Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi'nden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi'nden"

Transkript

1 Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın halka arz edilecek TL nominal değerli borçlanma aracının satıģına iliģkin duyurudur. Söz konusu borçlanma araçları, Sermaye Piyasası Kanunu nun 4 üncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 17/06/2010 tarih ve 8/T-517 sayı ile kayda alınmıģtır. Ancak kayda alınma ortaklığımızın ve borçlanma araçlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. Borçlanma araçlarına iliģkin olarak ihraçcının yatırımcılara karģı olan ödeme yükümlülüğü Kurul veya herhangi bir kamu kuruluģu tarafından garanti altına alınmamıģ olup, yatırım kararının, ihraçcının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Ortaklığımız ve halka arz edilecek borçlanma araçları ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname 17/06/2010 tarihinde Gaziantep Ticaret Siciline tescil edilmiģ olup, ortaklığımızın adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu nda (kap.gov.tr) yayımlanmıģtır. Ayrıca baģvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Yatırım kararının izahnamenin incelenmesinden sonra verilmesi gerekmektedir. ĠMKB GörüĢü: Borsa Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında, a. Şirket in beyan ve taahhüt yazıları ile bağımsız Hukuk Bürosu Toydemir ve Tümen Avukatlık Bürosu tarafından hazırlanan hukukçu raporu da dikkate alınarak, İMKB Kotasyon Yönetmeliği nin 27. maddesine dayanılarak çıkarılan Borsamızın 254 sayılı Kota Alınmamış Özel Sektör Tahvillerinin Tahvil ve Bono Piyasası nda İşlem Görme Esasları Genelgesi nin 3. maddesinde yer alan koşulların sağlandığı, anlaşıldığından, Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik in 35. Maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, halka arz sonuçlarının Borsamıza ulaştırılmasından sonra Borsa Yönetim Kurulu nca verilecek kararla, Şirket in ihraç edeceği tahvillerin Borsamız Tahvil ve Bono Piyasası nın kot dışı pazarında işlem görebileceğinin, b. Bağımsız hukuk bürosu Toydemir ve Tümen Avukatlık Bürosu tarafından düzenlenen tarihli hukukçu raporunun halka arz izahnamesinin Ek inde yer almasının kamuyu aydınlatma ilkeleri açısından yararlı olacağının, c. Diğer taraftan, Kurulunuza iletilecek Borsamız görüşünde, İşbu İMKB Görüşü Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Genel Yönetmelik) 35.maddesinde yer alan Borsada işlem görebilecek menkul kıymetlerden, bu Yönetmelikte belirlenen şartları taşıyanlar borsa kotuna alınır. Menkul kıymetlerin borsa kotuna alınıp alınmayacağı konusunda yetkili merci, Borsa Yönetim Kurulu dur. Menkul kıymetlerin çıkarılmalarında halka arz için SPK tarafından izin verilmiş olması, Yönetim Kurulu nun bu yetkisini etkilemez hükmü gereğince İMKB Yönetim Kurulu nun vereceği karara dönük herhangi bir taahhüt ya da bağlayıcılık oluşturmamak şartıyla, sadece SPK nın görüş talebine cevap vermek amacıyla sınırlı olmak üzere mevcut bilgi ve belgeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. İşbu İMKB Görüşü ne dayanılarak alınacak kararlar sonucu doğabilecek zararlar nedeniyle İMKB nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. ifadesinin de yer almasına karar verilmiştir.

2 KISALTMALAR Kısaltmalar Borsa veya İMKB DİBS Dinarsu İmalat Grup İİK ISO İŞ YATIRIM KAP Kurul veya SPK Merinos Mobilya Merinos Rusya MKK Padişah Halı Mobilya Pazarlama RUR SGMK Şirket veya Merinos Halı T.C YK Tanım İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Devlet İç Borçlanma Senetleri Dinarsu İmalat ve Ticaret T.A.Ş. Merinos Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birlikte Merinos Carpet and Carpet Wares İcra ve İflas Kanunu Istanbul Sanayi Odası İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu Sermaye Piyasası Kurulu Merinos Mobilya Tekstil San. ve Tic.A.Ş. Merinos Carpet and Carpet Wares Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Padişah Halı Mobilya ve Tekstil Ürünleri Paz. A.Ş. Rus Rublesi Sabit Getirili Menkul Kıymet Merinos Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş. Türkiye Cumhuriyeti Yönetim Kurulu ĠÇĠNDEKĠLER 1 ÖZET RİSK FAKTÖRLERİ HALKA ARZ EDİLECEK BORÇLANMA ARACINA İLİŞKİN BİLGİLER HALKA ARZLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER SORUMLULUK

3 1 ÖZET 1.1. Merinos Halı Sanayi ve Ticaret A.ġ. Hakkında Genel Bilgi Üretim faaliyetlerine 1970 yılında 2 adet kilim dokuma tezgâhı ile başlayan Erdemoğlu ailesi 1990 yılında Erdemoğlu Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi kurmuş, 1998 yılında ise bu şirket isim değişikliği yaparak Merinos Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş. adını almıştır. Şirket, Akmer Akrilik İplik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 24 Haziran 2009 tarihinde birleşmiştir. Günümüzde Merinos Halı markalaşma aşamasını tamamlamış, 1990 yılından itibaren yaptığı yatırımlar ve başarılı pazarlama stratejileriyle sahip olduğu tezgâh sayısına göre dünyada halı üretim faaliyetinde bulunan en büyük firmalar içerisinde yerini almıştır. 1 Türkiye de ise ISO tarafından yayımlanan ISO 500 listesinde 2008 yılı üretimden satış rakamlarına göre 188. sırada yer almaktadır. Şirket, Gaziantep ili sınırlarında olan 3 üretim tesisinde makine halısı, akrilik iplik, polypropilen iplik ve masterbatch boya üretimi yapmaktadır. Gaziantep Merveşehir deki merkez ofis, fabrika ve depoları m 2 kapalı alana, Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesindeki fabrika ve depoları m 2 kapalı alana, Gaziantep 4. Organize Sanayi bölgesindeki fabrika ve depoları ise m 2 kapalı alana sahiptir. Yıllık makine halısı üretim kapasitesi m², akrilik iplik üretim kapasitesi ton, masterbatch boya kapasitesi ton, polypropilen halı ipliği üretim kapasitesi ton ve elyaf boyama kapasitesi tondur. Merinos Halı ürün sunumunda, makine halı talebini oluşturan B-, C ve D tüketici segmentini hedeflemektedir. Tek üretim merkezinden, Merinos, Padişah ve Dinarsu olmak üzere 3 değişik marka altında parça halı üretimi yapılması, marka algılamasını değiştirmeden farklı alım gücü olan tüketicilere erişimi sağlamaktadır. 30 farklı kalite, 15 değişik renk grubu ve binlerce değişik desen çeşidiyle Merinos Halı üretiminin yaklaşık %30-35'ini ihraç etmektedir. Merinos Halı yurt içinde katalog satışlarını Erdemoğlu Grubu nun 3 pazarlama şirketine yapmakta, pazarlama şirketleri de ülke bazında 35 ana bayi aracılığı ile satış noktasına ulaşmaktadır. Şirket in tarihi itibariyle sermayesi TL olup tamamı ödenmiştir. Şirket te çalışan personel sayısı kişidir. Şirket in bağlı ortaklığı olan Merinos Rusya, 2005 yılında Rostov Rusya'da kurulmuş olup faaliyetlerine Ağustos 2009 da başlamıştır. Üretimini toplam m² kapalı alan ve m² açık alan üzerinde gerçekleştirmektedir. Makine halısı üretiminde yıllık kapasitesi m², tarihi itibariyle personel sayısı 280 kişidir. 1 Kaynak: Van de Wiele Dünya nın önde gelen halı tezgahı üreticilerindendir. Belçika merkezli olan Şirket in günümüzde Belçika, İsveç, Almanya, İtalya, Çin ve Tayvan da üretim tesisleri, Belçika, Türkiye, İsviçre, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da servis merkezleri bulunmaktadır. Van De Wiele kaynaklı veriler ilgi Şirket ten Merinos Halı yetkilileri tarafından temin edilen gayri resmi satış rakamlarına dayanılarak hazırlanmıştır. İlgi Şirket Mısır kökenli Oriental Weavers ın 140 tezgah ile birinci, Belçika kökenli Balta yı 85 tezgah ile ikinci ve Merinos Halı yı 68 tezgah sayısı ile üçünçü en fazla Van de Wiele marka tezgaha sahip şirket olduğunu belirtmiştir. 3

4 1.2. Merinos Halı ya ĠliĢkin Kredi Derecelendirme Notu Merinos Halı FitchRatings tarafından kredi derecelendirmesine tabi tutulmuştur. 17 Mart 2010 tarihinde ilgi derecelendirme şirketi tarafından hazırlanan rapora göre şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu BBB/(Negatif Görünüm) dür. FitchRatings, derecelendirmesindeki Negatif Görünüm ü, işbu tahvil ihracı ile geri ödemesi yapılacak olan krediye dayalı tahvil in (Credit Linked Note (CLN)) neden olabileceği likidite sıkıntısına bağlamıştır. Geri ödeme sonrası bu yaklaşımın tekrar gözden geçirilmesi muhtemeldir. Fitch Ratings e göre BBB kredi notunun tanımı aģağıda belirtilmiģtir: İyi kredi kalitesi. BBB notu güncel olarak düşük kredi riski beklentisini belirlemektedir. Ödeme yükümlülüklerini zamanında karşılama kapasitesi yeterlidir ancak, iş ve ekonomik koşullardaki değişimlerden zarar görebilir. Bu not, kategorisinde, en düşük yatırım notu olarak yer alır. Negatif Görünüm: İzleme pozitif, negatif veya gelişmekte olabilir. Pozitif ratinglerin kısa bir süre içinde yukarı, negatif ise aşağı gideceğini gösterir. Genellikle bir kredi bağlantılı olayı takiben verilirler, örneğin birleşme veya satın almalar. Gelişmekte olan izlemede söz konusu olayın ratingleri hangi yöne etkileyeceği belirsizdir Merinos Halı nın ortaklık yapısı ile bağımsız denetim kuruluģu hakkında temel bilgiler Merinos Halı, Erdemoğlu Ailesi ne ait olup, aile bireyleri tarafından yönetilmektedir. Merinos Halı nın itibariyle TL olan sermayesinin tamamı ödenmiş olup, ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır: Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı Sahip Olunan Sermaye Tutarı (TL) Sahip Olunan Pay Oranı (%) Erdemoğlu Holding A.Ş ,00 56,29 Ali Erdemoğlu ,00 13,84 Ibrahim Erdemoğlu ,00 12,31 Mahmut Erdemoğlu ,00 7,74 Mustafa Erman ,00 5,23 Gülsüm Erman ,00 4,9 Ergün Özcan 65,00 0,00001 Toplam ,00 100,00 4

5 Bağımsız Denetim KuruluĢu Merinos Halı nın 2008 ve 2009 yılları ile ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarına ilişkin bağımsız denetim raporları Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanmış ve olumlu görüş verilmiştir Ġhraca iliģkin özet veriler ve halka arz takvimi İhraççı Şirket : MERİNOS HALI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SGMK Türü : Tahvil İhraç Miktarı : TL İhraç Tipi : Halka Arz Kotasyon : İMKB Vade : 2 Yıl Kupon Ödemeleri : 3 ayda bir Halka Arz Tarihi : Haziran 2010 Satış Fiyatı : 1.-TL Aracı Kurum : İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yıllık Ek Getiri Oranı : Minimum %3 Maksimum %4 İhraç edilecek tahvillere ilişkin Tahvilin Yıllık BileĢik Faiz Oranı sirkülerin 3.9 maddesinde belirtilen yönteme Tahvilin Yıllık BileĢik göre hesaplanarak talep toplama süresinin ertesi iş günü : Faiz Oranı sirkülerin ilan edileceği adresli Merinos Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin internet sitesi ve KAP ta ilan edilerek kamuya duyurulacaktır TL nominal değerdeki (%30) kısmı Yurt İçi Tahsisatlar : Bireysel Yatırımcılara TL nominal değerdeki (%70) kısmı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilmiştir Ġhracın gerekçesi ve halka arzdan elde edilecek net nakit giriģinin kullanım yerleri Merinos Halı, 4 Haziran 2007 tarihinde HSBC Bank PLC. ile Avro tutarında Facility Agreement (Kredi Sözleşmesi) imzalamış olup, bu Sözleşme ye istinaden 11 Haziran 2007 tarihinde krediye dayalı tahvil (Credit Linked Note (CLN)) ihraç etmiştir. İlgi Sözleşme nin Erken Ödeme ve İptal maddesinde tasarruf sahiplerinin talebine bağlı olarak Erken İtfa Opsiyonu (Put Option) kullanım şartları düzenlenmiştir. İlgi şartlara göre yatırımcılar tarafından talep edilmesi durumunda Put Option en erken Kredi Sözleşmesi nin imzalandığı tarihten itibaren 3 takvim yılından önce olmamak ve en az 90 gün önceden acenta sıfatıyla HSBC Bank PLC. tarafından Merinos Halı ya bildirimde bulunmak kaydıyla kullanılabilmektedir. HSBC Bank PLC, 23 Şubat 2010 tarihli mektubunda Kredi Sözleşmesi nin ,00 Avro Anapara, ,67 Avro işlemiş faizi olmak üzere toplam ,67 Avro tutarındaki kısmına ilişkin yatırımcıların erken ödeme haklarını kullanmak istediklerini Merinos 5

6 Halı ya bildirmiştir. Merinos Halı ise 10 Mart 2010 tarihinde HSBC Bank PLC. ye ilgi ödemeyi 28 Haziran 2010 tarihinde gerçekleştireceğini bildiren teyit mektubu göndermiştir. Ödeme sonrası ,00 Avro tutarındaki kredinin ,00 Avro tutarındaki kısmı erken ödenecek, 30 Haziran 2010 tarihinden itibaren sadece ,00 Avro tutarındaki kısmı yürürlükte olacaktır. Bu kısmın Avro luk kısmı ise Merinos Halı tarafından ikincil piyasadan çeşitli zamanlarda satın alınmış olduğundan, ilgi kredinin 30 Haziran 2010 tarihinden itibaren esasen sadece Avro tutarındaki kısmı yürürlükte olacaktır. Merinos Halı, tahvil ihracı yoluyla sağlanacak nakit girişinin tamamını 28 Haziran 2010 tarihinde gerçekleşecek olan erken itfa ödemesinde kullanmayı planlamakta olup, kalan bakiyenin ödenmesi için de kredi piyasalarından fon temin etme yolunu seçmiştir SeçilmiĢ finansal bilgiler Konsolide Bilanço ( TL) Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Toplam Varlıklar Kısa Vadeli Finansal Borçlar Kısa Vadeli Diğer Yükümlülükler Uzun Vadeli Finansal Borçlar Uzun Vadeli Diğer Yükümlülükler Toplam Yükümlülükler Toplam Özkaynaklar Toplam Özkaynaklar ve Yükümlülükler Oran Analizi /2010 Konsolide Finansal Borç Artış Hızı (%) -8,1-10,4 Toplam Konsolide Finansal Borç/ Toplam Özkaynak (%) 88,3 72,5 Kısa Vadeli Konsolide Finansal Borçlar/ Toplam Konsolide Finansal Borçlar (%) 23,3 71, Kısa ve Uzun Vadeli Finansal Borçların Analizi Krediler, Şirket ortaklarının kişisel kefaletleri ile teminatlandırılmıştır. Ayrıca Merinos Halı, Özerdem Mensucat ve Ticaret A.Ş. nin kullanmış olduğu Avro kredi için garantör olmuştur. (2009: Avro) Şirket e ait arsa ve binaları üzerinde krediler için verilmiş ipotek mevcuttur. 6

7 ( TL) Kısa Vadeli Banka Kredileri Uzun Vadeli Banka Kredileri Toplam Banka Kredileri tarihli bilançoda kısa vadeli finansal borçlarda gözlemlenen artışın sebebi Şirket in 4 Haziran 2007 tarihinde HSBC Bank PLC. den toplam ,00 Avro olarak kullandığı kredisinin ,00 Avro luk kısmını tasarruf sahibinin talebine bağlı erken itfa opsiyonu ( Put Option ) nedeniyle tarihinde ödenecek olmasıdır. Bu durum ilgi kredinin tarihli bilançoda uzun vadeli banka kredileri yerine kısa vadeli banka kredilerinde sınıflandırılmasını gerektirmiştir. ( TL) Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplam Merinos Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş Merinos Rusya Toplam Merinos Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş Merinos Rusya Toplam Merinos Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş Merinos Rusya Toplam tarihi itibariyle Şirket in kısa vadeli borcunun %11,6 sı uzun vadeli borcunun %14,4 ü, toplam borcunun ise %12,4 ü Rusya da kurulu iştiraki Merinos Rusya kaynaklıdır. Merinos Rusya daki kredilerin tamamı Avro olup ortakların şahsi kefaleti ve/veya ipotek karşılığı kullanılmışlardır. ( TL) Yabancı Para TL Tutar Kısa Vadeli Banka Kredileri TL ABD$ Avro Toplam Uzun Vadeli Banka Kredileri Avro Toplam

8 Şirket in borçlanmasının önemli bir kısmı Avro cinsindendir. Avro kredilerin itibariyle TL lik kısmı ise HSBC Bank PLC. den kullanılan krediden kaynaklanmaktadır Finansal Borçları Geri Ödeme Tablosu Merinos Halı, 2009 yılında toplam borç miktarını bir önceki yıla gore TL tutarında azaltmıştır. Bu eğilimin 2010 yılında da devam ettiği gözlemlenmekte olup ilgi yılda toplam borç miktarında gerçekleşen TL lik azalış ile birlikte Şirket in 2 yılda toplam finansal borcunu TL azalttığı gözlemlenmektedir. ( TL) yıla kadar Bir ile iki yıl arası İki ile üç yıl arası Üç ile dört yıl arası Dört ile beş yıl arası Beş yıldan fazla Toplam Konsolide Gelir Tablosu ( TL) / /2009 Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) Brüt Kar / (Zarar) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) Genel Yönetim Giderleri (-) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) Faaliyet Karı / (Zararı) Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı) Dönem Vergi Gelir / (Gideri) Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri) Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı / (Zararı) Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları Dönem Karı Hisse Başına Kazanç (0,13) 0,14 0,21 (0,00) 1.7. Personele ĠliĢkin Bilgiler tarihi itibariyle Merinos Halı da çalışan kişi sayısı (2009:1.582) olup, kişi üretimin çeşitli aşamalarında çalışan mavi yakalı personel, 90 kişi beyaz yakalı personel ve 31 kişi ise üretim ve planlamada çalışan mühendis kadrosundan oluşmaktadır. 8

9 Şirket in bağlı ortaklığı Merinos Rusya da tarihi itibariyle 280 (2009:280) kişi çalışmaktadır. 2. RĠSK FAKTÖRLERĠ 2.1. Ġhraççının tahvile iliģkin yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyebilecek riskler Yeniden Fiyatlandırma Riski Grup, faiz oranlarındaki değişmelerin faiz getiren yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolayı faiz oranı riskine maruz kalmaktadır. Grup un faiz oranına duyarlı finansal varlık ve yükümlülükleri aşağıdaki gibidir: ( TL) Sabit faizli finansal araçlar Finansal Varlıklar-Vadeli Mevduatlar Finansal Yükümlülükler DeğiĢken faizli finansal araçlar Finansal Varlıklar* Finansal Yükümlülükler * Finansal Varlıklar: Banka kredileri karşılığında bloke tutulan mevduatlardan oluşmaktadır. Grup un değişken faizli kredilerinin tamamı Euribor a endekslidir. Euribor da yaşanabilecek her %1 oranındaki artıştan dolayı Grup un ilave TL lik, ( itibariyle TL, itibariyle TL) yükümlülüğü oluşacaktır Kur Riski Grup, ağırlıklı olarak ABD doları ve Avro cinsinden borçlu veya alacaklı bulunan meblağların Türk Lirası na çevrilmesinden dolayı kur değişikliklerinden doğan döviz kur riskine maruz kalmaktadır. Grup, kur riskine karşı pozisyon riski taşımamak amacıyla çeşitli finansal kuruluşlar ile vadeli döviz alım veya satım sözleşmeleri yapmamaktadır. Bilanço tarihleri itibariyle Grup un yabancı para varlıklar ve borçların döviz tutarı ve TL karşılıkları aşağıdaki gibidir: ( TL) TL KarĢılığı ABD Doları Avro RUR Varlıklar Yükümlülükler Net Yabancı Para Pozisyonu

10 ( TL) TL KarĢılığı ABD Doları Avro RUR Varlıklar Yükümlülükler Net Yabancı Para Pozisyonu ( TL) TL KarĢılığı ABD Doları Avro RUR Varlıklar Yükümlülükler Net Yabancı Para Pozisyonu ABD dolarının TL karşısında %10 değer kazanması durumunda Grup un TL (2009: TL, 2008: TL ) ilave net varlığı oluşacaktır. Avronun TL karşısında %10 değer kazanması durumunda Grup un TL (2009: TL, 2008: TL ) ilave yükümlülüğü oluşacaktır. RUR un TL karşısında %10 değer kazanması durumunda Grup un TL (2009: TL, 2008: TL ) ilave net varlığı oluşacaktır. Döviz kurlarının tamamının TL karşısında %10 değer kazanması durumunda Grup un toplam TL (2009: TL, 2008: TL ) ilave yükümlülüğü oluşacaktır Likidite Riski Şirket in ilişkili taraflardan ticari alacakları için ortalama tahsilat süresi 58 gün, (2009: 53, 2008: 207) diğer ticari alacakları için 67 gün (2009: 102, 2008: 209) olup, ilişkili taraflardan senetli alacakları için 48 (2009: 128, 2008: 150) gün ve diğer senetli alacakları için 120 (2009: 162, 2008: 97) gündür. Şirket in ilişkili taraflara ticari borçları için ortalama ödeme süresi 194 gün (2009: 284, 2008: 290), diğer ticari borçları için 58 gün (2009: 100, 2008: 95) olup, diğer senetli borçları için 61 (2009: 47, 2008: 46) gündür. Şirket in ticari alacak tahsil ve ticari borç ödeme sürelerinden kaynaklanan likidite sıkışıklığı yaşama ihtimali mevcuttur ĠliĢkili Taraf Riski Grup, katalog satışlarının tamamını pazarlama firmaları olan Padişah Halı Mobilya ve Tekstil Ürünleri Pazarlama A.Ş., Dinarsu Halı Mobilya ve Tekstil Ürünleri Pazarlama A.Ş. ve Merinos Halı Mobilya ve Tekstil Ürünleri Pazarlama A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirmektedir yılının ilk üç ayında toplam satışlarının yaklaşık %52 si (2009:%44, 2008:%45) pazarlama firmaları 10

11 aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Pazarlama firmaları haricinde gerçekleştirilen satışlar Grup un kataloğunda yer alan makine halısı haricindeki defolu mal, ihraç fazlası, ve diğer çeşitli hammadde, akrilik iplik ve polypropilen iplik satışlarıdır. Grup un ilişkili şirketler ile gerçekleştirilen işlemlere karşılık aldığı bir teminat ya da kefalet bulunmadığı için pazarlama şirketlerinin alacak yapılarında yaşanabilecek olumsuzluklardan etkilenme ihtimali mevcuttur Ġhraç Edilen Tahvile ĠliĢkin Riskler Ġhraçcı Riski İhraç edilen tahvillere ilişkin ödeme yükümlülüğü, hiçbir banka veya üçüncü bir kişi tarafından garanti altına alınmamıştır. İhraççının tahvil anapara ve faizlerini ödeyememe riski mevcuttur. İhraççının, tahvil anapara ve faizlerini ödeyememesi durumunda yatırımcılar, borcun anapara ve faizlerini yargı yoluna başvurmak suretiyle de tahsil edebilirler. Şirketin tasfiyesi halinde, öncelikle Şirketin borçlarının ödenmesi zorunlu olduğundan, tahvil sahipleri, hisse senedi sahiplerinin tasfiye paylarını almadan önce alacaklarını almaları yasa gereğidir. Piyasa Riski İkincil piyasada işlem gören tahvillerin, piyasa faiz oranlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak fiyatlarının artması ya da azalmasıdır. Tahvilin ilk ihracında faiz oranı tahvilin üzerinde yazılı olan faiz oranıdır. Ancak tahvil ihraç edildikten sonra, faiz oranı ekonomideki ve ihraçcı şirketin mali yapısındaki gelişmelere bağlı olarak, tahvilin üzerinde yazılı olan orandan farklı olarak piyasada belirlenecektir. Böylece tahvilin itfa tarihine kadar olan değeri, faiz oranlarındaki değişikliklere paralel olarak değişecektir. Başka bir deyişle, ekonominin ve/veya ihraçcı şirketin riski azaldığında faiz oranları düşecek ve tahvilin değeri yükselecektir. Tersi durumda, yani ekonominin ve/veya ihraççı şirketin riski arttığında, faiz oranları yükselecek ve tahvillerin fiyatı düşecektir. Ancak bu faiz oranındaki azalış ya da artışlar, ihraçcının ödeyeceği faiz tutarında bir değişikliğe neden olmayacaktır. Diğer bir deyişle, yatırımcı, kupon ödeme tarihlerinde tahvilin üzerinde yazılı olan faizi elde edecektir. Tahviller, İcra ve İflas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler. Tahvil alacakları, İcra ve İflas Kanunu nun 206. maddesinin 4. fıkrasında Dördüncü Sıra başlığı altındaki imtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar arasında yer almaktadır. Yürürlükteki İcra ve İflas Mevzuatı na göre, müflisten adi ve rehinli alacaklıların sırası aşağıdaki gibidir: 1. İflas masrafları ve iflas masasının borçları bütün alacaklılardan önce ve tam olarak ödenir (İİK md. 248). 11

12 2. Bir malın aynından doğan kamu alacakları (Gümrük resmi, bina ve arazi vergileri, veraset ve intikal vergisi vb) (İİK md. 206/1). 3. Rehinle temin edilmiş alacaklar (İİK md. 206/1). 4. Bundan sonra gelmek üzere; teminatlı olup da rehinle karşılanmamış olan veya teminatsız bulunan alacaklar masa mallarının satış tutarından, aşağıdaki sıra ile verilmek üzere kaydolunur (İİK md. 206/4). Birinci Sıra: a) İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflasın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iflas nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatları, b) İşverenlerin, işçiler için yardım sandıkları veya sair yardım teşkilatı kurulması veya bunların yaşatılması maksadıyla meydana gelmiş ve tüzel kişilik kazanmış bulunan tesislere veya derneklere olan borçları, c) İflasın açılmasından önceki son bir yıl içinde tahakkuk etmiş olan ve nakden ifası gereken aile hukukundan doğan her türlü nafaka alacakları. Ġkinci Sıra: Velayet ve vesayet nedeniyle malları borçlunun idaresine bırakılan kimselerin bu ilişki nedeniyle doğmuş olan tüm alacakları; Ancak bu alacaklar, iflas, vesayet veya velayetin devam ettiği müddet yahut bunların bitmesini takip eden yıl içinde açılırsa imtiyazlı alacak olarak kabul olunur. Bir davanın veya takibin devam ettiği müddet hesaba katılmaz. Üçüncü Sıra: Özel kanunlarında imtiyazlı olduğu belirtilen alacaklar. Dördüncü Sıra: İmtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar (tahvil alacakları dahil) Diğer riskler Hammadde Fiyatları Merinos Halı nın üretimde kullandığı iki ana hammadde olan akrilik ve polypropilenin tamamı petrol türevi ürünlerdir. Akrilik yurt içinde uzun yıllardır tek bir tedarikçiden temin edilebilmektedir. Polypropilen ise çeşitli firmalardan sadece yurt dışından ithal edilen bir hammaddedir. Bu iki hammadde petrolde yaşanan fiyat artışlarına paralel olarak ancak daha 12

13 volatil bir şekilde hareket edebilmekte ve hammadde temininde dışa bağımlı olan Şirket in kar marjlarını etkileyebilmektedir. Mevsimsellik Halı satışlarının hava koşullarına göre mevsimsellik göstermesi nedeni ile sıcak havanın hakim olduğu Temmuz Ağustos aylarında satışlarda düşüş yaşanabilmektedir. Ürünlerin Kopyalanma Riski Türkiye de diğer sektörlerde olduğu gibi halı sektöründe de telif haklarının korunmamasından ötürü yeni çıkarılan ürünler taklit edilebilmektedir. Kayıt DıĢı Üretim Kayıt dışı faaliyet gösteren çok sayıda küçük ölçekte firma haksız rekabet yaratarak fiyat dezavantajına sebep olabilmektedir. Erdemoğlu Grup ġirketlerine Verilen Kefaletler Merinos Halı, Erdemoğlu Ailesi ne ait bazı şirketlerin kredi sözleşmelerinde kefil konumundadır. Bu şirketlerin kredi geri ödemelerinde yaşanabilecek aksaklıklarda Merinos Halı da sorumlu olacaktır. Alacak Riski Alacak riski, bir müşteri veya karşı tarafın finansal araç sözleşmesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi riskidir ve müşterilerden alacaklarından ve yatırım senetlerinden kaynaklanır. Grup un maruz kaldığı alacak riski, her bir müşterinin bireysel karakteristik özelliklerinden etkilenir. Grup un müşteri tabanının demografik yapısının ve faaliyette bulunduğu ülkenin oluşturduğu temerrüt riskini de içeren, alacak riski üzerinde etkisi vardır. Merinos Halı çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren temsilcilikleri ve Rusya da faaliyet gösteren üretim firması nedeni ile coğrafi olarak farklı alacak risklerini bünyesinde barındırmakla birlikte başlıca yoğunluk Türkiye de yaşanmaktadır. 3. HALKA ARZ EDĠLECEK BORÇLANMA ARACINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 3.1. Halka arz edilecek borçlanma aracının; a) Türü: Tahvil b) ISIN kodu: İhraç edilecek tahvillere ilişkin ISIN Kodu Takasbank tarafından üretilerek İş Yatırım tarafından açıklanacaktır. 13

14 c) Nama/Hamiline olduğu: Hamiline 3.2. Ġhraç edilecek borçlanma aracının yatırımcılara sağladığı haklar, bu haklara iliģkin kısıtlamalar ve bu hakların nasıl kullanılacağı hakkında bilgi: Merinos Halı tahvil ihracına katılan yatırımcılara tahvilin ihraç tarihinden itibaren 91 günde bir kupon ödemesi yapacaktır. Bu çerçevede toplam 8 defa kupon ödemesinde bulunulacaktır. Tahvillerin anaparası, vade bitiminde 8. Kupon ödemesi ile birlikte bir defada ödenecektir. İtfa ve kupon ödemesi işlemleri için Takasbank nezdinde MKK adına hesap açılır. İhraçcı üye tarafından ödeme yapılacak tutar, ödeme gününde Takasbank nezdindeki ilgili hesaba aktarılır. MKK sisteminde yatırımcı bazında hesaplanan ödeme tutarları MKK ya üye kuruluşların Takasbank nezdindeki hesaplarına Merinos Halı tarafından topluca aktarılacaktır. Tahvillere ait itfa ve kupon bedelleri, Merinos Halı tarafından MKK hesabına brüt olarak aktarılacaktır. MKK ya üye kuruluşlar da kendilerine brüt olarak yapılacak ödemeleri, yasal vergileri kaynağında kesintileri yaptıktan sonra, net tutar üzerinden yatırımcılara ödeyecektir Nominal faiz oranı ve ödenecek faize iliģkin esaslar: a) Kupon ödeme dönemi, faizin ne zaman ödenmeye baģlayacağı, son ödeme tarihleri: Talep toplamanın son günü olan 22 Haziran 2010 vade başlangıç tarihi olarak kabul edilecektir. Vade başlangıç tarihinden itibaren 1.-TL nominal değerli 1 adet tahvile 91 (doksanbir) günde bir olmak üzere yılda 4 kere (tahvilin vadesi süresince toplam 8 defa) kupon ödemesinde bulunulacaktır. Tahvillerin anaparası, son kupon ödemesi ile birlikte vade bitiminde bir defada ödenecektir. 1. Kupon Ödeme Tarihi Kupon Ödeme Tarihi Kupon Ödeme Tarihi Kupon Ödeme Tarihi Kupon Ödeme Tarihi Kupon Ödeme Tarihi Kupon Ödeme Tarihi Kupon Ödeme Tarihi Anapara Geri Ödemesi Tarihi b) Faizin değiģken olması durumunda, dayandığı gösterge faiz oranı ile buna dayanılarak hangi yöntemle hesaplandığı: Değişken faizli olacak tahvilin fiyatına baz teşkil edecek Gösterge Yıllık Bileşik Faiz oranı, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş en uzun vadeli iskontolu gösterge devlet tahvilinin (Benchmark) son beş iş gününde İMKB Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım 14

15 Piyasası nda oluşan ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin ortalaması olarak hesaplanacaktır. Halka arza ilişkin talep toplamanın son günü ilk kupon ödemesine ilişkin, her bir kupon ödeme gününde ise bir sonraki kupona ilişkin faiz oranının baz fiyatının tespiti için yukarıda belirtilen Gösterge Yıllık Bileşik Faiz hesaplama prosedürü o tarihte geçerli olan Benchmark ile tekrarlanacak ve bulunan Gösterge Yıllık Bileşik Faiz oranından 91 günlük gösterge dönemsel faiz türetilerek bir sonraki kupon ödemesine baz teşkil edecek fiyat bulunacaktır. İlk kupon ödemesine baz teşkil edecek T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş en uzun vadeye kalan gün sayısına sahip iskontolu devlet tahvili itfa tarihli TRT250112T14 tür. c) Gösterge faiz oranın geçmiģ ve gelecek performansının ve değiģkenliğinin hangi kaynaktan takip edilebileceği: Gösterge faiz oranı İMKB nin her işgünü yayımladığı Tahvil Bono Piyasası Günlük Bülteni nden takip edilebilir. (http://www.imkb.gov.tr/dailybulletin/dailybulletin.aspx) d) Gösterge faizi olumsuz etkileyebilecek olağanüstü unsurlar ve faize iliģkin düzeltme kuralları: T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından halka arzdan ve kupon ödeme dönemlerinden önce en uzun vadeye kalan gün sayısına sahip yeni iskontolu gösterge devlet tahvili ihraç edilmesi durumunda tahvilin faiz oranını baz teşkil edecek Benchmark yeni ihraç edilen en uzun vadeye kalan gün sayısına sahip iskontolu gösterge devlet tahvili kullanılarak İŞ YATIRIM tarafından güncellenecektir. Halka arza ilişkin talep toplamanın son günü ve kupon ödeme günlerinde Benchmark yeni ihraç olmuş ve henüz İMKB Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası nda beş gün işlem görmemiş ise bir önceki en uzun vadeye kalan gün sayısına sahip iskontolu gösterge devlet tahviline göre hesaplamalar yapılacaktır. Hesaplama yapıldığı tarih itibariyle Benchmark ın işlem gördüğü İMKB Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası nda resmi tatil ve/veya genel olarak piyasayı etkilebilecek olağan ve olağanüstü koşullar nedeni ile (resmi tatil, deprem, olağanüstü hal vb.) piyasa kapatma aksaklıkları yaşanması durumlarda geriye dönük olarak İMKB Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası nda Benchmark ın işlem gördüğü en son beş iş gününde oluşan ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizler kullanılarak hesaplamalar İŞ YATIRIM tarafından yapılacaktır Faiz ödemesinin türev bir kısmının olması durumunda, yatırımın değerinin dayanılan aracın değerinden, özellikle risklerin açık bir Ģekilde ortaya çıktığı durumlarda nasıl etkilendiği hakkında bilgi: İhraç edilecek tahvile ilişkin faiz ödemesinin türev kısmı yoktur. 15

16 3.5. Borçlanma aracının vadesi: İhraç edilecek tahvilin vadesi 2 yıldır Ġtfa sürecine iliģkin esaslar: Tahvillerin anaparası, vade bitiminde bir defada ödenecektir Ġhraççının ya da yatırımcının isteğine bağlı olarak erken itfanın planlanması durumda bu durum ve buna iliģkin koģullar hakkında bilgi: Tahvillerin vadesinden önce erken itfa ettirilmesi planlanmamaktadır Faiz ve anaparanın zamanaģımı: 2308 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, tahvillerin, kanuni mazeret bulunmaksızın 5 yıllık zamanaşımına uğramış olan faiz ödemeleri ile 10 yıllık zamanaşımına uğramış tahvil bedelleri, söz konusu süreler içerinde tahsil edilmediği takdirde devlete intikal eder Yıllık bileģik getiri oranı ve getiri oranın nasıl hesaplandığı hakkında bilgi: Değişken faizli olacak tahvilin fiyatına baz teşkil edecek Gösterge Yıllık Bileşik Faiz oranı, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş en uzun vadeli iskontolu gösterge devlet tahvilinin (Benchmark) son beş iş gününde İMKB Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası nda oluşan ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin ortalaması olarak hesaplanacaktır. Halka arza ilişkin talep toplamanın son günü ilk kupon ödemesine ilişkin, her bir kupon ödeme gününde ise bir sonraki kupona ilişkin faiz oranının baz fiyatının tespiti için yukarıda belirtilen Gösterge Yıllık Bileşik Faiz hesaplama prosedürü o tarihte geçerli olan Benchmark ile tekrarlanacak ve bulunan Gösterge Yıllık Bileşik Faiz oranından 91 günlük gösterge dönemsel faiz aşağıdaki formüle göre türetilerek bir sonraki kupon ödemesine baz teşkil edecek Gösterge Dönemsel Faiz Oranı bulunacaktır. Gösterge Dönemsel Faiz Oranı = ((Gösterge Yıllık Bileşik Faiz+1)^(91/365))-1 Tahvillere ödenecek olan Yıllık Ek Getiri Oranı talep toplama süresinin ertesi iş günü %3-%4 aralığında olmak koşulu ile kesinleştirilerek adresli Merinos Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin internet sitesi ve KAP ta ilan edilerek kamuya duyurulacaktır. Gösterge Dönemsel Faiz Oranı na Yıllık Ek Getiri Oranı nın dörtte biri olan 91 Günlük Ek Getiri oranının eklenmesi suretiyle de Tahvilin Dönemsel Kupon Faiz Oranı bulunacaktır. İhraç edilecek Tahvilin Yıllık Bileşik Faiz Oranı, Tahvilin Dönemsel Kupon Faiz Oranı nın yıllık bileşik faizidir ve aşağıda belirtilen yönteme göre hesaplanarak talep toplama süresinin ertesi iş günü adresli Merinos Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin internet sitesi ve KAP ta ilan edilerek kamuya duyurulacaktır. 16

17 Tahvilin Yıllık BileĢik Faiz Oranı=((Tahvilin Dönemsel Kupon Faiz Oranı+1)^(365/91)) Ön alım hakları, bu hakkın devredilebilirliği, kullanılmayan ön alım haklarına iliģkin iģlemler: Tahvillere ilişkin ön alım hakkı yoktur. 4. HALKA ARZLA ĠLGĠLĠ GENEL BĠLGĠLER 4.1. Halka arz tutarı: TL 4.2. Halka arz süresi: Haziran 2010 tarihlerinde talep toplanacaktır Tahvilin satıģ fiyatı veya fiyatın tespit edildiği yöntem: Nominal değeri 1.-TL olan 1 adet tahvilin satış fiyatı 1.-TL dir. Tahvilin Yıllık BileĢik Faiz Oranı ve bu oranın hesaplanma yöntemi ve kamuya açıklanma süreci iş bu sirkülerin 3.9. maddesinde belirtilmiştir SatıĢ yöntemi ve baģvuru Ģekli: Satış, İŞ YATIRIM aracılığıyla Talep Toplama Yöntemi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri tahvil miktarını adet olarak belirteceklerdir. Kurumsal Yatırımcıların talebi ise Yıllık Ek Getiri Oranı aralığı içinde (%3-%4;( Baz Puan)) kalmak kaydı ile farklı yıllık ek getiri oranlarından farklı talep adetleri şeklinde toplanabilecektir. Kurumsal Yatırımcılar her biri Yıllık Ek Getiri Oranı aralığı içerisinde kalmak ve 10 baz puan adımlarında olmak kaydıyla 5 farklı Yıllık Ek Getiri Oranı seviyesinden farklı miktardaki taleplerini iletebilecekleri gibi Ek Getiri Oranı belirtmeden bağımsız olarak sadece talep ettikleri adet miktarı şeklinde de taleplerini iletebilirler. Bu halka arzda tahvil satın almak isteyen tüm yatırımcıların; halka arz süresi içinde ve sirkülerde belirtilen başvuru yerlerine müracaat ederek Talep Formu nu doldurmaları gerekmektedir. Talepte bulunacak yatırımcılar, aģağıda belirtilen belgeleri, Talep formlarına ekleyeceklerdir: Gerçek KiĢi Yatırımcılar: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi 17

18 Tüzel KiĢi Yatırımcılar: İmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve Ticaret Sicili kayıt belgesi fotokopisi Yatırımcılar, Talep Formunda talep ettikleri adet miktarını belirteceklerdir. Yatırımcılar, istedikleri takdirde Talep Formu nda almak istedikleri miktara ilişkin bir alt sınır belirleyebilirler. İnternet Şubesi ve numaralı telefondan Çağrı Merkezi ile talepte bulunacak yatırımcıların, internet şubesi ve telefon bankacılığı şubesinde işlem yapmaya yetkili olma (internet ve telefon bankacılığı hesaplarının olması, interaktif bankacılık taahhütnamesi imzalamış olmaları) şartı aranacaktır. Öncelikle, nihai Yıllık Ek Getiri Oranı nın belirlenmesi ile birlikte nihai talep adedi belirlenecektir: Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların talep ettikleri tahvil adedi nihaidir. Kurumsal Yatırımcılar için ise yatırımcıların farklı Yıllık Ek Getiri Oranı seviyelerinden girmiş oldukları farklı talep adetleri dikkate alınarak nihai talep adedi belirlenecektir. Farklı Yıllık Ek Getiri Oranı seviyelerinden farklı talep adedi giren yatırımcılar için nihai Yıllık Ek Getiri Oranı na eşit veya altındaki en yakın Yıllık Ek Getiri Oranından girmiş oldukları talep dikkate alınacaktır. Yıllık Ek Getiri Oranı ndan bağımsız sadece adet olarak talep eden yatırımcılar için bu adet talep adedi olarak dikkate alınacaktır Talep edilebilecek asgari ve / veya azami miktarlar hakkında bilgi: Nominal değeri 1.-TL olan 1 adet tahvilin satış fiyatı 1.-TL olup, minimum satış miktarı adet olarak belirlendiği için, minimum talep miktarı TL dir. Minimum talep miktarından sonraki talep aralıklarının 100.-TL ve katları şeklinde olması şarttır. Talep edilebilecek azami tahvil miktarı hakkında herhangi bir sınırlama yoktur Borçlanma aracı bedellerinin ödenme yeri ile Ģekli hakkında bilgi: a. Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılar: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar aşağıdaki ödeme seçeneklerinden ancak birini seçerek talepte bulunabilirler. 1. Nakden Ödeme: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 1.-TL nominal değerli 1 adet tahvilin satış fiyatı olan 1.-TL ile talep edilen tahvil adedi ile çarpımı sonucu bulunan tahvil bedellerini nakden yatıracaklardır. 18

19 2. Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, yatırım hesaplarında mevcut olan DİBS ve likit fonları teminat göstermek suretiyle tahvil talep edebileceklerdir. Tahvil talep bedeli karşılığında alınacak blokaj tutarları, aşağıda gösterilen şekilde hesaplanacaktır. Likit Fon Blokajı Ödenmesi gereken bedel/%97 TL DİBS Blokajı Ödenmesi gereken bedel/%90 Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli DİBS Blokajı Ödenmesi gereken bedel/ %90 Blokaj işleminde; Likit fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı, DİBS lerde talep verilmesi esnasında Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından belirlenmiş olan o günkü ilk gösterge alış fiyatı dikkate alınacaktır. Döviz cinsinden ve dövize endeksli DİBS lerin TL ye dönüştürülmesinde TCMB döviz alış kuru kullanılacaktır. Teminat gösterilen kıymetlerin bozdurulmasında İŞ YATIRIM İMKB Tahvil ve Bono Piyasası nda oluşan cari piyasa fiyatını, Türkiye İş Bankası A.Ş. ise anlık gösterge fiyatı kullanacaktır. Teminat tutarlarının hesaplanmasında, kullanılan menkul kıymetin asgari adet, adet katları ve birim tutarları dikkate alınarak, teminat gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin altında kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul kıymet için belirtilen katların dışında bir adet oluşmayacak şekilde yukarı yuvarlama yapılabilecektir. Yatırımcıların taleplerini karşılayacak miktarda tek bir teminat türünün tek başına yeterli olmaması durumunda, aynı yatırım hesabında bulunan likit fon, TL, DİBS ve Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli DİBS ler aynı anda teminata alınabilecektir. i. Sabit Yöntem: Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri tahvilin bedelleri, yatırımcıların bloke edilen TL DİBS leri ve/veya likit fonları res'en bozdurularak ödenecektir. Teminata alınan kıymetlerin nakde dönüştürülmesi sırasıyla likit fon, vergisiz DİBS ve vergili DİBS şeklinde yapılacaktır. Bu yöntemde, Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli DİBS ler teminat olarak kullanılmayacaktır. 19

20 ii. DeğiĢken Yöntem: Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri tahvilin bedelleri, yatırımcıların talep toplama süresinin sona ermesini izleyen ilk iş günü saat 12:00 ye kadar nakden ödeme yapmamaları halinde, bloke edilen DİBS ler ve/veya likit fonlar bozdurularak ödenecektir. Yatırımcıların talep ettikleri tahvil bedellerine karşılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde nakden ödemeleri durumunda, blokaja alınan menkul kıymetler üzerindeki bloke aynı gün kaldırılır. Teminata alınan kıymetlerin nakde dönüştürülmesi sırasında müşteri talimatları dikkate alınacaktır. 3. Döviz Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar hesaplarında mevcut olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nca alım-satım konusu yapılan konvertible dövizleri teminat göstermek suretiyle tahvil talep edebileceklerdir. Tahvil talep bedeli karşılığında alınacak döviz tutarı aşağıda gösterilen şekilde hesaplanacaktır: Ödenmesi gereken bedel /%90 Blokaj işleminde, Türkiye İş Bankası A.Ş. nin söz konusu yabancı para için ilk açıkladığı gişe kuru dikkate alınacaktır. Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır. i. Sabit Yöntem: Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri tahvilin bedelleri, yatırımcıların bloke edilen dövizleri res'en Türkiye İş Bankası A.Ş. nin cari kurundan bozdurularak ödenecektir. ii. DeğiĢken Yöntem: Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri tahvilin bedelleri, yatırımcıların talep toplama süresinin sona ermesini izleyen ilk iş günü saat 12:00 ye kadar nakden ödeme yapmamaları halinde, bloke edilen döviz bozdurularak ödenecektir. Yatırımcıların talep ettikleri tahvil bedellerine karşılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde nakden ödemeleri durumunda blokaja alınan döviz üzerindeki bloke aynı gün kaldırılır. Teminat gösterilen dövizin bozdurulmasında Türkiye İş Bankası A.Ş. nin cari kuru kullanılacaktır. 20

MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ

MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ Çıkarılmış Sermaye : 53.000.000 TL Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye : 60.950.000

Detaylı

LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ

LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ Çıkarılmış Sermaye 30.000.000 TL Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 30.000.000 TL Halka Arz Miktarı Toplam Nominal - Sermaye Artırımı

Detaylı

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak

Detaylı

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan finansal

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1 2 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

İhraççısının banka olması dışında, banka bonosunun hazine bonosundan bir farkı bulunmamaktadır.

İhraççısının banka olması dışında, banka bonosunun hazine bonosundan bir farkı bulunmamaktadır. BANKA BONOLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER Banka bonosu nedir? Bankaların borçlu sıfatıyla düzenleyip, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını takiben ihraç ederek iskonto esasına göre sattıkları

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Aralık 2014 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (3. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 8 9 10 Aralık 2014 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015. Gizli ve Özeldir

Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015. Gizli ve Özeldir Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015 Gizli ve Özeldir Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : Toplam 15.000.000 TL Fazla talep olması durumunda 25,000,000 TL ye arttırılacaktır. Kıymet Türü : Banka

Detaylı

Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015

Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015 Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 35.000.000 TL Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya satış Vade : 90 gün Vade Başlangıç Tarihi

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1-2 - 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 18,000,000 TL, Talebe göre artırılabilir. Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli

Detaylı

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 15.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 15 Milyon TL Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya satış Vade : 150 gün

Detaylı

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 20,000,000 TL (Talebe göre artırılabilir.) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2015

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2015 Bono İhracı Sunumu ARALIK 2015 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 20.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 15.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BONO İHRACI. Talep Toplama Kasım 2016

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BONO İHRACI. Talep Toplama Kasım 2016 GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BONO İHRACI Talep Toplama 02 03 Kasım 2016 Yasal Uyarı Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Detaylı

Creditwest Faktoring Hizmetleri Anonim ġirketi'nden

Creditwest Faktoring Hizmetleri Anonim ġirketi'nden Creditwest Faktoring Hizmetleri Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın halka arz edilecek 50.000.000.-TL nominal değerli tahvillerinin satıģına iliģkin duyurudur. Söz konusu tahviller, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Banka Bonosu İhracı Sunumu. Kasım 2014

Banka Bonosu İhracı Sunumu. Kasım 2014 Banka Bonosu İhracı Sunumu Kasım 2014 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 1. Tertip Banka bonosu 5 Milyon TL. 2. Tertip Banka bonosu 10 Milyon TL. 3. Tertip Banka bonosu 5 Milyon TL.

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı Haziran 2015 Kuveyt Türk Kira Sertifikası Halka Arzı Tanıtım Sunumu Talep Toplama Tarihleri : 24-25 - 26 Haziran 2015 Kaynak Kuruluş Konsorsiyum

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan 200.000.000 toplam TL nominal değerli finansman bonosu ve/veya tahvillerinin halka arz edilecek 50.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR

YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu nca yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere onaylanan tahvillerinin yatırımcı

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den Ortaklığımızın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde onaylanmış olan izahnamesi kapsamında 2.400.000.000 TL nominal değere kadar halka arz edilebilecek banka bonosu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan 200.000.000 toplam TL nominal değerli finansman bonosu ve/veya tahvillerinin halka arz edilecek 100.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĠKĠDĠTE YETERLĠLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Performans Sunum Raporu nun Hazırlanma Esasları Ziraat Hayat ve

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI. Kasım - 2014

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI. Kasım - 2014 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI Kasım - 2014 FAKTORİNG SEKTÖRÜ ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. İHRACA İLİŞKİN BİLGİLER FAKTORİNG SEKTÖRÜ 1990 dan itibaren Dünya faktoring sektörünün yıllık ortalama büyüme oranı

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1. Grubun organizasyonu ve faaliyet konusu Genel Alkhair Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), 5 Aralık 1996 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 31 ARALIK 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu (

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım ( Fon ) 31 Aralık 2005

Detaylı

D) Hesap Özeti nde Yer Alan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve GeçmişYıllar Karı Toplamı

D) Hesap Özeti nde Yer Alan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve GeçmişYıllar Karı Toplamı EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D)

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

Akbank Türk Anonim ġirketi'nden

Akbank Türk Anonim ġirketi'nden Akbank Türk Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan 4.000.000.000 toplam TL nominal değerli borçlanma aracının halka arz edilecek 350.000.000 TL nominal değerli 1116 gün vadeli tahvil ve

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Giriş Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) ekte

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 31 ARALIK 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den Ortaklığımızın kayda alınmış olan 2.250.000.000 TL toplam nominal değerli borçlanma araçlarından halka arz edilecek 800.000.000 TL nominal değerli 175 gün vadeli bono satışına

Detaylı

TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Özet Bilgi Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Tahvil Yapılandırılması Hk. Özel Durum Açıklaması (Genel) İlgili

Detaylı

Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden

Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden Ortaklığımızın halka arz edilecek 100.000.000 TL (YüzMilyonTürkLirası) nominal değerli tahvillerin satışına ilişkin duyurudur. Söz konusu tahviller, Sermaye

Detaylı

28.05.2001 10.04.2001 K.B.328/550 I. 0 40.000.000 TL

28.05.2001 10.04.2001 K.B.328/550 I. 0 40.000.000 TL * BU HALKA ARZA ĠLĠġKĠN ĠZAHNAME 16.05.2012 TARĠHĠNDE ĠSTANBUL TĠCARET SĠCĠLĠ MEMURLUĞU NA TESCĠL ETTĠRĠLMĠġ OLUP, 16.05.2012 TARĠHĠNDE TÜRKĠYE TĠCARET SĠCĠLĠ GAZETESĠ NE ĠLAN ĠÇĠN BAġVURULMUġTUR. HALKA

Detaylı

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Halka Arz Tarihi

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Halka Arz Tarihi Performans Sunum Raporu nun Hazırlanma Esasları Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu na ( Fon ) ait Performans Sunum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 1 Temmuz 2014

Detaylı

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D) Hesap

Detaylı

Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur

Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 200.000.000 toplam TL

Detaylı

Akbank Türk Anonim Şirketi'nden

Akbank Türk Anonim Şirketi'nden Akbank Türk Anonim Şirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmış olan 4.000.000.000 toplam TL nominal değerli borçlanma aracının halka arz edilecek 500.000.000 TL lik tahvil bölümünün satışına ilişkin duyurudur.

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 26.04.2013 TARİH VE 444-4536 SAYI İLE ONAYLANAN,

Detaylı

Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden

Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmış olan toplam 100.000.000 TL nominal değerli tahvillerinin halka arz edilecek 50.000.000 TL lik bölümünün satışına ilişkin

Detaylı

Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur

Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, henüz taslak olup Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmamıştır. Ortaklığımızın toplam 200.000.000 TL tutarındaki

Detaylı

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye (Tebliğ'in 2B Fıkrası Doğrultusunda Onaylı) B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı)

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş Oyak Emeklilik

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 MART 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR Denizbank Anonim Şirketi Özel Bankacılık B Tipi Tahvil Bono Fonu Fon Kurulu na DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ Giriş 10 ŞUBAT 2009-30 HAZİRAN 2009 ARA DÖNEMİNE

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'nden

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'nden Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmış olan toplam 3.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerden halka arz edilecek 500.000.000 TL nominal değerli banka

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den Ortaklığımızın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde onaylanmış olan izahnamesi kapsamında 2.400.000.000 TL nominal değere kadar halka arz edilebilecek banka bonosu

Detaylı

TAHVİL İHRACI ÖZET SUNUMU

TAHVİL İHRACI ÖZET SUNUMU TAHVİL İHRACI ÖZET SUNUMU Eylül 2013 1 PALGAZ NEDEN PALGAZ TAHVİLİNE YATIRIM YAPMALISINIZ? Palgaz, Türkiye nin km² başına en çok gaz tüketimine sahip doğalgaz dağıtım firmasıdır. Gaz dağıtım bölgesi Gebze,

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 31 ARALIK 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir.

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 9 NĠSAN 2013 TARĠHĠNDE ONAYLANAN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN DEĞĠġĠKLĠKLER

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına 1. Ortaklıkların iç kaynaklardan ve kâr payından yaptıkları sermaye artırımları sonucunda ihraç edilen paylara ne ad verilir? a. Adi pay b. İmtiyazlı pay c. Bedelli pay d. Bedelsiz pay e. Hamiline yazılı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden

Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmış olan toplam 100.000.000 TL nominal değerli tahvillerinin halka arz edilecek 50.000.000 TL lik bölümünün satışına

Detaylı

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 22 / 02 / 2011 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 21 / 02 / 2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR.

Detaylı

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur.

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri: 31.12.2010 31.12.2009 Fon Toplam Değeri (TL)

Detaylı