mart YIL TAKDİM KöklüDeğişim suskunluğun kırılma noktası HİLAFET DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALDIRILACAKTIR! mart 15

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "mart 15 11. YIL TAKDİM KöklüDeğişim suskunluğun kırılma noktası HİLAFET DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALDIRILACAKTIR! mart 15"

Transkript

1

2

3 TAKDİM HİLAFET DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALDIRILACAKTIR! KöklüDeğişim suskunluğun kırılma noktası Hilafet in yıkılışının 92. Sene-i devriyesi münasebetiyle Köklü Değişim, Hilafetin yokluğunun ümmete neler kaybettirdiğini, farziyetini ve siyasi açıdan önemini hatırlatmak adına 3-10 Mart 2015 tarihleri arasında İ ade-i Hilafet Haftası düzenlemektedir. İ ade-i Hilafet Haftası tam da Hilafetin ilga edidiği gün olan 3 Martta İ stanbul da Hilafet Konferansı ile başladı. Demokratik Başkanlık Modeli mi, Raşid-i Hilafet mi? başlıklı konferansımız Allah ın yardımıyla başarılı ve bereketli bir şekilde neticelendi. Yine bu haftanın bir etkinliği olarak Köklü Değişim Hilafet Ö zel sayısı çıkardı. Bu özel sayıda bir çok tanınmış yazar lütfedip dergimize yazılarını gönderdi. Kalem-Der Başkanı ve yazar Ahmet Kalkan Hocamız Başı Koparılan Canlının Yaşayamadığı Gibi, Halifesiz Ümmet De Canlanamaz, Vahdet Vakfı Başkanı ve yazar Hüsnü Aktaş Hocamız Hilafet Nizamı Ve Siyasi Rejimle İlğili Kavramlar, Şah-ı Merdan Sarı Hocamız Hilâfet in Seçim Şekilleri Ve Ümmetin İhtilaf Sebepleri, Yeni Akit Yazarı Ahmet Varol Hocamız Ümmetin Birliğini Baş Temsil Eder, Yeni Akit Yazarı Mustafa Çelik Hocamız Ümmet-i Vahide Biçare Hilafet-i Raşide Çaredir, Timeturk Yazarı Abdurrahim Şen Hocamız Hilafet Tarihi Bir Kurum mudur? Timeturk Yazarı Ali Ö ner Hocamız Hilafet Zulüm Üretir mi? başlıklı yazılarıyla dergimize katkıda bulundu. Köklü Değişim olarak kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hilafet Ö zel sayısını okuduğunuzda Hilafet hakkında farklı görüşlerle karşılaşacaksısnız ki bu gayet doğal bir durumdu. Konuk yazarlarımızın buluştuğu nokta ise kuşkusuz Hilafet in gerekliliği olmuştur. Bu özel sayının dikkat edilmesi gereken yeri de bu nokta olması kanaatindeyiz. Yine Hilafet Ö zel sayımızda 3 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirmiş olduğumuz Hilafet Konferansı konuşmacıların konuşmaları ve konferanstan görüntüleri de bulabilirsiniz. 11. YIL Alemlerin Rabbinden isteğimiz Ü mmeti İ slam ı Raşid bir Halifenin liderliğinde terkar eski izzetli günlerini bir an evvel kavuşturmasıdır. Son söz: Hilafet düştüğü yerden kaldırılacaktır! Bundan kimsenin şüphesi olmasın! 1

4 hilafet konferansı gündem Hilafet Nizamı ve Siyasi Rejimle İlgili Kavramlar Hüsnü AKTAŞ Başı Koparılan Canlının Yaşayamadığı Gibi, Halifesiz Ümmet De Canlanamaz Ahmet KALKAN Şahı Merdan SARI KONFERANSI İSTANBUL Hilâfet in Seçim Şekilleri ve Ümmetin İhtilaf Sebepleri Demokratik Başkanlık Modeli mi? Raşid-i Hilafet mi? Hizbu t Tahrîr in Emiri Celil Âlim Atâ B. Halîl Ebu r Raşta nın Konuşması Hizbu t Tahrîr Türkiye Medya Büro Başkanı Mahmut Kar ın Konuşması Hizbu t Tahrîr Mısır Medya Büro Başkanı Şerif Zayed in Konuşması Kuruluş: 2004 İslâmî Fikirlere Dayalı Aylık Siyâsî Dergi Cemaziyelevvel 1436 Mart 2015 Sayı 126 Yerel-Süreli ISSN Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Süleyman UĞURLU Yönetim Merkezi Mithatpaşa Caddesi 47/B Kızılay-ANKARA İletişim&Abonelik Tel: (+90) Faks: (+90) Kapak&Grafik Tasarım: KöklüDeğişim İrtibat Büroları İstanbul (Avrupa Yakası): Mahmut KAR Kirmasti Mah. Kıztaşı Cad. 43/5 Fatih/İstanbul Tel: İstanbul (Anadolu Yakası): Genç Değişim Kitabevi Mehmet Akif Ersoy Mah. Fatih Bul. 145/10 Sultanbeyli/İstanbul Tel: Diyarbakır: Ümmet Kitabevi Şeyh Şamil Mh. Cengizler Caddesi 555. Sk. 28/A Bağlar / Diyarbakır Tel: Van: Erkam Kitabevi Ordu Cad. Ulu Cami Karşısı Medine Pasajı P-37 Zemin Kat Merkez / VAN

5 42 48 hilafet konferansı Dr. İyad Kunaybi nin Konuşması Hizbu t Tahrîr Lübnan Medya Büro Başkanı Ahmed el-kasas ın Konuşması Ahmet Varol Mustafa ÇELİK Ümmetin Birliğini Baş Temsil Eder Ümmet-i Vahide Biçare Hilafet-i Raşide Çaredir 65 Abdurrahim ŞEN Hilafet Tarihi Bir Kurum Mu? 68 gündem Ali ÖNER Hilafet Zulüm Üretir Mi? Tel: Bursa: Tayfun Üstünkaya Kemalpaşa Mh. Atatürk Blv. Kaptan İşhanı Kat:4 No: 58 İnegöl / BURSA Tel: Konya: Murat Savaş Alaaddin Caddesi Şeyh Ziya Sokak No: Merkez / KONYA Adana: Özler Caddesi No:6 Veli Gözcan İşhanı Kat:3 Kuruköprü Seyhan - Adana Tel Ankara / Çubuk: Murat Altın Yavuz Selim Mahallesi Hükümet Caddesi 55/C Abonelik ve Hesap Numaları Yurtiçi: 6 Aylık: 30 Yıllık (12 Ay): 60 Yurtdışı 6 Aylık: 30 Yıllık: 60 Sesli Dergi / Online Okuma: 50 (Süleyman Uğurlu Adına) * PTT Posta Çeki Hesabı: * Ziraat Bankası TL Hesabı: TR * Ziraat Bankası Euro Hesabı: TR * Ziraat Bankası Dolar Hesabı: TR Baskı: Önka Ofset Matbaacılık Büyük Sanayi 1. Cadde Keskinler İşhanı No: 80/32-33 İskitler / Ankara Tel: Fax:

6 gündem HİLAFET NİZAMI VE SİYASİ REJİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR Hüsnü AKTAŞ Vahdet Vakfı Başkanı Bütün insanlar, ülkeler, cemiyetler ve medeniyetler için geçerli olan ilâhi kanunlara sünnetullah denilir. Kur an-ı Kerim de sünnetullah terkibi, sekiz âyette yer almıştır. Hz. Adem den (as) itibaren değişmeyen sünnetullah şudur: Allah (cc) her kavme; önce kendi içlerinden, kendi dilleriyle konuşan bir peygamber göndermiş, daha sonra kendilerine hidayeti veya dalâleti tercih etme mesûliyetini yüklemiştir. İ tikadi mahiyete haiz olan, Hidâyet ve Dalâlet kavramlarıyla ifade edilen keyfiyet, insanoğlunun vasfını belirleyen en önemli unsurdur. İ tikad yönünden insanlar milel ve nihal ehli olmak üzere ikiye ayrılırlar. Milel; vahye tabi olan ve hak olan bir şeriatla amel edenlerin vasfıdır. Hevâlarını ilâh edinen ve keyiflerine göre yaşayan kimselere nihal ehli denilir. 1 Tarih boyunca Allah a ihlâsla teslim olan Müslümanlar ile hevâlarını ilâh edinen insanlar, birbirleriyle mücadele etmişlerdir. Bu bir anlamda 4 hak din ile batıl dinin (bir anlamda dine karşı dinin) mücadelesidir. Fahrüddin-i Razi Hak din; birincisi ilim, ikincisi salih ameller olmak üzere iki unsurdan meydana geldiği gibi, batıl din de; birincisi şüpheler, ikincisi çirkin fiiller olmak üzere iki şeyden meydana gelir 2 diyerek, bir inceliğe işaret etmiştir. İ slâm Fıkhı nın mahkûm edildiği ülkelerde yaşayan Müslümanlar ile Dâru l İ slâm vasfına haiz olan bir ülkede yaşayan Müslümanların problemleri birbirinden farklıdır. Allah ın indirdiği hükümler ile hükmedilen bir İ slâm beldesi için üç farklı tehlikeden söz etmek mümkündür. Birincisi: Kâfirler, İ slâm ülkesini işgal ve istilâ edebilirler. İ kincisi: Bir şehir veya bölge halkı topluca irtidad ederek, Dâru l İ slâm ın sınırları içindeki bir beldeyi ele geçirebilirler. Ü çüncüsü: Mü minlerin emirine zimmet akdi ile bağlı olan Gayr-i Müslimlerin, bu akdi bozmaları ve İ slâm toprağını istilâ etmeleri mümkündür. 3 Yıllarca süren savaş (cihad) neticesinde elde edilen İ slâm toprakları; son bir asır içerisinde, bu üç tehlikeyi aynı zaman diliminde yaşamıştır. Bu kısa girişten sonra, siyaset açısından belirleyici unsur hükmünde olan hilâfet meselesine geçebiliriz. Siyasi Rejim Meselesi Siyasi rejimin konusu; iktidarın nasıl teşekkül edeceğini, kimler tarafından denetleneceğini ve hangi şartlarda devredileceğini tesbit ile sınırlıdır. Darû l İ slâm da ortaya çıkan siyasi rejim modellerini: bu mahiyeti dikkate alarak; hilâfet, saltanat ve imamet şeklinde tasnif etmek mümkündür. Bu üç modelin; iktidarın teşekkülü, devredilmesi ve denetlenmesi konusunda, birbirinden farklı usûlleri ön plâna çıkardığı malûmdur. Ehl-i sünnet ûlemasının büyük çoğunluğu, Rasûl-i Ekrem in (sav) vefatından sonra ortaya çıkan siyasi rejimi ifade için hilâfet kavramını tercih etmiştir. Zira Hz. Ebu Bekir in (ra); müslümanlara liderlik hususunda, Rasûl-i

7 gündem Ekrem in (sav) halefi olduğu malûmdur. O dönemde; resmi yazılarda ve belgelerde kullanılan ünvan, Rasullûllah ın halifesi (Halifet-i Rasûlullah) şeklindedir. 4 Bu ünvanın kullanılması; sahabe-i kiram tarafından Peygamber Efendimiz in (sav) siyasi liderliğinin nasıl değerlendirildiğini tesbit açısından önemlidir. Eğer Rasûl-i Ekrem in (sav) görevi, sadece risalet ve nübüvvetle sınırlı olsaydı, herhangi bir kimsenin O nun halefi olması düşünülemezdi. Zira görevini, son peygamber olarak yerine getirmiş ve vefatı ile birlikte mesele kapanmış olurdu. Halbuki Hz. Peygamber in (sav); hem kendisine indirilen vahyi tebliğ ettiği, hem de İ slâm toplumun siyasi liderliğini yaptığı malûmdur. Dolayısıyle hilâfet; İ slâm toplumunun liderliği hususunda, Peygamberimiz Efendimiz in (sav) halefi olmakla ilgili olan bir hadisedir. İ slâm dini ile siyaset arasındaki münasebeti fisaretle tahlil eden sahabe-i kiram; Hz. Ebûbekir i (ra) halife seçerek, meselenin keyfiyetini ortaya koymuştur. 5 Hilâfet teriminin; Rasûl-i Ekrem in (sav) vefatından sonra, siyasi rejimi ifade için kullanılması, aynı tarihlerde yürürlükte olan (kisralık, kayserlik vs.) diğer rejimlerden ayrı olan niteliğini vurgulamak içindir. 6 İ bn Haldun un da belirttiği gibi, Hz. Ebu Bekir in halife olarak vasıflandırılması, ümmetiyle ilgili olarak Rasûl-i Ekrem e (sav) halef oluşundan dolayıdır. 7 Tarih boyunca Allah a ihlâsla teslim olan Müslümanlar ile hevâlarını ilâh edinen insanlar, birbirleriyle mücadele etmişlerdir. Bu bir anlamda hak din ile batıl dinin mücadelesidir. Fahrüddin-i Razi Hak din; birincisi ilim, ikincisi salih ameller olmak üzere iki unsurdan meydana geldiği gibi, batıl din de; birincisi şüpheler, ikincisi çirkin fiiller olmak üzere iki şeyden meydana gelir diyerek, bir inceliğe işaret etmiştir İ mam-ı Maverdi nin: Hilâfet; dini koruma ve dünya siyaseti hususlarında Peygambere halef olma makamını ifade etmek için kullanılan bir terimdir şeklindeki tarifinde de aynı keyfiyet söz konusudur. Bütün bu tarifler, Hz. Ebûbekir in (ra) durumunu ifade için geçerlidir. Diğer halifeleri ifade için mü minlerin emiri (ulûl emr-i minkûm) tabirlerinin kullanıldığı malûmdur. Hilâfet nizamının raşid ve gayr-i raşid şeklinde tasnife tabi tutulması, tarihi devreleri ve uygulanan siyasetle ilgili olan bir hadisedir. Ehl-i sünnet uleması, İ slâm fıkhını uygulayan iktidarı ifade için, hilafet kavramını tercih etmiştir. Bunun sebebi, iktidarın meşrûiyyeti için adaleti, liyâkatı ve Müslümanların rızasını esas almalarıdır. Siyaset, Devlet Ve Hukuk Bazı İ slâm âlimleri, İnsanları hidâyete ve hayra ulaştırmak, onları fesaddan kurtarabilmek için, takip edilmesi gereken en güzel yola siyâset denilir tarifini esas almışlardır. Hanefi fûkahasından İ bn-i Abidin Siyaset; halkı Dünyada ve ahirette kurtulacakları yola irşad etmekle, onların salah ve menfeatleri için çalışmaktır tarifini yapmış ve bahsin devamında şöyle demiştir: Siyaset ağır bir şeriat olup iki nev idir. Siyaset-i zalime; halkın haklarına zıt olan siyasettir ki, şeriat bunu haram kılmıştır. Siyaset-i adile; halkın haklarını zalimlerin elinden kurtaran, zulüm ve fenalıkları defeden, fitne ve fe- 5

8 gündem sad ehlini meneden siyasettir ki şeriattan sayılır. 8 İ slâm ahkâmını uygulayan devlet, insanların yeryüzündeki hilâfet vazifelerini yerine getirebilmeleri için bir vasıtadan ibarettir. İ slâmi siyaset ve mücadele fıkhı açısından hayati öneme haiz olan hilâfet kavramı ile ülke (Dâr) kavramını birbirinden ayırmak mümkün değildir. Zira ülke (Dâr) kavramına keyfiyet kazandıran en önemli unsur hilafet nizamı ve uygulanan hukuk sistemidir. İ mam-ı Kuhistani Darû l İ slâm ve Daru l Harp kavramlarını izah ederken, şöyle demiştir: Darû l İslâm; mü minlerin emirinin sultası altında olan ve İslâm ahkâmının tatbik edildiği beldedir. Darû l Harb ise, kâfirlerin reisinin idaresi altında olan ve küfür ahkâmının icra (tatbik) edildiği yerdir. 9 Şemsü l Eimme Serahsi (rh.a) beldelerde (ülkelerde) uygulanan kanunları dikkate almış ve şu tesbitte bulunmuştur: Bir beldede (ülkede) küfür ve şirk kanunları uygulanıyorsa, o belde darû l harp hükmünü alır. Çünkü beldeler ve üzerinde yaşayanlar için egemen olan güç, kuvvet ve uygulanan kanunların keyfiyeti dikkate alınır, ya bize, ya kâfirlere nispet edilir. Müslümanların egemenliği altında olan ve İslâm ahkâmının uygulandığı beldelere Darû l İslâm denilir. 10 Darû l İ slâm vasfına haiz olan bir ülkede; devlet adına iktidar imkânlarını kullanan hükümetin adalete riâyet etmesi, emâneti ehline 6 vermesi ve teb asının saadeti için zaruri olan idari düzenlemeleri yapması zaruridir. Müslümanların Ortak İhtiyaçları Ve Hilafet Bazı muteber kaynaklarda; islâm ülkesinde yaşayan insanların ortak ihtiyaçları dikkate alınmış ve hilâfet nizamının zarureti şöyle ifade edilmiştir: Müslümanlar için bir halifeye (imama) mutlak surette ihtiyaç vardır. Dini hükümlerin uygulanması, cezaların tatbiki, kâfirlere karşı ülke sınırlarının korunması, cihad için ordu teşkil edilmesi, sadakaların toplanması, zorbaların, soyguncuların ve eşkiyaların zabt-u rapt altına alınıp kahredilmesi, Cum a ve Bayram Namazlarının edâ edilmesi, insanlar arasında ortaya çıkan ihtilâfların ortadan kaldırılması, hukukun üzerine kaim olduğu şahidliklerin kabulü, velileri bulunmayan (kimsesiz) çocukların ihtiyaçlarının karşılanması, eğitilmesi, evlendirilmesi ve ganimet mallarının taksimi gibi önemli meseleler halife (imam) sayesinde icra edilir. 11 Siyasi iktidarın teşekkülünü sağlamadan bu işlerin yapılabilmesi mümkün değildir. İ slâm Fıkhı nın hükümlerini uygulamakla görevli olan halife, yüklendiği ağır mes ûliyet sebebiyle diğer insanlardan farklıdır, ancak dokunulmazlık zırhına haiz değildir. Teb âsından her hangi bir kimsenin hukukuna tecavüz ettiği zaman; sıradan bir insan gibi, davalı olarak Mezalim Kadısı nın huzuruna çıkarılır ve yargılanır. Dolayısıyla İ slâm Fıkhı nı uygulayan devlet; mukaddes bir kurum veya dokunulmazlığı olan bir tüzel kişilik değildir. İ nsanların yeryüzündeki hilâfet vazifelerini yerine getirebilmeleri için, sadece bir vasıtadır. Hülâfa-i Râşidin dönemi nde insanlar Adaletin mülkün (devletin/iktidarın) temeli olduğunu müşahade etmişlerdir. Hülâfa-i Râşidin döneminden sonra saltanat sistemi ön plâna çıkmış ve devleti takdis eden Hikmet-i hükümet anlayışı yayılmaya başlamıştır. Bu dönemde sultanlara Halifetûllah (Allah ın halifesi) sıfatını uygun gören ve onların yeryüzünde Allah ın zılli (gölgesi) olduğunu söyleyen devlet adamları ortaya çıkmıştır. Maalesef bazı âlimlerin de Allah ın zılli (gölgesi) tabirini kullandıklarını gizlemek mümkün değildir. Meselâ: Hanbeli ûleması ndan İ bn-i Teymiye şöyle demiştir: Yöneticilik, dini yükümlülüklerin en büyüklerindendir. Hatta dinin ayakta kalabilmesi, ancak onunla mümkün olabilir. Zira Allah ın farz kıldığı emr-i bi l ma rûf vecibesinin ifâsı, ancak otorite ve devletle gerçekleştirilebilir. Keza cihad, adalet, hacc, hadd cezalarının tatbiki ve bunun gibi hususlar da yine devlet otoritesi sayesinde gerçekleşir. Bu yüzdendir ki bir hadiste Sultanın Allah ın yeryüzündeki gölgesi olduğu belirtilmiştir. 12 Bazı hadis

9 gündem kitaplarında yer alan inneme s sultanû zıllûllah ve ramhuhû fi l-ard şeklindeki rivayet, Hz. Enes den (ra) nakledilen bir haberdir. 13 İ smailiye Fırkası na mensup olan bazı müellifler; Hz. Ali nin (ra) mukaddes bir şahsiyet olduğunu ifade etmek niyetiyle, O nun yeryüzünde Allah ın zılli (gölgesi) olduğu haberini uydurmuş ve yayılmasını sağlamışlardır. 14 Saltanat ve imamet sistemlerinde; hem iktidarın teşekkülünde ve devrinde, hem de denetlenmesinde insanların rızasının (siyasi tercihinin) devre dışı bırakıldığını söylemek mümkündür. Zalim sultanlar, zaman içerisinde kendi ihtiraslarını İ slâmi değerleri istismar ederek devam ettirme arzusuna kapılmışlardır. Bu gayr-i meşrû istismar siyaseti, fitne ve fesadın yayılmasına sebeb olmuştur. Hilafetin İlgasında İngiltere nin Rolü Bütün muteber kaynaklarda; hilâfet meselesi izah edilirken, Halifeler Kureyştendir hadis-i şerifine yer verildiği malûmdur. Bu hadisin sahih, hatta manevi mütevatir olduğunu söyleyen muhaddisler vardır. Tarih boyunca İ slâm âlimleri Hilâfet meselesiyle ilgili rivayetlerde kullanılan Kureyş kabilesine mensubiyet ifadeleri nasıl anlaşılmalıdır? Bunlar birer haber midir, yoksa haber siygasıyla verilmiş emir midir? suallerine cevap vermeye gayret etmişlerdir. Bazı âlimler, halifelerin Saltanat ve imamet sistemlerinde; hem iktidarın teşekkülünde ve devrinde, hem de denetlenmesinde insanların rızasının devre dışı bırakıldığını söylemek mümkündür. Zalim sultanlar, zaman içerisinde kendi ihtiraslarını İslâmi değerleri istismar ederek devam ettirme arzusuna kapılmışlardır. Bu gayr-i meşrû istismar siyaseti, fitne ve fesadın yayılmasına sebeb olmuştur Kureyşten olması meselesini tahlil ederken Bunun sıhhat şartı değil, efdaliyet ve kemâl şartı olduğunu ileri sürmüşlerdir. Sadruşşerî a gibi bazı ûsûl âlimleri bu şartın, ilim ve adâlet şartına bağlı olduğunu, zarûri hallerde Kureyş kabilesine mensubiyet şartının düşebileceğini ifade etmişlerdir. Mutezile nin önde gelen simalarından Nazzâm ile Hâricî fırkasına mensup olan bazı kimseler; zulme meylettiği zaman kolayca azledilebilmesi için, halifenin Kureyş ten olmaması gerektiği ileri sürmüşlerdir. Şia Fırkası na mensup kimseler, meseleyi daha da özele indirgemiş ve liderlik işini Kureyş kabilesi nden sadece Haşimoğullarına (Ehl-i Beyte) tahsis etmişlerdir. Bu farklı siyasi tezleri dikkate alan müsteşrikler; özellikle İ ngiltere nin önde gelen devlet adamları, hilâfet nizamını yeryüzünden silinmesi için şeytani tuzaklar hazırlamışlardır. Denebilir ki Hilafet Nizamı nın siyasi değerini ve gücünü ilk keşfedenler İ ngilizler olmuştur. İ ngiliz Dışişleri Bakanlığı danışmanı ve bir Arap dili-kültürü uzmanı olan George Percy Badger şu tesbitte bulunmuştur: Eğer Araplar da Osmanlı sultanını aynı şekilde halife olarak tanırlarsa onun Müslümanlar üzerindeki şöhret ve nüfuzu muazzam derecede artar. Bunun doğuracağı sonuç İngiltere nin aleyhine olabilir. Bu yüzden İngiltere Araplar üzerindeki Osmanlı otoritesinin genişlemesini önlemeye çalışmalıdır. 15 İ ngiliz po- 7

10 gündem litikacılar Halife Kureyştendir haberini; hilâfetin olmazsa olmaz şartı olduğunu savunan kanaat önderlerini destekleyerek, Osmanlı Devleti nin İ slam dünyası üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak için harekete geçmiştir. O tarihlerde Times da (Osmanlı) Sultanın halifeliği gerçek değildir ve bu haliyle de Hindistan daki İngiliz çıkarları açısından bir tehdit oluşturabilir. Bunu önlemek için oradaki Müslümanlara, Osmanlı nın hilâfet iddiasının gayri meşru olduğunu özellikle vurgulamamız lazımdır. şeklinde makaleler kaleme alınmıştır. Bunun sonucunda Osmanlı ya isyan eden Mekke Şerif i hilafet makamına oturtulmuştur. Malûm olduğu gibi İ ngilizlerin; Hilafetin Kureyşliliği üzerine kurduğu bu tuzak, Osmanlı nın siyasi nüfuzunun ortadan kaldırılması, Ortadoğu ve Hindistan coğrafyasında emperyalist emellerine ulaşmasına vesile olmuştur. İ ngiltere nin bu şeytani tuzağı neticesinde Müslümanlar imamesi koparılmış tesbihin taneleri gibi param-parça olmuşlardır. İslâmi siyasetin temel rükünlerini vahiyle sabit olan hakikatleri dikkate almak, adaleti sağlamak, emanetleri ehline vermek, herhangi bir ayırım yapmadan teb asının saadetine vesile olmak şeklinde ifade edebiliriz. Hesap gününe hazırlanan Müslümanların; modern-seküler siyaset nazariyelerini ve Hikmet-i Hükümet anlayışını reddetmeleri zaruri olduğu gibi, hilafet nizamının ihyası için birbirleriyle yardımlaşmaları da zaruridir Netice olarak şunu söyleyebiliriz: İ slâmi siyasetin temel rükünlerini vahiyle sabit olan hakikatleri dikkate almak, adaleti sağlamak, emanetleri ehline vermek, herhangi bir ayırım yapmadan (kavmi, rengi, dini ve dili ne olursa olsan) teb asının saadetine vesile olmak şeklinde ifade edebiliriz. Hesap gününe hazırlanan Müslümanların; modern-seküler siyaset nazariye- 8 lerini ve Hikmet-i Hükümet anlayışını reddetmeleri zaruri olduğu gibi, hilafet nizamının ihyası için birbirleriyle yardımlaşmaları da zaruridir. 1 İmam-ı Şehristani- El Milel Ve n Nihal- Beyrut, 1392 C: 1 Sh: 4 2 İmam Fahrüdin-i Razi- Tefsir-i Kebir/*Mefatihû l Geyb-Ankara:1989 C:5 Sh:13 3 Şeyh Nizamüddin ve Heyet-Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 2 Sh: Muhammed Ammara-Nazarriyetû l Hilâfeti l İslâmiyye-Kahire: 1977 Sh: 9 5 Geniş bilgi için/ibn-i Kuteybe-El İmame ve s Siyase-Kahire: 1969 Sh: 4 vd. 6 M. Ziyaûddin Er Reyyis-Siyâsetû l İslâmiyye-Kahire: 1979 Sh: İbn-i Haldun-El Mukaddime-Kahire ty. C: 2 Sh: İbn-i Abidin- Reddü l Muhtar Ale d Dürri l Muhtar-İst: 1983 C: 8 Sh: İmam Kuhistani-Camiû r Rumuz- İst: 1300 C: 2 Sh: İmam-ı Serahsi- El-Mebsût- Kahire: 1324 Bsk. ofset Beyrut: ty C: 10 Sh: 114, 11 Muslihuddin M. Kesteli-Şerhi Akaidi l Kesteli-İst: 1973 S. Bilici. Yay. Sh: Ayrıca İmam-ı Taftazani- Şerhü l Akaid-İst: 1980 Sh: 326 vd. 12 İbn-i Teymiyye- Es Siyasetü ş Şer iyye- İst: 1985 Sh: (Çev:V. Akyüz) 13 El Aclûni- Keşfû l Hafa- Beyrut: 1351 C:1 Sh: En Neysabûri-İsbatû l İmame- Beyrut: ty Sh: Geniş bilgi için/ Bkz. Azmi Özcan- İngiltere de Hilâfet Tartışmaları, , İslâm Araştırmaları Dergisi-Ankara: 1998, sayı: 2, Sh.51 vd

11 gündem BAŞI KOPARILAN CANLININ YAŞAYAMADIĞI GİBİ, HALİFESİZ ÜMMET DE CANLANAMAZ Ahmet Kalkan Kalem Der Başkanı Haziran da yine bir seçim var. Şehadet parmakları, şehadetin lâ deyip reddettiği demokrasi boyası ile kirlenecek. Isırıldığı sandık deliğinden kim bilir kaçıncı defa yine ısırılacak insanımız. Adaylarla ilgili curcuna çoktan başladı. İ nsanlar sanki kulluk ve sınav için değil de; geçim ve seçim için dünyaya gelmişler. İ nsanlar eğer dünyaya seçim için geldiklerini düşünüyorlarsa; bu, hak ile bâtıl, İ slâm ile câhiliye arasında bir seçimdir. Tevhid ile şirk arasında bir tercih, sırât-ı müstakî m olan peygamberlerin, sıddık, şehid ve sâlihlerin yolunu mu, yoksa Batılı bâtılların yolunu mu tercih edeceklerine dair bir seçimdir bu. Bu tercihler de demokratik yoldan oy kullanmakla olacak bir şey değildir. İ slâm ın her şeyi orijinaldir. Başka din ve dünya görüşlerinden ödünç kavram ve yaşama biçimlerine iltifat etmez. İ slâm ın devlet idaresi ve yöneticileri de kendine has özelliklere sahiptir; câhiliyyenin yönetim tarzlarına ve onların liderlerine benzemez. İ slâm dışı düzeni kimlerin yönetip sürdürmesi gerektiği hususundaki seçim bizi pek fazla ilgilendirmiyor. Çünkü devlet/ hilâfet şuuruna sahip mü minler hükümete değil, devlete taliptir. Bizi, siyasi açıdan daha çok ilgilendiren; Allah ın rızasına ulaştıracak köklü değişim, İ slâmî dönüşüm. Mü minler olarak dünyada izzet ve devlete, âhirette sonsuz nimet ve cennete ulaşmak için nasıl çalışmalıyız? Başında halifenin bulunacağı İ slâm Devleti nasıl oluşur, Nebevî usûl nasıl hayata yansır, İ lâhî rahmet ve yardım bizi nasıl kuşatır, biz onun derdindeyiz. İ slâm hukukunda halî fe, dünyayı din ile idâre etmekte peygambere halef olup Onun yöneticiliğini sürdürmeye çalışmak, onun uyguladığı ilkeler üzere olmaktır. İ slâmî devlet yönetiminde olmazsa olmaz olan temel esaslar: Bey atla başa geçen halifelik/ imamlık, adalet (Allah ın indirdikleriyle hükmetmek) ve şûra prensipleridir. Halife : Bey at sonucu mü minler adına tasarruf (yönetme) yetkisine sahip olan ve Allah ın indirdiği ahkâmın adâlet ve istişare ile tatbikini sağlayan kimse demektir. Adâlet, bir parti adı değil; Allah ın indirdiği ile hükmetmektir. İ stişare de; Dâru n Nedve tipi meclislerdeki parmak kaldırma değil, takvâ sahibi muvahhid âlimlerden oluşan ehil kimselerin Kur an ve Sünnet süzgecinden geçmiş hikmetli görüşlerinden yararlanma demektir. و ل ت ك ن م نك م أ م ة ي د ع ون إ ل ى ال خ ي ر و ي أ م ر ون ب ال م ع ر وف و ي ن ه و ن ع ن ال م نك ر و أ و ل ئ ك ه م ال م ف ل ح ون İçinizden hayra çağıran ve ma rûfu emredip münkerden nehyeden bir ümmet bulunsun. Kurtuluşa erenler, işte bunlardır. 1 Bu âyeti tefsir ederken Elmalılı Hamdi Yazır şunları söyler: Ümmet, öne düşen, çeşitli insan gruplarını toplayan, kendilerine uyulan bir topluluk de- 9

12 gündem mektir ki, hepsinin önünde imam bulunur. Cemaat ile namazlar, bu muntazam ve hayırlı sosyal tertibin görüntüsünü ifade eden gözle görülür şeklidir. Bu şekilde hayra dâvet ve emr-i bi l-ma ruf, nehy-i ani l-münker yapacak bir ümmet ve imâmet (hilâfet) teşkili, müslümanların imandan sonra ilk dinî farîzalarıdır. (Farîza; İslâm açısından yapılması mecburî olan, farz, Allah ın emri demektir.) Bu farîzayı yerine getirebilen müslümanlar âyetin açık hükmü gereğince kâmil (tam) kurtuluşa ererler. 2 Fert olarak insanın yaratılış maksadı Allah a kulluk tur. Bu gâyenin gerçekleşebilmesi için ferdin canı, malı, dini, aklı, nesli ve şerefi korunmalıdır. Korunma ancak düzen içinde olur; düzen ise devlettir, kanun hâkimiyetidir. Yönetimsiz devlet, başkansız yönetim olmayacağına göre, devlete bir başkan gereklidir. İ slâm da bu başkana; halî fe ve emî ru l-mü minî n sıfatlarının yanı sıra, imam denilmiştir. Birçok hadis-i şerif, müslümanlara, İ slâm devletinin müslüman ve ehil başkanını tanımalarını, ona bey at ve itaat etmelerini; bey at şartlı itaat sözü ve vekâlet mâhiyetinde olduğu için, halife şartlara riâyet etmediği veya liyâkat vasfını kaybettiği takdirde ona itaat etmemelerini (değiştirip yerine lâyık olanı getirmelerini) emretmektedir. Her gece, kıldığımız vitir namazlarının son rekâtında Allah a fâcir yöneticileri değiştireceğimiz hakkında söz vermekteyiz. 10 Kur an da iki çeşit yönetici vardır. Biri, hoşlanmadığımız durumlarda bile itaat etmek zorunda olduğumuz, Allah ın indirdiğiyle hükmeden bizden olan yönetici, yani halife de denilen ülü l-emr 3. İ kincisi, hiçbir halde itaat edemeyeceğimiz, onun iyi taraflarını bile kabul edemeyeceğimiz kötülük odağı, şeytanın siyasal versiyonu tâğut. İ şte bu ikinci yöneticiyi aynı zamanda inkâr etmemiz, iyiliklerini örtmemiz iman için şart koşuluyor. 4 Müslümanlar olarak her gün başlangıçta ve sonda uzlaşmaya, bâtılı kabul ve ona itaate lâ/hayır! diyor, küfre isyan ediyoruz. Güne tevhidin yön verdiği siyasî bilinçle başlıyor ve günü yine bu siyasî bilinçle kapatıyoruz. Uykudan kalkıp uyandığımızı göstermek üzere güne kâfirlere ültimatomla başlamamız Peygamberimizin sünneti: Her sabah ilk işimiz namaz kılmak. Sabah namazının ilk kıldığımız sünnetinin ilk rekâtında Fâtiha dan sonra Kâfirûn sûresi okumak sünnettir. Bu sûrede şöyle geçer; ق ل ي ا أ ي ه ا ال ك اف ر ون ل أ ع ب د م ا ت ع ب د ون ل ك م د ين ك م و ل ي د ين De ki: Ey kâfirler! Tapmam sizin taptıklarınıza Sizin dininiz size, benim dinim bana! 5 Günümüzü de benzer bilinçle kapatıyoruz: Gece, en son kıldığımız namaz yatsıdan sonra vitir namazı. Onun da en son rekâtında okuduğumuz kunut duası. Bu duada ve nahlau ve netrukü men yefcuruk diye Allah a söz veriyoruz. Yani diyoruz ki: (Ey Allah ım!) Biz, Sana isyan eden (fâsıklık, fâcirlik yapan) kişiyi (yönetimden, liderlikten) hal edip alaşağı ederiz, onu (desteklemeyiz,) kendi haline terk ederiz. Nahlau (hal ederiz) derken kullandığımız hal kelimesi, ehl-i hal ve l-akd denilen yöneticiyi azletme ve yeni bir yönetici atama konusunda ehil olan şahısların yaptığı iştir. Yöneticiyi makamından indirmeye, alaşağı etmeye hal etme denir. Ve netrukü: Terk ederiz, onu yardım(cı)sız bırakır, onunla ilişkilerimizi keseriz, ona destek olmayız, onu inkâr ederiz. Dikkat edilirse, Allah a isyan eden (fâsıklık, fâcirlik yapan) kişiyi, sadece bu vasıflarıyla hal etme sözü veren müslüman, yüz binlerce insanı Allah a isyan etmeye sevk eden, onların fâsık ve fâcir, hatta müşrik olmasına zorlayıp yönlendiren tâğutlara karşı haydi haydi hal etme sözü vermiş olacaktır. İ şte, bizim namazımız bile tâğutlara bir ültimatom ve onlara karşı nasıl tavır takınacağımıza dair bir ahid ve söz verme, bir siyasi bilinçtir. Biz, sözümüzün eri olalım, Allah sözümüzü yerine getirmek için bize güç verecek, bize zafer ihsan edecektir. إ ن ي نص ر ك م الل ف ال غ ال ب ل ك م و إ ن ي خ ذ ل ك م ف م ن ذ ا ال ذ ي ي نص ر ك م م ن ب ع د ه و ع ل ى الل ف ل ي ت و ك ل ال م ؤ م ن ون Eğer Allah size yardım ederse, artık size gâlip gelecek kimse yoktur. Ve eğer size yardımını keserse, bun-

13 gündem dan sonra size kim yardım edebilir? Mü minler ancak Allah a tevekkül etmeli, sadece O na güvenip dayanmalıdır. 6 Bu âyette gâlibiyetin ancak Allah ın yardımı ile mümkün olduğu açıklanmış, O nun yardımını kestiği durumda gâlibiyetin mümkün olmadığı belirtilmiştir. Görüldüğü gibi, Kur ân-ı Kerim de, hem Allah ı gâlib sıfatıyla tanımak ve hem de gâlibiyeti Allah tan bilmek gereği açık ifâdelerle yer almıştır. Gâlibiyet ve mağlûbiyetleri Allah, insanlar arasında döndürüp değiştirir. 7 Bazıları için oyun ve eğlenceden, bazıları için kulluk sınavından ibâret bu dünya 8 tahterevallidir; yükselenler, bir gün inerler. Ü lkeler ve yönetimler de insan gibi doğar, büyür ve ölür. Her ümmet için bir ecel vardır. 9 Allah, kullarını varlıkla da yoklukla da imtihan ettiği gibi; gâlibiyet de mağlûbiyet gibi bir sınavdır. Müslümanların Bedir leri gibi Uhud ları da olacaktır. Gâlibiyet sonrası zafer sarhoşluğunun şımarıklığa ve gurura yol açan tehlikeleri yanında, mağlûbiyetin de insanın kendine ve dâvâsına güveni sarsan yıkıcı etkileri söz konusu olabilir. Uhud, ders alındığı müddetçe gâlibiyetin veremediği güzel dersler verir. Gâliptir bu yolda mağlûp. Bâtıl dâvâ için ve nice zulümlerle kazanılan zaferlerin aslında büyük bir mağlûbiyet olduğu gibi... Allah a ve peygamberine itaat çağrısı ve peygamberin Müslümanlar olarak her gün başlangıçta ve sonda uzlaşmaya, bâtılı kabul ve ona itaate lâ/hayır! diyor, küfre isyan ediyoruz. Güne tevhidin yön verdiği siyasî bilinçle başlıyor ve günü yine bu siyasî bilinçle kapatıyoruz. Uykudan kalkıp uyandığımızı göstermek üzere güne kâfirlere ültimatomla başlamamız Peygamberimizin sünneti: Her sabah ilk işimiz namaz kılmak. Sabah namazının ilk kıldığımız sünnetinin ilk rekâtında Fâtiha dan sonra Kâfirûn sûresi okumak sünnettir yalnızca tebliğ/bildirim görevi olduğu, herkesin kendine yüklenenden sorumlu olacağı anlatıldıktan sonra, şunlar belirtilir: و ع د الل ال ذ ين آم ن وا م نك م و ع م ل وا الص ال ح ات ل ي س ت خ ل ف ن ه م ف ي ال ر ض ك م ا اس ت خ ل ف ال ذ ين م ن ق ب ل ه م و ل ي م ك ن ن ل ه م د ين ه م ال ذ ي ار ت ض ى ل ه م و ل ي ب د ل ن ه م م ن ب ع د خ و ف ه م أ م ن ا ي ع ب د ون ن ي ل ي ش ر ك ون ب ي ش ي ئ ا و م ن ك ف ر ب ع د ذ ل ك ف أ و ل ئ ك ه م ال ف اس ق ون و أ ق يم وا الص ال ة و آت وا الز ك اة و أ ط يع وا الر س ول ل ع ل ك م ت ر ح م ون ل ت ح س ب ن ال ذ ين ك ف ر وا م ع ج ز ين ف ي ال ر ض و م أ و اه م الن ار و ل ب ئ س ال م ص ير Allah, içinizden iman edip salih amel işleyenlere, onlardan öncekileri halef (güç ve iktidar sahibi) kıldığı gibi, onları da yeryüzüne halef kılacağına, onlar için râzı olup beğendiği dini temelli yerleştireceğine ve korkularını güvene çevireceğine dair söz vermiştir. Çünkü onlar Bana kulluk eder, hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Bundan sonra inkâr eden kimseler fâsık (yoldan çıkmış) kimselerdir. Namaz kılın, zekât veren, Peygamber e itaat edin ki, size merhamet edilsin. İnkâr edenlerin, Bizi yeryüzünde âciz bırakacaklarını sanmayın. Varacakları yer ateştir. Ne kötü dönüş yeridir. 10 Bu ayetler, iktidar değişiminin, iktidarın işleyişinin ve amacının temel değişkenlerini açıkça belirtir: İ man, sâlih amel, yalnız Allah a ibadet/ kulluk ve hiçbir şeyi O na şirk koşmama; namaz ve zekâtın yerine getirilmesi, Peygam- 11

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ALTUNTAŞ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / Gümüşhane Telefon: 0 456 233 74 25 pbx Faks: 0 456 233 74 27 Yayın Numarası:

Detaylı

içindekiler Şükrü ÖZBUĞDAY / 5 İnsan Hakkı Ve Onuru Kutsaldır Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ / 10 Cahiliye Ve Çiğnenen İnsan Onuru

içindekiler Şükrü ÖZBUĞDAY / 5 İnsan Hakkı Ve Onuru Kutsaldır Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ / 10 Cahiliye Ve Çiğnenen İnsan Onuru 1 Konya İl Müftülüğü Kültür Yayınları Sayı: 6 Yıl: 2013 Yayın Yönetmeni Şükrü ÖZBUĞDAY İl Müftüsü Yayın Koordinatörü ve Editör Dr. Hamza KÜÇÜK İl Müftü Yrd. Yayın Kurulu Dr. Hamza KÜÇÜK Yusuf ARIKAN Selma

Detaylı

TAKDİM. Yetiş Ey Mu tasım. haziran 13. yetiş!.. şeklinde bir mazlum feryad ettiğinde anında

TAKDİM. Yetiş Ey Mu tasım. haziran 13. yetiş!.. şeklinde bir mazlum feryad ettiğinde anında TAKDİM Yetiş Ey Mu tasım KöklüDeğişim suskunluğun kırılma noktası 10. YIL Zalimler zulümlerinde hiçbir sınır tanımaksızın yeryüzünü Müslüman kanına bulamaya devam ediyorlar. Sömürgeci Batı tarafından çizilen

Detaylı

Genç Birikim den... Sizleri dergimizle baş başa bırakıyoruz. Allah a emanet olunuz. Yıl: 14 Sayı: 145

Genç Birikim den... Sizleri dergimizle baş başa bırakıyoruz. Allah a emanet olunuz. Yıl: 14 Sayı: 145 Genç Birikim den... Değerli Genç Birikim Okuyucuları, Aradan geçen bir ayın ardından yeniden beraberiz. Rabbimize şükürler olsun, biz yine buradayız ve elimizden geldiğince, gücümüzün yettiği sürece sizlere

Detaylı

Öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz

Öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz başyazı Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı İmanın Sosyal Boyutu Öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz ki, etrafımızdaki her şey âdeta nefsimizin heva, heves,

Detaylı

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar KUR AN-I KERİM TEFSİRİ Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar 2. C İ LT ( 3/104 5/120 Arası ) Kuran Sayfası: 62-126 DERLEYEN M. SELMAN DÜZCE, KASIM 2012 3/104-109 HAYRA ÇAĞIRAN TOPLULUK 104. İçinizden (herkesi)

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

Genç Birikim den... Değerli okuyucular,

Genç Birikim den... Değerli okuyucular, Genç Birikim den... Hamd, sizlerle yeniden birlikte olma hazzını ve mutluluğunu yaşatan, her şeye kadir Allah a aittir. Selam, Rasulüne, şehidlerinin, mücahidlerinin, yolunda yürüyenlerin, mazlumların

Detaylı

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ. YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ. YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER EDİTÖR Ömer ÖZDİLEK DİL UZMANI Ahmet POLAT GÖRSEL TASARIM Emre ANDER ÖLÇME-DEĞERLENDİRME UZMANI Mehmet Akif KARAKUŞ PROGRAM GELİŞTİRME

Detaylı

EVLİLİK CENNETTE DE DEVAM EDECEK BİR AMELDİR.

EVLİLİK CENNETTE DE DEVAM EDECEK BİR AMELDİR. Bizim Şehrin Bülteni RİBAT EĞİTİM VAKFI ADAPAZARI ŞUBESİ YIL: 12 SAYI: 44 Ocak - Şubat - Mart 2015 ISSN 1305-5356 EVLİLİK CENNETTE DE DEVAM EDECEK BİR AMELDİR. Toplumun Muhtaç Olduğu Üç İnsan Abdullah

Detaylı

TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR

TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR 1 www.mehmetbozkurt.com.tr TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR İslam ın kadına verdiği hakların mükemmelliği, İslam dan önceki din, düzen ve uygarlıkların kadına verdiği hakları ve toplumdaki

Detaylı

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I 4. Cilt Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN 10. YUNUS SURESİ Mekke döneminde nâzil olmuştur. 109 âyettir. Sûrenin 40, 94 ve 95. âyetlerinin

Detaylı

SONUNU HAZIRLAR ZULÜMZÂLİMİN. Metot ve Yöntem Meselesi. Özgecanlar Öldürülemez. Müslümanların Müslümanlarla İmtihanı Yusuf E.

SONUNU HAZIRLAR ZULÜMZÂLİMİN. Metot ve Yöntem Meselesi. Özgecanlar Öldürülemez. Müslümanların Müslümanlarla İmtihanı Yusuf E. RİBAT EĞİTİM VAKFI ADAPAZARI ŞUBESİ YIL: 12 SAYI: 45 Nisan - Mayıs - Haziran 2015 ISSN 1305-5356 ZULÜMZÂLİMİN SONUNU HAZIRLAR Sizden kim zulüm ve haksızlık ederse, ona büyük bir azap tattırırız / Furkan

Detaylı

Erdu l Izze. Gazze. İzzet Yurdu Gazze. Siz Hiç Yetim Başı Okşadınız mı? Abdullah BÜYÜK Mustafa AYDIN Röportaj. Mustafa DİKMEN

Erdu l Izze. Gazze. İzzet Yurdu Gazze. Siz Hiç Yetim Başı Okşadınız mı? Abdullah BÜYÜK Mustafa AYDIN Röportaj. Mustafa DİKMEN RİBAT EĞİTİM VAKFI ADAPAZARI ŞUBESİ YIL: 9 SAYI: 36 OCAK-ŞUBAT-MART 2013 ISSN 1305-5356 Filistin in işgal haritası Gazze Erdu l Izze Aksiyon dergisine teşekkürler İzzet Yurdu Gazze Mustafa DİKMEN Siz Hiç

Detaylı

Bilgiyurdu. Gençlik Dergisi İKİ YIL: 3 SAYI: 16 KASIM - ARALIK 2009 AYDA BİR YAYIMLANIR - ÜCRETSİZDİR

Bilgiyurdu. Gençlik Dergisi İKİ YIL: 3 SAYI: 16 KASIM - ARALIK 2009 AYDA BİR YAYIMLANIR - ÜCRETSİZDİR Bilgiyurdu Gençlik Dergisi İKİ YIL: 3 SAYI: 16 KASIM - ARALIK 2009 AYDA BİR YAYIMLANIR - ÜCRETSİZDİR BİLGİYURDU GENÇLİK DERGİSİ YIL: 3 SAYI: 16 KASIM - ARALIK 2009 İKİ AYDA BİR ÇIKAR ÜCRETSİZDİR. SAHİBİ:

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir.

Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. 00 HUTBE ARŞİVİ Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 05 Ocak - Güvenilir olmanın Önemi Ocak - İslam ve Değişim 9 Ocak - Yaşlılara Saygı 6 Ocak - Akrabalarımıza

Detaylı

Genç Birikim den... Biz Sadece Islah Edicileriz derler. başlıklı yazısında Üsame bin Ladin i konu edinmiş. da ilgiyle okuyacağınızı düşünüyoruz.

Genç Birikim den... Biz Sadece Islah Edicileriz derler. başlıklı yazısında Üsame bin Ladin i konu edinmiş. da ilgiyle okuyacağınızı düşünüyoruz. Genç Birikim den... Bizleri tekrar kavuşturan Allah a (c.c.) hamdolsun. Aradan bir ay geçti. Ama aradan geçen bir ay içerisinde yaşanan gelişmelere baktığımızda Müslümanlar açısından kan, gözyaşı ve zulümden

Detaylı

Sence 1 yaşında. Türk e dair birçok şeyin arasından Anadolu kültüründe düğün ve merasimler ve bir spor dalı olarak Cirit sayfalarımızı süsledi.

Sence 1 yaşında. Türk e dair birçok şeyin arasından Anadolu kültüründe düğün ve merasimler ve bir spor dalı olarak Cirit sayfalarımızı süsledi. Selam ile Sence 1 yaşında. Sen istedin diye, Sen destek verdin diye, Sen varsın diye Sence yayın hayatına 1 yıldır devam edebiliyor. Seninle ve senin için varlığını sürdürebilmeyi ümit ediyoruz. Mübarek

Detaylı

Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST

Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 00 HUTBE ARŞİVİ Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 0 Ocak - Dinimizde Sağlığın Önemi - Yusuf Demiryürek-Döşemealtı Müftüsü 08 Ocak - Kaynaklarımız ve Kamu Malları

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEFSİR ANA BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEFSİR ANA BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEFSİR ANA BİLİM DALI KUR ÂN DA MEKKE MÜŞRİKLERİNİN ELEŞTİRİ VE İTHAMLARINA YÖNELİK CEVAPLAR MASTER TEZİ Hazırlayan Mahmut AY Tez

Detaylı

HZ. PEYGAMBER VE İNSAN HAKLARI

HZ. PEYGAMBER VE İNSAN HAKLARI Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi III (2003), Sayı: 2 23 HZ. PEYGAMBER VE İNSAN HAKLARI Yrd. Doç. Dr. Saffet SANCAKLI* ÖZET Günümüz dünyasında insan hakları bir değer olarak gitgide daha bir önem

Detaylı

BEYLER! NEREYE GİDİYORSUNUZ?

BEYLER! NEREYE GİDİYORSUNUZ? UCUZ KAHRAMANLAR Bir Arap atasözü vardır:,,vadi boş olduğu zaman tilki valiliğini ilân eder! Şu anda öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, ilim meydanı boştur ve boş kalmıştır. İlmiyle, irfanıyla, amel ve takvasıyla

Detaylı

İSLAM DİNİ AÇISINDAN DİN - DEVLET İLİŞKİSİ

İSLAM DİNİ AÇISINDAN DİN - DEVLET İLİŞKİSİ İSLAM DİNİ AÇISINDAN DİN - DEVLET İLİŞKİSİ (DİN VE LAİKLİK) Dr. Fahri DEMİR Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Üyesi KÜRS0 VRVINCILIK Her türlü yayın hakkı saklıdır. Yayın hakları

Detaylı

İNANÇ KİTAPLARI SERİSİ - 6 ÂHİRETE İMAN PROF. DR. SÜLEYMAN TOPRAK. AHİRETE İMAN.indd 3 12.03.2015 09:05:29

İNANÇ KİTAPLARI SERİSİ - 6 ÂHİRETE İMAN PROF. DR. SÜLEYMAN TOPRAK. AHİRETE İMAN.indd 3 12.03.2015 09:05:29 İNANÇ KİTAPLARI SERİSİ - 6 ÂHİRETE İMAN PROF. DR. SÜLEYMAN TOPRAK AHİRETE İMAN.indd 3 12.03.2015 09:05:29 AHİRETE İMAN.indd 4 12.03.2015 09:05:29 İÇİNDEKİLER 7 TAKDİM 9 ÖN SÖZ BİRİNCİ BÖLÜM ÖLÜM VE ÂHİRET

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Hamdolsun, nimetlerini genelleme yaparak bile sayamayacağımız Rabbimize,

Hamdolsun, nimetlerini genelleme yaparak bile sayamayacağımız Rabbimize, Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla, Hamdolsun, nimetlerini genelleme yaparak bile sayamayacağımız Rabbimize, Salât olsun, hayatıyla bize en güzel örnek olan biricik Rasûlüne, Selâm olsun, onun ehl-i

Detaylı

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI Metin Muhammed b. A. b. Süleyman Şerh Muhammed b. Salih el-useymîn Çeviren Mehmed Ün GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL

Detaylı

HİLAF İLMİ VE İSLAM HUKUKÇULARININ HUKUKİ İHTİLAFLARININ SEBEPLERİ

HİLAF İLMİ VE İSLAM HUKUKÇULARININ HUKUKİ İHTİLAFLARININ SEBEPLERİ HİLAF İLMİ VE İSLAM HUKUKÇULARININ HUKUKİ İHTİLAFLARININ SEBEPLERİ Yazan: Prof.Dr.Abdulkerim ZEYDAN Çeviren: Yrd. Dr. Abdullah KAHRAMAN * I- İSLAM HUKUKUNDA İHTİLAF 1 II- GİRİŞ 2 * C. Ü. İlahiyat Fakültesi

Detaylı

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet "Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Ona uyun! Ondan başka yollara uymayın! Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti." (6 En'am/153) NEDÂ Yayın No:

Detaylı