Uluslararasi Birimler Sistemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararasi Birimler Sistemi"

Transkript

1 MADENCİLİK Mart March 1984 Cilt Volume XXIII Sayı No 1 Uluslararasi Birimler Sistemi International System of Units (SI) Tevfik GÜYAGÜLER (*) ÖZET Bu yazıda son yıllarda kullanılması hemen hemen zorunlu duruma gelen SI birimler sisteminin öncelikle temel ve türetilmiş birimler ve simgeleri, daha sonra da SI dışı birimlerin (uzunluk, kütle, zaman, kuvvet, basınç, alan, hacım, konsantrasyon, hız, hacım debisi, ivme, yoğunluk, viskozite, enerji, güç, termodinamik sıcaklık) simge ve çeviri faktörleri verilmiştir. Buna ek olarak elektrik konusuna ilişkin birimler ve SI eşdeğerleri ile havalandırmada kullanılan SI birimleri ve diğer birim eşdeğerleri de bu yazıda yer almaktadır. ABSTRACT In this paper, the basic and derived units and symbols of SI are given in detail owing the fact that they have become a necessity in ail over the world recent years. The symbols and conversion factors of length, mass, time, force, pressure, area, volume, concentration, velocity, flowrate, acceleration, densiiy, viscosity, energy, power and thermodynamic heat are described. In addition, units used in electricity and SI equivalents; SI units used in mine ventilation and their equivalents in other unit systems are presented in different sections. (*) Dr. Öğretim Görevlisi, Maden Yük. Mühendisi, ODTÜ Maden Müh. Böl., ANKARA 43

2 1. GİRİŞ Uluslararası Birimler Sistemi (SI), başta endüstride gelişmiş ülkeler olmak üzere hemen hemen bütün dünya ülkelerince kabul edilmiş ya da kabul edilmek üzeredir. Bu birim değişikliğinin nedeni, SI birimlerinin kullanımında getirdiği kolaylık ve yararları göz önüne alındığında kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Tüm ülkelerin SI sistemini kullanmaya başladığı dünyamızda, ülkemizin de bu sistemi bir an önce kabul edip uygulamaya sokması gerekmektedir, Aksj halde yakın gelecekte ticari ve teknolojik alış verişte bulunduğumuz ülkeler ile her alanda anlaşamaz duruma düşebiliriz. SI birimlerinin kullanıma geçirilmesi, öncelikle ilk öğretimden başlıyarak tüm eğitim kurumlarında bu sistemin öğretilmesi yazılan tüm makale, bildiri, kitap vb. yayınlarda bu birim sisteminin kullanılması ve diğer birimlerin kullanılmasına jzin verilmemesi yolu ile sağlanacaktır.,bu sistem ile metrik sistemin kullanılmasında görülen sorunlar ve zorluklar giderilmiştir. Zira bu sistemin en büyük özelliği her fiziksel büyüklük için bir tek birimin tanımlanmış olmasıdır. Diğer önemli bir özelliği ise her fiziksel değer için tek ve iyi tanımlanmış simgelerin kullanılmasıdır. Bu şekilde farklı disiplinlerde aynı simgelerin farklı değerler için kullanılması sonucu görülen karışıklıklar giderilmiş olacaktır. Örneğin, bu sistemde: Birim küvet, birim kütlenin birim ivme ile çarpımıdır. 1 Kg x 1m/s 2 = 1N (Newton) Birim iş : birim kuvvetin, birim uzaklık ile çarpımına eşittir. 1N x 1m = 1J (Joule) Günümüzde mühendislik hesaplamalarında değişik birim sistemleri kullanılmaktadır. Ülkemizde halen kullanılmakta olan metrik sistem, kendi içinde bile değişik alt sistemler içermektedir. Örneğin, kimi zaman, metrik sistemin bir türü olan cgs (centimeter-gram-second), kimi zaman da mks (metre - kilogram-second) kullanılmaktadır. Bazı konularda ise imperial (inch, pound vb.) birimleri kullanılmaktadır. Bu karmaşıklık kendi içerisinde çok değişik şekillerde gösterilebilmektedir. Örneğin : Kg/m 2, gr/cm 2, ton/m 2, libre/ft 2, ton/ft 2, libre/inç 2, vb. basınç birimleri olup değişik simgelerle gösterilebilmektedir. SI birimlerinde ise basınç birimi paskal (Newton/m 2 ) olup Pa simgesi ile gösterilmektedir. Basınç kelimesi, SI birimleri kullanıldığında tüm kargaşalık ortadan kalkacak ve aklımıza tek birim, Paskal (Pa) gelecektir. SI Birimleri «Temel» ve olmak üzere ikiye ayrılır. 2 TEMEL BİRİMLER «Türetilmiş» SI birimlerinin esasını «Temel Birimler» olarak bilinen birimler oluşturmaktadır. Bu birimler Çizelge 1'de verilmiştir. Çizelge 1 Temel Birimler Büyüklük Adı Simgesi Uzunluk Metre m Kütle Kilogram Kg Zaman Saniye s Elektrik akımı Amper A Termodinamik sıcaklık Kelvin K Madde birimi Mole mol Işık şiddeti Kandela cd 3. TÜRETİLMİŞ BİRİMLER Temel Birimlerden yararlanılarak, sayısal çarpan kullanılmadan, matematiksel işlemlerle birleştirilerek «Türetilmiş SI Bi rimleri» elde edilmiştir. Özel adları olan türetilmiş birimler Çizelge 2'de verilmiştir. 44

3 Çizelge 2 - Özel Adları Olan SI Türetilmiş Birimleri SI birimleri dışında kalan ancak önemli ve yaygın kullanımı olan bazı birimlerin S birimleri ile birlikte kullanılabileceği kabul edilmiştir. Bu birimler Çizelge 3'de verilmiştir. Çizelge 3 SI Birimleri ile Kullanılabileceği Kabul Edilmiş Olan Birimler 45

4 4 DEĞİŞİK BİRİMLER İÇİN ÇEVİRİ FAKTÖRLERİ SI birimlerinin kullanımını ve diğer birimlerden SI ye geçişi kolaylaştırmak Gmacıyla belirli birimler için çevirme faktörleri aşağıda verilmiştir Uzunluk Uzunluk SI birimlerinde «m» ile gösterilir. Çizelge 4 uzunluk için birim faktörlerini göstermektedir. çeviri Çizelge 4 Değişik Uzunluk Birimlerinin SI Eşdeğerleri SI dışı birimler Simge SI Eşdeğeri Inç Ayak Yarda Mil (Kara) Mil (Deniz) Angstrom Mil (10-3 inç) Mikron 4.2. Kütle in ft yo mi na-mi ^ 25,4 mm = 0,0254 m 0,3048 m 0,9144 m 1,609 x10 3 m = 1,609 km 1,852x10 3 m = 1,852 km 1.0 x 10" l0 m = 0,1 n m 2.54x10" 5 m = 25,4 u,m 1,0x10-«m Kütle, SI birimlerinde kg ile ifade edilmektedir. Çizelge 5 kütle için birim çeviri faktörlerini vermektedir. Çizelge 5 Kütle Birimleri Çeviri Faktörleri SI dışı birimler Simge SI Eşdeğeri (kg) Libre kütle British Short ton (2000 Ibm) Ton (metrik) Gram Slug Kırat Greyn (grain) Ons (ounce) Ibm t g gr Oz 0, , ,59 2x10" x ,83495x Zaman Zaman, SI Birimlerinde saniye (s) olarak gösterilmesine karşın uygun oldu. ğu durumlarda dakika, saat, gün (desimal ilişkiler olmamasına karşın) kullanılabilmektedir Kuvvet Kuvvet, SI birimlerinde F = m. a formülünden türetilmekte ve Newton (N) olarak isimlendirilmektedir. (1 Newton = 1 kgm/s 2 ). Mühendislikte en çok kullanılan kuvvet birimlerinin çeviri faktörleri Çizelge 6'da gösterilmiştir.

5 Çizelge 6 Kuvvet Birimleri Çeviri Faktörleri SI dışı birimler Simge SI Eşdeğeri Libre kuvvet British ton-kuv. (2000 Ibf) Ton (metrik) (100 kg-f) Kilogram-kuvvet Din Ib-f Kp g cm/s 2 4,448 Newton 9,807x10 3-9,807 kn N 10 5 N = 10 jj,n Ancak bazı durumlarda kuvvetin Newton ile ifadesi, küçük olması nedeniyle, zor olabilmektedir. Bu nedenle büyük kuvvetlerin ifadesi ön takılar ile yapılmaktadır. En çok kullanılan ön takılar kilo, mega ve giga olmaktadır..böylece kuvvet birimi kilonewton, kn, meganewton MN, ve giganewton, GN, olarak kullanılmaktadır. Kuvvet birimleri arasındaki bağlantılar aşağıda, kullanılan ön takıların tamamı ise Çizelge 7'de verilmiştir. 1 kilonewton (kn) = 10 3 newton 1 meganewton (MN) = 10 6 newton = 10 3 kn 1 figanewton (FN) = 10 8 newton = 10 s kn = 10 2 MN 1 giganewton (GN) = 10 9 newton =10 e kn = 10 3 MN Çizelge 7 SI Birimleri Öntakıları Çarpan Öntakı Simge Çarpan Ontakı Simge exa E 10-1 desi d peta P ıo- 2 santi c tera T ıo- 3 mili m 10 8 giga G -I 0-6 mikro t* 10 6 mega M nano n 10 3 kilo k -I0-12 piko P 10 2 hekto h -,0-ıs femto f 10 1 deka da ıo- 18 atto a 4.5. Basınç Basınç, SI Birimlerinde Paskal ile tanımlanmış olup 1 (N/m 2 ) ye şşittir. Paskaldeğerinin çok küçük olması nedeniyle kimi zaman paskal yerine bar (= 10 5 paskal) kullanılmaktadır. Ancak paskal bir SI birimi olarak daha önce anlatılan avantajları nedeniyle öntakılar ile kullanılmaktadır. Değişik basınç birimleri için çeviri faktörleri Çizelge 8'de verilmiştir (2). 47

6 Çizelge 8 Basınç Birimleri Çeviri Faktörleri SI dışı birimler Atmosfer (standard) Atmosfer (kg/cm 2 ) Bar Milibar (10" 3 bar) Din/cm 2 Ayak su sütunu Inç su sütunu Inç cıva sütunu Metre su sütunu Milimetre su sütunu Metrik ton-f/m 2 Libre/inç 2 (ib-f/inç 2 ) Kip/inç 2 Libre-f/ft 2 Simge atm at bar mbar dyn/cm 2 ft. H 2 0 in. H 2 0 in. Hg m, H 2 0 mm. H 2 0 t/m 2 psi ksi lbf/ft 2 SI Eşdeğeri (Pa = N/m 2 ) 1,0133x10 5 Pa ( kpa) x10 4 Pa (98,067 kpa) 1x10 5 Pa (100 kpa) 1x10 2 Pa 1x1O" 1 Pa x10 s Pa 2,4908x10 2 Pa 3,3864x10 3 Pa 9,8064x1O 3 Pa 9,8064 Pa 9,8064x1O 3 Pa 6,8950x10 3 Pa 6,8950x10 6 Pa 47,88 Pa 4.6. Alan Alan SI birimlerinde metrekare (m 2 ) ile gösterilir Alan birimleri için çeviri faktörleri Çizelge 9'da verilmiştir. Çizelge 9 Alan Birimleri Çeviri Faktörleri SI dışı birimler Simge Si Eşdeğeri (ırv) Eykır (acre) Ar (dam 2 ) Barn Dönüm Ayak kare Hektar İnç kare Yarda kare a b ft 2 ha in 2 yd 2 4,0469x1O 3 1,00x10 2 1,00x10" 28 9,21x1ü 2 9,2903x1O" 2 1,0x10* 6,4516x10" 4 8,3613x10" Hacım Hacım, SI birimlerinde (m 3 ) olup değişik birimler için çeviri faktörleri Çizelge 10'da verilmiştir. Çizelge 10 Hacım Birimleri Çeviri Faktörleri SI dışı birimler Simge SI eşdeğeri (m 3 ) Ayak küb İnç küb Galon (ABD sıvı) İng. galonu Litre Varil (42 gal) Yarda küb ft 3 in 3 gal gal, UK l bbl yd 3 2,8317x10~ 2 1,6387x10~ 5 3,7854x1O" 3 4,5461x10" 3 1.0x10" X X10" 1

7 4.8. Konsantrasyon Konsantrasyon (hacım/hacım) için birim çeviri faktörleri çizelge 11'de verilmiştir. Çizelge 11 Konsantrasyon Çeviri Faktörleri SI dışı birimler Hacım % si Ing. gal/ft 3 Amer. gal/ft 3 Mililitre/Amer. ga Mililitre/lng. gal Hacım Milyonda bir parça Ing. gal/1000 varil Amer. gal/1000 varil Simge vol % UK. gal ft 3 US. gai ft 3 ml/us. gal mal/uk gal Vol, ppm UK. gal 1000 bbl US. gal 1000 bbl SI Eşdeğeri 1,0x10" 2 1,6054x1O" 1 1,3668x1ü- 1 2,6417x10~ 4 2,1997x10" 4 1,0x10~ 6 2,8594x10" X Hız Hız, SI birimlerinde m/s ile ifade edilir. Birim çeviri faktörleri Çizelge 12'de verilmiştir. Çizelge 12 Hız Birim Çeviri Faktörleri SI dışı birimler Simge SI Eşdeğeri (m/s) Saatte ayak ft/ïî 8,4667x10~ 5 Dakikada ayak ft/min 5,08x10~ 3 Saatte inç in/h 7,0556x10-6 Dakikada inç in/min. 4,2333x10-4 Saatte kilometre km/h 2,7778x Hacım Debisi Hacım debisi için birim çeviri faktörleri Çizelge 13'de verilmiştir. Çizelge 13 Hacım Debisi Çeviri Faktörleri SI dışı birimler Saniyede ft 3 Dakikada ft 3 (cfm) Saniyede galon Dakikada galon Saniyede inç 3 Dakikada inç 3 Saniyede İt Dakikada İt Saatte varil Simge ftvs ft 3 /min gal/s gal/m in 3 /s invmin l/s l/min bbl/h SI Eşdeğeri (mvs) 2,8317x10-2 4,7195x10~ 4 3,7854x10~ 3 6,3090x10~ 5 1,6387x1O" 5 2,7312x10~ 7 1,0x10~ 3 1,6667x10~ 5 4,4163x10-* 49

8 4.11. İvme İvme, SI birimlerinde m/s 2 vermektedir. ile tanımlanmaktadır, Çizelge 14 çeviri faktörlerini Çizelge 14 îvme Birim Çeviri Faktörleri SI dışı birimler Simge SI Eşdeğeri (m/s 2 ) Ayak/saniye 2 İnç/saniye 2 Saatte km/saniye 2 ft/s 2 in/s 2 km/h.s 3,048x10" 1 2,54x10" 2 2,7778x1O" Yoğunluk Yoğunluk, SI birimler sisteminde kg/m 3 ile ifade edilir. Çizelge 15 yoğunluk için birim çeviri faktörlerini vermektedir. Çizelge 15 Yoğunluk Birim Çeviri Faktörleri SI dışı birimler Simge SI Eşdeğeri (kg/m*) Kilogram/litre Gram/cm 3 Ons/inç 3 Libre/Ayak 3 Libre/galort Libre/inç 3 Ton/m 3 kg/l g/cm 3 Oz/in 3 lb/ft 3 lb/gal lb/in 3 t/m 3 1x10 3 1x10 3 1,73x10 3 1,6019x10 1,1983x1ü 2 2,7680x10* 1,0x Akmazlık (Viskosite) Akmazlık SI birimler sisteminde Paskal/saniye (Pa/s) ile ifade edilmektedir. Çizelge 16 akmazlık için birim çeviri faktörlerini vermektedir. Çizelge 16 Akmazlık Birim Çeviri Faktörleri SI dışı birimler Simge S Eşdeğeri (Pa/s = kg/ms.) gram/cm. saniye kilogram, saniye/m 2 libre/ayak. saat libre. saniye/ayak 2 puaz (proise) Santipuaz g/cm. s kgf. s/m 2 Ibm/fth Ibf. s/ft 2 P cp 1,0x1ü- 1 9,8066 4,1338x10-* 4,7880x10 1.0X10" 1 1,0x Enerji Enerji, SI Birimler sisteminde Joule (J) ile ifade edilir. Enerji birim çeviri fak törleri Çizelge 17'de gösterilmektedir. 50

9 Çizelge 17 Enerji Birim Çeviri Faktörleri SI dışı birimler Simge SI Eşdeğeri J (= N.m) Atom kütle birimi Ing, ısıl birim (M) Kalori (ortalama) Kilokalori (10 3 cal) Elektron-volt Erg (dyn. cm) Ayak-libre Beygirgücü-saat (metrik) Kilogram-metre gram-santimetre Kilovat-saat 550 ft. Ibf sx1h amu Btu cal kcal ev erg ft. Ibf. PS. h Hp-h Kgf. m 9t. cm. kw. h x10" 10 1,0551x1u 3 4,1868 4,1868x10 3 1,6022x10" 19 1,0x10" 7 1,3558 2,6478x10 6 2,6845x10 6 9,8066 9,8066x10~ 5 3,6x Güç Güç, SI birimler sisteminde Watt (W=J/s) olarak tanımlanmaktadır. Cizel ge 18 güç için birim çeviri faktörlerini vermektedir. Çizelge 18 Güç Birim Çeviri Faktörleri SI dışı birimler Simge SI Eşdeğeri W (=J/s) Btu/saat (İT) Btu/dakika Kalori/saat Kalori/dakika Erg/saniye (İT) (İT) Ayak-Libre/saat (İT) Beygirgücü (metrik) 550 fi. Ibf öeygırgucu ı > s Beygirgücü (elektrik) Beygirgücü (Su) Btu/h Btu/min cal/h cal/min erg/s ft. Ibf/h PS Hp Hp Hp 2,9307x10^ 1,7585x10 1,1630x10" 3 6,9780x x10~ 7 3,7662x10-* 7,3550x1ü 2 7,4670x10 3 7,46x10 s 7,4604x

10 4.16. Termodinamik Sıcaklık Çizelge 19 termodinamik sıcaklık (Kelvin, K) için birim çeviri faktörlerini vermektedir Elektrik İle İlgili Konular Aşağıda elektrik ile ilgili konularda SI dışı kullanılan birimler ve SI eşdeğerleri verilmiştir. (Birinci kolon SI dışı birim 1er, ikinci kolon ise SI eşdeğerleridir) H Elektrik Akımı Elektrik Potansiyel abamper statamper 1x10 Amper (A) x10-10 A abvolt statvolt 1x10-8 Volt (V) 2,9980x10 2 V Elektrik Yükü amper saat abkulomb statkulomb (m.k.s.nr) 3,6x10 3 Coulomb (C) 1x10 C 3,3356x10-10 C 7,9578x10" 2 C Elektrik Alan Şiddeti abvolt/cm 1x10~ 6 Volt/metre (V/m) statvolt/cm 2,9980x10* V/m Hacımsal Yük Yoğunluğu abkulomb/cm 3 1x10 7 Coulomb/cm 3 (C/m 3 ) statkulomb/cm 3 3,3356x10-* C/m 3 Yüzeysel Yük Yoğunluğu Elektrik Akı Yoğunluğu (m.k.s.nr) 7,9578x10" 2 Coulomb/m 2 (C/m 2 ) (esu) (emu) 2,6544x10~ 7 7,9578x10 S C/m 2 C/m 2 abkulomb/cm 2 statkulomb/cm 2 kulomb/cm 2 1x10 5 Coulomb/m 2 (C/m 2 ) 3,3356x10~ 6 C/m 2 1x10* C/m 2 Elektrik Sığası abfarad Statfarad 1x10 9 Farad (F) 1,1127x10" 12 F 52

11 Elektrik Öz Geçirgenlik (m.k.s.nr) 7,9578x10~ 2 Farad/metre (F/m) (c.g.s) 7,9578x10 7 F/m (esu) 8,8542x10~ 12 F/m (emu)., 7,9578x10 9 F/m Elektrik Çift Kutup Momenti kulomb-cm 1x10~ 2 Coulomb-metre abkulomb-cm statkulomb-cm Akım Yoğunluğu 1x10 _l 3,3356x10" 12 (C-m) C-m C-m amper/cm 2 1x10* Amper/m 2 (A/m 2 ) abamper/cm 2 1x10 5 A/m 2 statamper/cm 2 3,3356x10-6 A/m 2 Öz Endüktans abhenry 1xİ0-9 Henry (H) stathenry 8,9876x10 11 H Manyetik Geçirgenlik (m.k.s.nn 1,2566x10 Henrv/metre (H/m) gauss/oersted 1,2566x10-10 H/m (esu) x10 15 H/m Direnç abom statom İletkenlik mo (mho) abmo statmo 1x10" 9 Ohm (iî) 8,9876 Ohm 1.0 Siemens (S) İx10 9 S 1,1127x10" 12 S Doğrusal Akım Yoğunluğu amper/cm 1x10 2 Amper/metre (A/m) abamper/cm 1x10 3 A/m statamper/cm 3,3356x10-8 A/m Özdirenç Ohm cm abohm-cm statohm-cm lxl0-2 Ohm-metre (-m) 1x10" -m 8,9876 -m Manyetik Alan Şiddeti (m.k.s.nr) 7,9578x10" orsted (esu) Manyetik Akı Yoğunluğu gauss (Gs) (esu) 3 Amper/metre (A/m) 7,9578x10 A/m 2,6544x10" 9 A/m 1x10-* Tesla (T) 2,9980x10 6 T Öziletkenlik mo/metre abmo/cm 1. Siemens/metre (S/m) 1x10" S/m statmo/cm x10-10 S/m Manyetik Direnti (m.k.s,nr) 7,9578x10" 2 1/henry (H" 1 ) gilbert/maxwell 7,9578x10 7 H" 1 (esu) 8,8542x10~ 14 H" 1 Manyetik Akı Manyetik Geçirgenlik Manyetik çizgi Maxwell (Mx) (esu) 1x10" 8 Weber (Wb) 2,9980x1u 2 Wb (mk.s.nr) 1,2566x10 henry (H) Maxwell/gilbert 1,2568x10-" H (esu) 1,1294x10 13 H 53

12 4.18. Havalandırmada Kullanılan SI Birimleri ve Çeviri Faktörleri Havalandırma konusunda kullanılan kimi SI birimleri ve çeviri faktörleri çizelge 20'de verilmiştir. ( 3 ) dır. Çizelge 20 Havalandırma Konusunda Kullanılan Bazı SI Birimleri ve Çeviri Faktörleri Birim Hava akış hızı (kütle) Hava akış hızı (hacım) Kuvvet Sürtünme faktörü Uzunluk Kütle Güç Basınç Direnç (Sürtünme, Hız Hacım şok) SI kg/s m 3 /s Newton (N) ı m kg Watt (W=J/S) Paskal (Pa=:N/m 2 ) ImmWG m -4 m/s m 3 Diğer birim eşdeğeri 132,277 Ibm/dak. 2118,88 cfm 0, Ibf 809,40x10" 10 3,28 ft 2,2046 Ibm 44,2537 Ibf/dak 0, Btu/dak 0,145 psi 4,0146x10^3 WG 0,2953x10-3 Hg 0,03937 inç WG 1,42234x10-3 psi 10,748x10" 10 fr 4 3,28084 ft/s 196,850 ft/dak 35,3147 ft 3 Yukarıdaki direnç birimine ek olarak «GAUL» SI birimleri içinde kullanılmaktakg m H = RQ 2 den R = H Q 2 Pascal (m 3 /s 2 ) N/m 2 m 6 /s 2 s 2 m 2 m B = kg/m 7 ) Bu şekilde; Gaul (== kg/m 7 ) elde edilir. Ayrıca bazı durumlarda sürtünme katsayısının birimi kg/m 3 durumda formül ile elde edilen direncin bi rimi GAUL olmaktadır. kg m.m kcl m 3 R = = = kg/m 7 (Gaul) A 3 m olabilmektedir. Bu KAYNAKLAR 1. «SI» Uluslararası Birimler Sistemi, Ortg Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayım, Ankara, 1981, 2. HOLTZ-R.D., «SI Units in Geotechnical Engineering», Geotechnical Testing Journal GTJODJ, vol. 3, No : 2, June, 1980, pp HALL, C, J-, «Mine Ventilation Engineering» A.I.M.E., New York 1981, pp

EK 2. BİRİMLER, DÖNÜŞÜM FAKTÖRLERİ, ISI İÇERİKLERİ

EK 2. BİRİMLER, DÖNÜŞÜM FAKTÖRLERİ, ISI İÇERİKLERİ 1 EK 2. BİRİMLER, DÖNÜŞÜM FAKTÖRLERİ, ISI İÇERİKLERİ (Ref. e_makaleleri) BİRİMLER Temel Birimler uzunluk, metre kütle, kilogram zaman, saniye elektrik akımı, amper termodinamik sıcaklık, Kelvin Zaman bir

Detaylı

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch MUKAVEMET DEĞERLERİ. FORMÜLLER Ve TABLOLAR 05-7. M. Güven KUTAY. 05-7-formul+tablolar.doc

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch MUKAVEMET DEĞERLERİ. FORMÜLLER Ve TABLOLAR 05-7. M. Güven KUTAY. 05-7-formul+tablolar.doc 9 Kasım MUKAVEMET DEĞERLERİ FORMÜLLER Ve TABLOLAR 5-7 M. Güven KUTAY 5-7-formul+tablolar.doc İ Ç İ N D E K İ L E R 8 FORMÜL VE TABLOLAR...8. 8. Formüller...8. 8.. Genel...8. 8.. Parçadaki gerilmeler...8.

Detaylı

Uluslararası Temel Ölçü Birimleri.ve Bu Birimlerden Türetilen Birimlerin Tariflerine İlişkin Yönetmelik

Uluslararası Temel Ölçü Birimleri.ve Bu Birimlerden Türetilen Birimlerin Tariflerine İlişkin Yönetmelik Uluslararası Temel Ölçü Birimleri.ve Bu Birimlerden Türetilen Birimlerin Tariflerine İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; 3516 sayılı Ölçüler

Detaylı

FİZİKSEL BÜYÜKLÜKLERİN ÖLÇÜLMESİ

FİZİKSEL BÜYÜKLÜKLERİN ÖLÇÜLMESİ 1 FİZİKSEL BÜYÜKLÜKLERİN ÖLÇÜLMESİ 2 UZUNLUK ÖLÇME Uzunluk, belirli iki nokta arasındaki mesafe ya da fark olarak tanımlanabilir. Uzunluk Birimleri Uzunluğun günümüzde kabul edilen birimi metredir. Metre,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 2010 ADIYAMAN

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 2010 ADIYAMAN ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 2010 ADIYAMAN 1. GİRİŞ Bu kılavuzun amacı, Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (FBE) ne bağlı anabilim dallarında hazırlanan yüksek

Detaylı

DEVRE ÇÖZÜMLEME TEMELLERİ

DEVRE ÇÖZÜMLEME TEMELLERİ Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Mekatronik Programı DEE ÇÖZÜMLEME TEMELLEİ ALTENATİF AKM DEE ANALİZİ İLKE ONGUN izmir 04 İÇİNDEKİLE ELEKTONİĞİN KSA GEÇMİŞİ 3 BÖLÜM BİİMLE, MATEMATİKSEL İŞLEMLE

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU AEP 105 ÖLÇME TEKNİĞİ DERS NOTU Öğr. Gör. Figen ALTINTAŞ 1 ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ ÖLÇME VE ÖLÇMENİN ÖNEMİ Ölçme, bir büyüklüğün aynı cins başka bir

Detaylı

TEMEL İŞLEMLER-1. Yrd. Doç. Dr. Ayhan BAŞTÜRK

TEMEL İŞLEMLER-1. Yrd. Doç. Dr. Ayhan BAŞTÜRK TEMEL İŞLEMLER-1 Yrd. Doç. Dr. Ayhan BAŞTÜRK TEMEL BİLGİLER Ölçülebilen veya gözlemlenebilen fiziksel bir nitelik, kalitatif olarak bir boyutla tanımlanır. Uzunluk, alan, hacim, kuvvet, sıcaklık ve enerji

Detaylı

TEKNİK BİLGİLER BÖLÜMÜ

TEKNİK BİLGİLER BÖLÜMÜ TEKNİK BİLGİLER BÖLÜMÜ İÇİNDEKİLER Mühendislikte Kullan lan Birimler ve Dönüşüm Tablolar... Çeşitli Elementlerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri... 8 Tekstilde SI Birim Sistemlerinin Kullan lmas ve Dönüşüm

Detaylı

DÇD Baltur, akıllı çözümler sunar

DÇD Baltur, akıllı çözümler sunar brülörler Önemli Bilgiler 4 Brülör Sembolleri 5 Genel Bilgiler 6 Grafikler ve Tablolar 10 Motorin Brülörleri 22 uel-oil Brülörleri 42 Tek Kademe Gaz Brülörleri 51 İki Kademe Gaz Brülörleri 54 Pnömatik

Detaylı

Temel Ölçümbilim ve Kalibrasyon Eğitimi Programı

Temel Ölçümbilim ve Kalibrasyon Eğitimi Programı Programın Amacı İşletmelerin, Kalite Yönetimi Sistemi (Muayene, Test, Kalibrasyon, Doğrulama, Dokümantasyon) vb. birimlerinde çalışanlara metroloji ve kalibrasyon/doğrulama ile ilgili temel kavram ve bilgilerin

Detaylı

BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR

BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR Doç. Dr. Ufuk Çakatay Doç. Dr. Seval Aydın Prof. Dr. Ahmet Belce BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR 2 BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR Doç. Dr. Ufuk Çakatay İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

ISPARTA YÖRESİNDE BİR EVİN ELEKTİRİK İHTİYACININ RÜZGAR ENERJİSİ İLE KARŞILANMASININ EKONOMİK ANALİZİ

ISPARTA YÖRESİNDE BİR EVİN ELEKTİRİK İHTİYACININ RÜZGAR ENERJİSİ İLE KARŞILANMASININ EKONOMİK ANALİZİ Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 11, No: 2, 2014 (1-9) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 11, No: 2, 2014 (1-9) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Türkiye deki Potansiyel

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Türkiye deki Potansiyel Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Türkiye deki Potansiyel Doç. Dr. İsmail H. ALTAŞ Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 618 Trabzon E-MAIL : altas@eedec.ktu.edu.tr FAX

Detaylı

1. Bölüm: Makina İlkelerine Giriş. Doç. Dr. Ersan KABALCI

1. Bölüm: Makina İlkelerine Giriş. Doç. Dr. Ersan KABALCI 1. Bölüm: Makina İlkelerine Giriş Doç. Dr. Ersan KABALCI 1 Makine İlkeleri Elektrik Makinaları elektrik enerjisini mekanik enerjiye veya mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren cihazlardır. 2 Makine

Detaylı

III.5.ELEKTRİK AKIMI, DİRENÇ

III.5.ELEKTRİK AKIMI, DİRENÇ 85.5.ELEKTRİK AKM, DİRENÇ.5.0l. GİRİŞ: ELEKTRİK AKM, AKM ŞİDDETİ Durgun elektrik yüklerinde gözlenmeyen bir çok olay hareketli yüklerde gözlenmektedir. Bunlar: l ) Yükler ivmelenince manyetik alan doğması,

Detaylı

MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ

MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ Prof. Dr. Mustafa Akdağ T E M E L K A V R A M L A R I İ L E MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ T E M E L K A V R A M L A R I İ L E MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ Qafqaz Üniversitesi Yayınları Qafqaz Üniversitesi Yayınları

Detaylı

Ya Ölç(e)meseydik? Hastanelerde yapılan tahliller ve tahlil sonuçlarına. Dünya Metroloji Gününü Kutluyoruz

Ya Ölç(e)meseydik? Hastanelerde yapılan tahliller ve tahlil sonuçlarına. Dünya Metroloji Gününü Kutluyoruz Enver Sadıkoğlu* Şakir Baytaroğlu** Okan Yılmaz*** *Dr., Fizik Bölümü ** Dr., Makine Mühendisliği ***Yüksek Lisans., Fizik Bölümü TÜBİTAK UME (Ulusal Metroloji Enstitüsü) Dünya Metroloji Gününü Kutluyoruz

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRONİK ENSTRÜMANTASYON VE KONTROL ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

TERMODİNAMİK TERMODİNAMİĞİN TANIMI VE AMACI:

TERMODİNAMİK TERMODİNAMİĞİN TANIMI VE AMACI: TERMODİNAMİK TERMODİNAMİĞİN TANIMI VE AMACI: 8.yüzyılın başlarından itibaren tekstil endüstrisinde meydana gelen hızlı gelişmenin sonucu olarak artan güç ihtiyacı ve bunun insan veya hayvan gücüyle karşılanamaması,

Detaylı

ULUSLARARASI KAYAÇ MEKANİĞİ TERMİNOLOJİSİ, SİMGELERİ, VE BİRİMLERİ

ULUSLARARASI KAYAÇ MEKANİĞİ TERMİNOLOJİSİ, SİMGELERİ, VE BİRİMLERİ ULUSLARARASI KAYAÇ MEKANİĞİ TERMİNOLOJİSİ, SİMGELERİ, VE BİRİMLERİ Dr. K. Ercin KASAPOĞL.U* Önsöz Herhangibir bilimdalında, beklenen sürekli ve olumlu gelişmelerin gerçekleşmesi herşeyden önce o büimdalt

Detaylı

ISSN: 1012-0726 (Baskı) ISSN: 1308-2477 (Online) SAYI: 111 DSİ TEKNİK BÜLTENİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ISSN: 1012-0726 (Baskı) ISSN: 1308-2477 (Online) SAYI: 111 DSİ TEKNİK BÜLTENİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISSN: 1012-0726 (Baskı) ISSN: 1308-2477 (Online) SAYI: 111 DSİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK BÜLTENİ DSİ TEKNİK BÜLTENİ Sahibi DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Adına Akif ÖZKALDI Sorumlu Müdür

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Hazırlayan Sedat BERBER Tarım Makinaları Anabilim Dalı Yüksek

Detaylı

Büküm Sistemi Metrik (Tel Sayısı x Tel Çapı) Büküm Sistemi (Tel Sayısı x AWG No) AWG No. Çap (mm) Direnç (Ω/km) Kesit (mm²) Ağırlık (Kg/Km)

Büküm Sistemi Metrik (Tel Sayısı x Tel Çapı) Büküm Sistemi (Tel Sayısı x AWG No) AWG No. Çap (mm) Direnç (Ω/km) Kesit (mm²) Ağırlık (Kg/Km) AWG / Amerikan Tel Ölçü Sistemi (Mono Bakır Teller İçin) Tablo No: 0 AWG / Amerikan Tel Ölçü Sistemi (Bükülü Bakır Teller İçin) Tablo No: 0 AWG No AWG No 0 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 85 Kesit (mm²)

Detaylı

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ DOĞ AKIM DEVE ANALİZİ 1 DOĞ AKIM DEVE ANALİZİ BÖLÜM 1 DİENÇ, OHM KANN, İŞ VE GÜÇ 1. ELEKİK ENEJİSİ ve ÖZELLİKLEİ Bugün elektrik çağında yaşamaktayız. Kullandığımız enerjinin büyük bir bölümü elektrik enerjisidir.

Detaylı

TOPRAK ANABİLİM DALI

TOPRAK ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yusuf TÜLÜN TOPRAK SU İÇERİĞİNİN VE YARAYIŞLI SU DÜZEYLERİNİN TDR (TIME DOMAIN REFLECTOMETRY) İLE ÖLÇÜLMESİ VE ALETİN ÇEŞİTLİ TOPRAK BÜNYE

Detaylı

AÇIK OCAKLARDA TOZ DAĞILIMININ BİR BİLGİSAYAR YAZILIMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of Dust Dispersion in Open Pit Mines by a Computer Program

AÇIK OCAKLARDA TOZ DAĞILIMININ BİR BİLGİSAYAR YAZILIMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of Dust Dispersion in Open Pit Mines by a Computer Program MADENCİLİK, Cilt 41, Sayı, Sayfa -17, Eylül 2002 Vol.41, No., pp. -17, September 2002 AÇIK OCAKLARDA TOZ DAĞILIMININ İR İLGİSAYAR YAZILIMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Dust Dispersion in Open Pit

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ IAEA NIN TRS 277 VE TRS 398 PROTOKOLLERİNE GÖRE FARKLI ENERJİLER İÇİN SOĞRULAN DOZ DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Hale AKKOR YÜKSEK LİSANS TEZİ Fizik Anabilim

Detaylı

ÖZEL BİR HASTANENİN TOMOGRAFİ ÜNİTESİNDE MALİYET-HACİM-KÂR ANALİZLERİ

ÖZEL BİR HASTANENİN TOMOGRAFİ ÜNİTESİNDE MALİYET-HACİM-KÂR ANALİZLERİ Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 11, Yıl 11, Sayı 1, 2015 The International Journal of Economic and Social Research, Vol. 11, Year 11, No. 1, 2015 ÖZEL BİR HASTANENİN TOMOGRAFİ ÜNİTESİNDE

Detaylı