HZ. PEYGAMBERİMİZE (S ) YAPILAN SİHİR (1)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HZ. PEYGAMBERİMİZE (S ) YAPILAN SİHİR (1)"

Transkript

1 1 HZ. YUSUF UN ŞİFALİ GÖMLEĞİ VE HZ. PEYGAMBERİMİZE (S ) YAPILAN SİHİR (1) Hz. Yusuf Peygamberin yaşam tarzı ve başından geçen olaylar Kur an da Yusuf Suresinde ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Burada konuya ilişkin bazı bölümleri özet olarak sunulmaya çalışılacaktır. Yakup Peygamberin on iki erkek çocuğu olur.en küçüklerin isimleri Yusuf ve Bünyamin dır. Küçük yaşta oldukları için Yakup Peygamber farklı sevgi gösterip daha fazla onlarla ilgilenir. Diğer kardeşler bu duruma aşırı kıskançlık duyup Yusuf un babasından uzaklaşmasına ilişkin planlar kurarlar. Oyun oynamak maksadıyla kırsal bir alana götürüp su kuyusuna atarlar. Oradan geçmekte olan kervan Yusuf u kuyudan çıkarıp Mısır a götürüp satarlar. Yusuf erginlik çağına ulaşınca çekici ve yakışıklı bir delikanlı olur. Ne var ki evin kadını Yusuf tan murat alma sevdasına kapılır. Kadının baskı ve tehditleri sonucu zindana atılır. Kendisine rüya tabir etme yeteneği ilham edilir. Hapishanede iki kişinin gördükleri rüyaları tabir eder ve sonunda aynen gerçekleşmesi,bu konuda ki kariyerini yükseltir. Daha sonra Mısır kralının rüyasını tabir eder. Kral Yusuf u maliyeden sorumlu vezirliğe getirir.yedi yıl bolluk olur ve Hz. Yusuf un tavsiyesine uyularak fazla ekini başağında bırakırlar. Arkasından gelen yedi yıl da kuraklık olur. İşte bu dönemde Yakup Peygamberin oğulları Mısır a gelip ücreti mukabili zahire alırlar. Daha çok zahire alabilmek için küçük kardeşleri Bünyamin i de beraberlerinde getirirler. Ne var ki Yusuf bir plan sonucu Bünyamin i yanında alıkoyar. Kötü haber Yakup

2 2 Peygambere ulaşınca üzüntü ve ağlama sonucu gözlerine ak düşer. Bundan sonraki gelişmeyi Kur an dan takip edelim: 84. Onlardan yüz çevirdi ve, "Vah! Yûsuf'a vah!" dedi ve üzüntüden iki gözüne ak düştü. O artık acısını içinde saklıyordu. 85. Oğulları, "Allah'a yemin ederiz ki, sen hâlâ Yusuf'u anıp duruyorsun. Sonunda üzüntüden eriyip gideceksin veya helâk olacaksın" dediler. 86. Yakub, "Ben tasa ve üzüntümü ancak Allah'a arz ederim. Ben Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim" dedi. 87. "Ey oğullarım! Gidin Yûsuf'u ve kardeşini araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kâfirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez." 88. Bunun üzerine (Mısır'a dönüp) Yûsuf'un yanına girdiklerinde, "Ey güçlü vezir! Bize ve ailemize darlık ve sıkıntı dokundu. Değersiz bir sermaye ile geldik. Zahiremizi tam ölç, ayrıca bize sadaka ver. Şüphesiz Allah sadaka verenleri mükafatlandırır" dediler. 89. Yûsuf dedi ki: "Siz (henüz) cahil kimseler iken Yûsuf ve kardeşine neler yaptığınızı biliyor musunuz?" 90. Kardeşleri, "Yoksa sen, sen Yûsuf musun?" dediler. O da, "Ben Yûsuf'um, bu da kardeşim. Allah bize iyilikte bulundu. Çünkü, kim kötülükten sakınır ve sabrederse şüphesiz Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez" dedi.

3 3 91. Dediler ki: "Allah'a andolsun, gerçekten Allah seni bize üstün kıldı. Gerçekten biz suç işlemiştik." 92. Yûsuf dedi ki: "Bugün size kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O, merhametlilerin en merhametlisidir. 93. Bu gömleğimi götürün de babamın yüzüne koyun ki, gözleri açılsın ve bütün ailenizi bana getirin" dedi. 94. Kervan (Mısır'dan) ayrılınca babaları, "Bana bunak demezseniz, şüphesiz ben Yûsuf'un kokusunu alıyorum" dedi. 95. Onlar da, "Allah'a yemin ederiz ki sen hâlâ eski şaşkınlığındasın" dediler. 96. Müjdeci gelip gömleği Yakub'un yüzüne koyunca gözleri açılıverdi. Yakup, "Ben size, Allah tarafından, sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim demedim mi?" dedi. (12. Yusuf Sûr/84-96) Sûrede geçen her olayda, biz Müslümanlara verilmek istenen mesajlar vardır. Önemli olan husus, olayın akışı yönünde sadece ayetleri okuyup geçmek değil, üzerinde düşünmek ve dahası konuya ilişkin bilimsel çalışmalar yaparak Allah ın ilminin dayandığı sebep ve neticeleri ortaya çıkarmak, olmalıdır. Örneğin; - Rüyanın hayatımızdaki rolü ve gerçekleşme olasılığı, - Aşırı kıskançlığın İnsana, kardeşi dahi olsa en büyük kötülüğü yaptırabilmesi, - Allah sevgisi ve O na itaat duygusunun ön plana geçip nefsin aşırı isteğini geri çevirmesi (Hz. Yusuf un,azizin karısının cinsel isteğini kabul etmemesi), - Bozulmasını önlemek amacıyla hasat ürünlerini yedi yıl süreli başağında bekletilmesi,

4 4 - Üzüntü ve ağlama sonucu görme duyusuna ak düşen Hz. Yakup Peygamberin gözlerinin, Hz. Yusuf a ait gömleğin yüzüne konularak açılması. Bu yazıda, sonuncu konu ele alınıp irdelemeye çalışılacak. Kur anda buna ilişkin ayetleri okurken Allah ın bir mucizesidir der geçeriz. Oysa ki hayatımızda her olay bir sebebe bağlanmıştır. Hani atasözlerinde tekrar edip dururuz: Ölüm geldi cihana, baş ağrısı oldu bahane! gibi...peki, gözlerine ak düşmesi ve Hz. Yusuf a ait gömleğin yüzüne konulmasıyla tekrar görme olayının başlamasının sebebi ne olabilir? HZ.PEYGMBERİMİZE YAPILAN SİHİR Yüce Allah buyuruyor: - Onlar, o iki melekten, karı ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa büyücüler, Allah ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Onlar, kendilerine fayda vereni değil de zarar vereni öğrenirler. Sihri satın alanların (ona inanıp para verenlerin) ahiretten nasibi olmadığını çok iyi bilmektedirler. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür! Keşke bunu anlasalardı! (Bakara Sur/102). - De ki: Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve kıskandığı vakit kıskanç (haset eden) kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım. (Felâk Sur/1-5).

5 5 Sihir yapmanın günah olduğu geçmiş dinlerde olduğu gibi İslâmiyet te de yerini korumuştur. Toplum fertleri arasında düşmanlıklara yol açan, düzeni bozan ve kişisel öç alma aracı olarak kullanılan sihir yapmanın ne denli çirkin bir iş olduğu, bizzat Hz. Peygamberin(s) üzerinde denenip Müslümanlara örnek olarak gösterilmiştir: Mekkeli müşriklerle milâdi 628 yılının mart ayında Hudeybiye de yapılan barış anlaşması dönüşünde Peygamberimiz fiziksel ve ruhsal olarak rahatsızlanır. Sonradan anlaşıldığına göre hastalığının nedeni, büyülenip yok edilmekti. Arabistan daki Yahudiler arasında her nesilde büyücülüğü bilen birkaç kişi olurdu. Bunlardan birisi de Lebid adında bir Yahudi idi. Lebid, sihir yapma ilminin kendisiyle beraber ölmemesi için hayatta iken kızlarına öğretmeyi düşünüp duruyordu. Bu arada Lebid e, Hz. Peygamber (s) üzerine öldürücü bir sihir yapması karşılığı yüksek ölçüde rüşvet teklif edildi. Fırsatı kaçırmayan Lebid, Hz. Peygamberimizin saçından bir tel edindi. Bu saç teline on bir düğüm atıldı. Her düğüm atılırken kızları bazı sözcükler söylüyor ve üzerine üflüyorlardı. Bunu, üzerinde polen bulunan dişi hurma filizine bağlayıp bir kuyunun dibine attılar. Yapılan büyü ancak, düğümlerin açılmasıyla çözülebilecekti.. Peygamber(s) kısa bir süre sonra üzerinde tuhaf şeylerin olduğunu, sağlığının kötüye gittiğini hissetti Bir taraftan hafızası zayıflıyor, diğer taraftan yapmadığı şeyleri yapmış gibi hayal ediyordu. Bunun yanı sıra gittikçe zayıflıyor, yemeklere karşı ne iştahı vardı ve de yiyebilecek gücü. Böyle bir rahatsızlık karşısında, her zaman olduğu gibi, Yaratanına sığınıyor ve iyileşmesi için dua ediyordu. Bir gün rüyasında, iki kişi gelip

6 6 birisi başucunda diğeri ayak tarafında oturduklarını, birbirlerine hastalığının nedenini ve büyü yapılan düğümlü saç telinin kuyuya atıldığını, kuyunun bulunduğu yeri belirleyen konuşmalar yaptıklarını, görür. Ertesi sabah Cebrail gelir ve gördüğü rüyayı doğrular. Ayrıca büyünün çözülebilmesi için öneride bulunur. Hz. Peygamber (s), Hz. Ali yi kuyuya gönderir. Hurma dalı çıkarılır ve 11 düğümün her biri çözülürken üzerine yine 11 ayetten oluşan Felak ve Nas surelerinden birer âyet okunur. Böylece büyü çözülmüş olur. Peygamberimiz de eski sağlığına kavuşur. Daha sonra Lebid, rüşvet karşılığı sihir yaptığını itiraf etmesine rağmen Hz. Peygamber bir girişimde bulunmaz. Çünkü O, rahmet peygamberi olarak gönderilmişti.(1) Dikkat edilirse Hz. Yusuf, babasının gözleri açılması için giyilmemiş değil, bizzat kendi giydiği gömleğini gönderiyor. Mesela, yıllarca görmeyip özlemini çektiği babasına duyduğu saygıdan ötürü kullanılmamış temiz bir mendil, çorap, gömlek veya başörtüsü gönderebilirdi. Fakat, (ter gibi) vücut kokusunu taşıyan bir giysisini göndermeyi uygun görüyor. Hz. Yusuf u böyle bir tercih yapmaya iten etken ne olabilirdi? Sonra, gömleğin Hz. Yakup Peygamberin yüzüne konulmasıyla görmeye yeniden başlamasına neden olan tıbbı ve fiziksel olayın gerçek yüzü ne idi? Esasen bunlar, üzerinde durulması gereken önemli konulardır... Sihir konusuna gelince, Lebid adında bir Yahudi Hz. Peygamberimizi ortadan kaldıracak büyüsünü yaparken her hangi bir kıl değil, yine bizzat Peygamberimize ait saç kılını malzeme olarak kullanır. Neden böyle bir seçimi önemser? Her iki olayın bilimsel bir açıklanması olması gerekir.ama bugüne dek ortaya

7 7 konulmuş gerçekçi bir bilgiye ulaşamadım. Bu maksatla çeşitli kaynaklardan edindiğim benzer bilgileri yan yana getirip hazırladığım aşağıdaki yorumu sizlerle paylaşmak istedim. Umarım bilgi birikimlerinizin böylece çeşitlenmesine katkıda bulunmuş olurum. GENLERDE AÇMA / KAPAMA MEKANİZMASI İŞLEVİ Japon bilim adamı Dr. Kazuo Murakami, kurmuş olduğu Zihin- Gen İlişkileri İnceleme Enstitüsü nde (Institute for the Study Relationship), mutluluk, neşe, telkin, şükretme ve duanın yararlı genleri harekete geçirebileceğine ilişkin savını kanıtlamak maksadıyla araştırma yaptığını belirtmektedir. Dr. Kazuo Murakami diyor ki: İnsan beden ağırlığının her kilogramı başına bir trilyon hücre düşer; yani yeni doğmuş bir bebekte bile üç trilyon kadar hücre bulunur. İlginç olanı ise her hücrede aynı genlerin yer almasıdır. Her hücrenin ortasında zarla kaplı bir çekirdek bulunur; genler de bu çekirdek üzerinde yer alır. Hücre çekirdeği, içinde < deoksiribonükleik> asidi, yani DNA denen <GEN> leri barındırır. DNA iki sarmaldan oluşur ve sarmalların yüzeyinde de A, T, C ve G harfleriyle ifade edilen baz molekülleri bulunur. İşte bizim genetik şifremiz bu baz molekülleridir. Yaşam için gerekli tüm bilgiler burada saklıdır.

8 8 (Not: Bu DNA sarmalı okuyucuları bilgilendirmek maksadıyla tarafımdan. eklenmiştir.) Diğer ilginç olan nokta, tek bir gende saklı bulunan bilgi, insanda mevcut 60 trilyondan fazla hücrenin her bir geninde aynı bilgilerin kayıtlı olmasıdır. Hücre çekirdeğindeki genlerde sayısız denecek kadar bilgi depolanmıştır. Bu bilgilerin arasında genlerin nasıl çalışacağına ve çalışmayı ne zaman durduracağına dair talimat da vardır. Genetikçiler buna < AÇMA- KAPAMA MEKANİZMASI>adını vermişlerdir. Bu mekanizma sayesindedir ki, bazı genler yaşamın belli dönemleri sonunda harekete geçer. Örneğin, buluğ çağına gelmiş gençlerde görülen fiziki ve metabolizma değişikliği gibi..çocuklar bu evreye eriştiklerinde hormon üretimini yöneten ve o güne kadar uykuda olan genlerin <açma mekanizması> devreye girer. Bunun sonucunda erkek çocuklar eril, kız çocuklar da dişil özellikler kazanır. İnsanda bulunan genler < olumlu veya olumsuz( iyi huylukötü huylu) >değerlendirilmesiyle ikiye ayrılır. Yapılan araştırmalar olumlu düşünmenin iyi huylu genleri harekete geçirip <açma mekanizmasını devreye soktuğu, (kapama mekanizmasıyla da) kötü huylu genlerin faaliyetlerinin durdurulduğu gerçeğini ortaya koymuştur. Ayrıca tarafımdan ve diğer bilim adamları

9 9 tarafından yapılan araştırmalar göstermiştir ki, çevre ve diğer dış etkenler de genlerimizin işleyişini değiştirebilir. Bunun içine psikolojik etkenler de dahildir. Örneğin; yaşanan ağır bir şok etkisiyle kişinin saçlarının bir günde ağarması olayı...zor koşullar altındaki insanların < süpermen> gücü kazanabildikleri, ya da aşık olmuş tembel bir öğrencinin birden çok parlak öğrenciye dönüştüğü de bilinmektedir. Bu gizli gücü her tarafta görürüz de ne olduğunu anlayamayız. Oysa bu örnekler zihinsel gücün iş başında olduğunu gösterir. Biz ekip olarak bu konuda araştırma yaptık. İki grup deneğin önce açlık kan şekerini ölçtük; sonra da yemek yedirdik. Bir bölümüne komik film izlettik. Diğer bölümüne de konferans dinlettik. Daha sonra da tokluk kan şekeri ölçümünü yaptık. Konferansı dinleyenlerin tokluk kan şekeri oranı 123 mg/dl lik artış gösterdiği; film izleyenlerin ise 77 mg/dl.lik seviyede kaldığı görüldü. Varılan sonuç ise, kahkaha ortamının Tıp-2 diyabet hastalarında kan şekerini düşürdüğü gerçeğini ortaya koydu. Dahası, kahkaha atarak 23 tane genin harekete geçirildiğini bulduk. Böylece, olumlu duyguların genin- anahtarını çevirebildiği- gerçeğini ilk defa kanıtlamış olduk. (2) MASARU EMOTO NUN SU ANALİZİ 1943 Japonya doğumlu olan Dr. Masaru Emoto, uluslararası ilişkiler ağırlıklı olarak aldığı üniversite eğitiminden sonra ikinci bir üniversite eğitimi alarak Alternatif Tıp Doktoru olur. Su kristalleri fotoğraflarını Suyun Verdiği Mesajlar isimli iki kitabında yayınlayarak kendisini tüm dünyaya tanıtır.

10 10 Araştırmalarında düşünce ve duyguların fizik realiteyi ne ölçüde etkilediği gerçeğini ortaya koyar. Aynı yerden alınan su örneklerine yazılı ve sözlü kelimelerle veya müzikle değişik niyetler, düşünceler yüklendiği zaman suyun kendi ifadesini değiştirdiğini çektiği fotoğraflarla ispat eder. Yaptığı deneyler sonucunda çok temiz kaynaklardan gelen su örneklerinin ve kendilerine sevgi dolu sözcükler söylenen su örneklerinin aynen kar tanelerinin modeline benzeyen çok parlak, yoğun motifli, simetrik ve çok renkli desenler oluşturduklarını görür. Buna karşılık çevre kirliliğinin çok olduğu bölgelerden gelen su örnekleri veya negatif düşüncelere maruz bırakılan su örnekleri ise koyu renkli, asimetrik ve tamamlanmamış motifler oluşturduğuna tanık olur. Masaru Emoto, Vancouver seminerine katılanlara ikram edilen çeşme suyunun, duadan önce ve duadan sonraki kristal yapısını belirleyen aşağıdaki fotoğrafları sunarak savını bir kez daha yeniler.(3) Duadan önce Duadan sonra Aşağıdaki fotoğraflar ise bir göl suyundan alınan örneklerin kristalize edilmiş şeklini gösterir.

11 11 BRUCE TAİNİO NUN FREKANS İZLEME SİSTEMİ Amerikalı bilim adamı olan Bruce Tainio, 16 Mayıs 1944 yılında doğar ve 31 Aralık 2009 tarihinde kanserden vefat eder. Eastern Washington Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun olduktan sonra tarım alanında bir ıslahatçı ve mikrobiyolog olarak çalışmalarını sürdürür yılında geliştirdiği BT3 Frekans İzleme Sistemi sayesinde kariyerini yükseltir ve ismini tüm dünyaya duyurur. Bu sistem sayesinde bitki ve insanların yaydıkları frekansları ölçerek bilime yeni bir boyut kazandırır. Evrendeki tüm atomların titreşim hareketine sahip oldukları bilinmektedir. Her periyodik hareketin de Hertz cinsinden ölçülen bir "frekansı", (saniyedeki titreşim sayısı) vardır: Örneğin; 1 Hertz (Hz) = saniye başına 1 salınım ( titreşim)(ops) 1 Kilo Hertz (KHz) = saniyede 1,000 salınım (titreşim) (ops) 1 Mega Hertz (MHz)= saniyede salınım (titreşimi) (ops) ifade eder. Tainio kendi icadı olan Biyolojik Frekans Monitörü ile yaptığı klinik çalışmaları sonucu sağlıklı bir insanın ortalama frekansının

12 Hz arasında bulunduğunu keşfeder. Bu ne demektir? Beden elektriğinin meydana getirdiği manyetik salınma (titreşim), adedi saniyede Hz arasında gerçekleşir. Peki bu bulgular ne işe yarar? Eğer bir insanın ortalama frekansı 62 Hz den düşük ise kişinin bağışıklık sisteminin işlevini kaybettiği işaretini verir. Örneğin, frekansın 58 Hz seviyesine düşmesi halinde kişide soğuk algınlığı virüsü faaliyete geçer. Frekansın 20 civarına düşmesi hali ise ölüm haberini verir. Peki, mantar enfeksiyonu nedeniyle 55 Hz seviyesine gerileyen frekansı nasıl bir yöntemle 62 Hz e veya daha yukarıya çıkarabiliriz? Akla gelen ilk yanıt ilaç kullanmak suretiyle, olur. İlacın etkili olabilmesi için ne gerekir? İlacın frekansının da benzer seviyede bulunması... Ancak böylece 55 Hz deki virüse baskı ve şiddet uygulayarak frekansı yükseltebiliriz. Bu değişimin adına fizik dilinde Rezonans etme denir. Diğer bir ifadeyle, dışarıdan aynı veya benzeri frekansta gelen bir etken tarafından uyarıldığında meydana gelen şiddetli frekansa rezonans denir. Rezonans olayının gerçekleşmesi ise çekim yasası kurallarına göre oluşur. Nedir bu kural? Benzer benzeri çeker prensibi... Aşağıdaki şemada görüleceği gibi bedendeki her enerji merkezinin birer değişik frekansı vardır. Beynin frekansı Hz aralığında seyreder. Düşünmek, beyinin bir işlevi ve enerji olduğuna göre onun da çevreye yaydığı bir frekansı var, demektir.

13 13 Bir kişinin pozitif (olumlu) veya negatif (olumsuz) düşünceleri, duyguları ve inançları birer enerji niteliğinde olup fiziksel ortamda evrene yayılır ve benzer benzeri çeker prensibi çerçevesinde aynı frekansta oluşu nedeniyle tekrar kendisine geri döner.(4) Bu nedenle halk arasında İyilik düşün ki, iyilik bulasın! şeklinde öğüt verilir. JONATHAN GOLDMAN IN SES ŞİFACILIĞI Modern ses şifacılığının öncülerinden kabul edilen Jonathan Goldman, ödüller almış bir müzisyen olmanın yanında şifa ve dönüşüm yöntemi olarak sesin ruhsal taraflarını tanıtan kitap

14 14 yazarıdır. Lesley Üniversitesinde şifa için ses ve müzik dalında yüksek lisans derecesini almıştır. Hem bilimsel alanda hem de ruhsal gelenekler alanında ses ustalarıyla çalışıp tecrübesini artırmış; kurduğu ruhsal müzik içeriğinde meditasyon,gevşeme ve kendi kendine değişim için müzik üretimini sürdürmüştür. Jonathan Goldman diyor ki; Ses şifacılığının ilk sırrı, her şeyin titreşim halinde olduğudur. Bu olgu kuantum fizikçileri tarafından da ortaya atılmıştır. Bir cisimdeki titreşimler dalga boyunu oluşturulur. Bunun adına da frekans denir. Ayrıca her cismin doğal halinde ve belirli frekansta titreşim yapmasına rezonans denir. Rezonansın iki ayrı kategorisi vardır. Birincisi, <serbest rezonans>tır. Bunda, bir cisim yalnızca kendisiyle eşleşen bir frekansla temas halindeyken titreşime başlar. Buna örnek, aynı frekansa akort edilmiş diyapazon çatalının birine vurulduğunda diğerinde de hem ses ve hem de titreşimin oluşması, gösterilebilir. Rezonansın ikinci kategorisi, <zorlama rezonans>tır. Ayrı frekansta iki cisim düşünelim. Bunlardan birini, diğeri ile temasa geçirildiğinde baskı sonucu titreşimi diğerine biner ve onun titreşimini değiştirebilir. Böyle bir oluşuma < zorlama rezonans> denir. Vücudumuzun değişik organlarımızın- kemiklerimiz, dokularımız ve farklı vücut sistemlerimiz- hepsinin kendine özgü belirli yankı yapan frekansları bulunmaktadır. Bu frekanslar birlikte bir harmonik ortalama oluşturur. Böylece biz, kendi varlığını çalan olağanüstü bir orkestra gibiyiz, denebilir. İşte, zinde olup bu muhteşem gösteriyi yapıyor olduğumuz sürece denge ve

15 15 uyum sistemi kurulmuş olur. O zaman yaşam aktivesi artar hayattan zevk alırız. Vücudun belli bir kısmı rahatsız ve uyumsuz titreşim gösterdiği zaman,- yanlış harmoni ve melodi meydana gelir ki,- biz bu duruma < hastalık> diyoruz. Demek ki, vücut organlarından bazılarının titreşim frekansları düşünce hastalık denen olumsuzluk baş gösterir. Bunu nasıl giderebiliriz? Yanıtı, <ses şifacılığı> uygulamasıyla sorun çözüme ulaşır. Nasıl mı? Bedenin doğru yankılanan frekanslarını arttırarak aksayan hücrelerin enerjileri şarj edilir ve eski haline yükselmesi sağlanmış olur. Dolayısıyla hastalıktan kurtulmuş oluruz. Ses şifacılığının sırrı, < Frekans + niyet = şifa > denkleminde saklıdır. Frekans, sesin saniyelik ölçümüdür. Niyet nedir? Niyet, sesin arkasındaki enerji olduğunu söyleyebiliriz. Konuşurken çıkardığımız sese niyetimiz onun üzerine kodlanır ve sesle beraber yolculuk yapar. Dinleyen kişi bu haliyle mesajı alır. Şöyle de denebilir, niyete göre karşı tarafın algılaması farklı olur. Örneğin, kötü niyetli kişinin çıkardığı ses karşı tarafa menfi etki gösterirken; pozitif niyetli kişinin çıkardığı ses olumlu sonuç verir. (5) Goldman ın bu savını şu örnekle noktalayalım: Genç bir delikanlıyı onurlandırmak niyetiyle Haydi benim tosuncuğum, göster kendini! şeklindeki hitaptan karşı taraf rahatsızlık duymaz; üstelik hoşuna gider. Fakat ayni kişiyi aşağılamak maksadıyla Ne bakıyorsun öküz gibi; işini doğru yap! şeklindeki üslup farkı karşı tarafı üzer. Çünkü ses tonu üzerine kötü niyet yüklenmiştir. Halbuki her iki benzetme ayni cins hayvan üzerinde yapılmıştır.

16 16 Bu arada, olumlu niyet ve düşüncenin karşı tarafı ne denli etkilediğine dair bir hatırama değinmek istiyorum: Çocukluk yıllarımda olacaktı; baş ağrısı ve vücut kırgınlığı hallerinde hemen nineme koşar kendisinden okumasını isterdim. Önünde sırt üstü yatar başımı dizine koyarak içtenlikle kendimi ona teslim ederdim. Ninem de cani gönülden sessiz bir şeyler okur ve yüzüme üflerdi. Onun nefesi bir enerji misali vücuduma yayılır rahatlık hissini verirdi. Böylece kısa sürede kendimi daha sağlıklı hissetmemi sağlardı. Bu gibi olaylarda ön plana çıkan en önemli husus, alıcıverici durumdaki kişilerin inanarak olumlu düşünmeleri gerekir. Aksi halde istenilen sonuca ulaşılamaz. YORUM Yukarıda bilim adamlarının yaptıkları ilmi araştırma sonunda insanlığa kazandırdıkları bilgileri yan yana getirip Hz. Yusuf un gömleğindeki şifa ile Hz. Peygamberimize (s) reva görülen sihrin fiziksel yönünü çözmeye çalışalım: Gözlerine ak düşen Hz. Yakup Peygamberin genlerinde ne gibi değişiklik oluşmuştu? Üzüntü ve dökülen göz yaşı sonucu kötü huylu genler baskın çıkarak hastalığı beraberinde getirmişti. Peki iyi huylu genlerin baskın çıkması için ne yapılması gerekiyordu? İyi huylu genleri rezone etmek; yani benzer frekansta başka bir uyarıcı vasıtasıyla baskı ve şiddet (zorlayıcı rezonans uygulamak) gerekiyordu. İşte bu nedenle Hz. Yusuf, babasının şifa bulması için özellikle kendi giydiği gömleğini gönderiyor. Çünkü gömlek Hz. Yusuf a ait genlerin frekansını barındırmaktadır. Ayrıca Hz. Yusuf un iyi niyet ve olumlu düşüncelerine ilişkin titreşimleri de evrene yayılmıştır. Hz. Yakup Peygambere haber ulaşınca

17 17 kendisinde olumlu düşünceler oluşur.ayrıca, gerek gömleğin frekansı ve gerekse evrene yayılmış Hz. Yusuf a ait benzer frekanslar şiddet uygulayarak iyi huylu genlerin tekrar baskın çıkmasını sağlar ve görme işlemi de böylece tekrar gerçekleşir. Hz. Peygamberimize (s) yapılan sihir konusuna gelince, burada da fiziksel olay cereyan etmiştir. Lebid adındaki kişi, Peygamberimize ait edindiği saç kılının üzerine kötü düşüncelerini taşıyan nefesi ile kıldaki genlerin frekansını düşürmeyi başarır. Sonra da bunun evrene yaydığı titreşimler, benzer benzeri çeker prensibine bağlı olarak Peygamberimiz tarafından algılanır ve hastalanmasına neden olur. Tekrar sağlığına kavuşabilmesi için ortalama beden frekansının 62 Hz üzerine çıkarılması gerekir. Bu maksatla üzerine sihir yapılan saç kılı bulunarak (J.GOLDMAN ın ses şifacılığı örneğinde olduğu gibi) iyi niyet ve düşünceyle Felak ve Nas sûreleri okunup üflenerek düğümler çözülür. Böylece, frekansı düşmüş iyi huylu genler rezone edilerek baskın çıkması sağlanır ve Peygamberimiz de tekrar sağlığına kavuşur. Süleyman GÜNVER KAYNAK: 1. Hz.Muhammed in Hayatı, Sıracettin Ebubekir (Martin Lings), (Çev:Nazife Şişman) İnsan yayınları,istanbul Genetik Zekâ- Yaşamın İlâhi Sırları-Dr. Kazuo Murakami, Kozmik kitaplar İstanbul/ İnternetten alıntı:www.okyanusum.com/sumucizesi.htm 4.İnternetten alıntı:

18 5. Jonathan Goldman, Seslerin Gizli Gücü. Sınır ötesi yayınları Nisan

Örnek alınacak en güzel insan Hz. Muhammed hayatı boyunca görüntüsüne ve hareketlerine dikkat etmiştir.

Örnek alınacak en güzel insan Hz. Muhammed hayatı boyunca görüntüsüne ve hareketlerine dikkat etmiştir. Örnek alınacak en güzel insan Hz. Muhammed hayatı boyunca görüntüsüne ve hareketlerine dikkat etmiştir. Görünümü Elbiseleri Hz. Peygamber çeşitli renk ve desenlerde elbiseler giymiştir. Ancak daha çok

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III Bölüm I Çocuk Edebiyatı ve Gelişimle İlgili Temel Kavramlar 15 Fiziksel (Bedensel)Gelişim 20 İlk Çocukluk Döneminde(2-6)Fiziksel Gelişim 21 6-12 Yaş Arası Fiziksel Gelişim 23 12-18

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

DERS : ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KONU : KİŞİLİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

DERS : ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KONU : KİŞİLİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER DERS : ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KONU : KİŞİLİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER A) BİYOLOJİK ETMENLER KALITIM İÇ SALGI BEZLERİ B) ÇEVRE A) BİYOLOJİK ETMENLER 1. KALITIM Anne ve babadan genler yoluyla bebeğe geçen özelliklerdir.

Detaylı

11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Prof. Dr. Köse: Organ Bağışının Dinen Sakıncası Yoktur İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir İl Müftülüğü ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği BİRİ MATEMATİK Mİ DEDİ? BİZ KİMİZ? Yüce Rabbimiz dünya hayatını insanoğluna imtihan yeri kılmış, sırat-ı müstakim olarak göndermiş olduğu dinin yaşanabilmesi ve birbirlerine ulaştırılabilmesi için Müslümanları

Detaylı

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı,

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, MİTOZ Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten meydana gelmiştir. Hücreler büyüme ve gelişme sonucunda belli bir olgunluğa

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 9 Mekanik ve Elektromanyetik Dalga Hareketi TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Adem ÇALIŞKAN Mekanik dalgalar Temelde taneciklerin boyuna titreşimlerinden kaynaklanırlar. Yayılmaları için mutlaka bir ortama

Detaylı

Uygulama (Saat/Hafta) Tıpta Nobellik Buluşlar SEC150 1 2 0 2. Yarıyılı

Uygulama (Saat/Hafta) Tıpta Nobellik Buluşlar SEC150 1 2 0 2. Yarıyılı Dersin Adı Kodu Yarıyılı Ders (Saat/Hafta) (Saat/Hafta) Tıpta Nobellik Buluşlar SEC150 1 2 0 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Seçmeli Dersin Seviyesi Lisans Dersin Koordinatörü Prof.

Detaylı

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4.

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4. KUR AN VE HADİSLERE GÖRE BÜYÜK GÜNAHLAR Yüce Rabbimiz Kur an-ı Kerimde şöyle buyuruyor: + Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

HODGKIN DIŞI LENFOMA

HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA NEDİR? Hodgkin dışı lenfoma (HDL) veya Non-Hodgkin lenfoma (NHL), vücudun savunma sistemini sağlayan lenf bezlerinden kaynaklanan kötü huylu bir hastalıktır. Lenf

Detaylı

Endometriozis. (Çikolata kisti)

Endometriozis. (Çikolata kisti) Endometriozis (Çikolata kisti) Bugün Neler Konuşacağız? Endometriozis Nedir? Belirtileri Nelerdir? Ne Sıklıkta Görülür? Hangi Sorunlara Neden Olur? Nasıl Tanı Konur? Nasıl Tedavi Edilir? Endometriozis

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. CASODEX film tablet 28 tablet içeren ambalajda sunulmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. CASODEX film tablet 28 tablet içeren ambalajda sunulmaktadır. KULLANMA TALİMATI CASODEX 50 mg film tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde : 50 mg bikalutamid Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, magnezyum stearat, polividon, sodyum nişasta glikolat, metil hidroksi

Detaylı

MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEKÜSH ŞUBESİ ÇOCUK GELİŞİMCİ DAMLA ATAMER

MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEKÜSH ŞUBESİ ÇOCUK GELİŞİMCİ DAMLA ATAMER MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEKÜSH ŞUBESİ ÇOCUK GELİŞİMCİ DAMLA ATAMER BEBEKLİK DÖNEMİNDE (0 3 YAŞ) ERKEN TANI İÇİN KRİTİK DÖNEMLER Bebeklik dönemi, gelişimin en hızlı ilerlediği dönemdir. Çevrelerine

Detaylı

Gen haritasının ne kadarı tamamlandı DNA'nın şimdiye kadar yüzde 99'u deşifre edildi.

Gen haritasının ne kadarı tamamlandı DNA'nın şimdiye kadar yüzde 99'u deşifre edildi. Bilim dünyası, yaşamı alt üst edecek yeni bir gelişmeye daha imza atarak insan DNA'sının şifresini çözmeyi başardı. Çıkarılan 'gen haritası' sayesinde kalp ve kanser hastalığı tarihe karışacak ve insan

Detaylı

Yarıyılı. Tasarımda İnsan Faktörü SEC154 2 2 0 2

Yarıyılı. Tasarımda İnsan Faktörü SEC154 2 2 0 2 Dersin Adı Kodu Yarıyılı Ders (Saat/Hafta) (Saat/Hafta) AKTS Tasarımda İnsan Faktörü SEC154 2 2 0 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Seçmeli Dersin Seviyesi Lisans Dersin Koordinatörü

Detaylı

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem.

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. Onkoloji Okulu İstanbul /2014 SAĞLIK NEDİR? Sağlık insan vücudunda; Fiziksel, Ruhsal, Sosyal

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

MATEMATİĞİN GEREKLİLİĞİ

MATEMATİĞİN GEREKLİLİĞİ Dr. Serdar YILMAZ MEÜ Fizik Bölümü Ses dalgalarının özellikleri 2 MATEMATİĞİN GEREKLİLİĞİ Matematik, yaşamı anlatmakta kullanılır. Matematik yoluyla anlatma, yanlış anlama ve algılamayı engeller. Yaşamda

Detaylı

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YOLLARI DAHA İYİ OLABİLMEK BAŞARMA DUYGUSUNU YAŞAMAK KENDİN OLABİLMEK BASKIYI TAKDİRE ÇEVİREBİLMEK KIYASLANMAYI ENGELLEMEK İÇİN

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YOLLARI DAHA İYİ OLABİLMEK BAŞARMA DUYGUSUNU YAŞAMAK KENDİN OLABİLMEK BASKIYI TAKDİRE ÇEVİREBİLMEK KIYASLANMAYI ENGELLEMEK İÇİN VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YOLLARI DAHA İYİ OLABİLMEK BAŞARMA DUYGUSUNU YAŞAMAK KENDİN OLABİLMEK BASKIYI TAKDİRE ÇEVİREBİLMEK KIYASLANMAYI ENGELLEMEK İÇİN Uyarılara kulak verin! Stephen R. Covey, Etkili İnsanların

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

Hani annemin en büyük yardımcısı olacaktım? Hani birlikte çok eğlenecektik? Kardeşime dokunmama bile izin vermiyor. Kucağıma almak da yasak.

Hani annemin en büyük yardımcısı olacaktım? Hani birlikte çok eğlenecektik? Kardeşime dokunmama bile izin vermiyor. Kucağıma almak da yasak. Bu ayki rehberlik bülteni konumuz Kardeş Kıskançlığı hakkındadır. Sizlere çocuğunuza bu süreçte nasıl yardımcı olabileceğiniz ile ilgili önerilerimiz olacaktır. KARDEŞ KISKANÇLIĞI Neler olduğunu hiç anlamıyorum!

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

Cenâb-ı Hak geçmiş ümmetleri çeşitli cezalar ile cezalandırmış,ağır imtihanlarla,ince elekten eler gibi elemiştir.

Cenâb-ı Hak geçmiş ümmetleri çeşitli cezalar ile cezalandırmış,ağır imtihanlarla,ince elekten eler gibi elemiştir. KANSER VE SEBEBLERİ Erişkin olan bir insanda takriben 50 trilyon hücre bulunmaktadır. Hayat tek bir hücre ile başlar. Büyüme tamamlanıncaya kadar milyonlarca defa bölünme gerçekleşir. Bölünme,lalettayin

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM ORTAOKULU 2013-2014 PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ

İSTEK ÖZEL ACIBADEM ORTAOKULU 2013-2014 PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ İSTEK ÖZEL ACIBADEM ORTAOKULU 2013-2014 PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ Bireyin çocukluktan yetişkinliğe geçerken biyolojik, psikolojik ve sosyal yönden geliştiği bireyselleştiği, toplumsallaştığı

Detaylı

4. ÜNĠTE : SES. Ses, bir noktadan baģka bir noktaya doğru dalgalar halinde yayılır. Bu dalgalar titreģimler sonucunda meydana gelir.

4. ÜNĠTE : SES. Ses, bir noktadan baģka bir noktaya doğru dalgalar halinde yayılır. Bu dalgalar titreģimler sonucunda meydana gelir. 4. ÜNĠTE : SES 1 SES; madde moleküllerinin titreģimiyle oluģan bir dalga hareketidir(titreģim hareketidir). Ses; katı, sıvı veya gaz gibi maddesel bir ortamda yayılır. BoĢlukta ses yayılmaz. *Havası boģaltılmıģ

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSĐZ. Prof. Dr. Erdal ZORBA

SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSĐZ. Prof. Dr. Erdal ZORBA SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSĐZ Prof. Dr. Erdal ZORBA GEÇMĐŞTEN GÜNÜMÜZE SAĞLIK Geçmişte sağlığın tanımı; hastalıklardan uzak olma diye ifade edilirdi. 1900 lerin başında ölümlerin büyük bir kısmı bakteri ve

Detaylı

Pankreas, midenin arkasında karın içine yerleşmiş bir organdır. Gıdaların sindirim ve kullanımında büyük rol alır. Vücut için önemli hormonlar

Pankreas, midenin arkasında karın içine yerleşmiş bir organdır. Gıdaların sindirim ve kullanımında büyük rol alır. Vücut için önemli hormonlar Pankreas, midenin arkasında karın içine yerleşmiş bir organdır. Gıdaların sindirim ve kullanımında büyük rol alır. Vücut için önemli hormonlar üretir. Bunların başında insülin gelmektedir. İnsülin, pankreastan

Detaylı

NLP TANIMI Sinir Dili Programlama

NLP TANIMI Sinir Dili Programlama NLP NİN DOĞUŞU NLP 1972 de California Üniversitesi nde dilbilimci ve öğretim üyesi olan John Grinder ile aynı üniversitenin psikoloji bölümünde okuyan Richard Bandler tarafından kurulmuştur. NLP TANIMI

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ STRES

DAVRANIŞ BİLİMLERİ STRES DAVRANIŞ BİLİMLERİ STRES 1 2 Stres nedir? bireyin fizik ve sosyal çevredeki uyumsuz koşullar nedeniyle, bedensel ve psikolojik sınırlarının ötesinde harcadığı gayrettir 3 Stres nedir? EUSTRESS: Hedefler,

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER

DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Davranış Bilimleri I. Fizyobiyolojik Sistem A Biyolojik Yaklaşım II. Psikolojik Sistem B. Davranışçı Yaklaşım C. Gestalt

Detaylı

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU Güneş ışınımı değişik dalga boylarında yayılır. Yayılan bu dalga boylarının sıralı görünümü de güneş spektrumu olarak isimlendirilir. Tam olarak ifade edilecek olursa;

Detaylı

PARKİNSON HASTALIĞI. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak

PARKİNSON HASTALIĞI. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak PARKİNSON HASTALIĞI Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları TND

Detaylı

EVRENSEL BOLLUK ENERJİ GÜÇLENDİRMESİ

EVRENSEL BOLLUK ENERJİ GÜÇLENDİRMESİ EVRENSEL BOLLUK ENERJİ GÜÇLENDİRMESİ Bizler hep daha fazla para, daha fazla zenginlik, refah, sevgi v.b. çekmek için çalışıyoruz. Bunun için afirmasyonu, olumlu düşünmeyi, dua, hipnoz ve görselleştirmeyi

Detaylı

VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM

VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM ÜNİTE 1 VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ - 1 Ad :... Soyad :... Vücudumuzu ayakta tutan, hareket etmemizi sağlayan ve bazı önemli organları koruyan sert yapıya iskelet denir. İskelet

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler Vücudumuzda aynı anda birçok karmaşık olayın birbirleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleşmesi denetleyici ve düzenleyici sistemler tarafından sağlanır. Denetleyici ve

Detaylı

www.astromedya.com Örnek Tarot Okuması

www.astromedya.com Örnek Tarot Okuması Örnek Tarot Okuması Bir tarot okuması, bilinçaltına atılmış bir oltadır. Bizler yani tarot okuyucuları, sizin zihninize, bilinçaltınıza olta atarak, sebeplerini ve sonuçlarını zaten sizin biliyor olduğunuz

Detaylı

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Çocukları günlük bakımcıya veya kreşe gidecek olan vede başlamış olan ebeveynlere Århus Kommune Børn og Unge Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Tyrkisk, Türkçe 9-14 aylık çocuklar hakkında durum ve

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Serkan Ertem. www.serkanertem.com

Serkan Ertem. www.serkanertem.com Serkan Ertem www.serkanertem.com Her insanda iki dil vardır. Bu da ne demek dediğinizi duyar gibiyim. Aslında ilk bakışta kulağa biraz garip geliyor, yani sözlü iletişimi sağladığımız dilimizden başka

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzman Dr. M. Yelda TAN

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzman Dr. M. Yelda TAN DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzman Dr. M. Yelda TAN DEHB başlıca 3 alanda bozulmayı içerir: 1) Dikkat eksikliği 2) Hiperaktivite 3) Dürtüsellik Dikkat eksikliği

Detaylı

GENÇ BALETLER BÜYÜK FINALDEN BURS TEKLIFLERIYLE DÖNDÜ

GENÇ BALETLER BÜYÜK FINALDEN BURS TEKLIFLERIYLE DÖNDÜ Portal Adres GENÇ BALETLER BÜYÜK FINALDEN BURS TEKLIFLERIYLE DÖNDÜ : www.aktifmedya.com İçeriği : Gündem Tarih : 21.04.2015 : http://www.aktifmedya.com/yasam/genc-baletler-buyuk-finalden-burs-teklifleriyle-dondu-h481977.html

Detaylı

STRES NEDİR? Organizmanın fiziksel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanması ile ortaya çıkan psikolojik bir durumdur.

STRES NEDİR? Organizmanın fiziksel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanması ile ortaya çıkan psikolojik bir durumdur. STRESLE BAŞA ÇIKMA STRES NEDİR? Organizmanın fiziksel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanması ile ortaya çıkan psikolojik bir durumdur. Beni öldürmeyen, beni güçlendirir Nietzche STRESE DİRENÇ

Detaylı

Diyabet nedir? Ensülin nedir?

Diyabet nedir? Ensülin nedir? Was ist Diabetes? Was ist Insulin? (Türkisch) Diyabet nedir? Ensülin nedir? Diyabet melitusun temelleri Diyabet melitus Diyabet, kronik bir özümleme bozukluğudur. Diyabetli olmak demek, ya vücudunuzun

Detaylı

UZ. DR. GÖNÜL ERDAL DAĞISTANLI

UZ. DR. GÖNÜL ERDAL DAĞISTANLI GÜRÜLTÜ = HOŞA GİTMEYEN SES GÜRÜLTÜNÜN SÜRESİ ŞİDDETİ ZAMANI TÜRÜ GÜRÜLTÜ FİZYOLOJİK TEPKİLER RUHSAL TEPKİLER FİZYOLOJİK TEPKİLER ANĠ GÜRÜLTÜDE KAS GERĠLMELERĠ BAġ DÖNMESĠ YORGUNLUK ĠġĠTME KAYIPLARI METOBALĠZMA

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler. Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.de www.wahreliebewartet.de Avrupa ülkelerindeki gençlik denilince

Detaylı

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI Okul öncesi dönem genel anlamda tüm gelişim alanları açısından temellerin atıldığı

Detaylı

TİTREŞİM. Mekanik bir sistemdeki salınım hareketlerini tanımlayan bir terimdir.

TİTREŞİM. Mekanik bir sistemdeki salınım hareketlerini tanımlayan bir terimdir. TİTREŞİM Mekanik bir sistemdeki salınım hareketlerini tanımlayan bir terimdir. TİTREŞİMİN ÖZELLİĞİNİ 1 Frekansı ve 2 Şiddeti belirler. Titreşimin Frekansı: Birim zamandaki titreşim sayısına titreşimin

Detaylı

KARDEŞ KISKANÇLIĞI KARDEŞ KISKANÇLIĞININ NEDENLERİ

KARDEŞ KISKANÇLIĞI KARDEŞ KISKANÇLIĞININ NEDENLERİ KARDEŞ KISKANÇLIĞI Kıskançlık, sevilen birinin başkası ile paylaşılmasına katlanamamaktır. kıskançlığın içgüdüsel yani doğuştan getirdiğimiz genlerimize şifrelenmiş olduğu ileri sürülmektedir. Yaşamın

Detaylı

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir.

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere bağlaç denir. BAĞLAÇ Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir. Bağlaçlar da edatlar gibi tek başlarına anlamı olmayan sözcüklerdir. Bağlaçlar her

Detaylı

Kanser Nedir? KANSER GERÇEĞİ

Kanser Nedir? KANSER GERÇEĞİ KANSER GERÇEĞİ Her dört insandan biri yaşamının bir döneminde kansere yakalanıyor, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre bu gidişatla yalnızca 2020 yılında dünyaya 15 milyon yeni kanser vakası eklenecek.

Detaylı

İsmail Aybars Tunçdoğan tuncday@earlham.edu

İsmail Aybars Tunçdoğan tuncday@earlham.edu Konunun uzmanları, beden dilinin iletişimdeki rolünün, birçok zaman konuşmanın içeriğinin bile önüne geçtiğini iddia ediyorlar. Bir şeyi nasıl söylediğimizin, ne söylediğimizden daha önemli olabildiği

Detaylı

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I HEDEFLER İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Gelişim Psikolojisinin Alanı Gelişim Psikolojisinin Temel Kavramları Gelişimi Etkileyen Faktörler Gelişimin Temel İlkeleri Fiziksel Gelişim Alanı PSİKOLOJİ Bu

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III 1: DİYABET...1 Diabetes insipedius...2 Diabetes mellitus...2 Diyabetin Etkileri...3 Belirtiler...4 Nedenler...4 Tedavi...4 Bitkilerin Rolü...5 Tıbbi Faydaları...6 2: KARACİĞER

Detaylı

EV HEMODİYALİZ SÜRECİ

EV HEMODİYALİZ SÜRECİ EV HEMODİYALİZ SÜRECİ Latife HAYDANLI İzmir Sevgi Diyaliz Merkezi SÜREÇ 1 Hasta seçimi 2 Eğitime başlanması 3 Ev keşfi 4 Cihazların talebi 5 Tesisatın hazırlanması 6 Cihazların kurulumu 7 8 9 10 11 Su

Detaylı

3. Zihinden atamadığınız tekrarlayan, hoşa gitmeyen düşünceler. 7. Herhangi bir kimsenin düşüncelerinizi kontrol edebileceği fikri

3. Zihinden atamadığınız tekrarlayan, hoşa gitmeyen düşünceler. 7. Herhangi bir kimsenin düşüncelerinizi kontrol edebileceği fikri 1 Aşağıda zaman zaman herkeste olabilecek yakınmaların ve sorunların bir listesi vardır. Lütfen her birini dikkatle okuyunuz. Sonra bu durumun bu gün de dâhil olmak üzere son üç ay içerisinde sizi ne ölçüde

Detaylı

Kadınlar Ne İster? Erkekler Ne Verir?

Kadınlar Ne İster? Erkekler Ne Verir? Kadınlar Ne İster? Erkekler Ne Verir? BU KİTABI OKUYUN VE İLİŞKİLERİNİZDE GÜÇLÜ, BAŞARILI VE SEVGİ DOLU OLUN İşte size NLP Lideri Mustafa KILINÇ tan sayfalarını peşpeşe çevireceğiniz bir kitap daha. İster

Detaylı

Yayınevi Sertifika No: 14452. Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS

Yayınevi Sertifika No: 14452. Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS Yayınevi Sertifika No: 14452 Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS Genel Yayın Yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi Editörü: Ömer Faruk Paksu İç Düzen ve Kapak: Cemile Kocaer ISBN: 978-605-9723-51-0 1. Baskı:

Detaylı

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ Oyun bir çocuğun en önemli işidir. Çocuklar oyun ortamında kendilerini serbestçe ifade edip, yaşantılarını yansıtırlar ve dış dünyaya farketmeden hazırlık yaparlar.

Detaylı

Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. TEOG DENEME SINAVI. 8. Sınıf TEOG. Sınavına. Bizim İçin Hepiniz Özelsiniz...

Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. TEOG DENEME SINAVI. 8. Sınıf TEOG. Sınavına. Bizim İçin Hepiniz Özelsiniz... ORTAOKUL 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. TEOG DENEME SINAVI ORTAOKUL 8. Sınıf TEOG Sınavına H A ZI R LI K Bizim İçin Hepiniz Özelsiniz... R Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi I. TEOG Deneme Sınavı 8.

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

İletişimin Bileşenleri

İletişimin Bileşenleri Düşünce, bilgi ve duyguların; sözcük, yazı ve resim gibi semboller kullanarak anlaşılır hale getirilmesi, paylaşılması ve etkileşim sağlanmasıdır. İletişim Sürecinde; Dönüt (feedback) sağlanamıyorsa iletişim

Detaylı

DEMANS ya da BUNAMA olarak bilinen hastalık

DEMANS ya da BUNAMA olarak bilinen hastalık DEMANS ya da BUNAMA olarak bilinen hastalık yaşlılığın doğal bir sonucu değildir.. Demansın en sık nedeni ALZHEİMER HASTALIĞI DIR. Yaşla gelen unutkanlık ALZHEİMER HASTALIĞI nın habercisi olabilir!!! ALZHEİMER

Detaylı

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar 5.111 Ders Özeti #12 Bugün için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10), Bölüm 2.10 (3. Baskıda 2.11), Bölüm 2.11 (3. Baskıda 2.12), Bölüm 2.3 (3. Baskıda 2.1), Bölüm 2.12 (3. Baskıda 2.13). Ders #13 için okuma:

Detaylı

Sosyal Ajan. Melek mi Şeytan mı? ÖYKÜ. Marka Uzmanı GİZEM. Kokusunda Davet var ÖZKAN

Sosyal Ajan. Melek mi Şeytan mı? ÖYKÜ. Marka Uzmanı GİZEM. Kokusunda Davet var ÖZKAN Sosyal Ajan Marka Uzmanı GİZEM Melek mi Şeytan mı? ÖYKÜ Kokusunda Davet var ÖZKAN Y eni yepyeni bir dergiyle karşınızdayız. Sosyal medyada tanımanız gereken, takip etmeniz gereken kişileri mercek altına

Detaylı

ÖNSÖZ... IX 1. 10 12 13 10 14 2. 15 15 3. 20 20 24 27 28 29 30 30 33 34 36 39 40 41 42 III

ÖNSÖZ... IX 1. 10 12 13 10 14 2. 15 15 3. 20 20 24 27 28 29 30 30 33 34 36 39 40 41 42 III İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX 1. Çocuklara Zarar Veren Anne-Baba Davranışları...1 Aşırı Koruyuculuk ve Kısıtlayıcılık...2 Reddetme; Maskelenmiş Mahrumiyet...4 Aşırı Hoşgörü ve Şımartma...5 Aşırı Beklentiler...6

Detaylı

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 1 DNA (Deosiribo Nükleik Asit) Kalıtım maddesi hücre çekirdeğinde bulunur. Kalıtım maddesi iğ ipliği (Yumak) şeklinde bir görünümdedir. İğ ipliğindeki kalıtım maddesi

Detaylı

Zafer zafer benimdir diyebilenin, Başarı başaracağım diye başlayanın ve başarılı oldum diyebilenindir. Mustafa Kemal Atatürk. www.yaseminsungur.

Zafer zafer benimdir diyebilenin, Başarı başaracağım diye başlayanın ve başarılı oldum diyebilenindir. Mustafa Kemal Atatürk. www.yaseminsungur. Zafer zafer benimdir diyebilenin, Başarı başaracağım diye başlayanın ve başarılı oldum diyebilenindir. Mustafa Kemal Atatürk Gelecek ve İnsan Esnek Olmak ve Uyum Sağlamak Sosyal, Ruhsal, Bilişsel, Ekolojik,

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

ADI SOYADI : OKUL NO : SINIFI : 4/ NOTU : FEVZİ ÖZBEY İLKOKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

ADI SOYADI : OKUL NO : SINIFI : 4/ NOTU : FEVZİ ÖZBEY İLKOKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI FEVZİ ÖZBEY İLKOKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI 1. Aşağıdaki iskeletin temel bölümlerinin isimlerini yazınız. İskeletin temel bölümlerinin görevlerini belirtiniz. ( 10 puan) Bölümleri

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ. Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu

DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ. Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu DAVRANIŞ (Behavior): Organizmanın doğrudan veya dolaylı olarak gözlenebilen tüm etkinlikleridir. Duygular, tutumlar, zihinsel süreçler

Detaylı

SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI

SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI Yardım edin sinüslerim beni öldürüyor! Bunu daha önce hiç söylediniz mi?. Eğer cevabınız hayır ise siz çok şanslısınız demektir. Çünkü her yıl milyonlarca lira sinüs problemleri

Detaylı

ALTIN NEDEN ÇOK DEĞERLĐ?

ALTIN NEDEN ÇOK DEĞERLĐ? ALTIN NEDEN ÇOK DEĞERLĐ? Altın binlerce yıldır değeri yüksek olan bir metaldir. Demir gibi paslanmadığı (oksitlenmediği) ve dünyada az bulunduğu için değerlidir. Çok değerli oluşu nedeniyle de geri dönüşümü

Detaylı

RADYASYON VE RADYASYONDAN KORUNMA

RADYASYON VE RADYASYONDAN KORUNMA RADYASYON VE RADYASYONDAN KORUNMA Mehmet YÜKSEL Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı MADDENİN YAPISI (ATOM) Çekirdek Elektronlar RADYASYON NEDİR? Radyasyon; iç dönüşüm geçiren

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ CEVAP 1: (TOPLAM 9 PUAN) 1.1: Eğer terleme ve su emilimi arasındaki ilişkide ortam sıcaklığının etkisini öğrenmek istiyorsa; deneyi aynı sayıda yaprağa sahip aynı tür

Detaylı

Dr.Jale Yüksek Pehlivan Saç Dökülmesi Artık Korkulu Rüya Değil 15.02.2015. Tarih Aralığı: 15.02.2015-15.02.2015. Haber Sayısı: 45

Dr.Jale Yüksek Pehlivan Saç Dökülmesi Artık Korkulu Rüya Değil 15.02.2015. Tarih Aralığı: 15.02.2015-15.02.2015. Haber Sayısı: 45 Dr.Jale Yüksek Pehlivan Saç Dökülmesi Artık Korkulu Rüya Değil 15.02.2015 Tarih Aralığı: 15.02.2015-15.02.2015 Haber Sayısı: 45 İÇİNDEKİLER No Adı Haber Başlığı 1 15.02.2015 AJANSMANISA.COM Saç Dökülmesi

Detaylı

Otozomal Baskın Kalıtım (Autosomal Dominant Inheritance) nedir?

Otozomal Baskın Kalıtım (Autosomal Dominant Inheritance) nedir? This information (1) on Autosomal Dominant genetic disorders is in Turkish Otozomal Baskın Genetik Hastalıklar (Kadınlar İçin) (İngilizce si Autosomal Dominant Genetic Disorders) Genetik (genetic) hastalığa,

Detaylı

YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus )

YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus ) YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus ) MANTAR, VĠRÜS, KÜF VE BAKTERĠLERĠ YOK EDER, SAĞLIKLI YAġAM ALANLARI OLUġTURUR. % 100 EKOLOJĠK DEZENFEKSĠYONU SAĞLIYOR ve KÖTÜ KOKUKULARA SON VERĠYORUZ

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ BİYOLOJİ

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ BİYOLOJİ YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ BİYOLOJİ SORU 1: A türüne ait bir bitki (Yaprakları koparılmış) B türüne ait bir bitki (Yapraklı) cam fanus cam fanus su su Ortam sıcaklığı 10 C Ortam sıcaklığı 25 C Bir araştırmacı,

Detaylı

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453 ÖZEL EGE LİSESİ (ORTAOKULU) DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ KAZA VE KADER (Allah, herkesin ne yapacağını bilip yazdığına göre, insanların hayır işlemesinin bir anlamı var mı? İslam da İnsanın İradeli Fiilleri

Detaylı

Zorbalık Türleri Nelerdir?

Zorbalık Türleri Nelerdir? Zorbalık Türleri Nelerdir? Fiziksel İlişkisel Sözel Siber Siber Zorbalık elektronik iletişim araçları yoluyla tehdit etmek ve kötü sözler içeren mesajlar göndermek internet ortamında dedikodu yapmak ya

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

TEHLİKELİ YOLCULUKLAR

TEHLİKELİ YOLCULUKLAR TEHLİKELİ YOLCULUKLAR Maun masanın sahibi, ciddi bakışlarını üstümden çekmiyordu. O izin verse ben de gözümden birkaç damla yaş çıkmasına izin verecektim. Doktorumun karşısında oturmuş, son sözlerini kavramaya

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

AİLE HAYATI, PLANLAMASI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI

AİLE HAYATI, PLANLAMASI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI AİLE HAYATI, PLANLAMASI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI Aile nedir? Toplum içindeki en küçük sosyal kurumdur. Çekirdek aile Ana, baba ve çocuklardan oluşur. Geniş aile ise çeşitli akrabalardan oluşur. Aile kurumunun

Detaylı

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Hayallere inanmam, insan çok çalışırsa başarır Pelin Tüzün, Bebek te üç ay önce hizmete giren Şef makbul Ev Yemekleri nin

Detaylı

Elektrik Mühendisliğinin Temelleri-I EEM 113

Elektrik Mühendisliğinin Temelleri-I EEM 113 Elektrik Mühendisliğinin Temelleri-I EEM 113 1 1 Terim Terimler, Birimleri ve Sembolleri Formülsel Sembolü Birimi Birim Sembolü Zaman t Saniye s Alan A Metrekare m 2 Uzunluk l Metre m Kuvvet F Newton N

Detaylı