BAZI ELEMENTLERİN L TABAKASINDAN M ve N TABAKASINA BOŞLUK GEÇİŞ İHTİMALLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAZI ELEMENTLERİN L TABAKASINDAN M ve N TABAKASINA BOŞLUK GEÇİŞ İHTİMALLERİNİN ÖLÇÜLMESİ"

Transkript

1 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİİMERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİİM DAI BAZI EEMENTERİN TABAKASINDAN M ve N TABAKASINA BOŞUK GEÇİŞ İHTİMAERİNİN ÖÇÜMESİ FATMA NUR TUZUCA YÜKSEK İSANS KAHRAMANMARAŞ Ocak 2007

2 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİİMERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİİM DAI BAZI EEMENTERİN TABAKASINDAN TEZ BAŞIĞI M ve N TABAKASINA BOŞUK GEÇİŞ İHTİMAERİNİN ÖÇÜMESİ FATMA NUR TUZUCA YÜKSEK İSANS Kod No : Bu Tez 18/01/2007 Tarhnde Aşağıdak Jür Üyeler Tarafından Oy Brlğ/Oy Çokluğu le Kabul Edlmştr. Doç.Dr. Ömer SÖĞÜT Prof.Dr. Adnan KÜÇÜKÖNDER Prof.Dr. Mehmet ERTUĞRU DANIŞMAN ÜYE ÜYE Yukarıdak mzaların adı geçen öğretm üyelerne at olduğunu onaylarım. Prof.Dr Özden GÖRÜCÜ Ensttü Müdürü Bu çalışma...tarafından desteklenmştr. Proje No:... Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bldrşlern, çzelge, şekl ve fotoğrafların kaynak gösterlmeden kullanımı, 5846 sayılı Fkr ve Sanat Eserler Kanunundak hükümlere tabdr.

3 İÇİNDEKİER İÇİNDEKİER SAYFA İÇİNDEKİER... I ÖZET... III ABSTRACT... IV ÖNSÖZ... V ÇİZEGEER DİZİNİ... VI ŞEKİER DİZİNİ... VII 1. GİRİŞ X-Işınları X-ışınlarının Tanımı ve Özellkler X-Işınlarının Oluşumu Sürekl X-Işınları Karakterstk X-Işınları X-Işını Enerj Sevyeler X-Işınları Spektrumları Karakterstk X-Işınlarının Sayılması X-Işını Spektrometreler EDXRF Spektrometreler D Optkl EDXRF Spektrometreler D Optkl EDXRF Spektrometreler XRF Analz EDXRF' de Ntelk Analz Sayma Sstemler ve Sayaç Çeştler Yarı İletken Detektörler Yarı İletken S() Detektörünün Avantajları Kısıtlamalar [S() İçn] X-Işını Detektörlernn Değerlendrlmes Floresans Verm ve Coster-Krong Geçşler Tesr Kestler EDXRF le İlgl Ölçüm Hataları ÖNCEKİ ÇAIŞMAAR. MATERYA VE YÖNTEM Materyal Kullanılan Elementler Yöntem.. 6 I

4 İÇİNDEKİER.2.1. Alt Tabakasının Floresans Verm ( ω ) Alt Tabakasından M ve N Tabaka ve Alt Tabakalarına Boşluk Geçşler BUGUAR VE TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERİER 52 KAYNAKAR. 5 ÖZGEÇMİŞ II

5 ÖZET T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİİMERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİİM DAI YÜKSEK İSANS ÖZET BAZI EEMENTERİN ÖZET TABAKASINDAN M ve N TABAKASINA BOŞUK GEÇİŞ İHTİMAERİNİN ÖÇÜMESİ FATMA NUR TUZUCA DANIŞMAN: Doç.Dr. Ömer SÖĞÜT Yıl : 2007 Sayfa : 56 Jür : Doç.Dr. Ömer SÖĞÜT : Prof.Dr. Adnan KÜÇÜKÖNDER : Prof.Dr. Mehmet ERTUĞRU Bu çalışmada, tabakası floresans verm ve X-ışını şddet oranlarının deneysel değerler kullanılarak Hf, Ta, W, Re, Pt, Au, Hg, Tl, Pb, B, Th, U elementler çn tabakasından M ve N tabakasına boşluk geçş htmaller, η M ve η N, deneysel olarak ölçüldü. Numuneler Am-241 radyozotop halka kaynağından yayımlanan 59.5 kev enerjl gama-ısınları le uyarıldı ve numunelerden yayımlanan K ve X-ışınları rezülasyonu 5.9 kev de 155 ev olan S() detektörü le sayıldı. Elde edlen değerler dğer araştırmacıların teork ve deneysel değerler le karsılaştırıldı. Anahtar Kelmeler: X-ışını, K ve tabakası, floresans verm, boşluk geçş htmal. III

6 ABSTRACT T.C. UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM INSTITUTE OF NATURA AND APPIED SCIENCES DEPARTMENT OF PHYSICS MSc THESIS ABSTRACT THE MEASUREMENT of VACANCY TRANSFER PROBABIITIES from to M and N SHES for SOME EEMENTS FATMA NUR TUZUCA SUPERVISOR: Asst. Prof.Dr Ömer SÖĞÜT Year: 2007 Pages: 56 Jury : Assoc. Prof. Dr. Ömer SÖĞÜT : Prof. Dr. Adnan KÜÇÜKÖNDER : Prof. Dr. Mehmet ERTUĞRU In ths study, the probabltes of vacancy transfer,η M and η N, from to M and N shells have measured for the elements of Hf, Ta, W, Re, Pt, Au, Hg, Tl, Pb, B, Th, U usng shell fluorescence yeld and X-ray ntensty ratos. These epermental values were obtaned from samples ected by 59.5 kev γ-rays, whch were emtted from a Am-241 radosotope source. Also K and X-rays emtted from samples were calculated by means of S() detector wth a resoluton of 155 ev at 5.9 kev. The results obtaned are compared wth the results of other studes. Key Words : X-Ray, K and shells, Fluorescence Yeld, Vacancy Transfer Probablty. IV

7 ÖNSÖZ ÖNSÖZ Ntel (Kaltatf) ve ncel (kanttatf) numune analzler çn kullanılan metotlardan bazıları; Atomk yayımlama spektrometres, Atomk soğurma spektrometres, XRF (X- Işını Floresans), X-ışını veya γ-ışını geçş teknkler ve Kütle spektrometresdr. Bu metotlar arasında, bu tez çalışmasında da kullanılan XRF teknğ özellkle de enerj ayırmalı XRF, dğer metotlara göre, brkaç mlgramdan daha az madde le ncel analz, ucuz malyet ve yüksek hassasyet gb brçok özellğnden dolayı blm ve teknolojde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu teknğn çevre krllğ, arkeoloj, tıp, kmya, endüstr, kalte kontrol, madenclk gb brçok alanda uygulamalarına rastlamak mümkündür. Bu çalışmada, tabakası floresans verm ve X-ışını şddet oranlarının deneysel değerler kullanılarak Hf, Ta, W, Re, Pt, Au, Hg, Tl, Pb, B, Th, U elementler çn tabakasından M ve N tabakasına boşluk geçş htmaller, η M ve η N, yarı deneysel olarak ölçüldü. Bu tez çalışmasının lk bölümünde X-ışınları, XRF, EDXRF ve EDXRF laboratuarları, radyasyon sayaçları ve sayma statstkler hakkında genel br blg verld. İknc bölümde se öncek çalışmalarla lgl yapılan kısa br lteratür taraması verld. Üçüncü ve dördüncü bölümlerde se tezle lgl materyal ve yöntemle lgl blgler ve yapılan hesaplamaların sonuçları verld. Bu tezn her aşamasında bana yol gösterp yardımcı olan, hocam sayın Doç.Dr. Ömer Söğüt e teşekkürlerm sunarım. Ayrıca çalışmalar esnasında bana yardımcı olan hocam sayın Prof.Dr. Adnan Küçükönder e, tezn araştırma ve yazım aşamasında blg ve fkrler le bana yardımcı olan B.Göker Durdu, Erdal Küçükönder ve Hamd Bütün e ve çalışmalar süresnce bana destek olan aleme sonsuz teşekkürler. OCAK 2007 KAHRAMANMARAŞ V

8 ÇİZEGEER DİZİNİ ÇİZEGEER DİZİNİ Tablo 1.1. X-Işını Dyagram Çzglernn Segbahn Göstermler 10 Tablo 4.1. ω floresans verm...9 Tablo 4.2. Boşluk Geçş İhtmaller (η M ) Tablo 4.. Boşluk Geçş İhtmaller (η N )... 4 Tablo 4.4.(a) den M alt kabuklarına boşluk geçş htmaller...45 Tablo 4.4.(b) den M alt kabuklarına boşluk geçş htmaller...45 Tablo 4.5.(a) den N ve O alt kabuklarına boşluk geçş htmaller...48 Tablo 4.5.(b) den N ve O alt kabuklarına boşluk geçş htmaller...49 VI

9 ŞEKİER DİZİNİ ŞEKİER DİZİNİ Şekl 1.1. X-ışınları Oluşumu. Şekl 1.2. Sürekl X-ışınları. 4 Şekl 1.. Karakterstk X-ışını oluşumu... 5 Şekl 1.4. Karakterstk X-ışınları..6 Şekl 1.5. X-Işını Enerj Sevyeler Dyagramı..9 Şekl 1.5. X-ışınları spektrumları. 11 Şekl 1.6. EDXRF ve WDXRF spektrometrelernn temel planları..1 Şekl 1.7. Enerj dağıtıcı spektrometrelerden, doğrudan uyarmalı ve 2D optkl(solda) ve doğrudan uyarmasız polarze olan optk (D)(sağda) Şekl 1.8. Doğrudan Uyarmalı ve 2D optğne sahp EDXRF spektrometres le ölçülmüş olan katı br numunenn tpk spektrumu..15 Şekl 1.9. Doğrudan uyarmasız ve D optkl enerj dağıtıcı spektrometre. 15 Şekl Doğrudan uyarmasız ve D optğne sahp EDXRF spektrometres le ölçülmüş olan katı br numunenn tpk spektrumu. 16 Şekl Bazı Detektörlern Ayırma Güçler...17 Şekl S() Detektörünün Şematk Gösterm...18 Şekl 1.1. Puls Yükseklğ Şekl İnce Br evha Üzerne Gelen Işın Demet...29 Şekl.1. Sayım sstem şeması..5 Şekl 4.1.(a) *ω Atom numarası grafğ Şekl 4.1.(b) **ω Atom numarası grafğ..40 Şekl 4.2.(a) Boşluk Geçş İhtmaller (η M )-Atom Numarası grafğ Şekl 4.2.(b) Boşluk Geçş İhtmaller (η M )-Atom Numarası grafğ Şekl 4..(a) Boşluk Geçş İhtmaller (η N )-Atom Numarası grafğ...44 Şekl 4..(b) Boşluk Geçş İhtmaller (η N )-Atom Numarası grafğ...44 Şekl 4.4.(a) Boşluk Geçş İhtmaller (η M1 )-Atom Numarası grafğ.46 Şekl 4.4.(b) Boşluk Geçş İhtmaller (η M4 )-Atom Numarası grafğ.46 Şekl 4.4.(c) Boşluk Geçş İhtmaller (η M5 )-Atom Numarası grafğ..47 Şekl 4.5.(a) Boşluk Geçş İhtmaller (η N1 )-Atom Numarası grafğ..50 Şekl 4.5.(b) Boşluk Geçş İhtmaller (η N4 )-Atom Numarası grafğ..50 Şekl 4.5.(c) Boşluk Geçş İhtmaller (η N5 )-Atom Numarası grafğ..51 Şekl 4.5.(d) Boşluk Geçş İhtmaller (η O1 )-Atom Numarası grafğ Şekl 4.5.(e) Boşluk Geçş İhtmaller (η O4,5 )-Atom Numarası grafğ VII

10 GİRİŞ 1. GİRİŞ X-ışını spektroskops, dğer optk spektroskopler gb elektromanyetk ışının yayımlanması, soğurulması, saçılma, floresans ve X ışını soğurma yöntemler peryodk çzelgedek atom numarası sodyumdan büyük bütün elementlern kalte ve mktar tayn çn yaygın olarak kullanılmaktadır. Özel donanımlarla atom numarası 5 10 arasındak elementler de tayn edleblmektedr. X ışınları, yüksek enerjl elektronların yavaşlamasıyla veya atomun ç orbtallerndek elektronların elektronk geçşleryle oluşturulan kısa dalga boylu elektromanyetk ışınlardır. X ışınlarının dalga boyu aralığı yaklaşık 10-5 Å (1 Å 0,1 nm m) arasındak bölgey kapsar. X-Işını Kırınımı (X-Ray Dffracton XRD ) spektroskops olarak blnen X-Işını kırınım spektroskops, smnden anlaşılacağı üzere X-ışını denlen Ultravyole ışından daha kuvvetl fakat gamma ışınından daha zayıf enerjl ışın kullanılarak yapılan analz temel alır. Çalışma prensb numuneye X-ışını gönderlerek kırılma ve dağılma verlernn toplaması olduğu söyleneblr. Krstal yapısına göre ışını farklı açılarda ve şddette kıran numuneler çok hassas bçmde analz edleblmektedr. X-Işını floresans yöntemler (XRF): Br X-ışını tüpünde numuney hedef alana yerleştrerek X-ışınları yayımlama (emsyon) spektrumunu elde etmek uygun gb görünmekle brlkte, bunun brçok materyale uygulanmasındak zorluklar nedenyle çok başvurulan br yöntem değldr. Bunun yerne, numunenn ışınlanması daha yaygın olarak X-ışınları tüpünden veya radyoaktf kaynaktan sağlanan X-ışını demetyle yapılır. Bu durumda brncl X-ışınları numunedek elementler tarafından soğrulurlar ve kend karakterstk X-ışını floresansını yayarlar. Bu şlem X-ışınları floresans veya yayım yöntem olarak adlandırılır. X-ışını floresansı (XRF), atom numarası oksjenden büyük (8) olan elementlern kalte analznde en çok kullanılan analtk yöntemlerden brdr (Araz, 2006). Enerj Dağılımlı X-Işını Floresans EDXRF yöntem brçok materyaln kmyasal bleşenlernn saptanması çn bast, doğru, ekonomk ve analtk br metottur. XRF teknğ zararsız ve güvenlr olması sebebyle çevre krllğ, arkeoloj, tıp, adl tıp, kozmetk, endüstr, kalte kontrol laboratuarları, madenclk, eczacılık, kmya, astronom vs. brçok alanda kullanılmaktadır. Genş br kullanım sahasının yanı sıra X-ışını floresans teknolojsnn br dğer avantajı da çok az veya hç denlecek kadar az numune hazırlığı gerektryor olmasıdır. Bu teknolojyle konsantrasyonlar eş zamanlı ve kolay br şeklde %100 e yakın br değerde ölçüleblr. Herhang br tabakadan başka br tabakaya boşluk geçşlernn deneysel olarak doğru ölçülmes X-ışını floresans tesr kestlernn ve floresans vermlernn doğru olarak tanımlanmasında çok öneml rol oynar. Çünkü br tabakadan başka br tabakaya boşluk geçşler lgl tabakaların floresans verm ve tesr kestlern öneml ölçüde değştrmektedr. Floresans verm ve tesr kestlernn deneysel olarak doğru ölçülmes aşağıdak olayların deneysel hesaplamalarında önemldr. Bunlar: a) Kütle azaltma katsayılarının hesaplanması, b) Tıbb araştırmalar ve kanser terap uygulamalarında, c) Radyasyonun zırhlanma edlmesnde, 1

11 GİRİŞ d) Dozmetrk hesaplamalarda, e) XRF nn elemental analzlernde, f) Endüstryel radyasyon uygulamalarında (yyecek ışınlama), g) Yüzey kmyası analznde ve brçok fzksel parametrelern test edlmesnde önemldr. Atomlardan çeştl yollarla sökülen ç tabaka elektronları, ışımalı (radatve) ve ışımasız (non-radatve) geçşler şeklnde ele alınablr. Burada, atomdan herhang br metotla -tabakasında meydana getrlmş olan boşlukların, karakterstk X-ışınları yayımlanarak doldurulması htmalyetne -tabakasına at floresans verm denr. Atomdan yayımlanan -tabakasına at karakterstk X-ışınları yne aynı atomun üst tabakalarında bulunan br elektronu sökerek boşluklar meydana getreblr. Bu olay ışımalı veya ışımasız (Auger) geçşler şeklnde sonuçlanablr. Her k tür bozunmada da atomun brnc ç tabakasında meydana gelen boşluklar kendsnden yüksek olan ç tabakalara veya br dış tabakaya transfer edlr. Bozulan tabakası boşlukları başına üretlen M ve daha üst tabaka boşluklarının sayısı η M ve bozunan M tabakası boşlukları başına üretlen karakterstk M X-ışınlarının sayısı ω M hakkındak blgler, kıyısı enerjs üzerndek br enerj le fotonlar tarafından uyarılarak radyoaktf bozunmayla yayımlanan M X-ışınlarının ölçülmesnde çok önemldr. Uyarma enerjsnn, kıyısından büyük olduğu durumlarda, üretlen M X-ışınlarının sayısının tahmn edleblmes çn ω M nn yanında, tabakasında oluşturulan br boşluğun M ve daha üst tabakalara geçme htmalyet olan η M ve η N nn de tam olarak blnmes gerekmektedr. Bu nedenle, ışımalı geçş htmalyet olan η M ve η N gerek nükleer gerekse atomk çalışmalarda büyük önem taşımaktadır (Söğüt, 2000). Bu çalışmada bazı elementler çn alt tabakasından M ve N tabaka ve alt tabakalarına boşluk geçş htmaller, (η M, η M1, η M4, η M5, η N, η N1, η N4, η N5 η O1 ve η O4,5 ), deneysel olarak ölçüldü. 2

12 GİRİŞ 1.1. X-Işınları X-Işınlarının Tanımı ve Özellkler X-ışınları elektromanyetk spektrumda ultravyole ışık le gama ışınları arasında yer alır. X-ışınları dalga boylarına göre; dalga boyu λ<0,1 Å se çok sert, λ=0,1-1 Å se sert, λ=1-10 Å se yumuşak, λ>10 Å se çok yumuşak olarak smlendrlr. X-ışınlarının en genel kaynağı br metal atomu bombardımana tab tutan yüksek enerjl elektronların yavaşlamasıdır. X-ışınları çekrdek çnde değl, elektronlar sevyesnde meydana gelen br kısım hadselern ürünüdür (Şahn, 1989). Elektromanyetk ışımadan dolayı X-ışınları çft karakterldr. Dalga ve taneck özellğ gösterrler. Fotoelektrk, Compton saçılma, gaz yonzasyonu ve sntlasyon taneck özellkler, hız, polarzasyon ve Koharent saçılma dalga özellklerdr (Bertn, 1975). X-ışınları kaynaktan çıkarak sapmadan yayılırlar. Elektrk ve manyetk alanların etks le saptırılamazlar. X-ışınlarının bu davranışı, yüklü taneck olmadıklarını gösterr. Yüklü tanecklerden oluşan elektromanyetk radyasyona foton denlr (Semat, 1967) X-Işınlarının Oluşumu Sürekl X-Işınları Hedefe gelen yüksek hızlı elektron, atomun çekrdeğne yaklaşırken elektronun negatf yükü le çekrdeğn poztf yükü etkleşr ve çekrdeğe doğru br sapma olur. Sapan elektronun hızı dolayısı le enerjs azalır. Bu enerj azalması sürekl X-ışını (bremsstrahlung) olarak ortaya çıkar. Bu ışınlara sürekl denmesnn sebeb se enerj spektrumlarının sürekl olmasındandır. Yan, sürekl X-ışınlarının enerj aralığı, hemen hemen, sıfırla yüksek hızlı elektronun maksmum enerjs arasındadır. Sürekl X-ışınlarının enerjs üç faktöre bağlıdır. Bunlar; yüksek hızlı elektronun enerjs, hedef malzemenn yoğunluğu ve elektronun hareket doğrultusu le frenleyc çekrdek arasındak uzaklık çekm kuvvet, artan uzaklıkla azalır (Aygün ve Zengn, 199). Şekl 1.1. X-ışınlarının Oluşumu (Aygün ve Zengn, 199)

13 GİRİŞ Şekl 1.2. Sürekl X-ışınları (Gündüz, 1995) Sürekl X-ışını spektrumları genş br frekans aralığını kapsayan sürekl br ışımaya karşılık gelmektedr. Bu nedenle sürekl X-ışınlarına beyaz X-ışınları denlr. Sürekl X-ışınlarının klask elektromanyetk teorye göre açıklanması; İvmel hareket eden yükler elektromanyetk ışımada bulunurlar. Yüksek enerjl elektronlar br hedefe çarptıkları zaman bu elektronların enerjlernn %1 sürekl X-ışınlarının oluşmasına yol açar. Hedefe (br X-ışını tüpünde anot hedef numunesdr) çarpan elektronlardan çok az br kısmının enerjlernn tamamı soğurulur şeklndedr. Soğurulan enerj karakterstk X-ışını olarak yayımlanır. Bu elektronlar maksmum frekanslı veya mnmum dalga boylu ışımalara sebep olurlar. Bunun dışında, enerjs kademel olarak X- ışınlarına dönüşenler de sürekl spektrumun dğer dalga boyu ve frekanslarının oluşumuna yol açar (Aygün ve Zengn, 199). Kuantum teorsnde, br X-ışını tüpünde elektronlarla meydana getrlen sürekl X- ışını spektrumu, uyarıcı elektronların maksmum enerjlerne karşılık gelen, λ mn kısa dalga boyu sınırıyla karakterze edlr; λ mn = hc ev 0 (1.1) Burada h Planck sabt ( erg. s.), c ışık hızı, e elektronun yükü ve V 0 se tüpe uygulanan potansyeldr. Br X-ışını tüpünde elektronlar tarafından meydana getrlen sürekl X-ışını spektrumu aşağıdak özellklerle karakterze edlr. 1. Kısa dalga boyu lmt λ mn altında dalga boyu gözlenemez, 2. Maksmum şddetn dalga boyu λ ma yaklaşık olarak λ mn /2'dr.. Toplam şddet, tüp voltajı ve hedef maddesnn atom numarası (Z) le orantılıdır (Aygün ve Zengn, 199). 4

14 GİRİŞ Karakterstk X-Işınları Hedefe gelen yüksek hızlı elektron yörüngede bulunan br elektronla çarpışablr. Bu çarpışma sonucunda yüksek hızlı elektrondan yörünge elektronuna uyarılma enerjs aktarılır. Yörünge elektronuna aktarılan bu uyarılma enerjs ya elektronu atomdan dışarı atacak ya da bulunduğu yörüngeden br üst yörüngeye çıkaracaktır. Her k durumda da yüksek hızlı elektron, enerjsnn br kısmını orbtal elektronuna verr. Orbtal elektronu aldığı bu fazla enerjy X-radyasyonu olarak verr. Bu şeklde k elektronun çarpışmasından meydana gelen radyasyona karakterstk radyasyon adı verlr. Bu ad orbtaln karakterstk enerj sevyelernden gelmektedr. Şekl 1.. Karakterstk X-ışını oluşumu (Brouwer, 200) Br orbtal elektronu atomdan çıkarsa yernde br boşluk kalacaktır. Bu boşluğu doldurmak çn daha üst yörüngelerde bulunan br elektron buraya geçer. Bu hareketllk atomk denge çn gerekldr. Çekrdekten daha uzaktak orbtallerde bulunan elektronlar daha büyük enerjye sahptrler. Bu yüzden üst yörüngeden alt yörüngeye geçen br elektron, aradak enerj farkını elektromanyetk dalga yan X-ışını olarak verr. Genel olarak, orbtal elektronlarının enerjler yüksek hızlı elektrona göre oldukça düşüktür. Bu yüzden meydana gelen X-ışınlarının enerjler orbtal elektronlarının enerjlern yansıtırlar, yan enerjler düşüktür ve X-ışınları olan her yerde karakterstk X-ışınları vardır (Şahn, 1989). Dğer yandan, eğer elektron atomdan dışarı çıkamazsa sadece geçc olarak orbtaln değştrecektr. Bunun neden bombardıman elektronunun enerjsnn orbtal elektronunu atomdan tamamen atacak kadar olmamasıdır. Bu durumda elektron, enerjye bağlı olarak üst yörüngelerden brne geçer ve yernde br boşluk bırakır. Bu boşluk br üst sevyedek elektron tarafından doldurulmalıdır. Fakat bu durumda fazla enerj elektromanyetk dalga, yan X-ışını olarak verlmeldr. 5

15 GİRİŞ Karakterstk X-radyasyonunun enerjs bombardıman elektronunun enerjs le tayn edlmez. Karakterstk X-ışınlarının enerjs, br orbtal elektronunun br yörüngede bulunan boşluğu doldururken verdğ enerjdr. Herhang br yolla br atomdan elektron sökülürse veya daha üst enerj sevyelerne çıkarılırsa atom uyarılmış olur. Bu uyarma genellkle, hızlandırılmış elektronlarla, X-ışını tüpünden yayınlanan X-ışınları le radyozotop kaynaktan yayınlanan fotonlarla, proton, nötron ve α parçacıklarıyla, sekonder X-ışınları le gerçekleştrlr. Bu yöntemlerden bryle atomun herhang br tabakasından sökülen elektronun yerne çok kısa br zaman çersnde (10-8 ~10-9 sn. arasında) üst tabakalardan br elektron geçş olur. Bu geçş sırasında br foton yayımlanır. İç tabakalar arasındak elektron geçşnden yayımlanan bu fotona, o elementn karakterstk X-ışını fotonu denlr. Şekl 1.4'te K tabakasına at karakterstk X- ışını grafğ verlmştr. Bu ışınlar le optk ışınlar arasındak en öneml fark; optk spektrumda görünür bölgededr. Örneğn 5000 Å dalga boylu çzgy oluşturan foton enerjs 2.48 ev ken X-ışınları spektrumunda, 1 Å dalga boylu br fotonun enerjs, bundan yaklaşık olarak beş bn kez daha büyük olup ev dur. Bunun sonucu olarak da çekrdeğe en uzak değerlk (valans) elektronlarının uyarılmış oldukları düzeylerden daha alttak enerj düzeylerne geçmeleryle oluşan optk ışınlarının aksne, karakterstk X- ışınları madde çndek br elementn herhang br atomun elektronlarının uyarılması sonucunda oluşan, elektron geçşler çekrdeğe en yakın enerj düzeyler arasında olmaktadır. Mesela K kabuğunda meydana gelen br boşluğun dğer üst tabakalardak elektronlardan br tarafından doldurulması sırasında meydana gelmektedr (Şahn, 1989). Şekl 1.4. Karakterstk X-ışınları (Gündüz, 1995) Yayınlanan tüm X-ışını fotonlarının enerjler elektronk sevyeler arasındak enerj farkı le orantılı olduğundan verlen br elementten elde edlen çzgler o element karakterze ederler. Karakterstk X-ışını fotonlarının dalga boyu le uyarılan elementn Z atom numarası arasındak lşk; 1 = K ( Z σ ) (1.2) λ şeklndedr ve bu lşkye Moseley kanunu denr. Burada K her br spektral ser çn farklı değerler alan br sabttr. σ perdeleme sabtdr ve atomdak dğer elektronlardan dolayı meydana gelen tme çn br düzeltme katsayısıdır. λ se X-ışını fotonunun dalga boyudur (Jenkns, 1986). 6

16 GİRİŞ Br foton tarafından atomun K sevyes uyarılırsa, K tabakasında oluşan boşluk atomun üst, M, N,.. tabakalarındak elektronlar tarafından doldurulablr. Bu boşluk tabakasındak elektronlarla doldurulursa meydana gelen karakterstk X-ışını K α, dğer üst tabakalar tarafından doldurulursa K β karakterstk fotonları ortaya çıkar. Bu fotonların saçılmasıyla K karakterstk çzgler elde edlr. ve M karakterstk çzgler de benzer şeklde elde edlr (Şahn, 1989). K tayfı, K tabakasındak boşluklara elektronların geçşlern takben oluşur. K tayfı bast br yapıya sahptr ve genellkle çok yüksek atom numaralı elementler çn oluşan ekstra k çft çzgden meydana gelr. tayfı, tabakalarındak boşlukları doldurmak çn elektronların bu boşluklara geçşlerne takben oluşur. Üç alt tabakaya sahp tabakası le tekl K tabakası karşılaştırıldığında, seçm kuralları le kabul edlen geçşlernn sayısı K dan çok daha fazla olmuş olacaktır. Bu yüzden tayfı K tayfından çok daha karmaşıktır ve yüksek atom numaralı elementlerde, 20 le 0 arasında dyagram çzgler gözlemek mümkündür. K serlerndek gb, öneml sayıda yasak geçşler ve karakterstk çzgler gözleneblr. Fakat brncl foton etksnden sadece çft yonlaşma le oluşan çzgler ve başlıca foto-yonlaşmadan oluşan sers çzgler K sersne benzemez (Segbahn, 1967). K ve tabakalarına kıyasla beklenldğ gb, beş alt tabakaya sahp M tayfı K ve hatta üç alt tabakaya sahp tayflarından daha karmaşık ve daha kararsızdır. Buna laveten dğer tabakalara göre daha fazla geçşler çeren yüksek numaralı tabakalardır. Hatta yayınlama spektrumunda öz-soğurmaya neden olduğu öneml değşklkler bulunur. Brçok analtk X-ışını spektrometrelernn ölçüleblen dalga boyu bölges sadece yaklaşık 20 Å kadar uzatılabldğ çn M tayfına çok az sıklıkta rastlanır ve sadece Å dan büyük vakumlu ortamda görüleblr. Buna rağmen atom numarası Z > 57 olan elementlere yaklaşıldığında güçlü M çzglerne rastlanır. M çzglernn büyük çoğunluğu, M yayınlama spektrumları geçş durumlarına göre adlandırılmıştır. Br elementn spektrumu le farklı br elementn M spektrumu arasında brtakım benzerlkler gözlenmektedr. Her k tayf yüksek enerj kıyısındak zayıf çzglerle yayılan oldukça güçlü br β ve güçlü br α le temsl edlr (Jenkns, 1986). Seçm Kuralları: Karakterstk X-ışınları tayfının oluşmasına neden olan geçşler, tesadüfî olmayıp elektronk dpol seçm kadelerne göre sınırlanmıştır. n 0 (1.) l = ± 1 ve ya j = 0 (1.4) Bunların dışındak geçşler yasak geçşlerdr X-Işını Enerj Sevyeler Br atomun herhang br alt kabuğundan br elektron sökülerek uyarıldığında, oluşan boşluklar, daha yüksek tabakalardak elektronlar tarafından 10-8 sn çersnde seçm kurallarına göre doldurulur. Eğer doldurulan tabaka K tabakası se bu ışınlar K X-ışınları adını alırken, tabakasında meydana getrlen br boşluk daha üst tabaka elektronu tarafından doldurulmuş se X-ışınları adını alır. K da meydana gelen boşluğu tabakası 7

17 GİRİŞ elektronu doldurmuş se K α, M tabakası elektronu tarafından doldurulmuş se K β olarak adlandırılır (Şahn, 1989). Eğer doldurulan tabaka M tabakası se bu ışınlar M X-ışınları adını alır. M tabakasına geçşler N ve O tabakalarından olur ve M γ, M ζ1,m ζ2, M β, M α1, M α2 ve M m gb adlarla fade edlrler (Segbahn, 1974). Bu geçşlerle lgl Segbahn göstermler Çzelge 1.1. de verlmştr. Bu geçşlerden meydana gelen X-ışını enerj sevyeler dyagramı se Şekl 1.4 de gösterlmştr. 8

18 GİRİŞ K sers K α 2 α 1 β β 1 β 2 γ 4 sers 1 2 β 4 β γ 2 γ γ 4 η β 7 β 5 ι α 2 α 1 β 6 β 15 M sers M 1 M 2 M M 4 M 5 γ ζ 2 ζ 1 α 2 N 1 N 2 N N 4 N 5 N 6 N 7 O 1 O 2 O O 4 O 5 Şekl 1.5. X-Işını Enerj Sevyeler Dyagramı (Van Greken ve Markowcz, 1992) 9

19 GİRİŞ Tablo 1.1. X-Işını Dyagram Çzglernn Segbahn Göstermler (Segbahn, 1974) Karakterstk K X- ışınları Karakterstk X- ışınları Kα 1 = K ( K) α = α 1 + α 2 Kα 2 = K 2 β 1 = 2 M 4 Kα = Kα 1 + Kα 2 β 2,15 = ( N 5 ) + ( N 4 ) Kβ 1 = K M β = 1 M Kβ 2 = K N + (K N 2 ) β 4 = 1 M 2 Kβ = K M 2 β 5 = ( O 4 ) + ( O 5 ) Kβ 4 = (K N 4 ) + (K N 5 ) β 6 = N 1 Kγ 5 = (K M 4 ) + (K M 5 ) β 7 = O 1 Kβ 1 = Kβ 1 + Kβ 2 + Kβ 5 Kβ 2 = Kβ 2 + Kβ 4 + Daha Yüksek β 7, = O Vl,Vll γ 1 = 2 N 4 Sevyelerden Geçşler l = M 1 Kβ = Kβ 1 + Kβ 2 + Kβ + Kβ 4 + Kβ γ 2 = 1 N 2 α 1 = M 5 γ = 1 N α 2 = M 4 η = 2 M X-Işınları Spektrumları X-ışını spektrometres le elde edlen spektrumlar pklerden barettr. Şekl 1.5 de X- ışınları spektrumları gösterlmştr. Bu spektrum, ncelenen numunenn elementlernden gelen karakterstk pkler harcnde farklı pkler de çerr. Bunlar: Karakterstk X-ışını pkler Koherent saçılma pkler İnkoherent saçılmadan kaynaklanan Compton Pkler Kaçak pkler Üst üste bnme pklerdr. (ands ve ark., 1972). 10

20 GİRİŞ Şekl 1.5. X-ışınları spektrumları (Söğüt, 2000) Karakterstk X-ışınları pkler: İncelenen numunenn elementlernden gelen K α, K β, α, β, M γ, M ζ1,m ζ2, M β.v.b. pklerdr. Bu pkler ayrıca, elementlern çerğ hakkında blg verp, onların tespt çn kullanılır ( Küçükönder, 1988; Söğüt, 2000). Koherent Saçılma pkler: Kaynaktan numuneye gelen brncl gama ışınlarının, numune çersnde atomlardan, enerjsn kaybetmeden saçılması sonucu, detektörde sayılmaları le oluşan pklerdr ( Küçükönder, 1988; Söğüt, 2000). Compton Pkler: Kaynaktan numuneye gelen brncl gama ışınlarının, numune çersnde nkoherent saçılmaya uğradıkları zaman enerjlernn br kısmını kaybetmeler ve detektörde sayılmaları le bu pkler oluşur. Enerj kaybı yüzünden Compton pk, koherent pknden daha düşük enerj bölgesnde oluşur. İnkoherent saçılma brden fazla olduğu gb, detektör çersnde de nkoherent saçılma olablr. Brncl gama ışınlarının enerjsnn artmasıyla Compton ve koherent pkler arasındak enerj farkı da artar. Bu da numune elementlernn atom numaralarının küçülmesnn, Compton ve koherent pkler arasındak enerj farkını büyüttüğünü gösterr( Küçükönder, 1988; Söğüt, 2000). Kaçak pkler: İncelenen numuneden salınan, karakterstk X-ışınları fotonları detektöre ulaştıklarında, detektör atomlarının brnden elektronunu sökerek elektron çft oluşturur. Bu sırada, numuneden sayılan karakterstk X-ışınları, detektöre ulaşamayıp, br etkleşme yapmadığı zaman, detektördek fotonlar gerçek enerjsnden daha az enerj le sayılırlar. Böylelkle düşük enerj bölgesnde pkler meydana gelr. Bu pklere kaçak pkler denlr ( Küçükönder, 1988; Söğüt, 2000). 11

21 GİRİŞ Üst üste bnme pkler: Detektöre aynı anda gelen k veya daha fazla karakterstk X- ışını fotonunun, br tek foton gb sayılması sonucu oluşan pklerdr. Ayrıca, X-ışınları spektrumunda, bu pklerden başka kolmatör maddesnden yayımlanan karakterstk X- ışınları pkler de meydana gelr ( Küçükönder, 1988; Söğüt, 2000). X-Işını Spektrumunun Avantajları: Optksel spektrumunun tersne X-ışını spektrumu bast ve düzenszdr. Seçm kuralları brçok elektron geçşn çerr ve znl geçşlern çoğu öneml sayılablecek kadar zayıf çzglerle sonuçlanır. Genellkle her element optk çzglernden daha zayıf X-ışını çzglerne sahptr. Ancak bu zayıf geçşler spektrokmyasal analtn temeln oluşturur. Her element aynı K, ve M çzglern çerr Karakterstk X-Işınlarının Sayılması X-Işını Spektrometreler X-ışını spektrometres, karakterstk çzg şddetlernn ölçüleblmesn ve numuneden gelen çok enerjl ışın demetn ayırmayı sağlar. Br spektrometrenn, çzgler ayırablmes çn yeterl rezülasyona sahp olması gerekr. Aynı zamanda spektrometre, lglenlen dalga boyu ve enerj bölgesnde ölçüm yapablme mkânı sağlamalıdır. Bu nedenle spektrometre seçmnde dört öneml faktör vardır; Rezülasyon, Karakterstk pk Temel sayma sevyes Enerj veya dalga boyu aralığı Bu faktörlern hçbr brbrnden bağımsız değldr. Örneğn, rezülasyonun sabt tutulması, mutlak pk şddetnn düşmesne neden olur. Br spektrometrenn rezolüsyonu, onun çzgler ayırma kablyet olarak tarf edlr. Rezülasyon, herhang br kaynakdetektör mesafesnde kalbre edlmemş kaynaklarla tayn edleblr. X-ışını spektrometreler üç kısımda ncelenmektedr. 1- Dalga boyu ayırımlı spektrometreler 2- Enerj ayırımlı spektrometreler - Özel spektrometreler Dalga boyu ayırımlı spektrometreler enerj ayırımlılardan % 50 oranında daha hassastırlar. Enerj ayırımlı spektrometreler enerj aralığındak tüm elementler aynı anda ölçeblrken, dalga boyu ayırımlı sstemler sadece programlanmış oldukları elementler ölçeblrler. Bu üç özel sstemde çok yüksek hassasyete ve aşırı düşük konsantrasyonlu veya çok düşük boyutlu ve mktarlı numuneler le çalışma mkânlarına sahptrler. Dalga boyu ayırımlı sstemlerde rezülasyon, analz edc krstaln açısal dağılımına ve kolmatör dverjansına bağlıdır. Bu sstemlerde rezülasyon ev aralığındadır. Enerj ayırımlı sstemlerde se rezolüsyon detektöre ve detektör amplfkatörüne bağlıdır ve ev aralığındadır (Van Greken ve Markowcz, 1992). Enerj ayırımlı spektrometreler, uyarıcı kaynak, detektör ve sayma sstemlernden oluşurlar. Bu sstemlerde sayaçlar genel olarak, S() veya Ge() şeklndedr. Very 12

22 GİRİŞ oluşturmak, pulsları brbrnden ayırmak ve belrlemek çn çok kanallı analzör kullanılır. Enerj ayırımlı sstemlern rezolüsyonu yaklaşık olarak detektörünkne eşttr ve bu yüzden bu sstemlerde detektör seçm çok önemldr. Dalga boyu ayırımlı spektrometreler br krstal ve br sayıcıdan meydana gelen tek kanallı analzör olarak kullanılableceğ gb brçok krstal ve sayıcıdan meydana gelen çok kanallı spektrometre olarak ta kullanılablr. Bu durumda elementler eş zamanlı olarak ölçüleblr. Bu spektrometre sstem, br X-ışını tüpü, br numune tutucu, br brncl kolmatör, br krstal ve ardışık sayıcılardan oluşur. Enerj ayırımlı sstemler, dalga boyu ayırımlı sstemlere nazaran k öneml avantajlara sahptrler. İlk avantajı numunede yayınlama spektrumunu aynı zamanda oluşturması ve göstermesdr. İknc avantajı se, mekank olarak kullanım kolaylığıdır (Van Grıeken ve ark. 199; Şahn, 1998). Bütün spektrometreler br kaynak, numune ve keşf sstemdr. Kaynaktan br numuneye ışın gönderlr ve numuneden gelen radyasyon br detektörle ölçülür. (Şekl 1.6) Şekl 1.6. EDXRF ve WDXRF spektrometrelernn temel planları (Brouwer, 200) Çoğu durumlarda kaynak olarak br X-ışını tüpü, radyoaktf kaynak veya sklatron kullanılır. Spektrometrk sstemler genellkle k ana grup çnde sınıflandırılır; enerj ayırımlı sstemler (EDXRF) ve dalga boyu ayırımlı sstemler (WDXRF). İk sstem arasındak farklılık dedeksyon sstemnde bulunablr. EDXRF spektrometreler, numuneden drekt gelen karakterstk radyasyonun farklı enerjlern ölçeblen detektöre sahptr. Detektör, numunedek elementlerden dolayı numune çnde oluşan radyasyonu numuneden ayırablr. Bu ayrılma dspersyon olarak adlandırılır. WDXRF spektrometreler farklı enerjler ayırmak çn br analz krstal kullanılır. Numuneden dolayı gelen radyasyonun tamamı krstal üstüne düşer. Br przmanın farklı renkler farklı yönlerde kırması gb bu krstalde farklı enerjler farklı yönlerde ayırır (Brouwer, 200). 1

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ 1 Nasır Çoruh, Tarık Erfdan, 3 Satılmış Ürgün, 4 Semra Öztürk 1,,4 Kocael Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü 3 Kocael Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ncoruh@kocael.edu.tr,

Detaylı

TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI

TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI TDK Temel Devre Kavramları ve Kanunları /0 TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI GĐRĐŞ: Devre analz gerçek hayatta var olan fzksel elemanların matematksel olarak modellenerek gerçekte olması gereken sonuçların

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

Standart Model (SM) Lagrange Yoğunluğu. u, d, c, s, t, b. e,, Şimdilik nötrinoları kütlesiz Kabul edeceğiz. Kuark çiftlerini gösterelim.

Standart Model (SM) Lagrange Yoğunluğu. u, d, c, s, t, b. e,, Şimdilik nötrinoları kütlesiz Kabul edeceğiz. Kuark çiftlerini gösterelim. SM de yer alacak fermyonlar Standart Model (SM) agrange Yoğunluğu u s t d c b u, d, c, s, t, b e e e,, Şmdlk nötrnoları kütlesz Kabul edeceğz. Kuark çftlern gösterelm. u, c ve t y u (=1,,) olarak gösterelm.

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

Calculating the Index of Refraction of Air

Calculating the Index of Refraction of Air Ankara Unversty Faculty o Engneerng Optcs Lab IV Sprng 2009 Calculatng the Index o Reracton o Ar Lab Group: 1 Teoman Soygül Snan Tarakçı Seval Cbcel Muhammed Karakaya March 3, 2009 Havanın Kırılma Đndsnn

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR wwwteknolojkarastrmalarcom ISSN:1304-4141 Makne eknolojler Elektronk Dergs 00 (4 1-14 EKNOLOJİK ARAŞIRMALAR Makale Klask Eş Eksenl (Merkezl İç İçe Borulu Isı Değştrcsnde Isı ransfer ve Basınç Kaybının

Detaylı

Laser Distancer LD 420. Kullanma kılavuzu

Laser Distancer LD 420. Kullanma kılavuzu Laser Dstancer LD 40 tr Kullanma kılavuzu İçndekler Chazın Kurulumu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Grş - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Genel bakış

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

X-IŞINLARI FLORESAN ve OPTİK EMİSYON SPEKTROSKOPİSİ

X-IŞINLARI FLORESAN ve OPTİK EMİSYON SPEKTROSKOPİSİ X-IŞINLARI FLORESAN ve OPTİK EMİSYON SPEKTROSKOPİSİ 1. EMİSYON (YAYINMA) SPEKTRUMU ve SPEKTROMETRELER Onyedinci yüzyılda Newton un güneş ışığının değişik renkteki bileşenlerden oluştuğunu ve bunların bir

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

Malzeme muayene metodları

Malzeme muayene metodları MALZEME MUAYENESİ Neden gereklidir? Malzemenin mikroyapısını tespit etmek için. Malzemelerin kimyasal kompozisyonlarını tesbit etmek için. Malzemelerdeki hataları tesbit etmek için Malzeme muayene metodları

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

BOYUT ÖLÇÜMÜ VE ANALİZİ

BOYUT ÖLÇÜMÜ VE ANALİZİ BOYUT ÖLÇÜMÜ VE ANALİZİ.AMAÇ Br csmn uzunluğu, sıcaklığı, ağırlığı veya reng gb çeştl fzksel özellklernn belrlenme şlemler ancak ölçme teknğ le mümkündür. Br ürünün stenlen özellklere sahp olup olmadığı

Detaylı

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ BÖLÜM 6 ALTERNATİF AKIM DEVRE ÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ 6. ÇEVRE AKIMLAR ÖNTEMİ 6. SÜPERPOZİSON TEOREMİ 6. DÜĞÜM GERİLİMLER ÖNTEMİ 6.4 THEVENİN TEOREMİ 6.5 NORTON TEOREMİ Tpak GİRİŞ Alternatf akımın

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ. X-Işını Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ. X-Işını Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ X-Işını Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY X-IŞINI SPEKTROSKOPİSİ X-ışını spektroskopisi, X-ışınlarının emisyonu, absorbsiyonu ve difraksiyonuna (saçılması) dayanır. Kalitatif

Detaylı

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ III. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 16-18 Eylül 2010, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskşehr AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ Davut ÇIKRIKCI * Yavuz YAMAN Murat SORGUÇ

Detaylı

A A A FEN BİLİMLERİ SINAVI FİZİK TESTİ 1 FİZ (LYS2)

A A A FEN BİLİMLERİ SINAVI FİZİK TESTİ 1 FİZ (LYS2) DİAT! SORU İTAÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OARA CEVA ÂĞIDINIZA İŞARETEMEİ UNUTMAINIZ. FEN BİİMERİ SINAVI FİZİ TESTİ 1. Bu testte 30 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fzk Test çn ayrılan kısına şaretleynz.

Detaylı

ÇOK BĐLEŞENLĐ DAMITMA KOLONU TASARIMI PROF. DR. SÜLEYMAN KARACAN

ÇOK BĐLEŞENLĐ DAMITMA KOLONU TASARIMI PROF. DR. SÜLEYMAN KARACAN ÇOK BĐLEŞENLĐ DAMITMA KOLONU TASARIMI PROF. DR. SÜLEYMAN KARACAN 1 DAMITMA KOLONU Kmya ve buna bağlı endüstrlerde en çok kullanılan ayırma proses dstlasyondur. Uygulama alanı antk çağda yapılan alkol rektfkasyonundan

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A) KOCELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk akültes Makna Mühendslğ Bölümü Mukavemet I Vze Sınavı () dı Soyadı : 18 Kasım 013 Sınıfı : No : SORU 1: Şeklde verlen levhalar aralarında açısı 10 o la 0 o arasında olacak

Detaylı

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU Güneş ışınımı değişik dalga boylarında yayılır. Yayılan bu dalga boylarının sıralı görünümü de güneş spektrumu olarak isimlendirilir. Tam olarak ifade edilecek olursa;

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

AFġĠN-ELBĠSTAN TERMĠK SANTRAL EMĠSYONLARININ BĠYOTĠK VE ABĠYOTĠK ÖĞELERDE AĞIR ELEMENT BĠRĠKĠMLERĠNĠN ARAġTIRILMASI

AFġĠN-ELBĠSTAN TERMĠK SANTRAL EMĠSYONLARININ BĠYOTĠK VE ABĠYOTĠK ÖĞELERDE AĞIR ELEMENT BĠRĠKĠMLERĠNĠN ARAġTIRILMASI AFġĠN-ELBĠSTAN TERMĠK SANTRAL EMĠSYONLARININ BĠYOTĠK VE ABĠYOTĠK ÖĞELERDE AĞIR ELEMENT BĠRĠKĠMLERĠNĠN ARAġTIRILMASI ZEYNEP AYDOĞAN¹ MEHMET BEKTAġ¹ Prof. Dr. ÜMĠT ĠNCEKARA¹ Prof. Dr. ALĠ GÜROL² ¹Atatürk

Detaylı

III-V YARIĐLETKENLERĐNDEN OLUŞAN HETEROYAPILARIN ELEKTRONĐK ÖZELLĐKLERĐNĐN YOĞUNLUK FONKSĐYONELĐ TEORĐSĐ ĐLE ĐNCELENMESĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ

III-V YARIĐLETKENLERĐNDEN OLUŞAN HETEROYAPILARIN ELEKTRONĐK ÖZELLĐKLERĐNĐN YOĞUNLUK FONKSĐYONELĐ TEORĐSĐ ĐLE ĐNCELENMESĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ III-V YARIĐLETKENLERĐNDEN OLUŞAN HETEROYAPILARIN ELEKTRONĐK ÖZELLĐKLERĐNĐN YOĞUNLUK FONKSĐYONELĐ TEORĐSĐ ĐLE ĐNCELENMESĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ FĐZĐK ANABĐLĐM DALI Harun ÖZKĐŞĐ Danışman: Doç. Dr. Seyfettn

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

TE 06 TOZ DETERJAN ÜRETİM TESİSİNDEKİ PÜSKÜRTMELİ KURUTMA ÜNİTESİNDE EKSERJİ ANALİZİ

TE 06 TOZ DETERJAN ÜRETİM TESİSİNDEKİ PÜSKÜRTMELİ KURUTMA ÜNİTESİNDE EKSERJİ ANALİZİ Yednc lusal Kmya Mühendslğ Kngres, 5-8 ylül 26, Anadlu Ünverstes, skşehr 6 OZ DRJAN ÜRİM SİSİNDKİ PÜSKÜRMLİ KRMA ÜNİSİND KSRJİ ANALİZİ GÜLSÜN BKAŞ*, FİRZ BALKAN ge Ünverstes Kmya Mühendslğ Bölümü, 351,

Detaylı

Çok Parçalı Basınç Çubukları

Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok parçalı basınç çubukları genel olarak k gruba arılır. Bunlar; a) Sürekl brleşk parçalardan oluşan çok parçalı basınç çubukları b) Parçaları arasında aralık bulunan çok

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI BÖLÜM II D ÖRNEK 0 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 0 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI 0.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.0/ 0.. TAŞIYICI

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch FRENLER GENEL 40-4. M. Güven KUTAY. 40-4-frenler-genel.doc

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch FRENLER GENEL 40-4. M. Güven KUTAY. 40-4-frenler-genel.doc 009 Kasım FRENLER GENEL 40-4. Güven KUTAY 40-4-frenler-genel.doc İ Ç İ N D E K İ L E R 4 enler... 4.3 4. en çeştler... 4.3 4.3 ende moment hesabı... 4.4 4.3.1 Kaba hesaplama... 4.4 4.3. Detaylı hesaplama...

Detaylı

X-IŞINLARININ ÖZELLİKLERİ VE ELDE EDİLMELERİ. X-ışınları Alman fizikçi Wilhelm RÖNTGEN tarafından 1895 yılında keşfedilmiştir.

X-IŞINLARININ ÖZELLİKLERİ VE ELDE EDİLMELERİ. X-ışınları Alman fizikçi Wilhelm RÖNTGEN tarafından 1895 yılında keşfedilmiştir. X-IŞINLARININ ÖZELLİKLERİ VE ELDE EDİLMELERİ X-ışınları Alman fizikçi Wilhelm RÖNTGEN tarafından 1895 yılında keşfedilmiştir. X-ışınlarının oluşum mekanizması fotoelektrik olaya neden olanın tam tersidir.

Detaylı

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (2001)

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (2001) ANADOLU ÜNvERSTES BlM VE TEKNOLOJ DERGS ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (1) TEKNK NOTrrECHNICAL NOTE ELEKTRK ARK FıRıNıNDA TERMODNAMGN KNC YASASıNıN

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

---- >0.01. b0.05 >0.1 >0.1 >0.25 >0.25 70 Î 5 0.1 0.5 1 5 10 0.1

---- >0.01. b0.05 >0.1 >0.1 >0.25 >0.25 70 Î 5 0.1 0.5 1 5 10 0.1 Bna Kabuğunda Isı Ger Kazanımı Heat Recovery n Buldng Envelopes Max Howard SHERMAN, lan S. WALKER, Çevren: Devrm GÜRSEL ---- 1 >.1 25 >.1 b.5 Tpk Ev Pe Sayısı 9 f=.5 >.1 >.1 >.25 8 2 \ >.25 7 Tp» Ev Pesayısı

Detaylı

OLASILIK. Bölüm 4. Temel Tanımlar ve Kavramlar-I. Olasılık

OLASILIK. Bölüm 4. Temel Tanımlar ve Kavramlar-I. Olasılık ölüm 4 Olasılık OLSILIK opulasyon hakkında blg sahb olmak amacı le alınan örneklerden elde edlen blgler bre br doğru olmayıp heps mutlaka br hata payı taşımaktadır. u hata payının ortaya çıkmasının sebeb

Detaylı

VANTİLATÖR TASARIMI. Şekil 1. Merkezkaç vantilatör tipleri

VANTİLATÖR TASARIMI. Şekil 1. Merkezkaç vantilatör tipleri 563 VANTİLATÖR TASARIMI Fuat Hakan DOLAY Cem PARMAKSIZOĞLU ÖZET Bu çalışmada merkezkaç ve eksenel vantlatör tpler çn gelştrlmş olan matematksel modeln çözümünü sağlayan br blgsayar programı hazırlanmıştır.

Detaylı

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu Soğutucu Akışkan arışımlarının ullanıldığı Soğutma Sstemlernn ermoekonomk Optmzasyonu * 1 Hüseyn aya, 2 ehmet Özkaymak ve 3 rol Arcaklıoğlu 1 Bartın Ünverstes akne ühendslğ Bölümü, Bartın, ürkye 2 arabük

Detaylı

ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Cihazý. ESM-1510 DIN Ray Montajlý Dijital, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Cihazý. ESM-1510 DIN Ray Montajlý Dijital, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Chazý ESM-1510 DIN Ray Montajlý Djtal, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Chazý - 3 Djt Göstergel - TC Grþ veya, J tp Termokupl Grþ veya, K tp Termokupl Grþ veya, 2 Tell

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:305-63X Yapı Teknolojler Elektronk Dergs 008 () - TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Başlığın Boru Hattı Etrafındak Akıma Etks Ahmet Alper ÖNER Aksaray Ünverstes, Mühendslk

Detaylı

Fen ve Mühendislik için Fizik 1 Ders Notları: Doç.Dr. Ahmet CANSIZ

Fen ve Mühendislik için Fizik 1 Ders Notları: Doç.Dr. Ahmet CANSIZ 9. ÇİZGİSEL (OĞRUSAL) OENTU VE ÇARPIŞALAR 9. Kütle erkez Ssten kütle erkeznn yern ssten ortalaa konuu olarak düşüneblrz. y Δ Δ x x + x = + Teraz antığı le düşünürsek aşağıdak bağıntıyı yazablrz: Δ= x e

Detaylı

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler İl Özel İdareler ve Beledyelerde Uygulanan Program Bütçe Sstem ve Getrdğ Yenlkler Hayrettn Güngör Mehmet Deınrtaş İlk 2 Mayıs 1990 gün ve 20506 sayılı, kncs 19 Şubat 1994 gün ve 2 ı 854 sayılı Resm Gazete'de

Detaylı

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye Üç Boyutlu Yapı-Zemn Etkleşm Problemlernn Kuadratk Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak

Detaylı

DÜŞEY ELEKTRİK SONDAJI VERİLERİNİN YORUMU

DÜŞEY ELEKTRİK SONDAJI VERİLERİNİN YORUMU DÜŞEY ELEKTRİK SONDAJI VERİLERİNİN YORUMU Prof.Dr. Ahmet Tuğrul BAŞOKUR Jeofzk Mühendslğ Bölümü Mayıs 4 İletşm: Prof. Dr. Ahmet T. BAŞOKUR Ankara Ünverstes, Mühendslk Fakültes Jeofzk Mühendslğ Bölümü 6

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Mehmet ARDIÇLIOĞLU *, Galp Seçkn ** ve Özgür Öztürk * * Ercyes Ünverstes, Mühendslk Fakültes, İnşaat Mühendslğ Bölümü Kayser

Detaylı

Theory Tajik (Tajikistan)

Theory Tajik (Tajikistan) Q3-1 Büyük Hadron Çarpıştırıcısı Bu probleme başlamadan önce ayrı bir zarfta verilen genel talimatları lütfen okuyunuz. Bu görevde, CERN de bulunan parçacık hızlandırıcısının LHC ( Büyük Hadron Çarpıştırıcısı)

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Gülesen ÜSTÜNDAĞ BAZI PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERİN İNCELENMESİ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 005 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak X-IŞINI TÜPÜ X-IŞINI TÜPÜ PARÇALARI 1. Metal korunak (hausing) 2. Havası alınmış cam veya metal tüp 3. Katot 4. Anot X-ışın

Detaylı

AFYON-ÇAY/SEKA.KURULUŞU ATIKSU ARITMA StSTEMtNtN KİRLiLtK PARAMETRELERt YÖNÜNDEN IN.CELENMESt

AFYON-ÇAY/SEKA.KURULUŞU ATIKSU ARITMA StSTEMtNtN KİRLiLtK PARAMETRELERt YÖNÜNDEN IN.CELENMESt HO EQtm Fakültes Dergs Yıl: 1993 Sayı: 9 Sayfa: 3()'1-308 AFYON-ÇAY/SEKA KURULUŞU ATIKSU ARITMA StSTEMtNtN KİRLLtK PARAMETRELERt YÖNÜNDEN INCELENMESt Doç Dr Necdet SAGLAM (*) Özet Bu çalışmac;la, Afyon-Çay/SEKA

Detaylı

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm Resm Gazetenn 29.12.2012 tarh ve 28512 sayılı le yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket Bu Doküman

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

MADEN DEĞERLENDİRME. Ders Notları

MADEN DEĞERLENDİRME. Ders Notları MADEN DEĞERLENDİRME Ders Notları Doç.Dr. Kaan ERARSLAN 008 ĐÇĐNDEKĐLER. GĐRĐŞ... 3. REZERV SINIFLARI VE HESAPLAMALARI... 4. Görünür rezervler...4.. Muhtemel Rezervler...6.3 Mümkün Rezervler...7.4 Belrl

Detaylı

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ Yrd. Doç. Dr. Seda ŞENGÜL Çukurova Ünverstes İktsad Ve İdar Blmler Fakültes Ekonometr Bölümü Mart 2004 ANKARA YAYIN NO: 119 ISBN: 975-407-151-9

Detaylı

LYS FİZİK ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

LYS FİZİK ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 YS FİZİ ÖZET ÇÖZÜEİ TEST -. Hız-zaman grafğnn altına kalan alan, yerğştrmey err. Grafğ nceleğmze nn alığı yolun nnknen büyük oluğu görülür. Ancak t 0 anınak konumları blnmyor. (I e II blnemez.) Hız-zaman

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATL RESMİ GAETEDE YAYNLANMŞTR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

Communication Theory

Communication Theory Communcaton Theory ENFORMASYON TEORİSİ KODLAMA Doç. Dr. Hakan Doğan ENFORMASYON DEYİMİ NEDEN KULLANILMIŞ? Kaynaklarn, kanalların,alıcıların blg karakterstklern ncelemek. Blgnn letmn optmze etmek çn İletmn

Detaylı

X-Işınları. 4. Ders: X-ışını sayaçları. Numan Akdoğan.

X-Işınları. 4. Ders: X-ışını sayaçları. Numan Akdoğan. X-Işınları 4. Ders: X-ışını sayaçları Numan Akdoğan akdogan@gyte.edu.tr Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü Nanomanyetizma ve Spintronik Araştırma Merkezi (NASAM) X-ışını sayaç çeşitleri 1. Fotoğraf

Detaylı

YER ÖLÇÜLERİ. Yer ölçüleri, verilerin merkezini veya yığılma noktasını belirleyen istatistiklerdir.

YER ÖLÇÜLERİ. Yer ölçüleri, verilerin merkezini veya yığılma noktasını belirleyen istatistiklerdir. YER ÖLÇÜLERİ Yer ölçüler, verler merkez veya yığılma oktasıı belrleye statstklerdr. Grafkler bze verler yığılma oktaları hakkıda ö blg vermede yardımcı olurlar. Acak bu değerler gerçek değerler değldr,

Detaylı

ÖLÇÜM, ÖLÇÜM HATALARI ve ANLAMLI RAKAMLAR

ÖLÇÜM, ÖLÇÜM HATALARI ve ANLAMLI RAKAMLAR ÖLÇÜM, ÖLÇÜM HATALARI ve ANLAMLI RAKAMLAR Ölçme, her deeysel blm temel oluşturur. Fzk blmde de teorler sıaması ç çeştl deeyler tasarlaır ve bu deeyler sırasıda çok çeştl ölçümler yapılır. Br fzksel celğ

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

Biyomedikal Amaçlı Basınç Ölçüm Cihazı Tasarımı

Biyomedikal Amaçlı Basınç Ölçüm Cihazı Tasarımı Byomedkal Amaçlı Basınç Ölçüm Chazı Tasarımı Barış Çoruh 1 Onur Koçak 2 Arf Koçoğlu 3 İ. Cengz Koçum 4 1 Ayra Medkal Yatırımlar Ltd. Şt, Ankara 2,4 Byomedkal Mühendslğ Bölümü, Başkent Ünverstes, Ankara,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOKLU İÇ İLİŞKİ VE EKOLOJİK REGRESYON İSTATİSTİK ANABİLİM DALI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOKLU İÇ İLİŞKİ VE EKOLOJİK REGRESYON İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Berrn GÜLTAY YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇOKLU İÇ İLİŞKİ VE EKOLOJİK REGRESYON İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 9 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOKLU

Detaylı

ADJUSTED DURBIN RANK TEST FOR SENSITIVITY ANALYSIS IN BALANCED INCOMPLETE BLOCK DESIGN

ADJUSTED DURBIN RANK TEST FOR SENSITIVITY ANALYSIS IN BALANCED INCOMPLETE BLOCK DESIGN SAÜ Fen Edebyat Dergs (2010-I) F.GÖKPINAR v.d. DENGELİ TAMAMLANMAMIŞ BLOK TASARIMINDA, DUYUSAL ANALİZ İÇİN DÜZELTİLMİŞ DURBİN SIRA SAYILARI TESTİ Fkr GÖKPINAR*, Hülya BAYRAK, Dlşad YILDIZ ve Esra YİĞİT

Detaylı

İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ

İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Ders koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜNGÖRMÜŞ mgungormus@turgutozal.edu.tr http://www.turgutozal.edu.tr/mgungormus/

Detaylı

Fotovoltaik Teknoloji

Fotovoltaik Teknoloji Fotovoltaik Teknoloji Bölüm 3: Güneş Enerjisi Güneşin Yapısı Güneş Işınımı Güneş Spektrumu Toplam Güneş Işınımı Güneş Işınımının Ölçülmesi Dr. Osman Turan Makine ve İmalat Mühendisliği Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

Belirtilen kapasitede son kata aittir

Belirtilen kapasitede son kata aittir TE Sers Elektrkl Vnçler 00 kg le, ton aras kapastelerde Her türlü kald rma, çekme uygulamas çn, tona kadar standart modeller mevcuttur. Dayan kl l k ve büyük sar m kapastes le genfl br uygulama alan nda

Detaylı

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM Ekm 26 Clt:14 No:2 Kastamonu Eğtm Dergs 545-556 MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ Özet Aybaba HANÇERLİOĞULLARI Kastamonu Ünverstes, Fen-Edebyat Fakültes, Fzk Bölümü, Kastamonu. Monte Carlo

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Nükleer reaktör türleri ve çalışma prensipleri Atomik boyuttaki parçacıkların yapısı Temel kavramlar Elektrostatiğin Temelleri,

Detaylı

BÖLÜM VI SOĞUTMA SİSTEMİNİN ELEKTRİK KUVVET VE KUMANDASI

BÖLÜM VI SOĞUTMA SİSTEMİNİN ELEKTRİK KUVVET VE KUMANDASI BÖLÜM VI SOĞUTMA SİSTEMİNİN ELEKTRİK KUVVET VE KUMANDASI Buhar sıkıştırma çevrm prensbyle çalışan soğutma sstemlernde kompresörün sıkıştırma şlemn yapmasını sağlayablmek çn br güç kaynağı gerekldr. Bu

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 1 ÇOKLU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ DENEYİ

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 1 ÇOKLU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ DENEYİ T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER ÇOKLU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ DENEYİ ÖĞRENCİ NO: ADI SOYADI: DENEY SORUMLUSU: YRD. DOÇ. DR. BİROL ŞAHİN

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

Alev Fotometresinin Temel lkelerinin ncelenmesi ve Standart Katma Yöntemi le Verilen Bir Örnekteki Na + ve K + Deriiminin Bulunması

Alev Fotometresinin Temel lkelerinin ncelenmesi ve Standart Katma Yöntemi le Verilen Bir Örnekteki Na + ve K + Deriiminin Bulunması M.Hlm EREN 04-98 3636 www.mhlmeren.cjb.net Enstrümantel Analz II Lab. 9.Deney Grubu DENEY RAPORU DENEY ADI Alev Fotometrs le Na + ve K + Tayn ( No lu deney) DENEY TARH 1 Kasım 003 uma AMAÇ Alev Fotometresnn

Detaylı

SAYISAL SİSTEMLER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ. ITU Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

SAYISAL SİSTEMLER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ. ITU Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü SAYISAL SİSTEMLER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ ITU Elektronk ve Haberleşme Mühendslğ Bölümü 2012 Grş Bu derste kapı sevyesndek uygulamalardan başlanarak kombnezonsal ve ardışıl devrelern analz ve sentezler

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ BİR SULAMA SİSTEMİNDE BOOST KONVERTERDEN BESLENEN ARM SÜRÜCÜ SİSTEMİNİN ANALİZİ

GÜNEŞ ENERJİLİ BİR SULAMA SİSTEMİNDE BOOST KONVERTERDEN BESLENEN ARM SÜRÜCÜ SİSTEMİNİN ANALİZİ GÜNEŞ ENERJİLİ BİR SULAMA SİSTEMİNDE BOOST KONERTERDEN BESLENEN ARM SÜRÜÜ SİSTEMİNİN ANALİZİ Mahr Dursun, Al Saygın Gaz Ünverstes Teknk Eğtm Fakültes Elektrk Eğtm Bölümü Teknkokullar, Ankara mdursun@gaz.edu.tr,

Detaylı

Direct Decomposition of A Finitely-Generated Module Over a Principal Ideal Domain *

Direct Decomposition of A Finitely-Generated Module Over a Principal Ideal Domain * BİR ESAS İDEAL BÖLGESİ ÜZERİNDEKİ SONLU DOĞURULMUŞ BİR MODÜLÜN DİREK PARÇALANIŞI * Drec Decompoon of A Fnely-Generaed Module Over a Prncpal Ideal Doman * Zeynep YAPTI Fen Blmler Enüü Maemak Anablm Dalı

Detaylı

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm EK-1 TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

X-IŞINLARI KIRINIM CİHAZI (XRD) ve KIRINIM YASASI SİNEM ÖZMEN HAKTAN TİMOÇİN

X-IŞINLARI KIRINIM CİHAZI (XRD) ve KIRINIM YASASI SİNEM ÖZMEN HAKTAN TİMOÇİN X-IŞINLARI KIRINIM CİHAZI (XRD) ve KIRINIM YASASI SİNEM ÖZMEN HAKTAN TİMOÇİN 2012 İÇERİK X-IŞINI KIRINIM CİHAZI (XRD) X-RAY DİFFRACTİON XRD CİHAZI NEDİR? XRD CİHAZININ OPTİK MEKANİZMASI XRD CİHAZINDA ÖRNEK

Detaylı

X-Işınları. Gelen X-ışınları. Geçen X-ışınları. Numan Akdoğan. akdogan@gyte.edu.tr

X-Işınları. Gelen X-ışınları. Geçen X-ışınları. Numan Akdoğan. akdogan@gyte.edu.tr X-Işınları 3. Ders: X-ışınlarının maddeyle etkileşmesi Gelen X-ışınları Saçılan X-ışınları (Esnek/Esnek olmayan) Soğurma (Fotoelektronlar)/ Fluorescence ışınları Geçen X-ışınları Numan Akdoğan akdogan@gyte.edu.tr

Detaylı

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ. χ 2 Kİ- KARE TESTLERİ. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIBAY

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ. χ 2 Kİ- KARE TESTLERİ. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIBAY PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ Kİ- KARE TESTLERİ Doç.Dr. Al Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIAY Populasyonun nceledğmz br özellğnn dağılışı blenen dağılışlardan brsne, Normal Dağılış, t Dağılışı,

Detaylı

OLASILIK KURAMI. Temel Tanımlar ve Kavramlar-III. Temel Tanımlar ve Kavramlar-II. Temel Tanımlar ve Kavramlar-I OLASILIK

OLASILIK KURAMI. Temel Tanımlar ve Kavramlar-III. Temel Tanımlar ve Kavramlar-II. Temel Tanımlar ve Kavramlar-I OLASILIK Dr. Mehmet KSRYLI OLSILIK OLSILIK KURMI Dokuz Eylül Ünverstes Ekonometr Böl. www.mehmetaksarayl.com Populasyon hakkında blg sahb olmak amacı le alınan örneklerden elde edlen blgler bre br doğru olmayıp

Detaylı

MATLAB GUI İLE DA MOTOR İÇİN PID DENETLEYİCİLİ ARAYÜZ TASARIMI INTERFACE DESING WITH PID CONTROLLER FOR DC MOTOR BY MATLAB GUI

MATLAB GUI İLE DA MOTOR İÇİN PID DENETLEYİCİLİ ARAYÜZ TASARIMI INTERFACE DESING WITH PID CONTROLLER FOR DC MOTOR BY MATLAB GUI İler Teknoloj Blmler Dergs Clt 2, Sayı 3, 10-18, 2013 Journal of Advanced Technology Scences Vol 2, No 3, 10-18, 2013 MATLAB GUI İLE DA MOTOR İÇİN PID DENETLEYİCİLİ ARAYÜZ TASARIMI M. Fath ÖZLÜK 1*, H.

Detaylı

1. GAZLARIN DAVRANI I

1. GAZLARIN DAVRANI I . GZLRIN DRNI I İdeal Gazlar ç: lm 0 RT İdeal gazlar ç: RT Hacm() basıçla() değşk sıcaklıklarda değşm ekl.. de gösterlmştr. T >T 8 T T T 3 asıç T 4 T T 5 T 7 T 8 Molar Hacm ekl.. Gerçek br gazı değşk sıcaklıklardak

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN TARH:...05/205 SAYı Adı SoyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal T.C BARTIN L ÖZEL DARES YAZı ŞLER MÜDÜRLÜGÜ TEKlF MEKTUBU TEKlF

Detaylı

Dalton atom modelinde henüz keşfedilmedikleri için atomun temel tanecikleri olan proton nötron ve elektrondan bahsedilmez.

Dalton atom modelinde henüz keşfedilmedikleri için atomun temel tanecikleri olan proton nötron ve elektrondan bahsedilmez. MODERN ATOM TEORİSİ ÖNCESİ KEŞİFLER Dalton Atom Modeli - Elementler atom adı verilen çok küçük ve bölünemeyen taneciklerden oluşurlar. - Atomlar içi dolu küreler şeklindedir. - Bir elementin bütün atomları

Detaylı

Kasetin arka yüzeyi filmin yerleştirildiği kapaktır. Bu kapakların farklı farklı kapanma mekanizmaları vardır. Bu taraf ön yüzeyin tersine atom

Kasetin arka yüzeyi filmin yerleştirildiği kapaktır. Bu kapakların farklı farklı kapanma mekanizmaları vardır. Bu taraf ön yüzeyin tersine atom KASET Röntgen filmi kasetleri; radyografi işlemi sırasında filmin ışık almasını önleyen ve ranforsatör-film temasını sağlayan metal kutulardır. Özel kilitli kapakları vardır. Kasetin röntgen tüpüne bakan

Detaylı

8.04 Kuantum Fiziği Ders VI

8.04 Kuantum Fiziği Ders VI Fotoelektrik Etki 1888 de gözlemlendi; izahı, Einstein 1905. Negatif yüklü metal bir levha ışıkla aydınlatıldığında yükünü yavaş yavaş kaybederken, pozitif bir yük geriye kalır. Şekil I: Fotoelektrik etki.

Detaylı