Üç-Fazlı Üç-Düzeyli Nötr Noktası Bağlantılı Evirici ve Uygulamaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üç-Fazlı Üç-Düzeyli Nötr Noktası Bağlantılı Evirici ve Uygulamaları"

Transkript

1 ELECO 26, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar üh. Semp., 6- Aralık 26, Bursa, sayfa 26-3 Üç-Fazlı Üç-Düzeyli ötr oktası Bağlantılı Evirii ve ygulamaları Bülent Üstüntepe Ahmet. Hava ODÜ Elektrik ve Elektronik ühendisliği Bölümü İnönü Bulvarı 653 Ankara Anahtar sözükler: Üç-düzeyli evirii, AC motor, sürüü, modülasyon, uzay vektörü, nötr noktası gerilimi ABSRAC In this work, the three-level neutral-point-lamped inverter that has been generally utilized in industry for the 4 AC line and above voltage levels is investigated. he performane of the three-level inverter is ompared with the lassial two-level inverter. he modulation and neutral point potential ontrol methods are investigated. he work is supported by experimental results.. GİRİŞ Eviriiler sabit DC gerilimi AC gerilime dönüştürmekte kullanılan güç elektroniği devreleridir. Üç-fazlı AC motor sürüü ve kesintisiz güç kaynağı (KGK) uygulamaları eviriilerin temel kullanım alanlarıdır. Şekil.b de bir fazı (baağı) gösterilen ikidüzeyli evirii devre topolojisi ekonomikliği ve kullanım kolaylığı nedeni ile yaygın olarak kullanılır. Eviriide anahtarlama kayıplarını azaltmak amaıyla yarı-iletken anahtarların geçiş zamanı kısa tutulur. Anak yüksek şebeke gerilimi seviyelerinde ( LLrms 4 ), iki-düzeyli eviriide anahtarlama sırasında yüksek dv/dt oranı oluşur. Örnek olarak 4 şebeke geriliminde yaklaşık olarak 5 DC bara gerilimi oluşur ve ns anahtar geçiş zamanı değeri için dv/dt oranı 5k/µs gibi yüksek bir değere ulaşır. Bu yüksek değer özellikle uzun kablolu motor sürüü uygulamalarında gerilim yansıması sonuu stator sargısı izolasyon delinmesi, boşalma akımları nedeniyle motor rulmanlarında aşınma ve çevre ile elektromanyetik girişim gibi sorunlar yaratır []. Sonuç olarak iki-düzeyli evirii yüksek gerilim ve güç uygulamalarında yetersiz kalır ve eviriide yapısal değişime gereksinim duyulur. En yaygın yaklaşımda çıkış gerilimi basamak sayısı arttırılır ve dv/dt oranı düşürülür. İlk geliştirilen ve günümüzde 4 ve üstü şebeke gerilimlerinde çok yaygın olarak kullanılan çok-düzeyli evirii devresi, Şekil.a da bir fazı gösterilen ve 25 yıl öne iat edilen üç-düzeyli nötr noktası ( ) bağlantılı eviriidir [2]. Bu topoloji, özellikle megavat ölçeğinde ve asenkron motor sürüülerinde havalandırıı, pompa, er (tren, lokomotif), vb. uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde de kullanımı önemli boyutta olan üç-düzeyli nötr noktası bağlantılı evirii ülkemizde iyi bilinmemekte ve dolayısıyla üretimi henüz yapılamamaktadır. Bu çalışmada bu eviriinin ana özelliklerinin tanıtımı amaçlanmaktadır. + C u C l S S2 D D2 S3 S4 + S S2 Şekil Evirii devre topolojileri bir faz diyagramları; üçdüzeyli evirii, iki-düzeyli evirii. 2. ÜÇ-DÜZEYLİ ÖR OKASI BAĞLAILI EİRİCİ Üç-düzeyli evirii faz başına ters-paralel diyotlarıyla birlikte dört adet kapıdan kesime sürülebilen yarıiletken anahtar ve iki adet nötr noktası bağlantı diyotu kullanmaktadır. Üç-fazlı üç-düzeyli evirii toplam oniki adet kontrol edilebilir yarı-iletken anahtar ve altı adet nötr noktası bağlantı diyotundan oluşmaktadır. Şekil.a da gösterilen bir faz diyagramında S ve S4 anahtarları dış anahtarlar, S2 ve S3 ise iç anahtarlar olarak adlandırılır. D ve D2 ise nötr noktası bağlantı diyotlarıdır. ablo, üç-düzeyli eviriide anahtarlama durumlarını ve bunlara göre oluşan faz-nötr arası çıkış gerilimini göstermektedir. Üç-düzeyli eviriide S ile S3 ve S2 ile S4 anahtarları biribirlerinin tersi olarak iletime ve kesime girmektedir (S iletimde ise S3 kesimde olmalıdır). Üç-düzeyli eviriide yarı-iletken anahtarlama elemanları anahtarlanırken uyulması gereken iki önemli kural vardır. Bunlardan birinisi; dıştaki anahtarlar sadee içteki yakın anahtar iletimde iken iletime sokulabilir. Örnek olarak, S sadee S2 anahtarı iletimde ise iletime sokulabilir. S4 ise S3 iletimde ise iletime sokulabilir. İkini kural; içteki yarı-iletken anahtarlar ilgili dıştaki anahtar kesimde ise kesime sokulabilir. Örneğin S2 anahtarı sadee S anahtarı kesimde iken kesime sokulabilir. S3 anahtarı sadee S4 anahtarı kesimde ise kesime sokulabilir. ablo Üç-düzeyli evirii anahtarlama durumları ( : İletimde ve : Kesimde) Anahtarlama durumu Faz gerilimi ( ) S=, S2= (S3=, S4=) + /2 S2=, S3= (S=, S4=) S3=, S4= (S=, S2=) - /2

2 ELECO 26, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar üh. Semp., 6- Aralık 26, Bursa, sayfa 26-3 Anahtarlama kurallarına uygun olarak ve ayrıa iyi bir darbe genişlik modülasyonu (DG) darbe şablonu kullanılarak gerilim üretildiğinde üç-düzeyli evirii ve iki-düzeyli evirii faz arası çıkış gerilimleri sırasıyla Şekil 2.a ve Şekil 2.b de gösterilmektedir. Şekil 2.a da görüldüğü gibi, üç-düzeyli evirii faz arası çıkış gerilimi beş farklı gerilim seviyesinden oluşur (-, - /2,, /2, ). İki-düzeyli evirii faz arası çıkış gerilimi ise üç farklı gerilim seviyesinden oluşur (-,, ). Böylee üç-düzeyli eviriide iki-düzeyli eviriiye göre daha sinüse yakın (harmoniği az) çıkış gerilimi elde edilir. Çıkış gerilim harmonikleri anahtarlama frekansının iki katı ve üstünde belirir ve şiddetleri de iki-düzeyli eviriidekinin yarısıdır. Bu nedenle üç-düzeyli evirii yük akımının DG dalgaıkları daha yüksek frekans ve küçük şiddettedir. Anak artan anahtar sayısı dolayısıyla denetim karmaşası iki-düzeyli eviriiye göre daha yüksektir. Üç-düzeyli eviriinin donanımı iki-düzeyli eviriiye göre daha karmaşık ve pahalıdır. Kullanılan yarıiletken anahtar ve sürüü devrelerinin sayısı ikidüzeyli eviriidekinin iki katıdır. Ayrıa nötr noktası bağlantısında altı adet hızlı diyot kullanılmaktadır. Anak kesimdeki anahtarlara DC bara geriliminin yarısı uygulandığı için (iki-düzeyli eviriidekinin yarısı) anahtarlar ekonomik ve verimlidir. Zira yüksek gerilim yarı-iletken anahtarları pahalı ve yüksek kayıplıdır. Dolayısıyla, doğal olarak yüksek gerilim/güç uygulamalarında iki-düzeyli eviriide anahtarları seri bağlayarak gerilim ve güç arttırmak yerine, üç-düzeyli evirii topolojisi kullanılır. Üçdüzeyli eviriinin temel sorunu olan nötr noktası geriliminin kayma/salınma problemi etkin denetim yöntemleri ile giderildiğinde, bu topoloji yüksek güç ve gerilimlerde en uygun seçenek olmakta ve yaygın olarak kullanılmaktadır [3]. 3. ÜÇ-DÜZEYLİ EİRİCİ ZAY EKÖR ODÜLASYO EKİĞİ zay vektör yaklaşımında üç-fazlı evirii ve yük değişkenleri (gerilimler ve akımlar) () kullanılarak karmaşık değişkenlere dönüştürülür. 2 2 = ( u + a v + a w ) () 3 j2 a = e (2) Üç-düzeyli eviriinin her bir fazı üç farklı anahtarlama konumuna sahiptir. Faz çıkışı bu anahtarlama durumlarında artı DC baraya (), eksi DC baraya () veya nötr noktasına () bağlanabilmektedir. Sonuç olarak üç-fazlı üç-düzeyli evirii 3 3 =27 farklı anahtarlama durumuna sahiptir. Eşitlik () kullanılarak 27 anahtarlama durumunda çıkış gerilimleri karmaşık değişkenlere dönüştürüldüğünde karmaşık düzlemde 9 farklı vektör elde edilir. Çıkış gerilimi uzay vektörleri uzayda her 6 de bir tekrarlanır. Şekil 3 ilk 6 lik bölgedeki uzay vektörleri göstermektedir. ektörler sıfır (op, oo, on), küçük (ap, an, bp, bn), orta () ve büyük (a, b) olmak üzere dört tiptedir. zay vektör modülasyonu yaklaşımında bir DG periyodu deki evirii çıkış gerilimi ve referans gerilimi vektör voltsaniye değerleri eşitlenir. Üç-düzeyli eviriide yaygın olarak kullanılan uzay vektör modülasyon tekniği En Yakın Üçgen ektör (EYÜ) tekniğidir [4]. Bu teknikte, () kullanılarak elde edilen referans gerilimi vektörünün uç noktasının içinde bulunduğu üçgensel bölgeyi oluşturan üç-düzeyli evirii çıkış gerilim vektörleri (en yakın vektörler) referans gerilim vektörünü oluşturmak için belirli sürelerde kullanılırlar. Kullanılaak olan çıkış gerilim vektörlerinin süreleri, k, k+ ve k+2,, (3) karmaşık sayı denklemi ve (4) kullanılarak hesaplanır. [] * = k k + k+ k+ + k+ 2 k + 2 = k + k+ + k +2 (3) (4) t [ms] 4 [] t [ms] 4 Şekil 2 Faz arası çıkış gerilimleri; üç-düzeyli evirii, iki-düzeyli evirii. ektörlerin kullanım sıraları en az anahtarlama ile en yüksek kaliteli çıkış gerilimi dalgasını üretme mantığına göre belirlenir. EYÜ tekniğinde yaygın olarak kullanılan ve bu başarım ölçütlerini sağlayan darbe şablonu Şekil 4 te gösterilmektedir [4]. Elde edilen vektör kullanım süreleri ve darbe şablonu kullanılarak yarı-iletken anahtarların bir DG periyodundaki iletim süreleri hesaplanır. Evirii referans gerilimi vektörü şiddeti * m nin (sinüs faz referans gerilimi şiddetinin) eviriinin DG uygulayarak temel frekansta üretebileeği en yüksek faz gerilimi şiddetine oranı modülasyon indeksi i olarak tanımlanır ve i eviriinin gerilim kullanım oranının göstergesidir. * i = m /( / 3) (5) 2

3 ELECO 26, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar üh. Semp., 6- Aralık 26, Bursa, sayfa 26-3 (op) (oo) (on) (bp) (bn) θ ref (ap) (an) () Şekil 3 Üç-düzeyli evirii çıkış gerilimi uzay vektör gösterimi (altıgende ilk 6 ). Faz Faz Faz Faz Bölge op bp ap oo bn an on on an bn oo ap bp op ap bp ap a an an a ap bp b bn bn b bp bn an an bn ap bp Şekil 4 EYÜ darbe şablonu. Kararlı halde sinüs referans gerilimleri ve i =.72 için elde edilen anahtar iletim sürelerinin DG periyoduna oranı (t on /) (çalışma oranı) Şekil 5 te gösterilmektedir. Şekilde gösterildiği gibi iç anahtarlar S2 ve S3 ün çalışma oranları yaklaşık yarım temel periyot boyuna e eşittir (anahtarlar sürekli iletimdedirler). Bu yüzden S2 ve S3 ün iletim kayıpları dıştaki anahtar S ve S4 e oranla daha yüksektir. Aynı nedenle nötr noktası bağlantı diyotlarının da iletim kaybı yüksek olmaktadır. Bu bilgiler tasarımda önemlidir. Çalisma Oranı Çalisma Oranı.8 Sx π ω e.8 Sx π ω e Çalisma Oranı Çalisma Oranı Sx2 π ω e.8 Sx π ω e Şekil 5 Üç-düzeyli evirii yarı-iletken anahtarlarının çalışma oranları (x:,, ). 4. ORA OKA (ÖR) GERİLİİ Üç-düzeyli eviriinin en önemli sorunu olan olan nötr noktası geriliminin kayması ve/veya salınım yapması kullanılan darbe şablonu ile ilişkilidir. Kullanılan darbe şablonu sonuu oluşan anahtarlama durumları ve yük akımlarının işaretlerine bağlı olarak nötr noktasına akım girer ya da çıkar (bkz. Şekil 6). Şekil 6.a da gösterildiği gibi nötr noktasına akım akması durumunda nötr noktası gerilimi daha büyük değerlere doğru kayar. Şekil 6.b de gösterilen akım çekilmesi durumunda ise nötr noktası gerilimi aşağı doğru kayar. ötr noktası geriliminin düşük frekansta salınım yapması da kullanılan darbe şablonunun sonuudur. Şekil 6. de düşük frekans (tipik olarak çıkış temel frekansının üç katı frekans) salınımlarına neden olan anahtarlama durumu (Şekil 3 te gerilim vektörü) gösterilmektedir. ötr noktası kullanılmadığında (Şekil 6.d) sözkonusu problemlerle karşılaşılmaz. ötr noktası gerilimi modülasyon indeksine de bağlıdır. i.5 için nötr noktası üzerinde düşük frekansta salınımlar görülmez. i >.5 için ise görülür. Düşük frekanstaki salınımların genlikleri yük güç katsayısına (F) da bağlıdır. F düştükçe düşük frekanstaki salınımların genlikleri artar. Kayma veya salınım miktarı %3-5 ten fazla olursa çıkış gerilimi bozulur ve daha önemlisi anahtarlar aşırı gerilimden zarar görür ve bozulur. Anak kullanılan darbe şablonu üzerinde değişiklikler yapma mantığında dayanan etkin denetim yöntemleri kullanılarak nötr noktası gerilimi denetim altında tutulabilir ve bu sorun tamamen giderilebilir [3]. () (d) Şekil 6 Üç-düzeyli evirii anahtarlama durumlarının nötr noktası gerilimine etkilerini gösteren örnek durumlar. 3

4 ELECO 26, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar üh. Semp., 6- Aralık 26, Bursa, sayfa 26-3 İki parametre yönteminde, referans gerilim vektörü iç altıgende (Şekil 3, A üçgeni) iken nötr noktası gerilim hatasını sıfırlamak için tekrarlı vektörler (Şekil 3, (ap), (an) ve (bp), (bn)) kullanılır. Referans gerilim vektörü iç altıgende değilse, orta vektör (Şekil 3 ()) komşu büyük vektörlere (Şekil 3 ve ) dağıtılarak nötr nokta dengesi sağlanır. Bu yöntem uygulandığında, nötr noktasındaki kayma ve/veya salınım en kısa zamanda en aza indirilebilir. Şekil 7 de nötr nokta gerilimi 3 iken bunu iki parametre yöntemiyle sıfıra indirme dinamiği bilgisayar benzetimi ile inelenmiştir. Yöntemin başarımı her koşulda yüksek olup hatayı sıfırlamaktadır. [] ERAL OI OEIAL i=.2 i=.4 i=.6 i=.8 i= t [s] Şekil 7 Çeşitli i değerleri ve F= için iki parametreli nötr nokta denetimiyle nötr gerilimi hatasının sıfırlanması. 5. ORAK OD GERİLİİ Eviriilerin önemli bir özelliği yükün yıldız noktası ile toprak arası gerilim olan ortak mod gerilimidir. Yüksek frekanstaki bozuu etkilerin (sargı izolasyon delinmesi, yataklarda aşınma, kaçak akım, elektronik devrelerde gürültü) az olması için bu gerilimin ve değişim hızının (dv/dt) düşük olması istenir. EYÜ kullanıldığında, i.5 için ortak mod gerilimi Şekil 8 de ile gösterildiği gibidir. Ortak mod geriliminin en büyük değeri iki-düzeyli evirii ile aynı olup /2 şiddetindedir. Anak ikidüzeyli eviriide basamaklar /3 şiddetindeyken üçdüzeyli eviriide bunun yarısı kadardır. Böylee daha düşük dv/dt oranı elde edilir. i >.5 için ortak mod gerilimi iki-düzeyli eviriiye göre daha düşüktür. Ortak mod gerilimin en büyük değeri /3 olup değişim yine /6 küçük adımlarıyla olmaktadır. Bu durum Şekil 6 da, C ve D de gösterilmektedir. Böylee tüm çalışma bölgelerinde üç-düzeyli eviriinin iki-düzeyliye göre ortak mod gerilim bakımından üstün olduğu görülür. 6. DEEY SOÇLARI ODÜ Elektrik ühendisliği Bölümü, Güç Elektroniği Laboratuvarında tasarlanan birer adet 5kA güünde iki-düzeyli ve üç-düzeyli evirii deneysel olarak 2.2 k asenkron motorun sürdüğü bir havalandırıı yükü ile yüklenmiş ve deneysel olarak değerlendirilmiştir. Her iki evirii sisteminde de girişte 4 LLrms, 5 Hz AC şebekeden beslenen diyotlu doğrultuu kullanılarak 55 DC bara gerilimi elde edilmiştir. Havalandırıı yükü için açık çevrim hız denetimi yeterli olduğundan eviriiler sabit /f oranlı (22 / 5 Hz) deneteçle sürülmüştür. Denetim ortamı S32C288 DS tabanlıdır. Her iki eviriide de taşıyıı frekansı 5 khz olarak seçilmiştir. otorun 25 min - hızda döndüğü çalışma durumunda (f * = 45 Hz), eviriilerin çıkış akımı ve ortak mod gerilimi inelenmiştir. Şekil 9 da deneysel sistemin fotoğrafı görülmektedir. Şekil da görüldüğü gibi, üç-düzeyli evirii motor faz akımı dalgaıkları iki-düzeyliye göre çok daha azdır (yaklaşık ½ kat). Şekil de görüldüğü gibi üçdüzeyli eviriide ortak mod geriliminin dv/dt oranı daha düşüktür ve ayrıa sözkonusu çalışma bölgesinde şiddeti de daha azdır. Dolayısıyla ortak mod geriliminin zarar verii etkileri iki-düzeyliye göre daha azdır. Şekil 2 de geliştirilen iki parametreli nötr noktası denetim yöntemiyle yüksek i çalışma koşulunda çalışıyorken nötr noktası geriliminin denetlenişi gösterilmektedir. Şekilde osilogramın ilk (sol) yarısında denetim yapılmazken ikini (sağ) yarısında geliştirilen yöntemle denetim yapılarak nötr noktası gerilimi kaymasının yokedildiği ve salınımının bastırıldığı görülmektedir Şekil 8 Üç-düzeyli evirii ortak mod gerilimleri. Şekil 9 Deneysel üç-düzeyli evirii sistemi ve havalandırıı yük sistemi. 4

5 ELECO 26, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar üh. Semp., 6- Aralık 26, Bursa, sayfa 26-3 uygulamalarında daha çok terih edilmektedir [5], [6]. Şekil 3 de giriş akım kalitesini yükseltii oniki-darbe giriş doğrultuulu üç-düzeyli evirii motor sürüüsü devre diyagramı gösterilmektedir. Havalandırıı, pompa, kompresör, lokomotif, dev-yük kamyonu vb. yükler bu tip motor sürüülerinin tipik uygulama alanlarıdır. Sağladıkları enerji verimliliği, güç ve hareket kalitesi nedeniyle kullanımları yaygınlaşmaktadır. Enerjinin her iki doğrultuda da akması gerektiği rejeneratif uygulamalarda, giriş katında da üç düzeyli eviriinin kullanımı ile hem enerji şebekeye aktarılarak enerji verimi yükseltilmekte, hem de şebekeden çekilen akımın toplam harmonik bozulması az ve güç katsayısı yüksek yapılabilmektedir. Şekil otor akımları; Üç-düzeyli evirii, İkidüzeyli evirii (2A/bölme, 3.5ms/bölme). C u D D2 S S2 S3 D D2 S S2 S3 D D2 S S2 S3 C l S4 S4 S4 I Şekil 3 Üç-düzeyli eviriili motor sürüü diyagramı. Şekil Ortak mod gerilimleri; Üç-düzeyli evirii, İki-düzeyli evirii (/bölme, µs/bölme). Şekil 2 i =.87 çalışma noktasında DC bara toplam gerilimi, motor faz akımı ve nötr nokta gerilimi (Ölçekler: 5/bölme, 5A/bölme, 2/bölme, 2ms/bölme). 7. YGLAALAR Üç-düzeyli eviriiler 4 AC ve üstünde geniş gerilim ve güç değerlerinde kullanılmaktadır. Anak özellikle DC bara ve megavat ve üstü güç 8. SOÇ Üç-düzeyli eviriiler 4 AC ve üstünde geniş gerilim ve güç değerlerinde kullanılmaktadır. odülasyon ve denetim yöntemi karmaşık olan bu tür eviriilerin gerçeklenmesi sayısal işaret işleyiiler ve vektör modülasyon/denetim yaklaşımları ile kolaylaşmaktadır. ötr noktası kayma ve salınımı iki parametre denetim yöntemi ile yokedilebilmektedir. KAYAKÇA [] J.. Erdman, R.J. Kerkman, D.. Shlegel, and G.L. Skibinski, Effet of inverters on AC motor bearing urrents and shaft voltages, IEEE rans. Ind. Appl., ol.32, o.2, pp , 996. [2] A. abae, I. akahashi, and H. Akagi, A ew eutral-oint-clamped Inverter, IEEE rans. Ind. Appl., ol.7, o.5, pp , 98. [3] B. Üstüntepe, Üç-Düzeyli ötr oktası Bağlantılı Evirii İçin İki arametreli odülasyon ve ötr oktası Denetim Yöntemi, Yüksek Lisans ezi, ODÜ, Aralık 25. [4] K.Yamanaka, A.. Hava, H.Kirino, Y.anaka,.Koga, and.kume, A ovel eutral oint otential Stabilization ehnique sing the Information of Output Current olarities and oltage etor, IEEE rans. Ind. Appliat., ol.38, o:6, pp ov/de 22. [5] D. Krug and S. Bernet, Comparison of state-of-theart voltage soure onverter topologies for medium voltage appliations, IEEE-IAS23 Conf. Re. ol., pp [6] R. eihmann and S. Bernet, A omparison of three-level onverters versus two-level onverters for low-voltage drives, tration, and utility appliations, IEEE rans. Ind. Appl., ol.4, o.3, pp , 25. 5

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını ENDÜKSİYON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ Ahmet Teke, Mehmet Tümay ahmetteke@cu.edu.tr, mtumay@cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

Detaylı

200 Amper, Yüksek Frekans ve Anahtarlamalı Gerçekleştirilmesi DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi

200 Amper, Yüksek Frekans ve Anahtarlamalı Gerçekleştirilmesi DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi Koparan A., Aydemir M. T., Şimşek O., 200 Amper, Yüksek Frekans Anahtarlamalı DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi, 200 Amper, Yüksek Frekans Anahtarlamalı DA Kaynak Makinesinin Tasarımı

Detaylı

RMS (Etkin Değer) ve Ortalama Değer Alternatif bir akımın RMS değeri sabit bir direnç yükünden geçen ve aynı miktarda ısı enerjisi üreten DC akımın değerine eşittir. RMS Karesel Ortalama Değer (Root Mean

Detaylı

DA-DA Boost Dönüştürücü Tasarımı ve Gerçeklenmesi Design and Implementation of DC-DC Boost Converter

DA-DA Boost Dönüştürücü Tasarımı ve Gerçeklenmesi Design and Implementation of DC-DC Boost Converter DA-DA Boost Dönüştürücü Tasarımı ve Gerçeklenmesi Design and Implementation of DC-DC Boost Converter Nasır Çoruh 1, Tarık Erfidan 2, atılmış Ürgün 3 1,2 Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

DEĞİŞKEN HIZLI TAHRİK SİSTEMLERİNİN AKIŞKAN KONTROLUNDA UYGULANMASI. Prf. Dr. Tamer KUTMAN İ. T. Ü. ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

DEĞİŞKEN HIZLI TAHRİK SİSTEMLERİNİN AKIŞKAN KONTROLUNDA UYGULANMASI. Prf. Dr. Tamer KUTMAN İ. T. Ü. ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ DEĞİŞKEN HIZLI TAHRİK SİSTEMLERİNİN AKIŞKAN KONTROLUNDA UYGULANMASI Prf. Dr. Tamer KUTMAN İ. T. Ü. ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ GENEL Dünyada üretilen elektrik enerjisinin yarıdan fazlası, pompa, fan,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALTERNATİF AKIM ESASLARI ANKARA 007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

1 BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR

1 BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR 1 BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR Üç fazlı motorların bir fazlı motorlardan daha iyi çalışma performansı olmasına rağmen, çoğu zaman üç fazlı şebeke bulunmayabilir. Özellikle şehir merkezlerinde bir fazlı

Detaylı

PowerFlex Orta Gerilim AC Motor Sürücüler Seçim Kılavuzu. Güçlü Performans. Esnek Kontrol.

PowerFlex Orta Gerilim AC Motor Sürücüler Seçim Kılavuzu. Güçlü Performans. Esnek Kontrol. PowerFlex Orta Gerilim AC Motor Sürücüler Seçim Kılavuzu Güçlü Performans. Esnek Kontrol. PowerFlex Orta Gerilim AC Motor Sürücüler Seçim Kılavuzu Orta Gerilim PowerFlex AC Motor Sürücüleri Ailesi ile

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ KABLOSUZ HABERLEġME ĠLE DOĞRU AKIM MOTOR KONTROLÜ 6. PROJE TASARIM YARIġMASI Mehmet YILDIZ ELEKTRĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ HAZĠRAN 2010 ĠSTANBUL

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin İçerik Alternatif Gerilim Faz Kavramı ın Fazör Olarak İfadesi Direnç, Reaktans ve Empedans Kavramları Devresinde Güç 2 Alternatif Gerilim Alternatif gerilim, devre üzerindeki

Detaylı

Şekil-2.a Röleli anahtar

Şekil-2.a Röleli anahtar K TÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Sayısal Elektronik Laboratuarı TRANSĐSTÖRÜN ANAHTAR DAVRANIŞLARI 1. Genel Tanıtım Şekil 1.a da verilen emetör montajlı transistör V cc kaynağını

Detaylı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı POWERFLEX 7000 ORTA GERILIM AC SÜRÜCÜLERI 200 bg'den 34.000 bg'ye (150 kw'den 25.400 kw'ye)

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMEL MANTIK DEVRELERİ 522EE0245 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

BÖLÜM 5 TRANSİSTÖRLERİN DC ANALİZİ. Konular: Amaçlar:

BÖLÜM 5 TRANSİSTÖRLERİN DC ANALİZİ. Konular: Amaçlar: ÖLÜM 5 5 TRANSİSTÖRLRİN D ANALİZİ Konular: Amaçlar: 5.1 Transistörde D çalışma noktası 5.2 Transistörde temel polarama 5.3 eyz polarma 5.4 Gerilim bölücülü polarma devresi 5.5 Geribeslemeli polarma devresi

Detaylı

OneGear MV SMC Flex Solid-State (Katı Hal) Motor Kontrol Cihazı (10 15 kv) Bültenler 7760, 7761, 7762 ve 7763 Teknik Veriler

OneGear MV SMC Flex Solid-State (Katı Hal) Motor Kontrol Cihazı (10 15 kv) Bültenler 7760, 7761, 7762 ve 7763 Teknik Veriler OneGear MV SMC Flex Solid-State (Katı Hal) Motor Kontrol Cihazı (10 15 kv) Bültenler 7760, 7761, 7762 ve 7763 Teknik Veriler Önemli Kullanıcı Bilgileri Katı hal ekipmanları, elektromekanik ekipmanlara

Detaylı

YÜKSEK GERİLİM DOĞRU AKIM GÜÇ KESİCİLERİ

YÜKSEK GERİLİM DOĞRU AKIM GÜÇ KESİCİLERİ YÜKSEK GERİLİM DOĞRU AKIM GÜÇ KESİCİLERİ 040000402 Özgür Osmanlıoğlu 040010018 Eren Alpsar 040010026 Ceren Buket Çakır 040010027 Erkan Taşpınar 040010060 Osman Altun YGDA Sistemleri Elektrik enerjisi santrallerde

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BAZ İSTASYONU MONTAJI 522EE0264 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM ESASLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK GÜMÜŞHANE, 2014 ÖNSÖZ

Detaylı

Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates And Logic Circuits)

Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates And Logic Circuits) Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates nd Logic Circuits) ÖLÜM 5 maçlar Lojik kapıları ve lojik devreleri tanıtmak Temel işlemler olarak VE, VEY ve DEĞİL işlemlerini tanıtıp, temel işlemleri gerçekleştirmek

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 62305-1 Haziran 2007 ICS 29.020; 91.120.40 YILDIRIMDAN KORUNMA - BÖLÜM 1: GENEL KURALLAR Protection against lightning - Part 1: General principles TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

KON 314 KONTROL SİSTEM TASARIMI

KON 314 KONTROL SİSTEM TASARIMI KON 34 KONTROL SİSTEM TASARIMI PROJE 2 Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Mehmet Turan SÖYLEMEZ HAZIRLAYANLAR TAKIM 6 45437 Burak BEŞER 45442 Elif KÖKSAL 464 Muharrem ULU 4645 Birol ÇAPA Teslim Tarihi: 24.4.29 GİRİŞ

Detaylı

Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü)

Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü) ABB - Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü) A.G.-O.G. ŞALT TANITICI REKLAM AKILLI YÜK YÖNETİMİ YÜKLERİ OPTİMİZE EDEREK ENERJİ KESİNTİLERİNİ AZALTAN YENİ DEVRE

Detaylı

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi itüdergisi/d mühendislik Cilt:1 Sayı:1 Ağustos 00 Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi Güven KÖMÜRGÖZ *, Nurdan GÜZELBEYOĞLU İTÜ Elektrik Elektronik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ASENKRON MOTORLARA YOL VERME ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

1ZSC000562-AAX tr. Yüke bağlı kademe değiştirici, tip VUC Teknik kılavuz

1ZSC000562-AAX tr. Yüke bağlı kademe değiştirici, tip VUC Teknik kılavuz 1ZSC000562-AAX tr Yüke bağlı kademe değiştirici, tip VUC Teknik kılavuz Orjinal talimat Bu belgede verilen bilgiler genel amaçlıdır ve tüm uygulamaları kapsamamaktadır. Kapsamayan herhangi bir özel uygulama

Detaylı

ÇOK AMAÇLI SALONLARDA SES DÜZENİ TASARIMI: HATAY SAMANDAĞ VE K.K.T.C DOĞU AKDENİZ ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ

ÇOK AMAÇLI SALONLARDA SES DÜZENİ TASARIMI: HATAY SAMANDAĞ VE K.K.T.C DOĞU AKDENİZ ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇOK AMAÇLI SALONLARDA SES DÜZENİ TASARIMI: HATAY SAMANDAĞ VE K.K.T.C DOĞU AKDENİZ ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ UZMANLIK TEZİ Tolga KAMACI

Detaylı

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini International Journal of Research and Development, Vol.3, No., January 20 28 Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini İbrahim EKE Gazi Üniversitesi Mühendislik

Detaylı