Meram a yakı acak hizmet binası

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Meram a yakı acak hizmet binası"

Transkript

1 Meram a yakı acak hizmet binası Meram Belediyesi Yeni Hizmet Binası nın temeli düzenlenen törenle atıldı. Ba kan Kalaycı, bu bölgenin, yapılacak di er yatırımlarla birlikte Meram ın ana merkezi haline gelece ini söyledi. Meram ın Ana Merkezi Olacak Yakla ık 2 yıllık bir çalı manın neticesinde bu bölgeyi Meram ın ana merkezi haline getirecek büyük bir tesisin temelini attıklarını vurgulayan Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Fiili olarak 1 Mart ta in aatı ba layan ve u anda 4. kat seviyesine gelen yeni belediye hizmet binamızın temel atma programında bir aradayız. Yakla ık 30 milyon TL ye mal olacak binamız, 40 bin metrekarelik alanda 28 bin 500 metrekarelik in aat alanına sahip. Zemin + 5 kattan olu acak. Mimari harikası olarak tanımladı ımız bu tesis; açık ve kapalı otoparkı, modern mimari çizgisi, yan tarafında yapılacak örnek camisi ve di er donatılarıyla fonksiyonel bir hizmet binası olacak. dedi. devamı sayfa 3 te Meram da Ramazan Ak amları Ramazan ın dolu dolu ya anmasını hedefleyen Meram Belediyesi nin tarihi Meram Köprüsü nde düzenledi i etkinlikler katılımcılara güzel bir gece ya atıyor. Çayba ında 3. etap Kentsel Dönü üm Ba ladı 3 yılda yakla ık 6 bin konut yapımı ba latan Meram Belediyesi, imdi de Çayba ı Mahallesi nde 3. etap kentsel dönü üm çalı malarına start verdi. Bosna ya karde yardımı Meram Belediyesi, karde ehir ili kileri kapsamında Bosna Hersek in Hadzici ilçesine sa lık merkezi yaptırıyor. Yakla ık 550 bin TL ye mal olacak tesis bu yıl içinde hizmete girecek. Ramazan Ayında denetimler artırıldı Meram Belediyesi denetim ekipleri Ramazan süresince ilçedeki market, kasap, lokanta ve di er gıda sektöründe faaliyet gösteren esnafların denetimini artırdı. Meram da iftar bu sene de bir ba ka Meram Belediyesi 11 ayın sultanı Ramazan a özel hazırladı ı iftar programıyla geçen yıl oldu gibi bu yıl da seyircilerin ilgi oda ı oldu. Alavardı Alı veri merkezinin temeli atıldı Alavardı Mahallesi ne yapılacak ve yakla ık 3 milyon TL ye mâl olacak alı veri merkezinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

2 2 TEMMUZ 2012 Meram da Ramazan Ak amları Düzenledi i farklı etkinliklerle Ramazan ın dolu dolu ya anmasını hedefleyen Meram Belediyesi nin tarihi Meram Köprüsü nde düzenlenledi i etkinlikler katılımcılara güzel bir gece ya atıyor. Meram Belediyesi tarafından Ramazan süresince Cuma ve Cumartesi ak amları tarihi Meram Köprüsü nde icra edilen Meram da Ramazan Ak amları etkinliklerinin ilk konu u, okudu u iirlerle milyonların gönlünde taht kuran brahim Sadri oldu. On bir ayın sultanı Ramazan da düzenledikleri etkinlikler hakkında bilgi veren Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Sevilen sanatçı U ur I ılak ve Yrd. Doç. Dr. Ali Öge nin birlikte hazırlayıp sundukları Meram da ftar programı Kanal 24, Konya TV, Sun TV, Ün TV ve KTV den canlı olarak yayınlanmaktadır. Bununla birlikte vatanda larımızın Teravih Namazı sonrası istirahat ettikleri ve ho bir ekilde zaman geçirdikleri bir mekân olan tarihi Meram Köprüsü nde Cuma ve Cumartesi ak amları güzel programlar düzenliyoruz. Ramazan ayında dar gelirli ailelere yönelik gıda paketi ve iftariyelik da ıtımımız sürüyor. Rahmet ve bereket ayı Ramazan ın bütün hem ehrilerimize ve slam âlemine hayırlar getirmesini diliyorum diye konu tu. lk iftarını Konya da açmaktan duydu u memnuniyeti ifade eden brahim Sadri de, Sizlerle Ramazan ın ruhuna uygun iirler payla aca ım. Bu etkinlikleri düzenledi i için de erli Meram Belediye Ba kanımızı tebrik ediyorum. dedi. Farklı airlerin iirlerini okuyan brahim Sadri, geçti imiz ay vefat eden ve vefatından önce de bir süre Konya da tedavi gören air-yazar Abdürrahim Karakoç un Mihriban adlı iirini de okudu. Sadri, bu iirin Cumhuriyet tarihinin yazılmı en güzel a k iiri oldu unu söyledi. Sevilen sanatçı, iir dinletisini Yunus Emre nin Gel Gör Beni A k Neyledi dizeleriyle sona erdirdi. Taha, Ramazan Ak amları nda hem ehrileriyle bulu tu Meram Belediyesi tarafından tarihi Meram Köprüsü nde düzenlenen Ramazan Ak amları etkinliklerinin ikinci konu u, kendisi de bir Meramlı olan Taha ydı. Sevilen sanatçı okudu u ilahilerle ve ho sohbetiyle Konyalılar a güzel bir gece ya attı. Kendi memleketinde konser vermekten duydu u memnuniyeti ifade eden sevilen sanatçı Taha, okudu u birbirinden güzel ilahilerle büyük be eni topladı. Program ba ında sevilen sanatçı Taha, Ba kan Kalaycı ya Efendimiz albümünü takdim etti. TEMMUZ 2012 YIL:3 SAYI:28 Sa hi bi Meram Belediyesi Adına Dr. SERDAR KALAYCI Genel Yayın Yönetmeni LYAS POYRAZER Editör ve Metin Yazarı SÜLEYMAN KULO LU Haber MUSTAFA T TREK Foto raf MEHMET TÜFEKÇ - AL TURGUT Redaktör BED R KÖSEO LU Bas ký: Fe za Ga ze te ci lik A.Þ. Tel: MERAM BELED YES nin aylık ücretsiz haber bültenidir.

3 TEMMUZ Meram a yakı acak hizmet binası Meram a yakı acak hizmet binası Meram Belediyesi nin yeni hizmet binasının temel atma programına Ak Parti Konya Milletvekilleri Mustafa Balo lu, Ay e Türkmeno lu ve Prof. Dr. Cem Zorlu ile birlikte Konya Büyük ehir Belediye Ba kanı Tahir Akyürek, Meram Kaymakamı rfan Kenano lu, Konya l Genel Meclisi Ba kanı Ali Selvi, Karatay Belediye Ba kanı Mehmet Hançerli, Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Selçuklu Belediye Ba kanı U ur brahim Altay, Ak Parti Konya l Ba kanı Ahmet Sorgun, Konya l Müftüsü ükrü Özbu day, il protokolünden çok sayıda davetli, sanatçı U ur I ılak ve yo- un bir vatanda toplulu u katıldı. Meram ın Çehresi De i iyor 3 yıl içinde yaptıkları çalı malarla Meram ın çehresinin de i ti ine dikkat çeken Kalaycı, Hasta Konuk Evinden hobi bahçesine, Konya da bir ilk olan organik ürün pazarından kentsel dönü üm çalı malarına, e itim, sa lık ve spor alanında yapılan tesislerden Necmettin Erbakan Üniversitesi nin arsa tahsisine varıncaya kadar yaptı ımız tüm hizmet ve yatırımlarla tabiri caizse Meram ın kaderini de i tirmeye devam ediyoruz diye konu tu. Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, bu bölgenin, yeni hizmet binası ile birlikte geni yolları, kentsel dönü üm çalı maları, büyük alı veri merkezi, oteli, yüzme havuzu ve di er sosyal donatılarla Meram ın ana merkezi haline gelece ini belirtti. Ak Parti Meram lçe Ba kanı Ulvi Bezirci, bu temel atma programının ayrı bir önemi oldu unu belirterek, Bu program bir hayalin ve duanın ürünüdür. Meram ın yeni kent merkezinin hayırlı olmasını diliyorum dedi. Konya l Genel Meclisi Ba kanı Ali Selvi ise, Konya da hizmet kervanının hız kesmeden yoluna devam etti ini kaydederek, Burada Meram Belediyemizin yeni hizmet binasının temelini atıyoruz. Hem belediyemiz hem de vatanda larımız memnun. ehrimizde hizmetler ya mur gibi ya maya devam edecek diye konu tu. Meram Kaymakamı rfan Kenano lu da, Serdar Ba kanımız, hem hizmet yapıyor hem de Meramlılarla bütünle meyi ihmal etmiyor. Kamu hizmetlerinin süratli, etkin ve verimli olması açısından yerinden yönetimin ne kadar önemli oldu unun göstergelerinden biri de bu hizmet binasıdır eklinde konu tu. Meram Belediyesi Yaptı ı Hizmetlerle Öne Çıkıyor Meram Belediyesi nin yaptı ı hizmetlerle öne çıkmaya ba ladı ını vurgulayan Konya Büyük ehir Belediye Ba kanı Tahir Akyürek, Meram Belediyemizin yeni hizmet binasının iki ayrı fonksiyonu var. Birincisi, belediyemizin kendi hizmet binasına kavu aca ı fonksiyonel bir tesis olması. kincisi ise Meram ın kent merkezinin olu umuna öncülük etmesi. Son yıllara kadar Konyamız, yapılan tüm hizmetlere ra men tek merkezli bir ehir olmaktan kurtulamamı tı. Ancak son yıllardaki çalı malarla birlikte Konya mızın farklı bölgelerinde 7-8 ayrı kent merkezi olu maktadır. Burası da Meram ın kent merkezi olacak dedi. Konya belediyelerinin yaptı ı çalı malarla Türkiye ye örnek oldu unu vurgulayan Ak Parti Konya Milletvekilleri Prof. Dr. Cem Zorlu ve Ay e Türmeno lu ndan sonra söz alan Ak Parti Konya Milletvekili Mustafa Balo lu: Konya belediyelerimiz, yaptıkları çalı malarla ülkemizde örnek ve gıpta ile bakılan belediyelerdir. Meram da yeni bir kent merkezinin olu umuna öncülük edecek hizmet binasının hayırlı olmasını diler, eme i geçenleri tebrik ederim dedi. Konu malardan sonra protokol mensupları, dualar e li inde hep birlikte Meram Belediyesi Yeni Hizmet Binası nın temel atma butonuna bastılar. Derecamikebir Sosyal Tesisleri nin temeli atıldı Meram Belediyesi, Meram ın Her Yerine Hizmet sloganıyla ilçenin farklı mahallelerine fonksiyonel tesisler kazandırmaya devam ediyor. Yakla ık 2 milyon TL ye mâlolacak Derecamikebir Sosyal Tesisleri nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene Ak Parti Konya Milletvekili Ay e Türkmeno lu, Konya Büyük ehir Belediyesi Ba kan Vekili Memi Kütükçü, Karatay Belediye Ba kanı Mehmet Hançerli, Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Selçuklu Belediyesi Ba kan Vekili Abdullah anlı, Gençlik Hizmetleri ve Spor l Müdürü Ömer Ersöz, Ak Parti l Ba kan Vekili Serpil Yakut, Ak Parti Meram lçe Ba kanı Ulvi Bezirci, Konya l Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Ak Parti l ve lçe Te kilat Yöneticileri, muhtarlar, di er protokol mensupları ve çok sayıda vatanda katıldı. Aralıkta Açılı a Hazır Olacak 3 yıl içinde yaptıkları önemli hizmet ve yatırımları anlatan Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Temiz havası ve do al güzelli iyle halkımızın ilgisini çeken Derecamikebir Mahallemize fonksiyonel bir tesis kazandırıyoruz. Burada daha önce dü- ün organizasyonlarının yapıldı ı eski tesis miadını doldurmu tu. Hazırladı ımız proje Anıtlar Kurulu tarafından da onaylandıktan sonra bugün temelini atıyoruz. çinde restoran, sosyal tesis, idari bina, kameriyeler, fitness ve çocuk oyun gruplarının bulunaca ı bu tesisin alanı yakla ık 6 bin 500 metrekare. Tesisin yanındaki 200 metre uzunlu undaki dere yata ı da ıslah edildikten sonra 25 metre uzunlu unda ve 8-9 metre geni li inde bir gemi de kanal üzerinde kafe tarzında hizmet verecek. Yakla ık 2 milyon TL ye mal olacak bu tesisin in asını Aralık ayı sonuna kadar tamamlayarak hep birlikte hizmete açmak istiyoruz diye konu tu. Ba kan Kalaycı, önümüzdeki hafta da Yeni Belediye Hizmet Binası nın temelini atacaklarını, Ramazan ayında verecekleri aranın ardından yine her per embe açılı ve temel atma programlarını sürdüreceklerini ifade etti. Ak Parti iktidarıyla sosyal belediyecilik kavramının yerle ti ini vurgulayan Ak Parti Meram lçe Ba kanı Ulvi Bezirci, Meram Belediyesi tarafından yapılacak tesisin buna güzel bir örnek oldu una dikkat çekti. Belediyelerin tatlı bir hizmet yarı ı içerisinde olduklarına dikkat çeken Ak Parti l Ba kan Vekili Serpil Yakut da, Belediyelerimiz, Konya nın her kö esini birbirinden güzel hizmetlerle donatıyor. Derecamikebir Mahallesi ne örnek bir tesis yapan Meram Belediyemizi de kutluyorum dedi. Meram ın Hızına Yeti mek Zor Karatay Belediye Ba kanı Mehmet Hançerli ise, hizmet yarı ında Meram ın hızına yeti menin zor oldu unu vurgulayarak, Meram Belediyemiz bir taraftan ilçesine güzel yatırımlar kazandırırken hizmette sınır tanımıyor. Hadim e ve Mardin e yapılan parklar, Bosna Hersek teki sa lık merkezi ve park bunun güzel bir örne i eklinde konu tu. Konya Büyük ehir Belediyesi Ba kan Vekili Memi Kütükçü de, Konya daki de i im ve geli ime dikkat çekerek, Bu de i imi dı arıdan gelenler çok daha iyi anlıyorlar. Merkezi hükümetimiz de Konya ya çok büyük önem veriyor. Geçen hafta 5 bakanımız, farklı programlar için ehrimizdeydi. Böylesine güzel bir tesisi Dere ye, Meram a ve Konya ya kazandırdı ı için Meram Belediye Ba kanımızı tebrik ediyorum dedi. Ak Parti Konya Milletvekili Ay e Türkmeno lu ise, geçen hafta TBMM nin yaz tatiline girdi ini hatırlatarak, Meclis tatile girdi ancak biz Ak Partili milletvekilleri olarak aynı tempo çalı maya devam ediyoruz. Vatanda larımızla bir araya geliyoruz, köy, belde ve ilçelerimize ziyaretler düzenliyoruz. Bu ekilde yaz dönemini dolu dolu geçiriyoruz. Meram Belediyemiz tarafından yaptırılacak bu fonksiyonel tesisin Konyamıza hayırlı olmasını diliyorum diye konu tu. Konu malardan sonra Derecamikebir Sosyal Tesisleri nin temeli dualar e li inde atıldı. Çayba ı nda 3. Etap Kentsel Dönü üm Ba ladı 3 yılda yakla ık 6 bin konut yapımı ba latan Meram Belediyesi, imdi de Çayba ı Mahallesi nde 3. etap kentsel dönü üm çalı malarına start verdi. 3. Etapta 600 Konut Yapılacak Yakla ık 65 bin metrekarelik alanda uygulanacak Çayba ı 3. Etap Kentsel Dönü üm Projesiyle 600 konutun yapılaca ını belirten Ba kan Kalaycı, Çayba ı Kentsel Dönü üm Projesi nin ilk etabını olu turan Mesnevi Konutları nın anahtar teslimini 2010 yılı Temmuz ayında gerçekle tirmi tik. Vatanda larımıza kentsel dönü üm çalı malarının devam edece i vaadinde bulunmu tuk. Bu do rultuda ikinci etapta ise 26 bin metrekarelik alanda 250 konutluk Reyhanpark Konutları nın temelini attık ve in aatı hızlı bir ekilde sürüyor. Üçüncü etapta ise 65 bin metrekarelik alanda yakla ık 600 konutun temelini yakın bir zamanda ataca- ız. Vatanda larımızla görü meler tamamlandı ve tahliyeler devam etmekte. 300 civarında parsel için yakla ık 1000 civarında vatanda ımızla tek tek görü mek suretiyle anla tık. Tahliye edilen evlerin yıkımı da Fen leri ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır diye konu tu. Ba kan Kalaycı, kentsel dönü üm çalı maları, yarı olimpik yüzme havuzu, 20 bin metrekarelik alanda yapacakları park ve di er çalı malarla bu bölgenin çehresinin daha da güzelle ece ini vurguladı. Hacı Fettah Mezarlı ı Geni letilecek Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, bu bölgede bulunan ve yer olmadı ı için defin kabul edilmeyen Hacı Fettah Mezarlı ı nın geni letilece ini de müjdeleyerek, Bu mezarlı ın Ta Camii - Uzunharmanlar Caddesi ne kadar geni letilmesi için Büyük ehir Belediyemiz ile birlikte kamula tırma çalı malarımız devam etmektedir dedi.

4 4 TEMMUZ 2012 Bosna ya karde yardımı Meram Belediyesi, karde ehir ili kileri kapsamında Bosna Hersek in Hadzici ilçesine sa lık merkezi yaptırıyor. Yakla ık 550 bin TL ye mal olacak tesis bu yıl içinde hizmete girecek. Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, belediye meclis üyeleri ve daire müdürleriyle birlikte karde belediye olan Bosna Hersek in Hadzici ilçesini ziyaret etti. Ba kan Kalaycı ve beraberindeki heyet ilk olarak Hadzici Belediye Ba kanı Hamdo Eyuboviç i ziyaret etti. Türk karde lerini misafir etmekten büyük onur duydu unu ifade eden Hadzici Belediye Ba kanı Hamdo Eyuboviç, Siz bizim gerçek dostlarımızsınız ve bizleri çok seviyorsunuz. Sizin deste iniz bize güç veriyor. Konya nın manevi havasını buraya ta ıdınız. Umarım siz de burayı kendi vatanınız gibi görürsünüz dedi. Bosna Hersek e ne zaman gitmeye karar verseler içlerini ayrı bir heyecan kapladı ını belirten Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı ise, Burası bizim ikinci memleketimiz. Dolayısıyla buraya gelmenin ayrı bir heyecanı oluyor. Ecdadımızdan, Osmanlı dan kalan eserlere sahip çıktı ınız için sizlere çok te ekkür ediyoruz. Türkiye olarak sizi önemsiyor ve batıdaki sanca ımız olarak görüyoruz. Karde ehir ili kileri kapsamında birlikte güzel çalı malara imza atmaya devam edece iz diye konu tu. ki karde ehrin belediye ba kanları, birbirlerine çe itli hediyeler takdim ettikten sonra Meram Belediyesi nin T KA (Ba bakanlık Türk birli i ve Koordinasyon Ajansı Ba kanlı ı) üzerinden Hadzici de in aatı devam eden sa lık merkezinde incelemelerde bulundular. Ba kan Kalaycı, Mayıs ayında in ası ba layan Hadzici Sa lık Merkezi nin yakla ık 550 bin TL ye mal olaca ını ve 2 ay içinde tamamlanaca ını söyledi. Hadzici Belediye Ba kanı Hamdo Eyuboviç de, Sa lık merkezimizin in aatı kısa bir süre sonra tamamlanacak. n allah açılı ını da hep birlikte gerçekle tiririz. Meram Belediye Ba kanımıza bu sa lık merkezi ve di er hizmetlerinden dolayı çok te ekkür ediyorum dedi. Bosna Hersek te MERMEK sergisi Meram Belediyesi Meslek Edindirme Kursları nın (MERMEK) Bosna Hersek teki yıl sonu sergisi be eniye sunuldu. Meram Belediyesi nin karde ehri olan Bosna Hersek in Hadzici ilçesindeki sergi açılı ına Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Hadzici Belediye Ba kanı Hamdo Eyuboviç, meclis üyeleri, daire müdürleri ve çok sayıda ki i katıldı. Halk oyunları gösterisiyle ba layan programda konu an Ba kan Eyuboviç, Bu projeyi gerçekle tirdi i için Meram Belediye Ba kanımıza te ekkür ediyorum. 4 ay süren kurslarda genç kızlarımız ve annelerimiz birer meslek sahibi oldular. Biraz sonra açılı ını yapaca ımız sergideki eserleri gördükten sonra unu bir kez daha anlayaca ız ki; biz iki ayrı ülke olsak da biriz. Atalarınız burada 500 sene ya adı ve imdi sizler tekrar buraya geliyorsunuz. Umarım bir 500 sene daha burada olursunuz dedi. 500 Kursiyer E itim Gördü Karde ehir protokolü imzalandı ı günden itibaren çok güzel çalı malara imza attıklarını vurgulayan Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı ise, Bunların içinde en çok önemsedi imiz konulardan biri Bosna Hersek te meslek edindirme kurslarımızın açılması ve buradaki hanımefendilerin yeti tirilmesiyle ilgili çalı maydı. Sergiyi açılı tan önce gezdim ve geçen yıla göre çok önemli ilerlemeler kaydedildi ine ahit oldum. Buradaki kurslarımızda Türkçe dersi, el sanatları, çini, takı ve tasarım olmak üzere 4 farklı bran ta yakla ık 500 kursiyer e itim gördü. Meslek edindirme kurslarımızın devam edece i müjdesini de buradan vermek istiyorum diye konu tu. Konu malardan sonra her iki ba kan, kursu ba arıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını verdiler. Daha sonra el eme i, göz nuru serginin açılı ı yapıldı. Bo nak Karde lerimizle Aynı Duyguyu Payla ıyoruz Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı ve Hadzici Belediye Ba kanı Hamdo Eyuboviç, sergi açılı ının ardından Hadzici Festivali ne katıldı. Binlerce Bo nak ın katıldı ı festivalde co kulu bir konu - ma yapan Ba kan Kalaycı, Sizlere Hz. Mevlana nın diyarından selam ve muhabbet getirdim. Onun dedi i gibi; Aynı dili konu anlar de il, aynı duygu- yu payla anlar anla- ır. Bizler de Türk milleti olarak sizlerle aynı duyguyu payla ıyoruz. Meram ve Hadzici Belediyeleri olarak karde li imizi daha da peki tirici çalı malara imza atıyoruz. Bugün meslek edindirme kurslarımızın sergisini açtık. Türk milleti olarak sizleri çok önemsiyoruz. Sürekli yanınızda olduk ve olmaya da devam edece iz dedi. Festivalde zmit ten gelen Türk halk oyunları ekibi ile Bo nak ekibin gösterileri büyük be eni topladı.

5 TEMMUZ ehitlerimizle Birlikte Ya ıyoruz Balkanların kalbinde yer alan, kültür ve dinlerin kesi me noktasında bulunan, birçok defa dünya tarihinin akı ını önemli ekilde etkileyen Bosna-Hersek, ya adı ı acı dolu yılların ardından yeniden kendine geliyor. Bunun en yakın ahitlerinden birisi de Hadzici ehrinin bugünkü belediye ba kanı Hamdo Eyüboviç. Meram ın karde ehri olan Hadzici nin Belediye Ba kanı Eyüboviç ile Bosna Hersek i, büyük kısmı da lık olan Bosna nın sava zamanında kurtulu yeri olarak bilinen gman da ını, yakın geçmi te ya anan acı hatıraları ve Meram ile karde lik köprüsünü konu tuk. Bize Hadzici nden bahseder misiniz? Hamdo Eyuboviç: Hadzici nin Nüfusu bin arasındadır. u anda Saraybosna Kantonunun içinde 9 belediyemiz var onlardan birisi Hadzici dir. Sava tan önce Bosna Hersek in güçlü belediyelerinden birisiydi. Sava zamanında Hadzici nin etrafında Sırplar da vardı. Buranın arazisinin yüzde yirmisi onların elindeydi. Sava zamanında bütün endüstri, sanayi ve fabrikalar tamamen yok edildi. 6 bin ki inin i yeri yok oldu. Bin ev tamamen yıkıldı, yok oldu. Bin iki yüz elli daire de oturulmayacak durumdaydı. Benzin istasyonları, elektrik hatları, su hatları hep yıkık döküktü. Bunu neden söylüyorum; on yedi yıl geçti sava tan sonra. Bu on yedi yılda neler yaptı ımızı anlataca ım da onun için. Sava tan sonra tüm insanlar evlerine döndü. Yıkılan evleri yeniden yaptık. Hadzici de insanların ya aması ve evlerine geri dönmesi için gereken bütün artları yerine getirdik. Zaten bizim için en önemli i bu idi. Ondan sonra bütün alt yapı (elektrik, su, gaz, telefon, kanalizasyon hatları) yenilendi. u anda Hadzici nin her yerinde elektrik var. ehrin yüzde altmı ında da gaz hattı var. Yolları asfaltladık, trafik ı ıklarını yaptık. Bunları yapmak için tüm ekonomik gücümüzü harcadık. Bu yüzden bazı ekonomik problemler ya ıyoruz. Yani u anda 5 bin ki i i siz durumda. Dı arıdan da fazla yatırım olmadı. Meram Belediye mizin karde ehir kapsamında Hadzici ye yaptı ı çalı maları nasıl de erlendiriyorsunuz? Hamdo Eyuboviç: Bu konu ile ilgili ne söylesek az olacak. Bu yapılanların de eri bizim için çok fazla. Kelimeler yetersiz kalıyor. Bizim için çok de erli i ler yaptınız.biliyorsunuz eski Yugoslavya döneminde elli sene komünizm rejimi vardı. Bu rejim döneminde bize Türkiye hep kötü anlatıldı. Onun için bu tür karde lik protokolleri ile Türkiye yi daha iyi tanımaya ba ladık. Halkımız da bu karde li i büyük bir sevgiyle kabul etti. Özellikle siz bizim için büyük ve güzel bir örneksiniz. Biz Konya ya gitti imizde önce komünistlerin anlattıklarını görmüyoruz. Gayet güzel ve pozitif eyler görüyoruz. Biz çok eyleri sizinle beraber görüyor ve ö reniyoruz. Bizim de liderimiz Tayyip Erdo an Özellikle bu son 10 yılda Türkiye nin ba- ında adaletli ve güçlü bir lider var. Bu lider sadece sizin de il, bizim liderimiz de oldu ve Türkiye nin durumu çok ileri gitti, iyile ti. Bizlerin de o liderden bazı beklentilerimiz var. Bunun sebebi biz sizleri daha iyi tanıyınca sizlerin gerçek dost oldu unu gördük ve beklentlerimiz de biraz daha arttı. Biz açıkça belediye ba kanımıza 3 projeyle bize destek olmalarını, yardım etmelerini istedik belki biraz çekinerek istedik ama sizin dostlarımız oldu unuzu gördükten sonra rahatladık. Mesela, bu sa lık merkezi projesi bizim için çok faydalı olacak. Aynı zamanda belediye hizmet binamızın önüne yapaca ınız park ve elale de çok güzel olacak. Belki bu elaleye ihtiyacımız yok, Bosna Hersek te bol bol su var ama bununla Türkiye nin gücünü ve büyüklü- ünü sembolik olarak herkesin görmesi gerekiyor. Hadzici deki ehitlik ve gman da ı size neyi ça rı tırıyor? Hamdo Eyuboviç: gman Da ı çok özel bir yerdir. Orası her zaman Saraybosna için ve Hadzici için korumacı olmu tur. Aynı zamanda gman Da ı nda sa Aleyhisselam zamanından beri orada ya ayan ve gerçek ncil e tabi olanlar, ibadet edenler ona göre ya ayanlar vardır. Hz. Muhammed in do du u haberi gelince gman Da ı ndan 40 tane dervi onu aramaya, bulmaya çıkmı lardır. Onun için 1. Dünya sava ında, 2. Dünya sava ında, Balkan sava larında, son sava larda bile gman Da ı Allah ın emriyle her zaman serbest bir bölgeydi, yani dü manın aya ı hiç de medi o bölgeye. Onun için biz o bölgeye çok yakınız, çok sıcak bakıyoruz. gman a her geldi imde sanki ehitlerin hayatta oldu unu hissediyorum, sanki onlarla görü üyorum. Tabii ki farklıyız, kimisi onları hissediyor kimisi hissetmiyor ama ben onları gerçekten gman Da ı nda hep görüyorum. Ama temiz olan insanlar gerçekten onların kokusunu hissederler, çünkü onlar gerçekten kokuyorlar. Görmüyorsunuz ama ehitlerin kokuları her tarafta. Bir örnek vermek istiyorum, benim yakın bir arkada ım vardı, Mehmet Aliya isminde. Gençken bu arkada ımın slami hayatı ba ladı, çok hareketliydi, slam için çok mücadele etmek istiyordu. Beyrut a ve Filistin e sava mak için gitti. Orada da gazi oldu. Sonra Bosna ya döndü. Buradaki sava ta da mücadele etti, kahraman oldu. Sırp çeteleri sava ba ladı ında ona Siz bo una sava ıyorsunuz zaten kaybedeceksiniz demi ti. IGMAN DA LARI O da Bizim aramızda öyle insanlar var ki, biz slam için ölmek istiyoruz, ehit olmak istiyoruz ama sizin aranızda öyle insanlar yok, siz ba ka eyler için sava ıyorsunuz demi ti. te arkada ım Mehmet Aliya bizim Hadzici deki ilk ehidimizdi. Ormandaydı, böyle yaz günleriydi ve çok sıcaktı. ehit oldu unda hemen onun yanına gidemedik. Çünkü yo un bombardıman vardı. Be gün boyunca yanına gidemedik. Be inci günün sonunda yanına vardı ımızda her tarafta güzel kokular vardı. Bir erguvan kokusuydu ve ondan geliyordu. Onun vücudunda hiç de i me olmamı tı. te onlar bizim ehitlerimiz ve gman Da ı nda geziyorlar. Bizim sembolümüz olan bu zambak Bosna da her tarafta yeti iyor ve sadece Bosna da bulunan bir çiçek oldu u için ona altın zambak diyoruz. Aynı zamanda orta ça da eski Bosna krallık zamanından beri amblem olarak bayraklarda zambaklar vardır. te o zamandan beri bu zambaklar bizim sembolümüz. Tüm ehitlerimize bir kere daha Allahtan rahmet diliyoruz. Sizin Bosna ve Hadzici için bundan sonra da güzel eyler yapaca ınıza inanıyoruz. Son olarak bir mesajınız var mı? Hamdo Eyuboviç: Ben unu tekrarlamak istiyorum. Allah Türkiye ye rahmet verdi. Adaletli bir lider gönderdi. Onu hiç unutmayın ve ona büyük önem verin. O büyük bir rahmettir. Onun vaktinde do up ya amanız da sizin için bir ereftir. Bu sebeple her gününüz mutlu olsun. Çok te ekkür ederiz. HADZ C EH TL

6 6 TEMMUZ 2012 Meram da ftar bu sene de bir ba ka Meram Belediyesi 11 ayın sultanı Ramazan a özel hazırladı ı iftar programıyla geçen yıl oldu u gibi bu yıl da seyircilerin ilgi oda ı oldu. Farklı formatıyla büyük be eni toplayan ve Kanal 24, Konya TV, KTV, Sun TV ve Ün TV den canlı olarak yayınlanan Meram da ftar programını Üstâd albümüyle bir kez daha milyonların gönlüne taht kuran sanatçı U ur I ılak ve Yrd. Doç. Dr. Ali Öge birlikte hazırlayıp sunuyor. Meram da ftar programı yayınlandı ı ilk günden itibaren gerek yurt içinden gerekse yurt dı ından çok sayıda izleyici tarafından ilgiyle takip ediliyor. Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Meram da ftar programının konu u oldu. Sanatçı U ur I ılak ve Yrd. Doç. Dr. Ali Öge nin birlikte hazırlayıp sundu u Meram da ftar programına konuk olan Ba kan Kalaycı, on bir ayın sultanı Ramazan ile ilgili yaptıkları programlar ve hizmetler hakkında bilgi verdi. Vatanda ların Ramazan ayını rahat ve huzurlu bir ekilde geçirebilmesi için farklı etkinlikler düzenlediklerini belirten Ba kan Kalaycı, Bunların içinde en çok önem verdi imiz konuların ba ında çat kapı olarak yaptı ımız iftar ziyaretleri geliyor. Vatanda larımızın evine misafir olmak, onlarla birlikte iftar açmaktan büyük onur duyuyoruz. Bununla birlikte dar gelirli ailelere yönelik gıda paketi ve iftariyelik da ıtımımız devam ediyor. Bu paketler, bizzat vatanda larımızın evine teslim ediliyor dedi. Sosyal belediyecilik adına yaptıkları çalı malar hakkında da bilgi veren Kalaycı, her yıl açtıkları meslek edindirme kurslarıyla binlerce ki iyi meslek sahibi yaptıklarını vurgulayarak, Her sene 1500 civarında vatanda ımızı e itiyoruz. Bu kurslarımız sadece ilçemizde de il karde ehir protokolü kapsamında Bosna Hersek in Hadzici ilçesinde de hizmet vermektedir. 2 yılda yakla ık 1100 Bo nak karde imizi kurslarımızdan mezun ettik. Bunların yakla ık 200 üne Türkçe dersi verdik diye konu tu. Meram da ftar programı sanatçı U ur I ılak ve Yrd. Doç. Dr. Ali Öge nin sunumuyla Ramazan boyunca Kanal 24, Konya TV, KTV, Sun TV ve Ün TV den canlı olarak yayınlanacak. Ramazan ayında denetimler artırıldı Meram Belediyesi denetim ekipleri, Ramazan öncesi oldu u gibi Ramazan süresince de ilçedeki market, kasap, lokanta ve di er gıda sektöründe faaliyet gösteren esnafların denetimini artırdı. Konya da do ayı ke fettiler Avrupa Birli i E itim ve Gençlik Programları Merkezi Ba kanlı ı tarafından finanse edilen Do ayı Ke fet adlı gençlik de i im projesi Konya da gerçekle tirildi. Meram Belediyesi nin i tirakçi olarak destekledi i proje kapsamında 5 ülkeden ehrimize gelen gençler bir hafta boyunca Konya da misafir oldu. Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Anadolu Kartalı Gençlik Grubu koordinatörlü ünde Meram Belediyesi nin i tirakçi olarak destek verdi- i Do ayı Ke fet adlı projeyi hayata geçirmek için Konya da bulunan gençlerle bir araya geldi. Daha önce de çok sayıda benzer projeye destek olduklarını vurgulayan Ba kan Kalaycı, imdi de Do ayı Ke fet adlı projeye i tirakçi olarak destek oluyoruz. Litvanya, Letonya, Portekiz, Bulgaristan ve ülkemizin farklı ehirlerinden gelen gençler bu proje ile do ayı ke fedecekler. Do adaki kıt kaynakların tasarruflu bir ekilde nasıl kullanılaca ı konusunda mesajlar verecekler. Sizler ülkelerinize döndü- ünüzde Türkiye nin gönüllü kültür elçileri olacaksınız ve dünyaya barı mesajları vereceksiniz. dedi. Kalaycı konu dilmasını, Hz. Mevlana nın Aynı konu anlar de il aynı duyguyu yu payla anlar anla abilirler sözüyle tamamladı. Meram Belediyesi ile birlikte daha önce de AB destekli projelere imza attıklarını belirten Grup Anadolu Kartalı Basın Sözcüsü Tansu Arık da, Bu nedenle belediye ba kanımıza çok te ekkür ediyorum. Dünyada küresel ısınmanın olumsuz etkileri son 15 yılda daha fazla artmı tır. Sorumluluk sahibi gençler olarak bize emanet edilen dünyamızın daha rahat nefes alabilmesini sa layabilmek ve toplumu bir nebze olsun bilinçlendirerek farkındalık olu turmak istiyoruz. Bu proje ile özellikle çevre bilincini insanlara a ılamak, bu fikri yaygınla tırmak için Meram Belediyesi ile birlikte çevre temizli i, projedeki her ki i adına fidan dikilmesi gibi ortak faaliyetlerimiz olacak diye konu tu. Do ayı Ke fet adlı gençlik de i im projesi kapsamında ehrimizde bulunan yabancı gençler daha sonra Dutlukır A açlandırma Sahasında fidan dikti. Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlü ü ekipleri tarafından hazırlanan çukur- lara fidanları diken gençler, daha fazla fidanı toprakla bulu turabilmek için birbiriyle yarı tı. Do ayı Ke fet adlı genç- lik de i im projesi, T.C. Avrupa Birli i Bakanlı ı, AB E itim ve Gençlik Programları Merkezi Ba kanlı ınca (Ulusal Ajans) yürütülen Hayat Boyu Ö renme ve Genç- lik Programları kapsamın- da Avrupa Komisyonu ndan sa lanan hibe ile gerçekle tiri- liyor. Ramazan da Meram Belediyesi Zabıta, Sa lık leri ve Veteriner leri Müdürlüklerine ait ekipler, ilçede bulunan alı veri merkezleri, ekmek fırınları, marketler, kasaplar, pastaneler, pazar yerleri ve di er gıda mamulü satılan yerlerdeki denetimlerini yo unla tırdı. Halkın sa lıklı ve huzur içinde alı veri yapabilmesi için yo un bir ekilde sürdürülen denetimler Ramazan ayı sonuna kadar devam edecek. Denetimlerde i yerlerinin temizli i, satılan ürünlerin kalitesi ve son kullanma tarihleri, resmi belge kontrolü, i yeri açma ve çalı tırma ruhsatı gibi konularda incelemeler sürüyor. Ramazan pidesi, tahinli pide ve ekmek satı ları kontrol edilerek, açıkta satılmasına kesinlikle izin verilmiyor. Ramazan boyunca zabıta ekipleri sabah 8.00 den gece e kadar görev yapıyor. Ramazan ile birlikte denetimleri artırdıklarını belirten Meram Belediyesi Zabıta Müdürü Rahim Kesmez, Rutin olarak sürdürdü ümüz denetimleri, Ramazan ayında sıkla tırdık. Zabıta ekiplerimizin Sa lık leri Müdürlü ü ve Veteriner leri Müdürlü ü ekipleriyle birlikte yaptı ı bugünkü denetimde bakkal, market, kasap ve fırınlar kontrol edilmi tir. Yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçen gıda maddelerine el konulmu tur diye konu tu. Ramazan ile birlikte özellikle et ve et ürünleri satı ının arttı ını belirten yetkililer, özellikle et alırken mühürlü olup olmadı ının kontrol edilmesini istedi. Meram Belediyesi ekiplerinin denetimlerinden memnuniyet duyduklarını ifade eden i letme sahipleri de, Yakla an Ramazan ayı öncesi belediye ekiplerinin denetimlerinin sıkla ması bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Hem esnaf olarak hem bir vatanda olarak bu denetimlerin devam etmesini istiyoruz dediler. Yapılan denetimlerde genel temizlik ve hijyen açısından yeterli bulunmayan i letmelere, eksikliklerin giderilmesi için 10 gün süre verildi.

Konya nın ilk organik ürün pazarı açıldı

Konya nın ilk organik ürün pazarı açıldı 2012 Londra Paralimpik Oyunları nda, bayanlar halter 40 kiloda mücadele eden Meram Belediyesporlu Milli sporcu Nazmiye Muslu, 109 kiloyla dünya ve paralimpik rekoru kırarak altın madalya kazandı. Konya

Detaylı

Meram ba ları tekrar canlanıyor

Meram ba ları tekrar canlanıyor Kentsel dönü üme örnek Meram Çevre ve ehircilik Bakanı Erdo an Bayraktar, Karadeniz Ere li de Müstakil Sanayici ve adamları Derne i nin (MÜS AD) 77. Genel dare Kurulu toplantısında son 9,5 yılda Cumhuriyet

Detaylı

Meram ın güzelliklerini dünyaya tanıtaca ız

Meram ın güzelliklerini dünyaya tanıtaca ız adam azhar Özelçi, I k Consulting Genel üdürü ehmet Ergün, eram Belediyesi Özel Kalem üdürü Poyrazer, hlas edya Holding Reklam Koordinatörü Ahmet Dörtka l, eram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kala hlas edya

Detaylı

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU sayfa 6-7 de BA BAKAN ERDO AN H ZMETE AÇTI eb-i Arus Törenine kat lmak üzere Konya ya gelen Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, belediyeler ve kamu kurulu lar taraf ndan yap m tamamlanan

Detaylı

Meram a 1 milyar TL lik yatırım

Meram a 1 milyar TL lik yatırım Meram a 1 milyar TL lik yatırım Hacı İsa Efendi Mahallesi nde inşaatı hızlı bir şekilde devam eden Meram Belediyesi Yeni Hizmet Binası nın tamamlanmasıyla bölgenin çehresi değişecek. Meram Belediye Başkanı

Detaylı

2013 ün dev projesi. -Başkan Kalaycı, 2013 ün ilk ve en yeni, Ekmekler Çöpe Gitmeyecek

2013 ün dev projesi. -Başkan Kalaycı, 2013 ün ilk ve en yeni, Ekmekler Çöpe Gitmeyecek Ekmekler Çöpe Gitmeyecek Farklı alanlarda örnek projeleri ve pek çok ilki gerçekleştiren Meram Belediyesi, ekmeklerin çöpe atılmasını önlemek amacıyla Konya da ilk kez Bayat Ekmek Toplama projesini uygulamaya

Detaylı

Meram Belediyesporlu cimnastikçiler Türkiye şampiyonu

Meram Belediyesporlu cimnastikçiler Türkiye şampiyonu Meram da Konya Ankara arası kadar yol açıldı Meram Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçede trafik akışını rahatlatmak için bir yandan yeni yollar açarken bir yandan da mevcut yollarda genişletme çalışmalarını

Detaylı

Meram Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen mahalle şenlikleri başladı. Şenlikler 22 Temmuz a kadar devam edecek.

Meram Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen mahalle şenlikleri başladı. Şenlikler 22 Temmuz a kadar devam edecek. Mahallede şenlik var Meram Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen mahalle şenlikleri başladı. Şenlikler 22 Temmuz a kadar devam edecek. MAHALLEDE ŞENLİK VAR PROGRAMI 06.07.2011 Muhacir Pazarı

Detaylı

Bosna Hersek te Meram Sergisi

Bosna Hersek te Meram Sergisi Ana Baba okulu için kayıtlar başlıyor Meram Belediyesi ile Meram Rehberlik ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle organize edilen Ana Baba Okulu nun üçüncüsüne kayıtlar başladı. Son başvuru tarihi 5 Ocak 2012.

Detaylı

Hasta Konukevi ni Başbakan Erdoğan Hizmete Açtı

Hasta Konukevi ni Başbakan Erdoğan Hizmete Açtı Yeni Yasa İle Hizmet Kalitesi Artacak Meram Belediye Başkanı Dr. Serdar Kalaycı, 2014 yılı mahalli seçimleriyle birlikte Meram Belediyesi nin mahallesi haline gelecek 6 beldenin belediye başkanları ve

Detaylı

Meram a fonksiyonel B R TES S Ertuğrul Gazi Sosyal Tesisleri hizmete aç ld

Meram a fonksiyonel B R TES S Ertuğrul Gazi Sosyal Tesisleri hizmete aç ld MERAM BELEDİYESİ 02.05.2011 22:51 Page 1 Meram Belediyesi tarafından düzenlenen ve içerisinde aile hekimliği merkezi, emekliler konağı, internet evi, muhtar odası, MERMEK eğitim merkezi ve fitness salonunun

Detaylı

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR lim ve gönül insan Prof. Dr. Ba n tarihi imzay kaleme ald müthi yaz s 12 DE Meltemli Ö rencinin BÜYÜK BA ARISI Sayfa 12 de Tarih Kokan As rl k Kilis Evleri Sayfa 11 de Prof. Dr. Haydar BA Mütabakat n S

Detaylı

ü m r a n i y e b e l e d i y e s i a y l ı k s ü r e l i y a y ı n ı

ü m r a n i y e b e l e d i y e s i a y l ı k s ü r e l i y a y ı n ı haziran 2012 sayı 27 ü m r a n i y e b e l e d i y e s i a y l ı k s ü r e l i y a y ı n ı En Başarılı Belediye Başkanı sf.22 Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu sf.18 AK Parti Ümraniye İlçe Kongresi sf.10

Detaylı

01.04.2014 TARİHİNDE DEVİR ALDIK 1.(BİR) YILLIK İCRAATLARIMIZ VE PROJELERİMİZ BASIN BRİFİNG DOSYASI İDARİ FAALİYET RAPORU

01.04.2014 TARİHİNDE DEVİR ALDIK 1.(BİR) YILLIK İCRAATLARIMIZ VE PROJELERİMİZ BASIN BRİFİNG DOSYASI İDARİ FAALİYET RAPORU 01.04.2014 TARİHİNDE DEVİR ALDIK 1.(BİR) YILLIK İCRAATLARIMIZ VE PROJELERİMİZ BASIN BRİFİNG DOSYASI İDARİ FAALİYET RAPORU Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Bir Yıllık İcraatlarını anlattı 01.04.2014 tarihinde

Detaylı

6(1'¾.$/$5,.21)('(5$6<218

6(1'¾.$/$5,.21)('(5$6<218 Yay n Organ 71 76 68 78 66 9 6 16 31 37 ba yazı Yeni Yıl ve Beklentiler * Türkiye, 2010 yılını sert tartı maların ya andı ı a ır bir siyasi gündemle geçirmi tir. Referandum süreci var olan siyasi gerilim

Detaylı

Çalıştırmayalım, Okutalım! sf.12. Yerel Yönetimler Bayramı Kutlandı sf.20. Teknoloji Bağımlılığı Kongresi sf.24. Bir Açıkhava Müzesi Mardin sf.

Çalıştırmayalım, Okutalım! sf.12. Yerel Yönetimler Bayramı Kutlandı sf.20. Teknoloji Bağımlılığı Kongresi sf.24. Bir Açıkhava Müzesi Mardin sf. mayıs 2012 sayı 26 ümraniye belediyesi aylık süreli yayını Çalıştırmayalım, Okutalım! sf.12 Yerel Yönetimler Bayramı Kutlandı sf.20 Teknoloji Bağımlılığı Kongresi sf.24 Bir Açıkhava Müzesi Mardin sf.40

Detaylı

çinin Kitapl Çal ma Ya am nda Kas m-aral k 2009 TÜRK- 'in Gündeminden 2010 Y l n n Ba lama Vuru u: Açl k S n r 812.- Lira Ethem Ezgü'yü Kaybettik

çinin Kitapl Çal ma Ya am nda Kas m-aral k 2009 TÜRK- 'in Gündeminden 2010 Y l n n Ba lama Vuru u: Açl k S n r 812.- Lira Ethem Ezgü'yü Kaybettik Say : 387 eker Fabrikalar n n Özelle tirilmesine Tepki tfaiye çisi Direniyor Asgari Ücrete Günde 1 Lira Zam Türkiye Kurumu Genel Kurulu Yap ld SGK Genel Kurulu Yap ld TÜRK YE Ç SEND KALARI KONFEDERASYONU

Detaylı

Katılımıyla Hizmetinizde

Katılımıyla Hizmetinizde mart 2013 sayı 36 Ümraniye Belediyesi Yeni Hizmet Binamız Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ın Katılımıyla Hizmetinizde Bizim Siyasetimiz Hizmet Siyasetidir sf. 06 Metro Çalışmaları Ümraniye den

Detaylı

TAPULARINA KAVUŞTULAR

TAPULARINA KAVUŞTULAR YIL: 3 SAYI: 16 EKİM-KASIM-ARALIK 2013 KENT VE YAŞAM KÜLTÜRÜ DERGİSİ TAPULARINA KAVUŞTULAR Yıllardır beklenen gün geldi. Mülkiyeti maliye hazinesine ait olup üzerinde bina olan parsellerin tapu dağıtımına

Detaylı

www.twitter.com/cubukbelediyesi

www.twitter.com/cubukbelediyesi CUBUK ÇUBUK BELEDİYESİ NİN BASIN YAYIN ORGANIDIR / ÜCRETSİZDİR YIL: 3 SAYI: 23 Mayıs-Haziran 2013 gündem Belediyemiz ve ilçemizle ilgili tüm etkinlik ve faaliyetlerimize internet üzerinden ulaşabilirsiniz

Detaylı

Yemyeşil bir Altındağ için hiç durmadan çalışan Başkan Veysel Tiryaki, 5 yeni parkın daha temelini attı.

Yemyeşil bir Altındağ için hiç durmadan çalışan Başkan Veysel Tiryaki, 5 yeni parkın daha temelini attı. SAYFA 01 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI 7 ALTINDAĞ DA 335 KM YENİ YOL AÇILDI Altındağ Belediyesi 2014 yılında A dan Z ye tüm mahallelerde 35 km yol açtı. Böylece 2005 yılından beri açılan yolların uzunluğu 335

Detaylı

Safranbolu. Tarih ve Doğayla İç İçe. Ümraniyelilere Tapu Müjdesi sf.10. Hidayet Türkoğlu Spor Okulu sf.36. Sibel Eraslan Röportajı sf.

Safranbolu. Tarih ve Doğayla İç İçe. Ümraniyelilere Tapu Müjdesi sf.10. Hidayet Türkoğlu Spor Okulu sf.36. Sibel Eraslan Röportajı sf. şubat 2012 sayı 23 ümraniye belediyesi aylık süreli yayını Ümraniyelilere Tapu Müjdesi sf.10 Hidayet Türkoğlu Spor Okulu sf.36 Tarih ve Doğayla İç İçe Safranbolu Sibel Eraslan Röportajı sf.38 Safranbolu

Detaylı

Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i

Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i Florya da O-2 (E-5) yolu kenar nda Ayd nl, Metal Yap Konut, Arke, Vizyonlife ortakl ve TOK i birli i ile yap m

Detaylı

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle Önsöz Yıl:48 Sayı:571 ARALIK 2009 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIG L Genel Yayın Yönetmeni Ahmet PEL T Sorumlu Yazı leri Müdürü Y. Selim ÇELEB Yayına Hazırlayanlar O. Murat

Detaylı

97. Uluslararası Çalışma Konferansı Yapıldı

97. Uluslararası Çalışma Konferansı Yapıldı S a y ı : 3 8 0 97. Uluslararası Çalışma Konferansı Yapıldı Başbakan Erdoğan Maden Ocağında Enerji İşçisi Özelleştirmeye Karşı Direniyor Tekgıda-İş Karadeniz Bölge Temsilciler Kurultayı Başarıyla Sonuçlandı

Detaylı

Kurban alanları yine fark attı

Kurban alanları yine fark attı Ekim 2014 I Yıl: 5 I Sayı: 55 Başakşehir Belediyesi nin Ücretsiz Yayın Organıdır. Başakşehir de Bayram huzuru... Kurban alanları yine fark attı Selman-ı Farisi Camii ibadete açıldı Başakşehir de yazlık

Detaylı

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2 Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) Sürekli, Etkili, Ýlkeli. 2 2 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI:

Detaylı

SANCAKTEPE BELEDİYESİ NİN YÖNETİM KALİTESİ ARTIK AB STANDARTLARINDA

SANCAKTEPE BELEDİYESİ NİN YÖNETİM KALİTESİ ARTIK AB STANDARTLARINDA Dışişleri Bakanı Davutoğlu: Kudüs insanlık vicdanını temsil eder Filistin Dayanışma Platformu tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Zemininde Filistin

Detaylı