ALLERJİK RİNİT. Doç Dr Dane Ediger Uludağ Ün.Tıp Fakültesi Alerjik Göğüs Hastalıkları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALLERJİK RİNİT. Doç Dr Dane Ediger Uludağ Ün.Tıp Fakültesi Alerjik Göğüs Hastalıkları"

Transkript

1 ALLERJİK RİNİT Doç Dr Dane Ediger Uludağ Ün.Tıp Fakültesi Alerjik Göğüs Hastalıkları

2 Kursun amaçları Bu derste bir Göğüs Hastalıkları uzmanının alerjik rinit hakkında bilmesi gerektiğini düşündüğümüz klinik ve pratik bilgiler aktarılacaktır. Alerjik rinit başlı başına bir antite olmasının yanı sıra astıma olan etkileri yönünden de ele alınarak, bu konuda geçerli olan ARIA rehberi ana hatlarıyla özetlenecektir.

3 Sonunda Katılımcılar, Burun anatomisini ve rinit semptomlarını tanımaları ve rinit sınıflaması ile ayırıcı tanısını Alerjik rinitin sıklığını ve ekonomik yükünü Astımla ilişkisi ve astıma etkisini Alerjik rinitin tetikleyicileri ve alerjenleri Alerjik rinitin patogenezini Alerjik rinite eşlik eden durumlar olan astım ve kronik rinosinüziti Alerjik rinitin tanı yöntemlerini ve ağırlığını saptamayı Alerjik rinit tedavisindeki ilkeleri, ilaç tedavisi ile basamak tedavisini Spesifik alerjen immünoterapisinin alerjik rinit tedavisindeki yerini öğrenmiş olacaklardır

4 Tarihçe- İlk tanımlama John Bostock, Med Chir Trans, 1819; 10: 161 Her yıl haziran ayının başında veya ortasında başlar..başta ağırlık duygusu ve gözlerde dolgunluk. Bunu burnun irritasyonu sonrası hapşırma atakları izler. Hapşırmalara göğüste baskı hissi ve solunum güçlüğüeklenir.

5 Burun Anatomisi

6 Tanımı Alerjik rinit (AR) burun mukozasında IgE-aracılıklı bir inflamasyonun varlığında, burnun alerjenle karşılaşma sonrası ortaya çıkan ve kendiliğinden veya tedaviyle gerileyen semptomlarla karakterize alerjik hastalığıdır Normal Alerjik rinit

7 Sıklığı Diğer alerjik hastalıklar gibi genetik geçişi vardır ve çevresel faktörlerle ortaya çıkar AR in prevalansı tüm dünyada bölgeye ve yaşa göre değişmekle birlikte %3-40 arasında olup prevalansının artış gösterdiği bildirilmiştir Mortalitesi olmamakla birlikte hastanın sosyal yaşamını, okul ve iş performanslarını etkilemektedir ve ekonomik yükü fazladır

8 Alerjik rinit prevalansı: yaş- ISAAC Strachan et al, Pediatr Allergy Immunology % 10-20% <10%

9 Rinit sıklığının artışı 1-Çocuklarda 7-17 yaşlarında 6 yıl arayla - rinit %15 ten %22 ye artmış Ulrik et al, Allergy Erişkinlerde yaşlarında 8 yıl arayla - rinit %25 ten %32 ye artmış Linneberg et al, J Allergy Clin Immunol 2000 Genelde IgE duyarlanmayla ilişkili

10 Astım, rinite sıklıkla eşlik eden ve mortalitesi bulunan bir komorbidite olup ikisi birlikte tek havayolu tek hastalık kavramı ile tanımlanırlar Astım Rinit

11 ARIA Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) adlı kanıta dayalı bir kılavuz yayınlanmıştır

12 ARIA Amaçları Klinisyenlerin AR hakkında bilgisini artırmak AR in astıma etkisini vurgulamak Tanı ve tedavide kanıta dayalı düzenleme yapmak Hastalığın tedavisinde basamaklı tedavi yaklaşımını önermek

13 Rinit- Klinik Burun akıntısı (rinore) Burun tıkanıklığı (nazal obstrüksiyon) Burun kaşıntısı Hapşırma Alerji yanı sıra başka rinit nedenleri de bulunmaktadır

14 Rinit sınıflandırması İnfeksiyöz Viral Bakteriyel Diğer infeksiyöz ajanlar Alerjik İntermitan Persistan Mesleksel (alerjik, nonalerjik) İntermittan Persistan İlaca bağlı Aspirin Diğer ilaçlar Hormonal Diğer nedenler Atrofik Emosyonel Gıdalar Gastoözofageal reflü İrritanlar NARES (Nonallergic rhinitis with eosinophilic syndrome) Sebebi bilinmeyenler

15 Rinit ayırıcı tanısı Nazal polipler Mekanik faktörler Septum eğriliği Adenoid hipertrofisi Yabancı cisim Koanal atrezi Tümörler (Benign, Malign) Granülomlar Wegener s gr. Sarkoid İnfeksiyöz Siliya defektleri Serebrospinal burun akıntısı

16 Rinoskopi Rinit yakınmalarına neden olabilen diğer durumlar ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulmalı Kronik yakınmalı hastalar diğer tanılar yönünden anterior ve posterior rinoskopik muayeneleri yapılmak üzere Kulak Burun Boğaz Uzmanı tarafından değerlendirilmelidir Alerjik rinit Akut rinit Kronik rinosinüzit Kokaine bağlı rinit

17 Eski sınıflama 1-Mevsimsel: İlkbahar, yaz mevsimlerinde ortaya çıkar (polen ve küf alerjenleri) 2-Perennial: Yıl boyu sürer; (ev tozu akarları, küf, hamamböceği, ev hayvanı alerjenleri) 3-Mesleksel: İş ortamında karşılaşılan maddelerle temas sonrası ortaya çıkar; (lateks, izosiyanatlar vb. ) Eski AR sınıflamasının güçlük yarattığı durumlar Hastaların yıl boyu veya mevsimsel semptomları ayırt edememesi Bazı polene alerjk hastaların semptomlarının nisandan eylüle kadar uzun sürebilmesi Kapalı ortam alerjenleriyle tüm yıl ancak farklı düzeylerde karşılaşılması Hastaların çoğunda hem polen hem kapalı ortam alerjen duyarlılığının bir arada bulunması

18 Yeni sınıflama 1-İntermittan (aralıklı) Haftada 4 günden az veya Yılda 4 haftadan az 2-Persistan (devamlı) Haftada 4 günden fazla ve Yılda 4 haftadan uzun

19 Alerjik rinitin ciddiyeti ve sınıflaması İNTERMİTTAN <4 gün/hafta veya < 4 hafta/yıl PERSİSTAN >4 gün/hafta ve >4 hafta/yıl HAFİF Normal uyku ve Günlük etkinlikler/spor etkilenmez Normal iş/okul ortamı Semptomlar yoğun değil ORTA-AĞIR Bir veya fazlası varsa Uyku düzensizliği Günlük etkinlikler/spor etkilenmiş İş/okul etkilenmiş Semptomlar yoğun 4 rakamı anahtardır

20 I-Alerjenler İç ve dış ortam aeroalerjenleri (ev tozu akarları, ev hayvanları, böcekler, polenler ve küf mantarları) II- Mesleksel tetikleyiciler Lateks Uçucu kimyasalların solunduğu meslek ortamlarında

21 Tetikleyiciler III- İç ve dış ortam hava kirliliği Dizel gazları IgE oluşumunu ve alerjik inflamasyonu arttırabilme potansiyeli taşımaktadır. Hava kirliliği rinit semptomlarını artırmaktadır Sigara ve kokular iç ortam, ozon, nitrojen oksit ve sülfür dioksit dış ortam kirleticilerdir IV- Aspirin Aspirin ve diğer NSAİ ilaçlar rinit ve astıma neden olabilir

22 ALERJİK RİNİTTE KLİNİK ÖYKÜ Burun akıntısı Burun tıkanıklığı Hapşırma/kaşınma Çoğu günler >1 saat süreyle >2 semptom varsa HAPŞIRANLAR Sneezers/runners RİNİT BURNU TIKANANLAR Blockers Hapşırma Nöbet halinde Nadir Burun akıntısı Sulu, Kıvamlı mukus Anteiyor ve posteriordan Posteriordan Kaşıntı Var Yok Burun tıkanıklığı Değişken Ciddi Diürnal değ. Gündüz daha kötü Gündüz devamlı Gece düzelir Gece daha kötü Konjonktivit Sıklıkla var Nadir

23 Alerjik Rinitin Mekanizması

24 Polenler nasıl burun yakınmalarına neden olur? 1- Polenler göz, burun ve akciğerlere girerek immun sistemde duyarlanmaya neden olur 2- Polene karşı spesifik antikor üretilir 3- Antikor dokudaki mast hücresine bağlanır Alerjik reaksiyon tetiklenmesi ile burunda hapşırma, akıntı, tıkanıklık yanı sıra göz ve astım semptomları da gelişebilir 4- Polenler vücuda tekrar girdiklerinde antikora bağlanarak mediatör salınımını başlatır

25 AR mekanizması Alerjik inflamasyon (IgE aracılıklı) Nonspesifik nazal hiperreaktivite Alerjen İrritanlar RİNİT SEMPTOMLARI

26 Minimal persistan inflamasyon Persistan AR te çok düşük düzeyde alerjen teması devam ettiğinde hastada semptom olmasa bile nazal mukozada inflamasyon bulunmaktadır Minimal persistan inflamasyon nedeniyle tedavi ilkelerinde inflamasyonun varlığının esas alınması önerilmektedir

27 Alerjik rinite eşlik eden durumlar Astım Kronik rinosinüzit Konjonktivit

28 Eşlik eden durumlar Astım Epidemiyolojik çalışmalar astım ve rinitin bir çok hastada birlikte bulunduğunu göstermiştir Rinit genelde astımdan önce başlamaktadır ve AR astım için bir risk faktörüdür

29 Burun ve havayolu mukozaları Farklar I-Burunda yoğun kan dolaşımı olup damarlanmada değişimler yoğun burun tıkanıklığına neden olmaktadır Trakea ve bronşlarda ise düz kasların uyarılması astımdaki bronş spazmıyla sonuçlanır II- Havayolu yeniden yapılanması (remodelling) astımda rastlanan bir bulgu iken rinitlilerde bulunmaz III- Epitelyal dökülme bronş mukozasında görülürken burun mukozasında rastlanmamaktadır

30

31 Burun ve havayolu mukozaları Benzerlikler Patofizyolojik çalışmalar astım ve rinit arasındaki birlikteliği desteklemektedir: hem nazal hem de bronşiyal inflamasyonda Aynı inflamatuvar hücreler (mast hüresi,eozinofiller,th2 lenfositler) Pro-inflamatuvar mediatörler (histamin, Cys LT), Kemokinler ve adhezyon molekülleri etkilidir

32 Burun ve havayolu mukozaları Benzerlikler Rinitli hastalarda nazal alerjen verilmesi havayolu aşırıduyarlılığına Endobronşiyal alerjen verilmesi bronkospazma (astım yanıtına) neden olmaktadır Kontrol altında olmayan rinit astımı kötüleştirmektedir

33 Alerjik rinitin optimal tedavisi beraber bulunan astımı düzeltebilir AR in erken tedavisinin astım gelişmesini önleyebileceği ya da astımın şiddetini azaltabileceği düşünülmektedir, ancak bu konuda da veriler yetersizdir

34 Tek havayolu tek hastalık Bu bulgular üst ve alt solunum yollarının inflamatuvar süreçlerden birlikte etkilenen ve birbirlerini etkileyebilen tek bir antite olarak algılanmasını sağlamıştır Sonuç olarak tanıda rinit veya astım düşünüldüğünde hem üst hem alt solunum yolları araştırılmalıdır

35 Eşlik eden durumlar Kronik rinosinüzit (RS) Atopi varlığı akut ve kronik RS için hazırlayıcı faktördür Astım Sinüs patolojisi Sinüs patolojisi %39 %100 %88 Kronik Rinosinüzit Steroid bağımlı astım Orta şidette astım

36 Alerjik Rinit Nazal mukoza ödemi Sinüs ostiumlarının tıkanması Mukus retansiyonu İnfeksiyon gelişimine eğilim Sinüzit

37 Eşlik eden durumlar Kronik rinosinüzit Kronik rinosinüzit/nazal polipozis kriterleri: Hastalığın süresi >12 hafta 1- Burun ve sinüslerde inflamasyonu gösteren iki veya daha fazla semptom; VEYA Tıkanıklık/ konjesyon Akıntı: önden veya geniz akıntısı Yüz ağrısı/ bası hissi Koku alma duyusunun kaybolması 2-Endoskopik bulgular; Polipler Orta meatustan mükopürülan akıntı Orta meatusta ödem/ mukozal tıkanıklık VE/ VEYA 3-Paranazal sinüs tomografi bulguları; Ostiomeatal kompleks ve/veya sinüslerde mukozal değişiklikler EPOS Document position paper EAACI 2005

38 Eşlik eden durumlar Alerjik konjonktivit Alerjik rinit ve astımlılara büyük oranda ancak genelde daha hafif şiddette eşlik etmektedir Yoğun polen alerjeni ile artan Gözlerde kaşınma Kızarma Sulanma Göz kapaklarında ödem bulguları vardır

39 Alerjik rinit tanı ve ciddiyetin değerlendirilmesi

40 AR tanısı RUTİN Öykü Genel KBB muayenesi Alerji testleri Cilt testleri Serum spesifik IgE Endoskopi Rijit Fleksibl Radyoloj Paranazal sinüs BT MR Nazal sekresyon Sitoloji ÖZEL TESTLER Nazal karşılaşma (challenge) Alerjen Lizil aspirin Mukosiliyer fonksiyon Nazal mukosiliyer klirens Siliyer vuru frekansı Elektron mikroskopi Nazal havayolu değerlendirmesi Nazal inspiratuvar zirve akımı Rinomanometri (anterior, posterior) Akustik rinometri Olfaksiyon Nitrik oksit ölçümü

41 Öykü ve KBB muayenesi Klinik öykü AR in Tanısı Ağırlığını değerlendirme Tedaviye yanıtı belirlemede önemlidir Burun muayenesi Hafif intermittent rinitte normal olabilir Persistan riniti olan tüm hastalara muayene yapılmalıdır Anterior rinoskopi sınırlı bilgi verir Uzman tarafından nazal endoskopi yapılması faydalıdır

42 Alerji Tanısı Deri testleri: Alerjik hastalıkların tanısında IgE aracılıklı reaksiyon gösterilmesi esastır Standardize genel aeroalerjenlerle uygulanır Bu testler alerji uzmanı tarafından yapılıp yorumlanmalıdır Oral antihistaminik kullanan hastalarda yanıt yetersiz bulunur Prick deri testi Serum spesifik IgE deri testlerine göre daha düşük duyarlıktadır Total IgE ölçümünün tanı değeri sınırlıdır Çoklu prick test

43 Tedavi - Mendil? ŞUUUUU! HAP

44 İlaç tedavisi Güvenlik Etkililik Kolay kullanım Cerrahi yöntemler Endikasyonu olan hastalarda Alerjenden kaçınma Mümkün olduğunda uygulanmalıdır MALİYET İmmünoterapi Etkililik Uzman Uzman önerisi önerisi Hastalığın doğal doğal seyrini seyrini değiştirebilir Hastanın eğitimi Daima yapılmalıdır

45 Alerjenden kaçınma Tekstil ürününde bulunan ev tozu akarları Nevresimlerin 60 C de sık yıkanması ve Alerjen geçirgen olmayan kılıf

46 Alerjik Rinitte İlaç Tedavisi

47 İlaçlar Persistan rinitte düzenli ilaç tedavisi endikasyonu vardır 1- H1-antihistaminler: oral, intranazal, intraoküler 2- Kortikosteroidler: intranazal, oral, intraoküler 3- Kromonlar: intranazal (ülkemizde yok), intraoküler, oral 4- Dekonjestanlar: oral ve intranazal ve H1-reseptörle antagonistiyle kombine 5- Lökotrien resepör antagonistleri: oral 6- Antikolinerjikler: intranazal (ülkemizde yok)

48 Kortikosteroidler Antilökotrienler hem rinit hem de astımda H1-antihistaminikler Alfa-adrenerjik agonistler (dekonjestan) rinitte Beta agonistler astımda

49 AR de ilaç kullanım yolları Oral alınan ilaçlar Olumlu yan: Tüm hedef organlara etkisi vardır Olumsuz yan: Etkinliği daha az Sistemik yan etkiler İntranazal yolla Olumlu yan: Hedef organa yüksek konsantrasyon Minimal sistemik yan etki Olumsuz yan: Her bölge için lokal tedavi uygulanması gerekir Bazı hastalarda da intranazal uygulamada burun içi dağılım eşit olmamaktadır

50 Rinitte farmakolojik tedavinin semptomlara etkisi Hapşırma Burun akıntısı Burun Tıkanıklığı Burun Kaşıntısı Göz semptomları H1-Antihistamin Oral İntranazal İntraoküler Kortikosteroid İntranazal Kromon İntranazal İntraoküler Dekonjestan İntranazal Oral Antikolinerjik (intranazal) Antilökotrienler

51 Erişkinlerde rinit tedavisinde kullanılan ilaçların kanıt gücü Alerjen kaçınma H1-Antihistamin Oral İntranazal İntraoküler Kortikosteroid İntranazal Oral Kromon İntranazal İntraoküler Dekonjestan Mevsimsel Dekonjestan +Antihistamin (oral) A A Antikolinerjik (intranazal) Antilökotrienler Spesifik immünoterapi Subkutan İntranazal Sublingual A A A A A A A A A A A Perennial D A A A A A A A A A

52 Alerjik rinitte basamak tedavisi

53 Alerjik rinitin ciddiyeti ve sınıflaması Rinitin şiddetini belirlemede astım ve atopik dermatiti gibi objektif kriterler bulunmamaktadır İNTERMİTTAN <4 gün/hafta veya < 4 hafta/yıl PERSİSTAN >4 gün/hafta ve >4 hafta/yıl HAFİF Normal uyku ve Günlük etkinlikler/spor etkilenmez Normal iş/okul ortamı Semptomlar yoğun değil ORTA-AĞIR Bir veya fazlası varsa Uyku düzensizliği Günlük etkinlikler/spor etkilenmiş İş/okul etkilenmiş Semptomlar yoğun

54 Hafif İntermittan Orta-Ağır İntermittan Hafif Persistan Orta-Ağır Persistan İntranazal steroid Oral H-1 bloker İntranazal H-1 bloker ve/veya dekonjestan Oral H-1 bloker İntranazal H-1 bloker ve/veya dekonjestan İntranazal steroid (kromon) Yanıt var 2-4 hafta sonra kontrol et Yanıt yok *Herhangi biri Persistan rinitse 2-4 hafta sonra kontrol et Basamak düş Tedavi 1 ay Tanıyı gözden geçir Tedavi uyumsuzluğu? İnf. vd. nedenler? Yanıt var Yanıt yok 1 ay tedavi Basamak çık * Herhangi biri 1- İntranazal Steroid dozunu arttır 2-Kaşıntı/hapşırık varsa Oral H-1 bloker ekle 3-Burun akıntısı varsa ipratropium ekle 4-Burun tıkanıklığı varsa dekonjestan veya kısa süreli oral steroid ekle Yanıt yok Cerrahi Konjonktivit varsa Oral H-1 bloker, İntraoküler H-1 bloker, İntraoküler kromon (veya salin) ekle Alerjen korunma önlemleri Spesifik İmmünoterapi Düşün

55 Alerjenle Spesifik İmmünoterapi Alerjene bağlı IgE-aracılıklı reaksiyon bir multi-organ hastalığı olarak görülmelidir SİT i bir organ hastalığının tedavisinden çok alerjen duyarlılığının tedavisi gibi düşünmelidir Bir çok astımlı hastanın eşlik eden rinit veya rinokonjonktiviti bulunmakta ve SİT ile tüm hedef organlar tedavi edilmektedir

56 Alerjenle Spesifik İmmünoterapi Subkutan immünoterapi alerjik hastalığın seyrini değiştiren bir tedavidir WHO ve EAACI rehberi Subkutan immünoterapi (SCIT) Optimal aşı dozu ve uygun biyolojik ünitelerin kullanımı, majör alerjen miktarının optimal olması önerilmektedir Yüksek dozlu sublingual immünoterapi (SLIT) Özellikle akar ve polen duyarlı rinit; konjonktivit ve/veya astımı olanlarda İlaç tedavisi ile hasta tam rahatlamıyorsa SCIT le sistemik reaksiyon gelişmişse veya Hasta injeksiyonu reddediyorsa önerilebilir SLIT in erişkinlerde ve çocuklardaki güvenliliği çok sayıda çalışmada gösterilmiştir

57 Olgu örneği-1 25 yaşında kadın hasta Yakınma ve öykü: Burunda akıntı, kaşıntı, hapşırma atakları, zaman zaman gözlerde kaşıntı sulanma Bu yakınmalar her sene nisan ayında ortaya çıkıyor ve haziran sonuna kadar 2 ay sürüyor Geçen yıl ilkbaharda düzenli ilaç kullanmış ancak yakınmaları tam baskılanmamış İlk kez bu sene pikniğe gittiği gün göğsünde baskı hissi duymuş Hapşırıklar sabahları kez oluyor Açık havada burun akıntısı ile bir paket mendili tüketebiliyor

58 Olgu örneği-1 Tanı: Yapılan prick deri testinde çimen poleni, tahıl polenleri, ev tozu akarına karşı alerjik bulundu Hastanın polene bağlı persistan alerjik riniti var Tedavi: 1- Korunma: İlkbaharda zorunlu haller dışında açık havada bulunmaması önerildi 2- İlaç: İntranazal steroid profilaktik olarak başlanıyor Rinit ataklarında oral veya intranazal antihistaminik öneriliyor 3- Alerji aşısı: Önceki yıl ilaç kullanmasına rağmen semptomları devam etmiş bu nedenle polenle spesifik immünoterapi düşünülebilir

59 Olgu örneği-2 20 yaşında erkek hasta Yakınma ve öykü: Gözlerde, burunda, kulak ve damakta kaşıntı, hapşırma ve burun akıntısı Bu yakınmalar kedisi olan arkadaşına gittikten 15 dakika sonra ortaya çıkıyor ve 2 saatte düzeliyor Yakınmalarda mevsim farkı yok, kedi olan eve her gittiğinde tekrarlıyor ve kediyle aynı odada bulunmasa bile ortaya çıkıyor Her atak daha uzun sürüyor ve kuru öksürük de yakınmalara ekleniyor

60 Olgu örneği-2 Tanı: Yapılan testlerde kedi alerjenine karşı güçlü pozitiflik saptanıyor Hastanın kediye bağlı persistan alerjik riniti bulunuyor Tedavi: 1- Korunma: Arkadaşını sık ziyaret ediyor ve kedi uzaklaştırılamıyor 2- İlaç: İntranazal steroid ve intraoküler sodium kromoglikat profilaktik olarak başlanıyor Rinit ataklarında intranazal antihistaminik öneriliyor 3- Alerji aşısı: yakınmalar ilaçla kontrol altına alınabildiği için bu aşamada düşünülmez Ancak temas azaltılamadığı için yakınmalar ilaçla kontrol edilemezse yapılabilir

61 Olgu örneği-3 35 yaşında erkek hasta, beden eğitimi öğretmeni Yakınma ve öykü: Burunda tıkanıklık, sık sık yüzde ağrı, koyu kıvamlı akıntı, sabahları hapşırma atakları, eforla nefes darlığı ve hırıltı atakları Burun yakınmaları mevsim farkı olmaksızın 10 yıldır devamlı var, burun bazen tam tıkanıyor ve koku alması azalıyor Nefes darlığı yeni başlamış, ayda 4-5 kez olmuş Okulda tozlu ortamlarda da hapşırıyor Tanı: Ev tozu ve depo akarlarına karşı duyarlılık bulunuyor Solunum fonksiyon testi FEV1 beklenenin %85 i

62 Olgu örneği-3 Hastanın akara bağlı orta-ağır şidette persistan alerjik riniti ve hafif persistan astımı mevcut Tedavi: 1- Korunma: Evde ve iş yerinde toz önlemleri 2- İlaç: İntranazal steroid başlandı, lüzum halinde oral / intranazal antihistaminik İnhaler steroid 400 mcg budesonid ve lüzum halinde çabuk etkili betaagonist Hastanın kontrolde yapılan SFT de FEV1 beklenenin %110 u ölçüldü 3- KBB muayenesi: Septum deviasyonu, alerjik rinit ve kronik sinüzit bulgularıyla sinüzit tedavisi verildi. Tedavi sonrası deviasyon ameliyatı önerildi 4- Alerji aşısı: İzole akar duyarlılığı nedeniyle düşünülebilir. Hastanın ilaç tedavisi ve önlemlerle izlemi sonrası karar verilir.

63 ARIA Özet 1-AR, sık görülmesi, yaşam kalitesini, iş/okul yaşamını etkilemesi, ekonomik boyutu, astımla ilişkisi, sinuzit ve konjonktivit gibi diğer klinik durumlarla olan birlikteliği nedeniyle önem taşır 2- AR astım için bir risk faktörü olarak kabul edilmelidir 3- AR in yeni sınıflandırması İntermittan (aralıklı) ve Persistan (devamlı) olarak, ağırlığı ise hafif ve orta/ağır olarakyapılmaktadır 5- AR tedavisi; alerjen korunma önlemleri, ilaç tedavisi ve alerjen immünoterapisi şeklinde kombine olup, ilaç tedavisi ağırlığına göre basamak tedavisi şeklindedir

64 ARIA Özet (devam) 6- Hastanın normal yaşamını sürdürebilmesi için çevre ve sosyal şartlar düzenlenmelidir 7- Persistan AR olan hastalar astım varlığı yönünden, astım hastaları da rinit varlığı yönünden sorgulanmalıdır 8- Üst ve alt solunum yolunun birlikte tedavi edilmesi ideal yaklaşımdır 9-Gelişmekte olan ülkelerde tedavinin maliyeti ile ilgili stratejiler oluşturulmalıdır

65 TEŞEKKÜR EDERİM

ALLERJİK RİNİT ve EŞLİK EDEN HASTALIKLAR

ALLERJİK RİNİT ve EŞLİK EDEN HASTALIKLAR ALLERJİK RİNİT ve EŞLİK EDEN HASTALIKLAR Dr. İpek Türktaş Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Çocuklarda: %8.6-15.4 Erişkinde: %20 AKINTI KAŞINTI Allerjik Selam Allerjik Rinit Bulguları AKSIRMA ATAKLARI

Detaylı

KANITLARIN KATEGORİSİ

KANITLARIN KATEGORİSİ EPOS 2007 AMAÇLAR VE HEDEFLER Rinosinüzit, topluma büyük bir mali yük oluşturan, önemli ve gittikçe artan bir sağlık sorunudur. Bu el kitabı, rinosinüzitin tanısı ve tedavisi hakkında kanıta dayalı öneriler

Detaylı

ALLERJİ AŞILARI. Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi

ALLERJİ AŞILARI. Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi ALLERJİ AŞILARI Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi Allerji aşıları Allerjen immunoterapi Allerjik bir hastaya giderek artan miktarlarda allerjen

Detaylı

ALLERJİK HASTALIKLARDA KORUNMA

ALLERJİK HASTALIKLARDA KORUNMA ALLERJİK HASTALIKLARDA KORUNMA Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Allerjik Hastalıklar Bilim Dalı Allerjik ı Hastalıklar Bilim Dal Plan Tanım Primer korunma

Detaylı

Pediatrik Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Allerjik Hastalıklar. DR SUNA ASĠLSOY ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ALLERJĠ BĠLĠM DALI

Pediatrik Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Allerjik Hastalıklar. DR SUNA ASĠLSOY ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ALLERJĠ BĠLĠM DALI Pediatrik Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Allerjik Hastalıklar DR SUNA ASĠLSOY ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ALLERJĠ BĠLĠM DALI AkıĢ Ģeması Solunum yolunun önemi AR tanımı ve mekanizması ARIA özeti Olgu

Detaylı

I. Global Initiative for Asthma (GINA): 2007 rehberleri 2006 dan çok farklı değil.

I. Global Initiative for Asthma (GINA): 2007 rehberleri 2006 dan çok farklı değil. IPCRG Kısa notlar 2 Rehberin Güncellemesi Özet 19 Şubat 2008 I. Global Initiative for Asthma (GINA): 2007 rehberleri 2006 dan çok farklı değil. Majör değişiklik 2005 rehberinden sonraki astım şiddetinden

Detaylı

ASTIM TANI ve TEDAVİSİ

ASTIM TANI ve TEDAVİSİ ASTIM TANI ve TEDAVİSİ TANIM Nöbetler şeklinde öksürük, dispne, hışıltılı solunum, göğüste tıkanıklık yakınmaları Diffüz, değişken, genellikle reverzibl hava yolu obstrüksiyonu Bronş aşırı duyarlılığı

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ETACİD % 0,05 Nazal Sprey 2. BİLEŞİM Etkin madde: Mometazon furoat 50 mikrogram/püskürtme 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ETACİD erişkinler, adolesanlar ve 6-11 yaş arasındaki çocuklarda

Detaylı

Sunum planı. Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet

Sunum planı. Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet Sunum planı Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet En sık hekime başvuru nedeni Okul çağındaki çocuklarda %35-40 viral enfeksiyonlar sonrası 10 gün %10 çocukta 25 günü geçer. Neye öksürük

Detaylı

Alerjik Rinit Allergic Rhinitis

Alerjik Rinit Allergic Rhinitis Derleme Allergic Rhinitis S. Güneşer KENDİRLİ : 'Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Alerji-İmmünoloji ABD, ADANA ÖZET ge aracılığı ile ortaya çıkan inflamatuvar bir hastalık olan

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Erişkin Astımı Tanı ve Tedavi Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr. Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society

Türk Toraks Derneği. Erişkin Astımı Tanı ve Tedavi Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr. Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Erişkin Astımı Tanı ve Tedavi Cep Kitabı www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Astım ve Allerji Çalışma Grubu Rehberin

Detaylı

Kronik Öksürük. Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı

Kronik Öksürük. Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Kronik Öksürük Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Epidemiyoloji Polikliniklerde en sık 5. şikayet %88-100 neden saptanıyor Spesifik tedavi

Detaylı

Alerjik Rinit. Adem Parlak, Şeref Demirbaş, Oğuzhan Babacan

Alerjik Rinit. Adem Parlak, Şeref Demirbaş, Oğuzhan Babacan Adem Parlak, Şeref Demirbaş, Oğuzhan Babacan Giriş Allerjik rinit (AR), nazal mukozanın konjesyon, kaşınma ve seröz burun akıntısı ile seyreden inflamasyonudur. Genelde konjunktival irritasyon, boğazda

Detaylı

Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır.

Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır. Bölüm 9 Astım ve Gebelik Astım ve Gebelik Dr. Metin KEREN ve Dr. Ferda Öner ERKEKOL Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır. Erişkinlerde astım görülme

Detaylı

Pediatrik Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Allerjik Hastalıklar. DR SUNA ASĠLSOY ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ALLERJĠ BĠLĠM DALI

Pediatrik Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Allerjik Hastalıklar. DR SUNA ASĠLSOY ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ALLERJĠ BĠLĠM DALI Pediatrik Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Allerjik Hastalıklar DR SUNA ASĠLSOY ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ALLERJĠ BĠLĠM DALI Havayolu filtresi Polenler Sporlar 10-100 m 6-60 m Mantarlar3-100 m Bakteriler0.15-0.45

Detaylı

Astım tedavisinde, hasta ve ailesinin eğitimi ile çevresel risk faktörlerinden korunma en önemli

Astım tedavisinde, hasta ve ailesinin eğitimi ile çevresel risk faktörlerinden korunma en önemli Bölüm 15 Alerjik Astımda Alerjiden Korunma Yöntemleri Dr. Sait YEŞİLLİK ve Dr. Ali SELÇUK Astım tedavisinde, hasta ve ailesinin eğitimi ile çevresel risk faktörlerinden korunma en önemli unsurlardandır.

Detaylı

Astım. Özellikle son yıllarda sıklıkla duyduğumuz. Modern Yaşamın Gizli Tehdidi. En Yaygın Tipi Alerjik Astım

Astım. Özellikle son yıllarda sıklıkla duyduğumuz. Modern Yaşamın Gizli Tehdidi. En Yaygın Tipi Alerjik Astım Özlem İkinci Modern Yaşamın Gizli Tehdidi Astım Sanayileşme ve egzoz gazları dış ortam havasını kirletirken, ev içinde kullanılan parfüm, sprey, deterjan, boya gibi malzemeler de iç ortam havasının kirlenmesine

Detaylı

Kronik ürtikerde güncel tedaviler

Kronik ürtikerde güncel tedaviler Kronik ürtikerde güncel tedaviler Dr. Emek Kocatürk Göncü İstanbul Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Sunum akışı EAACI/GALEN/EDF/WAO Ürtiker Kılavuzu Amerikan Allerji İmmunoloji Akademisi Ürtiker Kılavuzu

Detaylı

%5 Her iki ebeveyn atopik

%5 Her iki ebeveyn atopik ALLERJİ TESTLERİ Dr.ALEV ÖKTEM Düzen Laboratuvarlar Grubu Allerji Allerji vücudumuzun bağışıklık sisteminin çevremizde bulunan ve zararlı olmayan bazı maddelere karşı, ki bunlara allerjen denir, aşırı

Detaylı

ALLERJİNİN NEDENİ NEDİR?

ALLERJİNİN NEDENİ NEDİR? Saman nezlesi tanımı yanlış isimlendirilmektedir. Çünkü saman bu olaya neden olmaz. Hastalık; akan / kaşınan burun ve göz, hapşırma, boğaz kaşıntısı ve burun, boğazda çok miktarda akıntıdan oluşmaktadır.

Detaylı

Doç. Dr. Ömür AYDIN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı

Doç. Dr. Ömür AYDIN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı ALLERJİK RİNİT Doç. Dr. Ömür AYDIN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı Allerjik rinit (AR) en sık enfeksiyöz olmayan rinit formudur. burun

Detaylı

Dr Mahir İğde. Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Alerji Ünitesi /Samsun

Dr Mahir İğde. Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Alerji Ünitesi /Samsun Dr Mahir İğde Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Alerji Ünitesi /Samsun Kronik Öksürük Yakınmalı Bir Hasta: BK, 6y, Kız, Samsun Şik: Öksürük Hikayesi: 3 aylıktan bu yana zaman

Detaylı

Doç Dr Ömür AYDIN. Ankara ÜTF Göğüs Hastalıkları ABD İmmunoloji-Allerji BD

Doç Dr Ömür AYDIN. Ankara ÜTF Göğüs Hastalıkları ABD İmmunoloji-Allerji BD Doç Dr Ömür AYDIN Ankara ÜTF Göğüs Hastalıkları ABD İmmunoloji-Allerji BD Mesleksel astım tedavisinde temel prensipler Mesleksel astımda prognoz Maruziyetin kesilmesi/azaltılmasının sonuçları Mesleksel

Detaylı

Subkutan spesifik immünoterapi

Subkutan spesifik immünoterapi Subkutan spesifik immünoterapi Hasta için bir bilgi Spesifik immünoterapi Doktorunuzun yaptığı alerji testleri, sizde (veya çocuğunuzda) alerji olduğunu göstermiştir. Gözde kaşınma veya sulanma (= konjunktivitis),

Detaylı

Kronik inflamasyonun neden olduğu bronş hiperreaktivitesidir.

Kronik inflamasyonun neden olduğu bronş hiperreaktivitesidir. Bronşial astım ve tedavisi Dr. Müsemma Karabel Sunu Planı Pediatrik astımın özellikleri Klinik Bulgular Tanı basamakları Öykü GINA önerisi anket:2008 FM LAB Pediatrik astımın tedavisi Atak tedavisi Pediatrik

Detaylı

BURUNDAN (NAZAL) UYGULANAN YÜKLEME (PROVOKASYON) TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

BURUNDAN (NAZAL) UYGULANAN YÜKLEME (PROVOKASYON) TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ BURUNDAN (NAZAL) UYGULANAN YÜKLEME (PROVOKASYON) TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN... Kayıt (protokol) numarası :... Doğum tarihi (gün/ay/yıl) :... Adresi :...... Telefon numarası

Detaylı

Astım ve Meslek Astımı 2014. Prof.Dr.A.Fuat Kalyoncu Göğüs Hastalıkları ABD Erişkin Allerji İmmünoloji Bilim Dalı

Astım ve Meslek Astımı 2014. Prof.Dr.A.Fuat Kalyoncu Göğüs Hastalıkları ABD Erişkin Allerji İmmünoloji Bilim Dalı Astım ve Meslek Astımı 2014 Prof.Dr.A.Fuat Kalyoncu Göğüs Hastalıkları ABD Erişkin Allerji İmmünoloji Bilim Dalı YS. 58 yaşında, erkek, emekli işçi Yozgat/Akdağmadeni 17 yaşında Almanya 7 yıl öncesine

Detaylı

Astım tedavisinde yaygın olarak yapılan yanlışlar vardır. Bu doğru bilinen yanlışların düzeltilmesi

Astım tedavisinde yaygın olarak yapılan yanlışlar vardır. Bu doğru bilinen yanlışların düzeltilmesi Bölüm 17 Astım Tedavisinde Yapılan Yanlışlar Astım Tedavisinde Yapılan Yanlışlar Dr. Gülhan AYHAN ve Dr. Ömer AYTEN Astım tedavisinde yaygın olarak yapılan yanlışlar vardır. Bu doğru bilinen yanlışların

Detaylı

SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI

SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI Yardım edin sinüslerim beni öldürüyor! Bunu daha önce hiç söylediniz mi?. Eğer cevabınız hayır ise siz çok şanslısınız demektir. Çünkü her yıl milyonlarca lira sinüs problemleri

Detaylı

Prof. Dr. Bülent E. ŞEKEREL Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Allerji ve Astım Ünitesi, Ankara.

Prof. Dr. Bülent E. ŞEKEREL Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Allerji ve Astım Ünitesi, Ankara. ALLERJİK RİNİT ve TEDAVİSİ Prof. Dr. Bülent E. ŞEKEREL Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Allerji ve Astım Ünitesi, Ankara. Rinit nazal kaviteyi döşeyen epitelin

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 09 Nisan 2009 02:25 - Son Güncelleme Perşembe, 09 Nisan 2009 02:59

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 09 Nisan 2009 02:25 - Son Güncelleme Perşembe, 09 Nisan 2009 02:59 Alerji Son yıllarda artış gösteren hastalılıklardan biri de alerji... Çağımızın hastalığı... Medeniyet arttıkça, toplumlar hijyene önem vermeye başladıkça alerjik vakalar da artmaya başlıyor. Dünyada en

Detaylı

WAO/EAACI Allerji Tanımlamaları

WAO/EAACI Allerji Tanımlamaları WAO/EAACI Allerji Tanımlamaları Allerji ile ilgili kavramların isimlendirilmesi çeşitlilik göstermektedir. Bu önemli konuya açıklık getirmek ve sağlıkla ilgilenenler arasında en iyi iletişimi sağlamak

Detaylı

BURUN TIKANIKLIĞI İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZ

BURUN TIKANIKLIĞI İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZ BURUN TIKANIKLIĞI İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZ Burun tıkanıklığı, nefes almada zorluk çekme insanlığın en eski şikayetlerinden biridir. Bazıları için bu çok önemli olmasa bile kimileri bu şikayetlerden

Detaylı

www.aid.org.tr Editörler Danışma Kurulu Rehber Hazırlık Grubu Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu

www.aid.org.tr Editörler Danışma Kurulu Rehber Hazırlık Grubu Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu Editörler Prof. Dr. Ayfer Tuncer Prof. Dr. Hasan Yüksel Rehber Hazırlık Grubu Danışma Kurulu Prof. Dr. Ayfer Tuncer (TUAKID Yönetim Kurulu Başkanı) Prof. Dr. Hasan Yüksel (Çalışma Grubu Yürütme Kurulu

Detaylı

Solunum yolu allerjisinde (astma ve allerjik rinit) yeni görüşler: ipac özeti ve gelecek yaklaşımlar

Solunum yolu allerjisinde (astma ve allerjik rinit) yeni görüşler: ipac özeti ve gelecek yaklaşımlar Solunum yolu allerjisinde (astma ve allerjik rinit) yeni görüşler: ipac özeti ve gelecek yaklaşımlar Pediatr Allergy Immunol 2008: 19 (Suppl. 19): 51-59 Giriş Astma ve allerjik rinit en sık görülen allerjik

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T Ü R K İY E HALK SAĞLIĞI KURUM U Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T Ü R K İY E HALK SAĞLIĞI KURUM U Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T Ü R K İY E HALK SAĞLIĞI KURUM U Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.81 1.563-934/ 28/04/2014 Konu : Teklife Davet Tel : Faks : Kurumumuzun ihtiyacı olan (2) kalem Dünya Astım Günü

Detaylı

Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların

Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Bölüm 25 Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Yan Etkileri Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Yan Etkileri Dr. Fevzi DEMİREL Nefesle Alınan Kortizonlu İlaçların Yan Etkileri Astım tedavisinde kullanılan

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALĐMATI NAZOSTER %0,05 nazal sprey Ölçülü sprey pompası ile kullanılan nazal süspansiyon. Etkin madde: Her püskürtme, 50 mcg anhidr mometazon furoata eşdeğer 100 mg süspansiyon verir. Yardımcı

Detaylı

Astım, tüm dünyada çocukluk çağında en sık rastlanan kronik bir hastalıktır. Ülkemizde de

Astım, tüm dünyada çocukluk çağında en sık rastlanan kronik bir hastalıktır. Ülkemizde de Bölüm 29 Astım ve Okul Eğitimi Astım ve Okul Eğitimi Dr. Tuba TUNCEL Astım, tüm dünyada çocukluk çağında en sık rastlanan kronik bir hastalıktır. Ülkemizde de çocukluk çağında astım görülme sıklığı %4,8-14

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ASTIMINDA TEDAVİ. Dr. Arif KUT

ÇOCUKLUK ÇAĞI ASTIMINDA TEDAVİ. Dr. Arif KUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ASTIMINDA TEDAVİ Dr. Arif KUT ASTIM Kronik enflamatuvar bir hastalıktır Çok sayıda hücre ve mediatör rol alır Solunum yollarında aşırı duyarlılık vardır Tekrarlayıcı öksürük ve hırıltı ile

Detaylı

ASTIM EPİDEMİYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ 31.01.2012 HAVA YOLU OBSTRUKSİYONUN FİZYOLOJİK SONUÇLARI HAVA YOLU OBSTRUKSİYONUN FİZYOLOJİK SONUÇLARI

ASTIM EPİDEMİYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ 31.01.2012 HAVA YOLU OBSTRUKSİYONUN FİZYOLOJİK SONUÇLARI HAVA YOLU OBSTRUKSİYONUN FİZYOLOJİK SONUÇLARI ASTIM Dr. Bengü MUTLU Bir çok uyarıya karşı artan havayolu cevabı ile karakterize kronik inflamatuar bir hastalıktır İnflamatuar süreçte mast hücreleri, eozinofiller, T lenfositler, makrofajlar, nötrofiller,

Detaylı

TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu

TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONLARI TİP I TİP II TİPII TİPIII TİPIV TİPIV TİPIV İmmün yanıt IgE IgG IgG IgG Th1 Th2 CTL Antijen Solübl antijen Hücre/

Detaylı

Burun tıkanıklığınızın sebebi sinüzit olabilir!

Burun tıkanıklığınızın sebebi sinüzit olabilir! On5yirmi5.com Burun tıkanıklığınızın sebebi sinüzit olabilir! Mevsim değişimlerinde geniz akıntısı, burnunuzda tıkanıklılık ve bağ ağrılarınızdan şikayetiniz varsa, üst solunum yolu enfeksiyonlarınız 10

Detaylı

Astım hastalığı kronik bir hastalık olması nedeniyle tedavisi de uzun süreli olmaktadır. Kalp

Astım hastalığı kronik bir hastalık olması nedeniyle tedavisi de uzun süreli olmaktadır. Kalp Bölüm 18 Evde Astım Takibi Dr. Ömer AYTEN ve Dr. Gülhan AYHAN Astım hastalığı kronik bir hastalık olması nedeniyle tedavisi de uzun süreli olmaktadır. Kalp yetmezliği hastalığı, yüksek tansiyon hastalığı,

Detaylı

ASTIM NEDİR HAZIRLAYAN : AYTEN ALP YALOVA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR VE KRONİK DURUMLAR BİRİMİ

ASTIM NEDİR HAZIRLAYAN : AYTEN ALP YALOVA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR VE KRONİK DURUMLAR BİRİMİ ASTIM NEDİR HAZIRLAYAN : AYTEN ALP YALOVA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR VE KRONİK DURUMLAR BİRİMİ ASTIM NEDİR? Her yaştan bireyi etkileyebilen, hava yollarının daralması ile kendini gösteren

Detaylı

Allerjik ve Allerjik Olmayan Astımlı Hastaların Klinik Özellikleri ve Solunum Fonksiyonlarının Karşılaştırılması

Allerjik ve Allerjik Olmayan Astımlı Hastaların Klinik Özellikleri ve Solunum Fonksiyonlarının Karşılaştırılması ÖZET Allerjik ve Allerjik Olmayan Astımlı Hastaların Klinik Özellikleri ve Solunum Fonksiyonlarının Karşılaştırılması Fahrettin TALAY, Bahar KURT, Tuncer TUĞ Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal

Detaylı

BRONŞ DUYARLILIK TESTLERİ. Prof. Dr. Tunçalp Demir

BRONŞ DUYARLILIK TESTLERİ. Prof. Dr. Tunçalp Demir BRONŞ DUYARLILIK TESTLERİ Prof. Dr. Tunçalp Demir BRONŞ DUYARLILIK TESTLERİ 1.)REVERSİBİLİTE 2.)BRONŞ PROVOKASYON TESTLERİ REVERSİBİLİTE Tanım Havayolu obstrüksiyonu bulunan olgularda, farmakolojik bir

Detaylı

ALERJİK RİNİTLİ OLGULARIMIZDA SEMPTOMLAR VE CİLT TESTİ İLE SAPTANAN ALERJENLERİN DAĞILIMI

ALERJİK RİNİTLİ OLGULARIMIZDA SEMPTOMLAR VE CİLT TESTİ İLE SAPTANAN ALERJENLERİN DAĞILIMI KLİNİK ÇALIŞMA ALERJİK RİNİTLİ OLGULARIMIZDA SEMPTOMLAR VE CİLT TESTİ İLE SAPTANAN ALERJENLERİN DAĞILIMI Dr. Erol KELES, Dr. Turgut KARLIDAĞ, Dr. Hayrettin Cengiz ALPAY, Dr. Abdulvahap AKYİĞİT, Dr. İrfan

Detaylı

Anafilaksi olgu senaryoları

Anafilaksi olgu senaryoları Anafilaksi olgu senaryoları Sekiz aylık bebek, kahvaltıda aile için hazırlanan sahanda yumurtadan ekmeğin ucuyla verilmesinden 20 dakika sonra tüm vücunda yaygın kızarma, dudaklarda şişme ve göğsünde hırıltı

Detaylı

Anafilaksi de ANAFİLAKSİ

Anafilaksi de ANAFİLAKSİ Kazalar hiçbir zaman planlı değildir Dr Afşın İPEKCİ Okmeydanı EAH Acil Tıp Kliniği İSTANBUL ANAFİLAKSİ Anafilaksi de İlk olarak 1902yılında Portierve Richettarafından tariflenmiştir. EPİDEMİYOLOJİ Gerçek

Detaylı

Astım hastalığı, kronik yani süreklilik gösteren ve ataklar halinde seyir gösteren bir hava yolu

Astım hastalığı, kronik yani süreklilik gösteren ve ataklar halinde seyir gösteren bir hava yolu Bölüm 21 Astımla Karışan Hastalıklar Dr. Alpaslan TANOĞLU ve Dr. Mustafa DİNÇ Astım hastalığı, kronik yani süreklilik gösteren ve ataklar halinde seyir gösteren bir hava yolu hastalığıdır. Hastalığın en

Detaylı

Obstrüktif Havayolu Hastalıkları nda Tedavi Astım ve KOAH Tedavisi Dr. Alev GÜRGÜN

Obstrüktif Havayolu Hastalıkları nda Tedavi Astım ve KOAH Tedavisi Dr. Alev GÜRGÜN Obstrüktif Havayolu Hastalıkları nda Tedavi Astım ve KOAH Tedavisi Dr. Alev GÜRGÜN Dr. Ersin Aslan a saygı ile Astım tedavisinin amacı Hastalık Kontrolünü Sağlamak ve Sürdürmek Minimal gündüz semptomu

Detaylı

21.12.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

21.12.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 21.12.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi MANİSA HABER Soğuklarla birlikte sinüzit vakalarında artış yaşanıyor Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ercan Pınar, havaların

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR ÖĞRENİM HEDEFLERİ SFT parametrelerini tanımlayabilmeli, SFT ölçümünün doğru yapılıp yapılmadığını açıklayabilmeli, SFT sonuçlarını yorumlayarak olası tanıyı

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

Ses Kısıklığı Nedenleri:

Ses Kısıklığı Nedenleri: Sesin oluşumunda temel olarak üç sistem rol oynamaktadır. Bu sistemlerden birincisi jeneratör sistemdir. Jeneratör sistem basınçlı hava çıkışını sağlayan akciğerler tarafından oluşturulur. İkincisi vibratuar

Detaylı

DERİ PRICK TESTİ (SPT) HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAY FORMU

DERİ PRICK TESTİ (SPT) HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAY FORMU DERİ PRICK TESTİ (SPT) HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAY FORMU 1. Deri prick testi (SPT: Skin Prick Test ), yakınmaları bir solunum yolu ya da besin allerjisinin varlığını düşündüren olgularda uygulanan bir

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her püskürtme dozunda; Beklometazon dipropiyonat...100 mikrogram

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her püskürtme dozunda; Beklometazon dipropiyonat...100 mikrogram KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RİNOCLENİL 100 mikrogram Nazal Sprey 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her püskürtme dozunda; Beklometazon dipropiyonat...100 mikrogram 100 ml

Detaylı

ASTIM. Astım; Asthma; Asthma Bronchiale; Sebebi ve risk faktörleri: En sık rastlanan astım sebepleri: Astım atakları:

ASTIM. Astım; Asthma; Asthma Bronchiale; Sebebi ve risk faktörleri: En sık rastlanan astım sebepleri: Astım atakları: ASTIM Astım; Asthma; Asthma Bronchiale; Astım solunum yollarının alerjik hastalığıdır. Hırıltılı solunum, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi, öksürük, çabuk yorulma şikayetleri ile seyreder. Sebebi ve

Detaylı

ALERJİK RİNİTLİ HASTALARDA MEVSİMSEL BRONŞİAL HİPERREAKTİVİTE DEĞİŞİMİ

ALERJİK RİNİTLİ HASTALARDA MEVSİMSEL BRONŞİAL HİPERREAKTİVİTE DEĞİŞİMİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ ANABİLİM DALI ALERJİK RİNİTLİ HASTALARDA MEVSİMSEL BRONŞİAL HİPERREAKTİVİTE DEĞİŞİMİ UZMANLIK TEZİ DR. SONER KADIKÖYLÜ

Detaylı

Dr. Hülya ERCAN SARIÇOBAN

Dr. Hülya ERCAN SARIÇOBAN Dr. Hülya ERCAN SARIÇOBAN 8 aylık, kız, Üç gündür devam eden öksürük, hırıltılı solunum ve nefes darlığı 1 saat önce başlayan döküntüsü var Son bir aydır aralıklı olarak öksürük ve hırıltı şikayetleri

Detaylı

K U L L A N M A T A LİMATI

K U L L A N M A T A LİMATI ALLERGO-COMOD burun spreyi 20 mg/ml Yalnızca burun içine uygulanır. K U L L A N M A T A LİMATI Etkin madde: Sodyum Kromoglikat 0.14 ml lik püskürtme içeriğinde 2.8 mg Yardımcı Maddeler: sodyum edetat,

Detaylı

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp yetmezliği Ventrikülün dolumunu veya kanı pompalamasını önleyen yapısal veya işlevsel herhangi bir kalp bozukluğu nedeniyle oluşan karmaşık

Detaylı

Alerjik Rinitte Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımları

Alerjik Rinitte Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımları Alerjik Rinitte Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımları Uzm. Dr. Özgür TARKAN Arş. Gör. Dr. Özgür SÜRMELİOĞLU Prof. Dr. Ülkü TUNCER Alerjik rinit nazal mukozanın havayla solunan bir alerjenle karşılaştığı anda

Detaylı

XXV. Avrupa Allergoloji ve Klinik İmmünoloji Akademisi (EAACI)* Kongresi 2006 Viyana da Türkiye den En İyi Araştırma Ödülü Alan Çalışmalar

XXV. Avrupa Allergoloji ve Klinik İmmünoloji Akademisi (EAACI)* Kongresi 2006 Viyana da Türkiye den En İyi Araştırma Ödülü Alan Çalışmalar XXV. Avrupa Allergoloji ve Klinik İmmünoloji Akademisi (EAACI)* Kongresi 6 Viyana da Türkiye den En İyi Araştırma Ödülü Alan Çalışmalar Üç-Altı Yaş Astımlı Çocuklarda Adenozin -Monofosfat (AMP) a Bronşiyal

Detaylı

17.08.2012-KOAH TEDAVİSİNDE SFT ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASINA HÜKMEDEN SUT MADDELERİNE YÖNELİK SPÇG GÖRÜŞÜ

17.08.2012-KOAH TEDAVİSİNDE SFT ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASINA HÜKMEDEN SUT MADDELERİNE YÖNELİK SPÇG GÖRÜŞÜ 17.08.2012-KOAH TEDAVİSİNDE SFT ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASINA HÜKMEDEN SUT MADDELERİNE YÖNELİK SPÇG GÖRÜŞÜ GİRİŞ Ülkemizde KOAH prevalansı 40 yaş üzeri erişkin nüfusta %19 dur, diğer bir ifadeyle yaklaşık

Detaylı

ALERJEN İMMÜNOTERAPİSİ. Prof. Dr. Ali Kokuludağ Ege Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Alerji ve İmmünoloji BD

ALERJEN İMMÜNOTERAPİSİ. Prof. Dr. Ali Kokuludağ Ege Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Alerji ve İmmünoloji BD ALERJEN İMMÜNOTERAPİSİ Prof. Dr. Ali Kokuludağ Ege Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Alerji ve İmmünoloji BD ALERJİK RİNİT 26 yaşında erkek hasta Rinit ve son iki gündür geceleri uykudan uyandıran öksürük

Detaylı

ÖZEL BAĞIŞIKLIK TEDAVİSİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Alerji Hastalığı Olanlar İçin Öneriler ve Bilgiler

ÖZEL BAĞIŞIKLIK TEDAVİSİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Alerji Hastalığı Olanlar İçin Öneriler ve Bilgiler ÖZEL BAĞIŞIKLIK TEDAVİSİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER Alerji Hastalığı Olanlar İçin Öneriler ve Bilgiler Sevgili Alerji Hastası, Yaşadığınız alerjik durum vücudunuzun bitki polenleri, ev tozu akarları (mite),

Detaylı

ÜSYE Güncel Tanı ve Tedavi

ÜSYE Güncel Tanı ve Tedavi ÜSYE Güncel Tanı ve Tedavi Dr. Özlem YİĞİT Akdeniz Acil Tıp 29.11.2011 Giriş Ayaktan tedavi edilenlerdeki en sık akut hastalık En sık etken virüsler İnsandan insana damlacık yoluyla y yayılım y Tüm yaş

Detaylı

Uygun antibiyotik seçeneği ile ilaç yükleme testi nedir? Antibiyotiklere ve bazen de diğer ilaçlara allerji tanımlayan olgularda allerjileri olan

Uygun antibiyotik seçeneği ile ilaç yükleme testi nedir? Antibiyotiklere ve bazen de diğer ilaçlara allerji tanımlayan olgularda allerjileri olan Uygun antibiyotik seçeneği ile ilaç yükleme testi nedir? Antibiyotiklere ve bazen de diğer ilaçlara allerji tanımlayan olgularda allerjileri olan ilaç dışında- kullanabilecekleri güvenilir bir antibiyotik

Detaylı

Gebelikte Astım Yönetimi. Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD

Gebelikte Astım Yönetimi. Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD Gebelikte Astım Yönetimi Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD ık Kadın Doğum uzmanları hangi koşullarda astımlı hasta ile karşılaşırlar? Astımlı

Detaylı

Tekstil endüstrisinde sağlık gözetimi

Tekstil endüstrisinde sağlık gözetimi Tekstil endüstrisinde sağlık gözetimi Millworkers by Laurence Stephen Lowry (1948) Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. Tekstil Sektörü Elyaf ve ipliği kullanım eşyasına

Detaylı

Birinci Basamakta Alerjik Rinitin Takibi ve Kontrolü

Birinci Basamakta Alerjik Rinitin Takibi ve Kontrolü Derleme - Review Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi Cilt: 6 Sayı: 2 Mart - Nisan 2014 Birinci Basamakta Alerjik Rinitin Takibi ve Kontrolü Doç. Dr. Altuğ KUT Başkent Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim

Detaylı

ALERJİ ÖNLEMLERİ VE ALERJİ AŞILARI BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI FR-HYE-04-402-02

ALERJİ ÖNLEMLERİ VE ALERJİ AŞILARI BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI FR-HYE-04-402-02 ALERJİ ÖNLEMLERİ VE ALERJİ AŞILARI BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI FR-HYE-04-402-02 İÇİNDEKİLER Alerji nedir? Alerjen nedir? Alerjenler hangi alerjik hastalıklara neden olurlar? Alerji Gelişimi Vücudumuz Alerjeni

Detaylı

Astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Tanı ve Tedavisinde Birinci Basamak Hekimler İçin EĞİTİM MODÜLÜ EĞİTİMCİ REHBERİ MART - 2011

Astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Tanı ve Tedavisinde Birinci Basamak Hekimler İçin EĞİTİM MODÜLÜ EĞİTİMCİ REHBERİ MART - 2011 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Tanı ve Tedavisinde Birinci Basamak Hekimler İçin EĞİTİM MODÜLÜ EĞİTİMCİ REHBERİ MART -

Detaylı

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE):

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE): Pulmoner Emboli Profilaksisi Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD m Pulmoneremboli(PE): Bir pulmonerartere kan pıhtısının yerleşmesi Distaldeki akciğer parankimine kan sağlanaması Giriş Tipik

Detaylı

Türkiye de çocukların %18 inde görülen astım, tedavi edilmediğinde ölüme neden olabiliyor

Türkiye de çocukların %18 inde görülen astım, tedavi edilmediğinde ölüme neden olabiliyor Astım Tehlikesi Türkiye de çocukların %18 inde görülen astım, tedavi edilmediğinde ölüme neden olabiliyor Astım, en sık görülen kronik hastalıklardan biridir. Özellikle son yıllarda çocuklarda oldukça

Detaylı

HORLAMA VE TIKAYICI UYKU APNESĠ HASTALIĞI. Prof. Dr. Ali Vefa YÜCETÜRK Celal Bayar Ün. Tıp Fak. KBB AD Öğretim Üyesi

HORLAMA VE TIKAYICI UYKU APNESĠ HASTALIĞI. Prof. Dr. Ali Vefa YÜCETÜRK Celal Bayar Ün. Tıp Fak. KBB AD Öğretim Üyesi HORLAMA VE TIKAYICI UYKU APNESĠ HASTALIĞI Prof. Dr. Ali Vefa YÜCETÜRK Celal Bayar Ün. Tıp Fak. KBB AD Öğretim Üyesi TANIM Horlama ve buna eşlik eden solunum düzensizlikleri ile karakterize klinik tablolardır.

Detaylı

Kayseri deki 14-17 yaş öğrencileri arasında allerjik rinit prevalansı

Kayseri deki 14-17 yaş öğrencileri arasında allerjik rinit prevalansı Asthma Allergy Immunol 2010;8:163-169 ARAfiTIRMA RESEARCH ARTICLE Kayseri deki 14-17 yaş öğrencileri arasında allerjik rinit prevalansı Allergic rhinitis prevalence among 14-17 years-old students in Kayseri

Detaylı

HANGİ ASTIMLIYA HANGİ TEDAVİ?

HANGİ ASTIMLIYA HANGİ TEDAVİ? HANGİ ASTIMLIYA HANGİ TEDAVİ? Münevver Erdinç Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı munevver.erdinc@ege.edu.tr ASTIM TANIMI Kronik hava yolu inflamasyonu Bronş aşırı duyarlılığı

Detaylı

Alevlenmelerin en yaygın nedeni, trakeobronşiyal enfeksiyonlar ve hava kirliliğidir. Şiddetli alevlenmelerin üçte birinde neden saptanamamaktadır

Alevlenmelerin en yaygın nedeni, trakeobronşiyal enfeksiyonlar ve hava kirliliğidir. Şiddetli alevlenmelerin üçte birinde neden saptanamamaktadır Toraks Derneği, Göğüs Hastalıkları Uzmanları ve solunum hastalıkları alanında çalışan diğer uzmanlık dallarındaki hekimler tarafından 1992 de kurulan bir ulusal uzmanlık derneğidir. Toraks Derneği nin

Detaylı

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI)

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) Dr.Gülbin Bingöl Karakoç Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi K.İnci 1: Bebek K, 2 günlük kız hasta Meme emememe, morarma yakınması

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 Eğitim Yılı Dönem III 1. Ders Kurulu Hastalıkların Biyolojik Temeli Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders kurulu başkanı Başkan Yardımcısı PDÖ

Detaylı

Astım kronik bir hastalık olması nedeniyle tamamen iyileşmez, ancak tam kontrol yani devamlı

Astım kronik bir hastalık olması nedeniyle tamamen iyileşmez, ancak tam kontrol yani devamlı Bölüm 7 Astım Neden İyileşmiyor? Dr. Ömer AYTEN ve Dr. Gülhan AYHAN Astım kronik bir hastalık olması nedeniyle tamamen iyileşmez, ancak tam kontrol yani devamlı bir iyilik hali mümkün olabilir. Astımda

Detaylı

İnflacort 100 mcg İnhaler Kapsül. FORMÜLÜ: Her kapsül mikronize Budesonid 100 mcg ve yardımcı olarak laktoz içerir.

İnflacort 100 mcg İnhaler Kapsül. FORMÜLÜ: Her kapsül mikronize Budesonid 100 mcg ve yardımcı olarak laktoz içerir. İnflacort 100 mcg İnhaler Kapsül FORMÜLÜ: Her kapsül mikronize Budesonid 100 mcg ve yardımcı olarak laktoz içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik özellikleri: Budesonid güçlü glukokortikoid etki

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Pestisit Uygulama Davranışları ve Sağlık Etkilerine İlişkin Bilgi Durumu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Pestisit Uygulama Davranışları ve Sağlık Etkilerine İlişkin Bilgi Durumu Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Pestisit Uygulama Davranışları ve Sağlık Etkilerine İlişkin Bilgi Durumu Z. Ş İ M Ş E K, C. D E M İ R, Z. KEKLİK, B. K A R A, M. A K B A B A Toplumların üretim biçimi, erken

Detaylı

Astım hastalarının hava yollarındaki aşırı hassasiyet, hava akım kısıtlanması ve aşırı mukus salgılanması

Astım hastalarının hava yollarındaki aşırı hassasiyet, hava akım kısıtlanması ve aşırı mukus salgılanması Bölüm 11 Astım ve Cerrahi İşlemler Astım ve Cerrahi İşlemler Dr. Gözde KÖYCÜ ve Dr. Ferda Öner ERKEKOL Astım hastalarının hava yollarındaki aşırı hassasiyet, hava akım kısıtlanması ve aşırı mukus salgılanması

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. GRAZAX 75.000 SQ-T Oral Liyofilizat Dil altı yolu ile kullanılır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Timothy (Phleum pratense) çim polenlerinden standardize edilmiş alerjen ekstraktı. Her bir oral liyofilizat

Detaylı

Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım

Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım 1 Çocuk Sağlığında Eşitsizlikler (DSÖ verileri 1999) Yılda 10 milyon çocuk 5. yaşlarını kutlayamadan ölmektedir 2020 e kadar aynı Geri kalmış-gelişmekte olan ülkelerde

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesinde Uygulanan Deri Prik Testlerinin Sonuçları

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesinde Uygulanan Deri Prik Testlerinin Sonuçları Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesinde Uygulanan Deri Prik Testlerinin Sonuçları Fahrettin TALAY 1, Nadir GÖKSÜGÜR 2, Fahrettin YILMAZ 3, Bahar KURT 1 1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet

Detaylı

Alerjenler vücudumuzu nasıl etkiler?

Alerjenler vücudumuzu nasıl etkiler? Alerjenler vücudumuzu nasıl etkiler? Alerjik şikâyetler, bağışıklık sistemimizin dışarıdan vücudumuza giren alerjen veya antijen denilen maddelere karşı yanıtı ile meydana gelir. Bu maddeler deri yoluyla,

Detaylı

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı Doç.Dr.Vesile Altınyazar Tüm dünyada ilaç harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindekipayı ortalama %24,9 Ülkemizde bu oran 2000 yılı için %33,5 Akılcı İlaç Kullanımı;

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

ASTIM TANI ve TEDAVİSİ

ASTIM TANI ve TEDAVİSİ ASTIM TANI ve TEDAVİSİ Dr. Dilşad Mungan Tanım Astım hava yollarının kronik inflamatuar bir hastalığıdır, bu inflamatuar süreçte başlıca T lenfositler, eozinofiller ve mast hücreleri olmak üzere birçok

Detaylı

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU...

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU... EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz...iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xv Şekiller

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1. HİZMET KAPSAMI: Çocuk Alerji Bilim Dalı, 0-18 yaş grubu ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24

Detaylı

DuoResp Spiromax ile tedavi edilenler için bilgiler

DuoResp Spiromax ile tedavi edilenler için bilgiler Respiratory Turkiska DuoResp Spiromax ile tedavi edilenler için bilgiler Astım ve KOAH semptomlarının nedenleri nelerdir? Astım ve KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalığı) semptomları bir havayolu inflamasyonundan

Detaylı

%20 En sık neden cilt kuruluğu Gebeliğe özgü cilt hastalıkları İntrahepatik kolestaz İlaç ve diğer allerjik reaksiyonlar Sistemik hastalıklara bağlı

%20 En sık neden cilt kuruluğu Gebeliğe özgü cilt hastalıkları İntrahepatik kolestaz İlaç ve diğer allerjik reaksiyonlar Sistemik hastalıklara bağlı %20 En sık neden cilt kuruluğu Gebeliğe özgü cilt hastalıkları İntrahepatik kolestaz İlaç ve diğer allerjik reaksiyonlar Sistemik hastalıklara bağlı kaşıntılar (kc, bb, troid) Pemfigoid gestasyones Gebeliğin

Detaylı

Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi. (Nöro-Onkolojik Cerrahi)

Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi. (Nöro-Onkolojik Cerrahi) Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi (Nöro-Onkolojik Cerrahi) BR.HLİ.018 Sinir sisteminin (Beyin, omurilik ve sinirlerin) tümörleri, sinir dokusunda bulunan çeşitli hücrelerden kaynaklanan ya

Detaylı