1- Proton değişim zarlı yakıt pilinin özelliklerinin incelenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1- Proton değişim zarlı yakıt pilinin özelliklerinin incelenmesi"

Transkript

1 Prof. Dr. Ahmet Togo Giz 1."Kopolimerleşmesnin sürekli izlenmesi" konusunda yazılım geliştirme. 2. "Ultrasonik Depolimerizasyon" konusunda deneysel. 3. "Verimli ve çevreyle barışık katı yakıt sistemleri" konusunda literatür taraması. Prof. Dr. Cem Güçlü 1. Nukleer fizigin sağlık fiziginde kullanılması 2. Nötrinoların kütlelerinin tesbiti 3. Evrenin yaşının nükleer fizik yardımı ile tayini Prof. Dr. Orhan Kamer Yüksek sıcaklıklarda AC manyetik duygunluk ölçümleri: Ferromanyetik olmayan malzemelerde oda sıcaklığından 750 C a sıcaklık aralığında duygunluk ölçme ve değerlendirme yapılacaktır. Prof. Dr. Yıldırhan Öner Ti katkılı CeCo 2 örneklerinin hazırlanması, elektrik ve manyetik özelliklerinin incelenmesi (Synthesis of Ti Doped CeCo 2 compounds and their characterization.) Prof. Dr. Gönül Özen 1. Guneş pillerinin verimine enerji transferinin etkisi 2. Y2O3 nanofosforun DTA/TG ile incelenmesi 3. Y2O3:Tm nanofosforunun mavi ışıma ozellikleri 4. Optik cam malzeme sentezi ve karakterizasyonu Prof. Dr. Neşe Özdemir Silindirik uzaylarda Killing vektörleri Prof. Dr. Ferid Salehli Cyanobiphenyl Yan Zincirli Sıvı Kristalik Polimerlerin Dielektrik Spektroskopisi Prof. Dr. Fatma Tepehan 1.Çok katmanlı filmlerin teorisi:transfer matris yöntemi ve çok katmanlı yansıtmayıcı sistemler. 2. Saf ve katkılı TiO2 filmlerinin hazırlanması ve karakterizasyonu. 3.Saf ve katkılı ZrO2 filmlerinin hazırlaması ve karakterizasyonu Prof. Dr. Yaşar Yılmaz 1- Proton değişim zarlı yakıt pilinin özelliklerinin incelenmesi uş ş ş Ş

2 Doç. Dr. Gülay ACAR 1- Medikal Fizik Uygulamaları 2- Kornea tabakasındaki deformasyonun biomekaniksel olarak modellenmesi ve fotopolimerizasyonla giderilmesi. 3- Capraz bag yapan kimyasal solusyonlarin spektroskopik incelemeyle fiziksel parametrelerinin belirlenmesi. Doç. Dr. Selçuk Aktürk Plazmon destekli algılama Doç. Dr. Demet Kaya Aktaş 1. Kompozit jellerde faz geçişleri ve iletkenliğin araştırılması. 2.Jellerde şişme ve kuruma davranıslarının floresans teknik ile incelenmesi. Doç. Dr. Günay Başar 1. Raman Spektroskopisinin optik tuzaklama yöntemi ile uygulamaları 2. Raman Spektrometresinin optik sisteminin iyileştirilmesi 3. Biyolojik örneklerden alınan Raman Spektrumlarının çok değişkenli analiz yöntemi (PCA-LDA) ile analizi 4. Yakın Kızılötesi dalga boyunda I2 molekülünün absorbsiyon spektrumlarının elde edilerek Konfokal Fabry-Perot İnterferometresinin frekans kalibrasyonu 5. Labview programı ile çok kanallı deneysel dataların bilgisayar ortamına alınması. Bitirme ödevi süresince Labview programı öğrenilecek. 6. DPSS laserin sıcaklık kontrolünün yapılması (konstrüksiyon). Mevcut sıcaklık kontrol cihazının peltier elemanlara ve sıcaklık sensörüne bağlanarak sıcaklık kontrolü yapılması. Doç. Dr. Kerem Cankoçak 1. CMS-LHC deneyine yönelik veri analizi çalışması: 2009 yılı sonunda CMS deneyinde alınan proton-proton çarpışma verilerinin analizine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Çeşitli fizik proseslerine yönelik bu çalışmalarda ROOT analiz paketi kullanılacaktır. Kullanılacak bilgisayar dili C++ olacaktır. 2. Detektör Simulasyonu çalışması: Geant4 simülasyon paketini kullanarak radyasyon detektörü simülasyonu geliştirmek. ICFA detektör okuluna yönelik yapılacak bu çalışmada, Mössbauer deney düzeneğinde kullanılan oran odası detektörün simülasyonu yapılacak ve bu simülasyon verileri ile, Mössbauer spektroskopisinden alınan veriler karşılaştırılacaktır. 3. Parçacık Fiziğinde Simülasyon çalışması: Pythia simülasyon paketini kullanarak Standart Model fizik simülasyonları geliştirmeyi öğrenmek. Bu çalışmayı yapacak öğrencinin Lisans düzeyinde parçacık fiziği bilgisi olması gerekmektedir. 4. Müon teleskopu inşaası: Kozmik müonların saptanması ve yaşam sürelerinin ölçülmesine yönelik bir müon saptayıcısı geliştirmek. Bu deney için gerekli olan malzeme elimizde bulunmaktadır. Geliştirilen bu dedektör ICFA dedektör okulunda kullancılacaktır. Ayrıca bu düzeneğin simülasyon paketi de geliştirilecek ve alınan veriler ile karşılaştırılacaktır. Doç. Dr. Oğuzhan GÜRLÜ 1-) Study of Au alloys on surfaces by scanning probe methods. 2-) Investigation of graphitic surfaces by ultra high vacum scanning tunneling microscopy.

3 Doç. Dr. İskender Atilla Reyhancan 1.Alfa spektrometresinin optimizasyonu ve çeşitli örneklerde bazı doğal radyonüklitlerin belirlenmesi 2.Bir nötron kaynağının akısının foil aktivasyon metodu ile belirlenmesi 3.Çeşitli elementlerin nötron reaksiyon tesir kesitlerinin deneysel olarak ölçülmesi Doç. Dr. Cem Servantie 1.Nanotüplerdeki sürtünmeyi hesaplama, ve değişik hızlarda fonon spektrumundaki etkisini anlamak. 2.Damlacıkların değme açısına göre kayma hızının hesaplaması. 3.Damlacık çarpışmalarının moleküler dinamik hesaplaması ve analitik modellemesi. Doç. Dr. Şaziye Uğur 1.Polimer/Metal Oksit Nanokompozitlerinin Film Oluşum Davranışlarının Floresans Tekniği İle İncelenmesi. 2.PS Polimer Latekslerinden Film Oluşumuna Parçacık Boyutu Etkisi. Doç Dr. Sevtap Yıldız Özbek 8CB ve 9CB sıvı kristallerinde N-SmA faz geçişinin kritik davranışı: Öncelikle bu sıvı kristallerin ayrı ayrı soğuma sürecinde gün süreyle hassas bir şekilde UV/Vis spektrofotometre ile Geçen ışık şiddetinin sıcaklığa göre değişimleri incelenip, Işık şiddeti ile bierefrigence (çift kırıcılık) arasındaki ilişki kullanılıp, bierefrigence'ın sıcaklığa göre değişimleri elde edilip, Matlap programı kullanılarak, N-SmA faz geçişinin ısı kapasitesi üsteli belirlenecektir. Doç. Dr. Özgür Özer Construction of a fiber interferometer setup for detecting very small deflections Doç. Dr. Esra ZAYİM İnce film kaplamalar ve tekstil uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Baki Altuncevahir 1. Kapasitor yöntemi ile uzunluk ölcümü 2. İndüktive yöntemle manyetik permability ölcümü Yard. Doç. Dr. Tolga Birkandan 1-) Fiziksel sistemlerin çeşitli programlama dilleri kullanılarak CPU üzerinde seri/paralel veya CPU+GPU üzerinde paralel olarak hesaplamalı incelenmesi. - Ön şart: Öğrenci bir programlama diline hakim olmalı ve sayısal yöntemler konusunda en az bir ders almış olmalı. 2-) Genel Görelilikte Sembolik Hesap Uygulamaları Genel görelilik hesaplamalarının sembolik işlem paketleri kullanılarak yapılması. - Ön şart: Genel görelilik konusunda başlangıç düzeyinde bilgi. 3-) Öğrencinin teklif edeceği ve benim yaptırabileceğim başka bir konu

4 - Ön şart: Öğrenci dersi almadan en az bir dönem önce benimle iletişime geçmelidir. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Ekşi Crab pulsarının başlangıç peryodu ve pulsar frenleme indislerine iliskin modellerin test edilmesi: Bu calismada Crab pulsarının peryot evrimi herhangi bir numerik programlama dilinde modellenerek su anki peryot, peryot turevi ve frenleme indisini veren baslangıc peryodu bulunmaya calisilacaktır. Yard. Doç. Dr. Zuhal Er Güneş Takip Sistemlerinin İrdelenmesi ve Düzlemsel Kollektörlü Bir Sistemin Deneysel İncelenmesi: Güneş enerjisi ile sıcak su elde edilmesinde Türkiye dünya sıralamasında ilk üç ülke içinde görülmektedir. Güneş enerjisi Türkiye'de büyük bir potansiyele sahip enerji kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Teknolojik gelişmeler ışığında, güneş enerjili sistemlerin performans ve verim artırım çalışmaları hayli yaygınlaşmıştır. Güneş ışınının, en yararlı biçimde faydalanacak şekilde güneş kolektörüne gelmesi performans ve verimi etkileyen bir faktördür. Bu çalışmada, takip sistemleri incelenip su ısıtmada kullanılacak düzlemsel kolektör tasarlanıp deneysel yolla performans ve verimlerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yrd. Doç. Dr. Sevim İşçi Kil-Polimer Nanokompozitlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu: Polimerik malzemeleri mekanik ve termal olarak daha dayanıklı malzemeler haline getirebilmek için içerisine ilave edilen nano boyutlu kil parçacıklarının özellikleri belirlenerek uygun yöntemler ile polimerle karıştırılacaktır. Elde edilen nanokompozitelerin yapısı, mekanik ve termal dayanımı çeşitli yöntemler ile araştırılacaktır. Yard. Doç. Dr. Levent Subaşı Simulations with one dimensional atomic Bose-Einstein condensate Yard. Doç. Dr. Yakup HUNDUR Investigating the properties of titanium nanowires by means of Molecular Dynamics simulations. (Titanium nanotellerin özelliklerinin moleküler dinamik simulasyonla incelenmesi.) Yard. Doç. Dr. Vakıf Kemal Önemli The Early Universe Yard. Doç. Dr. Hakkı Özer 1. Sicim Teorisi 2. Yüksek Enerji Fiziginde Grup Teoritik Metotlar ve Bilgisayar Uygulamaları. Öğr. Gör. Dr. Murat Sunar 1.Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 2. Polimer Fiziği Ve Ultrases ile Polimer Zincir Kırılma Modelleri 3. Genetik Algoritmalar Ve Runaway Selection 4. Uçak Kanat Dizaynı

5 Öğr. Gör. Dr. Aytekin Tüblek Konu için danışınız Öğr.Gör. Dr. İbrahim Turhan 1. Impedance Spectroscopy of Sol Gel Developed Thin Films. 2. Calculating optical constants of Thin Films using AI (artificial intelligence) coding. 3. Developing a Thin Film Coating System.

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Selahattin YILMAZ. İYTE Endüstriyel İlişkiler Ofisi Başkanı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Selahattin YILMAZ. İYTE Endüstriyel İlişkiler Ofisi Başkanı kısa bir tanıtım ve iletişim bilgileri verilmiştir. Merkezlerimiz iyi bir araştırma alt-yapısına sahip olup akademisyenlerin ve sanayicilerin analiz taleplerini hızlıca ve etkin bir şekilde yapabilmektedirler.

Detaylı

ADIM FİZİK GÜNLERİ-I 21-22 MAYIS 2010 AFYONKARAHİSAR ADIM PHYSICS CONGRESS-I 21-22 MAYIS 2010 AFYONKARAHİSAR, TURKEY ÖZET KİTABI / ABSTRACT BOOK

ADIM FİZİK GÜNLERİ-I 21-22 MAYIS 2010 AFYONKARAHİSAR ADIM PHYSICS CONGRESS-I 21-22 MAYIS 2010 AFYONKARAHİSAR, TURKEY ÖZET KİTABI / ABSTRACT BOOK ADIM FİZİK GÜNLERİ-I 21-22 MAYIS 2010 AFYONKARAHİSAR ADIM PHYSICS CONGRESS-I 21-22 MAYIS 2010 AFYONKARAHİSAR, TURKEY ÖZET KİTABI / ABSTRACT BOOK Bu kongre ADIM Üniversiteleri adına Afyon Kocatepe Üniversitesi

Detaylı

kirlilik türü üzerine bir arıtım için diyagram oluşturulması 3. İ.P. Elektrokimyasal artıma sistemlerinin incelenmesi Metodlar

kirlilik türü üzerine bir arıtım için diyagram oluşturulması 3. İ.P. Elektrokimyasal artıma sistemlerinin incelenmesi Metodlar YRD. DOÇ. DR. AYŞE ELİF SANLI MÜHENDİSLİK TASARIM-I PROJE KONUSUNA İLİŞKİN DETAYLI BİLGİLER Atık suların arıtımı için elektrokimyasal sistem içeren çevreci bir Proje Başlığı proses geliştirilmesi Sularda

Detaylı

İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ.

İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ. İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Alican ATAMAN Danışman: Prof. Dr. Alpagut KARA İki Eylül Kampüsü, 26555, Eskişehir

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 4 -(OKTOLOKSİ)- 4- BİFENİLKARBONİTRİL VE 4 -(PENTOLOKSİ)- 4- BİFENİLKARBONİTRİL SIVI KRİSTAL KARIŞIMLARIN ABSORPSİYON VE FLORESANS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. 2014-2015 Akademik Yılı LİSANS DERS İÇERİKLERİ

TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. 2014-2015 Akademik Yılı LİSANS DERS İÇERİKLERİ TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 2014-2015 Akademik Yılı LİSANS DERS İÇERİKLERİ ( I. SINIF) KİM 101 Genel Kimya I 6 0 6 Atomlar ve atom kuramı, kimyasal bileşikler, kimyasal tepkimeler,

Detaylı

POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI

POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi SOL-GEL YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN BAKIR OKSİT İNCE FİLMLERİN ELEKTRİKSEL, YAPISAL VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Özge HASANÇEBİ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ POLİVİNİL BORAT SENTEZİ ; ELEKTROSPİN YÖNTEMİYLE NANOFİBER HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU Havva Dinç YÜKSEK LİSANS Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Ocak-2013

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMELERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMELERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMELERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL Mühendislik Fiziği-I (2 2 3) (AKTS: 5) Birimler, vektörler,

Detaylı

NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Savaş SÖNMEZOĞLU

NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Savaş SÖNMEZOĞLU NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Savaş SÖNMEZOĞLU Doktora Tezi Fizik Anabilim Dalı Doç. Dr. Güven ÇANKAYA 2010 Her hakkı saklıdır T.C. GAZİOSMANPAŞA

Detaylı

TEKNİK YILDIZ TEZ ÖZETLERİ

TEKNİK YILDIZ TEZ ÖZETLERİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TEZ ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMLARI TEZ ÖZETLERİ Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN Yıldız Teknik Üniversitesi Fen

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTUSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTUSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI MKM 576 DÖKÜM İÇİN PARÇA TASARIMI, Dönemi: Bahar Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Prof.Dr.M.Baki KARAMIŞ Görüşme Saatleri E posta: karamisb@erciyes.edu.tr http://me.erciyes.edu.tr/bkaramis/index.html

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLTERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ( SELÇUK-İLTEK )

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLTERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ( SELÇUK-İLTEK ) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLTERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ( SELÇUK-İLTEK ) İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yönetmeliği 17.05.2005 tarih 25818 sayılı Resmi gazete de yayınlanarak

Detaylı

Bazı Yeni Azo-İmin Bileşiklerinin Eldesi, Spektroskopik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Bazik Ortamda İnhibitör Özelliklerinin İncelenmesi...

Bazı Yeni Azo-İmin Bileşiklerinin Eldesi, Spektroskopik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Bazik Ortamda İnhibitör Özelliklerinin İncelenmesi... Çok Disiplinli Projeler İÇİNDEKİLER: 1. SUNUŞ 2. Sonuçlanan Çok Disiplinli Projeler Bazı Yeni Azo-İmin Bileşiklerinin Eldesi, Spektroskopik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Bazik Ortamda İnhibitör Özelliklerinin

Detaylı

2015-2018 DÖNEMİNDE AÇILMASI PLANLANAN TÜBİTAK 1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE DESTEKLEME PROGRAMI ÇAĞRILARI

2015-2018 DÖNEMİNDE AÇILMASI PLANLANAN TÜBİTAK 1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE DESTEKLEME PROGRAMI ÇAĞRILARI 2015-2018 DÖNEMİNDE AÇILMASI PLANLANAN TÜBİTAK 1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE DESTEKLEME PROGRAMI İÇİNDEKİLER Kategori 1: Bilgi ve İletişim Teknolojileri...1 Teknoloji Alanı 1: Gömülü Sistemler (M2M dahil)...1

Detaylı

SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ

SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Demet TATAR Doktora Tezi Fizik

Detaylı

MSB ARGE VE TEKNO.D.BŞK.LIĞI

MSB ARGE VE TEKNO.D.BŞK.LIĞI MSB ARGE VE TEKN.D.BŞK.LIĞI 1. PRJENİN KNUSU rganik ptoelektronik Esnek Malzemelerin Üretimi: rganik Güneş Pilleri - GP, Işık yayan rganik Diyodlar - LED ve Alan Etkili rganik Transistörler - FET. Hızla

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için)

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) DERSİN KODU DERSİN ADI TEORİ PRATİK KREDİ AKTS 1. Yarı Yıl Dersleri MAT181 MATEMATİK

Detaylı

Burada istediğin her şey olabilir, ideallerini gerçekleştirebilirsin.

Burada istediğin her şey olabilir, ideallerini gerçekleştirebilirsin. Burada istediğin her şey olabilir, ideallerini gerçekleştirebilirsin. Her şeyin merkezine seni koyduk. Seni ve ideallerini Çünkü inanıyoruz ki, dünyayı ancak sen değiştirebilirsin. Uluslararası vizyonuyla

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

DERSLERİN İÇERİKLERİ

DERSLERİN İÇERİKLERİ DERSLERİN İÇERİKLERİ TB 101 Mühendislik Fiziği I (3-0) 3 Bir boyutta hareket, düzlemde hareket, parçacık dinamiği, ısı ve enerji, enerjinin korunumu, çarpışma, akışkanlar mekaniği, dönme kinematiği ve

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZİK BÖLÜMÜ FAALİYET RAPORU. (1 Ekim 2010 1 Eylül 2011)

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZİK BÖLÜMÜ FAALİYET RAPORU. (1 Ekim 2010 1 Eylül 2011) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZİK BÖLÜMÜ FAALİYET RAPORU (1 Ekim 2010 1 Eylül 2011) İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 GENEL BİLGİLER... 3 Genel Bilgi ve Bölümün Tarihçesi... 3 AKADEMİK PERSONEL... 4 Öğretim

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

FEN FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI FEN FAKÜLTESİ Fen Fakültesi, 1993 yılındaki yeniden yapılanma sonucunda kurulmuştur. Dört yıllık lisans eğitim-öğretim faaliyetleri Biyoloji, Fizik, İstatistik, Kimya ve Matematik bölümlerinde sürdürülmektedir.

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖZETLERİ (2012 YILI) İSTANBUL, 2013 1 Kapak Tasarımı Mehtap Kul Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma

Detaylı

In 2 S 3 İNCE FİLMİNİN n-inp ALTLIK ÜZERİNE KİMYASAL PÜSKÜRTME METODUYLA BÜYÜTÜLMESİ VE ÜRETİLEN Au/n-InP/In VE Au/In 2 S 3 /n-inp/in YAPILARIN

In 2 S 3 İNCE FİLMİNİN n-inp ALTLIK ÜZERİNE KİMYASAL PÜSKÜRTME METODUYLA BÜYÜTÜLMESİ VE ÜRETİLEN Au/n-InP/In VE Au/In 2 S 3 /n-inp/in YAPILARIN In 2 S 3 İNCE FİLMİNİN n-inp ALTLIK ÜZERİNE KİMYASAL PÜSKÜRTME METODUYLA BÜYÜTÜLMESİ VE ÜRETİLEN Au/n-InP/In VE Au/In 2 S 3 /n-inp/in YAPILARIN NUMUNE SICAKLIĞINA BAĞLI OLARAK ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLERİNİN

Detaylı

HAVA DESTEKLİ FLAT FAN NOZULDA SPREY KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Sahar AMJADI

HAVA DESTEKLİ FLAT FAN NOZULDA SPREY KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Sahar AMJADI HAVA DESTEKLİ FLAT FAN NOZULDA SPREY KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ Sahar AMJADI Yüksek Lisans Tezi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Enerji Bilim Dalı Prof. Dr. Kenan YAKUT 2014 Her hakkı saklıdır

Detaylı

TÜBİTAK ARDEB - 1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI 2015-2018 PLANLANAN ÇAĞRILAR KATALOĞU

TÜBİTAK ARDEB - 1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI 2015-2018 PLANLANAN ÇAĞRILAR KATALOĞU TÜBİTAK ARDEB - 1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI 2015-2018 PLANLANAN ÇAĞRILAR KATALOĞU İÇİNDEKİLER Kategori 1: Bilgi ve İletişim Teknolojileri 13 Teknoloji Alanı 1: Gömülü Sistemler

Detaylı

EK-11.1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA ALTYAPI PROJESİ KESİN RAPORU Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Araştırma Altyapısını Geliştirme Projesi Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Ali Ulvi YILMAZER

Detaylı

T.C NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI

T.C NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI T.C NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI BAKIR ÜZERĠNE NĠKEL-TUNGSTEN ALAġIMLARININ ELEKTROKĠMYASAL OLARAK KAPLANMASI VE ELEKTROKATALĠTĠK DAVRANIġLARININ BELĠRLENMESĠ YAVUZ SÜRME

Detaylı