T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 5. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A KİTAPÇIK TÜRÜ VEHBİ KOÇ VAKFI, KOÇ ÖZEL İLKOKULU VE ORTAOKULU SEVİYE TESPİT SINAVI ( ten 5 e Geçenler) 08 HAZİRAN 01 Saat: Adayın Adı ve Soyadı : Aday Numarası (T.C. Kimlik No) : DERS ADI SORU SAYISI TÜRKÇE 0 MATEMATİK 0 FEN VE TEKNOLOJİ 0 SOSYAL BİLGİLER 0 İNGİLİZCE 0 TOPLAM SORU SAYISI SINAV SÜRESİ (DAKİKA) ADAYLARIN DİKKATİNE! 1. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.. Sınav sırasında sözlük, hesap makinesi, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat veya çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo ve bilgisayar özelliği bulunan elektronik cihazları yanınızda bulundurmanız, kopya çekmeye teşebbüs etmeniz ve başka adayın sınav evrakını kullanmanız durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır. 3. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.. Cevap kâğıdınızı, sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önünüzde bulundurunuz. 5. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde, herhangi bir testten ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde ilgili testiniz geçersiz sayılacaktır. CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı imzalayınız.. Cevap kâğıdındaki bilgiler size ait değilse veya cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa salon görevlilerinin temin edeceği yedek cevap kâğıdına kimliğinizle ilgili bilgileri açıklamalar doğrultusunda yazınız ve kodlayınız. 3. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız.. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız. 5. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde sınavınızın değerlendirilmesi doğru yapılamayacaktır. 6. Cevap kâğıdında Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve İngilizce testleri için beş ayrı sütun bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili sütunlara, yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. 7. Soru kitapçığı üzerinde yapılıp cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirme işlemine alınmayacaktır. 8. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 9. Soruların çözümü için size ayrıca boş kâğıt verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz. 10. Cevaplamaya istediğiniz testin sorusundan başlayabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.. Puanlama; her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak elde edilecek geçerli cevaplar üzerinden yapılacağı için cevap kâğıdı üzerinde rastgele cevaplama yapmayınız. 1. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINIZI AÇMAYINIZ.

2

3 5. SINIF TÜRKÇE TESTİ A 1. Aşağıdakilerden hangisi, alfabetik sıralamada baştan üçüncü sırada yer alır? A) Takım B) Tombalak C) Taraftar D) Televizyon. Dedem eli açık bir insandır. cümlesindeki eli açık sözcük öbeğinin eş anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? A) Arkadaşım savurgan biriydi. B) Ayşe nine elinden gelen her türlü iyiliği yapan, cömert bir insandı. C) En büyük hayali zengin olmaktı. D) Çalışkan insan bugünün işini yarına bırakmaz.. -cı eki, aşağıdaki seçeneklerden hangisinin sonuna gelirse meslek ismi oluşturmaz? A) Gözlük B) Odun C) İnat D) Saat 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir ifade vardır? A) Türkiye nin başkenti Ankara dır. B) Yazın çok sıcak olur. C) Benim dünya kadar işim var. D) Kaplumbağa çok yavaş hareket eder. 3. Aşağıdakilerden hangisi eğitim ile ilgili bir atasözüdür? A) Ağaç yaşken eğilir. B) Damlaya damlaya göl olur. C) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. D) Ak akçe kara gün içindir. 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusudur? A) Dürüstlük herkes için gereklidir. B) Bitirme sınavları haziranda başlar. C) Önemli olan planlı ve sürekli çalışmaktır. D) Sözüne bağlılıkta senin gibisini görmedim. 3

4 5. SINIF TÜRKÇE TESTİ A 7. Bir akşam Uzun Mehmet, eve beş on parça kara taşla koşarak geldi. cümlesinde aşağıdaki soruların hangisinin cevabı bulunmaz? A) Kim B) Ne zaman C) Niçin D) Nereye 10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi genel durum bildirmez? A) Babam sık sık küçük kardeşime masal anlatır. B) Dışarı çıkmadan önce her zaman annemi öperim. C) Genellikle sabahları spor yaparım. D) Topladığım çiçeklerden birkaçı solmaya başlamıştı. 8. Aşağıdaki deyimlerin hangisinde özlem söz konusu değildir? A) Gönül bağlamak B) Burnunda tütmek C) Göreceği gelmek D) Gözü yolda kalmak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişinin kendi düşüncesi vardır? A) Kahvaltıda mutlaka sucuklu yumurta yenmelidir. B) Mikroplar, gözle görülmeyecek kadar küçük canlılardır. C) Aşı bizi hastalıklara karşı korur. D) Japonya da depremden sonra tsunami oluştu. 9. Bütün iyi armağan fikirlerimi geçen yıllarda kullanıp tüketmiştim. cümlesinde altı çizili sözcüklerin yerine hangileri gelebilir? A) Düşünce - ceza B) Hediye - düşünce C) Hediye - akıl D) Mantık - hediye

5 5. SINIF TÜRKÇE TESTİ A 1. Televizyon ve gazete haberlerine dikkat ediyor musunuz? Haberlerde küresel ısınma ve iklim değişikliği denildiğini duymuşsunuzdur. Peki, kasırga, fırtına, tsunami, sel ve kuraklık konularında neler biliyorsunuz? Birçok bilim insanı, bu doğa olaylarının sayılarının son yıllarda artmasının nedenini küresel ısınmaya bağlıyorlar. Bu konuda tüm dünyada çok önemli çalışmalar ve araştırmalar yapılıyor. Yukarıdaki paragrafın konusu nedir? A) Televizyon ve gazete haberlerinin önemi B) Küresel ısınmanın etkileri C) Bilim insanlarının çalışmaları D) Kuraklığın sonuçları 1. İnsanlar, her yerde çöp kutusu olmasına rağmen hâlâ yere çöp atıyorlar. Nereye baksam bir çöp görüyorum. Böyle yaparak sadece çevremize değil, kendi sağlığımıza da zarar veriyoruz. Çünkü çevreyi kirlettiğimizde bu, dolaylı olarak sağlığımızı da etkiler. Paragraftan, aşağıdaki düşüncelerin hangisine ulaşılamaz? A) Çevreyi kirletmek, insan sağlığına da zararlıdır. B) İnsanlar çevre konusunda duyarsızlık gösteriyorlar. C) İnsanlar, çöp kutusu olmasına rağmen yerlere çöp atıyorlar. D) Çevre kirliliğini önlemek için insanlar bu konuda eğitilmelidir. 13. Aynı kaptan yenen yemek, Bin dudağın değdiği tas. Ah köyüm, baba ocağım, Suyun zemzem, taşın elmas. Ali AKBAŞ Yukarıdaki şiirin ana duygusu hangisidir? A) Baba özlemi B) Doğa sevgisi C) Memleket özlemi D) Zengin olma isteği 15. Rüzgârlar şarkı söyler, Yemyeşil dallarında. İnsanlar dinleniyor, Şefkatli kollarında. Filiz ARI Yukarıdaki dörtlükte anlatılan nedir? A) Anne B) Ev C) Okul D) Ağaç 5

6 5. SINIF TÜRKÇE TESTİ A 16. Doğada su, bitmeksizin, tıpkı bir çember gibi döner. Başı sonu yoktur. Bu döngü, dünya var olduğundan beri tekrarlanır. Su; denizlerden, göllerden, nehirlerden güneş enerjisi ile buharlaşır. Buhara dönüşen su, yükselerek bulutları oluşturur, soğuyan bulutlar yağışlara dönüşerek yağmur, kar, dolu biçiminde tekrar yeryüzüne ulaşır. Yukarıdaki metinde ne anlatılmaktadır? 19. Her karış toprağın armağan bize, Bağrında şehitler yatan Türkiye m. Uzayıp giderken sevgin sonsuza, Güneş özgür doğar batar Türkiye m Bu şiirin hangi mısrasında bulunma hâli eki almış bir sözcük vardır? A) 1 B) C) 3 D) A) Yağmurun oluşumu B) Bulutların oluşumu C) Suyun döngüsü D) Suların kirlendiği 0. Aşağıdaki cümlelerde geçen de lerden hangisi yanlış yazılmıştır? 17. Bu resmi onlar bize hediye etmişti. cümlesinde adın yerine kullanılan kelimeler hangileridir? A) Doğanın ısınması, bizide tehdit ediyor. B) Çocuğun beslenmesinde peynir de olmalı. C) Tatilde yüzme öğrendiler. D) Öğrenciler içeride gürültü yapıyor. A) Bu bize B) Onlar bize C) Biz onlara bu D) Onlar bu 18. Kardeşimle durakta otobüs bekliyoruz. cümlesindeki eylemin zamanı hangi seçenekte belirtilmiştir? TÜRKÇE TESTİ BİTTİ. MATEMATİK TESTİNE GEÇİNİZ. A) Devam eden eylem B) Biten eylem C) Yapılacak eylem D) Sürekli yapılan eylem 6

7 5. SINIF MATEMATİK TESTİ A 1. 3A A30 sayısında A rakamlarının basamak değerleri farkı ise A kaçtır? A) 5 B) 6 C) 3 D) 8 5. A 8 9 B İşleminde A yerine gelebilecek en büyük sayı kaçtır? A) 89 B) 68 C) 79 D) 67. Yandaki işlemde kaçtır? A) B) C) 7 D) 9 6. Burcu 377 sayfalık kitabı her gün 9 sayfa okuyarak bitirdi. Burcu kitabı kaç günde bitirmiştir? 3. Bir sayıya 395 eklenip sonra elde edilen sayıdan 198 çıkarılınca sonuç 850 oluyor. Buna göre bu sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 10 C) 13 D) 1 A) 75 B) 8 C) 95 D) K. a# b = 30 a# c = 18 ve a# d = Yukarıdaki işlemlerde a, b, c ve d sıfırdan farklı doğal sayılardır. Verilenlere göre a+ b+ c+ d toplamı kaçtır? A) 18 B) 0 C) D) 15 Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sayı doğrusunda K ve L noktalarına denk gelen kesirler doğru olarak verilmiştir? A) K = 7 L B) K = 6 = 10 L = 9 C) K L = 5 D) K = 6 = 9 L = 10 7

8 5. SINIF MATEMATİK TESTİ A 8.,,,, kesirlerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?. A) 15 B) 17 C) 17 D) Yukarıdaki şekilde boyalı kısmın ifade ettiği ondalık kesir ve virgüllü yazımı hangi seçenekte doğru olarak belirtilmiştir? 9. Bir çiftçi tarlasının 10 sine ıspanak, 10 üne ise lahana ekti. Diğer sebzeleri ekmek için kalan kısım tarlanın kaçta kaçıdır? A) 30/100 = 0,030 B) 5/100 = 0,5 C) 30/100 = 0,30 D) 30/10 = 3,0 A) 10 B) 3 10 C) 10 D) işleminin sonucu aşağıda- 1 kilerden hangisidir? A) 1 C) 3 1 B) D) 3 1 Yukarıdaki şekilde kaç tane açı vardır? A) 6 B) 5 C) D) 3 8

9 5. SINIF MATEMATİK TESTİ A Aşağıdaki modellerden hangisine 1 den fazla simetri doğrusu çizemeyiz? A) B) C) D) Yukarıdaki dikdörtgeni hangi seçenekteki gibi isimlendirebiliriz? A) KLMN B) MKLN C) MKNL D) LKMN 16. Grafik: Bazı İllerimizin Nüfusları 1. Grafiğe göre, en az ve en fazla nüfusa sahip olan iller hangisidir? Yukarıdaki çizim kaç eş küpten oluşmaktadır? A) 8 B) 9 C) 10 D) A) Rize-Ordu B) Trabzon-Gümüşhane C) Giresun-Artvin D) Trabzon-Rize 17. Efe uçurtmasına 500 cm lik bir ip taktı. Fakat ipin çok uzun olduğunu görünce ipi 1000 mm kadar kısalttı. Buna göre Efe nin uçurtmasının ipi kaç cm olmuştur? 9 A) 000 B) 3800 C) 00 D) 00

10 5. SINIF MATEMATİK TESTİ A Çeyrek litre nar suyu, yarım litre vişne suyu, 375 ml portakal suyu, 00 ml şeftali suyu ve 675 ml şekerli su karıştırıldığında kaç litre sıvı elde edilir? A) 0 L B) L C) 00 L D) 000 L Yukarıdaki karenin boyalı kısmının alanının si kaç birim karedir? A) 8 birim kare B) 3 birim kare C) birim kare D) 16 birim kare 19. Özlem saat 8.35 te okula gitmiş, 5 saat 55 dakika sonra eve dönmüştür. Özlem eve geldiğinde saat kaçı gösterir? MATEMATİK TESTİ BİTTİ. FEN ve TEKNOLOJİ TESTİNE GEÇİNİZ. A) B) C) D) 10

11 5. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ A 1.. Esin, evlerinin üzerinden geçen uçağın sesini ilk önce çok, daha sonra da az miktarda duyuyor. Bu olay Esin e ses ile ilgili neyi açıklar? Mıknatısın toplu iğnelere uyguladığı kuvvet aşağıdakilerden hangisidir? A) Döndürme B) Çekme C) İtme D) Sıkma A) Sesi duymak için dikkatli dinlemek gerekir. B) Ses kaynağının şiddeti uzaklaştıkça değişir. C) Ses her yerden aynı dereceden duyulur. D) Ses uçaktan önce çok, sonra az çıkar.. I. Sallanma II. Şekil değişikliği III. Kaynama IV. Hareket Yukarıdakilerden hangisi kuvvetin neden olabileceği bir etki değildir? A) Yalnız III B) II ve IV C) I ve IV D) I, II ve III 5. Bilgi Değerlendirme 1 Toprağın su, rüzgar ve canlıların etkisiyle aşınarak taşınmasına erozyon denir. Erozyonu önlemek için eğimli araziler eğim yönünde sürülmelidir. 3 Ağaçlandırma erozyonu azaltabilir. Yukarıda yer alan tabloya göre değerlendirme nasıl olmalıdır? 3. Işığın istenmeyen ya da gerekli olmayan yerleri aydınlatması ışık kirliliği oluşturur. Aşağıdakilerden hangisi ışığın zararlarından değildir? A) Deniz kaplumbağalarının yavruları, aşırı aydınlatmadan dolayı yönlerini kaybederler. B) Bazı göçmen kuşlar yüksek binaların ışıklarına yönelip bu yapılara çarparlar. C) Işık kirliliği, gökyüzünü inceleyen gözlemevlerinin işini zorlaştırmaktadır. D) Gemilerin yön bulması için deniz fenerlerinin kullanılması. A) Yanlış Doğru Doğru C) Doğru Yanlış Doğru B) Doğru Doğru Doğru D) Doğru Yanlış Yanlış

12 5. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ A 6. I- Sıcaklık değişimleri II- Akarsular III- Bitkiler ve insanlar IV- Rüzgâr Yukarıdakilerden hangileri toprağın oluşumunda etkilidir? A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve III D) I, II, III ve IV 8. Saç kurutma makinesi ile, duvar saati ile, motosiklet ile çalışır. Yukarıdaki şekillerin yerine sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Akü Şehir Pil cereyanı B) Şehir Pil Akü cereyanı C) Şehir Akü Pil cereyanı D) Pil Akü Şehir cereyanı 7. Aşağıdaki elektrik devrelerinden hangisinde ampul ışık verir? A) B) 9. Maddenin Hâlleri C) D) I- Katı II-... III- Gaz Yukarıda maddenin hâllerinden biri boş bırakılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu hâldeki maddelerin özelliklerinden birisidir? A) Akıcıdırlar. B) Belirli bir şekilleri vardır. C) Belirli bir hacimleri yoktur. D) Bulundukları ortamı tamamen doldururlar. 1

13 5. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ A 10. Aşağıda boş şişelere altındaki miktarlar kadar su konuluyor. Buna göre hangisindeki suyun hacim değeri daha küçüktür? 1. A) B) C) D) Şekildeki ok, A ve B maddesi temas ettiğinde ısının akış yönünü göstermektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Bir süre sonra ikisinin sıcaklığı eşitlenir. B) Bir süre sonra B maddesinin sıcaklığı A maddesinden daha fazla olur. C) İlk durumda B maddesi daha sıcaktır. D) Bir süre sonra B maddesi soğur.. Aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur? I- Yün doğal madde, yün kazak işlenmiş maddedir. II- Alabalık havuzda yapay, akarsuda doğal ortamdadır. III- Plastik kaşık doğal maddenin işlenmiş hâlidir. IV- Bal doğal maddedir. A) 1 B) C) 3 D) 13. Şeker ve su karışımından oluşan çözelti için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Şeker çözücü, su ise çözünendir. B) Su çözücü, şeker çözünendir. C) Su şekerin içinde çözünür. D) Her ikisi de çözücüdür. 13

14 5. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ A Kalbimizden pompalanan kanın bütün vücudumuza dağılmasını sağlayan yapı dır. Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Göğüs kafesini oluşturan kemiklerle aşağıda verilen kemiklerden hangisi çeşit bakımından aynı grupta sınıflandırılır? A) Kol kemikleri B) Bacak kemikleri C) Kafatası kemikleri D) Omurga kemikleri 17. A) Damarlar B) Kaslar C) Akciğer D) Yutak Nabız sayısı A H M ET K EM M ERV 15. C A N A L E Zaman (1 dk) Yukarıdaki sütun grafiğinde bir grup öğrencinin 1 dakika süre sonunda ölçülen nabız sayıları verilmiştir. Soluk alıp verme sırasında havanın izlediği yol verilmiştir. Buna göre soluk alırken havanın izlediği yol hangi şıkta doğrudur? A) Burun-Yutak-Soluk Borusu-Akciğerler- Gırtlak B) Yutak- Burun-Soluk Borusu-Gırtlak-Akciğerler C) Burun- Gırtlak-Soluk Borusu-Yutak-Akciğerler D) Burun-Yutak-Gırtlak-Soluk Borusu-Akciğerler Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Nabız sayısı en az olan Can dır. B) Nabız sayısı en fazla olan Merve dir. C) Ahmet 1 dakika boyunca koşmuş olabilir. D) Kemal in nabız sayısı, Didem in nabız sayısından fazladır. 1

15 5. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ A 18. Aşağıdakilerden hangisi erozyonu (toprak aşınması) önleyici tedbirlerden değildir? A) Gübreleme B) Ağaçlandırma C) Eğimli arazileri eğime dik olarak sürme D) Rüzgâr hızını kesecek doğal ya da yapay engeller oluşturma 0. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ün çevreye verdiği önemi gösterir? A) Türk Dil Kurumu nu kurması B) Türk Tarih Kurumu nu kurması C) Atatürk Orman Çiftliği ni kurması D) Kabotaj Kanunu nun çıkarılması 19. Canlının Adı Doğurarak Yumurtlayarak I Ördek X II Keçi X III Zürafa X IV Alabalık X V Karga X Tablodaki canlıların çoğalma şekillerinden hangileri yanlış işaretlenmiştir? A) I, II, III ve V B) III ve IV C) II ve III D) Yalnız V FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ BİTTİ. SOSYAL BİLGİLER TESTİNE GEÇİNİZ. 15

16 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER TESTİ A 1. söylemeyi çok seviyorum. III. 1 m 60 cm boyunda, 6 kg IV. Kahverengi uzun ve düz saçlarım var. 3. Futbol oyununa benzeyen Tepük, saklambaç oyununun benzeri olan Karaguni bir zeka ve strateji oyunu olan Mangala daha çok kız çocuklarının bez bebeklerle oynadığı Kuzurcuk günümüze kadar oynana gelmiş oyunlardır. Oyunların adları farklı olsa bile sistematiği aynıdır. Bu durum bize neyi gösterir? Sanem in verdiği bilgilerden hangisi ya da hangileri bireysel farklılık değildir? A) I ve IV B) Sadece I C) II ve III D) Sadece III A) Kültürel ögelerin devam ettiğini B) Oyunların adlarının değişmediğini C) Bu oyunların başka ülkelerde de oynandığını D) Bu oyunların günümüzde çok oynandığını. I- Tüm insanların parmak izi aynıdır. II- Nüfus cüzdanını hazırlamak Dışişleri Bakanlığına aittir. III- Duygular ve düşünceler kişiden kişiye değişir. IV- Bir kişinin soyunu gösteren çizelgeye soy ağacı denir. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I,II ve III. III. I. II. İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması na dayanarak yurdumuzun dört bir yanını işgal etmeye başladılar. İtilaf Devletleri, numaralandırılmış alanlardan hangisini Ermenilere vermeyi planlamışlardır? IV. A) I. B) II. C) III. D) IV. 16

17 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER TESTİ A 5. I- Erzurum Kongresi II- Mustafa Kemal in Çanakkale savunması III- Yunanlıların İzmir i işgali Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) I - II - III B) III - II - I C) I - III - II D) II - III - I 9. Aşağıdakilerden hangisi sosyal örgüt değildir? A) Pınar Köyü Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği B) Milli Savunma Bakanlığı C) Yeşilay D) Sinoplular Dayanışma Derneği 6. Demet, marketten meyve suyu almak istiyor. Demet, öncelikle neye dikkat etmelidir? A) Üretim yerine B) Garanti belgesine C) Üretim ve son tüketim tarihlerine D) Ambalajın rengine 10. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ulusunun dayanışmasına en güzel örnektir? A) Yeni yollar yapılması B) Millî Mücadele nin kazanılması C) Kızılay ın kurulması D) Fakirlere sadaka verilmesi 7. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde meslek ve yaptığı iş yanlış verilmiştir? A) Odyometrist - Duyu ölçümü B) Öğretmen - Eğitim ve öğretim işleri C) Pilot - Uçağı kullanan kişi D) Emlakçı - İnşaat yapan kişi. I- Köy imamı II- Köy öğretmeni III- Köydeki yaşlılar IV- Köy doktoru Yukarıdakilerden hangileri köydeki ihtiyar heyetinin doğal üyesidirler? A) Yalnız III B) II ve III C) I ve IV D) I ve II 8. Hz. Muhammed in Mekke den Medine ye göçünün başlangıç kabul edildiği takvim, aşağıdakilerden hangisidir? A) Hicri takvim B) Miladi takvim C) Rumi takvim D) Celali takvim 17

18 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER TESTİ A 1. Millî Mücadele döneminde birçok önemli savaş olmuştur. Bunlardan en önemlileri; I. İnönü, II. İnönü, Sakarya ve Büyük Taarruz dur. Yukarıda bahsedilen savaşlar hangi cephede yapılmıştır? 15. Haritayı duvara astığımızda haritanın sol tarafı hangi yönü gösterir? A) batı B) doğu C) güney D) kuzey A) Doğu B) Batı C) Güney D) Kuzey 13. Ülkemizdeki 3 Nisan kutlamalarına dünyanın farklı ülkelerinden çocukların davet edilmesinin amacı, aşağıdakilerden hangisidir? A) Dünya çocukları arasında dostluk, sevgi ve barış tohumları atmak. B) Katılan çocukları misafir etmek. C) Katılan çocuklara, kendi kültürümüzü aşılamak. D) 3 Nisan ı diğer ülkelere de kabul ettirmek. 16. I- evler II- dağlar III- köprüler IV- deniz V- barajlar Hangileri doğal unsurlar arasında yer alır? A) I, II ve IV B) II, IV ve V C) II ve IV D) IV ve V Hangisi, yön bulma yöntemlerinden biri değildir? A) Kutup Yıldızı na göre yön bulma B) Rüzgâra göre yön bulma C) Güneş e göre yön bulma D) Pusulaya bakarak Yukarıdaki harita yurdumuzun deprem bölgelerini göstermektedir. En koyu yerler deprem riskinin en fazla olduğu yerlerdir. Aşağıdaki bölgelerin hangisinde deprem riski daha azdır? A) İç Anadolu Bölgesi B) Ege Bölgesi C) Marmara Bölgesi D) Doğu Anadolu Bölgesi 18

19 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER TESTİ A 18. Depreme hazırlıklı olmanın bir yolu da deprem yaşandığında kullanabileceğimiz çantalar hazırlamaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu çantada olması gereken malzemelerden biri değildir? A) İlk yardım malzemeleri B) Battaniye ya da uyku tulumu C) Tablet ve CD ler D) Konserve gıdalar 0. Bazı ülkeleri temsil eden spor, bina, tarihi eser ve özel olaylar vardır. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) Pizza Kulesi - İtalya B) Eyfel Kulesi - Fransa C) Yel Değirmeni - Hollanda D) Boğa Güreşi - Hindistan 19. I- Kişiler gereksinimlerine göre çevrelerindeki teknolojiyi kullanmaktadırlar. II- Telgraf, telefondan sonra icat edilmiştir. III- Kâğıdı, ilk kez Çinliler kullandılar. IV- Atatürk, İstanbul un işgalini televizyondan öğrenmiştir. V- Louis Braille Görme özürlüler için bir alfabe yapmıştır. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur? A) B) 3 C) D) 1 SOSYAL BİLGİLER TESTİ BİTTİ. İNGİLİZCE TESTİNE GEÇİNİZ. 19

20 5. SINIF İNGİLİZCE TESTİ A sorularda boş bırakılan yere uygun gelen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz. 5. I have got... sister. A) an B) a C) and D) to 1. I have got English... ten o clock. A) in B) on C) at D) an 6. Her pyjamas are your books! A) have B) pink C) many D) what A) Be B) Read C) Stand D) Sit 7. There are... months in the year. 3. I am thirsty. I need some. A) twelve B) twenty C) eleven D) thirteen A) bread B) cake C) water D) orange 8. How... is Jane? She is ten years old..... a bird got two wings? A) much B) many C) old D) time A) Have B) Are C) Is D) Has 0

21 5. SINIF İNGİLİZCE TESTİ A 9. Emre: What have you got on your face? Kaan: I have got A) lips B) shoulders C) knees D) toes 10. David : Hello! My name is David. Jane : Hi David! My name is Jane. David :... Jane. A) Good morning! B) I am fine. C) Thanks. D) Nice to meet you, We can play football or basketball in lesson. A) Science B) Turkish C) Computer D) Physical Education sorularda kullanılan resimlere göre boş bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaretleyiniz.. These are my clothes. My skirt is.... My... is blue. My... are pink. My... is white. Jack is from England. Jack is.... A) dress - jumper - shoes - coat B) pink - trousers - shirt - sneakers C) white - dress - slippers - jumper D) t-shirt - dress - jumper - shoes A) English B) England C) German D) Turkish 1

22 5. SINIF İNGİLİZCE TESTİ A soruları verilen resimlere göre cevaplayınız. 16. What is the weather like today? 1. A) It is sunny. B) It is windy. C) It is hot. D) It is warm. Aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralama verilmiştir? A) gloves - sneakers - hat - scarf B) scarf - sneakers - hat - gloves C) hat - gloves - sneakers - scarf D) scarf - hat - gloves - sneakers 17. Today is Wednesday. What day is it tomorrow? A) Thursday B) Friday C) Saturday D) Monday 15. Durumlarının doğru sıralanışı hangi şıkta verilmiştir? A) in - on - under - next to B) next to - under - on - in C) on - under - next to - in D) under - next to - on - in

23 5. SINIF İNGİLİZCE TESTİ A soruları aşağıdaki resme göre cevaplayınız. 19. Victorica is Marc and Mary s.. A) grandmother B) father C) mother D) sister 0. What s John s mother s name? A) Brad B) Anne C) Marc D) Mary 18. Mary is Marc s.. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. A) grandmother B) father C) mother D) sister 3

24 SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR 1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Başlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

25 08 HAZİRAN 01 TARİHİNDE YAPILAN VEHBİ KOÇ VAKFI ÖZEL İLKOKULU VE ORTAOKULU SEÇME SINAVI 5. SINIFLAR A KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI TÜRKÇE MATEMATİK FEN ve TEKNOLOJİ SOSYAL BİLGİLER 1. D. C 3. A. B 5. C 6. D 7. C 8. A 9. B 10. D. A 1. B 13. C 1. D 15. D 16. C 17. B 18. A 19. B 0. A 1. B. C 3. B. A 5. C 6. C 7. D 8. D 9. C 10. B. C 1. A 13. A 1. D 15. A 16. B 17. D 18. D 19. A 0. B 1. B. A 3. D. B 5. C 6. D 7. C 8. B 9. A 10. D. C 1. A 13. B 1. C 15. D 16. A 17. B 18. A 19. D 0. C 1. B. C 3. A. D 5. D 6. C 7. D 8. A 9. B 10. B. D 1. B 13. A 1. B 15. A 16. C 17. A 18. C 19. B 0. D İNGİLİZCE 1. C. B 3. C. D 5. B 6. B 7. A 8. C 9. A 10. D. A 1. D 13. C 1. B 15. D 16. B 17. A 18. D 19. C 0. B

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 2. SINIF dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... KİTPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ BİLİM VE SNT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME SINVI 22 MRT 2015 Saat: 10.00 2. SINIF 2015 DERS DI SORU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE AÇIKÖĞRETİM KURUMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE AÇIKÖĞRETİM KURUMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE AÇIKÖĞRETİM KURUMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU TESTİ (6. sınıfta öğrenim görecekler)

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... KİTPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ BİLİM VE SNT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME SINVI 22 MRT 2015 Saat: 10.00 3. SINIF 2015 DERS DI SORU

Detaylı

T.C. 6. SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVI SORU KİTAPÇIĞI 21 HAZİRAN 2008 Saat: 10.00

T.C. 6. SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVI SORU KİTAPÇIĞI 21 HAZİRAN 2008 Saat: 10.00 6. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 6. SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVI SORU KİTAPÇIĞI 21 HAZİRAN 2008 Saat: 10.00 KİTAPÇIK TÜRÜ A Adayın Adı ve Soyadı : Aday No (T.C. Kimlik No) : DİKKAT: 1. Soru kitapçıklarını

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OTURUM ÖZEL AKŞAM LİSELERİ ÖĞRENCİ BAŞARISI DEĞERLENDİRME SINAVI 2012-2013 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SINAVI 16 ARALIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OTURUM ÖZEL AKŞAM LİSELERİ ÖĞRENCİ BAŞARISI DEĞERLENDİRME SINAVI 2012-2013 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SINAVI 16 ARALIK B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL AKŞAM LİSELERİ ÖĞRENCİ BAŞARISI DEĞERLENDİRME SINAVI 2012-2013 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SINAVI 16 ARALIK 2012 Saat:14.00 4. OTURUM DERS KODU VE ADI SAYFA (109) KİMYA - 9

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 7. GRUP BİLGİSAYAR ÖĞRETMENİ T.C. DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK 2015 KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF 2. DÖNEM T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTK SINVI 30 NİSN 2015 Saat: 10.10 dı ve Soyadı :...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. GRUP: DENETİMLİ SERESTLİK MÜDÜR YARDIMCISI ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. GRUP MEMUR SAĞLIK AKANLIĞI VE AĞLI KURULUŞLARININ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 28/06/2015

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ 2015 8. SINIF 2. DÖNEM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ MERKEZİ ORTK SINVI 30 NİSN 2015 Saat:

Detaylı

BDudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde Nu: 12

BDudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde Nu: 12 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4.sınıf ENEME SINAVI 4 Kitapçığı AÇIKLAMALAR 1. u kitapçıkta Türkçe (20 soru) - Matematik (20 soru) Fen ve Teknoloji (20 soru) - Sosyal ilgiler (20 soru) olmak üzere dört bölüm

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ K T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI 2 Mayıs 2010

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI 2 Mayıs 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI 2 Mayıs 2010

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI YENİLİ VE EĞİTİM TENOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKALIĞI YEİLİK VE EĞİTİM TEKOLOJİLERİ GEEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SIAVI 08/12/2013 Ad ve Soyadı

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 13/12/2014 Saat: 14.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 13/12/2014 Saat: 14.00 6. İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 13/12/2014 Saat: 14.00 Adı ve Soyadı :... T.C. imlik No :...

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014 İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİA TÜRÜ B 5. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014 Ad ve Soyadı :... T.C. imlik No :...

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI/1 (KPSS/1) 1 Temmuz 2006 GENEL YETENEK TESTİ - GENEL KÜLTÜR TESTİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI/1 (KPSS/1) 1 Temmuz 2006 GENEL YETENEK TESTİ - GENEL KÜLTÜR TESTİ ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI/1 (KPSS/1) 1 Temmuz 2006 GENEL YETENEK TESTİ - GENEL KÜLTÜR TESTİ DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4. GRUP: ŞEF ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 2015 KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ DERSİ MERKEZİ ORTK SINVI

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 3. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/06/2014

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/06/2014 İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 4/06/204 Ad ve Soyadı :... T.C. imlik No :... ADAYLARIN DİATİNE!.

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) 15 MART 2015 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı

Detaylı