TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ: KAHRAMANMARAŞ TA ÖZEL EĞİTİM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ: KAHRAMANMARAŞ TA ÖZEL EĞİTİM"

Transkript

1 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİMDALI TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ: KAHRAMANMARAŞ TA ÖZEL EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ EYLÜL- 2007

2 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİMDALI TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ: KAHRAMANMARAŞ TA ÖZEL EĞİTİM Danışman: Yrd. Doç. Dr. İbrahim KIR YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ EYLÜL- 2007

3 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ: KAHRAMANMARAŞ TA ÖZEL EĞİTİM TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL EĞİTİMİN HASAN KAPLAN YÜKSEK LİSANS PROJESİ Kod No : Bu Proje 12/09 /2007 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir. Yrd. Doç. Dr. İbrahim KIR Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman BORAN Yrd. Doç. Dr. Lütfi ALICI DANIŞMAN ÜYE ÜYE Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN Enstitü Müdür Vekili Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge ve şekillerin kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS PROJESİ TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ: KAHRAMANMARAŞ TA ÖZEL EĞİTİM HASAN KAPLAN DANIŞMAN : Yrd. Doç. Dr. İbrahim KIR Yıl : 2007, Sayfa: 100 Jüri : Yrd. Doç. Dr. İbrahim KIR : Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman BORAN : Yrd. Doç. Dr. Lütfi ALICI Bu araştırmanın amacı, özel eğitime muhtaç çocukların Türk Milli Eğitim sistemi içerisindeki yeri, önemi ve Kahramanmaraş ta durumunu belirlemeye yöneliktir. Araştırmanın evrenini öğretim yılında görme, işitme, ortopedik ve zihinsel engelli öğrencilere eğitim veren özel eğitim okul ve kurumları oluşturmaktadır. Veriler, kaynak tarama tekniği kullanılarak öğretim yılında Türkiye ve Kahramanmaraş ta özel eğitim alanında görülen gelişmeler ışığında incelenmiştir. Kaynak taraması sonucunda elde edilen bulgular; Türk Eğitim sistemi içerisinde ve Kahramanmaraş ilinde özel eğitim başlıkları altında ayrı ayrı ele alındı. Daha sonra elde edilen bulgular araştırmanın varsayım ve alt varsayımları doğrultusunda değerlendirildi. Türkiye de ve Kahramanmaraş ta özel eğitimin yeteri kadar anlaşılamadığı sonucuna ulaşıldı ve özel eğitimin gelişimine katkı sağlayacağı düşünülen konularda önerilerde bulunulmuştur. i

5 Araştırma sonucunda öğretim yılında Türkiye de ve Kahramanmaraş İli nde özel eğitime muhtaç çocuklar grubunda bulunan engelli çocukların okullaşma oranlarının çok düşük olduğu, tespit, yerleştirme ve eğitimlerinde eksiklikler olduğu görülmüştür li yıllardan günümüze uzanan süreçte belli çalışmalar gerçekleştirilmiş. Ancak özel eğitim okullarının, personelinin ve öğrencilerin sayılarını ele aldığımızda bu çalışmaların yetersiz kaldığı söylenebilir. Kaynaştırma yoluyla, özel eğitime muhtaç çocukların, akranlarıyla eğitim almaları gerektiği anlaşılmıştır. Araştırma sonucunda özel eğitime muhtaç çocukların toplumdan soyutlanarak ayrı okullarda eğitilmelerinden vazgeçilerek kaynaştırma yoluyla, akranlarıyla birlikte eğitim almaları sağlanmalı, özür ve özelliği itibariyle ağır durumda olan öğrencilere yönelik olarak normal okullar bünyesinde açılacak özel eğitim sınıfı uygulamalarının artırılması ve özel eğitim alanı öğretmenlerinin yetiştirilmesine hız verilerek özel eğitim okul ve sınıflarına bu öğretmenlerin atanması önerilerine yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Özel Eğitim, Engelli, Görme Engelli, İşitme Engelli, Ortopedik Engelli, Zihinsel Engelli, Kaynaştırma, Özel Eğitim Sınıfı. ii

6 DEPARTMENT OF EDUCATIONAL SCIENCES INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCE UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ABSTRACT MA PROJECT THE PLACE AND THE IMPORTANCE OF SPECIAL EDUCATION IN TURKISH EDUCATION SYSTEM: SPECIAL EDUCATION IN KAHRAMANMARAŞ HASAN KAPLAN Supervisor : Asst. Prof. Dr. İbrahim KIR Year : 2007, Pages:100 Jury : Asst. Prof. Dr. İbrahim KIR : Asst. Prof. Dr. Abdurrahman BORAN : Asst. Prof. Dr. Lütfi ALICI The aim of this study is to exhibit the place of children who need special education in Turkish Education System and the state of them in Kahramanmaraş. This research covers special educational schools and institudes that educate students who have got sight handicap, hearing handicap, orthopaedic handicap and mental handicap in educational year. The data have been examined in the light of developments of special education in educational year in Turkey and in Kahramanmaraş and the technique has been determined as resource research. The result of collecting the data, findings have been examined apart from each other under the titles of special education in Turkish Education System and in Kahramanmaraş. Then these findings has been evaluated with hypothesis and sub-hypothesis of the research. The results show that in Turkey and in Kahramanmaraş special education has not been understood sufficiently and it has been suggested about the subjects concerned with the contribution to the development of special education. The research shows that in educational year the rate of going to school was very low in Turkey and in Kahramanmaraş among the handicapped students who need special education and also it has been seen that there were some deficiencies about their establishing, settlement, and education. From 1950s to iii

7 today there have been some studies about this subject. But by looking the number of special educational schools, their staffs and their students it can be said that these studies have not enough. It has been understood that students who need special education should be educated with the same age as another by the way of combining. The research shows that it has been suggested that students who need to special educational should not be abstract from the society and they should not be educated in a different school apart from public schools, also they should be educated with the same age as another by the way of combining, and special educational classes should be increased. According to their handicap and their pecularity the number of special education classes, open in the structure of normal schools, should be increased fort he students whose situations are serious. It was suggested that educating of teachers in this area should be accelerated and these teachers should be appointed to special educational schools and special educational classes. Key Words: Special Education, Handicapped, Visually Handicapped, Audio Handicapped, orthopaedic handicapped, mentally handicapped, combining, special educational class. iv

8 ÖN SÖZ Gelişmiş, çağdaş ve demokratik ülkeler, eğitime çok büyük önem vermektedir. Vatandaşlarına sundukları eğitim imkanlarıyla onları üreten, çalışan bireyler haline getirmişlerdir. Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri eğitime verdikleri önem ile ölçülür hale gelmiştir. Eğitimin içerisinde, hiç de azımsanamayacak sayılarda olan, özel eğitime muhtaç çocuklara yönelik olan özel eğitim de bulunmaktadır. Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, özel eğitime verdikleri önem ile doğru orantılıdır. Türkiye de de insan gücünü kullanmada eğitimin önemi anlaşılmış ve eğitime gereken önem verilmeye başlanmıştır. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim kurumlarında birlik ve bütünlük sağlanarak ilköğretim kurumları tüm vatandaşlara mecburi hale getirilmiştir. Türk toplumu özel eğitime yabancı olan bir toplum değildir. Osmanlı döneminde, Enderun Mektebi örneği olarak karşımıza çıkan özel eğitim, Türk Eğitim Sistemi nde ise 1950 li yıllardan itibaren yerini almaya başlamıştır. Her geçen yıl özel eğitim okulları sayılarında artışlar olmaktadır. Üniversiteler bünyelerinde özel eğitim bölümleri açarak, özel eğitim öğretmenleri yetiştirmektedirler. Eğitim bir süreç olduğundan dolayı özel eğitimin de hayat boyu devam eden bir süreç olması gerekmektedir. Türkiye de özel eğitim okulöncesi eğitimden başlayarak, ilköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretimi de kapsayan bir süreçtir. Özel eğitime muhtaç çocuklar için ayrı okullar açılmaktadır. Bu çocukların normal okullar bünyesinde de eğitim almaları mümkündür. Türkiye de bu çocuklar için ne gibi düzenlemelerin yapılmakta olduğu oldukça önem arz etmektedir. Bu araştırmada Türk Eğitim Sistemi içerisinde özel eğitimin yerinin, öneminin, Kahramanmaraş taki durumunun incelenmesi ve değerlendirilmesi yapılarak önerilerde bulunulmuştur. Özel eğitimin Türkiye de ve Kahramanmaraş ta hangi düzeyde yer aldığı incelenmiş ve yorumlar getirilmiştir. Bu araştırmanın her aşamasında desteklerini ve yardımlarını esirgemeyerek, yapıcı eleştirileri ile olumlu katkılarda bulunan danışman hocam Yrd. Doç. Dr. İbrahim KIR a ayrıca sayın Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman BORAN a ve sayın hocam Yrd. Doç. Dr. Lütfi ALICI ya teşekkürlerimi bir borç bilirim. Araştırmam sırasında beni manevi yönden ve teknik açıdan destekleyen eşim Lale ye sevgilerimi sunarım. v

9 İÇİNDEKİLER ÖZET...i ABSTRACT... iii ÖN SÖZ...v İÇİNDEKİLER...vi KISALTMALAR LİSTESİ...xi ÇİZELGELER LİSTESİ......xii EKLER LİSTESİ..... xv 1. GİRİŞ Problem Araştırmanın Amaçları Araştırmanın Önemi Varsayımlar Alt Varsayımlar Araştırmanın Sınırlılıkları Tanımlar KONU İLE İLGİLİ ÖNCEKİ ARAŞTIRMALAR TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları Türk Milli Eğitiminin Genel İlkeleri Örgün Eğitim Kurumları Okulöncesi Eğitim Okulöncesi Eğitimin Amaçları Okulöncesi Eğitimin İlkeleri Öğretim Yılında Okulöncesi Eğitimin Durumu Okulöncesi Eğitimin Yıllara Göre Artışı İlköğretim İlköğretimin Amaçları İlköğretimin İlkeleri (1). Genel İlkeler İlköğretimde Sayısal Gelişmeler İlköğretimin Yıllara Göre Gelişimi Orta Öğretim Orta Öğretimin Amaçları Öğretim Yılında Orta Öğretimin Durumu Orta Öğretimin Yıllara Göre Gelişimi Yüksek Öğretim Yüksek Öğretimin Amaçları Öğretim Yılında Yüksek Öğretimin Durumu Yaygın Eğitim Yaygın Eğitimin Amaçları Öğretim Yılında Yaygın Eğitimin vi

10 Durumu YÖNTEM Araştırmanın Modeli Evren ve Örneklem Verilerin Toplanması Verilerin Çözümü ve Yorumu ÖZEL EĞİTİM Özel Eğitimin Tarihçesi Dünyada Özel Eğitimin Gelişimi Türkiye de Özel Eğitimin Gelişimi Türkiye de Özel Eğitimin Dağılımı ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR VE EĞİTİM KADEMELERİ Özel Eğitime Muhtaç Çocukların Tanımı, Sınıflandırılması, Teşhis ve Yerleştirilmesi Engel Kavramı Özel Eğitime Muhtaç Çocukların Tanımı Özel Eğitimin Amaçları Özel Eğitimin Temel İlkeleri Özel Eğitime Muhtaç Çocukların Sınıflandırılması Özel Eğitime Muhtaç Çocukların Sayısı Özel Eğitime Muhtaç Çocukların Tespiti, Yerleştirilmesi ve İzlenmesi Özel Eğitim Okullarında Araç-Gereç Özel Eğitime Muhtaç Çocuklarda Aile Eğitimi Özel Eğitime Muhtaç Çocuklarda Eğitim Kademeleri Özel Eğitim Okullarının Kuruluşu Okulöncesi Eğitim İlköğretim Orta Öğretim Yüksek Öğretim Yaygın Eğitim Özel Eğitim Hizmeti Veren Kurumlar, Amaçları, Görevleri ve Sayıları Rehberlik ve Araştırma Merkezinin Kuruluşu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Birimlerinin Görevleri Merkez Müdürünün Görevleri Müdür Yardımcılarının Görevleri Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölümü Başkanlığının Görevleri Özel Eğitim Hizmetleri Bölümü Başkanlığının Görevleri Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Sayıları Rehberlik Araştırma Merkezlerine Bağlı Olarak verilen Eğitim Hizmetleri Kaynaştırma Eğitimi Özel Eğitim Sınıfı ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLARA YÖNELİK EĞİTİM DÜZENLEMELERİ. 50 vii

11 7.1. Görme Engelli Çocuklar ve Eğitimleri Görme Engelinin Bireye Etkisi Görme Engelinin Tanımı Görme Engelli Çocukların Sınıflandırılması Görme Engelli Çocuklarda Teşhis-Yerleştirme ve İzleme Görme Engelli Çocukların Sayısı Görme Engelli Çocuklara Eğitim Hizmeti Veren Kurumlar Ayrı Okullarda Eğitim Görme Engelli Çocuklar Okullarının Amaçları Görme Engelli Çocukların Eğitim- Öğretim İlkeleri Görme Engelli Çocuklarda Okulöncesi Eğitim Görme Engelli Çocuklarda İlköğretim Görme Engelli Çocuklarda Orta Öğretim Görme Engellilerde Kaynaştırma Eğitimi İşitme Engelli Çocuklar ve Eğitimleri İşitme Engelinin Bireye Etkisi İşitme Engelinin Tanımı İşitme Engelli Çocukların Sınıflandırılması İşitme Engelli Çocuklarda Teşhis, Yerleştirme ve İzleme İşitme Engelli Çocukların Dağılımı İşitme Engelli Çocuklara Eğitim Hizmeti Veren Kurumlar işitme Engelli Çocuklarda Okulöncesi Eğitim İşitme Engelli Çocuklarda İlköğretim İşitme Engelli Çocuklarda Ortaöğretim İşitme Engellilerde Kaynaştırma Eğitimi Ortopedik Engelli Çocuklar ve Eğitimleri Ortopedik Engelin Bireye Etkisi Ortopedik Engelin Tanımı Ortopedik Engelli Çocukların Sınıflandırılması Ortopedik Engelli Çocuklarda Teşhis, Yerleştirme ve İzleme Ortopedik Engelli Çocukların Durumu Ortopedik Engelli Çocuklara Eğitim Hizmeti Veren Kurumlar Ayrı Okullarda Eğitim Ortopedik Engelli Çocuklar Okullarının Amaçları Ortopedik Engelli Çocuklarda Okulöncesi Eğitim Ortopedik Engelli Çocuklarda İlköğretim Ortopedik Engelli Çocuklarda Ortaöğretim Ortopedik Engellilerde Kaynaştırma Eğitimi Zihinsel Engelli Çocuklar ve Eğitimleri Zeka Kavramı Zihinsel Engelli Çocuğun Tanımı Zihinsel Engelli Çocukların Sınıflandırılması Zihinsel Engelli Çocukların Dağılımı Zihinsel Engelli Çocuklarda Teşhis- Yerleştirme ve İzleme Zihinsel Engelli Çocuklara Eğitim Hizmeti Veren Kurumlar Eğitilebilir Zihinsel Engellilere Yönelik Eğitsel viii

12 Düzenlemeler (1). Eğitilebilir Zihinsel Engellilere Yönelik Anaokulları (2). Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocuklarda İlköğretim (3). Eğitilebilir Zihinsel Engelli İlköğretim Okullarının Amaçları (4). Eğitilebilir Zihinsel Engelli İlköğretim Okullarını sayısı (5). Eğitilebilir Çocuklar İş okulları (6). Eğitilebilir Çocuklar İş okulları Durumu (7). Eğitilebilir Zihinsel Engellilerde Kaynaştırma Eğitimi Öğretilebilir Zihinsel Engellilere Yönelik Eğitsel Düzenlemeler (1). Öğretilebilir Zihinsel Engellilere Yönelik Anaokulları (2). Öğretilebilir Zihinsel Engelliler Eğitim Uygulama Okulları (3). Öğretilebilir Zihinsel Engelli İlköğretim Okullarının Amaçları (4). Öğretilebilir Zihinsel Engelliler Uygulama Okullarının Dağılımı (5). Öğretilebilir Zihinsel Engelliler İş Eğitim Merkezleri (6). Öğretilebilir Zihinsel Engelliler İş Eğitim Merkezlerinin Durumu KAHRAMANMARAŞ TA ÖZEL EĞİTİMİN DURUMU Normal Eğitim Okulöncesi Eğitim Okulöncesi Eğitimin Durumu Okulöncesi eğitimde Okullaşma Oranı İlköğretim İlköğretimde Sayısal Durum İlköğretimde Okullaşma Oranlar Orta Öğretim Orta Öğretimde Sayısal Durum Orta Öğretimde Okullaşma oranları Özel Eğitim Özel Eğitime Muhtaç Çocukların Özür Gruplarına Göre Dağılımı Kahramanmaraş ta Özel Eğitim Okulları Gaziler İşitme Engelliler İlköğretim Okulu Ertuğrul Gazi Görme Engelliler İlköğretim Okulu. 85 ix

13 Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi Özel Mavi Yelken Özel Eğitim Okulu (1.) Öğrenci Durumu Özel Yükselen Sevinç Özel Eğitim Okulu (1.) Öğrenci Durumu Kaynaştırma Eğitimi Özel Eğitim Sınıfları SONUÇ VE ÖNERİLER Sonuç Öneriler KAYNAKLAR ÖZ GEÇMİŞ... EKLER... x

14 KISALTMALAR LİSTESİ BEP DB HL İÖO METK MEB ÖEHY ÖEHKHK OÇEM RAM SHÇK TUİK YÖK ZB : Bireysel Eğitim Programı : Desibell : High Loud : İlköğretim Okulu : Milli Eğitim Temel Kanunu : Milli Eğitim Bakanlığı : Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği : Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname : Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri : Rehberlik Araştırma Merkezi : Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu : Türkiye İstatistik Kurumu :Yüksek Öğretim Kurumu : Zeka Bölümü xi

15 ÇİZELGELER LİSTESİ Çizelge Sayfa Çizelge Öğretim Yılı İtibariyle Okulöncesi Eğitimde Okul, Şube Öğrenci ve Öğretmen Dağılımı Çizelge 3.2. Okulöncesi Eğitimin Yıllara Göre Artışı.. 13 Çizelge Öğretim Yılı İtibariyle İlköğretimde Okul, Şube ve Öğrenci Durumları 16 Çizelge 3.4. İlköğretimin Yıllara Göre Gelişimi.. 16 Çizelge Öğretim Yılı İtibariyle Orta Öğretimde Okul, Şube ve Öğrenci Durumu.. 18 Çizelge 3.6. Orta Öğretimin Yıllara Göre Gelişimi. 18 Çizelge Öğretim Yılı İtibariyle Yüksek Öğretimde Okul, Şube ve Öğrenci Durumu.. 20 Çizelge Öğretim Yılı İtibariyle Yaygın Eğitim Okul, Öğrenci ve Öğretmen Durumu 22 Çizelge 5.1. Özel Eğitime Muhtaç Çocukların Dağılımı.. 31 Çizelge Genel Nüfus Sayımına Göre Özel Eğitime Muhtaç Öğrencilerin Yaşlarına ve Özür Gruplarına Göre Dağılımı.. 36 Çizelge Öğretim Yılı İtibariyle Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde Çalışan Öğretmenlerin Dağılımı.. 44 Çizelge Öğretim Yılı İtibariyle Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde Görevli Yöneticilerin Dağılımı.. 45 Çizelge Öğretim Yılı Kaynaştırma Eğitiminden Yararlananların Engel Türüne Göre Dağılımı 47 Çizelge Öğretim Yılı Özel Eğitim Sınıfına Devam Edenlerin Engel Türlerine Göre Dağılımı.. 48 Çizelge Yılları Arası Özel Eğitimdeki Okul, Öğrenci ve Öğretmen Durumları. 49 Çizelge Genel Nüfus Sayımına Göre Görme Engelli Çocukların Yaşlarına Göre Dağılımı.. 52 Çizelge Öğretim Yılı Görme Engellilerde Okulöncesi Eğitimin Durumu. 54 Çizelge Öğretim Yılı Görme Engelliler İlköğretim Okulları ve Öğrenci Dağılımı.. 55 Çizelge Öğretim Yılı Görme Engelliler Kaynaştırma Durumları.. 55 Çizelge 7.5. İşitme Engelli Çocukların Temel Etkenlere Bağlı Sınıflandırılması 58 Çizelge 7.6. İşitme Engelinin Derecesi ve Konuşmayı Etkileme Derecesine Göre Sınıflandırma 58 Çizelge Nüfus Sayımına Göre İşitme Engelli Çocuk Dağılımı 60 Çizelge Öğretim Yılı İşitme Engellilerde Okulöncesi Eğitimin Durumu 61 Çizelge Öğretim Yılı İşitme Engelliler İlköğretim Okulları ve 61 Öğrenci Dağılımı.. Çizelge Öğretim Yılı Lise Öğrenci Durumları.. 62 Çizelge Öğretim Yılı İşitme Engelliler Kaynaştırma Durumları Çizelge Genel Nüfus Sayımı Sonuçlarına Göre Ortopedik Engelli Çocukların Yaşlarına Göre Dağılımı 65 Çizelge Öğretim Yılı Ortopedik Engellilerde Okulöncesi Eğitimin xii

16 Durumu 66 Çizelge Öğretim Yılı İtibariyle Ortopedik Engelliler İlköğretim Okulları ve Öğrenci Sayıları. 67 Çizelge Öğretim Yılı Ortopedik Engelliler Meslek Liseleri Öğrenci Dağılımları 67 Çizelge Öğretim Yılı Ortopedik Engelliler Kaynaştırma Durumları. 68 Çizelge Genel Nüfus Sayımı Sonuçlarına Göre Zihinsel Engelli Birey Dağılımı 70 Çizelge Öğretim Yılı Eğitilebilir Zihinsel Engelli Anaokulu Öğrenci Dağılımı. 71 Çizelge Öğretim Yılı Eğitilebilir Zihinsel Engelliler İlköğretim Okulu ve Öğrenci Durumu.. 72 Çizelge Öğretim Yılı Zihinsel Engelliler İş Okulu ve Öğrenci Dağılımı 73 Çizelge Öğretim Yılı Eğitilebilir Zihinsel Engelliler Kaynaştırma Durumları. 74 Çizelge Öğretim Yılı Öğretilebilir Zihinsel Engellilerde Okulöncesi Eğitimin Durumu. 74 Çizelge Öğretim Yılı İtibariyle, Öğretilebilir Zihinsel Engelliler Uygulama Okulları ve Öğrenci Durumu.. 75 Çizelge Öğretim Yılı İtibariyle Öğretilebilir Zihinsel Engelliler İş Eğitim Merkezi ve Öğrenci Durum.. 76 Çizelge öğretim yılı Kahramanmaraş Anaokullarının Okul ve Öğrenci Dağılımı.. 77 Çizelge Öğretim Yılı Kahramanmaraş Anaokullarında Okuyan Öğrencilerin Okullaşma Oranları. 78 Çizelge 8.3. Kahramanmaraş taki Resmi Anaokullarının Türkiye İle Karşılaştırılması 78 Çizelge öğretim yılı Kahramanmaraş İlköğretim Okullarının, Okul ve Öğrenci Dağılımı. 79 Çizelge Öğretim Yılı Kahramanmaraş İlköğretim Okullarında Okuyan Öğrencilerin Okullaşma Oranları 79 Çizelge 8.6. Kahramanmaraş İli Resmi İlköğretim Okullarının Türkiye İle Karşılaştırılması 80 Çizelge Öğretim Yılı Kahramanmaraş Ortaöğretim, Okul ve Öğrenci Dağılımı.. 80 Çizelge Öğretim Yılı Kahramanmaraş Orta Öğretim Okullarında Çizelge 8.9. Okuyan Öğrencilerin Okullaşma Oranları 81 Kahramanmaraş taki Resmi ve Özel Ortaöğretim Okullarının Türkiye İle Karşılaştırılması.. 81 Çizelge Genel Nüfus Sayımına Göre Kahramanmaraş ta Özel Eğitime Muhtaç Öğrencilerin Yaşlarına ve Özür Gruplarına Göre Dağılımı 82 Çizelge öğretim yılı Özel Eğitim, Okul ve Öğrenci Dağılımı 83 Çizelge Öğretim Yılı İtibariyle Okulda Bulunan Personel Durumu.. 84 Çizelge Öğretim Yılı İtibariyle Okulda Bulunan Öğrenci Dağılımı.. 84 Çizelge Yılı İle 2007 Yılları Arası Okulun Öğrenci Durumu.. 85 Çizelge Kahramanmaraş ta Bulunan İşitme Engelliler İlköğretim Okullarının Öğrenci ve Okul Durumlarının Türkiye İle Karşılaştırılması.. 85 xiii

17 Çizelge Öğretim Yılı İtibariyle Okulda Bulunan Personel Durumu.. 86 Çizelge Öğretim Yılı İtibariyle Okulda Bulunan Öğrenci Durumu Çizelge Kahramanmaraş ta Bulunan Görme Engelliler İlköğretim Okullarının Öğrenci ve Okul Durumlarının Türkiye İle Karşılaştırılması.. 87 Çizelge Öğretim Yılı İtibariyle Okulda Bulunan Personel Durumu.. 87 Çizelge Öğretim Yılı İtibariyle Okulda Bulunan Öğrenci Durumu.. 88 Çizelge İş Eğitim Sınıfı Öğrenci Durumları.. 88 Çizelge Öğretim Yılı İtibariyle Okulda Bulunan Personel Durumu.. 89 Çizelge Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocuklar İçin Hazırlanan Eğitim Düzenlemeleri.. 89 Çizelge Öğretilebilir Zihinsel Engelli Çocuklar İçin Hazırlanan Eğitim Düzenlemeleri.. 90 Çizelge Öğretim Yılı İtibariyle Okulda Bulunan Personel Durumu.. 90 Çizelge Öğretim Yılı İtibariyle Okulda Bulunan Öğrenci Durumu.. 91 Çizelge Kaynaştırma Öğrencilerinin Yetersizliklerine Göre Dağılımı 91 Çizelge Kahramanmaraş ta Kaynaştırma Eğitiminden Yararlanan Öğrencilerin Türkiye İle Karşılaştırılması. 92 Çizelge İlköğretim Bünyesindeki Özel Eğitim Sınıfına Devam Eden Öğrenci Dağılımı 93 Çizelge Kahramanmaraş ta Özel Eğitim Sınıflarına Devam Eden Öğrenci Durumları. 93 Çizelge Kahramanmaraş ta Bulunan Özel Eğitim Okul, Öğrenci ve Öğretmen Durumunun Türkiye İle Karşılaştırılması 94 xiv

18 EKLER LİSTESİ Ek- 1. Ek-2. Ek-3. İzin Belgesi Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Öğretim Yılı Özel Eğitim Okul ve Kurumları Sayısal Genel Sonuç Tablosu xv

19 GİRİŞ 1. GİRİŞ Toplumların en değerli varlıklarını ve en büyük güçlerini insan unsuru oluşturmaktadır. Toplumların elindeki bu güç, verimli kullanıldığında toplumların gelişmelerini sağlamıştır. Gelişmiş ülkeler diye adlandırılan bazı ülkeler, ellerindeki bu insan gücünü çok iyi değerlendirmişlerdir. Böylece bulundukları toplumun mensubu bulunan bireylere çağın bütün imkanlarını sunmuşlardır. Gelişmiş ülkelerin vatandaşlarına sunulan bu imkan, eğitim yoluyla olmuştur. Toplumda bulunan bütün bireylere sundukları eğitim imkanlarıyla, onları çalışan, üreten bir birey olarak ülkesine ve insanlığa yararlı kişiler haline getirmektedirler. Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirleyen unsurlardan biri de vatandaşlarına sundukları eğitim hizmetinin kalitesidir. Eğitim hizmetinin kalitesi demek aynı zamanda, özel eğitime verilen önemi ortaya çıkarmaktadır. Böylece ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirlerken, özel eğitim hizmetlerini ne düzeyde yürüttüğüne bakılabilir. Cumhuriyetle birlikte Türkiye de de eğitimin önemi daha iyi anlaşılmış ve eğitime gerekli önem verilmeye başlanmıştır. Öncelikli olarak Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim kurumlarının birlik ve bütünlüğü sağlanmış, bütün eğitim- öğretim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine toplanmış ve ilköğretim hizmetleri tüm vatandaşlara zorunlu hale getirilmiştir. Her toplumda, normal bireylerin yanında özel eğitime muhtaç bireylerin de varlığı bir gerçektir. Özel eğitime muhtaç çocukların insanlık tarihinin başlangıcından bu yana var olduğu kabul edilmektedir. Çünkü özel eğitime muhtaç olma durumu sadece doğum sonrası nedenlerle değil, doğum anı veya doğum öncesi nedenlere de bağlı olabilmektedir. Nedeni ne olursa olsun, özel eğitime muhtaç bireylerinde normal bireyler kadar iyi bir eğitim almaya hakları vardır. Çünkü onların da yaşama hakkı, hayalleri, hayattan beklentileri vardır. Tüketici, başkalarına bağımlı konumdan kurtulup, üretici, iş, statü sahibi olmaya, geçimini kendi kendine sağlamaya, kimseye muhtaç olmadan yaşamaya hakları vardır. Bu da ancak iyi bir eğitim yoluyla sağlanabilir. Çağdaş toplumlarda eğitim verilirken bireyin yetenekleri, yapabilirlikleri dikkate alınmaktadır Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun ikinci maddesinde belirtilen Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ile, bireyleri ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak (MEB, 1973: 1) amaçlanmaktadır. Görüldüğü gibi bütün çocuklara, ilgileri, kabiliyetleri ve yapabilirlikleri ölçüsünde eğitim vermek çağımızın gerekliliğidir. Günümüzde özel eğitime muhtaç çocuklara gereken önem verilmeye başlanmıştır. Artık özel eğitime muhtaç çocukları bir işe yaramaz, acınacak bir varlık olarak görme olayı bitmiştir. Onların da bir şekilde topluma katılmaları ve bazı sorumlulukları almaları gerektiği, normal insanlar kadar verimli olabileceği inancı insanların zihninde yer etmiştir. Bu çocuklara verilecek eğitim, onların şartlarına, düzeylerine göre şekillenmeli, bireysel farklılık dikkate alınarak, eğitim ortamları düzenlenmelidir. Özel eğitime muhtaç çocukların büyük bir kısmı, normal çocukların devam ettiği okullarda eğitimlerini almaktadır. Doğal olarak gerekli düzenlemelerin yapılması, araçgereç ve alt yapının hazırlanması koşuluyla bu mümkün olabilmektedir. Bu çocukların bir kısmı ise normal okullarda eğitim alamayacak kadar özel ilgiye muhtaçtır. Onlar ancak kendileri için açılan ayrı eğitim kurumlarında, ayrı bir programla eğitimlerini 1

20 GİRİŞ sürdürebilmektedir. Bu çalışmada özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitimlerinin sürdürüldüğü özel eğitim kurumları ile normal okullar bünyesinde kaynaştırma eğitimi alan öğrencilerin durumu incelenmektedir Problem Bütün çocuklar paylaşmayı, kurallara uymayı, birbirlerine saygı duymayı, oyunlar oynamayı birbirlerinden öğrenirler. Özel eğitime muhtaç çocuklara da bu deneyimlerin kazandırılması için fırsatlar verilmesi gerekmektedir. Bu çocuklara sunulacak fırsat ve imkanlar ancak eğitim yoluyla mümkündür. Devletler, vatandaşlarına her hangi bir ayrım yapmadan gerekli hizmetleri sunmakla yükümlüdürler. Bu hizmetlerin en başında da eğitim hizmeti gelmektedir. Ülkemizde özel eğitime muhtaç bireylerin bulunduğu dikkate alındığında, özel eğitime muhtaç bireyler bu eğitim hizmetlerinden ne ölçüde yararlanmaktadır? Yapılmış olunan araştırmada ülkemizde özel eğitime muhtaç çocuklara yönelik verilen eğitim- öğretim hizmetlerinin Türk Milli Eğitim Sistemi içerisindeki yeri ve önemi nedir? Özel eğitim Türk Milli Eğitim Sistemi içerisinde yerini almış mıdır? Özel eğitime gerekli önem verilmekte midir? Ayrıca Kahramanmaraş ilinde özel eğitimin durumu nedir? Sorularına cevaplar aranacaktır Araştırmanın Amaçları Araştırmanın amacı, Türkiye de bulunan özel eğitime muhtaç çocuklara verilen eğitim- öğretim hizmetlerinin önemini belirlemeye, Kahramanmaraş ta özel eğitim hizmetlerinin durumunu tespit etmeye yöneliktir. Ayrıca özel eğitim hizmetleri başlangıçtan bu yana hep ayrı okullarda, normal eğitim alan öğrencilerin dışında sürdürülmeye çalışılmıştır. Ancak günümüzde normal eğitim alan öğrencilerle birlikte de kaynaştırma eğitimi alabildikleri görülmüştür. Ayrı okulların yanı sıra normal okullarda da özel eğitime muhtaç çocukların yerini alıp almadıkları bu çalışmayla açıklanmaya çalışılacaktır Araştırmanın Önemi Bu araştırmanın önemi, Türk Eğitim sisteminde yer alan özel eğitimin yeteri kadar anlaşılıp anlaşılmadığı; Özel eğitim okul ve kurumlarının nitelik ve nicelik bakımından yeterli olup olmadığı; Kahramanmaraş ta, Özel eğitim okulları öğrencilerinin eğitimlerinin ne düzeyde olduğunu belirleme açısından önemli olduğu düşünülmektedir Varsayım Özel eğitime muhtaç çocuklara yönelik verilen eğitim hizmetlerinin Türk Milli Eğitim Sistemi içerisindeki yeri ve önemi ile, Kahramanmaraş merkez ilçede özel eğitimin durumu nedir? Cümlesi bu araştırmanın temel varsayımını oluşturmaktadır. 2

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1)

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) 5101 MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) Kanun Numarası : 1739 Kabul Tarihi : 14/6/1973 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 24/6/1973 Sayı : 14574 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 12 Sayfa : 2342 * * * Bu

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM ANA BİLİM DALI ZİHİNSEL ENGELLİLERİN EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM ANA BİLİM DALI ZİHİNSEL ENGELLİLERİN EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM ANA BİLİM ALI ZİHİNSEL ENGELLİLERİN EĞİTİMİ BİLİM ALI ÖZEL EĞİTİM PROGRAMLARINAN VE FARKLI PROGRAMLARAN MEZUN ÖĞRETMENLERİN BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ

Detaylı

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD. aturkoglu@adu.edu.tr Sanem

Detaylı

WEB DESTEKLİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDEKİ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PERFORMANS DÜZEYİ VE AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ

WEB DESTEKLİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDEKİ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PERFORMANS DÜZEYİ VE AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) WEB DESTEKLİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDEKİ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PERFORMANS DÜZEYİ VE AKADEMİK BAŞARILARINA

Detaylı

CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE İLKÖĞRETİM I. KADEME SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ ATATÜRK İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE İLKÖĞRETİM I. KADEME SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ ATATÜRK İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SBE-YL-2007-0005 CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE İLKÖĞRETİM I. KADEME SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ ATATÜRK İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

İÇERİK KURULUŞ VE TARİHÇE. 1 1923'ten 27 Aralık 1935 tarihine kadar Maarif Vekaleti".

İÇERİK KURULUŞ VE TARİHÇE. 1 1923'ten 27 Aralık 1935 tarihine kadar Maarif Vekaleti. İÇERİK 1 MEB nın Kuruluşu ve Tarihçesi TÜRK MİLLÎ EĞİTİM SİSTEMİ 2 Teşkilat Yapısı Başlıca Görevleri 4 Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri Millî Eğitim Sisteminin Yapısı KURULUŞ VE TARİHÇE Millî Eğitim

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL AMAÇLARI GERÇEKLEŞTİRMEDEKİ YETERLİLİKLERİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL AMAÇLARI GERÇEKLEŞTİRMEDEKİ YETERLİLİKLERİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL AMAÇLARI GERÇEKLEŞTİRMEDEKİ YETERLİLİKLERİ Hazırlayan: Ayşegül ÖZDEMİR TOPALOĞLU Danışman: Yrd. Doç. Dr. Kenan ÖZDİL Lisansüstü Eğitim, Öğretim

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.meb.gov.tr Hazırlık - Baskı: GAZİ MEM Matbaası, 2011 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011 MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARININ YETİŞKİN DİN EĞİTİMİNE KATKISI (ADANA İLİ ÖRNEĞİ) Ömer ÖZDEMİR

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ ve EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİTİMİ BİLİM DALI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK NL Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI Tohum

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETME VE ÖZÜR DİLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ

ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETME VE ÖZÜR DİLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETME VE ÖZÜR DİLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ

Detaylı

EVALUATING THE COUNCILS OF NATIONAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF TEACHING TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE

EVALUATING THE COUNCILS OF NATIONAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF TEACHING TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE TÜRKÇE VE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ- ÖĞRETİMİ ÇERÇEVESİNDE MİLLİ EĞİTİM ŞURALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATING THE COUNCILS OF NATIONAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF TEACHING TURKISH LANGUAGE AND

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI İNGİLTERE'DE DEVLET OKULLARINDA OKUTULAN DİN EĞİTİMİ (RE) DERSİ İLE TÜRKİYE DE DEVLET OKULLARINDA

Detaylı

TÜRKİYE VE ABD DE ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKLARA SOSYAL BİLGİLER DERSİ VEREN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI (HOPE PROJESİ VE BİLSEM ÖRNEĞİ)

TÜRKİYE VE ABD DE ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKLARA SOSYAL BİLGİLER DERSİ VEREN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI (HOPE PROJESİ VE BİLSEM ÖRNEĞİ) TÜRKİYE VE ABD DE ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKLARA SOSYAL BİLGİLER DERSİ VEREN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI (HOPE PROJESİ VE BİLSEM ÖRNEĞİ) Hüseyin MERTOL Doktora Tezi İlköğretim Ana Bilim Dalı Prof. Dr.

Detaylı

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI ANKARA 2006 PKMB PROJELER KOORDÝNASYON M E R K E ZÝ B AÞKANLIÐI PROJECTS COORDINATION CENTER

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE LİSE 1 BİYOLOJİ MÜFREDATININ İNCELENMESİ

CUMHURİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE LİSE 1 BİYOLOJİ MÜFREDATININ İNCELENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI BİYOLOJİ EĞİTİMİ BİLİM DALI CUMHURİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE LİSE 1 BİYOLOJİ MÜFREDATININ

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Faaliyetlerinin Denetimi ile Özürlü Bireyler, Yakınları ve Toplumun Bütün Kesimlerinde

Detaylı

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Belgin BAL*, Erdoğan BAŞAR** Günümüz dünyasında hemen hemen tüm ülkelerin

Detaylı

ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi

ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi 1 2 ÖNSÖZ Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk eğitimin önemini, Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir. sözleriyle

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI ÖKKEŞ ARSLAN ŞEREFOĞLU YÜKSEK

Detaylı

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE CBS KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ THE EFFECT OF USING GIS IN SEVENTH

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2011-2014

STRATEJİK PLAN 2011-2014 ZÜBEYDE HANIM KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ STRATEJİK [Yıl] ES EK T.C. ANKARA VALİLİĞİ LAYIKA AKBİLEK KIZ TEKNİK VE KIZ MESLEK LİSESİ PLAN 2011-2014 OGRT [Şirket adını yazın] [Tarihi seçin] 2011 2014 2011-2014

Detaylı

V. ULUSAL MAKINA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

V. ULUSAL MAKINA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU tmmob makina mühendisleri odası V. ULUSAL MAKINA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU RAPOR VE BİLDİRİLER KİTABI 7-8 Kasım 2003 İSTANBUL Yayın No: E/2003/341 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. No:

Detaylı