Kontrollü Difüzyon: Isıl Đşlemin Kalite ve Süreç Optimizasyonu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kontrollü Difüzyon: Isıl Đşlemin Kalite ve Süreç Optimizasyonu"

Transkript

1 Kontrollü Difüzyon: Isıl Đşlemin Kalite ve Süreç Optimizasyonu Difüzyon süreçleri için optimize edilmiş işlemlerin otomatik oluşumu için yenilikçi ve uyarlayıcı kontrol teknolojisinin özeti. demig Prozessautomatisierung GmbH Haardtstr. 40 D Siegen Tel: +49(0) Fax: +49(0) Internet:

2 1. Giriş: Doku sertleştirme işleminde, metalin yapısı bazı özellikleri sağlaması için değişmektedir. Bu süreçte söz konusu olan süreç sayısına göre, söz konusu işlem sadece yenilikçi kontrol teknolojisi ile gerçekleştirilebilir. Metal endüstrisinde ısıl işlem otomasyonu ve modernizasyonu alanında Avrupa nın lider firmalarından olan Alman demig Prozessautomatisierung GmbH firması DE-VR 4008 ve DE-VX 4100 serisi kontrol sistemleri ile çevrimiçi difüzyon hesaplamada özel bir program sunmaktadır. Bu uzman sistemin hizmetleri şu şekilde sıralanabilir: Optimal işlem programlarının otomatik oluşturulması Süreç sırasında yürürlükteki işlem programlarının adaptasyonu. Kayıtlı veriler malzeme hasarlarının düzeltilmesinde ve DIN ISO 9000ff standartlarına göre kalite güvencesi sağlanması için kullanılmaktadır. Bu belge uzman sistemi açıklamaktadır. Kontrol sistemi prosys/2 de difüzyon sürecinin bir simülasyonun uygulamak mümkündür. Bu simülasyon ile kontrol sistemi için işlem programları oluşturulabilir ve bunların seyrinin önceden benzetimi yapılabilir. Bu süreç ısıl işlem için bir görüş sağlamaktadır. Simülasyondan sonra otomatik olarak oluşturulmuş programda işlem sürecini etkilemek için el ile bazı değişiklikler yapılama olanağı mevcuttur. Yeni bir simülasyon yapmak ise her zaman için mümkündür. Đstenen işlem süreci ve işlem sonuçları sağlandıktan sonra program bilgileri kontrol sistemine aktarılmaktadır. Şekil.1: DE-VX 4110

3 1.1. Isıl Đşlem Metal malzemelere farklı uygulamalarda bulunmak için bu malzemelerin sertliği, gerilme direnci, esneklik sınırı, sertlik ya da korozyonu test eden çentikli çubuk testi gereklidir. Özel ısıl işlem süreçleri malzemeyi istenilen yapı elde edilince kadar değiştirmektedir. Değişime neden olan, denge durumundaki yapı ile ilgili bilgiler (soğumuş haldeyken), ısı koşullu süreç ve reaksiyonlar, ilgili çentikli çubuk dayanıklılık testi ile birlikte, yüzeyin sadece ısıl işleme gereksinimi kalır. En çok kullanılan süreçlerden biri doku sertleştirme sürecidir. Sürecin karbürizasyon safhasında, karbon atomları, gerekli sertlik derecesine bastırmadan sonra, özün orijinal özelliklerini değiştirmeden malzemenin yüzeyinde yoğunlaşmaktadır (difüzyon) Süreç Bilgisi Bu difüzyon sürecinin tam bilgi ve yeniden oluşturulabilmesi ile en iyi kalite yakalanabilmektedir. Birçok parametrenin (örneğin, karbürizasyon sıcaklığı, süre ve atmosfer (C-seviyesi)), madde alaşımı ile bileşimi, difüzyon aracısı ile benzerliği, kurulum ve malzeme geometrisinin özelliklerinin sürecin sonuçları açısından önemi vardır. Bu karmaşık süreç sadece yenilikçi bir kontrol teknolojisi ile kontrol edilebilir. Uzman sistemler olarak adlandırılan ve uzun yılların deneyimine dayanan sistemler sadece otomatik program oluşturulması (süreç analizi) ile ilgili bilinen tüm veri bilgilerini sağlamakla kalmamakta aynı zamanda süreç esnasında sürece uyum sağlamaktadır. Đşlem sonrasında kayıt ve analiz kalite kontrolüne imkan vermekte ve ileriki programlar için ek deneyler olarak saklanmaktadır.

4 Koşullar (ürün özelliklerinin analizi, malzeme kompozisyonu ve geometrisi) Süreç Hesaplaması (işlem programının otomatik oluşturulması, C- profil simülasyonu (yalnızca prosys/2 için)) Đşlemden Önce Süreç Kontrolü (Süreç değerlerinin kontrol edilmesi, hesaplanan C-seviye görüntülerine uygun olarak kalite durumunun belirlenmesi) El ile Đşletme Đşlemi (El ile modülü) "Çevrimiçi" Uyarlayıcı Süreç Kontrolü ( Program bölümlerinde sürenin belirlenerek işlem programının otomatik uyarlaması) "Çevrimiçi" Süreç Kontrolü ( Süreç değerlerinin ve işlem özelliklerinin grafiksel ve rakamsal sunumu) Đşlem Sırasında Sürecin Kaydı (Süreç değerlerinin ve C-profilin veri dosyasında depolanması dahil olmak üzere hazırlanması) Sürecin Belgelenmesi (Süreç verilerinin kalite kanıtı olarak kaydedilmesi) Değişiklerin Analizi ve Değerlendirilmesi (Đşlem yöntemi, sistem) Đşlemden Sonra Şekil. 2: Bütün sürecin tanımlanması

5 2. Tanım Bu uzman sistemin temelindeki başlıca fikir basitleştirilmiş işlem çevrimleriyle yüksek kalite seviyelerine ulaşmak, yüksek rasyonalizasyon potansiyelleri ile uygun fiyatlı teknolojiler ve en uygun faydalanma oranlarına ulaşmaktı. Uzun ve pahalı farklı işlemler içeren test serilerini ortadan kaldıracak fakat aynı zamanda farklı durumlara sürekli uyum sağlayabilme özelliğine sahip olacak bir prosedür kavramı bulmak önemliydi Isıl Đşlemden Önce Koşullar Malzemenin karbürizasyon ve sertleştirme programının yaratılmasında öncelikle verilen bilgiler analiz edilmelidir. Dişlilerin Isıl Đşlemi örneğinde iş ve işin temel sorunları detaylarıyla açıklanmıştır. Malzemenin maden alaşımı bileşenleri malzemeden malzemeye farklılık gösterse de, gösterilen parametreler süreç programının ilgili program parametreleri ile sabittir.

6 Ürün Özelliklerinin Belirlenmesi Öncelikle ürün özellikleri tanımlanmalıdır. Sorun şudur: hangi bölgelerin mekanik mukavemeti en yüksektir (diş dibi, diş yanı veya diş tepesi)? Difüzyon hesaplamaları düz yüzeylerde kalıcı difüzyona dayanmaktadır. Fick Kanununa göre 1 sınırlı konsantrasyon eğimi (difüzyon profili), belirli bir zamanda bunların akış yönüne dikey akan yüzey boyunca difüzyona uğrayan atomların sayısı ile orantılıdır. Bu koşullar bir dişlinin diş yanları için geçerlidir. Bu noktada, difüzyon süreci kolaylıkla hesaplanabilecek durumdadır. Ancak, diş tepelerinin geniş difüzyon alanları vardır. Bundan dolayı süperkarbürizasyon sorunu oraya çıkabilir ve büyük olasılıkla bu durum metalin tahrip olmasına neden olacaktır. Diş dibi de bir sorun teşkil eder. Bu noktada ise kalıcı difüzyon alanları daha küçüktür. Çok düşük seviyelerde karbürizasyon olması olasıdır ve tavlamadan sonra, istenilen aşınma direnci elde edilemeyecektir. Sorunlu malzemenin kalıcı karbürizasyonu için çevrimiçi difüzyon hesaplaması programına aşağıdaki bilgiler girilmelidir: a) Diş dibi aşınma kriteri için bir düzeltme unsuru olarak, ısı unsuru, difüzyon unsuru ya da transfer unsuru gerekli olabilir. % 100 ün altında olan değerler düvel zamanı ve karbürizasyon ısısını etkiler. Đntibak edici süreç optimizasyonu bu değerleri işlem programının otomatik oluşturulmasında düzeltme değerleri olarak kullanmaktadır. Ayrıca, bunlar, ısıl işlem süresince, çalışılan parçanın difüzyon profilinin geçerli hesaplamasında da kullanılmaktadır. b) Diş ucu aşınma kriteri için, C-seviyesi ek olarak karbürizasyon derinliği, gibi diğer bazı hesaplama verileri superkarbürizasyon etkisinin önlemesi için gerekmektedir. Daha düşük derecedeki bir C-değerinde, daha yüksek C-değeri içeren değerlerden düşük derecede karbür olacaktır Malzeme Nitelikleri ( Alaşım Đçerikleri) Difüzyon süreci, bu sürecin hesaplanması ve simülasyonu için (prosys/2),çeliğin alaşım bileşenleri hakkında veri olması önemlidir çünkü bu özellikler çeliğin içindeki karbon aktiviteleri gibi bazı diğer özellikleri etkilemektedir. Örneğin, manganez ve krom karbon aktivitelerini azaltmaktadır. Ayrıca krom, kritik soğuma oranını düşürmektedir (daha küçük ısı iletim katsayısı λ ya bağlı olarak çelikte daha yüksek ısı transferi 2 ), bundan dolayı daha etkin dolu derinliğine ulaşılmaktadır. Molibden kadar krom da karbürlerin oluşumunu iletmektedir. Manganez de etkin dolu derinliğini arttırmaktadır fakat karbürlerin oluşumunu iletmemektedir. Alaşımın bileşenleri yüzdeler olarak ifade edilmektedir fakat bir veri tabanından farklı standartlar için uyarlanabilir Karbürizasyon Isısı: Karbon ve demirin çözünülebilirlik özelliklerinden dolayı sadece östenit aralığındaki ısılar bu aralıktaki yüksek kristal yapısından dolayı normal olarak karbürizasyon ısısı olarak ele alınırlar (kübik boyut- merkezi yapı). Karbürizasyon için ısı genellikle 900 C ila 950 C dereceler arasında yer almaktadır. Yükselen karbürizasyon ısısıyla difüzyon hızı yükselmekte ve karbürize edilecek katmanın büyüme hızı etkilenmektedir. Bu işlem aracılığıyla 0 s n( x) c( x) l J c c 1 Fick Kanunu: J = = Dq ; t x i = = zf = zdf q q δ N A( x) T 2 Isı akışı şu şekilde hesaplanabilir: Q = λ ( x) * *, denge için (zamandan bağımsız: s dx t )

7 karbürizasyon süreci kısaltılabilir ve böylece süreç zamanından tasarruf edilebilir. Ancak, çalışma parçasının tane büyümesi olumsuz etkilenir. Optimizasyon için ortalama bir değer bulmak önemlidir Sertleştirme Isısı Sertleştirme ısısı sertleştirme sürecinde tavlamanın başladığı ısıdır. Bu nedenle çalışılan parçanın ısısı karbürizasyon işleminden sonra daha düşük bir sıcaklığa indirilmelidir. Bazı çeliklerin tavlama hızı, gerekli derecede yüksek karbürizasyon ısısından başlayarak, malzemede istenilen sertleşme işlemini elde etmek amacıyla çok yavaş olmalıdır. Buna ek olarak, çalışılan parçanın çatlak oluşumları ve/veya sert biçim bozuklukları riski bulunmaktadır Karbürizasyon Derinliğinde (CD) C- Derecesi ve Yüzey C- Derecesi Etkin doku derinliği (EDD)çalışılan parçanın yüzeyinden sertleştirme işlemi sonrasında 550 HV (Vickers e sertleşme test yöntemi) değerine göre sertleştirme derecesinin yakalandığı uzaklıktır. % 0,3 ve % 0,5 (standart değer % 0,35) arasında bir C-içeriği ile bu sertleştirme değerine, veri tavlama süresi tutulduğunda ulaşılmaktadır. Karbürizasyon derinliği (KD)belirli C-seviyelerinin yakalanması gerektiği durumlarda ( KD de C-seviyesi) çalışılan parçadaki derinlik belirleme noktasıdır. Veri bilgilere göre sertleştirme işlemi yapıldığında bu değer, EDD ile doğrudan bağlantılıdır (optimal tavlama hızı). Eğer faklı bir durum söz konusu ise, EDD daha yüksek C- derece sınırlarına doğru yükselebilir. Yüzey C- derecesi ile program anlatılan girdileri göz önüne alarak bir difüzyon profili hesaplamaktadır. Program, süreç programı dahilinde farklı difüzyon bölümleri oluşturabilmektedir Atmosfer Nitelikleri Atmosfer nitelikleri, kontrol sisteminde C-seviyesi hesaplanmasına olduğu kadar program oluşturulması sürecine de dahil olmaktadır. CO çözümleyicisi ile ölçülen O 2 ölçümü değeri, sıcaklık sensörleri ve sensörler ile ölçülmeyen diğer atmosfer değerleri C-seviyesi hesaplamasında çok önemlidir. Sensörlerle ölçülen süreç değişkenleri olmadan oluşturulan süreç programının simülasyonu için, aynı şekilde CO-çözümleyicisi olmadan denetleyici ile çevrimiçi difüzyon hesaplaması için, atmosfer niteliklerinin belirtilmesi karbon geçişi unsuru olan ve karbürizasyon yoğunluk değerini belirten "β"nın hesaplanmasında gereklidir. Bu nitelikler yüzde olarak belirtilebilir ya da veri bankasından doğrudan uyumlaştırılabilir.

8 Süreç Hesaplaması Süreç Programının Oluşturulması Süreç programının oluşturulması için öncelikle elleçleme programının oluşturulması gerekmektedir. Bu elleçleme programı hızlı ve basit bir yöntem olan sembolik programlama (SP=DSP) kullanılarak oluşturulabilir. En basit şekliyle, üç program bölümü yeterlidir. Bu örnekte her program bölümü sürecin bir safhasını göstermektedir: I. Hazırlık: Öncelikle süreç safhasını firını hazırla durumuna getirin. Örneğin, karbürizasyon sürecini başlatmak için firını belirli bir sıcaklığa getirmek amacıyla ısıtın. Kontrol sistemi işlem talimatlarındaki tanımlara göre veriyi ayarlayın. Olasılıklar, her bir fırına göre farklı olarak oluşan kontrol sistemini belirli yapılanışından kaynaklanmaktadır. II. Karbürizasyon: Bir sonraki aşamada, difüzyon otomatik olarak aktif hale gelecektir. Isı, bölüm zamanı ve C- derecesi gibi ayarlamalar 0 konumunda olmalıdır. Bu değerler daha önceki girdi parametrelerinden otomatik olarak hesaplanmaktadır. Bu durumda, bu değerler 0 olarak alınamamış olup, programın girdi değerleri parametre değerlerinden seçilecektir. III. Sertleştirme ve Tavlama: Son aşamada, tavlama için değerlere ayarlanmalıdır. Bu değerler, ilk süreç safhasında olduğu gibi girilmektedir. Ancak, difüzyon otomatiğinin sadece bir program bölümünde- difüzyon bölümünde- aktif hale getirilmesi önemlidir. Elleçleme programı aşağıdaki gibi programlanmalıdır: Şekil. 3: Program bölümleri için örnek Bu örnekte, tek program bölümleri aşağıdaki gibi programlanmaktadır: Şekil. 4: Tek program seçimi için ayar noktaları Programın oluşturulmasından sonra bir süreç programına bir parametre ile bağlanmalıdır. Bu süreç programı kontrol sisteminin iş hafızasından yüklenebilmektedir. Süreç programının sıralaması aşağıdaki gibi olabilmektedir:

9 Şekil. 5: Difüzyon hesaplamasından önce süreç profili Bu, süreç için ayarlama noktası olarak kullanılan süreç programının tamamıdır. Bu örnek 5 ilave program bölümünün eklendiğini göstermektedir. Bu nedenle, parametrelerde karbürizasyon ısısından farklı bir sertleştirme ısısı ayarlanmıştır. 6. bölümde ısı ayar noktasının sertleştirme ısısından daha aşağıya düştüğünü görülmektesiniz. Bu, ısı düşürmeli program olarak adlandırılmaktadır. Bu sorun bölüm te anlatılmıştı. Eğer sertleştirme ısısı ve karbürizasyon ısısı aynı ise, otomatik difüzyon hesaplaması ile sadece üç program bölümü eklenmektedir. Bu programa ısı düşürme olmadan program denilmektedir. Bu örnekteki ayar noktalarının sıralaması - diğer parametreler eşit varsayıldığında- aşağıdaki gibidir: Şekil. 7: Isı indirgemesi olmadan süreç profili Karbür Sınırının Belirlenmesi ve Karbür Düzenlenmesi Karbürler, özellikle geniş difüzyon yüzeylerinin bulunduğu (karşılaştırma örneği, dişli) alanlarda, çalışılan parçaların karbon doygunluğunda fazla karbürizasyonundan kaynaklanmaktadır. Bu durum malzemelerin tahrip olmasına neden olabilir ve bunların

10 temizlenmesi sadece yüksek ısı- işlem çabalarıyla mümkün olmaktadır. Bu karbürlerin önlenmesinde birçok değişik yöntem bulunmaktadır: a) Yüzey C-seviyesinin düzenlenmesi Bu yöntem, çalışılan parçanın yüzeyindeki C-seviyesini ölçmektedir. Kullanıcının bir karbür sınırı oluşturması gerekmektedir (C-seviyesinin içeriğinin en yüksek imkanı). Bunun anlamı çalışılan parçanın gelişen karbürlerin tehlikeli aralığında devamlı olarak kontrol edildiğidir. Bu yöntem fazla C-seviyelerine göre işlem zamanını kısaltmaktadır ve hızlandırılmış difüzyon sonuçlarına neden olmaktadır. b) C-seviye firın atmosferinin düzenlenmesi Uzman sistem atmosferik ölçüm yöntemi ile çalışmaktadır. Bunun anlamı, alaşım unsurunun girdisi ile birlikte özel program, sertleştirme ve karbürizasyon ısısı ve bir karbür unsuru 3 çalışılan parçanın karbür sınırını belirlemektedir. Bu, aynı zamanda, söz konusu değeri süperkarbürizasyon süresi boyunca değişme noktasına kadar firın atmosferinin C-seviyesi olarak ayarlamaktadır ( C-seviye kesintisi). Pratik deneyler ve değişik ebat ve alaşıma sahip çalışma parçaları kullanılarak yapılan çok sayıda testin sonucunda karbür unsurunun ve atmosfer C-seviyesi ile bir çalışma parçasının yüzey C-seviyesi arasındaki farkın -alaşıma bağlı olarak- sürecin tüm durumlarında tehlikeli karbür aralığının alında tuttuğu görülmüştür. Süreç zamanı uzman sistem aracılığıyla hesaplanacaktır. 3 Alaşım unsuruna dayanan düzeltme değeri

11 2.2. Isıl Đşlem Sırasında Süreç Kontrolü Süreç programını başlatmakla, geçerli değerler ayar noktalarına ve program fonksiyonlarına (kontrol dizileri) göre kontrol edilmektedir. Mevcut süreç değerleri sürekli olarak, işleyen sürecin sürekli kontrolü için hazırlanmıştır. Sisteme ve yapılanışa bağlı olarak, görsel, rakamsal ekran, eğilim ekranları ve farklı kaydediciler arasından birini seçebilirsiniz. Süreç esnasında el ile yapılan müdahaleler kullanıcının gerekli yetkisi olduğu sürece her zaman için mümkün olmaktadır Çevrimiçi Uyarlayıcı Süreç Kontrolü Başlandıktan sonra süreç programının sadece el ile yapılan müdahaleler ile değiştirilebildiği standart süreç akımının tersine, kontrol sisteminin görevleri otomatik difüzyon kontrolünün entegre edilmesi ile genişletilmiştir. Otomatik difüzyon olmadan programlanan program bölümlerinde 4, kontrol sistemi sınır değerlerin (bant genişlikleri) ve süreç optimizasyonu için gerekli olan kontrol izleri yardımıyla bölüm genişletmenin gerçekleştirilmesiyle birlikte süreci yönetmektedir. Süreç programı hesaplaması ile oluşturulan otomatik difüzyon bölümlerinde, kontrol sistemi mevcut kalite özelliklerini (difüzyon profilini) her bir dakikanın mevcut süreç değişkenlerinden hesaplamaktadır. Difüzyon profili, çevrimiçi difüzyon kaydedicide gösterilmektedir ve aşağıdaki kriterlere göre uyarlayıcı bir şekilde müdahale etmektedir: 4 Sadece ilk ve son süreç safhalarında

12 Şekil. 11: otomatik difüzyonun işlemleri Sürecin başlangıcı Kalite özelliklerinin belirlenmesi (difüzyon özellikleri) CD de C-seviye sağlanıyor?? hayı r C-seviyesi veya ısı için değişme noktasına erişildi mi? evet evet Difüzyon süreci kesilecektir hayı r hayı r Bir difüzyon bölümünün sonuda işlem programı? evet Gerekli ise bölümün uzatılması (eğer süre zamanı yetersiz ise) hayı r Đyileştirme programı bitti mi? evet Isıl işlem süreci bitmiştir.

13 a) Mevcut hesaplama, C-seviyesinin ve ısının indirgenmesi için değişme noktasına ulaşılmış olduğunu göstermektedir. Değişme noktaları, yüzey bölgelerini dekarbürize etmek için C-seviyesinin indirgendiği ya da sertleştirme ısısına ulaşmak amacıyla azaltılan ısının (zamanın) göstergeleridir. Otomatik program oluşturulmasında bu değişme noktaları girdi parametreleri kullanılarak hesaplanmaktadır. Đlgili karbürizasyon derinliğinde olabilecek en kısa zamanda C-seviyesinin yakalanması için, yüzey C-seviyesi için gerekli olan C-değerinden daha yüksek bir değer ile karbürizasyon gerçekleştirilmektedir. Bunun anlamı, firının içindeki C-seviye atmosferin, yüzey C-seviyesinin gerekli olan değerlerde dekarbürize edilmesi için yapılan ileriki işlemlerde düşmesi gerekmektedir. Değişme noktası; difüzyon hızından, firın atmosferindeki C-seviyesinden ve hatta C-seviyesinin indirgenmesinden sonraki faktör, çalışılan parçanın belirli bir zaman aralığındaki iç bölgesinde oluşan karbon difüzyonundan hesaplanmaktadır. Aşırı ısı ya da C-seviyesi gibi hatalar göz önüne alınarak, bu (değişme) noktasına planlanan zamandan daha önce ulaşılabilir. Kontrol sistemi bu durumun farkına varmakta ve programın bölüm zamanlarını değiştirmektedir. Yüksek C-seviyesine sahip bölüm bu durumda daha kısa olacaktır ve program doğrudan bir sonraki bölüme geçecektir ( indirgenmiş C-seviyesi değeri). Aynı işlemler, ısı indirgenmesinin değişim noktasına, sertleştirme ısısına doğru ulaşmada kullanılmaktadır. b) Đyileştirme sürecinin difüzyon bölümü bitime yakın Her bir difüzyon bölümünün bitmesinden önce, uzman sistem, çevrimiçi difüzyon hesaplamalarını kullanarak difüzyon bölümlerini yeniden hesaplamaktadır. Düşük C-seviyesi ve ısısı değerlerinin olması gibi işlemi geciktirici sistem hataları, mevcut difüzyon bölümünün uzamasına neden olacaktır. Bu hataları içeren difüzyon bölümü yeniden hesaplanacaktır ve bölüm zamanları otomatik olarak uzatılacaktır. Bunun anlamı, zaman bölümünün istenilen işlem etkisi görülünceye kadar uzatılacağıdır. Bu işlem, ısıl işlem başarılı bir şekilde sonlandırılıncaya kadar tekrar edilecektir ve daha sonra işlemin bir sonraki adımına geçilecektir. c) Karbürizasyon derinliği sağlandığında Eğer sürekli çevrimiçi difüzyon hesaplamaları optimal karbürizasyonun öngörülemeyen etkiler dolayısıyla sağlandığını gösterirse, süreç, mevcut program durumundan bağımsız olarak, derhal kesilecektir. Aynı zamanda, bir işlem programı hesaplanıp aktif hale getirilecektir. Böylelikle, ısıl işlem bir sonraki adıma kadar devam edecektir. Bu, çalışılan parçanın tahrip edilmesine de neden olabilecek karbürizasyon derinliğinde bir C-seviyesi fazlasını önleyecektir Çevrimiçi Süreç Şeması Süren işlem sırasında, kullanıcı ısıl işlemin mevcut durumunu her an difüzyon ve ısı kaydedici sayesinde görebilmektedir. Kurulumu yapılan türe göre, kontrol sistemlerinin yapılanışları ve gereklilikleri, bütün süreç değişkenleri ve mevcut teçhizat durumu grafiksel olarak ve rakamsal olarak gösterilmektedir. Böylece, uzman sistem her dakika yapılan hesaplamalardan ısıl işlemin durumunu difüzyon profili olarak ( difüzyon kaydedicide) vermektedir Süreç Kaydı a) Bütün süreç değişkenlerinin kaydedilmesi ve oluşturulması süreç mühendisliği prensiplerine, sistemin ve müşterinin gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştirilecektir. Kaydetme süresince, bütün bilgiler- doğrudan ölçülen süreç değişkenleri (güncel değerler) ve

14 bunların uygun ayar dereceleri, aynı zamanda mevcut teçhizat durumu- kontrol sisteminin dahili bir veri belleğinde saklanmaktadır. Bu veri ek olarak oluşturulabilmekte ve algoritma hesapları ile depolanabilmektedir ( örneğin; farklı yüklü sıcaklık sensörü ölçüm değerlerinin ortalaması) Isıl Đşlemden Sonra Süreç Belgeleme Günümüzde, sürecin yeniden yapılanması en önemli kalite ölçütlerinden biridir ve ayrıca hatasız bir süreç işlemi için de önemlidir. Bu belgeler müşteriler açısından ve takip eden bölümler (üretim) açısından önemlidir. Malzeme hasarları açısından ve ayrıca müşterinin olası başvuruları açısından kanıt teşkil ederler. Bunlar, ayrıca, mal giriş makbuzlarında partilerin reddedilmesi için geçerli sayılmaktadırlar. Bunun yanında, bunlar, kalite güvencesi ve hata önleme araçları olarak kullanılabilmektedirler, örneğin; FMEA, ayrıca kalite denetçileri için. Bunlardan başka, sonuçlar yapılandırma analizlerine dahil edilmekte ve - çaba ve önemliliklerine göre - parametre ayarlamalarında yapılandırılmaya, program süreçlerinde yapılandırılmaya ve atmosfer özelliklerinin yapılandırılmasına, aynı zamanda, mekanik, sistem ölçümü, kontrol ve eğer gerekirse modernizasyon gibi sistem bölümlerinde yapılandırmaya neden olmaktadır. 3. Đşleminin Çalıştırma Simülasyonu Modern kalite güvencelerinde, hata önleyici tedbirler, üretimden sonra yapılan eski iyi/kötü yönteminin aksine yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle, sistemden oluşturulan süreç programları ya da el ile girilen programlar, bir bilgisayar simülasyonu yardımıyla işlenilen parçanın işleminden önce belgelenmektedir. Bu yöntem, değiştirilmiş parametrelerin süreç işleminin etkilenmesi olasılığını da sunmaktadır. Bu tür bir simülasyon, ısıl işlemlerde kontrol ve düzenleme teknolojisi için özel olarak geliştirilmiş olan PC temelli supervisory system prosys/2 (=denetleyici sistem prosys/2) program modüldür. Bu sistemin temel fonksiyonları; merkezi sistem izlemesi ve operasyonu, Müşteri-Sunucu yapısı ile (=CSA) modern şebeke yapısı, telemaintenance gibi otomatik fonksiyonlar için SQL temelli ilişiksel veri tabanı sistemi, modem aracılığıyla dünya çapında servis ve işlemdir. Simülasyon ile, beklenen difüzyon profili hesaplanmaktadır ve parametreler ve program verileri ile grafiksel olarak gösterilmektedir.

15 Şekil. 8: Prosys/2 sisteminin difüzyon simülasyonu Şekildeki eğriler aşağıdaki gibi yorumlanmalıdır: Mavi eğri: Sarı eğri: Mor eğri: Kırmızı çizgi (dikey) : Kırmızı çizgi ( yatay): malzemedeki temel C-seviyesi başlangıçtaki süperkarbürizasyon ile malzemenin en yüksek karbon profili malzemedeki mevcut karbon profili karbürizasyon derinliği ayar noktası Karbürizasyon derinliğindeki C-seviyesi/ CD C-seviyesi/ C-seviyesi sınırı Simülasyonda süresince bile, karbürizasyon derinliğinde (KD) gerekli olan C-seviyesi içeriğine yükseltilmiş bir C-seviyesi ile nasıl ulaşılabileceği - optimal (kısaltılmış) zamandave son aşamada yüzey alanının daha önceden belirlenmiş değere göre dekarbürize edilmesi için C-seviyesinin nasıl indirgenmesi gerektiği açıkça gösterilmektedir. Simülasyon, C-seviyesi yükseltmesi sürecinde difüzyonun aşamalarını göstermektedir ve indirgenmiş C-seviyesi ile olan işlemden sonraki aşamaları belirtmektedir. Bu halde, uzman rakamsal bilgiler ile S-profilini analiz edebilir. Birçok durumda, pahalı testlerden uzak durulmalıdır. Tek parçalı ürünler gibi özel işlem parçaları için testler mümkün olmamaktadır. Simülasyon, optimal bir süreç işlemi sağlamak için yapılacaktır. Isıl işlem sürecini etkileyebilecek hatalar sistem tarafından tanınmalı ve zamanla olduğu kadar bölümlerin ayar noktalarıyla da değişmektedir. Simülasyon vasıtasıyla, program süreci 3 veya 5 program bölümü kadar uzayacaktır. Bunlar, başka bir karbürizasyon profiline erişmek amacıyla değiştirilebilir. Parametrelerdeki ve elleçleme programındaki değişiklikler yeni bir simülasyon aracılığıyla grafik olarak

16 gösterilebilir. Đstenilen sonuca ulaştıktan sonra, süreç programı, kontrol sistemine iletilmelidir. Uyarlayıcı çevrimiçi düzenleme şimdi, aşağıda anlatıldığı gibi gerçekleşecektir. Denetleyici sistem vasıtasıyla, mevcut kaydedilmiş verileri olduğu kadar kontrol sistemindeki program sıralamasını da görmek mümkün olmaktadır. Yetkili 25 yıldan daha uzun zamandır demig Prozessautomatisierung metal endüstrisinde ısıl işlem sistemlerinin otomasyonu ve modernizasyonu alanlarında, cam ve seramik endüstrisi süreç kontrollerinde ve seramik endüstrisinde olduğu kadar kimya ve gıda endüstrisinde de Avrupa nın lider firmalarından biridir. Fabrika mühendisleri (firın üreticileri) ve prosedür sorunlarının çözümünde yardım ve teknoloji sağlayan mühendislik büroları müşterileri oluşturmaktadır. Bunlara ek olarak, Avrupa çapında birçok firmanın mevcut teçhizatlarını modernize etmekte ve otomasyonunu sağlamaktadırlar.

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 1 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 BÖLÜM 2. MALZEME ĠHTĠYAÇ PLANLAMASI (MRP) 4 2.1 Giriş 4 2.2 MRP ye Genel Bir Bakış 4 2.3 MRP nin Amaçları ve Felsefesi 5 2.4 MRP nin Girdileri 5 2.4.1 Ana Üretim Planı 6

Detaylı

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI BÖLÜM 4 4. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 STANDARTLARI 4.1. Kalite Güvence Sistemi nedir? Yüzyılımızda globalleşen dünyamızda yoğun rekabet ortamından istikrarlı bir üretim yapabilmek için kalitenin

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU. Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU. Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN KAYNAKLI BAĞLANTILARIN DEĞİŞKEN ve ÇOK EKSENLİ YÜKLER ALTINDAKİ ULTRA DÜŞÜK ÇEVRİMLİ (UDÇY) YORULMA DAVRANIŞI Araştırma

Detaylı

BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI. 1.1. Giriş

BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI. 1.1. Giriş BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI 1.1. Giriş Metaller insanlar tarafından binlerce yıldan beri kullanılmakla birlikte, ilk yararlı metalin nasıl üretildiği kesin olarak bilinmemektedir. Metallerin erken çağlardan

Detaylı

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI 1987 ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK TEŞKİLATI Dök. 9184-AN / 902 1. Bölüm HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI

Detaylı

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi Anabilim dalı Yüksek Lisans Tezi ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI Meryem Yazıcı 2501050596 Tez Danışmanı Doç. Dr.

Detaylı

ENM424 Endüstride Bilgisayar Uygulamaları Ders Notları

ENM424 Endüstride Bilgisayar Uygulamaları Ders Notları Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ENM424 Endüstride Bilgisayar Uygulamaları Ders Notları Öğr. Gör. İrfan MACİT Adana,2006 Bölüm 1 Yazılım Mühendisliği ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI Ayşe ÖZKIRAN Hafize DÜŞÜNÜR Danışman Yrd.

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj DENETİM klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk 5-8. ÜNİTE ÖZETİ

Detaylı

SUNUŞ... 1. 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2. 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2. 2. Geçmişten Geleceğe ERP...

SUNUŞ... 1. 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2. 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2. 2. Geçmişten Geleceğe ERP... İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2 2. Geçmişten Geleceğe ERP... 4 3. ERP Sistemlerinin Yapısal Özellikleri...8 4. ERP Sistemlerinin

Detaylı

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ Bilirsiniz ki, hayatta her şey teşvik ile olur. Bugün kendi mallarınıza göstereceğiniz rağbet, yerli mallarının günden güne daha nezih ve daha ucuz olmasını

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Asaf

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

1. GİRİŞ. 1.1. Kalite çalışmalarının tarihsel gelişimi

1. GİRİŞ. 1.1. Kalite çalışmalarının tarihsel gelişimi 1. GİRİŞ Günümüz teknoloji çağında endüstri ve ticaretin globalleşmesi, rekabeti de beraberinde getirmiş, kalite ise rekabetin en önemli unsuru olmuştur. Tüketici alışkanlıklarının, en iyi kaliteyi en

Detaylı

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09 INDUSTRIAL APPLICATION SOFTWARE ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT AST AST AST CLB CLB CLB AST AUT AUT AUT AUT AUT BOM BOM BOM BOM BOM BOM BOM AUT AUT AUT BUD BUD BUD BUD BUD BUD BUD CAL CAL CAL CAL CAL CAL CAL

Detaylı

SIPOS 5 Flash Elektrikli Aktüatör Teknolojisi. Ürün gamı Mek. bağlantı Elektronik ünite Ayrıntılar İşletime alma Kontrol Fonksiyonlar

SIPOS 5 Flash Elektrikli Aktüatör Teknolojisi. Ürün gamı Mek. bağlantı Elektronik ünite Ayrıntılar İşletime alma Kontrol Fonksiyonlar SIPOS 5 Flash Elektrikli Aktüatör Teknolojisi Ürün gamı Mek. bağlantı Elektronik ünite Ayrıntılar İşletime alma Kontrol Fonksiyonlar 2 SIPOS 5 Flash İçindekiler Giriş Bir bakışta avantajlar...3 Giriş...4

Detaylı

Banka EFT / Havale Sürecinin Merkezileştirilmesi Projesi Raporu

Banka EFT / Havale Sürecinin Merkezileştirilmesi Projesi Raporu Banka EFT / Havale Sürecinin Merkezileştirilmesi Projesi Raporu Hazırlayanlar Esma Sultan SEZEN Sultan ATEŞ Fatih ÇİL Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Şubat 2009 Bu proje, İstanbul Teknik

Detaylı

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması.

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması. 1 1. GİRİŞ ve AMAÇ 1.1. Tanım ve İşlemin Esasları Tel çekme, kalın kesitli olan bir telin çekme matrisi içinden geçirilerek kesitini küçültme işlemidir. Çekme yönteminde malzemeler matris olarak adlandırılan

Detaylı

1.MODER ÜRETĐMDE SAYISAL KO TROLLÜ C C TAKIM TEZGAHLARI

1.MODER ÜRETĐMDE SAYISAL KO TROLLÜ C C TAKIM TEZGAHLARI 1.MODER ÜRETĐMDE SAYISAL KO TROLLÜ C C TAKIM TEZGAHLARI 1.1.Giriş : Modern üretimin temelini sayısal kontrollü takım tezgahları oluşturmaktadır. Türk metal işleme endüstrisinde günümüzün en yaygın ve gelişmeye

Detaylı

İnceleme-Araştırma Konusu

İnceleme-Araştırma Konusu T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Teftiş Kurulu Başkanlığı) İnceleme-Araştırma Konusu Bilgi Sistemleri Denetimi, e-teftiş, Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Uygulamaları,

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

28082 Sayılı Resmî Gazete SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ

28082 Sayılı Resmî Gazete SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 12 Ekim 2011 Tarihli ve 28082 Sayılı Resmî Gazete SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

ÇELİKLER VE ISIL İŞLEM DERS NOTU

ÇELİKLER VE ISIL İŞLEM DERS NOTU METALÜRJİ ÇELİKLER VE ISIL İŞLEM DERS NOTU ADEM ŞAHİN www.malzemebilimi.net 2 I. GİRİŞ Mühendislikte tasarlanan imalatı gerçekleştirmek için kullanılacak malzeme seçiminin doğru yapılması üretim kolaylığı

Detaylı

BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI

BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI Yüksek Lisans Tezi Nuray ESATOĞLU Ankara-2010 T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL

Detaylı

BİNA YÖNETİM SİSTEMİ

BİNA YÖNETİM SİSTEMİ BİNA YÖNETİM SİSTEMİ Akın KAYA Hüseyin EMİROĞULLARI Schneider Electric EBYS Çözüm Ekibi Schneider Elektrik San.Tic.A.Ş. Küçükbakkalköy Mah. Elvan Sok. No:16-18B 34750 Ataşehir/İstanbul akin.kaya@schneider-electric.com

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI VE İLERİ TEKNOLOJİYE GEÇİŞ

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI VE İLERİ TEKNOLOJİYE GEÇİŞ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI VE İLERİ TEKNOLOJİYE GEÇİŞ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI Otomatik üretim modern sanayinin temeli ve teknik ilerlemenin genel eğilimi olmaktadır. Bu da yeni fabrikasyon süreçleri,

Detaylı

BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI

BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI Yükleme, boşaltma, ambarlama ve sevkiyat gibi malzeme iletimi fonksiyonları işletmenin tipine ve işlemlerin türüne göre değişebilir. Bu amaçla,

Detaylı