Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:28-3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:28-3"

Transkript

1 TERMOALKALİFİLİK AMİLAZ VE SELÜLAZ ENZİM (MULTİENZİM) ÜRETİCİSİ BACILLUS sp. İZOLASYONU, ENZİMLERİN KARAKTERİZASYONU VE BİYOTEKNOLOJİK UYGULANABİLİRLİĞİ * İsolation of Thermophilic Amylase and Cellulase (Multienzymes) Producing Bacillus Sp. Strains, Enzyme Production,Characterization And İnvestigation of Biotechnological Applications Serkan HALİSKARANFİL Biyoloji Anabilim Dalı Burhan ARIKAN Biyoloji Anabilim Dalı ÖZET Bu çalışmada, doğal ortamdan izole edilen Bacillus sp. SHK-7 suşundan termoalkalifilik amilaz ve selülaz (multienzim) enzimlerinin üretimi ve karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, optimum aktivite sıcaklığı, optimum ph, ph stabilitesi ve sıcaklık stabilitesi analizleri gerçekleştirilmiştir. Amilaz enzimi optimum aktivitesini ph 8.0 ve 80 C de göstermiştir. Enzim ºC arasında 60 dakikada aktivitesinin yaklaşık %93 ünü korumuştur. Amilaz enzimi 50ºC de ph aralığında 24 saat süreyle ortalama %84 stabil kalmıştır. Selülaz enzimi optimum aktivitesini 60 C ve ph 8.0 de göstermiştir. Enzim C arasında 60 dakikada aktivitesinin yaklaşık %98 ini korumuştur. Selülaz enzimi 50 C de ph aralığında 24 saat süreyle ortalama %72 stabil kalmıştır. Bu sonuçlara göre SHK-7 amilaz ve selülaz enzimleri termofil, alkalifil, termostabil ve alkali-stabil özellik göstermekte olup başta deterjan endüstrisi olmak üzere tekstil, gıda ve içecek endüstrilerinde kullanılabilir özelliktedir. Anahtar Kelimeler: Bacilllus sp., multienzim, termoalkalifilik, selülaz, amilaz ABSTRACT In this study, the production and characterization of thermoalkaliphilic amylase and cellulase enzymes (multi enzymes) from Bacillus sp. strain which is isolated from soil samples were carried out. For this purpose, optimum activity temperatures and ph values, temperature and ph stabilities analysis of enzyme was investigated. Amylase enzyme showed its optimum activity at ph 8.0 and 80 C. The enzyme activity was retained around 93 % of the original activity within 60 minutes between ºC. Enzyme was also stable about %84 between ph at 50 o C for 24 hours. The maximum activity of the cellulase was at 60ºC and ph 8.0 The enzyme activity was retained around 98% of the original activity within 60 * Yüksek Lisans Tezi-MSc Thesis

2 minutes between ºC. Enzyme was also stable well-nigh %72 between ph at 50 o C for 24 hours. According to these results, SHK-7 amylase and cellulase enzymes are thermophile, alkaliphile, thermostable and alkali-stable. Owing to these characteristics, the cellulase and amylase enzymes obtained in this research can be used as additive in detergent, textile, food and drink industries. Keywords: Bacillus sp., multienzyme, thermoalkaliphilic, celluase, amylase Giriş Enzimler canlı sistemlerdeki tüm biyokimyasal reaksiyonların neredeyse tamamında görev yapan biyolojik katalizörlerdir. Enzimler kimyasal reaksiyonlarda değişikliğe uğramadan reaksiyon hızını arttıran maddelerdir. Enzimler olmaksızın çoğu reaksiyon biyolojik sistemlerde var olandan daha yüksek sıcaklık ve enerji düzeylerine ihtiyaç duyarlar. Enzimler besin üretimi, gen klonlama ve ileri tedavi tekniklerine kadar birçok alanda (özellikle mikrobiyal endüstri ve genetik) yaygın uygulama alanı bulmuşlardır (Lerner ve Lerner, 2003). Endüstriyel enzimler dünya pazarında meyve suyu, tekstil, fırıncılık, süthane, biracılık, nişasta ve deterjan gibi farklı alanlarda kullanılmışlardır. Endüstriyel enzimlerin üretiminde kullanılan mikroorganizmaların çoğu ekstrasellüler özelliğe sahiptirler (Vroemen, 1983). Endüstriyel enzimlerin en büyük uygulama alanını deterjan endüstrisi oluşturmaktadır. Fırıncılık ve hayvan yemi endüstrileri son yıllarda hızlı büyüme göstermiştir (Kirk ve ark, 2002). Multienzimler iki veya daha fazla enzim içeren sistemler olarak tanımlanmışlardır (Zhang ve ark, 2004). Fotosentez güneş enerjisinin canlılar tarafından en verimli kullanıldığı yoldur. Fotosentez sonunda bitkiler tarafında yüksek miktarda enerji depolanır. Bu şekilde bitkisel materyal doğada en fazla bulunan yüksek enerjili bir geri dönüşüm kaynağı şekline gelmektedir (Rajoka ve Malik, 1997). Bitkilerdeki en önemli polisakkaritler selüloz ve nişastadır (Pallardy, 2008). Nişasta yüzlerce glikoz biriminin α-1,4 ve α-1,6 glikozidik bağlarıyla bağlanması ile oluşur (Aiyer, 2005). Amilazlar, biracılık ve damıtma, kağıt, fermantasyon, gıda, tekstil ve nişastanın şekerleştirme uygulamalarında (Kumar ve ark, 2010; Asgher ve ark, 2007) yaygın bir kullanım göstermekle birlikte, klinik ve analitik kimya gibi diğer bazı alanlarda da kullanılmaktadırlar. Selüloz biyolojik parçalanmaya karşı doğal olarak dayanıklı olup sağlam ve çözünmez yapısıyla diğer polisakkaritlerden farklıdır (Yang ve ark, 2010). Yaklaşık glikoz biriminin β-1,4- glikozidik bağlar ile lineer bir şekilde bağlanması ile oluşur. Selüloz en az üç farklı enzimin sinerjistik çalışması ile glikoza hidrolize olabilir (Kıran ve ark, 2006). Selülazlar; selülozlardaki β-1,4 bağlarını hidroliz ederek son ürün olarak glukoz, sellobiyoz ve sello-oligosakkaritleri meydana getirirler. Selülaz enzimleri sellobiyohidrolazlar, endo-β-1,4-glukanaz ve β- glukozidazlar olmak üzere üç farklı şekilde bulunurlar (Sukumaran ve ark, 2005). Endoglukanazlar selülozları rastgele parçalayarak oligosakkaritleri, sellobiyozları ve glukozları oluştururken, ekzoglukanazlar (sellobiyohidrolazlar) selülozdaki β-1,

3 D-glukozidik bağlarını hidrolizleyerek indirgenmemiş uçlardan sellobiyozların serbest kalmasını sağlarlar. β-glikozidazlar ise sellobiyozları glikoza hidrolize ederler (Haki ve Rakshit, 2003). Selülazlar yem, gıda, tekstil ve deterjan gibi diğer endüstriel alanlarda kullanılmaktadırlar. Fosil yakıt kaynaklarının azalmasıyla, yenilenebilir yeni alternatif yakıt ve enerji kaynaklarının bulunmasına yönelik ihtiyaçlar artmış ve selülazlar ile diğer enzimler birlikte kullanılarak lignoselülozik biyokütlenin hidrolizi gerçekleştirilmiştir (Singhania ve ark, 2010). Bu çalışmada termoalkalifilik amilaz ve selülaz enzim (multienzim) üreticisi Bacıllus sp. izolasyonu, enzimlerin karakterizasyonu ve biyoteknolojik uygulanabilirliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Materyal ve Metod Topraktan Bacillus sp. Suşlarının İzolasyonu Selülaz ve amilaz pozitif Bacillus sp. suşlarının izolasyonu için farklı bölgelerden alınan toprak örnekleri 1 er g tartılarak ph sı 9.0 olan 50 ml lik N1 sıvı besiyerine inoküle edilip, 24 saat 55ºC de inkübe edilmiştir. Daha sonra 80ºC de 10 dakika ısı şoku gerçekleştirilmiştir (Arikan, 2008). Örnekler 24 saat 55ºC de inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon sonunda tek koloni elde etmek amacıyla seri sulandırma yapılarak ph sı 9.0 olan N1 agar besiyerine yayma şeklinde ekim yapılıp 55ºC de inkübasyona bırakılmıştır. Tek düşen kolonilerden morfolojik olarak Bacillus görünümüne sahip olanlar M9-nişastalı ve CMC li besiyerlerine ekilerek enzim üretme yetenekleri araştırılmıştır. Çalışmada en iyi amilaz ve selülaz enzim üreticisi suş SHK-7 olarak isimlendirilmiş ve enzim üretimi için kullanılmıştır. Amilaz ve Selülaz Enzim Üretimi ve Kısmi Saflaştırma Katı besiyerlerinde farklı ph ve sıcaklıklarda en iyi üremeyi ve enzim aktivitesini amilaz için ph 11.0 ve 50 C, selülaz enzimi için ph 9.0 ve 50 C de gösteren SHK-7 suşu, amilaz üretimi için ph sı 11.0 e ayarlanmış M9-nişastalı sıvı besiyerinde 72 saat, selülaz üretimi için ph sı 9.0 a ayarlanmış CMC sıvı besiyerinde ise 24 saat 50 C ve 175 rpm de çalkalayıcıda inkübe edilmiştir. Sıvı kültürler +4 C ve 7000 rpm de 20 dakika santrifüj edilerek bakteriler ortamdan uzaklaştırılmıştır. Elde edilen süpernatantlara örnek hacimlerinin %70 i kadar soğuk etanol eklenerek -20 C de bir gece bekletilmiştir. Karışımlar +4 C ve rpm de 20 dakika santrifüj edilerek amilaz ve selülaz enzimleri ayrı ayrı çöktürülmüştür. Ayrı ayrı elde dilen selülaz ve amilaz enzimleri uygun hacimde 0.1M lık sodyum fosfat tamponlarında sıvılaştırılmıştır (Kobayashi ve ark, 1992). Enzimlerin Optimum Aktivite Gösterdiği ph Değerinin Saptanması Substrat içeren Na-Fosfat (ph ), Glisin-NaOH (ph ) ve Boraks-NaOH (ph ) tamponları kullanılmıştır. 0.5 ml substrat ve 0.5 ml enzimden oluşan reaksiyon karışımları 50 C de 60 dakika inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonunda DNS yöntemi kullanılarak spektrofotometrede 550 nm dalga boyunda standart aktivite analizi yapılmış ve relatif enzim aktiviteleri belirlenmiştir. En yüksek absorbans değerinin elde edildiği ph değeri 100 kabul edilerek diğer ph

4 değerleri buna göre oranlanarak relatif enzim aktiviteleri saptanmıştır (Arikan, 2008). Enzimlerin Aktivite Gösterdiği Optimum Sıcaklık Değerinin Saptanması Enzimlerin optimum aktivite gösterdikleri sıcaklık değerlerinin belirlenmesi için 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100ºC sıcaklıklarda enzimlerin optimum aktivite gösterdikleri ph değerlerinde hazırlanmış substratlar ile 60 dakika inkübe edilmişlerdir. İnkübasyon işleminden sonra standart aktivite analizi uygulanmıştır. En yüksek absorbans değerlerinin elde edildiği sıcaklık 100 olarak kabul edilmişlerdir. Diğer sıcaklık derecelerinden elde edilen absorbans değerleri optimum absorbans değerleriyle oranlanarak relatif enzim aktiviteleri bulunmuştur (Burhan ve ark, 2003). Enzimlerin Sıcaklık Stabilitelerinin Saptanması Selülaz ve amilaz enzimlerinin sıcaklık stabilitelerinin belirlenmesi için ºC arasındaki farklı sıcaklıklarda enzimlere 60 dakika boyunca ön inkübasyon işlemi yapılmıştır. Ön inkübasyon işleminden sonra enzimlerden 0.5 ml ve optimum aktivitenin gerçekleştiği ph da hazırlanmış substrat örneklerinden 0.5 ml karıştırılarak optimum aktivitenin görüldüğü sıcaklıkta 60 dakika inkübasyon gerçekleştirilmiştir. İnkübasyon sonunda standart aktivite tayini yapılmıştır. Kontrol testi için, ön işlemden geçmemiş enzim ve substrat kullanılarak standart aktivite analizi yapılmıştır. Kontrolden elde edilen sonuç 100 kabul edilmiş, farklı sıcaklıklardan elde edilen değerlerle kıyaslanarak relatif enzim aktivitesi belirlenmiştir (Burhan ve ark, 2003, Arikan, 2008). Enzimlerin ph Stabilitelerinin Saptanması Çöktürülmüş enzim örneğinden 2 şer ml alınarak eppendorf tüplerine konulmuş ve dev/dak 15 dakika santrifüj edilmiştir. Üst faz atılıp enzim çökeltisi üzerine 2 ml farklı ph larda (ph sı olan yeni hazırlanmış) hazırlanmış tampon çözeltileri eklenmiştir. Tampon ve enzim karışımı 50ºC de 24 saat ön inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon süresi sonunda standart aktivite tayini yapılmıştır. Kontrol testi için, ön işlemden geçmemiş enzim ve substratlar kullanılarak standart aktivite tayini yapılmıştır. Kontrolden elde edilen sonuç 100 kabul edilmiş, farklı ph lardan elde edilen değerlerle kıyaslanarak relatif enzim aktivitesi belirlenmiştir (Burhan ve ark, 2003; Arikan, 2008). Araştırma Bulguları ve Tartışma Amilaz ve selülaz üreticisi toplam 264 suş izole edilmiş olup, bunlardan 38 suş selülaz ve amilaz üretme yeteneğine sahiptirler (%14.4). Bunlar arasında en iyi amilaz ve selülaz üreten SHK-7 suşu enzim üretimi ve karakterizasyonu için kullanılmıştır

5 Amilaz Enziminin Optimum Aktivite Gösterdiği ph Değeri Bacillus sp. SHK-7 suşuna ait amilaz enzimi optimum aktiviteini ph 8.0 de göstermiştir. Enzimin ph 9.0 da %84, ph 10.0 da %83, ph 11.0 de %82, ph 12.0 de %79, ph 13.0 te %67 gibi yüksek aktivite değerlerine sahip olduğu bulunmuştur (Şekil 1). Bano ve ark (2011), Bacillus subtilis KIBGE HAS dan izole ettikleri alfa amilazın ph 7.5 ta optimum aktivite gösterdiğini belirlemişlerdir. Shanmughapriya ve ark (2009), Halobacterium salinarum MMD047 den saflaştırdıkları amilaz enziminin aktivitesini ph aralığında, ancak optimum aktivitesini ise ph 9.0 da gösterdiğini bildirmişlerdir. Şekil 1. Bacillus sp. SHK-7 amilaz enziminin optimum aktivite gösterdiği ph değeri ve aralığı Selülaz Enziminin Optimum Aktivite Gösterdiği ph Değeri Selülaz enzimi optimum aktivitesini ph 8.0 de göstermiştir. Bu sonuç SHK- 7 selülaz enziminin alkali özellikte olduğunu göstermektedir. Enzimin ph aralığında ortalama %91 aktiviteye sahip olduğu görülmektedir. Huang ve Monk (2004), Caldibacillus cellulovorans tan izole ettikleri selülaz enziminin optimum aktivitesini ph arasında gösterdiğini saptamışlardır. Enzim ph 8.3 te ise %50 aktiviteye sahiptir. SHK-7 selülaz enziminin optimum aktivite gösterdiği ph değeri ve aralığına ait sonuçlar şekil-2 de gösterilmiştir

6 Şekil 2. Bacillus sp. SHK-7 selülaz enziminin optimum aktivite gösterdiği ph değeri ve aralığı Amilaz Enziminin Sıcaklık Stabilitesi Bacillus sp. SHK-7 amilaz enziminin farklı sıcaklıklardaki 1 saatlik ön inkübasyon işleminden sonra ºC arasında orijinal aktivitesini %93 oranında koruduğu belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuçlar Bacillus sp. SHK-7 amilaz enziminin ºC arasında yüksek düzeyde termostabil olduğunu göstermektedir. Asgher ve ark (2007), izole ettikleri α-amilaz enzimini 1 saat ºC arasında ön inkübasyona bıraktıklarında enziminin 60-70ºC de oldukça stabil olduğunu, 80-90ºC de orijinal aktivitesini sırasıyla %12 ve %48 kaybettiğini, 100ºC de ise yüksek düzeyde inhibe olduğunu bildirmişlerdir. Elde edilen sonuçlar şekil-3 te gösterilmiştir. Şekil 3. Bacillus sp. SHK-7 amilaz enziminin termal stabilite sonuçları Selülaz Enzimin Sıcaklık Stabilitesi Bacillus sp. SHK-7 selülaz enziminin aktivitesi 30-50ºC arasında artış göstermiştir (30ºC de %101, 40ºC de %105, 50ºC de %104). Enzim orijinal aktivitesini ºC ortalama %95 korumaktadır. Kim ve ark (2005), izole ettikleri

7 selülaz enziminin 60ºC de 1 saatlik ön inkübasyondan sonra enzimin yaklaşık %60 aktivitesini sürdürdüğünü bildirmişlerdir. Peng ve ark (2011), izole ettikleri selülaz enziminin 70ºC de 1 saatlik ön inkübasyondan sonra %50 den fazla aktivitesinin korunduğunu bildirmişlerdir. Selülaz enziminin sıcaklık stabilitesinin belirlenmesi amacıyla yapılan analiz sonuçları şekil-4 te gösterilmiştir. Şekil 4. Bacillus sp. SHK-7 selülaz enziminin termal stabilitesi sonuçları Amilaz Enziminin ph Stabilitesi Bacillus sp. SHK-7 amilaz enzimi analizi yapılan ph değerleri arasında 24 saatlik ön inkübasyon sonunda enzim aktivitesi ortalama %84 korunmuştur. Enzim aktivitesi ph 7.0, , 10.0, 11.0, 12.0 ve 13.0 te sırasıyla, %96, %99, %98, %71, %71, %70 olarak bulunmuştur. Asgher ve ark (2007), izole ettikleri α-amilaz enziminin 24 saat ph 10.0 ön inkübasyonundan sonra aktivitesinin %54 ünü kaybettiğini açıklamışlardır. ph stabilitesine ait sonuçlar şekil-5 te gösterilmiştir. Şekil 5. Bacillus sp. SHK-7 amilaz enzimi ph stabilite sonuçları

8 Selülaz Enziminin ph Stabilitesi Bacillus sp. SHK-7 selülaz enzimi ph aralığındaki farklı tampon sistemlerinde gerçekleştirilen ön işlemden sonra ortalama %72 kalan aktivite değeri elde edilmiştir. Enzim orijinal aktivitesini ph 8.0 de %43 korurken ph 9.0, 10.0, 11.0, 12.0 ve 13.0 te sırası ile %78, %70, %74, %65 ve % 26 korumuştur. Kim ve ark (2005), optimum aktivitesini ph 10.0 da gösteren selülaz enziminin aktivitesini 5ºC ve ph 12.0 de 24 saatlik ön inkübasyondan sonra yaklaşık %60 koruduğunu bildirmişlerdir. Elde edilen sonuçlar şekil-6 da gösterilmiştir. Şekil 6. Bacillus sp. SHK-7 selülaz enziminin ph stabilitesine ait sonuçlar Sonuç ve Öneriler Selülaz ve amilaz enzimleri optimum ph larını 8.0 de göstermekte olup, her iki enzimde ph aralığında oldukça aktiftir. Bacillus sp. SHK-7 suşundan izole edilen selülaz enzimi optimum aktivitesini 60ºC sıcaklıkta gösterirken, amilaz enzimi ise 80ºC de göstermektedir. SHK-7 amilaz enzimi ºC arasında %91, selülaz enzimi ise ºC arasında %92 aktiviteye sahiptir. Selülaz enzimi sıcaklık stabilitesi deneylerinde 30-50ºC arasında indüklenerek ortalama %103 aktivite göstermiş, ºC arasında ise %98 aktivite elde edilmiştir. Bunakarşılık amilaz enzimi hiçbir sıcaklıkta indüklenmemiş, ºC aralığında ortalama %93 aktivite elde edilmiştir. Amilaz ve selülaz enzim üreticisi Bacillus sp. SHK-7 suşundan izole edilen amilaz ve selülaz enzimlerinin ph arasındaki ortalama stabiliteleri amilaz enzimi için %84, selülaz enzimi için 60 tır. Selülaz enzimi ph 8.0 ve ph 13.0 te %45 in altında aktivite gösterirken, amilaz enzimi ise ph 8.0 ve ph 13.0 te %70 in üzerinde stabilitesini korumaktadır. Bu özellikleri dikkate alındığında, Bacillus sp. SHK-7 amilaz ve selülaz enzimlerinin gıda ve deterjan endüstrisinde kullanılma potansiyeli oldukça yüksektir. Deterjan formülasyonunda kullanılacak enzimlerde aranan özellikler alkali-stabil ve termostabil olmasıdır. Her iki enziminde termal stabilitelerinin yüksek olması ve alkali stabil olmaları bu enzimleri deterjan endüstrisi için uygun kılmaktadır

9 Kaynaklar AIYER, P. V., Amylases and their applications. African Journal of Biotechnology, 4(13): ASGHER, M., ASAD, M. J., RAHMAN, S.U., and LEGGE, R.L., A thermostable a-amylase from a moderately thermophilic Bacillus subtilis strain for starch processing. Journal of Food Engineering, 79: ARIKAN, B., Highly Thermostable, Thermophilic, Alkaline, SDS and Chelator Resistant Amylase from a Thermophilic Bacillus sp. Isolate A3-15. Bioresource Technology, 99: BANO, S., QADER, S. A.U., AMAN, A., SYED, M. N., and AZHAR, A., Purification and characterization of novel α-amylase from Bacillus subtilis KIBGE HAS. AAPS PhamSci Thec, 12: BURHAN, A., NISA, U., GOKHAN, C., OMER, C., ASHABIL, A., and OSMAN, G., Enzymatic properties of a novel thermostable, thermophilic, alkaline and chelator resistant amylase from an alkaliphilic Bacillus sp. Isolate ANT- 6. Process Biochemistry, 38: HAKI G.D., and RAKSHIT S.K., Developments in industrially important thermostable enzymes: a review. Bioresource Technology, 89: HUANG X. P., and MONK C., Purification and characterization of a cellulase (CMCase) from a newly isolated thermophilic aerobic bacterium Caldibacillus cellulovorans gen. nov., sp. nov. World Jaurnal of Microbiology & Biotechnology, 20: KIM, J. Y., HUR S. H., and HONG J. H., Purification and characterization of an alkaline cellulase from a newlyisolated alkalophilic Bacillus sp. HSH Biotechnology Letters, 27: KIRAN, Ö. E., ÇÖMELEKÇİOĞLU, U., ve DOSTBİL, N., Bazı mikrobiyal enzimler ve endüstrideki kullanım alanları. KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi. 9(1): KIRK, O., BORCHERT T. V., and FUGLSANG C. C., Industrial enzyme applications. Current opinion in biotechnology, 13: KOBAYASHI, T., KANAI, H., HAYASHI, T., AKIBA, T., AKABOSHI, R., and HORIKOSHI, K., Haloalkaliphilic maltotriose-forming α-amylase from the archaebacterium Natronococcus sp. strain Ah-36. Journal of Bacteriology, 174(11): KUMAR G. S., CHANDRA M. S., MALLAİAH K. V., SREENİVASULU P., and CHOİ Y.L., Purification and characterization of highly thermostable α- amylase from thermophilic Alicyclobacillus acidocaldarius. Biotechnology and Bioprocess Engineering, 15: LERNER, K. L., and LERNER B. W., World of microbiologhy and immunology. America, RAJOKA, M. I., and MALIK, K. A., Cellulase production by Cellulomonas biazotea cultured in media containing different cellulosic substrates. Bioresource Technology. 59:

10 SHANMUGHAPRIYA, S., KIRAN, G. S., SELVIN, J., GANDHIMATHI, R., BASKAR, T. B., MANILAL, A., and SUJITH, S., Optimization, production, and partial characterization of an alkalophilic amylase produced by sponge associated marine bacterium Halobacterium salinarum MMD047. Biotechnology and Bioprocess Engineering. 14: SINGHANIA, R. R., SUKUMARAN, R. K., PATEL, A. K., LAROCCHE, and C., PANDEY, A., Advancement and comparative profiles in the production technologies using solid-state and submerged fermentation for microbial cellulases. Enzyme and Microbial Technology. 46: SUKUMARAN R. K., SINGHANIA R. R., and PANDEY A., Microbial cellulases Production, applications and challenges. Journal of Scientific And Industrial Research, 64: PALLARDY, S. G., Physiology of woody plants (Third Edition), Pages PENG, J., WANG W., JIANG Y., LIU M., ZHANG H., and SHAO W., Enhanced soluble expression of a thermostable cellulose from Colstridium thermocellum in Escherichia coli. Curr Microbiol, 63: VROEMEN A. J., Production of industrial enzymes. Antonie van leeuwenhoek, 49: YANG, D., WENG, H., WANG, M., XU, W., LI, Y., and YANG, H., Cloning and expression of a novel thermostable cellulase from newly isolated Bacillus subtilis strain I15. Mol Biol Rep. 37: ZHANG C., XING X. H., and LIU M. S., Production of multienzymes consisting of alkaline amylase and cellulase by mixed alkalophilic culture and their potential use in the saccharification of sweet potato. Biochemical Engineering Journal 19:

TERMOFİL Bacillus sp. BAKTERİSİNDEN LICHENAZ (β-1,3 VE 1,4 GLUCANASE) ENZİMİ ÜRETİMİ, KARAKTERİZASYONU VE BİYOTEKNOLOJİK KULLANILABİLİRLİĞİ *

TERMOFİL Bacillus sp. BAKTERİSİNDEN LICHENAZ (β-1,3 VE 1,4 GLUCANASE) ENZİMİ ÜRETİMİ, KARAKTERİZASYONU VE BİYOTEKNOLOJİK KULLANILABİLİRLİĞİ * Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:27-5 TERMOFİL Bacillus sp. BAKTERİSİNDEN LICHENAZ (β-1,3 VE 1,4 GLUCANASE) ENZİMİ ÜRETİMİ, KARAKTERİZASYONU VE BİYOTEKNOLOJİK KULLANILABİLİRLİĞİ *

Detaylı

THERMOFİL BACILLUS SP. DEN ALKALİN, TERMOFİLİK, OKSİDANT DİRENÇLİ, SELÜLAZ ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU*

THERMOFİL BACILLUS SP. DEN ALKALİN, TERMOFİLİK, OKSİDANT DİRENÇLİ, SELÜLAZ ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU* THERMOFİL BACILLUS SP. DEN ALKALİN, TERMOFİLİK, OKSİDANT DİRENÇLİ, SELÜLAZ ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU* Production and Characterzation of Alkaline, Thermophilic, Highly Thermostabil and Oxsidant Resistant

Detaylı

HAZ. ADI PROGRAM ÜNİVERSİTE ENSTİTÜ ANABİLİM KONU DURUMU BAŞ.TARİH BİTİŞ TARİH GENEL BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

HAZ. ADI PROGRAM ÜNİVERSİTE ENSTİTÜ ANABİLİM KONU DURUMU BAŞ.TARİH BİTİŞ TARİH GENEL BİYOLOJİ ANABİLİM DALI ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: 12535301842 MUTLUNİSA ÜNALDI ÇORAL 10/13/72 12:00 AM A93844 B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce KPDS 79

Detaylı

Fatma MATPAN BEKLER. Öğrenim ve Akademik Bilgileri. Fen Bilimleri. Fen-Edebiyat Fakültesi

Fatma MATPAN BEKLER. Öğrenim ve Akademik Bilgileri. Fen Bilimleri. Fen-Edebiyat Fakültesi Fatma MATPAN BEKLER Doğum Tarihi ve Yeri: 1981 / Diyarbakır Unvanı: Arş. Gör. Dr. Anabilim Dalı: Biyoloji Bilim Dalı: Moleküler Biyoloji Görevi: Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Elemanı Öğrenim

Detaylı

AMİLAZ SELÜLAZ VE KSİLANAZ ÜRETEBİLEN ORTA DÜZEYDE HALOFİL BACILLUS SP. İZOLASYONU VE OPTİMUM ÜREME VE ENZİM SENTEZLERİNİN BELİRLENMESİ

AMİLAZ SELÜLAZ VE KSİLANAZ ÜRETEBİLEN ORTA DÜZEYDE HALOFİL BACILLUS SP. İZOLASYONU VE OPTİMUM ÜREME VE ENZİM SENTEZLERİNİN BELİRLENMESİ AMİLAZ SELÜLAZ VE KSİLANAZ ÜRETEBİLEN ORTA DÜZEYDE HALOFİL BACILLUS SP. İZOLASYONU VE OPTİMUM ÜREME VE ENZİM SENTEZLERİNİN BELİRLENMESİ Isolation Of Moderately Halofilic Bacillus Sp. Producing Amilase,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Serkan HALİSKARANFİL TERMOALKALİFİLİK AMİLAZ VE SELÜLAZ ENZİM (MULTİ ENZİM) ÜRETİCİSİ BACILLUS sp. İZOLASYONU, ENZİMLERİN KARAKTERİZASYONU

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY: ENZİM KİNETİĞİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY: ENZİM KİNETİĞİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY: ENZİM KİNETİĞİ DENEYİN AMACI Katalaz enzimi katalizörlüğünde gerçekleşen hidrojen peroksitin

Detaylı

Kahramanmaraş Topraklarından İzole Edilen Bacillus sp. Tarafından Alfa-Amilaz Üretimi ve Karakterizasyonu

Kahramanmaraş Topraklarından İzole Edilen Bacillus sp. Tarafından Alfa-Amilaz Üretimi ve Karakterizasyonu Karaelmas Fen ve Müh. Derg. 5(2):68-74, 2015 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Dergi web sayfası: http://fbd.beun.edu.tr Araştırma Makalesi Kahramanmaraş Topraklarından İzole Edilen Bacillus sp. Tarafından

Detaylı

BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI

BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI D.Öztan 1, U.Gündüz Zafer 2 1 Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Bacillus Amyloliquefaciens Kullanılarak α-amilaz Üretimine Substrat Partikül Boyutunun Etkisi

Bacillus Amyloliquefaciens Kullanılarak α-amilaz Üretimine Substrat Partikül Boyutunun Etkisi Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No: 1, 2014 (1-5) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 9, No: 1, 2014 (1-5) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

α-amylase PRODUCTION FROM Bacillus subtilis ATCC 6051 WITH SOLID STATE FERMENTATION (SSF)

α-amylase PRODUCTION FROM Bacillus subtilis ATCC 6051 WITH SOLID STATE FERMENTATION (SSF) Muş Alparslan Üni versi tesi Fen Bilimleri Dergisi Muş Alparslan University Journal of Science ISSN:2147-7930 Cilt/Volume:1 Sayı/ Issue:2 Aralık/December: 2013 KATI FAZ FERMENTASYONU (KSF) TEKNİĞİ ile

Detaylı

Topraktan İzole Edilen Streptomyces sp. den Ksilanaz Üretimi ve Karakterizasyonu

Topraktan İzole Edilen Streptomyces sp. den Ksilanaz Üretimi ve Karakterizasyonu Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 7(3): 115-123, 2017 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

KAYISI ÇEKİRDEK İÇİ YAĞINDAN, KANOLA YAĞINDAN VE ATIK YAĞDAN BİYODİZEL ÜRETİMİ

KAYISI ÇEKİRDEK İÇİ YAĞINDAN, KANOLA YAĞINDAN VE ATIK YAĞDAN BİYODİZEL ÜRETİMİ TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri (Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği, i, Kimya Mühendisliği) i) Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011 KAYISI ÇEKİRDEK İÇİ YAĞINDAN, KANOLA YAĞINDAN

Detaylı

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS İLE α-amilaz ÜRETİMİNİN RSM ANALİZİ

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS İLE α-amilaz ÜRETİMİNİN RSM ANALİZİ BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS İLE α-amilaz ÜRETİMİNİN RSM ANALİZİ M. Ş. TANYILDIZI *, M. ELİBOL, D. ÖZER ÖZET Bacillus amyloliquefaciens ile alfa amilaz üretim ortamının optimizasyonu response surface metodu

Detaylı

DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ İLİŞKİLERİ

DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ İLİŞKİLERİ DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ İLİŞKİLERİ Doğal Kaynak ve Ekonomi İlişkisi 1- Büyük sermaye ve doğal kaynaklara sahip gelişmiş ülkeler, doğal kaynaklardan etkin şekilde faydalanma yollarını aramaktadır. Örneğin,

Detaylı

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS İLE α-amilaz ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS İLE α-amilaz ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS İLE α-amilaz ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ M. Ş. TANYILDIZI, M. ELİBOL, D. ÖZER Fırat Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 9, ELAZIĞ ÖZET Giderek endüstriyel üretimde payı artan

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ İMMOBİLİZE KATALAZ İLE SÜTTE PEROKSİD GİDERİMİ

ÖZEL EGE LİSESİ İMMOBİLİZE KATALAZ İLE SÜTTE PEROKSİD GİDERİMİ ÖZEL EGE LİSESİ İMMOBİLİZE KATALAZ İLE SÜTTE PEROKSİD GİDERİMİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER: Gizem SUNUCU Derya MUMCU DANIŞMAN ÖĞRETMEN:Rüçhan ÖZDAMAR 2007 İZMİR İÇİNDEKİLER Amaç...2 Giriş...2 Materyal ve yöntem...4

Detaylı

BOR KATKILI HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

BOR KATKILI HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU BOR KATKILI HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU MUSTAFA UĞURLU MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ MERSİN HAZİRAN - 2015 BOR KATKILI

Detaylı

KERATİNOLİTİK Bacillus sp. SUŞLARININ İZOLASYONU, KERATİNAZ ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

KERATİNOLİTİK Bacillus sp. SUŞLARININ İZOLASYONU, KERATİNAZ ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU KERATİNOLİTİK Bacillus sp. SUŞLARININ İZOLASYONU, KERATİNAZ ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU Isolation of Keratinolytic Bacillus sp. Strains, Keratinase Production and Characterization Sina AKAN Biyoloji Anabilim

Detaylı

Tavuk Sidirim Sistemi İn Vitro Simulasyonu ile Ticari Yem Katkı Enzimlerinin İncelenmesi

Tavuk Sidirim Sistemi İn Vitro Simulasyonu ile Ticari Yem Katkı Enzimlerinin İncelenmesi Tavuk Sidirim Sistemi İn Vitro Simulasyonu ile Ticari Yem Katkı Enzimlerinin İncelenmesi Şems Yonsel 1, Mehmet Batum 2 ÖZET Tavuk yetiştiriciliğinde yaygın olarak kullanılan yem katkısı enzimlerin randımanını

Detaylı

DOĞAL ORTAMLARDA B. AMYLOLIQUEFACIENS İLE α-amilaz ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ ÖZET

DOĞAL ORTAMLARDA B. AMYLOLIQUEFACIENS İLE α-amilaz ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ ÖZET DOĞAL ORTAMLARDA B. AMYLOLIQUEFACIENS İLE α-amilaz ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ M. Ş. TANYILDIZI, M. ELİBOL, D. ÖZER Fırat Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 23119, ELAZIĞ ÖZET Son yıllarda endüstriyel

Detaylı

zeytinist mucahit@zeytin.org.tr www.mucahitkivrak.com.tr

zeytinist mucahit@zeytin.org.tr www.mucahitkivrak.com.tr 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 PİRİNA

Detaylı

Protein Ekstraksiyonu

Protein Ekstraksiyonu Protein Ekstraksiyonu Dr.Gaye Güler Tezel Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Proteinler tüm canlı organizmalar için en önemli makromoleküllerden biridir. Bazıları yapısal komponentleri

Detaylı

Kahramanmaraş Topraklarından İzole Edilen Bacillus sp. P-5 Tarafından Endoglukanaz Üretimi, Kısmi Saflaştırılması ve Karakterizasyonu

Kahramanmaraş Topraklarından İzole Edilen Bacillus sp. P-5 Tarafından Endoglukanaz Üretimi, Kısmi Saflaştırılması ve Karakterizasyonu ISSN: 2146-8168 Sayı: 11, Yıl: 2015, Sayfa: 11-20 http://bilader.gop.edu.tr Dergiye Geliş Tarihi: 10.12.2014 Yayına Kabul Tarihi: 17.02.2015 Baş Editör: Bilge Hilal ÇADIRCI Alan Editörü: İskender PARMAKSIZ

Detaylı

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN Boğaziçi Üniversitesi. Mühendislik fakültesukimya Mühendisliği Bolümü

Detaylı

Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ * Bu çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Başkanlığı

Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ * Bu çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Başkanlığı Kıvanç IRAK 1, Nihat MERT 2, Handan MERT 2, Nesrullah AYŞİN 3 1 Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, SİİRT 2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim

Detaylı

Scytalidium thermophilum Fenol Oksidaz Enziminin Tanımlanması ve Biyodönüşüm Reaksiyonlarının İncelenmesi

Scytalidium thermophilum Fenol Oksidaz Enziminin Tanımlanması ve Biyodönüşüm Reaksiyonlarının İncelenmesi Scytalidium thermophilum Fenol ksidaz Enziminin Tanımlanması ve Biyodönüşüm Reaksiyonlarının İncelenmesi YNCA YÜZÜGÜLLÜ 1, UFUK BAKIR 2, ZÜMRÜT BEGÜM ÖGEL 3 1 Biyoteknoloji ABD, DTÜ, Ankara; e-mail: yyonca@metu.edu.tr

Detaylı

PATATES YUMRULARINDA DORMANSİ SÜRESİNCE ENZİMATİK ESMERLEŞME, ÇÖZÜNEBİLİR PROTEİN VE C VİTAMİNİ MİKTARLARINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER

PATATES YUMRULARINDA DORMANSİ SÜRESİNCE ENZİMATİK ESMERLEŞME, ÇÖZÜNEBİLİR PROTEİN VE C VİTAMİNİ MİKTARLARINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER 105 PATATES YUMRULARINDA DORMANSİ SÜRESİNCE ENZİMATİK ESMERLEŞME, ÇÖZÜNEBİLİR PROTEİN VE C VİTAMİNİ MİKTARLARINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER CHANGES IN ENZYMATIC BROWNING, SOLUBLE PROTEIN AND VITAMIN C CONTENTS

Detaylı

VE GIDALARDA KULLANIM POTANSİYELLER YELLERİ. ÜSTÜN, Sadettin TURHAN

VE GIDALARDA KULLANIM POTANSİYELLER YELLERİ. ÜSTÜN, Sadettin TURHAN ANTİFR FRİZ Z PROTEİNLER VE GIDALARDA KULLANIM POTANSİYELLER YELLERİ N. Şule ÜSTÜN, Sadettin TURHAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Samsun, Türkiye Antifriz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl Önlisans Tıbbi Laboratuvar İstanbul Üniversitesi 2001-2002

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl Önlisans Tıbbi Laboratuvar İstanbul Üniversitesi 2001-2002 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aysel VEYİSOĞLU Doğum Tarihi: 1981 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Önlisans Tıbbi Laboratuvar İstanbul Üniversitesi 2001-2002 Lisans Biyoloji

Detaylı

HÜCRE KÜLTÜRLERİ ve SEKONDER METABOLİTLER

HÜCRE KÜLTÜRLERİ ve SEKONDER METABOLİTLER HÜCRE KÜLTÜRLERİ ve SEKONDER METABOLİTLER 3 Aralık 2004 HÜCRE KÜLTÜRLERİNİN KURULMASI Kallus kültürlerini etkileyen pek çok faktör süspansiyon kültürlerini de etkiler. Dikotillerin süspansiyon kültürlerini

Detaylı

SUSLARINDA ANTİBİYOTİK, SELULAZ VE AMİLAZ ÜRETIMİNDEN SORUMLU GENLERİN PROTOPLAST TRANSFORMASYON TEKNİĞİ İLE

SUSLARINDA ANTİBİYOTİK, SELULAZ VE AMİLAZ ÜRETIMİNDEN SORUMLU GENLERİN PROTOPLAST TRANSFORMASYON TEKNİĞİ İLE BACILLUS sp. SUSLARINDA ANTİBİYOTİK, SELULAZ VE AMİLAZ ÜRETIMİNDEN SORUMLU GENLERİN PROTOPLAST TRANSFORMASYON TEKNİĞİ İLE Gr(+) BAKTERİLERE TRANSFERİ VE EKSPRESYON DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI* The Genes That

Detaylı

DİKİMDE HATA OLUŞTURAN NEDENLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK İSTATİSTİKSEL BİR ARAŞTIRMA

DİKİMDE HATA OLUŞTURAN NEDENLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK İSTATİSTİKSEL BİR ARAŞTIRMA PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 23 : 9 : 3 : 327-332 DİKİMDE

Detaylı

16.12.2014 KALİTE ÇEMBERLERİ NEDİR?

16.12.2014 KALİTE ÇEMBERLERİ NEDİR? KALİTE ÇEMBERLERİ NEDİR? İŞ İLE DOĞRUDAN İÇ İÇE OLAN ELEMANLARIN PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ İÇİN HANGİ DEĞİŞİKLİKLERİN YAPILACAĞI VE BU DEĞİŞİKLİKLERİN NASIL APILMASI GEREKTİĞİ KONUSUNDA EN SAĞLIKLI BİLGİYE SAHİP

Detaylı

Türkiye nin Maya Tarihi

Türkiye nin Maya Tarihi Maya Endüstrisi En Büyük fermentasyon endüstrilerinden birisidir. En ekonomik hücre üretme prosesidir. Dünyada yıllık üretilen ekmek mayası miktarı yaklaşık 2-2.5 milyon tondur. Bunun yaklaşık % 20 kadarı

Detaylı

KİMYA PROJE RAPORU DOĞAL SULU BOYA YAPIMI GRUP RENKLER

KİMYA PROJE RAPORU DOĞAL SULU BOYA YAPIMI GRUP RENKLER YİBO Öğretmenleri (Fen ve Teknoloji, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı KİMYA PROJE RAPORU DOĞAL SULU BOYA YAPIMI GRUP RENKLER PROJE EKİBİ; Ayşenur KAPLAN Ziya Gökalp

Detaylı

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Bölümü, Cebeci, Ankara

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Bölümü, Cebeci, Ankara 1 Kübra DOĞAN, 1 Mehmet ŞENEŞ, 2 Anara KARACA, 2 Seyfullah KAN, 2 Cavit ÇULHA, 2 Yalçın ARAL, 1 Doğan YÜCEL 1 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Bölümü, Cebeci, Ankara 2 Ankara Eğitim

Detaylı

Cinsiyet Eşitliği MALTA, PORTEKİZ VE TÜRKİYE DE İSTİHDAM ALANINDA CİNSİYET EŞİTLİĞİ İLE İLGİLİ GÖSTERGELER. Avrupa Birliği

Cinsiyet Eşitliği MALTA, PORTEKİZ VE TÜRKİYE DE İSTİHDAM ALANINDA CİNSİYET EŞİTLİĞİ İLE İLGİLİ GÖSTERGELER. Avrupa Birliği Cinsiyet Eşitliği MALTA, PORTEKİZ VE TÜRKİYE DE İSTİHDAM ALANINDA CİNSİYET EŞİTLİĞİ İLE İLGİLİ GÖSTERGELER Projenin Malta, Portekiz ve Türkiye de cinsiyet ayrımcılığı problemlerini çözme amacıyla ilgili

Detaylı

MERKEZ LABORATUVAR. Moleküler Biyoloji Deneylerinde Sıklıkla Kullanılan Bazı Aletlerin Tanıtımı

MERKEZ LABORATUVAR. Moleküler Biyoloji Deneylerinde Sıklıkla Kullanılan Bazı Aletlerin Tanıtımı MERKEZ LABORATUVAR Moleküler Biyoloji Deneylerinde Sıklıkla Kullanılan Bazı Aletlerin Tanıtımı Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi (HPLC) Karbonhidratların, organik asitlerin, vitaminlerin, amino asitlerin

Detaylı

BOSSA DIŞ GİYİM İŞLETMESİNDE FASON İPLİK İMALATI TERMİN SÜRELERİNE ALTI SIGMA ARAÇLARI İLE İSTATİSTİKSEL YAKLAŞIM

BOSSA DIŞ GİYİM İŞLETMESİNDE FASON İPLİK İMALATI TERMİN SÜRELERİNE ALTI SIGMA ARAÇLARI İLE İSTATİSTİKSEL YAKLAŞIM 1 BOSSA DIŞ GİYİM İŞLETMESİNDE FASON İPLİK İMALATI TERMİN SÜRELERİNE ALTI SIGMA ARAÇLARI İLE İSTATİSTİKSEL YAKLAŞIM İbrahim ÖRGERİN ÖZET Bu çalışmada, BOSSA Dış Giyim İşletmeleri nde fason iplik imalatı

Detaylı

Anahtar Kelimeler: apoptozis, flavopridol, kök hücre, prostat kanseri

Anahtar Kelimeler: apoptozis, flavopridol, kök hücre, prostat kanseri [PS13] Flavopridol ün CD133+/CD44+ Prostat Kanser Kök Hücrelerinde Büyüme, Hücre Döngüsü ve Apoptoz Üzerine Etkileri Burak Cem Soner 1, Hüseyin Aktuğ 2, Eda Açıkgöz 2, Fahriye Düzağaç 3, Ümmü Güven 3,

Detaylı

Bimes Biyomedikal Sistemler ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Çetin Emeç Bulvarı 6. Cad. 64/4 06460 A.Öveçler ANKARA Tel: (0 312) 473 17 83 Fax: (0

Bimes Biyomedikal Sistemler ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Çetin Emeç Bulvarı 6. Cad. 64/4 06460 A.Öveçler ANKARA Tel: (0 312) 473 17 83 Fax: (0 3M PETRİFİLM E.KOLİ/KOLİFORM SAYIM PLAKALARI 3M Petrifilm E.Koli/Koliform Sayım Plakaları hem E.Koli, hem de diğer koliformların tespiti için dizayn edilmiştir. Basit bir tek testle 24 ila 48 saat içerisinde

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Nihan ARABACI COLD AKTİF ALKALİN AMİLAZ ENZİMİ ÜRETEN BACILLUS sp. SUŞLARININ İZOLASYONU, ENZİM ÜRETİMİ, KARAKTERİZASYONU VE ENDÜSTRİYEL

Detaylı

TABANLI DENEY UYGULAMASI

TABANLI DENEY UYGULAMASI KĐMYA EĞĐE ĞĐTĐMĐNDE PROJE TABANLI DENEY UYGULAMASI DERS SORUMLUSU: PROF.DR. ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN ORAY COSKUN PROJE HEDEF SORUSU SOLUDUĞUMUZ HAVADAKĐ SO2 VARLIĞININ TESBĐTĐ VE SO2 NĐN KÜRESEL ISINMAYA

Detaylı

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ İLİ KAĞIT FABRİKALARI ÇEVRESİNDEN İZOLASYONU YAPILAN BACİLLUS SP. SUŞLARINDAN ELDE EDİLEN SELÜLAZ

Detaylı

Bahçe Bitkilerinin Ülke Ekonomisindeki Yeri. Doç. Dr. Yıldız Aka Kaçar

Bahçe Bitkilerinin Ülke Ekonomisindeki Yeri. Doç. Dr. Yıldız Aka Kaçar Bahçe Bitkilerinin Ülke Ekonomisindeki Yeri Doç. Dr. Yıldız Aka Kaçar Türkiye tarımın da bitkisel üretim, tek yıllık ve çok yıllık kültür bitkileriyle nadas dahil toplam 26,5 milyon ha lık bir alanda yapılmaktadır.

Detaylı

KABAK LİFİ (Luffa cylindrica) İLE TUTUKLANMIŞ RHİZOPUS ORYZAE DEN LİPAZ ÜRETİMİ

KABAK LİFİ (Luffa cylindrica) İLE TUTUKLANMIŞ RHİZOPUS ORYZAE DEN LİPAZ ÜRETİMİ KABAK LİFİ (Luffa cylindrica) İLE TUTUKLANMIŞ RHİZOPUS ORYZAE DEN LİPAZ ÜRETİMİ Ş. BULUT, M.Ş.TANYILDIZI, V. SELEN, M. ELİBOL, D. ÖZER Fırat Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 23119, Elazığ ÖZET

Detaylı

REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2016 TEMMUZ AYI SONUÇLARI 15 AĞUSTOS 2016

REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2016 TEMMUZ AYI SONUÇLARI 15 AĞUSTOS 2016 REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2016 TEMMUZ AYI SONUÇLARI 15 AĞUSTOS 2016 TÜRKİYE İŞ BANKASI NIN DESTEĞİYLE HAZIRLANAN REIDIN EMLAKENDEKS 2016 TEMMUZ AYI SONUÇLARI Sayı: 92 Yönetici Özeti 7 Büyükşehir'in

Detaylı

REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2016 HAZİRAN AYI SONUÇLARI 22 TEMMUZ 2016

REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2016 HAZİRAN AYI SONUÇLARI 22 TEMMUZ 2016 REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2016 HAZİRAN AYI SONUÇLARI 22 TEMMUZ 2016 TÜRKİYE İŞ BANKASI NIN DESTEĞİYLE HAZIRLANAN REIDIN EMLAKENDEKS 2016 HAZİRAN AYI SONUÇLARI Sayı: 91 Yönetici Özeti 7 Büyükşehir'in

Detaylı

Diamond V Maya Metabolitinin Süt Verimine Etkisi ve Süt Üretiminin Meta Analizi. Katkı Servis Rum 2013-Sayı 39-Sayfa:218-228

Diamond V Maya Metabolitinin Süt Verimine Etkisi ve Süt Üretiminin Meta Analizi. Katkı Servis Rum 2013-Sayı 39-Sayfa:218-228 Diamond V Maya Metabolitinin Süt Verimine Etkisi ve Süt Üretiminin Meta Analizi Katkı Servis Rum 2013-Sayı 39-Sayfa:218-228 KONU İLGİ Diamond V Maya Metaboliti nin Süt Verimine Etkisi ve Süt Üretiminin

Detaylı

MORDAN YÖNTEMLERĠ ĠLE YÜN BOYAMA VE HASLIK DEĞERLERĠNĠN

MORDAN YÖNTEMLERĠ ĠLE YÜN BOYAMA VE HASLIK DEĞERLERĠNĠN TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri (Kimyegerlik,Kimya Öğretmenliği,Kimya Mühendisliği,Biyomühendislik) Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı Kimya-3 (ÇALIŞTAY 2012) KIRMIZI TOZ BİBER(Capsicum annum L.)

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MANİSA NIN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 MANİSA GENEL BİLGİLER Nüfus; Manisa:1.359.463 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(6): 387-393, 2015 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Alfa-amilaz Enzimlerini Üreten Termofilik

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜN TANIMI SITC NO : 421.4 ARMONİZE NO : 1509 Türkiye bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu Akdeniz iklimi özellikleriyle, İtalya, İspanya,

Detaylı

TAVLAMA KOŞULLARININ ÖĞÜTME PERFORMANSI VE UNA ETKİLERİ

TAVLAMA KOŞULLARININ ÖĞÜTME PERFORMANSI VE UNA ETKİLERİ TAVLAMA KOŞULLARININ ÖĞÜTME PERFORMANSI VE UNA ETKİLERİ H Ü S A M E T T İ N A L İ Ç A Ğ L A R G E N E L M Ü D Ü R Y A R D I M C I S I G E N Ç D E Ğ I R M E N A. Ş. TAVLAMA Tavlama; tanenin nem düzeyini

Detaylı

ECZACILIK SEKTÖRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ

ECZACILIK SEKTÖRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ ECZACILIK SEKTÖRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 31.12.2013 ANKARA 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 ECZACILIK SEKTÖRÜ KÜRESEL

Detaylı

Etlik Piliç Kümeslerinin Serinletilmesinde Güneş Enerjisi Kullanımının Tekno-Ekonomik Analizi. Yrd. Doç. Dr. Metin DAĞTEKİN

Etlik Piliç Kümeslerinin Serinletilmesinde Güneş Enerjisi Kullanımının Tekno-Ekonomik Analizi. Yrd. Doç. Dr. Metin DAĞTEKİN Etlik Piliç Kümeslerinin Serinletilmesinde Güneş Enerjisi Kullanımının Tekno-Ekonomik Analizi Yrd. Doç. Dr. Metin DAĞTEKİN Hayvan başına verimin arttırılmasında, Yüksek verim özelliğine sahip ırkların

Detaylı

2016 Ocak SEKTÖREL GÜVEN ENDEKSLERİ 25 Ocak 2016

2016 Ocak SEKTÖREL GÜVEN ENDEKSLERİ 25 Ocak 2016 2016 Ocak SEKTÖREL GÜVEN ENDEKSLERİ 25 Ocak 2016 Ocak ayı inşaat ve hizmet sektörü güven endeksleri TÜİK tarafından 25 Ocak 2016 tarihinde yayımlandı. İnşaat sektörü güven endeksi 2015 yılı Aralık ayında

Detaylı

Homo- ve heteropolisakkaritler olarak iki grupta toplanırlar. Nişaşta ve selüloz gibi polisakkaritler, 10 ve daha fazla monosakkarit biriminden

Homo- ve heteropolisakkaritler olarak iki grupta toplanırlar. Nişaşta ve selüloz gibi polisakkaritler, 10 ve daha fazla monosakkarit biriminden Polisakkaritler (glikanlar) Homo- ve heteropolisakkaritler olarak iki grupta toplanırlar. Nişaşta ve selüloz gibi polisakkaritler, 10 ve daha fazla monosakkarit biriminden oluşan polimerlerdir; (D)-Glukoz,

Detaylı

Hidrojen doğada serbest halde bulunmaz, bileşikler halinde bulunur. En çok bilinen bileşiği ise sudur.

Hidrojen doğada serbest halde bulunmaz, bileşikler halinde bulunur. En çok bilinen bileşiği ise sudur. HİDROJEN Hidrojen 1500'lü yıllarda keşfedilmiş, 1700'lü yıllarda yanabilme özelliğinin farkına varılmış, evrenin en basit ve en çok bulunan elementi olup, renksiz, kokusuz, havadan 14.4 kez daha hafif

Detaylı

Örtü Altında Elma Yetiştiriciliği

Örtü Altında Elma Yetiştiriciliği Örtü Altında Elma Yetiştiriciliği Ülkemiz diğer meyve türlerinde olduğu gibi, yumuşak çekirdekli meyve yetiştiriciliğinde de çok büyük bir potansiyele sahiptir. Ancak bu potansiyelden geçmişte gereği kadar

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma ondördüncü kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma ondördüncü kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma ondördüncü kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

EVALUATION OF THE POTENTIAL OF LIVESTOCK BREEDING IN THE CITY OF MUŞ FOR THE RESEARCH OF BIOGAS PRODUCTION

EVALUATION OF THE POTENTIAL OF LIVESTOCK BREEDING IN THE CITY OF MUŞ FOR THE RESEARCH OF BIOGAS PRODUCTION Muş Alparslan Üni versi tesi Fen Bilimleri Dergisi Muş Alparslan University Journal of Science ISSN:2147-7930 Cilt/Volume:2 Sayı/ Issue:1 Haziran/June: 2014 MUŞ İLİNDE HAYVAN POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLEREK

Detaylı

NANOTEKNOLOJİNİN DEZENFEKSİYON UYGULAMALARINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ

NANOTEKNOLOJİNİN DEZENFEKSİYON UYGULAMALARINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ NANOTEKNOLOJİNİN DEZENFEKSİYON UYGULAMALARINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ Doç.Dr.Gülnur TARHAN ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi,Tıbbi Mikrobiyoloji AnabilimDalı ENFEKSİYON HASTALIKLARI İnsanlık tarihinin başlangıcından

Detaylı

Hidrolik Pompa İmalatı Yapan Bir İşletmede Hata Türü ve Etkileri (HMEA) Analizi Uygulaması

Hidrolik Pompa İmalatı Yapan Bir İşletmede Hata Türü ve Etkileri (HMEA) Analizi Uygulaması 280 Hidrolik Pompa İmalatı Yapan Bir İşletmede Hata Türü ve Etkileri (HMEA) Analizi Uygulaması Ali Yavuz ŞEFLEK*, Kazım ÇARMAN*, Yakup KARA** *Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü,

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 HAZİRAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 HAZİRAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2014 HAZİRAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Temmuz 2014 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 HAZİRAN İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Y. Lisans Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Y. Lisans Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Araş. Gör. Gökşen GÜLGÖR Doğum Tarihi: 02.01.1987 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Y. Lisans Ziraat Fakültesi

Detaylı

PVA-Aljinat Küreler Üzerine α-amilaz Enziminin İmmobilizasyonu

PVA-Aljinat Küreler Üzerine α-amilaz Enziminin İmmobilizasyonu Tralleis Elektronik Dergisi http://dergi.etralleis.com e-tralleis 1 (2013) 45-50 ADÜ PVA-Aljinat Küreler Üzerine α-amilaz Enziminin İmmobilizasyonu Murat UYGUN 1, Deniz AKTAŞ UYGUN 2, Arife Alev KARAGÖZLER

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

Oyun Programlama Dersi. Nergiz Ercil Çağıltay

Oyun Programlama Dersi. Nergiz Ercil Çağıltay Oyun Programlama Dersi Nergiz Ercil Çağıltay BÖLÜM 1 Oyun Programlamaya Neden Oyun? Fiziksel ve Zihinsel Gelişim Fizik Tedavi Mesleki gelişim Mühendislik Eğitimi Yazılım Müh. Programı İlgili Alanlar Kullanılan

Detaylı

Sektör eşleştirmeleri

Sektör eşleştirmeleri Sektör eşleştirmeleri İspanya ve Türkiye Avrupa Futbol Şampiyonası 2016 Sektör : Otomotiv Maça ilişkin ön inceleme 4:3 * Sektöre yönelik Atradius alacak riski durumu/iş performansı görünümünün karşılaştırması

Detaylı

Besin Zinciri, Besin Ağı ve Besin Piramidi

Besin Zinciri, Besin Ağı ve Besin Piramidi Besin Zinciri, Besin Ağı ve Besin Piramidi Besin Zinciri, Besin Ağı ve Besin Piramidi Bir ekosistemde üreticilerden tüketicilere doğru besin aktarımı meydana gelir. Üreticilerden başlayarak bir trafik

Detaylı

Cuma materyallerinden. Le Châtelier İlkesi: Denge halindeki bir sisteme dış etki uygulandığı zaman, denge dış etkiyi şekilde davranır.

Cuma materyallerinden. Le Châtelier İlkesi: Denge halindeki bir sisteme dış etki uygulandığı zaman, denge dış etkiyi şekilde davranır. 35.1 5.111 Ders 35 Kinetik Konu: Kataliz Bölüm 13 (kısım 13.14-13.15) Cuma materyallerinden Le Châtelier İlkesi: Denge halindeki bir sisteme dış etki uygulandığı zaman, denge dış etkiyi şekilde davranır.

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi GEOBACILLUS SP. TARAFINDAN TERMOSTABİL α-amilaz ÜRETİMİ Sennur ÇALIŞKAN Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji A

ÖZET Yüksek Lisans Tezi GEOBACILLUS SP. TARAFINDAN TERMOSTABİL α-amilaz ÜRETİMİ Sennur ÇALIŞKAN Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji A ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GEOBACILLUS SP. TARAFINDAN TERMOSTABİL α- AMİLAZ ÜRETİMİ Sennur ÇALIŞKAN BİYOLOJİ ANABİLİM DALI ANKARA 2011 Her hakkı saklıdır ÖZET Yüksek

Detaylı

Bir organizmanın doğal olarak yaşadığı ve ürediği yere denir. Kısacası habitat bir organizmanın adresidir.

Bir organizmanın doğal olarak yaşadığı ve ürediği yere denir. Kısacası habitat bir organizmanın adresidir. 1.EKOSİSTEMLER TÜR HABİTAT POPÜLASYON EKOSİSTEM TÜR: Kendi aralarında üreyip verimli döller verebilen ve bir ortak atadan gelen benzer bireylerin oluşturduğu topluluğa denir. POPÜLASYON: Belli bir bölgede

Detaylı

AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ U. OLGUN, Ö. ÖZYILDIRIM, V. SEVİNÇ Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Mithatpaşa, 54, Sakarya ÖZET Ayçiçek yağı üretim tesislerinden

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GENEL KİMYA LABORATUVAR DENEYLERİ-2

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GENEL KİMYA LABORATUVAR DENEYLERİ-2 T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GENEL KİMYA LABORATUVAR DENEYLERİ-2 Ders Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Davut SARITAŞ Sorumlu Asistan Öğrenci

Detaylı

BİYO KÜTLEDEN ÜRETİLEN AKTİF KARBONUN ADSORPSİYON KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ

BİYO KÜTLEDEN ÜRETİLEN AKTİF KARBONUN ADSORPSİYON KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ BİYO KÜTLEDEN ÜRETİLEN AKTİF KARBONUN ADSORPSİYON KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ ÖZET Dilem ARTAR a, Şule YAĞMUR a, Neslihan DURANAY a,*, Filiz KAR a a Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Müh. Böl.,Elazığ,

Detaylı

BT 28 MİKROBİYAL KAYNAKLI LİPAZ ÜRETİMİNE KARBON KAYNAĞI OLARAK BİTKİSEL YAĞLARIN VE GLUKOZUN ETKİSİ

BT 28 MİKROBİYAL KAYNAKLI LİPAZ ÜRETİMİNE KARBON KAYNAĞI OLARAK BİTKİSEL YAĞLARIN VE GLUKOZUN ETKİSİ BT 28 MİKROBİYAL KAYNAKLI LİPAZ ÜRETİMİNE KARBON KAYNAĞI OLARAK BİTKİSEL YAĞLARIN VE GLUKOZUN ETKİSİ B. Ş. Şengel 1, S. Takaç 1, G. Dönmez 2 1 Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Şubesi

İSTANBUL TİCARET ODASI Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Şubesi İSTANBUL TİCARET ODASI Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Şubesi MUZ SEKTÖR PROFİLİ HAZIRLAYAN TALUY EMİL ARALIK 2005 MUZ SEKTÖR PROFİLİ 1. ÜRÜN TANIMI ve ÇEŞİTLERİ 1.1. Ürün Tanımı 1.2. Muz Çeşitleri 2.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ HALOALKALOFİL BACILLUS SP. İZOLASYONU, AMİLAZ, SELÜLAZ VE KSİLANAZ ENZİMLERİNİN ÜRETİMİ, KARAKTERİZASYONU VE BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALARDA KULLANILABİLİRLİĞİ

Detaylı

Aktivasyon enerjisi. Enzim kullanılmayan. enerjisi. Girenlerin toplam. enerjisi. Enzim kullanılan. Serbest kalan enerji. tepkimenin aktivasyon

Aktivasyon enerjisi. Enzim kullanılmayan. enerjisi. Girenlerin toplam. enerjisi. Enzim kullanılan. Serbest kalan enerji. tepkimenin aktivasyon ENZİMLER Enzimler Canlı sistemlerde meydana gelen tüm yapım ve yıkım reaksiyonlarına metabolizma denir Metabolizma faaliyetleri birer biyokimyasal tepkimedir. Ve bu tepkimelerin başlayabilmesi belirli

Detaylı

KATI-SUBSTRAT FERMANTASYONU KULLANARAK SHIPWORM BAKTERİ (Teredinobacter turnirae) İLE PROTEAZ ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ

KATI-SUBSTRAT FERMANTASYONU KULLANARAK SHIPWORM BAKTERİ (Teredinobacter turnirae) İLE PROTEAZ ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ KATI-SUBSTRAT FERMANTASYONU KULLANARAK SHIPWORM BAKTERİ (Teredinobacter turnirae) İLE PROTEAZ ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ M. ELİBOL, Ş. BULUT, M.Ş. TANYILDIZI, D. ÖZER Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

00220 Gıda Biyokimyası

00220 Gıda Biyokimyası 00220 Gıda Biyokimyası Hazırlayan: Doç.Gökhan DURMAZ 00220 Gıda Biyokimyası-Şubat 2013 1 Bu notların hazırlanmasında aşağıdaki eserlerden yararlanılmıştır; Biyokimya, Engin Gözükara, Nobel Tip Kitabevi,

Detaylı

PEYNİR ALTI SUYU VE YOĞURT SUYUNDA Zn Ve TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ TAYİNİ DANIŞMANLAR. 29 Haziran-08 Temmuz MALATYA

PEYNİR ALTI SUYU VE YOĞURT SUYUNDA Zn Ve TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ TAYİNİ DANIŞMANLAR. 29 Haziran-08 Temmuz MALATYA TÜBİTAK -BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği- Biyomühendislik Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-3 (ÇALIŞTAY 2012) PEYNİR ALTI SUYU VE YOĞURT SUYUNDA

Detaylı

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ Temizlik ürünleri sanayii, Standart Uluslararası Ticari Sınıflandırmaya (SITC) göre 55. bölümde, Armonize Sisteme göre ise 34. fasılda tanımlanmaktadır. Buna göre; sektör kapsamında;

Detaylı

TÜRK ELEKTRONİK SANAYİİ

TÜRK ELEKTRONİK SANAYİİ Öğr.Gör. Emre Özer Elektronik Sanayi Sektörü, gelişmiş ülkelerin sürdürülebilir bir büyüme, vatandaşlarına istihdam ve refah sağlamak için elzem olarak gördükleri bilgiye dayalı ve rekabet edebilen bir

Detaylı

Termofilik Bakteriler ve Biyoteknolojik Açıdan Önemli Bazı Enzimleri

Termofilik Bakteriler ve Biyoteknolojik Açıdan Önemli Bazı Enzimleri Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Eski adı: OrLab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi) Yıl: 2011 Cilt: 09 Sayı: 1 Sayfa: 1-10 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702110101.pdf Termofilik Bakteriler ve Biyoteknolojik

Detaylı

Ön Çapraz Bağ Yırtıkları

Ön Çapraz Bağ Yırtıkları Ön Çapraz Bağ Yırtıkları Dizin en sık yaralanmalarından biri ön çapraz bağın (ÖÇB) burkulması veya yırtılmasıdır. Futbol, basketbol gibi yüksek tempolu sportif müsabakalarda ön çapraz bağın yaralanma riski

Detaylı

EKİM 2015. www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa

EKİM 2015. www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa EKİ 1 www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa PERSPEKTİF STRATEJİ ARAŞTIRA ANALİZ 1 PERSPEKTİF STRATEJİ ARAŞTIRA ANALİZ 2O1 Perspektif Strateji Araştırma; doğru, nitelikli bilginin

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği BMM212 Elektronik1 Laboratuvarı eney Föyü eney#3 iyot Kırpıcı ve Kenetleyici evreler oç. r. Mutlu AVCI Arş. Gör. Mustafa İSTANBULLU AANA, 2016 BMM212 Elektronik

Detaylı

STEAG Ensida Energy Services Ltd.

STEAG Ensida Energy Services Ltd. STEAG Ensida Energy Services Ltd. Enerji Santrallerinin inşaa, modernizasyon ve işletme konularındaki, mühendislik hizmetleri ile ilgili çözüm ortağınızdır. www.steag.com.tr Esen ERGİN, Aydın ÖZÇIRPAN,

Detaylı

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK SEKTÖRLERİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU YAYIMLANDI

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK SEKTÖRLERİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU YAYIMLANDI Türk sigorta ve bireysel emeklilik sektörlerine ilişkin çok derin bir kaynak olma özelliğine sahip Sigorta Denetleme Kurulu Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sektörleri 2010 Yılı Faaliyet Raporu yayımlandı.

Detaylı

BİYOYAKITLAR ve HAMMADDE TEMİNİ Prof Dr. Fikret AKINERDEM S.Ü. Ziraat Fakültesi

BİYOYAKITLAR ve HAMMADDE TEMİNİ Prof Dr. Fikret AKINERDEM S.Ü. Ziraat Fakültesi BİYOYAKITLAR ve HAMMADDE TEMİNİ Prof Dr. Fikret AKINERDEM S.Ü. Ziraat Fakültesi fakiner@selcuk.edu.tr ÜLKEMİZDE TARIM Ülkemiz, tarımsal potansiyeli. Bitkisel ve hayvansal üretim değerleri, Tarımda 2 avantaj:

Detaylı

ÇD47 GIDA ENDÜSTRİSİ ATIKSUYUNUN ELEKTROKİMYASAL ARITIMI

ÇD47 GIDA ENDÜSTRİSİ ATIKSUYUNUN ELEKTROKİMYASAL ARITIMI ÇD7 GIDA ENDÜSTRİSİ ATIKSUYUNUN ELEKTROKİMYASAL ARITIMI Y. Yavuz 1, A.S. Koparal, Ü.B. Öğütveren 3, E. Öcal 1 Anadolu Üniversitesi, Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İki Eylül Kampusü 6555

Detaylı

TEFE VE TÜFE ENDEKSLERİ İLE ALT KALEMLERİNDEKİ MEVSİMSEL HAREKETLERİN İNCELENMESİ* Soner Başkaya. Pelin Berkmen. Murat Özbilgin.

TEFE VE TÜFE ENDEKSLERİ İLE ALT KALEMLERİNDEKİ MEVSİMSEL HAREKETLERİN İNCELENMESİ* Soner Başkaya. Pelin Berkmen. Murat Özbilgin. TEFE VE TÜFE ENDEKSLERİ İLE ALT KALEMLERİNDEKİ MEVSİMSEL HAREKETLERİN İNCELENMESİ* Soner Başkaya Pelin Berkmen Murat Özbilgin Erdal Yılmaz 21 Haziran 1999 Araştırma Genel Müdürlüğü *Bu çalışmaya katkılarından

Detaylı

Hitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 19030,ÇORUM satilmisbasan@hitit.edu.tr

Hitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 19030,ÇORUM satilmisbasan@hitit.edu.tr POLİMER-ALÇI-ÇİMENTO KOMPOZİTLERİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ SATILMIŞ BASAN, ZEKIYE KARADENIZ, SEMIN BAYRAK Hitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 19030,ÇORUM

Detaylı

FARKLI TİP AYDINLATMA AYGITLARININ HARMONİK ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI TİP AYDINLATMA AYGITLARININ HARMONİK ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI FARKLI TİP AYDINLATMA AYGITLARININ HARMONİK ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI EMRE GÖÇMEN 115171010@kocaeli.edu.tr ŞULE ÖZDEMİR sozaslan@kocaeli.edu.tr Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Turizm Coğrafyası Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Araç Motoru İmalatına Yönelik Sert Lehimleme Çözümleri

Araç Motoru İmalatına Yönelik Sert Lehimleme Çözümleri Araç Motoru İmalatına Yönelik Sert Lehimleme Çözümleri voestalpine Böhler Welding www.voestalpine.com/welding voestalpine Böhler Welding En İyi Kaynak Sonuçları için Metalürjik Uzmanlık voestalpine Böhler

Detaylı