Derece Alan Üniversite Yıl Tıp (ingilizce) Hacettepe Lisans Y. Lisans Prof Dr Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastenesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derece Alan Üniversite Yıl Tıp (ingilizce) Hacettepe 1999. Lisans Y. Lisans Prof Dr Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastenesi"

Transkript

1 Yard. Doç. Dr. Muhsin Altunsoy Lisans: Hacettepe Üniversitesi (ingilizce) Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Alanı: Prof Dr Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastenesi-Göz Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Alanı: Yüksek Lisans: Doktora: Site: Özgeçmiş 1. Adı Soyadı: Muhsin Altunsoy 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Yrd Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Tıp (ingilizce) Hacettepe 1999 Lisans Y. Lisans Prof Dr Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastenesi Doktora Göz Hastalıkları 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri 6.2. Doktora Tezleri Uzmanlık Tezi: Klasik Trabekülektomi ve Tenon Eksizyonu Uygulanan Modifiye Trabekülektomide Uzun Dönem Sonuçlarımız İstanbul. Tez Danışmanı: Dr. H. Eren Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 1. Evaluation of corneal topography with Orbscan II in first degree relatives of keratoconus patients. V Kaya,CA Utine, M Altunsoy, D Oral D, OF Yılmaz. Cornea 27:531-4 Clinicopathological features of ocular cystinosis. MS Kocabora, KT Özbilen, M Altunsoy, B Ahıshalı, M Taşkapılı. Clinical and Experimental Ophthalmology 2008; 36:

2 3. The correlation between visual field defects and focal nerve fiber layer thickness measured with optical coherence tomography in the evaluation of glaucoma. IS Yalvaç, M Altunsoy, S Cansever, B Satana U Ekşioğlu, S Duman. J Glaucoma 2009 Jan;18(1): Autofluorescence imaging of pingueculae. CA Utine,S Tatlıpınar, M Altunsoy, D Oral, D Basar, ML Alimgil. British Journal of Ophthalmology 2009 Mar;93(3): In Vivo Confocal Microscopy in Presumed Central Cloudy Dystrophy of François. CA Utine, D Oral, M Altunsoy, D Basar, ML Alimgil. Ophthalmic Surgery Lasers and Imaging [In press 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 7.3.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler Sözlü Sunu: 1. Comparison of the LASIK flap thicknesses by IntraLase femtosecond laser and Zyoptix XP mechanical keratome. CA Utine, M Altunsoy, B Oncel, D Oral, B Kucumen, M Oncel XXV Congress of the ESCRSStockholm, İsveç Visante anterior segment OCT in a case with gas bubbles in the anterior chamber after femtosecond laser corneal flap creation. M Altunsoy, CA Utine, D Basar, D Oral, B Kucumen, B Oncel, F Orge, M Oncel XXV Congress of the ESCRS Stockholm, İsveç Comparison of LASIK flap thicknesses created by IntraLase femtosecond laser and Zyoptix XP mechanical keratome. B Acikalin, CA Utine, M Altunsoy, D Oral, B Kucumen, D Basar, M Oncel. AAO Annual MeetingNew Orleans, ABD Assessment of the endothelial cell distribution in normal corneas, by noncontact specular microscope.ca Utine, M Altunsoy, I Perente, M Yenerel, D Oral, B Oncel, L Alimgil. 22nd International Congress of the Hellenic Society of Intraocular Implant and Refractive Surgery Atina, Yunanistan Aqueous Humor concentration of topically administered moxifloxacin hydrochloride. M Altunsoy, Utine C, Yalvaç Sağdıç I. 27. ECRSC Kongresi Barcelona İSPANYA Eylül 2009 Poster: 1. Corneal thickness measurement: Visante OCT versus ultrasonic pachmetry. E Görgün, NM Yenerel, B Öncel, UA Dinç, M Altunsoy. SOE/AAO2007. Avusturya 9-12 Haziran Effect of the menstrual cycle on corneal biomechanical properties.m Altunsoy, CA Utine, B Oncel, UA Dinc, E Gorgun, M Yenerel, I Yalvac, D Başar, M Oncel XXV Congress of the ESCRS Stockholm, İsveç

3 3. Corneal endothelial cell analyses by noncontact specular microscope and scanning confocal microscope. CA Utine, M Altunsoy, D Oral, B Oncel, D Başar, M Oncel XXV Congress of the ESCRS Stockholm, İsveç Assessment of the endothelial cell distribution in normal corneas, by noncontact specular microscope.b Oncel, M Altunsoy, CA Utine, B Kucumen, D Basar, M Oncel XXV Congress of the ESCRS Stockholm, İsveç Can OCT Visante be a tool for flap thickness measurement after femtosecond assisted LASIK? RB Kucumen, NM Yenerel, E Gorgun, M Altunsoy, D Oral, P Bayraktar XXV Congress of the ESCRS Stockholm, İsveç 8-12 Eylül Visante anterior segment OCT in a case with gas bubbles in the anterior chamber after femtosecond laser corneal flap creation. CA Utine, M Altunsoy, D Basar, D Oral, B Kucumen, B Oncel, F Orge, M Oncel. AAO Annual Meeting New Orleans, ABD Treatment of presumed adenoviral subepithelial infiltrates with 0.05% cyclosporine emulsion D Oral, UA Dinc, M Altunsoy, CA Utine, L Alimgil. 9th Congress of The International Society of Dacryology and Dry Eyeİstanbul, Türkiye Comparison of retinal nerve fiber layer thickness measurements obtained by Stratus OCT and OTI SLO/OCT in normal subjects.m Altunsoy, C.A. Utine, I. Yalvaç. 8th EGS Congress Berlin, Almanya Evaluation of the Stage of glaucomatous visual field damage measured by visual fieldand optical coherence tomography. IS Yalvaç, M Altunsoy,S Cansever, Satana B, U Eksioglu,S Duman. 8th European Glaucoma Congress (EGS) Berlin-Almanya The correlation between visual field defects and focal nerve fiber layer thickness measured with optical coherence tomography in the evaluation of glaucoma IS Yalvaç., M Altunsoy,S Cansever, Satana B, U Eksioglu,S Duman. 8 th European Glaucoma Congress (EGS) Berlin-Almanya Change in intraocular pressure following LASIK and LASEK usin Pascal Dynamic Contour Tonometer. CA Utine, M Altunsoy. 12 th ESCRS Winter Refractive Surgery Meeting Barcelona 8-10 February In vivo confocal microscopy in central cloudy dystrophy of francois. M Altunsoy, CA Utine, D Oral, D Basar, ML Alimgil XXVI Congress Of ESCRS September Berlin Autofluorascence imaging of pingueculae. CA Utine, S Tatlıpınar, M Altunsoy, D Oral, D Başar, ML Alimgil XXVI Congress Of ESCRS September Berlin Confocal microscopy in a case of Chandler Syndrome.M Altunsoy, C Utine, I Sağdıç Yalvaç. 27. ECRSC Kongresi Barcelona İSPANYA Eylül 2009

4 7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler Kitap bölümü: Asferik Göz İçi lensler Wavefront ve Topografi Temelli Lazerler M, Altunsoy sf İstanbul, Türkiye Şubat Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Trabekülektomide Tenon Eksizyonu Erken Sonuçlarımız. H Eren, Ş Bayraktar, H Sivrikaya, M Altunsoy, C Öztürker, Ö F Yılmaz. Oftalmoloji Dergisi Cilt: 9 Sayı: 4, Alerjik Konjonktivit Tedavisinde % 0.1 Olopatadin HCl ve % 0.5 Ketorolak Trometamin Kullanımının Karşılaştırılması. C Öztürker, H Eren, A İnal, M Altunsoy, M Eliaçık. SSK GöztepeDergisi.19(3): , Dört Farklı Göziçi Lensinin Biyometri Sonuçları Açısından Karşılaştırılması. C Öztürker, O Yalçın, M Altunsoy, M Eliaçık, A Başoğlu, Ş Bayraktar, ÖF Yılmaz. SSK Göztepe Dergisi 19(4): , Diyabetik retinopati ile idrar albümin/kreatinin oranı arasındaki ilişki. Z Bayraktar, Ş Bayraktar, N Alacalı, Ali İpbüker, H Bayer, M Altunsoy. SSK Göztepe Dergisi 20(2):73-76, Trabekülektomi Sonrası Kapanma Eğilimi Gösteren Filtrasyon Bleblerinde Göz Masajı İle Beraber Subkonjoktival 5 - Florourasil Enjeksiyonu. O Yalçın, C Öztürker, M Altunsoy, Ş Bayraktar, H Eren, ÖF Yılmaz. MN - Oftalmoloji Dergisi; 12(1): 38-41, Oftalmia Nodosalı Bir Olgu. UA Dinc, M Altunsoy, D Oral, E Gorgun, M Yenerel, CA Utine, D Başar Türk Oftalmoloji Gazetesi Yıl: 2008 Cilt: 38 Sayı: Glokom Tanısında Heidelberg Retinal Tomografi I Yalvaç Sağdıç, M Altunsoy, MC Kohen: Glokom- Katarakt 4;1-9: Korneanın Ektatik Hastalıklarının Tedavisinde Kollajen Çapraz bağlama - Derleme.CA Utine, H Çakır, M Altunsoy. Turk Oftalmoloji Gazetesi 2009; 39(2): Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler a.tam metni yayınlanmış bildiriler Sözlü sunum b.özeti yayınlanmış bildiriler 1. Yüksek Miyoplarda Arka Kamara Fakik Göz İçi Lens implantasyonu. M Altunsoy, Y Küçüksümer, ÖF Yılmaz. XXXV Ulusal Kongre, Ekim 2001, İzmir

5 2. Ko-aksiyel mikroinsizyonel fakoemulsifikasyon ve AKREOS AO mikroinsizyon lensi implantasyonu - İlk tecribemiz. H Çakır,CA Utine, M Altunsoy, I Perente I, S Genç, D Basar. 41. Ulusal TOD Oftalmoloji Kongresi Antalya, Türkiye Speküler mikroskop ile tarayıcı konfokal mikroskop ile alınan otomatik endotel analizlerinin karşılaştırılması. M Altunsoy,CA Utine,B Oncel,D Oral, RB Kucumen, FH Orge 41. Ulusal TOD Oftalmoloji Kongresi Antalya, Türkiye Keratokonus şüphesi olan ve keratokonuslu gözlerin kornea histerezisi değerlerinin normal gözlerle karşılaştırılması D Oral, FH Orge, RB Küçümen, B Öncel, CA Utine, M Altunsoy TOD 41. Ulusal Kongresi Antalya-Türkiye 30 Ekim-2 Kasım Videokeratoskop, el otorefraktometresi, ve klalsik otorefraktometreler ile manifest refraksiyonun karşılaştırılması FH Örge, D Oral, B Küçümen, UA Dinc, M Altunsoy, Y Orge TOD 41. Ulusal Kongresi Antalya-Türkiye 30 Ekim-2 Kasım Farklı optik koherens tomografileri ile alınan retina sinir lifi kalınlıklarının karşılaştırılması. M Altunsoy, CA Utine, IS Yalvaç. 42. Ulusal TOD Oftalmoloji Kongresi Antalya, Türkiye Kasım Sferik ve asferik yumuşak kontak lenslerin kontrast hassasiyeti ve wavefront analizi ile karşılaştırılması. D Oral, E Görgün, M Yenerel, CA Utine, M Altunsoy, LM Alimgil. 42. Ulusal TOD Oftalmoloji Kongresi Antalya, Türkiye Kasım Topikal olarak uygulanan moksifloksasin hidrokoritin aköz sıvı konsantrasyonu M Altunsoy, CA Utine, IS Yalvaç 43. Ulusal TOD Oftalmoloji Kongresi Antalya Kasım 2009 Poster: 1. Nistagmus Hastalarında Dört Kas Aşırı Geriletme Operasyonu Etkinliği. B Gökyiğit, M Altunsoy, Ş Şahin, ÖF Yılmaz. XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ekim 2000, Antalya 2. Duane Retraksiyon Sendromu, Klinik Değerlendirme. A Başoğlu, B Gökyiğit, M Altunsoy, ÖF Yılmaz XXXV Ulusal Kongre, Ekim 2001,İzmir 3. Ezotropya Tedavisinde Reoperasyon Nedenleri. O Yalçın, B Gökyiğit, M Altunsoy, S Yıldızbaş, ÖF Yılmaz. XXXV Ulusal Kongre, Ekim 2001, İzmir 4. Filtran Glokom Cerrahisinde Tenon Eksizyonunun Yeri. M Altunsoy, H Eren, Ş Bayraktar, G Aydoğan, Ö F Yılmaz:. XXXVII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ekim 2003, İstanbul. 5. Gelişimsel Glokomda Uygulanan Gonyotomi Ameliyatlarının Uzun Dönem Sonuçları. Y Mersin, Ş Bayraktar, H Eren, M Altunsoy, ÖF Yılmaz: XXXVIII Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Ekim 2004, Antalya. 6. Glokom Hastalarında Ön Segment Bulgularının OCT ile Görüntülenmesi. M Altunsoy, Ş Bayraktar, H Eren, Ç Altan, T Aydemir, V Kaya,Y Küçüksümer, Ö F Yılmaz. XXXVIII Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ekim 2004, Antalya. 7. OCT İle Elde Edilen Cup Disk (C/D) Oranları İle Klinik Muayenede Tespit Edilen C/D Oranlarının Karşılaştırılması.T Aydemir, M Altunsoy, Ş Bayraktar, H Eren, A Öztürk, V Kaya, Y Küçüksümer, ÖF Yılmaz. XXXVIII Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ekim 2004, Antalya. 8. OCT Sonuçlarının Görme Alanı ve Total Cup Disk Değeri İle Olan İlişkisi. H Eren, Ş Bayraktar, M Altunsoy, T Aydemir, Ç Altan, V Kaya, ÖF Yılmaz.XXXVIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ekim 2004, Antalya.

6 9. Neovasküler Glokomda Aynı Seansta Ahmet Glokom Valvi İle Ekvatoryal Kriyoterapi Uygulaması. A Öztürk, Ş Bayraktar, H Eren, M Altunsoy, M Eliaçık, T Aydemir, Y Küçüksümer, Ö F Yılmaz. XXXVIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ekim 2004, Antalya 10. Femtosaniye laser keratom ve mekanik keratom ile elde edilen flep kalınlıklarının karşılaştırılması. 11. CA Utine, M Altunsoy, B Oncel,D Oral,B Kucumen. 41. Ulusal TOD Oftalmoloji Kongresi Antalya, Türkiye Menstrüel siklusun korneanın biyomekanik özellikleri ve göz içi basıncı ölçümlerine etkisi. CA Utine,M Altunsoy,B Oncel,E Gorgun,M Yenerel,UA Dinç 41. Ulusal TOD Oftalmoloji Kongresi Antalya, Türkiye Aynı hastada farklı göz içi basınç değerlerindeki kornea histerezisi değişiklikleri. M Altunsoy, Utine CA, IS Yalvaç,ML Alimgil 41. Ulusal TOD Oftalmoloji Kongresi Antalya, Türkiye Ön segment optik koherens tomografisi (Visante OKT) ile IntraLASIK sonrası kornea parametrelerinin incelenmesi. NM Yenerel, B Küçümen,E Görgün,CA Utine, M Altunsoy,UA Dinç,D Oral 41. Ulusal TOD Oftalmoloji Kongresi Antalya, Türkiye Keratokonus şüphesi olan ve keratokonuslu gözlerin kornea histerezisi değerlerinin normal gözlerle karşılaştırılması. D Oral,FH Orge,BR Küçümen,B Oncel, CA Utine, M Altunsoy 41. Ulusal TOD Oftalmoloji Kongresi Antalya, Türkiye Keraring ile kornea içi halka uygulama sonuçlarımız RB Küçümen, M Altunsoy, E Görgün, NM Yenerel. Ulusal Kongre Antalya 30 Ekim-2 Kasım Chandler Sendromlu Olguda Konfokal Mikroskopi Bulguları M Altunsoy, MC Kohen, IS Yalvaç. 42. Ulusal TOD Oftalmoloji Kongresi Antalya, Türkiye Kasım Oftalmia Nodosalı Bir Olgu. D Başar, UA Dinç, M Altunsoy, D Oral, E Görgün, M Yenerel, CA Utine, B Küçümen 42. Ulusal TOD Oftalmoloji Kongresi Antalya, Türkiye Kasım Marjinal Keratitin Konfokal mikroskopi bulguları. M Altunsoy, CA Utine, D Oral, B Küçümen43. Ulusal TOD Oftalmoloji Kongresi Antalya Kasım Diğer yayınlar 8. Projeler 9. İdari Görevler 10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler 1. Türk Oftalmoloji Derneği 2. European Society of Cataract and Refractive Surgery 3. Türki Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği 4. Türk Tabibler Birliği

7 11. Ödüller 12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı 2(üç Her staj Ocular Anatomy and Ophtalmic haftalık grubunda examination methods staj dersi) 6-9 öğrenci Güz İlkbahar Hasta başı pratik eğitim 4 Her staj grubunda 6-9 öğrenci

Prof. Dr. Ferda Çiftçi (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Ferda Çiftçi (Anabilim Dalı Başkanı) Prof. Dr. Ferda Çiftçi (Anabilim Dalı Başkanı) Lisans: İstanbul Üniversitesi Tıp Tıpta Uzmanlık Alanı: İstanbul GATA-Göz Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Alanı: Yüksek Lisans: Doktora: Email: fciftci@yeditepe.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1989

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AHMET ŞENGÜN Doğum Tarihi: 11 Kasım 1964 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1989 Tıpta Uzmanlık Göz Hastalıkları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nagihan Orhan Uğurlu Doğum Tarihi: 12 Ekim 1974 Ünvanı: Doç.Dr. MD, PhD, FEBO Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe

Detaylı

Adı Soyadı: Tomris Şengör. Doğum Tarihi: 11 Mayıs 1956. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi 1981

Adı Soyadı: Tomris Şengör. Doğum Tarihi: 11 Mayıs 1956. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi 1981 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tomris Şengör Doğum Tarihi: 11 Mayıs 1956 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi 1981

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eti Mah. Celal Bayar Blv. Tok Sok. No:7 (06570) Maltepe-Ankara

ÖZGEÇMİŞ. Eti Mah. Celal Bayar Blv. Tok Sok. No:7 (06570) Maltepe-Ankara 1 ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Soyadı: Doğum Yeri: İzzet Can Ankara Doğum Tarihi: 02.05.1959 İş Adresi: Mayagöz Göz Hastalıkları Merkezi Eti Mah. Celal Bayar Blv. Tok Sok. No:7 (06570) Maltepe-Ankara

Detaylı

Bilgisayar: Windows NT, Microsoft Ofis 2007; Excel, Word, PowerPoint, Access, Internet

Bilgisayar: Windows NT, Microsoft Ofis 2007; Excel, Word, PowerPoint, Access, Internet ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mehmet Özgür Zengin Doğum Tarihi: 06- Haziran- 1978 Yabancı dil: İngilizce Medeni durum: Evli ve 3 yaşında kızı var İletişim Bilgileri: 6076 /4 Sokak. No:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Hıdır Kadircan Keskinbora kadircan.keskinbora@gmail.com 0532-2758795

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Hıdır Kadircan Keskinbora kadircan.keskinbora@gmail.com 0532-2758795 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hıdır Kadircan Keskinbora kadircan.keskinbora@gmail.com 0532-2758795 2. Doğum Tarihi: 06 Nisan 1959 3. Ünvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1998-2004 (İngilizce) Doktora/S.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1998-2004 (İngilizce) Doktora/S. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ayşe Ebru (Bahadır) Kılavuzoğlu 2. Doğum Tarihi: 15 Haziran 1980 3. Ünvanı: Uzman Doktor 4. Öğrenim Durumu: 1991-1998 Ankara Atatürk Anadolu Lisesi, Ankara Derece Bölüm Üniversite

Detaylı

6. Kornea biomekaniğini etkileyen lokal ve sistemik faktörler ve korelasyonu (Doktora Tezi. Arş. Gör. Dr. Serkan)

6. Kornea biomekaniğini etkileyen lokal ve sistemik faktörler ve korelasyonu (Doktora Tezi. Arş. Gör. Dr. Serkan) 1. Adı Soyadı : Faruk ÖZTÜRK 2. Doğum Tarihi : 1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Doktoru GATA Tıp Fakültesi. 1987 Y. Lisans Tıp Doktoru GATA Tıp

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ FORMU. Tez Danışmanı: Doç.Dr.Ahmet Fazıl Nohutçu Varsa, akademik ünvanları lütfen belirtiniz: Doçent Doktor

ÖZGEÇMİŞ FORMU. Tez Danışmanı: Doç.Dr.Ahmet Fazıl Nohutçu Varsa, akademik ünvanları lütfen belirtiniz: Doçent Doktor A. KİŞİSEL BİLGİLER A.1. Adı soyadı: Sılay Cantürk UĞURBAŞ A.2. Doğum tarihi : 03 08 1971 A.3. A.4. Yabancı dil bilgisi: İngilizce Görev yeri: BEÜ. Tıp Fak. Göz Hastalıkları ABD. A.5. İletişim bilgileri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Yıl. Lisans Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1964 Y. Lisans Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1967

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Yıl. Lisans Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1964 Y. Lisans Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1967 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Erol Turaçlı 2. Doğum Tarihi : 15/ 06 / 1939 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Üniversite Yıl Lisans Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1964 Y. Lisans Ankara

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans / Y. Lisans Tıp Fakültesi İnönü Üniversitesi 1998. Tıpta Uzmanlık Göz Hastalıkları İnönü Üniversitesi 2003

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans / Y. Lisans Tıp Fakültesi İnönü Üniversitesi 1998. Tıpta Uzmanlık Göz Hastalıkları İnönü Üniversitesi 2003 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mehmet Borazan Doğum Tarihi: 10 Ağustos 1974 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans / Y. Lisans Tıp Fakültesi İnönü Üniversitesi 1998

Detaylı

VII. ULUSAL YAŞLILIK KONGRESİ 1. 5 23/25 2013 KARABÜK SAYFA

VII. ULUSAL YAŞLILIK KONGRESİ 1. 5 23/25 2013 KARABÜK SAYFA Unvan ve Görevler SEYHAN SONAR ÖZKAN, Doçent Dr. Göz Hastalıkları Uzmanı İdari Görevler Göz Kliniği İdari Sorumlusu, Ameliyathane Sorumlusu Eğitim Sorumlusu Eğitim Lisans Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Fehmi Cem Küçükerdönmez. 1981-1983 Grundschule, Moosburg a.d.isar, Almanya

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Fehmi Cem Küçükerdönmez. 1981-1983 Grundschule, Moosburg a.d.isar, Almanya Doğum Yeri ve Tarihi: Uşak, 13 Ekim 1975 Medeni Durumu: Evli, 2 çocuk Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Fehmi Cem Küçükerdönmez Okul Yıllar İlkokul Gazi Mustafa Kemal, Uşak 1981-1983 Grundschule, Moosburg

Detaylı

Glokomlu Hastaların Teşhis, Tedavi ve Periyodik Takip Sonuçları; Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 1990

Glokomlu Hastaların Teşhis, Tedavi ve Periyodik Takip Sonuçları; Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 1990 PİRAYE ZEYNEP KÜRKÇÜOĞLU ÖZGEÇMİŞİ Doğum yeri ve tarihi : 27 Mayıs 1962, Erzurum, Türkiye Medeni hal : Bekar Adres : Mesa Koru Sitesi Kamelya Blok No: 64 Çayyolu - Ankara/Türkiye Telefon : +90 532 786

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Özge Saraç (İlhan) Doğum Tarihi: 17/06/1972 Ünvanı: Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite/Kurum Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Dr. Faik Oruçoğlu CV

Dr. Faik Oruçoğlu CV Dr. Faik Oruçoğlu CV Kişisel Bilgiler Adı Soyadı: Faik Oruçoğlu (Orucov) Doğum yeri- yılı: Bakü-20/05/1976 Ulaşım Adresleri Kudret Göz Hstanesi, Kadıköy, İstanbul E-mail: Eğitim Durumu Ortaokul-Lise: 257

Detaylı

STILLING TURK DUANE RETRAKSİYON SENDROMU

STILLING TURK DUANE RETRAKSİYON SENDROMU 1. ÖZGEÇMİŞ I. KİŞİSEL BİLGİLER Adı ve Soyadı: SADIK ŞENCAN Doğum Tarihi: 19.10.1956 Doğum Yeri: Çeltek / ISPARTA Medeni Hali: Evli, 3 çocuklu Ünvanı: Prof. Dr. Ev Adresi: İskenderpaşa Mh. Aile Sk. No:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. NURULLAH ÇAĞIL

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. NURULLAH ÇAĞIL ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. NURULLAH ÇAĞIL TC Kimlik No / Pasaport No: 24649566260 Doğum Yılı: 1967 Yazışma Adresi : Telefon : 312 2912525/3858 e posta : Yıldırım Beyazıt Atatürk Eğitim ve Araştırma HastanesiBilkentAnkara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 2003 Doktora Periodontoloji Anabilim Dalı İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Korkmaz,Y.,N: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi, 2003.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Korkmaz,Y.,N: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi, 2003. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nimet Sevgi Gençalp. Doğum Tarihi: 9.10.19. Unvanı: Yardımcı Doçent. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik 190 Yüksekokulu

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1999. Fizyoloji Celal Bayar Üniversitesi 2002. Biyofizik Dokuz Eylül Üniversitesi 2009

Derece Alan Üniversite Yıl. Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1999. Fizyoloji Celal Bayar Üniversitesi 2002. Biyofizik Dokuz Eylül Üniversitesi 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Turan Onur BAYAZIT 2. Doğum Tarihi : 12 Ocak 1978 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

Spektral Optik Koherens Tomografiyle Yapılan Peripapiller Retina Sinir Lifi Tabakası Kalınlık Ölçümlerinin Güvenilirliği*

Spektral Optik Koherens Tomografiyle Yapılan Peripapiller Retina Sinir Lifi Tabakası Kalınlık Ölçümlerinin Güvenilirliği* Spektral Optik Koherens Tomografiyle Yapılan Peripapiller Retina Sinir Lifi Tabakası Kalınlık Ölçümlerinin Güvenilirliği* Reliability of Peripapillary Retinal Nerve Fiber Layer Thickness Measurements Using

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Alis KOSTANOĞLU 2. Doğum Tarihi: 21 Mart 1973 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Fizyoterapist 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 01.01.1959 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 01.01.1959 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ahmet Cemal AYGIT 1959 yılında İzmir de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir de tamamladı. 1980-1986 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim görerek, 30.05.1986

Detaylı

Prof. Dr. H. Zeki Büyükyıldız Ünvan ve Görevler

Prof. Dr. H. Zeki Büyükyıldız Ünvan ve Görevler Prof. Dr. H. Zeki Büyükyıldız Ünvan ve Görevler Tıp Doktoru:1976, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Asistan Doktor: 1976-1980, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi: Göz Hastalıkları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Havva Nüket İşiten 2. Doğum Tarihi: 22.08.1958 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Havva Nüket İşiten 2. Doğum Tarihi: 22.08.1958 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Havva Nüket İşiten 2. Doğum Tarihi: 22.08.1958 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Cerrahpaşa Tıp Fak. Istanbul Üniversitesi 1976-1982

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı