Kontrollü Difüzyon: Isıl Đşlemin Kalite ve Süreç Optimizasyonu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kontrollü Difüzyon: Isıl Đşlemin Kalite ve Süreç Optimizasyonu"

Transkript

1 Kontrollü Difüzyon: Isıl Đşlemin Kalite ve Süreç Optimizasyonu Difüzyon süreçleri için optimize edilmiş işlemlerin otomatik oluşumu için yenilikçi ve uyarlayıcı kontrol teknolojisinin özeti. demig Prozessautomatisierung GmbH Haardtstr. 40 D Siegen Tel: +49(0) Fax: +49(0) Internet:

2 1. Giriş: Doku sertleştirme işleminde, metalin yapısı bazı özellikleri sağlaması için değişmektedir. Bu süreçte söz konusu olan süreç sayısına göre, söz konusu işlem sadece yenilikçi kontrol teknolojisi ile gerçekleştirilebilir. Metal endüstrisinde ısıl işlem otomasyonu ve modernizasyonu alanında Avrupa nın lider firmalarından olan Alman demig Prozessautomatisierung GmbH firması DE-VR 4008 ve DE-VX 4100 serisi kontrol sistemleri ile çevrimiçi difüzyon hesaplamada özel bir program sunmaktadır. Bu uzman sistemin hizmetleri şu şekilde sıralanabilir: Optimal işlem programlarının otomatik oluşturulması Süreç sırasında yürürlükteki işlem programlarının adaptasyonu. Kayıtlı veriler malzeme hasarlarının düzeltilmesinde ve DIN ISO 9000ff standartlarına göre kalite güvencesi sağlanması için kullanılmaktadır. Bu belge uzman sistemi açıklamaktadır. Kontrol sistemi prosys/2 de difüzyon sürecinin bir simülasyonun uygulamak mümkündür. Bu simülasyon ile kontrol sistemi için işlem programları oluşturulabilir ve bunların seyrinin önceden benzetimi yapılabilir. Bu süreç ısıl işlem için bir görüş sağlamaktadır. Simülasyondan sonra otomatik olarak oluşturulmuş programda işlem sürecini etkilemek için el ile bazı değişiklikler yapılama olanağı mevcuttur. Yeni bir simülasyon yapmak ise her zaman için mümkündür. Đstenen işlem süreci ve işlem sonuçları sağlandıktan sonra program bilgileri kontrol sistemine aktarılmaktadır. Şekil.1: DE-VX 4110

3 1.1. Isıl Đşlem Metal malzemelere farklı uygulamalarda bulunmak için bu malzemelerin sertliği, gerilme direnci, esneklik sınırı, sertlik ya da korozyonu test eden çentikli çubuk testi gereklidir. Özel ısıl işlem süreçleri malzemeyi istenilen yapı elde edilince kadar değiştirmektedir. Değişime neden olan, denge durumundaki yapı ile ilgili bilgiler (soğumuş haldeyken), ısı koşullu süreç ve reaksiyonlar, ilgili çentikli çubuk dayanıklılık testi ile birlikte, yüzeyin sadece ısıl işleme gereksinimi kalır. En çok kullanılan süreçlerden biri doku sertleştirme sürecidir. Sürecin karbürizasyon safhasında, karbon atomları, gerekli sertlik derecesine bastırmadan sonra, özün orijinal özelliklerini değiştirmeden malzemenin yüzeyinde yoğunlaşmaktadır (difüzyon) Süreç Bilgisi Bu difüzyon sürecinin tam bilgi ve yeniden oluşturulabilmesi ile en iyi kalite yakalanabilmektedir. Birçok parametrenin (örneğin, karbürizasyon sıcaklığı, süre ve atmosfer (C-seviyesi)), madde alaşımı ile bileşimi, difüzyon aracısı ile benzerliği, kurulum ve malzeme geometrisinin özelliklerinin sürecin sonuçları açısından önemi vardır. Bu karmaşık süreç sadece yenilikçi bir kontrol teknolojisi ile kontrol edilebilir. Uzman sistemler olarak adlandırılan ve uzun yılların deneyimine dayanan sistemler sadece otomatik program oluşturulması (süreç analizi) ile ilgili bilinen tüm veri bilgilerini sağlamakla kalmamakta aynı zamanda süreç esnasında sürece uyum sağlamaktadır. Đşlem sonrasında kayıt ve analiz kalite kontrolüne imkan vermekte ve ileriki programlar için ek deneyler olarak saklanmaktadır.

4 Koşullar (ürün özelliklerinin analizi, malzeme kompozisyonu ve geometrisi) Süreç Hesaplaması (işlem programının otomatik oluşturulması, C- profil simülasyonu (yalnızca prosys/2 için)) Đşlemden Önce Süreç Kontrolü (Süreç değerlerinin kontrol edilmesi, hesaplanan C-seviye görüntülerine uygun olarak kalite durumunun belirlenmesi) El ile Đşletme Đşlemi (El ile modülü) "Çevrimiçi" Uyarlayıcı Süreç Kontrolü ( Program bölümlerinde sürenin belirlenerek işlem programının otomatik uyarlaması) "Çevrimiçi" Süreç Kontrolü ( Süreç değerlerinin ve işlem özelliklerinin grafiksel ve rakamsal sunumu) Đşlem Sırasında Sürecin Kaydı (Süreç değerlerinin ve C-profilin veri dosyasında depolanması dahil olmak üzere hazırlanması) Sürecin Belgelenmesi (Süreç verilerinin kalite kanıtı olarak kaydedilmesi) Değişiklerin Analizi ve Değerlendirilmesi (Đşlem yöntemi, sistem) Đşlemden Sonra Şekil. 2: Bütün sürecin tanımlanması

5 2. Tanım Bu uzman sistemin temelindeki başlıca fikir basitleştirilmiş işlem çevrimleriyle yüksek kalite seviyelerine ulaşmak, yüksek rasyonalizasyon potansiyelleri ile uygun fiyatlı teknolojiler ve en uygun faydalanma oranlarına ulaşmaktı. Uzun ve pahalı farklı işlemler içeren test serilerini ortadan kaldıracak fakat aynı zamanda farklı durumlara sürekli uyum sağlayabilme özelliğine sahip olacak bir prosedür kavramı bulmak önemliydi Isıl Đşlemden Önce Koşullar Malzemenin karbürizasyon ve sertleştirme programının yaratılmasında öncelikle verilen bilgiler analiz edilmelidir. Dişlilerin Isıl Đşlemi örneğinde iş ve işin temel sorunları detaylarıyla açıklanmıştır. Malzemenin maden alaşımı bileşenleri malzemeden malzemeye farklılık gösterse de, gösterilen parametreler süreç programının ilgili program parametreleri ile sabittir.

6 Ürün Özelliklerinin Belirlenmesi Öncelikle ürün özellikleri tanımlanmalıdır. Sorun şudur: hangi bölgelerin mekanik mukavemeti en yüksektir (diş dibi, diş yanı veya diş tepesi)? Difüzyon hesaplamaları düz yüzeylerde kalıcı difüzyona dayanmaktadır. Fick Kanununa göre 1 sınırlı konsantrasyon eğimi (difüzyon profili), belirli bir zamanda bunların akış yönüne dikey akan yüzey boyunca difüzyona uğrayan atomların sayısı ile orantılıdır. Bu koşullar bir dişlinin diş yanları için geçerlidir. Bu noktada, difüzyon süreci kolaylıkla hesaplanabilecek durumdadır. Ancak, diş tepelerinin geniş difüzyon alanları vardır. Bundan dolayı süperkarbürizasyon sorunu oraya çıkabilir ve büyük olasılıkla bu durum metalin tahrip olmasına neden olacaktır. Diş dibi de bir sorun teşkil eder. Bu noktada ise kalıcı difüzyon alanları daha küçüktür. Çok düşük seviyelerde karbürizasyon olması olasıdır ve tavlamadan sonra, istenilen aşınma direnci elde edilemeyecektir. Sorunlu malzemenin kalıcı karbürizasyonu için çevrimiçi difüzyon hesaplaması programına aşağıdaki bilgiler girilmelidir: a) Diş dibi aşınma kriteri için bir düzeltme unsuru olarak, ısı unsuru, difüzyon unsuru ya da transfer unsuru gerekli olabilir. % 100 ün altında olan değerler düvel zamanı ve karbürizasyon ısısını etkiler. Đntibak edici süreç optimizasyonu bu değerleri işlem programının otomatik oluşturulmasında düzeltme değerleri olarak kullanmaktadır. Ayrıca, bunlar, ısıl işlem süresince, çalışılan parçanın difüzyon profilinin geçerli hesaplamasında da kullanılmaktadır. b) Diş ucu aşınma kriteri için, C-seviyesi ek olarak karbürizasyon derinliği, gibi diğer bazı hesaplama verileri superkarbürizasyon etkisinin önlemesi için gerekmektedir. Daha düşük derecedeki bir C-değerinde, daha yüksek C-değeri içeren değerlerden düşük derecede karbür olacaktır Malzeme Nitelikleri ( Alaşım Đçerikleri) Difüzyon süreci, bu sürecin hesaplanması ve simülasyonu için (prosys/2),çeliğin alaşım bileşenleri hakkında veri olması önemlidir çünkü bu özellikler çeliğin içindeki karbon aktiviteleri gibi bazı diğer özellikleri etkilemektedir. Örneğin, manganez ve krom karbon aktivitelerini azaltmaktadır. Ayrıca krom, kritik soğuma oranını düşürmektedir (daha küçük ısı iletim katsayısı λ ya bağlı olarak çelikte daha yüksek ısı transferi 2 ), bundan dolayı daha etkin dolu derinliğine ulaşılmaktadır. Molibden kadar krom da karbürlerin oluşumunu iletmektedir. Manganez de etkin dolu derinliğini arttırmaktadır fakat karbürlerin oluşumunu iletmemektedir. Alaşımın bileşenleri yüzdeler olarak ifade edilmektedir fakat bir veri tabanından farklı standartlar için uyarlanabilir Karbürizasyon Isısı: Karbon ve demirin çözünülebilirlik özelliklerinden dolayı sadece östenit aralığındaki ısılar bu aralıktaki yüksek kristal yapısından dolayı normal olarak karbürizasyon ısısı olarak ele alınırlar (kübik boyut- merkezi yapı). Karbürizasyon için ısı genellikle 900 C ila 950 C dereceler arasında yer almaktadır. Yükselen karbürizasyon ısısıyla difüzyon hızı yükselmekte ve karbürize edilecek katmanın büyüme hızı etkilenmektedir. Bu işlem aracılığıyla 0 s n( x) c( x) l J c c 1 Fick Kanunu: J = = Dq ; t x i = = zf = zdf q q δ N A( x) T 2 Isı akışı şu şekilde hesaplanabilir: Q = λ ( x) * *, denge için (zamandan bağımsız: s dx t )

7 karbürizasyon süreci kısaltılabilir ve böylece süreç zamanından tasarruf edilebilir. Ancak, çalışma parçasının tane büyümesi olumsuz etkilenir. Optimizasyon için ortalama bir değer bulmak önemlidir Sertleştirme Isısı Sertleştirme ısısı sertleştirme sürecinde tavlamanın başladığı ısıdır. Bu nedenle çalışılan parçanın ısısı karbürizasyon işleminden sonra daha düşük bir sıcaklığa indirilmelidir. Bazı çeliklerin tavlama hızı, gerekli derecede yüksek karbürizasyon ısısından başlayarak, malzemede istenilen sertleşme işlemini elde etmek amacıyla çok yavaş olmalıdır. Buna ek olarak, çalışılan parçanın çatlak oluşumları ve/veya sert biçim bozuklukları riski bulunmaktadır Karbürizasyon Derinliğinde (CD) C- Derecesi ve Yüzey C- Derecesi Etkin doku derinliği (EDD)çalışılan parçanın yüzeyinden sertleştirme işlemi sonrasında 550 HV (Vickers e sertleşme test yöntemi) değerine göre sertleştirme derecesinin yakalandığı uzaklıktır. % 0,3 ve % 0,5 (standart değer % 0,35) arasında bir C-içeriği ile bu sertleştirme değerine, veri tavlama süresi tutulduğunda ulaşılmaktadır. Karbürizasyon derinliği (KD)belirli C-seviyelerinin yakalanması gerektiği durumlarda ( KD de C-seviyesi) çalışılan parçadaki derinlik belirleme noktasıdır. Veri bilgilere göre sertleştirme işlemi yapıldığında bu değer, EDD ile doğrudan bağlantılıdır (optimal tavlama hızı). Eğer faklı bir durum söz konusu ise, EDD daha yüksek C- derece sınırlarına doğru yükselebilir. Yüzey C- derecesi ile program anlatılan girdileri göz önüne alarak bir difüzyon profili hesaplamaktadır. Program, süreç programı dahilinde farklı difüzyon bölümleri oluşturabilmektedir Atmosfer Nitelikleri Atmosfer nitelikleri, kontrol sisteminde C-seviyesi hesaplanmasına olduğu kadar program oluşturulması sürecine de dahil olmaktadır. CO çözümleyicisi ile ölçülen O 2 ölçümü değeri, sıcaklık sensörleri ve sensörler ile ölçülmeyen diğer atmosfer değerleri C-seviyesi hesaplamasında çok önemlidir. Sensörlerle ölçülen süreç değişkenleri olmadan oluşturulan süreç programının simülasyonu için, aynı şekilde CO-çözümleyicisi olmadan denetleyici ile çevrimiçi difüzyon hesaplaması için, atmosfer niteliklerinin belirtilmesi karbon geçişi unsuru olan ve karbürizasyon yoğunluk değerini belirten "β"nın hesaplanmasında gereklidir. Bu nitelikler yüzde olarak belirtilebilir ya da veri bankasından doğrudan uyumlaştırılabilir.

8 Süreç Hesaplaması Süreç Programının Oluşturulması Süreç programının oluşturulması için öncelikle elleçleme programının oluşturulması gerekmektedir. Bu elleçleme programı hızlı ve basit bir yöntem olan sembolik programlama (SP=DSP) kullanılarak oluşturulabilir. En basit şekliyle, üç program bölümü yeterlidir. Bu örnekte her program bölümü sürecin bir safhasını göstermektedir: I. Hazırlık: Öncelikle süreç safhasını firını hazırla durumuna getirin. Örneğin, karbürizasyon sürecini başlatmak için firını belirli bir sıcaklığa getirmek amacıyla ısıtın. Kontrol sistemi işlem talimatlarındaki tanımlara göre veriyi ayarlayın. Olasılıklar, her bir fırına göre farklı olarak oluşan kontrol sistemini belirli yapılanışından kaynaklanmaktadır. II. Karbürizasyon: Bir sonraki aşamada, difüzyon otomatik olarak aktif hale gelecektir. Isı, bölüm zamanı ve C- derecesi gibi ayarlamalar 0 konumunda olmalıdır. Bu değerler daha önceki girdi parametrelerinden otomatik olarak hesaplanmaktadır. Bu durumda, bu değerler 0 olarak alınamamış olup, programın girdi değerleri parametre değerlerinden seçilecektir. III. Sertleştirme ve Tavlama: Son aşamada, tavlama için değerlere ayarlanmalıdır. Bu değerler, ilk süreç safhasında olduğu gibi girilmektedir. Ancak, difüzyon otomatiğinin sadece bir program bölümünde- difüzyon bölümünde- aktif hale getirilmesi önemlidir. Elleçleme programı aşağıdaki gibi programlanmalıdır: Şekil. 3: Program bölümleri için örnek Bu örnekte, tek program bölümleri aşağıdaki gibi programlanmaktadır: Şekil. 4: Tek program seçimi için ayar noktaları Programın oluşturulmasından sonra bir süreç programına bir parametre ile bağlanmalıdır. Bu süreç programı kontrol sisteminin iş hafızasından yüklenebilmektedir. Süreç programının sıralaması aşağıdaki gibi olabilmektedir:

9 Şekil. 5: Difüzyon hesaplamasından önce süreç profili Bu, süreç için ayarlama noktası olarak kullanılan süreç programının tamamıdır. Bu örnek 5 ilave program bölümünün eklendiğini göstermektedir. Bu nedenle, parametrelerde karbürizasyon ısısından farklı bir sertleştirme ısısı ayarlanmıştır. 6. bölümde ısı ayar noktasının sertleştirme ısısından daha aşağıya düştüğünü görülmektesiniz. Bu, ısı düşürmeli program olarak adlandırılmaktadır. Bu sorun bölüm te anlatılmıştı. Eğer sertleştirme ısısı ve karbürizasyon ısısı aynı ise, otomatik difüzyon hesaplaması ile sadece üç program bölümü eklenmektedir. Bu programa ısı düşürme olmadan program denilmektedir. Bu örnekteki ayar noktalarının sıralaması - diğer parametreler eşit varsayıldığında- aşağıdaki gibidir: Şekil. 7: Isı indirgemesi olmadan süreç profili Karbür Sınırının Belirlenmesi ve Karbür Düzenlenmesi Karbürler, özellikle geniş difüzyon yüzeylerinin bulunduğu (karşılaştırma örneği, dişli) alanlarda, çalışılan parçaların karbon doygunluğunda fazla karbürizasyonundan kaynaklanmaktadır. Bu durum malzemelerin tahrip olmasına neden olabilir ve bunların

10 temizlenmesi sadece yüksek ısı- işlem çabalarıyla mümkün olmaktadır. Bu karbürlerin önlenmesinde birçok değişik yöntem bulunmaktadır: a) Yüzey C-seviyesinin düzenlenmesi Bu yöntem, çalışılan parçanın yüzeyindeki C-seviyesini ölçmektedir. Kullanıcının bir karbür sınırı oluşturması gerekmektedir (C-seviyesinin içeriğinin en yüksek imkanı). Bunun anlamı çalışılan parçanın gelişen karbürlerin tehlikeli aralığında devamlı olarak kontrol edildiğidir. Bu yöntem fazla C-seviyelerine göre işlem zamanını kısaltmaktadır ve hızlandırılmış difüzyon sonuçlarına neden olmaktadır. b) C-seviye firın atmosferinin düzenlenmesi Uzman sistem atmosferik ölçüm yöntemi ile çalışmaktadır. Bunun anlamı, alaşım unsurunun girdisi ile birlikte özel program, sertleştirme ve karbürizasyon ısısı ve bir karbür unsuru 3 çalışılan parçanın karbür sınırını belirlemektedir. Bu, aynı zamanda, söz konusu değeri süperkarbürizasyon süresi boyunca değişme noktasına kadar firın atmosferinin C-seviyesi olarak ayarlamaktadır ( C-seviye kesintisi). Pratik deneyler ve değişik ebat ve alaşıma sahip çalışma parçaları kullanılarak yapılan çok sayıda testin sonucunda karbür unsurunun ve atmosfer C-seviyesi ile bir çalışma parçasının yüzey C-seviyesi arasındaki farkın -alaşıma bağlı olarak- sürecin tüm durumlarında tehlikeli karbür aralığının alında tuttuğu görülmüştür. Süreç zamanı uzman sistem aracılığıyla hesaplanacaktır. 3 Alaşım unsuruna dayanan düzeltme değeri

11 2.2. Isıl Đşlem Sırasında Süreç Kontrolü Süreç programını başlatmakla, geçerli değerler ayar noktalarına ve program fonksiyonlarına (kontrol dizileri) göre kontrol edilmektedir. Mevcut süreç değerleri sürekli olarak, işleyen sürecin sürekli kontrolü için hazırlanmıştır. Sisteme ve yapılanışa bağlı olarak, görsel, rakamsal ekran, eğilim ekranları ve farklı kaydediciler arasından birini seçebilirsiniz. Süreç esnasında el ile yapılan müdahaleler kullanıcının gerekli yetkisi olduğu sürece her zaman için mümkün olmaktadır Çevrimiçi Uyarlayıcı Süreç Kontrolü Başlandıktan sonra süreç programının sadece el ile yapılan müdahaleler ile değiştirilebildiği standart süreç akımının tersine, kontrol sisteminin görevleri otomatik difüzyon kontrolünün entegre edilmesi ile genişletilmiştir. Otomatik difüzyon olmadan programlanan program bölümlerinde 4, kontrol sistemi sınır değerlerin (bant genişlikleri) ve süreç optimizasyonu için gerekli olan kontrol izleri yardımıyla bölüm genişletmenin gerçekleştirilmesiyle birlikte süreci yönetmektedir. Süreç programı hesaplaması ile oluşturulan otomatik difüzyon bölümlerinde, kontrol sistemi mevcut kalite özelliklerini (difüzyon profilini) her bir dakikanın mevcut süreç değişkenlerinden hesaplamaktadır. Difüzyon profili, çevrimiçi difüzyon kaydedicide gösterilmektedir ve aşağıdaki kriterlere göre uyarlayıcı bir şekilde müdahale etmektedir: 4 Sadece ilk ve son süreç safhalarında

12 Şekil. 11: otomatik difüzyonun işlemleri Sürecin başlangıcı Kalite özelliklerinin belirlenmesi (difüzyon özellikleri) CD de C-seviye sağlanıyor?? hayı r C-seviyesi veya ısı için değişme noktasına erişildi mi? evet evet Difüzyon süreci kesilecektir hayı r hayı r Bir difüzyon bölümünün sonuda işlem programı? evet Gerekli ise bölümün uzatılması (eğer süre zamanı yetersiz ise) hayı r Đyileştirme programı bitti mi? evet Isıl işlem süreci bitmiştir.

13 a) Mevcut hesaplama, C-seviyesinin ve ısının indirgenmesi için değişme noktasına ulaşılmış olduğunu göstermektedir. Değişme noktaları, yüzey bölgelerini dekarbürize etmek için C-seviyesinin indirgendiği ya da sertleştirme ısısına ulaşmak amacıyla azaltılan ısının (zamanın) göstergeleridir. Otomatik program oluşturulmasında bu değişme noktaları girdi parametreleri kullanılarak hesaplanmaktadır. Đlgili karbürizasyon derinliğinde olabilecek en kısa zamanda C-seviyesinin yakalanması için, yüzey C-seviyesi için gerekli olan C-değerinden daha yüksek bir değer ile karbürizasyon gerçekleştirilmektedir. Bunun anlamı, firının içindeki C-seviye atmosferin, yüzey C-seviyesinin gerekli olan değerlerde dekarbürize edilmesi için yapılan ileriki işlemlerde düşmesi gerekmektedir. Değişme noktası; difüzyon hızından, firın atmosferindeki C-seviyesinden ve hatta C-seviyesinin indirgenmesinden sonraki faktör, çalışılan parçanın belirli bir zaman aralığındaki iç bölgesinde oluşan karbon difüzyonundan hesaplanmaktadır. Aşırı ısı ya da C-seviyesi gibi hatalar göz önüne alınarak, bu (değişme) noktasına planlanan zamandan daha önce ulaşılabilir. Kontrol sistemi bu durumun farkına varmakta ve programın bölüm zamanlarını değiştirmektedir. Yüksek C-seviyesine sahip bölüm bu durumda daha kısa olacaktır ve program doğrudan bir sonraki bölüme geçecektir ( indirgenmiş C-seviyesi değeri). Aynı işlemler, ısı indirgenmesinin değişim noktasına, sertleştirme ısısına doğru ulaşmada kullanılmaktadır. b) Đyileştirme sürecinin difüzyon bölümü bitime yakın Her bir difüzyon bölümünün bitmesinden önce, uzman sistem, çevrimiçi difüzyon hesaplamalarını kullanarak difüzyon bölümlerini yeniden hesaplamaktadır. Düşük C-seviyesi ve ısısı değerlerinin olması gibi işlemi geciktirici sistem hataları, mevcut difüzyon bölümünün uzamasına neden olacaktır. Bu hataları içeren difüzyon bölümü yeniden hesaplanacaktır ve bölüm zamanları otomatik olarak uzatılacaktır. Bunun anlamı, zaman bölümünün istenilen işlem etkisi görülünceye kadar uzatılacağıdır. Bu işlem, ısıl işlem başarılı bir şekilde sonlandırılıncaya kadar tekrar edilecektir ve daha sonra işlemin bir sonraki adımına geçilecektir. c) Karbürizasyon derinliği sağlandığında Eğer sürekli çevrimiçi difüzyon hesaplamaları optimal karbürizasyonun öngörülemeyen etkiler dolayısıyla sağlandığını gösterirse, süreç, mevcut program durumundan bağımsız olarak, derhal kesilecektir. Aynı zamanda, bir işlem programı hesaplanıp aktif hale getirilecektir. Böylelikle, ısıl işlem bir sonraki adıma kadar devam edecektir. Bu, çalışılan parçanın tahrip edilmesine de neden olabilecek karbürizasyon derinliğinde bir C-seviyesi fazlasını önleyecektir Çevrimiçi Süreç Şeması Süren işlem sırasında, kullanıcı ısıl işlemin mevcut durumunu her an difüzyon ve ısı kaydedici sayesinde görebilmektedir. Kurulumu yapılan türe göre, kontrol sistemlerinin yapılanışları ve gereklilikleri, bütün süreç değişkenleri ve mevcut teçhizat durumu grafiksel olarak ve rakamsal olarak gösterilmektedir. Böylece, uzman sistem her dakika yapılan hesaplamalardan ısıl işlemin durumunu difüzyon profili olarak ( difüzyon kaydedicide) vermektedir Süreç Kaydı a) Bütün süreç değişkenlerinin kaydedilmesi ve oluşturulması süreç mühendisliği prensiplerine, sistemin ve müşterinin gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştirilecektir. Kaydetme süresince, bütün bilgiler- doğrudan ölçülen süreç değişkenleri (güncel değerler) ve

14 bunların uygun ayar dereceleri, aynı zamanda mevcut teçhizat durumu- kontrol sisteminin dahili bir veri belleğinde saklanmaktadır. Bu veri ek olarak oluşturulabilmekte ve algoritma hesapları ile depolanabilmektedir ( örneğin; farklı yüklü sıcaklık sensörü ölçüm değerlerinin ortalaması) Isıl Đşlemden Sonra Süreç Belgeleme Günümüzde, sürecin yeniden yapılanması en önemli kalite ölçütlerinden biridir ve ayrıca hatasız bir süreç işlemi için de önemlidir. Bu belgeler müşteriler açısından ve takip eden bölümler (üretim) açısından önemlidir. Malzeme hasarları açısından ve ayrıca müşterinin olası başvuruları açısından kanıt teşkil ederler. Bunlar, ayrıca, mal giriş makbuzlarında partilerin reddedilmesi için geçerli sayılmaktadırlar. Bunun yanında, bunlar, kalite güvencesi ve hata önleme araçları olarak kullanılabilmektedirler, örneğin; FMEA, ayrıca kalite denetçileri için. Bunlardan başka, sonuçlar yapılandırma analizlerine dahil edilmekte ve - çaba ve önemliliklerine göre - parametre ayarlamalarında yapılandırılmaya, program süreçlerinde yapılandırılmaya ve atmosfer özelliklerinin yapılandırılmasına, aynı zamanda, mekanik, sistem ölçümü, kontrol ve eğer gerekirse modernizasyon gibi sistem bölümlerinde yapılandırmaya neden olmaktadır. 3. Đşleminin Çalıştırma Simülasyonu Modern kalite güvencelerinde, hata önleyici tedbirler, üretimden sonra yapılan eski iyi/kötü yönteminin aksine yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle, sistemden oluşturulan süreç programları ya da el ile girilen programlar, bir bilgisayar simülasyonu yardımıyla işlenilen parçanın işleminden önce belgelenmektedir. Bu yöntem, değiştirilmiş parametrelerin süreç işleminin etkilenmesi olasılığını da sunmaktadır. Bu tür bir simülasyon, ısıl işlemlerde kontrol ve düzenleme teknolojisi için özel olarak geliştirilmiş olan PC temelli supervisory system prosys/2 (=denetleyici sistem prosys/2) program modüldür. Bu sistemin temel fonksiyonları; merkezi sistem izlemesi ve operasyonu, Müşteri-Sunucu yapısı ile (=CSA) modern şebeke yapısı, telemaintenance gibi otomatik fonksiyonlar için SQL temelli ilişiksel veri tabanı sistemi, modem aracılığıyla dünya çapında servis ve işlemdir. Simülasyon ile, beklenen difüzyon profili hesaplanmaktadır ve parametreler ve program verileri ile grafiksel olarak gösterilmektedir.

15 Şekil. 8: Prosys/2 sisteminin difüzyon simülasyonu Şekildeki eğriler aşağıdaki gibi yorumlanmalıdır: Mavi eğri: Sarı eğri: Mor eğri: Kırmızı çizgi (dikey) : Kırmızı çizgi ( yatay): malzemedeki temel C-seviyesi başlangıçtaki süperkarbürizasyon ile malzemenin en yüksek karbon profili malzemedeki mevcut karbon profili karbürizasyon derinliği ayar noktası Karbürizasyon derinliğindeki C-seviyesi/ CD C-seviyesi/ C-seviyesi sınırı Simülasyonda süresince bile, karbürizasyon derinliğinde (KD) gerekli olan C-seviyesi içeriğine yükseltilmiş bir C-seviyesi ile nasıl ulaşılabileceği - optimal (kısaltılmış) zamandave son aşamada yüzey alanının daha önceden belirlenmiş değere göre dekarbürize edilmesi için C-seviyesinin nasıl indirgenmesi gerektiği açıkça gösterilmektedir. Simülasyon, C-seviyesi yükseltmesi sürecinde difüzyonun aşamalarını göstermektedir ve indirgenmiş C-seviyesi ile olan işlemden sonraki aşamaları belirtmektedir. Bu halde, uzman rakamsal bilgiler ile S-profilini analiz edebilir. Birçok durumda, pahalı testlerden uzak durulmalıdır. Tek parçalı ürünler gibi özel işlem parçaları için testler mümkün olmamaktadır. Simülasyon, optimal bir süreç işlemi sağlamak için yapılacaktır. Isıl işlem sürecini etkileyebilecek hatalar sistem tarafından tanınmalı ve zamanla olduğu kadar bölümlerin ayar noktalarıyla da değişmektedir. Simülasyon vasıtasıyla, program süreci 3 veya 5 program bölümü kadar uzayacaktır. Bunlar, başka bir karbürizasyon profiline erişmek amacıyla değiştirilebilir. Parametrelerdeki ve elleçleme programındaki değişiklikler yeni bir simülasyon aracılığıyla grafik olarak

16 gösterilebilir. Đstenilen sonuca ulaştıktan sonra, süreç programı, kontrol sistemine iletilmelidir. Uyarlayıcı çevrimiçi düzenleme şimdi, aşağıda anlatıldığı gibi gerçekleşecektir. Denetleyici sistem vasıtasıyla, mevcut kaydedilmiş verileri olduğu kadar kontrol sistemindeki program sıralamasını da görmek mümkün olmaktadır. Yetkili 25 yıldan daha uzun zamandır demig Prozessautomatisierung metal endüstrisinde ısıl işlem sistemlerinin otomasyonu ve modernizasyonu alanlarında, cam ve seramik endüstrisi süreç kontrollerinde ve seramik endüstrisinde olduğu kadar kimya ve gıda endüstrisinde de Avrupa nın lider firmalarından biridir. Fabrika mühendisleri (firın üreticileri) ve prosedür sorunlarının çözümünde yardım ve teknoloji sağlayan mühendislik büroları müşterileri oluşturmaktadır. Bunlara ek olarak, Avrupa çapında birçok firmanın mevcut teçhizatlarını modernize etmekte ve otomasyonunu sağlamaktadırlar.

BÖHLER K460 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca Çelik Özelliklerinin Karşılaştırılması

BÖHLER K460 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca Çelik Özelliklerinin Karşılaştırılması Başlıca Çelik Özelliklerinin Karşılaştırılması Bu tablonun amacı çelik seçeneğini kolaylaştırmaktır. Bununla birlikte, farklı uygulamalardan etkilenen çeşitli stres koşulları hesaba katılmamıştır. Teknik

Detaylı

BÖHLER K306 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca çelik özelliklerinin kıyaslanması

BÖHLER K306 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca çelik özelliklerinin kıyaslanması Başlıca çelik özelliklerinin kıyaslanması Bu tablonun amacı çelik seçeneğini kolaylaştırmaktır. Bununla birlikte, farklı uygulamalardan etkilenen çeşitli stres koşulları hesaba katılmamıştır. Teknik danışmanlık

Detaylı

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ FMEA-HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ Tanımlama Mevcut veya olası hataları ortaya koyan, bu hataların yaratabileceği etkileri göz önünde bulunduran ve etkilerine göre hataları önceliklendirerek oluşmalarının

Detaylı

formülü zamanı da içerdiği zaman alttaki gibi değişecektir.

formülü zamanı da içerdiği zaman alttaki gibi değişecektir. Günümüz endüstrisinde en yaygın kullanılan Direnç Kaynak Yöntemi en eski elektrik kaynak yöntemlerinden biridir. Yöntem elektrik akımının kaynak edilecek parçalar üzerinden geçmesidir. Elektrik akımına

Detaylı

MALZEMELERİN MUKAVEMETİNİ ARTIRICI İŞLEMLER

MALZEMELERİN MUKAVEMETİNİ ARTIRICI İŞLEMLER MALZEMELERİN MUKAVEMETİNİ ARTIRICI İŞLEMLER Malzemelerin mekanik özelliği başlıca kimyasal bileşime ve içyapıya bağlıdır. Malzemelerin içyapısı da uygulanan mekanik ve ısıl işlemlere bağlı olduğundan malzemelerin

Detaylı

JOMINY DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

JOMINY DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. DENEYİN AMACI: Bu deney ile incelenen çelik alaşımın su verme davranışı belirlenmektedir. Bunlardan ilki su verme sonrası elde edilebilecek maksimum sertlik değeri olup, ikincisi ise sertleşme derinliğidir

Detaylı

A) DENEY NO: HT B) DENEYİN ADI: Doğrusal Isı İletimi Deneyi

A) DENEY NO: HT B) DENEYİN ADI: Doğrusal Isı İletimi Deneyi 10 A) DENEY NO: HT-350-01 B) DENEYİN ADI: Doğrusal Isı İletimi Deneyi C) DENEYİN AMACI: Aynı boyutlarda ve aynı malzemeden yapılmış bir katı çubuk boyunca ısının doğrusal olarak nasıl iletildiğini göstermek,

Detaylı

PLASTİK ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİ

PLASTİK ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİ PLASTİK ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİ Metalik malzemelerin geriye dönüşü olmayacak şekilde kontrollü fiziksel/kütlesel deformasyona (plastik deformasyon) uğratılarak şekillendirilmesi işlemlerine genel olarak

Detaylı

BÖHLER S600 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca çelik özelliklerinin karşılaştırması:

BÖHLER S600 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca çelik özelliklerinin karşılaştırması: Başlıca çelik özelliklerinin karşılaştırması: Bu tablo çelik seçiminizde yardım olmak için hazırlanmıştır. Ancak yine de farklı uygulama türlerinin yarattığı gerilme koşulları dikkate alınmamıştır. Teknik

Detaylı

BÖHLER K510 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca çelik özelliklerinin karşılaştırılması

BÖHLER K510 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca çelik özelliklerinin karşılaştırılması Başlıca çelik özelliklerinin karşılaştırılması Bu tablonun amacı çelik seçeneğini kolaylaştırmaktır. Bununla birlikte, farklı uygulamalardan etkilenen çeşitli stres koşulları hesaba katılmamıştır. Teknik

Detaylı

Pratik olarak % 0.2 den az C içeren çeliklere su verilemez.

Pratik olarak % 0.2 den az C içeren çeliklere su verilemez. 1. DENEYİN AMACI: Farklı soğuma hızlarında (havada, suda ve yağda su verme ile) meydana gelebilecek mikroyapıların mekanik özelliklere etkisinin incelenmesi ve su ortamında soğutulan numunenin temperleme

Detaylı

BÖHLER K455 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca Çelik Özelliklerinin Kıyaslaması

BÖHLER K455 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca Çelik Özelliklerinin Kıyaslaması Başlıca Çelik Özelliklerinin Kıyaslaması Bu tablonun amacı çelik seçeneğini kolaylaştırmaktır. Bununla birlikte, farklı uygulamalardan etkilenen çeşitli stres koşulları hesaba katılmamıştır. Teknik danışmanlık

Detaylı

OTOMATİK KONTROL 18.10.2015

OTOMATİK KONTROL 18.10.2015 18.10.2015 OTOMATİK KONTROL Giriş, Motivasyon, Tarihi gelişim - Tanım ve kavramlar, Lineer Sistemler, Geri Besleme Kavramı, Sistem Modellenmesi, Transfer Fonksiyonları - Durum Değişkenleri Modelleri Elektriksel

Detaylı

BÖHLER S700 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca çeliklerin özelliklerinin karşılaştırılması:

BÖHLER S700 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca çeliklerin özelliklerinin karşılaştırılması: Başlıca çeliklerin özelliklerinin karşılaştırılması: Bu tablo çelik seçiminizde yardım olmak için hazırlanmıştır. Ancak yine de farklı uygulama türlerinin yarattığı gerilme koşulları dikkate alınmamıştır.

Detaylı

ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM

ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM 1. Giriş Malzemelerde üretim ve uygulama sırasında görülen katılaşma, çökelme, yeniden kristalleşme, tane büyümesi gibi olaylar ile kaynak, lehim, sementasyon gibi işlemler

Detaylı

HT-350 ISIL İLETKETLİK EĞİTİM SETİ DENEY FÖYLERİ

HT-350 ISIL İLETKETLİK EĞİTİM SETİ DENEY FÖYLERİ HT-350 ISIL İLETKETLİK EĞİTİM SETİ DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 52.Sok. No:18/ABALIKESİR Tel:0266 2461075 Faks:0266 2460948http://www.deneysan.com

Detaylı

Dişli veya takmak/kaynatmak için koruyucu boru (çok parçalı) DIN 43772'ye göre model Form 2, 3, 2G, 3G Tipler TW35-2, TW35-3, TW35-4, TW35-5

Dişli veya takmak/kaynatmak için koruyucu boru (çok parçalı) DIN 43772'ye göre model Form 2, 3, 2G, 3G Tipler TW35-2, TW35-3, TW35-4, TW35-5 Koruyucu borular Dişli veya takmak/kaynatmak için koruyucu boru (çok parçalı) DIN 43772'ye göre model Form 2, 3, 2G, 3G Tipler TW35-2, TW35-3, TW35-4, TW35-5 WIKA Bilgi formu TW 95.35 Uygulamalar Kimya,

Detaylı

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları 1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları Sol üstte yüzey seftleştirme işlemi uygulanmış bir çelik

Detaylı

PERFORMANS YÖNETĐMĐ. Hedefe Odaklı Çalışma ve Yetkinlik Yönetimi.

PERFORMANS YÖNETĐMĐ. Hedefe Odaklı Çalışma ve Yetkinlik Yönetimi. PERFORMANS YÖNETĐMĐ Kurumların yapısına uygun performans yönetimi sistemini esnek yapı sayesinde Đnsan Kaynakları uygulaması içinde tanımlayarak takip edebilme Performans kayıtlarını yöneticilere e-posta

Detaylı

Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan

Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan ISIL İŞLEMLER Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan ısıtma ve soğutma işlemleridir. İşlem

Detaylı

Tozların Şekillendirilmesi ve Sinterleme. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Tozların Şekillendirilmesi ve Sinterleme. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Tozların Şekillendirilmesi ve Sinterleme Fırın Tasarımı Toz metalurjisinin çoğu uygulamalarında nihai ürün açısından yüksek yoğunluk öncelikli bir kavramdır. Toz yoğunlaştırması (densifikasyon) aşağıda

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI I DERSİ ISIL İŞLEM (NORMALİZASYON, SU VERME, MENEVİŞLEME) DENEY FÖYÜ DENEYİN ADI: Isıl İşlem(Normalizasyon,

Detaylı

BÖHLER K720 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca çelik özelliklerinin karşılaştırılması

BÖHLER K720 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca çelik özelliklerinin karşılaştırılması Başlıca çelik özelliklerinin karşılaştırılması Bu tablonun amacı çelik seçeneğini kolaylaştırmaktır. Bununla birlikte, farklı uygulamalardan etkilenen çeşitli stres koşulları hesaba katılmamıştır. Teknik

Detaylı

MALZEME ANA BİLİM DALI Malzeme Laboratuvarı Deney Föyü. Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi. Deneyin Tarihi:

MALZEME ANA BİLİM DALI Malzeme Laboratuvarı Deney Föyü. Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi. Deneyin Tarihi: Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi Deneyin Tarihi:13.03.2014 Deneyin Amacı: Malzemelerin sertliğinin ölçülmesi ve mukavemetleri hakkında bilgi edinilmesi. Teorik Bilgi Sertlik, malzemelerin plastik

Detaylı

ÇELİKLERİN ISIL İŞLEMLERİ. (Devamı)

ÇELİKLERİN ISIL İŞLEMLERİ. (Devamı) ÇELİKLERİN ISIL İŞLEMLERİ (Devamı) c a a A) Ön ve arka yüzey Fe- atomları gösterilmemiştir) B) (Tetragonal) martenzit kafesi a = b c) Şekil-2) YMK yapılı -yan yana bulunan- iki γ- Fe kristali içerisinde,

Detaylı

Uygulamalar ve Kullanım Alanları

Uygulamalar ve Kullanım Alanları BÖHLER W360 ISOBLOC ılık veya sıcak dövme kalıpları ve zımbaları için geliştirilmiş bir takım çeliğidir. Sertlik ve tokluğun istendiği çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir. Özellikler Yüksek sertlik

Detaylı

KLINGER contaları için montaj talimatları

KLINGER contaları için montaj talimatları KLINGER contaları için montaj talimatları 1. Conta ebatları 2. Muhafaza 3. Taşıma 4. Cıvatalar/ Somunlar/ Rondelalar 5. Conta montajı KLINGER Statik sızdırmazlıkta küresel lider KLINGER contaları için

Detaylı

BÖLÜM 3 DİFÜZYON (YAYINIM)

BÖLÜM 3 DİFÜZYON (YAYINIM) BÖLÜM 3 DİFÜZYON (YAYINIM) 1 Mürekkebin suda yayılması veya kolonyanın havada yayılması difüzyona örnektir. En hızlı difüzyon gazlarda görülür. Katılarda atom hareketleri daha yavaş olduğu için katılarda

Detaylı

MONTE CARLO BENZETİMİ

MONTE CARLO BENZETİMİ MONTE CARLO BENZETİMİ U(0,1) rassal değişkenler kullanılarak (zamanın önemli bir rolü olmadığı) stokastik ya da deterministik problemlerin çözümünde kullanılan bir tekniktir. Monte Carlo simülasyonu, genellikle

Detaylı

MMT440 Çeliklerin Isıl İşlemi 2 Sertleştirme Isıl İşlemi ve Sertleşebilirlik

MMT440 Çeliklerin Isıl İşlemi 2 Sertleştirme Isıl İşlemi ve Sertleşebilirlik MMT440 Çeliklerin Isıl İşlemi 2 Sertleştirme Isıl İşlemi ve Sertleşebilirlik Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2011-2012 Bahar Yarıyılı 2. Sertleştirme Isıl İşlemi ve Sertleşebilirlik 2.1. Tanımlar 2.2. Su verme

Detaylı

BÖHLER S500 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca Çelik Özelliklerinin Karşılaştırılması

BÖHLER S500 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca Çelik Özelliklerinin Karşılaştırılması Başlıca Çelik Özelliklerinin Karşılaştırılması Bu tablo çelik seçiminizde yardım olmak için hazırlanmıştır. Ancak yine de farklı uygulama türlerinin yarattığı gerilme koşulları dikkate alınmamıştır. Teknik

Detaylı

Standart Temin Edilme Koşulu HB Sertlik derecesine erişecek şekilde sertleştirilmiş ve temperlenmiş durumda.

Standart Temin Edilme Koşulu HB Sertlik derecesine erişecek şekilde sertleştirilmiş ve temperlenmiş durumda. Yeni Klasik BÖHLER M303 EXTRA, mükemmel tokluk, korozyon ve aşınma direnci sunan bir paslanmaz martenzitik krom çeliğidir ve iyileştirilmiş işlenebilirlik ve parlatılabilirlik özellikleri ile karakterize

Detaylı

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS300P HW A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MCS300P HW Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

BÖHLER S705 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca çeliklerin özelliklerinin karşılaştırılması:

BÖHLER S705 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca çeliklerin özelliklerinin karşılaştırılması: Başlıca çeliklerin özelliklerinin karşılaştırılması: Bu tablo çelik seçiminizde yardım olmak için hazırlanmıştır. Ancak yine de farklı uygulama türlerinin yarattığı gerilme koşulları dikkate alınmamıştır.

Detaylı

Mikrotek A.Ş. kendi üretimi olan DC motor sürücü panoları ile haddehane sektöründe PLC ve bilgisayar destekli otomasyon çözümleri üretmektedir.

Mikrotek A.Ş. kendi üretimi olan DC motor sürücü panoları ile haddehane sektöründe PLC ve bilgisayar destekli otomasyon çözümleri üretmektedir. Mikrotek Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2827 sokak No:28/3 1.Sanayi Sitesi 35110 İ Z M İR TÜRKİYE Tel:90-232-458 92 73 Fax:90-232-433 74 78 E-mail:info@mikrotek.com Internet:www.mikrotek.com GİRİŞ Mikrotek

Detaylı

KTÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

KTÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü FAZ DİYAGRAMLARI DERS NOTLARI İçerik KTÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Denge Dışı Reaksiyonlar ve Oluşan Yapılar (Martenzitik ve Beynitik Yapı) Bu güne kadar işlenen konularda denge veya yarı

Detaylı

TAKIM ÇELİKLERİ İÇİN UYGULANAN EROZYON İŞLEMLERİ

TAKIM ÇELİKLERİ İÇİN UYGULANAN EROZYON İŞLEMLERİ TAKIM ÇELİKLERİ İÇİN UYGULANAN EROZYON İŞLEMLERİ Kalıp işlemesinde erozyonla imalatın önemi kimse tarafından tartışılmamaktadır. Elektro erozyon arka arkaya oluşturulan elektrik darbelerinden meydana gelen

Detaylı

İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI. Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi

İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI. Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi Ajanda 1) İş Süreç Yönetimi (BPM) 2) BPM Yazılımları 3) Farklı

Detaylı

C C C C C C C. Restoran zincirleri için dijital kalite yönetim sistemi

C C C C C C C. Restoran zincirleri için dijital kalite yönetim sistemi C C C C C C C Restoran zincirleri için dijital kalite yönetim sistemi testo Saveris Restaurant dijital çözüm sistemi ile - gıda standartlarının yerine getirilmesi, kalitenin artırılması ve maliyetlerin

Detaylı

2-C- BAKIR VE ALAŞIMLARININ ISIL İŞLEMLERİ 2-C-3 MARTENSİTİK SU VERME(*)

2-C- BAKIR VE ALAŞIMLARININ ISIL İŞLEMLERİ 2-C-3 MARTENSİTİK SU VERME(*) 2-C- BAKIR VE ALAŞIMLARININ ISIL İŞLEMLERİ 2-C-3 MARTENSİTİK SU VERME(*) Sınai bakırlı alaşımlar arasında sadece soğukta iki veya çok fazlı alüminyumlu bakırlar pratik olarak mantensitik su almaya yatkındırlar.

Detaylı

MUKAVEMET ARTIRICI İŞLEMLER

MUKAVEMET ARTIRICI İŞLEMLER MUKAVEMET ARTIRICI İŞLEMLER Malzemenin Mukavemeti; a) Kimyasal Bileşim b) Metalurjik Yapı değiştirilerek arttırılabilir Malzemelerin Mukavemet Arttırıcı İşlemleri: 1. Martenzitik Dönüşüm 2. Alaşım Sertleştirmesi

Detaylı

10 YIL GARANTI KALDE RADYATÖR

10 YIL GARANTI KALDE RADYATÖR RADYATÖR KATALOĞU KALDE KİMDİR Kalde dünya çapında müşterilerine üstün kaliteli ürünler üretmede, entegre çözümler tasarlamada ve geliştirmede 37 yıldan fazla deneyimi ile boru ve ttingsler konusunda lider

Detaylı

BÖHLER K600 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca çelik özelliklerinin karşılaştırılması

BÖHLER K600 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca çelik özelliklerinin karşılaştırılması Başlıca çelik özelliklerinin karşılaştırılması Bu tablonun amacı çelik seçeneğini kolaylaştırmaktır. Bununla birlikte, farklı uygulamalardan etkilenen çeşitli stres koşulları hesaba katılmamıştır. Teknik

Detaylı

BÖHLER W300. Sıcak iş Çeliklerinin Başlıca Özelliklerinin Karşılaştırılması

BÖHLER W300. Sıcak iş Çeliklerinin Başlıca Özelliklerinin Karşılaştırılması Sıcak iş Çeliklerinin Başlıca Özelliklerinin Karşılaştırılması Bu tablo çelik seçiminizde yardım olmak için hazırlanmıştır. Ancak yine de farklı uygulama türlerinin yarattığı gerilme koşulları dikkate

Detaylı

ATMOSFER KONTROLLÜ VAKUM FIRINLARINDA ISIL İŞLEM ve JET REVİZYON MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ UYGULAMALARI

ATMOSFER KONTROLLÜ VAKUM FIRINLARINDA ISIL İŞLEM ve JET REVİZYON MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ UYGULAMALARI BÖLÜM 16 ATMOSFER KONTROLLÜ VAKUM FIRINLARINDA ISIL İŞLEM ve JET REVİZYON MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ UYGULAMALARI Svl.Müh. Serkan KAPTAN 1nci HİBM K.lığı Jet Revizyon Müdürlüğü Şubat 2004, ESKİŞEHİR ÖZET Isıl işlem

Detaylı

MALZEME BİLİMİ (DERS NOTLARI)

MALZEME BİLİMİ (DERS NOTLARI) MALZEME BİLİMİ (DERS NOTLARI) Bölüm 4. Malzemelerde Atom ve İyon Hareketleri Doç.Dr. Özkan ÖZDEMİR Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR Hedefler Malzemelerde difüzyon uygulamalarını ve prensipleri incelemek. Difüzyonun

Detaylı

Main-Cert Kompetenzprofil für Fach- und Führungskompetenzen in der Instandhaltung (Supervisor)

Main-Cert Kompetenzprofil für Fach- und Führungskompetenzen in der Instandhaltung (Supervisor) 1 Bakım ihtiyacı analizi 1.1 Temel bakım işlemleri bakım, teknik servis, inceleme, onarım 1.2 Bakım yöntemleri (stratejiler) önleyici, düzeltici, arıza temelli, döngüsel önleyici, duruma dayalı bakım 1.3

Detaylı

2. Sertleştirme 3. Islah etme 4. Yüzey sertleştirme Karbürleme Nitrürleme Alevle yüzey sertleştirme İndüksiyonla sertleştirme

2. Sertleştirme 3. Islah etme 4. Yüzey sertleştirme Karbürleme Nitrürleme Alevle yüzey sertleştirme İndüksiyonla sertleştirme Isıl İşlem Isıl İşlem Isıl işlem, metal veya alaşımlarına istenen özellikleri kazandırmak amacıyla katı halde uygulanan kontrollü ısıtma ve soğutma işlemleri olarak tanımlanır. Çeliğe uygulanan temel ısıl

Detaylı

Talaş oluşumu. Akış çizgileri plastik deformasyonun görsel kanıtıdır. İş parçası. İş parçası. İş parçası. Takım. Takım.

Talaş oluşumu. Akış çizgileri plastik deformasyonun görsel kanıtıdır. İş parçası. İş parçası. İş parçası. Takım. Takım. Talaş oluşumu 6 5 4 3 2 1 Takım Akış çizgileri plastik deformasyonun görsel kanıtıdır. İş parçası 6 5 1 4 3 2 Takım İş parçası 1 2 3 4 6 5 Takım İş parçası Talaş oluşumu Dikey kesme İş parçası Takım Kesme

Detaylı

UZAKTAN OKUMA EDM/MDM SİSTEMLERİ IDSPECTO, ENERJİ MARKETİNİN MEVCUT VE GELECEKTEKİ TÜM UYGULAMALARI İÇİN EKSİKSİZ BİR YAZILIM ÇÖZÜMÜDÜR

UZAKTAN OKUMA EDM/MDM SİSTEMLERİ IDSPECTO, ENERJİ MARKETİNİN MEVCUT VE GELECEKTEKİ TÜM UYGULAMALARI İÇİN EKSİKSİZ BİR YAZILIM ÇÖZÜMÜDÜR UZAKTAN OKUMA IDSpecto.collector Farklı Üreticilerin Sayaçlarını Online Olarak Okuma Sayaç markası ne olursa olsun IDSpecto. collector modülü enerji marketinde ihtiyaç duyulan tüm değerleri güvenilir bir

Detaylı

FMEA. Hata Türleri ve Etkileri Analizi

FMEA. Hata Türleri ve Etkileri Analizi FMEA Hata Türleri ve Etkileri Analizi 2007 FMEA Tanımı FMEA (HTEA), bir ürün veya prosesin potansiyel hatalarını ve bunların sonucu olabilecek etkilerini tanımlama, değerlendirme, potansiyel hatanın ortaya

Detaylı

8.333 İstatistiksel Mekanik I: Parçacıkların İstatistiksel Mekaniği

8.333 İstatistiksel Mekanik I: Parçacıkların İstatistiksel Mekaniği MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 8.333 İstatistiksel Mekanik I: Parçacıkların İstatistiksel Mekaniği 2007 Güz Bu materyallerden alıntı yapmak ya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak için

Detaylı

MALZEME BİLİMİ. Difüzyon

MALZEME BİLİMİ. Difüzyon MALZEME BİLİMİ Difüzyon Difüzyon D E R S N O T U Difüzyon; ısıl etkenlerle teşvik edilen atomsal mertebedeki parçacıkların (atom, iyon, küçük moleküller) kafes parametresinden daha büyük (ve tam katları

Detaylı

NITRON MG SERİSİ MEMBRAN AZOT JENERATÖRLERİ

NITRON MG SERİSİ MEMBRAN AZOT JENERATÖRLERİ Verimli membran teknolojisi Dünyanın en iyi geçirgenlik (permeability) özelliğine sahip membranları % 95 - % 99.5 arasında azot safiyeti Az sayıda hareketli parça NITRON MG SERİSİ MEMBRAN AZOT JENERATÖRLERİ

Detaylı

EFEKTİF ARAÇ KULLANIMI TRUCKCAM ÖNDÜZEN CİHAZLARI

EFEKTİF ARAÇ KULLANIMI TRUCKCAM ÖNDÜZEN CİHAZLARI EFEKTİF ARAÇ KULLANIMI TRUCKCAM ÖNDÜZEN CİHAZLARI TRUCKCAM merkezi İSVEÇTE Katrineholm şehrinde 2001 yılında kurulmuştur. Kuruluş amacı Yeni patentli kamera teknolojisi ile yenilikçi, verimli en son teknoloji

Detaylı

Tecrübeye Dayanan Risklerde Aksiyon Planına Dahil Edilir

Tecrübeye Dayanan Risklerde Aksiyon Planına Dahil Edilir Sayfa No: 1-5 Doküman Tarihi: 12.10.2017 Önceki Prosesler (Girdilerin Kaynakları): Diğer tüm prosesler "ne" kaynak girdi sağlamaktadırlar. Proses (BİLGİ) Girdileri: Risk Aksiyon Planları (PLAN-01) Risk

Detaylı

HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES CORP. PASLANMAZ ÇELİK BORU. Kaliteyi Biz Üretelim, Sizler İle Paylaşalım...

HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES CORP. PASLANMAZ ÇELİK BORU. Kaliteyi Biz Üretelim, Sizler İle Paylaşalım... HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES CORP. BORU Kaliteyi Biz Üretelim, Sizler İle Paylaşalım... Şirketimiz yan sanayi olarak hizmet verdiği sektörlere ilave olarak boru üretimi ve p r o f e s y o n e l k aynak

Detaylı

BA KENT ÜNİVERSİTESİ. Malzemeler genel olarak 4 ana sınıfa ayrılabilirler: 1. Metaller, 2. Seramikler, 3. Polimerler 4. Kompozitler.

BA KENT ÜNİVERSİTESİ. Malzemeler genel olarak 4 ana sınıfa ayrılabilirler: 1. Metaller, 2. Seramikler, 3. Polimerler 4. Kompozitler. MALZEMELER VE GERĐLMELER Malzeme Bilimi mühendisliğin temel ve en önemli konularından birisidir. Malzeme teknolojisindeki gelişim tüm mühendislik dallarını doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Malzeme Seçiminin Temelleri... 1 1.1 Giriş... 2 1.2 Malzeme seçiminin önemi... 2 1.3 Malzemelerin sınıflandırılması... 3 1.4 Malzeme seçimi adımları... 5 1.5 Malzeme seçiminde dikkate

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi Konu Başlıkları Enerjide değişim Enerji sistemleri mühendisliği Rüzgar enerjisi Rüzgar enerjisi eğitim müfredatı Eğitim

Detaylı

EK MI TAKSİMETRELER

EK MI TAKSİMETRELER EK MI - 007 TAKSİMETRELER Ek 1'in ilgili gerekleri, bu Ek in özel gerekleri ve bu Ek te listelenen uygunluk değerlendirme yöntemleri taksimetrelere uygulanır. TANIMLAR Taksimetre Ölçü aletini oluşturmak

Detaylı

Online teknik sayfa GM960 PROSES ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa GM960 PROSES ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve spesifikasyonları

Detaylı

Presinizi Servoprese Dönüştürmek Pres Sürücüsü PSH

Presinizi Servoprese Dönüştürmek Pres Sürücüsü PSH Presinizi Servoprese Dönüştürmek Pres Sürücüsü PSH Presinizi Yenilikçi Bir Anlayışla Kontrol Edin. Yenilikçilik PSH Pres sürücüsünde Servopompalar klasik valf ve kontrol teknolojisinin yerini alır. Bu

Detaylı

MMT 106 Teknik Fotoğrafçılık 3 Digital Görüntüleme

MMT 106 Teknik Fotoğrafçılık 3 Digital Görüntüleme MMT 106 Teknik Fotoğrafçılık 3 Digital Görüntüleme 2010-2011 Bahar Yarıyılı Ar. Gör. Dr. Ersoy Erişir 1 Konvansiyonel Görüntüleme (Fotografi) 2 Görüntü Tasarımı 3 Digital Görüntüleme 3.1 Renkler 3.2.1

Detaylı

Synergi Gas. Gelişmiş Hidrolik Modelleme. Doğalgaz dağıtım şebekeleri için optimizasyon ve simülasyon yazılımı ARCUMSOFT

Synergi Gas. Gelişmiş Hidrolik Modelleme. Doğalgaz dağıtım şebekeleri için optimizasyon ve simülasyon yazılımı ARCUMSOFT Synergi Gas Gelişmiş Hidrolik Modelleme Doğalgaz dağıtım şebekeleri için optimizasyon ve simülasyon yazılımı ARCUMSOFT 1 Giriş Doğalgaz dağıtım ve iletim şebekelerinde günlük ve uzun dönemli işletme ihtiyaçlarının

Detaylı

Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik Kalıplarının Üretiminde Kullanılan Takım Çelikleri ve Üretim Prosesleri

Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik Kalıplarının Üretiminde Kullanılan Takım Çelikleri ve Üretim Prosesleri Nurettin ÇALLI Fen Bilimleri Ens. Öğrenci No: 503812162 MAD 614 Madencilikte Özel Konular I Dersi Veren: Prof. Dr. Orhan KURAL İTÜ Maden Fakültesi Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

BÖHLER K110 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. Başlıca Çelik özelliklerinin kıyaslaması

BÖHLER K110 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. Başlıca Çelik özelliklerinin kıyaslaması Başlıca Çelik özelliklerinin kıyaslaması Bu tablonun amacı çelik seçeneğini kolaylaştırmaktır. Bununla birlikte, farklı uygulamalardan etkilenen çeşitli stres koşulları hesaba katılmamıştır. Teknik danışmanlık

Detaylı

3D Ölçüm Verilerinin Analizi

3D Ölçüm Verilerinin Analizi GOM Workshop Serisi Sac Metal Şekillendirme 3D Ölçüm Verilerinin Analizi Volkan TÜREMİŞ 12 Nisan, 2017 Tüm Yüzey Geometri Analizi Sac Metal Şekillendirme Uygulamaları Tasarım ve Simülasyon Sac metalin

Detaylı

Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar

Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar TA-COMPACT-T Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar Soğutma sistemleri için geri dönüş suyu sıcaklık kontrollü kontrol vanası IMI TA / Kontrol vanaları / TA-COMPACT-T

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

HAZIRLAYAN. KAMİL GÜRSEL / Fizik Mühendisi ELİMKO LTD. ŞTİ.

HAZIRLAYAN. KAMİL GÜRSEL / Fizik Mühendisi ELİMKO LTD. ŞTİ. HAZIRLAYAN ISO 9001 KAMİL GÜRSEL / Fizik Mühendisi ELİMKO LTD. ŞTİ. OTOMATİK KONTROLDA GÜVENİLİR İSİM... 1 KALİTE SİSTEMLERİ Günümüzde tüm işletme ve firmalarda belli bir kalite anlayışı ile buna bağlı

Detaylı

NRM Makina Teknolojisiyle Endüstriye Değer Katıyor. Kalitemizin Temelinde Ar-Ge Var

NRM Makina Teknolojisiyle Endüstriye Değer Katıyor. Kalitemizin Temelinde Ar-Ge Var NRM Makina Teknolojisiyle Endüstriye Değer Katıyor NRM Makina, imalat sektöründe faaliyet gösteren tüm firmalar için robotik otomasyon sistemleri üreten bir teknoloji şirketidir. Türkiye deki ve dünyadaki

Detaylı

CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

DENEYİN ADI: Çeliklerin Isıl İşlemi. AMACI: Çeliklerde ısıl işlem yoluyla mikroyapı ve mekanik özelliklerin değişiminin öğretilmesi.

DENEYİN ADI: Çeliklerin Isıl İşlemi. AMACI: Çeliklerde ısıl işlem yoluyla mikroyapı ve mekanik özelliklerin değişiminin öğretilmesi. DENEYİN ADI: Çeliklerin Isıl İşlemi AMACI: Çeliklerde ısıl işlem yoluyla mikroyapı ve mekanik özelliklerin değişiminin öğretilmesi. TEORİK BİLGİ: Metal ve alaşımlarının, faz diyagramlarına bağlı olarak

Detaylı

PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ

PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ Derya Birant, Alp Kut Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İÇERİK Giriş PLC nedir? PLC lerin Uygulama

Detaylı

ISI ĠLETĠM KATSAYISININ TESPĠTĠ DENEY FÖYÜ

ISI ĠLETĠM KATSAYISININ TESPĠTĠ DENEY FÖYÜ T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ISI ĠLETĠM KATSAYISININ TESPĠTĠ DENEY FÖYÜ HAZIRLAYAN: Prof. Dr. Aydın DURMUġ SAMSUN Deney 1: Doğrusal Isı Ġletimi Deneyi

Detaylı

BULUT MAKİNA. AV3F Kapı Kontrol Sistemi KULLANIM KILAVUZU F/7.5.5.02.74 R:3

BULUT MAKİNA. AV3F Kapı Kontrol Sistemi KULLANIM KILAVUZU F/7.5.5.02.74 R:3 BULUT MAKİNA Kapı Kontrol Sistemi KULLANIM KILAVUZU 1 KAPI KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU VERSİYON: 1.03 BULUT MAKİNA LTD. ŞTİ. Orhanlı Mah. Katip Çelebi Cad. No:17B Tuzla-İstanbul / Turkiye Tel: (90)

Detaylı

FAN-SİM FAN-SİM FAN PERFORMANS HESAPLAMA VE SEÇİM YAZILIMI.

FAN-SİM FAN-SİM FAN PERFORMANS HESAPLAMA VE SEÇİM YAZILIMI. FAN-SİM FAN PERFORMANS HESAPLAMA VE SEÇİM YAZILIMI YAZILIM TANIMI Fan-Sim yazılımı havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde kullanılan fanların performans hesaplamalarının yapılması ve çalışma şartlarına

Detaylı

EnerjiÖlçümü MINOMETER M7 RADIO 3. Elektronik Isı Pay Ölçer

EnerjiÖlçümü MINOMETER M7 RADIO 3. Elektronik Isı Pay Ölçer EnerjiÖlçümü MINOMETER M7 RADIO 3 Elektronik Isı Pay Ölçer Çevrenin Korunması Avantaj ve Özellikleri İklim koruma için enerji tüketiminin ölçümü Kaynakların ve çevrenin korunması Günümüzde; çevremiz, korunmaya

Detaylı

Malzeme Bilgisi ve Gemi Yapı Malzemeleri

Malzeme Bilgisi ve Gemi Yapı Malzemeleri Malzeme Bilgisi ve Gemi Yapı Malzemeleri Grup 1 Pazartesi 9.00-12.50 Dersin Öğretim Üyesi: Y.Doç.Dr. Ergün Keleşoğlu Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Davutpaşa Kampüsü Kimya Metalurji Fakültesi

Detaylı

Online teknik sayfa. FLOWSIC150 Carflow HACIMSEL DEBI ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa. FLOWSIC150 Carflow HACIMSEL DEBI ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa FLOWSIC150 Carflow A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FLOWSIC150 Carflow Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak

Detaylı

KAZAN ÇELİKLERİNİN KAYNAK KABİLİYETİ 1. Kazan Çeliklerinin Özellikleri

KAZAN ÇELİKLERİNİN KAYNAK KABİLİYETİ 1. Kazan Çeliklerinin Özellikleri KAZAN ÇELİKLERİNİN KAYNAK KABİLİYETİ 1. Kazan Çeliklerinin Özellikleri Buhar kazanlarının, ısı değiştiricilerinin imalatında kullanılan saclara, genelde kazan sacı adı verilir. Kazan saclarının, çekme

Detaylı

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ EĞİTİM DOKÜMANI

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ EĞİTİM DOKÜMANI MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ EĞİTİM DOKÜMANI Sürüm 1.3.5 Ağustos 2013 TegsoftCC Müşteri Temsilcisi Eğitim Dokümanı Sayfa 1 / 15 İçindekiler A. SİSTEME GİRİŞ... 2 1. Sisteme Giriş... 2 B. ÇAĞRI İŞLEMLERİ... 2 1.

Detaylı

G E N E L K A T A L O G w w w. s p t. t c 1

G E N E L K A T A L O G w w w. s p t. t c 1 G E N E L K A T A L O G www.spt.tc 1 İNDEX KATLI FIRIN RESİN HATTI 4 TEK KULE DİKEY KURUTMA FIRINI 6 ÇİFT KULE DİKEY KATALİZE FIRINI 7 BEKLETME ÜNİTESİ 10 PLAKA ÇEVİRİCİ 11 OTOMATİK SPREYLEME ÜNİTESİ 11

Detaylı

STK6 KURUTMA KONTROL ÜNİTESİ KULLANMA KLAVUZU V1.1

STK6 KURUTMA KONTROL ÜNİTESİ KULLANMA KLAVUZU V1.1 STK6 KURUTMA KONTROL ÜNİTESİ KULLANMA KLAVUZU V1.1 STK6 KONTROL ÜNİTESİ TUŞ TAKIMI Bir numaralı program tuşu. Birinci programın parametrelerine ulaşmak için kullanılan tuştur. İki numaralı program tuşu.

Detaylı

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa FW102 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FW102 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

Kinesis. Enerjiden doğan güç! 60J. www.profleet.com.tr www.lassa.com.tr

Kinesis. Enerjiden doğan güç! 60J. www.profleet.com.tr www.lassa.com.tr 60J Kinesis Enerjiden doğan güç! www.profleet.com.tr www.lassa.com.tr Satış ve Pazarlama Kısıklı Caddesi Şehit Teğmen İsmail Moray Sokak No: 2/1 Altunizade 34662 İstanbul T: (0262) 544 35 00 F: (0262)

Detaylı

BÖHLER K700 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Özellikler

BÖHLER K700 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Özellikler Özellikler üksek mangan alaşımlı ostenitik bir çelik olup, aşınma mukavemeti çok yüksektir. Yüksek tokluk özelliğine sahiptir. Kaynak edilmeye uygundur. Çalışma sırasında aşınma dayanımı artar. 1000 1050

Detaylı

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13-

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13- ISIS VERİ YÖNETİMİ Programın Tanıtımı 1-3- 2-4- 6-7- 5-8- 9-10- 11-12- 13-1- Bu bölüme aranacak sorgu için 2 tarih arası bilgi gün / ay / yıl / saat / dakika cinsinden girilir. 2- Arama kriterlerinden

Detaylı

NX Motion Simulation:

NX Motion Simulation: NX Motion Simulation: Mekanizma Hareket Analizi UNIGRAPHICS NX yazılımının modüllerinden biri olan NX Motion Simulation, NX Dijital Ürün Tasarımı ailesinin mühendislik bileşenlerinden birisidir. Motion

Detaylı

DÖKÜM İMALAT PROSESLERİ İÇİN İLERİ DÜZEY SİMÜLASYON YAZILIMI: VULCAN

DÖKÜM İMALAT PROSESLERİ İÇİN İLERİ DÜZEY SİMÜLASYON YAZILIMI: VULCAN DÖKÜM İMALAT PROSESLERİ İÇİN İLERİ DÜZEY SİMÜLASYON YAZILIMI: VULCAN VULCAN döküm simülasyon yazılımı ile imalat öncesi döküm kusurlarının tespiti ve iyileştirilmesi ÖZET Makalede uygulama yapılan model

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Hesap Tabloları(Excel 2007) HAFTA 1 1. Hesap Tablolarına Giriş 1.1. Hesap tablosu tanımı, kullanım amacı ve yerleri 1.2. MS Excel Uygulamasına giriş

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ. Katılaşma, Kristal Kusurları

MALZEME BİLGİSİ. Katılaşma, Kristal Kusurları MALZEME BİLGİSİ Dr.- Ing. Rahmi ÜNAL Konu: Katılaşma, Kristal Kusurları 1 Saf Metallerde Katılaşma Metal ve alaşım malzemelerin kullanım özellikleri büyük ölçüde katılaşma sırasında oluşan iç yapı ile

Detaylı

data M Roll Form Teknoloji partneriniz

data M Roll Form Teknoloji partneriniz data M Roll Form Teknoloji partneriniz YAZILIM BÖLÜMÜ COPRA RF ve COPRA FEA RF: Uzun yıllar boyu diğer CAD yazılımlarını kullanan bir metal şekillendirme firması neden COPRA RF ve COPRA FEA RF kullanmaya

Detaylı

ISI Mühendisliği İçindekiler

ISI Mühendisliği İçindekiler ISI Mühendisliği İçindekiler Aktarım hesabı...2 Genel...2 Nominal tüketim...2 Nominal tüketimin hesaplanması...4 Tesis kapasitesi...6 Tesis kapasitesinin hesaplanması...8 1 Aktarım Hesabı Genel Aktarım

Detaylı

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi 1 İşlenmiş yüzeylerin kalitesi, tasarımda verilen ölçülerdeki hassasiyetin elde edilmesi ile karakterize edilir. Her bir işleme operasyonu, kesme takımından kaynaklanan düzensizlikler

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

MEDİKAL LAMBALAR. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. Birlikte daha iyiyiz. MEDİKAL LAMBALAR

MEDİKAL LAMBALAR. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. Birlikte daha iyiyiz. MEDİKAL LAMBALAR MEDİKAL LAMBALAR MEDİKAL LAMBALAR Birlikte daha iyiyiz. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. AMELİYATHANE TAVAN LAMBALARI IP 5 4 < DUO LED CC DUO LED X1 DUO LED X2 DUO LED X3 S.K.: 22.1001 S.K.: 22.1002

Detaylı