FARENKS HASTALIKLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FARENKS HASTALIKLARI"

Transkript

1 OP.DR.UMUT KAYGUSUZ

2 FARENKS HASTALIKLARI

3 Akut İnflamasyonlar Akut Farenjit -Etyoloji sıklıkla viraldir. -Semptomlar; ateş, boğaz ağrısı, başağrısı, halsizlik, yutkunma güçlüğü. -5 ila 7 günde spontan iyileşir. -Tedavi; analjezik, istirahat.

4 Akut İnflamasyonlar Akut Tonsillit -En sık etken Grup-A beta hemolitik streptokoklardır. -Semptomlar; ateş, boğaz ağrısı, ses değişiklikleri etc.(öksürük!!) -Ayırıcı tanıda; Difteri, kızıl, infeksiyöz mononukleoz, vincent anjini düşünülmeli.

5 Akut Tonsillit

6 Enfeksiyöz Mononükleoz

7 Tonsillit Klinik Özellikleri Tonsil dokusundaki hastalıklar dört kategoride ele alınabilir Akut Tonsillit Rekürren akut tonsillit Kronik tonsillit Obstrüktif tonsiller hiperplazi

8 Akut Tonsillit Ani başlangıçlı,üşüme titreme atakları Yüksek ateş,boğaz ağrısı Odinofaji,Ağrılı servikal lenfadenopati, Tedavide Penisilin grubu ilaçlar (10-14 gün) Analjezik-Antipiretik ajanlar Oral antiseptikler

9 Rekürren Akut Tonsillit Son 1 yılda 7 veya daha fazla atak Son 2 yılda 5 veya daha fazla atak Son 3 yılda 3 veya daha fazla atak

10 Rekürren Akut Tonsillit Her atakta aşağıdakilerden bir veya daha fazlası bulunur Ateş>38,5 Hassas servikal LAP>2 cm Tonsiller eksuda Pozitif boğaz kültürü

11 Obstrüktif Tonsiller Hiperplazi Büyük tonsiller Horlama,disfaji,ses ve konuşma bozuklukları,uykuda ve gündüz solunum rahatsızlıkları

12 Tonsil boyutunun derecelendirilmesi 0 Tonsil fossası içinde A. +1 OF in %25 den azını kapatır B. +2 %50 den azını kapatır C. +3 %75 den azını kapatır D. +4 %75 den fazlasını kapatır

13 Kronik İnflamasyonlar Kronik Farenjit -Etyoloji; rekürren farenjit ağız solunumu** kuru ve kirli hava sigara ve alkol postnazal akıntı gastroösefajeal reflü aşırı sıcak ve soğuk gıdalar

14 Kronik Farenjit

15 Kronik Tonsillit Tanımı konusunda tam bir fikir birliği yoktur Semptomların 4 haftadan daha uzun sürmesi

16 Kronik Tonsillit

17 Kronik Tonsillit

18 Kronik Tonsillit Tonsil kriptlerinin fibrinoid dejenerasyonu sonucu tıkanmasıyla tonsil hipertrofisi Kronik skarlaşma sonucu atrofik tonsiller de görülebilir

19 Kronik Tonsillit Kronik tonsillit aslında klinik bir tanıdır Yılda 3-4 kez tekrarlayan, yeterli antibiyotik tedavisine iyi yanıt vermeyen tonsillit veya boğaz ağrısı

20 Kronik Tonsillit Klinik Kronik boğaz ağrısı Halitozis Tonsiller üzerinde debris ve tonsillolitiazis

21 Kronik Tonsillit Klinik Peritonsiller kızarıklık Persistan LAP Hipertrofik veya atrofik tonsiller(bazen asimetrik)

22 Kronik Tonsillit Tedavi Özellikle akut enfeksiyon atakları sırasında medikal tedavi verilebilir Ancak tıbbi tedavi ile akut ataklar kontrol altına alınamazsa veya atak sıklığı azaltılamazsa tonsillektomi, düşünülmelidir

23 Tonsillektomi Endikasyonları Enfeksiyon Obstrüksiyon Tümoral nedenler

24 Tonsillektomi Endikasyonları Enfeksiyon 1-Bir yıl içersinde 6 dan,izleyen 2 yıl içersinde her yıl 3 den fazla rekürrent tonsillit atağı geçirilmesi

25 Tonsillektomi Endikasyonları Enfeksiyon 2-Rekürrent tonsillit atakları sırasında -Peritonsiller abse gelişmesi -Febril konvülzyon geçirilmesi

26 Tonsillektomi Endikasyonları Enfeksiyon 3-İlaç tedavisine yanıt vermeyen streptokok yada difteri taşıyıcılığı 4-Tonsillolityazis

27 Tonsillektomi Endikasyonları Enfeksiyon 5-Kronik tonsillite eşlik eden, -Halitozis -Persistan boğaz ağrısı -Persistan servikal lenfadenit

28 Tonsillektomi Endikasyonları Enfeksiyon 6-Rekürrent tonsillit ile birlikte kalp kapak hastalığı veya romatizmal ateş 7-Rekürrent tonsillit ile birlikte kronik otit

29 Tonsillektomi Endikasyonları Obstrüksiyon 1-Tıkayıcı uyku apnesi sendromu(osas) 2-Kronik obsrüksiyon sonucu kraniofasial gelişmede bozukluk

30 Tonsillektomi Endikasyonları Obstrüksiyon 3-Başka bir sebeple açıklanamayan -Uyku bozuklukları -Yutma güçlüğü -Büyüme gelişme geriliği -Kor pulmonare -Konuşma bozukluğu

31 Tonsillektomi Endikasyonları Tümoral 1-Tonsilde tümoral bir gelişimden şüpheleniyorsa(asimetrik tonsiller hiperplazi)

32 Tonsillektomi Endikasyonları Tümoral 2-Boyunda primeri bilinmeyen kanser metastazının primer odağı araştırılmasında

33 Kesin Tonsillektomi Endikasyonları Üst hava yolu obstrüksiyonları Malignensi şüphesi

34 Unilateral Tonsil Hipertrofisi Erişkinlerde daima Çocuklarda, -Progresif büyüme -Disfaji,horlama -Sistemik semptom yada bulgular varsa(gece terlemeleri,ateş,genel durum bozukluğu,hepatosplenomegali) Tonsillektomi önerilir

35 Tonsillektomi Kontrendikasyonları MUTLAK Kan diskrazileri(lösemi, purpura, aplastik anemi, hemofili) Kontrol altına alınamayan sistemik hastalıklar(dm, kalp hast., konvülziyonlar)

36 Tonsillektomi Kontrendikasyonları RELATİF Bifid uvula, submüköz yarık damak Hemoglobinin 10gr/dl, Hematokritin 30 altında olması Herhangi bir ilaç almayan astımlı hastalar 3 yaşın altı çocuklarda Akut enfeksiyon varlığı

37

38 İmmünoloji Özelleşmiş epiteli, antijen sunumu ve antikor oluşumunda önemli rol oynar Tonsiller lenfositlerin %50-60'ı B lenfositlerden %40'ı T lenfositlerden oluşur

39 İmmünoloji Kronik tonsillit gibi retiküler kript epitelinin inflamasyonu immunolojik olarak aktif hücrelerin sayısında azalmaya ve antijen taşıma fonksiyonlarında azalmaya neden olur

40 İmmünoloji Tonsillektomi sonrası immunolojik sonuçlar hakkında tartışmalı raporlar olmasına rağmen bu işlem sonucu major bir immun yetmezlik olmadığı konusu açıktır.(ig A da düşüş)

41 Adenoid enfeksiyonu -Akut veya kronik olabilir. -Rekürren infeksiyonlar sonucu adenoid dokuda hipertrofiye neden olur. -Semptomlar; ağız solunumu, horlama, yüz kemikleri gelişiminde bozulma, SOM. İnatçı iyleşmeyen öksürük*** -Tanı:LSG, endoskopi** -Tedavi; akut: antibiyoterapi kronik: adenoidektomi.

42 Adenoidektomi Endikasyonlar -Östaki disfonksiyonu SOM, -Rekürren otitler, sinüzitler -Ağız solunumu, horlama ( sürekli**) -Dental ve çene gelişim bozuklukları

43 Adenotonsillektomi Komplikasyonlar -Anesteziye bağlı -Kanama** -Enfeksiyon -Obstrüksiyon -Velofaringeal yetmezlik -Atlanto-aksiyel dislokasyon(griser send.)

44 Peritonsiller Abse -Sıklıkla akut tonsillite sekonder gelişir. -Semptomlar; ateş, boğaz ağrısı, ses değişikliği, yutma güçlüğü, trismus, sialore -Başlangıçta flegmon daha sonra abse formasyonu gelişir. -Tedavi; flegmon: Antibiyotik abse : İnsizyon ve drenaj IV sıvı- antibiyotik

45 Peritonsiller Abse -Tedavi sonrası tonsillektomi -Komplikasyonlar; obstrüksiyon parafaringeal abse retrofaringeal abse

46

47

48 Parafaringeal Abse -Sıklıkla diş infeksiyonları ve tonsillit komplikasyonu olarak gelişir. -Semptomlar;ateş, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, trismus -Farinks lateral duvarı orta hatta doğru itilmiştir. -Tedavi; insizyon-drenaj IV sıvı- antibiyotik

49 Parafaringeal Abse -Komplikasyonlar; obstrüksiyon IJV tromboflebiti sepsis kanama

50 Retrofaringeal Abse -Çocuklarda sıktır. -Semptomlar; ateş, yutma güçlüğü, solunum sıkıntısı, irritabilite, boyunda hassasiyet ve hareket kısıtlılığı -Posterior farinks duvarında yumuşak doku şişliği ve fluktuasyon vardır -Tedavi; insizyon-drenaj IV sıvı- antibiyotik

51 Retrofaringeal Abse -Komplikasyonlar; obstrüksiyon sepsis kanama mediastinit fatal

52

53

54

55

56

57 Tanı Anamnez Klinik Muayene Endoskopi Radyolojik Muayene

58

59 Klinik Muayene Palpasyon Perküsyon Transilüminasyon Rinoskopi (spekulum veya endoskop) Diagnostik irrigasyon

60

61 Radyografi Teknikleri Periapikal Oklüzal Panoramik Waters (maksiller sinüs) Caldwell (frontal ve etmoid sinüs) Lateral BT (günümüzde en çok önerilen tekniktir) MRG Anjiografi Kronik sinüzitlerin değerlendirilmesinde direkt grafilerin yeri yoktur

62 Sinüs Enfeksiyonları Akut Sinüzit Kronik Sinüzit 8 haftadan uzun süren ya da Bir 6-8 yılda haftadan 4 den uzun fazla sürmeyen atak yapan veya ve Bir yıl içinde 10 günden 10 günü uzun geçmeyen süren 4 den sinüzittir. az atak yapar Kalıcı mukozal belirtiler vardır.

63 Akut Sinüzit Tanısında Klinik Kriterler En az iki ana veya bir ana iki tali kriter bir arada olmalıdır Ana kriterler: Yüzde ağrı ve basınç hissi Yüz cildinde konjesyon ve dolgunluk Burun tıkanıklığı Burun akıntısı veya postnazal akıntı Tali kriterler: Başağrısı Ağız kokusu (Halitozis) Halsizlik Diş ağrısı Hiposmi veya Anosmi Burunda pürülan akıntı Öksürük Kulakta basınç veya dolgunluk hissi Ateş (akut sinüzitte)

64

65 Sinüzit Lokalizasyonu Ağrı yanakta, zigoma üzerinde veya dişlerde hissediliyor ve baş dik konumdayken artıyorsa; Hassasiyet, maksiller sinüs üzerine basmakla ortaya çıkıyorsa; Başağrısı, temporal bölgede ise Hassasiyet, frontal sinüs üzerine veya tabanına bastırmakla ortaya çıkıyorsa ve baş dik konumdayken artıyorsa; Başağrısı, şiddetliyse ve alında lokalize ise Muhtemel lokalizasyon MAKSİLLER sinüstür. Muhtemel lokalizasyon FRONTAL sinüstür. (Akut frontal sinüzit, acil tedavi edilmesi gereken bir durumdur)

66

67

68 Tedavi edilmeyen Sinüzitte Komplikasyonlar Orbital oküler komplikasyonlar Ekzoftalmi, orbital sellülit ve apse, Retrobulber nörit Frontal kemik ve superior maksilla osteomyeliti İntrakraniyal komplikasyonlar Menenjit Ekstradural ve subdural apse Dural fistül Beyin apsesi Sinüs kavernosus trombozu

69 Sinüzitlerin Mikrobiyolojisi Odontojenik orijinli olmayan sinüzitte Haemophilus influenza Streptococcus pneumoniae Moraxella catarrhalis Staphylococcus aureus Odontojenik orijinli sinüzitte Aerobik streptokoklar Anaerobik Peptococcus Peptostreptococcus Bakterioides Eubacterium %90 ından sorumludur

70 Antibiyotik Seçimi ampisilin+sulbaktam (parenteral) amoksisilin+klavulonik asit, makrolid grubundan klaritromisin ve azitromisin, ikinci jenerasyon sefalosporinlerden sefaklor ve sefuroksim sayılabilir. Nazokomiyal ve rekküren sinüzitlerde kinolon gurubu (levo moxi)

71 Trimetoprim + sulfametoksazol tetrasiklin önerilmez

72 oral dekonjestanlar pseudoefedrin, fenilproponolamin, fenilefrin ve lokal dekonjestan oksimetazolindir topikal dekonjestanın en çok 5 gün sonra kesilmesi önerilmelidir.

73 Mukolitik Ajanlar Sekresyon viskozitesini azaltarak doku ödemini azaltır Drenajı kolaylaştırır

74 Kortikosteroid Kronik sinüzitlerde(sadece?) kullanılır Ödemi Sekresyonu İnflamasyonu azaltır ** Akut kronik sinüzitlerde topikal steroid.

75 Yardımcı Tedavi Yöntemleri Sıcak su buharı Serum fizyolojik veya özel nazal irrigasyon apereli solüsyonlar(hipertonik, xytollü..) serum fizyolojik s: 5*10 ml nazal lavaj İzotonik olmayan solüsyonlar fayda yerine zarar verebilir.

76 Maksiller Sinüs Ponksiyonu

77 İntranazal Antro(s)tomi

78 Caldwell Luc Ameliyatı

79 Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi (FESS)

80 Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi (FESS) Video Endoskopik sinüs cerrahisi

81 Sinüzit tm ayrıcı tanısı Tek taraflı burun tıkanıklığı Yüzde veya damakta şişme Yüz ağrısı Burun akıntısı Burun kanaması

82

83

84 Antrolit Antrolit? Rinolit?

85

86 Oroantral Fistül

87

88

89

90 AOM Orta kulak ve temporal kemiğin havalı boşlukları ile Eustachi borusunu kaplayan mukozanın birden başlayan, Klinik olarak açık enfeksiyon belirtileri ve bulguları ile seyreden, Kısa sürede orta kulak boşluğunda pürülan bir eksüdanıntoplanması ile sonuçlanan bir OM tipidir.

91 Epidemiyoloji Çocukluk çağının en sık görülen hastalıklarından biri ve yine çocuklarda en sık işitme kaybına yol açan hastalığı İlk 2 yaşta görülme sıklığı %80

92 Yaş Cinsiyet ( Erkek ) Sık ÜSYE Lenfoid hipertrofi Risk Faktörleri

93 Risk Faktörleri Bağışıklık sistemindeki yetersizlikler Kraniyofasial anomaliler Allerji Silier patolojiler Mekonyum aspirasyonu

94 Coğrafi faktörler Mevsimler Anne sütü Risk Faktörleri Biberon ve emzik alışkanlığı Sosyoekonomik faktörler

95 Risk Faktörleri Prematürite-düşük doğum ağırlığı Zor ve uzamış doğum eylemi Sistemik hastalıklar Nazofarenks patolojileri Aile bireylerinde sık ÜSYE

96 Yaş - Cinsiyet Risk Faktörleri Özellikle 6-11 ayda en yüksek olmak üzere ilk 2 yaşta sık İlk 2 yaş K=E ve sıklıkla bilateral Çocukların; ilk 3 ay % 13 ilk 1 yıl % 66 İlk 2 yaş %80 en az bir kere AOM atağı geçirir

97 Sosyoekonomik faktörler Kalabalık aile Yetersiz beslenme Kötü hijyen Kreş ve okul Pasif sigara içiciliği Hekime başvurma alışkanlığı Risk Faktörleri

98 Risk Faktörleri Allerji? Östaki tüpü ödemi Rekürren ÜSYE

99 Risk Faktörleri Adenoid hipertrofisi Enfeksiyon rezervuarı olarak Nazofarenksteki hava miktarını azaltarak Kraniyofasiyal gelişimi etkileyerek

100

101 Normal Timpan Membran

102 Patogenez Patojen mikroorganizma nazofarenks mukozası Tuba östaki orta kulak Nazofarengeal mukozaya adezyon özelliği patojeniteyi Çocuklarda adenoid dokusu

103 AOM Mikrobiyolojisi S. Pneumoniae % 32 H. Influenzae % 22 M. Catarrhalis % 16 Group A Strep % 5 Staph Aureus % 2 Negatif kültür/ % 25 Patojen Ø

104 AOM Antibiyotik Direnci S. pneumoniae 30-40% penisilin resistan H. influenzae 30-40% -lactamase pozitif M. catarrhalis 80-90% -lactamase pozitif Coğrafik bölgelere göre direnç oranları farklılık göstermektedir.

105 Spontan kür oranı S. pneumoniae is 19% H. influenzae is 48% M. catarrhalis is 75% Ortalama tüm olgularda 60% Türkiye için geçerlilik??? Çalışmalar antibiyotik kullanımının semptomları azalttığını göstermiştir.

106 AOM Tedavi Edilmezse? Riskleri Takip zorluğu Komplikasyon riski Semptomların giderilmesi uzun zaman alabilir Aile kaygısı, iş gücü kaybı Faydaları Patojenlerin antibiyotik direnci azalır İmmun cevap artırılır.

107 Klinik Bulgular - Belirtiler Spesifik belirtiler Nonspesifik belirtiler Otalji Ateş Otore Huzursuzluk İşitme kaybı İştahsızlık Vertigo Letarji Tinnitus Kusma Kulakta dolgunluk Diare

108 Klinik Bulgular - Belirtiler Otalji Genellikle tek taraflı Yatar pozisyonda ağrı Beraberinde; İşitme kaybı Kulakta dolgunluk Dengesizlik yakınmaları

109 Klinik Bulgular - Belirtiler Kulak ağrısı yüz skalası

110 Klinik Bulgular Belirtiler Ateş ~% C ye kadar yükselebilir.

111 Klinik Bulgular - Belirtiler Kulak akıntısı TM perforasyonunu gösterir Perforasyon ile birlikte Ateş düşer Ağrı azalır veya kaybolur Huzursuzluk belirtileri geriler Akıntı 72 saatten fazla sürmez Perforasyon kapanır.

112 Klinik Bulgular - Belirtiler İşitme kaybı İletim tip işitme kaybı Hasta kulakta dolgunluk / tıkanıklık

113 AOM Evreleri Hiperemi Eksudasyon Süpürasyon % Erime mastoiditi Komplikasyonu % 1-5

114 Hiperemi Orta kulak ve östaki tüpü mukozasında hiperemi ve ödem Kulakta dolgunluk ve hafif bir İTİK ilerleyen süreçte kulak ağrısı Hafif ateş

115 AOM Evreleri Eksüdasyon OK, ÖT ve mastoid hücrelerinin mukozasındaki damarlardan serum, fibrin ve şekilli elemanlar ÖT lümenine, orta kulak ve mastoid boşluklara transude olmaya başlar. OK ta basınçlı pürülan bir effüzyon birikir. Bakterilerin toksik etkisiyle ateş yükselir.

116 Eksüdasyon İletim tipi işitme kaybı belirginleşir Kulak zarı tamamıyla hiperemiktir. Şarap rengini alır ve ödemlidir Arka kadran itilmiş bombeleşmiştir Umbo ve ısıklı ügen görülmez

117

118 Süpürasyon Timpanomastoid boşlukta toplanan ve TÖ tıkanması ile drene olma olanağını kaybeden effüzyonun ve mirinjitin etkisiyle tm kendiliğinden perfore olur. Önce kanlı sonra kanlı pürülan ve daha sonra pürülan akıntı DKY den gelir. Başlangıçta pulsatil En fazla 72 saat sürer

119 Süpürasyon Perforasyon ile ağrı hızla azalır ve ateş düşer İTİK devam eder AOM da perforasyon genellikle pars tensada ve küçüktür Perforasyon ardından kulak zarındaki ödem kaybolur

120 Süpürasyon Onarımla birlikte işitme kaybı düzelmeye başlar Ancak effüzyon tamamen kaybolana kadar az da olsa İTİK devam eder

121 Erime mastoiditi (koalesans) Mastoiddeki olay tüm yönlere doğru olur ve enfeksiyon mastoid ve orta kulağın dışına taşmasına neden olur Buna akut mastoidit denir.

122 Erime mastoiditi (koalesans) Akıntı azalır ancak devam eder. Özellikle geceleri artar. İTİK artarak devam eder. Mastoiddeki olay ilerledikçe hastanın kliniği bozulur. Çocuklarda DKY arka-üst duvarda yumuşama ve granülasyon dokusu görülür. Mastoid üzerinde ve kulak arkasında hiperemi, şişlik ve hassasiyet oluşur.

123 Komplikasyon Erime evresinde mastoid içine hapsolan effüzyon 5 ayrı yöne yayılarak komplikasyona sebep olur

124 AOM Komplikasyonları İntratemporal Mastoidit Labirentit Petrozit Fasial sinir paralizisi Subperiostal abse İntrakranial Menenjit Beyin absesi Lateral sinüs trombozu Ekstradural abse Subdural abse Otitik hidrosefali

125 Tanı 1.Anamnez 2.Otoskopi 3.Laboratuar Timpanometri Akustik reflektometri Radyoloji BT Biopsi Serum Ig düzeyleri Allerji testleri

126 Otoskopi: AOM tanısında en önemli aşama otoskopik muayenedir Normal kulak zarı doğal pozisyonunda,konkav,açık gri renkte ve seffaftır Bombe,kırmızı,dışa itilmiş,mat ve hareketsiz kulak zarı Hiperemik kulak zarının tanı koymadaki önemi az

127 Normal AOM

128

129 Ayırıcı Tanıda Akut eksternal otit Herpes zoster otikus Dış kulak kanalı yabancı cisimleri Temporomandibüler eklem patolojileri Diş enfeksiyonları Peritonsiller apse Sinüzit Beyin apsesi, labirentit, mastoidit gibi AOM nin komplikasyonları

130 AOM Tedavisi Analjezikler Antibiyotik Dekonjestan ilaçlar-kısa süre Antihistaminikler??? Mukolitikler Parasentez

131 Doğru Tanı Lokal direnç Direnç açısından risk faktörlerinin değerlendirilmesi Antibiyotik seçimi

132 AOM de ANTİBİYOTERAPİ Amoxicillin Ceftibuten Amoxicillin-clavulinic Cefuroxime axetil Azithromycin Ceftriaxone Cefaclor Clarithromycin Cefdinir Clindamycin Cefixime Erythro/sulfa Cefpodoxime Loracarbef Cefprozil TMP/SMX

133 Amoksisilin ilk seçenek antibiyotik?? h de cevap alınmazsa amoxicillin-clavulinic, cefuroxime axetil veya ceftriaxone Miringotomi akut tedaviye eklenebilir. Oral tedavi gün arasında olmalıdır.

134 Miringotomi: timpanotomi: parasentez Mikrobiyolojik örnek için her vakaya yapılabilinir Endikasyonları: Bombe timpanik membranda Hasta çok toksik görünümde veya ağrısı çok ise Neonatal hastalarda menenjit şüphesinde Antibiyoterapiye yeterli yanıt alınamamızsa

135 AOM Olgularının Takibi Orta kulaktaki effüzyon kaybolana kadar 1-2 haftalık kontrollerle takip Sistemik belirtiler düzeldikten sonra bir süre daha effüzyon devam eder. AOM ardından effüzyonların %80 i sekiz haftalık bir süre içinde sonlanır. 3 ayı geçen effüzyonlar SOM olarak kabul edilmelidir.

136 AOM takibinde 1. Otoskopi*** 2.Timpanometre(negatif basınç takip edilir) 3.Akustik reflektometre(yansıma değeri takibi)

137 Seröz otitis media:sekretuar otitis media: Efüzyonlu otitis media Atmosferik basınca göre orta kulakta basınç düşmesiyle oluşan orta kulakta transüda formunda sıvı birikimidir.

138 TANIM Otoskopik muayenede üç aydan beri efüzyonun görülmesi, insuflasyonda zar hareketlerinin kısıtlanması,anormal timpanometri bulgusunun olması ve akut inflamasyon bulgusunun olmaması ile Efüzyonlu Kronik Otit tanısı konulur.

139 Efüzyonlu otit;orta kulakta pürülan olmayan seröz yada mukoid sıvı birikimidir. ASEMPTOMATİK Aile tanıklığı(az işitme) Odiometri İletim tipi işitme kaybı İşitme kaybı kulakta dolgunluk

140 PATOFİZYOLOJİ AOM Östaki disfonksiyonu Anatomik engel inflamasyon alerji USYE,Travma,kongenital

141 SIKLIK %84 93 çocuklar en az 1 kez AOM oluyor. %80 çocuk 10 yaşa kadar OKE yaşıyor. 2 4 yaş arası çocukların %5 inde 3 ay yada daha fazla süren OKE nedenli işitme kaybı. Prevelans 2 yaşa kadar daha sık, 6 yaştan sonra hızla azalıyor. Erkeklerde biraz daha sık

142 SEBEP Mikroorganizmalar:AOM den farkı H. influenzae ve M.Catarrhalis daha sık Çevresel:biberon,yatar beslenme,kardeşler,kreş,alerji,sosyoekonomik durum,sigara dumanı,parentel hikaye. Yaş:horizontal ÖT,ventilasyon zaafı Anatomik engel:adenoid,yarık damak,down send,kistik fibroz.

143 SEMPTOMLAR Genelde asemptomatik İşitme kaybı Tinnitus Sersemlik İrritabilite Uyku bozukluğu

144 BULGU Otoskopik muayenede: gri,amber,koyu kahve renkli zar, Kabarcıklar Retraksiyon İşitme kaybı;iletim tip

145

146

147

148

149

150 Lab ve görüntülemeye gerek duyulmaz Timpanometri:küçük çocuklarda ve izlemde dökümantasyon ve SGK için şart

151 Seröz otit tedavi edilmez ise? Konuşma ve lisan gelişiminde sorunlar!? İleri akademik performansa etki!!!??? Retraksiyon paketleri Timpan zar atrofisi Adeziv otit Kronik perforasyon Kolesteatoma

152 TEDAVİ Önlemler:Anne sütü,yatırma,sigara dumanından uzak,kreş ortamından geçici uzak,altta yatan durumların değerlendirilmesi. Otoinflasyon balonları??? Tıbbi tedavi: 3 aya kadar,(güçlendirilmiş Amoxacilline,II.kuşak sefalosporine ) Timpanosentez ve aspirasyon=tanı ve tedavi Miringotomi ve ventilasyon tüpü Adenoidektomi Tüp+Adenoidektomi****

153 Ne zaman KBB BBC uzmanı? 3 aydan uzun süren,tedaviye cevap vermeyen efüzyonlu kronik otit Tekrarlayan efüzyonlu kronik otit dönemleri. İnatcı iletim tipi işitme kaybı Konuşmada gecikme nedeni olarak düşünülüyorsa

154

155

156 Ventilason tüpü komplikasyonları Genel %11 inatcı otore (%15 i),%5 i 1 yıl sürüyor. Timpanskleroz Kalıcı perforasyon, 18 ay dan sonra Granülasyon, Kolesteatom SNHL

157 Adenoidektomi 3 nedenle yapıyoruz; 1. Büyük 2. ÖT fonksiyonunu bozuyor 3. Potansiyel infeksiyon odağı

158 0.HAFTA Seröz otit Antibiotik Devam Düzelme 3.HAFTA 3 h kontrol 3 hafta kontrol Alerjik rinit Sinüzit tdv 6.HAFTA 3 h kontrol Devam 3 ay sonra muayene Düzelme 2.Kür antibiotik Miringotomi+Ventilasyon tüpü +/ Adenoidektomi Düzelme İşitme kaybı Normal 12.HAFTA 6 h kontrol Devam Odiometri

159 Ne zaman KBB; Yılda 5 kereden fazla akut tonsillit atağı Kronik tonsillit Peritonsiller parafarengeal apse öyküsü Ağız kokusu Uygun tedaviye rağmen geçmeyen geniz akıntısı ve veya kronik öksürük Gece aau, horlama, osas semptomları Tek taraflı uzun süreli burun akıntısı Sinüzit + şiddetli baş ağrısı ve\veya yüksek ateş

160 Ne zaman KBB; Süpüratif veya kronik otit Yılda 3 kereden fazla AOM atağı 1 yaş altı süpüre otit > kbb\ped enf 2 aydan uzun süren orta kulak effüzyonu Otit ile birlikte vertigo veya fasiyal paralizi varlığı Kronik sinüzit Kronik nazal obstürüksiyon

161 TEŞEKKÜRLER

OTİTTE ANTİBİYOTİK KULLANIMI

OTİTTE ANTİBİYOTİK KULLANIMI OTİTTE ANTİBİYOTİK KULLANIMI Akut Otitis Media (AOM)» Orta kulağı döşeyen solunum epitelinin inflamasyonu» Özellikle timpan boşluğunun yangısı» EN SIK ANTİBİYOTİK YAZMA NEDENİ 2 6 ay 9 ay 15 ay 24 ay 36

Detaylı

ALLERJİK RİNİT ve EŞLİK EDEN HASTALIKLAR

ALLERJİK RİNİT ve EŞLİK EDEN HASTALIKLAR ALLERJİK RİNİT ve EŞLİK EDEN HASTALIKLAR Dr. İpek Türktaş Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Çocuklarda: %8.6-15.4 Erişkinde: %20 AKINTI KAŞINTI Allerjik Selam Allerjik Rinit Bulguları AKSIRMA ATAKLARI

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Polikliniği Olgu Sunumu 2 Aralık 2016 Cuma İnt. Dr.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Polikliniği Olgu Sunumu 2 Aralık 2016 Cuma İnt. Dr. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Polikliniği Olgu Sunumu 2 Aralık 2016 Cuma İnt. Dr. Şeniz Şengül GENEL ÇOCUK POLİKLİNİĞİ OLGU SUNUMU Int.Dr.Şeniz Şengül

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

SİNÜZİTTE ANTİBİYOTİK KULLANIMI

SİNÜZİTTE ANTİBİYOTİK KULLANIMI SİNÜZİTTE ANTİBİYOTİK KULLANIMI 2 » Olgu» Epidemiyoloji» Klinik özellikler» Tanı» Tedavi yaklaşımı 3 » Dört yaşında kız hasta» Yakınması: Burun tıkanıklığı, burun akıntısı, öksürük ve ateş» Öykü: Üç gün

Detaylı

DÖNEM III KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

DÖNEM III KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI DÖNEM III KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI Konu: KBB hastalıklarında tanı ve muayene yöntemleri Amaç: Bu dersin sonunda dönem 3 öğrencileri KBB hastalıklarında tanı ve muayene yöntemlerini KBB hastalıklarında

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Murat KOYUNCU Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D.

Yrd. Doç. Dr. Murat KOYUNCU Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Yrd. Doç. Dr. Murat KOYUNCU Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. 2 Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. 3 Karabük Üniversitesi Tıp

Detaylı

Otitis medianın risk faktörlerini tam olarak sayabilmeli ve bunlardan daha önemli olanlar hakkında kısaca ayrıntı anlatabilmelidir.

Otitis medianın risk faktörlerini tam olarak sayabilmeli ve bunlardan daha önemli olanlar hakkında kısaca ayrıntı anlatabilmelidir. Prof. Dr. Onur Çelik Sayfa 1 Öğrenim Hedefleri Otitis medianın etkilediği yapıların anatomisini daha önce anlatılan dersleri tekrar gözden geçirerek yeterince bilmelidir. Otitis media, effüzyonlu otitis

Detaylı

YENİ KILAVUZLAR EŞLİĞİNDE OTİT TANI VE TEDAVİSİ

YENİ KILAVUZLAR EŞLİĞİNDE OTİT TANI VE TEDAVİSİ YENİ KILAVUZLAR EŞLİĞİNDE OTİT TANI VE TEDAVİSİ Prof. Dr. Ergin ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı www.erginciftci.com OTİT Kulağın Hangi Bölümü? KULAK OTİTİS

Detaylı

Orta Kulak İltihabı (Otitis Media)

Orta Kulak İltihabı (Otitis Media) Orta Kulak İltihabı (Otitis Media) Orta Kulak Neresidir : Kulak; Dış, Orta ve İç kulak olmak üzere 3 kısma ayrılarak incelenir.dış kulak yolunun sonunda kulak zarı bulunur. Kulak zarı dış ve orta kulağı

Detaylı

Burun yıkama ve sağlığı

Burun yıkama ve sağlığı Burun yıkama ve sağlığı Yayınlanmış bir çok klinik çalışmada günlük yapılan nazal yıkmanın burnumuzla ilgili yaşam kalitesini arttırdığı ve sinüslerimizden kaynaklanan semptomları azalttığı gösterilmiştir.

Detaylı

AKUT OTİTİS MEDİA. Prof.Dr.Ergin ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD

AKUT OTİTİS MEDİA. Prof.Dr.Ergin ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD AKUT OTİTİS MEDİA Prof.Dr.Ergin ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD AKUT OTİTİS MEDİA TANIM Akut semptomların olması + Orta kulak sıvısı (Kulak ağrısı, ateş...) EPİDEMİYOLOJİ

Detaylı

KANITLARIN KATEGORİSİ

KANITLARIN KATEGORİSİ EPOS 2007 AMAÇLAR VE HEDEFLER Rinosinüzit, topluma büyük bir mali yük oluşturan, önemli ve gittikçe artan bir sağlık sorunudur. Bu el kitabı, rinosinüzitin tanısı ve tedavisi hakkında kanıta dayalı öneriler

Detaylı

ÜSYE Güncel Tanı ve Tedavi

ÜSYE Güncel Tanı ve Tedavi ÜSYE Güncel Tanı ve Tedavi Dr. Özlem YİĞİT Akdeniz Acil Tıp 29.11.2011 Giriş Ayaktan tedavi edilenlerdeki en sık akut hastalık En sık etken virüsler İnsandan insana damlacık yoluyla y yayılım y Tüm yaş

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PNÖMONİ. Mehmet Ceyhan 2016

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PNÖMONİ. Mehmet Ceyhan 2016 ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PNÖMONİ Mehmet Ceyhan 2016 PNÖMONİ Akciğer parankiminin inflamasyonudur Anatomik olarak; Lober pnömoni Bronkopnömoni İnterstisiyel pnömoni Patolojik olarak: Alveollerde konsolidasyon ve/veya

Detaylı

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI)

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) Dr.Gülbin Bingöl Karakoç Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi K.İnci 1: Bebek K, 2 günlük kız hasta Meme emememe, morarma yakınması

Detaylı

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ N Emiralioğlu, U Özçelik, G Tuğcu, E Yalçın, D Doğru, N Kiper Hacettepe Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Genel Bilgiler Primer

Detaylı

21.12.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

21.12.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 21.12.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi MANİSA HABER Soğuklarla birlikte sinüzit vakalarında artış yaşanıyor Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ercan Pınar, havaların

Detaylı

SSS ENFEKSİYONLARI OLGU SUNUMLARI. Dr. Hande Aydemir Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları A.D

SSS ENFEKSİYONLARI OLGU SUNUMLARI. Dr. Hande Aydemir Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları A.D SSS ENFEKSİYONLARI OLGU SUNUMLARI Dr. Hande Aydemir Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları A.D Olgu 1-30 yaş - Erkek - Çaycuma, Zonguldak ŞİKAYET -Bulantı -Kusma -Baş ağrısı ÖYKÜ Burun

Detaylı

EPİSTAKSİS Genel bilgiler Klinik Bulgular Tedavi

EPİSTAKSİS Genel bilgiler Klinik Bulgular Tedavi EPİSTAKSİS Genel bilgiler Kulak burun boğaz acillerinin en sık görülen nedenlerindendir. Basit kanama ve sızıntıdan hayatı tehdit edebilecek burun kanamalarına kadar değişik şiddette görülür. Travma, inflamasyon,

Detaylı

Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz

Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz Klinik Pediatri, 2003;2(2):64-68. Çocuklarda Rinosinüzitlerin Tedavisi Prof. Dr. Sadýk DEMÝRSOY* Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz membranlarýn (nöroepitel dahil), bu kavitelerdeki sývýlarýn,

Detaylı

TONSİLLEKTOMİ VE ADENOİDEKTOMİ

TONSİLLEKTOMİ VE ADENOİDEKTOMİ TONSİLLEKTOMİ VE ADENOİDEKTOMİ Toplumda tonsil ve adenoid dokusundan kaynaklanan sağlık sorunları çok önemli bir yer tutmaktadır. Azalma göstermekle beraber adenotonsillektomi en sık girişim olarak yerini

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Burun tıkanıklığınızın sebebi sinüzit olabilir!

Burun tıkanıklığınızın sebebi sinüzit olabilir! On5yirmi5.com Burun tıkanıklığınızın sebebi sinüzit olabilir! Mevsim değişimlerinde geniz akıntısı, burnunuzda tıkanıklılık ve bağ ağrılarınızdan şikayetiniz varsa, üst solunum yolu enfeksiyonlarınız 10

Detaylı

Sunum planı. Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet

Sunum planı. Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet Sunum planı Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet En sık hekime başvuru nedeni Okul çağındaki çocuklarda %35-40 viral enfeksiyonlar sonrası 10 gün %10 çocukta 25 günü geçer. Neye öksürük

Detaylı

PNÖMOKOK ENFEKSİYONLARINDA SON DURUM. Doç.Dr. Ener Çağrı DİNLEYİCİ 20 Ocak 2014 Eskişehir

PNÖMOKOK ENFEKSİYONLARINDA SON DURUM. Doç.Dr. Ener Çağrı DİNLEYİCİ 20 Ocak 2014 Eskişehir PNÖMOKOK ENFEKSİYONLARINDA SON DURUM Doç.Dr. Ener Çağrı DİNLEYİCİ 20 Ocak 2014 Eskişehir Amaç: Hastalıkları oluşmadan Önlemek!!!! PNÖMOKOK Streptococcus pneumoniae Gram pozitif diplokok Polisakarid kapsül

Detaylı

ORTA KULAK HASTALIKLARI

ORTA KULAK HASTALIKLARI ORTA KULAK HASTALIKLARI Uygun bir otolojik muayene ile otalji etyolojisi tespit edilmediğinde refere ağrı (vuran ağrı, yansıyan ağrı) düşünülmelidir. Dış ve orta kulağın hissi 5. 7. 9. 10. ve C1-2-3 ile

Detaylı

H60 Otitis eksterna H60.0 Dış kulak apseleri H60.1 Dış kulak sellüliti H60.2 Malign otittis eksterna H60.3 Enfektif otitis eksterna, diğer

H60 Otitis eksterna H60.0 Dış kulak apseleri H60.1 Dış kulak sellüliti H60.2 Malign otittis eksterna H60.3 Enfektif otitis eksterna, diğer Dış kulak hastalıkları (H60-H62) Otitis eksterna H60 H60.0 Dış kulak apseleri Aurikula veya dış kulak yolunda vezikül Aurikula veya dış kulak yolunda karbonkül Aurikula veya dış kulak yolunda fronkül H60.1

Detaylı

OTİTİS MEDİA KOMPLİKASYONLARI

OTİTİS MEDİA KOMPLİKASYONLARI OTİTİS MEDİA KOMPLİKASYONLARI Otitis media komplikasyonları, enfeksiyonun temporal kemiğin havalı boşlukları dışına yayılması sonucunda ortaya çıkarlar. Otitis mediaya bağlı komplikasyonlar intratemporal

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ KBB 21 KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ Dr. Mustafa KAZKAYASI / 1 Dr. Nuray Bayar MULUK / 2 Dr. Rahmi KILIÇ / 3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS KBB 7001 MAKALE VE SEMİNER SAATİ K.B.B. A.D. de tıpta

Detaylı

DOÇ. DR. SÜAY ÖZMEN ŞEVKET YILMAZ EAH KBB KLİNİĞİ

DOÇ. DR. SÜAY ÖZMEN ŞEVKET YILMAZ EAH KBB KLİNİĞİ DOÇ. DR. SÜAY ÖZMEN ŞEVKET YILMAZ EAH KBB KLİNİĞİ KBB ACİLLERİ Hava yolu obstrüksiyonu Burun kanamaları Yabancı cisimler Travma Akut işitme Kaybı Baş dönmesi Periferik fasiyal paralizi Enfeksiyonlar ve

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

Merve Civelek, Esra Karataş, Gözde Gümüş, Özgür Akman Danışman: Dr. Evren Hızal ÖZET

Merve Civelek, Esra Karataş, Gözde Gümüş, Özgür Akman Danışman: Dr. Evren Hızal ÖZET Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi nde 2000-2012 Yılları Arasında Böbrek ve Karaciğer Transplantasyonu Yapılan Hastaların Kulak Burun Boğaz Bulguları Merve Civelek, Esra Karataş, Gözde Gümüş, Özgür

Detaylı

TC Sağlık Bakanlığı nın Beşeri ve Tıbbi Ürünlerin Tanıtımı Faaliyetleri hakkında yayınladığı yönetmelik gereği bu toplantıda Akılcı İlaç Kullanımı

TC Sağlık Bakanlığı nın Beşeri ve Tıbbi Ürünlerin Tanıtımı Faaliyetleri hakkında yayınladığı yönetmelik gereği bu toplantıda Akılcı İlaç Kullanımı TC Sağlık Bakanlığı nın Beşeri ve Tıbbi Ürünlerin Tanıtımı Faaliyetleri hakkında yayınladığı yönetmelik gereği bu toplantıda Akılcı İlaç Kullanımı oturumu yer almaktadır. Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarında

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI BAŞ AĞRILARINA YAKLAŞIM. Doç. Dr. Sebahattin VURUCU GATF Çocuk Nörolojisi BD

ÇOCUKLUK ÇAĞI BAŞ AĞRILARINA YAKLAŞIM. Doç. Dr. Sebahattin VURUCU GATF Çocuk Nörolojisi BD ÇOCUKLUK ÇAĞI BAŞ AĞRILARINA YAKLAŞIM Doç. Dr. Sebahattin VURUCU GATF Çocuk Nörolojisi BD Tanım Orbitomeatal çizginin üzerinde hissedilen ağrılar baş ağrıları olarak değerlendirilir Epidemiyoloji Çocuklarda

Detaylı

ÜST SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARINDA NE ZAMAN ANTİBİYOTİK VERELİM?

ÜST SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARINDA NE ZAMAN ANTİBİYOTİK VERELİM? İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 43 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s.43-47 ÜST SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARINDA

Detaylı

SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI

SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI Yardım edin sinüslerim beni öldürüyor! Bunu daha önce hiç söylediniz mi?. Eğer cevabınız hayır ise siz çok şanslısınız demektir. Çünkü her yıl milyonlarca lira sinüs problemleri

Detaylı

TONSİL VE ADENOİD HASTALIKLARI

TONSİL VE ADENOİD HASTALIKLARI TONSİL VE ADENOİD HASTALIKLARI 327 ADENOİD HASTALIKLARI ADENOİDİT Akut adenoiditte pürülan rinore, nazal obstrüksiyon, ateş ve sık otitis media görülebilir. ÜSYE sonrası sıklıkla enfekte olur. Akut enfeksiyon

Detaylı

VİRAL ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI

VİRAL ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI VİRAL ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI TAHUD EĞİTİM TOPLANTILARI 15.09.2012 VİRAL ÜSYE LERİN BİRİNCİ BASAMAKTA TANI VE İZLEMİ Doç.Dr.Pemra C.Ünalan Marmara Ünv.TF.Aile Hekimliği Anabilim Dalı VİRAL ÜSYE

Detaylı

Kabakulak (Epidemik Parotitis) Prof. Dr. Haluk Çokuğraş

Kabakulak (Epidemik Parotitis) Prof. Dr. Haluk Çokuğraş Kabakulak (Epidemik Parotitis) Prof. Dr. Haluk Çokuğraş 1 Olgu 1: 4 aylık erkek çocuk 2 Üç gündür ateş, boynun sağ yanında şişlik. Bu bölgede yaygın şişlik-kızarıklık ve ısı artışı. Ağız içerisinde Stenon

Detaylı

Üst Solunum Yolu İnfeksiyonları. Prof. Dr. Haluk Çokuğraş

Üst Solunum Yolu İnfeksiyonları. Prof. Dr. Haluk Çokuğraş Üst Solunum Yolu İnfeksiyonları Prof. Dr. Haluk Çokuğraş 1 Üst solunum yolları Larinksin üzerinde kalan solunum yolları Burun, tonsiller, adenoid, farinks, larinks, paranasal sinüsler, kulaklar. 2 Üst

Detaylı

ORTA KULAK ENFEKSİYONLARI (OTİTİS MEDİA)

ORTA KULAK ENFEKSİYONLARI (OTİTİS MEDİA) ORTA KULAK ENFEKSİYONLARI (OTİTİS MEDİA) 61 OTİTİS MEDİA TANIMLAR Otitis media (OM); mastoid hava hücreleri, östaki borusu ve orta kulak boşluğundan oluşan orta kulak mukozasının inflamasyonudur. Kulak

Detaylı

Kronik Öksürük. Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı

Kronik Öksürük. Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Kronik Öksürük Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Epidemiyoloji Polikliniklerde en sık 5. şikayet %88-100 neden saptanıyor Spesifik tedavi

Detaylı

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 5. Sorular

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 5. Sorular TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 5 Sorular Soru 1 T1 ve T2 ağırlıklı spin eko sekanslarda hiperintens görülen hematom kavitesinin evresini belirtiniz? a) Akut dönem b) Hiperakut dönem c) Subakut erken dönem d)

Detaylı

RİNOSİNÜZİT. Prof.Dr.Nuran Salman İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon-Klinik İmmunoloji 58.Türkiye Milli Pediatri Kongresi

RİNOSİNÜZİT. Prof.Dr.Nuran Salman İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon-Klinik İmmunoloji 58.Türkiye Milli Pediatri Kongresi RİNOSİNÜZİT Prof.Dr.Nuran Salman İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon-Klinik İmmunoloji 58.Türkiye Milli Pediatri Kongresi Akut Rinosinüzit Tanım Patogenez Etyoloji Tanı Komplikasyon Tedavi Genel Bilgiler

Detaylı

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Bronşektazi Giriş Subsegmental solunum yollarının anormal ve kalıcı dilatasyonu şeklinde tanımlanır Hastalık olmaktan çok çeşitli patolojik süreçlerin

Detaylı

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ Dr. Fulya YAYLACIOĞLU TUNCAY Doç. Dr. Onur KONUK GÜTF GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İÇERİK NAZOLAKRİMAL SİSTEM -ANATOMİSİ -EMBRİYOLOJİSİ

Detaylı

GIS Perforasyonları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012

GIS Perforasyonları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012 GIS Perforasyonları Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012 Sunum Planı Özefagus perforasyonu Ülser perforasyonları Tanım Epidemiyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Özefagus Perforasyonu

Detaylı

Dr. Gülhan ÇALLI SAMSA. DEUTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. EKMUD-İzmir /Ocak 2014

Dr. Gülhan ÇALLI SAMSA. DEUTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. EKMUD-İzmir /Ocak 2014 Dr. Gülhan ÇALLI SAMSA DEUTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD EKMUD-İzmir /Ocak 2014 1 Clin Infect Dis 2013;56(1):1-10 2 Eklem protez operasyonu Etkin bir girişim Hastanın yaşam kalitesini

Detaylı

ORBİTA ORBİTA KİTLELERİ 1- LAKRİMAL BEZ KİTLELERİ: - Lenfoid prolefilasyonlar - Epitel kökenli iyi ya da kötü huylu tümörler

ORBİTA ORBİTA KİTLELERİ 1- LAKRİMAL BEZ KİTLELERİ: - Lenfoid prolefilasyonlar - Epitel kökenli iyi ya da kötü huylu tümörler ORBİTA ORBİTA ANATOMİSİ Orbita bulbus okuli, ekstraoküler kaslar, optik siniri içeren yağ ve bağ dokusundan zengin kavitedir.sık rastlanan orbita hastalıkları, tanı ve tedavi yöntemlerinden kısaca bahsedecek

Detaylı

Prof. Dr. Fügen YÖRÜK. Dr. Özge Leyla ŞENGEZER. Clinical Infectious Diseases Advance Access published March 20, 2012

Prof. Dr. Fügen YÖRÜK. Dr. Özge Leyla ŞENGEZER. Clinical Infectious Diseases Advance Access published March 20, 2012 IDSA CLİNİCAL PRACTİCE GUİDELİNE FOR ACUTE BACTERİAL RHİNOSİNUSİTİS İN CHİLDREN AND ADULTS Anthony W. Chow,1 Michael S. Benninger,2 Itzhak Brook,3 Jan L. Brozek,4,5 Ellie J. C. Goldstein,6,7 Lauri A. Hicks,8

Detaylı

Sık enfeksiyonun immün yetmezlik dışı sebepleri

Sık enfeksiyonun immün yetmezlik dışı sebepleri b Sık enfeksiyonun immün yetmezlik dışı sebepleri Dr. Alişan Yıldıran Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dr. Yıldıran 1 Sunum Planı Sık enfeksiyonun tanımı Çocuklardaki sebepleri Erişkinlerdeki sebepleri Sık

Detaylı

ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI

ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Prof. Dr. Ergin ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Orofarenks Tonsiller Nazofarenks Burun

Detaylı

ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM?

ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM? ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM? Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Giriş İnfluenza sendromu genellikle ani başlangıçlı

Detaylı

ÜST SOLUNUM YOLU ÖRNEKLERİNE LABORATUVAR YAKLAŞIMI. Doç. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

ÜST SOLUNUM YOLU ÖRNEKLERİNE LABORATUVAR YAKLAŞIMI. Doç. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜST SOLUNUM YOLU ÖRNEKLERİNE LABORATUVAR YAKLAŞIMI Doç. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 05.12.2012 2 1. Olgu 10 yaşında kız çocuğu, boğaz ağrısı ve hafif ateşle doktora başvuruyor

Detaylı

AKUT ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI DR. CEYHUN YURTSEVER KTÜ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ABD 17.03.2015

AKUT ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI DR. CEYHUN YURTSEVER KTÜ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ABD 17.03.2015 AKUT ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI DR. CEYHUN YURTSEVER KTÜ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ABD 17.03.2015 Plan ÜSYE nedir? Viral Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Tonsillofarenjit Akut Otitis Media Rinosinüzit

Detaylı

UÜ-SK KBB ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK KBB ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1. HİZMET KAPSAMI Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, tüm yaş gruplarındaki ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada

Detaylı

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 12/o4/2014 Akılcı antibiyotik kullanımı Antibiyotiklere

Detaylı

Öksürük. Pınar Çelik

Öksürük. Pınar Çelik Öksürük Pınar Çelik Öksürük Öksürük, akciğerleri aspirasyondan koruyan, sekresyonların atılmasını sağlayan, istemli veya istemsiz refleks yolla oluşan, ani patlayıcı ekspirasyon manevrasıdır. Öksürük refleksinin

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ETACİD % 0,05 Nazal Sprey 2. BİLEŞİM Etkin madde: Mometazon furoat 50 mikrogram/püskürtme 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ETACİD erişkinler, adolesanlar ve 6-11 yaş arasındaki çocuklarda

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

OTOLARİNGOLOJİK ACİLLER

OTOLARİNGOLOJİK ACİLLER PLAN OTOLARİNGOLOJİK ACİLLER Alten OSKAY 27/07/2010 Sinüzit komplikasyonları Orbital komplikasyonlar Periorbital selülit Frontal osteomiyelit Kavernöz sinüs trombozu İntrakranial komplikasyonlar Kulak

Detaylı

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı 3.GRUP / SOLUNUM - DOLAŞIM BLOK

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı 3.GRUP / SOLUNUM - DOLAŞIM BLOK SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı 3.GRUP / SOLUNUM - DOLAŞIM BLOK 31.8.2015 08:30 Gögüs ağrısı ATsp Ömer GÖKTEKİN Angina pektoris T A K Ömer GÖKTEKİN 09:30 Koroner arter hastalığı ÖnT

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur.

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. TYBD SEPSİS ÇALIŞMASI ENFEKSİYON TANIMLARI Derin Cerrahi Alan Enfeksiyonu(DCAE) Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. 1.Cerrahi girişimden sonraki

Detaylı

18.11.2015. Kulaklar, kafatasının iki yanında temporal kemiğe yerleşmis duyu organlarıdır. Sesi beyne gönderir ve dengeyi sağlar.

18.11.2015. Kulaklar, kafatasının iki yanında temporal kemiğe yerleşmis duyu organlarıdır. Sesi beyne gönderir ve dengeyi sağlar. Kulak-Burun-Boğaz (KBB) hastalıklarında kulak, burun, boğaz ve baş boyun muayenesi bir bütündür. Herhangi birinde meydana gelen rahatsızlık kolayca diğerlerine de yayılabilir. Araş. Gör. Nida AYDIN 2015

Detaylı

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı SOLUNUM - DOLAŞIM BLOĞU

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı SOLUNUM - DOLAŞIM BLOĞU 31.8.2015 16.11.2015 8.2.2016 18.4.2016 08:30 Gögüs ağrısı ATsp Ömer GÖKTEKİN KARDİYOLOJİ Angina pektoris T A K Ömer GÖKTEKİN KARDİYOLOJİ 09:30 Koroner arter hastalığı ÖnT K Ömer GÖKTEKİN KARDİYOLOJİ 10:30

Detaylı

Kemik ve Eklem Enfeksiyonları. Dr Fahri Erdoğan

Kemik ve Eklem Enfeksiyonları. Dr Fahri Erdoğan Kemik ve Eklem Enfeksiyonları Dr Fahri Erdoğan KEMİK VE EKLEM ENFEKSİYONLARI Erken tanı ve tedavi Sintigrafi, MRI Artroskopik cerrahi Antibiyotik direnci Spesifik M.Tuberculosis M. Lepra T.Pallidumun Nonspesifik?

Detaylı

Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır.

Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır. Bölüm 9 Astım ve Gebelik Astım ve Gebelik Dr. Metin KEREN ve Dr. Ferda Öner ERKEKOL Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır. Erişkinlerde astım görülme

Detaylı

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14 HEREDİTER SFEROSİTOZ İNT.DR.DİDAR ŞENOCAK Giriş Herediter sferositoz (HS), hücre zarı proteinlerinin kalıtsal hasarı nedeniyle, eritrositlerin morfolojik olarak bikonkav ve santral solukluğu olan disk

Detaylı

Adenoid Hipertrofisi ve Uykuda Solunum Bozukluğu Olan Çocuk Hastalarda Kısa Süreli Oral Kortikosteroid Tedavisi

Adenoid Hipertrofisi ve Uykuda Solunum Bozukluğu Olan Çocuk Hastalarda Kısa Süreli Oral Kortikosteroid Tedavisi Adenoid Hipertrofisi ve Uykuda Solunum Bozukluğu Olan Çocuk Hastalarda Kısa Süreli Oral Kortikosteroid Tedavisi Ekrem Said Kankılıç 1, Ali Osman Köksal 2, Mehtap Acar 3, Ayşe Türkmen 2, Selen Güler Selen

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 İmmün sistemin gelişimini, fonksiyonlarını veya her ikisini de etkileyen 130 farklı bozukluğu tanımlamaktadır. o Notarangelo L et al, J Allergy Clin Immunol 2010 Primer immün yetmezlik sıklığı o Genel

Detaylı

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon Granülom / Granülomatoz reaksiyon Non-enfektif granülomatozlar: Sinir sistemi tutulumu ve görüntüleme Küçük nodül Bağışıklık sisteminin, elimine edemediği yabancı patojenlere karşı geliştirdiği ve izole

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ

AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ TTD 10. Yıllık Kongresi Antalya 2007 Dr. S.Ş. Erkmen GÜLHAN Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akciğer apsesi, parankim destrüksiyonu

Detaylı

Hepatik Ensefalopati. Prof. Dr. Ömer Şentürk

Hepatik Ensefalopati. Prof. Dr. Ömer Şentürk Hepatik Ensefalopati Prof. Dr. Ömer Şentürk Hepatik Ensefalopati : Terminoloji Tip A Akut karaciğer yetmezliği ile birlikte Tip B Porto-sistemik Bypass ile birlikte (intrensek hepatosellüler yetmezlik

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Onkoloji Bilim Dalı. 14 Temmuz 2017 Cuma

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Onkoloji Bilim Dalı. 14 Temmuz 2017 Cuma Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Onkoloji Bilim Dalı 14 Temmuz 2017 Cuma Arş. Gör. Ayşenur Bostan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR. Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli

PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR. Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli PERİFERİK ARTER HASTALARINA YAKLAŞIM NASIL OLMALIDIR? A) ANAMNEZ (ÖYKÜ,

Detaylı

Vestibüler Sistem ve Vertigo Prof. Dr. Onur Çelik

Vestibüler Sistem ve Vertigo Prof. Dr. Onur Çelik Vestibüler Sistem ve Vertigo Prof. Dr. Onur Çelik www.onurcelik.com Vestibuler sistem Periferik Otolitik yapılar Utrikulus Sakkulus Semisirküler kanallar Vestibüler ganglion Vestibüler sinir Vestibuler

Detaylı

AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU

AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU Anabilim Dalı / Klinik Adı: Hastanın Adı, Soyadı: Baba adı: Doğum tarihi: Ana adı: TC Kimlik No: Planlanan girişimin adı: MİRİNGOTOMİ (Kulak zarının çizilmesi) veya VENTİLASYON

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

PROF. DR. TÜLİN TANER

PROF. DR. TÜLİN TANER Uyku Apne Sendromunda Diş Hekimliği Uygulamaları PROF. DR. TÜLİN TANER Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti AnaBilim Dalı TTD Okulu Uyku Bozuklukları Merkezi Kursu Ankara 26 27 Mart

Detaylı

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR SPONDİLODİSKİTLER Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR Vertebra Bir dizi omurdan oluşur Vücudun eksenini oluşturur Spinal kordu korur Kaslar, bağlar ve iç organların yapışacağı sabit bir yapı sağlar. SPONDİLODİSKİT

Detaylı

KBB TONSİLLEKTOMİ ADENOTONSİLLEKTOMİ PERİTONSİLLER ABSE RIZA BELGESİ

KBB TONSİLLEKTOMİ ADENOTONSİLLEKTOMİ PERİTONSİLLER ABSE RIZA BELGESİ Hastalığınız hakkında bilmeniz gerekenler: Bademcikler erken çocukluk çağında, ağız boşluğundan vücuda giren yabancı maddeleri toplarlar ve vücutta savunma maddelerinin yapılmasını sağlarlar. Bademciklerin

Detaylı

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ Prof.Dr.Ayşe Kılıç draysekilic@gmeil.com AMAÇ Lokomotor sistemin temel yapılarını ve çocuklarda görülen yakınmalarını, öykü, fizik muayene ve basit tanı yöntemlerini öğrenmek

Detaylı

AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU

AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU Anabilim Dalı / Klinik Adı: Hastanın Adı, Soyadı: Baba adı: Doğum tarihi: Ana adı: TC Kimlik No: Planlanan girişimin adı: TONSİLLEKTOMİ (Bademcik Ameliyatı), ADENOTONSİLLEKTOMİ

Detaylı

FARENKSİN ENFLAMATUAR HASTALIKLARI

FARENKSİN ENFLAMATUAR HASTALIKLARI FARENKSİN ENFLAMATUAR HASTALIKLARI Üst solunum yolu enfeksiyonları ve özellikle farenks enfeksiyonları en sık doktora başvurma nedenlerinden biridir. Mikroorganizmaların farenkste ilk karşılaştıkları engel

Detaylı

3.Grup 1.Grup 4.Grup 2.Grup SOLUNUM - DOLAŞIM BLOĞU. Sayfa 1

3.Grup 1.Grup 4.Grup 2.Grup SOLUNUM - DOLAŞIM BLOĞU. Sayfa 1 3.Grup 1.Grup 4.Grup 2.Grup SOLUNUM - DOLAŞIM BLOĞU 31.8.2015 16.11.2015 8.2.2016 18.4.2016 08:30 Kalp kapak hastalıkları ÖnT K Hüseyin UYAREL KARDİYOLOJİ PAZARTESİ 09:30 Endokardit ÖnT K Hüseyin UYAREL

Detaylı

31.8.2015 16.11.2015 8.2.2016 18.4.2016 08:30 Kalp kapak hastalıkları ÖnT K Hüseyin UYAREL KARDİYOLOJİ

31.8.2015 16.11.2015 8.2.2016 18.4.2016 08:30 Kalp kapak hastalıkları ÖnT K Hüseyin UYAREL KARDİYOLOJİ 3.Grup 1.Grup 4.Grup 2.Grup SOLUNUM - DOLAŞIM BLOĞU 31.8.2015 16.11.2015 8.2.2016 18.4.2016 08:30 Kalp kapak hastalıkları ÖnT K Hüseyin UYAREL KARDİYOLOJİ 09:30 Endokardit ÖnT K Hüseyin UYAREL KARDİYOLOJİ

Detaylı

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI Gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler Sodyum ve su retansiyonu Sistemik kan basıncında azalma Böbrek boyutunda artma ve toplayıcı sistemde dilatasyon Böbrek kan

Detaylı

STAJIN ADI: KULAK BURUN BOĞAZ. Tanım ve Amaç

STAJIN ADI: KULAK BURUN BOĞAZ. Tanım ve Amaç Staj süresi: 3 hafta Dönem V Staj sorumlusu: Doç. Dr. Selim S. Erbek STAJIN ADI: KULAK BURUN BOĞAZ Tanım ve Amaç Kulak, burun, nazal geçiş, sinüsler, larinks, ağız boşluğu ile yüz ve boyunda yer alan yapıların

Detaylı

Doç Dr. Ayşe ERBAY Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Araştırma Uygulama Merkezi Pediatrik Onkoloji-Hematoloji

Doç Dr. Ayşe ERBAY Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Araştırma Uygulama Merkezi Pediatrik Onkoloji-Hematoloji Doç Dr. Ayşe ERBAY Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Araştırma Uygulama Merkezi Pediatrik Onkoloji-Hematoloji Hemoglobin S; β globin zincirinde nokta mutasyonu sonucu ortaya çıkar. Yapısal hemoglobin

Detaylı

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Mine SERİN 1, Ali CANSU 1, Serpil ÇELEBİ 2, Nezir ÖZGÜN 1, Sibel KUL 3, F.Müjgan SÖNMEZ 1, Ayşe AKSOY 4, Ayşegül

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı