DuPont FLEKSO BASKI SİSTEMİNDE EVRİMDEN DEVRİME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DuPont FLEKSO BASKI SİSTEMİNDE EVRİMDEN DEVRİME"

Transkript

1 DuPont FLEKSO BASKI SİSTEMİNDE EVRİMDEN DEVRİME

2 Flekso Baskı Sisteminde Evrimden Devrime İçerik Flekso Baskı Sisteminde Evrimden Devrime Avrupa Birliği liderleri iklim değişikliğine dikkat çekiyor. Konvansiyonel kalıp hazırlama yöntemi = VOC emisyonları Flekso kalıbının kurutulması ve solvent geri kazanımı için enerji tüketilmektedir ve bu işlemler VOC emisyonu üretmektedir. Fleksodaki inanılmaz büyüme devam ediyor Zaman içerisinde... Flekso baskı kalıplarının termal yöntemle hazırlanması çevre ile ilgili birçok endişeyi gidermektedir Firmanın Çevresel Etkisinin Değerlendirilmesi Çevresel footprintlerde elektriğin etkisi Dijital iş akışı ve Termal işleme: Kazandıran ortaklık Cyrel FAST in sunduğu en önemli avantaj ; Çevresel uyumluluk DuPont Cyrel FAST FLEKSO BASKI SİSTEMİNDE EVRİMDEN DEVRİME Flekso baskı sistemi geçmişteki basit baskı sistemi görüntüsünden günümüzün modern, dijital kalıp ile baskı yapabilen, hızlı,kaliteli ve fiyat avantajlı görüntüsüne doğru hızlı bir şekilde evrimleşmiştir. Bugün ise devrim niteliğindeki termal olarak işlenebilen baskı kalıpları teknolojisiyle bir devrim yaşayarak çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktadır. AVRUPA BİRLİĞİ LİDERLERİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİK- KAT ÇEKİYOR. Avrupa topluluğu insan üretimi kaynakların neden olduğu küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişikliği konusuna dikkat çekmektedir. Avrupa birliği ve birçok üyesi geçtiğimiz on yıl içinde çevresel sorumluluk ile ilgili birçok düzenleme yapmış ve bunların hepsi enerji, doğal kaynaklar ve salınan emisyonların azaltılması konularında olmuştur. Avrupa Birliği nitrojen oksit ve buharlaşan organik bileşiklerin (VOC) atmosfere salınımını kontrol etme yönünde çalışmalar yapmaktadır. Birçok yasal düzenlemenin içinde en anlamlı olan solvent emisyonu direktifi (SED) olarak bilinen 1999/13/EC direktifi dir. Bu direktif Avrupa Birliği nde matbaacılık sektörünü de kapsayan, 30 ayrı üretim sektöründe faaliyet gösteren den fazla fi rmayı ilgilendirmektedir. Bu direktif Flekso baskı sistemi ile baskı yapan fi rmalar için yeni kalıp hazırlama sistemlerini değerlendirirken dikkat edilmesi ve hesaba katılması gereken çok önemli bir etken olacaktır. Flekso iş kolu yeni ve modern teknolojiye sahip olduğu için bu yeni direktifl ere kolayca uyum sağlayabilmektedir. Avrupa Birliği direktifl eri solvent emisyonunda düşüşü zorunlu kılmaktadır.

3 Buna örnek olarak devrimsel olarak nitelendirebileceğimiz solvent kullanmadan termal yöntemle hazırlanabilen fl ekso baskı kalıplarının geliştirilmiş olması, enerji kullanımı ve sera gazı emisyonları açısından çevresel sürdürülebilirlik olgusuna pozitif katkı sağlamaktadır. KONVANSİYONEL KALIP HAZIRLAMA YÖNTEMİ = VOC EMİSYONLARI FLEKSO KALIBININ KURUTULMASI VE SOLVENT GERİ KAZANIMI IÇIN ENERJİ TÜKETİLMEKTEDİR VE BU İŞLEMLER VOC EMİSYONU ÜRETMEKTEDİR Flekso baskı kalıbı hazırlayan fi rmaların solvent tüketimlerindeki geri dönüşüm karşılaştırıldığında, bu işlem için kullanılan geri kazanılamayan enerji miktarı ve ortaya çıkan sera gazı miktarı çok değişkendir. Yeni solvent geri kazanım sistemleri daha fazla solventi geri dönüştürebilmektedir. Neredeyse on yıla yakın süredir termal sistemle fl ekso baskı kalıbı hazırlanabilmesine rağmen fl ekso baskı kalıpları çoğunlukla solventli sistemler kullanılarak hazırlanmaktadır. Bu solventlerin kalıp hazırlığı sırasında buharlaşmasından dolayı buharlaşan organik bileşikler (VOC) atmosfere karışmaktadır. Analog veya dijital kalıpların solvent kullanılarak indirilmesi sırasında solvent banyosu içinde bulunan fırçalar mor ötesi ışık (UV) ile pozlandırılmış kalıp ile temas eder. Kalıp Buna karşın unutulmamalıdır ki mümkün olan en fazla solvent geri dönüşümünü sağlayabilmek için için daha fazla enerjiye ihtiyaç vardır, geri dönüştürme işleminde kullanılan yöntem ise VOC emisyonuna neden olmaktadır. Bunlara ek olarak kalıp kalınlığına bağlı olarak yenilenemez enerji tüketimi ve sera gazı emisyonu artmaktadır. Kalıp kalınlığı arttıkça indirme işlemi için gereken solvent miktarı ve kuruma süresi uzadığından gereken enerji miktarı da artmaktadır. Bu nedenlerden dolayı kuruma üzerindeki poz görmemiş alanlardaki monomer bu fırçalar aşamasında ve geri gönüşüm aşamasında ortaya çıkan yardımıyla fırçalanarak kalıp üzerinden kaldırılır. Solvent, emisyon da daha fazla olmaktadır. doğru çalışabilmesi ve poz görmemiş alanlardaki monomerleri çözebilmesi için 40 derecede tutulur. Solventin içinden indirme işlemi yapılan kalıp solventi emdiği için ilk haline göre kalınlığında bir artış olmuştur. İndirme işleminden sonra kalıp 60 derecedeki fırına konarak bünyesindeki solvent buharlaştırılır ve ilk halindeki kalınlığa geri gelmesi sağlanır. Flekso baskı kalıbının cinsine ve kalınlığına bağlı olarak solventin kalıbın bünyesinden buharlaşarak tamamen ayrılma süresi iki ile üç saat arasında olmaktadır. Kalıp indirme makinesindeki solvent tüketimi Solvent & Geri Dönüşüm taze solvent ve geri dönüştürülmüş solvent Light Finisher 1000 Dryer 40.0 ten oluşmaktadır. Toplam solvent tüketimi ise İşlemci indirilen kalıp miktarına ve kullanılan solvent geri dönüştürme teknolojisine bağlıdır. Flekso baskı kalıbı hazırlayanlar yıllık taze solvent tüketimlerinin, geri dönüştürdükleri solventin ve o anda kullandıkları solvent miktarının farkındadırlar. Flekso baskı kalıbının indirme sürecinde, kurutma sırasında, depolama tanklarında ve solvent geri dönüşüm Ana Pozlama İmajın taşınması Arka Pozlama Plaka Üretimi Analog Analog 0.25 Analog Analog Analog 0.25 Analog sistemlerinde VOC emisyonları atmosfere Solvent Solvent Solvent Solvent Solvent Solvent salınmaktadır. Analog, solvent ile indirilen fl ekso baskı kalıplarının farklı kalınlıklara göre etkisi Yenilenemeyen enerji tüketimi (MJ / m 2 ) Sera gazları Emisyonu (Kg eq. CO 2 / m 2 )

4 Flekso Baskı Sisteminde Evrimden Devrime FLEKSODAKİ İNANILMAZ BÜYÜME DEVAM EDİYOR Son 30 yıldır, fl ekso ambalaj baskısındaki sınırları başarılı bir şekilde yeni ufuklara doğru taşıdı. Bugünkü ticari fl eksografi anlayışı başlangıçtan bugüne uzun bir yol katetmiştir. Endüstri tedarikçileri, ticari birlikler, plaka yapımcıları ve konvörtırlar tarafından sunulan yenilikler yüksek verimlilik, kalite ve sürdürülebilir baskı prosesine sahip modern fl eksografi yi oluşturmuştur. Geniş bir çeşitlilik aralığında substrat, mürekkep, çözünürlük seçme olanağı sunan ve plaka işleme süresini düşürerek pazara hızlı giriş sağlayan elastikiyet fl eksonun en önemli avantajı olarak görülmektedir. Dünya çapında birçok marka sahibi ve perakendeci ambalaj ve etiket baskısında yüksek kalite, göz alıcı grafi kler, marka tutarlılığı, dönüşüm süresinde azalma sağlayıp tasarım değişikliklerine çabuk cevap veren, düşük substrat maliyetleri sunan fl eksografi ye güvenmektedir. Son 30 yıldır, yüksek teknoloji baskı makineleri, geliştirilmiş anilox rollerlar ve kaliteli mürekkepler lider baskı formlarıyla desteklenmiştir. Verimlilik - Tutarlılık - Performans - Sürdürülebilirlik Teknolojideki Gelişmeler Termal ITR Round Sistem Termal Kurutma Dijital Analog 35 yıllık teknoloji haritası Ürün Gelişmeleri

5 ZAMAN İÇERİSİNDE... Fleksonun ilk büyük gelişimi DuPont un ilk Cyrel fotopolimer fl eksografi k baskı plakasını piyasaya sunduğu 1974 yılında gerçekleşti. Böylelikle genelde kauçuk bazlı olan ve bircok dezavantaja sahip fl ekso plaka daha dayanıklı polyester bazlı esnek plastiğe dönüştü. Sonrasında solvent bazlı fotopolimer plakalar en popüler plaka yapım prosesine dönüştü. Bu dönem süresince, fl eksodaki yenilikler daha kolay, daha etkili ve verimli daha az zararlı organik solventler kullanarak üretim yapmaya odaklanmıştır. Analog plaka yapımı negatif fi lm kullanarak plakayı görüntüler ve çoğunlukla iş gücü kaynaklı hatalara, plaka ve negatif fi lm kaybına neden olabilecek manuel operasyonlara dayalıdır. Plaka kimyasal developer ve sabitleyici kullanılarak işlenmektedir. Bu teknolojinin kalite kısıtları ve işgücü verimliliğine bağlı olarak, bir çok fl ekso eksperi analog plaka yapımını, diğer geleneksel ve yeni geliştirilmiş prosesleri teknolojide son nokta olarak değerlendirmemektedir te kaliteyi arttırarak ve fi lm üretimi ile muhafazasının yanısıra çeşitli kimyasalların prosesini de bertaraf ederek iş akışını geliştirmek için dijital solvent plakalar pazara sunulmuştur. Djital plakalar bir sonraki aşamaya mükemmel maskeleme bırakmak için görüntüleme lazeriyle taşınan bütünleşik özel lazer işleme tabakasıyla üretilmiştir. Şu zamana kadar DuPont Cyrel tarafından sunulan solventli dijital plaka yapımı yüksek kalite fl ekso ambalaj baskısını elde etmede bir numaralı sistem olmuştur. Dupont un yeni termal işleme sistemi fl ekso plaka yapımında bir sonraki en büyük gelişmeyi duyurmuş, solvent ve buharlaşan organik gazların eliminasyonu, güç tasarrufu, atık geri dönüşümü gibi cevresel kazançları beraberinde getirmiştir. Tüm bunlara fl eksografi nin esneklik, baskı kalitesi, hız ve zaman tasarrufu gibi özellikleri yitirilmeden ulaşılmıştır. Analog plaka yapımı negatif fi lmi kullanarak plakayı görüntülemeye dayanmaktadır. Cyrel FAST Dijital Termal işleme teknolojisi

6 Flekso Baskı Sisteminde Evrimden Devrime FLEKSO BASKI KALIPLARININ TERMAL YÖNTEMLE HAZIRLANMASI ÇEVRE İLE İLGİLİ BIRÇOK ENDİŞEYİ GİDERMEKTEDİR DuPont Cyrel FAST fotopolimer fl ekso baskı kalıplarını tamamen kuru bir şekilde üretebilen ilk yöntemdir. Bu özelliğiyle kalıp hazırlama ve baskı aşamasında önemli zaman kazanımları sağlamaktadır. Bu devrimsel diyebileceğimiz yöntem fotopolimer kalıpların hazırlanması için solvent ve fırça kullanmaz. Özel olarak formüle edilmiş Cyrel FAST termal kalıplar poz görmemiş iş olmayan bölgelerdeki monomerin eriyerek özel olarak üretilmiş dokumasız kumaş tarafından emilmesine müsaade edecek şekilde üretilmiştir. UV ışık ile pozlandırma işleminden sonra, termal kalıp yüksek sıcaklıktaki Cyrel FAST dokumasız kumaş ile hafif basınç altında temas ederek Cyrel FAST termal indirme makinesinde işlenir. Kalıba uygulanacak ısı ve basınç direkt olarak kalıp özelliklerine bağlıdır. Cyrel FAST kalıbı kızıl ötesi ışık kaynağıyla ısıtıldığında poz görmemiş alanlar erir ve monomer gevşeyerek yumuşar. Cyrel FAST dokumasız kumaşı kalıba temas ettiğinde ısıtılmış monomeri kalıptan sökerek alır. Bu işlem arzu edilen relief derinliği elde edilene kadar devam eder. Bütün işlem 15 dakikadan daha kısa sürer solventli sistemin aksine kuruma işlemi olmadığından bu süre elimine edilmiş olur. Solvent kullanımının dolayısıyla kurutma süresinin bertarafıyla buharlaşmış organik gazların (VOC) emisyonu azalmış bu da daha temiz bir teknoloji çözümü, daha iyi çalışma ortamı ve atıkların azalmasını sağlamıştır. Cyrel FAST etiket baskısından fl eksibıl ambalaj baskısına kadar geniş bir narrow ve wide web packaging aralığında daha hızlı, daha maliyet etkin çözümler sunmaktadır. Cyrel FAST işleyicilerin her ikiside (wide ve narrow web printing) birbirinden bağımsızdır. Her ikisininde solvent işleyicisinin 1/3 alanı kadar yer kaplayan küçük footprinti mevcuttur, böylelikle ısıtma, yenileme veya solvent tankı gibi ayrı ekipmanlara ihtiyacları yoktur. Bu ekipmanların, pre-press departmanlarına veya konvensiyonel plaka yapım alanlarına yerleşimini mümkün kılmaktadır. Kimyasal karışımı veya ısı kontrolü hakkında endişelenmeye gerek olmadığı için Cyrel FAST tutarlı ve güvenilir operasyon sunmaktadır. DuPont Cyrel FAST termal fotopolimer flekso baskı kalıbı hazırlama işlemi fleksografik plakaları işlemede devrim niteliğindedir.

7 FİRMANIN ÇEVRESEL ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Plaka yapımcıları veya plaka odalarındaki görüntüleme aşamalarının yanısıra solvent geri dönüşümü, atıkların yok edilmesi gibi çevresel bileşenler, fi rmanın yerel güç şebekesinden sağlanacak elektrik ihtiyacı, kullanılan cihazların konfi gürasyonu ve dokumasız kumaş solvent ve termal plaka işleme proseslerinin temel farklılıklarıdır. Termal yöntemde indirme işlemi için kullanılan dokumasız kumaşın üretilmesi ve kullanıldıktan sonra yakılması sırasında sera gazları doğaya salınmaktadır. Bu nedenle üretilirken daha az sera gazı çıkartan ve ağırlığı daha az olan polietilen terefalat (PET) dokumasız kumaşların kullanılması önerilmektedir. PET dokumasız kumaş kullanılarak yapılan kalınlığındaki dijital fotopolimer klişe hazırlanmasında termal yöntem, solventli yönteme göre %60 daha az yenilenemez enerji tüketmekte ve %51 daha az sera gazı emisyonu üretmektedir. Fotopolimer kalıp kalınlığı arttıkça kullanılan materyalin fazlalaşmasından dolayı kalıbın üretiminde ve hazırlanmasında çevreye olan etkisi de artmaktadır.

8 Flekso Baskı Sisteminde Evrimden Devrime ÇEVRESEL FOOTPRİNTLERDE ELEKTRİĞİN ETKİSİ Plaka yapımcılarının çevresel footprinti elektrik şebekelerinden aldıkları güce göre de değişmektedir. En kötü senaryoda elektrik kömürden sağlanmaktadır (en fazla sera gazı emisyonu) En iyi senaryoda su kaynaklı elektrik kullanılmaktadır. (%100 yenilenebilir). kaynaklardan sağlayarak yenilenemeyen enerji tüketimi ve sera gazı emisyonunda genel düşüş elde edebilirler. İlaveten fosil yakıtlar yakılmadığı zaman bu enerjiye bağlı sera gazları elimine olmasına rağmen sürdürülebilirlik hedefleri güce olan global ihtiyaç arttıkça devam edecektir. Termal prosesler, solventli proseslere göre elektrik şebekelerinden yüksek yenilenemeyen enerji fraksiyonuyla güç alırken daha düşük yenilenemeyen enerji kullanımına ve sera gazı emisyonlarına sahiptir. Buna rağmen, plaka yapımcıları solventli prosesleri kullanırken kullandıkları elektriğin çoğunu %100 yenilenebilir Solvent geri dönüşüm çalışmalarına bağlı olarak dijital termal plaka yapımı (PET dokumasız kumaşla) analog plaka yapımına göre toplam footprintlerde % 8-27 daha az yenilenemeyen enerji kullanmaktadır. (LCA). Ortalama solvent dönüşümüne kıyasla dijital plaka görüntülemedeki enerji tasarrufu ise %18 dir.

9 Solvent geri dönüşüm çalışmalarına bağlı olarak dokumasız kumaşlarla (PET) dijital termal plaka görüntüleme analog plaka görüntülemeye gore %7-35 daha düşük sera gazı emisyonuna sahiptir. Ortalama geri dönüşüm uygulamasında sera gazı tasarrufu %23 tür. Plaka yapımcılarının termal prosesi kullanırken sağlayacakları enerji ve sera gazı tasarrufl arı burada sıralananlardan fazla olacaktır. Plaka yapımcılarındaki kurutucular çoğu zaman değişen kapasitelerde çalışmaktadır. Kurutucu boş kullanım zamanı araştırmaya dahil edilmediği için gerçek tasarrufl ar daha fazla olacaktır. DİJİTAL İŞ AKIŞI VE TERMAL İŞLEME: KAZANDIRAN ORTAKLIK Cyrel Fast termal plaka yapımı solventleri plaka yapım prosesinden bertaraf eder. Djital plaka yapımında, CDI ekipmanı tarafından direk görüntülenen lazer tarafından işlenebilir tabakaya sahip plakalar kullanmaktadır. Cyrel FAST termal işleme ve dijital fotopolimer görüntüleme işbirliğinin sonucu olan EskoArtwork CDI tamamıyla kuru olarak işlem yapabilen son teknoloji ürünü bir sistemdir. Dijital plaka yapımı büyümeye devam ederken fl eksografi k baskı endüstrisinde giderek daha önemli hale geliyor. Tonal reproduksiyon, plaka özellikleri, nokta büyüklüğü ve şekli gibi yüksek kalitede fl eksografi k baskı kalitesi sağlayan avantajlara sahiptir. Cyrel dijital plakalar termal veya solvent işlemlerin ikisiylede çok iyi baskı sağlamaktadır. Dijital iş akışıyla tonal aralıkta yakalanan dijital nokta şekli ve nokta keskinliği benzersizdir. En küçük dijital nokta aralığı diğer konvensiyonel fi lm bazlı pozlamalardaki nokta aralıklarının hepsinden küçüktür. Termal olarak işlenen Cyrel FAST dijital plakalar solventle işlenen Cyrel dijital plakalarla aynı plaka özelliklerini ve baskı performansını sunmaktadır. Yüksek kalite fl ekso baskısı her iki proseslede elde edilebilmesine rağmen termal işleme, işleme sonrası optimal plaka kalınlığı sağlamaktadır. Bu sonuç, plakaların solventli yıkama ve solventin çıkarılması gibi yıpratıcı proseslerden geçmemeleriyle sağlanmaktadır. Böylece yeni termal Cyrel FAST dijital iş akışı farkedilir verimlilik artışıyla beraber Cyrel dijital solventli plakalarla aynı kalite avantajlarını sunmaktadır. DuPont ideal iş akışı Tasarım Birimi Dijital Prova Cyrel Digital Imager Cyrel ECLF Cyrel FAST Termal plaka yapımını kapsayan dijital pre-press iş akışı

10 Flekso Baskı Sisteminde Evrimden Devrime SONUÇ: ÇEVRESEL UYUMLULUK CYREL FAST İN SUNDUĞU EN ÖNEMLİ AVANTAJ Sonuç olarak solventli sistem fotopolimer fl ekso baskı kalıbı hazırlama aşamasında kalıp hazırlayan fi rmalar tarafından, yaptıkları yatırım kendisini amorti edene kadar kullanılmaya devam edecektir. Cyrel FAST termal kalıp hazırlama sistemi gün geçtikçe daha fazla yaygınlaşmakta ve doğaya daha az zarar vererek gelişme sürecini devam ettirmektedir. Dijital iş akışı ile Cyrel FAST termal plaka yapımının iş birliği fl eksografi endüstrisi için gelişmiş kalite ve verimlilik sunmaya devam edecektir. Buna ek olarak Avrupa Birliği nin şu anki direktifl eri, planlanan her yeni faaliyetin daha az solvent kullanılarak bununla beraber daha az VOC emisyonu üreten ve daha az enerji tüketerek daha az seragazı üretecek şekilde planlanmasını istemektedir. Cyrel FAST, solventleri ve dolayısıyla buharlaşan organik bileşikleri bertaraf eden, atık polimerlerin dokunmamış kumaş üzerine uygun olarak toplandığı dolayısıyla ortadan kaldırmanın basit ve güvenilir bir şekilde yapıldığı termal işleme platformuyla yeni çevresel mevzuata uyum gösteren mükemmel bir çözüm sunmaktadır. Son teknoloji ürünü olan Cyrel FAST termal sistem, son kullanıcıların solventlerin emniyetli kullanımı için yayınlanmış Kimyasal Ajanlar Direktifi ve ATEX direktifl eri gibi Avrupa mevzuatlarına kolayca uyum gösterebilmelerini sağlar.

11 DuPont Cyrel FAST Patentli termal teknolojiyi kullanan plaka işleme prosesi Termal proses plakaların kimyasal solventler veya suyla yıkanma adımlarını bertaraf eder. Su, kimyasal ve kanalizasyon bağlantısına ihtiyaç yoktur. Plaka üretimi başlangıçtan bitişe 1 saatten az sürmektedir. Developer aracılığıyla ortalama plaka zamanı 15 dakikadır Plaka odası baskıda bir engel olmaktan çıkmıştır. Termal plaka yapımının verimliliğinin ve sürdürülebilirliğin avantajlarını geliştirmek için DuPont TM Cyrel FAST teknolojisi ilerlemeye devam edecektir. Cyrel Fast termal işleme makinesi baskı odasına veya yakınına yerleştirilebilir. Plaka odaları daha küçük ve düzenlidir. Solvent veya kimyasal kokusu olmaksızın yıkama ünitelerinin olmamasının sağladığı yer avantajına sahiptir. Çabuk plaka oluşturulması hatalı plakanın değiştirilmesi ve son dakika değişiklikleri için idealdir. Gerçek Just-intime plaka yapımıdır. Baskı sırasında kullanılan plakanın zarar görmesi durumunda çift plaka ihtiyacına son. Çift plaka depolama ihtiyacı ortadan kalktıgı için maliyet ve yer avantajı sağlanmaktadır. Hassas, otomasyona geçilmiş, yüksek kalitede plaka işleme. Plaka yapımındaki değişken parametreler ortadan kalkmıştır.

12 Copyright 2009, DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH DuPont Ambalaj Grafikleri Avrupa Ortadoğu ve Afrika Pazarlama Departmanı tarafından 2009 yılında yayınlanmıştır. Avrupa da basılmıştır. Dünya çapında bütün hakları saklıdır. DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH yazılı izni olmaksızın bu yayının hiç bir bölümü herhangi bir formatta veya fotokopi, kayıt gibi elektronik veya mekanik herhangi bir aracıyla veyahut bilgi arşivlenmesi ile kopyalanamaz ve taşınamaz. DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH Customer Technology Center Hugenottenallee , Neu Isenburg, Germany Bu eğitici materyali hazırlamak için kullanılan bilgiler yazar tarafından güvenilirliğine inanılan bir çok kaynaktan toplanmıştır. İçeriğin bir kısmı DuPont a ve lisansörlerine aittir. Dokuman DuPont tarafından sunulan ve uygun görülen kullanımı dısında başka amaçlar için kesinlikle kullanılmamalıdır. Bu eğitici materyali derlemede DuPont her türlü özeni göstermiş olsa da, kişileri etkileyen herhangi bir kayıp yada hasardan ( kısıtlama olmadan doğrudan yada doğrudan olmayan kayıplar ve herhangi bir kar, veri yada ekonomik kaybı da içerecek şekilde) ya da bu bilginin yada bilginin içeriğinin güvenilirliğinden doğan herhangi bir hasar, maliyet, talep yada harcamadan DuPont sorumlu tutulamaz. Bu bilgilendirici materyaldaki bilgiler, ihale, hisse ve diğer menkul kıymetlerin satın alınması veya üye olunması gibi herhangi bir teklifinin parçası değildir ve bu bilgilerin benzer bir konuyla alakalı herhangi bir sözleşmeyle bağlantısı kurulmamalıdır. YAZAR HAKKINDA Pier Luigi Sassanelli DuPont Ambalaj Grafikleri Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Pazarlama Müdürüdür. Daha detaylı bilgi ve sürdürülebilir ambalaj ile ilgili kaynakları ve adreslerinde bulabilir veya Pier Luigi Sassanelli ile yoluyla iletişime geçebilirsiniz. DuPont Oval, DuPont TM, The miracles of science TM ve Cyrel E.I. du Pont de Nemours and Company fi rmasının veya ortaklarının ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. (2/2009)

DUPONT CYREL PERFORMANS PLAKALARI

DUPONT CYREL PERFORMANS PLAKALARI DUPONT CYREL PERFORMANS PLAKALARI Yüksek hızda, en iyi kalite baskı için tasarlanmış dijital plakalar DuPont Packaging Graphics www.cyrel.com.tr Daha Fazla Bilgi DuPont Cyrel Üzerine DSP Tasarım DuPont

Detaylı

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Bu sunum Greener and Smarter, ICTs, the Environment and Climate Change başlıklı Eylül 2010 tarihli OECD raporundan uyarlanmıştır.

Detaylı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Enerji verimliliği / Sanayide enerji verimliliği Türkiye de enerji yoğunluğu Enerji tüketim verileri Türkiye de enerji verimliliği projeleri

Detaylı

Lachenmeier Stretch Hood T1. Küçük ve güçlü

Lachenmeier Stretch Hood T1. Küçük ve güçlü Lachenmeier Stretch Hood T1 Küçük ve güçlü Lachenmeier Stretch Hood Stretch hood teknolojisi palet sarma yöntemlerinin diğer türlerine göre önemli avantajlar sunmaktadır. Film ve enerji tüketiminde tasarruf

Detaylı

Doğalgaz Kullanımı ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

Doğalgaz Kullanımı ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Doğalgaz Kullanımı ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Aslı İşler, Enerji Ekonomisi Derneği Filiz Karaosmanoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi 29 Mayıs 2013 İÇERİK Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Doğalgaz ve

Detaylı

Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas

Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas Patentli alufer teknolojisi ile yüksek verim, düşük emisyon 1 CompactGas ın (1000-2800) avantajları Hoval CompactGas; konfor,ekonomi, güvenilirlik ve teknik

Detaylı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Temiz Üretim Projeleri

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Temiz Üretim Projeleri Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Temiz Üretim Projeleri SAHİBİ ADI BÜTÇESİ BİTİŞ YAPTIRILAN MEP Teknik Elektrik İnşaat Turizm Gıda Tic.Ltd.Şti. Gazlı İnfrared Teknolojisi ile Temiz Üretim Projesi 215.934,90

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi -Çimento Sanayinde Enerji Geri Kazanımı Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Kaynakları Kullanışlarına Göre

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI KONULAR 1-Güneş Enerjisi i 2-Rüzgar Enerjisi 4-Jeotermal Enerji 3-Hidrolik Enerji 4-Biyokütle Enerjisi 5-Biyogaz Enerjisi 6-Biyodizel Enerjisi 7-Deniz Kökenli Enerji 8-Hidrojen

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ enveripab Bilinçlendirme Semineri (Marmara Üniversitesi) 12 Kasım 2008 A. Yıldırım TÜRKEL ENKO Birleşik Enerji Sistemleri ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun

Detaylı

Online teknik sayfa. FLOWSIC150 Carflow HACIMSEL DEBI ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa. FLOWSIC150 Carflow HACIMSEL DEBI ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa FLOWSIC150 Carflow A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FLOWSIC150 Carflow Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak

Detaylı

Kaliteli Isı Değiştiriciler

Kaliteli Isı Değiştiriciler Kaliteli Isı Değiştiriciler Funke by Termotek Plakalı Isı Değiştiriciler FP, GPL Serisi Funke by Termotek Funke by Termotek Funke ; Granou ALMANYA lokasyonunda, ısı transfer ekipmanları üretimi yapan,

Detaylı

Lachenmeier Stretch Hood T1. Küçük ve güçlü

Lachenmeier Stretch Hood T1. Küçük ve güçlü Lachenmeier Stretch Hood T1 Küçük ve güçlü Lachenmeier Stretch Hood Stretch hood teknolojisi palet sarma yöntemlerinin diğer türlerine göre önemli avantajlar sunmaktadır. Film ve enerji tüketiminde tasarruf

Detaylı

BĠREYLER VE ENERJĠ TÜKETĠMĠ

BĠREYLER VE ENERJĠ TÜKETĠMĠ ESKĠġEHĠR VE ĠSKENDERUN DA TEMĠZ HAVA ĠÇĠN EL ELE BĠREYLER VE ENERJĠ TÜKETĠMĠ Tuncay DÖĞEROĞLU Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi ESKĠġEHĠR 3 Temmuz 2009 Enerji kullanımı konusunda bildiklerimiz

Detaylı

TopClean M Temizliği unutun, sadece nefes alın

TopClean M Temizliği unutun, sadece nefes alın Profesyonel temizleme ve dezenfeksiyon teknolojisi Temizliği unutun, sadece nefes alın Solunum ekipmanları için profesyonel temizlik ve dezenfeksiyon www.meiko.com.tr : Güvenilir temizlik ve dezenfeksiyon

Detaylı

Tesisatlarda Enerji Verimliliği & Isı Yalıtımı

Tesisatlarda Enerji Verimliliği & Isı Yalıtımı Türk Sanayisinde Enerji Verimliliği Semineri - 11 Mart 2009 İstanbul Sanayi Odası - Türkiye Tesisatlarda Enerji Verimliliği & Isı Yalıtımı Timur Diz Teknik İşler ve Eğitim Koordinatörü İZODER Isı Su Ses

Detaylı

Ranteko. Çevre Çözümleri Ve Danışmanlık Hizmetleri. Çamur Kurutma ve Yakma Teknolojileri. Anaerobik Çürütme ve Biyogaz Tesisleri

Ranteko. Çevre Çözümleri Ve Danışmanlık Hizmetleri. Çamur Kurutma ve Yakma Teknolojileri. Anaerobik Çürütme ve Biyogaz Tesisleri Ranteko ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ Çamur Kurutma ve Yakma Teknolojileri Anaerobik Çürütme ve Biyogaz Tesisleri Çamur Bertaraf Çözümleri Yenilenebilir Enerji Projeleri Çevre Çözümleri Ve Danışmanlık Hizmetleri

Detaylı

Online teknik sayfa MKAS KULLANICIYA ÖZEL TASARIMLI ANALIZ SISTEMLERI

Online teknik sayfa MKAS KULLANICIYA ÖZEL TASARIMLI ANALIZ SISTEMLERI Online teknik sayfa MKAS A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MKAS Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve

Detaylı

REDA LOW TEMP. EVAPORATOR FOR WHEY CONCENTRATION. REDA EVAPORATOR Düşük ısıda Peynir Altı Suyu Konsantrasyonu için

REDA LOW TEMP. EVAPORATOR FOR WHEY CONCENTRATION. REDA EVAPORATOR Düşük ısıda Peynir Altı Suyu Konsantrasyonu için 1 REDA LOW TEMP. EVAPORATOR FOR WHEY CONCENTRATION REDA EVAPORATOR Düşük ısıda Peynir Altı Suyu Konsantrasyonu için Mod.CS5000-3E Peyniraltısuyu Konsantrasyonu için REDA Evaporatör ( 5.000l/h su uçurma

Detaylı

Mikroşebekeler ve Uygulamaları

Mikroşebekeler ve Uygulamaları Ders 1 Güz 2017 1 Dağıtık Enerji Üretimi ve Mikroşebekeler 2 Başlangıçta... Elektriğin üretimi DC Küçük güçte üretim DC şebeke Üretim-tüketim mesafesi yakın Üretim-tüketim dengesi batarya ile sağlanıyor

Detaylı

Yönetilen Baskı Hizmetlerinde Yeni Yaklaşımlar Mehmet SEZER

Yönetilen Baskı Hizmetlerinde Yeni Yaklaşımlar Mehmet SEZER Yönetilen Baskı Hizmetlerinde Yeni Yaklaşımlar Mehmet SEZER Genel Müdür Xerox Türkiye Biz Kimiz? $22,5 milyar ciro ile doküman yönetimi ve iş süreçleri alanında dünyanın en büyük teknoloji ve hizmet şirketi

Detaylı

ENERJİ KANUNU. İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü

ENERJİ KANUNU. İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ KANUNU ve MALİ DESTEK İMKANLARI İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ KANUNU ve MALİ DESTEK İMKANLARI A. Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi B.

Detaylı

EcoCCore. Solvent Bazlı Temİzlİkte Yenİ Boyut. www.durr.com

EcoCCore. Solvent Bazlı Temİzlİkte Yenİ Boyut. www.durr.com EcoCCore Solvent Bazlı Temİzlİkte Yenİ Boyut www.durr.com Temİzleme Prosesİne Değer Değer Katar Katar Parça yüzey kalitesine artan taleplerden dolayı, endüstriyel temizlik yöntemlerinin gittikçe karmaşıklaşan

Detaylı

YEŞİL FİLO Filo Yönetim Sistemleri. http://www.yesilfilo.com/ http://www.yesilgps.com/ http://www.8gdop.com/

YEŞİL FİLO Filo Yönetim Sistemleri. http://www.yesilfilo.com/ http://www.yesilgps.com/ http://www.8gdop.com/ YEŞİL FİLO Filo Yönetim Sistemleri http://www.yesilfilo.com/ http://www.yesilgps.com/ http://www.8gdop.com/ HAKKIMIZDA; Araç Filo Yönetim sektöründe hizmet veren Yeşil Filo Yönetim Hizmetleri,eşsiz filo

Detaylı

IBC LERIN DÜNYA ÇAPINDA GERI ALINMASI VE YENILENMESI

IBC LERIN DÜNYA ÇAPINDA GERI ALINMASI VE YENILENMESI IBC LERIN DÜNYA ÇAPINDA GERI ALINMASI VE YENILENMESI Boş konteynerleriniz için kalıcı çözüm: SCHÜTZ TICKET SERVICE. Çevrenin korunmasını sağlamak ve doğal kaynakları muhafaza etmek günümüz endüstriyel

Detaylı

Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu 2015 SANAYİDE SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI

Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu 2015 SANAYİDE SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu 2015 SANAYİDE SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI UĞUR ÇELİKKAYALI Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) 16.12.2015 KAPSAM AKG Gazbeton İşletmeleri tanıtımı Kullanılan Prosesler ve Su

Detaylı

1 / 5. (*) Birlik Yönetim Kurulu nun 07.12.2012 tarih ve 123 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

1 / 5. (*) Birlik Yönetim Kurulu nun 07.12.2012 tarih ve 123 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 9. Aerosol Ürünler Kriteri (*) Tanımlar: Aerosol: Bir itici gazla bir aerosol kabından dağıtılabilen ürünlerdir. Aerosoller, küçük katı ya da sıvı partiküllerin gaz veya sıvı içinde dağılmasıyla oluşan

Detaylı

Havadan Suya Isı Pompası

Havadan Suya Isı Pompası Havadan Suya Isı sı * Kurulum Esnekliği * Ayrılabilir Boyler * Yüksek Enerji Tasarruflu İnverter Teknolojisi 1. Düşük İşletim Maliyeti 4. Farklılık 2. Düşük CO2 Emisyonu 5. Kolay Kurulum 3. Temiz ve Sessiz

Detaylı

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ KİMYASAL ÜRÜNLER

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ KİMYASAL ÜRÜNLER GRUP: 3529 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ KİMYASAL ÜRÜNLER 9- AEROSOL ÜRÜNLER KRİTERİ 2012/123 (NACE GRUP: 20.41 Sabun ve deterjan ile temizlik ve parlatıcı maddeler imalatı) Onay Tarihi: Birlik Yönetim

Detaylı

KALİTELİ ISI DEĞİŞTİRİCİLER

KALİTELİ ISI DEĞİŞTİRİCİLER KALİTELİ ISI DEĞİŞTİRİCİLER Plakalı Isı Değiştiriciler FP, GPL Serisi TERMOTEK Proje Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. uzun yıllardır mekanik tesisat sektörüne hizmet veren yönetim kadrosu ile konusunda

Detaylı

SERKAN PEHLİVAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYAGER

SERKAN PEHLİVAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYAGER SERKAN PEHLİVAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYAGER Tekstil sektörü Tekstil sektöründeki ana çevresel konu kullanılan su, proses sonucunda oluşan atıksu ve atıksuyun içinde taşınan kimyasallardır.

Detaylı

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ 10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ MADDE 1 14/12/2011

Detaylı

TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN DÖNGÜSEL EKONOMİDEKİ ROLÜ

TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN DÖNGÜSEL EKONOMİDEKİ ROLÜ TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN DÖNGÜSEL EKONOMİDEKİ ROLÜ Ağustos 2017 Döngüsel Ekonomi Nedir? Son yıllarda özellikle Avrupa Birliği nin çok önem verdiği döngüsel ekonomi (circular economy) ülkemizin gündeminde

Detaylı

Güvenilir. www.makroteknik.com.tr. Enerji Tasarruflu Kazanlar

Güvenilir. www.makroteknik.com.tr. Enerji Tasarruflu Kazanlar Güvenilir www.makroteknik.com.tr Enerji Tasarruflu Kazanlar K A Z A N L A R Ekonomik Açıdan Uygun ve Sürdürülebilir Çözümler Sunar Genel piyasa çevre sürdürülebilirliği ve enerji üzerine kurulduğu ve maliyetler

Detaylı

Kalıp üretiminde. güvenilir ortağınız

Kalıp üretiminde. güvenilir ortağınız Kalıp üretiminde güvenilir ortağınız Çeliğe şekil veriyoruz Standart kalıp ürünlerinde lider konuma yükselmiş olan Meusburger, yüksek kalitede standart parça üreterek 10.000 i aşan kalıpçı ile çalışmaktadır.

Detaylı

Kimya Sektöründe Sürdürülebilirlik Çalışmaları. 3 Mayıs 2016

Kimya Sektöründe Sürdürülebilirlik Çalışmaları. 3 Mayıs 2016 Kimya Sektöründe Sürdürülebilirlik Çalışmaları 3 Mayıs 2016 Türkiye Kimya Sanayi Kimya sanayi, pek çok sektöre ara mal ve hammadde temin eden bir sanayi dalı olarak, gerek üretim gerekse de dış ticarette

Detaylı

Sanayide Enerji Yönetimi... -mış gibi değil gerçekten yapmak için...

Sanayide Enerji Yönetimi... -mış gibi değil gerçekten yapmak için... İyi uygulama örneği ile Sanayide Enerji Yönetimi... -mış gibi değil gerçekten yapmak için... Mahmut DEDE Enerji Verimliliği Müdürü EVK 2015 04 Haziran 2015, Perşembe 1 Enerji Yönetimi İçin 3 Temel İtici

Detaylı

Prof. Dr. Ali DURMAZ Gazi Üniversitesi Enerji-Çevre Sistemleri ve Endüstriyel Rehabilitasyon (GEÇER) Araştırma Merkezi Direktörü

Prof. Dr. Ali DURMAZ Gazi Üniversitesi Enerji-Çevre Sistemleri ve Endüstriyel Rehabilitasyon (GEÇER) Araştırma Merkezi Direktörü MEVCUT DURUM NELER YAPMALI? Prof. Dr. Ali DURMAZ Gazi Üniversitesi Enerji-Çevre Sistemleri ve Endüstriyel Rehabilitasyon (GEÇER) Araştırma Merkezi Direktörü 29.Enerji Verimliliği Haftası Paneli İstanbul

Detaylı

PowerCEMS100. Online teknik sayfa

PowerCEMS100. Online teknik sayfa Online teknik sayfa A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 15267 14181 certified certified Sipariş bilgileri Tip PowerCEMS100 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda

Detaylı

The experts in rubber and silicone moulding» BENCHMARK S3 benzersiz»

The experts in rubber and silicone moulding» BENCHMARK S3 benzersiz» The experts in rubber and silicone moulding» BENCHMARK S3 benzersiz» BENCHMARK S3 Yeni Standartlar Göz ve Kulaklar için BENCHMARK S3 DESMA nın tamamen yeni özellikler içeren dikey bir makinesidir. ServoGear,

Detaylı

Kaynak Verimliliği Uygulamaları

Kaynak Verimliliği Uygulamaları Kaynak Verimliliği Uygulamaları Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi AŞ Elif Gökhan 16.5.2017 Kale Grubu Kaleseramik 66 milyon metrekare yıllık üretim kapasitesi ile tek bir alanda üretim yapan

Detaylı

Taze hava yükünü ortadan kaldırır Havayı nemlendirmez, %100 hijyenik Ortamda taze hava kalitesi sağlar!.. www.polybloc.ch www.esanjorler.

Taze hava yükünü ortadan kaldırır Havayı nemlendirmez, %100 hijyenik Ortamda taze hava kalitesi sağlar!.. www.polybloc.ch www.esanjorler. Taze hava yükünü ortadan kaldırır Havayı nemlendirmez, %100 hijyenik Ortamda taze hava kalitesi sağlar!.. SoftCool, su kaydırma ve yayma özelliğine sahip hidroflik kaplamalı alüminyum şeritler ile üretilen

Detaylı

FARKLI TERBİYE İŞLEMLERİNİN KARBON AYAK İZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Ali RÜZGAR-BUTEKOM

FARKLI TERBİYE İŞLEMLERİNİN KARBON AYAK İZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Ali RÜZGAR-BUTEKOM FARKLI TERBİYE İŞLEMLERİNİN KARBON AYAK İZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ali RÜZGAR-BUTEKOM BUTEKOM HAKKINDA TEKSTİL ve ÇEVRE METOD: YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRMESİ DEĞERLENDİRME: PES ve PES-KETEN KUMAŞIN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur!

Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur! Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur! HADALAN EBG 13E Hadalan TR HADALAN EBG 13E 6S.indd 3 HADALAN EBG 13E Bununla zeminler güzel olur! Değişik mekanik ve kimyasal aşınmalar

Detaylı

FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015

FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015 1 2 FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015 3 İÇİNDEKİLER 1) TARİHÇE 2) ÇİMENTO nedir ve ÇİMENTO ÜRETİM PROSESİ 3) VERİMLİLİK UYGULAMALARI (Bu sunumda yer alan sayısal

Detaylı

KEIM Soldalit. Sol-silikat boyanın yeni jenerasyonu

KEIM Soldalit. Sol-silikat boyanın yeni jenerasyonu KEIM Soldalit Sol-silikat boyanın yeni jenerasyonu KEIM Soldalit Sol-silikat boyanın yeni jenerasyonu Üstün özellikleri ile silikat ürünler Silikat kaplamanın tartışmasız avantajları son derece uzun kullanım

Detaylı

AB ve TURKIYE KIYASLAMASI

AB ve TURKIYE KIYASLAMASI PLASTIKLERINBILINMEYEN YAŞAMI AB ve TURKIYE KIYASLAMASI PLASTİKLER DEĞERLİDİR TÜRKİYE DE ÜRÜNLERİN %47 Sİ PLASTİK MALZEME İLE AMBALAJLANIYOR PLASTİK AMBALAJLAR GIDA İSRAFINI ÖNLÜYOR TÜM AMBALAJ ATIKLARIN

Detaylı

Uyumluluk markalamasından katma değerli kodlamaya kadar

Uyumluluk markalamasından katma değerli kodlamaya kadar Teknik rapor Uyumluluk markalamasından katma değerli kodlamaya kadar Ultra Yüksek Hızlı Sürekli Mürekkep Püskürtme teknolojisi, ambalajlamayı geliştirmek için yeni olanaklar oluşturmaktadır Kodlama ve

Detaylı

türk Ark kaynak ve Plazma kesme İnverterleri

türk Ark kaynak ve Plazma kesme İnverterleri türk Ark kaynak ve Plazma kesme İnverterleri www.selcoweld.com www.selcoweld.com Selco 30 yıldır inverterler üretmektedir Selco 30 yıldır ark kaynak uygulamaları için inverterlerin dizayn, geliştirme ve

Detaylı

SEIATSU-HSP TIPI KALIPLAMA HATTI

SEIATSU-HSP TIPI KALIPLAMA HATTI .. SEIATSU-HSP TIPI KALIPLAMA HATTI Konvensiyonel sarsma-basma presinin ekonomik ve teknolojik alternatifi max. 85 db (A) e cıkan gürültü seviyesiyle sessiz ve cevre dostu kalıplama prosesi Alt ve üst

Detaylı

Online teknik sayfa FLOWSIC30 GAZ SAYACI

Online teknik sayfa FLOWSIC30 GAZ SAYACI Online teknik sayfa FLOWSIC30 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FLOWSIC30 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

ultra hafif kompozit silindirler

ultra hafif kompozit silindirler ultra hafif kompozit silindirler YENİLİKÇİ ÜRÜN Ürünlerimizin yenilikçiliği, çok hafif kompozit silindirler konusundaki uzun yılar süren araştırma ve geliştirme çalışmalarının sonucudur. Üretim prosesi,

Detaylı

G E N E L K A T A L O G w w w. s p t. t c 1

G E N E L K A T A L O G w w w. s p t. t c 1 G E N E L K A T A L O G www.spt.tc 1 İNDEX KATLI FIRIN RESİN HATTI 4 TEK KULE DİKEY KURUTMA FIRINI 6 ÇİFT KULE DİKEY KATALİZE FIRINI 7 BEKLETME ÜNİTESİ 10 PLAKA ÇEVİRİCİ 11 OTOMATİK SPREYLEME ÜNİTESİ 11

Detaylı

AKILLI ŞEBEKELER Smart Grids. Mehmet TÜMAY Taner TOPAL

AKILLI ŞEBEKELER Smart Grids. Mehmet TÜMAY Taner TOPAL AKILLI ŞEBEKELER Smart Grids Mehmet TÜMAY Taner TOPAL Özet Günümüzde elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım teknolojilerinde bilişim teknolojilerinin kullanımı yaygınlaşmaktadır. Akıllı şebekeler

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ Tebliğ; 14 Aralık 2011 tarih ve 28142 sayılı R.G. EK 1. TESİS İÇİ MEVCUT EN İYİ TEKNİK (MET) UYGULAMALARI EK 2. TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARI

Detaylı

MET KARŞILAŞTIRMA TABLOLARI ANALİZ VE GRAFİKLER. Prof. Dr. AYHAN ŞENGİL /09 /2016 ANKARA

MET KARŞILAŞTIRMA TABLOLARI ANALİZ VE GRAFİKLER. Prof. Dr. AYHAN ŞENGİL /09 /2016 ANKARA MET KARŞILAŞTIRMA TABLOLARI ANALİZ VE GRAFİKLER Prof. Dr. AYHAN ŞENGİL 28-29 /9 /16 ANKARA TÜRKİYE DE OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN GENEL MET LERE UYUM DURUMU 9 8 6 4 85 95 95 82 75 9 45 76 21.MET: Su tüketimi ve

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) Tesis Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA BİLE ANA

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA BİLE

Detaylı

Böttcher 1725 yılında kuruldu 290 yıllık bir başarı hikayesi. İlk merdane 1878 yılında üretildi Grafik endüstrisinde 130 yılı aşkın bir tecrübe

Böttcher 1725 yılında kuruldu 290 yıllık bir başarı hikayesi. İlk merdane 1878 yılında üretildi Grafik endüstrisinde 130 yılı aşkın bir tecrübe İçerik 1. Böttcher tanıtımı 2. Merdane üretimi 3. Ürünler 4. Sektörler 5. Müşteriler 6. Böttcher Türkiye 7. Neden karton ambalaj? 8. Migrasyon 9. Böttcher çözümleri Böttcher 1725 yılında kuruldu 290 yıllık

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

SERA GAZI EMİSYONU HAKAN KARAGÖZ

SERA GAZI EMİSYONU HAKAN KARAGÖZ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SERAGAZI EMİSYONU İklim değişikliği, nedeni olursa olsun iklim koşullarındaki büyük ölçekli (küresel) ve önemli yerel etkileri bulunan, uzun süreli ve yavaş gelişen değişiklikler olarak

Detaylı

OTS Coldenhove Papier ile birlikte.

OTS Coldenhove Papier ile birlikte. OTS Coldenhove Papier ile birlikte. Coldenhove Papier in sizin ve işletmeniz için neler yapabileceğini kendi gözlerinizle görün. 1 Coldenhove Papier Hakkında Coldenhove Papier; Dijital Transfer Baskı

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU 2007 yılında uluslararası kağıt ve ambalaj grubu Mondi Grup un bir parçası haline gelen, Mondi Tire Kutsan

Detaylı

HAIR DRYER IONIC HD 6080 TÜRKÇE

HAIR DRYER IONIC HD 6080 TÜRKÇE HAIR DRYER IONIC HD 6080 TÜRKÇE TR A B C D E F 3 TÜRKÇE 18-23 4 GÜVENLİK Cihazı kullanırken lütfen aşağıdaki talimatlara dikkat edin: 7 Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır. 7 Cihazı banyoda,

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

TÜM DÜNYADA YÜKSEK KALITEDE GALVANIZLEME TESIS TEDARIKÇISI

TÜM DÜNYADA YÜKSEK KALITEDE GALVANIZLEME TESIS TEDARIKÇISI WORLD LEADERS IN GALVANIZING PLANT TÜM DÜNYADA YÜKSEK KALITEDE GALVANIZLEME TESIS TEDARIKÇISI HASCO FIRINLAR Hasco yüksek yakıt verimini düşük ve eşit kazan aşınmasında sağlayan Kesikli Ateşlemeli, Yüksek

Detaylı

IRisFX. YENİ NESİL TEMİZLEYİCİ.

IRisFX. YENİ NESİL TEMİZLEYİCİ. IRisFX. YENİ NESİL TEMİZLEYİCİ. TK Gözle görebildiğinizden ötesi. İki uzman, tek güvenilir ortak! Otomatik bobinleme sektörünün lideri Saurer Grup ile iplik temizleme ve test uzmanı Premier Evolvics, 2015

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 1.1. Dünya da Enerji...1 1.1.1. Dünya Birincil Enerji Arzındaki Gelişmeler ve Senaryolar...1 1.2. Türkiye de Enerji...4 1.2.1. Türkiye Toplam Birincil Enerji

Detaylı

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU www.ayteksogutma.com CT SERİSİ SOĞUTMA CT serisi chiller cihazları sayesinde her enjeksiyon makinesinin kalıbında ayrı ayrı su sıcaklıkları ile çalışılabilir.

Detaylı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı KOMPLE ÇÖZÜM Isıtma Soğutma Sıhhi Sıcak Su ÇEVRE DOSTU Dünyanın en yüksek COP=4,5 değerine sahip ekonomik sistemlerdir. Yenilenebilir enerji olan Hava ve Güneşten faydalanma Gaz veya yakıt ile ısıtmaya

Detaylı

Ekoten boyahanesi enerji izleme

Ekoten boyahanesi enerji izleme Eski adıyla Ekoten boyahanesi enerji izleme Neden ees Mühendislik Ltd. Şirketi? Türkiye de yenilenebilir enerji ees Mühendislik ofisi İzmir Sütaş Karacabey: 300 kw Biyogaz tesisi Sütaş Karacabey: 2,2 mw

Detaylı

Temiz Teknoloji. Giriş

Temiz Teknoloji. Giriş Temiz Teknoloji Giriş Nisan 2009 Wim van Doorn Royal Haskoning Hollanda Temiz Teknoloji Sunuşu içeriği Giriş Kavramlar * Sürdürülebilirlik * Ekolojik mühendislik * Temiz Teknoloji IPPC - Best Available

Detaylı

YÜKSEK PERFORMANS GERÇEK KALİTE OTOMOTİV GRUBU

YÜKSEK PERFORMANS GERÇEK KALİTE OTOMOTİV GRUBU YÜKSEK PERFORMANS GERÇEK KALİTE OTOMOTİV GRUBU Silikon kavçuklar düşük ve yüksek ısılara karşı mükemmel performans gösterir. AKALİTE Silikon Nedir? Silikon II. Dünya Savaş sırasında, askeri uygulamalarda

Detaylı

The Power to Save Energy.

The Power to Save Energy. The Power to Save Energy. SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU CT SERİSİ Soğutma CT serisi chiller cihazları sayesinde her enjeksiyon makinesinin kalıbında ayrı ayrı su sıcaklıkları ile çalışılabilir. Dolayısıyla

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

GİRİŞ VE EÇİ PROJESİ TANITIM (EÇİ AB MEVZUATI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM) Yrd. Doç. Dr. AHMET AYGÜN /09 /2016 ANKARA

GİRİŞ VE EÇİ PROJESİ TANITIM (EÇİ AB MEVZUATI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM) Yrd. Doç. Dr. AHMET AYGÜN /09 /2016 ANKARA GİRİŞ VE EÇİ PROJESİ TANITIM (EÇİ AB MEVZUATI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM) Yrd. Doç. Dr. AHMET AYGÜN 28-29 /09 /2016 ANKARA Projenin Yürütücü Kuruluşu : T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel

Detaylı

renk teknolojisi ve yaratıcılığı KURUMSAL PROFİL

renk teknolojisi ve yaratıcılığı KURUMSAL PROFİL KURUMSAL PROFİL KURUMSAL PROFİLİMİZ BMCOLOR, müşterilerinin güveni ile 30 yıllık başarılı bir geçmişten günümüze ulaşmıştır. BMCOLOR, modern altyapısı ve nitelikli insan kaynağı ile baskı ve ambalaj sektörüne

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

ML LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ

ML LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ ML LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED li AYDINLATMA NELER KAZANDIRIR? 0212 528 87 72 Teknolojideki gelişmeler LED in aydınlatma ihtiyaçlarımızın karşılanmasında verimli ve güvenilir şekilde kullanılmasına imkan

Detaylı

Türkiye de Kojenerasyon Potansiyeli, Uygulamaları ve Yasal Durum

Türkiye de Kojenerasyon Potansiyeli, Uygulamaları ve Yasal Durum E P D K Türkiye de Kojenerasyon Potansiyeli, Uygulamaları ve Yasal Durum Rıza GÜNGÖR Grup Başkanı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EİE Toplantı Salonu 21 Mart 2007 E P D K Kojenerasyon Nedir? Isı ve elektrik

Detaylı

Hafif Araçlar İçin Akü Çözümleri Yollardaki gücünüz! Exide teknolojileri ile Avrupa da üretilmiştir. Orjinal ekipman üreticisidir.

Hafif Araçlar İçin Akü Çözümleri Yollardaki gücünüz! Exide teknolojileri ile Avrupa da üretilmiştir. Orjinal ekipman üreticisidir. Hafif Araçlar İçin Akü Çözümleri Yollardaki gücünüz! Exide teknolojileri ile Avrupa da üretilmiştir. Orjinal ekipman üreticisidir. Geleceğe hazırlanın! Start- stop büyümesi Araçların %70 i karbondioksit

Detaylı

INNOVATIVE THINKING HİJYENİK ISI EŞANJÖRLERİ

INNOVATIVE THINKING HİJYENİK ISI EŞANJÖRLERİ INNOVATIVE THINKING HİJYENİK ISI EŞANJÖRLERİ İYİ TASARIM VE VERİMLİLİK Isı eşanjörleri hijyenik prosesteki en önemli ekipmanlardandır. Sterilize edilmiş ürünler ortam sıcaklıklarında uzun sure saklanabilirler.

Detaylı

İklimi Korumada Plastiklerin Katkısı. Hazırlayan: Wilfried Haensel 28 Mayıs 2010 Tercüme Eden: Neslihan Ergün PAGEV / PAGDER

İklimi Korumada Plastiklerin Katkısı. Hazırlayan: Wilfried Haensel 28 Mayıs 2010 Tercüme Eden: Neslihan Ergün PAGEV / PAGDER İklimi Korumada Plastiklerin Katkısı Hazırlayan: Wilfried Haensel 28 Mayıs 2010 Tercüme Eden: Neslihan Ergün PAGEV / PAGDER İklim Değişimi Global Bir Sorun! İklim Korunmada Plastiklerin Katkıları Avusturyalı

Detaylı

PRESSEINFORMATION Basın / Kullanıcı Raporları

PRESSEINFORMATION Basın / Kullanıcı Raporları PRESSEINFORMATION Basın / Kullanıcı Raporları Dürr Ecoclean EcoCWave i sunar: Su bazlı parça temizliğinde üstün kalite, uygun maliyet ve işlem güvenilirliği Filderstadt/Almanya, Haziran 2014 Dürr Ecoclean,

Detaylı

EMNİYETİNİZ İÇİN DUREL POLİMER YAY SİSTEMLERİ

EMNİYETİNİZ İÇİN DUREL POLİMER YAY SİSTEMLERİ EMNİYETİNİZ İÇİN DUREL POLİMER YAY SİSTEMLERİ DUREL markası yüksek performanslı polimer yay sistemlerinde mükemmeliyeti temsil etmektedir. Tüm dünyada raylı araçlarda, mühendislikte ve endüstriyel uygulamalarda

Detaylı

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Dünyamızda milyarlarca yıl boyunca oluşan fosil yakıt rezervleri; endüstri devriminin sonucu olarak özellikle 19.uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren

Detaylı

Daha Yaşanabilir, Sağlıklı, Sürdürülebilir Kentler için Binalarda Enerji Verimliliği. Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü

Daha Yaşanabilir, Sağlıklı, Sürdürülebilir Kentler için Binalarda Enerji Verimliliği. Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Daha Yaşanabilir, Sağlıklı, Sürdürülebilir Kentler için Binalarda Enerji Verimliliği Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ (2 Mayıs 2007) 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Bakanlığımıza

Detaylı

içten dışa sizi yansıtır!

içten dışa sizi yansıtır! içten dışa sizi yansıtır! 2014 ürün kataloğu index Hakkımızda Kare- Dikdörtgen Oval Yuvarlak............ 2 3-8 9-12 13-16 Hakkımızda Hakkımızda Türkiye'nin ve Avrupa'nın lider ambalaj üreticilerinden

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME BURCU UZUN TEKİRDAĞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE MÜHENDİSİ SUNUM İÇERİĞİ 1-TEMİZ ÜRETİM NEDİR? 2-TEMİZ ÜRETİM TEBLİĞİ 3-TEBLİĞ DEKİ MET LER 4- ÖRNEK

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM140

Konveyörlü Tip WTM140 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı

LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan

LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan Betül DOĞRU Tehlikeli Atıklar Şube Müdürü Çevre Mühendisi Ġçerik - Katı Atık Mevzuatı - Hedeflenen Politika - Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği -

Detaylı

KARBON YÖNETĐMĐ STANDARTLARI

KARBON YÖNETĐMĐ STANDARTLARI 7. GERĐ DÖNÜŞÜM, ÇEVRE TEKNOLOJĐLERĐ VE ATIK YÖNETĐMĐ ULUSLARARASI FUARI Uluslararası Enerji ve Çevre Teknolojileri Mühendislik Müşavirlik A.Ş. KARBON YÖNETĐMĐ STANDARTLARI 10 HAZĐRAN 2011 TÜYAP FUAR VE

Detaylı

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ Atıktan enerji elde edilmesi, atıkların fazla oksijen varlığında yüksek sıcaklıkta yakılması prosesidir. Yanma ürünleri, ısı enerjisi, inert gaz ve kül şeklinde sayılabilir.

Detaylı

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. ENOFİS 05 Şubat 2009

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. ENOFİS 05 Şubat 2009 BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü ENOFİS 05 Şubat 2009 BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (1994) Ulusal sera gazı envanterini hazırlamak ve bildirimini yapmak İklim değişikliğinin

Detaylı

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Finansmanı Bilgilendirme Toplantısı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Odakule-İstanbul,

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması. Mustafa ÖZCAN, Semra ÖZTÜRK

Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması. Mustafa ÖZCAN, Semra ÖZTÜRK Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması Mustafa ÖZCAN, Semra ÖZTÜRK Çalışmanın amacı Türkiye nin 2013-2017 dönemi elektrik

Detaylı

ENDÜSTRİ 4.0 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLİŞKİSİ

ENDÜSTRİ 4.0 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLİŞKİSİ ENDÜSTRİ 4.0 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLİŞKİSİ Sunum Endüstri 4.0- Sürdürülebilirlik Uluslarası Trendler Örnek Uygulamalar Endüstri 4.0-Sürdürülebilirlik ENDÜSTRİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EVRİMİ ENDÜSTRİ 4.0 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Detaylı

SANGO TI ÇEVRE BAKIŞI

SANGO TI ÇEVRE BAKIŞI SANGO TI ÇEVRE BAKIŞI YEŞİL SANGO DOĞAYA SAYGI Sango Global Merkezimizin orta ve uzun dönemli hedeflerinde SIFIR EMİSYON A SAHİP FİRMA OLMA hedefi bulunmaktadır. Bu hedef doğrultusunda firmamızın seragazı

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE LİDER ATLAS COPCO

ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE LİDER ATLAS COPCO ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE LİDER ATLAS COPCO GÜNEYDOĞU ENERJĠ FORUMU 2015 07 Kasım 2015 M.ĠLHAN BALCI 2 KıSACA ATLAS COPCO Kuruluş Tarihi ve Merkezi 1873 Stockholm, Sweden İş Kolları Kompresör Tekniği Endüstri

Detaylı

World Energy Outlook Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011

World Energy Outlook Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011 World Energy Outlook 2011 Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011 Bağlam: halihazırda yeterince kaygı verici olan eğilimlere yeni zorluklar ekleniyor Ekonomik kaygılar dikkatleri enerji

Detaylı