FARENKS HASTALIKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FARENKS HASTALIKLARI"

Transkript

1 OP.DR.UMUT KAYGUSUZ

2 FARENKS HASTALIKLARI

3 Akut İnflamasyonlar Akut Farenjit -Etyoloji sıklıkla viraldir. -Semptomlar; ateş, boğaz ağrısı, başağrısı, halsizlik, yutkunma güçlüğü. -5 ila 7 günde spontan iyileşir. -Tedavi; analjezik, istirahat.

4 Akut İnflamasyonlar Akut Tonsillit -En sık etken Grup-A beta hemolitik streptokoklardır. -Semptomlar; ateş, boğaz ağrısı, ses değişiklikleri etc.(öksürük!!) -Ayırıcı tanıda; Difteri, kızıl, infeksiyöz mononukleoz, vincent anjini düşünülmeli.

5 Akut Tonsillit

6 Enfeksiyöz Mononükleoz

7 Tonsillit Klinik Özellikleri Tonsil dokusundaki hastalıklar dört kategoride ele alınabilir Akut Tonsillit Rekürren akut tonsillit Kronik tonsillit Obstrüktif tonsiller hiperplazi

8 Akut Tonsillit Ani başlangıçlı,üşüme titreme atakları Yüksek ateş,boğaz ağrısı Odinofaji,Ağrılı servikal lenfadenopati, Tedavide Penisilin grubu ilaçlar (10-14 gün) Analjezik-Antipiretik ajanlar Oral antiseptikler

9 Rekürren Akut Tonsillit Son 1 yılda 7 veya daha fazla atak Son 2 yılda 5 veya daha fazla atak Son 3 yılda 3 veya daha fazla atak

10 Rekürren Akut Tonsillit Her atakta aşağıdakilerden bir veya daha fazlası bulunur Ateş>38,5 Hassas servikal LAP>2 cm Tonsiller eksuda Pozitif boğaz kültürü

11 Obstrüktif Tonsiller Hiperplazi Büyük tonsiller Horlama,disfaji,ses ve konuşma bozuklukları,uykuda ve gündüz solunum rahatsızlıkları

12 Tonsil boyutunun derecelendirilmesi 0 Tonsil fossası içinde A. +1 OF in %25 den azını kapatır B. +2 %50 den azını kapatır C. +3 %75 den azını kapatır D. +4 %75 den fazlasını kapatır

13 Kronik İnflamasyonlar Kronik Farenjit -Etyoloji; rekürren farenjit ağız solunumu** kuru ve kirli hava sigara ve alkol postnazal akıntı gastroösefajeal reflü aşırı sıcak ve soğuk gıdalar

14 Kronik Farenjit

15 Kronik Tonsillit Tanımı konusunda tam bir fikir birliği yoktur Semptomların 4 haftadan daha uzun sürmesi

16 Kronik Tonsillit

17 Kronik Tonsillit

18 Kronik Tonsillit Tonsil kriptlerinin fibrinoid dejenerasyonu sonucu tıkanmasıyla tonsil hipertrofisi Kronik skarlaşma sonucu atrofik tonsiller de görülebilir

19 Kronik Tonsillit Kronik tonsillit aslında klinik bir tanıdır Yılda 3-4 kez tekrarlayan, yeterli antibiyotik tedavisine iyi yanıt vermeyen tonsillit veya boğaz ağrısı

20 Kronik Tonsillit Klinik Kronik boğaz ağrısı Halitozis Tonsiller üzerinde debris ve tonsillolitiazis

21 Kronik Tonsillit Klinik Peritonsiller kızarıklık Persistan LAP Hipertrofik veya atrofik tonsiller(bazen asimetrik)

22 Kronik Tonsillit Tedavi Özellikle akut enfeksiyon atakları sırasında medikal tedavi verilebilir Ancak tıbbi tedavi ile akut ataklar kontrol altına alınamazsa veya atak sıklığı azaltılamazsa tonsillektomi, düşünülmelidir

23 Tonsillektomi Endikasyonları Enfeksiyon Obstrüksiyon Tümoral nedenler

24 Tonsillektomi Endikasyonları Enfeksiyon 1-Bir yıl içersinde 6 dan,izleyen 2 yıl içersinde her yıl 3 den fazla rekürrent tonsillit atağı geçirilmesi

25 Tonsillektomi Endikasyonları Enfeksiyon 2-Rekürrent tonsillit atakları sırasında -Peritonsiller abse gelişmesi -Febril konvülzyon geçirilmesi

26 Tonsillektomi Endikasyonları Enfeksiyon 3-İlaç tedavisine yanıt vermeyen streptokok yada difteri taşıyıcılığı 4-Tonsillolityazis

27 Tonsillektomi Endikasyonları Enfeksiyon 5-Kronik tonsillite eşlik eden, -Halitozis -Persistan boğaz ağrısı -Persistan servikal lenfadenit

28 Tonsillektomi Endikasyonları Enfeksiyon 6-Rekürrent tonsillit ile birlikte kalp kapak hastalığı veya romatizmal ateş 7-Rekürrent tonsillit ile birlikte kronik otit

29 Tonsillektomi Endikasyonları Obstrüksiyon 1-Tıkayıcı uyku apnesi sendromu(osas) 2-Kronik obsrüksiyon sonucu kraniofasial gelişmede bozukluk

30 Tonsillektomi Endikasyonları Obstrüksiyon 3-Başka bir sebeple açıklanamayan -Uyku bozuklukları -Yutma güçlüğü -Büyüme gelişme geriliği -Kor pulmonare -Konuşma bozukluğu

31 Tonsillektomi Endikasyonları Tümoral 1-Tonsilde tümoral bir gelişimden şüpheleniyorsa(asimetrik tonsiller hiperplazi)

32 Tonsillektomi Endikasyonları Tümoral 2-Boyunda primeri bilinmeyen kanser metastazının primer odağı araştırılmasında

33 Kesin Tonsillektomi Endikasyonları Üst hava yolu obstrüksiyonları Malignensi şüphesi

34 Unilateral Tonsil Hipertrofisi Erişkinlerde daima Çocuklarda, -Progresif büyüme -Disfaji,horlama -Sistemik semptom yada bulgular varsa(gece terlemeleri,ateş,genel durum bozukluğu,hepatosplenomegali) Tonsillektomi önerilir

35 Tonsillektomi Kontrendikasyonları MUTLAK Kan diskrazileri(lösemi, purpura, aplastik anemi, hemofili) Kontrol altına alınamayan sistemik hastalıklar(dm, kalp hast., konvülziyonlar)

36 Tonsillektomi Kontrendikasyonları RELATİF Bifid uvula, submüköz yarık damak Hemoglobinin 10gr/dl, Hematokritin 30 altında olması Herhangi bir ilaç almayan astımlı hastalar 3 yaşın altı çocuklarda Akut enfeksiyon varlığı

37

38 İmmünoloji Özelleşmiş epiteli, antijen sunumu ve antikor oluşumunda önemli rol oynar Tonsiller lenfositlerin %50-60'ı B lenfositlerden %40'ı T lenfositlerden oluşur

39 İmmünoloji Kronik tonsillit gibi retiküler kript epitelinin inflamasyonu immunolojik olarak aktif hücrelerin sayısında azalmaya ve antijen taşıma fonksiyonlarında azalmaya neden olur

40 İmmünoloji Tonsillektomi sonrası immunolojik sonuçlar hakkında tartışmalı raporlar olmasına rağmen bu işlem sonucu major bir immun yetmezlik olmadığı konusu açıktır.(ig A da düşüş)

41 Adenoid enfeksiyonu -Akut veya kronik olabilir. -Rekürren infeksiyonlar sonucu adenoid dokuda hipertrofiye neden olur. -Semptomlar; ağız solunumu, horlama, yüz kemikleri gelişiminde bozulma, SOM. İnatçı iyleşmeyen öksürük*** -Tanı:LSG, endoskopi** -Tedavi; akut: antibiyoterapi kronik: adenoidektomi.

42 Adenoidektomi Endikasyonlar -Östaki disfonksiyonu SOM, -Rekürren otitler, sinüzitler -Ağız solunumu, horlama ( sürekli**) -Dental ve çene gelişim bozuklukları

43 Adenotonsillektomi Komplikasyonlar -Anesteziye bağlı -Kanama** -Enfeksiyon -Obstrüksiyon -Velofaringeal yetmezlik -Atlanto-aksiyel dislokasyon(griser send.)

44 Peritonsiller Abse -Sıklıkla akut tonsillite sekonder gelişir. -Semptomlar; ateş, boğaz ağrısı, ses değişikliği, yutma güçlüğü, trismus, sialore -Başlangıçta flegmon daha sonra abse formasyonu gelişir. -Tedavi; flegmon: Antibiyotik abse : İnsizyon ve drenaj IV sıvı- antibiyotik

45 Peritonsiller Abse -Tedavi sonrası tonsillektomi -Komplikasyonlar; obstrüksiyon parafaringeal abse retrofaringeal abse

46

47

48 Parafaringeal Abse -Sıklıkla diş infeksiyonları ve tonsillit komplikasyonu olarak gelişir. -Semptomlar;ateş, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, trismus -Farinks lateral duvarı orta hatta doğru itilmiştir. -Tedavi; insizyon-drenaj IV sıvı- antibiyotik

49 Parafaringeal Abse -Komplikasyonlar; obstrüksiyon IJV tromboflebiti sepsis kanama

50 Retrofaringeal Abse -Çocuklarda sıktır. -Semptomlar; ateş, yutma güçlüğü, solunum sıkıntısı, irritabilite, boyunda hassasiyet ve hareket kısıtlılığı -Posterior farinks duvarında yumuşak doku şişliği ve fluktuasyon vardır -Tedavi; insizyon-drenaj IV sıvı- antibiyotik

51 Retrofaringeal Abse -Komplikasyonlar; obstrüksiyon sepsis kanama mediastinit fatal

52

53

54

55

56

57 Tanı Anamnez Klinik Muayene Endoskopi Radyolojik Muayene

58

59 Klinik Muayene Palpasyon Perküsyon Transilüminasyon Rinoskopi (spekulum veya endoskop) Diagnostik irrigasyon

60

61 Radyografi Teknikleri Periapikal Oklüzal Panoramik Waters (maksiller sinüs) Caldwell (frontal ve etmoid sinüs) Lateral BT (günümüzde en çok önerilen tekniktir) MRG Anjiografi Kronik sinüzitlerin değerlendirilmesinde direkt grafilerin yeri yoktur

62 Sinüs Enfeksiyonları Akut Sinüzit Kronik Sinüzit 8 haftadan uzun süren ya da Bir 6-8 yılda haftadan 4 den uzun fazla sürmeyen atak yapan veya ve Bir yıl içinde 10 günden 10 günü uzun geçmeyen süren 4 den sinüzittir. az atak yapar Kalıcı mukozal belirtiler vardır.

63 Akut Sinüzit Tanısında Klinik Kriterler En az iki ana veya bir ana iki tali kriter bir arada olmalıdır Ana kriterler: Yüzde ağrı ve basınç hissi Yüz cildinde konjesyon ve dolgunluk Burun tıkanıklığı Burun akıntısı veya postnazal akıntı Tali kriterler: Başağrısı Ağız kokusu (Halitozis) Halsizlik Diş ağrısı Hiposmi veya Anosmi Burunda pürülan akıntı Öksürük Kulakta basınç veya dolgunluk hissi Ateş (akut sinüzitte)

64

65 Sinüzit Lokalizasyonu Ağrı yanakta, zigoma üzerinde veya dişlerde hissediliyor ve baş dik konumdayken artıyorsa; Hassasiyet, maksiller sinüs üzerine basmakla ortaya çıkıyorsa; Başağrısı, temporal bölgede ise Hassasiyet, frontal sinüs üzerine veya tabanına bastırmakla ortaya çıkıyorsa ve baş dik konumdayken artıyorsa; Başağrısı, şiddetliyse ve alında lokalize ise Muhtemel lokalizasyon MAKSİLLER sinüstür. Muhtemel lokalizasyon FRONTAL sinüstür. (Akut frontal sinüzit, acil tedavi edilmesi gereken bir durumdur)

66

67

68 Tedavi edilmeyen Sinüzitte Komplikasyonlar Orbital oküler komplikasyonlar Ekzoftalmi, orbital sellülit ve apse, Retrobulber nörit Frontal kemik ve superior maksilla osteomyeliti İntrakraniyal komplikasyonlar Menenjit Ekstradural ve subdural apse Dural fistül Beyin apsesi Sinüs kavernosus trombozu

69 Sinüzitlerin Mikrobiyolojisi Odontojenik orijinli olmayan sinüzitte Haemophilus influenza Streptococcus pneumoniae Moraxella catarrhalis Staphylococcus aureus Odontojenik orijinli sinüzitte Aerobik streptokoklar Anaerobik Peptococcus Peptostreptococcus Bakterioides Eubacterium %90 ından sorumludur

70 Antibiyotik Seçimi ampisilin+sulbaktam (parenteral) amoksisilin+klavulonik asit, makrolid grubundan klaritromisin ve azitromisin, ikinci jenerasyon sefalosporinlerden sefaklor ve sefuroksim sayılabilir. Nazokomiyal ve rekküren sinüzitlerde kinolon gurubu (levo moxi)

71 Trimetoprim + sulfametoksazol tetrasiklin önerilmez

72 oral dekonjestanlar pseudoefedrin, fenilproponolamin, fenilefrin ve lokal dekonjestan oksimetazolindir topikal dekonjestanın en çok 5 gün sonra kesilmesi önerilmelidir.

73 Mukolitik Ajanlar Sekresyon viskozitesini azaltarak doku ödemini azaltır Drenajı kolaylaştırır

74 Kortikosteroid Kronik sinüzitlerde(sadece?) kullanılır Ödemi Sekresyonu İnflamasyonu azaltır ** Akut kronik sinüzitlerde topikal steroid.

75 Yardımcı Tedavi Yöntemleri Sıcak su buharı Serum fizyolojik veya özel nazal irrigasyon apereli solüsyonlar(hipertonik, xytollü..) serum fizyolojik s: 5*10 ml nazal lavaj İzotonik olmayan solüsyonlar fayda yerine zarar verebilir.

76 Maksiller Sinüs Ponksiyonu

77 İntranazal Antro(s)tomi

78 Caldwell Luc Ameliyatı

79 Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi (FESS)

80 Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi (FESS) Video Endoskopik sinüs cerrahisi

81 Sinüzit tm ayrıcı tanısı Tek taraflı burun tıkanıklığı Yüzde veya damakta şişme Yüz ağrısı Burun akıntısı Burun kanaması

82

83

84 Antrolit Antrolit? Rinolit?

85

86 Oroantral Fistül

87

88

89

90 AOM Orta kulak ve temporal kemiğin havalı boşlukları ile Eustachi borusunu kaplayan mukozanın birden başlayan, Klinik olarak açık enfeksiyon belirtileri ve bulguları ile seyreden, Kısa sürede orta kulak boşluğunda pürülan bir eksüdanıntoplanması ile sonuçlanan bir OM tipidir.

91 Epidemiyoloji Çocukluk çağının en sık görülen hastalıklarından biri ve yine çocuklarda en sık işitme kaybına yol açan hastalığı İlk 2 yaşta görülme sıklığı %80

92 Yaş Cinsiyet ( Erkek ) Sık ÜSYE Lenfoid hipertrofi Risk Faktörleri

93 Risk Faktörleri Bağışıklık sistemindeki yetersizlikler Kraniyofasial anomaliler Allerji Silier patolojiler Mekonyum aspirasyonu

94 Coğrafi faktörler Mevsimler Anne sütü Risk Faktörleri Biberon ve emzik alışkanlığı Sosyoekonomik faktörler

95 Risk Faktörleri Prematürite-düşük doğum ağırlığı Zor ve uzamış doğum eylemi Sistemik hastalıklar Nazofarenks patolojileri Aile bireylerinde sık ÜSYE

96 Yaş - Cinsiyet Risk Faktörleri Özellikle 6-11 ayda en yüksek olmak üzere ilk 2 yaşta sık İlk 2 yaş K=E ve sıklıkla bilateral Çocukların; ilk 3 ay % 13 ilk 1 yıl % 66 İlk 2 yaş %80 en az bir kere AOM atağı geçirir

97 Sosyoekonomik faktörler Kalabalık aile Yetersiz beslenme Kötü hijyen Kreş ve okul Pasif sigara içiciliği Hekime başvurma alışkanlığı Risk Faktörleri

98 Risk Faktörleri Allerji? Östaki tüpü ödemi Rekürren ÜSYE

99 Risk Faktörleri Adenoid hipertrofisi Enfeksiyon rezervuarı olarak Nazofarenksteki hava miktarını azaltarak Kraniyofasiyal gelişimi etkileyerek

100

101 Normal Timpan Membran

102 Patogenez Patojen mikroorganizma nazofarenks mukozası Tuba östaki orta kulak Nazofarengeal mukozaya adezyon özelliği patojeniteyi Çocuklarda adenoid dokusu

103 AOM Mikrobiyolojisi S. Pneumoniae % 32 H. Influenzae % 22 M. Catarrhalis % 16 Group A Strep % 5 Staph Aureus % 2 Negatif kültür/ % 25 Patojen Ø

104 AOM Antibiyotik Direnci S. pneumoniae 30-40% penisilin resistan H. influenzae 30-40% -lactamase pozitif M. catarrhalis 80-90% -lactamase pozitif Coğrafik bölgelere göre direnç oranları farklılık göstermektedir.

105 Spontan kür oranı S. pneumoniae is 19% H. influenzae is 48% M. catarrhalis is 75% Ortalama tüm olgularda 60% Türkiye için geçerlilik??? Çalışmalar antibiyotik kullanımının semptomları azalttığını göstermiştir.

106 AOM Tedavi Edilmezse? Riskleri Takip zorluğu Komplikasyon riski Semptomların giderilmesi uzun zaman alabilir Aile kaygısı, iş gücü kaybı Faydaları Patojenlerin antibiyotik direnci azalır İmmun cevap artırılır.

107 Klinik Bulgular - Belirtiler Spesifik belirtiler Nonspesifik belirtiler Otalji Ateş Otore Huzursuzluk İşitme kaybı İştahsızlık Vertigo Letarji Tinnitus Kusma Kulakta dolgunluk Diare

108 Klinik Bulgular - Belirtiler Otalji Genellikle tek taraflı Yatar pozisyonda ağrı Beraberinde; İşitme kaybı Kulakta dolgunluk Dengesizlik yakınmaları

109 Klinik Bulgular - Belirtiler Kulak ağrısı yüz skalası

110 Klinik Bulgular Belirtiler Ateş ~% C ye kadar yükselebilir.

111 Klinik Bulgular - Belirtiler Kulak akıntısı TM perforasyonunu gösterir Perforasyon ile birlikte Ateş düşer Ağrı azalır veya kaybolur Huzursuzluk belirtileri geriler Akıntı 72 saatten fazla sürmez Perforasyon kapanır.

112 Klinik Bulgular - Belirtiler İşitme kaybı İletim tip işitme kaybı Hasta kulakta dolgunluk / tıkanıklık

113 AOM Evreleri Hiperemi Eksudasyon Süpürasyon % Erime mastoiditi Komplikasyonu % 1-5

114 Hiperemi Orta kulak ve östaki tüpü mukozasında hiperemi ve ödem Kulakta dolgunluk ve hafif bir İTİK ilerleyen süreçte kulak ağrısı Hafif ateş

115 AOM Evreleri Eksüdasyon OK, ÖT ve mastoid hücrelerinin mukozasındaki damarlardan serum, fibrin ve şekilli elemanlar ÖT lümenine, orta kulak ve mastoid boşluklara transude olmaya başlar. OK ta basınçlı pürülan bir effüzyon birikir. Bakterilerin toksik etkisiyle ateş yükselir.

116 Eksüdasyon İletim tipi işitme kaybı belirginleşir Kulak zarı tamamıyla hiperemiktir. Şarap rengini alır ve ödemlidir Arka kadran itilmiş bombeleşmiştir Umbo ve ısıklı ügen görülmez

117

118 Süpürasyon Timpanomastoid boşlukta toplanan ve TÖ tıkanması ile drene olma olanağını kaybeden effüzyonun ve mirinjitin etkisiyle tm kendiliğinden perfore olur. Önce kanlı sonra kanlı pürülan ve daha sonra pürülan akıntı DKY den gelir. Başlangıçta pulsatil En fazla 72 saat sürer

119 Süpürasyon Perforasyon ile ağrı hızla azalır ve ateş düşer İTİK devam eder AOM da perforasyon genellikle pars tensada ve küçüktür Perforasyon ardından kulak zarındaki ödem kaybolur

120 Süpürasyon Onarımla birlikte işitme kaybı düzelmeye başlar Ancak effüzyon tamamen kaybolana kadar az da olsa İTİK devam eder

121 Erime mastoiditi (koalesans) Mastoiddeki olay tüm yönlere doğru olur ve enfeksiyon mastoid ve orta kulağın dışına taşmasına neden olur Buna akut mastoidit denir.

122 Erime mastoiditi (koalesans) Akıntı azalır ancak devam eder. Özellikle geceleri artar. İTİK artarak devam eder. Mastoiddeki olay ilerledikçe hastanın kliniği bozulur. Çocuklarda DKY arka-üst duvarda yumuşama ve granülasyon dokusu görülür. Mastoid üzerinde ve kulak arkasında hiperemi, şişlik ve hassasiyet oluşur.

123 Komplikasyon Erime evresinde mastoid içine hapsolan effüzyon 5 ayrı yöne yayılarak komplikasyona sebep olur

124 AOM Komplikasyonları İntratemporal Mastoidit Labirentit Petrozit Fasial sinir paralizisi Subperiostal abse İntrakranial Menenjit Beyin absesi Lateral sinüs trombozu Ekstradural abse Subdural abse Otitik hidrosefali

125 Tanı 1.Anamnez 2.Otoskopi 3.Laboratuar Timpanometri Akustik reflektometri Radyoloji BT Biopsi Serum Ig düzeyleri Allerji testleri

126 Otoskopi: AOM tanısında en önemli aşama otoskopik muayenedir Normal kulak zarı doğal pozisyonunda,konkav,açık gri renkte ve seffaftır Bombe,kırmızı,dışa itilmiş,mat ve hareketsiz kulak zarı Hiperemik kulak zarının tanı koymadaki önemi az

127 Normal AOM

128

129 Ayırıcı Tanıda Akut eksternal otit Herpes zoster otikus Dış kulak kanalı yabancı cisimleri Temporomandibüler eklem patolojileri Diş enfeksiyonları Peritonsiller apse Sinüzit Beyin apsesi, labirentit, mastoidit gibi AOM nin komplikasyonları

130 AOM Tedavisi Analjezikler Antibiyotik Dekonjestan ilaçlar-kısa süre Antihistaminikler??? Mukolitikler Parasentez

131 Doğru Tanı Lokal direnç Direnç açısından risk faktörlerinin değerlendirilmesi Antibiyotik seçimi

132 AOM de ANTİBİYOTERAPİ Amoxicillin Ceftibuten Amoxicillin-clavulinic Cefuroxime axetil Azithromycin Ceftriaxone Cefaclor Clarithromycin Cefdinir Clindamycin Cefixime Erythro/sulfa Cefpodoxime Loracarbef Cefprozil TMP/SMX

133 Amoksisilin ilk seçenek antibiyotik?? h de cevap alınmazsa amoxicillin-clavulinic, cefuroxime axetil veya ceftriaxone Miringotomi akut tedaviye eklenebilir. Oral tedavi gün arasında olmalıdır.

134 Miringotomi: timpanotomi: parasentez Mikrobiyolojik örnek için her vakaya yapılabilinir Endikasyonları: Bombe timpanik membranda Hasta çok toksik görünümde veya ağrısı çok ise Neonatal hastalarda menenjit şüphesinde Antibiyoterapiye yeterli yanıt alınamamızsa

135 AOM Olgularının Takibi Orta kulaktaki effüzyon kaybolana kadar 1-2 haftalık kontrollerle takip Sistemik belirtiler düzeldikten sonra bir süre daha effüzyon devam eder. AOM ardından effüzyonların %80 i sekiz haftalık bir süre içinde sonlanır. 3 ayı geçen effüzyonlar SOM olarak kabul edilmelidir.

136 AOM takibinde 1. Otoskopi*** 2.Timpanometre(negatif basınç takip edilir) 3.Akustik reflektometre(yansıma değeri takibi)

137 Seröz otitis media:sekretuar otitis media: Efüzyonlu otitis media Atmosferik basınca göre orta kulakta basınç düşmesiyle oluşan orta kulakta transüda formunda sıvı birikimidir.

138 TANIM Otoskopik muayenede üç aydan beri efüzyonun görülmesi, insuflasyonda zar hareketlerinin kısıtlanması,anormal timpanometri bulgusunun olması ve akut inflamasyon bulgusunun olmaması ile Efüzyonlu Kronik Otit tanısı konulur.

139 Efüzyonlu otit;orta kulakta pürülan olmayan seröz yada mukoid sıvı birikimidir. ASEMPTOMATİK Aile tanıklığı(az işitme) Odiometri İletim tipi işitme kaybı İşitme kaybı kulakta dolgunluk

140 PATOFİZYOLOJİ AOM Östaki disfonksiyonu Anatomik engel inflamasyon alerji USYE,Travma,kongenital

141 SIKLIK %84 93 çocuklar en az 1 kez AOM oluyor. %80 çocuk 10 yaşa kadar OKE yaşıyor. 2 4 yaş arası çocukların %5 inde 3 ay yada daha fazla süren OKE nedenli işitme kaybı. Prevelans 2 yaşa kadar daha sık, 6 yaştan sonra hızla azalıyor. Erkeklerde biraz daha sık

142 SEBEP Mikroorganizmalar:AOM den farkı H. influenzae ve M.Catarrhalis daha sık Çevresel:biberon,yatar beslenme,kardeşler,kreş,alerji,sosyoekonomik durum,sigara dumanı,parentel hikaye. Yaş:horizontal ÖT,ventilasyon zaafı Anatomik engel:adenoid,yarık damak,down send,kistik fibroz.

143 SEMPTOMLAR Genelde asemptomatik İşitme kaybı Tinnitus Sersemlik İrritabilite Uyku bozukluğu

144 BULGU Otoskopik muayenede: gri,amber,koyu kahve renkli zar, Kabarcıklar Retraksiyon İşitme kaybı;iletim tip

145

146

147

148

149

150 Lab ve görüntülemeye gerek duyulmaz Timpanometri:küçük çocuklarda ve izlemde dökümantasyon ve SGK için şart

151 Seröz otit tedavi edilmez ise? Konuşma ve lisan gelişiminde sorunlar!? İleri akademik performansa etki!!!??? Retraksiyon paketleri Timpan zar atrofisi Adeziv otit Kronik perforasyon Kolesteatoma

152 TEDAVİ Önlemler:Anne sütü,yatırma,sigara dumanından uzak,kreş ortamından geçici uzak,altta yatan durumların değerlendirilmesi. Otoinflasyon balonları??? Tıbbi tedavi: 3 aya kadar,(güçlendirilmiş Amoxacilline,II.kuşak sefalosporine ) Timpanosentez ve aspirasyon=tanı ve tedavi Miringotomi ve ventilasyon tüpü Adenoidektomi Tüp+Adenoidektomi****

153 Ne zaman KBB BBC uzmanı? 3 aydan uzun süren,tedaviye cevap vermeyen efüzyonlu kronik otit Tekrarlayan efüzyonlu kronik otit dönemleri. İnatcı iletim tipi işitme kaybı Konuşmada gecikme nedeni olarak düşünülüyorsa

154

155

156 Ventilason tüpü komplikasyonları Genel %11 inatcı otore (%15 i),%5 i 1 yıl sürüyor. Timpanskleroz Kalıcı perforasyon, 18 ay dan sonra Granülasyon, Kolesteatom SNHL

157 Adenoidektomi 3 nedenle yapıyoruz; 1. Büyük 2. ÖT fonksiyonunu bozuyor 3. Potansiyel infeksiyon odağı

158 0.HAFTA Seröz otit Antibiotik Devam Düzelme 3.HAFTA 3 h kontrol 3 hafta kontrol Alerjik rinit Sinüzit tdv 6.HAFTA 3 h kontrol Devam 3 ay sonra muayene Düzelme 2.Kür antibiotik Miringotomi+Ventilasyon tüpü +/ Adenoidektomi Düzelme İşitme kaybı Normal 12.HAFTA 6 h kontrol Devam Odiometri

159 Ne zaman KBB; Yılda 5 kereden fazla akut tonsillit atağı Kronik tonsillit Peritonsiller parafarengeal apse öyküsü Ağız kokusu Uygun tedaviye rağmen geçmeyen geniz akıntısı ve veya kronik öksürük Gece aau, horlama, osas semptomları Tek taraflı uzun süreli burun akıntısı Sinüzit + şiddetli baş ağrısı ve\veya yüksek ateş

160 Ne zaman KBB; Süpüratif veya kronik otit Yılda 3 kereden fazla AOM atağı 1 yaş altı süpüre otit > kbb\ped enf 2 aydan uzun süren orta kulak effüzyonu Otit ile birlikte vertigo veya fasiyal paralizi varlığı Kronik sinüzit Kronik nazal obstürüksiyon

161 TEŞEKKÜRLER

Üst Solunum Yolu İnfeksiyonları. Prof. Dr. Haluk Çokuğraş

Üst Solunum Yolu İnfeksiyonları. Prof. Dr. Haluk Çokuğraş Üst Solunum Yolu İnfeksiyonları Prof. Dr. Haluk Çokuğraş 1 Üst solunum yolları Larinksin üzerinde kalan solunum yolları Burun, tonsiller, adenoid, farinks, larinks, paranasal sinüsler, kulaklar. 2 Üst

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KBB ÇOCUKLARDA HASTALIKLARI. Pediatrik Rinosinüzitler Kalıtımsal İşitme Kayıpları

KBB ÇOCUKLARDA HASTALIKLARI. Pediatrik Rinosinüzitler Kalıtımsal İşitme Kayıpları Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yayınıdır ISSN 1309-9213 EKİM - KASIM 2012 ÇOCUKLARDA KBB HASTALIKLARI Pediatrik Rinosinüzitler Kalıtımsal İşitme Kayıpları Çocuklarda Tıkayıcı Uyku Apnesi Koklear

Detaylı

OBSTRÜKTİF NAZAL PATOLOJİLER

OBSTRÜKTİF NAZAL PATOLOJİLER OBSTRÜKTİF NAZAL PATOLOJİLER Burun yüzümüzün en uç noktasında yerleşmiş, yüz karakteristiğimizin önemli unsurlarından olan bir organdır. Fonksiyonları bakımından da çok daha önemli bir organımızdır. Burnun

Detaylı

AKUT TONSİLLOFARENJİT

AKUT TONSİLLOFARENJİT İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 107 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s.107-116 AKUT TONSİLLOFARENJİT Uzm. Dr. Bilgül

Detaylı

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z ALT SOLUNUM YOLLARI İNFEKSİYONLARI Uzm. Dr. PAMİR GÜLEZ Tanım Larinks, Trakea, Bronşlar, Bronşioller, Terminal bronşioller, Respiratuvar bronşioller, Alveolar duktuslar ve Alveoller alt solunum yollarını

Detaylı

TC Sağlık Bakanlığı nın Beşeri ve Tıbbi Ürünlerin Tanıtımı Faaliyetleri hakkında yayınladığı yönetmelik gereği bu toplantıda Akılcı İlaç Kullanımı

TC Sağlık Bakanlığı nın Beşeri ve Tıbbi Ürünlerin Tanıtımı Faaliyetleri hakkında yayınladığı yönetmelik gereği bu toplantıda Akılcı İlaç Kullanımı TC Sağlık Bakanlığı nın Beşeri ve Tıbbi Ürünlerin Tanıtımı Faaliyetleri hakkında yayınladığı yönetmelik gereği bu toplantıda Akılcı İlaç Kullanımı oturumu yer almaktadır. Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarında

Detaylı

DIfi KULAK YOLU VE ORTA KULAK LT HAPLARI

DIfi KULAK YOLU VE ORTA KULAK LT HAPLARI Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Solunum Yolu Enfeksiyonlar Sempozyumu 21 Ocak 2000, stanbul, s. 19-35 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Cerrahi Tedavi

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Cerrahi Tedavi Uykuda Solunum Bozuklukları Dizisi: 15 Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Cerrahi Tedavi Oğuz KÖKTÜRK*, Yusuf KEMALOĞLU** * Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ** Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÜST SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARINDA NE ZAMAN ANTİBİYOTİK VERELİM?

ÜST SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARINDA NE ZAMAN ANTİBİYOTİK VERELİM? İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 43 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s.43-47 ÜST SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARINDA

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2013 Derleyenler Dr. Ömer ENGİN Hem. Fadime KAÇAR Hem. Gülçiçek METE Hem. Zozan DOĞAN

Detaylı

ENDOSKOPİK ENDONAZAL DAKRİOSİSTORİNOSTOMİ AMELİYATI SONUÇLARIMIZ VE BAŞARI DEĞERLENDİRİLMESİ. ( Uzmanlık Tezi ) Dr. ÖZLEM SAATCİ T.

ENDOSKOPİK ENDONAZAL DAKRİOSİSTORİNOSTOMİ AMELİYATI SONUÇLARIMIZ VE BAŞARI DEĞERLENDİRİLMESİ. ( Uzmanlık Tezi ) Dr. ÖZLEM SAATCİ T. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KBB KLİNİĞİ Şef: Doç.Dr. Mehmet Külekçi ENDOSKOPİK ENDONAZAL DAKRİOSİSTORİNOSTOMİ AMELİYATI SONUÇLARIMIZ VE BAŞARI DEĞERLENDİRİLMESİ ( Uzmanlık

Detaylı

AKUT BAKTERİYEL MENENJİTLER

AKUT BAKTERİYEL MENENJİTLER İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 151 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s.151-164 AKUT BAKTERİYEL MENENJİTLER Prof. Dr.

Detaylı

index Çocukları Hastalıklardan Korumak İçin Gerekli Bilgiler

index Çocukları Hastalıklardan Korumak İçin Gerekli Bilgiler index Tasarım / Baskı Ege Basım Esatpaşa Mah. Ziya Paşa Cad. No:4/1 Ege Plaza 34704 Ataşehir / İSTANBUL Tel: 0216 470 44 70 Bu kitabın basımında desteklerini esigemeyen egebasım sanatları na teşekkürlerimizi

Detaylı

İN VİTRO FERTİLİZASYON SONRASI DOĞAN ÇOÇUKLARDA ASTIM VE DİĞER ALLERJİK HASTALIKLARIN GÖRÜLME

İN VİTRO FERTİLİZASYON SONRASI DOĞAN ÇOÇUKLARDA ASTIM VE DİĞER ALLERJİK HASTALIKLARIN GÖRÜLME T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ Klinik Şefi : Doç. Dr. Feyzullah ÇETİNKAYA İN VİTRO FERTİLİZASYON SONRASI DOĞAN ÇOÇUKLARDA ASTIM VE

Detaylı

FARENGEAL VE PALATİN TONSİLLERDE HIZLI ÜREAZ TESTİ VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL ANALİZ YÖNTEMİYLE HELICOBACTER PYLORI KOLONİZASYONUNUN ARAŞTIRILMASI

FARENGEAL VE PALATİN TONSİLLERDE HIZLI ÜREAZ TESTİ VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL ANALİZ YÖNTEMİYLE HELICOBACTER PYLORI KOLONİZASYONUNUN ARAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ Klinik Şefi Doç. Dr. A. Okan GÜRSEL FARENGEAL VE PALATİN TONSİLLERDE HIZLI ÜREAZ TESTİ VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Oftalmolojik Aciller Ophthalmologic Emergencies Müge Gülen 1, Mehmet Oğuzhan Ay 2, Akkan Avcı 2, Selen Acehan 2, Ferhat İçme 3 1 Eskişehir Yunus

Detaylı

TanerKaya. sonbahar ile hastanemiz ve objektifinden yine merhaba. Sayın Okurlarımız,

TanerKaya. sonbahar ile hastanemiz ve objektifinden yine merhaba. Sayın Okurlarımız, İmtiyaz Sahibi: Yrd. Doç. Dr. Taner KAYA Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Dr. F. Hülya KURBAN Reklam ve Tanıtım Müdürü: Derya BATMAZ ÜNEY Yayın Kurulu Doç. Dr. Vedat KOCA Uzm. Dr. A. Orhan DENGİZ Op. Dr. Ali

Detaylı

Poster Bildiriler Poster Presentations

Poster Bildiriler Poster Presentations 16 Poster Presentations P-001 [Kabul:Poster] [Acil Pediatri] Sabiha Şahin Çocuklarda karbonmonoksit zehirlenmelerinde laktat düzeylerinin Prognostik eğeri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TF Çocuk Sağlığı

Detaylı

KRONİK PARAPNÖMONİK AMPİYEMDE PULMONER DEKORTİKASYONUN SOLUNUM FONKSİYONLARI VE EDİNİLMİŞ HEMİTORAKS ASİMETRİSİ ÜZERİNE GEÇ DÖNEM ETKİLERİ

KRONİK PARAPNÖMONİK AMPİYEMDE PULMONER DEKORTİKASYONUN SOLUNUM FONKSİYONLARI VE EDİNİLMİŞ HEMİTORAKS ASİMETRİSİ ÜZERİNE GEÇ DÖNEM ETKİLERİ T.C. S.B. İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef : Doç. Dr. H.Semih Halezeroğlu KRONİK PARAPNÖMONİK AMPİYEMDE PULMONER DEKORTİKASYONUN SOLUNUM FONKSİYONLARI

Detaylı

DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLAR

DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLAR DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLAR Deri insan vücudunun en büyük organıdır. İç organlar ile dış çevre arasında bir bariyer işlevi görür. Dış ortamda bulunan birçok mikroorganizma ve toksinle sürekli ilişki

Detaylı

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER Bu bölüm tamamladığınızda; 1- Böbreklerin başlıca görevlerini söyleyebilecek 2- İdrar oluşumu, depolanması ve boşaltılmasının nasıl gerçekleştiğini

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm duyulur C) En sık rastlanan semptomu

Detaylı

TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU ARAŞTIRILAN ÇOCUKLARDA TÜBERKÜLİN CİLT TESTİ VE QUANTİFERON-TB GOLD IN TUBE TESTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU ARAŞTIRILAN ÇOCUKLARDA TÜBERKÜLİN CİLT TESTİ VE QUANTİFERON-TB GOLD IN TUBE TESTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI KLİNİĞİ Klinik Şefi: Uz. Dr. Sami Hatipoğlu TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU ARAŞTIRILAN ÇOCUKLARDA TÜBERKÜLİN

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.20

Detaylı

OTİTİS MEDİA GİRİŞ. Otalji (Kulak ağrısı) Ateş Otore (Kulak akıntısı) Yeni gelişmiş iştahsızlık Huzursuzluk Kusma İshal

OTİTİS MEDİA GİRİŞ. Otalji (Kulak ağrısı) Ateş Otore (Kulak akıntısı) Yeni gelişmiş iştahsızlık Huzursuzluk Kusma İshal İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 71 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempzyum Dizisi N:61 Şubat 2008; s.71-84 OTİTİS MEDİA Prf. Dr. Ferhan Öz, Prf. Dr.

Detaylı

MODÜL 31: BELİRTİ VE BULGULARA GÖRE HASTA MERKEZLİ YAKLAŞIM

MODÜL 31: BELİRTİ VE BULGULARA GÖRE HASTA MERKEZLİ YAKLAŞIM MODÜL 31: BELİRTİ VE BULGULARA GÖRE HASTA MERKEZLİ YAKLAŞIM Prof.Dr.Adil ZAMANİ Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA Öksürük Öksürük, zararlı maddelerin solunumla

Detaylı