İNOVASYON PROJELERİ BAŞARI HİKAYELERİ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNOVASYON PROJELERİ BAŞARI HİKAYELERİ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI"

Transkript

1 İNOVASYON PROJELERİ BAŞARI HİKAYELERİ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

2

3 İşletmelerin, yenilikçilik potansiyelinin artırılması, yenilikçi işletme ve diğer aktörler arasında iletişimin sağlanabilmesi için eko-inovasyon, kümelenme, çevre teknolojileri, turizm, girişimcilik gibi konularda Avrupa Komisyonu yenilikçilik vasfı olan projelere ilişkin çağrıya çıkmaktadır. Proje çağrıları, bilhassa tüketicilerin ve vatandaşların geniş katılımıyla ortaklık kurulması ve kamu ve özel sektördeki paydaşlar arasında işbirliğinin teşvik edilmesi yoluyla, Avrupa Birliği nin (AB) daha inovasyon dostu bir topluluk haline getirilmesini amaçlamaktadır. PROJE TEKLİF ÇAĞRILARINA KİMLER BAŞVURABİLİR? İşletmeler, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ ler) ve Esnaflar, Sanayi ve Ticaret Odaları, Kamu Otoriteleri, Üniversiteler, Araştırma Merkezleri, Teknoparklar, Kuluçka Merkezleri ve Sivil Toplum Kuruluşları vb. PROJE TEKLİF ÇAĞRILARINI NASIL TAKİP EDERİM? Proje teklif çağrılarının hangi tarih, ne konuda ve ne kadar bir bütçeyle yayınlanacağı Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Yıllık Çalışma Programlarında belirtilmektedir. Çalışma Programları ve Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP) kapsamında duyuruya çıkan tüm proje teklif çağrılarına aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilmektedir: Proje teklif çağrıları ve duyurularımızdan haberdar olmak için aşağıda yer alan internet adresinden veri tabanına kayıt olunuz: aspx İNOVASYON PROJELERİ

4 İŞLETMELERDE ÇEVRESEL PERFORMANSIN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ BETTER ENVIRONMENT BETTER BUSINESS (BEBB) Özet Projenin temel amacı işletmelerin çevre ve enerji yönetimi çerçevesinde farklı kurum/kuruluşlar tarafından sunulan hizmetlerden (atık yönetim sistemleri, temiz üretim, enerji verimliliği, karbon yönetimi vb.) en etkin şekilde yararlanmalarını sağlamaktır. Bu çerçevede proje, çevre ve enerji teknolojilerine/hizmetlerine ihtiyaç duyan işletmeler ile bu teknolojileri/hizmetleri sunan kuruluşları işbirliği yapmaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Proje ortağı ülkelerde gerçekleştirilen hazırlık çalışmaları neticesinde belirlenen öncelikli sektörler (i) atık yönetimi/geri dönüşüm sektörü (ii) gıda sektörü ve (iii) inşaat/yapı malzemeleri sektörüdür. Sonuçlar Proje çıktısı olarak çevre ve enerji teknolojilerine/ hizmetlerine ihtiyaç duyan işletmeler ile bu teknolojileri/hizmetleri sunan kurum ve kuruluşları bir araya getirecek İşbirliği Ağı kurulacaktır. Çevre ve enerji yönetimi çerçevesinde işbirliği ağında yer alan kuruluşlar arasında uygulamaların hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

5 Gerçekleştirilecek uygulamalar sonucunda karbon salımlarında, doğal kaynak tüketiminde ve atık/atık su oluşumunda azalma gerçekleşirken firmaların üretim maliyetleri düşecek, rekabet güçleri artacaktır. Çevre ve enerji alanında hizmet sunan firmaların ve sağladıkları hizmetlerin bilinirliğinin artması ile birlikte bu alandaki ulusal pazar gelişecek ve yerel firmaların uluslararası firmalar ile rekabet edebilme gücü artacaktır. Süre: 24 ay ( ) Bütçe: Avro Koordinatör: Stiftelsen Avrupa Enstitüsü (İsveç) Ortaklar: 1. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (Türkiye) 2. Magdeburg Sanayi ve Ticaret Odası (Almanya) 3. Estonya Sanayi ve Ticaret Odası (Estonya) 4. Sandanski Bilgi ve Danışmanlık Merkezi (Bulgaristan) 5. Kaunas Sanayi, Ticaret ve El Sanatları Odası (Litvanya) 6. Litvanya İnovasyon Merkezi (Litvanya) Proje Web Sitesi: İletişim Emrah ALKAYA Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Cyberpark, Cyberplaza, B Blok, Kat: Bilkent /Ankara Telefon: E-posta: Kurum / Kuruluş e-posta: İNOVASYON PROJELERİ

6 AVRUPALI SEÇKİN DESTİNASYONLAR SEÇME VE FARKINDALIK YARATMA EUROPEAN DESTINATIONS OF EXCELLENCE (EDEN) - SELECTION AND AWARENESS RAISING Özet Avrupa Komisyonu; Avrupa Seçkin Destinasyonları girişimi ile Avrupa turist destinasyonlarının ortak ve farklı özelliklerine ve değerlerine dikkat çekmeyi, turizmin sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilirliğini sağlayarak ekonomik gelişmeyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda Komisyon; her yıl yeni bir tema belirleyerek yarışma açmakta, başvurusu uygun bulunan ülkelerin seçtiği ulusal destinasyonlara Avrupalı Seçkin Turist Destinasyonu Ödülü verilmektedir. Bu çerçevede, somut olmayan kültürel miras temasıyla Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile Edirne, korunan alanlar teması ile Kars Kuyucuk Gölü ve suya bağlı turizm teması ile Bitlis Nemrut Krater Gölü, iyileştirilmiş fiziksel mekanlar temasıyla Hamamönü Kentsel Tasarım ve Sağlıklaştırma Destinasyonu ulusal destinasyon olarak seçilmiştir. Seçilen destinasyonlar için Avrupa Komisyonu tarafından tanıtım videoları hazırlanarak AB ülkeleri televizyonlarında yayınlanmakta ve Avrupa Turizm Forumu kapsamında düzenlenen fuarda diğer ülkelerin kazanan ulusal destinasyonları ile beraber tanıtımı yapılmaktadır.

7 Sonuçlar 2011 yılında açılan Avrupalı Seçkin Destinasyonlar - Seçme ve Farkındalık Yaratma isimli proje çağrısına sunulan teklif doğrultusunda Türkiye de bulunan Avrupalı Seçkin Destinasyonlara yönelik farkındalık yaratma çalışmalarına başlanmıştır. Hazırlatılan tanıtım broşürleri, dünyanın en önemli fuarlarından, Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT ve Berlin Turizm Borsası ITB fuarlarında dağıtılmış, tur operatörleriyle görüşülmüş olup Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Ağ Kurma ve Sürdürülebilir Turizm Çalıştayı gerçekleştirilecektir. Amaçlara ulaşmada sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda 2013 yılı faaliyetlerine yönelik yaklaşık Avroluk yeni bir proje teklifi hazırlanarak, Avrupa Komisyonu na sunulmuş olup, bu projenin de kabul edilmesi beklenmektedir. Süre: 10 ay Bütçe: Avro Koordinatör: Yusuf FIRINCI, Özlem NAZAROĞLU Kültür ve Turizm Bakanlığı Proje Web Sitesi: İletişim Yusuf FIRINCI, Özlem NAZAROĞLU Kültür ve Turizm Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Proje Koordinasyon Merkezi Telefon: / 2214 E-posta: Kurum/Kuruluş e-posta: İNOVASYON PROJELERİ

8 AVRUPA İŞLETMELER AĞI İÇİN EKO TASARIM VE MEVZUAT HİZMETLERİ ECODESIGN AND LEGISLATION SERVICES FOR ENTERPRISE EUROPE NETWORK-ELEEN Özet Proje, KOBİ lerin çevreye vermiş oldukları zararları azaltabilecek metot veya araçları kullanmalarını teşvik ederken aynı zamanda da karlarını artırmayı amaçlamaktadır. Proje teklifinde verilen tanıma göre projenin amacı çevresel sorunların ekonomik fırsatlara çevrilmesi ola rak belirtilmiştir. Projenin sağlayacağı ana destek hizmetleri eko tasarım, enerji verimliliği ve çevre yönetim sistemleridir. Proje uygulanırken seçilen hedef sektörler; metal üretimi ve işleme, tekstil, elektrik/ elektronik aletler ve bileşenlerinin üretimi ve yüzey işlemedir. Sonuçlar Projenin gerçekleştirilmesi ile aşağıda başlıklar halinde verilen sonuçlara ulaşılması beklenmektedir. 300 KOBİ çevre ile ilgili hizmetler alacak, bunlardan 250 tanesi işlerinde bir gelişme sağlayacak ve bunlardan 25 tanesi başarı hikâyesi olarak yayınlanacaktır KOBİ katılımcısının yer alacağı 25 atölye çalışması düzenlenecektir.

9 50 adet metodun/aracın (proje amacına ulaşılmasına yardımcı olacak çevre ile ilgili bilgi ve/veya araştırma sonucu gibi) dokümantasyonu yapılacak ve bunların 200 KOBİ ve 50 çevre hizmeti sağlayan firma ya da kurumla paylaşımı gerçekleştirilecektir. Metotların/araçların geliştirileceği ve KOBİ lere hizmet sunulması için beraber çalışılacağı 50 çevre hizmeti sağlayan firma ya da kurumla anlaşma imzalanacaktır. Süre: 24 ay ( ) Bütçe: Avro Koordinatör: Swera IVF (İsveç) Ortaklar: 1. Ortadoğu Teknopark A.Ş. (METUTECH) (Türkiye) 2. CPR (İtalya) 3. REDIT (İspanya) 4. BIC Bratislava (Slovakya) Proje Web Sitesi: İletişim D. Konuralp PİRİNÇÇİ Ortadoğu Teknopark A.Ş. (ODTÜ Teknokent Yönetici Şirketi) ODTÜ Teknokent İkizler Binası, No: ZK-01, Ankara Telefon: E-posta: Kurum/Kuruluş e-posta: İNOVASYON PROJELERİ

10 AVRUPA İŞLETMELER AĞI ARACILIĞIYLA YEŞİL İŞLETMELER GREENING BUSINESS THROUGH ENTREPRISE EUROPE NETWORK - GREEN Özet GREEN projesi Avrupa da KOBİ lerin çevresel performanslarını geliştirmek amacıyla ortaya çıkmıştır. Proje, gıda endüstrisi ile inşaat malzemeleri üretim sektöründe KOBİ lere çevre hizmetleri sunmakta ve Avrupa İşletmeler Ağını desteklemektedir. GREEN, yerel idarelerin, KOBİ derneklerinin ve ilgili değer zinciri paydaşlarının desteği ile KOBİ lerin düşük maliyetli ve serbest çevresel hizmetlere erişimini sağlamak için Çevresel Hizmet Sağlayıcılarını (ÇHS) koordine edecek bir yerel sistem ağı önermektedir. Sonuçlar: Avrupa daki KOBİ lerin çevresel performans gelişimlerine katkıda bulunmak, Gıda endüstrisi ve inşaat malzeme üretimi sektörlerinde yer alan KOBİ leri desteklemek, Proje bölgelerinin GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) analizlerinin yapılması ve mevcut durumlarının raporlanması yoluyla ilgili yerel/bölgesel/ulusal/ab politika yapıcılara girdi sağlamak, Çevresel hizmet sağlayıcıları/danışman firmaları ile ilişkileri güçlendirmek,

11 Yerel çevresel hizmet sağlayıcılarının yerel seviyede Avrupa İşletme Ağı ile işbirliği yapmasını sağlamak, Yerel KOBİ lerin karlılığını arttırmak, daha temiz ürünler için yerel üretimi teşvik etmek için çevre bilgilendirme seminerleri düzenlemek, KOBİ ve Avrupa İşletme Ağı üyeleri için AB seviyesinde iletişim ağı oluşturmak. Süre: 24 ay ( ) Bütçe: Avro Koordinatör: Unioncamere Del Veneto (İtalya) Ortaklar: 1. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (Türkiye) 2. Heraklion Ticaret ve Sanayi Odası (Yunanistan) 3. Bulgarian Ticaret ve Sanayi Odası (Bulgaristan) 4. Slovenia Ticaret ve Sanayi Odası (Slovenya) 5. Plovdiv Ticaret ve Sanayi Odası (Bulgaristan) 6. Montenegro Ticaret Odası (Karadağ) 7. Tehnologijsko-razvojni centar u Osijeku d.o.o. (Hırvatistan) 8. MIR Vakfı (Makedonya) 9. Mihailo Pupin Enstitüsü (Sırbistan) 10. Arad Ticaret ve Sanayi Odası (Romanya) Proje Web Sitesi: İletişim Erdem YATKIN Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Atatürk Cd. MTSO Hizmet Binası K: Mersin Türkiye Telefon: (290) Kurum/Kuruluş e-posta: İNOVASYON PROJELERİ

12 AVRUPA KADIN GİRİŞİMCİLERİ MENTOR AĞI EUROPEAN NETWORK OF MENTORS FOR WOMEN ENTREPRENEURS Özet Projenin ana hedefi, işini yeni kurmuş genç ve desteğe ihtiyaç duyan girişimci iş kadınlarına uzun yıllardır iş hayatında deneyim sahibi olmuş, kendi işini kurmuş ve geliştirebilmiş iş kadınları tarafından destek olunması ve bu destek sonrasında genç girişimcilerin iş yönetme vizyonlarının ve hacimlerinin olumlu yönde geliştirilmesidir. Sonuç Yeni kurulmuş işletme sahibi girişimci kadınların zorlu ilk yıllarında sürdürülebilirliklerini sağlayacak devamlı bir mekanizmanın oluşturulması amaçlanmaktadır. Süre: 24 ay ( ) Bütçe: Avro

13 Proje Yetkilisi: Şule YÜKSEL KAGİDER Türkiye Kadın Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Proje Yürütücüsü: Yeşim MÜFTÜLER SEVİĞ KAGİDER Türkiye Kadın Girişimciler Derneği Ortaklar: 1. ANGİKAD Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği 2. Özyeğin Üniversitesi - Girişimcilik Merkezi Proje Web Sitesi: İletişim Yeşim MÜFTÜLER SEVİĞ Türkiye Kadın Girişimciler Derneği KAGİDER (Proje Yürütücüsü) 19 Mayıs Cad. No: 35 A Residence K: 1 D: Şişli İstanbul Telefon: E-posta: Kurum/Kuruluş e-posta: İNOVASYON PROJELERİ

14 KÜME için KAPA TE PROJE KÜME YÖNETİCİLERİ İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRME CAPACITY DEVELOPMENT FOR CLUSTER MANAGERS Özet Kümelenme yaklaşımı günümüz ekonomik koşullarında AB tarafından krizi aşmaya yönelik politika araçlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, kümelenme bölgesel rekabet ve ihracat artışı için ülkemiz tarafından önemli bir politika aracı olarak ön plana çıkmaktadır. Proje kapsamında Avrupa Komisyonunun 2014 yılından itibaren tüm Avrupa da uygulamayı öngördüğü ve AB desteği ile European Cluster Excellence Initiative (ECEI) tarafından geliştirilen araçlar ülkemize transfer edilecektir. Sonuçlar Türkiye de yer alan 20 küme organizasyonunun idari ve teknik yönetimine yönelik ihtiyaç analizi gerçekleştirilecektir. Her bir küme için sektörel, bölgesel ihracat artışını desteklemeye yönelik teknik çözüm önerileri sunulacaktır. Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilen detaylı küme yönetimi eğitim programının Türkiye de küme çalışanlarına verilmesine yönelik altyapı hazırlanacaktır.

15 Avrupa da ihracat artışına yönelik çalışan küme organizasyonları yerinde ziyaret edilerek iyi örnekleri transfer etme imkânı yaratılacaktır. Kurulacak online eğitim platformu ile küme yönetimi eğitimi altyapısı hazırlanacaktır. Türkiye ve Avrupa daki kümeler arasında bilgi ve deneyim aktarımı gerçekleşecek, yeni işbirlikleri ve ortak projelerin geliştirilmesi için gerekli altyapı sağlanacaktır. Süre: 24 ay ( ) Bütçe: ,75 Avro Koordinatör: Ekin TAŞKIN Ege İhracatçı Birlikleri (Türkiye) Ortaklar: 1. İzlanda Araştırma Merkezi (İzlanda) 2. Rzeszow Bölgesel Kalkınma Ajansı (Polonya) Proje Web Sitesi: İletişim Ekin TAŞKIN Ege İhracatçı Birlikleri Ar-Ge Proje Eğitim Şubesi Atatürk Caddesi No: 382 Alsancak İzmir Telefon: E-Posta: Kurum / Kuruluş e-posta: İNOVASYON PROJELERİ

16 GIDA SEKTÖRÜNDE SU VE ENTEGRE TEKNİKLER ÜZERİNE HİZMETLER SERVICES FOR WATER INTEGRATED TECHNIQUES FOR FOOD INDUSTRY - SWITCH4FOOD Özet Projenin amacı, gıda sektöründe su kullanımında verimliliğin arttırılması, atık su yönetiminin geliştirilmesi ve sektörde enerji kazanımının sağlanmasıdır. Projenin öncelikli odağı gıda firmaları ve sektöre hizmet sağlayan çevre firmalarıdır. Bu iki kesim bir araya getirilerek işbirliğinin ve farkındalığın arttırılması amaçlanmıştır. Sonuçlar Bölge Analiz Raporu: Proje kapsamında değişik sektörlerden gıda firmalarına, çevre firmalarına ve proje uzmanlarına bir anket uygulanmıştır. Anket sonuçları projenin ilgi odaklarına göre değerlendirilerek bir rapor oluşturulmuş ve proje web sitesi üzerinden yayınlanmıştır. Gıda Kulüplerinin kurulması: Firmaların teknik sorunlarına çözüm arayabilecekleri, su kullanımlarını ve enerji tüketimlerini azaltabilecek çözümlere ulaşabilecekleri, atık su yönetimi uygulamalarını paylaşabilecekleri 12 kişilik bir gıda kulübü kurulmuş ve 5 üye firma için mevcut durum analizi yapılmıştır. Uluslararası Ticari/Teknoloji İşbirliği: Avrupa İşletmeler Ağı altında EBIC EGE ofisi ve Hollanda

17 Yabancı Uzman Desteği programı kapsamında uluslararası işbirliği desteklenmiştir. Sanal Gıda Kulübü Platformu: Firmaların tek noktadan, doğru bilgiye ulaşmalarını ve işbirlikleri kurmalarını sağlamak üzere sanal gıda kulübü platformu kurulmuştur. Süre: 24 ay Bütçe: Avro Koordinatör: Italian National Agency for New Technology, Energy and Environment (ENEA) (İtalya) Ortaklar: 1. Instituto Andaluz de Agency for Tecnología (İspanya) 2. Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (Türkiye) 3. Agence Bruxelloise pour l Entreprise (Belçika) 4. Israeli Industry Center for R&D (İsrail) 5. Research & Technology Development Centre for the Agro-Food Sector (İspanya) 6. Applied Research and Communications Consulting EOOD (Bulgaristan) 7. National Documentation Centre (Yunanistan) Proje Web Sitesi: İletişim Aykut GÜLALANLAR Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Bornova 35100, İzmir / TÜRKİYE Telefon: E-posta: Kurum/Kuruluş e-posta: İNOVASYON PROJELERİ

18 Eko-Endüstriyel Park Çevre Destek Sistemi EKO-ENDÜSTRİYEL PARKLAR ÇEVRE DESTEK SİSTEMİ ECO-INDUSTRIAL PARK ENVIRONMENTAL SUPPORT SYSTEM-EPESUS Özet EPESUS, belirlenen endüstri sektörlerinin enerji ve hammadde tasarrufu sağlaması ve etkin bir atık yönetimi oluşturabilmesi amacıyla geliştirilmiş örnek bir projedir. Bu kapsamda, bir arada kümelenmiş ya da herhangi bir iletişim ağı içinde olan endüstri tesislerinin Eko-Endüstriyel Park oluşturabilmesinin sağlanması ve aynı zamanda çevresel kararların alınmasına destek olunmasını amaçlanmaktadır. Proje kapsamında geliştirilecek olan yazılım çeşitli AB ülkelerinde de kullanılacaktır. Sonuçlar Proje kapsamında, tekstil, dökümcülük, büyük yakma tesisleri, bina ve polimer sektörleri için endüstriyel üretim süreçlerinin materyal ve enerji akışları incelenerek veri tabanları oluşturulmaktadır. Gerçekleştirilen çalışmalar saha çalışmaları ile

19 desteklenmekte ve geliştirilmektedir. EPESUS projesi ülkemizde özellikle karar verme sürecindeki yöneticilere yaşam döngüsü analizi verileri ile destek verecek ilk yazılım geliştirme çalışmalarını yürütmektedir. Süre: 36 ay ( ) Bütçe: Avro Koordinatör: Zeynep YÖNTEM EKODENGE Çevre Danışmanlık ve Mühendislik Ltd. (Türkiye) Ortaklar: 1. KOSGEB (Türkiye) 2. Ankara Sanayi Odası 1. OSB (Türkiye) 3. T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik Genel Müdürlüğü (Türkiye) 4. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (Türkiye) 5. TEKPORT Ltd. Şti. (Türkiye) 6. KAKAD, Türk Katı Atık Komitesi (Türkiye) 7. LVI Gmbh, Baden-Württemberg Eyaleti Sanayiciler Birliği (Almanya) 8. Bulgarian Business Network, Bulgar İş Ağı (Bulgaristan) 9. DICON Group Ltd (Bulgaristan) Proje Web Sitesi: İletişim Zeynep YÖNTEM Hacettepe Üniversitesi Teknokenti 1. Ar-Ge Binası No: 18 Beytepe Ankara / TURKEY Telefon: E-posta: Kurum/Kuruluş e-posta: EKO-İNOVASYON PROJELERİ

20 SÜRDÜRÜLEBİLİR TUR OPERATÖRÜ TEDARİK ZİNCİRİ PROJESİ SUSTAINABLE TOUR OPERATOR SUPPLY CHAIN INTOUR Özet Proje genel olarak Avrupa çapında uygulanmakta olan ve turizmin sürdürülebilirliğinde önemli rol oynayan çeşitli strateji ve araçların, turizm tedarik zincirlerinde benimsenmesinin ve uygulanmasının sağlanmasıdır. Böylece Avrupa çapında bu alanda sertifikalandırılmış otel sayısı artacak, sektörün rekabet gücü ve sürdürülebilirliği gelişecek, yenilikçi yaklaşımlar desteklenecek, bu alanda Avrupa çapında bir strateji oluşturulacaktır. Bu kapsamda, Türkiye, İtalya ve Avusturya olmak üzere 3 farklı ülkeden birer yerel destinasyon belirlenmiş olup, Türkiye adına Alanya seçilmiştir. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), bu çalışmada Türkiye adına ortak olarak yer alan kurumdur. Sonuçlar AB tarafından izlenen bu sistem tur operatörlerini, seyahat acentelerini ve otelleri çevre belgelerini iyileştirmeleri yönünde teşvik edecektir. Yaklaşık otel eko-sertifikasyon almayı planlamaktadır. INTOUR su (~ % 30), kimyasal madde (~ % 70) ve enerji (~ % 25) kullanımının yanı sıra atıkları da (~ % 30) önemli ölçüde azaltacaktır. Katılan derneklerin etkisi sayesinde bu etkiler artacaktır.

21 Süre: 36 ay ( ) Bütçe: Avro Koordinatör: Avrupa Ekolojik ve Agro Turizm Merkezi (ECEAT) (Belçika) Ortaklar: 1. İngiltere Seyahat Acentaları Birliği (İngiltere) 2. Almanya Bağımsız Seyahat Acentaları Birliği (Almanya) 3. Hollanda Tur Operatörleri Birliği (Hollanda) 4. Kültür Çevre ve Turizm Birliği (İtalya) 5. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (Türkiye) 6. Ekolojik Danışma Girişimi (Belçika) 7. Avusturya Çevre, Tarım ve Orman Bakanlığı (Avusturya) 8. Uluslararası Seyahat Hizmetleri (Hollanda) 9. KOAN Danışmanlık (İspanya) Proje Web Sitesi: İletişim Servet ÜNLÜ Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Atatürk Cad. No: 19 Alanya / Antalya Telefon: E-posta: Kurum/Kuruluş e-posta: EKO-İNOVASYON PROJELERİ

22 RENKLİ TEKSTİLLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİ İÇİN BİYOLOJİK OLARAK İŞLENMESİ PROJESİ PROJECT ON BIOPROCESSING SUITABLE COLORED TEXTILE - BISCOL Özet Tekstil sanayisi pek çok AB ülkesi için son derece önemli bir istihdam ve gelir kaynağı oluşturmaktadır. Ancak, çevre ve üretim maliyetleri Avrupa nın küreselleşen pazardaki rekabet gücünü engelleyen etkenler arasındadır. Biscol projesi yeni ve çevre dostu bir boyama işlemi geliştirmek suretiyle bu sorunları ele almayı amaçlamaktadır. Biyo-boyaların üretilmesi için kirletici kimyasalların yerine biyolojik bileşenler kullanılacaktır. Bu biyoboyalar ve yardımcı malzemeler daha düşük çevresel etkiye sahip olup endüstriyel ölçekte sentezlenecektir. Ayrıca, projenin boyama işlemi daha düşük ısı kullanılması ve işleme sürelerinin azaltılması amacıyla optimize edilecektir.

23 Sonuçlar BISCOL projesi boyama endüstrisinde kullanılan hammaddelerin, rekabetçi çevre dostu ekolojik ürünlere dönüşmesi konusunda çalışarak, yeni alternatif bir boyama süreci üzerine yoğunlaşacaktır. Yeni boyama işlemi, KOBİ lere rekabet gücü, inovasyon ve sürdürülebilir uygulamalar açısından fayda sağlayacaktır. Ayrıca sera gazlarını, hammadde kullanımını ve atık üretimini azaltarak kaynakların daha iyi korunmasını sağlayacaktır. Süre: 36 ay ( ) Bütçe: Avro Koordinatör: Univesity of Siena-Department of Chemistry (İtalya) Ortaklar: 1. NTT: Next Technology Tecnotessile (İtalya) 2. SETAS: Setaş Kimya Sanayi A.Ş. (Türkiye) 3. WET: Wetlands Incubator SPRL (Belçika) 4. KING: Tintoria King Colour SRL (İtalya) 5. ACHIMO: Achima SRL (İtalya) Proje Web Sitesi: İletişim Rezzan KARAASLAN Setaş Kimya Sanayi A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Cad. 9. Sok. No: Çerkezköy, Tekirdağ, Türkiye Telefon: (303) E-posta: Kurum/Kuruluş e-posta: EKO-İNOVASYON PROJELERİ

24 Editörler Derya KEKEÇ BİLEN Sadık ÇİÇEKLİ Abdulkadir TUTAR T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu Cadde No:154 Çankaya / ANKARA

AVRUPA BİRLİĞİ REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI (CIP) (2007-2013) GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK PROGRAMI (EIP)

AVRUPA BİRLİĞİ REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI (CIP) (2007-2013) GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK PROGRAMI (EIP) AVRUPA BİRLİĞİ REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI (CIP) (2007-2013) GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK PROGRAMI (EIP) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğü 1 AB REKABET

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI (CIP) (2007-2013) GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK PROGRAMI (EIP)

AVRUPA BİRLİĞİ REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI (CIP) (2007-2013) GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK PROGRAMI (EIP) AVRUPA BİRLİĞİ REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI (CIP) (2007-2013) GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK PROGRAMI (EIP) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU 2013 HAZİRAN 2013 Yönetici Özeti Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri

Detaylı

İzmir Kümelenme Stratejisi

İzmir Kümelenme Stratejisi 2 İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 Bu Strateji Belgesi, İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Zobu Danışmanlık uzmanları M. Hakan ZOBU ve Fevzi DOĞU tarafından hazırlanan

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018

İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır. Bu Strateji Belgesi, İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Zobu Danışmanlık uzmanları M. Hakan

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla

Detaylı

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ GIDA ENSTİTÜSÜ Ayşem Batur 4 Haziran 2009, İstanbul

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ GIDA ENSTİTÜSÜ Ayşem Batur 4 Haziran 2009, İstanbul ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJE FIRSATLARI TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ GIDA ENSTİTÜSÜ Ayşem Batur 4 Haziran 2009, İstanbul İçerik Ulusal Destekler TEYDEB (TÜBİTAK + 1501 için DTM) DPT TTGV (Türkiye

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011)

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) GAZİANTEP ADIYAMAN - KİLİS (TRC1) İÇİNDEKİLER 1 KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 12 1.1 Kurumsallaşma... 12

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 I. GİRİŞ... 5 II. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 13 III. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 15 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ...

Detaylı

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI ABİGEM KOORDİNASYON BİRİMİ TOBB AB Daire Başkanlığı Oya ERSÖZ Tuğçe ERSAN Ağustos 2010 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)

Detaylı

: 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr

: 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr : 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr : 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : dbakirydo@karacadag.org.tr : http://www.investdiyarbakir.com

Detaylı

2015 Performans Programı

2015 Performans Programı 2015 Performans Programı 1 2 Son yıllarda kamu yönetimi birçok açıdan dönüşüm geçirmektedir. Tüm dünyada hesap verebilirlik, cevap verebilirlik, katılımcılık ve açıklık gibi kavramlarla ortaya çıkan iyi

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 182 2013 YILI FAALİYET RAPORU Doküman No PPKB.PR.02-FR.18 Yayın Tarihi 30.10.2011 Revizyon No/Tarihi Rev.00 SUNUŞ İzzettin KÜÇÜK Şanlıurfa Valisi Yönetim Kurulu Başkanı Küreselleşme süreciyle birlikte

Detaylı

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ 2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ Bilgi, Tasarım ve Yenilik Ü reten, Akdeniz'in Çekim Merkezi İ zmir Kasım 2013 İzmir 2013, İZKA Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmek kaydıyla alıntı yapılabilir. İzmir

Detaylı

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR?

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR? 1 AR-GE NEDİR? TÜRKİYE DE AR-GE Son üç yüz yıldır hüküm süren endüstri uygarlığı nın, yerini bilgi uygarlığı na bıraktığı günümüzde, şirketler ve ülkeler için Ar-Ge faaliyetleri daha da önem kazanmıştır.

Detaylı

DR. T. FİKRET YÜCEL ÖDÜL PROGRAMI

DR. T. FİKRET YÜCEL ÖDÜL PROGRAMI 2015 Dr. T. Fikret Yücel 1928 yılında Köyceğiz de (Muğla) doğan Fikret Yücel, 1950 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Fakültesinden Yüksek Elektrik Mühendisi olarak mezun olmuştur. 1965

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 ÇALIŞMA PROGRAMI

DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 ÇALIŞMA PROGRAMI DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 ÇALIŞMA PROGRAMI Rev.01 İçindekiler Yönetici Özeti / Sunuş... 2 1. GİRİŞ... 2 2. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ... 6 3. 2013 YILI FAALİYETLERİ... 8 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM... 8

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana geçen süre içerisinde Kalkınma Ajansları uygulamamaları ve farkındalığı

Detaylı

www.verimlilikkongresi.gov.tr www.verimlilikkongresi.gov.tr

www.verimlilikkongresi.gov.tr www.verimlilikkongresi.gov.tr Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Rahmi ÇETİN in Değerlendirmesi Verimlilik Genel Müdürü Anıl YILMAZ ile

Detaylı

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI İçindekiler Ulusal Temiz Üretim/Eko Verimlilik Programı ------------------------------------------------------------------ 1 Program ile Ne Amaçlanmaktadır? -------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Koruyarak büyüyen, üreterek gelişen, yenilikçi İzmir için... İzmir Kalkınma Ajansı

Koruyarak büyüyen, üreterek gelişen, yenilikçi İzmir için... İzmir Kalkınma Ajansı Koruyarak büyüyen, üreterek gelişen, yenilikçi İzmir için... İzmir Kalkınma Ajansı www.izka.org.tr İZMİR KALKINMA AJANSI Kalkınma Ajansları kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki

Detaylı

SEKTÖR RAPORU 2015 STM

SEKTÖR RAPORU 2015 STM KÜMELENME ANALİZİ SEKTÖR RAPORU 2015 STM İÇİNDEKİLER 1 Giriş...3 2 Kümelenmenin Önşartları...3 3 Küme Analizi (Porter Elmas Modeli)...4 3.1 Faktör (Girdi) Koşulları...4 3.2 Firma Yapısı, Stratejisi ve

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 200 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ankara BAKAN SUNUŞU Kamu yönetiminin geliştirilmesi ve vatandaş

Detaylı

BRONZ LABEL KALİTE ETİKETİ... 4 ÇALIŞTAY, TOPLANTI, KONFERANS KATILIMLARI VE... 6 RESMİ GÖRÜŞMELER... 6 EĞİTİMLER VE BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI...

BRONZ LABEL KALİTE ETİKETİ... 4 ÇALIŞTAY, TOPLANTI, KONFERANS KATILIMLARI VE... 6 RESMİ GÖRÜŞMELER... 6 EĞİTİMLER VE BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI... İÇİNDEKİLER ÜYELERİMİZ... 2 YÖNETİM KURULU, DENETİM KURULU VE KOMİTELER... 3 BRONZ LABEL KALİTE ETİKETİ... 4 ÇALIŞTAY, TOPLANTI, KONFERANS KATILIMLARI VE... 6 RESMİ GÖRÜŞMELER... 6 EĞİTİMLER VE BİLGİLENDİRME

Detaylı