TÜRKÇE. Urology BOARD REVIEW. Üçüncü Bask. Stephen W. Leslie, M.D., F.A.C.S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÇE. Urology BOARD REVIEW. Üçüncü Bask. Stephen W. Leslie, M.D., F.A.C.S."

Transkript

1

2 stanbul 1992 TÜRK ANDROLOJ DERNE PEARLS TÜRKÇE of WISDOM Urology BOARD REVIEW Üçüncü Bask Stephen W. Leslie, M.D., F.A.C.S. Lorain Surgical Specialties, Inc. Assistant Clinical Professor of Urology Medical College of Ohio School of Medicine Amherst, Ohio Çeviri Editörü Prof. Dr. Önder Yaman Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji Anabilim Dal GÜNEfi TIP K TABEVLER

3 UROLOGY BOARD REVIEW TÜRKÇE Türkçe Telif Haklar 2011 ISBN: Copyright 2009, 2006 by the McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. First edition copyright by Boston Medical Publishing Corporation. Orjinal Ad : Urology Board Review Yay nevi: McGraw Hill Yazarlar: Stephen W. Leslie M.D., F.A.C.S. Orjinal ISBN: Çeviri Editörü: Prof. Dr. Önder Yaman Kitab n 5846 ve 2936 say l Fikir ve Sanat Eserleri Yasas Hükümleri gere ince (kitab n bir bölümünden al nt yap lamaz, fotokopi yöntemiyle ço alt lamaz, resim, flekil, flema, grafik v.b. ler kopya edilemez) tüm haklar Günefl T p Kitabevleri Ltd fiti. ne aittir. Yay nc ve Genel Yay n Yönetmeni: Murat Y lmaz Genel Yay n Yönetmeni Yard mc s : Polat Y lmaz Yay n Dan flman : Ali Aktafl Yay n Koordinatörü: Nuran Karacan Dizgi-Düzenleme: Hasibe Ünal Kapak Tasar m: hsan A n Bask : Ayr nt Bas mevi - vedik Organize Sanayi Bölgesi 28. Cad. 770 Sok. No: 105-A Ostim/ANKARA Telefon: (0312) Faks: (0312) UYARI Medikal bilgiler sürekli de iflmekte ve yenilenmektedir. Standart güvenlik uygulamalar dikkate al nmal, yeni araflt rmalar ve klinik tecrübeler fl nda tedavilerde ve ilaç uygulamalar ndaki de iflikliklerin gerekli olabilece i bilinmelidir. Okuyuculara ilaçlar hakk nda üretici firma taraf ndan sa lanan ilaca ait en son ürün bilgilerini, dozaj ve uygulama flekillerini ve kontrendikasyonlar kontrol etmeleri tavsiye edilir. Her hasta için en iyi tedavi fleklini ve en do ru ilaçlar ve dozlar n belirlemek uygulamay yapan hekimin sorumlulu undad r. Yay nc ve editörler bu yay ndan dolay meydana gelebilecek hastaya ve ekipmanlara ait herhangi bir zarar veya hasardan sorumlu de ildir.

4 THAF Bu kitap: lk bask n n editörlü ünü yapan David A. Levy, MD, son dakikada efli olmayan bu editörlük f rsat n bana vermeye karar veren Scott Plant, MD ve özellikle de yapt klar fedakarl klar ile profesyonel amaçlar ma ulaflmamda bana yard mc olan eflim Rosemary, anne, babam ve aileme; ve baflkalar na yard mc olabilmem için zaman ay rarak e itimime katk da bulunan bütün hocalar ma adanm flt r.

5 Ç NDEK LER Katk da Bulunanlar...ix Önsöz...xvii Çeviri Editörü Önsözü...xix Testlere Yönelik Öneriler...xxi 1. Üroradyoloji Radyonüklid Tetkikler Retroperitoneal Anatomi Pelvisin Cerrahi Anatomisi Genitoüriner Yola n Embriyolojisi Alt drar Yollar n n Konjenital Bozukluklar Üst drar Yollar n n Konjenital Bozukluklar Prune-Belly Sendromu Kriptorflidizm: Tan ve Tedavi Megaüreter, Ektopik Üreter ve Üreterosel v

6 vi çindekiler 11. Yeni Do anda Ürolojik Aciller Enürez Cinsel Geliflim Bozukluklar Nörojenik fleme Disfonksiyonu Ürodinami Üretral Striktürler Prostat Hiperplazisi Kad nlarda nkontinans ve Vezikovajinal Fistül Üst drar Yollar Obstrüksiyonu Ürolojide ntestinal Segmentler Üriner Diversiyon ve Undiversiyon Erkek nfertilitesi Erkek Cinsel Fonksiyon ve Disfonksiyon Peyronie Hastal ve Penis Fraktürleri Yetiflkinde drar Yolu Enfeksiyonlar nterstisyel Sistit ve Alt drar Yollar n n Di er nflammatuar Hastal klar Prostatit Genitoüriner Tüberküloz...253

7 çindekiler vii 29. Ürolitiazisin Medikal Özellikleri Genitoüriner Travma Adrenal Fizyoloji Adrenal Tümörler Böbrek Fizyolojisi Renovasküler Hipertansiyon Böbrek Transplantasyonu Benign Kistik Böbrek Hastal Böbrek Tümörleri, Yetiflkin Böbrek Tümörleri, Çocuk Renal/Üreteral Tafl Cerrahisi Üst drar Yollar n n Transizyonel Hücreli Karsinomu Mesanenin Transizyonel Hücreli Karsinomu Mesanenin Skuamöz Hücreli Karsinomu ve Adenokarsinomu Üretral Lezyonlar Prostat Kanserinin Tan s ve Evrelendirmesi Prostat Kanserinde Radyasyon Terapisi Prostat Kanserinde Cerrahi Terapi...417

8 viii çindekiler 47. Lokal lerlemifl veya Rekürren Prostat Kanserinin Tedavisi Testiküler ve Paratestiküler Tümörler Penis Kanseri Pediatrik Onkoloji Radyoloji: BT/Ultrason Üroloji: H zl Gözden Geçirme Genel Kültürde Üroloji Bibliyografi...515

9 KATKIDA BULUNANLAR Tamer Aboushwareb, MD Research Instructor Wake Forest Institute for Regenerative Medicine Wake Forest University Baptist Medical Center Winston-Salem, North Carolina Congenital Disorders of the Lower Urinary Tract Madhu Alagiri, MA, FAAP Associate Professor of Surgery Director of Pediatric Urology University of California, San Diego San Diego, California Megaureter David M. Albala, MD, FACS Professor of Urology Director of Minimally Invasive and Robotic Urologic Surgery Duke University Medical Center Durham, North Carolina Radionuclide Upper Urinary Tract Obstruction Adult Urinary Tract Infections Sultan Saud Alkhateeb, MD Fellow, Urologic Oncology Department of Surgical Oncology University Health Network University of Toronto Toronto, Ontario Canada Intestinal Segments in Urology Anthony Atala, MD Professor and Chair Department of Urology Director, Wake Forest Institute for Regenerative Medicine Wake Forest University School of Medicine Medical Center Boulevard Winston-Salem, North Carolina Congenital Disorders of the Lower Urinary Tract Daniel A. Barocas, MD Instructor Department of Urologic Surgery Vanderbilt University Medical Center Nashville, Tennessee Adrenal Physiology Mark F. Bellinger, MD University of Pittsburgh Children s Hospital of Pittsburgh Pediatric Urology Associates Pittsburgh, Pennsylvania Embryology of the Genitourinary Tract Jay Laurence Bloch, MD Chief Urological Specialists of Southern New Jersey Voorhees, New Jersey Renovascular Hypertension Benjamin N. Breyer, MD Chief Resident University of California, San Francisco Department of Urology San Francisco, California Urethral Lesions Venu Chalasani, MBBS, FRACS Divisions of Urology & Surgical Oncology University of Western Ontario London, Ontario Canada Surgical Anatomy of the Pelvis Bilal Chughtai, MD Resident Physician Division of Urology Albany Medical Center Albany, New York Treatment of Locally Advanced or Recurrent Prostate Cancer ix

10 x Katk da Bulunanlar Christopher L. Coogan, MD Associate Professor Department of Urology Rush University Medical Center Chicago, Illinois Urinary Diversion and Undiversion Paul L. Crispen, MD Fellow, Urologic Oncology Department of Urology Mayo Clinic Rochester, Minnesota Adrenal Tumors Renal Tumors, Adults James M. Cummings, MD Professor Department of Surgery Division of Urology St. Louis University School of Medicine St. Louis, Missouri Genitourinary Trauma Cole Davis, MD Fellow, Urologic Oncology Clinical Instructor in Urology University of California, San Francisco San Francisco, California Uroradiology John W. Davis, MD Assistant Professor of Urology The University of Texas The M.D. Anderson Cancer Center Houston, Texas Penile Cancer David A. Diamond, MD Associate Professor of Surgery (Urology) Harvard Medical School Boston, Massachusetts Disorders of Sexual Development Damon Dyche, MD Resident Physician Department of Urology William Beaumont Hospital Royal Oak, Michigan TCC of the Bladder Ernie L. Esquivel, MD Assistant Professor of Clinical Medicine Renal-Electrolyte and Hypertension Division University of Pennsylvania School of Medicine Philadelphia, Pennsylvania Renal Section Department of Medicine Philadelphia Veterans Affairs Medical Center Philadelphia, Pennsylvania Renal Physiology Kevin M. Feber, MD Division of Pediatric Urology William Beaumont Hospital Royal Oak, Michigan Congenital Disorders of the Upper Urinary Tract Fernando Ferrer, MD, FAAP, FACS Vice-Chairman Department of Surgery Associate Professor of Surgery (Urology) and Pediatrics (Oncology) University of Connecticut School of Medicine Farmington, Connecticut Surgeon-in-Chief Director Division of Pediatric Urology Connecticut Children s Medical Center Hartford, Connecticut Urological Emergencies in the Newborn Pediatric Oncology Andrew I. Fishman, MD Department of Urology Saint Vincent Catholic Medical Center New York Medical College New York, New York Renal/Ureteral Stone Surgery Matthew T. Gettman, MD Associate Professor Department of Urology Mayo Clinic Rochester, Minnesota Adrenal Tumors Renal Tumors, Adults Renal Tumors, Children

11 Katk da Bulunanlar xi Reza Ghavamian, MD Associate Professor of Urology Director Urologic Oncology Montefiore Medical Center Albert Einstein College of Medicine Bronx, New York Squamous Cell Carcinoma and Adenocarcinoma of the Bladder A. Ari Hakimi, MD Resident Physician Department of Urology Montefiore Medical Center Albert Einstein College of Medicine Bronx, New York Squamous Cell Carcinoma and Adenocarcinoma of the Bladder Gamal M. Ghoniem, MD, FACS Head, Section of Female Urology, Voiding Dysfunction & Reconstructive Surgery Cleveland Clinic Florida Weston, Florida Urodynamics Marc Goldstein, MD, DSc (hon), FACS Professor of Reproductive Medicine, and Urology Senior Scientist, Population Council Surgeon-in-Chief, Mail Reproductive Medicine and Surgery Cornell Institute for Reproductive Medicine and Surgery Weill Cornell Medical College New York, New York Male Infertility Michael Grasso III, MD Chairman Department of Urology Saint Vincent Medical Center New York, New York Professor and Vice Chairman New York Medical College Valhala, New York Renal/Ureteral Stone Surgery Stephen B. Haltom, MD Radiology Resident Physician University of New Mexico School of Medicine Albuquerque, New Mexico Radiology: CT/Ultrasound J. Nathaniel Hamilton, MD Resident Physician Department of Urology Medical University of South Carolina Charleston, South Carolina Interstitial Cystitis and Other Inflammatory Conditions of the Lower Urinary Tract Sang Won Han, MD Department of Urology Yonsei University Seoul, Korea Enuresis Daniel M. Hoffman, MD, FACS Genito-Urinary Surgery & Pediatric Urology Urology Associates of Fredericksburg Fredericksburg, Virginia Surgical Therapy for Prostate Cancer Graham F. Greene MD, FACS Associate Professor of Urology Chair in Urologic Oncology University of Arkansas for Medical Sciences Little Rock, Arkansas Retroperitoneal Anatomy Daniel S. Hoyt, MD Resident Physician Division of Urology University of Missouri School of Medicine Columbia, Missouri Prostatitis

12 xii Katk da Bulunanlar Jonathan I. Izawa, MD, FRCSC Assistant Professor Departments of Surgery & Oncology Divisions of Surgical Oncology & Urology Schulich School of Medicine & Dentistry University of Western Ontario London Health Sciences Centre - Victoria Hospital London, Ontario Canada Surgical Anatomy of the Pelvis Joseph E. Jamal, MD Staff Physician Department of Surgery Division of Urology Lenox Hill Hospital New York, New York Neurogenic Voiding Dysfunction Thomas W. Jarrett, MD Professor and Chairman Department of Urology Medical Faculty Associates George Washington University Washington, DC TCC of the Upper Urinary Tracts Evan J. Kass, MD Division of Pediatric Urology William Beaumont Hospital Royal Oak, Michigan Congenital Disorders of the Upper Urinary Tract Howard H. Kim, MD Fellow Male Reproductive Medicine and Microsurgery Department of Urology Cornell Institute for Reproductive Medicine and Surgery Weill Cornell Medical College New York, New York Male Infertility Ja-Hong Kim, MD Fellow Female Urology, Urodynamics, and Pelvic Reconstruction Department of Urology David Geffen School of Medicine University of California, Los Angeles Los Angeles, California Female Incontinence and Vesicovaginal Fistula Laurence Klotz, MD Professor of Surgery University of Toronto Chief of Urology Sunnybrook Health Science Centre Toronto, Ontario Canada Intestinal Segments in Urology Badrinath Konety, MD, MBA, FACS Department of Urology University of California, San Francisco San Francisco, California Urethral Lesions Harry P. Koo, MD, FAAP, FACS Professor and Chairman Division of Urology Virginia Commonwealth University School of Medicine Richmond, Virginia Cryptorchidism: Diagnosis and Management Howard J. Korman, MD, FACS Attending Physician William Beaumont Hospital Department of Urology Comprehensive Urology PLLC Royal Oak, Michigan TCC of the Bladder Brian F. Kowal, MD Urology Resident Physician Dartmouth Medical School Dartmouth Hitchcock Medical Center Lebanon, New Hampshire Testicular and Para Testicular Tumors

13 Katk da Bulunanlar xiii Gregory J. Kubicek, MD Department of Radiation Oncology Thomas Jefferson University Hospital Philadelphia, Pennsylvania Radiation Therapy for Prostate Cancer Christian S. Kuhr, MD, FACS Director of Transplanation Section of Urology Department of Surgery Virginia Mason Medical Center Seattle, Washington Renal Transplantation Udaya Kumar, MD Professor of Urology University of Arkansas for Medical Sciences Chief of Urology McClellan s Memorial Veterans Affairs Hospital Little Rock, Arkansas Radionuclide Upper Urinary Tract Obstruction Adult Urinary Tract Infections Peter Langenstroer, MD, MS Associate Professor of Urology Medical College of Wisconsin Milwaukee, Wisconsin Genitourinary Tuberculosis Hye Young Lee, MD, MS Clinical Research Assistant Professor Department of Urology Yonsei University College of Medicine Seoul, Korea Enuresis David A. Levy, MD Department of Urology Case Medical Center University Hospitals of Cleveland Cleveland, Ohio Diagnosis and Staging of Prostate Cancer Mary Ann Lim, MD Renal-Electrolyte and Hypertension Division University of Pennsylvania School of Medicine Philadelphia, Pennsylvania Renal Physiology Tom F. Lue, MD Professor and Vice-Chair Department of Urology University of California, San Francisco San Francisco, California Urethral Strictures Male Sexual Function and Dysfunction Donald F. Lynch, Jr., MD, FACS Professor and Chairman Department of Urology Eastern Virginia School of Medicine Norfolk, Virginia Penile Cancer John H. Makari, MD, MHA, MA Assistant Professor of Surgery Division of Urology University of Connecticut School of Medicine Farmington, Connecticut Attending Surgeon Department of Pediatric Urology Connecticut Children s Medical Center Hartford, Connecticut Urological Emergencies in the Newborn James Mandell, MD Professor of Surgery (Urology) Harvard Medical School President and CEO Children s Hospital Boston Boston, Massachusetts Disorders of Sexual Development Patrick H. McKenna, MD Professor and Chair Department of Surgery Division of Urology Southern Illinois University School of Medicine Springfield, Illinois Urological Emergencies in the Newborn Badar M. Mian, MD, FACS Associate Professor of Surgery Division of Urology Albany Medical College Albany, New York Treatment of Locally Advanced or Recurrent Prostate Cancer

14 xiv Katk da Bulunanlar Manoj Monga, MD Department of Urology University of Minnesota Minneapolis, Minnesota Medical Aspects of Urolithiasis Jeremy B. Myers, MD Fellow University of California, San Francisco San Francisco General Hospital San Francisco, California Urethral Strictures Durwood E. Neal, Jr. MD Professor and Chairman Division of Urology University of Missouri Columbia, Missouri Prostatitis Elizabeth Phillips, MD Department of Urology University of Minnesota Minneapolis, Minnesota Medical Aspects of Urolithiasis Shlomo Raz, MD Professor of Urology Chief, Pelvic Medicine and Reconstruction Department of Urology David Geffen School of Medicine University of California, Los Angeles Los Angeles, California Female Incontinence and Vesicovaginal Fistula Pramod Reddy, MD Associate Professor of Surgery University of Cincinnati Director of Pediatric Urology Fellowship Cincinnati Children s Hospital Medical Center Cincinnati, Ohio Radionuclide Koon H. Rha, MD, FACS, PhD Associate Professor Department of Urology Director, Robotic & MIS Training Center Yonsei University College of Medicine Seoul, Korea Enuresis Julie M. Riley, MD Resident Physician Division of Urology University of Missouri Columbia, Missouri Prune Belly Syndrome Jonathan C. Routh, MD Department of Urology Mayo Clinic Rochester, Minnesota Renal Tumors, Children Eric S. Rovner, MD Professor Department of Urology Medical University of South Carolina Charleston, South Carolina Interstitial Cystitis and Other Inflammatory Conditions of the Lower Urinary Tract John D. Seigne, MB Associate Professor of Surgery (Urology) Dartmouth Medical School Dartmouth Hitchcock Medical Center Lebanon, New Hampshire Testicular and Para Testicular Tumors Alan W. Shindel, MD Clinical Instructor Department of Urology University of California, San Francisco San Francisco, California Male Sexual Function and Dysfunction W. Bruce Shingleton, MD Division of Urology University of North Carolina School of Medicine Chapel Hill, North Carolina Prostatic Hyperplasia

15 Katk da Bulunanlar xv Anthony Y. Smith, MD Professor and Chief Division of Urology University of New Mexico School of Medicine Albuquerque, New Mexico Uroradiology Radiology: CT/Ultrasound Frederick L. Taylor, MD Resident in Urology Rush University Medical Center Chicago, Illinois Urinary Diversion and Undiversion Richard K. Valicenti, MD, MA Associate Professor and Chief Department of Radiation Oncology Thomas Jefferson University Hospital Philadelphia, Pennsylvania Radiation Therapy for Prostate Cancer Mark R. Wakefield, MD, FACS Director, Renal Transplantation Assistant Professor of Surgery/Urology University of Missouri School of Medicine Columbia, Missouri Prune Belly Syndrome John Chandler Williams, MD Beaches Urology Jacksonville Beach, FL Benign Renal Cystic Disease Michael B. Williams, MD, MS Fellow Department of Urologic Oncology MD Anderson Cancer Center Houston, Texas Clinical Instructor Department of Urology Eastern Virginia Medical School Norfolk, Virginia Penile Cancer Michael R. Williamson, MD Professor Department of Radiology University of New Mexico Albuquerque, New Mexico Uroradiology Jeffrey P. Wolters, MD, MPH Resident Physician Division of Urology Virginia Commonwealth University School of Medicine Richmond, Virginia Cryptorchidism: Diagnosis and Management Timothy R. Yoost, MD Resident Physician Department of Urology Medical University of South Carolina Charleston, South Carolina Interstitial Cystitis and Other Inflammatory Conditions of the Lower Urinary Tract George P. H. Young, MD, FACS Attending Urologist Lenox Hill Hospital New York, New York Neurogenic Voiding Dysfunction Richard N. Yu, MD, PhD Clinical Fellow in Urology Children s Hospital Boston Boston, Massachusetts Disorders of Sexual Development

16 ÖNSÖZ Tebrikler! Urology Board Review: Pearls of Wisdom üroloji testinden geçmenizde ve puanlar n z artt rman zda size yard mc olacakt r. Urology Board Review in benzeri olmayan format di er tüm özet ve test kitaplar ndan farkl d r. Bu nedenle bu kitab n amac, format ve kullan m na yönelik birkaç söz söylemek istiyorum. Urology Board Review in ana amac üroloji prensiplerinin h zla gözden geçirilmesini sa lamak ve yaz l ve pratik üroloji testlerinde performans n artt r lmas na yard mc olmakt r. Kitap, bu amaç do rultusunda, h zl, soru/yan t format nda haz rlanm flt r. Okuyucu do ru bir yan t n ödülünü hemen almaktad r. Sorular s kl kla soru/yan t ile iliflkili olarak bir inci içermektedir. Ö renmeyi kolaylaflt rmak için yan tlar n içinde s kl kla, k saltmalar, görsel haf za yard mc lar, tekrar ve espri formlar nda ek yard mlar sa lanm flt r. Yan tlara bazen, soruda istenmeyen ek bilgiler dahil edilmifltir. Ayn bilginin farkl sorularda sorulmas nadir de ildir. Kolayl kla gözden kaçan, h zla unutulan ama bir flekilde üroloji s navlar nda s k karfl lafl lan önemli ve önemsiz gözüken bilgilere ayr bir vurgu yap lm flt r. Birçok sorunun yan t nda aç klama yoktur. Bunun nedeni okumay kolaylaflt rmak ve ö renmeyi h zland rmakt r. Ço unlukla baflka soru/yan tlarda aç klamalar bulunmaktad r. Bir yan t okuyan okuyucu Bu neden böyle? veya Böyle olmamas gerekirdi diye düflünebilir. Böyle bir durumla karfl laflt n zda KONTROL ED N! Farkl bilgileri asimile ederek akl n zda belirli bir flablon oluflturabilmek için iliflkili konseptlerle ilgili bir fleyler okumak kesinlikle bir gerekliliktir. Bir sorunun yan t olarak ö renilen bir bilgi, pasif okuma ile ö renilen bilgiden daha fazla ak lda kal r. Bu avantaj kullan n. Bu kitab, üroloji kaynaklar n z el alt nda iken kullan n veya e er, örne in bir tren, uçak veya deve s rt nda iken bu kitab kullan yorsan z, ilginizi çeken sorular ek araflt rma için iflaretleyiniz. Urology Board Review kompleks konular agresif flekilde en basite indirgeyerek konular n do rulu unu/kesinli ini riske atmaktad r. Dinamik bir bilgi temeli ve klinik uygulamalar böyle de ildir! Bu kitap bir test s ras nda en yüksek puan alman za yard mc olmas amac yla dizayn edilmifltir. Güncel uygulamalar konusunda hocalar n za dan fl n. Urology Board Review sadece okunmak için de il, kullan lmak üzere dizayn edilmifltir. 3x5 boyutlar nda bir kart kullanarak yan tlar kaplay n; tüm sorularda, yan tlar okumadan önce, yan tlamaya çal fl n. Bizim önerdi imiz çal flma metotlar ndan bir tanesi kitab n grup halinde, sözel olarak, rahat bir ortamda okunmas d r. Bu yöntem basittir ve kimse bilgisiz gözükmez. Birisi kitab n bafl nda, cevap kartla kapat lm fl flekilde, soruyu okur. Soru okunduktan sonra akl nda bir yan t olanlardan bir tanesi kendi cevab n verir. E er yan t do ru ise bir sonraki soruya geçilir. Yan t yanl flsa baflka birisi kendi yan t n belirtir veya yan t kitaptan okunur. Genellikle yan t bildi ini belirten ilk kifli yan t söyler. E er birisi çok at lgan davran rsa yan tlar s ra ile de verilebilir. Bunu bir deneyin neredeyse e lenceli oldu unu göreceksiniz! Urology Board Review birkaç defa kullan lmak, hatal olmas n, ezbere yard mc olmak üzere, dizayn edilmifltir. Ben bir soruyu bilemedi inizde, her defas nda yan na bir iflaret konulmas n öneriyorum. Bunun için sorular n yan ndaki bofl daireler kullan labilir. Olas bir di er uygulamada yan t verildi inde soruyu iflaretlemektir; bu flekilde iflaretli sorular bir sonraki tekrarda atlanabilir. Bu beyaz daireleri istedi iniz gibi kullan n. xvii

17 xviii Önsöz Biz sizlerin yorum, öneri ve elefltirilerinizi bekliyoruz. Soru ve yan tlar n do rulanmas için çok çaba gösterilmifltir. Kitaptaki baz yan tlar sizin tercih etti iniz yan tlardan farkl olabilir. Bu durum s kl kla orijinal kaynaktaki farkl l klara ba l d r. Herhangi bir hata ile karfl lafl rsan z lütfen bize bildirin. Sonraki bask larda sürekli iyilefltirmeler yapaca m z umut ediyoruz ve format, organizasyon, içerik, sunum veya spesifik sorularla ilgili katk lar n z bekliyoruz. Stefephen W. Leslie, MD ad na iletiflim adresim: Yorumlar n z merakla bekliyorum. S k çal fl n ve iyi flanslar! S.W.L.

18 ÇEV R ED TÖRÜ ÖNSÖZÜ De erli meslektafllar m z, çevirisini sizlere sundu umuz bu kitap birazdan görece iniz gibi ürolojinin hemen tüm konular n kapsamaktad r. Soru cevap tarz nda olmas okunabilirli ini artt rmaktad r. Bu çevirinin hem güncel pratik bilgilerinizi yenilemesi hem de yeterlilik s navlar nda faydal olaca n düflünmekteyiz. Türk Androloji Derne i, e itim, bilim ve teknoloji politikas kapsam nda bu çeviri kitab sizlere sunmaktad r. Sayg lar m zla, Prof. Dr. Önder YAMAN Türk Androloji Derne i Yönetim Kurulu Ad na xix

19 TESTLERE YÖNEL K ÖNER LER TESTTEN ÖNCE Sorular n format ve tipi hakk nda fikir edinmek için eski testleri gözden geçirin. zin verilen tüm materyalleri haz rlay n ve çal flt klar ndan emin olun. Ekstra tükenmez kalem, kurflun kalem ve silgi getirin. Zaman kontrollü kullanmak amac yla bir saat getirmeyi unutmay n. Hat rlamakta zorland n z veya sürekli hatal yan tlad n z konularla ilgili Urology Board Review den kart veya özet haz rlay n. Bu bilgileri çok iyi ö renene kadar bu kart veya özeti tekrar ve tekrar okuyun. Bu kart veya özeti yatmadan hemen önce ve sabahleyin ilk ifl olarak okuyun. Bu bilgilerin akl n zda kalmas na yard mc olacakt r. TESTTEN ÖNCEK GÜN Testten önceki gece alabildi ine fazla fley ö renmeye çal flmak yard mc olmayacakt r, bu nedenle uykunuzu iyi al n. Alarm n z kurun ve bir yedek alarm n z olsun. Sabahleyin yan etkisi olabilecek uyku haplar ndan kaç n n. Testin tam olarak nerede oldu unu ve oraya nas l ulaflaca n z bildi inizden emin olun. Her ihtimale karfl n ikinci bir gidifl olas l n z olsun. Bir süveter giyin veya yan n zda getirin. E er oda s caksa her zaman ç karabilirsiniz. Hafifçe l k bir oda en ideal ortamd r. Testten önce iyi bir yemek yiyin. Midenizin dolu olmas yard mc olacakt r ama a r g dalardan kaç n n çünkü uykunuzu getirebilir. Ac k rs n z diye yan n zda bir protein kayna olsun. Testten önce lavaboyu kullan n. Dikkatinizi da tacak bir vücut ihtiyac n z olmas n. TEST SIRASINDA S nav odas nda rahat bir yer seçmeye çal fl n. Teste bafllamadan önce tüm test kitapç n kontrol edin. Kural ve önerileri dikkatle okuyun, anlad n zdan emin olun. Bu konularda yap lan hatalar n s kl flafl rt c d r. Tüm soruyu dikkatle okuyun, soru tipi ve yan t n bildi inizden emin oldu unuzda dahi. Sorunun tüm parçalar n yan tlad n zdan ve herhangi bir fleyi atlamad n zdan emin olun. lk olarak en kolay sorular yan tlay n. Atlad n z sorular, e er izin veriyorsa, test kitapç nda iflaretleyin, böylece bunlar daha sonra kolayl kla bulabilirsiniz. Testi bitirdi inizde geri dönün ve atlad n z sorular yan tlay n. Çoktan seçmeli sorularda, seçenekleri okumadan önce yan t bulmaya çal fl n. Di er kat l mc lar sizden önce bitirirse endiflelenmeyin, bu bir yar fl de il. ZOR SORULAR Zor sorularda ilk önce aç k flekilde yanl fl olan, yanl fl olmas muhtemel yan tlar veya basitçe uymayan yan tlar elimine edin. Soruya geri dönün ve tekrar okuyun. Testlerde genellikle gereksiz kelime ve detaylar yoktur; her kelime önemlidir. Yan ta yard mc olabilecek anahtar kelime veya ifadeleri belirlemeye çal fl n, belirledi inizde bunlar iflaretleyin. xxi

20 xxii Testlere Yönelik Öneriler E er iki yan t tamamen ayn ise ikisinin de yanl fl olma olas l yüksektir. lerleyemedi iniz ana kadar soru üzerinde u rafl n. Bir iki dakika düflünün, akl n za baflka bir fley gelmiyorsa sonraki soruya geçin. E er izin veriliyorsa bu sorular soru iflareti ile iflaretleyin, böylece daha sonra kolayl kla bulabilirsiniz. Bazen sonraki sorularda önceki sorularla ilgili veriler olabilmektedir bunlar önceki sorularda size yard mc olabilir. Dilbilgisi verilerine dikkat edin. Örne in boflluktan önceki bir kelimesi yan t n tekil oldu unu gösterir. çgüdünüze güvenin çünkü genellikle do rudur. Soruyu daha derinlemesine düflünmeye çal fl rsan z genellikle yanl fl yapars n z. ki veya daha fazla yan t aras nda gerçekten karars z kal rsan z, daha uzun ve daha detayl yan t daha s k olarak do ru yan tt r. Bunlar n hiçbirisi ifle yaramazsa, bir cezas olmad na için, yine bir yan t iflaretleyin. Paniklemeyin. Muhtemelen her soruyu do ru yan tlamayacaks n z ama bu konuda endiflelenmek size yard mc olmaz. E er hiperventilasyon yapt n z, anksiyetenizin bafllad n veya terlemeye bafllad n z fark ederseniz: Kalemi elinizden b rak n, gözlerinizi kapat n, birkaç derin nefes al n, kast n z kas gruplar n (çene, boyun, mide) bilinçli flekilde gevfletin. Sakinleflti inizde teste geri dönün. BÜYÜK F NAL Tüm zaman n z kullan n. Erken bitirseniz bile basit hatalara karfl kontrollerinizi yap n ve tüm yan tlar n z okunabilir ve do ru yerde oldu undan emin olun. Soruyu yanl fl okumam fl veya yorumlamam flsan z bir yan t de ifltirmeyin. Yan t ka d nda gereksiz iflaret olmad ndan ve yan t kutucuklar n n uygun flekilde dolduruldu undan emin olun. Her birkaç sayfada bir soru ve yan t numaralar n n uyumlu oldu unu kontrol edin. Herhangi bir yan tta yanl fl yeri iflaretlemek çok kolay yap lan bir hatad r, özellikle bir soruyu atlad n zda ve yan t ka d nda bu soruyu iflaretlemedi inizde sonraki yan tlar kayabilmektedir. Ad n z n ve kimlik numaran z n kesinlikle do ru oldu undan emin olun. yi flanslar.

21 BÖLÜM 1 Üroradyoloji Cole Davis, MD, Anthony, Y. Smith, MD ve Michael Williamson, MD Mikroskopik hematuri hikayesi olan 23 yafl ndaki erkek hastaya de erlendirme amac yla intravenöz ürogram (IVU) planlanmaktad r. Hasta kabuklu deniz ürünlerine karfl alerji hikayesi rapor etmektedir. Hastaya daha önce IV kontrast verilmemifltir. Bir sonraki ad m ne olmal d r? Ast m, ilaç alerjisi veya kabuklu deniz ürünlerine karfl alerji hikayesi olan hastalar kontrast reaksiyonu aç s ndan yaklafl k iki kat daha yüksek risk alt ndad r. Minör reaksiyonlar s cak basmas, bulant, kusma veya ürtikeri kapsarken, major reaksiyonlar aras nda bronkospazm, hipotansiyon, larinks ödemi ve kardiyak arrest vard r. Yüksek osmalaliteye sahip ajanlarda kontrast reaksiyonlar n n genel insidans n n %13 ve düflük osmalaliteli ajanlarda ise sadece %3 oldu u tahmin edilmektedir. Bu hastada alternatif yaklafl mlar olarak farkl bir tetkikin yap lmas (özellikle de geçmiflinde ciddi bir reaksiyon olsayd ), düflük osmalaliteli kontrast ajanlar n kullan lmas veya hastaya tetkik öncesi steroid ve antihistaminikler verilmesi düflünülebilir. Yetiflkinlerde tetkik öncesi flöyle bir tedavi uygulanabilir: tetkikten 13, 7 ve 1 saat önce 50 mg prednizon ve 1 saat önce 50 mg difenhidramin. H1 ve H2 blokerler de kullan labilir. Mikroskopik hematurisi olan bir hastada, özellikle de hasta sadece 23 yafl nda oldu unda, bir di er seçenekte böbreklerin ultrason ve/veya kontrasts z BT taramas ile incelenmesidir. IVP için kontraendikasyonlar aras nda IV kontrast maddeye karfl anafilaktik reaksiyon hikayesinin olmas, azotemi pozitifli i (kreatinin> 2.0) vard r, göreceli kontraendikasyonlar aras nda ise dehidrasyon, diyabet, multiple myelom ve gebelik say labilir. 1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

DOĞUMSAL BÖBREK ANOMALİLERİ İNT. DR. SİNEM İLHAN

DOĞUMSAL BÖBREK ANOMALİLERİ İNT. DR. SİNEM İLHAN DOĞUMSAL BÖBREK ANOMALİLERİ İNT. DR. SİNEM İLHAN ÜRİNER SİSTEM EMBRİYOLOJİSİ 5. haftada metanefrik divertikül oluşur metanefrik blastem ile birleşir Nefrogenezis başlar. 6-9. hafta: lobule böbrek anteriordan

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit)

fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit) Hasta Rehberi Say 12 fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit) Kolay okunabilir rehber Diyabet nsipid - Say 12 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Üriner sistemde yer alan organların görüntülenmesi

Üriner sistemde yer alan organların görüntülenmesi Üriner sistemde yer alan organların görüntülenmesi Renal (böbrek) ultrason; çabuk, güvenli, ucuz ve invaziv (girişimsel) olmayan ve ultrason (insan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek frekanslı ses) dalgalarının

Detaylı

YAPISAL BÜYÜME ve ERGENL K GEC KMES

YAPISAL BÜYÜME ve ERGENL K GEC KMES Hasta Rehberi Say 10 YAPISAL BÜYÜME ve ERGENL K GEC KMES Orta kolayl kta okunabilir rehber Yap sal Büyüme ve Ergenlik Gecikmesi - Say 10 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi,

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Bebekte doğum öncesinde kromozomsal ve genetik anormalliklerin tespiti amacıyla yapılır.

Bebekte doğum öncesinde kromozomsal ve genetik anormalliklerin tespiti amacıyla yapılır. AMNİYOSENTEZ Gebelik sırasına bebeğin genetik hastalıkları ve doğumsal anormalliklerini tespit amacıyla doğum kesesinden alınan sıvının incelenmesidir. Doğum kesesinden alınan küçük miktarda sıvıdan çalışılan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

BÜYÜME HORMONU EKS KL

BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 2 BÜYÜME HORMONU EKS KL Kolay okunabilir rehber Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 2 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri ÖNEMLİ! İlaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemlidir. Kilonuza dikkat ediniz. Ani bir kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumuna karşı yanınızda her zaman birkaç adet şeker bulundurunuz. Mutlaka egzersiz

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Yazar: Prof. Dr. Rasim ENAR Kardiyoloji ABD 2007 Servier laç n Türk Hekimlerine Arma an d r 2007 NOBEL TIP K TABEVLER KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Editör: Prof. Dr. Rasim ENAR

Detaylı

İNFERTİLİTE ANAMNEZ FORMU

İNFERTİLİTE ANAMNEZ FORMU Sayfa No 1 / 6 Adı Soyadı: Tarih:.. Baba Adı: Dosya No:.. Yaşı: Telefon:.. Evli/Bekar: Eşinin Adı:.. Eşinin Yaşı:. Korunma Yöntemi:.. Korunma Süresi:. İnfertilite Süresi:. Primer: Sekonder:. Şimdiki Eşinden

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

TÜRK ÜROLOJ DERNE ve 3. Y l Asistan E itim Program 30 MAYIS - 01 HAZ RAN 2014 RADISSON BLU OTEL & SPA, STANBUL TUZLA

TÜRK ÜROLOJ DERNE ve 3. Y l Asistan E itim Program 30 MAYIS - 01 HAZ RAN 2014 RADISSON BLU OTEL & SPA, STANBUL TUZLA TÜRK ÜROLOJ DERNE 1. 2. ve 3. Y l Asistan E itim Program 30 MAYIS - 01 HAZ RAN 2014 RADISSON BLU OTEL & SPA, STANBUL TUZLA Türk Üroloji Derne i 1. 2 ve 3. Y l Asistan E itim Program 30 May s 2014, Cuma

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler:

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler: Mikro TESE Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Mikroskopik TESE ameliyatı genel, veya bolgesel anestezi altında yapılabilir. Skrotum (torba) orta hattan 4 cm lik bir kesi yapılırak testislere ulaşılır ve testisler

Detaylı

Kadın İdrar İnkontinansı. Dr. M.NURİ BODAKÇİ

Kadın İdrar İnkontinansı. Dr. M.NURİ BODAKÇİ Kadın İdrar İnkontinansı Dr. M.NURİ BODAKÇİ Genel populasyonun çoğunda özellikle kadınlarda ve yaşlılarda mesane disfonksiyonu vardır. ICS üriner inkontinansı; objektif olarak gösterilebilen ve sosyal

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

Deomed Medikal Yay nc l k

Deomed Medikal Yay nc l k Deomed Medikal Yay nc l k Schiltenwolf / Henningsen Muskuloskeletal A r lar Biyopsikososyal Yaklafl mla Tan ve Tedavi Türkçe Editörü / M. Sar do an Çeviri / A. Kasabal gil 16.5 x 24 cm, XVI + 320 Sayfa

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

Hasta Rehberi Say 14. NTRAÜTER N BÜYÜME GER L Orta kolayl kta okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 14. NTRAÜTER N BÜYÜME GER L Orta kolayl kta okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 14 NTRAÜTER N BÜYÜME GER L Orta kolayl kta okunabilir rehber ntraüterin Büyüme Gerili i - Say 14 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

Endokrin Testler Cep K lavuzu

Endokrin Testler Cep K lavuzu Deomed Medikal Yay nc l k Endokrin Testler Cep K lavuzu Prof. Dr. fiazi mamo lu Prof. Dr. Canan Özyard mc Ersoy Uzm. Dr. Sinem K y c Uzm. Dr. Metin Güçlü Uzm. Dr. Özen Öz Gül Uzm. Dr. Soner Cander Uzm.

Detaylı

Amniyosentezden önce bir şansınız daha var!

Amniyosentezden önce bir şansınız daha var! Hassasiyeti YÜKSEK ve GÜVENİLİR Bir Tarama Testi Fetal trizomilerin taranması ve Y kromozomunun değerlendirilmesinde kullanılan son derece gelişmiş bir kan testi Amniyosentezden önce bir şansınız daha

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI TİSİNON 10 mg kapsül Ağızdan alınır. Her kapsül; Etkin madde: 10 mg nitisinon Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta ve opak beyaz gövde / opak lacivert kapak No:3 sert jelatin kapsül

Detaylı

Hasta Rehberi Say 11. ÇO UL H POF Z HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 11. ÇO UL H POF Z HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 11 ÇO UL H POF Z HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Ço ul Hipofiz Hormonu Eksikli i - Say 11 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

ERGENL K ve BÜYÜME HORMONU EKS KL

ERGENL K ve BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 3 ERGENL K ve BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Ergenlik ve Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 3 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa

Detaylı

SAKRAL NÖROMODÜLASYON

SAKRAL NÖROMODÜLASYON SAKRAL NÖROMODÜLASYON Dr. Ali Ergen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Refrakter Aşırı Aktif Mesane Alternatif tedavilerin uygun zamanda kullanılması için RAAM nin daha spesifik

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. 35, 50 ve 100 gramlık alüminyum tüplerde, uygulayıcısı ve kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda kullanıma sunulmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. 35, 50 ve 100 gramlık alüminyum tüplerde, uygulayıcısı ve kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda kullanıma sunulmaktadır. ESTRIOL Vajinal Krem, 1 mg Vajinal yolla veya haricen uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 1 gramında 1 mg östriol bulunur. Yardımcı maddeler: Dekalinyum klorür, Parfüm yağı, Dokusat sodyum, Propilen

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Şeker Hastalığı Nedir? Neden Önemlidir?

Şeker Hastalığı Nedir? Neden Önemlidir? Aile Hekimliği Sürekli Mesleki Gelişim Programı Hayatınız boyunca öngöremediğiniz ve hayat kalitenizi düşürecek pek çok sorun yaşayabilirsiniz. Şeker hastalığı(kısa olarak Diyabet diyebiliriz) ve obezite

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

VEZİKOÜRETERAL REFLÜ KİME ÜRODİNAMİ YAPIYORUM? Dr.A.Rüknettin ASLAN Haydarpaşa Numune EAH 1.Üroloji Kliniği

VEZİKOÜRETERAL REFLÜ KİME ÜRODİNAMİ YAPIYORUM? Dr.A.Rüknettin ASLAN Haydarpaşa Numune EAH 1.Üroloji Kliniği VEZİKOÜRETERAL REFLÜ KİME ÜRODİNAMİ YAPIYORUM? Dr.A.Rüknettin ASLAN Haydarpaşa Numune EAH 1.Üroloji Kliniği Nereden geliyoruz? Biz kimiz? Nereye gidiyoruz? Reflü kronolojisi Üreterovezikal bileşke/tünel

Detaylı

Ödem, hiperemi, konjesyon. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Ödem, hiperemi, konjesyon. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Ödem, hiperemi, konjesyon Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 1 Hemodinamik bozukluklar Ödem Hiperemi / konjesyon Kanama (hemoraji) Trombüs / emboli İnfarktüs Şok 2 Hemodinamik bozukluklar Ödem 3 Ödem Tanım: İnterstisyel

Detaylı

Meme kanseri taramasi

Meme kanseri taramasi Meme kanseri taramasi 2015 Bevolkingsonderzoek Neden halk taraması yapılır? BMeme kanseri çok sık görülür. Hollanda da yaklaşık her 8 kadından 1 i hayatında meme kanserine yakalanır. Bu kadınların çoğu

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir. KULLANMA TALİMATI ASİST 1200 mg toz içeren saşe Ağızdan alınır. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir. Bu ilacı

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. SPRAMAX 1.5 M.I.U film kaplı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her kaplanmış tablet; 1.500.000 IU Spiramisin içerir. Yardımcı maddeler: Hidroksipropil selüloz, Prejelatinize Mısır Nişastası,

Detaylı

VUR de VCUG Ne Zaman, Kime?

VUR de VCUG Ne Zaman, Kime? Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji VUR de VCUG Ne Zaman, Kime? Doç. Dr. Selçuk Yücel Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Antalya Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r.

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. Hepatit B HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. HBV nas l yay l r? Hepatit B, hepatit B li kiflilerin kan veya vücut s v lar yoluyla

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1 BOfiALTIM S STEM Besinlerin hücrelerimizde kullan lmas sonucu karbondioksit, amonyak, üre, ürik asit, madensel tuz gibi vücut için zararl maddeler oluflur. Bu zararl maddelerin vücuttan uzaklaflt r lmas

Detaylı

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r ENDOBUTTON CL ULTRA Daha geliflmifl güç ve sa laml k sa layan ENDOBUTTON CL ULTRA sistemi en kuvvetli femoral tespiti sa lamaktad r. Anatomik veya geleneksel Ön Çapraz Ba rekonstrüksiyonlar için idealdir

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

KULLANMA TALİMATI HEKSA DERİ MERHEMİ. Deriye lokal olarak uygulanır. Etkin madde:

KULLANMA TALİMATI HEKSA DERİ MERHEMİ. Deriye lokal olarak uygulanır. Etkin madde: KULLANMA TALİMATI HEKSA DERİ MERHEMİ Deriye lokal olarak uygulanır. Etkin madde: Her 1 gram merhemde 30 mg oksitetrasiklin e eşdeğer oksitetrasiklin hidroklorür ve 10.000 ünite polimiksin B ye eşdeğer

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

DÖNEM V NÖROPSİKİYATRİ

DÖNEM V NÖROPSİKİYATRİ DÖNEM V NÖROPSİKİYATRİ STAJ KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ AMAÇ: Nörolojik yapı ve fonksiyonlar hakkındaki temel bilgileri pekiştirmek, nörolojik muayene ve psikiyatrik görüşme yapma, elde edilen verileri yorumlama

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, sarkopeni nin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu Günümüzde sarkopeni,

Detaylı

İNTRAVEZİKAL (MESANE İÇİNE) BACİLLUS CALMETTE GUERİN (BCG) İMMÜNOTERAPİSİ. Soyadı:... Doğum tarihi: Protokol No:... Baba adı: Ana adı:..

İNTRAVEZİKAL (MESANE İÇİNE) BACİLLUS CALMETTE GUERİN (BCG) İMMÜNOTERAPİSİ. Soyadı:... Doğum tarihi: Protokol No:... Baba adı: Ana adı:.. İNTRAVEZİKAL (MESANE İÇİNE) BACİLLUS CALMETTE GUERİN (BCG) İMMÜNOTERAPİSİ Hastanın Adı, Soyadı:.... Doğum tarihi: Protokol No:..... Baba adı: Ana adı:.. Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi Hastanıza yapılan endoskopik

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI CASODEX 150 mg film tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: 150 mg bikalutamid Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, magnezyum stearat, polividon, sodyum nişasta glikolat, hipromelloz,

Detaylı

ÜRĠNER SĠSTEMĠN OBSTRUKTĠF LEZYONLARININ POSTNATAL ĠZLEMĠ. Dr.Aytül Noyan

ÜRĠNER SĠSTEMĠN OBSTRUKTĠF LEZYONLARININ POSTNATAL ĠZLEMĠ. Dr.Aytül Noyan ÜRĠNER SĠSTEMĠN OBSTRUKTĠF LEZYONLARININ POSTNATAL ĠZLEMĠ Dr.Aytül Noyan Pediatrik ürolojik problemlerin saptanmasında prenatal USG nin önemli etkisi bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak özel tedavi yaklaşımları

Detaylı

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname Teknik Alan BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON Buluş, böbreküstü bezi yetmezliğinin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D Vitamin D ve İmmün Sistem İnsülin Sekresyonuna Etkisi Besinlerde D Vitamini Makaleler Vitamin D, normal bir kemik gelişimi ve kalsiyum-fosfor homeostazisi için elzem

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

2012-2013 ÖĞRETİM YILI. Dönem V UROLOJİ STAJI YILLIK DERS PROGRAMI

2012-2013 ÖĞRETİM YILI. Dönem V UROLOJİ STAJI YILLIK DERS PROGRAMI 2012-2013 ÖĞRETİM YILI Dönem V UROLOJİ STAJI YILLIK DERS PROGRAMI 3.GRUP 2 I.HAFTA 01.10.2012 PAZARTESİ DÖNEM 5-10.30-11.20 Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi) Alim Koşar 11.30-12.20 Ürolojide

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Hasta Rehberi Say 12. fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit) Orta kolayl kta okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 12. fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit) Orta kolayl kta okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 12 fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit) Orta kolayl kta okunabilir rehber fiekersiz Diyabet (Diyabet nsipit) - Say 12 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi,

Detaylı

4. S I N I F - 2. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik)

4. S I N I F - 2. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik) Ü R O G E N İ T A L S İ S T E M H A S T A L I K L A R I - D O Ğ U M B İ L G İ S İ ( 0 2 Ş U B A T 2 0 1 5 1 0 N İ S A N 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Enr İHTİYAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof.

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DEKAN BAŞ KOORDİNATÖR DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ DÖNEM III KOORDİNATÖR YARDIMCILARI T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III VI. KURUL ENDOKRİN-ÜROGENİTAL-BOŞALTIM

Detaylı

Kanserde Erken Tan. Prof.Dr. Adnan Ayd ner. Yard.Doç.Dr. Gülbeyaz Can

Kanserde Erken Tan. Prof.Dr. Adnan Ayd ner. Yard.Doç.Dr. Gülbeyaz Can Kanserde Erken Tan Prof.Dr. Adnan Ayd ner Yard.Doç.Dr. Gülbeyaz Can KANSERDE ERKEN TANI Ço u insan kanseri düflünmek bile istemez. Ancak unutmay n ki, kanser ne kadar erken saptan rsa onu yenme flans n

Detaylı

Çocuğum Krup Oldu! Türkischer Elternratgeber Krupp. Doktorunuzla birlikte çocuğunuza nasıl yardımcı olabilirsiniz.

Çocuğum Krup Oldu! Türkischer Elternratgeber Krupp. Doktorunuzla birlikte çocuğunuza nasıl yardımcı olabilirsiniz. Türkischer Elternratgeber Krupp Çocuğum Krup Oldu! Doktorunuzla birlikte çocuğunuza nasıl yardımcı olabilirsiniz. Anne babalar için yararlı ipuçları: Bir krupnöbetinde ne yapmalı? Krupa karşı hangi ilaçlar

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Konjenital Hidronefrozda Görüntüleme ve Güncel Bilgiler

Konjenital Hidronefrozda Görüntüleme ve Güncel Bilgiler Konjenital Hidronefrozda Görüntüleme ve Güncel Bilgiler Dr.Çiğdem Üner Dr.Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Nisan 2015 Konjenital Hidronefroz;

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2

İÇİNDEKİLER. Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Giriş 1 Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2 Normal Dışı Davramışları Belirlemede Öznellik 2 Gelişimsel Değişimlerin Bir Bireyin Davranışsal ve Duygusal Dengesi Üzerindeki

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir?

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi, al nan meni örne inde hiçbir sperm hücresinin bulunmamas d r. Azospermi sorunu iki ba l kta incelenmektedir; T kan kl a ba l olan ve

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Rahim ağzı kanseri; Serviks tümörü; Cerviks kanseri; Cerviks tümörü; Cervix Ca;

Rahim ağzı kanseri; Serviks tümörü; Cerviks kanseri; Cerviks tümörü; Cervix Ca; SERVİKS KANSERİ Rahim ağzı kanseri; Serviks tümörü; Cerviks kanseri; Cerviks tümörü; Cervix Ca; Serviks kanseri uterusun giriş kısmı olan serviks bölümünün tümörüdür. Halk arasında Rahim ağzı kanseri denir.

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı