İNOVASYON PROJELERİ BAŞARI HİKAYELERİ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNOVASYON PROJELERİ BAŞARI HİKAYELERİ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI"

Transkript

1 İNOVASYON PROJELERİ BAŞARI HİKAYELERİ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

2

3 İşletmelerin, yenilikçilik potansiyelinin artırılması, yenilikçi işletme ve diğer aktörler arasında iletişimin sağlanabilmesi için eko-inovasyon, kümelenme, çevre teknolojileri, turizm, girişimcilik gibi konularda Avrupa Komisyonu yenilikçilik vasfı olan projelere ilişkin çağrıya çıkmaktadır. Proje çağrıları, bilhassa tüketicilerin ve vatandaşların geniş katılımıyla ortaklık kurulması ve kamu ve özel sektördeki paydaşlar arasında işbirliğinin teşvik edilmesi yoluyla, Avrupa Birliği nin (AB) daha inovasyon dostu bir topluluk haline getirilmesini amaçlamaktadır. PROJE TEKLİF ÇAĞRILARINA KİMLER BAŞVURABİLİR? İşletmeler, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ ler) ve Esnaflar, Sanayi ve Ticaret Odaları, Kamu Otoriteleri, Üniversiteler, Araştırma Merkezleri, Teknoparklar, Kuluçka Merkezleri ve Sivil Toplum Kuruluşları vb. PROJE TEKLİF ÇAĞRILARINI NASIL TAKİP EDERİM? Proje teklif çağrılarının hangi tarih, ne konuda ve ne kadar bir bütçeyle yayınlanacağı Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Yıllık Çalışma Programlarında belirtilmektedir. Çalışma Programları ve Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP) kapsamında duyuruya çıkan tüm proje teklif çağrılarına aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilmektedir: Proje teklif çağrıları ve duyurularımızdan haberdar olmak için aşağıda yer alan internet adresinden veri tabanına kayıt olunuz: aspx İNOVASYON PROJELERİ

4 İŞLETMELERDE ÇEVRESEL PERFORMANSIN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ BETTER ENVIRONMENT BETTER BUSINESS (BEBB) Özet Projenin temel amacı işletmelerin çevre ve enerji yönetimi çerçevesinde farklı kurum/kuruluşlar tarafından sunulan hizmetlerden (atık yönetim sistemleri, temiz üretim, enerji verimliliği, karbon yönetimi vb.) en etkin şekilde yararlanmalarını sağlamaktır. Bu çerçevede proje, çevre ve enerji teknolojilerine/hizmetlerine ihtiyaç duyan işletmeler ile bu teknolojileri/hizmetleri sunan kuruluşları işbirliği yapmaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Proje ortağı ülkelerde gerçekleştirilen hazırlık çalışmaları neticesinde belirlenen öncelikli sektörler (i) atık yönetimi/geri dönüşüm sektörü (ii) gıda sektörü ve (iii) inşaat/yapı malzemeleri sektörüdür. Sonuçlar Proje çıktısı olarak çevre ve enerji teknolojilerine/ hizmetlerine ihtiyaç duyan işletmeler ile bu teknolojileri/hizmetleri sunan kurum ve kuruluşları bir araya getirecek İşbirliği Ağı kurulacaktır. Çevre ve enerji yönetimi çerçevesinde işbirliği ağında yer alan kuruluşlar arasında uygulamaların hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

5 Gerçekleştirilecek uygulamalar sonucunda karbon salımlarında, doğal kaynak tüketiminde ve atık/atık su oluşumunda azalma gerçekleşirken firmaların üretim maliyetleri düşecek, rekabet güçleri artacaktır. Çevre ve enerji alanında hizmet sunan firmaların ve sağladıkları hizmetlerin bilinirliğinin artması ile birlikte bu alandaki ulusal pazar gelişecek ve yerel firmaların uluslararası firmalar ile rekabet edebilme gücü artacaktır. Süre: 24 ay ( ) Bütçe: Avro Koordinatör: Stiftelsen Avrupa Enstitüsü (İsveç) Ortaklar: 1. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (Türkiye) 2. Magdeburg Sanayi ve Ticaret Odası (Almanya) 3. Estonya Sanayi ve Ticaret Odası (Estonya) 4. Sandanski Bilgi ve Danışmanlık Merkezi (Bulgaristan) 5. Kaunas Sanayi, Ticaret ve El Sanatları Odası (Litvanya) 6. Litvanya İnovasyon Merkezi (Litvanya) Proje Web Sitesi: İletişim Emrah ALKAYA Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Cyberpark, Cyberplaza, B Blok, Kat: Bilkent /Ankara Telefon: E-posta: Kurum / Kuruluş e-posta: İNOVASYON PROJELERİ

6 AVRUPALI SEÇKİN DESTİNASYONLAR SEÇME VE FARKINDALIK YARATMA EUROPEAN DESTINATIONS OF EXCELLENCE (EDEN) - SELECTION AND AWARENESS RAISING Özet Avrupa Komisyonu; Avrupa Seçkin Destinasyonları girişimi ile Avrupa turist destinasyonlarının ortak ve farklı özelliklerine ve değerlerine dikkat çekmeyi, turizmin sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilirliğini sağlayarak ekonomik gelişmeyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda Komisyon; her yıl yeni bir tema belirleyerek yarışma açmakta, başvurusu uygun bulunan ülkelerin seçtiği ulusal destinasyonlara Avrupalı Seçkin Turist Destinasyonu Ödülü verilmektedir. Bu çerçevede, somut olmayan kültürel miras temasıyla Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile Edirne, korunan alanlar teması ile Kars Kuyucuk Gölü ve suya bağlı turizm teması ile Bitlis Nemrut Krater Gölü, iyileştirilmiş fiziksel mekanlar temasıyla Hamamönü Kentsel Tasarım ve Sağlıklaştırma Destinasyonu ulusal destinasyon olarak seçilmiştir. Seçilen destinasyonlar için Avrupa Komisyonu tarafından tanıtım videoları hazırlanarak AB ülkeleri televizyonlarında yayınlanmakta ve Avrupa Turizm Forumu kapsamında düzenlenen fuarda diğer ülkelerin kazanan ulusal destinasyonları ile beraber tanıtımı yapılmaktadır.

7 Sonuçlar 2011 yılında açılan Avrupalı Seçkin Destinasyonlar - Seçme ve Farkındalık Yaratma isimli proje çağrısına sunulan teklif doğrultusunda Türkiye de bulunan Avrupalı Seçkin Destinasyonlara yönelik farkındalık yaratma çalışmalarına başlanmıştır. Hazırlatılan tanıtım broşürleri, dünyanın en önemli fuarlarından, Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT ve Berlin Turizm Borsası ITB fuarlarında dağıtılmış, tur operatörleriyle görüşülmüş olup Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Ağ Kurma ve Sürdürülebilir Turizm Çalıştayı gerçekleştirilecektir. Amaçlara ulaşmada sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda 2013 yılı faaliyetlerine yönelik yaklaşık Avroluk yeni bir proje teklifi hazırlanarak, Avrupa Komisyonu na sunulmuş olup, bu projenin de kabul edilmesi beklenmektedir. Süre: 10 ay Bütçe: Avro Koordinatör: Yusuf FIRINCI, Özlem NAZAROĞLU Kültür ve Turizm Bakanlığı Proje Web Sitesi: İletişim Yusuf FIRINCI, Özlem NAZAROĞLU Kültür ve Turizm Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Proje Koordinasyon Merkezi Telefon: / 2214 E-posta: Kurum/Kuruluş e-posta: İNOVASYON PROJELERİ

8 AVRUPA İŞLETMELER AĞI İÇİN EKO TASARIM VE MEVZUAT HİZMETLERİ ECODESIGN AND LEGISLATION SERVICES FOR ENTERPRISE EUROPE NETWORK-ELEEN Özet Proje, KOBİ lerin çevreye vermiş oldukları zararları azaltabilecek metot veya araçları kullanmalarını teşvik ederken aynı zamanda da karlarını artırmayı amaçlamaktadır. Proje teklifinde verilen tanıma göre projenin amacı çevresel sorunların ekonomik fırsatlara çevrilmesi ola rak belirtilmiştir. Projenin sağlayacağı ana destek hizmetleri eko tasarım, enerji verimliliği ve çevre yönetim sistemleridir. Proje uygulanırken seçilen hedef sektörler; metal üretimi ve işleme, tekstil, elektrik/ elektronik aletler ve bileşenlerinin üretimi ve yüzey işlemedir. Sonuçlar Projenin gerçekleştirilmesi ile aşağıda başlıklar halinde verilen sonuçlara ulaşılması beklenmektedir. 300 KOBİ çevre ile ilgili hizmetler alacak, bunlardan 250 tanesi işlerinde bir gelişme sağlayacak ve bunlardan 25 tanesi başarı hikâyesi olarak yayınlanacaktır KOBİ katılımcısının yer alacağı 25 atölye çalışması düzenlenecektir.

9 50 adet metodun/aracın (proje amacına ulaşılmasına yardımcı olacak çevre ile ilgili bilgi ve/veya araştırma sonucu gibi) dokümantasyonu yapılacak ve bunların 200 KOBİ ve 50 çevre hizmeti sağlayan firma ya da kurumla paylaşımı gerçekleştirilecektir. Metotların/araçların geliştirileceği ve KOBİ lere hizmet sunulması için beraber çalışılacağı 50 çevre hizmeti sağlayan firma ya da kurumla anlaşma imzalanacaktır. Süre: 24 ay ( ) Bütçe: Avro Koordinatör: Swera IVF (İsveç) Ortaklar: 1. Ortadoğu Teknopark A.Ş. (METUTECH) (Türkiye) 2. CPR (İtalya) 3. REDIT (İspanya) 4. BIC Bratislava (Slovakya) Proje Web Sitesi: İletişim D. Konuralp PİRİNÇÇİ Ortadoğu Teknopark A.Ş. (ODTÜ Teknokent Yönetici Şirketi) ODTÜ Teknokent İkizler Binası, No: ZK-01, Ankara Telefon: E-posta: Kurum/Kuruluş e-posta: İNOVASYON PROJELERİ

10 AVRUPA İŞLETMELER AĞI ARACILIĞIYLA YEŞİL İŞLETMELER GREENING BUSINESS THROUGH ENTREPRISE EUROPE NETWORK - GREEN Özet GREEN projesi Avrupa da KOBİ lerin çevresel performanslarını geliştirmek amacıyla ortaya çıkmıştır. Proje, gıda endüstrisi ile inşaat malzemeleri üretim sektöründe KOBİ lere çevre hizmetleri sunmakta ve Avrupa İşletmeler Ağını desteklemektedir. GREEN, yerel idarelerin, KOBİ derneklerinin ve ilgili değer zinciri paydaşlarının desteği ile KOBİ lerin düşük maliyetli ve serbest çevresel hizmetlere erişimini sağlamak için Çevresel Hizmet Sağlayıcılarını (ÇHS) koordine edecek bir yerel sistem ağı önermektedir. Sonuçlar: Avrupa daki KOBİ lerin çevresel performans gelişimlerine katkıda bulunmak, Gıda endüstrisi ve inşaat malzeme üretimi sektörlerinde yer alan KOBİ leri desteklemek, Proje bölgelerinin GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) analizlerinin yapılması ve mevcut durumlarının raporlanması yoluyla ilgili yerel/bölgesel/ulusal/ab politika yapıcılara girdi sağlamak, Çevresel hizmet sağlayıcıları/danışman firmaları ile ilişkileri güçlendirmek,

11 Yerel çevresel hizmet sağlayıcılarının yerel seviyede Avrupa İşletme Ağı ile işbirliği yapmasını sağlamak, Yerel KOBİ lerin karlılığını arttırmak, daha temiz ürünler için yerel üretimi teşvik etmek için çevre bilgilendirme seminerleri düzenlemek, KOBİ ve Avrupa İşletme Ağı üyeleri için AB seviyesinde iletişim ağı oluşturmak. Süre: 24 ay ( ) Bütçe: Avro Koordinatör: Unioncamere Del Veneto (İtalya) Ortaklar: 1. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (Türkiye) 2. Heraklion Ticaret ve Sanayi Odası (Yunanistan) 3. Bulgarian Ticaret ve Sanayi Odası (Bulgaristan) 4. Slovenia Ticaret ve Sanayi Odası (Slovenya) 5. Plovdiv Ticaret ve Sanayi Odası (Bulgaristan) 6. Montenegro Ticaret Odası (Karadağ) 7. Tehnologijsko-razvojni centar u Osijeku d.o.o. (Hırvatistan) 8. MIR Vakfı (Makedonya) 9. Mihailo Pupin Enstitüsü (Sırbistan) 10. Arad Ticaret ve Sanayi Odası (Romanya) Proje Web Sitesi: İletişim Erdem YATKIN Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Atatürk Cd. MTSO Hizmet Binası K: Mersin Türkiye Telefon: (290) Kurum/Kuruluş e-posta: İNOVASYON PROJELERİ

12 AVRUPA KADIN GİRİŞİMCİLERİ MENTOR AĞI EUROPEAN NETWORK OF MENTORS FOR WOMEN ENTREPRENEURS Özet Projenin ana hedefi, işini yeni kurmuş genç ve desteğe ihtiyaç duyan girişimci iş kadınlarına uzun yıllardır iş hayatında deneyim sahibi olmuş, kendi işini kurmuş ve geliştirebilmiş iş kadınları tarafından destek olunması ve bu destek sonrasında genç girişimcilerin iş yönetme vizyonlarının ve hacimlerinin olumlu yönde geliştirilmesidir. Sonuç Yeni kurulmuş işletme sahibi girişimci kadınların zorlu ilk yıllarında sürdürülebilirliklerini sağlayacak devamlı bir mekanizmanın oluşturulması amaçlanmaktadır. Süre: 24 ay ( ) Bütçe: Avro

13 Proje Yetkilisi: Şule YÜKSEL KAGİDER Türkiye Kadın Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Proje Yürütücüsü: Yeşim MÜFTÜLER SEVİĞ KAGİDER Türkiye Kadın Girişimciler Derneği Ortaklar: 1. ANGİKAD Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği 2. Özyeğin Üniversitesi - Girişimcilik Merkezi Proje Web Sitesi: İletişim Yeşim MÜFTÜLER SEVİĞ Türkiye Kadın Girişimciler Derneği KAGİDER (Proje Yürütücüsü) 19 Mayıs Cad. No: 35 A Residence K: 1 D: Şişli İstanbul Telefon: E-posta: Kurum/Kuruluş e-posta: İNOVASYON PROJELERİ

14 KÜME için KAPA TE PROJE KÜME YÖNETİCİLERİ İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRME CAPACITY DEVELOPMENT FOR CLUSTER MANAGERS Özet Kümelenme yaklaşımı günümüz ekonomik koşullarında AB tarafından krizi aşmaya yönelik politika araçlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, kümelenme bölgesel rekabet ve ihracat artışı için ülkemiz tarafından önemli bir politika aracı olarak ön plana çıkmaktadır. Proje kapsamında Avrupa Komisyonunun 2014 yılından itibaren tüm Avrupa da uygulamayı öngördüğü ve AB desteği ile European Cluster Excellence Initiative (ECEI) tarafından geliştirilen araçlar ülkemize transfer edilecektir. Sonuçlar Türkiye de yer alan 20 küme organizasyonunun idari ve teknik yönetimine yönelik ihtiyaç analizi gerçekleştirilecektir. Her bir küme için sektörel, bölgesel ihracat artışını desteklemeye yönelik teknik çözüm önerileri sunulacaktır. Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilen detaylı küme yönetimi eğitim programının Türkiye de küme çalışanlarına verilmesine yönelik altyapı hazırlanacaktır.

15 Avrupa da ihracat artışına yönelik çalışan küme organizasyonları yerinde ziyaret edilerek iyi örnekleri transfer etme imkânı yaratılacaktır. Kurulacak online eğitim platformu ile küme yönetimi eğitimi altyapısı hazırlanacaktır. Türkiye ve Avrupa daki kümeler arasında bilgi ve deneyim aktarımı gerçekleşecek, yeni işbirlikleri ve ortak projelerin geliştirilmesi için gerekli altyapı sağlanacaktır. Süre: 24 ay ( ) Bütçe: ,75 Avro Koordinatör: Ekin TAŞKIN Ege İhracatçı Birlikleri (Türkiye) Ortaklar: 1. İzlanda Araştırma Merkezi (İzlanda) 2. Rzeszow Bölgesel Kalkınma Ajansı (Polonya) Proje Web Sitesi: İletişim Ekin TAŞKIN Ege İhracatçı Birlikleri Ar-Ge Proje Eğitim Şubesi Atatürk Caddesi No: 382 Alsancak İzmir Telefon: E-Posta: Kurum / Kuruluş e-posta: İNOVASYON PROJELERİ

16 GIDA SEKTÖRÜNDE SU VE ENTEGRE TEKNİKLER ÜZERİNE HİZMETLER SERVICES FOR WATER INTEGRATED TECHNIQUES FOR FOOD INDUSTRY - SWITCH4FOOD Özet Projenin amacı, gıda sektöründe su kullanımında verimliliğin arttırılması, atık su yönetiminin geliştirilmesi ve sektörde enerji kazanımının sağlanmasıdır. Projenin öncelikli odağı gıda firmaları ve sektöre hizmet sağlayan çevre firmalarıdır. Bu iki kesim bir araya getirilerek işbirliğinin ve farkındalığın arttırılması amaçlanmıştır. Sonuçlar Bölge Analiz Raporu: Proje kapsamında değişik sektörlerden gıda firmalarına, çevre firmalarına ve proje uzmanlarına bir anket uygulanmıştır. Anket sonuçları projenin ilgi odaklarına göre değerlendirilerek bir rapor oluşturulmuş ve proje web sitesi üzerinden yayınlanmıştır. Gıda Kulüplerinin kurulması: Firmaların teknik sorunlarına çözüm arayabilecekleri, su kullanımlarını ve enerji tüketimlerini azaltabilecek çözümlere ulaşabilecekleri, atık su yönetimi uygulamalarını paylaşabilecekleri 12 kişilik bir gıda kulübü kurulmuş ve 5 üye firma için mevcut durum analizi yapılmıştır. Uluslararası Ticari/Teknoloji İşbirliği: Avrupa İşletmeler Ağı altında EBIC EGE ofisi ve Hollanda

17 Yabancı Uzman Desteği programı kapsamında uluslararası işbirliği desteklenmiştir. Sanal Gıda Kulübü Platformu: Firmaların tek noktadan, doğru bilgiye ulaşmalarını ve işbirlikleri kurmalarını sağlamak üzere sanal gıda kulübü platformu kurulmuştur. Süre: 24 ay Bütçe: Avro Koordinatör: Italian National Agency for New Technology, Energy and Environment (ENEA) (İtalya) Ortaklar: 1. Instituto Andaluz de Agency for Tecnología (İspanya) 2. Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (Türkiye) 3. Agence Bruxelloise pour l Entreprise (Belçika) 4. Israeli Industry Center for R&D (İsrail) 5. Research & Technology Development Centre for the Agro-Food Sector (İspanya) 6. Applied Research and Communications Consulting EOOD (Bulgaristan) 7. National Documentation Centre (Yunanistan) Proje Web Sitesi: İletişim Aykut GÜLALANLAR Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Bornova 35100, İzmir / TÜRKİYE Telefon: E-posta: Kurum/Kuruluş e-posta: İNOVASYON PROJELERİ

18 Eko-Endüstriyel Park Çevre Destek Sistemi EKO-ENDÜSTRİYEL PARKLAR ÇEVRE DESTEK SİSTEMİ ECO-INDUSTRIAL PARK ENVIRONMENTAL SUPPORT SYSTEM-EPESUS Özet EPESUS, belirlenen endüstri sektörlerinin enerji ve hammadde tasarrufu sağlaması ve etkin bir atık yönetimi oluşturabilmesi amacıyla geliştirilmiş örnek bir projedir. Bu kapsamda, bir arada kümelenmiş ya da herhangi bir iletişim ağı içinde olan endüstri tesislerinin Eko-Endüstriyel Park oluşturabilmesinin sağlanması ve aynı zamanda çevresel kararların alınmasına destek olunmasını amaçlanmaktadır. Proje kapsamında geliştirilecek olan yazılım çeşitli AB ülkelerinde de kullanılacaktır. Sonuçlar Proje kapsamında, tekstil, dökümcülük, büyük yakma tesisleri, bina ve polimer sektörleri için endüstriyel üretim süreçlerinin materyal ve enerji akışları incelenerek veri tabanları oluşturulmaktadır. Gerçekleştirilen çalışmalar saha çalışmaları ile

19 desteklenmekte ve geliştirilmektedir. EPESUS projesi ülkemizde özellikle karar verme sürecindeki yöneticilere yaşam döngüsü analizi verileri ile destek verecek ilk yazılım geliştirme çalışmalarını yürütmektedir. Süre: 36 ay ( ) Bütçe: Avro Koordinatör: Zeynep YÖNTEM EKODENGE Çevre Danışmanlık ve Mühendislik Ltd. (Türkiye) Ortaklar: 1. KOSGEB (Türkiye) 2. Ankara Sanayi Odası 1. OSB (Türkiye) 3. T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik Genel Müdürlüğü (Türkiye) 4. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (Türkiye) 5. TEKPORT Ltd. Şti. (Türkiye) 6. KAKAD, Türk Katı Atık Komitesi (Türkiye) 7. LVI Gmbh, Baden-Württemberg Eyaleti Sanayiciler Birliği (Almanya) 8. Bulgarian Business Network, Bulgar İş Ağı (Bulgaristan) 9. DICON Group Ltd (Bulgaristan) Proje Web Sitesi: İletişim Zeynep YÖNTEM Hacettepe Üniversitesi Teknokenti 1. Ar-Ge Binası No: 18 Beytepe Ankara / TURKEY Telefon: E-posta: Kurum/Kuruluş e-posta: EKO-İNOVASYON PROJELERİ

20 SÜRDÜRÜLEBİLİR TUR OPERATÖRÜ TEDARİK ZİNCİRİ PROJESİ SUSTAINABLE TOUR OPERATOR SUPPLY CHAIN INTOUR Özet Proje genel olarak Avrupa çapında uygulanmakta olan ve turizmin sürdürülebilirliğinde önemli rol oynayan çeşitli strateji ve araçların, turizm tedarik zincirlerinde benimsenmesinin ve uygulanmasının sağlanmasıdır. Böylece Avrupa çapında bu alanda sertifikalandırılmış otel sayısı artacak, sektörün rekabet gücü ve sürdürülebilirliği gelişecek, yenilikçi yaklaşımlar desteklenecek, bu alanda Avrupa çapında bir strateji oluşturulacaktır. Bu kapsamda, Türkiye, İtalya ve Avusturya olmak üzere 3 farklı ülkeden birer yerel destinasyon belirlenmiş olup, Türkiye adına Alanya seçilmiştir. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), bu çalışmada Türkiye adına ortak olarak yer alan kurumdur. Sonuçlar AB tarafından izlenen bu sistem tur operatörlerini, seyahat acentelerini ve otelleri çevre belgelerini iyileştirmeleri yönünde teşvik edecektir. Yaklaşık otel eko-sertifikasyon almayı planlamaktadır. INTOUR su (~ % 30), kimyasal madde (~ % 70) ve enerji (~ % 25) kullanımının yanı sıra atıkları da (~ % 30) önemli ölçüde azaltacaktır. Katılan derneklerin etkisi sayesinde bu etkiler artacaktır.

21 Süre: 36 ay ( ) Bütçe: Avro Koordinatör: Avrupa Ekolojik ve Agro Turizm Merkezi (ECEAT) (Belçika) Ortaklar: 1. İngiltere Seyahat Acentaları Birliği (İngiltere) 2. Almanya Bağımsız Seyahat Acentaları Birliği (Almanya) 3. Hollanda Tur Operatörleri Birliği (Hollanda) 4. Kültür Çevre ve Turizm Birliği (İtalya) 5. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (Türkiye) 6. Ekolojik Danışma Girişimi (Belçika) 7. Avusturya Çevre, Tarım ve Orman Bakanlığı (Avusturya) 8. Uluslararası Seyahat Hizmetleri (Hollanda) 9. KOAN Danışmanlık (İspanya) Proje Web Sitesi: İletişim Servet ÜNLÜ Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Atatürk Cad. No: 19 Alanya / Antalya Telefon: E-posta: Kurum/Kuruluş e-posta: EKO-İNOVASYON PROJELERİ

22 RENKLİ TEKSTİLLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİ İÇİN BİYOLOJİK OLARAK İŞLENMESİ PROJESİ PROJECT ON BIOPROCESSING SUITABLE COLORED TEXTILE - BISCOL Özet Tekstil sanayisi pek çok AB ülkesi için son derece önemli bir istihdam ve gelir kaynağı oluşturmaktadır. Ancak, çevre ve üretim maliyetleri Avrupa nın küreselleşen pazardaki rekabet gücünü engelleyen etkenler arasındadır. Biscol projesi yeni ve çevre dostu bir boyama işlemi geliştirmek suretiyle bu sorunları ele almayı amaçlamaktadır. Biyo-boyaların üretilmesi için kirletici kimyasalların yerine biyolojik bileşenler kullanılacaktır. Bu biyoboyalar ve yardımcı malzemeler daha düşük çevresel etkiye sahip olup endüstriyel ölçekte sentezlenecektir. Ayrıca, projenin boyama işlemi daha düşük ısı kullanılması ve işleme sürelerinin azaltılması amacıyla optimize edilecektir.

23 Sonuçlar BISCOL projesi boyama endüstrisinde kullanılan hammaddelerin, rekabetçi çevre dostu ekolojik ürünlere dönüşmesi konusunda çalışarak, yeni alternatif bir boyama süreci üzerine yoğunlaşacaktır. Yeni boyama işlemi, KOBİ lere rekabet gücü, inovasyon ve sürdürülebilir uygulamalar açısından fayda sağlayacaktır. Ayrıca sera gazlarını, hammadde kullanımını ve atık üretimini azaltarak kaynakların daha iyi korunmasını sağlayacaktır. Süre: 36 ay ( ) Bütçe: Avro Koordinatör: Univesity of Siena-Department of Chemistry (İtalya) Ortaklar: 1. NTT: Next Technology Tecnotessile (İtalya) 2. SETAS: Setaş Kimya Sanayi A.Ş. (Türkiye) 3. WET: Wetlands Incubator SPRL (Belçika) 4. KING: Tintoria King Colour SRL (İtalya) 5. ACHIMO: Achima SRL (İtalya) Proje Web Sitesi: İletişim Rezzan KARAASLAN Setaş Kimya Sanayi A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Cad. 9. Sok. No: Çerkezköy, Tekirdağ, Türkiye Telefon: (303) E-posta: Kurum/Kuruluş e-posta: EKO-İNOVASYON PROJELERİ

24 Editörler Derya KEKEÇ BİLEN Sadık ÇİÇEKLİ Abdulkadir TUTAR T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu Cadde No:154 Çankaya / ANKARA

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

İŞLETMELERDE ÇEVRESEL PERFORMANSIN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ: BETTER ENVIRONMENT BETTER BUSINESS (BEBB)

İŞLETMELERDE ÇEVRESEL PERFORMANSIN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ: BETTER ENVIRONMENT BETTER BUSINESS (BEBB) İŞLETMELERDE ÇEVRESEL PERFORMANSIN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ: BETTER ENVIRONMENT BETTER BUSINESS (BEBB) PROJE AÇILIŞ TOPLANTISI VE ÇALIŞTAYI Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi - Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim Ar-Ge Proje

Detaylı

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ ÇİMENTO SEKTÖRÜ ÇEVRE GRUBU MESLEKTAŞLAR TOPLANTISI Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 12 Ekim 2012 Türkiye Çimento

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

BVKAE www.bornovavet.gov.tr

BVKAE www.bornovavet.gov.tr Bilgi ekonomilerinin giderek etkin olduğ olduğu günümüzde AB 7 Yenilikç ç ilik Yenilik Indeksi Indeksi ne göre ülkemiz.8 ile en sonda... Yenilik Gö Göstergeleri - Bilgi Ü retilmesi - 8 Inovasyon ve Giriş

Detaylı

AVRUPA İŞLETMELER AĞI PROJESİ

AVRUPA İŞLETMELER AĞI PROJESİ AVRUPA İŞLETMELER AĞI PROJESİ İşletmelerin ve Kobilerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) COSME, AB nin Lizbon Hedefleri ile uyumlu, 2014-2020 yılları için öngörülen büyüme ve istihdam hedeflerine

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

AVRUPA ĐŞLETMELER AĞI- ĐSTANBUL

AVRUPA ĐŞLETMELER AĞI- ĐSTANBUL Avrupa Đşletmeler Ağı 2010 1 AVRUPA ĐŞLETMELER AĞI- ĐSTANBUL AB Ar-Ge Programları KOBĐ Konferansı 9 Haziran 2010, Odakule Avrupa Komisyonu Đşletmeler ve Sanayi AĐA AVRUPA ĐŞLETMELER AĞI Avrupa Đşletmeler

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Finansmanı Bilgilendirme Toplantısı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Odakule-İstanbul,

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Erasmus+ KA1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği KA2: İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği Stratejik Ortaklıklar

Detaylı

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi TR11C1.01-02/354 3.04.2015 Turizm Platformu Toplantısı/ EDİRNE Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı Text PROJE ORTAKLARI ENPI Ortakları: Orta

Detaylı

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 İçerik Entelektüel Varlık Yönetimi Avrupa İnovasyon Değerlemesi İstanbul Sanayi Odası - Genel Bilgiler Avrupa İşletmeler Ağı

Detaylı

UNIDO EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI ve TTGV Planlanan Faaliyetler ve Firmaların Katılımı

UNIDO EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI ve TTGV Planlanan Faaliyetler ve Firmaların Katılımı UNIDO EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI ve TTGV Planlanan Faaliyetler ve Firmaların Katılımı Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 5 Mart 2009 Kayseri 6 Mart 2009 Niğde 12 Mart 2009 Adana

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

16 Üniversite ile 50 ye yakın proje

16 Üniversite ile 50 ye yakın proje FAALİYETLER VE YANSIMALARI ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ FAALİYETLER VE YANSIMALARI ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ 16 Üniversite ile 50 ye yakın proje FAALİYETLER VE YANSIMALARI ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Detaylı

BUTEKOM BURSA TEKSTİL & KONFEKSİYON AR-GE MERKEZİ

BUTEKOM BURSA TEKSTİL & KONFEKSİYON AR-GE MERKEZİ BUTEKOM BURSA TEKSTİL & KONFEKSİYON AR-GE MERKEZİ 1 BUTEKOM; ortak fayda sağlamak, firmalarda Ar-Ge ve yenilikçilik bilincini geliştirmek firmaların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak için kurulan

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

Sunum İçeriği TÜBİTAK

Sunum İçeriği TÜBİTAK Sunum İçeriği 2 TEYDEB KURULUŞ AMACI Teknoloji veyenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek

Detaylı

AB 7.Çerçeve Programı Bilgi Bölgeleri Alanı. Selda Ulutaş Araştırma Potansiyeli ve Bilgi Bölgeleri Ulusal İrtibat Noktası

AB 7.Çerçeve Programı Bilgi Bölgeleri Alanı. Selda Ulutaş Araştırma Potansiyeli ve Bilgi Bölgeleri Ulusal İrtibat Noktası AB 7.Çerçeve Programı Bilgi Bölgeleri Alanı Selda Ulutaş Araştırma Potansiyeli ve Bilgi Bölgeleri Ulusal İrtibat Noktası Kapsam AB Bölgesel Politikası ve Araştırma Politikası Etkileşimi Araştırma Politikası

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 1 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI Mart 2011 - Antalya 2 KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara Sürdürülebilir Kalkınma ve İnovasyon: Gelişmeler, EğilimlerE TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara İÇERİK Kavramlar:Sürdürülebilir Kalkınma ve Eko-İnovasyon Çevre Konusunda Gelişmeler AB

Detaylı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek, Türk sanayisinin araştırma-teknoloji

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEMİZ ÜRETİM ALANINDAKİ ÇALIŞMALARI

VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEMİZ ÜRETİM ALANINDAKİ ÇALIŞMALARI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEMİZ ÜRETİM ALANINDAKİ ÇALIŞMALARI İçindekiler Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün Temiz Üretim Alanındaki Görev ve Sorumlulukları -------------------- 1 635 Sayılı KHK Türkiye

Detaylı

Her şey bağlamında anlam kazanır...

Her şey bağlamında anlam kazanır... ODTÜ Teknokent Ve Avrupa İşletmeler Ağı USİMP KONGRESİ-2012 Her şey bağlamında anlam kazanır... ODTU TEKNOKENT Kümeleşme, Platformlar, sinerji Uygulama-Odaklı Araştırma Üniversite Sanayi İşbirliği Ürün

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Koordinatörlüğümüzün Amacı, Üniversite birimleri ile özel sektör, sanayi ve sivil toplum kuruluşları arasında; İşbirliği stratejileri ve politikaları belirlemek, belirlenen ihtiyaçlara

Detaylı

%25 - %90 6-12 19/02/2014 gen@istka.org.tr. %25 - %90 6-12 18/02/2014 evk@istka.org.tr 200.000 1.500.000 200.000-10.000.000 25.000.

%25 - %90 6-12 19/02/2014 gen@istka.org.tr. %25 - %90 6-12 18/02/2014 evk@istka.org.tr 200.000 1.500.000 200.000-10.000.000 25.000. Program Adı / Kodu Afetlere Hazırlık Mali Destek Programı ISTKA/2014/AFK Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı (İşletmeler) ISTKA/2014/EVI Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı ISTKA/2014/EVK

Detaylı

MEVCUT BÖLGESEL KAPASİTENİN VE İHTİYAÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

MEVCUT BÖLGESEL KAPASİTENİN VE İHTİYAÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ ÇALIŞTAYI MEVCUT BÖLGESEL KAPASİTENİN VE İHTİYAÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ... Semih ERDEN EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini Türkiye için tamamen özgün bir yapısı

Detaylı

Avrupa Birliği Desteklerine Yönelik Süreçlerin Yönetimi

Avrupa Birliği Desteklerine Yönelik Süreçlerin Yönetimi II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ Avrupa Birliği Desteklerine Yönelik Süreçlerin Yönetimi HEKSAGON MUHENDİSLİK ve TASARIM A.Ş. ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEKLİ YENİLİK MODELİ SUNUM

Detaylı

7. Çerçeve Programı Nedir?

7. Çerçeve Programı Nedir? 7. Çerçeve Programı Nedir? Aslı VURAL 7.ÇP Enerji ve Çevre Alanları Ulusal İrtibat Noktası TÜBİTAK AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ REW Fuarı 20 Haziran 2009, İstanbul, TÜYAP Avrupa Topluluğu

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

AB hukuku ve mevzuatına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri Uluslararası pazarlara yönelik eşleştirme faaliyetleri AB uyum sürecinde spesifik

AB hukuku ve mevzuatına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri Uluslararası pazarlara yönelik eşleştirme faaliyetleri AB uyum sürecinde spesifik COSME 2015 2020 CIP 2008 2014 Türkiye ye Avrupa Birliğine adaylık statüsü verilmesinin ardından siyasi ve ekonomik reform sürecini hızlandırmak için Türkiye nin, Avrupa Birliği merkezi ağına katılmasına

Detaylı

AB HİBELERİ. A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

AB HİBELERİ. A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı AB HİBELERİ A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı AB mali yardımları Avrupa Komisyonu (European Commission) tarafından, tüm aday ülkeler için olduğu gibi, her yıl Türkiye ye tahsis edilen

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI. Bursa-Hessen Ekonomi Günü 06.06.2012

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI. Bursa-Hessen Ekonomi Günü 06.06.2012 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Bursa-Hessen Ekonomi Günü 06.06.2012 BEBKA KURUMSAL KALKINMA AJANSLARI Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, 26 Düzey 2 bölgesi esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

Ülkemizdeki ve Yurtdışındaki Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışmaları. ÇEVKO Vakfı

Ülkemizdeki ve Yurtdışındaki Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışmaları. ÇEVKO Vakfı Ülkemizdeki ve Yurtdışındaki Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışmaları ÇEVKO Vakfı ORGANİK KATI ATIKLAR A M B A L A J A T I K L A R I N I N K O N T R O L Ü Y Ö N E T M E L İ Ğ İ AMBALAJ ATIKLARI Ambalaj Direktifi

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER 1. AJANSIN KURULUġU TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

Hibe ve Destek Programları

Hibe ve Destek Programları Hibe ve Destek Programları Süreçler ve Fırsatlar Ocak, 2011 HİBE VE DESTEK PROGRAMLARI Hibe ve destek programları büyük, orta, küçük; tüm ölçekteki işletmelerin işlerini geliştirmesi için fırsattır. HİBE

Detaylı

European Union / Instrument For Pre- Accession Assistance (IPA) Energy Sector Technical Assistance Project

European Union / Instrument For Pre- Accession Assistance (IPA) Energy Sector Technical Assistance Project European Union / Instrument For Pre- Accession Assistance (IPA) Energy Sector Technical Assistance Project Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Odaları / KOBİ ler için EĞİTİM I-1 Projenin

Detaylı

ÇEVRE ALANINDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ ÇEVRESEL YATIRIMLARIN FİNANSMANI SEMİNERİ

ÇEVRE ALANINDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ ÇEVRESEL YATIRIMLARIN FİNANSMANI SEMİNERİ ÇEVRE ALANINDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ ÇEVRESEL YATIRIMLARIN FİNANSMANI SEMİNERİ BELEDİYE ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİNDE TÜRKİYE 81 il 2950 belediye 74.724.269 kişi 31.092.768 ton evsel nitelikli katı

Detaylı

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi HİBELER(1) BELGELENDİRME KREDİLER(2) DÖKÜMANLAR HİBELER(1) KALKINMA AJANSLARI HAZİNE HİBELERİ TARIMSAL KOSGEB HİBELER GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ 100.000 tl KOBİ Proje Destek Programı 150.000 Tematik Proje Destek

Detaylı

AVRUPA BĐRLĐĞĐ ICT PSP PROGRAMI 2012 ÇAĞRISI SONUÇLARI AÇIKLANDI

AVRUPA BĐRLĐĞĐ ICT PSP PROGRAMI 2012 ÇAĞRISI SONUÇLARI AÇIKLANDI AVRUPA BĐRLĐĞĐ ICT PSP PROGRAMI 2012 ÇAĞRISI SONUÇLARI AÇIKLANDI ICT PSP Programının 2012 Çağrısına ilişkin ilk değerlendirme sonuçları Avrupa Komisyonu tarafından açıklanmıştır. Programın 2012 Yılı Çağrısında,

Detaylı

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır.

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.1 TOBB vb. kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılım sağlanması TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde

Detaylı

Doğu Marmara ABİGEM AVRUPA İŞLETMELER AĞI (EEN) DOĞU MARMARA KONSORSİYUMU E-BÜLTENİ

Doğu Marmara ABİGEM AVRUPA İŞLETMELER AĞI (EEN) DOĞU MARMARA KONSORSİYUMU E-BÜLTENİ N :19 - EKİM 2016 AVRUPA İŞLETMELER AĞI (EEN) DOĞU MARMARA KONSORSİYUMU E-BÜLTENİ Doğu Marmara ABİGEM MİDEST ULUSLARARASI ALT YÜKLENİCİLİK FUARI ZİYARETİ Doğu Marmara ABİGEM organizasyonunda 05-08 Aralık

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı Dr. Şafak HENGİRMEN TERCAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı safakhengirmen@hotmail.com Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Finansman

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Gökhan Özertan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü 6 Mart 2017 Gökhan Özertan Tarımın Geleceği 6 Mart 2017 1 / 13 Dünya Tarımında Gelişmeler Tarımın fiziksel, sosyal

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI Gül Özcan Mesleki Eğitim Programı Programa dahil ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

Detaylı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı A. Hakan ÖZDEMİR 31 Mayıs 2010 Vakfımızın Kuruluşu TTGV, 1 Haziran 1991 de bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak, Türk Sanayii nin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Prof. Dr. Candeğer YILMAZ,... Ege Üniversitesi Rektörü EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Sertifikalı AB Uzmanlığı Eğitim Programı Dr. Derya ÇAĞLAR

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Sertifikalı AB Uzmanlığı Eğitim Programı Dr. Derya ÇAĞLAR Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Sertifikalı AB Uzmanlığı Eğitim Programı Dr. Derya ÇAĞLAR 12 Haziran 2013 12.06.2013 www.ankaraka.org.tr 2 KALKINMA AJANSLARI Bölgesel kalkınmanın

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ Mehmet CANDAN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TEMATİK PROJE II. İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ III. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı. Mayıs 2017_Antalya

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı. Mayıs 2017_Antalya TEYDEB Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Mayıs 2017_Antalya TÜBİTAK - TEYDEB TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

ITEA 3 Açılış Etkinliği

ITEA 3 Açılış Etkinliği ITEA 3 Açılış Etkinliği Ezgi BENER EUREKA Ulusal Koordinasyon Ofisi 29 Mayıs 2014, İstanbul EUREKA Nedir? Ulusal Destekler Ar-Ge Uluslararası İşbirliği EUREKA; pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

Akın Gürbüz Proje Teknik Uzmanı TOBB

Akın Gürbüz Proje Teknik Uzmanı TOBB Akın Gürbüz Proje Teknik Uzmanı Proje Başlığı Tekirdağ da Şarap Kümelenmesi Tekirdağ da Şarap Kümelenmesi Ortaklar Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası, Tekirdağ, Türkiye Castellon Ticaret ve Sanayi Odası,

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASINDA KOSGEB DESTEKLERİ

REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASINDA KOSGEB DESTEKLERİ REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASINDA KOSGEB DESTEKLERİ KOSGEB GAZİANTEP MÜDÜRLÜĞÜ Gaziantep 2017 Dr. SADIK GÖZEK KOBİ lerin ekonomideki payı; Toplam işletmelerin %99,85 i Toplam istihdamın %75,8 i Toplam katma

Detaylı

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Ahmet Rıza Balım Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu ahmet.balim@tubitak.gov.tr

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Mali Destek Programları 2014 Yılı Mali Destek Programları kapsamında 6 farklı mali destek Programı 11 Kasım 2013 tarihinde ilan edilmesi planlanmaktadır. Toplam 25.100.000

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. SME Networking Project (TR07R2.02-01) Yönetici Özeti

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. SME Networking Project (TR07R2.02-01) Yönetici Özeti KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi SME Networking Project (TR07R2.02-01) Yönetici Özeti Temmuz 2011 KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Yönetici Özeti 1. Giriş: Ekonomi Bakanlığı (EB) nın faydalanıcı

Detaylı

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi Projenin Önemi Türkiye nin zeytin üretiminde dünya ikinciliğine ulaşma hedefi Zeytinin ve zeytinyağının insan beslenmesi

Detaylı

Sağlık Endüstrisi Kobi leri için Uluslararası Fuarlar

Sağlık Endüstrisi Kobi leri için Uluslararası Fuarlar Sağlık Endüstrisi Kobi leri için Uluslararası Fuarlar Bilgilendirme, Tecrübe Paylaşımı, Destekler 15 Eylül 2015 Sevim Tekeli İSEK - Neden Kümeleniyoruz? Ulusal Sağlık Endüstrimiz % 85 dışa bağımlı, ve

Detaylı

İŞLETMENİZE DEĞER KATMA SIRASI SİZDE! KENDİNİZE VE ÇALIŞANLARINIZA YATIRIM YAPIN, UYUM YETENEĞİNİZİ ARTTIRIN!

İŞLETMENİZE DEĞER KATMA SIRASI SİZDE! KENDİNİZE VE ÇALIŞANLARINIZA YATIRIM YAPIN, UYUM YETENEĞİNİZİ ARTTIRIN! İŞLETMENİZE DEĞER KATMA SIRASI SİZDE! KENDİNİZE VE ÇALIŞANLARINIZA YATIRIM YAPIN, UYUM YETENEĞİNİZİ ARTTIRIN! ZAFER-İN OPERASYONU KOBi EĞiTiMLERi OCAK TEMMUZ 2017 * Yerli ve yabancı eğitim uzmanları tarafından

Detaylı

HENGE PROJESİ ONAYLANDI

HENGE PROJESİ ONAYLANDI HENGE PROJESİ ONAYLANDI Mart 2012 Ispanya Ululsal Ajansı tarafından Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında onaylanan Yeşil Girişimcilik için Kültürel Miras ve Doğal kaynaklar (HENGE) projesi Lawton Okulu

Detaylı

İhtiyaç Analizi Uygulama Süreci ve Yöntemi

İhtiyaç Analizi Uygulama Süreci ve Yöntemi İhtiyaç Analizi Uygulama Süreci ve Yöntemi Tülay Akarsoy Altay, TTGV Baş Uzman 22 Eylül 2011, Başkent OSB İhtiyaç Analizi Uygulama Yöntemi Firmanın teknolojik yeteneklerinin, yenileşim süreç ve bileşenlerinin

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SUNUM PLANI Erasmus artı( +) Programı Nedir? Erasmus artı (+) Programının Amacı? Programa Kapsamındaki Ülkeler Program Kapsamında

Detaylı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV, 1 Haziran 1991 de bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak, Türk Sanayii nin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla, teknolojiye dayalı inovasyonun

Detaylı

Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı

Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı UNIDO EKO-VERĠMLĠLĠK (TEMĠZ ÜRETĠM) PROGRAMI PROGRAM FAALĠYETLERĠ VE KAZANIMLARIN PAYLAġIMI ÇALIġTAYI Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI

UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI Türkiye nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI RIO+20 Sonrası İş Dünyası Diyaloğu Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 19 Eylül

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı

Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞVURULARININ ANALİZİ Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı Ocak, 2014 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 4 2.1. Diyarbakır/Şanlıurfa Dağılımı...

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

COSME İŞLETMELERİN VE KOBİ LERİN REKABET EDEBİLİRLİĞİ PROGRAMI 2014-2020

COSME İŞLETMELERİN VE KOBİ LERİN REKABET EDEBİLİRLİĞİ PROGRAMI 2014-2020 COSME İŞLETMELERİN VE KOBİ LERİN REKABET EDEBİLİRLİĞİ PROGRAMI 2014-2020 COSME Programı - İşletmelerin rekabet edebilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak - Girişimcilik kültürünü teşvik etmek - KOBİ

Detaylı

FUARA BAKIŞ (2015) 13.463 m 2 Sergi Alanı. 31 Ülkeden 1.008 Katılımcı. 64 Ülkeden 33.688 Ziyaretçi

FUARA BAKIŞ (2015) 13.463 m 2 Sergi Alanı. 31 Ülkeden 1.008 Katılımcı. 64 Ülkeden 33.688 Ziyaretçi Türkiye nin turizm sektöründeki en önemli buluşmalarından biri olan TRAVEL TURKEY İZMİR Turizm Fuar ve Kongresi, 8-11 Aralık 2016 tarihlerinden kapılarını 10.kez dünya turimine açıyor. İZFAŞ ve Türkiye

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ. Bu çalışmada güncel KOSGEB desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.kosgeb.gov.tr adresinden alıntıdır.

KOSGEB DESTEKLERİ. Bu çalışmada güncel KOSGEB desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.kosgeb.gov.tr adresinden alıntıdır. KOSGEB DESTEKLERİ Bu çalışmada güncel KOSGEB desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.kosgeb.gov.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler KOBİ Proje

Detaylı