BOZCAADA SÜRDÜRÜLEBİLİR BELDE OLMA YOLUNDA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BOZCAADA SÜRDÜRÜLEBİLİR BELDE OLMA YOLUNDA"

Transkript

1 BOZCAADA SÜRDÜRÜLEBİLİR BELDE OLMA YOLUNDA N. Selen Önal, GEP yeşil Enerji Üretim Teknolojileri Genel Koordinatörü MBA / Boğaziçi Üniversitesi, Çevre Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Öğrencisi Doç Dr. Nilgün Kıran Cılız Boğaziçi Üniversitesi, Çevre Bilimleri Enstitüsü Dünyada farklı örnekleri bulunan Sürdürülebilir Belde Kalkınması (SBK) anlayışına paralel olarak gerçekleştirilen çalışmalar için İstanbul`un 400km. güneybatısında yerleşik Bozcaada sosyal, çevresel ve ekonomik değerleri göz önünde bulundurularak seçilmiştir. Sürdürülebilir Kalkınmanın (SK) bu 3 boyutu içerisinden çevresel kapsam, gerçekleştirilen Strength-Weaknesses-Opportunities-Threats (SWOT) analizi neticesinde değerlendirilmiştir. Varolan Organik Ada Bozcaada sloganının yanı sıra Yerel Gündem 21 uygulamaları çerçevesinde kimlik oluşumu için gerekli kriterler saptanmış ve Hedef %100 Yenilenebilir Enerji kimlik oluşumu doğrultusunda saptama ve çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalışmalar Evsel Katı Atıkların minimize edilmesi için tasarlanmış Atık-Türevi-Yakıt, gazlaştırma ve enerji üretim tesisinin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesinin (YDD) GaBi 4 mühendislik programı ile saptanması yönündedir. Bozcaada katı atıklarının minimize edilerek enerji kaynağı olarak kullanımına katkısı bulunan aktörleri arasından seçilen turist konaklama servisleri için çevresel işletme olma yönünde ilgili Avrupa Birliği (AB) Eko-etiket kriterleri karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş ve yatırım önerilerinde bulunulmuştur. Boğaziçi Üniversitesi, Çevre Bilimleri Enstitüsü dahilinde gerçekleştirilen yüksek lisans tezinin amacı Küresel Vatandaşlık anlayışı doğrultusunda pilot belde olarak seçilmiş Bozcaada`nın örnek teşkil edebilmesi, edinilen tecrübelerin beldeye özel geliştirilmek suretiyle ülke genelinde yayılmasını sağlamaktır. Söz konusu çalışmanın genelini tanımlayan bu sayıdaki yazı Hedef %100 Yenilenebilir Enerji, Turist Konaklama Servisleri için AB Eko-Etiketleme Çalışmaları, Atık-Türevi-yakıttan Temiz ve Sürdürülebilir Enerji Üretimi ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi başlıklı gelecek yazıların giriş yazısı niteliğindedir. Çalışmaya katkısı bulunan tüm taraflar, Bozcaada`nın büyüsü, Adalıların misafirperverliği, leziz şarap ve yemekleri beraberinde saha çalışmaları verimli geçmiştir. Bu güzel atmosferi yazıda aktarabileceğimizi ümit ederiz. 1

2 BOZCAADA GENEL DURUMU 37.6km 2 lik alana ve Kuzeydoğuda, Çanakkale Boğazına 12 mil mesafede konuşlu Bozcaada`nın iklimi, kuzey ve güney rüzgarlarının baskın etkisi altında olup tipik Akdeniz ikliminden farklıdır. Şekil 1. Bozcaada ve anakara bağlantıları Kışın ~2,500kişi olan nüfusu Haziran Eylül ayları arasında süren turizm sezonunda 10,000 kişi / güne yükselmektedir. Isınma ihtiyacı Ekim Nisan ayları arasında 1,409 adet bina tarafından 14,090,000kcal. değeri ile mevcuttur. Adada bulunan 22 otel ve 44 pansiyon aşağıda belirtilmiş turizm kolları için hizmet vermektedir. Kültür Turizmi %10 Eko-Turizm %10 Spor Turizmi %10 Romantik Turizm %20 Aile Turizmi %50 Bozcaada`da Kaynak Yönetimi (i) Yenilenebilir Enerji Kaynakları Rüzgar santralı %40 çalışma verimi ile 12,000kişinin (yaklaşık 3,000 hane) ihtiyacını karşılayabilmektedir. Üretilen enerji Çanakkale enerji ihtiyacının %5`ine cevap verir ve enterkonnekte sistem üzerinden Çanakkale`ye satılıp ihtiyaç duyulan kadarı Bozcaada iç kullanımına yönelik TEDAŞ`tan satın alınır. Üretilen toplan enerji 37,177,530kWsaat/yıl olup tüketilen enerji yaklaşık 5,604,446kWsaat/yıl kadardır. Güneş panelleri, binaların %40`ında bulunup %40 verim ile işlevseldir. (ii) Su Kaynakları Anakaradan gelen suyun miktarı 30L/sn.`dir. Ada içerisinde 2 adet su kuyusundan temin edilen su miktarı ise 8L/sn.`dir. Yıllık su tüketim miktarı 672,000m 3 /gündür. Adada mevcut atıksu arıtma sistemi bulunmamakta ancak 10,000 kişi kapasiteli bir

3 tesis yatırımı için çalışmalar devam etmektedir. Atıksu arıtma sisteminin eksikliği, Mavi Bayrak uygulamasına geçiş sürecinde engel teşkil etmektedir. (iii) Sürdürülebilirlik İle Bağlantılı Diğer Konular a. Sürdürülebilir Tarım Tüm tarımsal faaliyetler arasında bağcılık öncü konumdadır. Bu alanda 250 kişi istihdam edilmekte ve zirai faaliyetler bölge ekonomisinin %25`ini, şarap ürünü dahil edildiğinde ise %50`sini teşkil etmektedir. Ada tarihinde şarap yerel kültürün bir parçasıdır ve günümüzde bu yolda yeni insiyatifler de geliştirilmektedir. Örnek olarak; bilinç arttırmak ve ziyaretçileri eğitmek amacıyla kurulmakta olan şarap akademisini gösterebiliriz. Bağcılık 5,002,500 kütükle gerçekleşir. Bozcaada`nın kendine özgü 4 üzüm çeşidi bulunmakta ve bu durum markalaşma için eşsiz bir fırsat yaratmaktadır. Adada mevcut 4 yerel firmanın çeşitli şarapları ile örtüşmekte olan, zengin, Bozcaada yerel mutfağının adada yetişen otları, Bozcaada deniz ve bağ mahsullerini de kapsayacak şekilde tadına varılabilir. Adaya özgü Organik Ada Bozcaada kimliği bu yönde geliştirilen çalışmalar doğrultusunda lanse edilmeye başlanmıştır. b. Taşımacılık Ziyaretçilerin turizm beldesi seçiminde bölgeye ulaşımın kolaylığı karar mekanizmasında önem teşkil etmektedir. Bozcaada ulaşımda kolaylıklara sahip değildir. Adada trafik kayıt mekanizması bulunmamaktadır. Biyoyakıt kullanımı olmayıp taşımacılık genelde taksi, minibüs, araba, motosiklet ve bisiklet aracılığıyla sağlanmaktadır. TURZİM VE BOZCAADA Turizm dünyanın en büyük servis sektörü olarak sadece güçlü bir ekonomik faktör olmamakla birlikte çevre üzerindeki etkisi büyük ve buna karşılık çevrenin de turizmdeki etkisi fazladır. Günümüzde çevremize verilen değer fazla olduğundan ekonomik ancak çevresel zararları bulunan projeler pratikte uygulanmamaktadır. Turizm karlılığı beldenin çekiciliğinin korunması ile doğru orantılıdır. Turizm doğru planlanıp uygulanmadığı taktirde yıkıcı etkileri devreye girer. Genel kabul gören Sürdürülebilir Kalkınma (SK) için çevresel, sosyal, ekonomik olmak üzere 3 boyut mevcuttur, turizm bu süreçte Yerel Gündem 21 doğrultusunda işlevselleşir. Ortak bir vizyon oluşturulup SK ülkesel boyuttan yerel çerçeveye indirgenerek belirlenen gündem ve hareket planı içeriğinde görev dağılımı gerçekleşir. SK`nın bir toplumun bilinçli, aydın kesimi tarafından sadece belli günlerde uygulanan anlayış biçimi olmaktan çıkarak küresel anlamda çoğunluk tarafından benimsenmiş bir kültür haline gelmesi önemlidir. Eğer ki SK gelecek için verimli bir model olacaksa; işlevsel, uygulanabilir bir yaklaşım olmalıdır. Bu tanımdan kasıt harcadıklarımızın yerine yenilerini koyabilmemizi garantilemek ve tüketim esnasında gelecek nesillerin üzerine kurulacağı ekosistemi kirletecek veya yıpratacak yan ürünler üretmemektedir. Turist ürününün tükettiği turistik beldeler diğer tüketim anlayışlarından farklı olup ürünün tüketiciye götürülmesinden ziyade tüketicinin ürüne götürüldüğü yegane 3

4 sektördür. Bu yapısal farklılık yerel halk üzerinde yaşam biçimi, gelenekler, salgın hastalıkların yayılması, nüfusta değişim, işgücü ve yerleşim faktörlerini kapsayacak şekilde benzeri olmayan sosyal etkileri yaratmaktadır. SBK sürecinde halkın bilinci oluşturulmalı, planlanmamış büyüme ile birlikte çevre üzerinde yıkıcı etkilerin oluşacağı açıklanmalıdır. Sağlıklı SBK uygulamaları için öncelikli kriterler aşağıda sayıldığı gibidir: a) Turizmde SK uygulamaları için yapılması gerekenlerin anlaşılıp farklı disiplinlerden konu hakkında bilinçlendirilmiş bireyler tarafından belirlenen kavram, metot ve yaklaşımların plan dahilinde uygulanması, b) Edinilmiş tecrübelerin verimli çalışmaların belirlenmesinde önemi büyüktür. c) SK yaşam biçimi doğal ekosistemi yapay sistemlere tercih eder. Bu sebeple, turist ürünü söz konusu olduğunda hedefin orijinaline yakın tutulması gerekliliği benimsenmelidir. d) Günümüzde, düşük nüfuslu gelişmiş ülkeler dünya kaynaklarını daha fazla tüketmektedir. Kim için sürdürülebilir? sorusunun cevabı karar verme sürecinde önemlidir yılları arasında toplam enerji tüketiminde, yenilenebilir enerjilerin tüketim payı oldukça az artmıştır ve AB yenilenebilir enerjiler 2010 yılı %12 tüketim değerine ulaşması için 2`ye katlanması gerekir. e) SBK söz konusu olduğunda küresel düşünce tarzı benimsenip etkili olabileceğimiz alanın sınırları tanımlanmalıdır. Bu doğrultuda, ileriki yazılarımızda bahsedeceğimiz Eko-Etiketleme ve küresel vatandaşlık konuları basamak olarak kabul edilebilir. f) SK kavramı her ne kadar limitsiz bir süreyi kapsasa da, uzun dönemli çalışmalar ümitsizliğe kapılınmasına sebep olabilir. Bu nedenle belirlenecek ara hedeflere ulaşarak SK doğrultusunda ilerlemek uygun olacaktır. Kısa (4 yıl), orta (10 yıl), uzun (10 yıldan uzun) vadelerle hedefler gruplanır. g) Yerel halk değerleri ve politik birimler SK şeklini etkileyen parametrelerdendir. Sayılan öncelikli kriterler göz önünde bulundurulduğunda belirlenecek SK gündemini desteklemek adına altta sıralanan hususların iyileştirilmesi gerekir. Beldeye gelen ziyaret sayısının arttırılması, Turizm altyapısını planlamaya yönelik mecburi vergi çalışmasının gerçekleştirilmesi (eko-vergi), Beldenin kaynaklarının korunmasına yönelik yönetmelik çalışmalarının oluşturulması, Yüksek kalitede servis sunumu ve personel yetiştirilmesi için sertifika programları ve standartların belirlenmesi çalışmaları, STKlarla ortak çalışmaların yürütülmesidir. Bozcaada`da SBK uygulamaları için bir hedef belirlenip bu yönde strateji kurulumu gereklidir. Belde üzerinde iç ve dış faktörlerin yarattığı güç-zayıflık-fırsat-tehditleri belirlemek için SWOT analizinde saptamalar gruplandırılmıştır. SK 3 boyutu ile ilişkilendirilen SWOT analiz verileri -Ekonomi/Üretim Sektörü/KOBİler - Coğrafi Gelişim - Taşımacılık/İletişim/Enerji - Çevre/Yaşam Kalitesi - Kültür/Turizm - İnsan Kaynakları başlıkları altında toplanmıştır. 4

5 SBK amaçlı geliştirilen belde yönetim modelleri uluslar arası platformlarda tartışılmakta ve Avrupa Ödüllerine aday gösterilmektedir. Bu gibi modellerin faydaları altta sıralandığı gibidir: -Yerel halkın üretim potansiyelinin KOBİler kurarak geliştirilmesi, - Bölgesel katılım, yerel gelişim, yaşam merkezleri ve birlikler arasında güçbirliği yaratılması, - Kültürel yapının yeniden değerlendirilmesi, - Hijyen ve sağlık ortamının geliştirilmesi, - Doğal alanların aktif korumasının sağlanması, - Bilimsel aktivitelerin desteklenmesi (biyo-çeşitliliğin araştırılması, çevre bilincinin oluşturulup yayılması, bölgeye özel türlerin korunması) SWOT analizi saptamaları ve uygulama için Bozcaada`ya özel oluşturulan strateji modeli doğrultusunda belirlenen hedef; kaynak ve teknoloji kullanımına dayalı buluşların Bozcaada kimliğini oluşturmak adına kullanımı, prensipler paralelinde Hedef %100 Yenilenebilir Enerji kimliğinin yerleştirilmesidir. Belirlenen kimlik oluşumuna katkısı bulunacak Atıktan-enerji tesisi çalışması bilgilendirme yazısı ileriki sayılarda detaylandırılacaktır. REFERANSLAR [1] McIntosh, R., Goeldner, C., Ritchi, B., Tourism Principles, Practices, Philosophies, John Wiley & Sons Inc., New York, [2] International Council on Local Environmental Initiatives, Tourism and Sustainable Development Sustainable Tourism: A Local Authority Perspective, United Nations Department of Economic and Social Affairs, New York, [3] Rasmussen, B., Local Agenda 21 in Storstrom County Global Citizen 21, Storstrom County, Denmark, [4] Bozdemir, B., Bozcaada Governorship Official Documentation. [5] Oktem U., Karakaya F., Sustainable Tourism: Çıralı Case Study, Wharton School University of Pennsylvania, Philadelphia, 15. [6] INTERREG III A Greece Turkey Program Home Page. (accessed June 2006). [7] Kocasoy, G., Margaris, N.S., Tourism and Environment In The East Aegean With Emphasis To Imbros and Tenedos Islands, Turkish National Committee on Solid Wastes, Greek Ministry of Environment and Public, Development Assistance Committee of OECD, Istanbul, [8] INTERREG III C DestiLink Project, News Letter No. 3, 2006,

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023)

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA, 2007 KISALTMALAR AB-Avrupa Birliği AR-GE-Araştırma Geliştirme ATAK-Akdeniz ve Ege Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi ÇED-Çevresel Etki

Detaylı

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu * BTYK 22. Toplantısı nda Başbakan ın himayeleri altına

Detaylı

BOZCAADA & GÖKÇEADA DEĞERLENDİRME RAPORU. Bozcaada & Gökçeada Değerlendirme Raporu 2012

BOZCAADA & GÖKÇEADA DEĞERLENDİRME RAPORU. Bozcaada & Gökçeada Değerlendirme Raporu 2012 BOZCAADA & GÖKÇEADA DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 Çanakkale 2012 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. ADALAR... 2 2.1. Bozcaada... 2 2.2. Gökçeada... 4 3. ADALARA UYGULANAN PROJELER VE POLİTİKA... 7 3.1. Bozcaada...

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

SANAYİDE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) KILAVUZU: YÖNTEMLER ve UYGULAMALAR

SANAYİDE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) KILAVUZU: YÖNTEMLER ve UYGULAMALAR SANAYİDE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) KILAVUZU: YÖNTEMLER ve UYGULAMALAR Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV Hazırlayanlar: Emrah ALKAYA Merve BÖĞÜRCÜ Ayşe KAYA DÜNDAR Kemal IŞITAN Ferda ULUTAŞ ve

Detaylı

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ 2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ Bilgi, Tasarım ve Yenilik Ü reten, Akdeniz'in Çekim Merkezi İ zmir Kasım 2013 İzmir 2013, İZKA Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmek kaydıyla alıntı yapılabilir. İzmir

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17 1 2 İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17 1.1. Amaç... 17 1.2. İçerik... 17 2. TURİZMİN KÜRESEL BOYUTU VE EKONOMİK KATKISI... 18 3. DOĞU MARMARA BÖLGESİ COĞRAFİ DURUMU...

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

Turizm Sektörü Gelecek Stratejileri Konferansı. Antalya 5 Nisan 2011

Turizm Sektörü Gelecek Stratejileri Konferansı. Antalya 5 Nisan 2011 Turizm Sektörü Gelecek Stratejileri Konferansı Antalya 5 Nisan 2011 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 4 A. BAŞLAMADAN ÖNCE... 7 B. TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI AJANDA AÇIKLAMALARI 7

Detaylı

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L ENERGIE Turkish National Committee COMITE NATIONAL TURC Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU Aralık 2007

Detaylı

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2.Taslak Web, Eylül 2010) Bu rapor Prof. Dr. İzzet Öztürk ve T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Şekiller Listesi. Tablolar Listesi. Kısaltma Listesi

Şekiller Listesi. Tablolar Listesi. Kısaltma Listesi i ii Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

MEKANSAL GELİŞME. Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Raportör: Yrd. Doç. Dr. Enver Erdinç Dinçsoy

MEKANSAL GELİŞME. Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Raportör: Yrd. Doç. Dr. Enver Erdinç Dinçsoy MEKANSAL GELİŞME Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. Enver Erdinç Dinçsoy Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

KARADENİZ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KÜLTÜR TURİZMİ EKO TURİZM ÇALIŞMA GRUBU

KARADENİZ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KÜLTÜR TURİZMİ EKO TURİZM ÇALIŞMA GRUBU KARADENİZ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KÜLTÜR TURİZMİ EKO TURİZM ÇALIŞMA GRUBU Yrd. Doç. Dr. Evren GÜÇER Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü evrengucer@gazi.edu.tr Arş. Gör. Ahmet

Detaylı

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi www.btso.org.tr Bu çalışma BTSO liderliğinde Pera EEMEA Büyüme Hizmetleri A.Ş. işbirliğinde hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 4 2. YÖNETİCİ ÖZETİ 5 3.

Detaylı

Kültürlerarası Bir Turizm Hareketi: Bursa - Kurtuba Medeniyetler İttifakında Yeni Köprüler

Kültürlerarası Bir Turizm Hareketi: Bursa - Kurtuba Medeniyetler İttifakında Yeni Köprüler II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi: 260-270, 12 15 Nisan 2012, Kemer, Antalya, Bütün hakları saklıdır ISBN: 978-605-5437-81-7 Kültürlerarası Bir Turizm Hareketi: Bursa - Kurtuba Medeniyetler

Detaylı

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI KOCAELİ İLİ SANAYİ SORUNLARI RAPORU

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI KOCAELİ İLİ SANAYİ SORUNLARI RAPORU DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI KOBİ lere yönelik sorunlar: 1) Devlet destekleri (KOSGEB, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK vb.) hakkında yetersiz bilgi. 2) Kurumsal kapasite zayıflığı (Özellikle muhasebe, pazarlama

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI EKİM 2010 SUNUŞ Ekonomik ve sosyal değişimler bakımından yeryüzü, belki de en hızlı ve baş döndürücü

Detaylı

Bulgaristan - Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı

Bulgaristan - Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı Bulgaristan - Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı CCI No: 2007CB16IPO008 1 İÇİNDEKİLER Bulgaristan Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı 1. Giriş... 4 1.1 İlgili

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI

İÇİNDEKİLER 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI İÇİNDEKİLER Tablolar... 3 Şekiller... 6 Haritalar... 8 Tanımlar... 9 Kısaltmalar... 12 YÖNETİCİ ÖZETİ... 16 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI İLKELERİ... 23 2014-2023 İSTANBUL

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ

TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ İçindekiler Temiz Üretim Nedir? ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Temiz Üretim Olanak Değerlendirme

Detaylı

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV Sivil Toplum Diyaloğu Programı, 2008 yılından bugüne, Türkiye ve AB toplumlarını birbirine yakınlaştıran onlarca farklı alanda, 200 ün üzerinde diyalog temelli ortaklığa

Detaylı

T A S L A K 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 1. İÇİNDEKİLER

T A S L A K 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 1. İÇİNDEKİLER 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 1. İÇİNDEKİLER Tablolar... 3 Şekiller... 6 Haritalar... 8 Tanımlar... 9 Kısaltmalar... 12 YÖNETİCİ ÖZETİ... 16 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI İLKELERİ... 23 2014-2023 İSTANBUL

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 24 Ocak 2006 Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GİRİŞ..1 2. DURUM ANALİZİ 2.1. Dünyada ve AB

Detaylı

İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010, 51-74 SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YEŞİL PAZARLAMA: CALISTA LUXURY RESORT HOTEL Güneş SEYHAN*, Burcu Selin YILMAZ** ÖZET Sürdürülebilir

Detaylı

Çevre ve Temiz Üretim Sektör Raporu ve Yerel Çevre ve Temiz Üretim Stratejisi

Çevre ve Temiz Üretim Sektör Raporu ve Yerel Çevre ve Temiz Üretim Stratejisi Çevre ve Temiz Üretim Sektör Raporu ve Yerel Çevre ve Temiz Üretim Stratejisi www.btso.org.tr Bu çalışma BTSO liderliğinde Pera EEMEA Büyüme Hizmetleri A.Ş. işbirliğinde hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 1.

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu 9 4 9 Proje Koordinatörü Meltem ŞİMŞEK Raporu Hazırlayanlar Dr. Ersel Zafer ORAL Yrd. Doç Dr. Yeşim COŞAR Prof. Dr. Hakkı KİŞİ Müh. Ayşe DANACI Rapora Katkı

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi

Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi İçindekiler İşbu yayındaki bilgi ve veriler genel bilgi edinilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu yayında yer alan bilgilerin doğruluğu konusunda gerekli özen gösterilmiş

Detaylı