Kapalı Alan Atmosferinin Sağlık Üzerine Etkileri: Kakosmi (Kötü Koku) Sendromu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kapalı Alan Atmosferinin Sağlık Üzerine Etkileri: Kakosmi (Kötü Koku) Sendromu"

Transkript

1 Kapalı Alan Atmosferinin Sağlık Üzerine Etkileri: Kakosmi (Kötü Koku) Sendromu O. ÖZYARAL*, Y. KESKİN** * Stars Crescent Assistance, Tıbbi Projeler Koordinatörlüğü, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, ** Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi, İSTANBUL Kakosmi sendromu, hasta bina sendromu olarak tanımladığımız oldukça karmaşık, çoğunlukla birden fazla etkene bağlı olarak ortaya çıkar. Bu sendrom kişinin soluduğu, içerisinde yaşadığı kapalı alan atmosferinden kaynaklanan birtakım kirletici faktörlere bağlı olarak oluşan bir dizi klinik tablonun sebeplerinden sadece birisi olarak gösterilmektedir. Ortaya çıkan problem ya da problemler dizisi bazen akut bir hastalık tablosu sergilemekte, bazen de süreğenleşerek yıllarca devam etmektedir. Ancak problemi yaşayan kişi ya da kişiler yaşam alanlarını değiştirdiğinde ya da etken tamamen ortamdan kaldırıldığında hastalıkta kendiliğinden iyileşme izlenebilmektedir. İstenilmeyen, reddedilen kötü koku olarak tanımlanan kakosmi sendromunun belirtileri süreğen baş ağrısı, kısmi migren, mide bulantısı, kusma, isteksizlik, devamlı yorgunluk hali ile karakterizedir. Bu sayılan klinik tabloların yanı sıra etkenle temas sonucu yüzde-gözde kaşıntı, burunda-gözde akıntı, ciltte kızarıklıklar şeklinde tipik temas dermatiti olgularına da rastlanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Kakosmi sendromu, Hasta bina sendromu. Effects of Indoor Atmosphere on Health: Cacosmia Syndrome Cacosmia syndrome is a complex status caused by numerous agents and considered inside the sick building syndrome. The syndrome is related to the indoor air spoiled by some pollution agents and is a clinical state. The caused conditions might be seen as acute or chronic illnesses that may last years long. If the people change their living environment spontaneous healting may be observed. In cacosmia syndrome rejected bad odors are causing headache, partial migraine, nausea, vomiting, unwillingness and chronic fatigue. Additionally face or eye pruritus, excessive nose or eye secretion, skin rash or similar contact dermatitis symptoms may be found. Anahtar Kelimeler: Cacosmia syndrome, Sick building syndrome. Yazışma Adresi: Dr. O. ÖZYARAL Stars Crescent Assistance, Tıbbi Projeler Koordinatörlüğü, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, J Blok, Kurtköy, İSTANBUL e-posta: - 86

2 GİRİŞ Kötü Koku Nedir? Kakosmi Sendromu Nasıl Ortaya Çıkar? Hayatımızın çok önemli bir bölümü, kapalı alanlarda yani bina içlerinde geçmektedir. Çalışılan ve/veya yaşanılan bu binalar ortam şartlarına bağlı olarak birtakım kirletici maddeler tarafından sarılarak diğer bir tanımlamayla istila edilerek hastalanmaktadır. Bir binanın sağlık zararlısı kirletici faktörler tarafından yaşamsal sorunlar çıkarması durumuna hasta bina tanımlaması yapılmaktadır. Hastalanmış bir binaya ait iç ortam atmosferinin maruziyetine kalmaktan ötürü yani diğer bir deyişle herhangi bir nedenden dolayı böyle bir ortamda bulunulduğu için kişi/kişiler de ortaya çıkmış bulunan bu olumsuz şartlardan/durumdan etkilenmekte, hastalanmaktadır. Kişilerin içerisinde bulundukları, yaşadıkları ve/veya çalışarak günün ya da haftanın belli bir saat/zaman dilimini geçirdikleri ve hasta olduğu saptanmış ortamdan kaynaklanan bu tip bir olguya da hasta bina sendromu (HBS) denilmektedir. Hastalanan bina eğer bir hastane binasının kendisi olursa ve gerek medikal ve paramedikal çalışanların ve/veya tedavi almak amacıyla bir süre yatarak hizmet alan hastaların da bu durumdan ötürü sağlıkları bozulursa bu olgu hasta hastane sendromu (HHS) olarak değerlendirilmektedir. Kapalı ortam atmosferinde bulunan, binayı saran ve insan sağlığını tehdit eden, risk oluşturan kirletici faktör bir uçucu kimyasal ise HBS içerisinde yer alan bu yeni olgu için kapalı ortam uçucu organik bileşikler sendromu (KOUOBS) denilmektedir. Çalışma ya da yaşam şartlarına bağlı olarak kapalı ortam atmosferinde bulunan uçucu organik kimyasal bileşikler birden fazla olabilmektedir. Bina içi havasını soludukları için ortamda bulunan kişi/kişiler de bu kimyasalların maruziyeti altında kalabilmektedir. Böyle bir durumda ortaya sağlık bozan bazı semptom ya da semptomların çıkması söz konusu olmaktadır. Kaynağı ne tip bir bina olursa olsun ortaya çıkan olgu artık HBS dir. Ancak hastane ortamında kullanılan kimyasallar bu durumu belirleyebilmektedir. Temeli hastane binasına dayanan olgular için öncelikli olarak HHS tanımlaması yapıldıktan sonra, izlenen bu klinik tablolar için artık çoklu kimyasal hassasiyeti denilmektedir. Eğer çalışan kişi radyoloji bölümlerinde yer alan fotoğraf banyo odası gibi kapalı ve karanlık bir odadaki buharlaşan bir ya da daha fazla kimyasaldan etkilenmekteyse ortaya çıkan klinik tablo için karanlık oda hastalığı denilmektedir. Ortam havasındaki reddedilen kokunun koklanması sonucu oluşan klinik tablolara kakosmi sendromu tanımlaması yapılmaktadır. Yaşam alanlarında kirletici faktör olarak gösterilen ve ortamda istenilmeyen/reddedilen sağlık zararlısı olarak tanımlanan kokular salan başta amonyak, benzen, biyosit, boya, çözücü kimyasal madde, deterjan tozu, etanol (etil alkol), formaldehid, fotokimyasal duman, hidrokarbonlar, HCl, karbondioksit, karbonmonoksit, metanol (metil alkol), mikroorganizmalara ait mikrobiyal uçucu organik bileşikler (MUOB), motor egzozu, nitrojen oksit, ozon, PCBs (poliklorinat bifeniller), pestisit, radon, sterilizasyon yapıcı gazlar, sülfür oksit, tütün dumanı, uçucu organik bileşikler (aldehid, alken, alkan, aromatik hidrokarbon, benzen, esterler, ketonlar, toluen vb. ile bunların türevleri) ve vinil klorür gibi uçucu özellikteki kimyasallar kakosmi sendromunun tetikleyicisi olarak gösterilmektedir. Koku Stimülasyonu Koku uyarısının oluşması için ortam havası çok önemlidir. Kokunun oluşmasındaki ilk kural ortam havasının olfaktör bölgeye ulaşması gerekliliğidir. Burun çekme ile hava akımı hızlanır ve hava olfaktör alana yönlendirilir. Burun çekme istemli veya havadaki koku uyaranına otomatik bir yanıt olabilir. Koku reseptörleri stimülasyonun ilk saniyelerinde veya hemen sonra yaklaşık olarak %50 adaptasyon gösterir. Adaptasyondan dolayı hoş olmayan bir kokuya sürekli maruz kalırsak bir süre sonra o koku fark edilemez olmaktadır. Ancak temiz havayla kısa bir karşılaşma sonrası tekrar algılanmayan bu kötü kokuyu almaya/hissetmeye başlarız. Bir maddenin koku stimülasyonu yapabilmesi için bazı özelliklere sahip olması gereklidir. Bunlar; Uçucu bir niteliğe sahip olması, Solunan havasındaki konsantrasyonu, Olfaktör bölgeye ulaşan hava miktarı, Lipid ve suda eriyebilir olması, 87

3 Olfaktör bölgenin durumu, Olfaktif yolların bütünlüğü, Olfaktif kortikal yolların bütünlüğü, şeklinde özetleyebiliriz. Olfaktör hücreler hangi molekülle stimüle edilirse edilsin önemli olan nokta bu moleküllerin havayı yukarı çektiğimizde stimüle olabilmesi gerekmektedir. Bu nedenle koku algısı nefes alma sırasında ve sikluslar şeklinde ortaya çıkmaktadır. Koku şiddeti çekilen hava miktarı ile orantılı bulunmaktadır. Temel koku duyuları tat ve görme duyularında olduğu gibi net olarak ayrılan duyulara indirgenemediğinden sınıflandırılmasını yapmak oldukça zor olmaktadır. Ancak algılanan kokular için yapılan birkaç sınıflandırma vardır. Buna göre yedi temel koku tipi; 1- Kafur, 2- Misk, 3- Çiçek, 4- Naneli, 5- Eterli, 6- Keskin- Acı, 7- Çürük kokusu olarak belirtilmiştir. Son yıllarda yapılan çalışmalar 50 kadar ilkel koku duygusunun olabileceğini ortaya koymaktadır. Olfaktör Keskinlik İnsanda Bireyler Arası Farklılık Gösterir Belirgin bir anomali sergilemeksizin, koku duyarlılığı, kişiden kişiye bin kata kadar değişebilen farklılık gösterir. En çok görülen anomali, belirli bir kokuya karşı duyarsızlıkla giden ve insanlarda, %1-20 sıklıkta görülebilen özgül anosmidir. Örneğin; insanların %12 si misk kokusunu alamaz. Bu olay özgül koku reseptörlerinin bulunmaması ile açıklanır. Daha ender anomaliler olan genel anosmi ve hiposmi, solunum yolu infeksiyonları nedeniyle oluşur ve sıklıkla geçicidir. Kronik anosmi veya hiposmi, olfaktör epiteli etkileyen infeksiyonlar, olfaktör sinir harabiyetine ve skar doku oluşmasına yol açan kafa travmaları veya Parkinson hastalığı gibi özgül durumlarda ortaya çıkabilir. Kakosmi denen hoş olmayan koku halüsinasyonları da epileptik nöbetler sonucu gelişebilir. Diş apsesi ve kronik sinüzit gibi olgularda da kakosmi sendromu görülebilmektedir. KAKOSMİ SENDROMUNU HAZIRLAYAN FAKTÖRLER İyi bir havalandırma almayan binalarda iç ortam atmosferinin kalitesinde düşüş olduğu görülür. Amacına uygun inşa edilmeyen ya da kullanılmayan binalarda sorunlar hızla artmaktadır. Bu tip binalar yapım amacına uygun kullanılan binalara göre çok daha hızlı yıpranmakta, iç ve dış etmenlerden etkilenmekte ve hastalanabilmektedir. Örneğin; apartman olarak inşa edilmiş bir binanın dershane ya da kumaş toptancıları ile manifaturacılar için depo olarak kullanılması sonucu binada kapasiteyi aşan kişi yoğunluğu, sigara kullanımı gibi faktörlere dayalı oksijen tüketimi ve yetersizliği ya da tekstil malzemesine ait tipik boya, apre vs. gibi kimyasal kokuların yayılımı ve bağlı olarak herhangi bir havalandırma sisteminin bulunmayışı ya da yetersizliği sonucu bina hastalanacaktır. Ayrıca, dış etkenlere karşı koruyucu amaçlı kullanılan yalıtım malzemelerin seçimi ve uygulaması konusunda mutlak uzmanından danışmanlık hizmeti alınmalıdır. Güney Amerika da bir binanın dış çatı kaplamasına koruyucu amaçlı dökülen ziftin erimesi ve ağır kimyasal malzemenin/yapının binaya geçmesi/emilimi ile, kokunun sinmesi sonucu binada meskun olan/bulunan sağlıklı kişilerde şiddetli baş ağrıları, mide bulantıları ile ortaya çıkan semptomlar sonucu ortaya önceleri pek fazla anlam verilemeyen anlaşılamaz bir sorun çıkmıştır. Daha sonra yapılan bir dizi sorgulama ve yerinde inceleme sonucu problemin kaynağının binanın kendisine bağlı olarak, bu kötü kokunun da rahatsızlıklarının nedeni olduğu bulunmuştur. Devamlı ya da belirli aralıklarla kullanılan binaların kapalı alan atmosferi olarak tanımladığımız iç ortam havası çok değişken ve birbirinden çapraz etkilenen ya da bağımsız birtakım faktörler tarafından kirlenebilmektedir. Bu atmosfer kirleticileri dış ortam atmosferinden kaynaklanabildiği gibi doğrudan binanın kendisinden de meydana gelebilir. Yaşam alanları dolayısıyla iç ortam atmosferi kirleticileri olarak uçucu organik bileşikler (UOB), gazlar, is, kir, toz, değişik tipte mikroorganizmalar, toz akarları ile asbest, cam elyafı gibi maddelerin partikülleri/tozları gösterilmektedir. Çalışılan ofis ortamında bulunan alet, cihaz vb. teçhizatın miktarı/yoğunluğu ve çeşitliliğine bağlı olarak atmosfere saldıkları ısı ve koku kapalı ortam atmosferinde istenilmeyen bir yoğunluk yaratır. Bu da ciddi bir kirlilik demektir. Yapılan çalışmalar ortam atmosferine ait solunan havada bulunan kirleticilerin birlikteliğinin semptom ya da semptomlar karışımı 88

4 üzerinde etkili olduğunu vurgulamaktadır. UOB, radyoaktif elementler, uçucu gazlar ve asıl her yerde ve her zaman bulunabilen formaldehid solunan havanın kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bunun dışında diğer bazı malzemeler, örneğin; karbon içeren kopya kağıdı ile devamlı olarak bir ortamda gerçekleşmekte olan fotokopi çekim alanı ya da video merkezinde bulunma gibi aktivitelere maruz kalmanın ortaya çıkan semptomlarla bağlantısı bulunmaktadır. Çünkü bu tip ortamlarda ciddi anlamda yoğun kimyasal koku atmosferi sarmıştır, hatta ortama kalıcı bir şekilde sinmiştir demek daha doğru olmaktadır. Ayrıca, bilindiği gibi iç ortam atmosferi ya da kapalı alan havasında belli oranda ve çeşitli tipte mikroorganizmalar bulunmaktadır. Bu mikroorganizmalar metabolik faaliyetleri sonucu ortama çeşitli tipte değişik aromatik ya da hiç hoş olmayan birtakım kokular salmaktadır. Bazı küfler mikotoksinlerden ayrı olarak birtakım UOB sentezler. UOB nin kendilerine özgü kokuları var. Ortama yayılan bu koku solunan havanın kalitesini etkilemekte, düşürmektedir. Rutubet kokusu ise karışan bu UOB ye ait koku daha önceden bahsi edilmiş olan kötü koku sendromu olarak tanımlanan kakosmi sendromunun etkenleri arasında sayılmaktadır. Zaten bilinen bütün küflerin hepsi insanda solunum sistemi için allerjik etkilidir. Kakosmi Sendromunu İndükleyen ve HBS ye Neden Olan Etkenler a. Hava kaynaklı kirleticiler, b. Havalandırma-iklimleyici sistemler; Hava giriş kanalları, hava karışım odaları, filtrelerdeki birikinti ve biyolojik kontaminasyon, Dağıtım ve hava döngüsü ile dışarıdan gelen ya da iç ortamda oluşan egzoz. c. Solunan havanın özellikle binaya ait kapalı ortam atmosferinin kalitesi. Birçok malzemenin kendisine ait özel bir kokusu vardır. Ancak fazla miktarda yeni üretilmiş henüz üzerinde kendine has boya, kimyasal malzeme ya da ürüne ait kokuya haiz malzemenin bir depoya yığılması ya da bir bina içerisinde kullanılması sorun yaratabilir. Örneğin; bir odanın/ofisin yerlerinin duvardan duvara halı kaplanması sonucu oldukça uzun bir süre bina içerisinde hissedilebilir yoğun bir kimyasal koku ortama yayılmaya devam etmektedir. Duvarları bir çeşit tekstil malzemesi ile kaplanan bir evde yaşayan aile fertleri soludukları ortama yayılan kimyasal madde kokusundan ötürü rahatsızlanmışlardır. MİKROBİYAL UÇUCU ORGANİK BİRLEŞİKLERE (MUOB) BAĞLI OLUŞAN KAKOSMİ SENDROMU İç ortam havasındaki hava döngüsü ile birlikte temiz hava değişimi sağlanamadığı takdirde yoğun ve istenmeyen ağır bir koku oluşur. Kakosmi sendromu iç ya da dış ortam atmosferinde yoğun bir şekilde bulunan MUOB lere dayalı olarak da ortaya çıkabilmektedir. Mikroorganizmaların bir kısmı kendilerine özgü bir kokuya sahiptir. Bu bazen mayaların oluşturduğu tarzda aromatik hoş bir koku olabildiği gibi, bazen keskin sirkemsi yoğun bir koku da olabilir. İstenilmeyen kötü koku sendromu olarak tanımlanan kakosmi (cacosmia) sendromu HBS nin bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Küfler oluşturdukları MUOB ler sayesinde iç ortam atmosferinde rutubet ile karşılaşarak yoğun ve oldukça rahatsız edici bir kokuya sebebiyet verir. HBS ve/veya kakosmi sendromunun sebepleyici etkenleri arasında küfler ilk sırayı işgal etmemelerine rağmen oldukça önemli birtakım alışılmamış, şaşırtıcı, şok edici olgularla karşımıza çıkmaktadırlar. Ortaya çıkan sorunun çözümü ve bağlı olarak tedavisi güç olgulara sebebiyet verirler. Bilindiği gibi küflerin kendilerine has özel kokuları vardır ve hatta bu özellikleri ayırıcı tanıda kısmen de olsa yardımcı olabilmektedir. Bu koku yelpazesi çok değişkendir. Kimi küfün yoğun bir toprak kokusu vardır. Bazılarının da Penicillium expansum ya da P. citrinum da olduğu gibi meyvemsi hoş bir aromatik kokusu vardır. Bu kokulara niteliğini veren küfün, mayanın ya da bakterinin kendi oluşturduğu bir ya da daha fazla uçucu organik yapıdaki metabolitleri olmaktadır. MUOB adı altında toplanan bu koku verici uçucu organik yapılar kapalı bir ortam atmosferinde yoğunluk kazanır. Her ne olursa olsun bu istenilmeyen, hissedilebilir kokunun solunması kişi ya da kişiler üzerinde olumsuz birtakım etkiler yaratmaktadır. Binanın fiziksel şartlarının düzensizliğine bağlı olarak fırsat yakalayan küfler rahatlıkla 89

5 loş, genelde hava döngüsü az ve rutubetli alanları basarak yoğun bir kirlilik yaratabilmektedir. Binayı ya da binanın bir bölümünü işgal eden küflerin binayı hastalandırmasına bağlı olarak ortaya HBS olguları çıkması olasılığı her zaman bulunmaktadır. Burada izlenen etmen olan küfün kendisinin solunmasına bağlı birtakım allerjik ve sağlık bozan semptomlardır. Hastalık bu şekilde ortaya çıkabildiği gibi küf salgıladığı kokuya bağlı olarak diğer bazı birtakım sağlık sorunları da meydana gelebilmektedir. Bu durum artık HBS ye bağlı bir kakosmi sendromu olgusuna dönüşmektedir Çoğunlukla bu istenilmeyen koku hissedilmesine rağmen ortamda gözle görünür bir küf istilası olmayabilir. Özellikle küflere ait bu MUOB ler binaların yapı karkasında ya da duvar içerisindeki boşluklarda gizlenir. Rahatlıkla geçirgenlik gösteren bütün malzemelere, mobilyalara nüfuz eder, yerleşir ve oradan atmosfere yayılmaya devam ederler. Bu MUOB nin iç ortam/bina içi atmosferinde bulunması solunan havanın kalitesini düşünmekte, zayıflatmaktadır. Yapılan hayvan deneyi çalışmaları ortam havasında bulunan MUOB lerin insan için tahriş edici bazı etkilere sahip olduklarını göstermiştir. Bunlar kusma, mide bulantısı, ciltte kaşıntı, gözde sulanma, burunda akıntı gibi farklı şekillerde görülebilir. Sonuçta iyi kontrol edilemeyen, rutin temizlik işleri bir sistem dahilinde yapılmayan binalar ve binaların içerisindeki malzemeler mikroorganizmalar tarafından önce işgal edilmekte, daha sonra burada kolonize olmakta ve derhal çoğalmaktadır. Sonuç olarak hem binanın kendisi hem de içerisindeki malzemeler kullanılmaz hale gelip mahvolmaktadır. Bilindiği üzere bu şekilde mikroorganizmalar tarafından işgal edilen bir bina için hasta bina tanımlaması yapılmaktadır. Böyle bir binada yaşam ise genellikle bina sakinlerinde oldukça endişe verici birtakım semptomlara ve bağlı olarak HBS ye neden olmaktadır. Fırsatçı patojen davranan küfler, yaşam alanında/soluduğumuz havanın 1 m 3 ünde 10 6 oranına ulaştıklarında, belli bir süre sonra kişiler hassaslaşmakta ve çeşitli tip klinik tabloların ortaya çıkmasına neden olmaktadırlar. Küflerin bir kısmı mikotoksin ve UOB gibi birtakım kimyasal yapılar oluşturmaktadır. Mikotoksinlerin dışında oluşturulan bu toksik yapıdaki sekonder metabolitler olan UOB ler arasında en önemlileri 3-metil-1-butanol, 2- hekzanon, 2-heptanon, 3-metilfuran ve 1-akten-3-ol insan ve hayvanda ciddi birtakım toksik etkiler göstermektedir. DÜNYADA KAKOSMİ SENDROMUNA BAĞLI HBS OLGUSUNA YÖNELİK ÇALIŞMALAR Karren ve arkadaşları (1992) ile Otto ve arkadaşları (1992) ve Pitten (2000) çeşitli UOB lerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini gösteren çalışmalar yapmışlardır. Curran (1996) da gluteraldehidin, Weislander ve arkadaşları (1997) formaldehidin çalışanlar üzerinde yarattığı olumsuzluklar ile Wolkoff ve arkadaşları (1998) temizlik yaparken risk almayalım konusundaki çalışmaları kişilerin çalışma ortamında kullandıkları kimyasallara ait kokudan nasıl etkilenebildikleri ve ayrıca fiziksel ve kimyasal bir etkilenmeden nasıl kendilerini koruyabilecekleri anlatılmıştır. Ayrıca Montgomeri ve Reasor (1994) ile Csef (1998) kapalı alan atmosferinde birden fazla uçucu organik kimyasal dumanın bulunmasının insan sağlığını tehdit ettiğini, çoklu kimyasal hassasiyeti ile HBS nin tetikleyicisi bir faktör olduğunu yaptıkları çalışmalarda göstermişlerdir. Todako ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada insan diseksiyonuna katılan kursiyerlerin formaldehid buharlarından etkilenmesi ile ilgili bir kakosmi sendromuna rastladıklarını bildirmişlerdir. Bu olgunun tipik sebebi olarak kapalı ortam atmosferine ve özellikle kurşun yapıldığı bölüme uçucu bir kimyasal olan formaldehide ait kokunun yerleştiği/sindiğinin gösterilmesi olmuştur. Woshler (1990) ile Wessen ve Schoeps (1996) çalışmalarında UOB nin HBS nedeni bir faktör olduğunu bildirmişlerdir. Weiss (1998) de yayınladığı makalesinde kapalı ortam atmosferinde bulunan ve solunan havadaki UOB lerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinden özellikle de nörotoksisitesinden bahsetmiştir. Montz (1993) ve Brownson (1990) yazdıkları makalelerinde hastane binasına ait iç ortam havasının ortamda bulunan ve havayı soluyan kişilerde meydana getirebileceği olası sorunlar ile hastane havasının kalitesi konularında detaylı bilgiler vermiştir. Magnavita nın 2001 yılında yayımladığı Sağlık çalışanlarında kakosmi başlıklı sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan kişilerin iş riskleri ve çalışma alanları ile kendi sağlıklarını kontrol al- 90

6 tına almaları konusundaki makalesi oldukça önemli ve dikkate alınması gereken bilgiler içermektedir. Minzou ve arkadaşları (2001) kapalı ortam atmosferindeki tütün dumanının yarattığı sorunları dile getirmiş ve konuya yönelik risk faktöründen uzak kalmanın yollarını bildirmişlerdir. Sugara ve arkadaşları (2004) evlerde kullanılmakta olan ve içeriğinde aldehid ya da keton türevleri bulunduran temizlik malzemelerinin kişilerin sağlığını tehdit ettiğini bildirmişlerdir. Bütün bu bilgiler ışığında hastanelerde temizlik ve dezenfeksiyon süreçleri için kullanılacak ve uygulanacak bu tip malzemeler hakkında uygulayıcı ve uygulatıcı personelin hizmet içi eğitim almaları ve eğitimin sürekliği ile kontrollerinin gerekliliği doğmaktadır. İtalya da 2001 yılında gıda depolarında çalışan 151 sağlıklı genç işçi üzerinde yapılan çalışmada ortam havasının yarattığı hoşnutsuzluktan hareketle depolanan malzemelerin nitelikleri incelenmiştir. Sonuç olarak depolanan malların %46 sının ortam atmosferine saldıkları kokunun kişileri hastalandırabilecek nitelikte kimyasal yapılar içerdiği gözlenmiştir. Bu kimyasallara ait koku karışımının baş ağrısı, gözde kaşıntı, burunda irritasyon, boğazda kuruma hissi, öksürük, mide bulantısı gibi şikayetlerin nedeni olduğu saptanmıştır. Polonya da bir şekerleme fabrikasında çalışanların devamlı olarak şeker, şeker yanığı, karamel, kimyasal gıda boyası vb. maddelerin ortama yaydığı bir takım uçucu kimyasal yapılara ait dumanı koklamaları ve/veya tatmaları sonucu kakosmi sendromuna bağlı HBS meydana gelmiştir. Literatür bu ve benzeri değişik birtakım olgulara sahiptir. Ayrıca, hastanelerdeki ilaç, kimyasal madde ya da çeşitli temizlik ürünleri ile gıda depolarında çalışanların da bir şekilde kontrolsüz ve usulsüz uygulamalar sonucu tehdit altındaki risk grubunu oluşturabilecekleri asla unutulmamalıdır. Organik uçucular ve birtakım çözeltilerle temas halinde olanlarda santral sinir sistemi üzerinde ciddi tahribatın olduğu bilinmektedir. Ortaya beklenmeyen bazı problemlerin, halüsinasyonlar halinde psikiyatrik semptomların çıktığı bilinerek hareket edilmeli ve önlemler alınmalıdır. Bir diğer risk grubunu arşiv, müze, kütüphane çalışanı gibi oldukça değişik bir grup oluşturmaktadır. Bu grup çalışan gün boyu ve çok uzun sürelerle eski birtakım kağıt, kitap vb. malzeme, onların üzerinde biriken toz ve ortam nemi ile karışık bir küf kokusu ile temas halindedir. Bu konuda Riggi ve arkadaşları (2002) İtalya da Modena da kütüphane binasında yaptıkları çalışmada çalışanların aldıkları riskleri ve HBS açısından çalışma ortamının niteliğini açıklamışlardır. Bu karmaşık kokunun solunması bu tip ortamlarda çalışanları rahatsızlandırmaktadır. Bu tip iş yerleri/çalışma sahaları, binanın da kendisi hastalandığından ötürü, ortaya çıkan olgular artık HBS olarak değerlendirilmektedir. TAZE HAVANIN ÖNEMİ Bir kapalı bina içi atmosferine ait solunan havanın kalitesini, birden fazla ve çok değişik tipte kirletici düşürmekte, bozabilmektedir. Durağan havanın bu kirleticileri biriktirdiği ve ortam atmosferini yoğunlaştırdığı bir gerçektir. Bu nedenle temiz hava döngüsü önem kazanmaktadır. Önerilen standartları, sebepleriyle birlikte açıklamak gerekmektedir. Çeşitli kaynaklara göre açıklanan bilgiler yeterince ve belirli bir düzen içerisinde sağlanamadığında, ortamda bulunan kişi/kişiler doğrudan risk altında kalabilmektedir. Apte ve arkadaşları (2000) kapalı ortam atmosferi solunan havanın kalitesinin ortamda bulunan CO 2 miktarı ile ilintili olduğu ve saptanan CO 2 miktarı arttıkça HBS nin tetiklendiğini bildirmiştir. Ayrıca, Engwall ve arkadaşlarının (1999) bildirdiği üzere iç ortam havasındaki rutubet kokusu astım nedeni olarak gösterilmektedir. Bu ve benzeri nedenlerle belli sürelerle istenilen/gereksinilen oranda temiz hava sağlıklı yaşam için gereklidir. Hastane ortamında bu tip risk faktörlerinin ortadan kaldırılması ve sağlıklı bir çalışma ve hizmet alanı yaratılabilmesi hastane infeksiyon kontrol komiteleri (HİKK) nin sorumluluğundadır. Bu nedenle HİKK ların konu ile ilgili yaptırım kararları almaları ve önerilen uygulamaları kontrol altında tutmaları gerekmektedir. Taze Havanın Kalitesi Sağlıklı bir ortam için solunan havanın kalitesini arttırabilmek amacıyla ihtiyaç duyulan temiz/taze hava sigara içilmeyen normal bir kapalı ortam için en az 8 litre/saniye/kişi sigara içilen bir kapalı ortam için 16 litre/saniye/kişi, çok yoğun sigara içilen kapalı ortam için 25 litre/saniye/kişi olarak bildirilmiştir. Kapalı bir ortam atmosferinin saatte dört-altı kez taze hava değişimi gereksinimi bulunmak- 91

7 tadır. Büyük binalarda toplu çalışılan ofis alanlarının bulunduğu ortamlarda genellikle sigara içenler için özel oda ya da bölümler ayrılarak binaların ve kişilerin sağlığı aynı anda korunmaya çalışılmaktadır. Özellikle hastane gibi herhangi bir sağlık kurum ya da kuruluşundan hizmet almak üzere gelen yoğun hasta kitlelerin bulunduğu binalarda bina içerisinde sigara içilmesine kesinlikle müsaade edilmemektedir. Taze Havanın Kontrolü İstenilmeyen reddedilen kokunun bina içi atmosferinde ortaya çıkışındaki en önemli faktör taze havanın kontrolündeki yetersizliktir. İçeri alınan havanın yetersizliği ve/veya kirleticilerin sisteme karışmasındaki başlıca nedenler arasında ortama alınan taze hava döngüsünün yetersizliği, havanın miktarını ayarlayan sistemlerin hava hızını belirlemede sorun yaşatması ve/veya zayıf üfleme, bir binaya taşınılmadan/girilmeden önce yeterince temizlik ve dezenfeksiyon yapılmaması, hava toplayıcı merkezlerin ve otomatik çalışan toplayıcıların hatalı çalışması, taze hava damperlerindeki planlama bozuklukları ile enerji tasarrufu sağlamak amacıyla uygulanan kısıtlamalar sayılabilmektedir. Taze Hava Gereksinimi Bir kapalı ortam atmosferinde dört nedenden ötürü temiz/taze havaya gereksinim duyulur. Bunlar; Ortamda bulunan kişilerin rahat ve sağlıklı solunum yapabilmesi, Vücudun yaydığı koku ve tütün dumanının bertaraf edilebilmesi, Vücut ısısının dengede kalabilmesi, Hava kaynaklı kontaminasyonun kontrol altına alınabilmesidir. BİR HASTANE ORTAMINDA KAKOSMİ SENDROMUNU HAZIRLAYICI KAYNAKLAR Hastane çalışanı personelin belli başlı muhtemel maruziyetinde kaldığı uçucu kimyasalların yarattığı risk alanları/bölümler ile yapılan/verilen bazı hizmetler kakosmi sendromunun oluşmasında öncelikli faktör olma özelliğini kazanmaktadır, bunlar sırasıyla aşağıda bildirilmiştir; Ameliyathane ve yoğun bakım üniteleri atmosferine yayılan ve özellikle bu ünitelerde çalışanların kullandıkları kimyasallar, Anestezistlerin cerrahi müdahale esnasında kullandığı UOB ler, Radyoloji bölümleri film banyo odasındaki uçucu kimyasal buhar/dumanı, Teşhis ve tanı için hazırlık yapılan patoloji, biyokimya ve klinik mikrobiyoloji laboratuvarı çalışanlarının kullandığı miyarlar, çözelti ve diğer uçucu kimyasallar, Sterilizasyon ünitelerindeki uçucu sterilan gaz dumanı, Temizlik ve dezenfeksiyon amaçlı hazırlanan kimyasal çözeltilerin buharları ile maruziyet. Sıkıcı Bina Sendromu ve Kakosmi Sendromu ile İlişkisi Yaşam alanlarına ait kapalı ortam atmosferi havasının yeterli ve düzenli olarak iyi havalandırılmaması sonucu yoğun rutubet, küf ya da birtakım diğer kokuların neden olduğu basık/yoğun nefes almada zorluk, kişide baskı, sıkıntı, ortamda bulunma isteğini kaldıran bir durum ortaya çıkmaktadır. İşte, içerisinde yaşama, bulunma, çalışma hevesini yok eden bu durum Sıkıcı Bina Sendromu (SBS) adını verdiğimiz bir çeşit HBS olgusudur. SBS kısa süreli yaşamda devamlı isteksizlik ve kronik yorgunluk halinde belirir. Ancak bu problemin temelinde psikolojik ve fizyolojik birtakım faktörlerin bir karışımı yatmaktadır. İş ortamından kaynaklandığı savunulan sadece psikolojik faktörlerin oluşturduğu reddetme hali SBS tanımlamasına girmemektedir. Öncelikle solunan kapalı alan atmosferinde yer alan ve ortamı işgal eden birtakım uçucu gaz, duman, is, egzoz vb. kirletici faktörlerden ötürü HBS ye bağlı bir kakosmi sendromunun ortaya çıkmış olması gerekmektedir. Daha sonra istenilmeyen reddedilen bu koku ve ona bağlı oluşan kakosmi sendromunun kişilerde psikolojik ve somatik birtakım sağlık sorunlarıyla birlikte ortamda bulunma isteğini kaldıran sonuçların ortaya çıkması ile SBS kendini göstermiş olacaktır. Buradaki ilişki oldukça karmaşıktır ve kakosmi sendromu, HBS nin bir parçası olarak izlenmektedir. SBS ise eldeki sonuçlar itibariyle değerlendirildiği zaman hem kakosmi sendromunun hem de HBS nin bir parçası olmaktadır. Anlaşılacağı üzere ortaya çıkan sendromlar birden fazla sendromun tanımlayıcısı olmakta ve sendromlarında bağımsız birtakım sağlık problemleri olmaktan öte birbirinin içerisinde yer aldığı görülmektedir. 92

8 Karanlık Oda Hastalığı Karanlık oda hastalığı çoğunlukla hastanelerde radyoloji bölümlerinde görev yapan teknikerlerin bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. İçerisinde çalışılmakta olan kapalı alan atmosferindeki UOB lerin solunmasına bağlı oluşan bir hassasiyet meydana gelebilmektedir. Hatta bu film banyo odası kapalı alan atmosferinde birden fazla uçucu organik kimyasal dumanı bulunması ve çalışanların maruziyeti ile çoklu kimyasal hassasiyetine bağlı HBS olgularına rastlanılmıştır. Burada ki problemin kaynağını film banyo odalarında kullanılmakta olan UOB ler oluşturmaktadır. Bu nedenle film banyo odasından kaynaklandığı savunulan bu tip HBS tarzındaki sağlık problemleri için karanlık oda hastalığı tanımlaması yapılmaktadır. SONUÇ Kokunun algılanması her ne kadar kişi/kişilerin yaşam şartlarına, alışkanlık ve davranışlarına bağlı olsa bile, iyi koku, güzel koku ya da kötü, istenilmeyen/reddedilen koku olarak yapılan tanımlamalar bizi asla yanıltmamalıdır. Kültürel alt yapıya dayalı alışkanlıklarımızın bir sonucu olarak gül kokusu herkese güzel gelebilir, ama yoğun bir gül esansı kişiler tarafından beğenilmeyebilmektedir. Tam tersi çöp toplayıcıları için, bir çöp yığınından çıkan koku, hayvan besleyicileri için, yoğun tezek kokusu, rahatsız edici olmayabilmektedir. Kokunun bu şekilde algılanması alışkanlıklara bağlı olarak kişiden kişiye değişebilmektedir. Fakat herkes ortama yayılan her tip kokunun, her UOB nin hemen hemen aynı şekilde etkisi altında kalmaktadır. Dolayısıyla önemli olan UOB nin kişiyle olan teması, miktarı ve temas süresidir. Kişi farkında olarak ya da olmaksızın ortama yayılan kokunun daha doğrusu UOB nin etkisi altındadır. Beyin tarafından algılanan bu kokunun etkisi bir çeşit epileptik reaksiyon şeklinde açığa çıkmaktadır. Koku ister kişi ya da toplum bireylerinin tamamınca hoş güzel, isterse reddedilen hoş olmayan bir koku şeklinde algılansın önemli olan yaşam alanındaki kokunun miktarı, yoğunluğu ve kişilerin bu UOB ile temas ettiği süredir. Öncelikli olarak yaşam alanlarındaki taze hava döngüsüne titizlikle dikkat etmek yaşam kalitesi standartlarını arttırmak için şart olmaktadır. Günümüzde bu sendromların belirginleşmesi ya da artmasının başlıca etkeni, gelişen toplumun toplu yaşam alanlarının yeterli ve doğru olarak planlanmamasından kaynaklanmaktadır. Doktorlar ortaya çıkan yukarıda ayrıntılarını bildirdiğimiz kaynaklara dayalı bu komplikasyonların nedenini hiçbir zaman tek bir etkene doğrudan bağlamak istemeyeceklerdir. Bu nedenle de özellikle de kişinin içerisinde bulunduğu ortam atmosferi için doğrudan hastalık etkendir demek o kadar kolay olmayacaktır. Konu ile ilgili olarak daha fazla bilgi için elektronik ortam kaynak web siteleri aşağıda sıralanmıştır: ch13.htm zukluğu.htm. 93

9 KAYNAKLAR 1. Anderson RC, Anderson JH. Sensory irritation and multiple chemical sensitivity. Toxicol Ind Health 1999;15: Andersson MA, Nikulin M, Koljalg U ve ark. Bacteria, molds, and toxins in water-damaged building materials. Appl Environ Microbiol 1997;63: Apte MG, Fisk WJ, Daisey JM. Associations between indoor CO 2 concentrations and sick building syndrome symptoms in U.S. office buildings: An analysis of the BASE study data. Indoor Air 2000;10: Barham P, Hayward R. In sickness and in health: Dilemmas of the person with severe mental illness. Psychiatry 1998;61: Barsky AJ, Borus JF. Functional somatic syndromes. Ann Intern Med 1999;130: Bartsch P, Michotte R. Environmental diseases, diseases of the 21 st century? Multiple chemical hypersensitivity. Rev Med Liege 1996;51: Beauchamp Robert O ve ark. A critical review of the toxicology of glutaraldehyde. Critical Reviews in Toxicology 1992;22: Becker MH, Maiman LA. Sociobehavioral determinants of compliance with health and medical care recommendations. Med Care 1975;13: Berek L, Petri IB, Masterhazy A ve ark. Effects of mycotoxins on human immune functions in vitro. Toxicol In Vitro 2001;15: Bernniman GR, Allen RJ. Impact of repackaging hazardous (infectious) hospital waste on the indoor air quality of a hospital. Sci Total Environ 1993;128: Bernstein RS, Sorenson WA, Garabrant D ve ark. Exposure to respirable, airborn penicillium from a contaminated ventilation system: Clinical, environmental and epidemiological aspects. Am Ind Hyg Assoc J 1983;44: Besch EL. Regulation and its role in the prevention of building-associated illness. Occup Med 1989;4: Bolle R. Indoor climate and health. Int J Circumpolar Health 2000;59: Brandt-Rauf PW, Andrews LR, Schwarz-Miller J. Sick-hospital syndrome. J Occup Med 1991;33: Brownson K. Breathing hospital air can make you sick. Health Care Manag 1999;18: Brownson K. Hospital air is sick. Hosp Mater Manage Q 2000;22: Brunekreef B, Dockery DW, Speizer FE ve ark. Home dampness and respiratory morbidity in children. Am Rev Respir Dis 1989;140: Chang C, Gershwin ME. Indoor air quality and human health: Truth vs Mass Hysteria. Clin Rev Allergy Immunol 2004;27: Costa MF, Brickus LS. Effect of ventilation systems on prevalence of symptoms associated with sick buildings in Brazilian commercial establishments. Arch Environ Health 2000;55: Crawford JO, Bolas SM. Sick building syndrome work factors and occupational stress. Scand J Work Environ Health 1996;22: Csef H. The non-specific environmental syndromes MCS (Multiple Chemical Sensitivity), IEI (Idiopathic Environmental Intolerance) and SBS (Sick Building Syndrome). Fortschr Med 1998;30:116:18-20,22, Curran AD, Burge PS, Wiley K. Clinical and immunologic evaluation of workers exposed to glutaraldehyde. Allergy 1996;51: Dalton P. Cognitive influences on health symptoms from acute chemical exposure. Health Psychol 1999;18: Dimich-Ward H, Wymer M, Kennedy S ve ark. Excess of symptoms among radiographers. Am J Ind Med 2003;43: Engwall K, Norrby C, Norback D. Asthma symptoms in relation to building dampness and odour in older multifamily houses in Stockholm. Int J Tuberc Lung Dis 2001;5: Fang L, Wyon DP, Clausen G, Fanger PO. Impact of indoor air temperature and humidity in an office on perceived air quality, SBS symptoms and performance. Indoor Air 2004;14(Suppl 7): Ganong WF. Tıbbi Fizyoloji. Çeviri: Türk Fizyoloji Bilimleri Derneği. 20. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, Graves CG, Matanoski GM, Tardiff RG. Carbonless copy paper and workplace safety: A review. Regul Toxicol Pharmacol 2000;32: Guyton AC, Hall JE. Tıbbi Fizyoloji. Çeviri editörü: H. Çavuşoğlu. 10. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi, Hausotter W. Neurological problems in environmental medicine. Wien Med Wochenschr 1998;148: Hicks JB. Tight building syndrome: When work makes you sick? Occup Health Saf 1984; Hodgson M, Levin H, Wolkoff P. Volatile organic compounds and indoor air. J Allergy Clin Immunol 1994;94(2 Pt 2): Hodgson M, Storey E. Patients and the sick building syndrome. J Allergy Clin Immunol 1994;94(2 Pt 2): Hodgson M. Clinical diagnosis and management of building-related illness and the sick-building syndrome. Occup Med 1989;4: Hodgson M. Indoor environmental exposures and symptoms. Environ Health Perspect 2002;110 (Suppl 4):

10 36. Hudnel HK, Otto DA, House DE, Molhawe L. Exposure of humans to a volatile organic mixture. II. Sensory. Arch Environ Health 1992;47: Jaakkola JJ, Tuomaala P, Seppanen O. Textile wall materials and sick building syndrome. Arch Environ Health 1994;49: Jockl MV. New units for indoor air quality: Decicarbdiox and decitvoc. Int J Biometeorol 1998;42: Kaczmarczyk J, Melikov A, Fanger PO. Human response to personalized ventilation and mixing ventilation. Indoor Air 2004;14(Suppl 8): Keller R, Beckert J. The occurrence of organic volatile compounds in a sample room of a new building in relation to the natural air exchange. Zentralbl Hyg Umweltmed 1994;195: Koren HS, Graham DE, Devlin RB. Exposure of humans to a volatile organic mixture. III Inflammatory responce. Arch Environ Health 1992;47: Kreiss K. The epidemiology of building-related complaints and illness. Occup Med 1989;4: Kuhn DM, Ghannoum MA. Indoor mold, toxigenic fungi, and Stachybotrys chartarum: Infectious disease perspective. Clin Microbiol Rev 2003;16: Kummer J. Indoor pollution and health. Rev Med Brox 1998;19: Liss GM, Tarlo SM, Doherty J ve ark. Physician diagnosed asthma, respiratory symptoms, and associations with workplace tasks among radiographers in Ontario, Canada. Occup Environ Med 2003;60: Magnavita N. Cacosmia in health workers. Br J Med Psychol 2001;74: Meggs WJ. Neurogenic switching: A hypothesis for a mechnaism for shifting the site of inflammation in allergy and chemical sensitivity. Environ Health Perspect 1995;103: Mikatavage MA, Rose VE, Funkhouser E ve ark. Beyond air quality--factors that affect prevalence estimates of sick building syndrome. Am Ind Hyg Assoc J 1995;56: Milles CS. Chemical sensitivity: Symptom, syndrome or mechanism for disease? Toxicology 1996;111: Mizoue T, Andersson K, Reijula K, Fedeli C. Seasonal variation in perceived indoor environment and nonspecific symptoms in a temperate climate. J Occup Health 2004;46: Mizoue T, Reijula K, Andersson K. Environmental tobacco smoke exposure and overtime work as risk factors for sick building syndrome in Japan. Am J Epidemiol 2001;154: Molhave L. Indoor climate, air pollution, and human comfort. J Expo Anal Environ Epidemiol 1991;1: Montgomery MR, Reasor MJ. A toxicologic approach for evaluating cases of sick building syndrome or multiple chemical sensitivity. J Allergy Clin Immunol 1994;94: Montz WE Jr. Indoor air quality in hospitals. Med Waste Anal 1993;2:1, Oliver LC, Shackleton BW. The indoor air we breathe. Public Health Rep 1998;113: Otto DA, Hudnell HK, House DE ve ark. Exposure of humans to a volatile organic mixture. I. Behavioral assessment. Arch Environ Health 1992;47: Otto T, Giardino ND. Pavlovian conditioning of emotional responses to olfactory and contextural stimuli: A potential model for the development and expression of chemical intolerance. Ann NY Acad Sci 2001;933: Özyaral O. İlaç endüstrisinde çalışma alanlarının çalışanlar üzerindeki olası olumsuz etkileri. VII. Türkiye Eczacılık Kongresi Özet Kitabı. İstanbul: İstanbul Eczacılar Odası, 2003; Özyaral O. Hasta bina sendromu. Modern Hastane Yönetimi 2003;7: Özyaral O. Hasta hastane sendromu. Günaydın M, Sünbül M (editörler). 3. Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi Kongre Kitabı. Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi, 2003: Özyaral O. İnsanlığın baş belası bir küf: Stachybotrys chartarum. Hastane Derg 2004;27:84,86, 88, Özyaral O. Mikotoksinlerin sağlık üzerine etkileri; Heperkan D, Dalkılıç G, Şenyuva H (editörler). Ulusal Mikotoksin Sempozyumu Kitabı. İstanbul: SİNCER 2003: Pitten FA, Bremer J, Kramer A. Air pollution by volatile organic compounds (VOC) and health complaints. Dtsch Med Vochenschr 2000;125: Platt SD, Martin CJ, Hunt SM, Lewis CW. Damp housing, mould growth, and symptomatic health state. Br Med J 1989;298: Reijula K, Sundman-Digert C. Assessment of indoor air problems at work with a questionnaire. Occup Environ Med 2004;61: Righi E, Aggazzotti G, Fantuzzi G ve ark. Air quality and well-being perception in subjects attending university libraries in Modena (Italy). Sci Total Environ 2002;286: Robertson A. Sick building syndrome. Practitioner 1989;233: Rosenthal J, Forst L. Health hazards of photography. Occup Med 2001;16: Sabir M, Shashikiran U, Kockar SK. Building related illnesses and indoor air pollution. J Assoc Physicians India 1999;47:

11 70. Saltos N, Saunders NA, Bhagwandeen SB, Jarvie B. Hypersensitivity pneumonitis in a mouldy house. Med J Aust 1982;2: Samson RA. Occurence of molds in modern living adn working environments. Eur J Epidemiol 1985;1: Sari DK, Kuwahara S, Tsukamoto Y ve ark. Effect of prolonged exposure to low concentrations of formaldehyde on the corticotropin releasing hormone neurons in the hypothalamus and adrenocorticotropic hormone cells in the pituitary gland in female mice. Brain Res 2004;1013: Seppanen OA, Fisk WJ. Summary of human responses to ventilation. Indoor Air 2004;14(Suppl 7): Sugaya N, Sakurai K, Nakagawa T ve ark. Development of a headspace GC/MS analysis for carbonyl compounds (aldehydes and ketones) in household products after derivatization with o-(2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl) hydroxylamine. Anal Sci 2004;20: Sundell J. On the history of indoor air quality and health. Indoor Air 2004;14(Suppl 7): Tarlo SM, Liss GM, Greene JM ve ark. Work-attributed symptom clusters (darkroom disease) among radiographers versus physiotherapists: Associations between self-reported exposures and psychosocial stressors. Am J Ind Med 2004;45: Todaka E, Fukata H, Tatsugi Y ve ark. Relationship between exposure to formaldehyde and symptoms of irritation during human-dissection course at Chiba University. Kaibogaku Zasshi 2004;79: Torii S. Sick house syndrome, sick building syndrome, indoor harmful substance sensitivity. Ryoikibetsu Shokogun Shirizu 2000;31: Torii S. Sick house syndrome. Nippon Rinsho 2002;60(Suppl 1): Trune DR, Berg DM, DeGagne JM. Computerized digital photography in auditory research: A comparison of publication-quality digital printers with traditional darkroom methods. Hear Res 1995;86: Vanini GC, Damiani G, Capelli G. Risk control in hospital environments. Ann Ig 1996;8: Wargocki P, Sundell J, Bischof W ve ark. Ventilation and health in non-industrial indoor environments: report from a European multidisciplinary scientific concensus meeting (EUROVEN). Indoor Air 2002;12: Wargocki P, Wyon DP, Sundell J ve ark. The effects of outdoor air supply rate in an office on perceived air quality, sick building syndrome (SBS) symptoms and productivity. Indoor Air 2000;10: Weiss B. Neurobehavioral properties of chemical sensitivity syndromes. Neurotoxicology 1998; 19: Welch LS. Severity of health effects associated with building-related illness. Environ Health Perspect 1991;95: Weschler CJ, Shields HC, Rainer D. Concentration of volatile organic compounds at a building with health and comfort complaints. Am Ind Hyg Assoc J 1990;51: Weschler CJ. Chemical reactions among indoor pollutants: what we've learned in the new millennium. Indoor Air 2004;14(Suppl 7): Wessen B, Schoeps KO. Microbial volatile organic compounds what substances can be found in sick buildings? Analyst 1996;121: Wieslander G, Norbäck D, Björnsson E ve ark. Asthma and the indoor environment: The significance of emission of formaldehyde and volatile organic compounds from newly painted indoor surfaces. Int Arch Occup Environ Health 1997;69: Wolkoff P, Schneider T, Kildeso J ve ark. Risk in cleannig: Chemical and physical exposure. Sci Total Environ 1998;215:

Hava Kirliliği Araştırmaları Dergisi www.hkad.org

Hava Kirliliği Araştırmaları Dergisi www.hkad.org Hava Kirliliği Araştırmaları Dergisi www.hkad.org Derleme Makalesi Türkiye de İç Ortam Hava Kirliliği Çalışmaları Gülen GÜLLÜ Hacettepe Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 06800 Beytepe Ankara Sunuluş

Detaylı

OKULLARDA İÇ ÇEVRE KALİTESİ REHBERİ

OKULLARDA İÇ ÇEVRE KALİTESİ REHBERİ OKULLARDA İÇ ÇEVRE KALİTESİ REHBERİ İZMİR 2015 1 OKULLARDA İÇ ÇEVRE KALİTESİ Anadolu Cad. No:40 Kat:M2 Bayraklı/İZMİR Tel: (0232) 462 33 33 - Faks: (0232) 486 20 60 izmir@mmo.org.tr www.mmo.org.tr izmir

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE ĞÜVENLİĞİ KANUNUNUN: DEVLET, İŞVEREN VE ÇALIŞAN AÇISINDAN DEĞERLENDİRİMESİ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE ĞÜVENLİĞİ KANUNUNUN: DEVLET, İŞVEREN VE ÇALIŞAN AÇISINDAN DEĞERLENDİRİMESİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE ĞÜVENLİĞİ KANUNUNUN: DEVLET, İŞVEREN VE ÇALIŞAN AÇISINDAN DEĞERLENDİRİMESİ Bitirme

Detaylı

HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER

HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER Zehra DİŞBUDAK YÜKSEK

Detaylı

METALLER VE İNSAN SAĞLIĞI: YİRMİNCİ YÜZYILDAN BUGÜNE VE GELECEĞE MİRAS KALAN ÇEVRE SAĞLIĞI SORUNU

METALLER VE İNSAN SAĞLIĞI: YİRMİNCİ YÜZYILDAN BUGÜNE VE GELECEĞE MİRAS KALAN ÇEVRE SAĞLIĞI SORUNU METALLER VE İNSAN SAĞLIĞI: YİRMİNCİ YÜZYILDAN BUGÜNE VE GELECEĞE MİRAS KALAN ÇEVRE SAĞLIĞI SORUNU HEAVY METALS AND HUMAN HEALTH: ENVIRONMENTAL HEALTH PROBLEM FROM TWENTY CENTURIES TO FUTURE GENERATION

Detaylı

İlk ve acil yardım hizmetlerinde reddedilemez bir yeri olan ambulansın kullanım

İlk ve acil yardım hizmetlerinde reddedilemez bir yeri olan ambulansın kullanım Ambulans ve İlk Müdahalede Sterilizasyon Dezenfeksiyon Yrd. Doç. Dr. Oğuz ÖZYARAL SCA (Stars Crescent Assistance), Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Tıbbi Proje Yönetici Yardımcısı, İSTANBUL İlk ve

Detaylı

Kapalı Ortam Hava Kirliliği

Kapalı Ortam Hava Kirliliği Derleme/Review Article Kapalı Ortam Hava Kirliliği Ahmet Soysal*, Yücel Demiral Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, İzmir. *Ahmet Soysal. Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD, 35340, İnciraltı,

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Hem. İlknur TAŞÇIOĞLU

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Hem. İlknur TAŞÇIOĞLU T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Galip EKUKLU LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ VE LÜLEBURGAZ 82. YIL DEVLET HASTANELERİNDE

Detaylı

KİMYA SEKTÖRÜNÜN 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA (İŞÇİ, İŞVEREN VE DEVLET AÇISINDAN) DEĞERLENDİRİLMESİ

KİMYA SEKTÖRÜNÜN 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA (İŞÇİ, İŞVEREN VE DEVLET AÇISINDAN) DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA SEKTÖRÜNÜN 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA (İŞÇİ, İŞVEREN VE DEVLET AÇISINDAN) DEĞERLENDİRİLMESİ Bitirme Projesi Erol DALYAN

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK 1 SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ayşe UÇAK CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Hamit Selim

Detaylı

Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı

Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı Derleme/Review Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(6):547-554 Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı [A Problem that is not Considering in Health Workers: Healthy Work Environment]

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KANSER HASTALARINDA KEMOTERAPİNİN C-REAKTİF PROTEİN DÜZEYİNE VE YAŞAM KALİTESİNE OLAN ETKİLERİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gökhan

Detaylı

THE EFFECT OF THE WORKING ENVIRONMENT CONDITIONS TO MANAGEMENT FERTILITY ABSTRACT

THE EFFECT OF THE WORKING ENVIRONMENT CONDITIONS TO MANAGEMENT FERTILITY ABSTRACT ÇALIŞMA ORTAMI KOŞULLARININ İŞLETME VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ Ateş BAYAZIT HAYTA ÖZET Hem işçi sağlığı ve güvenliği açısından hem de işletmelerde istenen verimliliğin sağlanabilmesi bakımından çalışma

Detaylı

HİJYEN VE İÇ HAVA KALİTESİ BAKIMINDAN HVAC SİSTEMLERİNİN TEMİZLİĞİ

HİJYEN VE İÇ HAVA KALİTESİ BAKIMINDAN HVAC SİSTEMLERİNİN TEMİZLİĞİ 1 HİJYEN VE İÇ HAVA KALİTESİ BAKIMINDAN HVAC SİSTEMLERİNİN TEMİZLİĞİ Meftun GÜRDALLAR ÖZET Bu Bildiride HVAC sistemlerinin en önemli bileşenleri sayılan hava kanalları, klima santrali ve serpantinleri

Detaylı

Farklı Çalışma Ortamlarında Oluşabilecek Hava Kirliliğinin Çalışanların Sağlığı Üzerindeki Etkileri

Farklı Çalışma Ortamlarında Oluşabilecek Hava Kirliliğinin Çalışanların Sağlığı Üzerindeki Etkileri Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi (ISSN: 2147-0626) Journal of History Culture and Art Research Vol. 1, No. 4, December 2012 Revue des Recherches en Histoire Culture et Art Copyright Karabuk

Detaylı

Klinik Gelişim. Meslek Hastalıkları

Klinik Gelişim. Meslek Hastalıkları Klinik Gelişim Meslek Hastalıkları İlk Söz YAPIYLA YAPICILAR Yapıcılar türküler söylüyor, yapı türkü söyler gibi yapılmıyor ama. Bu iş biraz daha zor. Yapıcıların yüreği bayram yeri gibi cıvıl cıvıl, Ama

Detaylı

CİVANIN DİŞ HEKİMLİĞİNDEKİ YERİ VE TOKSİK ETKİLERİ

CİVANIN DİŞ HEKİMLİĞİNDEKİ YERİ VE TOKSİK ETKİLERİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı CİVANIN DİŞ HEKİMLİĞİNDEKİ YERİ VE TOKSİK ETKİLERİ BİTİRME TEZİ Hazırlıyan Stj.Diş Hekimi. Ahmet OSKAY Danışman Öğretim Üyesi: Doç.

Detaylı

VARDİYALI ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONULARI

VARDİYALI ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONULARI TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU VARDİYALI ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONULARI Doç. Dr. Ali Naci YILDIZ (Ph D, İş Sağlığı) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

Detaylı

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2903 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1860 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ Yazarlar Doç.Dr. Didem ARSLANTAŞ (Ünite 1) Prof.Dr. Demet ÖZBABALIK (Ünite 2) Doç.Dr. Melis NAÇAR

Detaylı

HASTANELERDE HİJYENİK ORTAMLARDA İÇ HAVA KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI VE MODELLENMESİ (ANTALYA ÖRNEĞİ)

HASTANELERDE HİJYENİK ORTAMLARDA İÇ HAVA KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI VE MODELLENMESİ (ANTALYA ÖRNEĞİ) HASTANELERDE HİJYENİK ORTAMLARDA İÇ HAVA KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI VE MODELLENMESİ (ANTALYA ÖRNEĞİ) Ahmet ÇOŞGUN Ahmet KORKMAZ Nafel DOĞDU ÖZET Türkiye de son yıllarda, hastanelerde bebek ölümlerinde hızlı

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ÇALIŞANLARININ MESLEKSEL RİSK FAKTÖRLERİ VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yüksek Lisans

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? Fişek Enstitüsü nün 26. Yılı Çalışma Ortamı nın 16.

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? Fişek Enstitüsü nün 26. Yılı Çalışma Ortamı nın 16. İş Sağlığı ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 96 Ocak - Şubat 2008 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gül BÜLBÜL MARAŞ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TEHLĐKELĐ ATIK GERĐ KAZANIM/BERTARAF TESĐSLERĐNDE ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐNĐN MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Aslı YAPICI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Çevre Mühendisliği

Detaylı

ÜNİTE. ERGONOMİ Dr. H. Ali AYGÖR İÇİNDEKİLER HEDEFLER FİZİKSEL İŞ YERİ DÜZENLEME: GÜRÜLTÜ

ÜNİTE. ERGONOMİ Dr. H. Ali AYGÖR İÇİNDEKİLER HEDEFLER FİZİKSEL İŞ YERİ DÜZENLEME: GÜRÜLTÜ HEDEFLER İÇİNDEKİLER FİZİKSEL İŞ YERİ DÜZENLEME: GÜRÜLTÜ Genel Kavramlar Gürültü Titreşim Gürültü ve Titreşimin Sağlığa Etkileri Gürültü ve Titreşimi Önleme Metotları ERGONOMİ Dr. H. Ali AYGÖR Bu üniteyi

Detaylı

Temizlik Ürünleri ve Dezenfektanların Ürün Güvenliği

Temizlik Ürünleri ve Dezenfektanların Ürün Güvenliği Temizlik Ürünleri ve Dezenfektanların Ürün Güvenliği Prof. Dr. Nedim SULTAN, Dr. Bilge SİPAHİ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA Antiseptik ve dezenfektanlar,

Detaylı

İç Ortam Hava Kirliliği ve Çalışanlara Olumsuz Etkileri

İç Ortam Hava Kirliliği ve Çalışanlara Olumsuz Etkileri İç Ortam Hava Kirliliği ve Çalışanlara Olumsuz Etkileri INDOOR AIR POLLUTION AND NEGATIVE EFFECTS ON WORKERS Dilşad AKAL * Özet Günlük çalışma süresi boyunca üretim yapılan fabrikalar ya da ofis ortamlarındaki

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Çalıştığınız sektörün neden olduğu çevre kirliliğini önleyecek tedbirleri alabileceksiniz. ARAŞTIRMA Sektörünüzün yol açtığı çevre sorunlarını ve alınabilecek

Detaylı

Orman Endüstri İşletmelerinde Odun Tozunun Ergonomik Etkilerinin İncelenmesi

Orman Endüstri İşletmelerinde Odun Tozunun Ergonomik Etkilerinin İncelenmesi II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Orman Endüstri İşletmelerinde Odun Tozunun Ergonomik Etkilerinin İncelenmesi

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNCELENMESİ. Dilek KUTLU CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNCELENMESİ. Dilek KUTLU CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AMELİYATHANE ÇALIŞANLARININ CERRAHİ ALETLERLE YARALANMA RİSKİ VE BUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Dilek KUTLU CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

Detaylı