KONYA METROPOLITAN ALAN NİRENGİ AĞININ GPS YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ ÇALIŞMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONYA METROPOLITAN ALAN NİRENGİ AĞININ GPS YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ ÇALIŞMALARI"

Transkript

1 KONYA METROPOLITAN ALAN NİRENGİ AĞININ GPS YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ ÇALIŞMALARI Yrd. Doç. Dr. Ali ERDİ S.Ü.Müh.Mim. Fak. Araziye dayalı tüm mühendislik projelerinde, kadastro ve imar çalışmalarında güvenilir bir jeodezik ağ vazgeçilmez altlık niteliğindedir. Konya kenti için iki ana nirengi ağı 1962 yılında imar çalışmalarına altlık olmak üzere tesis edilmiş ve ha'lık bir alanın haritası yapılmıştır. Kentin genişlemesiyle birlikte yeni nirengi noktaları tesis edilmiş ve bu noktaların konumları daha önceki noktalara dayalı olarak hesaplanmıştır. Buna bağlı olarak kent merkezinden uzaklaştıkça nokta konumlanndaki hatalar da büyümüştür. Bu şekilde genişletilen ağ kadastro ve imar çalışmalarına altlık olmaktan uzak duruma gelmiştir. Bu olumsuzluğu giderebilmek ve haritacılıkta yeni tekniklerin kullanımına bir öncülük yapabilmek amacı ile, Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeodezi ve Potogrametri Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ferruh YILDIZ, Yrd. Doç. Dr. Cevat İNAL ve Yrd. Doç. Dr. Ali ERDİ'den oluşan çalışma grubu bir araştırma projesi başlatmışlardır. Araştırma projesi, Selçuk üniversitesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Kadastro teşkilatının ortak çalışmaları ie somut ve tescil edilecek bir projeye dönüştürülmüştür. Bu amaçla Büyükşehir belediyesi taarfından yaklaşık 30 kmx40 km lik bir alanda 40 tanesi ana nirengi (üçüncü deıece sıklaştırma noktası olmak üzere) 249 noktalı bir nirengi çalışması ihale edilmiş, nirengi tesisleri ve kontrolü mevcut yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılmış ve System) yöntemi ile ölçmeler yapılarak ve koordinatlandırılmıştır. Bilindiği gibi GPS sayesinde, klasik yöntemlere göre daha duyarlı, daha hızlı ve daha ekonomik olarak nokta koordinatlandırmak mümkündür. Çalışma alanındaki 40 noktalı ana nirengi ağının, WQS-84 (World Geosantric System-84) datumundaki dengelenmesi sonucu, relatif karesel ortalama ağ duyarlılığı ppm (1 ppm) elde edilmiştir. Ağın tamamının (249 noktalı) dengelenmesi sonucu relatif karesel ortalama hata ağ duyarlılığı 2.30 ppm olarak bulunmuştur. ED-50 (European Datum-50) datumundaki dengeleme sonucu bulunan relatif karesel ortalama ağ duyarlılığı 7.63 ppm'dir. Ortametrik yükseklik hesabı için, yüksekliği bilinen noktalar (toplam 12 adet) kullanılarak 2. derece bi-quadratik geçirilerek yüksekliği bilinen noktaların çevrelediği alandaki diğer noktalara ortametrik yükseklik verilmiştir. Çalışmada çift frekanslı 3 adet Trimble 4000 SSE Geodetic System Surveyor ile 2 adet Topcon Turbo-S2 GPS alıcıları kullanılmıştır. GPS, hassas konum belirlenmesinde vazgeçilmez bir teknik olarak günlük yaşamımıza girmiş bulunmaktair. Bu yöntemde noktaların yatay konumlan ile birlikte yükseklikleri de belirlendiğinden, klasik ölçmelere göre daha ekonomiktir. Konya metropoliten alanda (30 kmx40 km) beş alıcı kullanılarak yapılan GPS ölçmeleri 13 gün gibi kısa bir zamanda tamamlanmıştır. Klasik yöntemlerde açı ve kenar ölçerek bu kadar kısa bir zamanda ölçme çalışmalarını bitirmenin imkansızlığı ortadadır. Her türlü hava şartlarında

2 gece ve- gündüz 24 saat ölçü yapma imkanı vardır. Bu sistemle baz uzunluğuna ve uydu sayısına bağlı olarak birkaç saniyelik ölçüden, 1-2 saatlik ölçüye varan sürelerde kontrol noktalarını 2x10" mertebelerinde koordinatlan- dırmak mümkündür. GPS ölçmeleri sırasında alıcı ile uydu arasında gökyüzü görüşünü engelleyen bina ağaç vb. bir engelin olmaması da bir gerekliliktir. Projede elde edilen sonuçlar ülkemizde daha önce yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlara yakınlık göstermektedir. WGS-84 datumundaki dengeleme sonucu relatif koh (karesel ortalama hata) ağ duyarlığı olarak elde edilen 2.30 ppm ve ED-50 datumunda elde edilen 7.63 ppm'lik duyarlık, Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliğinde üçüncü derece sıkalt dereceden nirengi noktaları için öngörülen limitlerin çok altındadır. Konya Metropoliten Alan Nirengi Ağı Türkiye'de sivil haritacılıkta gerçekleştirilen bu boyutlardaki sayılı GPS uygulamalarından birisini oluşturmuştur. Bu projede dünyada yaygın olarak kullanılan GPS tekniğinin statik ve hızlı-statik yöntemleri kullanılmış ve başarıyla sonuçlandırılmıştır. Bu çalışma ile Konya metropolitan alanında, ülke koordinat sistemine bağlı ve konumları yeterli doğrulukta belirlenmiş 249 adet ni rengi noktası oluşturulmuştur. Bu noktalar araziye ilişkin tüm ça lışmalara altlık olabilecek ni teliktedir. Söz konusu alanda ya pılan haritacılık çalışmalarında hemen kullanılmaya başlanmıştır. Projenin teknik, müşavirlik ve kont rollük hizmetlerini Selçuk Üni versitesi 95/107 nolu proje ele manları üstlenmiş ve sonuçlandırmıştır. Kaynaklar YILDIZ, F., İNAL, C. ve ERDİ, A1996, "Konya Metropoliten alan nirengi ağının GPS yöntemiyle belirlenmesi", S.Ü. Araştırma Fonu, Proje No: 95/107, Konya.

3 ÜZÜNTÜLERİMİZ - KAYIPLARIMIZ Tahir ÖZDİL 1950 Akşehir/KONYA ilk ve orta öğrenimini Akşehir'de tamamladı arasında KTÜ'de Jeodezi öğrenimi görerek Y. Müh. oldu. Konya SÜ'ne uzman olarak girdi. Daha sonra asistan ve Öğr. Gör. oldu. 1976'da kısa dönem askerlikten sonra 'da ITC'de şehircilik diploması aldı. 1981'de KTÜ'ye asistan olarak girdi. 1983'de doktora (Tansuğ) yaptı ve aynı yıl Yrd. Doç. oldu. 1985'de 1402 sayılı yasa ile üniversiteden ayrılarak serbest hayata atıldı yılına kadar özel sektörde çalıştı yılında izmir Kadastro Müdürlüğünde göreve başladı. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının 31. Dönem ( ) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunan sayın ÖZDİL tarihinde vefat etti. Nevzat ILGAR 1943 Arpaçay/ KARS İlk ve orta öğrenimini Arpaçay'da tamamladı yılında Kadastro Lisesi'nden mezun oldu yılında I.Y.T. Okulu'ndan harita mühendisi olarak bitirdi yılında yüksek lisansını ta mamladı. D.S.İ. Gn. Md.de görev yaptı. Serbest olarak çalışmaktaydı. Harita Müteahhitleri Derneği Başkanlığı görevini de yürütmekte olan Sayın ILGAR tarihinde aramızdan ayrıldı. J v. H. Ercan ÖĞÜT 1963-ADANA İlk ve ortaöğrenimini Adana'da tamamladı. Akdeniz Üniversitesi M.Y. Okulundan mezun oldu yılında Yıldız Teknik Üniversitesini bitirdi. B.Ü.'de 1 yıl master eğitimi gördü. Antalya Kepez Elek. A.Ş. Kamulaştırma şefi olarak görev yapmaktaydı. Görev sırasında Alanya-Manavgat karayolunda tarihinde geçirdiği trafik kazasındavefat etti. Evli olan sayın ÖĞÜT çok yakın süreçte baba olcaktı. Seima ÇİÜNGlROĞLU (TAŞDEMİR) 1957-TRABZON İlk ve orta öğrenimini Trabzon'da tamamladı 1990 yılında K.T.Ü. Jeodezi ve Fotogrametri Müh. bölümünden mezun oldu. Meslektaşımız Muzaffer Çilingiroğlu ile evli olan Sayın Selma Özçilingiroğlu 19 Şubat 1996 tarihinde vefat etmiştir. İsmail ÖZBAL Uşak İlk ve ortaöğrenimini Uşak'ta tamamladı yılında Yıldız Teknik okulundan mezun oldu. İller Bankası Gn. Md. Harita Dairesi Bşk.lığı' ndan Başkan Yardımcısı olarak emekli olan Sayın ÖZBAL serbest çalışmakta iken tarihinde vefat etti. Vefat eden üyelerimize tanrıdan rahmet diler, yakınlarına ve meslektaşlarımıza başsağlığımızı iletiriz. ' %

4 iletişim Tel-fax: Ankara. J.,'.). -* 1 HCEÜN KORKUYA FAYDASI VAR Özlem ÇELİK Önce düşün, sonra yaşa (Yaptıklarından pişman olma) İnsanların, seni sen olarak seçmeleri için onları özgür kıl. (Kendini saklama) Kaçma yerine kovalamayı öğren. (Çünkü bu bir çember) Sorgulamaya sonuçtan önce, nedenlerden başla. Yaşamı bağımlılıkların için değil, yaşamaya değer bulduğun için yaşa. Zamansızlıktan yakındığın zamanların bile boşa geçmesine üzül. Yaşamdaki yanlışlara suçlu aramak yerine aynaya bak. Yalnız kalmaktan değil, yanlış yapmaktan kork. Yaşlanmaktan değil, yanlış yapmış olmaktan kork. Verdiğin her ödünün, sana baskı olarak geri döneceğini unutma. Bencilliklerinin arkasına gizlenip sızlanma. Yapacaklarını beğenilmek için değil, kendin için yap. Geç kalmaktan kork ama hiç-birşey için de geç olmadığını unutma. Düşünmekten korkmak yerine, düşünecek şey olmadığını sanmaktan kork. Savunmadığın şeylerin arkasına sığınmakla, onları savunanlarla Türkiye de bir edebiyat dergisi var! birlikte olamazsın. Haziran Sayısı: Ahmet Yıldız: "Bir fenomen:orhan Pamuk", Taner Ay: "Unabomber Aslında John VVayne'dır", Ali Yüce, Muzaffer Buyrukçu, Cem Savran, Küçük İskender, Feridun Andaç, Ayten Mutlu Koray Feyiz, Hayati Baki, Nil Kara, Özcan Yalım, Hakan Şenooak... KARABASAN Özlem ÇELİK Bir gün eğer yaşam denizinin içinden başımı kaldırıp yaşamın ta kendisine baktığımda göreceklerimin beni korkutmasından korkuyorum. Hani o samimiyet adı altında söylenen belki bir yalan, belki bir beni ilgilendirmez noktası. Yaşlanırken sıradanlıklara sığdırıp, konuşurken güldüğümüz bir espirinin o anda bir masal canavarı gibi bana saldırmasından korkuyorum. Yaşam denizinin içindeyken, tıpkı büyük şehir temposuna alışmış ve biraz da makineleşmiş şekilde yaşarken, başımı kaldırdığımda kasabadan gelmiş birinin ürkekliği kalıyor bedenimi. Bu korkulara, yani gerçek sanılarak yaşananlara biraz dışarıdan bakmayı başardığımda, korkularımın bana ait olduğunu ve bunlardan ancak benim beni kurtarabileceğimi biliyorum. Biliyor musunuz; ben olduğumu savunurken aslında bana verilen rolü oynuyorum. En kötüsü de özgürlüğü savunurken, özgür olmanın bana yükleyeceği sorumluluklardan korkuyorum. Ya sen (benim sevgili arkadaşım). Her şeyi paylaştığımızı sanarak, birbirimize sevgiler sunduğumuz arkadaşım. Biliyorum ikimizin de birbirimiz için yapamayacağı hiçbir şey yok değil mi? Hatta canımızı bile ve

5 rebiliriz. Hatırlıyor musun, geçenlerde ben iyi gözükmüyordum. Hatta çirkindim, makyajım fazla kaçmış, kıyafetim kötüydü. Sen (benim sevgili arkadaşım), benim güzel olduğumu ve iyi göründüğümü söyleyip moralimi düzelttin. Sonra senin o kısıtlı zamanına sığınarak ne kadar güldük, eğlendik değil mi? Ama başımı biraz kaldırdığımda, o gün bile beni korkuttu biliyor musun. Çünkü sen de bana yalan söylemiştin. Oysa benim için canını verebilecekken; bir saatini ayırıp o sihirli sorulardan sormadın. Neden, ne oldu, neyin var, niye demedin. Biliyordun ki bu sorulan sorarsan problem artık benim değil, ikimizin olacaktı. Buraya kadar düşündüklerimin hepsi bir rüya biliyor musununuz. Tabii bu gürültüde, bu koltukta içim geçerse başka ne olabilirdi ki. Yaşamın içi, yaşamın dışı (başımı kaldırıp bir yerlere bakmak), samimiyet vb. saçma sapan şeyler gördüm, üstelik en sevgili arkadaşımı bile bunlara alet ettim. O inşanın tek derdi sanki benim. İşini mi düşünsün, akşama gideceği misafirliği mi, yoksa ay başında ödenecek taksitlerini mi? Sanki o istemez mi, zamanı olsa beni sorgulayıp, problemlerimi öğrenip, çözüm üretmeyi. Affet beni ey sevgili arkadaşım, rüya bile olsa seni bir an böyle gördüğüm için. Bu kötü bir rüyaydı. PEKİ YA DEĞİLSE?

6 I'., 1,! :ı SOLDAN SAĞA Orantılı, uygun - Asit 2- Evrensel - Kuzeybatı Kafkasya'da yaşayan bir halk 3- Çoğalma, artma - Eksiklik, kusur - Bizmut'un simgesi 4- Baba - KİT Kuruluşu - Argon'un simgesi 5- Dışarıdan gelen etkiyi alabilme gücü - Bir ola yın meydana geldiği zaman - Arapçada ben 6- Lübnan'ın plaka işa reti - Valide - Neodyum'un imgesi 7- Bir kamu kuruluşunun ilk harfleri - İspanya'nın plaka işareti - Çinlilerin uzunluk ölçüsü - Dü zeltme amacıyla ya pılan değiştirme. 8- Sümer tanrısı - Top lama - Boyun bağı 9- isimlerin yüzeyleri ara sında kalan her nokta -

7 Solmamış pörsümemiş - en iyi bilen yetenekli 10- Anılacak değer, önem - Asalak bir hayvan - İşaret - Yay kirişi 11-7 Mart 1990 yılında öldürülen bir gazeteci - Başına geldiği sıfatın en üstün derecede olduğunu gösterir. 12- Ulu, yüce - Erzincan'ın bir ilçesi. 13- Toplum - İyi, güzel 14- Büyüklük, irilik bakımından şaşılacak durumda olan şey - Matematik 15- Kimi vakit, bazen - Düzgün söz söyleme kolaylığı - Eski dilde ekmek. YUKARIDAN AŞAĞI 1- Artırma - Anahtar 2- Birlik, birleşmiş olma durumu - Kur'an da bir sure adı - Bir göz rengi 3- Güzel santiarın bir dalı -Aç gözlülük, hırs 4- Havvanın batı dillerindeki adı - Halk hekimliği gibi konularda yetki vermek - Yerlere serilen kıl veya yün dokuma 5- Sebep - Uygarlık 6- Ödünç alınan ya da verilen şey - Bir şeyi diğerlerinden ayıklamak - Gizli bir örgüt 7- Nazi Askeri polis örgütü - Posta kutusunu kısaltılması -Cennet 8- Besleme, bakma - Tuzak, hile - İki borunun birbirine birleştiği yer - Eski Mısır'da bir tanrı 9- Gerçekte var olmayan, düşte kalan, hep öyle kalması istenilen - Herhangi bir ruhi süreç veya düşünsel işlevi oluşturan öğelerin bütünü. 10- Açıkça bildirme, duyurma - Boyun eğen - Bir tür halk türküsü 11- Çok kıvrak bir Küba dansı - Bir şey yapmada gösterilen ustalık.12- Akla ve gerçeğe aykırı - İki üç yaşındaki erkek koyun - Güney kafkasyalı bir halk.13- Moroko'nun plaka işareti - Arap ülkelerinde erkeklerin giydiği uzun düz üstlük - Mağaza 14- Rum korsanlarına verilen ad - Rumen para birimi - Evet anlamında kullanılır. 15- Afrika'da bir ülke -İzmir'in bir ilçesi.

8

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI

CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet BÜLBÜL Anabilim Dalı Programı : İnşaat Mühendisliği : Geomatik Tez Danışmanı

Detaylı

HKMO Bülteni * Kasım 2004

HKMO Bülteni * Kasım 2004 HKMO Bülteni * Kasım 2004 rak mezunlarımızın bu konularda daha bilgili olabilmeleri için, Bölümümüzün öğretim planında /er alan Kentsel Alanların Düzenlenmesi ve İmar Uygulama Teknikleri (seçmeli) ders

Detaylı

devredilmiş olan Nirengi, Niüelman oe Trigonometrik Yükseklik Programlarının tanıtım bilgilerini sunuyoruz.

devredilmiş olan Nirengi, Niüelman oe Trigonometrik Yükseklik Programlarının tanıtım bilgilerini sunuyoruz. [anmaktadır. Küreselleştiğimiz iletişim organlarıyla tüm dünya ile ilişkilerimizin geliştiği doğru, tüm dünya ile birlikte bulaştığımız, AİDS'in tüm dünyaya yayıldığı çölleşmenin sonucunda iklim değişikliklerini

Detaylı

harita KENTSEL DÖNÜŞÜM BÜLTENİ Kentsel dönüşüm masaya yatırıldı BURSA TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MAYIS-HAZİRAN 2008 YIL: 8 SAYI:24

harita KENTSEL DÖNÜŞÜM BÜLTENİ Kentsel dönüşüm masaya yatırıldı BURSA TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MAYIS-HAZİRAN 2008 YIL: 8 SAYI:24 harita BURSA TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MAYIS-HAZİRAN 2008 YIL: 8 SAYI:24 İki ayda bir yayınlanır BÜLTENİ Bursa Şubesi Yayınıdır KENTSEL DÖNÜŞÜM Kentsel dönüşüm masaya yatırıldı K HKMO

Detaylı

y ö n e t i-, m i n d e, i arsa, ara- j zi düzen-1 e m e s i vergilendirme benzerinde gibi, kısaca ülke kalkınmasında mesleğimizin

y ö n e t i-, m i n d e, i arsa, ara- j zi düzen-1 e m e s i vergilendirme benzerinde gibi, kısaca ülke kalkınmasında mesleğimizin merkezi, yerel bütün ilişkileri yeni baştan bu anlamda düzenleyen bir yasa tasarısı ile karşı karşıya kalıyoruz. Buna karşı da Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği, gerekli bütün yerlere bu tarihi hatadan

Detaylı

HASTANE İKLİMLENDİRME TESİSATI ve DENETİM ESASLARI*

HASTANE İKLİMLENDİRME TESİSATI ve DENETİM ESASLARI* HASTANE İKLİMLENDİRME TESİSATI ve DENETİM ESASLARI* SUNUCU- Arkadaşlar, merhaba. Hastane Klimaları Panelimize hoş geldiniz. İstanbul Şube Başkanımız Zeki Arslan ı ilk açılış konuşması için davet ediyorum.

Detaylı

CORS-TR VERİLERİYLE BELİRLENEN TÜRKİYE TEKTONİK PLAKA HAREKETLERİNİN GÖRSELLEŞTİRİLMESİ

CORS-TR VERİLERİYLE BELİRLENEN TÜRKİYE TEKTONİK PLAKA HAREKETLERİNİN GÖRSELLEŞTİRİLMESİ TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CORS-TR VERİLERİYLE BELİRLENEN TÜRKİYE TEKTONİK PLAKA HAREKETLERİNİN GÖRSELLEŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Haluk YILMAZ Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Sanayi Yapıları / Endüstri Arkeolojisi

Sanayi Yapıları / Endüstri Arkeolojisi Güneymimarlık T M M O B M M A R L A R O D A S I A D A N A Ş U B E S İ HAZiRAN2012.SAYI8 Sanayi Yapıları / Endüstri Arkeolojisi ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ZİHNİ ALDIRMAZ İLE SÖYLEŞİ Samet KARYALDIZ

Detaylı

Kendi Sesiyle Tekrarlanan Seslerden; Mithat Özsan

Kendi Sesiyle Tekrarlanan Seslerden; Mithat Özsan Kendi Sesiyle Tekrarlanan Seslerden; Mithat Özsan 3 Ocak 1925 te kış... Tamzara Mahallesi ne altı kardeşin en küçüğü; tekne kazıntısı olarak dünyaya bir ses daha getirdi. Cumhuriyetin doğan ilk çocukları

Detaylı

Yayın Kurulu na göndermek istediğiniz yazılarınızı hkmo@hkmo.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

Yayın Kurulu na göndermek istediğiniz yazılarınızı hkmo@hkmo.org.tr adresine gönderebilirsiniz. MART 2008 YIL: 18 SAYI: 70 ISSN 1300/3534 2 ayda 1 yayınlanır. Yaygın Süreli Yayındır. Ücretsizdir. HKMO Adına Sahibi: A. Fahri ÖZTEN Genel Yayın Yönetmeni: Ufuk Serdar İNCİ Yazı İşleri Müdürü: Timur Bilinç

Detaylı

İçindekiler BAŞLARKEN...03 BAŞKANDAN...06. BÜYÜTEÇ Kızlar okusun onlar gibi olsun...08. GÜNDEM Türkiye de Kadının Durumu...14

İçindekiler BAŞLARKEN...03 BAŞKANDAN...06. BÜYÜTEÇ Kızlar okusun onlar gibi olsun...08. GÜNDEM Türkiye de Kadının Durumu...14 SAYI :1 YIL: 1 - YAZ 2013 Yayınlayan Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi Mimarlar Odası Adına Sahibi B. Sıktı Severoğlu Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hasan Özgür Girişken Editör TÜLAY KARADAYI YENİCE Yayın Sekreteri

Detaylı

Madenlerde Mühendislik Tasarımları, Risk Oluşturan Faktörler ve Önleyici Tedbirler

Madenlerde Mühendislik Tasarımları, Risk Oluşturan Faktörler ve Önleyici Tedbirler tmmob makina mühendisleri odası istanbul şubesi Madenlerde Mühendislik Tasarımları, Risk Oluşturan Faktörler ve Önleyici Tedbirler PANEL Moderatör : Katılımcılar: Zeki Arslan Bahri Türkmen, Burhan Erdim,

Detaylı

dikkate alma sorumlulukları yoktur.

dikkate alma sorumlulukları yoktur. ederek kıyı yağmasına neden olduğu. Köy senetli arsa satışlarında 650.000-1.000.000 TL/m2 fiyat uygulandığını (alıcı gibi davranarak öğrendiğimiz) köy defterine gerçek satış değeri yazılmayarak devletten

Detaylı

Eğrisiyle Doğrusuyla GALATAPORT

Eğrisiyle Doğrusuyla GALATAPORT TMMOB Şehir Plancıları Odası Eğrisiyle Doğrusuyla GALATAPORT 15 KASIM 2006 Yayına Hazırlayanlar Yrd. Doç. Dr. Pelin Pınar Özden Duygu Ağar OCAK, 2008 İSTANBUL Basım Yeri ve Yılı İstanbul, Ocak 2008 Baskı:

Detaylı

YEN KAMPÜS PROJES. Röportaj: Erol ÜÇER ROBOÇANKAYA 09 PROFESYONEL KAR YER PLATFORMU 09 2. MÜHEND SL K VE TEKNOLOJ SEMPOZYUMU

YEN KAMPÜS PROJES. Röportaj: Erol ÜÇER ROBOÇANKAYA 09 PROFESYONEL KAR YER PLATFORMU 09 2. MÜHEND SL K VE TEKNOLOJ SEMPOZYUMU www.cankaya.edu.tr Sayı: 33 Temmuz 2009 ISSN 1304-9836 YEN KAMPÜS PROJES Röportaj: Erol ÜÇER ROBOÇANKAYA 09 PROFESYONEL KAR YER PLATFORMU 09 2. MÜHEND SL K VE TEKNOLOJ SEMPOZYUMU İçindekiler Yeni Kampüs

Detaylı

mor bülten KİHEP Aralık 2009, Sayı 9 / 15. Yıl Özel Sayı Kadınlarla

mor bülten KİHEP Aralık 2009, Sayı 9 / 15. Yıl Özel Sayı Kadınlarla Aralık 2009, Sayı 9 / 15. Yıl Özel Sayı Kadınlarla mor bülten KİHEP 15 Yaşına Girdi! Kadınlarla Mor Bülten, Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı nın (KİHEP) düzenli yayınıdır. 1995 yılında Kadının İnsan

Detaylı

İÇERİK. Çocuk Gelinler Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği...6-11. Engeller Kalkıyor Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)...

İÇERİK. Çocuk Gelinler Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği...6-11. Engeller Kalkıyor Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)... İÇERİK Çocuk Gelinler Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği...6-11 Engeller Kalkıyor Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)...12-19 Engellilere Hizmet, Kadınlara ve Gençlere İstihdam Toplumsal Konuları

Detaylı

Gamze Aşnük Kurumsal Koordinatör

Gamze Aşnük Kurumsal Koordinatör İmtiyaz Sahibi MB Holding adına Muharrem Balat Genel Yayın Yönetmeni Gamze Aşnük Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şeyda Helvacı Yayın Kurulu Şeyda Helvacı Lale Aras Ömer Okuyucu Grafik/Tasarım Mark&Mark İletişim

Detaylı

i n d e k s 14-16 17-28 K6Portre N D E S indeks Kariyer İpek Bilgin 73 Konuk Yazar Filiz Akın 61 Yasemin Oğuz 81 Bizim Dünyamız Aktüalite

i n d e k s 14-16 17-28 K6Portre N D E S indeks Kariyer İpek Bilgin 73 Konuk Yazar Filiz Akın 61 Yasemin Oğuz 81 Bizim Dünyamız Aktüalite indeks 2 N D E S I 8 K6Portre Konuk Yazar Filiz Akın 61 Yasemin Oğuz 81 14-16 Aktüalite Gurme 32 Uludağ Kebapçısı Sağlık Prof. Dr. Gülsan Türköz Sucak 81 40 Çocuk Doç. Dr. Figen Şahin 17-28 Bizim Dünyamız

Detaylı

Gazi Üniversitesi İstatistik Topluluğu ÇALIŞIYOR

Gazi Üniversitesi İstatistik Topluluğu ÇALIŞIYOR Gazi Üniversitesi İstatistik Topluluğu ÇALIŞIYOR Sevgili Arkadaşlar, Gazi Üniversitesi İstatistik Topluluğu 2011-2012 yılı çalışmalarına hızla devam etmektedir. Topluluk faaliyetlerinde etkinliği düzenlemekten

Detaylı

Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir.

Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Genel Yayın Sıra No: 232 2013/13 ISBN No: 978-605-5316-62-4

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEĞİMİZDE 50 HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEĞİMİZDE 50 HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEĞİMİZDE 50 HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ Üretimde 50 Yılı Devirenler KASIM 2011 ANKARA SUNUŞ 1949 yılına

Detaylı

Yeni Bir Hayat. Çankaya Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Doktora Programı Prof. Dr.

Yeni Bir Hayat. Çankaya Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Doktora Programı Prof. Dr. www.cankaya.edu.tr Sayı: 42 Ekim 2011 ISSN 1304-9836 Mezuniyet Töreni Çankaya Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi (GİMER) Sporla Yaşamak Açılış 2011 YENİ BAŞLANGIÇLAR GENEL

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi HKMO TARİHİNE IŞIK TUTANLAR SÖYLEŞİ DİZİSİ - I

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi HKMO TARİHİNE IŞIK TUTANLAR SÖYLEŞİ DİZİSİ - I TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi HKMO TARİHİNE IŞIK TUTANLAR SÖYLEŞİ DİZİSİ - I TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi HKMO TARİHİNE IŞIK TUTANLAR SÖYLEŞİ

Detaylı

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE HAZİRAN 2011 YIL: 21 SAYI: 81 ISSN 1300/3535 2 AYDA BİR YAYINLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: A. Fahri Özten Genel Yayın Yönetmeni: Özkan Talay Yazı İşleri

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM POLİTİKALARI VE TIP MERKEZLERİ

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM POLİTİKALARI VE TIP MERKEZLERİ TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ YAYINIDIR HAZİRAN 2011 SAYI:1 SAĞLIK ARAŞTIRMA VE HABER DERGİSİ SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM POLİTİKALARI VE TIP MERKEZLERİ Sağlık Bakanı Prof.Dr. Recep AKDAĞ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM SÜRECEK

Detaylı

MILAS. Yıl: 12 Sayı: 3485 03 Şubat 2015 Salı Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil)

MILAS. Yıl: 12 Sayı: 3485 03 Şubat 2015 Salı Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Bağımsız Günlük Siyasi Gazete gazete MILAS Yıl: 12 Sayı: 3485 03 Şubat 2015 Salı Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) www.gunaydinmilas.com Milas ın gündemini gunaydinmilas.com dan takip edin... farkı hissedin...

Detaylı

i n d e k s 10-25 indeks Portre Semih İDİZ 72 Konuk Yazar Mithat MELEN 65 Bizim Dünyamız Kariyer Kürşat AYDOĞAN 74 Çevre Prof. Dr.

i n d e k s 10-25 indeks Portre Semih İDİZ 72 Konuk Yazar Mithat MELEN 65 Bizim Dünyamız Kariyer Kürşat AYDOĞAN 74 Çevre Prof. Dr. indeks 2 I N D E K S 6 8 Konuk Yazar Portre Semih İDİZ 72 Mithat MELEN 65 26 Kariyer Kürşat AYDOĞAN 74 46 Panoramik Bakış Prof. Dr. Seçil Karal AKGÜN 67 36 Sağlık Prof. Dr. Jale MERAY 76 46 28 Çevre Sosyal

Detaylı