsan Sağlığına Etkisinin Belirlenmesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü projesi 2004.C , Proje Yürütücüsü, Bor Mineralinin İnsanda Erkek Fertilitesi ve Prostat Kanserine Etkisinin Belirlenmesi, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) projesi AR/GE 6, Proje Yürütücüsü, (2007). 5- Farklı Bor Konsantrasyonlarının Meme Kanseri Hücrelerinin Büyümesine Olası Etkilerinin Araştırılması, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) projesi, Proje Yürütücüsü- Temmuz Bor Elementinin Erkeklerde Prostat Büyüklüğü ve Alt Üriner Sistem Semptomlarına Etkisi, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) projesi, Araştırmacı- Mayıs Prostat Kanser Dokusunda Eser Miktarda Bulunan Metal Derişimlerinin Önemi: Histopatolojik Evre, PSA, Klinik Seyir İlişkisi, (BAP) Araştırmacı- Ekim Farklı Bor Bileşiklerinin Serviks Kanseri Hücre Hatlarında Sitotoksik ve Genotoksik Etkilerinin Belirlenmesi, (BAP) Proje Yürütücüsü- Eylül Bor Türevlerinin Serviks Kanseri Hücrelerinin Büyümesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması, (BAP) Proje Yürütücüsü- Eylül 2009

5 Devam edenler 10-Özofajitli hastalarin RT-PCR arrayla global histon modifikasyon profillerinin özofagus kanserli hastalarla karşılaştırılması, (BAP) Araştırmacı- Ekim Bora Maruz Kalan Bireylerdeki Trankripsiyon Faktörlerinin Gen Ekspresyon Profilinin RT-PCR Array ile Araştırılması, Celal Bayar Üniversitesi (BAP), Proje Yürütücüsü- Nisan Helikobakter pilori (+) ve (-) intestinal metaplazi hastalarının RB1 metilasyon profilinin ve İnterlökin 12B(p40) gen polimorfizminin mide tumörlü hastalarla karşılaştırılması Araştırmacı- Ekim Helikobakter pilori (+) ve (-) intestinal metaplazi hastalarındaki GSTP1 geninin metilasyon profilinin mide tumörlü hastalarla karşılaştırılması (BAP) Araştırmacı-Ekim Borik Asitin Yara İyileşmesi Üzerindeki Etkisinin Moleküler Düzeyde Araştırılması (BAP) Proje Yürütücüsü Temmuz Borik Asit Ve Epigallocatechin Gallate (Egcg) In Serviks Kanseri Hücre Hatlarında Telomeraz Enzim Aktivitesinin Değerlendirilmesi (BAP) Proje Yürütücüsü Temmuz Kronik Bor Etkisinde Kalan ve Kalmayan Kadınlarda HPV Sıklığı ile Genotiplerinin Karşılaştırılması TÜBİTAK, Proje Yürütücüsü, 111S Ödüller: 1-7.Ulusal Tıbbı Biyoloji Kongresinde, en iyi eser dalında, Prof. Dr. Altan GÜNALP, Birincilik Ödülü (The Reversal of Gene Imprinting in The Increased Testıcular Cell Proliferation and R. Msp1 Fragmentatıon Induced By 5-Aza-2-Deoxyctıdıne In Rats) Eskşehir Uluslarası Üroonkoloji Kursunda, "En İyi Klinik Çalışma" Birincilik Ödülü (Bor Mineralinin Prostat Kanserine Etkisnin Belirlenmesi: Topluma Dayalı Çalışma) Ankara XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi de Poster Ödülleri Kategorisinde Üçüncülük Ödülü (Bor Elementinin Erkeklerde Prostat Büyüklüğü ve Alt Üriner Sistem Semptomlarına Etkisi) Gazi Üniversitesi Haziran 2009 Ankara 3

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: EBRU ALP Doğum Tarihi: 12 EKİM 1979 Doğum Yeri: Ankara Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl LİSANS BİYOLOJİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2001 YÜKSEK

Detaylı

Cell Line, DU145. Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, 27(1): article number: 37, 2008.

Cell Line, DU145. Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, 27(1): article number: 37, 2008. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Harika ATMACA Doğum Tarihi: 27.06.1983 Ünvanı: Araş. Gör. Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

4- Yıldız N. 2009. 6-14 Yaş Grubu Çocukların Süt Tüketim Durumları, Yüksek Lisans Tezi,

4- Yıldız N. 2009. 6-14 Yaş Grubu Çocukların Süt Tüketim Durumları, Yüksek Lisans Tezi, 1. ADI SOYADI : Prof. Dr. Neriman İNANÇ 2. DOĞUM TARİHİ : 04.01.1958 3. ÜNVANI : Prof. Dr. 4. ÖĞRENİM DURUMU : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ve Diyetetik Hacettepe Üniversitesi 1980 Y.Lisans ve Diyetetik

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Eczacılık Hacettepe Üniversitesi 1990 Y. Lisans Farmasötik Toksikoloji Hacettepe Üniversitesi 1993

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Eczacılık Hacettepe Üniversitesi 1990 Y. Lisans Farmasötik Toksikoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 PROF. DR. BELMA KOÇER GÜMÜŞEL 1. Adı Soyadı: Belma Koçer Gümüşel (Giray) 2. Doğum Tarihi: 06 / 07 / 1969 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eczacılık Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. :Paşabahçe Ferit İnal Lisesi (İstanbul) Lisans : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Matematik Bölümü, 1993.

ÖZ GEÇMİŞ. :Paşabahçe Ferit İnal Lisesi (İstanbul) Lisans : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Matematik Bölümü, 1993. ÖZ GEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı : Kamil Soyadı : AKBAYIR Doğum Tarihi :..1969 Çankır-Orta Adres : Vali Mithat Bey Mahallesi Kaya Sit. A/14 Merkez/VAN Ailevi Durumu : Evli, çocuk. Eğitim Durumu Lise :Paşabahçe

Detaylı

Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi 2002

Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi 2002 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ufuk SEZER Doğum Tarihi: 31.07. 1978 Ünvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Azmi YERLİKAYA. 2. Doğum Tarihi: 06 Mart 1969. 3. Doğum Yeri: Kulu/Konya. 4. Unvanı: Doç. Dr. 5.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Azmi YERLİKAYA. 2. Doğum Tarihi: 06 Mart 1969. 3. Doğum Yeri: Kulu/Konya. 4. Unvanı: Doç. Dr. 5. 1. Adı Soyadı: Azmi YERLİKAYA 2. Doğum Tarihi: 06 Mart 1969 3. Doğum Yeri: Kulu/Konya 4. Unvanı: Doç. Dr. 5. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1990

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Narçın Ünsal İletişim Bilgileri: Adres: İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, MOBIGEN 34156 Bakırköy-İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYDAN ÇELEBİLER (Çavuşoğlu) Doğum Tarihi: 02/01/1964 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Uludağ Üniversitesi 1988 Tıpta

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU

Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU Zootekni Bölüm Başkanı Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı Telefon : 224 2941556 Faks : 224 4428152 E-posta : koyuncu@uludag.edu.tr Adres : Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa ÇELİK Doğum Tarihi: 30 Mart 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 Adı Soyadı: Metin Aytekin Doğum Tarihi: 18 MAY 1975 H indeks: 11 (Google Scholar) Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Ünvanı Bölüm Üniversite Dönem Lisans Biyoloji Dokuz Eylül Üniversitesi/İzmir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 3. Yayınlar 3.1 Uluslararası Atıf İndeksleri Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 3. Yayınlar 3.1 Uluslararası Atıf İndeksleri Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Kişisel Bilgiler: Adı ve Soyadı: Ümit ŞENGÜL Doğum Yeri : Sivas Yabancı Dil : İngilizce E-posta adresi : umit.sengul@giresun.edu.tr Lisans : Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,Kimya

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Fahri AKBAŞ

Yrd. Doç. Dr. Fahri AKBAŞ Yrd. Doç. Dr. Fahri AKBAŞ 1. Adı Soyadı: Fahri Akbaş 2. Doğum Tarihi: 15.08.1968 3. Unvanı: Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıbbi Biyolojik Bilimler İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ünvanı Bilim Dalı Üniversite Yıl Doçent Halk Sağlığı Üniversitelerarası Kurul 1994 Profesör Halk Sağlığı Marmara Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Ünvanı Bilim Dalı Üniversite Yıl Doçent Halk Sağlığı Üniversitelerarası Kurul 1994 Profesör Halk Sağlığı Marmara Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mithat KIYAK 2. Doğum Tarihi : 1956. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp İstanbul Üni. İstanbul Tıp Fak. 198 Y. Lisans Tıp İstanbul Üni.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Şemsettin ŞAHİN Doğum Tarihi: 11 Eylül 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1994 Y. Lisans Tıp

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

Prof. Dr. Recep Erol Sezer (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Recep Erol Sezer (Anabilim Dalı Başkanı) Lisans: Tıpta Uzmanlık Alanı: Yan Dal Uzmanlık Alanı: Yüksek Lisans: Doktora: Email: Site: Özgeçmiş 1.Adı Soyadı: Recep Erol Sezer 2.Doğum Tarihi: 5 Haziran 1946 3.Ünvanı: Profesör 4.Öğrenim Durumu: Prof.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Mine ERGÜVEN Doğum Tarihi: 21 Temmuz 1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Sağlık Bilimleri Enstitüsü Y. Lisans Eczacılık

Detaylı

EDİZ DEMİRPENÇE. 1987 Lisans Ankara Üniversitesi Tıp 1981 Lise Kadıköy Anadolu Lisesi Fen-Biyoloji

EDİZ DEMİRPENÇE. 1987 Lisans Ankara Üniversitesi Tıp 1981 Lise Kadıköy Anadolu Lisesi Fen-Biyoloji EDİZ DEMİRPENÇE 1. KİŞİSEL BİLGİLER Doğum tarihi ve Yeri: 13 Haziran 1964, Ankara Halen Görevi: TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Dekanı Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Adresi: TOBB ETÜ Tıp Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (Tüm gelişmeleri bugünden başlayarak geriye doğru sıralayınız)

ÖZGEÇMİŞ (Tüm gelişmeleri bugünden başlayarak geriye doğru sıralayınız) 1. GENEL ÖZGEÇMİŞ (Tüm gelişmeleri bugünden başlayarak geriye doğru sıralayınız) DÜZENLEME TARİHİ 13/04/2014 SOYADI, ADI ÖNER, Deniz DOĞUM TARİHİ 05/10/1962 YAZIŞMA ADRESİ: Feyzullah Mah. Nuray Sok. No:4

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 05.01.1968 Kayseri-Melikgazi 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Mail : mozdevecioglu@meliksah.edu.tr 5. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi Akdeniz Üniversitesi 1987-1993

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi Akdeniz Üniversitesi 1987-1993 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: KADİR OKHAN AKIN Ünvanı: Doçent Doktor Doğum Tarihi: 17 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi / Yeri: 3. Unvanı: 4. İş adresi: 5. Telefon: 6. Öğrenim Durumu: 7. Profesyonel Deneyim: 8.

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi / Yeri: 3. Unvanı: 4. İş adresi: 5. Telefon: 6. Öğrenim Durumu: 7. Profesyonel Deneyim: 8. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gamze UĞURLUER 2. Doğum Tarihi / Yeri: 1976 / Gaziantep 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. İş adresi: Acıbadem Adana Hastanesi, Cumhuriyet Cad, No 66, 01130, Adana 5. Telefon:

Detaylı

PROF.DR.Ö.İRFAN KÜFREVİOĞLU NUN ÖZGEÇMİŞİ

PROF.DR.Ö.İRFAN KÜFREVİOĞLU NUN ÖZGEÇMİŞİ PROF.DR.Ö.İRFAN KÜFREVİOĞLU NUN ÖZGEÇMİŞİ Adı ve soyadı : Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU Doğum Yeri ve Yılı : Ağrı 21.10.1959 Medeni Hali : Evli Bildiği Y.Diller : Almanca ve İngilizce E-mail : okufrevi@atauni.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Bülent YALÇIN 2. Doğum Tarihi : 1968 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Bülent YALÇIN 2. Doğum Tarihi : 1968 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı : Bülent YALÇIN 2. Doğum Tarihi : 1968 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Doktoru Ankara Üniversitesi Tıp Fak. 1990 Y. Lisans Tıp Doktoru

Detaylı