İNGİLİZCE soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNGİLİZCE. 1. 5. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız."

Transkript

1 1. 5. soruları aşağıdaki parçaya göre Decades of biomedical research in developed nations have resulted in many effective interventions that affect cancer incidence and mortality. Examples include hepatitis B vaccine for liver cancer, screening methods for cervical cancer, foecal occult blood test for colorectal cancer, mammography for breast cancer, and surgical prevention for those at high risk of colorectal cancers. Undoubtedly, increased coverage of the above technologies, especially those that involve early detection, would help reduce further the burden of cancers. There has, however, been less success with respect to other cancers: sputum cytology and chest radiographs for lung cancer have not been promising, and multiple chest radiographs might even be harmful; and vaccines for H.Pylori and HPV are still under investigation. The efficacy of chemotherapy and radiotherapy varies from cancer to cancer and depends on multiple technical and biological factors, such as stage of cancer. 1. Parçaya göre, yıllardır yapılmakta olan biyomedikal araştırmalar aşağıdakilerden hangisinde gerçekleştirilmiştir? A) Gelişmekte olan ülkelerde B) Kanserlerin daha sık görüldüğü yaş ortalaması yüksek toplumlarda A 3. Parçaya göre, özellikle aşağıdakilerden hangisini kapsayan teknolojilerin daha yaygın kullanımıyla, kanserlerin görülme sıklıkları daha da azaltılabilecektir? A) Koruyucu aşıları B) Tarama programlarını C) Erken tanıyı D) Kemoterapi yöntemlerini E) Radyoterapi yöntemlerini 4. Parçada aşağıdakilerden hangisi daha az başarı nedeniyle, ümit vadetmeyen yöntemlere örnek gösterilmiştir? A) Mamografi B) Dışkıda gizli kan C) Serviks kanseri taraması D) Balgam sitolojisi E) Hepatit B aşısı C) Koruyucu hekimliğin ön planda tutulduğu yerlerde D) Kanser sıklıklarının yüksek olduğu sanayileşmiş ülkelerde E) Gelişmiş milletlerde 5. Parçada aşağıdakilerden hangisinin ümit vadetmediği, hattâ zararlı olabileceği belirtilmiştir? 2. Parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi etkili girişimlerle sıklık ve mortalite hızları değiştirilebilmiş kanser tiplerinden biri değildir? A) Akciğer kanseri B) Karaciğer kanseri C) Serviks kanseri D) Kalın barsak, rektum kanseri E) Meme kanseri A) Çok sayıda akciğer grafisi B) İlaç sektörünün yönlendirdiği biyomedikal araştırmalar C) Kaynakların taramalardan çok, tedavilere yönlendirilmesi D) Mamografilerde yüksek doz radyasyon kullanılması E) Radyoterapinin giderek daha yaygın kullanılması 1

2 soruları aşağıdaki parçaya göre Research has shown that gender differences in health and disease are significant. Coronary heart disease presents in women 10 to 15 years later than it does in men. Men are more likely to present with myocardial infarction as a manifestation of the disease, but women are more likely to die within 1 year of having an initial recognized myocardial infarction. Women are more likely to have comorbidities such as congestive heart failure, hypertension and diabetes. Blood pressure is higher in men than in women of comparable ages until menopause. Then blood pressure in women increases to levels higher than those in men. Women live significantly longer after colon cancer resection than men with comparable disease. Women smokers are more likely to develop lung cancer than men, taking into account baseline exposure, body weight, and body mass index. Men and women respond differently to medications. 8. Parçaya göre, aşağıdakilerden hangisinin kadınlarda görülme sıklığı erkeklerdekinden daha azdır? A) Enfarktüsü takip eden ilk yılda ölüm B) Konjestif kalp yetmezliği C) Diabetes mellitus D) Hipertansiyon E) Miyokard enfarktüsü 6. Parçaya göre, araştırmalar aşağıdaki konuların hangisindeki cinsiyet farklılıklarının önemli olduğunu ortaya koymuştur? A) Ölüm oranlarında B) İlaçların yan etkilerinde C) Belirtilerin şiddetinde 9. Parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi kadınlarda menopozdan sonra erkeklere kıyasla daha yüksek düzeylere çıkar? A) Vücut kitle indeksi B) Kan basıncı C) Vücut ağırlığı D) Nabız hızı E) Solunum sıklığı D) Bağışıklık cevabında E) Hastalık ve sağlıkta 7. Parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi erkeklerde kadınlardan daha erken yaşlarda görülmektedir? A) Koroner kalp hastalığı B) Kolon kanseri C) Akciğer kanseri D) Obezite E) Tromboembolik olaylar 10. Parçanın yedinci cümlesinde geçen comparable disease ifadesi aşağıdakilerin hangisini belirtmektedir? A) Kolon kanseri B) Hipertansiyon C) Koroner kalp hastalığı D) Akciğer kanseri E) Miyokard enfarktüsü 2

3 soruları aşağıdaki parçaya göre If a pregnant woman whose immune status is unknown is exposed to rubella, an antibody test should be performed immediately. Immune women should be reassured. Susceptible pregnant women exposed to rubella should not receive vaccine because of the potential risk of transmission of vaccine virus to the foetus. Susceptible women should undergo repeat serologic testing 3-4 weeks after exposure, and, if they are still seronegative, again 6 weeks after exposure. Seroconversion on either specimen indicates infection, and the mother should be counseled about the risk of transmission to the foetus and the resulting anomalies. For the susceptible pregnant woman exposed to rubella for whom termination of pregnancy is a viable option and for whom timing permits documentation of seroconversion within the period of time when abortion is possible, immune globulin is not recommended, since it may provide an unjustified sense of security, and precludes a positive serologic diagnosis as the basis for termination of pregnancy. However, for the susceptible pregnant woman exposed to rubella for whom abortion is not an option, immunoglobulin should be administered, which reduces the attack rate but does not eliminate the risk of foetal infection. Foetal infection may occur even in the absence of clinical signs in the mother. 11. Parçaya göre, aşağıdakilerin hangisinde derhal antikor testi yapılmalıdır? A) Bağışıklık durumuna bakılmaksızın tüm erken gebeliklerde B) Haftasına bakılmaksızın tüm gebeliklerde C) Rubellaya mâruz kalan tüm kadınlarda 13. Parçada, rubellaya mâruz kalındığında uygulanan serolojik testlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmemiştir? A) Kadın bağışık ise onun güvende olduğu söylenebilir. B) İlk test negatif ise 3-4 hafta sonra test tekrarlanmalıdır. C) Test haftada hâlâ negatif ise, 6. haftada bir daha tekrarlanmalıdır. D) Testlerden herhangi biri pozitif çıkarsa fetus mutlaka etkilenecek demektir. E) Serolojinin negatiften pozitife dönmesi enfeksiyona işaret eder. 14. Parçada aşağıdakilerden hangisinin gebe kadını, fetusun etkilenmeyeceği konusunda, yersiz bir güven duygusu içine sokabileceği belirtilmektedir? A) Önceden aşılanmış olmanın B) Önceden hastalığı geçirmiş olduğunu hatırlamanın C) İmmün globülin uygulamasının D) Serolojik testlerin pozitif olmasının E) Serolojik testlerin negatif olmasının D) Rubellaya mâruz kalsın ya da kalmasın gebelik öncesi tüm kadınlarda E) Bağışıklık durumu bilinmeyen ve rubellaya mâruz kalan tüm gebelerde 12. Parçada gebelere rubella aşısı uygulanması konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenmiştir? A) Zaten bağışık iseler, aşı boş yere yapılmış olur. B) Bağışık olmayan gebelere rubella aşısı yapılırsa, potansiyel olarak virüsün fetusa geçme riski vardır. C) Gebelikte uygulanan rubella aşısı potansiyel olarak fetusta yan etkilere yol açabilir. D) Bağışık olan gebelere uygulanan rubella aşısı hastalığın tekrar geçirilmesine yol açabilir. 15. Parçada immün globülin uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmiştir? A) Gebeliğin sonlandırılmasına gerek bırakmaz. B) Gebelik sürdürülecekse gerek yoktur. C) Annede klinik belirtileri etkili biçimde önler. D) Fetusa karşı olası virüs saldırı oranını azaltmaz. E) Fetal enfeksiyon riskini ortadan kaldırmaz. E) Rubellaya mâruz kalındıktan hemen sonra aşı yapılabilirse, fetusa virüs geçişi engellenebilir. 3

4 soruları aşağıdaki parçaya göre Vasectomy is now well-recognized worldwide as one of the safest and most effective contraceptive methods. It is estimated that more than 42 million men are currently vasectomized. Although most are concentrated in a small number of countries, the distribution of users is becoming increasingly widespread. In comparison, an estimated 150 million women have been sterilized worldwide; however, in several countries, vasectomy incidence approaches that of female sterilization. Some predicted that men would not accept the vasectomy procedure because they fear loss of masculinity or because they mistakenly equate vasectomy with castration. Men s desire to limit family size and their concern for economic and educational advancement must outweigh their desire for more children, and their concerns about maternal morbidity and the failure of female contraceptive methods must be an overriding consideration. Most couples seeking vasectomy are dissatisfied users of other forms of contraception. To some men, condoms attenuate glans sensitivity and inhibit erection. Women using hormonal methods may have suffered from related side-effects or experienced user difficulties such as limited access to pill supplies or trained providers for implants. The risk of infection with intra-uterine devices has been a concern. Long-term complications following vasectomy, including increased risk for heart disease, testicular cancer, immune complex disorders, and erection disorders (except little evidence for a causal association between vasectomy and prostate cancer) have not been supported by long-term epidemiologic studies. 17. Parçaya göre, bazıları, erkeklerin vazektomiyi hangi nedenle kabul etmeyeceklerini öngörmüştür? A) Erkekliklerini kaybedecekleri korkusu B) İşlem sırasında yanlışlıkla kastre edilecekleri korkusu C) Kadınların vazektomi ile kastrasyonun eş anlamlı olduğu yönündeki yanlış kanısı D) Vazektomi yapılanların bazılarında erkeklik kaybının görülmesi E) Üreme yetilerini geri dönüşsüz şekilde kaybedecekleri korkusu 18. Parçada, erkeklerin vazektomi lehine karar vermeleri için baskın olması gereken etkenler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır? A) Ailenin büyüklüğünün sınırlandırılması isteği B) Ekonomik durumun ve eğitimin iyileştirilmesi kaygısı C) Çok sayıda çocuğun, aile bütçesine katkı sağlayamayacağı gerçeği D) Maternal morbidite kaygısı E) Kadınların kullandıkları kontraseptif yöntemlerin başarısız olması 19. Parçada, farklı kontraseptif yöntemlerin istenmeyen etkileri göz önüne alındığında, vazektominin seçilme nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir? A) Kontraseptif hapların unutulmadan kullanımındaki zorluklar 16. Parçada vazektomi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmemiştir? A) Şimdilerde en güvenli ve etkili kontraseptif yöntemlerinden biridir. B) Kullananların çoğunluğu az sayıdaki belirli ülkelerde yoğunlaşmıştır. C) Kullananların dağılımı çoğalarak yaygınlaşmaktadır. D) Birkaç ülkede vazektomi insidansı, kadında sterilizasyon sıklığının bile üzerine çıkmıştır. E) Vazektomi yapılmış erkek sayısının 42 milyonun üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. B) Hormonal yöntemlerin yan etkileri C) Kondomun penis duyarlılığını azaltıcı etkisi D) İmplantları yerleştirecek eğitimli uygulayıcılara ulaşılamaması E) Rahim içi araç kullanımında enfeksiyon riski kaygısı 20. Parçaya göre, epidemiyolojik çalışmalar, vazektomi ile aşağıdakilerden hangisi arasında zayıf da olsa bir ilişkiyi desteklemektedir? A) Kalp hastalığı B) Prostat kanseri C) Testis kanseri D) İmmün kompleks bozuklukları E) Sertleşme sorunları 4

5 soruları aşağıdaki parçaya göre Several interventions are of proven effectiveness in decreasing the frequency of infection after major pelvic surgery. Patients who have preexisting medical illnesses should be stabilized before surgery. Prolonged preoperative hospitalization should be avoided, so that the patient s risk of being colonized with hospital-acquired bacteria is reduced. Compared with the patient s endogenous bacterial flora, such organisms are more likely to be resistant to commonly used antibiotics. The physician should pay strict attention to those surgical techniques that clearly have been proven to reduce the rate of postoperative infection. Finally, patients undergoing most major pelvic surgery procedures should receive prophylactic antibiotics. Prophylactic antibiotics have three major mechanisms of action. They decrease the size of the bacterial inoculum at the surgical site. They alter the environment at the operative site to make it less hospitable to the growth of bacteria. Finally, by concentrating in white blood cells, the antibiotics also enhance the phagocytosis of pathogenic bacteria. Selected antibiotic should not be a drug used as the primary treatment for an established infection. For most patients, a single dose of antibiotics is sufficient to attain the desired therapeutic effect. In indigent patient populations with a high baseline rate of wound infection, the frequency of wound infection also is reduced. Prophylaxis usually does not influence the frequency of urinary tract infection. 22. Parçada koruyucu antibiyotiklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmemiştir? A) Cerrahi bölgesinde yerleşmiş bakteri sayısını azaltır. B) Cerrahi bölge ortamını bakteri gelişmesine uygun olmayacak şekilde değiştirir. C) Beyaz kürelerde yoğunlaşarak bakteri fagositozunu hızlandırır. D) Tek doz kullanımı hastaların sadece bir kısmında arzu edilen etkiyi sağlar. E) Mevcut enfeksiyonun primer tedavisinde verilen antibiyotikler, profilaktik olarak kullanılmamalıdır. 23. Parçada, hangi özellikteki hasta gruplarında koruyucu antibiyotiklerin yüksek yara enfeksiyon oranlarını da azalttığı söylenmektedir? A) Yoksul B) Yaşlı C) Bağışıklık sistemleri baskılanmış D) Şişman E) Boşaltım sistemi cerrahisi geçiren 24. Parçaya göre, profilaksi genellikle aşağıdakilerden hangisinin enfeksiyonlarının önlenmesinde etkisizdir? A) Alt solunum yolu B) Barsaklar 21. Parçada, majör pelvik cerrahi sonrası enfeksiyon sıklığını azaltan girişimler sayılırken aşağıdakilerden hangisi söylenmemektedir? C) İdrar yolları D) Perihepatik E) Vasküler sistem A) Mevcut tıbbî hastalıklar cerrahi öncesi dönemde kontrol altına alınmalıdır. B) Cerrahi öncesi hastanede kalış süresinin uzamasından kaçınılmalıdır. C) Cerrahi sonrası enfeksiyon hızını düşürdüğü kanıtlanmış cerrahi tekniklere bağlı kalınmalıdır. D) Koruyucu amaçlı antibiyotik verilmelidir. E) Seçilen antibiyotiğin geniş spektrumlu olmasına dikkat edilmelidir. 25. Parçanın dördüncü cümlesinde geçen such organisms ifadesi aşağıdakilerden hangisine işaret etmektedir? A) Sıklıkla kullanılan antibiyotiklere dirençli bakteriler B) Hastanın endojen bakteriyel florası C) Kesi yerinde yerleşmiş mikroorganizmalar D) Hastanede kazanılmış bakteriler E) Patojenik bakteriler 5

6 soruları aşağıdaki parçaya göre Polypharmacy is an iatrogenic problem that affects many of the elderly. Adverse drug reactions are responsible for many of this group s hospital admissions, and the more medications the patient is taking, the more likely is an adverse reaction. The annual check-up can be an opportunity to review continuing need for all prescription drugs, and also to ask about over-the-counter and herbal remedies that the patient may ignore mentioning. Typical problem medications are psychotropics, antihypertensives, digoxin, nonsteroidal antiinflammatory drugs and steroid preparations. The elderly woman s diet can significantly affect her health. Nutritional status can be affected by slowing metabolic rate, loss of dentition, loss of smell and taste receptors, and the effects of poverty, isolation, and depression. The practitioner should encourage physical activity tailored to the patient s medical problems and level of fitness. Exercise has been shown to improve cardiopulmonary and muscular fitness in the elderly and preserve functional capacity. 28. Parçada, sorun çıkaran tipik ilaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır? A) Antihipertansifler B) Antiinflamatuvarlar C) Psikotroplar D) Steroidler E) Antibiyotikler 29. Parçada, aşağıdakilerden hangisi yaşlı kadınların beslenme durumlarını etkileyen faktörler arasında sayılmamıştır? A) Diş kayıpları 26. Parçada polifarmasi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmemiştir? A) Çoğu hastanın hastaneye başvuru nedeni ilaç yan etkileridir. B) Hekimlerin sebep olduğu problemlerdir. B) Koku duyusu kaybı C) Yoksulluk D) Aşağılanma duygusu E) Depresyon C) Yaşlıların çoğunu etkiler. D) Ne kadar çok ilaç alınırsa, yan etki olasılığı o kadar yüksektir. E) Temel sorun yaşlıların hastaneye sık başvurmasıdır. 27. Parçaya göre, hastanın yıllık tıbbî muayenelerde bahsetmeyi ihmal etmiş olabileceği konu aşağıdakilerden hangisidir? A) Kullandığı bitkisel deva yöntemleri B) Kullandığı reçeteli ilaçlar C) Kullandığı ilaçların yan etkileri D) Eczaneden almayı unuttuğu reçeteli ilaçlar E) Önceki muayeneden bu yana yeni ortaya çıkan şikayetleri 30. Parçada, hekimlere teşvik etmeleri önerilen fiziksel aktiviteler konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenmemiştir? A) Tıbbî durumlarına uygun şekilde planlanmalıdır. B) Kalp ve akciğer işlevlerini iyileştirir. C) İşlevsel kapasiteyi korur. D) Kasların formda kalmasını sağlar. E) Aşırı yapıldığında yorgunluğa yol açar. 6

7 soruları aşağıdaki parçaya göre Mumps is an acute systemic viral infection that is usually self-limited, occurs most commonly in schoolaged children, and is clinically characterized by nonsuppurative parotitis. Mumps virus is classified as a member of the Paramyxovirus family. Mumps virions are pleomorphic, roughly spherical, enveloped particles with an average diametre of 200 nm. Glycoprotein spikes project from the surface of the envelope, which encloses a helical nucleocapsid composed of nucleoproteins and linear, nonsegmented, single-stranded, negative-sense RNA. Humans are the only natural hosts for mumps virus, although infection can be induced experimentally in a variety of mammalian species. In vitro, mumps virus can be cultured in many mammalian cell lines and in embryonated hens eggs. In unvaccinated urban populations, mumps is a disease of school-aged children, and >90% will have mumps antibodies by age Parçaya göre, glikoprotein uzantılar aşağıdakilerin hangisinden çıkmaktadır? A) Zarfsız bölgeler B) Nukleusun yüzeyi C) Nukleusun içi D) Zarfın yüzeyi E) RNA 31. Parçada kabakulak hastalığının özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır? A) Akut B) Bebeklerde görülen C) Viral D) Sistemik E) Genellikle kendi kendini sınırlayan 34. Parçaya göre, kabakulak virüsünün doğal konağı aşağıdakilerden hangisidir? A) Memeli hayvanlar B) İnsanlar C) Otobur hayvanlar D) Etobur hayvanlar E) Yumurta ile üreyen hayvanlar 32. Parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi kabakulak virüsünün bir özelliğidir? A) Kapsülsüz B) Çubuksu C) Değişik şekillerde görünen D) Kıvrımsız E) Hızla çoğalan 35. Parçaya göre, % 90 ından fazlasında antikor bulunan grup aşağıdakilerden hangisidir? A) Evde büyümüş olan ilkokul çocukları B) Aşılanmamış erişkinler C) 15 yaşa kadar olan aşılanmamış kişiler D) Hastalık geçirmiş erişkinler E) Hastalık geçirmemiş toplumun tümü 7

8 soruları aşağıdaki parçaya göre The subcutaneous tissue is a fibrofatty layer spread between skin and muscles. It functions not only as a thermal and mechanical insulator but also as an active metabolic organ. The characteristic signet ring lipocytes are organized into lobules by fibrous septa, which are continuous with the dermis and contain the blood and lymph vessels and reticuloendothelial cells. The diagnosis of panniculitis frequently requires deep skin biopsy. The most important histologic characteristic is the location of the inflammatory process. Inflammation primarily in the septa is designated septal panniculitis, whereas inflammation primarily of the fat lobules is called lobular panniculitis. The presence or absence of vasculitis further differentiates panniculitis into four major groups. 38. Parçada, aşağıdakilerden hangisinin kan damarı içerdiği belirtilmektedir? A) Derinin B) Lenfatik sistemin C) Retiküloendotelyal hücrelerin D) Fibröz septaların E) Kasların 36. Parçada fibröz yağlı tabaka olarak nitelenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Yağ hücreleri B) Deri C) Kas D) Damar duvarı E) Cilt altı dokusu 39. Parçaya göre, panikülit tanısı genellikle aşağıdakilerden hangisiyle konur? A) Ciltten sürüntü alınmasıyla B) Ciltten parça alınmasıyla C) Cilt kültürüyle D) Palpasyonla E) Aspirasyonla 37. Parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi cilt altı yağ dokusunun görevlerinden biridir? A) Rahat hareket etmeyi sağlaması B) Terlemeyi önlemesi C) Çarpmalara karşı koruması D) Kan dolaşımını sağlaması E) Hastalıklara karşı koruması 40. Parçaya göre, panikülit tiplerinin ayrımını sağlayan bulgu aşağıdakilerden hangisidir? A) Yağ dokusunda artış B) Septal tutulum C) Lobüler tutulum D) Damar iltihabı E) Yağ dokusunda sertleşme 8

9 soruları aşağıdaki parçaya göre Essential tremor is the most common type of tremor encountered in developed countries. The tremor is inherited in an autosomal dominant pattern with high penetrance. Affected patients lack the hypokinetic features and rigidity of Parkinson s disease (PD). Essential tremor typically produces flexion-extension oscillation of the hands at the wrists or adductionabduction movements of the fingers when arms are outstretched in front of the body. Although frequently referred to as benign essential tremor, it may be partially disabling, often causing spilling of liquids and interfering with handwriting. Essential tremor also frequently involves the head and voice, which helps to differentiate it from parkinsonian tremor. Another useful distinguishing feature is the occurrence of essential tremor during maintenance of posture; parkinsonian tremor is usually present when the affected body part is at relative rest. Parkinsonian patients, however, often exhibit postural tremor, and patients with essential tremor may have tremor at rest, suggesting an overlap between PD and essential tremor. Nearly half of all patients with essential tremor show evidence of an associated dystonia. 43. Parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi sözü edilen hastalığa iyi huylu denmesiyle çelişen durumlardan biridir? A) Hastaların yazı yazmalarına engel olması B) Hastaların uzun süre ayakta kalmalarına engel olması C) Baş hareketlerini de etkilemesi D) Konuşmayı etkilemesi E) Parkinsona dönüşmesi 44. Parçaya göre, esansiyel tremorun parkinsondan ayırt edici özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Postürün sabit tutulması hâlinde tremorun durması B) Sıklıkla başı ve sesi etkilemesi 41. Parçaya göre, tremor hangi tip kalıtım gösterir? A) Otozomal resesif B) Otozomal dominant C) Tremorun heyecanla artması D) Dikkat edilirse tremorun azalması E) Yorgunlukla tremorun artması C) X e bağlı resesif D) X e bağlı dominant E) Mendelyan 42. Parçada esansiyel tremorun özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır? A) Fleksiyon-ekstansiyon osilasyonun olması B) Hipokinetik becerilerin olmaması C) Kolların öne uzatılamaması D) Addüksiyon-abdüksiyon hareketlerin olması 45. Parçaya göre, hastaların yaklaşık yarısında olan ek durum aşağıdakilerden hangisidir? A) Duruş bozukluğu B) Ses kısıklığı C) Tonus bozukluğu D) Parkinson hastalığı E) Titreme E) Parkinson tipi rijiditenin olmaması 9

10 soruları aşağıdaki parçaya göre Neuroendocrine tumours of the thymus are rare, histologically diverse neoplasms with an unpredictable clinical behaviour. Ten neuroendocrine tumours of the thymus were analyzed in a study for specific clinical and pathological features. Prognostic factors of these cases and 71 previously published cases were evaluated by Kaplan-Meier survival curves and Cox multivariate hazard model. There were 7 males and 3 females, with ages ranging from 26 to 77 years. Cases were classified as carcinoid tumour (2), atypical carcinoid tumour (6), and small cell carcinoma (2). An advanced clinical stage was evident in all instances with frequent recurrence (4) and metastases (8), and a short disease-free survival. Overall mortality was 60%. Statistical analysis of current and previously published cases revealed that unresectability, extent of surgical resection, and advanced clinical stage at presentation were associated with higher mortality. By multivariate Cox regression analysis, advanced clinical stage was associated with decreased survival. 48. Parçada sözü edilen on olgunun incelendiği çalışmada en fazla görülen tümör tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) Hodgkin B) Sarkoma C) Lenfoma D) Atipik karsinoid tümör E) Miyelom 49. Parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi timusun nöro-endokrin tümörlerinin mortalitesinin yüksek olmasıyla ilişkilidir? A) Damarlı olması 46. Parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi timusun nöro-endokrin tümörlerinin özelliklerinden biridir? A) Genellikle iyi huylu olması B) Histolojik yapılarının iyi bilinmemesi B) Çevreye yapışık olması C) Geniş rezeksiyon gerektirmesi D) Metastatik olması E) Hızlı ilerlemesi C) Giderek daha sık görülmesi D) Her zaman kötü huylu olması E) Klinik davranışının öngörülememesi 50. Parçaya göre, timusun nöro-endokrin tümörlerinde, hayatta kalmadaki azalma aşağıdakilerden hangisiyle ilişkili bulunmuştur? 47. Parçada sözü edilen çalışmada önceden yayımlanmış olanlar dahil toplam kaç olgu prognoz açısından değerlendirilmiştir? A) 81 B) 77 C) 71 D) 61 E) 10 A) Hızlı metastaz yapmış olması B) İlerlemiş klinik evrede olması C) Uzak metastaz yapmış olması D) Tekrarlama riskinin yüksekliği E) Kötü huylu olması 10

11 soruları aşağıdaki parçaya göre Ischemia-reperfusion injury of the lung frequently occurs after cardiopulmonary bypass, after pulmonary thromboendarterectomy, and especially after lung transplantation. Heparin is known to be protective in ischemia-reperfusion injury, but the risk for bleeding disorders may restrict its use in a variety of diseased conditions. Therefore, researchers tested the efficiency of nonanticoagulant N-acetyl heparin to protect from post-ischemic reperfusion injury of the lung. Pentobarbital-aneshetized, mechanically ventilated Lewis rats were heparinized (100IU/kg) before insertion of catheters. Additionally, animals received either heparin, NA heparin; or saline (control) before ischemia. 53. Parçaya göre, deney yapılan hayvanlara kontrol amacıyla verilen madde aşağıdakilerden hangisidir? A) N-asetil heparin B) Heparin C) Tuzlu su D) Pentobarbital E) Oksijen 51. Parçaya göre, akciğerin iskemi-reperfüzyon hasarı özellikle aşağıdakilerden hangisini takiben olmaktadır? A) Karotis endarterektomi B) Kardiopulmoner bypass C) Pulmoner trombo endarterektomi D) Ventriküler bypass E) Akciğer nakli 54. Parçanın ikinci cümlesinde geçen its adılı aşağıdakilerden hangisinin yerine kullanılmıştır? A) Hastalık durumları B) İskemi-perfüzyon süreci C) Kanama bozukluğu D) Heparin E) Akciğer 52. Parçaya göre, heparinin özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? A) Kanama bozukluğuna yol açabilmesi B) Kasa verilebilmesi C) Ağızdan kullanılması 55. Parçanın üçüncü cümlesinde geçen Therefore sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Neyse ki B) Bu yüzden C) Zaten D) Oysa E) Buna rağmen D) Vücut dokularında birikmesi E) Kan basıncını yükseltmesi 11

12 soruları aşağıdaki parçaya göre The purpose of this study was to assess whether the descriptive terminology and final assessment categories of the Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS) lexicon can be used for breast carcinomas detected on MR imaging and to assess the inter- and intraobserver variabilities in the use of the descriptors and final assessment categories. In 82 patients, 101 masses, including 68 infiltrating carcinomas and 33 benign lesions, were interpreted independently by four radiologists and described by BI-RADS terminology with respect to mass shape and margin and BI-RADS final assesment categories. The enhancement pattern of the mass was also reported. In addition, two radiologists interpreted each case twice to evaluate interobserver variability. The final case set for analysis was the 68 infiltrating carcinomas. Most of the infiltrating carcinomas were described as irregular, speculated, and heterogeneously enhancing masses. The final impression of the 68 carcinomas was BI-RADS category 5 (highly suggestive of malignancy) in 41 (61%), category 4 (suspicious abnormality) in 24 (35%), and category 3 (probably benign) in three (4%). 58. Parçaya göre, yapılan çalışmada kitlenin hangi özelliği ek olarak değerlendirilmiştir? A) İlaçla yoğunluk biçimi B) Damarlanma tarzı C) Yoğunluk biçimi D) Boyanma tarzı E) Boyanma süresi 59. Parçada sözü edilen çalışmada gözlemciler arası farklılık hangi yöntemle değerlendirilmiştir? A) Her olgu iki radyolog tarafından bir defa değerlendirilmiştir. B) Dört radyolog her olguyu iki kez değerlendirmiştir. C) İki radyolog her olguyu dört kez değerlendirmiştir. D) Her radyolog her olguyu bir kez değerlendirmiştir. 56. Parçada sözü edilen çalışmaya kaç iyi huylu lezyon alınmıştır? E) İki radyolog her olguyu iki kez değerlendirmiştir. A) 33 B) 68 C) 82 D) 101 E) Parçada sözü edilen çalışmada, meme dokusunda kitle hangi açılardan değerlendirilmiştir? A) Büyüklük ve şekil B) Şekil ve sınır 60. Parçaya göre, BI-RADS sınıflamasına göre, kaç numaralı kategori en sık görülmüştür? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 C) Yapı ve sınır D) Yapı ve büyüklük E) Sınır ve büyüklük 12

13 soruları aşağıdaki parçaya göre The common cold, also known as upper respiratory infection (URI) or acute coryza, is an acute, selflimited illness caused by a virus. Nasal symptoms including rhinorrhea is invariably present; sore/scratchy throat and/or cough may be present. Many myths surround the source of the virus causing colds. There are no normal viral flora of the respiratory tract in humans (one possible exception is human herpesvirus type 6 in saliva). In sharp contrast, luxuriant normal bacterial flora occur in the upper respiratory tract and mouth. Because viruses are not part of normal flora, the viruses that cause colds are not present in the host ready to be activated because resistance has been lowered by chilling, loss of sleep, or bad diet. Instead, the virus must be passed from another human in order to produce the cold. Colds are common because the viruses with few serotypes reinfect many times, and the viruses that infect an individual only once have multiple serotypes. Rhinoviruses cause 30 to 50% of colds in adults, and coronaviruses are responsible for 10 to 15%. Each of the other virus groups cause <5% of colds. Adults are susceptible to respiratory syncytial virus (RSV) and parainfluenza virus, but the illness in adults is usually a cold rather than the more severe involvement seen in infants. 63. Parçaya göre, virüsler hangi yolla enfeksiyon yaratmaktadır? A) Yetersiz diyetle aktive olarak B) Başka bir insandan geçerek C) Uykusuzlukla aktive olarak D) Üşümeyle aktive olarak E) Hayvanlardan geçerek 64. Parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi erişkinlerde en sık hastalık nedeni olan virüstür? A) Adenovirüs B) Koronavirüs C) Parainfluenza virüs D) İnfluenza virüs E) Rinovirüs 61. Parçada üst solunum yolu enfeksiyonuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmektedir? A) Yavaş başlayabilir. B) Daima ve hızla ilerler. C) Virüslere bağlıdır. D) Patojen bakterilere bağlıdır. E) Doğal bakterilere bağlıdır. 62. Parçada gribin belirtileri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır? A) Burun akıntısı B) Öksürük 65. Parçaya göre, RSV ve parainfluenza virüs aşağıdaki grupların hangisinde daha ciddi hastalığa yol açar? A) Bebekler B) Erişkinler C) Kadınlar D) Yaşlılar E) Gebeler C) Boğaz ağrısı D) Burun tıkanıklığı E) Boğazda tahriş hissi 13

14 soruları aşağıdaki parçaya göre Surveys made in the 1960s estimated the prevalence of gout at about 0.5 to 0.7% for men and about 0.1% for women. Prevalence has been increasing over the past two decades. Gout is the most common inflammatory arthritis in men over 40 in US. A US survey estimated 2.2 million cases of self-reported gout, about twice the physician-reported prevalence. Gout rarely occurs before puberty in males and seldom before menopause in females. Trends in serum urate values are consistent with this pattern. In normal children, serum urate averages 3.6 mg per decilitre in both genders. Levels rise at puberty, more so in males than in females. In US, the central 95% segment of the serum urate distribution ranges from 2.2 to 7.5 mg per decilitre in adult men and from 2.1 to 6.6 mg per decilitre in adult premenopausal women. Serum urate values increase with age; after menopause, mean values in women approach levels in men. Epidemiologic surveys have noted a trend toward increasing serum urate values in US in recent decades and significant variations among population groups, which reflect genetic and environmental factors. Obesity, alcohol consumption, and diuretic use are associated with hyperuricemia. The incidence of gout increases with the degree and duration of hyperuricemia; age, obesity, hypertension, and alcohol intake show much weaker relationships when serum urate is factored out. 67. Parçada erkeklerde gut hastalığının hangi dönemde nadir görüldüğü söylenmektedir? A) Ergenlikten önce B) Ergenlikte C) 20 li yaşlarda D) 30 lu yaşlarda E) 40 lı yaşlarda 68. Parçaya göre, sağlıklı çocuklarda ortalama ürat değeri bir desilitrede kaç miligramdır? A) 7.5 B) 6.6 C) 3.6 D) 2.2 E) Parçada sözü edilen ABD deki epidemiyolojik araştırmalara göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Çevresel etkenlerin gut oluşumuna katkısı yoktur. B) Gut hastalığı kadınlarda daha çok görülmeye başlamıştır. 66. Parçada gut hastalığının ABD deki görülme sıklığıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmemektedir? A) 1960 larda erkeklerde kadınlardan daha sık görülmekteydi. C) Beslenme alışkanlıkları ürat miktarını etkilemektedir. D) Yüksek ürat düzeyine rağmen gut riski az olabilir. E) Serum ürat düzeyleri son yıllarda artma eğilimindedir. B) Kendi hastalığını bildiren 2.2 milyon olgunun bulunduğu tahmin edilmektedir. C) Kırk yaşın üstündeki erkeklerde en sık görülen yangılı eklem iltihabıdır. D) Görülme sıklığı son on yıldır artmaktadır. E) Doktorların bildirdiği olgu sayısı olguların yarısı kadardır. 70. Parçada aşağıdakilerden hangisinin ürat düzeyiyle ilgili olduğundan söz edilmemektedir? A) Yaş B) Obezite C) Diüretik kullanımı D) Böbrek yetmezliği E) Alkol tüketimi 14

15 soruları aşağıdaki parçaya göre Secreted antibodies are produced by plasma cells, which represent the terminal phase of differentiation of B lymphocytes. The latter are found in all peripheral lymphoid tissues and also in the circulating pool of lympocytes. Within their surface membranes, B cells have receptors that allow them to recognize foreign antigenetic determinants. These receptors are immunoglobulin molecules, and in the initial stages of differentiation are generally of the IgM and IgD classes. When stimulated by a specific antigen, in conjunction with appropriate cytokines, these B cells proliferate and secrete antibody. In the earliest stages of differentiation, B lymphocytes lack membrane immunoglobulin (mig). However, these cells begin to express in their cytoplasm the µ chain, which is the heavy (H) chain of IgM. Later they produce the light (L) chain (either kappa [κ] or lambda [λ]) which allows IgM molecules to be expressed on the surface. The binding region on the mig of each cell line is unique in its specificity and is identical to that of the antibody molecule that is to be secreted. This means that at a very early developmental stage, a given cell is locked into its own specificity. This process involves several gene rearrangements. B-cell activation, proliferation, and differentiation require a variety of cytokines. Perhaps the most important in humans is interleukin-2 (IL-2), which seems to play a central role in these events and thus facilitates the production of immunoglobulins of all isotopes. Although other cytokines (e.g., IL-4 and TGF-β) are identified as being able to amplify and modify antibody production, generally they cannot do this unless IL-2 is present. 72. Parçaya göre, IgM moleküllerinin yüzeyde gösterilmesini sağlayan aşağıdakilerden hangisidir? A) Stoplazmadaki derişim B) µ zinciri C) Hafif zincirler D) Salgılama E) Genlerin yeniden düzenlenmesi 73. Parçaya göre, B hücre uyarımında merkezi rolü olan aşağıdakilerden hangisidir? A) IL-2 B) IL-4 C) TGF-B D) Antijen E) mig 74. Parçanın ikinci cümlesinde geçen latter adılı aşağıdakilerden hangisinin yerine kullanılmaktadır? A) Antikorlar B) B lenfositler C) Plazma hücreleri D) Salgılanma E) Son dönem 71. Parçada B hücre reseptörleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmemektedir? A) Yüzey membranındadırlar. B) Plazma hücresinde de bulunurlar. C) İmmün globülin moleküllerdir. 75. Parçanın beşinci cümlesinde geçen in conjunction with ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Öncelikli olarak B) Peşinden C) Birer birer D) Beraberce E) Karşılıklı D) Farklılaşmanın başında IgD ve IgM sınıfındadır. E) Yabancı antijeni ayırt ederler. 15

16 soruları aşağıdaki parçaya göre A diagnosis of panic disorder is made after a medical etiology for the panic attacks has been ruled out. A variety of cardiovascular, respiratory, endocrine, and neurologic conditions can present with anxiety as the chief complaint. Patients with true panic disorder will often focus on one specific feature to the exclusion of others. For example, 20% of patients who present with syncope as a primary medical complaint have a primary diagnosis of a mood, anxiety, or subtanceabuse disorder, the most common being panic disorder. The differential diagnosis of panic disorder is complicated by a high rate of comorbidity with other psychiatric conditions, especially alcohol and benzodiazepine abuse, which patients initially use in an attempt at self-medication. Some 75% of panic disorder patients also satisfy criteria for major depression at some point in their illness. When the history is nonspecific, physical examination and focused laboratory testing must be used to rule out medical anxiety states, such as those resulting from pheochromocytoma, thyrotoxicosis or hypoglycemia. Electrocardiogram (ECG) and echocardiogram may detect some cardiovascular conditions associated with panic, such as paroxysmal atrial tachycardia and mitral valve prolapse. 78. Parçaya göre, panik hastalarının büyük çoğunluğu aşağıdakilerden hangisinin belirtilerini de göstermektedir? A) Majör depresyon B) Tirotoksikoz C) Taşikardi D) Alkolizm E) Hipoglisemi 79. Parçanın ikinci cümlesinde geçen chief sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sıra dışı B) Özel C) Belli başlı D) Ayrıntılı E) Farklı 76. Parçaya göre, anksiyete aşağıdaki sistem hastalıklarının hangisinde başlıca şikayet değildir? A) Kalp damar B) Endokrin C) Solunum D) Sinir E) Sindirim 77. Parçada senkop ile gelen hastaların % 20 sine konulan tanılar içinde en yaygın olanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Depresyon B) Davranış bozukluğu C) Madde bağımlılığı D) Panik hastalık 80. Parçanın beşinci cümlesinde geçen attempt sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Çözüm B) Başarı C) Fırsat D) Girişim E) Olasılık E) Anksiyete 16

17 soruları aşağıdaki parçaya göre Varicella (chickenpox) is a highly contagious disease. After continuing household exposure, as would occur in a family, almost all susceptibles are infected. The subclinical attack rate is believed to be no more than 4%. The results of nonhousehold exposure are less certain. Chickenpox may be most contagious the day prior to the onset of rash. Chickenpox is contagious for no more than 5 days after the apperance of the first lesion. Children may return to school at this time or earlier when the lesions are crusted. The incubation period is usually about 14 days. Ninety nine per cent of the cases occur 10 to 20 days following exposure. The disease is known to be spread by direct contact. Airborne spread also has been demonstrated, most notably in hospitals. Nosocomial spread of varicella has been well documented. Most cases of chickenpox occur in childhood. Most children contract chickenpox either in day care situations or shortly after they enter school. 83. Parçaya göre, hangi durumda varisella olan çocuklar daha erken okula dönebilirler? A) İzolasyon sağlanırsa her zaman B) Belirtiler oluştuktan bir hafta sonra C) Kuluçka dönemini bitirince D) Yaralar kabuk tuttuktan 5 gün sonra E) Yaralar kabuk tutunca 84. Parçada varisellanın bulaşmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmemiştir? A) Hastane ortamında bulaşabilir. 81. Parçada varisella nasıl bir hastalık olarak nitelendirilmiştir? A) Nadir görülen B) Çok bulaşıcı C) Hastane bakımı gerektiren B) Doğrudan temasla geçer. C) Hava yoluyla da bulaşır. D) Hastalığı geçirmemiş yetişkinlere özellikle bulaşır. E) Çocuklara çoğunlukla okulda bulaşır. D) Erişkinlerde görülen E) Yavaş gelişen 82. Parçaya göre, varisellanın kısıtlı bulaşıcılık süresi aşağıdakilerden hangisidir? A) Kuluçka dönemi B) Döküntünün olduğu 14 gün C) Belirtiler sürdükçe 85. Parçanın beşinci cümlesinde geçen onset sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Başlama B) Yayılma C) Gelişme D) İyileşme E) Artma D) İlk lezyondan sonraki ilk 5 gün E) Etkene mâruz kaldıktan sonraki 10 gün 17

18 soruları aşağıdaki parçaya göre Axonal pathology has recently been stressed as a cause of neurologic disability in multiple sclerosis (MS). In cerebral MS lesions, the number of transected axons correlates with the degree of inflammation and occurs from disease beginning. In spinal cord lesions from patients with long disease duration, total axon numbers can be reduced by as much as 80%. Axonal damage in MS is also indicated by in vivo MRS data describing reduced levels of the neuron-specific marker N-acetyl aspartate (NAA) in MS brains. Decreases in MRSmeasured brain NAA in patients with MS correlate with increased disability and disease duration. In chronic MS lesions, decreased NAA correlates with axonal loss. CNS axons rapidly undergo irreversible degeneration distal to the site of transection. In contrast, the myelin internodes that surround these distal degenerating axons can persist for years after the injury, and may appear normal histologically or on MRI scans. Reduced NAA has been observed in regions of MS brain that appear normal by conventional MRI, but the explanations for this finding has not been established yet. It is possible that NAA reductions in normal-appearing white matter (NAWM) represent axonal degeneration distal to the MS lesion. Consistent with this explanation is decreased axonal densities by 19 to 57% in NAWM from patients with secondary progressive MS (SP- MS). However, NAA alterations remote from MS lesions can terminate with time, indicating that reduced NAA may also reflect reversible axonal dysfunction or metabolic changes due to CNS inflammation. 87. Parçada histolojik veya MRI ile incelemede normal göründüğü söylenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Düğümler arası myelin B) Dejenere aksonlar C) Yangılı bölgeler D) Distal aksonlar E) Omurilik dokusu 88. Parçada hangi bulgunun açıklanmasının henüz yapılamadığı söylenmektedir? A) Myelin tabakasının NAA azalmasına paralel kaybı B) Normal olan beyaz maddenin MS lezyonlarının gerisinde kalması C) Akson yoğunluğunun sekonder progresif bölgede azalmış olması D) MS deki akson dejenerasyonunun yavaş ilerlediği E) MS li beyin bölgelerinde NAA azalmasının MRI ile normal görünmesi 89. Parçaya göre, tersinir akson işlev kaybını gösteren aşağıdakilerden hangisidir? A) MRI bulguları B) Metabolik değişimler C) Merkezi sinir sisteminde yangı D) NAA değişimlerinin durması E) Histolojik veriler 86. Parçada MS deki akson hasarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmemektedir? A) NAA azalması ile belirlenebilir. B) Biyokimyasal yolla belirlenemez. C) Hastalığın başlangıcından itibaren oluşur. D) Enflamasyonla ilişkilidir. E) Toplam akson sayısının % 80 i azalabilir. 90. Parçanın on birinci cümlesinde geçen Consistent ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sabit B) Uyumlu C) İlişkin D) Göreceli E) Yönelik 18

19 soruları aşağıdaki parçaya göre Infection with the hepatitis C virus (HCV) accounts for approximately 20% of cases with acute hepatitis, 70% of chronic hepatitis, 40% of end-stage cirrhosis, 60% of hepacellular carcinoma, and 30% of liver transplantations. Interferon (IFN)-α/ribavirin combination therapy of chronic hepatitis C is successful in only 40% of patients, expensive and associated with significant side effects. Therefore, the design of efficient vaccines to prevent new chronic infections and to treat them is urgently needed. Whereas neutralizing antibodies that convey long-lasting protection against infections with different HCV strains have not been identified, clearance of acute HCV infection has been reported to be associated with a vigorous cellular immune response against nonstructural HCV proteins. In particular, HCV-specific cytotoxic CD8 + T cells (cytotoxic T lymphocytes[ctls]) that recognize intracellularly synthesized antigens on major histocompatibility complex (MHC) class I molecules are thought to be key effector cells to control the infection and persist for decades after recovery. 93. Parçada HCV enfeksiyonuna verilen bağışıklık cevabının neye karşı olduğundan söz edilmektedir? A) MHC moleküllerine B) Yapısal olmayan HCV proteinlerine C) Farklı HCV türlerine D) HCV yüzey moleküllerine E) Viral antijenlere 94. Parçada uzun süre kalıcı olduğundan söz edilen aşağıdakilerden hangisidir? A) Hücresel bağışıklık B) HCV proteinleri C) MHC molekülleri D) DNA aşıları E) CTL ler 91. Parçada sözü edilen Interferon-α/ribavirin tedavisi hepatit C hastalarının yüzde kaçında başarılı olmaktadır? A) 20 B) 30 C) 40 D) 60 E) Parçada aşağıdakilerden hangisinin acilen gerekli olduğundan söz edilmektedir? A) Yeni ilaçlar araştırılmasının B) Antikor üretilmesinin C) Hepatit C virüsünün tiplendirilmesinin 95. Parçanın ilk cümlesinde geçen accounts for ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Yansıtır B) Sorumludur C) Bağımlıdır D) Bulunur E) Etkiler D) Etkin aşılar hazırlanmasının E) Bağışıklık sisteminin uyarılmasının 19

20 soruları aşağıdaki parçaya göre Zoonoses are most simply defined as human infections derived from animals. There are approximately 200 different infectious agents that cause disease in humans and fulfill the definition of a zoonosis. Man s so-called best friend, the dog has been targeted as facilitating the transmission of more than 50 different infectious agents. The risk of developing a zoonosis is increased by direct animal contact, insect bites, contact with previously infected human blood products, and contact with and ingestion of infectious agents transmitted by animalcontaminated water and insufficiently cooked meat, eggs, dairy products, fish and shellfish. Raw shellfish are the garbage filters of the ocean and can transmit at least 25 different infectious or toxic illnesses to humans. Immunocompromised hosts such as splenectomized patients, transplant patients, and AIDS patients, as well as pregnant women and their fetuses, are at high risk of developing clinical disease when exposed to these various infectious agents. 98. Parçada okyanusların çöp filtresi olarak nitelenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Karides B) İstakoz C) Kabuklu deniz hayvanları D) Su yengeci E) Keseli balıklar 99. Aşağıdakilerden hangisi, parçada enfeksiyon ajanlarına mâruz kaldığı takdirde klinik hastalık riski taşıdığı söylenen gruplardan biri değildir? A) Gebeler B) Böbreği alınmış olanlar C) Fetuslar 96. Parçada, zoonoz riskini artıran durumlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır? D) AIDS hastaları E) Organ nakli yapılmış olanlar A) Enfekte olmuş kan ürünleriyle temas B) Hayvanlarla doğrudan temas C) Böcek ısırmaları D) Hava yoluyla bulaşma E) Hayvanlar tarafından kirletilmiş suyla temas 100. Parçanın beşinci cümlesinde geçen can transmit ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Arttırabilir B) Engelleyebilir C) Kolaylaştırabilir D) Bulaştırabilir 97. Aşağıdakilerden hangisi parçada, yeterince pişmeyince zoonoz riskini artırdığı söylenen ürünlerden biri değildir? E) Koruyabilir A) Et B) Yumurta C) Süt ürünleri D) Balık E) Tavuk TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 20

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

KARACİĞER METASTAZLARINDA ROBOTİK STEREOTAKTİK BEDEN RADYOTERAPİSİ

KARACİĞER METASTAZLARINDA ROBOTİK STEREOTAKTİK BEDEN RADYOTERAPİSİ KARACİĞER METASTAZLARINDA ROBOTİK STEREOTAKTİK BEDEN RADYOTERAPİSİ K.Engin, N.Küçük, T. Enünlü, H. Ayata, C.Ceylan, A.Kılıç, M.Güden Özel Anadolu Sağlık Merkezi Urok-2012 AMAÇ Karaciğer metastazlarında

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GEÇİRİLMİŞ GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE ANJİOPOETİN BENZERİ PROTEİN-2 ( ANGPTL-2

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi?

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi? GEBELİKTE HEPATİT Gebelik ve hepatit Gebelik ve hepatit iki ayrı durumu anlatır. Birincisi gebelik sırasında ortaya çıkan akut hepatit tablosu, ikincisi ise kronik hepatit hastasının gebe kalmasıdır. Her

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri...

Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri... Kanser Nedir? Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri... Kanser, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından birisi. Sık görülmesi ve öldürücülüğünün yüksek olması nedeniyle de bir halk

Detaylı

Dünyada ve Türkiyede Hepatit B ve Hepatit C Epidemiyolojisi. Dr Meral Sönmezoğlu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi

Dünyada ve Türkiyede Hepatit B ve Hepatit C Epidemiyolojisi. Dr Meral Sönmezoğlu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Dünyada ve Türkiyede Hepatit B ve Hepatit C Epidemiyolojisi Dr Meral Sönmezoğlu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi EKMUD İstanbul Günleri 1 Mart 2016 Kronik hepatit B ve C Kronik hepatit B ve C dünyada önemli

Detaylı

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük Özellikleri Major ve minor tükürük bezlerinden salınır Günlük sekresyon

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

AF nin Ekonomik Yükü ve Türkiye. Dr. Yücel BALBAY, FACC, FESC

AF nin Ekonomik Yükü ve Türkiye. Dr. Yücel BALBAY, FACC, FESC AF nin Ekonomik Yükü ve Türkiye Dr. Yücel BALBAY, FACC, FESC AF ekonomik yükünün bileşenleri AF sıklığı AF sıklığındaki değişim AF de tanı konulmasındaki zorluklar AF tedavisi AF nin tedavi edilmemesi

Detaylı

İnfluenza A VİROLOJİ-EPİDEMİYOLOJİ. Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ

İnfluenza A VİROLOJİ-EPİDEMİYOLOJİ. Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ VİROLOJİ-EPİDEMİYOLOJİ Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ İnfluenza pandemileri H2N2 H2N2 H1N1 H1N1 H3N8 H3N2 Pandemic H1N1 1895 1905 1915 1925 1955 1965 1975 1985 1995 2005 2010 2015 1889 Russian influenza H2N2

Detaylı

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER İLERİ EVRE İN-OPERABL VEYA METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI ALMIŞ HASTALARIMIZDA SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr.Nurgül Yaşar Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştıma Hastanesi Tıbbi

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h)

Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h) Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h) Sağlık Sisteminde Karışıklığa Yol Açabilecek Gelişmeler Bekleniyor Sağlık harcamalarında kısıtlama (dünya

Detaylı

Hepatit B ile Yaşamak

Hepatit B ile Yaşamak Hepatit B ile Yaşamak NEDİR? Hepatit B, karaciğerin iltihaplanmasına sebep olan, kan yolu ve cinsel ilişkiyle bulaşan bir virüs hastalığıdır. Zaman içerisinde karaciğer hasarlarına ve karaciğer kanseri

Detaylı

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor.

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor. Her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen bir solunum yolu enfeksiyonu olan grip, hastaneye yatışı gerektirecek kadar ağır hastalık tablolarına neden olabiliyor. Grip ve sonrasında gelişen akciğer enfeksiyonları

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

karşıt görüş Atriyal fibrilasyonun doğal seyrini durdurmak için erken dönemde ablasyon gerekir

karşıt görüş Atriyal fibrilasyonun doğal seyrini durdurmak için erken dönemde ablasyon gerekir karşıt görüş Atriyal fibrilasyonun doğal seyrini durdurmak için erken dönemde ablasyon gerekir Özgür Aslan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.D. İzmir AF Zirvesi 2013, K.K.T.C AF için

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader OLGU 1 İkinci çocuğuna hamile 35 yaşında kadın gebeliğinin 6. haftasında beş yaşındaki kız çocuğunun rubella infeksiyonu geçirdiğini öğreniyor. Küçük

Detaylı

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 1 2 3 4 ANTİRETROVİRAL TEDAVİ HIV eradiksayonu yeni tedavilerle HENÜZ mümkün değil

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

KANSER TANIMA VE KORUNMA

KANSER TANIMA VE KORUNMA KANSER TANIMA VE KORUNMA Uzm. Dr Dilek Leyla MAMÇU Sunum İçeriği Genel Bilgiler Dünyada ve Ülkemizdeki son durum Kanser nasıl oluşuyor Risk faktörleri neler Tedavi seçenekleri Önleme mümkün mü Sorular/

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

Light Cycler Real Time PCR Teknolojisi ile Faktör V Geninde Yeni Mutasyon Taranması

Light Cycler Real Time PCR Teknolojisi ile Faktör V Geninde Yeni Mutasyon Taranması T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ BĐYOTEKNOLOJĐ ENSTĐTÜSÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Light Cycler Real Time PCR Teknolojisi ile Faktör V Geninde Yeni Mutasyon Taranması Biyolog S. Duygu SANLIDĐLEK Danışman Öğretim Üyesi

Detaylı

NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE. 2007- sonrası. Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE

NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE. 2007- sonrası. Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE 2007- sonrası Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE Nadir hastalık ve yetim ilaç tanımı Ülkemizdeki durum Nadir hastalıkların

Detaylı

Parça İle İlgili Kelimeler

Parça İle İlgili Kelimeler The Human Brain The Human Brain The human brain is a very powerful organ.it controls all parts of the body and allows you to think, feel, move your arms and legs and it helps you stay healthy.the brain

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ Yrd.Doç.Dr. Gülten KOÇ Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim

Detaylı

Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi

Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Ergin AYAŞLIOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Maternal

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

MEME KANSERİ ve ERKEN TEŞHİS. Dr.Koray Öcal Mersin Tıp Fak.Genel Cerrahi AD.Meme-Endokrin Cerrahisi Grubu

MEME KANSERİ ve ERKEN TEŞHİS. Dr.Koray Öcal Mersin Tıp Fak.Genel Cerrahi AD.Meme-Endokrin Cerrahisi Grubu MEME KANSERİ ve ERKEN TEŞHİS Dr.Koray Öcal Mersin Tıp Fak.Genel Cerrahi AD.Meme-Endokrin Cerrahisi Grubu MEME KANSERİ NEDİR? Meme süt bezleri ve burada üretilen sütü meme başına taşıyan kanallardan oluşan

Detaylı

Hepatit C ile Yaşamak

Hepatit C ile Yaşamak Hepatit C ile Yaşamak NEDİR? Hepatit C kan yoluyla bulaşan Hepatit C virüsünün(hcv) neden olduğu bir karaciğer hastalığıdır. 1 NEDİR? Hepatit C virüsünün birçok türü (genotipi ) bulunmaktadır. Ülkemizde

Detaylı

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir?

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir? Suçiçeği Nedir? Su çiçeği varisella zoster adı verilen bir virüs tarafından meydana getirilen ateşli bir enfeksiyon hastalığıdır. Varisella zoster virüsü havada 1-2 saat canlı kalan ve çok hızlı çoğalan

Detaylı

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır.

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. WEİL FELİX TESTİ WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. Riketsiyöz tanısında çapraz reaksiyondan faydalanılır bu nedenle riketsiyaların çapraz reaksiyon

Detaylı

Diyabetik Ayakta Hiperbarik Oksijen Tedavisi

Diyabetik Ayakta Hiperbarik Oksijen Tedavisi IV. UDAIS 5-7 MAYIS 2016, ISTANBUL Diyabetik Ayakta Hiperbarik Oksijen Tedavisi Güncel kanıtlar MESUT MUTLUOĞLU GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Sualtı Hekimliği Ve Hiperbarik Tıp Servisi Diyabetik Ayakta

Detaylı

HEPATİT TARAMA TESTLERİ

HEPATİT TARAMA TESTLERİ HEPATİT TARAMA TESTLERİ Hepatit Tarama Testleri (Hepatit Check Up) Hepatit taraması yaptırın, aşı olun, tedavi olun, kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun. Hepatitler toplumda hızla yayılan ve kronikleşerek

Detaylı

Sheet > > yılda 1 Yılda 1 Yılda yilda 1 Yılda 1 Yılda 1. varsa 20 yaşından. 1-2 yılda 1** 2 yılda 1**

Sheet > > yılda 1 Yılda 1 Yılda yilda 1 Yılda 1 Yılda 1. varsa 20 yaşından. 1-2 yılda 1** 2 yılda 1** KAN BASINCI KOLESTERO L DİYABET DİŞ GÖZ FİZİK MUAYENE KENDİ KENDİNE MEME VE MAMOGRAM PELVİK MUAYENE VE PAP SMEAR 18-39 40-64 >65 18-39 40-64 >65 3-5 Yılda 1 Yılda 1 3-5 yilda 1 Yılda 1 Yılda 1 5 * BMı>25

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Basınç Ülserini Önlemek

Basınç Ülserini Önlemek Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü ve Mölnlycke Health Care işbirliği ile 16 Eylül 2015 tarihinde Acıbadem Üniversitesinde gerçekleşen Basınç Yarası ve Hemşirelik Bakımı konulu seminerde

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Dr. Cem Alhan XVI. Ulusal Kongre, 19-22 Mayıs, Eskişehir Changing patterns of initial treatment selection among medical therapy (MED, yellow line), percutaneous

Detaylı

HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI KİMLERE YAPILIR? HEPATİT B RİSKİ OLAN KİŞİLER

HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI KİMLERE YAPILIR? HEPATİT B RİSKİ OLAN KİŞİLER HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI Hepatit B aşısı bilinen en etkili aşılardan biridir. Hepati B aşısı inaktif ölü bir aşıdır, aşı içinde hastalık yapacak virus bulunmaz. Hepatit B aşısı 3 doz halinde yapılmalıdır.

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ NON RADYOGRAFİK AKSİYEL SPONDİLOARTRİT İLE ANKİLOZAN SPONDİLİT HASTALARININ KLİNİK, RADYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

Parça İle İlgili Kelimeler

Parça İle İlgili Kelimeler Malnutrition Malnutrition Malnutrition is a disorder of your food intake.it occurs when a person eats too little or too much, or has an unbalanced diet.in most cases malnutrition means undernourishment,

Detaylı

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları DOÇ. DR. GÖKÇEN ORHAN Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İSTANBUL Euroscore risk sınflaması STS risk

Detaylı

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI RAPOR BÜLTENİ İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI Tarih: 10/09/2015 Sayı : 8 Dünya Lenfoma Farkındalık Günü 15 Eylül 2015 Hazırlayan Neşet SAKARYA Birkaç dakikanızı ayırarak ülkemizde 2011

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein;

Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein; MYELİN BASİC PROTEİN Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein; Beyin Omurilik Sıvısı içinde Myelin Basic Protein miktarının araştırılmasıdır.

Detaylı

Solunum Sistemi Mikrobiyotası. Dr. Haluk Türktaş Gazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Ankara

Solunum Sistemi Mikrobiyotası. Dr. Haluk Türktaş Gazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Ankara Solunum Sistemi Mikrobiyotası Dr. Haluk Türktaş Gazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Ankara NIH Human Microbiome Project (2007) Microbial communities in healthy controls and asthmatic airways

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 74 adet Toplam 74 adet İngilizce Türkçe Tür 1. with the help -ın yardımıyla with the aid -ın yardımıyla

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 1 Tümör (kanser), Vücudumuzun herhangi bir hücre veya hücre topluluğunun kontrolsüz bir şekilde çoğalması, büyümesi,

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

KANSER NEDIR? TARAMA YÖNTEMLERI NELERDIR? BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KANSER ŞUBE DR.AYŞE AKAN

KANSER NEDIR? TARAMA YÖNTEMLERI NELERDIR? BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KANSER ŞUBE DR.AYŞE AKAN KANSER NEDIR? TARAMA YÖNTEMLERI NELERDIR? BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KANSER ŞUBE DR.AYŞE AKAN 2005 DEN 2030 A DÜNYADA KANSER 7 milyon ölüm 17 milyon 11 milyon yeni vaka 27 milyon 25 milyon kanserli kişi

Detaylı

Cerebral palsy is the most common cause of physical dis- ability in children.

Cerebral palsy is the most common cause of physical dis- ability in children. 1 Cerebral palsy is the most common cause of physical dis- ability in children. (common/prevalent/widespread : yaygın neden disability/invalidity : yeti yitimi) cause/reason/factor: Cümle değerlendirmelerimizi

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Perinatal dönemde herpesvirus geçişi. Virus Gebelik sırasında Doğum kanalından Doğum

Detaylı

KORDON KANINDAKİ KÖK HÜCRELERİ Klinikte kullanımı

KORDON KANINDAKİ KÖK HÜCRELERİ Klinikte kullanımı KORDON KANINDAKİ KÖK HÜCRELERİ Klinikte kullanımı Imagination is more Important than knowledge Albert Eistein Jm jj Semenderler Deniz Yıldızı Embriyonik kök hücre 1980 Fare Embriyonik

Detaylı

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK Gebelik ve Enfeksiyonlar Prof.Dr. Levent GÖRENEK Olgulara Yaklaşım 2 1. TORCH grubu enfeksiyon etkenleri nelerdir? Toxoplasmosis Other (Sifiliz, Varicella zoster ) Rubella Cytomegalovirus Herpes simplex

Detaylı

GEBELİKTE SİFİLİZ. Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

GEBELİKTE SİFİLİZ. Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği GEBELİKTE SİFİLİZ Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği SİFİLİZ TANIM T.pallidum un neden olduğu sistemik bir hastalıktır Sınıflandırma: Edinilmiş (Genellikle

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 72 adet Preposition 2 adet Toplam 74 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak

Detaylı

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Prof. Dr. Sabahattin ALTUNYURT Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Perinatoloji BD 2016 İzmir Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte geçirilen

Detaylı

Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi

Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI Dok No: ENF.TL.15 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:Sağlık çalışanlarının iş yerinde karşılaştıkları tehlikeler ve meslek risklerine karşı korumak. 2.0 KAPSAM:Hastanede

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ Sağlık hizmeti veren, Doktor Ebe Hemşire Diş hekimi Hemşirelik öğrencileri, risk altındadır Bu personelin enfeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve hastane

Detaylı

SBR331 Egzersiz Biyomekaniği

SBR331 Egzersiz Biyomekaniği SBR331 Egzersiz Biyomekaniği Açısal Kinematik 1 Angular Kinematics 1 Serdar Arıtan serdar.aritan@hacettepe.edu.tr Mekanik bilimi hareketli bütün cisimlerin hareketlerinin gözlemlenebildiği en asil ve kullanışlı

Detaylı

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili;

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; KORONER RİSK TESTİ Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; Koroner kalp hastalıklarına yol açan kolesterol ve lipit testleridir. Koroner risk testleri

Detaylı

Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar. bir sağlık sorunu. Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye

Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar. bir sağlık sorunu. Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar bir sağlık sorunu Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye NADİR HASTALIK Prevalansı 1/2000 den az olan hastalıklar NADİR

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 1 I S L 8 0 5 U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 2 0 1 2 CEVAPLAR 1. Tekelci bir firmanın sabit bir ortalama ve marjinal maliyet ( = =$5) ile ürettiğini ve =53 şeklinde

Detaylı

MULTİPL SKLEROZ(MS) Multipl Skleroz (MS) genç erişkinleri etkileyerek özürlülüğe en sık yolaçan nörolojik hastalık

MULTİPL SKLEROZ(MS) Multipl Skleroz (MS) genç erişkinleri etkileyerek özürlülüğe en sık yolaçan nörolojik hastalık MULTİPL SKLEROZ(MS) Multipl Skleroz (MS) genç erişkinleri etkileyerek özürlülüğe en sık yolaçan nörolojik hastalık MS Hasta Okulu 28.05.2013 Multipl skleroz (MS) hastalığını basitçe, merkezi sinir sistemine

Detaylı

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI UZMANLIK

Detaylı

Grip Aşılarında Güncel Durum

Grip Aşılarında Güncel Durum Grip Aşılarında Güncel Durum Kenan HIZEL Gazi Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Sunum içeriği Aşı içeriği ve aşı çeşitleri Aşı endikasyonları, etki ve etkinlik Riskli gruplarda durum

Detaylı

Kalp Nakline Özel Enfeksiyonlara Yaklaşım. Dr. Özlem Kurt Azap Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Kalp Nakline Özel Enfeksiyonlara Yaklaşım. Dr. Özlem Kurt Azap Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Kalp Nakline Özel Enfeksiyonlara Yaklaşım Dr. Özlem Kurt Azap Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sunum Planı ØVDS enfeksiyonları ve kalp nakli ØKalp naklinde

Detaylı

TÜBERKÜLOZ. Verem; TB; TBC; Tüberküloz nasıl yayılır? Tüberküloz şikayetleri nelerdir?

TÜBERKÜLOZ. Verem; TB; TBC; Tüberküloz nasıl yayılır? Tüberküloz şikayetleri nelerdir? TÜBERKÜLOZ Verem; TB; TBC; Hava yoluyla yayılan bulaşıcı akciğer hastalığıdır. Akciğer dışında kemik, lenf bezleri, böbrek, beyin zarları gibi diğer organları da tutabilir. Tüberküloz bakterisi Mycobacterium

Detaylı

Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu KLİMİK AYLIK TOPLANTISI 19 KASIM 2015, İSTANBUL

Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu KLİMİK AYLIK TOPLANTISI 19 KASIM 2015, İSTANBUL Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu KLİMİK AYLIK TOPLANTISI 19 KASIM 2015, İSTANBUL ABR antimikrobiyal ilaçların kullanımı ile artan doğal bir süreçtir Dirençli kökenler yayılarak varlıklarını sürdürür Günlük kullanımdaki

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Neoadjuvant Kemoterapi

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Neoadjuvant Kemoterapi Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Neoadjuvant Kemoterapi Prof. Dr. Hakan Bozcuk Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Antalya Plan } KHDAK da kemoterapinin lokal tedavilere

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde(KHDAK) Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde(KHDAK) Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde(KHDAK) Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji KHDAK Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Gleason Derecelendirme Sistemi 1960 lar Dr Gleason 1920-2008 40 yılda Prostat kanserinde neler değişti? serum PSA (tarama programları) Tümörler lokal

Detaylı

WEEK 4 BLM323 NUMERIC ANALYSIS. Okt. Yasin ORTAKCI.

WEEK 4 BLM323 NUMERIC ANALYSIS. Okt. Yasin ORTAKCI. WEEK 4 BLM33 NUMERIC ANALYSIS Okt. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi BLM33 NONLINEAR EQUATION SYSTEM Two or more degree polinomial

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI VEREM (TÜBERKÜLOZ) NEDİR? Verem hastalığı; verem mikrobunun solunum yolu ile alınmasıyla oluşan bulaşıcı bir

Detaylı

Pandemik İnfluenza A H1N1 ve Korunma Yolları

Pandemik İnfluenza A H1N1 ve Korunma Yolları 15.10.2009 Pandemik İnfluenza A H1N1 ve Korunma Yolları Doç. Dr. Önder Ergönül Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Influenza A Virüsleri: sleri:1889-19771977

Detaylı

Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri

Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri Sağlık kuruluşları hizmet, eğitim, araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü kompleks yapılardır. Bu nedenle, sağlık çalışanlarının iş yerinde karşılaştıkları

Detaylı

Hastalık Hepatit C virüsü taşıyan kişilerden temas yoluyla bulaşır. En çok bulaşma yolu:

Hastalık Hepatit C virüsü taşıyan kişilerden temas yoluyla bulaşır. En çok bulaşma yolu: HEPATİT C Non A Non B Hepatit; Hepatit C viral bulaşıcı karaciğer iltihabıdır. Hepatit C virüsü ile meydana gelir, aşısı yoktur. Hepatit C virüsü bulaşırsa büyük oranda kronikleşir. Kronik Hepatit C karaciğer

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

MENOPOZ. Menopoz nedir?

MENOPOZ. Menopoz nedir? MENOPOZ Hayatınızı kabusa çeviren, unutkanlık, uykusuzluk, depresyon, sinirlilik, halsizlik şikayetlerinin en büyük sebeplerinden biri menopozdur. İleri dönemde idrar kaçırma, kemik erimesi, hipertansiyona

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Ergenin yaşına, gelişim düzeyine uygun Bireysel, kültürel ve sosyoekonomik farklılıklara

Detaylı

Arýza Giderme. Troubleshooting

Arýza Giderme. Troubleshooting Arýza Giderme Sorun Olasý Nedenler Giriþ Gerilimi düþük hata mesajý Þebeke giriþ gerilimi alt seviyenin altýnda geliyor Þebeke giriþ gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartý hatasý

Detaylı

Metamorphism and Metamorphic Rocks

Metamorphism and Metamorphic Rocks Metamorphism and Metamorphic Rocks Metamorphic rocks (from the Greek meta, change and morpho, shape ) constitute the third major group of rocks. They result from the transformation of other rocks by metamorphic

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı