TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ: KAHRAMANMARAŞ TA ÖZEL EĞİTİM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ: KAHRAMANMARAŞ TA ÖZEL EĞİTİM"

Transkript

1 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİMDALI TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ: KAHRAMANMARAŞ TA ÖZEL EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ EYLÜL- 2007

2 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİMDALI TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ: KAHRAMANMARAŞ TA ÖZEL EĞİTİM Danışman: Yrd. Doç. Dr. İbrahim KIR YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ EYLÜL- 2007

3 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ: KAHRAMANMARAŞ TA ÖZEL EĞİTİM TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL EĞİTİMİN HASAN KAPLAN YÜKSEK LİSANS PROJESİ Kod No : Bu Proje 12/09 /2007 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir. Yrd. Doç. Dr. İbrahim KIR Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman BORAN Yrd. Doç. Dr. Lütfi ALICI DANIŞMAN ÜYE ÜYE Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN Enstitü Müdür Vekili Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge ve şekillerin kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS PROJESİ TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ: KAHRAMANMARAŞ TA ÖZEL EĞİTİM HASAN KAPLAN DANIŞMAN : Yrd. Doç. Dr. İbrahim KIR Yıl : 2007, Sayfa: 100 Jüri : Yrd. Doç. Dr. İbrahim KIR : Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman BORAN : Yrd. Doç. Dr. Lütfi ALICI Bu araştırmanın amacı, özel eğitime muhtaç çocukların Türk Milli Eğitim sistemi içerisindeki yeri, önemi ve Kahramanmaraş ta durumunu belirlemeye yöneliktir. Araştırmanın evrenini öğretim yılında görme, işitme, ortopedik ve zihinsel engelli öğrencilere eğitim veren özel eğitim okul ve kurumları oluşturmaktadır. Veriler, kaynak tarama tekniği kullanılarak öğretim yılında Türkiye ve Kahramanmaraş ta özel eğitim alanında görülen gelişmeler ışığında incelenmiştir. Kaynak taraması sonucunda elde edilen bulgular; Türk Eğitim sistemi içerisinde ve Kahramanmaraş ilinde özel eğitim başlıkları altında ayrı ayrı ele alındı. Daha sonra elde edilen bulgular araştırmanın varsayım ve alt varsayımları doğrultusunda değerlendirildi. Türkiye de ve Kahramanmaraş ta özel eğitimin yeteri kadar anlaşılamadığı sonucuna ulaşıldı ve özel eğitimin gelişimine katkı sağlayacağı düşünülen konularda önerilerde bulunulmuştur. i

5 Araştırma sonucunda öğretim yılında Türkiye de ve Kahramanmaraş İli nde özel eğitime muhtaç çocuklar grubunda bulunan engelli çocukların okullaşma oranlarının çok düşük olduğu, tespit, yerleştirme ve eğitimlerinde eksiklikler olduğu görülmüştür li yıllardan günümüze uzanan süreçte belli çalışmalar gerçekleştirilmiş. Ancak özel eğitim okullarının, personelinin ve öğrencilerin sayılarını ele aldığımızda bu çalışmaların yetersiz kaldığı söylenebilir. Kaynaştırma yoluyla, özel eğitime muhtaç çocukların, akranlarıyla eğitim almaları gerektiği anlaşılmıştır. Araştırma sonucunda özel eğitime muhtaç çocukların toplumdan soyutlanarak ayrı okullarda eğitilmelerinden vazgeçilerek kaynaştırma yoluyla, akranlarıyla birlikte eğitim almaları sağlanmalı, özür ve özelliği itibariyle ağır durumda olan öğrencilere yönelik olarak normal okullar bünyesinde açılacak özel eğitim sınıfı uygulamalarının artırılması ve özel eğitim alanı öğretmenlerinin yetiştirilmesine hız verilerek özel eğitim okul ve sınıflarına bu öğretmenlerin atanması önerilerine yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Özel Eğitim, Engelli, Görme Engelli, İşitme Engelli, Ortopedik Engelli, Zihinsel Engelli, Kaynaştırma, Özel Eğitim Sınıfı. ii

6 DEPARTMENT OF EDUCATIONAL SCIENCES INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCE UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ABSTRACT MA PROJECT THE PLACE AND THE IMPORTANCE OF SPECIAL EDUCATION IN TURKISH EDUCATION SYSTEM: SPECIAL EDUCATION IN KAHRAMANMARAŞ HASAN KAPLAN Supervisor : Asst. Prof. Dr. İbrahim KIR Year : 2007, Pages:100 Jury : Asst. Prof. Dr. İbrahim KIR : Asst. Prof. Dr. Abdurrahman BORAN : Asst. Prof. Dr. Lütfi ALICI The aim of this study is to exhibit the place of children who need special education in Turkish Education System and the state of them in Kahramanmaraş. This research covers special educational schools and institudes that educate students who have got sight handicap, hearing handicap, orthopaedic handicap and mental handicap in educational year. The data have been examined in the light of developments of special education in educational year in Turkey and in Kahramanmaraş and the technique has been determined as resource research. The result of collecting the data, findings have been examined apart from each other under the titles of special education in Turkish Education System and in Kahramanmaraş. Then these findings has been evaluated with hypothesis and sub-hypothesis of the research. The results show that in Turkey and in Kahramanmaraş special education has not been understood sufficiently and it has been suggested about the subjects concerned with the contribution to the development of special education. The research shows that in educational year the rate of going to school was very low in Turkey and in Kahramanmaraş among the handicapped students who need special education and also it has been seen that there were some deficiencies about their establishing, settlement, and education. From 1950s to iii

7 today there have been some studies about this subject. But by looking the number of special educational schools, their staffs and their students it can be said that these studies have not enough. It has been understood that students who need special education should be educated with the same age as another by the way of combining. The research shows that it has been suggested that students who need to special educational should not be abstract from the society and they should not be educated in a different school apart from public schools, also they should be educated with the same age as another by the way of combining, and special educational classes should be increased. According to their handicap and their pecularity the number of special education classes, open in the structure of normal schools, should be increased fort he students whose situations are serious. It was suggested that educating of teachers in this area should be accelerated and these teachers should be appointed to special educational schools and special educational classes. Key Words: Special Education, Handicapped, Visually Handicapped, Audio Handicapped, orthopaedic handicapped, mentally handicapped, combining, special educational class. iv

8 ÖN SÖZ Gelişmiş, çağdaş ve demokratik ülkeler, eğitime çok büyük önem vermektedir. Vatandaşlarına sundukları eğitim imkanlarıyla onları üreten, çalışan bireyler haline getirmişlerdir. Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri eğitime verdikleri önem ile ölçülür hale gelmiştir. Eğitimin içerisinde, hiç de azımsanamayacak sayılarda olan, özel eğitime muhtaç çocuklara yönelik olan özel eğitim de bulunmaktadır. Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, özel eğitime verdikleri önem ile doğru orantılıdır. Türkiye de de insan gücünü kullanmada eğitimin önemi anlaşılmış ve eğitime gereken önem verilmeye başlanmıştır. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim kurumlarında birlik ve bütünlük sağlanarak ilköğretim kurumları tüm vatandaşlara mecburi hale getirilmiştir. Türk toplumu özel eğitime yabancı olan bir toplum değildir. Osmanlı döneminde, Enderun Mektebi örneği olarak karşımıza çıkan özel eğitim, Türk Eğitim Sistemi nde ise 1950 li yıllardan itibaren yerini almaya başlamıştır. Her geçen yıl özel eğitim okulları sayılarında artışlar olmaktadır. Üniversiteler bünyelerinde özel eğitim bölümleri açarak, özel eğitim öğretmenleri yetiştirmektedirler. Eğitim bir süreç olduğundan dolayı özel eğitimin de hayat boyu devam eden bir süreç olması gerekmektedir. Türkiye de özel eğitim okulöncesi eğitimden başlayarak, ilköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretimi de kapsayan bir süreçtir. Özel eğitime muhtaç çocuklar için ayrı okullar açılmaktadır. Bu çocukların normal okullar bünyesinde de eğitim almaları mümkündür. Türkiye de bu çocuklar için ne gibi düzenlemelerin yapılmakta olduğu oldukça önem arz etmektedir. Bu araştırmada Türk Eğitim Sistemi içerisinde özel eğitimin yerinin, öneminin, Kahramanmaraş taki durumunun incelenmesi ve değerlendirilmesi yapılarak önerilerde bulunulmuştur. Özel eğitimin Türkiye de ve Kahramanmaraş ta hangi düzeyde yer aldığı incelenmiş ve yorumlar getirilmiştir. Bu araştırmanın her aşamasında desteklerini ve yardımlarını esirgemeyerek, yapıcı eleştirileri ile olumlu katkılarda bulunan danışman hocam Yrd. Doç. Dr. İbrahim KIR a ayrıca sayın Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman BORAN a ve sayın hocam Yrd. Doç. Dr. Lütfi ALICI ya teşekkürlerimi bir borç bilirim. Araştırmam sırasında beni manevi yönden ve teknik açıdan destekleyen eşim Lale ye sevgilerimi sunarım. v

9 İÇİNDEKİLER ÖZET...i ABSTRACT... iii ÖN SÖZ...v İÇİNDEKİLER...vi KISALTMALAR LİSTESİ...xi ÇİZELGELER LİSTESİ......xii EKLER LİSTESİ..... xv 1. GİRİŞ Problem Araştırmanın Amaçları Araştırmanın Önemi Varsayımlar Alt Varsayımlar Araştırmanın Sınırlılıkları Tanımlar KONU İLE İLGİLİ ÖNCEKİ ARAŞTIRMALAR TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları Türk Milli Eğitiminin Genel İlkeleri Örgün Eğitim Kurumları Okulöncesi Eğitim Okulöncesi Eğitimin Amaçları Okulöncesi Eğitimin İlkeleri Öğretim Yılında Okulöncesi Eğitimin Durumu Okulöncesi Eğitimin Yıllara Göre Artışı İlköğretim İlköğretimin Amaçları İlköğretimin İlkeleri (1). Genel İlkeler İlköğretimde Sayısal Gelişmeler İlköğretimin Yıllara Göre Gelişimi Orta Öğretim Orta Öğretimin Amaçları Öğretim Yılında Orta Öğretimin Durumu Orta Öğretimin Yıllara Göre Gelişimi Yüksek Öğretim Yüksek Öğretimin Amaçları Öğretim Yılında Yüksek Öğretimin Durumu Yaygın Eğitim Yaygın Eğitimin Amaçları Öğretim Yılında Yaygın Eğitimin vi

10 Durumu YÖNTEM Araştırmanın Modeli Evren ve Örneklem Verilerin Toplanması Verilerin Çözümü ve Yorumu ÖZEL EĞİTİM Özel Eğitimin Tarihçesi Dünyada Özel Eğitimin Gelişimi Türkiye de Özel Eğitimin Gelişimi Türkiye de Özel Eğitimin Dağılımı ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR VE EĞİTİM KADEMELERİ Özel Eğitime Muhtaç Çocukların Tanımı, Sınıflandırılması, Teşhis ve Yerleştirilmesi Engel Kavramı Özel Eğitime Muhtaç Çocukların Tanımı Özel Eğitimin Amaçları Özel Eğitimin Temel İlkeleri Özel Eğitime Muhtaç Çocukların Sınıflandırılması Özel Eğitime Muhtaç Çocukların Sayısı Özel Eğitime Muhtaç Çocukların Tespiti, Yerleştirilmesi ve İzlenmesi Özel Eğitim Okullarında Araç-Gereç Özel Eğitime Muhtaç Çocuklarda Aile Eğitimi Özel Eğitime Muhtaç Çocuklarda Eğitim Kademeleri Özel Eğitim Okullarının Kuruluşu Okulöncesi Eğitim İlköğretim Orta Öğretim Yüksek Öğretim Yaygın Eğitim Özel Eğitim Hizmeti Veren Kurumlar, Amaçları, Görevleri ve Sayıları Rehberlik ve Araştırma Merkezinin Kuruluşu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Birimlerinin Görevleri Merkez Müdürünün Görevleri Müdür Yardımcılarının Görevleri Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölümü Başkanlığının Görevleri Özel Eğitim Hizmetleri Bölümü Başkanlığının Görevleri Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Sayıları Rehberlik Araştırma Merkezlerine Bağlı Olarak verilen Eğitim Hizmetleri Kaynaştırma Eğitimi Özel Eğitim Sınıfı ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLARA YÖNELİK EĞİTİM DÜZENLEMELERİ. 50 vii

11 7.1. Görme Engelli Çocuklar ve Eğitimleri Görme Engelinin Bireye Etkisi Görme Engelinin Tanımı Görme Engelli Çocukların Sınıflandırılması Görme Engelli Çocuklarda Teşhis-Yerleştirme ve İzleme Görme Engelli Çocukların Sayısı Görme Engelli Çocuklara Eğitim Hizmeti Veren Kurumlar Ayrı Okullarda Eğitim Görme Engelli Çocuklar Okullarının Amaçları Görme Engelli Çocukların Eğitim- Öğretim İlkeleri Görme Engelli Çocuklarda Okulöncesi Eğitim Görme Engelli Çocuklarda İlköğretim Görme Engelli Çocuklarda Orta Öğretim Görme Engellilerde Kaynaştırma Eğitimi İşitme Engelli Çocuklar ve Eğitimleri İşitme Engelinin Bireye Etkisi İşitme Engelinin Tanımı İşitme Engelli Çocukların Sınıflandırılması İşitme Engelli Çocuklarda Teşhis, Yerleştirme ve İzleme İşitme Engelli Çocukların Dağılımı İşitme Engelli Çocuklara Eğitim Hizmeti Veren Kurumlar işitme Engelli Çocuklarda Okulöncesi Eğitim İşitme Engelli Çocuklarda İlköğretim İşitme Engelli Çocuklarda Ortaöğretim İşitme Engellilerde Kaynaştırma Eğitimi Ortopedik Engelli Çocuklar ve Eğitimleri Ortopedik Engelin Bireye Etkisi Ortopedik Engelin Tanımı Ortopedik Engelli Çocukların Sınıflandırılması Ortopedik Engelli Çocuklarda Teşhis, Yerleştirme ve İzleme Ortopedik Engelli Çocukların Durumu Ortopedik Engelli Çocuklara Eğitim Hizmeti Veren Kurumlar Ayrı Okullarda Eğitim Ortopedik Engelli Çocuklar Okullarının Amaçları Ortopedik Engelli Çocuklarda Okulöncesi Eğitim Ortopedik Engelli Çocuklarda İlköğretim Ortopedik Engelli Çocuklarda Ortaöğretim Ortopedik Engellilerde Kaynaştırma Eğitimi Zihinsel Engelli Çocuklar ve Eğitimleri Zeka Kavramı Zihinsel Engelli Çocuğun Tanımı Zihinsel Engelli Çocukların Sınıflandırılması Zihinsel Engelli Çocukların Dağılımı Zihinsel Engelli Çocuklarda Teşhis- Yerleştirme ve İzleme Zihinsel Engelli Çocuklara Eğitim Hizmeti Veren Kurumlar Eğitilebilir Zihinsel Engellilere Yönelik Eğitsel viii

12 Düzenlemeler (1). Eğitilebilir Zihinsel Engellilere Yönelik Anaokulları (2). Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocuklarda İlköğretim (3). Eğitilebilir Zihinsel Engelli İlköğretim Okullarının Amaçları (4). Eğitilebilir Zihinsel Engelli İlköğretim Okullarını sayısı (5). Eğitilebilir Çocuklar İş okulları (6). Eğitilebilir Çocuklar İş okulları Durumu (7). Eğitilebilir Zihinsel Engellilerde Kaynaştırma Eğitimi Öğretilebilir Zihinsel Engellilere Yönelik Eğitsel Düzenlemeler (1). Öğretilebilir Zihinsel Engellilere Yönelik Anaokulları (2). Öğretilebilir Zihinsel Engelliler Eğitim Uygulama Okulları (3). Öğretilebilir Zihinsel Engelli İlköğretim Okullarının Amaçları (4). Öğretilebilir Zihinsel Engelliler Uygulama Okullarının Dağılımı (5). Öğretilebilir Zihinsel Engelliler İş Eğitim Merkezleri (6). Öğretilebilir Zihinsel Engelliler İş Eğitim Merkezlerinin Durumu KAHRAMANMARAŞ TA ÖZEL EĞİTİMİN DURUMU Normal Eğitim Okulöncesi Eğitim Okulöncesi Eğitimin Durumu Okulöncesi eğitimde Okullaşma Oranı İlköğretim İlköğretimde Sayısal Durum İlköğretimde Okullaşma Oranlar Orta Öğretim Orta Öğretimde Sayısal Durum Orta Öğretimde Okullaşma oranları Özel Eğitim Özel Eğitime Muhtaç Çocukların Özür Gruplarına Göre Dağılımı Kahramanmaraş ta Özel Eğitim Okulları Gaziler İşitme Engelliler İlköğretim Okulu Ertuğrul Gazi Görme Engelliler İlköğretim Okulu. 85 ix

13 Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi Özel Mavi Yelken Özel Eğitim Okulu (1.) Öğrenci Durumu Özel Yükselen Sevinç Özel Eğitim Okulu (1.) Öğrenci Durumu Kaynaştırma Eğitimi Özel Eğitim Sınıfları SONUÇ VE ÖNERİLER Sonuç Öneriler KAYNAKLAR ÖZ GEÇMİŞ... EKLER... x

14 KISALTMALAR LİSTESİ BEP DB HL İÖO METK MEB ÖEHY ÖEHKHK OÇEM RAM SHÇK TUİK YÖK ZB : Bireysel Eğitim Programı : Desibell : High Loud : İlköğretim Okulu : Milli Eğitim Temel Kanunu : Milli Eğitim Bakanlığı : Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği : Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname : Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri : Rehberlik Araştırma Merkezi : Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu : Türkiye İstatistik Kurumu :Yüksek Öğretim Kurumu : Zeka Bölümü xi

15 ÇİZELGELER LİSTESİ Çizelge Sayfa Çizelge Öğretim Yılı İtibariyle Okulöncesi Eğitimde Okul, Şube Öğrenci ve Öğretmen Dağılımı Çizelge 3.2. Okulöncesi Eğitimin Yıllara Göre Artışı.. 13 Çizelge Öğretim Yılı İtibariyle İlköğretimde Okul, Şube ve Öğrenci Durumları 16 Çizelge 3.4. İlköğretimin Yıllara Göre Gelişimi.. 16 Çizelge Öğretim Yılı İtibariyle Orta Öğretimde Okul, Şube ve Öğrenci Durumu.. 18 Çizelge 3.6. Orta Öğretimin Yıllara Göre Gelişimi. 18 Çizelge Öğretim Yılı İtibariyle Yüksek Öğretimde Okul, Şube ve Öğrenci Durumu.. 20 Çizelge Öğretim Yılı İtibariyle Yaygın Eğitim Okul, Öğrenci ve Öğretmen Durumu 22 Çizelge 5.1. Özel Eğitime Muhtaç Çocukların Dağılımı.. 31 Çizelge Genel Nüfus Sayımına Göre Özel Eğitime Muhtaç Öğrencilerin Yaşlarına ve Özür Gruplarına Göre Dağılımı.. 36 Çizelge Öğretim Yılı İtibariyle Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde Çalışan Öğretmenlerin Dağılımı.. 44 Çizelge Öğretim Yılı İtibariyle Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde Görevli Yöneticilerin Dağılımı.. 45 Çizelge Öğretim Yılı Kaynaştırma Eğitiminden Yararlananların Engel Türüne Göre Dağılımı 47 Çizelge Öğretim Yılı Özel Eğitim Sınıfına Devam Edenlerin Engel Türlerine Göre Dağılımı.. 48 Çizelge Yılları Arası Özel Eğitimdeki Okul, Öğrenci ve Öğretmen Durumları. 49 Çizelge Genel Nüfus Sayımına Göre Görme Engelli Çocukların Yaşlarına Göre Dağılımı.. 52 Çizelge Öğretim Yılı Görme Engellilerde Okulöncesi Eğitimin Durumu. 54 Çizelge Öğretim Yılı Görme Engelliler İlköğretim Okulları ve Öğrenci Dağılımı.. 55 Çizelge Öğretim Yılı Görme Engelliler Kaynaştırma Durumları.. 55 Çizelge 7.5. İşitme Engelli Çocukların Temel Etkenlere Bağlı Sınıflandırılması 58 Çizelge 7.6. İşitme Engelinin Derecesi ve Konuşmayı Etkileme Derecesine Göre Sınıflandırma 58 Çizelge Nüfus Sayımına Göre İşitme Engelli Çocuk Dağılımı 60 Çizelge Öğretim Yılı İşitme Engellilerde Okulöncesi Eğitimin Durumu 61 Çizelge Öğretim Yılı İşitme Engelliler İlköğretim Okulları ve 61 Öğrenci Dağılımı.. Çizelge Öğretim Yılı Lise Öğrenci Durumları.. 62 Çizelge Öğretim Yılı İşitme Engelliler Kaynaştırma Durumları Çizelge Genel Nüfus Sayımı Sonuçlarına Göre Ortopedik Engelli Çocukların Yaşlarına Göre Dağılımı 65 Çizelge Öğretim Yılı Ortopedik Engellilerde Okulöncesi Eğitimin xii

16 Durumu 66 Çizelge Öğretim Yılı İtibariyle Ortopedik Engelliler İlköğretim Okulları ve Öğrenci Sayıları. 67 Çizelge Öğretim Yılı Ortopedik Engelliler Meslek Liseleri Öğrenci Dağılımları 67 Çizelge Öğretim Yılı Ortopedik Engelliler Kaynaştırma Durumları. 68 Çizelge Genel Nüfus Sayımı Sonuçlarına Göre Zihinsel Engelli Birey Dağılımı 70 Çizelge Öğretim Yılı Eğitilebilir Zihinsel Engelli Anaokulu Öğrenci Dağılımı. 71 Çizelge Öğretim Yılı Eğitilebilir Zihinsel Engelliler İlköğretim Okulu ve Öğrenci Durumu.. 72 Çizelge Öğretim Yılı Zihinsel Engelliler İş Okulu ve Öğrenci Dağılımı 73 Çizelge Öğretim Yılı Eğitilebilir Zihinsel Engelliler Kaynaştırma Durumları. 74 Çizelge Öğretim Yılı Öğretilebilir Zihinsel Engellilerde Okulöncesi Eğitimin Durumu. 74 Çizelge Öğretim Yılı İtibariyle, Öğretilebilir Zihinsel Engelliler Uygulama Okulları ve Öğrenci Durumu.. 75 Çizelge Öğretim Yılı İtibariyle Öğretilebilir Zihinsel Engelliler İş Eğitim Merkezi ve Öğrenci Durum.. 76 Çizelge öğretim yılı Kahramanmaraş Anaokullarının Okul ve Öğrenci Dağılımı.. 77 Çizelge Öğretim Yılı Kahramanmaraş Anaokullarında Okuyan Öğrencilerin Okullaşma Oranları. 78 Çizelge 8.3. Kahramanmaraş taki Resmi Anaokullarının Türkiye İle Karşılaştırılması 78 Çizelge öğretim yılı Kahramanmaraş İlköğretim Okullarının, Okul ve Öğrenci Dağılımı. 79 Çizelge Öğretim Yılı Kahramanmaraş İlköğretim Okullarında Okuyan Öğrencilerin Okullaşma Oranları 79 Çizelge 8.6. Kahramanmaraş İli Resmi İlköğretim Okullarının Türkiye İle Karşılaştırılması 80 Çizelge Öğretim Yılı Kahramanmaraş Ortaöğretim, Okul ve Öğrenci Dağılımı.. 80 Çizelge Öğretim Yılı Kahramanmaraş Orta Öğretim Okullarında Çizelge 8.9. Okuyan Öğrencilerin Okullaşma Oranları 81 Kahramanmaraş taki Resmi ve Özel Ortaöğretim Okullarının Türkiye İle Karşılaştırılması.. 81 Çizelge Genel Nüfus Sayımına Göre Kahramanmaraş ta Özel Eğitime Muhtaç Öğrencilerin Yaşlarına ve Özür Gruplarına Göre Dağılımı 82 Çizelge öğretim yılı Özel Eğitim, Okul ve Öğrenci Dağılımı 83 Çizelge Öğretim Yılı İtibariyle Okulda Bulunan Personel Durumu.. 84 Çizelge Öğretim Yılı İtibariyle Okulda Bulunan Öğrenci Dağılımı.. 84 Çizelge Yılı İle 2007 Yılları Arası Okulun Öğrenci Durumu.. 85 Çizelge Kahramanmaraş ta Bulunan İşitme Engelliler İlköğretim Okullarının Öğrenci ve Okul Durumlarının Türkiye İle Karşılaştırılması.. 85 xiii

17 Çizelge Öğretim Yılı İtibariyle Okulda Bulunan Personel Durumu.. 86 Çizelge Öğretim Yılı İtibariyle Okulda Bulunan Öğrenci Durumu Çizelge Kahramanmaraş ta Bulunan Görme Engelliler İlköğretim Okullarının Öğrenci ve Okul Durumlarının Türkiye İle Karşılaştırılması.. 87 Çizelge Öğretim Yılı İtibariyle Okulda Bulunan Personel Durumu.. 87 Çizelge Öğretim Yılı İtibariyle Okulda Bulunan Öğrenci Durumu.. 88 Çizelge İş Eğitim Sınıfı Öğrenci Durumları.. 88 Çizelge Öğretim Yılı İtibariyle Okulda Bulunan Personel Durumu.. 89 Çizelge Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocuklar İçin Hazırlanan Eğitim Düzenlemeleri.. 89 Çizelge Öğretilebilir Zihinsel Engelli Çocuklar İçin Hazırlanan Eğitim Düzenlemeleri.. 90 Çizelge Öğretim Yılı İtibariyle Okulda Bulunan Personel Durumu.. 90 Çizelge Öğretim Yılı İtibariyle Okulda Bulunan Öğrenci Durumu.. 91 Çizelge Kaynaştırma Öğrencilerinin Yetersizliklerine Göre Dağılımı 91 Çizelge Kahramanmaraş ta Kaynaştırma Eğitiminden Yararlanan Öğrencilerin Türkiye İle Karşılaştırılması. 92 Çizelge İlköğretim Bünyesindeki Özel Eğitim Sınıfına Devam Eden Öğrenci Dağılımı 93 Çizelge Kahramanmaraş ta Özel Eğitim Sınıflarına Devam Eden Öğrenci Durumları. 93 Çizelge Kahramanmaraş ta Bulunan Özel Eğitim Okul, Öğrenci ve Öğretmen Durumunun Türkiye İle Karşılaştırılması 94 xiv

18 EKLER LİSTESİ Ek- 1. Ek-2. Ek-3. İzin Belgesi Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Öğretim Yılı Özel Eğitim Okul ve Kurumları Sayısal Genel Sonuç Tablosu xv

19 GİRİŞ 1. GİRİŞ Toplumların en değerli varlıklarını ve en büyük güçlerini insan unsuru oluşturmaktadır. Toplumların elindeki bu güç, verimli kullanıldığında toplumların gelişmelerini sağlamıştır. Gelişmiş ülkeler diye adlandırılan bazı ülkeler, ellerindeki bu insan gücünü çok iyi değerlendirmişlerdir. Böylece bulundukları toplumun mensubu bulunan bireylere çağın bütün imkanlarını sunmuşlardır. Gelişmiş ülkelerin vatandaşlarına sunulan bu imkan, eğitim yoluyla olmuştur. Toplumda bulunan bütün bireylere sundukları eğitim imkanlarıyla, onları çalışan, üreten bir birey olarak ülkesine ve insanlığa yararlı kişiler haline getirmektedirler. Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirleyen unsurlardan biri de vatandaşlarına sundukları eğitim hizmetinin kalitesidir. Eğitim hizmetinin kalitesi demek aynı zamanda, özel eğitime verilen önemi ortaya çıkarmaktadır. Böylece ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirlerken, özel eğitim hizmetlerini ne düzeyde yürüttüğüne bakılabilir. Cumhuriyetle birlikte Türkiye de de eğitimin önemi daha iyi anlaşılmış ve eğitime gerekli önem verilmeye başlanmıştır. Öncelikli olarak Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim kurumlarının birlik ve bütünlüğü sağlanmış, bütün eğitim- öğretim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine toplanmış ve ilköğretim hizmetleri tüm vatandaşlara zorunlu hale getirilmiştir. Her toplumda, normal bireylerin yanında özel eğitime muhtaç bireylerin de varlığı bir gerçektir. Özel eğitime muhtaç çocukların insanlık tarihinin başlangıcından bu yana var olduğu kabul edilmektedir. Çünkü özel eğitime muhtaç olma durumu sadece doğum sonrası nedenlerle değil, doğum anı veya doğum öncesi nedenlere de bağlı olabilmektedir. Nedeni ne olursa olsun, özel eğitime muhtaç bireylerinde normal bireyler kadar iyi bir eğitim almaya hakları vardır. Çünkü onların da yaşama hakkı, hayalleri, hayattan beklentileri vardır. Tüketici, başkalarına bağımlı konumdan kurtulup, üretici, iş, statü sahibi olmaya, geçimini kendi kendine sağlamaya, kimseye muhtaç olmadan yaşamaya hakları vardır. Bu da ancak iyi bir eğitim yoluyla sağlanabilir. Çağdaş toplumlarda eğitim verilirken bireyin yetenekleri, yapabilirlikleri dikkate alınmaktadır Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun ikinci maddesinde belirtilen Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ile, bireyleri ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak (MEB, 1973: 1) amaçlanmaktadır. Görüldüğü gibi bütün çocuklara, ilgileri, kabiliyetleri ve yapabilirlikleri ölçüsünde eğitim vermek çağımızın gerekliliğidir. Günümüzde özel eğitime muhtaç çocuklara gereken önem verilmeye başlanmıştır. Artık özel eğitime muhtaç çocukları bir işe yaramaz, acınacak bir varlık olarak görme olayı bitmiştir. Onların da bir şekilde topluma katılmaları ve bazı sorumlulukları almaları gerektiği, normal insanlar kadar verimli olabileceği inancı insanların zihninde yer etmiştir. Bu çocuklara verilecek eğitim, onların şartlarına, düzeylerine göre şekillenmeli, bireysel farklılık dikkate alınarak, eğitim ortamları düzenlenmelidir. Özel eğitime muhtaç çocukların büyük bir kısmı, normal çocukların devam ettiği okullarda eğitimlerini almaktadır. Doğal olarak gerekli düzenlemelerin yapılması, araçgereç ve alt yapının hazırlanması koşuluyla bu mümkün olabilmektedir. Bu çocukların bir kısmı ise normal okullarda eğitim alamayacak kadar özel ilgiye muhtaçtır. Onlar ancak kendileri için açılan ayrı eğitim kurumlarında, ayrı bir programla eğitimlerini 1

20 GİRİŞ sürdürebilmektedir. Bu çalışmada özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitimlerinin sürdürüldüğü özel eğitim kurumları ile normal okullar bünyesinde kaynaştırma eğitimi alan öğrencilerin durumu incelenmektedir Problem Bütün çocuklar paylaşmayı, kurallara uymayı, birbirlerine saygı duymayı, oyunlar oynamayı birbirlerinden öğrenirler. Özel eğitime muhtaç çocuklara da bu deneyimlerin kazandırılması için fırsatlar verilmesi gerekmektedir. Bu çocuklara sunulacak fırsat ve imkanlar ancak eğitim yoluyla mümkündür. Devletler, vatandaşlarına her hangi bir ayrım yapmadan gerekli hizmetleri sunmakla yükümlüdürler. Bu hizmetlerin en başında da eğitim hizmeti gelmektedir. Ülkemizde özel eğitime muhtaç bireylerin bulunduğu dikkate alındığında, özel eğitime muhtaç bireyler bu eğitim hizmetlerinden ne ölçüde yararlanmaktadır? Yapılmış olunan araştırmada ülkemizde özel eğitime muhtaç çocuklara yönelik verilen eğitim- öğretim hizmetlerinin Türk Milli Eğitim Sistemi içerisindeki yeri ve önemi nedir? Özel eğitim Türk Milli Eğitim Sistemi içerisinde yerini almış mıdır? Özel eğitime gerekli önem verilmekte midir? Ayrıca Kahramanmaraş ilinde özel eğitimin durumu nedir? Sorularına cevaplar aranacaktır Araştırmanın Amaçları Araştırmanın amacı, Türkiye de bulunan özel eğitime muhtaç çocuklara verilen eğitim- öğretim hizmetlerinin önemini belirlemeye, Kahramanmaraş ta özel eğitim hizmetlerinin durumunu tespit etmeye yöneliktir. Ayrıca özel eğitim hizmetleri başlangıçtan bu yana hep ayrı okullarda, normal eğitim alan öğrencilerin dışında sürdürülmeye çalışılmıştır. Ancak günümüzde normal eğitim alan öğrencilerle birlikte de kaynaştırma eğitimi alabildikleri görülmüştür. Ayrı okulların yanı sıra normal okullarda da özel eğitime muhtaç çocukların yerini alıp almadıkları bu çalışmayla açıklanmaya çalışılacaktır Araştırmanın Önemi Bu araştırmanın önemi, Türk Eğitim sisteminde yer alan özel eğitimin yeteri kadar anlaşılıp anlaşılmadığı; Özel eğitim okul ve kurumlarının nitelik ve nicelik bakımından yeterli olup olmadığı; Kahramanmaraş ta, Özel eğitim okulları öğrencilerinin eğitimlerinin ne düzeyde olduğunu belirleme açısından önemli olduğu düşünülmektedir Varsayım Özel eğitime muhtaç çocuklara yönelik verilen eğitim hizmetlerinin Türk Milli Eğitim Sistemi içerisindeki yeri ve önemi ile, Kahramanmaraş merkez ilçede özel eğitimin durumu nedir? Cümlesi bu araştırmanın temel varsayımını oluşturmaktadır. 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK Amaç Madde 1-Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; özel eğitim gerektiren bireylerin, Türk Millî Eğitiminin

Detaylı

KAYNAŞTIRMA NEDİR? Kaynaştırma:

KAYNAŞTIRMA NEDİR? Kaynaştırma: KAYNAŞTIRMA NEDİR? Kaynaştırma: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin Akranları ile birlikte Eğitim ve öğretimlerini Bütün kademelerde sürdürme esasına dayanan, Destek hizmetlerinin sağlandığı; özel eğitim

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 857 ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 30/5/1997, No: 573 Yetki Kanununun Tarihi : 3/12/1996, No: 4216 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 6/6/1997, No: 23011 (Mük.) V.Tertip

Detaylı

Milli Eğitimin Temel İlkeleri. Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları:

Milli Eğitimin Temel İlkeleri. Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları: Milli Eğitimin Amaç, İlke ve Esasları Milli Eğitim Temel Kanunu (1739) Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN Milli Eğitim Temel Kanunu (1739) Kapsamı: Milli eğitiminin genel amaçları Milli eğitiminin temel ilkeleri

Detaylı

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda zihinsel engelli öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeninin, zihin engelli öğrencilere

Detaylı

Günümüzde Türkiye de Özel Eğitim Hizmetleri

Günümüzde Türkiye de Özel Eğitim Hizmetleri Günümüzde Türkiye de Özel Eğitim Hizmetleri Aile Sunusu Doç. Dr. Şerife Yücesoy Özkan Arş. Gör. Gülefşan Özge Akbey Anadolu Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimi Dünya Engelliler Günü Özel Eğitim Bağımsız

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI ALANIN TANIMI:Çocuk gelişimi ve eğitimi alanı altında yer alan erken çocukluk eğitimi ve özel eğitim dallarının yeterliklerini Kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim

Detaylı

ORTAÖĞRETİMDE KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ KONUSUNDA YASAL ÇERÇEVE

ORTAÖĞRETİMDE KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ KONUSUNDA YASAL ÇERÇEVE ORTAÖĞRETİMDE KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ KONUSUNDA YASAL ÇERÇEVE OKUL AİLE BİREY/ ÖĞRENCİ AKRAN GRUBU SOSYAL ÇEVRE MESLEKİ REHBERLİK Her yaştan bireylere yaşamlarının herhangi bir döneminde Eğitsel ve

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

1 ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR

1 ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR 13 1.1. Özel Gereksinimli Bireyler 16 1.2. Özel Eğitimin Amacı ve İlkeleri 18 1.3. Özel Eğitimin Önemi 19 1.4. Engelliliğin Genel

Detaylı

*Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel. *Ayrıca özel eğitim gerektiren öğrencilerin normal

*Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel. *Ayrıca özel eğitim gerektiren öğrencilerin normal *Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel performans düzeyi belirlenir, gelişim alanlarındaki özellikleri değerlendirilir ve bu değerlendirme sonuçları dikkate alınarak eğitim amaçları ve hizmetleri plânlanır,

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul Haritası Toroslar Anaokulu Toroslar Anaokulu Müdürlüğü Brifing 2014-2015 - 2 - KURUM BİLGİSİ KURUMUN

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLERĠNE YÖNELĠK OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠM SEMĠNER ÇERÇEVE PROGRAMI

SINIF ÖĞRETMENLERĠNE YÖNELĠK OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠM SEMĠNER ÇERÇEVE PROGRAMI SINIF ÖĞRETMENLERĠNE YÖNELĠK OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠM SEMĠNER ÇERÇEVE PROGRAMI (Bu program Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunu olup herhangi bir alandan yüksek okul mezunu olanlar ile

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

Öğrenci Paneli Bildiri Çizelgesi. Bildiri Metni

Öğrenci Paneli Bildiri Çizelgesi. Bildiri Metni Bildirinin Bildiriyi Hazırlayan Ek-1 Öğrenci Paneli Bildiri Çizelgesi Sunum Yapan Konusu Başlığı Özeti Bildiri Metni 1 / 2 Ek-1 2 / 2 DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genç Fikirler İmam Hatip Öğrenci Paneli

Detaylı

T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI NASRETTİN HOCA ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI NASRETTİN HOCA ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI NASRETTİN HOCA ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 Okul Haritası Nasrettin Hoca Anaokulu Müdürlüğü Brifing 2015-2016 - 2 - Yüreğir İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 3. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Mesleki Gelişim Programı Bu faaliyeti başarı ile

Detaylı

İÇERİK KURULUŞ VE TARİHÇE. 1 1923'ten 27 Aralık 1935 tarihine kadar Maarif Vekaleti".

İÇERİK KURULUŞ VE TARİHÇE. 1 1923'ten 27 Aralık 1935 tarihine kadar Maarif Vekaleti. İÇERİK 1 MEB nın Kuruluşu ve Tarihçesi TÜRK MİLLÎ EĞİTİM SİSTEMİ 2 Teşkilat Yapısı Başlıca Görevleri 4 Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri Millî Eğitim Sisteminin Yapısı KURULUŞ VE TARİHÇE Millî Eğitim

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 25-26 www.company.com Okul Haritası Toroslar Anaokulu Toroslar Anaokulu Müdürlüğü Brifing 24-25 - 2 - KURUM BİLGİSİ KURUMUN ADI İLİ İLÇESİ

Detaylı

ENGELLİLERİN DİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ FAALİYETLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERE YÖNELİK ÇÖZÜM AMAÇLI TEKLİFLER

ENGELLİLERİN DİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ FAALİYETLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERE YÖNELİK ÇÖZÜM AMAÇLI TEKLİFLER ENGELLİLERİN DİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ FAALİYETLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERE YÖNELİK ÇÖZÜM AMAÇLI TEKLİFLER TUİK verilerine göre Türkiye nüfusu Aralık 0 de, 75.67.384 kişi olarak tespit edilmiştir.

Detaylı

Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi 2004 yılında Hükümet konağının 5. katında 4 oda tahsis edilerek kurulmuştur.

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 10. ÜNİTE ÖZEL EĞİTİM KPSS de bu bölümden her yıl ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular genellikle bilgi veya

Detaylı

EK DERS KARġILIĞI OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM ÖĞRETMENĠ OLARAK GÖREV ALACAKLAR ĠÇĠN EĞĠTĠM SEMĠNER ÇERÇEVE PROGRAMI

EK DERS KARġILIĞI OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM ÖĞRETMENĠ OLARAK GÖREV ALACAKLAR ĠÇĠN EĞĠTĠM SEMĠNER ÇERÇEVE PROGRAMI EK DERS KARġILIĞI OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM ÖĞRETMENĠ OLARAK GÖREV ALACAKLAR ĠÇĠN EĞĠTĠM SEMĠNER ÇERÇEVE PROGRAMI (KIZ MESLEK LĠSESĠ ÇOCUK GELĠġĠMĠ MEZUNU OLUP HERHANGĠ BĠR ALANDAN YÜKSEK OKUL MEZUNU OLANLAR

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir.

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir. Rehberlik Servisinin Ve Rehberliğin Tanıtılması Rehberlik Nedir? Rehberlik; eğitimde bir hizmet alanı olarak demokratik ortam içinde öğrencinin bedensel, zihinsel ve sosyal bütün kapasitelerini en ileri

Detaylı

FİZİKSEL AKTİVİTENİN ENGELLİ BİREYLER ÜZERİNDEKİ KATKILARI

FİZİKSEL AKTİVİTENİN ENGELLİ BİREYLER ÜZERİNDEKİ KATKILARI FİZİKSEL AKTİVİTENİN ENGELLİ BİREYLER ÜZERİNDEKİ KATKILARI Dilara Özer Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ÖZEL GEREKSİNİMİ OLAN ÇOCUKLAR Bedensel Engel İşitme Engeli Zihinsel Engel

Detaylı

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Alanın Tanımı Çocuk gelişimi ve eğitimi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Alanın Amacı Çocuk Gelişimi

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK..

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. 11 Rehberliğin Amacı... 13 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

Detaylı

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : 0310500073 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖZEL EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ KURULU... Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği MADDE 14 (1) Eğitim-öğretim kurumlarındaki özel eğitim hizmetlerini düzenlemek, bu hizmetlerin eş güdümünü sağlamak, izlemek ve değerlendirmek

Detaylı

İçindekiler. ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1. Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3. Üstün Zekânın Gelişimi 35. Ön Söz xvii. 2.

İçindekiler. ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1. Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3. Üstün Zekânın Gelişimi 35. Ön Söz xvii. 2. İçindekiler Ön Söz xvii ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1 1. Bölüm Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3 Sahip Olduğumuz Düşünceler/Araştırmaların Desteklediği Düşünceler 3 Zekâ Hakkındaki Görüşler

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN AMAÇLARI VE TEMEL İLKELERİ LOGO

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN AMAÇLARI VE TEMEL İLKELERİ LOGO TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN AMAÇLARI VE TEMEL İLKELERİ EĞİTİM SİSTEMİ Sistem Nedir? Eğitim sistemini bir bütün olarak ele alıp çözümleyebilmek için öncelikle sistem kavramını ve öğelerini irdelemek gerekir.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Dersin Adı D.S KR. AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar-1.

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN)

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN) TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında

Detaylı

TÜRKİYE DE EV ZİYARETLERİ (HOME VISITING) VE BENZERİ HİZMETLER

TÜRKİYE DE EV ZİYARETLERİ (HOME VISITING) VE BENZERİ HİZMETLER TÜRKİYE DE EV ZİYARETLERİ (HOME VISITING) VE BENZERİ HİZMETLER Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN Arş. Gör. Seçil ÇELİK Arş. Gör. Gözde TOMRİS Anadolu Üniversitesi Erken Özel Eğitim Hizmetleri Erken Özel Eğitim

Detaylı

Kaynaştırma Tarihçesi Tutum Kaynaştırma Türleri Kaynaştırmada Engeller Kaynaştırmanın Faydaları

Kaynaştırma Tarihçesi Tutum Kaynaştırma Türleri Kaynaştırmada Engeller Kaynaştırmanın Faydaları Kaynaştırma Tarihçesi Tutum Kaynaştırma Türleri Kaynaştırmada Engeller Kaynaştırmanın Faydaları 2 Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitimlerini destek eğitim hizmetleri de sağlanarak akranları ile birlikte

Detaylı

ŞANLIURFA HALİLİYE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖZEL EĞİTİM SINIFI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

ŞANLIURFA HALİLİYE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖZEL EĞİTİM SINIFI BİLGİLENDİRME KILAVUZU ŞANLIURFA HALİLİYE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖZEL EĞİTİM SINIFI BİLGİLENDİRME KILAVUZU ŞANLIURFA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 1 Özel Eğitim Sınıfları Nasıl Açılır ve Kapatılır?... 4 Özel Eğitim

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR 1)ÖZELLİKLERİ 2)KARŞILAŞMA SIKLIĞI 3)TÜRKİYE VE DÜNYADA YAPILAN FAALİYETLER 4)EĞİTİMLERİ 5)AİLEYE VE ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER ÖZELLİKLERİ MOTOR GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ZİHİNSEL GELİŞİM

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 21 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28360 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 31/5/2006 tarihli ve 26184

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Millî

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ I... iii ÖN SÖZ II...iv ÖN SÖZ II...vi 1. BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK...1 ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ...2 KİŞİLİK HİZMETLERİNİN UZMANLIK MESLEĞİ OLMA NİTELİKLERİ...3

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Evde Eğitim Hizmetleri Yönergesi

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Evde Eğitim Hizmetleri Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Evde Eğitim Hizmetleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; okul öncesi ve ilköğretim çağındaki

Detaylı

MODÜL2. ÖZEL EĞİTİM OKUL ve KURUM TANITIMLARI GENEL TANITIM BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BURSA TEMEL EĞİTİM SONRASI KARİYER DANIŞMANLIĞI PROJESİ

MODÜL2. ÖZEL EĞİTİM OKUL ve KURUM TANITIMLARI GENEL TANITIM BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BURSA TEMEL EĞİTİM SONRASI KARİYER DANIŞMANLIĞI PROJESİ MODÜL2 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TANITIMI BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BURSA TEMEL EĞİTİM SONRASI KARİYER DANIŞMANLIĞI PROJESİ ÖZEL EĞİTİM OKUL ve KURUM TANITIMLARI GENEL TANITIM Geleceğiniz, geleceğimizdir

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TC MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimininçalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı?

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı? T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARI İÇİN REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILSONU ÇALIŞMA RAPORU Okulunuzda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında yürütülen

Detaylı

AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ Tebliğler Dergisi : EKİM 1999/2505 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2006. Resmi Gazete Sayısı: 26261 BİRİNCİ BÖLÜM

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2006. Resmi Gazete Sayısı: 26261 BİRİNCİ BÖLÜM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26261 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı Necati BİLGİÇ Grup Başkanı bilgicnecati@meb.gov.tr 1 SUNUM Sunu 4 bölümden oluşmaktadır. 1) Yeniden

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA - YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR- DAVACI VEKİLİ DAVALI : Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği : Av Ayşegül Banker Etker Necatibey Cad. No: 19/20 Kızılay/ANKARA : Milli

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

ÖZEL EĞĠTĠM SINIFLARI

ÖZEL EĞĠTĠM SINIFLARI ÖZEL EĞĠTĠM SINIFLARI içindekiler Özel Eğitim Sınıfı Nedir? Özel Eğitim Sınıfları Nasıl Açılır ve Kapatılır? Özel Eğitim Sınıfında Yarı Zamanlı Kaynaştırma Uygulaması Nasıl Yapılır? Okullarda Birden Fazla

Detaylı

Komisyon 7 Özel Eğitim Komisyonu Kararları

Komisyon 7 Özel Eğitim Komisyonu Kararları Komisyon 7 Özel Eğitim Komisyonu Kararları 1. Özel eğitim ile ilgili yasa ve tüzük çalışmalarında ve özel eğitimin yeniden yapılandırılmasında, özel gereksinimli bireylerin kaynaştırılmaları ve uzun vadede

Detaylı

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YAPILANMASI VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Gedik Üniversitesi'nde

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 Örgün Eğitim Kurumlarında (Okul öncesi ve İlköğretim kurumları hariç) 2013-2014 öğretim yılı Öğrenci kayıtları: a) Sınavsız öğrenci alan Ortaöğretim Kurumlarının 9. sınıflarına öğrencilerin tercihlerini

Detaylı

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ 9 1.1. Dünyada Hayat Bilgisi Dersinin Ortaya Çıkışı 11 1.2. Ülkemizde Hayat Bilgisi Dersi Geleneği 13 1.3. Hayat Bilgisi

Detaylı

EĞİTSEL VE DAVRANIŞSAL DEĞERLENDİRME- ASSESSMENT Ders 2: Yasal Düzenlemeler. Prof. Dr. Tevhide Kargın

EĞİTSEL VE DAVRANIŞSAL DEĞERLENDİRME- ASSESSMENT Ders 2: Yasal Düzenlemeler. Prof. Dr. Tevhide Kargın EĞİTSEL VE DAVRANIŞSAL DEĞERLENDİRME- ASSESSMENT Ders 2: Yasal Düzenlemeler Prof. Dr. Tevhide Kargın YASAL DÜZENLEMELER PL 94-142: Tüm Engelli Çocuklar yasası Yasa özel eğitimde değerlendirmeye ilişkin

Detaylı

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel

Detaylı

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul Okulöncesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Uzm. Dilek EROL SAHĐLLĐOĞLU MEB Öğretmenim Anaokulu Müdür Yardımcısı 1 Sunu Planı Okulöncesi Eğitimin Tanımı Okulöncesi Eğitimin Önemi Eğitim Hakkı Sayılarla Okulöncesi

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Dünyada bilim ve teknolojideki hızlı

Detaylı

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı. Sayın Milletvekili, konusunda kamuoyunda bilinç oluşturmaya gayret etmekteyiz.

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı. Sayın Milletvekili, konusunda kamuoyunda bilinç oluşturmaya gayret etmekteyiz. Sayın Milletvekili, Otizm spektrum bozukluğu (OSB) yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nörogelişimsel bozukluk olup belirli davranış ve öğrenme özellikleri ile kendini göstermektedir. Şu an

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilerine matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Öğrencilerine matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,

YÖNETMELİK. c) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi, 6 Şubat 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29259 Millî Eğitim Bakanlığından: YÖNETMELİK GALATASARAY ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI GALATASARAY LİSESİ, GALATASARAY ORTAOKULU VE GALATASARAY İLKOKULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ (OKUL) I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ (OKUL) I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI Ankara Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi 01-015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ () I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI Her okul, bulunduğu

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Devlet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığından: 31.05.2006 tarih ve 26184 sayılı Resmî Gazete (Değişiklik: 14.03.2009 / R.G. : 27169) (Değişiklik: 31.07.2009 / R.G.

Detaylı

İÇİNDEKİLER Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İÇİNDEKİLER Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. İÇİNDEKİLER DEMOKRASİ EĞİTİMİ ve OKUL MECLİSLERİ PROJESİ... 1 Giriş... 1 Projenin Amacı... 2 Projenin Stratejisi... 3 Projenin Hazırlık ve Uygulama Dönemindeki Faaliyetler... 4 Projenin Aşamaları... 6

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 1 Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim...3 Eğitimin Amaçları...3 İşlevi....4 Okulun Yapısı...4 Öğrenci Kişilik Hizmetleri (Ö.K.H.)....5

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, Türk Millî

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PROJESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PROJESİ Projenin Adı: İskenderun ve Çevresinde Yaşayan İşitme Engelli Bireylere, Ailelerine ve Öğretmenlere Yönelik Değerlendirme ve Eğitim

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

18. Milli Eğitim Şurası Kararları. Komisyon: İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ, ORTAÖĞRETİME ERİŞİMİN SAĞLANMASI

18. Milli Eğitim Şurası Kararları. Komisyon: İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ, ORTAÖĞRETİME ERİŞİMİN SAĞLANMASI 18. Milli Eğitim Şurası Kararları Komisyon: İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ, ORTAÖĞRETİME ERİŞİMİN SAĞLANMASI Madde 2 (1+4+4+4) Zorunlu eğitim öğrencilerin yaş grupları ve bireysel farklılıkları

Detaylı