CMS JANT KOMPRESÖR MOTORU SOĞUTMA HAVASI ATIK ISISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CMS JANT KOMPRESÖR MOTORU SOĞUTMA HAVASI ATIK ISISININ DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CMS JANT KOMPRESÖR MOTORU SOĞUTMA HAVASI ATIK ISISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BİTİRME PROJESİ VOLKAN DEMİRCİ Projeyi Yöneten Doç. Dr. Serhan KÜÇÜKA Mayıs, 2011 İZMİR

2 TEZ SINAV SONUÇ FORMU Bu çalışma / /. günü toplanan jürimiz tarafından BİTİRME PROJESİ olarak kabul edilmiştir. Yarıyıl içi başarı notu 100 (yüz) tam not üzerinden. (.. ) dir. Başkan Üye Üye Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığına,.. numaralı.. jürimiz tarafından / /. günü saat da yapılan sınavda 100 (yüz) tam not üzerinden. almıştır. Başkan Üye Üye ONAY

3 TEŞEKKÜR Proje kapsamında bizi yönlendiren ve yardımlarını esirgemeyen değerli hocam Doç. Dr. Serhan KÜÇÜKA ya, İzmir CMS JANT fabrikasında projemiz için her türlü imkanı sağlayan Turan TULUM a ve yardımlarından dolayı arkadaşım Onur ERGEN e sonsuz teşekkür ederim. Volkan DEMİRCİ III

4 ÖZET Enerji tüketiminin günden güne artış gösterdiği ülkemizde buna paralel olarak enerji tasarruf yöntemleride önem kazanmaya başlamıştır. Enerji tasarruf eden teknolojilerin uygulanmasıyla enerji tüketimde azalma sağlanması kaçınılmazdır.bu proje kapsamında santrifüj kompresör motor soğutma havasının kazanda yakma havası olarak kullanılmasıyla elde edilcek yakıt tüketimindeki azalma miktarı hesaplanıp, yakıt maliyetindeki düşüş belirlenecektir. İlk bölümde, enerji kaynaklarından, enerjinin kullanımından bahsedilip enerji yoğunluğunun saptanmasıyla ilgili temel kavramlar anlatılcaktır ve AB ülkeleriyle Türkiye nin enerji yoğunlukları karşılaştırılacaktır. İkinci bölümde, üzerinde çalıştığımız makinaların özellikleri ve çalışma şekilleri anlatılacaktır. Üçüncü bölümde, kompresör motoru soğutma havasının kazanda yakma havası olarak kullanılmasıyla elde edilecek yakıt tasarrufu miktarı hesaplanacaktır. Son bölümde bölümde, motor soğutma havasının kazana verilmesi için hava kanalı tasarımı yapılıp, bu hava kanalının maliyeti hesaplanacaktır. IV

5 V

6 İÇİNDEKİLER İçindekiler Tablo Listesi Şekil Listesi V VIII IX Bölüm Bir GİRİŞ Sayfa 1. Enerjinin Kullanımı ve Enerjiden Tasarruf 1.2. Türkiye de Enerji Kaynakları ve Kullanımı 1.3. Tep 1.4. Gsmh ( Gayri Safi Milli Hasıla ) 1.5. Enerji Yoğunluğu 1.6. Enerji Verimliliği Enerji Verimliliği ile Elde Edilebilecek Yararlar VI

7 Bölüm İki SANTRİFÜJ KOMPRESÖR VE SICAK SU KAZANLARI 2.Kompresör ve Kazan Sistemleri 2.1. Santrifüj Tip Hava Kompresörleri Elektrik Motoru Santrifüj Kompresör Çalışma İlkesi 2.2. Kondenzasyonlu (Yoğuşmalı) Doğalgaz Sıcak Su Kazanları Yoğuşturucu (Ekomomizer) Brülör Kazanlarda Yanma Su Buharı (H 2 O), Kondenzasyon Bölüm Üç MOTOR SĞUTMA HAVASININ KAZANDA KULLANILMASIYLA ELDE EDİLECEK YAKIT TASARRUFUNUN SAPTANMASI 3. Hesaplamalar 3.1. Motor Soğutma Hava Debisi Hesabı Pitot-Statik Tüpü ile Akış Hızının Hesaplanması 3.2. Motor Soğutma Havası Giriş ve Çıkış Sıcaklıklarının Ölçülmesi VII

8 3.3. Motor Verimin Bulunması 3.4. Kazanın Tükettiği Yıllık Yakıt Miktarının Hesaplanması 3.5. Doğalgazın Yanması İçin Gerekli Hava Miktarının Hesaplanması 3.6. Atık Isının Yakma Havası Olarak Kullanılması Sonucu Yakıt Tüketimi Miktarının Hesaplanması Bölüm HAVA KANALI TASARIMI 4.Kavramlar 4.1. Akışkan Direnci Sürtünme Kayıpları Dinamik Kayıplar 4.2. Kanal Kısım Kayıpları 4.3. Hesaplamalar Kanal Basınç Kaybı Hesabı Noktaları Arasındaki Basınç Kaybı Noktaları Arasındaki Basınç Kaybı Noktaları Arasındaki Basınç Kaybı Noktaları Arasındaki Basınç Kaybı Kanal Maliyet Hesabı 4.4. Sonuç VIII

9 TABLO LİSTESİ Tablo 3.1. Dinamik Basınç Değerleri ( mmh 2 0) Tablo 3.2. Dinamik Basınç Değerleri( Pa) Tablo 3.3. Soğutma havası hız (m/s) değerleri Tablo 3.4. Soğutma Havasının Değerleri Tablo 3.5. Soğutma Havası ve Kazan Yakma Havası Debi Değerleri Tablo 3.6. Yıllık Yakıt Tasarrufu IX

10 ŞEKİL LİSTESİ Şekil 1.1. Türkiye deki Nihai Enerji Tüketimi Dağılımı Şekil 1.2. Enerji Yoğunlunun Karşılaştırılması Şekil 1.3. AB Ülkelerinde ve Türkiye de Enerji Yoğunluğunun Gelişimi Şekil 2.1. CENTAC C700 Frame Standart Donanımı Şekil 2.2. Rotor ve Impeller Şekil 2.3. Soğutucu Şekil 2.4 Açık Tip 3 Fazlı Asenkron Motor Şekil 2.5 Santrifüj Kompresör İç Yapısı Şekil 2.6. Kazan İç Yapısı Şekil 2.7. Ekonomizer Şekil 2.8. Brülör Şekil 3.1. Pitot-Statik Tüpü Şekil 4.1. Moody Diyagramı Şekil 4.2. Hava Kanalı Şekil 4.3. Hava Kanalı (1-3) Şekil 4.4. Fana Göre Simetrik, Kenarları Düz Geçiş Parçası Şekil 4.5. Hava Kanalı (3-4) Şekil 4.6. W Parça, Dikdörtgen Kesitli Şekil 4.7. Hava Kanalı (4-5) Şekil 4.8. Yuvarlak Veya Dikdörtgen Redüksiyon Şekil 4.9. Hava Kanalı (5-12) Şekil Dikdörtgen Dirsek, Kanatsız Geniş Açılı X

11 BÖLÜM 1 GİRİŞ 1. Enerjinin Kullanımı ve Enerjiden Tasarruf Birçok sanayi kuruluşunun en önemli girdilerinin başında enerji gelmektedir. Enerji maliyeti prosese, kullanılan ham maddeye, imal edilen son ürüne göre değişiklik gösterir ve toplam işletme maliyetleri içerisinde % 8 50 arasında pay alır. Çoğu işletme bunun doğal bir harcama kalemi olduğunu kabul ederek bu enerji harcamalarını olduğu gibi kanıksamıştır. Genellikle enerji basit bir şekilde toplam üretim maliyetleri içerisine katılır ve ayrı bir kalem olarak dikkate alınmaz. Bir ürünün maliyetini; çoğunlukla üretim seviyesine bağlı olmayan işletmenin sabit giderleri (binanın ısıtılması, vergiler, bakım onarım, güvenlik ve sigortalar gibi giderler) ve üretim ile birlikte değişen değişken giderler(hammadde, işçilik, enerji gibi )belirler. Sabit giderleri azaltmak her zaman mümkün olmayabilir. Çünkü sabah tesisin kapısı açıldığında bu giderler kaçınılmaz olarak her zaman vardır. Bunların azaltılması da bir yönetim stratejisi ve planı ile mümkündür. Ancak beklenen kazançlar açısından çok esnek değildir. Değişken harcamalar ise her zaman tasarruf edilebilecek odak noktalarını kendi bünyelerinde bulundururlar ve azaltıldığında tesisin karlılığını arttırarak, karşılığında tesise para kazandırırlar. Enerji harcamaları sistemli bir şekilde yönetildiğinde tasarruf edilebilecek değişken masrafların başında gelmektedir. 1

12 1.2. Türkiye de Enerji Kaynakları ve Kullanımı Enerji kaynakları genel olarak birincil enerji kaynakları ve ikincil enerji kaynakları olarak iki ana başlık altında incelenebilir. Birincil enerji kaynakları da kendi içinde petrol, doğal gaz, kömür gibi yenilenemeyen enerji kaynakları ve hidrolik enerji, rüzgâr enerjisi ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İkincil enerji kaynağı ise elektriktir. Türkiye de enerji üretiminde, üretim payındaki sırasıyla doğal gaz, linyit, akaryakıt, hidrolik ve taşkömürü kullanılmaktadır. Türkiye de enerji üretimi büyük oranda kamu kuruluşları tarafından gerçekleştirilmektedir. Üretimin talebi karşılamadığı enerji türleri ithalât yoluyla sağlanmaktadır. Dışarıdan ithal edilen kaynaklar içinde en büyük payı petrol ve doğal gaz almaktadır. 1.3 Tep Tep (ton eşdeğer petrol) tüm enerji birimlerinin aynı kategoride değerlendirilebilmesi için uluslar arası kabul görmüş bir birimdir. Tüm enerji birimleri ( kcal, joule, kwh, vb.) TEP e çevrilerek ifade edilir. 1 tep = Mj 1 tep = kcal 1 tep = kwh 1.4 Gsmh ( Gayri Safi Milli Hasıla ) Bir ekonomide belirli bir dönemde üretilen tamamlanmış(nihai) mal ve hizmetlerin piyasa fiyatları ile ifade edilen değerleri toplamıdır. Ekonomide belirli bir dönem den kasıt bu tanım için genelde 1 yıldır. tamamlanmış (nihai) mal ve hizmetler ile kastedilen ise bir 2

13 ülke ekonomisinde üretim aşamasından çıkmış son mallardır. Örneğin bir ceket üretilirken önce çiftçiden pamuk alınır. Bu pamuk ip haline getirilir, ipten ise kumaş yapılır ve son olarak bu kumuştan ceket dikilir. İşte dikilen bu ceket iktisadi olarak nihai mal dır. Buradaki diğer mallar olan pamuk, ip ve kumaş ise ara mallardır. Ara mal, bir başka mal ve hizmetin üretilmesinde kullanılan mal ve hizmetlerdir. GSMH hesabının nihai mallara göre yapılması gerekir. 1.5 Enerji Yoğunluğu Gayri Safi Milli Hasıla başına tüketilen birincil enerji miktarını temsil eden ve tüm dünyada kullanılan bir göstergedir. Türkiye nin enerji yoğunluğu, OECD(İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı) ortalamasının üzerinde olup geçmişten günümüze artış eğilimi göstermektedir. Halen kişi başına enerji tüketimi, OECD ortalamasının beşte biri civarındadır. Bu durumun önemli nedenlerinden birisi, enerjinin yeni yatırımlara oranının yüksek olmasına rağmen, teknoloji seçiminde enerji tasarruf eden teknolojilerin aranması için çaba harcanmamasıdır. Gelişmiş ülkelerin, verimsizlik ve çevre sorunları nedeniyle terk ettiği çimento sanayi, demir-çelik sanayi gibi endüstriyel tesisler, Türkiye ye taşınıp monte edilmektedir. Böylece enerji yoğunluğu Türkiye de artmaktadır. Türkiye nin enerji yoğunluğu ve coğrafyası gereği, enerjiyi temin etmesi ve Avrupa pazarlarına aktarması gerekmektedir. Türkiye nin önemli bir geçiş merkezi olmasından dolayı önemli enerji taşıma projelerini uygulamak zorundadır. Bu projeler, Türkiye ekonomisine alternatif maliyetler getirmektedir. 3

14 Şekil 1.1 Türkiye deki Nihai Enerji Tüketimi Dağılımı AB ÜLKELERİ İLE TÜRKİYE NİN BİRİNCİL ENERJİ YOĞUNLUĞUNUN KARŞILAŞTIRILMASI 4 Şekil 1.2 Enerji Yoğunlunun Karşılaştırılması 4

15 Şekil 1.3 AB Ülkelerinde ve Türkiye de Enerji Yoğunluğunun Gelişimi Enerji yoğunluğu değerinin ülkenin özellikle nihai sektöründeki yani binalardaki, imalat sanayindeki ve ulaşımdaki enerji verimliliği gelişmelerini yansıtması ve bu değerin gerçek satın alma gücüne göre karşılaştırılması daha sağlıklı olacaktır. Böylece enerji arz yapısındaki değişimlerden ve ülkelerin ekonomik göstergelerinden daha az etkilenen bir enerji ekonomi göstergesi elde edilebilir. Nihai tüketim bazında karşılaştırmada 1990 yılından bu yana enerji yoğunluğumuzun değişmediği buna karşılık AB nin enerji yoğunluğunda düşme olduğu izlenmektedir. Türkiye nin önündeki en önemli politika hedeflerinden birisi, enerji yoğunluğunda düzenli ve yıllar bazında somut göstergeleri olan bir düşme eğiliminin yakalanması olmadığı sürece bu konuda bir ilerleme sağlanamayacaktır. Bu şekilde Türkiye de henüz yeterince tartışılmayan karbon yoğunluğunun azaltılmasında önemli başarı sağlanacaktır Enerji Verimliliği Enerji Verimliliği; yaşam standartlarında, hizmet kalitesinde, üretim miktarında düşüşe yol açmadan enerji tüketiminin minimize edilmesidir yani bir işi daha az enerji kullanarak 5

16 yapabilmektir. Enerji verimliliğini gösteren en önemli gösterge enerji yoğunluğu/gayri safi milli hâsıla başına düşen enerji miktarıdır. Bu oran OECD ülkelerinde 0.19 iken ülkemizde 0.38 civarındadır. Diğer bir değişle ülkemiz enerjiyi OECD ülkelerine göre iki kat daha verimsiz kullanmakta daha doğrusu savurmaktadır. Dünya ortalamasının çok üzerinde enerji kayıp + kaçağına (%20) sahip olan ülkemizde, enerjinin %72 si ithal kaynaklardan elde edilirken, kıt enerjimizin ülkemizde neden bu kadar pahalı olduğunun sebepleri ortaya çıkmaktadır Enerji Verimliliği ile Elde Edilebilecek Yararlar İthal edilen enerji faturasında azalma sağlar, Üretici sanayi kuruluşlarının iç ve dış pazardaki rekabet şansını arttırır ve ürün fiyatlarının düşmesine katkı sağlar, Binalardaki konfor şartlarını da iyileştirerek, ısıtma ve elektrik giderlerinin aile veya işletme bütçesi içindeki oranında azalma sağlar, Daha az yakıtla, kişi ya da kuruluşların cebinden daha az yakıt harcaması sağlar, Mevcut verimsiz sistemleri iyileştirmek ve verimlilik sağlamak üzere yapılacak üretim, AR-GE, montaj vb. çalışmalar için ciddi bir istihdam ve ticaret potansiyeli yaratılmasına neden olur, Özellikle metropollerde, ısınma ve ulaşım amaçlı kullanılan yakıtların yanması sonucu atılan zararlı gazlardaki azalma sonucu insan sağlığına önemli katkılar sağlar, En önemlisi küresel ısınmaya ve dolayısıyla iklim değişikliklerine karşı alınabilecek önlemler içinde en önemli argümandır. 6

17 BÖLÜM 2 SANTRİFÜJ KOMPRESÖR VE SICAK SU KAZANI 2.Kompresör ve Kazan Sistemleri 2.1. Santrifüj Tip Hava Kompresörleri Santrifüj hava kompresörleri yüksek hızla dönen bir impellerin havaya enerji transfer ettiği dinamik kompresörlerdir. Rotor havanın momentumunu (ve basıncını) artırır. Bu momentum sabit difüzörlerde (yayıcılarda) havanın hızını keserek, kullanılabilir basınca dönüştürülür. Santrifüj hava kompresörleri, tasarımı gereğince, yağsız kompresörlerdir. Dişlileri (İmpellerin yüksek hızla dönmesini sağlayan dişlileri) yağlamak için kullanılan yağ ile havanın bağlantısı şaft contaları ve atmosferik havalandırma tertibatı kullanılarak kesilir. Bir santrifüj kompresörün ana işlevi, içinden akan gazın basıncını arttırmaktır. İşlem, bir girişten çıkışa doğru radyal olarak akan gazın hızlandırılmasıyla yapılır. Santrifüj kompresörlerin kapasiteleri çeşitlidir; çoğu 3500 rpm veya daha yüksek hızlarda, elektrik motoru, buhar veya gaz türbinlerle çalışır. Çok kademeli çalışmada gaz difüzörü terk eden gaz, bir sonraki fanın gözüne yönlendiren bir diyaframa girer; diyaframda supaplar bulunur. Sıkıştırılırken gaza transfer edilen enerji, gazın ısınmasına yol açar; bu nedenle kademeler arasına soğutma kanalları konulmuştur. Tek bir gövdede altı veya yedi kademeden fazla kademe bulunmaz. Yeterli basıncın alınamaması halinde iki veya daha fazla gövde seri olarak bağlanarak kullanılır. 7

18 Santrifüj kompresör çok az sayıda hareketli parçaya sahip olmasından ileri gelen avantajıyla, özellikle yüksek hava debisi istenen uygulamalarda bilhassa yağsız hava gereken yerlerde kullanılmaya uygundur. Şekil 2.1 CENTAC C700 Frame Standart Donanımı Şekil 2.2 Rotor ve Impeller 8

19 Şekil 2.3 Soğutucu Elektrik Motoru Damlamaya karşı muhafazalı açık tip 3 fazlı asenkron motor Motor tipi : PLS 355LA2 B5 PLS serisi 355 çerçeve boyutu B5 montaj pozisyonu 380V, 3 Faz, 50Hz - IP23 Koruma, F İzolasyon Sınıfı -Hava soğutmalı Şekil 2.4 Açık Tip 3 Fazlı Asenkron Motor Motorun içinde yer alan soğutma fanı ortamda bulunan havayı ön kapaklardan motor içine çeker ve arka kapaklarda yer alan havalandırma deliklerinden dışarıya atar. Motorun çalıştığı ortamda bulunan hava soğutma amacı ile motor içinden geçtiğinden tozlu ortamlarda çalışması sakıncalıdır

20 3 2 Şekil 2.5 Santrifüj Kompresör İç Yapısı Santrifüj Kompresör Çalışma İlkesi 1- Hava giriş kontrol valfinden geçerek kompresöre girer ve çarkın havaya kinetik enerji kazandırdığı birinci kademeye doğru akar. 2-Hava yoğuşmayı yok etmek için düşük hızda paslanmaz çelik nem ayırıcıdan geçer. 3-Hava difüzöre ilerler, burada kinetik enerji basınca çevrilir (hız azalır, basınç yükselir) 4-İçinde bulunan soğutucu, sıkıştırma sonucu oluşan ısıyı alarak verimi arttırır. 5-Nem aktarma, hava sonraki aşamaya geçmek için 180 o yön değiştirmeye zorlandığında biter Kondenzasyonlu (Yoğuşmalı) Doğalgaz Sıcak Su Kazanları 10

21 Sıcak su kazanlarında yakıtın yakılması sonucu açığa çıkan ısının suya transfer edilmesiyle su sıcaklığı istenilen değere ulaştırılır. Yoğuşmalı doğalgaz kazanlarında kazan içinde veya kazana entegre yoğuşturucuda, baca gazlarında bulunan su buharının yoğuşmasına izin verilmekte ve bu maksatla sistem dönüş suyu yoğuşturucudan geçirilerek, doğalgaz için baca gazı çiğlenme sıcaklığı olan 55 C ye kadar baca gazı sıcaklıkları düşürülmekte, soğuyan baca gazının ısısına ek olarak, yoğuşan suyun gizli ısısı da kazan içindeki akışkana transfer edilmekte, yoğuşan su miktarına bağlı olarak normal kazanlara oranla %10 15 verim artışı sağlanabilmektedir. Alt ısıl değer esas alındığında yoğuşmalı kazan verimleri günümüzde %100 den büyük ifadelerle anılmaktadır. Ancak üst ısıl değere göre söz konusu verim her zaman % 100 den küçüktür Yoğuşturucu (Ekomomizer) Şekil 2.6 Kazan İç Yapısı Ekonomizerler ısı, buhar veya güç üretim tesislerinde kazanlardan çıkarak bacaya verilen duman gazları üzerinde bulunan ısının bir bölümünü, bünyelerinde sirküle edilen suya aktarmak suretiyle, geri kazanmak amacıyla kullanılırlar. Geri kazanılan bu ısı kazan 11

22 besleme suyuna verilebileceği gibi tesiste ısıtma, banyo, yıkama vb. amaçlar için kullanılacak suya da verilebilir. Şekil 2.7 Ekonomizer Brülör Hava ve yakıtı kontrollü ve verimli olarak yanmayı sağlayacak şekilde karışım oluşturan cihazdır. Bu cihazların genel prensibi; esas olan yanma verimini yükselterek ideal yanma şartlarına ulaşarak çevre kirliliğinin önlenmesi ve enerji tasarrufu sağlanmasıdır 12

23 Şekil 2.8 Brülör Kazanlarda Yanma Yakıt tamamen yandığın, içerisindeki karbon (C) karbondioksite (CO 2 ), hidrojen (H 2 ) su buharına (H 2 O), kükürt (S) kükürt-dioksite (SO 2 ) dönüşmektedir. Tam Yanma : Eksik yanma: 13

24 Buradan da görüleceği gibi, yetersiz oksijen sonucu karbonun karbondioksite dönüşmeden, karbonmonoksit halinde kalmasıyla kaybedilen enerji miktarı %70 mertebesinde olmaktadır. Bu kaygıyla, mükemmel yanmanın sağlanabilmesi için, genel bir kural olarak yakıta verilen hava belirli oranda arttırılmaktadır. Buna hava fazlalık katsayısı denilmektedir. Yakıt cinsine bağlı olarak değişen bu katsayının gereğinden az olması halinde karbonmonoksit oluşmakta, üretilen enerji azalmakta, isilik başlamakta, yanma verimi düşmekte, söz konusu hava fazlalık katsayısının gereğinden fazla olması halinde ise karbonmonoksit azalırken, yanmaya iştirak etmeyen hava ocakta ısıtılarak bacadan atılmakta, yanma bozulmakta, yanma verimi düşmektedir. Bu nedenle, işletme sırasında yanmanın optimizasyonu için baca gazı analizörleri yardımıyla baca gazı bileşenleri kolayca elde edilip değerlendirilebilmekte, brülör ve kazanlara anında müdahale edilebilmektedir Su Buharı (H 2 O), Kondenzasyon Hidrojen kökenli yakıtlarda yanma sonucu oluşan baca gazı bileşenlerinde birininde su buharı (H 2 O) olduğu ifade edilmişti. Burada 4 gr hidrojen (H 2 ), 32 gr oksijenle (O 2 ) birleşerek 36 gr su (H 2 O) oluşturmaktadır. Bir başka ifadeyle 1 gr (H 2 ), 9 gr su (H 2 O) oluşumuna neden olmakta, ortaya çıkan su ise baca gazları içerisinde su buharı olarak kazanı terk etmektedir. Söz konusu suyun buharlaşabilmesi için üretilen ısıdan bir bölümü kullanılmakta ve kullanılan ısı miktarı ise yakıtın alt ve üst ısıl değeri arasında farkı meydana getirmektedir. Bu ifade formüle edilirse, çok yaklaşık olarak : 14

25 Hu = Ho 2,508*W Hu = Yakıt alt ısıl değeri(kj/kg) Ho = Yakıt üst ısıl değeri (kj/kg) W = Yanma sonucu oluşan su miktarı (gr) BÖLÜM 3 15

26 MOTOR SOĞUTMA HAVASININ KAZANDA KULLANILMASIYLA ELDE EDİLECEK YAKIT TASARRUFUNUN SAPTANMASI 3. Hesaplamalar 3.1. Motor Soğutma Hava Debisi Hesabı Pitot-Statik Tüpü ile Akış Hızının Hesaplanması Pitot statik tüpü, basınç farkını ölçerek yerel hızı ölçer ve bunu Bernoulli denklemini kullanarak yapar. Bu cihaz akışla aynı hizaya yerleştirilen diferansiyel basınç dönüştürücüsüne bağlı ince bir çift tüpten oluşur. İç tüpün burnu, akışa tam açıktır ve dolayısıyla o konumdaki toplam basıncı ölçer (P 1 ). Dış tüpün burnu kapalıdır ancak dış çeperinin yan yüzünde delikler vardır ve dolayısıyla statik basıncı ölçer (P 2 ). 16

27 P 2 P 1 Şekil 3.1 Pitot Statik Tüpü Toplam basıç = P 1, Statik basınç = P 2 Dinamik basınç = Toplam basınç - Statik basınç = P 1 - P 2 Yeterince yüksek hızlı sıkıştırılamaz akış için Bernoulli denklemi uygulanabilir ve aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 17

28 Pitot-statik tüpü ile20 noktadan ölçülen dinamik basınç değerleri (mmh 2 0) : Tablo 3.1 Dinamik Basınç Değerleri ( mmh 2 0) 1,000 mmh 2 0 = 9,806 Pa olduğundan; Pa Tablo 3.2 Dinamik Basınç Değerleri( Pa) Bulduğumuz değerleri pitot formülünde yerine koyarsak ; m/s Tablo 3.3 Soğutma havası hız (m/s) değerleri 18

29 Bir kesit alanından birim zamanda akan kütle miktarına kütlesel debi denir ve ile gösterilir. sembolü ρ = akışkanın yoğunluğu, kg/m 3 V = akışkanın kesit yüzeyine dik yöndeki hız bileşeni, m/s A= kesit alanı, m Motor Soğutma Havası Giriş ve Çıkış Sıcaklıklarının Ölçülmesi Soğutma havası giriş ve çıkış sıcaklıkları çubuk termometreyle ölçüldü. 19

30 T giriş = 18.1 C, T çıkış = 43 C Sıcaklık ( o C ) Entalpi(kJ/kg) Giriş Çıkış Ortalama Hız(m/s) Kütlesel Debi(kg/s) Tablo 3.4 Soğutma Havasının Değerleri 3.3. Motor Verimin Bulunması Elektrik Motoru 20

31 21

32 3.4. Kazanın Tükettiği Yıllık Yakıt Miktarının Hesaplanması Kazan çıkış gücü Gerekli güç : 3,050 kw : 1,830 kw (%60 kısmi yükte) Kazan verimi (η k ) : % 105 Çalışma süresi : Günde 12 saat, yılda 270 gün Doğalgaz için üst ve alt ısıl değerinin hesaplanması: Doğalgazın yanma denklemi; 22

33 Burada 16 metan (CH 4 ), 64 gr oksijenle (O 2 ) birleşerek 36 gr su (H 2 O), yani 1 gr metan 2.25 gr su oluşturmaktadır. Metanın alt ısıl değerini hesaplayacak olursak; Hu = 55, *2.25 = 49,742 kj/kg- CH 4 olmaktadır. Metanın yoğunluğu ρ =0.715 kg/nm 3 kabul edilirse ( 16gr/22.4 lt ),Nm 3 bazında söz konusu alt ve üst ısıl değerler ile yanma sonucu oluşan su miktarı; Ho = 55,385 *0.715 = kj/ Nm 3 = 11 kwh/ Nm 3 Hu = 49,472*0.715 = kj/ Nm 3 = 9.88 kwh/ Nm 3 1 Nm 3 doğalgaz TL olduğuna göre; 23

34 3.5. Doğalgazın Yanması İçin Gerekli Hava Miktarının Hesaplanması Tam yanma için : 1 mol CH mol (O 2 +N 2 ) %20 fazla hava olsun ; 1 mol CH mol (O 2 +N 2 ) 1 Nm 3 CH Nm 3 (O 2 +N 2 ) Kazan tam yükte çalışırsa; 24

35 Motor soğutma havası kütlesel debisi 3.12 kg/s olarak hesaplanmıştı.bunu hacimsel debi olarak hesap edelim; Buradan motor soğutmasından elde edilen atık ısı miktarımızın doğal gazın yakılması için gerekli hava miktarından fazla olduğu sonucuna vardık. Kütlesel Debi (kg/s) Hacimsel Debi (Nm 3 /s) 25

36 Motor Soğutma Hava Kazan Yakma Havası Tablo 3.5 Soğutma Havası ve Kazan Yakma Havası Debi Değerleri 3.6. Atık Isının Yakma Havası Olarak Kullanılması Sonucu Yakıt Tüketimi Miktarının Hesaplanması 26

37 Yıllık Yakıt Tüketim Miktarı (Nm 3 /yıl) Yıllık Yakıt Maliyeti (TL/yıl) Ortam Havası Kullanıldığı Zaman (T=18.1 o C) 571, , Motor Soğutma Havası Kullanıldığı Zaman (T=43 o C) 566, ,899.6 Tasarruf 5, , Tablo 3.6 Yıllık Yakıt Tasarrufu 27

38 BÖLÜM 4 HAVA KANALI TASARIMI 4.Kavramlar Bu kısımda motorun soğutulmasında kullanılan havayı, kanal vasıtasıyla kazana yönlendirerek yakma havası olarak kullanacağız. Öncelikle kanal tasarımında kullanılacak kavramlar açıklanıp daha sonrada hesap işlemi yapılacaktır Akışkan Direnci Kanala sistem kayıpları mekanik enerjinin ısı enerjisine tersinmez bir dönüşümüdür. Bir kanal içerisindeki akışka iki tip kayıp vardır.bunlar sürtünme kayıpları ve dinamik kayıplardır Sürtünme Kayıpları Sürtünme kayıpları akışkan viskozitesinden kaynaklanıp laminer akışta moleküllerin türbülanslı akışta ise değişik hızda hareket eden akışkan parçacıklarının aralarındaki momentum değişimi sonucu ortaya çıkar. Sürtünme kayıpları bütün kanal uzunluğu boyunca oluşur. Boru hatlarındaki akışlarda sürtünme kayıpları şeklinde hesaplanır. 28

39 P f = Basınç cinsinden toplam sürtünme kaybı, Pa f = Sürtünme katsayısı, boyutsuz L = Kanal uzunluğu, m D h = Hidrolik çap, m V= Akışkan hızı, m/s ρ= Akışkan yoğunluğu, kg/m 3 Sürtünme katsayısı akış karakterine göre değişmektedir. Akış karakteri temel olarak iki türlüdür. Bunlar laminer ve türbülanslı akışlardır. Herhangi bir akışın karakteri boyutsuz Reynold sayısına bağlıdır.reynold sayısı denklemi ile bulunur. D h = Hidrolik çap, m V = Akışkan hızı, m/s ρ= Akışkan yoğunluğu, kg/m 3 µ =Viskozite, Pa.s 29

40 ν =Kinematik viskozite, m 2 /s Akışkan yoğunluğu, viskozitesi ve kinematik viskozitesi akışkana ait termofiziksel özellikler olup akışkana ait tablolardan bulunabilir. Hidrolik çap ise kanal kesitinin şekline bağlı olup şöyle ifade edilir: A = Kesit alanı, mm 2 P = Islak çevre, mm Hidrolik çap tanımı genellikle dairesel olmayan kanallarda kullanılır ve dairesel kanal için hidrolik çap gerçek çapa eşittir. Reynold sayısı ile akış karakteri genel olarak şu şekilde ifade edilmektedir: Re < 2300 Akış Laminer 2300 < Re <4000 Laminer Türbülanslı Geçiş Bölgesi Re > 4000 Türbülanslı akış Laminer akış bölgesinde, sürtünme katsayısı sadece Reynold sayısına bağlıdır. Türbülanslı akış bölgesinde ise, sürtünme katsayısı Reynold sayısına ek olarak kanal yüzeyi pürüzlülüğüne, kanal içindeki çıkıntılara da bağlıdır. Sürtünme katsayısı Reynold sayısı ve ε/d nin fonksiyonu olarak moody diyagramından okunur. Bu diyagram mühendislikte en yaygın olarak kullanılan diyagramlardan birisi olup dairesel borular için geliştirilmiş olmasına rağmen, çap yerine hidrolik çapın yazılmasıyla dairesel olmayan borular için de kullanılabilir. 30

41 ε = Malzemenin mutlak pürüzlülük katsayısı, mm Şekil 4.1 Moody Diyagramı Dinamik Kayıplar Hava akış yolunu ve kesit alanını değiştiren fiting elemanlarının neden olduğu akıştaki bozukluklar yüzünden ortaya çıkar. Bu elemanlar giriş, çıkış ağızları, kesit değişimleri ve birleşme parçaları olabilir. Bu kayıpların ifade edilebilmesi için yerel kayıp katsayıları tanımlanmıştır. 31

42 4.2. Kanal Kısım Kayıpları Kanalların basınç kaybı hesabında inceleme şekli itibariyle kanal sistemi kısımlara ayrılır ve bu kısımlar kanallar, fittingler ve cihazlardan oluşabilir. Bunedenle de kısımlar için toplam basınç kaybını (sürtünme ve dinamik kayıplar) ifade etmek gerekir.bunun için denklemi kullanılır. C kanal sistemi kısmındaki kayıp katsayıların toplamıdır ve her bir fiting elemanın kayıp katsayısı o bölümün dinamik basıncına göre yazılmalıdır. Kanal tasarımı için kullanılan yöntemler: Eşit Sürtünme Direnci Yöntemi Statik Geri Kazanım Yöntemi Uzatılmış Plenum Yöntemi T-yöntemi Sabit Hız Yöntemi Toplam basınç Yöntemi Kanal tasarımını toplam basınç yöntemine göre yapıp kritik devrede (en uzun devre) meydana gelen basınç düşümlerini hesaplanacaktır..kanal malzemesi olarak 1 mm kalınlığında alüminyum kullanılacaktır. 32

43 4.3. Hesaplamalar Kanal Basınç Kaybı Hesabı m 3 /s m 3 /s 2.52 m 3 /s 2 1 Şekil

44 Hava Kanalı Noktaları Arasındaki Basınç Kaybı Şekil 4.3 Hava Kanalı (1-3) 34

45 1 2 Şekil 4.4 Fana Göre Simetrik, Kenarları Düz Geçiş Parçası 2 3 Moody diagramından f=0.014 bulunur. 35

46 Nokatları Arasındaki Basınç Kaybı Şekil 4.5 Hava Kanalı (3-4) 36

47 Şekil 4.6 W Parça, Dikdörtgen Kesitli 37

48 Noktaları Arasındaki Basınç Kaybı Şekil 4.7 Hava Kanalı (4-5) Şekil 4.8 Yuvarlak Veya Dikdörtgen Redüksiyon 38

49 Noktaları Arasındaki Basınç Kaybı Şekil 4.9 Hava Kanalı (5-12) 39

50 5-6 / Şekil 4.10 Dikdörtgen Dirsek, Kanatsız Geniş Açılı 6-10 /

51 Moody diyagramından f= bulunur. Toplam basınç kaybı = = Pa Kanal Maliyet Hesabı Kanal malzemesi : Alüminyum Yalıtım malzemesi : 13 mm elastomerik kauçuk köpüğü Kanal yüzey alanı =38.56 m 2 Kanalın kütlesi = 52 kg Alüminyum saç levha = 5.32 TL/kg Kanal işçilik maliyeti =12 TL /m 2 Elastomerik kauçuk köpüğü =13 TL/m 2 Kauçuk işçilik =6.9 TL/m 2 41

52 4.4. Sonuç Hava kanalı yardımıyla santrifüj kompresör motorunun soğutulmasında kullanılan havayı kazanda kullanarak yakıt tüketimi miktarında 5, Nm 3 /yıl azalma sonucu 2, TL /yıl tasarruf elde ettik. Kanal maliyetini de 7 aylık bir sürede karşılamış olduk. 42

53 KAYNAKLAR 1) Yunus A.ÇENGEL, Akışkanlar Mekaniği Temelleri ve Uygulamaları 2) TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Doğal Gazda Enerji Performansı Seminer Kitabı 3) TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Sanayide Enerji Ekonomisi Kurs Notları 4) Klima-Havalandırma Tesisatı, Isısan Çalışmaları

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu Gaziantep Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Mart 2010, Gaziantep Her hakkı saklıdır. Yazardan yazılı izin alınmaksızın bu kitaptaki bilgiler

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ Yazarlar Prof.Dr. T. Hikmet KARAKOÇ, Dr. Nimet KARAKOÇ (Ünite 1, 2, 5) Prof.Dr. Berrin ERBAY (Ünite 3, 4)

Detaylı

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU ve SİSTEMDEKİ AKIŞKANA KATKILI SIVI İLAVESİNİN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU ve SİSTEMDEKİ AKIŞKANA KATKILI SIVI İLAVESİNİN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU ve SİSTEMDEKİ AKIŞKANA KATKILI SIVI İLAVESİNİN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makina

Detaylı

ÖNSÖZ. Mehmet BİLGİLİ Erdoğan ŞİMŞEK Yusuf POLAT Abdulkadir YAŞAR

ÖNSÖZ. Mehmet BİLGİLİ Erdoğan ŞİMŞEK Yusuf POLAT Abdulkadir YAŞAR ÖNSÖZ Bu ders notu, MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi İklimlendirme ve Soğutma Programı, Havalandırma Sistemleri dersi müfredat programında bulunan konulara paralel olarak hazırlanmıştır.

Detaylı

DOĞAL GAZ TESİSATINDA KULLANILAN MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ

DOĞAL GAZ TESİSATINDA KULLANILAN MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ T.C UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROJESİ DOĞAL GAZ TESİSATINDA KULLANILAN MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ Öğrencinin Adı ve Soyadı: Yasemin TANK Projeyi Yöneten:

Detaylı

DOĞALGAZ TESİSATI. Doç. Dr. M. Azmi AKTACİR. Şubat-2014

DOĞALGAZ TESİSATI. Doç. Dr. M. Azmi AKTACİR. Şubat-2014 DOĞALGAZ TESİSATI Doç. Dr. M. Azmi AKTACİR Şubat-2014 Burada sunulan ders notu, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde verilen Doğalgaz ders için hazırlanmıştır. Detaylı

Detaylı

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISI POMPASININ TASARIMI, İMALATI VE PERFORMANS DENEYLERİ Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİZEL MOTOR İLE ÇALIŞAN BELEDİYE OTOBÜSLERİNİN İNCELENMESİ VE EMİSYON ENVANTERLENMESİ BİTİRME TEZİ DANIŞMAN Doç. Dr. Şeref SOYLU

Detaylı

KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ 1 2 KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Serhat KARYEYEN 1, Muharrem H.AKSOY 2, Muammer ÖZGÖREN 2, Saim KOÇAK 2 1 Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2 Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Temmuz - Ağustos 2014 Say : 2 100. Enerji Verimlili i HABER BİLGİ İNCELEME

Temmuz - Ağustos 2014 Say : 2 100. Enerji Verimlili i HABER BİLGİ İNCELEME 1 Temmuz - Ağustos 214 Say : 2 1 9 7 2 Enerji Verimlili i HABER BİLGİ İNCELEME 9 7 2 1 1 9 9 7 7 2 2 1 1 9 9 7 7 2 2 1 1 9 9 7 7 2 2 www.escon.com.tr 1 1 9 9 7 7 2 2 Sunuş 1 Enerjiye olan talep, gerek

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI

GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI Öğrencinin

Detaylı

Doç. Dr. Hüsamettin BULUT Ocak, 2011, Şanlıurfa

Doç. Dr. Hüsamettin BULUT Ocak, 2011, Şanlıurfa BUHAR KAZANLARI DERS NOTLARI Doç. Dr. Hüsamettin BULUT Ocak, 2011, Şanlıurfa BUHAR KAZANLARI DERS NOTLARI Doç. Dr. Hüsamettin BULUT Buhar nedir? Buhar: Suyun gaz durumuna denir. Su ve dolayısıyla buhar

Detaylı

KONULAR. Enerji Yönetimi - Çankırı Karatekin Üniversitesi - Göksu GÖREL 2

KONULAR. Enerji Yönetimi - Çankırı Karatekin Üniversitesi - Göksu GÖREL 2 KONULAR A. Türkiye nin Genel Enerji Durumu B. Türk sanayisinin yapısı ve enerji tüketimi C. Enerji Yönetimi D.Elektrik sistemleri E. Aydınlatmada enerji tasarrufu F. Ekonomik analiz yöntemleri Enerji Yönetimi

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ISPARTA İLİNDE DOĞALGAZ KULLANIMINI ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLERİN ANALİZİ Yunus GÜLCÜ Tez Danışmanı

Detaylı

HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ ile KURUTUCU TASARIMI

HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ ile KURUTUCU TASARIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ ile KURUTUCU TASARIMI Öğrencinin Adı ve Soyadı: Gökhan Timuçin FEYZİOĞLU Tezi Yöneten: Yrd.Doc.Dr.

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ 1-GENEL

GÜNEŞ ENERJİSİ 1-GENEL 1-GENEL GÜNEŞ ENERJİSİ Güneş sonsuz enerji kaynağıdır. Bünyesinde hem ısı hem de ışık enerjisi barındırır. Coğrafî konumu nedeniyle, ülkemiz, güneş enerjisi potansiyeli bakımından diğer birçok ülkeye göre

Detaylı

TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007)

TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) PROJE GELİŞME RAPORU ÖZETİ 106G112 ALT PROJELER 107G021 107G022 107G023 107G024 PROJE ADI : BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN

Detaylı

II. DOĞAL GAZ & ENERJİ YÖNETİMİ KONGRESİ

II. DOĞAL GAZ & ENERJİ YÖNETİMİ KONGRESİ tmmob makina mühendisleri odası II. DOĞAL GAZ & ENERJİ YÖNETİMİ KONGRESİ Eylül 2003 / GAZİANTEP DOĞAL GAZ PİYASASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI Aziz CAMCI Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Doğal Gaz Piyasası

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

Konutlar ve Ticari Binalar İçin Merkezi Isıtma Sistemleri

Konutlar ve Ticari Binalar İçin Merkezi Isıtma Sistemleri Konutlar ve Ticari Binalar İçin Merkezi Isıtma Sistemleri Hosgeldiniz! Vorlage 1 09/2007 Viessmann Werke Tesisat örnekleri Konutlar ve Ticari Binalar İçin Merkezi Isıtma Sistemleri Program içeriği : Binalarda

Detaylı

Güneş enerjisi. Güneş Işınları

Güneş enerjisi. Güneş Işınları Güneş enerjisi güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışıma enerjisidir, güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. Dünya atmosferinin dışında

Detaylı

YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ (AKILLI YAPILAR)

YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ (AKILLI YAPILAR) İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ / YAPI İŞLETMESİ II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ (AKILLI YAPILAR) Prof.Dr. Olcay KINCAY Yrd.Doç.Dr. Handan ÇUBUK Yrd.Doç.Dr. Derya ÖZKAN

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YOĞUŞMALI KOMBİ TEKNOLOJİLERİNİN ÇEVRESEL, EKONOMİK KAZANIMLARI VE YENİ HEDEFLER Mak. Müh. Fahri Umut ERTÜR YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE HAVA ISITACAK, İZOLASYONLU KOMPOZİT DUVAR DİZAYNI VE SİMÜLASYONU

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE HAVA ISITACAK, İZOLASYONLU KOMPOZİT DUVAR DİZAYNI VE SİMÜLASYONU T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE HAVA ISITACAK, İZOLASYONLU KOMPOZİT DUVAR DİZAYNI VE SİMÜLASYONU Öğrencinin Adı ve Soyadı: Barış AKDUR

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKALARI (Ders Notları) Doç.Dr. Sebahattin ÜNALAN

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKALARI (Ders Notları) Doç.Dr. Sebahattin ÜNALAN ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKALARI (Ders Notları) Doç.Dr. Sebahattin ÜNALAN Enerji iş yapabilme kabiliyeti olarak tanımlanır. Endüstriyel manada insanlığı huzuru ve refahı için hizmet veren her enerji türü

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ

Detaylı

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI ENERJİ SİSTEMİ 228396 S.Serdar SEYMEN 238315 Gökhan AÇIKGÖZ 210223 İhsan TUNÇBİLEK Cemil GÜRÜNLÜ

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ TE-L-2015-0000 YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ Merve DOĞAN Tez Danışmanı Dr. Altuğ ÖZDEN AYDIN 2015 T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 22 BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 2.1 GİRİŞ Kapalı mekânlarda çok sayıda insanın bulunuşu, endüstriyel ortamlarda ise bazı uygulamalar yüzünden kirlenen hava sürekli veya geçici olarak yenilenmek zorundadır.

Detaylı

Şekil 1.1 : Soğutma Çevrimi

Şekil 1.1 : Soğutma Çevrimi GİRİŞ Bu çalışma kapsamında, ülkemizde de yoğun kullanım alanına sahip klima sistemleri çeşitli özellikleri bakımından incelenmiştir. Klima sistemleri ülkemizde endüstriyel uygulamalarda ve konfor amaçlı

Detaylı