Prostat Kanseri ile VEGF (vasküler endoteliyal growth faktör) İlişkisinin Önemi Güncel Literatür Eşliğinde Konulara Yaklaşım

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prostat Kanseri ile VEGF (vasküler endoteliyal growth faktör) İlişkisinin Önemi Güncel Literatür Eşliğinde Konulara Yaklaşım"

Transkript

1 Prostat Kanseri ile VEGF (vasküler endoteliyal growth faktör) İlişkisinin Önemi Güncel Literatür Eşliğinde Konulara Yaklaşım Dr. Murat ARSLAN İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Bozyaka-İzmir 1

2 Prostat Ca Prostat kanseri erkeklerde en fazla teşhis edilen kanser Kansere bağlı ölüm 2. sırada Etyolojisi tam olarak aydınlatılamamıştır. (Genetik, çevresel faktörler ) Tedavisi halen tatmin edici düzeyde değildir Lokalize Pca Tedavi: Aktif izlem, RRP, RT, braki, kriyo, hormon İleri Evre Pca Tedavi: AYT Kastrasyon(cerrahi, medikal) Total Androjen Blokajı HRPC Tedavi: 2. hormonal ted. KT(Mitoxantrone, Doxo, Siklofos, Estramustine, daxatere) SONRA???? Sağ kalım 2 seneden az 2

3 Prostat kanser doğal seyiri ile ilişkili genetik değişiklikler 3

4 1980 ler VEGF VEGF ailesi insanın tüm vücuduna dağılmış, vasküler sistem boyunca dizilmiş endotel hücreleri için bilinen en özgül mitojen Bu ailenin yedi üyesi mevcut o VEGF-A (Human- VEGF olarak da adlandırılır), o VEGF-B, o VEGF-C, o VEGF-D, o VEGF-E, o Plasental büyüme faktörü (PlGF) ve o Yılan zehiri VEGF ü (svvegf, VEGF-F) Literatürde VEGF olarak isimlendirilen büyüme faktörü, aslında Human- VEGF ü (VEGF-A) 4

5 VEGF Reseptörleri Endotel hücresinde etki Endotel hücreleri VEGF özgül reseptörleri sentezlemesi Bu reseptörler 5 tanedir: VEGFR-1, VEGFR-2, VEGFR-3, svegfr-1 ve svegfr-2 Bu reseptörler yaklaşık 1300 amino asitten oluşur ve iki bölüm içerirler. Birinci bölüm, hücre içinde kalan ve tirozin kinazın etkinlik alanlarını içeren hücre içi bölümdür. İkinci bölüm ise, hücre dışında kalan tek kısa membran köprüleri dizisi ve ligand bağlama bölgeleri içeren 7 adet immünoglobülin benzeri yapıdan oluşan hücre dışı bölümdür. 5

6 VEGF ailesi üyeleri ve bağlandıkları reseptörler 6

7 VEGF reseptörleri, ligandları ve etkileri 7

8 VEGF ün Fonksiyonları Vaskülogenez ve anjiogenezde önemli bir mediatördür. Lecouter J, Lin R, Ferrara N. EG-VEGF: a novel mediator of endocrine-specific angiogenesis, endothelial phenotype, and function. Ann N Y Acad Sci 2004; 1014: VEGF sayesinde endotel hücreleri prolifere olmakta ve bu büyüme faktörüne doğru göç edip dizilerek yeni damarlar için öncü olan tüp formasyonu oluşmasını sağlamaktadır. Ferrara N. Role of VEGF in regulation of physiological angiogenesis. Am J Physiol Cell Physiol 2001; 280: C VEGF ün aynı zamanda osteoblastlar üzerinde de kemotaktik etkileri vardır ve bu etki VEGFR-1 üzerinden yürümektedir. VEGF; endotel hücrelerinin proliferasyonu ve migrasyonunun yanısıra, kemik iliğinden endoteliyal öncü hücrelerin periferik dolaşıma geçmesinde de önemli rol oynar Xie K, Wei D, Shi Q, Huang S. Constitutive and inducible expression and regulation of vascular endothelial growth factor. Cytokine Growth Factor Rev 2004; 15:

9 VEGF Fonksiyonları-II Tümör hücrelerinde VEGF e ait mrna ların arttığı hem de tümöre komşu endotel hücrelerinde VEGF reseptörlerine ait mrna larının arttığı gösterilerek; tümör anjiogenezi, tümör büyümesi ve hematojen yolla yayılmasında VEGF ün önemli rolü olduğu belirlenmiştir. Kleespies A, Guba M, Jauch KW, Bruns CJ. Vascular endothelial growth factor in esophageal cancer. J Surg Oncol 2004; 87: Bazı kanserlerin ilerlemesinin durdurulmasındaki önemi dolayısıyla son yıllarda yoğun ilgi görmektedir. Henüz aydınlanmamış birçok fonksiyonu olabileceği ve üzerinde daha birçok araştırmalar yapılması gerektiği de bir gerçektir. Yusufhan Yazır. Vasküler Endotel Büyüme Faktörü (Vegf):Reseptörleri Ve Fonksiyonları C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 29 (3): ,

10 Literatür 10

11 Cevabı aranacak sorular Biyomarker olabilir mi? Prostat Ca oluşmadan belirteç? Prostat Ca, BPH ve normal dokuda etkisi? Farklı VEGF ve reseptör tiplerinin prostat üzerine etkileri? VEGF sentezini tetikleyen nedenler? Anti VEGF tedavisinin prostat ca yeri nedir? 11

12 Literatür eşliğinde VEGF-Angiogenez-I 2-3 mm3 üzerindeki solid tümör büyümesi anjiogenezise bağlıdır ve VEGF hem endotelyal hücre büyümesinin hem de permeabilitesinin potent bir indükleyicisidir. Folkman J. Tumor angiogenesis: Therapeutic implications. N Engl J Med 1971; 285: Damarlanma artışının ölçülmesi anjiogenezis ve tümör agresifliğinin göstergesi olmuştur ve prognostik marker olabileceğini desteklemiştir. Wakui S, Furusato M, Itoh T, et al: Tumour angiogenesis in prostatic carcinoma with and without bone marrow metastasis: a morphometric study. J Pathol 168: , İnsan PCa sında anjiogenez marker ı VEGF artmış ekspresyonu ile artmış hipoksi derecesi arasında anlamlı bir ilişkiyi ortaya koymuşlardır. Cvetkovic D, Movsas B, Dicker AP, et al. Increased hypoxia correlates with increased expression of the angiogenesis marker vascular endothelial growth factor in human prostate cancer. Urology 57: , İmmünohistokimyasal metodların kullanıldığı bazı çalışmalarda PCa örneklerinde, normal prostat ve BPH örneklerine oranla mikrovasküler dansite artışı tespit edilmiştir. Ferrer FA, Miller LJ, Andrawis RI, et al. Angiogenesis and prostate cancer: in vivo and in vitro expression of angiogenesis factors by prostate cancer cells. Urology 1998; 51:

13 Literatür eşliğinde VEGF-Angiogenez-II VEGF PCa için biyomarker, evrelendirmesinde araç ve tedavi strajelerinde hedef olarak değerlendirilmektedir. Brawer MK, Deering RE, Brown M, et al: Predictors of pathologic stage in prostatic carcinoma: the role of neovascularity. Cancer 73: , Ortalama 20 veya 25 malign epitelyal hücre içeren prostat tümörlerinde VEGF ekspresyonu gösterilmişken, BPH alanlarında VEGF ekspresyonu ya gösterilememiş ya da çok az oranda tespit edilmiştir. Ferrer FA, Miller LJ, Andrawis RI, et al. Vascular endothelial growth factor (VEGF) expression in human prostate cancer: In situ and in vitro expression of VEGF by human prostate cancer cells. J Urol 1997; 157: Bunun aksine, serum VEGF seviyelerinin benign ile malign prostatik hastalığı birbirinden ayırt etmede kullanılamayacağını bildirmişlerdir. Walsh K, Sherwood RA, Dew TK, et al. Angiogenic peptides in prostatic disease. BJU Int 1999; 84:

14 HRPCli hastalar, sağlıklı kontrol hastaları ve lokalize prostat kanseri ile kıyaslandığında kan VEGF düzeyleri anlamlı yüksektir. Jones A, Fujiyama C, Turner K, et al. Elevated serum vascular endothelial growth factor in patients with hormoneescaped prostate cancer. BJU Int 2000;85: Duque JL, Loughlin KR, Adam RM, Kantoff PW, Zurakowski D, Freeman MR. Plasma levels of vascular endothelial growth factor are increased in patients with metastatic prostate cancer. Urology 1999;54: Physician Health study nin 1982 den itibaren topladığı sağlıklı insanların kan örneklerini kullanmışlar. Prostat kanseri tanısı almış olan 504 hastanın ve 520 kontrol grubunun kan örneklerinde VEGF düzeyleri araştırılmış. VEGF düzeyleri benzer saptanmış ve prostat kanseri gelişmesinden önce bir belirleyici olamayacağı gösterilmiş. 14

15 Pca şüphesi ile Trus Bx alınacak 47 hastanın serum vegf sevileri tespit edilmiş. Alınan biyopsi sonucu 27 hastada (22 lokalize prostat ca) Pca tanısı ve 20 hastada benign doku sonucu görülmüş. Biyopsi sonrası Pca ve benign doku saptanan gruplar arasında pre biyopsi öncesi alınan serum VEGF sevileri arasında anlamlı bir fark saptanmamış (69.5 pg/ml ve 55 pg/ml, p=0.55) VEGF serum düzeyi lokalize pca teşhisinde tanısal değeri yoktur. 15

16 İnsan normal prostatında VEGF üstün isoform Prostat tümörleri VEGF 121 de önemli bir artış gösterdi. VEGF 121, VEGF oranının PC-3 içinde artışı; in vivo tümör vaskularizasyonunda önemli bir artış göstermektedir. Total VEGF mrna düzeyleri değişmemiş olmakla birlikte hvegf121 mrna bağlantılı olarak miktarı PrCA da normal prostata göre önemli derecede artmaktadır. İn vitro çalışmalar VEGF in Flk -1 /KDR reseptörü aracılığıyla bir otokrin büyüme faktör olarak fonksiyon yaptığını kanıtlamıştır. İnsan prostat karsinomasında VEGF 121 in önemini vurgulamaktadır ve farklı VEGF isoformlarının bağlantılı ekspresyonun prostat karsinogenesiz üzerinde etkiye sahip olduğunu kanıtlamıştır. 16

17 Normal prostat, BPH ve prostat ca li 640 rp spesmeninde VEGFR-3 ekspresyonu incelenmiş. Normal prostattan %40, BPH dan %71.2 ve kanserden %62.4 VEGFR-3 ekspresyonu gözlenmiş. Boyanma normal dokuda ve BPH da zayıf olmakta Ca hücrelerinden %49.5 yüksek seviye ekspresyon 17

18 VEGFR-3 salınımı yüksek gleason skoru, yüksek PSA düzeyi ve lenf nodu metastazı ile ilişkili; ekstrakapsüler tutulum, cerrahi sınır, seminal vezikül tutulumu ve patolojik evre ile ilişkisi bulunamadı. 5 yıllık rekürrensiz yaşam süresi düşük VEGFR-3 seviyesine sahip hastalarda anlamlı bulundu. (%77.3 ve %69.6, P=0.037) Prostat kanser hücrelerinde VEGFR-3 ekpresyonunun yüksek düzeyde olması radikal prostat ile tedavi edilen hastalarda biyokimyasal nüks riskini artırır. Preoperatif VEGF düzeyleri bize lenf nodu metastazı açısından bilgi verebilir. VEGF düzeyine bakarak lenf nodu diseksiyonu genişletebilir veya daha kısıtlı yapabiliriz. Tümör VEGF-C salgıladıkça, damarlardan salınan VEFGR-3 ün yükseldiği gözlenmiş. Shariat SF, Anwuri VA, Lamb DJ, et al: Association of preoperative plasma levels of vascular endothelial growth factor and soluble cell adhesion molecule-1 with lymph node status and biochemical progression after radical prostatectomy. J Clin Oncol 22: ,

19 Id-1 VEGF ilişkisi DNA sentezi inhibitörü (Id-1), heliks-loop-heliks protein ailesinin bir üyesidir ve prostat kanser hücrelerinden overekspresyonu ile VEGF aktivasyonu sağlanarak anjiogenezisin organize edilmesinde kilit faktör olduğu ortaya konulmuştur. Prostat kanser hücrelerinde eksojen olarak Id-1 arttırıldığında VEFG gen transkripsiyonu aktive olarak VEGF sekresyonu uyarılmış Id-1 azaltıldığında ise VEGF sekresyonu baskılanmıştır. Id-1 supresyonu ile anjiogenezis baskılanır ve metastatik kanserlerin büyümesi engellemiş olur Id-1 genini inaktive ederek hormona dirençli metastatik prostat kanserinde yeni bir tedavi hedefi olarak görülmektedir. M.-T.Ling et al.overexpression of Id-1 in prostate cancer cells promotes angiogenesis through the activation of vascular endothelial growth factor (VEGF) Carcinogenesis vol.26 no.10 pp ,

20 20

21 BPH (n:38) ve prostat kanserli (n:26) hastanın venöz kanın da plazma VEGF, MDA (malondialdehit) ve NO seviyeleri ölçüldü. Plazma VEGF düzeyleri prostatik karsinomalı hastalarda BPH lı hastalara göre anlamlı derecede yüksek saptandı. (61,98 ± 14,62 pq/ml ve 38,63 ±12,74 pq/ml; p< 0,05) 21

22 Her iki grup, plazma NO düzeyleri açısından karşılaştırıldığında PCa lı hastalarda benzer bir artış saptandı (p< 0,05) 22

23 PCa lı hasta grubu ve BPH li hasta grubu oksidatif stres açısından karşılaştırıldıklarında, PCa lı hastalarda plazma MDA düzeyi istatistiksel olarak anlamlı artış gösterdi (6,18 ± 1,30 nmol/ml ile 4,78 ± 0,68 nmol/ml, p< 0,05) 23

24 PCa lı hastalarda VEGF, NO ve MDA nın artmış düzeyleri tespit edilmiştir. BPH lı hastalara kıyasla PCa lı hastalarda plazma VEGF seviyelerinin anlamlı derecede yüksek bulunduğunu ortaya koymuştur. Anjiogenik stimulus, oksidatif stres ve NO ekspresyonu arasındaki sıkı ilişkinin, malign prostat hastalığının patogenezi ve hastalığın durumu hakkında etkili bazı faktörlerden olabileceği gösterilmiştir Seçkin D, Onur R, İlhan N ve ark. Prostat kanserli ve bening prostat hiperplazili hastalarda plazma vasküler endotelyal büyüme faktörü, oksidatif stres ve nitrik oksit ilişkisi. F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi 2005, 19(4),

25 Metastatik prostat kanserli hastalar, lokalize tümörlü veya sağlıklı kontrol hastalarına göre daha yüksek plazma VEGF düzeyine sahiptirler. PSA >20 olan hastalarda VEGF PSA<20 den küçük olanlara göre daha yüksektir. Plazma VEGF ile klinik evreleme, Gleason skoru ve prostat büyüklüğü arasında bir ilişki bulunamadı. Gleason skoru yüksek hastaların daha yüksek VEGF düzeyine sahip olduğu konusunda bir eğilim vardır. Çalışmada Radikal prostektomi öncesi ve sonrası plazma VEGF düzeyleri karşılaştırılmış ve cerrahi sonrası VEGF düzeyinde anlamlı bir düşüş saptanmıştır. Prostat bezi kandaki VEGF düzeyinin önemli bir kaynağı olabilir. 25

26 26

27 27

28 RP öncesi ve sonrasında kan VEGF düzeylerinin değişimi ve bunların bilinen prognostik faktörlerle ilişkilendirilmesine yöneliktir. 1. grupta 86 hasta preop ve post op zamanda kan verdiler. 2. grupta tedavi edilmemiş lokalize prostat kanserli 280 hasta Post op 1. ayda VEGF düşmesi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş (p=0.006, %20 düşüş). Post op 6. Ay da ve sonra alınan plazmalarda VEGF değerleri düşmeye devam etmiş. 2. gruptaki lokalize prostat kanserli hastalarda risk grupları (düşük, orta ve yüksek) veya tümör ile ilişkili prognostik faktörler(psa düzeyi, klinik evre, gleason skor) ile ilgili anlamlı bulgu saptanmamış. 28

29 29

30 Lokalize prostat kanserlerinde kan VEGF düzeyleri radikal prostatektomi sonrası anlamlı düzeyde düşer. Prostatik VEGF üretimi kan VEGF düzeyinin önemli bölümünü oluşturmaktadır. Kan VEGF düzeyi prostat kanserinin tedavi öncesi prognostik faktörleri ile bağlantı göstermemektedir. Prostat bezi sistemik VEGF düzeyinin anlamlı kaynağı olduğunu ve yükselmiş plazma VEGF ün prostatik VEGF üretiminin bir göstergesi olduğu saptanmıştır. 30

31 En sık görülen tek nükleotidli polimorfizm VEGF genin 460. (promotor) nükleotidinde yerleşik Bst U I (C >T)dir. Türklerde sporadik prostat kanserinin VEGF 460 genindeki değişikliklerle ilişkisi araştırılmış. 133 PCAlı ve 157 sağlıklı kontrol grubu üzerinde çalışılmış. VEGF-460 C>T genotipinde lenf nod metastazı, gleason skoru ve PSA sına göre sınıflandırılmış olan hastalarda anlamlı bir fark saptanmamış. Tayvan populasyonunda Prostat kanserli hasta grubu ile sağlıklı gönüllü grup üzerinde çalışılmış ve VEGF gen polimorfizmi (TT homozigot en çok görülen genotip) ile prostat kanseri ile ilişkili bulunmuş ama kanser progresyonunu göstermede yeterli bulunamamıştır. Lin Cheng et al. Vascular endothelial growth factor gene-460 c/t polymorphism is a biomarker for prostate cancer. Urology 62: ,

32 Günlük aralıklarla kastrasyon sonrasında farelerden ventral prostat dokuları alındı. Fare ventral prostatında kastrasyon sonrası ilk 3 gün boyunca VEGF-A mrna analizinin sonuçları kastrasyonun 2.günü VEGF-A mrna expresyonu %50 düşmüş 3. gün kontrollerinde tekrar kontrol seviyelerine yükselme gözlenmiştir. Prostatik vasküler bütünlüğün sadece VEGF-A nın kontrolünde olmadığını, başka vasküler regulatör faktörlerinde prostat vasküler sisteminde rol oynadığını düşündürmektedir. 32

33 Metastatik HRPC de 1. Basamak tedavisinde en etkili ilaçlar taxanlar Onaylanmış 2. basamak tedavi olmamasına rağmen docetaxel cevapsızlığında onkologlar hastalara alternatif tedaviler uygularlar. Docetaxel ve prednizon kombinasyonun metastatik HRPC yaşam süresini uzattığı gözlenmiştir. Yinede yanıtlar yetersizdir ve kemoterapi ile birlikte tedavi temel tedavi olma özelliğini korumaktadır. Petrylak DP, Tangen CM, Hussain MH, et al. Docetaxel and estramustine compared with mitoxantrone and prednisone for advanced refractory prostate cancer. N Engl J Med. 2004;351: Tannock IF, de Wit R, Berry WR, et al. Docetaxel plus prednisone or mitoxantrone plus prednisone for advanced prostate cancer. N Engl J Med. 2004;351:

34 Prostat Kanserinde Talidomide-I Talidomide angiogenezis inhibitörü olarak rolü ilk kez tavşan kornea mikropocket incelemesinde ortaya konuldu. D Amato RJ, Loughnan MS, Flynn E, et al. Thalidomide is an inhibitor of angiogenesis. Proc Natl Acad Sci USA. 1994;91: Kenyon BM, Browne F, D Amato RJ. Effects of thalidomide and related metabolites in a mouse corneal model of neovascularization. Exp Eye Res. 1997;64: Angiogenezis inhibisyonunda kesin mekanizması hala belirsiz olmakla birlikte multipl myeloma ve muhtemel prostat kanserinde önemli bir tedavi niteliğindedir. Talidomide VEGF ve temel FGF, TNF-alpha gibi angiogenezis faktörlerin sentezini düşürdüğü kanıtlanmıştır. Figg WD, Kruger EA, Price DK, et al. Inhibition of angiogenesis: treatment options for patients with metastatic prostate cancer. Invest New Drugs. 2002;20:

35 Prostat Kanserinde Talidomide-II Faz II çalışmada düşük doz (200 mg/d) ve yüksek doz (1200 mg/ d üstü) talidomide uygulanan 63 hasta (50 hasta düşük doz ve 13 hasta yüksek doz) Yüksek doz, sedasyon ve halsizlik yan etkilerinden dolayı iyi tolere edilemedi ve önemli bir PSA düşmesi izlenmedi. Düşük doz tedavi 50 hastanın tümüne uygulandı % 28 inde %40 PSA düşüşü % 18 inde %50 PSA düşüşü Figg WD, Dahut W, Duray P, et al. A randomized phase II trial of thalidomide, an angiogenesis inhibitor, in patients with androgen-independent prostate cancer. Clin Cancer Res. 2001;7: Metastatik HRPC tedavisinde talidomide docetaxel eklenerek bir çalışma yapılmıştır. PSA da % 50 düşüş sağlanan hastaların oranı Docetaxel/thalidomine grubunda daha yüksekti. (Docetaxel/thalidomine %53, docetaxel %37) Dahut WL, Gulley JL, Arlen PM, et al. Randomized phase II trial of docetaxel plus thalidomide in androgen-independent prostate cancer. J Clin Oncol. 2004;22:

36 Prostat Kanserinde Lenalidomide Lenalidomide immunmodulatör ilaç grubuna ait bir talidomide türevidir Yan etkisi düşük, etkinliği yüksek Umblikal ven endotelial hücre praliferasyon ve tüp formasyonunda talidomide e göre daha güçlüdür Tohnya TM, Ng SS, Dahut WL, et al. A phase I study of oral CC-5013 (lenalidomide, Revlimid), a thalidomide derivative, in patients with refractory metastatic cancer. Clin Prostate Cancer. 2004;2: Doz yükseltmeli docataxel+ lenalidomide ön sonuçları 13 hastalık çalışma 5(%38) hastada ölçülebilen radyolojik cevap 7(%53) hastada stabil Moss R, Mohile S, Shelton G, et al. A phase I open-label study using lenalidomide and docetaxel in androgenindependent prostate cancer (AIPC). Paper presented at: American Society for Clinical Oncology Prostate Cancer Symposium; February 22 24; Orlando, FL, Abstract 89. Kombine tedavi sonuçlarına ihtiyaç var NCT : phase II study of ketoconazole, hydrocortisone, and lenalidomide in patients with prostate cancer that progressed after androgen deprivation therapy. Available at: aspx?cdrid540496&versionhealthprofessional&protocolsearchid Assessed September 22,

37 Prostat Kanserinde Bevacizumab-I Bevacizumab insallaştırılmış bir antikor olup faregillere ait antihumanvegf monoclonal antikordan elde edilmiştir. Presta LG, Chen H, O Connor SJ, et al. Humanization of an antivascular endothelial growth factor monoclonal antibody for the therapy of solid tumors and other disorders. Cancer Res. 1997;57: Bu VEGF-A nın tüm major isoformlarının bir inhibitörü olarak işlev görür. Reese DM, Fratesi P, Corry M, et al. A phase II trial of humanized anti-vascular endothelial growth factor antibody for the treatment of androgen-independent prostate cancer. Prostate. 2001;3: Bev (Avastin) HRPC li hastalarda tek başına kullanıldığında PSA yanıtı gözlenmezken, docetaxel ve estramustine gibi ilaçlarla kombine kullanıldığında %53 parsiyel radyolojik cevap %81 PSA düşüşü Picus J, Halabi S, Rini B, et al. The use of bevacizumab with docetaxel and estramustine in hormone refractory prostate cancer: initial results of CALGB Proc Am Soc Clin Oncol 2003;22:393 (abstract no. 1578). 37

38 Prostat Kanserinde Bevacizumab-II Bevacizumab, docetaxel, prednisone ve talidomide kombine edilmiş 60 hasta 39 takip edilmiş Hasta grubunun %87 sinde % 50 oranında PSA düşüşü izlenmiş %67 sinde %80 PSA düşüşü Radyolojik cevap %59 (17 hasta ölçülebilen lezyonlu) Tam cevap 1 hasta Parsiyel cevap 9 hasta Stabil hastalık 7 hasta Önemli toksisiteler!!!(febrile nötropeni, senkop, kolon perforasyon veya fistülü, kanama tromboz) Ning YM, Arlen P, Gulley J, et al. A phase II trial of thalidomide, bevacizumab, and docetaxel in patients (pts) with metastatic androgenindependent prostate cancer (AIPC). J Clin Oncol. 2007;25 (18 Suppl):

39 Daha önce HRPC nedeniyle docetaxel tedavisi almış 20 hastaya bevacizumab ve docetaxel tedavisi 3 haftada bir verildi. Bütün hastaların kemik metastazları mevcut olup 8 in ölçülebilir düzeyde lezyonlardı. 11(%55) hastada %50 den büyük 2 (%37) hastada %50 den küçük PSA da düşme gözlenmiş. 4 hastada daha önceki tedavisine cevap alınmazken kombine tedavide major yanıt alınmış. Tedavi hastalar tarafından iyi tolere edilmiş. 39

40 40

41 Prostat Kanserinde Sorafenib Multi tirozin kinaz inhibitörü Preklinik modellerde agresif tip ve mutant b-raf ve c-raf kinaz isoformlarını inhibe ettiği görülmüştür. Tümör büyümesinde etkili p38, c-kit, VEGFR 2 inhibe eder ve apopitozisi engeller. VEGFR-3 ve TGFR-β inhibisyonu ile tümör angiogenesisini bloke eder. Wilhelm SM, Carter C, Tang L, et al. BAY exhibits broad spectrum oral antitumor activity and targets the RAF/MEK/ERK pathway and receptor tyrosine kinases involved in tumor progression and angiogenesis. Cancer Res. 2004;64:

42 64 HRPC hastalara 400 mg sorafenib günde 2 kez 6 haftalık siklüs şeklinde oral yolla verildi. Bütün hastalarda kemik met, 16 hastada lenf met, 9 hastada KC met ve 10 hastada akciğer met mevcuttu. 7 (%10) hastada kemik dişi metlerde parsiyel cevap gözlendi. 13 (%20) hastada Psa da %50 veya daha fazla düşüş(psa da parsiyel cevap) gözlendi. Düşük tedavi sonuçları nedeniyle Sorafenib in tek başına HRPC lerinde kullanılması yeterli değildir. Sorafenib sitotoksik veya büyüme faktörü inhibitörleri ile kombine rejimlerde daha iyi sonuçlar verecektir. 42

43 Prostat Kanserinde Sorafenib HRPC li 22 hastalık bir seride Tedavi sırasında PSA da düşüş gözlenmedi Tedavi kesildikten sonra 5 (%22) hastada PSA yanıtı alındı. 2 hastada Psa düşüşü olmadan kemik metlerde gerileme gözlendi. Dahut WL, Scripture CD, Posadas EM, et al. Bony metastatic disease responses to sorafenib (BAY ) independent of PSA in patients with metastatic androgen independent prostate cancer. J Clin Oncol. 2006;24 (18 Suppl): hasta 15 (%37) hastada 12 aydan fazla süre stabil hastalık 25 (%59) progresyon mevcut Steinbild S, Mross K, Morant D, et al. Phase II study of sorafenib (BAY ) in hormone-refractory patients with prostate cancer: a study of the Central European Society for Anticancer Drug Research-EWIV (CESAR). J Clin Oncol. 2006;24 (18 Suppl):3094. Kombine tedavilerle sonuçları beklenmektedir NCT : sorafenib to overcome resistance to systemic chemotherapy in androgen-independent prostate cancer. Available at: Accessed September 22,

44 Prostat Kanserinde AZD2171 AZD2171 selektif ATP kompetatif bir tirozin kinaz inhibitörü Tüm VEGF reseptörlerini inhibe eden bir ajandır. AZD2171 prostat tümör xenograft modelde damarlanmayı azaltmaktadır. Takeda M, Arao T, Yokote H, et al. AZD2171 shows potent antitumoractivity against gastric cancer over-expressing fibroblast growth factor receptor 2/keratinocyte growth factor receptor. Clin Cancer Res. 2007; 13: hasta doz artırılarak tedavi (ortalama doz 20mg) 20 mg üzerinde HT ataklar 1 hastada radyolojik klinik cevap 4 hastada PSA da %50 den fazla düşüş Geç dönem ortaya çıkan klinik cevap Ryan CJ, Stadler WM, Roth B, et al. Phase I dose escalation and pharmacokinetic study of AZD2171, an inhibitor of the vascular endothelial growth factor receptor tyrosine kinase, in patients with hormone refractory prostate cancer (HRPC). Invest New Drugs. 2007;25:

45 Aflibercept (VEGF-Trap) Metastastik HRPC de oluşan VEGF-Trap (Sanofi-Aventis) monoklonal antikor olup VEGFR-2 ve VEGFR-3 ile birleşir. Faz 3 international bir çalışmada, HRPC lerinde docetaxel ve docetaxel + VEGF-Trap tedavisi karşılaştırılmaktadır. Çalışma devam etmektedir. 45

46 Diğer Angiogenezis İnhibitörler Linomide; bir oral quinoline-3 carboxamide ajan olarak endotelyal hücreleri hedef alarak VEGF i düşürmektedir. Vukanovic J, Hartley-Asp B, Isaacs JT. Inhibition of tumor angiogenesis and the therapeutic ability of linomide against rat prostatic cancers. Prostate. 1995;26: Shi J, Xiao Z, Ihnat MA, et al. Structure-activity relationships studies of the anti-angiogenic activities of linomide. Bioorg Med Chem Lett. 2003;13: Isaacs JT, Pili R, Qian DZ, et al. Identification of ABR as lead second generation quinoline-3-carboxamide antiangiogenic agent for the treatment of prostate cancer. Prostate. 2006;66: Tirozin kinaz inhibisyonunda kullanılan diğer ajanlar SU (sunitinib) ve SU5416 (semaxanib) ikiside VEFR-ilişkili tirozin kinaz aktivitesinin küçük molekül inhibitörleridir. NCT : study of SU in combination with docetaxel (Taxotere) and prednisone in patients with prostate cancer. Available at: Accessed September 22, Huss WJ, Barrios RJ, Greenberg NM. SU5416 selectively impairs angiogenesis to induce prostate cancer-specific apoptosis. Mol Cancer Ther. 2003;2: NCT : phase II/III randomized pilot study of androgen suppression (AS) alone versus AS in varying combinations with zoledronate, docetaxel, prednisolone, and/or celecoxib in patients with locally advanced or metastatic prostate cancer. Available at: gov/ct/show/nct Accessed September 22,

47 Bu çalışmanın amacı in vitro sistemleri kullanarak major soya isoflavone olan genisteinin potensiyel antiangiogenik mekanizmasını araştırmak Hipoksiye cevap olarak VEGF ekspresyonunun artması gerekirken genistein PC-3 den hipoksi indükleyici faktör-1 α salınımını istatistiksel olarak azaltır. Genistein tümör hücreleri ile vasküler endotel hücreleri arasındaki VEGF merkezli otokrin ve parakrin sinyal yollarının baskılanmasını sağlayarak prostat tümör angiogenezini engeller. Genistein hipoksinin varlığı olarak veya olmaksızın prostat kanser hücrelerinde VEGF üretimini düşürür. 47

48 Devam eden çalışmalar 48

49 Devam eden çalışmalar 49

50 Sonuçlar-I Kan VEGF düzeyi HRPC de sağkalım da bağımsız bir göstergedir. George DJ, Halabi S, Shepard TF, et al. Prognostic significance of plasma vascular endothelial growth factor levels in patients with hormone-refractory prostate cancer treated on Cancer and Leukemia Group B Clin Cancer Res 2001;7: VEGF, angiogenezin düzenlenmesinde büyük bir role sahiptir Pca büyüme ve yayılmasında VEGF in etkisi ile ilgili güçlü deliller mevcuttur. BPH lı hastalara kıyasla PCa lı hastalarda plazma VEGF seviyelerinin anlamlı derecede yüksek bulunduğu ortaya konulmuştur. VEGF serum düzeyi lokalize pca teşhisinde tanısal değeri yoktur. 50

51 Sonuçlar-II Farklı VEGF isoformlarının(121,165,189) bağlantılı ekspresyonu prostat karsinogenesizi üzerinde bir etkiye sahip olduğunu kanıtlamıştır. Prostat bezi sistemik VEGF düzeyinin anlamlı kaynağı olduğunu ve yükselmiş plazma VEGF ün prostatik VEGF üretiminin göstergesi olduğu saptanmıştır. VEGF üzerine yapılan çalışmalar yeni tedavi rejimlerinin ortaya çıkmasını sağlamaya başlamıştır Bir çok devam eden çalışma mevcuttur. VEGF inhibitörleri prostat ca tedavisinde yerini alacaktır. 51

52 52

KHDAK da Güncel Hedef Tedaviler

KHDAK da Güncel Hedef Tedaviler KHDAK da Güncel Hedef Tedaviler Prof.Dr. Adnan Aydıner İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü İstanbul William, WN et al. Nature Reviews, 2009 a Güncel Hedef Tedaviler EGFR İnhibitörleri EGFR: transmembran

Detaylı

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. PSA nın tanımı Prostate Specific Antigen PSA yı hasta nasıl

Detaylı

Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Gleason Derecelendirme Sistemi 1960 lar Dr Gleason 1920-2008 40 yılda Prostat kanserinde neler değişti? serum PSA (tarama programları) Tümörler lokal

Detaylı

Hormona Dirençli Prostat Kanserinin Tedavisi. Dr.Talha MÜEZZİNOĞLU Celal Bayar Üniversitesi Üroloji AD. MANİSA

Hormona Dirençli Prostat Kanserinin Tedavisi. Dr.Talha MÜEZZİNOĞLU Celal Bayar Üniversitesi Üroloji AD. MANİSA Hormona Dirençli Prostat Kanserinin Tedavisi Dr.Talha MÜEZZİNOĞLU Celal Bayar Üniversitesi Üroloji AD. MANİSA Tanı PCa Metastatik hastalık Lokal İleri hastalık Lokalize hastalık RRP RT Hormona terapi Antiandrojen

Detaylı

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ Cem Sezer 1, Mustafa Yıldırım 2, Mustafa Yıldız 2, Arsenal Sezgin Alikanoğlu 1,Utku Dönem Dilli 1, Sevil Göktaş 1, Nurullah Bülbüller

Detaylı

Kanser Tedavisi: Günümüz

Kanser Tedavisi: Günümüz KANSER TEDAVİSİNDE MOLEKÜLER HEDEFLER Doç. Dr. Işık G. YULUĞ Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü yulug@fen.bilkent.edu.tr Kanser Tedavisi: Günümüz Geleneksel sitotoksik ilaçlar ve

Detaylı

PROF.DR. KADİR BAYKAL GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ

PROF.DR. KADİR BAYKAL GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ PROF.DR. KADİR BAYKAL GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ Lokalize prostat Ca: 1-radikal prostatektomi 2- radyoterapi RP sonrası rezidü PSA olmaması gerekir. PSA nın total olarak ortadan kaldırılmasından

Detaylı

Prostat Kanserinde Yaşam Kalitesi. Dr. Hakan Gemalmaz ADÜTF Üroloji AD. Üroonkoloji Derneği

Prostat Kanserinde Yaşam Kalitesi. Dr. Hakan Gemalmaz ADÜTF Üroloji AD. Üroonkoloji Derneği Prostat Kanserinde Yaşam Kalitesi Yaşam Kalitesi i Alt Grubu Dr. Hakan Gemalmaz ADÜTF Üroloji AD Prostat Kanseri (PCa): Genel Bilgi Erkeklerde en sık tanı konan solid tümör Kanser ölümlerinde 2. sırada

Detaylı

PROSTAT ADENOKARSİNOMLARINDA MAMMALIAN TARGET OF RAPAMYCIN (mtor) YOLAĞININ PROGNOZA ETKİSİ

PROSTAT ADENOKARSİNOMLARINDA MAMMALIAN TARGET OF RAPAMYCIN (mtor) YOLAĞININ PROGNOZA ETKİSİ PROSTAT ADENOKARSİNOMLARINDA MAMMALIAN TARGET OF RAPAMYCIN (mtor) YOLAĞININ PROGNOZA ETKİSİ Uzm. Dr. Nilhan KAYA* Prof. Dr. Kutsal YÖRÜKOĞLU* *Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim

Detaylı

Üroonkoloji Derneği. Prostat Spesifik Antijen. Günümüzdeki Gelişmeler. 2 Nisan 2005,Mudanya

Üroonkoloji Derneği. Prostat Spesifik Antijen. Günümüzdeki Gelişmeler. 2 Nisan 2005,Mudanya Prostat Spesifik Antijen ve Günümüzdeki Gelişmeler Prostat Kanseri 2004 yılı öngörüleri Yeni tanı 230.110 Ölüm 29.900 Jemal A, CA Cancer J Clin 2004 Kanserler arasında görülme sıklığı #1 Tümöre bağlı ölüm

Detaylı

TÜMÖR ANJiYOGENEZİ TUMOR ANGIOGENESIS. Reha Aydın. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

TÜMÖR ANJiYOGENEZİ TUMOR ANGIOGENESIS. Reha Aydın. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi TÜMÖR ANJiYOGENEZİ TUMOR ANGIOGENESIS Reha Aydın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi TÜMÖR ANJiYOGENEZİ TUMOR ANGIOGENESIS Reha Aydın, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe

Detaylı

Deneyim: Klinik Pratikte Abirateron. Dr. Mert Başaran İ.Ü. ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Deneyim: Klinik Pratikte Abirateron. Dr. Mert Başaran İ.Ü. ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ Deneyim: Klinik Pratikte Abirateron Dr. Mert Başaran İ.Ü. ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ 21.03.2014 Total androjen blokajında total testesteron düzeyi ne olmalıdır? a. 20 ng/dl altında olması b. 50 ng/dl altında olması

Detaylı

Prostat kanserinin gerçek sebebi bilinmemektedir. Yapılan çalışmalar aşağıdaki faktörlerin prostat kanseri gelişiminde önemli olduğunu göstermiştir:

Prostat kanserinin gerçek sebebi bilinmemektedir. Yapılan çalışmalar aşağıdaki faktörlerin prostat kanseri gelişiminde önemli olduğunu göstermiştir: PROPSTAT KANSERİ Prostatik kasrisnom; Prostat karsinomu; Prostat kanseri erkeklerde kansere bağlı ölümlerin en büyük sebebidir. Erken teşhis prostat kanserinde hayat kurtarır. Prostat ceviz büyüklüğünde,

Detaylı

Metastatik Prostat Kanserinde Tedavi. Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Metastatik Prostat Kanserinde Tedavi. Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Metastatik Prostat Kanserinde Tedavi Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Sunum Planı Prostat Kanseri İnsidans ve Mortalite Hormon Duyarlı Metastatik Prostat

Detaylı

Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem

Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem Günün Menüsü 1. Adjuvan Radyoterapi Rasyonel/Kanıt Kimin için? Doz? Toksisite Androjen Deprivasyonu 2.Kurtarma Radyoterapisi

Detaylı

DİRENÇLİ PROSTAT KANSERİNDE PSA NIN İKİYE KATLANMA SÜRESİNİN HASTALIĞA BAĞLI YAŞAM SÜRESİYLE İLİŞKİSİ

DİRENÇLİ PROSTAT KANSERİNDE PSA NIN İKİYE KATLANMA SÜRESİNİN HASTALIĞA BAĞLI YAŞAM SÜRESİYLE İLİŞKİSİ ÜROONKOLOJİ/Urooncology HORMONA DİRENÇLİ PROSTAT KANSERİNDE PSA NIN İKİYE KATLANMA SÜRESİNİN HASTALIĞA BAĞLI YAŞAM SÜRESİYLE İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN PSA DOUBLING TIME AND SURVIVAL IN HORMONE

Detaylı

Prostat kanseri, Avrupa ve Amerika da en sık tanı konulan. Prostat kanserinde hedefe yönelik tedavinin yeri DERLEME

Prostat kanseri, Avrupa ve Amerika da en sık tanı konulan. Prostat kanserinde hedefe yönelik tedavinin yeri DERLEME Prostat kanserinde hedefe yönelik tedavinin yeri DERLEME Dr. Ahmet Demirkazık, Dr. Güze Özal Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara ABSTRACT In developed countries, prostate

Detaylı

RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ

RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ LOKAL HASTALIK RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ Doç. Dr. Mustafa KAPLAN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı-Edirne Uzak metastaz Prostat kanseri ile ilişkili mortalite Literatürde daha çok

Detaylı

SENTİNEL LENF NODU BİOPSİSİ VE ADJUVAN KEMOTERAPİ. Dr. Orhan TÜRKEN

SENTİNEL LENF NODU BİOPSİSİ VE ADJUVAN KEMOTERAPİ. Dr. Orhan TÜRKEN SENTİNEL LENF NODU BİOPSİSİ VE ADJUVAN KEMOTERAPİ Dr. Orhan TÜRKEN Sentinel Lenf Nodu (SLN) Tartışma SLN (yalancı-?) SLNmi SLNİ+ SLN + AD +/ SLN Biopsisi Makrometastaz: > 2 mm (SN+) Mikrometastaz (mi):

Detaylı

MEME KANSERİNDE TIBBİ TEDAVİ PRENSİPLERİ. Prof.Dr.Evin Büyükünal İç Hastalıkları Medikal Onkoloji Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

MEME KANSERİNDE TIBBİ TEDAVİ PRENSİPLERİ. Prof.Dr.Evin Büyükünal İç Hastalıkları Medikal Onkoloji Cerrahpaşa Tıp Fakültesi MEME KANSERİNDE TIBBİ TEDAVİ PRENSİPLERİ Prof.Dr.Evin Büyükünal İç Hastalıkları Medikal Onkoloji Cerrahpaşa Tıp Fakültesi A.B.D İstatistiklerine Göre 180.000 MEME KANSERİ VAKASI MEVCUT İLK TEDAVİDEN SONRA

Detaylı

MİDE KANSERLİ HASTALARDA SERUM TİROZİN KİNAZ RESEPTÖR-2 VE VASKÜLER ENDOTELYAL BÜYÜME FAKTÖRÜNÜN TEDAVİ YANITI ve PROGNOZ İLE İLİŞKİSİ

MİDE KANSERLİ HASTALARDA SERUM TİROZİN KİNAZ RESEPTÖR-2 VE VASKÜLER ENDOTELYAL BÜYÜME FAKTÖRÜNÜN TEDAVİ YANITI ve PROGNOZ İLE İLİŞKİSİ MİDE KANSERLİ HASTALARDA SERUM TİROZİN KİNAZ RESEPTÖR-2 VE VASKÜLER ENDOTELYAL BÜYÜME FAKTÖRÜNÜN TEDAVİ YANITI ve PROGNOZ İLE İLİŞKİSİ MM. Şeker, E. Sancaktar, A. Şeker, DO. Acıbucu, A. Bahçeci, T. Kaçan,

Detaylı

METASTATİK PROSTAT KANSERİ TEDAVİSİNDE İMMUNOTERAPİ VE DENDRİTİK HÜCRE AŞILAMA YÖNTEMİ

METASTATİK PROSTAT KANSERİ TEDAVİSİNDE İMMUNOTERAPİ VE DENDRİTİK HÜCRE AŞILAMA YÖNTEMİ METASTATİK PROSTAT KANSERİ TEDAVİSİNDE İMMUNOTERAPİ VE DENDRİTİK HÜCRE AŞILAMA YÖNTEMİ Op.Dr.Murat Binbay Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul GİRİŞ Kanser tedavisine standart

Detaylı

PROSTAT KANSERİNDE HORMONAL TEDAVİLER

PROSTAT KANSERİNDE HORMONAL TEDAVİLER PROSTAT KANSERİNDE HORMONAL TEDAVİLER Prof. Dr. Selçuk Yücel Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Ölüm 30,000 1/36 erkek Kemoterapi Yeni antiandrojenler CRPC Hormonal Tedavi Başarısız

Detaylı

Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011

Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011 Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011 Cell growth differentiation Inflamation Cytokine production Extracellular-regulated

Detaylı

Metastatik Prostat Kanserinde Gelecekten Beklentiler

Metastatik Prostat Kanserinde Gelecekten Beklentiler Metastatik Prostat Kanserinde Gelecekten Beklentiler Dr Çağatay Arslan İzmir Üniversitesi MedicalPark İzmir Hastanesi Medikal Onkoloji Böl. 14.03.2015 Çeşme Prostat Kanserinde Hormonal Tedavinin Gelişimi

Detaylı

Organa Sınırlı Prostat Kanserinde Aktif İzlem. Prof. Dr. Tarık Esen Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Organa Sınırlı Prostat Kanserinde Aktif İzlem. Prof. Dr. Tarık Esen Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Organa Sınırlı Prostat Kanserinde Aktif İzlem Prof. Dr. Tarık Esen Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı N Yeni tanı N Yeni tanı Ölüm Ölüm Zaman Zaman Kanser insidansında gerçek artış Over-diagnosis

Detaylı

BCC DE GÜNCEL Prof. Dr. Kamer GÜNDÜZ

BCC DE GÜNCEL Prof. Dr. Kamer GÜNDÜZ BCC DE GÜNCEL Prof. Dr. Kamer GÜNDÜZ Celal Bayar Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı-MANİSA Bazal Hücreli Kanser (BCC) 1827 - Arthur Jacob En sık rastlanan deri kanseri (%70-80) Açık

Detaylı

Metastatik Prostat Kanseri Tedavisinde Tartışmalı konular (Erken ve geç tedaviler, kombinasyon tedavileri ve optimal ne olmalı?)

Metastatik Prostat Kanseri Tedavisinde Tartışmalı konular (Erken ve geç tedaviler, kombinasyon tedavileri ve optimal ne olmalı?) Metastatik Prostat Kanseri Tedavisinde Tartışmalı konular (Erken ve geç tedaviler, kombinasyon tedavileri ve optimal ne olmalı?) Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr. Furkan DURSUN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi TÜD KUZEY MARMARA ŞUBESİ AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI 19.01.2011

OLGU SUNUMU. Dr. Furkan DURSUN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi TÜD KUZEY MARMARA ŞUBESİ AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI 19.01.2011 OLGU SUNUMU Dr. Furkan DURSUN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 62 yaşında Erkek Yakınması yok 1999 yılında PSA:11.6 ng/ml TRUS-Bx Gleason 3+4=7/10 prostat adenokarsinomu Perinöral invazyon + Pelvik MR

Detaylı

Prostat Kanseri Tanısında PSA yı Nasıl Kullanalım

Prostat Kanseri Tanısında PSA yı Nasıl Kullanalım Prostat Kanseri Tanısında PSA yı Nasıl Kullanalım Dr. Ö. Levent ÖZDAL Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Üroloji Kliniği, Ankara Tarihçe 1979 da Wang ve ark. Prostat dokusunda PSA yı pürifiye ettiler Serumda

Detaylı

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu 29 yaşında erkek aktif şikayeti yok Dış merkezde yapılan üriner sistem ultrasonografisinde insidental olarak sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması üzerine hasta polikliniğimize

Detaylı

Metastatik böbrek tümörlerinde Nefrektomi ve metastazektomi. Prof.Dr.Faruk Özcan İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Metastatik böbrek tümörlerinde Nefrektomi ve metastazektomi. Prof.Dr.Faruk Özcan İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Metastatik böbrek tümörlerinde Nefrektomi ve metastazektomi Prof.Dr.Faruk Özcan İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Metastatik Böbrek Tümörü Böbrek tümörlerinin % 20-30 kadarı müracaat esnasında

Detaylı

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI 27.11.2014 GEBELİK VE LAKTASYON DÖNEMİNDE MEME KANSERİ Dr.Pınar Uyar Göçün Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 41 y, kadın Sağ memeden

Detaylı

Renal Hücreli Karsinom ve Nefrolojik Yaklaşım

Renal Hücreli Karsinom ve Nefrolojik Yaklaşım Renal Hücreli Karsinom ve Nefrolojik Yaklaşım Dr. Özgür CAN,Doç. Dr. Gülizar Şahin, Dr. Bala Başak Öven Ustaalioğlu Dr. Berkant Sönmez, Dr. Burçak Erkol İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Doğu Asya Cerrahi D2 sonrası oral floropirimidin bazlı adjuvan tedavi Avrupa Perioperatif kemoterapi (neoadjuvan ve adjuvan) Amerika Adjuvan kemoradyoterapi Surg Oncol

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde(KHDAK) Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde(KHDAK) Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde(KHDAK) Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji KHDAK Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri

Detaylı

Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar

Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar Dr. Mert Başaran İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Mayıs 2013, Antalya, Side GELİŞMELER TEDAVİ SEÇİMİ MOPP ABVD BEACOPP GEÇ TOKSİSİTENİN AZALTILMASI RT alan ve dozunun

Detaylı

Prof. Dr. E. Gökhan KANDEMİR Memorial Ataşehir Hastanesi

Prof. Dr. E. Gökhan KANDEMİR Memorial Ataşehir Hastanesi Prof. Dr. E. Gökhan KANDEMİR Memorial Ataşehir Hastanesi Major Histolojik Tipler Papiller (% 80) Papiller karsinomanın folliküler varyantı Folliküler (% 11) Hürthle hücreli karsinoma (% 3) Medüller (%

Detaylı

Prof.Dr.Kemal NAS Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD

Prof.Dr.Kemal NAS Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD Prof.Dr.Kemal NAS Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD Kronik enflamatuar hastalıklar, konak doku ve immun hücreleri arasındaki karmaşık etkileşimlerinden

Detaylı

şımları Dr. Ümit Yaşar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

şımları Dr. Ümit Yaşar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Anti-anjiojenik faktörler ve tedavi yaklaşı şımları Dr. Ümit Yaşar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Antianjiojenik faktörler Bugüne kadar 300 den fazla inhibitörü madde gösterildi.

Detaylı

HORMONAL TEDAVİLERE DİRENÇLİ PROSTAT KANSERİ

HORMONAL TEDAVİLERE DİRENÇLİ PROSTAT KANSERİ HORMONAL TEDAVİLERE DİRENÇLİ PROSTAT KANSERİ Dr. Mustafa KAPLAN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Edirne Serum testosteron düzeyinin kastre seviyede olmasına rağmen progresyon gösteren

Detaylı

BPH KOMBİNASYON TEDAVİLERİ. Prof. Dr. Murat BOZLU Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 20 Aralık 2009 - GAZĠANTEP

BPH KOMBİNASYON TEDAVİLERİ. Prof. Dr. Murat BOZLU Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 20 Aralık 2009 - GAZĠANTEP BPH KOMBİNASYON TEDAVİLERİ Prof. Dr. Murat BOZLU Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 20 Aralık 2009 - GAZĠANTEP Soru: Lutz PFANNENSTIEL kimdir? A. Jinekolog B. Ürolog C. Genel Cerrah

Detaylı

Cerrahi Dışı Tedaviler

Cerrahi Dışı Tedaviler KÖTÜ HUYLU YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ Cerrahi Dışı Tedaviler Dr.Selami ÇAKMAK GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 50 den fazla yumuşak doku sarkomu tipi Kaynaklandığı doku, Klinik gidişat, Görülme yaşı, Agresifliği,

Detaylı

Böbrek Tümörlerinin Prognostik Kategorizasyonu

Böbrek Tümörlerinin Prognostik Kategorizasyonu Böbrek Tümörlerinin Prognostik Kategorizasyonu Dr. Özgür Yaycıoğlu Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Ürolojik Cerrahi Derneği Böbrek Tümörü ve BPH Toplantısı,

Detaylı

Kökten Tedavi Sonrası PSA Nüksü. Dr. M. Gökhan Toktaş İstanbul Eğitim ve Arş. Hastanesi Üroloji Kliniği

Kökten Tedavi Sonrası PSA Nüksü. Dr. M. Gökhan Toktaş İstanbul Eğitim ve Arş. Hastanesi Üroloji Kliniği Kökten Tedavi Sonrası PSA Nüksü Dr. M. Gökhan Toktaş İstanbul Eğitim ve Arş. Hastanesi Üroloji Kliniği Epidemiyoloji Kökten tedavi sonrası 1/3 hastada PSA nüksü olur ABD de yılda yeni 200.000 PCa var Bunların

Detaylı

PAPİLLER TİROİD KARSİNOMLU OLGULARIMIZDA BRAF(V600E) GEN MUTASYON ANALİZİ. Klinik ve patolojik özellikler

PAPİLLER TİROİD KARSİNOMLU OLGULARIMIZDA BRAF(V600E) GEN MUTASYON ANALİZİ. Klinik ve patolojik özellikler PAPİLLER TİROİD KARSİNOMLU OLGULARIMIZDA BRAF(V600E) GEN MUTASYON ANALİZİ Klinik ve patolojik özellikler Neslihan KURTULMUŞ,, Mete DÜREN, D Serdar GİRAY, G Ümit İNCE, Önder PEKER, Özlem AYDIN, M.Cengiz

Detaylı

Küçük renal kitlelerde aktif izlem

Küçük renal kitlelerde aktif izlem Küçük renal kitlelerde aktif izlem Prof Dr.Tarık Esen İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Epidemiyoloji Erişkin malign tm: ~ % 3 İnsidansı artmakta 7.1 / 100,000 (1983) 10.8

Detaylı

HÜCRE SĠNYAL OLAYLARI PROF. DR. FATMA SAVRAN OĞUZ

HÜCRE SĠNYAL OLAYLARI PROF. DR. FATMA SAVRAN OĞUZ HÜCRE SĠNYAL OLAYLARI PROF. DR. FATMA SAVRAN OĞUZ Çok hücreli organizmaların kompleks omurgalılara evrimi, hücreler birbirleriyle iletişim kuramasalardı mümkün olmazdı. Hücre-hücre Hücre-matriks etkileşimini

Detaylı

İNVAZİF MESANE KANSERİNDE ORGAN KORUYUCU TEDAVİLER METASTATİK MESANE KANSERİNİN TEDAVİSİ

İNVAZİF MESANE KANSERİNDE ORGAN KORUYUCU TEDAVİLER METASTATİK MESANE KANSERİNİN TEDAVİSİ İNVAZİF MESANE KANSERİNDE ORGAN KORUYUCU TEDAVİLER METASTATİK MESANE KANSERİNİN TEDAVİSİ Dr.Cavit Can Eskişehir Osmangazi Ün. Tıp Fak. Üroloji AD Organ Koruyucu Tedaviler Transüretral rezeksiyon Parsiyel

Detaylı

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım Adjuvan Kemoterapi Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Rudolph Carl Virchow 13/10/1821-5/9/1902 Adjuvan Tedaviye İhtiyacı Olan Mide Kanserleri D1 veya D2, ama mutlaka

Detaylı

Docetaxel e dirençli prostat kanserinde tedavi seçenekleri var mı?

Docetaxel e dirençli prostat kanserinde tedavi seçenekleri var mı? Docetaxel e dirençli prostat kanserinde tedavi seçenekleri var mı? Are there any treatment option for metastatic prostate cancer refractory to docetaksel? Dr. Yaşar Bedük Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ Dinç Süren 1, Mustafa Yıldırım 2, Vildan Kaya 3, Ruksan Elal 1, Ömer Tarık Selçuk 4, Üstün Osma 4, Mustafa Yıldız 5, Cem

Detaylı

Güncel Verilerle Prostat Kanseri Taranmalı mı? Dr. Bülent Akdoğan Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Güncel Verilerle Prostat Kanseri Taranmalı mı? Dr. Bülent Akdoğan Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Güncel Verilerle Prostat Kanseri Taranmalı mı? Dr. Bülent Akdoğan Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 4 Nisan 2014 TESTOSTERON ETKĠSĠ PCa erken tanısı Şüpheli rektal muayene ve/veya

Detaylı

Anti-anjiojenik ajanların klinik kullanımı

Anti-anjiojenik ajanların klinik kullanımı Anti-anjiojenik ajanların klinik kullanımı Doç. Dr. Mustafa Erman Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Plan Küçük molekül vs antikor Kirli vs temiz ilaç Kolorektal kanser Akciğer kanseri Renal hücreli

Detaylı

Prostat kanserinde hormonal tedavi ve komplikayonları

Prostat kanserinde hormonal tedavi ve komplikayonları Prostat kanserinde hormonal tedavi ve komplikayonları Dr Haluk ONAT Anadolu Sağlık k Merkezi Hastansei Medikal Onkoloji Gebze, Kocaeli Prostat kanseri Hormonal tedavi Metastatik hastalıkta hormonal tedavi

Detaylı

KOLOREKTAL KARSİNOMLARDA HPV NİN ROLÜ VE KARSİNOGENEZ AÇISINDAN P53 VE BCL-2 İLE İLİŞKİSİ

KOLOREKTAL KARSİNOMLARDA HPV NİN ROLÜ VE KARSİNOGENEZ AÇISINDAN P53 VE BCL-2 İLE İLİŞKİSİ KOLOREKTAL KARSİNOMLARDA HPV NİN ROLÜ VE KARSİNOGENEZ AÇISINDAN P53 VE BCL-2 İLE İLİŞKİSİ Ruksan ELAL 1, Arsenal SEZGİN ALİKANOĞLU 2, Dinç SÜREN 2, Mustafa YILDIRIM 3, Nurullah BÜLBÜLLER 4, Cem SEZER 2

Detaylı

EAU kılavuzu NCCN Dr. Şeref Başal GATA Üroloji AD

EAU kılavuzu NCCN Dr. Şeref Başal GATA Üroloji AD KILAVUZLAR NE DİYOR D? EAU kılavuzu NCCN Dr. Şeref Başal GATA Üroloji AD EAU KılavuzuK Radikal prostatektomi (RP) Endikasyonları Düşük ve orta riskli lokalize prostat kanserli hastalar (ctb-t2 ve Gleason

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi METASTATİK MALİGN MELANOM Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 49 yaşında erkek hasta Özgeçmiş:özellik yok Soygeçmiş:özellik

Detaylı

Onkolojide Sık Kullanılan Terimler. Yrd.Doç.Dr.Ümmügül Üyetürk 2013

Onkolojide Sık Kullanılan Terimler. Yrd.Doç.Dr.Ümmügül Üyetürk 2013 Onkolojide Sık Kullanılan Terimler Yrd.Doç.Dr.Ümmügül Üyetürk 2013 Kanser Hücrelerin aşırı kontrolsüz üretiminin, bu üretime uygun hücre kaybıyla dengelenemediği, giderek artan hücre kütlelerinin birikimi..

Detaylı

Radyasyon onkologları ne diyor?

Radyasyon onkologları ne diyor? Radyasyon onkologları ne diyor? Bu çalışmalar eski Yeni aletlerimiz var (IMRT, IGRT, Robotik RT) En sevdiğim robotik radyocerrahi Yakında Proton tedavisi ve MİRT gelecek Dozlar çok arttırıldı Bizim hasta

Detaylı

LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE

LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE NEOADJUVAN KıSA DÖNEM VE UZUN DÖNEM KEMORADYOTERAPI SONRASı HAYAT KALITESI DEĞERLENDIRILMESI SORUMLU ARAŞTIRMACI: Prof.Dr.ESRA SAĞLAM YARDIMCI ARAŞTIRMACI: Dr. ŞÜKRAN ŞENYÜREK

Detaylı

MESANE TÜMÖRLERİNİN DOĞAL SEYRİ

MESANE TÜMÖRLERİNİN DOĞAL SEYRİ MESANE TÜMÖRLERİNİN DOĞAL SEYRİ ve MOLEKÜLER PROGNOSTİK FAKTÖRLER Prof. Dr. Levent Türkeri Üroloji Anabilim Dalı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mesane Tümörü (Transizyonel Hücreli Karsinom) Yüzeyel

Detaylı

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dr. Koray TOPGÜL Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü/ SAMSUN 35 yaşında erkek hasta, İlk kez 2007

Detaylı

Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib

Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib Medicine (Baltimore). 2015 Jun;94(22):e887. doi: 10.1097/MD.0000000000000887. Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib

Detaylı

TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile)

TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile) TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile) 1. Gün 1. Oturum: Meme kanserine giriş, Patoloji ve Alt

Detaylı

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Erman Alçı, Özer Makay, Adnan Şimşir*, Yeşim Ertan**, Ayşegül Aktaş, Timur Köse***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız Ege Üniversitesi Hastanesi, Genel

Detaylı

YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA KONVANSİYONEL KEMOTERAPİ VE YENİ TEDAVİLER. Dr. Elif Güler

YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA KONVANSİYONEL KEMOTERAPİ VE YENİ TEDAVİLER. Dr. Elif Güler YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA KONVANSİYONEL KEMOTERAPİ VE YENİ TEDAVİLER Dr. Elif Güler Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bölümü Mezenkimal hücrelerden kaynaklanır Her yerde olabilir

Detaylı

AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert

AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert AMELİYAT SONRASI TAKİP n Ameliyat sonrası evreleme; - TNM sınıflaması kullanılmakla beraber eksiklikleri var; post-op kalsitonin- CEA ölçümü, CEA

Detaylı

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Mide Kanserinde Kemik Metastazı Klinik çalışmalarda; %0.7 - %3.4 Otopsi çalışmalarında;

Detaylı

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Op. Dr. Sabri Özden, Op. Dr. Şiyar Ersöz, Dr. Bulut Özkan, Doç. Dr. Barış Saylam, Doç. Dr. Mesut Tez Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi?

Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi? Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi? Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Sunum Akışı Giriş Lokal ileri

Detaylı

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Kanser Enstitüsü İzmir, Kasım 2014 36 y, E Aralık 2009 da sol orşiektomi Markerlar ve CT normal Patoloji: Klasik seminom, tm 2,5 cm. Tm testis içine

Detaylı

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği İnsidental kanser Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Tanım Preoperatif tanı yöntemleriyle saptanamayan, ancak benign hastalıklar nedeniyle

Detaylı

Papiller Mikrokarsinomlara Yaklaşım Türkiye Perspektifi

Papiller Mikrokarsinomlara Yaklaşım Türkiye Perspektifi Papiller Mikrokarsinomlara Yaklaşım Türkiye Perspektifi Özer Makay, Murat Özdemir, Yasemin Giles Şenyürek, Fatih Tunca, Mete Düren, Mehmet Uludağ, Mehmet Hacıyanlı, Gökhan İçöz, Adnan İşgör, Serdar Özbaş,

Detaylı

PROSTAT KANSERLİ ve BENİNG PROSTAT HİPERPLAZİLİ HASTALARDA PLAZMA VASKÜLER ENDOTELYAL BÜYÜME FAKTÖRÜ, OKSİDATİF STRES VE NİTRİK OKSİT İLİŞKİSİ

PROSTAT KANSERLİ ve BENİNG PROSTAT HİPERPLAZİLİ HASTALARDA PLAZMA VASKÜLER ENDOTELYAL BÜYÜME FAKTÖRÜ, OKSİDATİF STRES VE NİTRİK OKSİT İLİŞKİSİ F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi 2005, 19(4), 277-281 PROSTAT KANSERLİ ve BENİNG PROSTAT HİPERPLAZİLİ HASTALARDA PLAZMA VASKÜLER ENDOTELYAL BÜYÜME FAKTÖRÜ, OKSİDATİF STRES VE NİTRİK OKSİT İLİŞKİSİ Dilara SEÇKİN

Detaylı

Multiple Myelom Radyoterapi Uygulamaları. Prof.Dr. Serra KAMER

Multiple Myelom Radyoterapi Uygulamaları. Prof.Dr. Serra KAMER Multiple Myelom Radyoterapi Uygulamaları Prof.Dr. Serra KAMER Cevap Aranan Sorular Kemik Lezyonlarında Palyatif Radyoterapi Plazmositom tedavisinde küratif radyoterapi Kim ne zaman- tedavi sıralaması?

Detaylı

Kemik metastazlarında reirradiasyon

Kemik metastazlarında reirradiasyon Kemik metastazlarında reirradiasyon Dr. Yasemin Bölükbaşı Amerikan Hastanesi-MD Anderson Radyasyon Onkolojisi Merkezi, Metastaz Mekanizması External beam radiotherapy in metastatic bone pain from solid

Detaylı

REKTUM KANSERİNDE ADJUVAN NEOADJUVAN TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. Prof Dr Gökhan Demir İstanbul Bilim Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

REKTUM KANSERİNDE ADJUVAN NEOADJUVAN TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. Prof Dr Gökhan Demir İstanbul Bilim Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı REKTUM KANSERİNDE ADJUVAN NEOADJUVAN TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Prof Dr Gökhan Demir İstanbul Bilim Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Rektum Kanserinde Cerrahi Total mezorektal eksizyon sonrası T3-4 ve N

Detaylı

Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF )

Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF ) Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF ) Neyran Kertmen, Sercan Aksoy, Mustafa Cengiz, Gözde Yazıcı, Özge Keskin, Taner Babacan,

Detaylı

En Etkili Kemoterapi İlacı Seçimine Yardımcı Olan Moleküler Genetik Test

En Etkili Kemoterapi İlacı Seçimine Yardımcı Olan Moleküler Genetik Test En Etkili Kemoterapi İlacı Seçimine Yardımcı Olan Moleküler Genetik Test Yeni Nesil DNA Dizileme (NGS), İmmünHistoKimya (IHC) ile Hastanızın Kanser Tipinin ve Kemoterapi İlacının Belirlenmesi Kanser Tanı

Detaylı

Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi

Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi Deniz Eda Orhan, Ayşenur Şahin, Irmak Üstündağ, Cenk Anıl Olşen, Aziz Mert İpekçi Danışmanlar: Doç. Dr. Ömer Dizdar Dr.

Detaylı

Meme kanserinde bölgesel lenf nodları primer tümörün

Meme kanserinde bölgesel lenf nodları primer tümörün ARAŞTIRMA YAZILARI MEME KANSERİ LENF NODU METASTAZINDA SERUM VASKÜLER ENDOTELYAL BÜYÜME FAKTÖRLERİ C,D VE C/D ORANININ ÖNEMİ: PROSPEKTİF KLİNİK ÇALIŞMA Atilla Soran 1, Belma Koçer 2, Nuray Yazıhan 3, Süleyman

Detaylı

Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması

Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması Osman Yüksekyayla, Hasan Bilinç, Nurten Aksoy, Mehmet Nuri Turan Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim

Detaylı

Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU

Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU P1 Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU Slayt 1 P1 PackardBell; 01.11.2013 Pankreas kanseri tanısı konulduğu zaman, hastaların sadece

Detaylı

Genellikle 50 yaş üstünde görülür ancak seyrekte olsa gençler de de görülme olasılığı vardır.

Genellikle 50 yaş üstünde görülür ancak seyrekte olsa gençler de de görülme olasılığı vardır. Erkek üreme sisteminin önemli bir üyesi olan prostatta görülen malign (kötü huylu)değişikliklerdir.erkeklerde en sık görülen kanser tiplerindendir. Amerika'da her 5 erkekten birinde görüldüğü tespit edilmiştir.yine

Detaylı

MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM. Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D.

MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM. Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. Kanser tedavisinde multidisipliner organ koruyucu yaklaşım: Meme kanseri Anal kanal kanseri Larinks kanseri Prostat kanseri

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

Düşük Riskli Diferansiye Tiroid Kanserlerinde RAİ Tedavisi

Düşük Riskli Diferansiye Tiroid Kanserlerinde RAİ Tedavisi Düşük Riskli Diferansiye Tiroid Kanserlerinde RAİ Tedavisi 14.04.2017 Dr. Ebru YILMAZ İstanbul Üniveristesi İstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Neden evreleme yapıyoruz? Prognostik bilgi Hastalık

Detaylı

Lokalize prostat kanserinde Radikal Prostatektomi mi? yoksa Radyoterapi mi? Dr. Haluk Özen, Hacettepe Üniv. Üroloji AD

Lokalize prostat kanserinde Radikal Prostatektomi mi? yoksa Radyoterapi mi? Dr. Haluk Özen, Hacettepe Üniv. Üroloji AD Lokalize prostat kanserinde Radikal Prostatektomi mi? yoksa Radyoterapi mi? Dr. Haluk Özen, Hacettepe Üniv. Üroloji AD RP mi? Yoksa RT mi? Retrospektif çalışma Erken prostat kanserinde 2600 hastada RP

Detaylı

Prostat Kanseri Tarama ve PSA Dr. Cemil Uygur 30 Mayıs 2009 Eskişehir

Prostat Kanseri Tarama ve PSA Dr. Cemil Uygur 30 Mayıs 2009 Eskişehir Prostat Kanseri Tarama ve PSA Dr. Cemil Uygur 30 Mayıs 2009 Eskişehir PSA nın tarihsel süreci ve klinik kullanımı 1. Tarama / Erken Tanı 2. Gelecekteki Kanseri öngörme 3. Evreleme T evresi N evresi M evresi

Detaylı

İleri Evre Prostat Kanserinde Hangi Tedavi, Ne Zaman?

İleri Evre Prostat Kanserinde Hangi Tedavi, Ne Zaman? İleri Evre Prostat Kanserinde Hangi Tedavi, Ne Zaman? Prof. Dr. Mehmet Baykara Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Prostat kanseri heterojen bir yapıyan sahip olup hormona duyarlı

Detaylı

Quantec Özefagus kanseri Mide kanseri Hepatobilier ve pankreas kanseri Kolorektal kanser

Quantec Özefagus kanseri Mide kanseri Hepatobilier ve pankreas kanseri Kolorektal kanser Quantec Özefagus kanseri Mide kanseri Hepatobilier ve pankreas kanseri Kolorektal kanser Radyasyon tolerans dozu aşılmışsa Organ fonksiyonu bozulmuşsa EK TEDAVİ SAKINCALI İlk RT dozu İlk RT volümü Tedaviler

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

Epidermoid Akciğer Kanseri Sistemik Tedavisinde Gelişmeler

Epidermoid Akciğer Kanseri Sistemik Tedavisinde Gelişmeler Epidermoid Akciğer Kanseri Sistemik Tedavisinde Gelişmeler Dr. Özden Altundağ Başkent Üniversitesi Medikal Onkoloji TAKD İÇ ANADOLU BÖLGE TOPLANTISI 10/05/2016, Ankara Akciğer Kanseri Geleneksel Sınıflandırma

Detaylı

Kras Mutasyonu Olmayan (KRAS wild tip ) Kolorektal Kanserli Olgularda Sistemik Tedavi Seçenekleri

Kras Mutasyonu Olmayan (KRAS wild tip ) Kolorektal Kanserli Olgularda Sistemik Tedavi Seçenekleri Kras Mutasyonu Olmayan (KRAS wild tip ) Kolorektal Kanserli Olgularda Sistemik Tedavi Seçenekleri Dr Hande Turna İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı Metastatik Kolorektal

Detaylı

Sekonder Hormonal Tedaviler, Kemoterapi ve Hedefe Yönelik Y Moleküler ler Tedavi. Üroloji Anabilim Dalı

Sekonder Hormonal Tedaviler, Kemoterapi ve Hedefe Yönelik Y Moleküler ler Tedavi. Üroloji Anabilim Dalı Sekonder Hormonal Tedaviler, Kemoterapi ve Hedefe Yönelik Y Moleküler ler Tedavi Dr. Sümer S Baltacı Ankara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Sekonder Hormonal Tedaviler Metastatik Prostat

Detaylı

Regülatör T hücreleri ve İnsan Hastalıkları

Regülatör T hücreleri ve İnsan Hastalıkları Regülatör T hücreleri ve İnsan Hastalıkları Haner Direskeneli Marmara Tıp Fakültesi İmmün-tolerans Adaptif immün yanıt etkili anti-bakteryal immünite ile antiself yanıtın dengede tutulmasına bağlıdır.

Detaylı

Prostat İğne Biyopsisi Öncesi Hormonal Değerlendirme ile Lokal İleri Prostat Kanseri Arasındaki İlişki

Prostat İğne Biyopsisi Öncesi Hormonal Değerlendirme ile Lokal İleri Prostat Kanseri Arasındaki İlişki Orijinal Makale / Original Article DO I: 10.4274/uob.638 Bulletin of Urooncology 2016;15:52-56 Prostat İğne Biyopsisi Öncesi Hormonal Değerlendirme ile Lokal İleri Prostat Kanseri Arasındaki İlişki Association

Detaylı

Osteosarkom Tedavisinde Neoadjuvan Tedavi. Dr. Bülent Yalçın 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Mart 2014 Susesi Otel, Antalya

Osteosarkom Tedavisinde Neoadjuvan Tedavi. Dr. Bülent Yalçın 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Mart 2014 Susesi Otel, Antalya Osteosarkom Tedavisinde Neoadjuvan Tedavi Dr. Bülent Yalçın 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, 19-23 Mart 2014 Susesi Otel, Antalya Osteosarkoma-1 Nadir tümörler (2-3/100.000), Çalışma yapmak zor (çok merkezli,

Detaylı