Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi'nden

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi'nden"

Transkript

1 Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın halka arz edilecek TL nominal değerli borçlanma aracının satıģına iliģkin duyurudur. Söz konusu borçlanma araçları, Sermaye Piyasası Kanunu nun 4 üncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 17/06/2010 tarih ve 8/T-517 sayı ile kayda alınmıģtır. Ancak kayda alınma ortaklığımızın ve borçlanma araçlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. Borçlanma araçlarına iliģkin olarak ihraçcının yatırımcılara karģı olan ödeme yükümlülüğü Kurul veya herhangi bir kamu kuruluģu tarafından garanti altına alınmamıģ olup, yatırım kararının, ihraçcının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Ortaklığımız ve halka arz edilecek borçlanma araçları ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname 17/06/2010 tarihinde Gaziantep Ticaret Siciline tescil edilmiģ olup, ortaklığımızın adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu nda (kap.gov.tr) yayımlanmıģtır. Ayrıca baģvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Yatırım kararının izahnamenin incelenmesinden sonra verilmesi gerekmektedir. ĠMKB GörüĢü: Borsa Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında, a. Şirket in beyan ve taahhüt yazıları ile bağımsız Hukuk Bürosu Toydemir ve Tümen Avukatlık Bürosu tarafından hazırlanan hukukçu raporu da dikkate alınarak, İMKB Kotasyon Yönetmeliği nin 27. maddesine dayanılarak çıkarılan Borsamızın 254 sayılı Kota Alınmamış Özel Sektör Tahvillerinin Tahvil ve Bono Piyasası nda İşlem Görme Esasları Genelgesi nin 3. maddesinde yer alan koşulların sağlandığı, anlaşıldığından, Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik in 35. Maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, halka arz sonuçlarının Borsamıza ulaştırılmasından sonra Borsa Yönetim Kurulu nca verilecek kararla, Şirket in ihraç edeceği tahvillerin Borsamız Tahvil ve Bono Piyasası nın kot dışı pazarında işlem görebileceğinin, b. Bağımsız hukuk bürosu Toydemir ve Tümen Avukatlık Bürosu tarafından düzenlenen tarihli hukukçu raporunun halka arz izahnamesinin Ek inde yer almasının kamuyu aydınlatma ilkeleri açısından yararlı olacağının, c. Diğer taraftan, Kurulunuza iletilecek Borsamız görüşünde, İşbu İMKB Görüşü Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Genel Yönetmelik) 35.maddesinde yer alan Borsada işlem görebilecek menkul kıymetlerden, bu Yönetmelikte belirlenen şartları taşıyanlar borsa kotuna alınır. Menkul kıymetlerin borsa kotuna alınıp alınmayacağı konusunda yetkili merci, Borsa Yönetim Kurulu dur. Menkul kıymetlerin çıkarılmalarında halka arz için SPK tarafından izin verilmiş olması, Yönetim Kurulu nun bu yetkisini etkilemez hükmü gereğince İMKB Yönetim Kurulu nun vereceği karara dönük herhangi bir taahhüt ya da bağlayıcılık oluşturmamak şartıyla, sadece SPK nın görüş talebine cevap vermek amacıyla sınırlı olmak üzere mevcut bilgi ve belgeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. İşbu İMKB Görüşü ne dayanılarak alınacak kararlar sonucu doğabilecek zararlar nedeniyle İMKB nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. ifadesinin de yer almasına karar verilmiştir.

2 KISALTMALAR Kısaltmalar Borsa veya İMKB DİBS Dinarsu İmalat Grup İİK ISO İŞ YATIRIM KAP Kurul veya SPK Merinos Mobilya Merinos Rusya MKK Padişah Halı Mobilya Pazarlama RUR SGMK Şirket veya Merinos Halı T.C YK Tanım İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Devlet İç Borçlanma Senetleri Dinarsu İmalat ve Ticaret T.A.Ş. Merinos Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birlikte Merinos Carpet and Carpet Wares İcra ve İflas Kanunu Istanbul Sanayi Odası İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu Sermaye Piyasası Kurulu Merinos Mobilya Tekstil San. ve Tic.A.Ş. Merinos Carpet and Carpet Wares Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Padişah Halı Mobilya ve Tekstil Ürünleri Paz. A.Ş. Rus Rublesi Sabit Getirili Menkul Kıymet Merinos Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş. Türkiye Cumhuriyeti Yönetim Kurulu ĠÇĠNDEKĠLER 1 ÖZET RİSK FAKTÖRLERİ HALKA ARZ EDİLECEK BORÇLANMA ARACINA İLİŞKİN BİLGİLER HALKA ARZLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER SORUMLULUK

3 1 ÖZET 1.1. Merinos Halı Sanayi ve Ticaret A.ġ. Hakkında Genel Bilgi Üretim faaliyetlerine 1970 yılında 2 adet kilim dokuma tezgâhı ile başlayan Erdemoğlu ailesi 1990 yılında Erdemoğlu Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi kurmuş, 1998 yılında ise bu şirket isim değişikliği yaparak Merinos Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş. adını almıştır. Şirket, Akmer Akrilik İplik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 24 Haziran 2009 tarihinde birleşmiştir. Günümüzde Merinos Halı markalaşma aşamasını tamamlamış, 1990 yılından itibaren yaptığı yatırımlar ve başarılı pazarlama stratejileriyle sahip olduğu tezgâh sayısına göre dünyada halı üretim faaliyetinde bulunan en büyük firmalar içerisinde yerini almıştır. 1 Türkiye de ise ISO tarafından yayımlanan ISO 500 listesinde 2008 yılı üretimden satış rakamlarına göre 188. sırada yer almaktadır. Şirket, Gaziantep ili sınırlarında olan 3 üretim tesisinde makine halısı, akrilik iplik, polypropilen iplik ve masterbatch boya üretimi yapmaktadır. Gaziantep Merveşehir deki merkez ofis, fabrika ve depoları m 2 kapalı alana, Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesindeki fabrika ve depoları m 2 kapalı alana, Gaziantep 4. Organize Sanayi bölgesindeki fabrika ve depoları ise m 2 kapalı alana sahiptir. Yıllık makine halısı üretim kapasitesi m², akrilik iplik üretim kapasitesi ton, masterbatch boya kapasitesi ton, polypropilen halı ipliği üretim kapasitesi ton ve elyaf boyama kapasitesi tondur. Merinos Halı ürün sunumunda, makine halı talebini oluşturan B-, C ve D tüketici segmentini hedeflemektedir. Tek üretim merkezinden, Merinos, Padişah ve Dinarsu olmak üzere 3 değişik marka altında parça halı üretimi yapılması, marka algılamasını değiştirmeden farklı alım gücü olan tüketicilere erişimi sağlamaktadır. 30 farklı kalite, 15 değişik renk grubu ve binlerce değişik desen çeşidiyle Merinos Halı üretiminin yaklaşık %30-35'ini ihraç etmektedir. Merinos Halı yurt içinde katalog satışlarını Erdemoğlu Grubu nun 3 pazarlama şirketine yapmakta, pazarlama şirketleri de ülke bazında 35 ana bayi aracılığı ile satış noktasına ulaşmaktadır. Şirket in tarihi itibariyle sermayesi TL olup tamamı ödenmiştir. Şirket te çalışan personel sayısı kişidir. Şirket in bağlı ortaklığı olan Merinos Rusya, 2005 yılında Rostov Rusya'da kurulmuş olup faaliyetlerine Ağustos 2009 da başlamıştır. Üretimini toplam m² kapalı alan ve m² açık alan üzerinde gerçekleştirmektedir. Makine halısı üretiminde yıllık kapasitesi m², tarihi itibariyle personel sayısı 280 kişidir. 1 Kaynak: Van de Wiele Dünya nın önde gelen halı tezgahı üreticilerindendir. Belçika merkezli olan Şirket in günümüzde Belçika, İsveç, Almanya, İtalya, Çin ve Tayvan da üretim tesisleri, Belçika, Türkiye, İsviçre, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da servis merkezleri bulunmaktadır. Van De Wiele kaynaklı veriler ilgi Şirket ten Merinos Halı yetkilileri tarafından temin edilen gayri resmi satış rakamlarına dayanılarak hazırlanmıştır. İlgi Şirket Mısır kökenli Oriental Weavers ın 140 tezgah ile birinci, Belçika kökenli Balta yı 85 tezgah ile ikinci ve Merinos Halı yı 68 tezgah sayısı ile üçünçü en fazla Van de Wiele marka tezgaha sahip şirket olduğunu belirtmiştir. 3

4 1.2. Merinos Halı ya ĠliĢkin Kredi Derecelendirme Notu Merinos Halı FitchRatings tarafından kredi derecelendirmesine tabi tutulmuştur. 17 Mart 2010 tarihinde ilgi derecelendirme şirketi tarafından hazırlanan rapora göre şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu BBB/(Negatif Görünüm) dür. FitchRatings, derecelendirmesindeki Negatif Görünüm ü, işbu tahvil ihracı ile geri ödemesi yapılacak olan krediye dayalı tahvil in (Credit Linked Note (CLN)) neden olabileceği likidite sıkıntısına bağlamıştır. Geri ödeme sonrası bu yaklaşımın tekrar gözden geçirilmesi muhtemeldir. Fitch Ratings e göre BBB kredi notunun tanımı aģağıda belirtilmiģtir: İyi kredi kalitesi. BBB notu güncel olarak düşük kredi riski beklentisini belirlemektedir. Ödeme yükümlülüklerini zamanında karşılama kapasitesi yeterlidir ancak, iş ve ekonomik koşullardaki değişimlerden zarar görebilir. Bu not, kategorisinde, en düşük yatırım notu olarak yer alır. Negatif Görünüm: İzleme pozitif, negatif veya gelişmekte olabilir. Pozitif ratinglerin kısa bir süre içinde yukarı, negatif ise aşağı gideceğini gösterir. Genellikle bir kredi bağlantılı olayı takiben verilirler, örneğin birleşme veya satın almalar. Gelişmekte olan izlemede söz konusu olayın ratingleri hangi yöne etkileyeceği belirsizdir Merinos Halı nın ortaklık yapısı ile bağımsız denetim kuruluģu hakkında temel bilgiler Merinos Halı, Erdemoğlu Ailesi ne ait olup, aile bireyleri tarafından yönetilmektedir. Merinos Halı nın itibariyle TL olan sermayesinin tamamı ödenmiş olup, ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır: Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı Sahip Olunan Sermaye Tutarı (TL) Sahip Olunan Pay Oranı (%) Erdemoğlu Holding A.Ş ,00 56,29 Ali Erdemoğlu ,00 13,84 Ibrahim Erdemoğlu ,00 12,31 Mahmut Erdemoğlu ,00 7,74 Mustafa Erman ,00 5,23 Gülsüm Erman ,00 4,9 Ergün Özcan 65,00 0,00001 Toplam ,00 100,00 4

5 Bağımsız Denetim KuruluĢu Merinos Halı nın 2008 ve 2009 yılları ile ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarına ilişkin bağımsız denetim raporları Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanmış ve olumlu görüş verilmiştir Ġhraca iliģkin özet veriler ve halka arz takvimi İhraççı Şirket : MERİNOS HALI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SGMK Türü : Tahvil İhraç Miktarı : TL İhraç Tipi : Halka Arz Kotasyon : İMKB Vade : 2 Yıl Kupon Ödemeleri : 3 ayda bir Halka Arz Tarihi : Haziran 2010 Satış Fiyatı : 1.-TL Aracı Kurum : İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yıllık Ek Getiri Oranı : Minimum %3 Maksimum %4 İhraç edilecek tahvillere ilişkin Tahvilin Yıllık BileĢik Faiz Oranı sirkülerin 3.9 maddesinde belirtilen yönteme Tahvilin Yıllık BileĢik göre hesaplanarak talep toplama süresinin ertesi iş günü : Faiz Oranı sirkülerin ilan edileceği adresli Merinos Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin internet sitesi ve KAP ta ilan edilerek kamuya duyurulacaktır TL nominal değerdeki (%30) kısmı Yurt İçi Tahsisatlar : Bireysel Yatırımcılara TL nominal değerdeki (%70) kısmı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilmiştir Ġhracın gerekçesi ve halka arzdan elde edilecek net nakit giriģinin kullanım yerleri Merinos Halı, 4 Haziran 2007 tarihinde HSBC Bank PLC. ile Avro tutarında Facility Agreement (Kredi Sözleşmesi) imzalamış olup, bu Sözleşme ye istinaden 11 Haziran 2007 tarihinde krediye dayalı tahvil (Credit Linked Note (CLN)) ihraç etmiştir. İlgi Sözleşme nin Erken Ödeme ve İptal maddesinde tasarruf sahiplerinin talebine bağlı olarak Erken İtfa Opsiyonu (Put Option) kullanım şartları düzenlenmiştir. İlgi şartlara göre yatırımcılar tarafından talep edilmesi durumunda Put Option en erken Kredi Sözleşmesi nin imzalandığı tarihten itibaren 3 takvim yılından önce olmamak ve en az 90 gün önceden acenta sıfatıyla HSBC Bank PLC. tarafından Merinos Halı ya bildirimde bulunmak kaydıyla kullanılabilmektedir. HSBC Bank PLC, 23 Şubat 2010 tarihli mektubunda Kredi Sözleşmesi nin ,00 Avro Anapara, ,67 Avro işlemiş faizi olmak üzere toplam ,67 Avro tutarındaki kısmına ilişkin yatırımcıların erken ödeme haklarını kullanmak istediklerini Merinos 5

6 Halı ya bildirmiştir. Merinos Halı ise 10 Mart 2010 tarihinde HSBC Bank PLC. ye ilgi ödemeyi 28 Haziran 2010 tarihinde gerçekleştireceğini bildiren teyit mektubu göndermiştir. Ödeme sonrası ,00 Avro tutarındaki kredinin ,00 Avro tutarındaki kısmı erken ödenecek, 30 Haziran 2010 tarihinden itibaren sadece ,00 Avro tutarındaki kısmı yürürlükte olacaktır. Bu kısmın Avro luk kısmı ise Merinos Halı tarafından ikincil piyasadan çeşitli zamanlarda satın alınmış olduğundan, ilgi kredinin 30 Haziran 2010 tarihinden itibaren esasen sadece Avro tutarındaki kısmı yürürlükte olacaktır. Merinos Halı, tahvil ihracı yoluyla sağlanacak nakit girişinin tamamını 28 Haziran 2010 tarihinde gerçekleşecek olan erken itfa ödemesinde kullanmayı planlamakta olup, kalan bakiyenin ödenmesi için de kredi piyasalarından fon temin etme yolunu seçmiştir SeçilmiĢ finansal bilgiler Konsolide Bilanço ( TL) Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Toplam Varlıklar Kısa Vadeli Finansal Borçlar Kısa Vadeli Diğer Yükümlülükler Uzun Vadeli Finansal Borçlar Uzun Vadeli Diğer Yükümlülükler Toplam Yükümlülükler Toplam Özkaynaklar Toplam Özkaynaklar ve Yükümlülükler Oran Analizi /2010 Konsolide Finansal Borç Artış Hızı (%) -8,1-10,4 Toplam Konsolide Finansal Borç/ Toplam Özkaynak (%) 88,3 72,5 Kısa Vadeli Konsolide Finansal Borçlar/ Toplam Konsolide Finansal Borçlar (%) 23,3 71, Kısa ve Uzun Vadeli Finansal Borçların Analizi Krediler, Şirket ortaklarının kişisel kefaletleri ile teminatlandırılmıştır. Ayrıca Merinos Halı, Özerdem Mensucat ve Ticaret A.Ş. nin kullanmış olduğu Avro kredi için garantör olmuştur. (2009: Avro) Şirket e ait arsa ve binaları üzerinde krediler için verilmiş ipotek mevcuttur. 6

7 ( TL) Kısa Vadeli Banka Kredileri Uzun Vadeli Banka Kredileri Toplam Banka Kredileri tarihli bilançoda kısa vadeli finansal borçlarda gözlemlenen artışın sebebi Şirket in 4 Haziran 2007 tarihinde HSBC Bank PLC. den toplam ,00 Avro olarak kullandığı kredisinin ,00 Avro luk kısmını tasarruf sahibinin talebine bağlı erken itfa opsiyonu ( Put Option ) nedeniyle tarihinde ödenecek olmasıdır. Bu durum ilgi kredinin tarihli bilançoda uzun vadeli banka kredileri yerine kısa vadeli banka kredilerinde sınıflandırılmasını gerektirmiştir. ( TL) Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplam Merinos Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş Merinos Rusya Toplam Merinos Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş Merinos Rusya Toplam Merinos Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş Merinos Rusya Toplam tarihi itibariyle Şirket in kısa vadeli borcunun %11,6 sı uzun vadeli borcunun %14,4 ü, toplam borcunun ise %12,4 ü Rusya da kurulu iştiraki Merinos Rusya kaynaklıdır. Merinos Rusya daki kredilerin tamamı Avro olup ortakların şahsi kefaleti ve/veya ipotek karşılığı kullanılmışlardır. ( TL) Yabancı Para TL Tutar Kısa Vadeli Banka Kredileri TL ABD$ Avro Toplam Uzun Vadeli Banka Kredileri Avro Toplam

8 Şirket in borçlanmasının önemli bir kısmı Avro cinsindendir. Avro kredilerin itibariyle TL lik kısmı ise HSBC Bank PLC. den kullanılan krediden kaynaklanmaktadır Finansal Borçları Geri Ödeme Tablosu Merinos Halı, 2009 yılında toplam borç miktarını bir önceki yıla gore TL tutarında azaltmıştır. Bu eğilimin 2010 yılında da devam ettiği gözlemlenmekte olup ilgi yılda toplam borç miktarında gerçekleşen TL lik azalış ile birlikte Şirket in 2 yılda toplam finansal borcunu TL azalttığı gözlemlenmektedir. ( TL) yıla kadar Bir ile iki yıl arası İki ile üç yıl arası Üç ile dört yıl arası Dört ile beş yıl arası Beş yıldan fazla Toplam Konsolide Gelir Tablosu ( TL) / /2009 Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) Brüt Kar / (Zarar) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) Genel Yönetim Giderleri (-) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) Faaliyet Karı / (Zararı) Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı) Dönem Vergi Gelir / (Gideri) Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri) Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı / (Zararı) Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları Dönem Karı Hisse Başına Kazanç (0,13) 0,14 0,21 (0,00) 1.7. Personele ĠliĢkin Bilgiler tarihi itibariyle Merinos Halı da çalışan kişi sayısı (2009:1.582) olup, kişi üretimin çeşitli aşamalarında çalışan mavi yakalı personel, 90 kişi beyaz yakalı personel ve 31 kişi ise üretim ve planlamada çalışan mühendis kadrosundan oluşmaktadır. 8

9 Şirket in bağlı ortaklığı Merinos Rusya da tarihi itibariyle 280 (2009:280) kişi çalışmaktadır. 2. RĠSK FAKTÖRLERĠ 2.1. Ġhraççının tahvile iliģkin yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyebilecek riskler Yeniden Fiyatlandırma Riski Grup, faiz oranlarındaki değişmelerin faiz getiren yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolayı faiz oranı riskine maruz kalmaktadır. Grup un faiz oranına duyarlı finansal varlık ve yükümlülükleri aşağıdaki gibidir: ( TL) Sabit faizli finansal araçlar Finansal Varlıklar-Vadeli Mevduatlar Finansal Yükümlülükler DeğiĢken faizli finansal araçlar Finansal Varlıklar* Finansal Yükümlülükler * Finansal Varlıklar: Banka kredileri karşılığında bloke tutulan mevduatlardan oluşmaktadır. Grup un değişken faizli kredilerinin tamamı Euribor a endekslidir. Euribor da yaşanabilecek her %1 oranındaki artıştan dolayı Grup un ilave TL lik, ( itibariyle TL, itibariyle TL) yükümlülüğü oluşacaktır Kur Riski Grup, ağırlıklı olarak ABD doları ve Avro cinsinden borçlu veya alacaklı bulunan meblağların Türk Lirası na çevrilmesinden dolayı kur değişikliklerinden doğan döviz kur riskine maruz kalmaktadır. Grup, kur riskine karşı pozisyon riski taşımamak amacıyla çeşitli finansal kuruluşlar ile vadeli döviz alım veya satım sözleşmeleri yapmamaktadır. Bilanço tarihleri itibariyle Grup un yabancı para varlıklar ve borçların döviz tutarı ve TL karşılıkları aşağıdaki gibidir: ( TL) TL KarĢılığı ABD Doları Avro RUR Varlıklar Yükümlülükler Net Yabancı Para Pozisyonu

10 ( TL) TL KarĢılığı ABD Doları Avro RUR Varlıklar Yükümlülükler Net Yabancı Para Pozisyonu ( TL) TL KarĢılığı ABD Doları Avro RUR Varlıklar Yükümlülükler Net Yabancı Para Pozisyonu ABD dolarının TL karşısında %10 değer kazanması durumunda Grup un TL (2009: TL, 2008: TL ) ilave net varlığı oluşacaktır. Avronun TL karşısında %10 değer kazanması durumunda Grup un TL (2009: TL, 2008: TL ) ilave yükümlülüğü oluşacaktır. RUR un TL karşısında %10 değer kazanması durumunda Grup un TL (2009: TL, 2008: TL ) ilave net varlığı oluşacaktır. Döviz kurlarının tamamının TL karşısında %10 değer kazanması durumunda Grup un toplam TL (2009: TL, 2008: TL ) ilave yükümlülüğü oluşacaktır Likidite Riski Şirket in ilişkili taraflardan ticari alacakları için ortalama tahsilat süresi 58 gün, (2009: 53, 2008: 207) diğer ticari alacakları için 67 gün (2009: 102, 2008: 209) olup, ilişkili taraflardan senetli alacakları için 48 (2009: 128, 2008: 150) gün ve diğer senetli alacakları için 120 (2009: 162, 2008: 97) gündür. Şirket in ilişkili taraflara ticari borçları için ortalama ödeme süresi 194 gün (2009: 284, 2008: 290), diğer ticari borçları için 58 gün (2009: 100, 2008: 95) olup, diğer senetli borçları için 61 (2009: 47, 2008: 46) gündür. Şirket in ticari alacak tahsil ve ticari borç ödeme sürelerinden kaynaklanan likidite sıkışıklığı yaşama ihtimali mevcuttur ĠliĢkili Taraf Riski Grup, katalog satışlarının tamamını pazarlama firmaları olan Padişah Halı Mobilya ve Tekstil Ürünleri Pazarlama A.Ş., Dinarsu Halı Mobilya ve Tekstil Ürünleri Pazarlama A.Ş. ve Merinos Halı Mobilya ve Tekstil Ürünleri Pazarlama A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirmektedir yılının ilk üç ayında toplam satışlarının yaklaşık %52 si (2009:%44, 2008:%45) pazarlama firmaları 10

11 aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Pazarlama firmaları haricinde gerçekleştirilen satışlar Grup un kataloğunda yer alan makine halısı haricindeki defolu mal, ihraç fazlası, ve diğer çeşitli hammadde, akrilik iplik ve polypropilen iplik satışlarıdır. Grup un ilişkili şirketler ile gerçekleştirilen işlemlere karşılık aldığı bir teminat ya da kefalet bulunmadığı için pazarlama şirketlerinin alacak yapılarında yaşanabilecek olumsuzluklardan etkilenme ihtimali mevcuttur Ġhraç Edilen Tahvile ĠliĢkin Riskler Ġhraçcı Riski İhraç edilen tahvillere ilişkin ödeme yükümlülüğü, hiçbir banka veya üçüncü bir kişi tarafından garanti altına alınmamıştır. İhraççının tahvil anapara ve faizlerini ödeyememe riski mevcuttur. İhraççının, tahvil anapara ve faizlerini ödeyememesi durumunda yatırımcılar, borcun anapara ve faizlerini yargı yoluna başvurmak suretiyle de tahsil edebilirler. Şirketin tasfiyesi halinde, öncelikle Şirketin borçlarının ödenmesi zorunlu olduğundan, tahvil sahipleri, hisse senedi sahiplerinin tasfiye paylarını almadan önce alacaklarını almaları yasa gereğidir. Piyasa Riski İkincil piyasada işlem gören tahvillerin, piyasa faiz oranlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak fiyatlarının artması ya da azalmasıdır. Tahvilin ilk ihracında faiz oranı tahvilin üzerinde yazılı olan faiz oranıdır. Ancak tahvil ihraç edildikten sonra, faiz oranı ekonomideki ve ihraçcı şirketin mali yapısındaki gelişmelere bağlı olarak, tahvilin üzerinde yazılı olan orandan farklı olarak piyasada belirlenecektir. Böylece tahvilin itfa tarihine kadar olan değeri, faiz oranlarındaki değişikliklere paralel olarak değişecektir. Başka bir deyişle, ekonominin ve/veya ihraçcı şirketin riski azaldığında faiz oranları düşecek ve tahvilin değeri yükselecektir. Tersi durumda, yani ekonominin ve/veya ihraççı şirketin riski arttığında, faiz oranları yükselecek ve tahvillerin fiyatı düşecektir. Ancak bu faiz oranındaki azalış ya da artışlar, ihraçcının ödeyeceği faiz tutarında bir değişikliğe neden olmayacaktır. Diğer bir deyişle, yatırımcı, kupon ödeme tarihlerinde tahvilin üzerinde yazılı olan faizi elde edecektir. Tahviller, İcra ve İflas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler. Tahvil alacakları, İcra ve İflas Kanunu nun 206. maddesinin 4. fıkrasında Dördüncü Sıra başlığı altındaki imtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar arasında yer almaktadır. Yürürlükteki İcra ve İflas Mevzuatı na göre, müflisten adi ve rehinli alacaklıların sırası aşağıdaki gibidir: 1. İflas masrafları ve iflas masasının borçları bütün alacaklılardan önce ve tam olarak ödenir (İİK md. 248). 11

12 2. Bir malın aynından doğan kamu alacakları (Gümrük resmi, bina ve arazi vergileri, veraset ve intikal vergisi vb) (İİK md. 206/1). 3. Rehinle temin edilmiş alacaklar (İİK md. 206/1). 4. Bundan sonra gelmek üzere; teminatlı olup da rehinle karşılanmamış olan veya teminatsız bulunan alacaklar masa mallarının satış tutarından, aşağıdaki sıra ile verilmek üzere kaydolunur (İİK md. 206/4). Birinci Sıra: a) İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflasın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iflas nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatları, b) İşverenlerin, işçiler için yardım sandıkları veya sair yardım teşkilatı kurulması veya bunların yaşatılması maksadıyla meydana gelmiş ve tüzel kişilik kazanmış bulunan tesislere veya derneklere olan borçları, c) İflasın açılmasından önceki son bir yıl içinde tahakkuk etmiş olan ve nakden ifası gereken aile hukukundan doğan her türlü nafaka alacakları. Ġkinci Sıra: Velayet ve vesayet nedeniyle malları borçlunun idaresine bırakılan kimselerin bu ilişki nedeniyle doğmuş olan tüm alacakları; Ancak bu alacaklar, iflas, vesayet veya velayetin devam ettiği müddet yahut bunların bitmesini takip eden yıl içinde açılırsa imtiyazlı alacak olarak kabul olunur. Bir davanın veya takibin devam ettiği müddet hesaba katılmaz. Üçüncü Sıra: Özel kanunlarında imtiyazlı olduğu belirtilen alacaklar. Dördüncü Sıra: İmtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar (tahvil alacakları dahil) Diğer riskler Hammadde Fiyatları Merinos Halı nın üretimde kullandığı iki ana hammadde olan akrilik ve polypropilenin tamamı petrol türevi ürünlerdir. Akrilik yurt içinde uzun yıllardır tek bir tedarikçiden temin edilebilmektedir. Polypropilen ise çeşitli firmalardan sadece yurt dışından ithal edilen bir hammaddedir. Bu iki hammadde petrolde yaşanan fiyat artışlarına paralel olarak ancak daha 12

13 volatil bir şekilde hareket edebilmekte ve hammadde temininde dışa bağımlı olan Şirket in kar marjlarını etkileyebilmektedir. Mevsimsellik Halı satışlarının hava koşullarına göre mevsimsellik göstermesi nedeni ile sıcak havanın hakim olduğu Temmuz Ağustos aylarında satışlarda düşüş yaşanabilmektedir. Ürünlerin Kopyalanma Riski Türkiye de diğer sektörlerde olduğu gibi halı sektöründe de telif haklarının korunmamasından ötürü yeni çıkarılan ürünler taklit edilebilmektedir. Kayıt DıĢı Üretim Kayıt dışı faaliyet gösteren çok sayıda küçük ölçekte firma haksız rekabet yaratarak fiyat dezavantajına sebep olabilmektedir. Erdemoğlu Grup ġirketlerine Verilen Kefaletler Merinos Halı, Erdemoğlu Ailesi ne ait bazı şirketlerin kredi sözleşmelerinde kefil konumundadır. Bu şirketlerin kredi geri ödemelerinde yaşanabilecek aksaklıklarda Merinos Halı da sorumlu olacaktır. Alacak Riski Alacak riski, bir müşteri veya karşı tarafın finansal araç sözleşmesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi riskidir ve müşterilerden alacaklarından ve yatırım senetlerinden kaynaklanır. Grup un maruz kaldığı alacak riski, her bir müşterinin bireysel karakteristik özelliklerinden etkilenir. Grup un müşteri tabanının demografik yapısının ve faaliyette bulunduğu ülkenin oluşturduğu temerrüt riskini de içeren, alacak riski üzerinde etkisi vardır. Merinos Halı çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren temsilcilikleri ve Rusya da faaliyet gösteren üretim firması nedeni ile coğrafi olarak farklı alacak risklerini bünyesinde barındırmakla birlikte başlıca yoğunluk Türkiye de yaşanmaktadır. 3. HALKA ARZ EDĠLECEK BORÇLANMA ARACINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 3.1. Halka arz edilecek borçlanma aracının; a) Türü: Tahvil b) ISIN kodu: İhraç edilecek tahvillere ilişkin ISIN Kodu Takasbank tarafından üretilerek İş Yatırım tarafından açıklanacaktır. 13

14 c) Nama/Hamiline olduğu: Hamiline 3.2. Ġhraç edilecek borçlanma aracının yatırımcılara sağladığı haklar, bu haklara iliģkin kısıtlamalar ve bu hakların nasıl kullanılacağı hakkında bilgi: Merinos Halı tahvil ihracına katılan yatırımcılara tahvilin ihraç tarihinden itibaren 91 günde bir kupon ödemesi yapacaktır. Bu çerçevede toplam 8 defa kupon ödemesinde bulunulacaktır. Tahvillerin anaparası, vade bitiminde 8. Kupon ödemesi ile birlikte bir defada ödenecektir. İtfa ve kupon ödemesi işlemleri için Takasbank nezdinde MKK adına hesap açılır. İhraçcı üye tarafından ödeme yapılacak tutar, ödeme gününde Takasbank nezdindeki ilgili hesaba aktarılır. MKK sisteminde yatırımcı bazında hesaplanan ödeme tutarları MKK ya üye kuruluşların Takasbank nezdindeki hesaplarına Merinos Halı tarafından topluca aktarılacaktır. Tahvillere ait itfa ve kupon bedelleri, Merinos Halı tarafından MKK hesabına brüt olarak aktarılacaktır. MKK ya üye kuruluşlar da kendilerine brüt olarak yapılacak ödemeleri, yasal vergileri kaynağında kesintileri yaptıktan sonra, net tutar üzerinden yatırımcılara ödeyecektir Nominal faiz oranı ve ödenecek faize iliģkin esaslar: a) Kupon ödeme dönemi, faizin ne zaman ödenmeye baģlayacağı, son ödeme tarihleri: Talep toplamanın son günü olan 22 Haziran 2010 vade başlangıç tarihi olarak kabul edilecektir. Vade başlangıç tarihinden itibaren 1.-TL nominal değerli 1 adet tahvile 91 (doksanbir) günde bir olmak üzere yılda 4 kere (tahvilin vadesi süresince toplam 8 defa) kupon ödemesinde bulunulacaktır. Tahvillerin anaparası, son kupon ödemesi ile birlikte vade bitiminde bir defada ödenecektir. 1. Kupon Ödeme Tarihi Kupon Ödeme Tarihi Kupon Ödeme Tarihi Kupon Ödeme Tarihi Kupon Ödeme Tarihi Kupon Ödeme Tarihi Kupon Ödeme Tarihi Kupon Ödeme Tarihi Anapara Geri Ödemesi Tarihi b) Faizin değiģken olması durumunda, dayandığı gösterge faiz oranı ile buna dayanılarak hangi yöntemle hesaplandığı: Değişken faizli olacak tahvilin fiyatına baz teşkil edecek Gösterge Yıllık Bileşik Faiz oranı, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş en uzun vadeli iskontolu gösterge devlet tahvilinin (Benchmark) son beş iş gününde İMKB Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım 14

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan 200.000.000 toplam TL nominal değerli finansman bonosu ve/veya tahvillerinin halka arz edilecek 50.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan 200.000.000 toplam TL nominal değerli finansman bonosu ve/veya tahvillerinin halka arz edilecek 100.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur

Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 200.000.000 toplam TL

Detaylı

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan toplam 100.000.000 TL nominal değerli borçlanma aracının halka arz edilecek 50.000.000 TL nominal değerli tahvillerinin satıģına

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 1.000.000.000 TL nominal değerli banka bonosunun halka arz yoluyla satıģına iliģkin duyurudur. Halka arz edilecek 1.000.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi'nden

Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi'nden Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmış olan 5.000.000.000 toplam TL nominal değerli banka bonoları ve/veya iskontolu tahvilleri ve/veya tahvillerinin halka arz edilecek 700.000.000

Detaylı

ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca../../2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 1.500.000.000 TL tutarındaki

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır)

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır) TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır) Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../2015 tarihinde

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 150.000.000

Detaylı

Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden

Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde onaylanmıģ olan izahnamesi kapsamında 125.000.000 TL nominal değere kadar halka arz edilebilecek

Detaylı

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden Ortaklıımızın halka arz edilecek 100.000.000.-TL nominal deerli tahvillerinin satıına ilikin duyurudur. Söz konusu tahviller, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 05/06/2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin

Detaylı

VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu TASLAK

VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu TASLAK VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca../../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 30.000.000

Detaylı

İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir.

İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu,

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur İşbu İhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.. den

YAPI ve KRED BANKASI A.. den YAPI ve KRED BANKASI A.. den Ortaklıımızın kayda alınmı olan 3.500.000.000 TL toplam nominal deerli borçlanma araçlarından halka arz edilecek 150.000.000 TL nominal deerli 368 gün vadeli tahvil ve 400.000.000

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1-2 - 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden

Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden Ortaklığımızın 50.000.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına ilişkin izahnamedir. Ortaklığımızın 100.000.000.-TL nominal değerli tahvillerinin,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU YIL: 2010 İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi'nden Halka Arza İlişkin Duyurudur Mevcut ortaklarm sahip olduğu 26.400.000 TL nominal değerli paylarm halka arzma ilişkin duyurudur. Söz

Detaylı

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 100.000.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 100.000.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 100.000.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin, Sermaye Piyasası Kanunu nun 4 üncü maddesi

Detaylı

Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve

Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği 28. maddesi uyarınca yayımlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan izahnamenin onayı başvurusunun

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı Haziran 2015 Kuveyt Türk Kira Sertifikası Halka Arzı Tanıtım Sunumu Talep Toplama Tarihleri : 24-25 - 26 Haziran 2015 Kaynak Kuruluş Konsorsiyum

Detaylı

Royal Halı Ġplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi nden

Royal Halı Ġplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi nden Royal Halı Ġplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 50.000.000 TL den 60.000.000 TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 10.000.000 TL ve mevcut

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 150.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1 2 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı