HZ. PEYGAMBERİMİZE (S ) YAPILAN SİHİR (1)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HZ. PEYGAMBERİMİZE (S ) YAPILAN SİHİR (1)"

Transkript

1 1 HZ. YUSUF UN ŞİFALİ GÖMLEĞİ VE HZ. PEYGAMBERİMİZE (S ) YAPILAN SİHİR (1) Hz. Yusuf Peygamberin yaşam tarzı ve başından geçen olaylar Kur an da Yusuf Suresinde ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Burada konuya ilişkin bazı bölümleri özet olarak sunulmaya çalışılacaktır. Yakup Peygamberin on iki erkek çocuğu olur.en küçüklerin isimleri Yusuf ve Bünyamin dır. Küçük yaşta oldukları için Yakup Peygamber farklı sevgi gösterip daha fazla onlarla ilgilenir. Diğer kardeşler bu duruma aşırı kıskançlık duyup Yusuf un babasından uzaklaşmasına ilişkin planlar kurarlar. Oyun oynamak maksadıyla kırsal bir alana götürüp su kuyusuna atarlar. Oradan geçmekte olan kervan Yusuf u kuyudan çıkarıp Mısır a götürüp satarlar. Yusuf erginlik çağına ulaşınca çekici ve yakışıklı bir delikanlı olur. Ne var ki evin kadını Yusuf tan murat alma sevdasına kapılır. Kadının baskı ve tehditleri sonucu zindana atılır. Kendisine rüya tabir etme yeteneği ilham edilir. Hapishanede iki kişinin gördükleri rüyaları tabir eder ve sonunda aynen gerçekleşmesi,bu konuda ki kariyerini yükseltir. Daha sonra Mısır kralının rüyasını tabir eder. Kral Yusuf u maliyeden sorumlu vezirliğe getirir.yedi yıl bolluk olur ve Hz. Yusuf un tavsiyesine uyularak fazla ekini başağında bırakırlar. Arkasından gelen yedi yıl da kuraklık olur. İşte bu dönemde Yakup Peygamberin oğulları Mısır a gelip ücreti mukabili zahire alırlar. Daha çok zahire alabilmek için küçük kardeşleri Bünyamin i de beraberlerinde getirirler. Ne var ki Yusuf bir plan sonucu Bünyamin i yanında alıkoyar. Kötü haber Yakup

2 2 Peygambere ulaşınca üzüntü ve ağlama sonucu gözlerine ak düşer. Bundan sonraki gelişmeyi Kur an dan takip edelim: 84. Onlardan yüz çevirdi ve, "Vah! Yûsuf'a vah!" dedi ve üzüntüden iki gözüne ak düştü. O artık acısını içinde saklıyordu. 85. Oğulları, "Allah'a yemin ederiz ki, sen hâlâ Yusuf'u anıp duruyorsun. Sonunda üzüntüden eriyip gideceksin veya helâk olacaksın" dediler. 86. Yakub, "Ben tasa ve üzüntümü ancak Allah'a arz ederim. Ben Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim" dedi. 87. "Ey oğullarım! Gidin Yûsuf'u ve kardeşini araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kâfirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez." 88. Bunun üzerine (Mısır'a dönüp) Yûsuf'un yanına girdiklerinde, "Ey güçlü vezir! Bize ve ailemize darlık ve sıkıntı dokundu. Değersiz bir sermaye ile geldik. Zahiremizi tam ölç, ayrıca bize sadaka ver. Şüphesiz Allah sadaka verenleri mükafatlandırır" dediler. 89. Yûsuf dedi ki: "Siz (henüz) cahil kimseler iken Yûsuf ve kardeşine neler yaptığınızı biliyor musunuz?" 90. Kardeşleri, "Yoksa sen, sen Yûsuf musun?" dediler. O da, "Ben Yûsuf'um, bu da kardeşim. Allah bize iyilikte bulundu. Çünkü, kim kötülükten sakınır ve sabrederse şüphesiz Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez" dedi.

3 3 91. Dediler ki: "Allah'a andolsun, gerçekten Allah seni bize üstün kıldı. Gerçekten biz suç işlemiştik." 92. Yûsuf dedi ki: "Bugün size kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O, merhametlilerin en merhametlisidir. 93. Bu gömleğimi götürün de babamın yüzüne koyun ki, gözleri açılsın ve bütün ailenizi bana getirin" dedi. 94. Kervan (Mısır'dan) ayrılınca babaları, "Bana bunak demezseniz, şüphesiz ben Yûsuf'un kokusunu alıyorum" dedi. 95. Onlar da, "Allah'a yemin ederiz ki sen hâlâ eski şaşkınlığındasın" dediler. 96. Müjdeci gelip gömleği Yakub'un yüzüne koyunca gözleri açılıverdi. Yakup, "Ben size, Allah tarafından, sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim demedim mi?" dedi. (12. Yusuf Sûr/84-96) Sûrede geçen her olayda, biz Müslümanlara verilmek istenen mesajlar vardır. Önemli olan husus, olayın akışı yönünde sadece ayetleri okuyup geçmek değil, üzerinde düşünmek ve dahası konuya ilişkin bilimsel çalışmalar yaparak Allah ın ilminin dayandığı sebep ve neticeleri ortaya çıkarmak, olmalıdır. Örneğin; - Rüyanın hayatımızdaki rolü ve gerçekleşme olasılığı, - Aşırı kıskançlığın İnsana, kardeşi dahi olsa en büyük kötülüğü yaptırabilmesi, - Allah sevgisi ve O na itaat duygusunun ön plana geçip nefsin aşırı isteğini geri çevirmesi (Hz. Yusuf un,azizin karısının cinsel isteğini kabul etmemesi), - Bozulmasını önlemek amacıyla hasat ürünlerini yedi yıl süreli başağında bekletilmesi,

4 4 - Üzüntü ve ağlama sonucu görme duyusuna ak düşen Hz. Yakup Peygamberin gözlerinin, Hz. Yusuf a ait gömleğin yüzüne konularak açılması. Bu yazıda, sonuncu konu ele alınıp irdelemeye çalışılacak. Kur anda buna ilişkin ayetleri okurken Allah ın bir mucizesidir der geçeriz. Oysa ki hayatımızda her olay bir sebebe bağlanmıştır. Hani atasözlerinde tekrar edip dururuz: Ölüm geldi cihana, baş ağrısı oldu bahane! gibi...peki, gözlerine ak düşmesi ve Hz. Yusuf a ait gömleğin yüzüne konulmasıyla tekrar görme olayının başlamasının sebebi ne olabilir? HZ.PEYGMBERİMİZE YAPILAN SİHİR Yüce Allah buyuruyor: - Onlar, o iki melekten, karı ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa büyücüler, Allah ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Onlar, kendilerine fayda vereni değil de zarar vereni öğrenirler. Sihri satın alanların (ona inanıp para verenlerin) ahiretten nasibi olmadığını çok iyi bilmektedirler. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür! Keşke bunu anlasalardı! (Bakara Sur/102). - De ki: Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve kıskandığı vakit kıskanç (haset eden) kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım. (Felâk Sur/1-5).

5 5 Sihir yapmanın günah olduğu geçmiş dinlerde olduğu gibi İslâmiyet te de yerini korumuştur. Toplum fertleri arasında düşmanlıklara yol açan, düzeni bozan ve kişisel öç alma aracı olarak kullanılan sihir yapmanın ne denli çirkin bir iş olduğu, bizzat Hz. Peygamberin(s) üzerinde denenip Müslümanlara örnek olarak gösterilmiştir: Mekkeli müşriklerle milâdi 628 yılının mart ayında Hudeybiye de yapılan barış anlaşması dönüşünde Peygamberimiz fiziksel ve ruhsal olarak rahatsızlanır. Sonradan anlaşıldığına göre hastalığının nedeni, büyülenip yok edilmekti. Arabistan daki Yahudiler arasında her nesilde büyücülüğü bilen birkaç kişi olurdu. Bunlardan birisi de Lebid adında bir Yahudi idi. Lebid, sihir yapma ilminin kendisiyle beraber ölmemesi için hayatta iken kızlarına öğretmeyi düşünüp duruyordu. Bu arada Lebid e, Hz. Peygamber (s) üzerine öldürücü bir sihir yapması karşılığı yüksek ölçüde rüşvet teklif edildi. Fırsatı kaçırmayan Lebid, Hz. Peygamberimizin saçından bir tel edindi. Bu saç teline on bir düğüm atıldı. Her düğüm atılırken kızları bazı sözcükler söylüyor ve üzerine üflüyorlardı. Bunu, üzerinde polen bulunan dişi hurma filizine bağlayıp bir kuyunun dibine attılar. Yapılan büyü ancak, düğümlerin açılmasıyla çözülebilecekti.. Peygamber(s) kısa bir süre sonra üzerinde tuhaf şeylerin olduğunu, sağlığının kötüye gittiğini hissetti Bir taraftan hafızası zayıflıyor, diğer taraftan yapmadığı şeyleri yapmış gibi hayal ediyordu. Bunun yanı sıra gittikçe zayıflıyor, yemeklere karşı ne iştahı vardı ve de yiyebilecek gücü. Böyle bir rahatsızlık karşısında, her zaman olduğu gibi, Yaratanına sığınıyor ve iyileşmesi için dua ediyordu. Bir gün rüyasında, iki kişi gelip

6 6 birisi başucunda diğeri ayak tarafında oturduklarını, birbirlerine hastalığının nedenini ve büyü yapılan düğümlü saç telinin kuyuya atıldığını, kuyunun bulunduğu yeri belirleyen konuşmalar yaptıklarını, görür. Ertesi sabah Cebrail gelir ve gördüğü rüyayı doğrular. Ayrıca büyünün çözülebilmesi için öneride bulunur. Hz. Peygamber (s), Hz. Ali yi kuyuya gönderir. Hurma dalı çıkarılır ve 11 düğümün her biri çözülürken üzerine yine 11 ayetten oluşan Felak ve Nas surelerinden birer âyet okunur. Böylece büyü çözülmüş olur. Peygamberimiz de eski sağlığına kavuşur. Daha sonra Lebid, rüşvet karşılığı sihir yaptığını itiraf etmesine rağmen Hz. Peygamber bir girişimde bulunmaz. Çünkü O, rahmet peygamberi olarak gönderilmişti.(1) Dikkat edilirse Hz. Yusuf, babasının gözleri açılması için giyilmemiş değil, bizzat kendi giydiği gömleğini gönderiyor. Mesela, yıllarca görmeyip özlemini çektiği babasına duyduğu saygıdan ötürü kullanılmamış temiz bir mendil, çorap, gömlek veya başörtüsü gönderebilirdi. Fakat, (ter gibi) vücut kokusunu taşıyan bir giysisini göndermeyi uygun görüyor. Hz. Yusuf u böyle bir tercih yapmaya iten etken ne olabilirdi? Sonra, gömleğin Hz. Yakup Peygamberin yüzüne konulmasıyla görmeye yeniden başlamasına neden olan tıbbı ve fiziksel olayın gerçek yüzü ne idi? Esasen bunlar, üzerinde durulması gereken önemli konulardır... Sihir konusuna gelince, Lebid adında bir Yahudi Hz. Peygamberimizi ortadan kaldıracak büyüsünü yaparken her hangi bir kıl değil, yine bizzat Peygamberimize ait saç kılını malzeme olarak kullanır. Neden böyle bir seçimi önemser? Her iki olayın bilimsel bir açıklanması olması gerekir.ama bugüne dek ortaya

7 7 konulmuş gerçekçi bir bilgiye ulaşamadım. Bu maksatla çeşitli kaynaklardan edindiğim benzer bilgileri yan yana getirip hazırladığım aşağıdaki yorumu sizlerle paylaşmak istedim. Umarım bilgi birikimlerinizin böylece çeşitlenmesine katkıda bulunmuş olurum. GENLERDE AÇMA / KAPAMA MEKANİZMASI İŞLEVİ Japon bilim adamı Dr. Kazuo Murakami, kurmuş olduğu Zihin- Gen İlişkileri İnceleme Enstitüsü nde (Institute for the Study Relationship), mutluluk, neşe, telkin, şükretme ve duanın yararlı genleri harekete geçirebileceğine ilişkin savını kanıtlamak maksadıyla araştırma yaptığını belirtmektedir. Dr. Kazuo Murakami diyor ki: İnsan beden ağırlığının her kilogramı başına bir trilyon hücre düşer; yani yeni doğmuş bir bebekte bile üç trilyon kadar hücre bulunur. İlginç olanı ise her hücrede aynı genlerin yer almasıdır. Her hücrenin ortasında zarla kaplı bir çekirdek bulunur; genler de bu çekirdek üzerinde yer alır. Hücre çekirdeği, içinde < deoksiribonükleik> asidi, yani DNA denen <GEN> leri barındırır. DNA iki sarmaldan oluşur ve sarmalların yüzeyinde de A, T, C ve G harfleriyle ifade edilen baz molekülleri bulunur. İşte bizim genetik şifremiz bu baz molekülleridir. Yaşam için gerekli tüm bilgiler burada saklıdır.

8 8 (Not: Bu DNA sarmalı okuyucuları bilgilendirmek maksadıyla tarafımdan. eklenmiştir.) Diğer ilginç olan nokta, tek bir gende saklı bulunan bilgi, insanda mevcut 60 trilyondan fazla hücrenin her bir geninde aynı bilgilerin kayıtlı olmasıdır. Hücre çekirdeğindeki genlerde sayısız denecek kadar bilgi depolanmıştır. Bu bilgilerin arasında genlerin nasıl çalışacağına ve çalışmayı ne zaman durduracağına dair talimat da vardır. Genetikçiler buna < AÇMA- KAPAMA MEKANİZMASI>adını vermişlerdir. Bu mekanizma sayesindedir ki, bazı genler yaşamın belli dönemleri sonunda harekete geçer. Örneğin, buluğ çağına gelmiş gençlerde görülen fiziki ve metabolizma değişikliği gibi..çocuklar bu evreye eriştiklerinde hormon üretimini yöneten ve o güne kadar uykuda olan genlerin <açma mekanizması> devreye girer. Bunun sonucunda erkek çocuklar eril, kız çocuklar da dişil özellikler kazanır. İnsanda bulunan genler < olumlu veya olumsuz( iyi huylukötü huylu) >değerlendirilmesiyle ikiye ayrılır. Yapılan araştırmalar olumlu düşünmenin iyi huylu genleri harekete geçirip <açma mekanizmasını devreye soktuğu, (kapama mekanizmasıyla da) kötü huylu genlerin faaliyetlerinin durdurulduğu gerçeğini ortaya koymuştur. Ayrıca tarafımdan ve diğer bilim adamları

9 9 tarafından yapılan araştırmalar göstermiştir ki, çevre ve diğer dış etkenler de genlerimizin işleyişini değiştirebilir. Bunun içine psikolojik etkenler de dahildir. Örneğin; yaşanan ağır bir şok etkisiyle kişinin saçlarının bir günde ağarması olayı...zor koşullar altındaki insanların < süpermen> gücü kazanabildikleri, ya da aşık olmuş tembel bir öğrencinin birden çok parlak öğrenciye dönüştüğü de bilinmektedir. Bu gizli gücü her tarafta görürüz de ne olduğunu anlayamayız. Oysa bu örnekler zihinsel gücün iş başında olduğunu gösterir. Biz ekip olarak bu konuda araştırma yaptık. İki grup deneğin önce açlık kan şekerini ölçtük; sonra da yemek yedirdik. Bir bölümüne komik film izlettik. Diğer bölümüne de konferans dinlettik. Daha sonra da tokluk kan şekeri ölçümünü yaptık. Konferansı dinleyenlerin tokluk kan şekeri oranı 123 mg/dl lik artış gösterdiği; film izleyenlerin ise 77 mg/dl.lik seviyede kaldığı görüldü. Varılan sonuç ise, kahkaha ortamının Tıp-2 diyabet hastalarında kan şekerini düşürdüğü gerçeğini ortaya koydu. Dahası, kahkaha atarak 23 tane genin harekete geçirildiğini bulduk. Böylece, olumlu duyguların genin- anahtarını çevirebildiği- gerçeğini ilk defa kanıtlamış olduk. (2) MASARU EMOTO NUN SU ANALİZİ 1943 Japonya doğumlu olan Dr. Masaru Emoto, uluslararası ilişkiler ağırlıklı olarak aldığı üniversite eğitiminden sonra ikinci bir üniversite eğitimi alarak Alternatif Tıp Doktoru olur. Su kristalleri fotoğraflarını Suyun Verdiği Mesajlar isimli iki kitabında yayınlayarak kendisini tüm dünyaya tanıtır.

10 10 Araştırmalarında düşünce ve duyguların fizik realiteyi ne ölçüde etkilediği gerçeğini ortaya koyar. Aynı yerden alınan su örneklerine yazılı ve sözlü kelimelerle veya müzikle değişik niyetler, düşünceler yüklendiği zaman suyun kendi ifadesini değiştirdiğini çektiği fotoğraflarla ispat eder. Yaptığı deneyler sonucunda çok temiz kaynaklardan gelen su örneklerinin ve kendilerine sevgi dolu sözcükler söylenen su örneklerinin aynen kar tanelerinin modeline benzeyen çok parlak, yoğun motifli, simetrik ve çok renkli desenler oluşturduklarını görür. Buna karşılık çevre kirliliğinin çok olduğu bölgelerden gelen su örnekleri veya negatif düşüncelere maruz bırakılan su örnekleri ise koyu renkli, asimetrik ve tamamlanmamış motifler oluşturduğuna tanık olur. Masaru Emoto, Vancouver seminerine katılanlara ikram edilen çeşme suyunun, duadan önce ve duadan sonraki kristal yapısını belirleyen aşağıdaki fotoğrafları sunarak savını bir kez daha yeniler.(3) Duadan önce Duadan sonra Aşağıdaki fotoğraflar ise bir göl suyundan alınan örneklerin kristalize edilmiş şeklini gösterir.

11 11 BRUCE TAİNİO NUN FREKANS İZLEME SİSTEMİ Amerikalı bilim adamı olan Bruce Tainio, 16 Mayıs 1944 yılında doğar ve 31 Aralık 2009 tarihinde kanserden vefat eder. Eastern Washington Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun olduktan sonra tarım alanında bir ıslahatçı ve mikrobiyolog olarak çalışmalarını sürdürür yılında geliştirdiği BT3 Frekans İzleme Sistemi sayesinde kariyerini yükseltir ve ismini tüm dünyaya duyurur. Bu sistem sayesinde bitki ve insanların yaydıkları frekansları ölçerek bilime yeni bir boyut kazandırır. Evrendeki tüm atomların titreşim hareketine sahip oldukları bilinmektedir. Her periyodik hareketin de Hertz cinsinden ölçülen bir "frekansı", (saniyedeki titreşim sayısı) vardır: Örneğin; 1 Hertz (Hz) = saniye başına 1 salınım ( titreşim)(ops) 1 Kilo Hertz (KHz) = saniyede 1,000 salınım (titreşim) (ops) 1 Mega Hertz (MHz)= saniyede salınım (titreşimi) (ops) ifade eder. Tainio kendi icadı olan Biyolojik Frekans Monitörü ile yaptığı klinik çalışmaları sonucu sağlıklı bir insanın ortalama frekansının

12 Hz arasında bulunduğunu keşfeder. Bu ne demektir? Beden elektriğinin meydana getirdiği manyetik salınma (titreşim), adedi saniyede Hz arasında gerçekleşir. Peki bu bulgular ne işe yarar? Eğer bir insanın ortalama frekansı 62 Hz den düşük ise kişinin bağışıklık sisteminin işlevini kaybettiği işaretini verir. Örneğin, frekansın 58 Hz seviyesine düşmesi halinde kişide soğuk algınlığı virüsü faaliyete geçer. Frekansın 20 civarına düşmesi hali ise ölüm haberini verir. Peki, mantar enfeksiyonu nedeniyle 55 Hz seviyesine gerileyen frekansı nasıl bir yöntemle 62 Hz e veya daha yukarıya çıkarabiliriz? Akla gelen ilk yanıt ilaç kullanmak suretiyle, olur. İlacın etkili olabilmesi için ne gerekir? İlacın frekansının da benzer seviyede bulunması... Ancak böylece 55 Hz deki virüse baskı ve şiddet uygulayarak frekansı yükseltebiliriz. Bu değişimin adına fizik dilinde Rezonans etme denir. Diğer bir ifadeyle, dışarıdan aynı veya benzeri frekansta gelen bir etken tarafından uyarıldığında meydana gelen şiddetli frekansa rezonans denir. Rezonans olayının gerçekleşmesi ise çekim yasası kurallarına göre oluşur. Nedir bu kural? Benzer benzeri çeker prensibi... Aşağıdaki şemada görüleceği gibi bedendeki her enerji merkezinin birer değişik frekansı vardır. Beynin frekansı Hz aralığında seyreder. Düşünmek, beyinin bir işlevi ve enerji olduğuna göre onun da çevreye yaydığı bir frekansı var, demektir.

13 13 Bir kişinin pozitif (olumlu) veya negatif (olumsuz) düşünceleri, duyguları ve inançları birer enerji niteliğinde olup fiziksel ortamda evrene yayılır ve benzer benzeri çeker prensibi çerçevesinde aynı frekansta oluşu nedeniyle tekrar kendisine geri döner.(4) Bu nedenle halk arasında İyilik düşün ki, iyilik bulasın! şeklinde öğüt verilir. JONATHAN GOLDMAN IN SES ŞİFACILIĞI Modern ses şifacılığının öncülerinden kabul edilen Jonathan Goldman, ödüller almış bir müzisyen olmanın yanında şifa ve dönüşüm yöntemi olarak sesin ruhsal taraflarını tanıtan kitap

14 14 yazarıdır. Lesley Üniversitesinde şifa için ses ve müzik dalında yüksek lisans derecesini almıştır. Hem bilimsel alanda hem de ruhsal gelenekler alanında ses ustalarıyla çalışıp tecrübesini artırmış; kurduğu ruhsal müzik içeriğinde meditasyon,gevşeme ve kendi kendine değişim için müzik üretimini sürdürmüştür. Jonathan Goldman diyor ki; Ses şifacılığının ilk sırrı, her şeyin titreşim halinde olduğudur. Bu olgu kuantum fizikçileri tarafından da ortaya atılmıştır. Bir cisimdeki titreşimler dalga boyunu oluşturulur. Bunun adına da frekans denir. Ayrıca her cismin doğal halinde ve belirli frekansta titreşim yapmasına rezonans denir. Rezonansın iki ayrı kategorisi vardır. Birincisi, <serbest rezonans>tır. Bunda, bir cisim yalnızca kendisiyle eşleşen bir frekansla temas halindeyken titreşime başlar. Buna örnek, aynı frekansa akort edilmiş diyapazon çatalının birine vurulduğunda diğerinde de hem ses ve hem de titreşimin oluşması, gösterilebilir. Rezonansın ikinci kategorisi, <zorlama rezonans>tır. Ayrı frekansta iki cisim düşünelim. Bunlardan birini, diğeri ile temasa geçirildiğinde baskı sonucu titreşimi diğerine biner ve onun titreşimini değiştirebilir. Böyle bir oluşuma < zorlama rezonans> denir. Vücudumuzun değişik organlarımızın- kemiklerimiz, dokularımız ve farklı vücut sistemlerimiz- hepsinin kendine özgü belirli yankı yapan frekansları bulunmaktadır. Bu frekanslar birlikte bir harmonik ortalama oluşturur. Böylece biz, kendi varlığını çalan olağanüstü bir orkestra gibiyiz, denebilir. İşte, zinde olup bu muhteşem gösteriyi yapıyor olduğumuz sürece denge ve

15 15 uyum sistemi kurulmuş olur. O zaman yaşam aktivesi artar hayattan zevk alırız. Vücudun belli bir kısmı rahatsız ve uyumsuz titreşim gösterdiği zaman,- yanlış harmoni ve melodi meydana gelir ki,- biz bu duruma < hastalık> diyoruz. Demek ki, vücut organlarından bazılarının titreşim frekansları düşünce hastalık denen olumsuzluk baş gösterir. Bunu nasıl giderebiliriz? Yanıtı, <ses şifacılığı> uygulamasıyla sorun çözüme ulaşır. Nasıl mı? Bedenin doğru yankılanan frekanslarını arttırarak aksayan hücrelerin enerjileri şarj edilir ve eski haline yükselmesi sağlanmış olur. Dolayısıyla hastalıktan kurtulmuş oluruz. Ses şifacılığının sırrı, < Frekans + niyet = şifa > denkleminde saklıdır. Frekans, sesin saniyelik ölçümüdür. Niyet nedir? Niyet, sesin arkasındaki enerji olduğunu söyleyebiliriz. Konuşurken çıkardığımız sese niyetimiz onun üzerine kodlanır ve sesle beraber yolculuk yapar. Dinleyen kişi bu haliyle mesajı alır. Şöyle de denebilir, niyete göre karşı tarafın algılaması farklı olur. Örneğin, kötü niyetli kişinin çıkardığı ses karşı tarafa menfi etki gösterirken; pozitif niyetli kişinin çıkardığı ses olumlu sonuç verir. (5) Goldman ın bu savını şu örnekle noktalayalım: Genç bir delikanlıyı onurlandırmak niyetiyle Haydi benim tosuncuğum, göster kendini! şeklindeki hitaptan karşı taraf rahatsızlık duymaz; üstelik hoşuna gider. Fakat ayni kişiyi aşağılamak maksadıyla Ne bakıyorsun öküz gibi; işini doğru yap! şeklindeki üslup farkı karşı tarafı üzer. Çünkü ses tonu üzerine kötü niyet yüklenmiştir. Halbuki her iki benzetme ayni cins hayvan üzerinde yapılmıştır.

16 16 Bu arada, olumlu niyet ve düşüncenin karşı tarafı ne denli etkilediğine dair bir hatırama değinmek istiyorum: Çocukluk yıllarımda olacaktı; baş ağrısı ve vücut kırgınlığı hallerinde hemen nineme koşar kendisinden okumasını isterdim. Önünde sırt üstü yatar başımı dizine koyarak içtenlikle kendimi ona teslim ederdim. Ninem de cani gönülden sessiz bir şeyler okur ve yüzüme üflerdi. Onun nefesi bir enerji misali vücuduma yayılır rahatlık hissini verirdi. Böylece kısa sürede kendimi daha sağlıklı hissetmemi sağlardı. Bu gibi olaylarda ön plana çıkan en önemli husus, alıcıverici durumdaki kişilerin inanarak olumlu düşünmeleri gerekir. Aksi halde istenilen sonuca ulaşılamaz. YORUM Yukarıda bilim adamlarının yaptıkları ilmi araştırma sonunda insanlığa kazandırdıkları bilgileri yan yana getirip Hz. Yusuf un gömleğindeki şifa ile Hz. Peygamberimize (s) reva görülen sihrin fiziksel yönünü çözmeye çalışalım: Gözlerine ak düşen Hz. Yakup Peygamberin genlerinde ne gibi değişiklik oluşmuştu? Üzüntü ve dökülen göz yaşı sonucu kötü huylu genler baskın çıkarak hastalığı beraberinde getirmişti. Peki iyi huylu genlerin baskın çıkması için ne yapılması gerekiyordu? İyi huylu genleri rezone etmek; yani benzer frekansta başka bir uyarıcı vasıtasıyla baskı ve şiddet (zorlayıcı rezonans uygulamak) gerekiyordu. İşte bu nedenle Hz. Yusuf, babasının şifa bulması için özellikle kendi giydiği gömleğini gönderiyor. Çünkü gömlek Hz. Yusuf a ait genlerin frekansını barındırmaktadır. Ayrıca Hz. Yusuf un iyi niyet ve olumlu düşüncelerine ilişkin titreşimleri de evrene yayılmıştır. Hz. Yakup Peygambere haber ulaşınca

17 17 kendisinde olumlu düşünceler oluşur.ayrıca, gerek gömleğin frekansı ve gerekse evrene yayılmış Hz. Yusuf a ait benzer frekanslar şiddet uygulayarak iyi huylu genlerin tekrar baskın çıkmasını sağlar ve görme işlemi de böylece tekrar gerçekleşir. Hz. Peygamberimize (s) yapılan sihir konusuna gelince, burada da fiziksel olay cereyan etmiştir. Lebid adındaki kişi, Peygamberimize ait edindiği saç kılının üzerine kötü düşüncelerini taşıyan nefesi ile kıldaki genlerin frekansını düşürmeyi başarır. Sonra da bunun evrene yaydığı titreşimler, benzer benzeri çeker prensibine bağlı olarak Peygamberimiz tarafından algılanır ve hastalanmasına neden olur. Tekrar sağlığına kavuşabilmesi için ortalama beden frekansının 62 Hz üzerine çıkarılması gerekir. Bu maksatla üzerine sihir yapılan saç kılı bulunarak (J.GOLDMAN ın ses şifacılığı örneğinde olduğu gibi) iyi niyet ve düşünceyle Felak ve Nas sûreleri okunup üflenerek düğümler çözülür. Böylece, frekansı düşmüş iyi huylu genler rezone edilerek baskın çıkması sağlanır ve Peygamberimiz de tekrar sağlığına kavuşur. Süleyman GÜNVER KAYNAK: 1. Hz.Muhammed in Hayatı, Sıracettin Ebubekir (Martin Lings), (Çev:Nazife Şişman) İnsan yayınları,istanbul Genetik Zekâ- Yaşamın İlâhi Sırları-Dr. Kazuo Murakami, Kozmik kitaplar İstanbul/ İnternetten alıntı:www.okyanusum.com/sumucizesi.htm 4.İnternetten alıntı:

18 5. Jonathan Goldman, Seslerin Gizli Gücü. Sınır ötesi yayınları Nisan

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Örnek alınacak en güzel insan Hz. Muhammed hayatı boyunca görüntüsüne ve hareketlerine dikkat etmiştir.

Örnek alınacak en güzel insan Hz. Muhammed hayatı boyunca görüntüsüne ve hareketlerine dikkat etmiştir. Örnek alınacak en güzel insan Hz. Muhammed hayatı boyunca görüntüsüne ve hareketlerine dikkat etmiştir. Görünümü Elbiseleri Hz. Peygamber çeşitli renk ve desenlerde elbiseler giymiştir. Ancak daha çok

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

Ünite. Dalgalar. 1. Ses Dalgaları 2. Yay Dalgaları 3. Su Dalgaları

Ünite. Dalgalar. 1. Ses Dalgaları 2. Yay Dalgaları 3. Su Dalgaları 7 Ünite Dalgalar 1. Ses Dalgaları 2. Yay Dalgaları 3. Su Dalgaları SES DALGALARI 3 Test 1 Çözümleri 3. 1. Verilen üç özellik ses dalgalarına aittir. Ay'da hava, yani maddesel bir ortam olmadığından sesi

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III Bölüm I Çocuk Edebiyatı ve Gelişimle İlgili Temel Kavramlar 15 Fiziksel (Bedensel)Gelişim 20 İlk Çocukluk Döneminde(2-6)Fiziksel Gelişim 21 6-12 Yaş Arası Fiziksel Gelişim 23 12-18

Detaylı

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Camiye Girerken Allah ın adıyla, Allah ın Resulüne salat ve selam olsun. Allah ım, hatalarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Camiden Çıkarken Allah ın adıyla, Allah

Detaylı

DERS : ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KONU : KİŞİLİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

DERS : ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KONU : KİŞİLİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER DERS : ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KONU : KİŞİLİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER A) BİYOLOJİK ETMENLER KALITIM İÇ SALGI BEZLERİ B) ÇEVRE A) BİYOLOJİK ETMENLER 1. KALITIM Anne ve babadan genler yoluyla bebeğe geçen özelliklerdir.

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Prof. Dr. Köse: Organ Bağışının Dinen Sakıncası Yoktur İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir İl Müftülüğü ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 9 Mekanik ve Elektromanyetik Dalga Hareketi TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Adem ÇALIŞKAN Mekanik dalgalar Temelde taneciklerin boyuna titreşimlerinden kaynaklanırlar. Yayılmaları için mutlaka bir ortama

Detaylı

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı,

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, MİTOZ Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten meydana gelmiştir. Hücreler büyüme ve gelişme sonucunda belli bir olgunluğa

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği BİRİ MATEMATİK Mİ DEDİ? BİZ KİMİZ? Yüce Rabbimiz dünya hayatını insanoğluna imtihan yeri kılmış, sırat-ı müstakim olarak göndermiş olduğu dinin yaşanabilmesi ve birbirlerine ulaştırılabilmesi için Müslümanları

Detaylı

Uygulama (Saat/Hafta) Tıpta Nobellik Buluşlar SEC150 1 2 0 2. Yarıyılı

Uygulama (Saat/Hafta) Tıpta Nobellik Buluşlar SEC150 1 2 0 2. Yarıyılı Dersin Adı Kodu Yarıyılı Ders (Saat/Hafta) (Saat/Hafta) Tıpta Nobellik Buluşlar SEC150 1 2 0 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Seçmeli Dersin Seviyesi Lisans Dersin Koordinatörü Prof.

Detaylı

Endometriozis. (Çikolata kisti)

Endometriozis. (Çikolata kisti) Endometriozis (Çikolata kisti) Bugün Neler Konuşacağız? Endometriozis Nedir? Belirtileri Nelerdir? Ne Sıklıkta Görülür? Hangi Sorunlara Neden Olur? Nasıl Tanı Konur? Nasıl Tedavi Edilir? Endometriozis

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

HODGKIN DIŞI LENFOMA

HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA NEDİR? Hodgkin dışı lenfoma (HDL) veya Non-Hodgkin lenfoma (NHL), vücudun savunma sistemini sağlayan lenf bezlerinden kaynaklanan kötü huylu bir hastalıktır. Lenf

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4.

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4. KUR AN VE HADİSLERE GÖRE BÜYÜK GÜNAHLAR Yüce Rabbimiz Kur an-ı Kerimde şöyle buyuruyor: + Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. CASODEX film tablet 28 tablet içeren ambalajda sunulmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. CASODEX film tablet 28 tablet içeren ambalajda sunulmaktadır. KULLANMA TALİMATI CASODEX 50 mg film tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde : 50 mg bikalutamid Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, magnezyum stearat, polividon, sodyum nişasta glikolat, metil hidroksi

Detaylı

Yarıyılı. Tasarımda İnsan Faktörü SEC154 2 2 0 2

Yarıyılı. Tasarımda İnsan Faktörü SEC154 2 2 0 2 Dersin Adı Kodu Yarıyılı Ders (Saat/Hafta) (Saat/Hafta) AKTS Tasarımda İnsan Faktörü SEC154 2 2 0 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Seçmeli Dersin Seviyesi Lisans Dersin Koordinatörü

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

Cenâb-ı Hak geçmiş ümmetleri çeşitli cezalar ile cezalandırmış,ağır imtihanlarla,ince elekten eler gibi elemiştir.

Cenâb-ı Hak geçmiş ümmetleri çeşitli cezalar ile cezalandırmış,ağır imtihanlarla,ince elekten eler gibi elemiştir. KANSER VE SEBEBLERİ Erişkin olan bir insanda takriben 50 trilyon hücre bulunmaktadır. Hayat tek bir hücre ile başlar. Büyüme tamamlanıncaya kadar milyonlarca defa bölünme gerçekleşir. Bölünme,lalettayin

Detaylı

Işığın izlediği yol : Işık bir doğru boyunca km/saniye lik bir hızla yol alır.

Işığın izlediği yol : Işık bir doğru boyunca km/saniye lik bir hızla yol alır. IŞIK VE SES Işık ve ışık kaynakları : Çevreyi görmemizi sağlayan enerji kaynağına ışık denir. Göze gelen ışık ya bir cisim tarafından oluşturuluyordur ya da bir cisim tarafından yansıtılıyordur. Göze gelen

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASIMLI ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ DERSİ 6.SINIF BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI (B.E.P)

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASIMLI ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ DERSİ 6.SINIF BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI (B.E.P) 013-01 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASIMLI ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ DERSİ 6.SINIF BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI (B.E.P) ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI: Songül DUMAN Sınıfı: 6-B Tanı: Hafif düzeyde zihinsel yetersizlik

Detaylı

Pankreas, midenin arkasında karın içine yerleşmiş bir organdır. Gıdaların sindirim ve kullanımında büyük rol alır. Vücut için önemli hormonlar

Pankreas, midenin arkasında karın içine yerleşmiş bir organdır. Gıdaların sindirim ve kullanımında büyük rol alır. Vücut için önemli hormonlar Pankreas, midenin arkasında karın içine yerleşmiş bir organdır. Gıdaların sindirim ve kullanımında büyük rol alır. Vücut için önemli hormonlar üretir. Bunların başında insülin gelmektedir. İnsülin, pankreastan

Detaylı

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar yusufisik1@hotmail.de K ur ân-ı Kerim deki dua ayetleri gibi Peygamberimizin duaları da Arapça aslından okunursa daha iyidir. Ancak, tercümeleri de dua olarak okunabilir.

Detaylı

MATEMATİĞİN GEREKLİLİĞİ

MATEMATİĞİN GEREKLİLİĞİ Dr. Serdar YILMAZ MEÜ Fizik Bölümü Ses dalgalarının özellikleri 2 MATEMATİĞİN GEREKLİLİĞİ Matematik, yaşamı anlatmakta kullanılır. Matematik yoluyla anlatma, yanlış anlama ve algılamayı engeller. Yaşamda

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Gen haritasının ne kadarı tamamlandı DNA'nın şimdiye kadar yüzde 99'u deşifre edildi.

Gen haritasının ne kadarı tamamlandı DNA'nın şimdiye kadar yüzde 99'u deşifre edildi. Bilim dünyası, yaşamı alt üst edecek yeni bir gelişmeye daha imza atarak insan DNA'sının şifresini çözmeyi başardı. Çıkarılan 'gen haritası' sayesinde kalp ve kanser hastalığı tarihe karışacak ve insan

Detaylı

Canlı vericiden yapılan böbrek nakli mi kadavra vericiden yapılan böbrek nakli mi daha başarılıdır?

Canlı vericiden yapılan böbrek nakli mi kadavra vericiden yapılan böbrek nakli mi daha başarılıdır? BÖBREK NAKLİ Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Böbrek nakli modern tıbbın en büyük başarılarından birisidir ve böbrek yetmezliği olan hastalarda tercih edilen tedavi şeklidir. Hastalar böbrek nakli olsa bile yaşamlarının

Detaylı

MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEKÜSH ŞUBESİ ÇOCUK GELİŞİMCİ DAMLA ATAMER

MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEKÜSH ŞUBESİ ÇOCUK GELİŞİMCİ DAMLA ATAMER MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEKÜSH ŞUBESİ ÇOCUK GELİŞİMCİ DAMLA ATAMER BEBEKLİK DÖNEMİNDE (0 3 YAŞ) ERKEN TANI İÇİN KRİTİK DÖNEMLER Bebeklik dönemi, gelişimin en hızlı ilerlediği dönemdir. Çevrelerine

Detaylı

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi;

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; 1) Güçlük içinde ve çok zor durumda olan insanın, 2) Savaş altındaki insanın

Detaylı

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem.

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. Onkoloji Okulu İstanbul /2014 SAĞLIK NEDİR? Sağlık insan vücudunda; Fiziksel, Ruhsal, Sosyal

Detaylı

4. ÜNĠTE : SES. Ses, bir noktadan baģka bir noktaya doğru dalgalar halinde yayılır. Bu dalgalar titreģimler sonucunda meydana gelir.

4. ÜNĠTE : SES. Ses, bir noktadan baģka bir noktaya doğru dalgalar halinde yayılır. Bu dalgalar titreģimler sonucunda meydana gelir. 4. ÜNĠTE : SES 1 SES; madde moleküllerinin titreģimiyle oluģan bir dalga hareketidir(titreģim hareketidir). Ses; katı, sıvı veya gaz gibi maddesel bir ortamda yayılır. BoĢlukta ses yayılmaz. *Havası boģaltılmıģ

Detaylı

Bilal ELÇİ tarafından düzenlenmiştir.

Bilal ELÇİ tarafından düzenlenmiştir. SES BU ÜNİTEDE BİLMENİZ GEREKENLER 1. Bir ses dalgasının belli bir frekans ve genliği olduğunu 2. Sesin titreşimler sonucu oluştuğunu 3. Ses yüksekliğinin sesin ince veya kalın olması anlamına geldiğini

Detaylı

NLP TANIMI Sinir Dili Programlama

NLP TANIMI Sinir Dili Programlama NLP NİN DOĞUŞU NLP 1972 de California Üniversitesi nde dilbilimci ve öğretim üyesi olan John Grinder ile aynı üniversitenin psikoloji bölümünde okuyan Richard Bandler tarafından kurulmuştur. NLP TANIMI

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 201 CEVAPLAR VE PARALEL OTURUM I SORULAR 201

5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 201 CEVAPLAR VE PARALEL OTURUM I SORULAR 201 4/28/11 12:14 PM Page 201 PARALEL OTURUM I SORULAR VE CEVAPLAR 5 soru-cevap:layout 1 201 5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 202 202 5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 203 IX. türkiye

Detaylı

Bedenimiz değil bilinçaltımız bizi hasta ediyor - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Bedenimiz değil bilinçaltımız bizi hasta ediyor - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Spiritüel Gelişim Danışmanı Gülnur Ünal Bedenimiz değil bilinçaltımız bizi hasta ediyor Hasatlıklarımızın kaynağının sadece beden olmadığı, duygusal çatışmaların bedenimizi hasta ettiği artık bilinen bir

Detaylı

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YOLLARI DAHA İYİ OLABİLMEK BAŞARMA DUYGUSUNU YAŞAMAK KENDİN OLABİLMEK BASKIYI TAKDİRE ÇEVİREBİLMEK KIYASLANMAYI ENGELLEMEK İÇİN

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YOLLARI DAHA İYİ OLABİLMEK BAŞARMA DUYGUSUNU YAŞAMAK KENDİN OLABİLMEK BASKIYI TAKDİRE ÇEVİREBİLMEK KIYASLANMAYI ENGELLEMEK İÇİN VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YOLLARI DAHA İYİ OLABİLMEK BAŞARMA DUYGUSUNU YAŞAMAK KENDİN OLABİLMEK BASKIYI TAKDİRE ÇEVİREBİLMEK KIYASLANMAYI ENGELLEMEK İÇİN Uyarılara kulak verin! Stephen R. Covey, Etkili İnsanların

Detaylı

SES ÇALIŞMA KÂĞIDI. Sadece cetveli aşağıya doğru cetvelin boyunu uzatmalı cetvelin boyunu kısaltmalı daha fazla çekmeli

SES ÇALIŞMA KÂĞIDI. Sadece cetveli aşağıya doğru cetvelin boyunu uzatmalı cetvelin boyunu kısaltmalı daha fazla çekmeli SES ÇALIŞMA KÂĞIDI Yukarıdaki deney düzeneğini hazırlayan Yavuz, cetvelin oluşturduğu ses dalgalarını şekildeki gibi çiziyor. Buna göre Yavuz un aşağıdaki ses dalgaları oluşturması için ne yapması gerektiğini

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER

DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Davranış Bilimleri I. Fizyobiyolojik Sistem A Biyolojik Yaklaşım II. Psikolojik Sistem B. Davranışçı Yaklaşım C. Gestalt

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSĐZ. Prof. Dr. Erdal ZORBA

SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSĐZ. Prof. Dr. Erdal ZORBA SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSĐZ Prof. Dr. Erdal ZORBA GEÇMĐŞTEN GÜNÜMÜZE SAĞLIK Geçmişte sağlığın tanımı; hastalıklardan uzak olma diye ifade edilirdi. 1900 lerin başında ölümlerin büyük bir kısmı bakteri ve

Detaylı

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU Güneş ışınımı değişik dalga boylarında yayılır. Yayılan bu dalga boylarının sıralı görünümü de güneş spektrumu olarak isimlendirilir. Tam olarak ifade edilecek olursa;

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

PARKİNSON HASTALIĞI. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak

PARKİNSON HASTALIĞI. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak PARKİNSON HASTALIĞI Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları TND

Detaylı

Çoklu Zekâ Teorisi Ek 2

Çoklu Zekâ Teorisi Ek 2 ÇOCUKLAR İÇİN ÇOKLU ZEKÂ GÖZLEM FORMU Öğrencinin Adı Soyadı: Cinsiyeti: Tarih: Sınıfı: Lütfen formda yer alan her ifadenin sizin için ne derece uygun olup olmadığını aşağıdaki beşli dereceleme ölçeği üzerinde

Detaylı

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler. Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.de www.wahreliebewartet.de Avrupa ülkelerindeki gençlik denilince

Detaylı

Soru: Tanrı tasavvuru ne demektir?

Soru: Tanrı tasavvuru ne demektir? Tanrı Tasavvuru Soru: Tanrı tasavvuru ne demektir? Peker e göre: Kişinin bebekliğinden itibaren, zeka gelişimine, edinmiş olduğu bilgi ve yaşantısına göre, Tanrı yı zihninde canlandırması, biçimlendirmesi

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar MARIA MONTESSORI Hayatın en önemli dönemi üniversite çalışmaları değil, doğumdan altı yaşa kadar olan süredir. Çünkü bu, bir çocuğun gelecekte olacağı yetişkini inşa ettiği

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ STRES

DAVRANIŞ BİLİMLERİ STRES DAVRANIŞ BİLİMLERİ STRES 1 2 Stres nedir? bireyin fizik ve sosyal çevredeki uyumsuz koşullar nedeniyle, bedensel ve psikolojik sınırlarının ötesinde harcadığı gayrettir 3 Stres nedir? EUSTRESS: Hedefler,

Detaylı

GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği fiziksel, sosyal, zihinsel, cinsel, duygusal ve ahlaki gö

GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği fiziksel, sosyal, zihinsel, cinsel, duygusal ve ahlaki gö 0-6 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ KÜÇÜK ADIMLAR ANAOKULU Mehmet Gökay İÇEL. Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER Vücudumuzda, bir dakika içerisinde, sayamayacağımız kadar çok olay gerçekleşir. Duyuları algılamak, düşünmek, yürümek, konuşmak gibi birçok olay aynı anda gerçekleşir.

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM ORTAOKULU 2013-2014 PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ

İSTEK ÖZEL ACIBADEM ORTAOKULU 2013-2014 PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ İSTEK ÖZEL ACIBADEM ORTAOKULU 2013-2014 PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ Bireyin çocukluktan yetişkinliğe geçerken biyolojik, psikolojik ve sosyal yönden geliştiği bireyselleştiği, toplumsallaştığı

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

MENSTURASYON VE HORMONLAR

MENSTURASYON VE HORMONLAR MENSTURASYON VE HORMONLAR İLK ADET KANAMASI" Çocukluk çağından ergenlik çağına geçiş döneminde, ortalama olarak 12.5 yaşında kız çocuğu ilk adet kanamasını görür. Bu "ilk kanama" henüz yumurtlama süreci

Detaylı

GENÇ BALETLER BÜYÜK FINALDEN BURS TEKLIFLERIYLE DÖNDÜ

GENÇ BALETLER BÜYÜK FINALDEN BURS TEKLIFLERIYLE DÖNDÜ Portal Adres GENÇ BALETLER BÜYÜK FINALDEN BURS TEKLIFLERIYLE DÖNDÜ : www.aktifmedya.com İçeriği : Gündem Tarih : 21.04.2015 : http://www.aktifmedya.com/yasam/genc-baletler-buyuk-finalden-burs-teklifleriyle-dondu-h481977.html

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

Medeniyet Okulları REHBERLİK SERVİSİ SUNAR..

Medeniyet Okulları REHBERLİK SERVİSİ SUNAR.. Medeniyet Okulları REHBERLİK SERVİSİ SUNAR.. ÖĞRENCİLERDE PERFORMANS, MOTİVASYON VE BAŞARI GELİŞTİRME TEKNİKLERİ Skeçler, Testler, Video çekimleri Başarıya Ulaşmak İçin HEDEF BELİRLEMEK PLAN OLUŞTURMAK

Detaylı

STRES NEDİR? Organizmanın fiziksel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanması ile ortaya çıkan psikolojik bir durumdur.

STRES NEDİR? Organizmanın fiziksel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanması ile ortaya çıkan psikolojik bir durumdur. STRESLE BAŞA ÇIKMA STRES NEDİR? Organizmanın fiziksel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanması ile ortaya çıkan psikolojik bir durumdur. Beni öldürmeyen, beni güçlendirir Nietzche STRESE DİRENÇ

Detaylı

Diyabet nedir? Ensülin nedir?

Diyabet nedir? Ensülin nedir? Was ist Diabetes? Was ist Insulin? (Türkisch) Diyabet nedir? Ensülin nedir? Diyabet melitusun temelleri Diyabet melitus Diyabet, kronik bir özümleme bozukluğudur. Diyabetli olmak demek, ya vücudunuzun

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 14. ADIM CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ ORGANİK MADDELER 8- VİTAMİNLER

ADIM ADIM YGS-LYS 14. ADIM CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ ORGANİK MADDELER 8- VİTAMİNLER ADIM ADIM YGS-LYS 14. ADIM CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ ORGANİK MADDELER 8- VİTAMİNLER 4) VİTAMİN Vücut metabolizması için gerekli olan ancak insan vücudunda üretilemeyen organik maddelerdir. Dışarıdan hazır

Detaylı

VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM

VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM ÜNİTE 1 VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ - 1 Ad :... Soyad :... Vücudumuzu ayakta tutan, hareket etmemizi sağlayan ve bazı önemli organları koruyan sert yapıya iskelet denir. İskelet

Detaylı

2- Tek yumurta ikizleri olan Ceyda ve Şeyda yı gören arkadaşları şu yorumları yapmışlardır.

2- Tek yumurta ikizleri olan Ceyda ve Şeyda yı gören arkadaşları şu yorumları yapmışlardır. 1-3- Fen Bilimleri öğretmeni Yusuf tan tahtada verilen kavramları basitlik karmaşıklık özelliklerine göre eşleştirmesini istemiştir. Yusuf aşağıdakilerden hangisini yaparsa doğru yapmış olur? A)1-a B)1-b

Detaylı

www.astromedya.com Örnek Tarot Okuması

www.astromedya.com Örnek Tarot Okuması Örnek Tarot Okuması Bir tarot okuması, bilinçaltına atılmış bir oltadır. Bizler yani tarot okuyucuları, sizin zihninize, bilinçaltınıza olta atarak, sebeplerini ve sonuçlarını zaten sizin biliyor olduğunuz

Detaylı

Beynin Temelleri BEYNİN TEMELLERİ 1: BEYNİN İÇİNDE NE VAR?

Beynin Temelleri BEYNİN TEMELLERİ 1: BEYNİN İÇİNDE NE VAR? Beynin Temelleri Kitabın geri kalanının bir anlam ifade etmesi için beyinle ve beynin nasıl işlediğiyle ilgili bazı temel bilgilere ihtiyacınız var. Böylece, ileriki sayfalarda nöron gibi bir sözcük kullandığımda

Detaylı

ARALIK 2013 SAYI 2 12/17/2013 1

ARALIK 2013 SAYI 2 12/17/2013 1 ARALIK 2013 SAYI 2 12/17/2013 1 12/17/2013 2 12/17/2013 3 KISA KISALAR 12/17/2013 4 12/17/2013 5 İLİM VE MEVLANA Bizzat kendisi büyük bir alim olan Mevlana ilmin değerine inanır. Ona göre ilim ; Hz. Süleyman'ın

Detaylı

Hani annemin en büyük yardımcısı olacaktım? Hani birlikte çok eğlenecektik? Kardeşime dokunmama bile izin vermiyor. Kucağıma almak da yasak.

Hani annemin en büyük yardımcısı olacaktım? Hani birlikte çok eğlenecektik? Kardeşime dokunmama bile izin vermiyor. Kucağıma almak da yasak. Bu ayki rehberlik bülteni konumuz Kardeş Kıskançlığı hakkındadır. Sizlere çocuğunuza bu süreçte nasıl yardımcı olabileceğiniz ile ilgili önerilerimiz olacaktır. KARDEŞ KISKANÇLIĞI Neler olduğunu hiç anlamıyorum!

Detaylı

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Çocukları günlük bakımcıya veya kreşe gidecek olan vede başlamış olan ebeveynlere Århus Kommune Børn og Unge Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Tyrkisk, Türkçe 9-14 aylık çocuklar hakkında durum ve

Detaylı

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir.

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere bağlaç denir. BAĞLAÇ Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir. Bağlaçlar da edatlar gibi tek başlarına anlamı olmayan sözcüklerdir. Bağlaçlar her

Detaylı

TİTREŞİM. Mekanik bir sistemdeki salınım hareketlerini tanımlayan bir terimdir.

TİTREŞİM. Mekanik bir sistemdeki salınım hareketlerini tanımlayan bir terimdir. TİTREŞİM Mekanik bir sistemdeki salınım hareketlerini tanımlayan bir terimdir. TİTREŞİMİN ÖZELLİĞİNİ 1 Frekansı ve 2 Şiddeti belirler. Titreşimin Frekansı: Birim zamandaki titreşim sayısına titreşimin

Detaylı

5. İnsanlarda ergenlik dönemi ile ilgili

5. İnsanlarda ergenlik dönemi ile ilgili 1. 1. Hücrenin yönetici molekülü 2. Kalıtsal bilgileri nesilden nesile aktaran yapı 3. Fosfat, şeker ve organik bazdan oluşan yapı 4. Canlının en büyük kalıtsal yapısı Yukarıdaki tanımları verilen kavramlar

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İsa nın Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İsa nın Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İsa nın Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III 1: DİYABET...1 Diabetes insipedius...2 Diabetes mellitus...2 Diyabetin Etkileri...3 Belirtiler...4 Nedenler...4 Tedavi...4 Bitkilerin Rolü...5 Tıbbi Faydaları...6 2: KARACİĞER

Detaylı

İşyeri ortamlarında, çalışanların sağlığını. ve güvenliğini korumak amacıyla yapılan bilimsel çalışmaların tümü diye tanımlanabilir.

İşyeri ortamlarında, çalışanların sağlığını. ve güvenliğini korumak amacıyla yapılan bilimsel çalışmaların tümü diye tanımlanabilir. İş Sağlığı ve Güvenliği İşyeri ortamlarında, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla yapılan bilimsel çalışmaların tümü diye tanımlanabilir. Çalışanların sağlığı ve güvenliğin bozulması

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

EVRENSEL BOLLUK ENERJİ GÜÇLENDİRMESİ

EVRENSEL BOLLUK ENERJİ GÜÇLENDİRMESİ EVRENSEL BOLLUK ENERJİ GÜÇLENDİRMESİ Bizler hep daha fazla para, daha fazla zenginlik, refah, sevgi v.b. çekmek için çalışıyoruz. Bunun için afirmasyonu, olumlu düşünmeyi, dua, hipnoz ve görselleştirmeyi

Detaylı

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I HEDEFLER İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Gelişim Psikolojisinin Alanı Gelişim Psikolojisinin Temel Kavramları Gelişimi Etkileyen Faktörler Gelişimin Temel İlkeleri Fiziksel Gelişim Alanı PSİKOLOJİ Bu

Detaylı

Birey ve Çevre (1-Genel)

Birey ve Çevre (1-Genel) Birey ve Çevre (1-Genel) Prof. Dr. Turgut Göksu PA GBF Öğretim Üyesi tgoksu@hotmail.com Turgut Göksu 1 DAVRANIŞ NEDİR? İnsanların (ve hayvanların) gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine

Detaylı

Yayınevi Sertifika No: 14452. Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS

Yayınevi Sertifika No: 14452. Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS Yayınevi Sertifika No: 14452 Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS Genel Yayın Yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi Editörü: Ömer Faruk Paksu İç Düzen ve Kapak: Cemile Kocaer ISBN: 978-605-9723-51-0 1. Baskı:

Detaylı

TPOG İSKİP Merkez Çalışma Kodu: Hasta TC Kimlik No Hasta İsim, Soyadı. Gönüllü Bilgilendirilmiş Onam Formu. Sayın Anne Babalar,

TPOG İSKİP Merkez Çalışma Kodu: Hasta TC Kimlik No Hasta İsim, Soyadı. Gönüllü Bilgilendirilmiş Onam Formu. Sayın Anne Babalar, TPOG İSKİP 2011 Gönüllü Bilgilendirilmiş Onam Formu Sayın Anne Babalar, Bu bir klinik araştırma çalışmasıdır. Klinik araştırmalar sadece bu çalışmaya katılmayı seçen hastaların dahil edildiği protokollerdir.

Detaylı

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzman Dr. M. Yelda TAN

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzman Dr. M. Yelda TAN DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzman Dr. M. Yelda TAN DEHB başlıca 3 alanda bozulmayı içerir: 1) Dikkat eksikliği 2) Hiperaktivite 3) Dürtüsellik Dikkat eksikliği

Detaylı

Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. TEOG DENEME SINAVI. 8. Sınıf TEOG. Sınavına. Bizim İçin Hepiniz Özelsiniz...

Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. TEOG DENEME SINAVI. 8. Sınıf TEOG. Sınavına. Bizim İçin Hepiniz Özelsiniz... ORTAOKUL 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. TEOG DENEME SINAVI ORTAOKUL 8. Sınıf TEOG Sınavına H A ZI R LI K Bizim İçin Hepiniz Özelsiniz... R Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi I. TEOG Deneme Sınavı 8.

Detaylı

YUSUF SÛRESİ Bismillâhirrahmânirrahîm Rahmân ve Rahîm Allah ın adıyla

YUSUF SÛRESİ Bismillâhirrahmânirrahîm Rahmân ve Rahîm Allah ın adıyla YUSUF SÛRESİ Bismillâhirrahmânirrahîm Rahmân ve Rahîm Allah ın adıyla 1. Elif, Lam, Ra. Bunlar da, her hakikati açıklayan Kur ânın âyetleridir. 2. Şüphesiz Biz onu, düşünüp manasını anlamanız için, Arapça

Detaylı

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar 5.111 Ders Özeti #12 Bugün için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10), Bölüm 2.10 (3. Baskıda 2.11), Bölüm 2.11 (3. Baskıda 2.12), Bölüm 2.3 (3. Baskıda 2.1), Bölüm 2.12 (3. Baskıda 2.13). Ders #13 için okuma:

Detaylı

DEMANS ya da BUNAMA olarak bilinen hastalık

DEMANS ya da BUNAMA olarak bilinen hastalık DEMANS ya da BUNAMA olarak bilinen hastalık yaşlılığın doğal bir sonucu değildir.. Demansın en sık nedeni ALZHEİMER HASTALIĞI DIR. Yaşla gelen unutkanlık ALZHEİMER HASTALIĞI nın habercisi olabilir!!! ALZHEİMER

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES114 2. BAHAR 3 0 0 2

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES114 2. BAHAR 3 0 0 2 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Dersin Adı Kodu Yarıyıl TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları

Detaylı

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler Vücudumuzda aynı anda birçok karmaşık olayın birbirleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleşmesi denetleyici ve düzenleyici sistemler tarafından sağlanır. Denetleyici ve

Detaylı

Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi

Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi Stres nedir? Olumsuz koşullara karşı canlıların vermiş oldukları tepkiye stres denir. Olumsuz çevre koşulları bitkilerde strese neden olur. «Biyolojik Stres»: Yetişme

Detaylı