DuPont FLEKSO BASKI SİSTEMİNDE EVRİMDEN DEVRİME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DuPont FLEKSO BASKI SİSTEMİNDE EVRİMDEN DEVRİME"

Transkript

1 DuPont FLEKSO BASKI SİSTEMİNDE EVRİMDEN DEVRİME

2 Flekso Baskı Sisteminde Evrimden Devrime İçerik Flekso Baskı Sisteminde Evrimden Devrime Avrupa Birliği liderleri iklim değişikliğine dikkat çekiyor. Konvansiyonel kalıp hazırlama yöntemi = VOC emisyonları Flekso kalıbının kurutulması ve solvent geri kazanımı için enerji tüketilmektedir ve bu işlemler VOC emisyonu üretmektedir. Fleksodaki inanılmaz büyüme devam ediyor Zaman içerisinde... Flekso baskı kalıplarının termal yöntemle hazırlanması çevre ile ilgili birçok endişeyi gidermektedir Firmanın Çevresel Etkisinin Değerlendirilmesi Çevresel footprintlerde elektriğin etkisi Dijital iş akışı ve Termal işleme: Kazandıran ortaklık Cyrel FAST in sunduğu en önemli avantaj ; Çevresel uyumluluk DuPont Cyrel FAST FLEKSO BASKI SİSTEMİNDE EVRİMDEN DEVRİME Flekso baskı sistemi geçmişteki basit baskı sistemi görüntüsünden günümüzün modern, dijital kalıp ile baskı yapabilen, hızlı,kaliteli ve fiyat avantajlı görüntüsüne doğru hızlı bir şekilde evrimleşmiştir. Bugün ise devrim niteliğindeki termal olarak işlenebilen baskı kalıpları teknolojisiyle bir devrim yaşayarak çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktadır. AVRUPA BİRLİĞİ LİDERLERİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİK- KAT ÇEKİYOR. Avrupa topluluğu insan üretimi kaynakların neden olduğu küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişikliği konusuna dikkat çekmektedir. Avrupa birliği ve birçok üyesi geçtiğimiz on yıl içinde çevresel sorumluluk ile ilgili birçok düzenleme yapmış ve bunların hepsi enerji, doğal kaynaklar ve salınan emisyonların azaltılması konularında olmuştur. Avrupa Birliği nitrojen oksit ve buharlaşan organik bileşiklerin (VOC) atmosfere salınımını kontrol etme yönünde çalışmalar yapmaktadır. Birçok yasal düzenlemenin içinde en anlamlı olan solvent emisyonu direktifi (SED) olarak bilinen 1999/13/EC direktifi dir. Bu direktif Avrupa Birliği nde matbaacılık sektörünü de kapsayan, 30 ayrı üretim sektöründe faaliyet gösteren den fazla fi rmayı ilgilendirmektedir. Bu direktif Flekso baskı sistemi ile baskı yapan fi rmalar için yeni kalıp hazırlama sistemlerini değerlendirirken dikkat edilmesi ve hesaba katılması gereken çok önemli bir etken olacaktır. Flekso iş kolu yeni ve modern teknolojiye sahip olduğu için bu yeni direktifl ere kolayca uyum sağlayabilmektedir. Avrupa Birliği direktifl eri solvent emisyonunda düşüşü zorunlu kılmaktadır.

3 Buna örnek olarak devrimsel olarak nitelendirebileceğimiz solvent kullanmadan termal yöntemle hazırlanabilen fl ekso baskı kalıplarının geliştirilmiş olması, enerji kullanımı ve sera gazı emisyonları açısından çevresel sürdürülebilirlik olgusuna pozitif katkı sağlamaktadır. KONVANSİYONEL KALIP HAZIRLAMA YÖNTEMİ = VOC EMİSYONLARI FLEKSO KALIBININ KURUTULMASI VE SOLVENT GERİ KAZANIMI IÇIN ENERJİ TÜKETİLMEKTEDİR VE BU İŞLEMLER VOC EMİSYONU ÜRETMEKTEDİR Flekso baskı kalıbı hazırlayan fi rmaların solvent tüketimlerindeki geri dönüşüm karşılaştırıldığında, bu işlem için kullanılan geri kazanılamayan enerji miktarı ve ortaya çıkan sera gazı miktarı çok değişkendir. Yeni solvent geri kazanım sistemleri daha fazla solventi geri dönüştürebilmektedir. Neredeyse on yıla yakın süredir termal sistemle fl ekso baskı kalıbı hazırlanabilmesine rağmen fl ekso baskı kalıpları çoğunlukla solventli sistemler kullanılarak hazırlanmaktadır. Bu solventlerin kalıp hazırlığı sırasında buharlaşmasından dolayı buharlaşan organik bileşikler (VOC) atmosfere karışmaktadır. Analog veya dijital kalıpların solvent kullanılarak indirilmesi sırasında solvent banyosu içinde bulunan fırçalar mor ötesi ışık (UV) ile pozlandırılmış kalıp ile temas eder. Kalıp Buna karşın unutulmamalıdır ki mümkün olan en fazla solvent geri dönüşümünü sağlayabilmek için için daha fazla enerjiye ihtiyaç vardır, geri dönüştürme işleminde kullanılan yöntem ise VOC emisyonuna neden olmaktadır. Bunlara ek olarak kalıp kalınlığına bağlı olarak yenilenemez enerji tüketimi ve sera gazı emisyonu artmaktadır. Kalıp kalınlığı arttıkça indirme işlemi için gereken solvent miktarı ve kuruma süresi uzadığından gereken enerji miktarı da artmaktadır. Bu nedenlerden dolayı kuruma üzerindeki poz görmemiş alanlardaki monomer bu fırçalar aşamasında ve geri gönüşüm aşamasında ortaya çıkan yardımıyla fırçalanarak kalıp üzerinden kaldırılır. Solvent, emisyon da daha fazla olmaktadır. doğru çalışabilmesi ve poz görmemiş alanlardaki monomerleri çözebilmesi için 40 derecede tutulur. Solventin içinden indirme işlemi yapılan kalıp solventi emdiği için ilk haline göre kalınlığında bir artış olmuştur. İndirme işleminden sonra kalıp 60 derecedeki fırına konarak bünyesindeki solvent buharlaştırılır ve ilk halindeki kalınlığa geri gelmesi sağlanır. Flekso baskı kalıbının cinsine ve kalınlığına bağlı olarak solventin kalıbın bünyesinden buharlaşarak tamamen ayrılma süresi iki ile üç saat arasında olmaktadır. Kalıp indirme makinesindeki solvent tüketimi Solvent & Geri Dönüşüm taze solvent ve geri dönüştürülmüş solvent Light Finisher 1000 Dryer 40.0 ten oluşmaktadır. Toplam solvent tüketimi ise İşlemci indirilen kalıp miktarına ve kullanılan solvent geri dönüştürme teknolojisine bağlıdır. Flekso baskı kalıbı hazırlayanlar yıllık taze solvent tüketimlerinin, geri dönüştürdükleri solventin ve o anda kullandıkları solvent miktarının farkındadırlar. Flekso baskı kalıbının indirme sürecinde, kurutma sırasında, depolama tanklarında ve solvent geri dönüşüm Ana Pozlama İmajın taşınması Arka Pozlama Plaka Üretimi Analog Analog 0.25 Analog Analog Analog 0.25 Analog sistemlerinde VOC emisyonları atmosfere Solvent Solvent Solvent Solvent Solvent Solvent salınmaktadır. Analog, solvent ile indirilen fl ekso baskı kalıplarının farklı kalınlıklara göre etkisi Yenilenemeyen enerji tüketimi (MJ / m 2 ) Sera gazları Emisyonu (Kg eq. CO 2 / m 2 )

4 Flekso Baskı Sisteminde Evrimden Devrime FLEKSODAKİ İNANILMAZ BÜYÜME DEVAM EDİYOR Son 30 yıldır, fl ekso ambalaj baskısındaki sınırları başarılı bir şekilde yeni ufuklara doğru taşıdı. Bugünkü ticari fl eksografi anlayışı başlangıçtan bugüne uzun bir yol katetmiştir. Endüstri tedarikçileri, ticari birlikler, plaka yapımcıları ve konvörtırlar tarafından sunulan yenilikler yüksek verimlilik, kalite ve sürdürülebilir baskı prosesine sahip modern fl eksografi yi oluşturmuştur. Geniş bir çeşitlilik aralığında substrat, mürekkep, çözünürlük seçme olanağı sunan ve plaka işleme süresini düşürerek pazara hızlı giriş sağlayan elastikiyet fl eksonun en önemli avantajı olarak görülmektedir. Dünya çapında birçok marka sahibi ve perakendeci ambalaj ve etiket baskısında yüksek kalite, göz alıcı grafi kler, marka tutarlılığı, dönüşüm süresinde azalma sağlayıp tasarım değişikliklerine çabuk cevap veren, düşük substrat maliyetleri sunan fl eksografi ye güvenmektedir. Son 30 yıldır, yüksek teknoloji baskı makineleri, geliştirilmiş anilox rollerlar ve kaliteli mürekkepler lider baskı formlarıyla desteklenmiştir. Verimlilik - Tutarlılık - Performans - Sürdürülebilirlik Teknolojideki Gelişmeler Termal ITR Round Sistem Termal Kurutma Dijital Analog 35 yıllık teknoloji haritası Ürün Gelişmeleri

5 ZAMAN İÇERİSİNDE... Fleksonun ilk büyük gelişimi DuPont un ilk Cyrel fotopolimer fl eksografi k baskı plakasını piyasaya sunduğu 1974 yılında gerçekleşti. Böylelikle genelde kauçuk bazlı olan ve bircok dezavantaja sahip fl ekso plaka daha dayanıklı polyester bazlı esnek plastiğe dönüştü. Sonrasında solvent bazlı fotopolimer plakalar en popüler plaka yapım prosesine dönüştü. Bu dönem süresince, fl eksodaki yenilikler daha kolay, daha etkili ve verimli daha az zararlı organik solventler kullanarak üretim yapmaya odaklanmıştır. Analog plaka yapımı negatif fi lm kullanarak plakayı görüntüler ve çoğunlukla iş gücü kaynaklı hatalara, plaka ve negatif fi lm kaybına neden olabilecek manuel operasyonlara dayalıdır. Plaka kimyasal developer ve sabitleyici kullanılarak işlenmektedir. Bu teknolojinin kalite kısıtları ve işgücü verimliliğine bağlı olarak, bir çok fl ekso eksperi analog plaka yapımını, diğer geleneksel ve yeni geliştirilmiş prosesleri teknolojide son nokta olarak değerlendirmemektedir te kaliteyi arttırarak ve fi lm üretimi ile muhafazasının yanısıra çeşitli kimyasalların prosesini de bertaraf ederek iş akışını geliştirmek için dijital solvent plakalar pazara sunulmuştur. Djital plakalar bir sonraki aşamaya mükemmel maskeleme bırakmak için görüntüleme lazeriyle taşınan bütünleşik özel lazer işleme tabakasıyla üretilmiştir. Şu zamana kadar DuPont Cyrel tarafından sunulan solventli dijital plaka yapımı yüksek kalite fl ekso ambalaj baskısını elde etmede bir numaralı sistem olmuştur. Dupont un yeni termal işleme sistemi fl ekso plaka yapımında bir sonraki en büyük gelişmeyi duyurmuş, solvent ve buharlaşan organik gazların eliminasyonu, güç tasarrufu, atık geri dönüşümü gibi cevresel kazançları beraberinde getirmiştir. Tüm bunlara fl eksografi nin esneklik, baskı kalitesi, hız ve zaman tasarrufu gibi özellikleri yitirilmeden ulaşılmıştır. Analog plaka yapımı negatif fi lmi kullanarak plakayı görüntülemeye dayanmaktadır. Cyrel FAST Dijital Termal işleme teknolojisi

6 Flekso Baskı Sisteminde Evrimden Devrime FLEKSO BASKI KALIPLARININ TERMAL YÖNTEMLE HAZIRLANMASI ÇEVRE İLE İLGİLİ BIRÇOK ENDİŞEYİ GİDERMEKTEDİR DuPont Cyrel FAST fotopolimer fl ekso baskı kalıplarını tamamen kuru bir şekilde üretebilen ilk yöntemdir. Bu özelliğiyle kalıp hazırlama ve baskı aşamasında önemli zaman kazanımları sağlamaktadır. Bu devrimsel diyebileceğimiz yöntem fotopolimer kalıpların hazırlanması için solvent ve fırça kullanmaz. Özel olarak formüle edilmiş Cyrel FAST termal kalıplar poz görmemiş iş olmayan bölgelerdeki monomerin eriyerek özel olarak üretilmiş dokumasız kumaş tarafından emilmesine müsaade edecek şekilde üretilmiştir. UV ışık ile pozlandırma işleminden sonra, termal kalıp yüksek sıcaklıktaki Cyrel FAST dokumasız kumaş ile hafif basınç altında temas ederek Cyrel FAST termal indirme makinesinde işlenir. Kalıba uygulanacak ısı ve basınç direkt olarak kalıp özelliklerine bağlıdır. Cyrel FAST kalıbı kızıl ötesi ışık kaynağıyla ısıtıldığında poz görmemiş alanlar erir ve monomer gevşeyerek yumuşar. Cyrel FAST dokumasız kumaşı kalıba temas ettiğinde ısıtılmış monomeri kalıptan sökerek alır. Bu işlem arzu edilen relief derinliği elde edilene kadar devam eder. Bütün işlem 15 dakikadan daha kısa sürer solventli sistemin aksine kuruma işlemi olmadığından bu süre elimine edilmiş olur. Solvent kullanımının dolayısıyla kurutma süresinin bertarafıyla buharlaşmış organik gazların (VOC) emisyonu azalmış bu da daha temiz bir teknoloji çözümü, daha iyi çalışma ortamı ve atıkların azalmasını sağlamıştır. Cyrel FAST etiket baskısından fl eksibıl ambalaj baskısına kadar geniş bir narrow ve wide web packaging aralığında daha hızlı, daha maliyet etkin çözümler sunmaktadır. Cyrel FAST işleyicilerin her ikiside (wide ve narrow web printing) birbirinden bağımsızdır. Her ikisininde solvent işleyicisinin 1/3 alanı kadar yer kaplayan küçük footprinti mevcuttur, böylelikle ısıtma, yenileme veya solvent tankı gibi ayrı ekipmanlara ihtiyacları yoktur. Bu ekipmanların, pre-press departmanlarına veya konvensiyonel plaka yapım alanlarına yerleşimini mümkün kılmaktadır. Kimyasal karışımı veya ısı kontrolü hakkında endişelenmeye gerek olmadığı için Cyrel FAST tutarlı ve güvenilir operasyon sunmaktadır. DuPont Cyrel FAST termal fotopolimer flekso baskı kalıbı hazırlama işlemi fleksografik plakaları işlemede devrim niteliğindedir.

7 FİRMANIN ÇEVRESEL ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Plaka yapımcıları veya plaka odalarındaki görüntüleme aşamalarının yanısıra solvent geri dönüşümü, atıkların yok edilmesi gibi çevresel bileşenler, fi rmanın yerel güç şebekesinden sağlanacak elektrik ihtiyacı, kullanılan cihazların konfi gürasyonu ve dokumasız kumaş solvent ve termal plaka işleme proseslerinin temel farklılıklarıdır. Termal yöntemde indirme işlemi için kullanılan dokumasız kumaşın üretilmesi ve kullanıldıktan sonra yakılması sırasında sera gazları doğaya salınmaktadır. Bu nedenle üretilirken daha az sera gazı çıkartan ve ağırlığı daha az olan polietilen terefalat (PET) dokumasız kumaşların kullanılması önerilmektedir. PET dokumasız kumaş kullanılarak yapılan kalınlığındaki dijital fotopolimer klişe hazırlanmasında termal yöntem, solventli yönteme göre %60 daha az yenilenemez enerji tüketmekte ve %51 daha az sera gazı emisyonu üretmektedir. Fotopolimer kalıp kalınlığı arttıkça kullanılan materyalin fazlalaşmasından dolayı kalıbın üretiminde ve hazırlanmasında çevreye olan etkisi de artmaktadır.

8 Flekso Baskı Sisteminde Evrimden Devrime ÇEVRESEL FOOTPRİNTLERDE ELEKTRİĞİN ETKİSİ Plaka yapımcılarının çevresel footprinti elektrik şebekelerinden aldıkları güce göre de değişmektedir. En kötü senaryoda elektrik kömürden sağlanmaktadır (en fazla sera gazı emisyonu) En iyi senaryoda su kaynaklı elektrik kullanılmaktadır. (%100 yenilenebilir). kaynaklardan sağlayarak yenilenemeyen enerji tüketimi ve sera gazı emisyonunda genel düşüş elde edebilirler. İlaveten fosil yakıtlar yakılmadığı zaman bu enerjiye bağlı sera gazları elimine olmasına rağmen sürdürülebilirlik hedefleri güce olan global ihtiyaç arttıkça devam edecektir. Termal prosesler, solventli proseslere göre elektrik şebekelerinden yüksek yenilenemeyen enerji fraksiyonuyla güç alırken daha düşük yenilenemeyen enerji kullanımına ve sera gazı emisyonlarına sahiptir. Buna rağmen, plaka yapımcıları solventli prosesleri kullanırken kullandıkları elektriğin çoğunu %100 yenilenebilir Solvent geri dönüşüm çalışmalarına bağlı olarak dijital termal plaka yapımı (PET dokumasız kumaşla) analog plaka yapımına göre toplam footprintlerde % 8-27 daha az yenilenemeyen enerji kullanmaktadır. (LCA). Ortalama solvent dönüşümüne kıyasla dijital plaka görüntülemedeki enerji tasarrufu ise %18 dir.

9 Solvent geri dönüşüm çalışmalarına bağlı olarak dokumasız kumaşlarla (PET) dijital termal plaka görüntüleme analog plaka görüntülemeye gore %7-35 daha düşük sera gazı emisyonuna sahiptir. Ortalama geri dönüşüm uygulamasında sera gazı tasarrufu %23 tür. Plaka yapımcılarının termal prosesi kullanırken sağlayacakları enerji ve sera gazı tasarrufl arı burada sıralananlardan fazla olacaktır. Plaka yapımcılarındaki kurutucular çoğu zaman değişen kapasitelerde çalışmaktadır. Kurutucu boş kullanım zamanı araştırmaya dahil edilmediği için gerçek tasarrufl ar daha fazla olacaktır. DİJİTAL İŞ AKIŞI VE TERMAL İŞLEME: KAZANDIRAN ORTAKLIK Cyrel Fast termal plaka yapımı solventleri plaka yapım prosesinden bertaraf eder. Djital plaka yapımında, CDI ekipmanı tarafından direk görüntülenen lazer tarafından işlenebilir tabakaya sahip plakalar kullanmaktadır. Cyrel FAST termal işleme ve dijital fotopolimer görüntüleme işbirliğinin sonucu olan EskoArtwork CDI tamamıyla kuru olarak işlem yapabilen son teknoloji ürünü bir sistemdir. Dijital plaka yapımı büyümeye devam ederken fl eksografi k baskı endüstrisinde giderek daha önemli hale geliyor. Tonal reproduksiyon, plaka özellikleri, nokta büyüklüğü ve şekli gibi yüksek kalitede fl eksografi k baskı kalitesi sağlayan avantajlara sahiptir. Cyrel dijital plakalar termal veya solvent işlemlerin ikisiylede çok iyi baskı sağlamaktadır. Dijital iş akışıyla tonal aralıkta yakalanan dijital nokta şekli ve nokta keskinliği benzersizdir. En küçük dijital nokta aralığı diğer konvensiyonel fi lm bazlı pozlamalardaki nokta aralıklarının hepsinden küçüktür. Termal olarak işlenen Cyrel FAST dijital plakalar solventle işlenen Cyrel dijital plakalarla aynı plaka özelliklerini ve baskı performansını sunmaktadır. Yüksek kalite fl ekso baskısı her iki proseslede elde edilebilmesine rağmen termal işleme, işleme sonrası optimal plaka kalınlığı sağlamaktadır. Bu sonuç, plakaların solventli yıkama ve solventin çıkarılması gibi yıpratıcı proseslerden geçmemeleriyle sağlanmaktadır. Böylece yeni termal Cyrel FAST dijital iş akışı farkedilir verimlilik artışıyla beraber Cyrel dijital solventli plakalarla aynı kalite avantajlarını sunmaktadır. DuPont ideal iş akışı Tasarım Birimi Dijital Prova Cyrel Digital Imager Cyrel ECLF Cyrel FAST Termal plaka yapımını kapsayan dijital pre-press iş akışı

10 Flekso Baskı Sisteminde Evrimden Devrime SONUÇ: ÇEVRESEL UYUMLULUK CYREL FAST İN SUNDUĞU EN ÖNEMLİ AVANTAJ Sonuç olarak solventli sistem fotopolimer fl ekso baskı kalıbı hazırlama aşamasında kalıp hazırlayan fi rmalar tarafından, yaptıkları yatırım kendisini amorti edene kadar kullanılmaya devam edecektir. Cyrel FAST termal kalıp hazırlama sistemi gün geçtikçe daha fazla yaygınlaşmakta ve doğaya daha az zarar vererek gelişme sürecini devam ettirmektedir. Dijital iş akışı ile Cyrel FAST termal plaka yapımının iş birliği fl eksografi endüstrisi için gelişmiş kalite ve verimlilik sunmaya devam edecektir. Buna ek olarak Avrupa Birliği nin şu anki direktifl eri, planlanan her yeni faaliyetin daha az solvent kullanılarak bununla beraber daha az VOC emisyonu üreten ve daha az enerji tüketerek daha az seragazı üretecek şekilde planlanmasını istemektedir. Cyrel FAST, solventleri ve dolayısıyla buharlaşan organik bileşikleri bertaraf eden, atık polimerlerin dokunmamış kumaş üzerine uygun olarak toplandığı dolayısıyla ortadan kaldırmanın basit ve güvenilir bir şekilde yapıldığı termal işleme platformuyla yeni çevresel mevzuata uyum gösteren mükemmel bir çözüm sunmaktadır. Son teknoloji ürünü olan Cyrel FAST termal sistem, son kullanıcıların solventlerin emniyetli kullanımı için yayınlanmış Kimyasal Ajanlar Direktifi ve ATEX direktifl eri gibi Avrupa mevzuatlarına kolayca uyum gösterebilmelerini sağlar.

11 DuPont Cyrel FAST Patentli termal teknolojiyi kullanan plaka işleme prosesi Termal proses plakaların kimyasal solventler veya suyla yıkanma adımlarını bertaraf eder. Su, kimyasal ve kanalizasyon bağlantısına ihtiyaç yoktur. Plaka üretimi başlangıçtan bitişe 1 saatten az sürmektedir. Developer aracılığıyla ortalama plaka zamanı 15 dakikadır Plaka odası baskıda bir engel olmaktan çıkmıştır. Termal plaka yapımının verimliliğinin ve sürdürülebilirliğin avantajlarını geliştirmek için DuPont TM Cyrel FAST teknolojisi ilerlemeye devam edecektir. Cyrel Fast termal işleme makinesi baskı odasına veya yakınına yerleştirilebilir. Plaka odaları daha küçük ve düzenlidir. Solvent veya kimyasal kokusu olmaksızın yıkama ünitelerinin olmamasının sağladığı yer avantajına sahiptir. Çabuk plaka oluşturulması hatalı plakanın değiştirilmesi ve son dakika değişiklikleri için idealdir. Gerçek Just-intime plaka yapımıdır. Baskı sırasında kullanılan plakanın zarar görmesi durumunda çift plaka ihtiyacına son. Çift plaka depolama ihtiyacı ortadan kalktıgı için maliyet ve yer avantajı sağlanmaktadır. Hassas, otomasyona geçilmiş, yüksek kalitede plaka işleme. Plaka yapımındaki değişken parametreler ortadan kalkmıştır.

12 Copyright 2009, DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH DuPont Ambalaj Grafikleri Avrupa Ortadoğu ve Afrika Pazarlama Departmanı tarafından 2009 yılında yayınlanmıştır. Avrupa da basılmıştır. Dünya çapında bütün hakları saklıdır. DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH yazılı izni olmaksızın bu yayının hiç bir bölümü herhangi bir formatta veya fotokopi, kayıt gibi elektronik veya mekanik herhangi bir aracıyla veyahut bilgi arşivlenmesi ile kopyalanamaz ve taşınamaz. DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH Customer Technology Center Hugenottenallee , Neu Isenburg, Germany Bu eğitici materyali hazırlamak için kullanılan bilgiler yazar tarafından güvenilirliğine inanılan bir çok kaynaktan toplanmıştır. İçeriğin bir kısmı DuPont a ve lisansörlerine aittir. Dokuman DuPont tarafından sunulan ve uygun görülen kullanımı dısında başka amaçlar için kesinlikle kullanılmamalıdır. Bu eğitici materyali derlemede DuPont her türlü özeni göstermiş olsa da, kişileri etkileyen herhangi bir kayıp yada hasardan ( kısıtlama olmadan doğrudan yada doğrudan olmayan kayıplar ve herhangi bir kar, veri yada ekonomik kaybı da içerecek şekilde) ya da bu bilginin yada bilginin içeriğinin güvenilirliğinden doğan herhangi bir hasar, maliyet, talep yada harcamadan DuPont sorumlu tutulamaz. Bu bilgilendirici materyaldaki bilgiler, ihale, hisse ve diğer menkul kıymetlerin satın alınması veya üye olunması gibi herhangi bir teklifinin parçası değildir ve bu bilgilerin benzer bir konuyla alakalı herhangi bir sözleşmeyle bağlantısı kurulmamalıdır. YAZAR HAKKINDA Pier Luigi Sassanelli DuPont Ambalaj Grafikleri Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Pazarlama Müdürüdür. Daha detaylı bilgi ve sürdürülebilir ambalaj ile ilgili kaynakları ve adreslerinde bulabilir veya Pier Luigi Sassanelli ile yoluyla iletişime geçebilirsiniz. DuPont Oval, DuPont TM, The miracles of science TM ve Cyrel E.I. du Pont de Nemours and Company fi rmasının veya ortaklarının ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. (2/2009)

TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ

TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ İçindekiler Temiz Üretim Nedir? ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Temiz Üretim Olanak Değerlendirme

Detaylı

SANAYİDE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) KILAVUZU: YÖNTEMLER ve UYGULAMALAR

SANAYİDE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) KILAVUZU: YÖNTEMLER ve UYGULAMALAR SANAYİDE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) KILAVUZU: YÖNTEMLER ve UYGULAMALAR Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV Hazırlayanlar: Emrah ALKAYA Merve BÖĞÜRCÜ Ayşe KAYA DÜNDAR Kemal IŞITAN Ferda ULUTAŞ ve

Detaylı

Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji WWF-Türkiye

Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji WWF-Türkiye Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji WWF-Türkiye Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji 1 Metin: Ceren Ayas, WWF-Türkiye Editörler: Deniz Öztok, Nilay Dirim, WWF-Türkiye Çeviri: Özge Kayakutlu Tasarım:

Detaylı

Hizmet yelpazesi. Hizmet yelpazesi. Daha yüksek üretim verimliliği için ileri teknoloji ürünü enjeksiyon kalıplama çözümleri. www.arburg.

Hizmet yelpazesi. Hizmet yelpazesi. Daha yüksek üretim verimliliği için ileri teknoloji ürünü enjeksiyon kalıplama çözümleri. www.arburg. Hizmet yelpazesi Hizmet yelpazesi Daha yüksek üretim verimliliği için ileri teknoloji ürünü enjeksiyon kalıplama çözümleri www.arburg.com Etkili enjeksiyon kalıplama için ARBURG Ürün tasarımı Üretim planlaması

Detaylı

1 %100 geri kazanılmış kâğıda basılmıştır. Travel PLC. Otellerde Çevresel Sürdürülebilirlik Kılavuzu. Mart 2011

1 %100 geri kazanılmış kâğıda basılmıştır. Travel PLC. Otellerde Çevresel Sürdürülebilirlik Kılavuzu. Mart 2011 %0 geri kazanılmış kâğıda basılmıştır Travel PLC Otellerde Çevresel Sürdürülebilirlik Kılavuzu Mart 0 ÖNSÖZ Sorumlu Liderlik TUI Travel PLC nin dört anahtar değerinden biridir. Eğer bir süredir bizimle

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III

OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III İÇİNDEKİLER I. OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU... III A. Kuruluş... III B. Platformun Vizyonu ve Misyonu...

Detaylı

Canon Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Sürdürülebilirlik Raporu 2013

Canon Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Sürdürülebilirlik Raporu 2013 Canon Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Sürdürülebilirlik Raporu 2013 canon-europe.com İçindekiler 3 Canon Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (Canon EMEA) Başkanı ve CEO sundan Mesaj 4 Canon Hakkında 6 Müşterilerimizi

Detaylı

Yaşam Döngüsü Analizi

Yaşam Döngüsü Analizi Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasi görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen,

Detaylı

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri;

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri; VEZİRKÖPRÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ETÜD RAPOR VE SUNUM AAT Uygulama Projeleri hazırlık aşamasında olan Vezirköprü biyolojik atık su arıtma tesisi toplam 65.000 nüfusa yönelik hazırlanmaktadır. Şu anda

Detaylı

Turkey Sustainable Energy Financing Facility. Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı DEVELOPED BY:

Turkey Sustainable Energy Financing Facility. Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı DEVELOPED BY: Turkey Sustainable Energy Financing Facility Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı DEVELOPED BY: Katılımcı Bankalar: 2 İçindekiler 5 6 8 9 16 EBRD nin Sürdürülebilir Enerji Girişimi TURSEFF,

Detaylı

AB öncülüğünde İklim değişikliği ile mücadele

AB öncülüğünde İklim değişikliği ile mücadele AB öncülüğünde İklim değişikliği ile mücadele Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Avrupa Komisyonu AB öncülüğünde İklim değişikliği ile mücadele 2008 24 sayfa 16.2 x 22.9 cm Bu kitapçığa ve AB hakkındaki

Detaylı

Endüstriyel sistemler için akıllı çözümler. Uygulama Broşürü

Endüstriyel sistemler için akıllı çözümler. Uygulama Broşürü Endüstriyel sistemler için akıllı çözümler Uygulama Broşürü Uygulama alanları sayfa 10 Referanslar sayfa 14 Satış sonrası hizmetler sayfa 38 2 Uygulama Alanları Tüm uygulama alanları için doğru çözümler

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ TE-L-2015-0000 YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ Merve DOĞAN Tez Danışmanı Dr. Altuğ ÖZDEN AYDIN 2015 T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-429-1 TOBB Yayın No : 2014/239 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

İçindekiler I. ÖZETLE 2013 YILI

İçindekiler I. ÖZETLE 2013 YILI RAP RU İçindekiler I. ÖZETLE 2013 YILI II. MESAJLAR a. YÖNETİM KURULU BAŞKANI b. GENEL MÜDÜR III. KURUMSAL PROFİL a. ÇİMSA HAKKINDA b. MİSYONUMUZ c. ÜRÜNLERİMİZ ve HİZMETLERİMİZ IV. İŞ YAPMA İLKELERİMİZ

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ TÜRKİYE DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE ÖRNEK UYGULAMALARIN İNCELENMESİ Yüksek Lisans Tezi Arzu DURUSU

Detaylı

Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi

Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi İçindekiler İşbu yayındaki bilgi ve veriler genel bilgi edinilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu yayında yer alan bilgilerin doğruluğu konusunda gerekli özen gösterilmiş

Detaylı

YEŞİL TEDARİK ZİNCİRİ YAKLAŞIMI VE ÖRNEKLERİ MEHMET ENES İNCE

YEŞİL TEDARİK ZİNCİRİ YAKLAŞIMI VE ÖRNEKLERİ MEHMET ENES İNCE 1.GİRİŞ İnsanların ekosistemle olan ilişkilerindeki iki faktör, onları bütün diğer canlılardan ayırır. Birincisi, varlığının bağlı olduğu ekosistemleri tehlikeye atma, dahası yok etme gücüne sahip tek

Detaylı

Geleceğimizin temelinde. Akçansa 2007-2009 Sürdürülebilirlik Raporu

Geleceğimizin temelinde. Akçansa 2007-2009 Sürdürülebilirlik Raporu Geleceğimizin temelinde 1 Rapor Hakkında Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Akçansa), 2007-2009 dönemini kapsayan ekonomik, çevresel ve sosyal performansını, 100. yılını kutlayan Türkiye çimento sektöründe

Detaylı

Ursula Burns e ulusal eğitim görevi

Ursula Burns e ulusal eğitim görevi BNK nın sorumluluk alanı büyüdü Bilgi Dağıtım ın gücü hizmet kalitesinden geliyor Sayfa 4 te Sayfa 7 de Ursula Burns e ulusal eğitim görevi Sayfa 3 te Ocak 2010 Ücretsizdir 1989 dan beri Türkiye de...

Detaylı

ULUSLARARASI LOJİSTİK

ULUSLARARASI LOJİSTİK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2625 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1593 ULUSLARARASI LOJİSTİK Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Güvenç ŞAHİN (Ünite 1) Doç.Dr. Aydın SİPAHİOĞLU (Ünite 2,3) Dr. Zehra KAMIŞLI

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi Ocak-fiubat 2011 Say : 278

fiiflecam Toplulu u Dergisi Ocak-fiubat 2011 Say : 278 fiiflecam Toplulu u Dergisi Ocak-fiubat 2011 Say : 278 Ç NDEK LER Ocak-Şubat 2011 Yıl 52 Sayı 278 Sahibi & Yazı İşleri Müdürü Dr. Yıldırım Teoman Yönetim Yeri İş Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent-İSTANBUL

Detaylı

Şehirler için sürdürülebilir gelişme. Sürdürülebilir Şehir. www.siemens.com.tr/sehirler

Şehirler için sürdürülebilir gelişme. Sürdürülebilir Şehir. www.siemens.com.tr/sehirler Şehirler için sürdürülebilir gelişme Sürdürülebilir Şehir www.siemens.com.tr/sehirler İçindekiler Şehirler, gelecek için büyümenin itici güçleridir, ama aynı zamanda CO 2 emisyonlarında en büyük paya sahiptirler.

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇİMENTO ÜRETİMİ AVRUPA ÇİMENTO SANAYİNDE ALTERNATİF YAKIT VE HAMMADDELERİN BİRLİKTE İŞLENMESİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇİMENTO ÜRETİMİ AVRUPA ÇİMENTO SANAYİNDE ALTERNATİF YAKIT VE HAMMADDELERİN BİRLİKTE İŞLENMESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇİMENTO ÜRETİMİ AVRUPA ÇİMENTO SANAYİNDE ALTERNATİF YAKIT VE HAMMADDELERİN BİRLİKTE İŞLENMESİ İÇİNDEKİLER Çimento ve beton üretimi: işlem... 2 Birlikte işleme: atık yönetiminden kaynak yönetimine...

Detaylı

BOREN STRATEJİK PLAN RAPORU 2013-2017. www.boren.gov.tr

BOREN STRATEJİK PLAN RAPORU 2013-2017. www.boren.gov.tr BOREN STRATEJİK PLAN RAPORU 2013-2017 www.boren.gov.tr 2 www.boren.gov.tr İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU...4 SUNUŞ...6 TANIMLAR...9 GİRİŞ...11 1.ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HAKKINDA...12 1.1. Kurumun Tarihçesi...12

Detaylı

Diyaliz İçin Çevresel Rehber

Diyaliz İçin Çevresel Rehber Diyaliz İçin Çevresel Rehber Diyalizin Çevresel Yükünü Azaltmak İçin Pratik Bir Kılavuz Bu kitap EDTNA/ERCA, Jitka Pancirova (İcra Müdürü&Geçmiş Dönem Başkanı) ve Fresenius Medical Care Deutschland GmbH,

Detaylı

Tüm ihtiyaçlarınız için tek bir çözüm ortağı

Tüm ihtiyaçlarınız için tek bir çözüm ortağı Tüm ihtiyaçlarınız için tek bir çözüm ortağı Hakkımızda IPS PETROL ÜRÜNLERİ ENERJİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 2010 yılından bu yana deneyimli kadrosu ile birçok yerli ve yabancı firma için danışmanlık ve temsilcilik

Detaylı

SOĞUTMA. ticari ve konut uygulamaları için iklimlendirme

SOĞUTMA. ticari ve konut uygulamaları için iklimlendirme emura SOĞUTMA İKLİMLENDİRME ISITMA MERKEZİ SİSTEMLER ÜRÜN KALİTESİNDE LİDER FİRMA Daikin ticari, endüstriyel ve konut uygulamaları için yüksek enerji verimliliğine ve çok geniş bir seçim aralığına sahip,

Detaylı

Daha temiz motorlar için ileri teknoloji

Daha temiz motorlar için ileri teknoloji Daha temiz motorlar için ileri teknoloji aha az yakıt ve yağ ağ tüketimi CO2 emisyonlarını azaltma Daha az yakıt ve yağ tüketimi C Daha az yakıt ve yağ tüketimi CO2 emisyon Daha temiz ve daha dayanıklı

Detaylı