DEPREMDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİNALARIN FERROCEMENT PANELLERLE GÜÇLENDİRİLMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEPREMDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİNALARIN FERROCEMENT PANELLERLE GÜÇLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 DEPREMDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİNALARIN FERROCEMENT PANELLERLE GÜÇLENDİRİLMESİ İlker Bekir TOPÇU, Burak IŞIKDAĞ, Özgür TATAR, Erdinç ABİ Öz: Deprem etkisine maruz kalmış yetersiz dayanıma sahip betonarme yapıların onarımı, bakımı ve güçlendirilmesinin maliyeti zamanla artmaktadır. Maalesef, mevcut tasarım şartnameleri beklenen yapı performansını yerine getirmekten uzaktır. Deprem kuşağında bulunan Türkiye de 999 Kocaeli depreminden önce yapılan binalar başta olmak üzere birçoğu depreme karşı dayanıklılık bakımından yetersiz durumdadır. Bu nedenle olumsuz özeliklere sahip yapıların depreme karşı hızlı ve ekonomik olarak güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla kullanımı yaygınlaşmakta olan bir beton kompozit türü olan ferrocement teknolojisi ile paneller üreterek güçlendirme çalışması yapılmıştır. Üretilen panellerin kolay taşınabilir ve montajının kolay olabilmesi için perlit kullanılarak paneller hafifletilmeye çalışılmıştır. Ferrocement, yapı olarak çekmeye de çalışabilen bir eleman olduğundan yüklerin karşılanmasında büyük avantaj sağlamaktadır. Üretilen paneller kalıplarda önceden üretilerek iki kişi tarafından taşınabilecek ağırlıkta ve birbirine kenetlenebilecek şekilde üretilmiştir. Ferrocement teknolojisinin kolay uygulanabilir olması, işçilik ve maliyet bakımından ucuz olmasından dolayı bu çalışmanın güçlendirme alanında yararlı olacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Betonarme, Dayanım, Ferrocement, Güçlendirme, Onarım Giriş Son yıllarda depremlerde hasar gören yapıların güçlendirilmesi her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Hasar gören binaların güçlendirilmesi de ayrı bir mühendislik sorunu haline gelmiştir. Bir betonarme yapıdan beklenen; dayanım, kalıcılık, ekonomiklik, fonksiyon ve estetiğin sağlanmasıdır. Ülkemizde yeterince önem verilmeyen ancak depremlerle ortaya çıkan binaların bakımı ve onarımı yapılmalı ve gerekli görülen yerler güçlendirilmelidir. Yapı güçlendirme çalışmaları gerek mühendislik gerekse ekonomik açıdan büyük külfet getirmektedir ve genellikle yapının yıkılıp yeniden yapılması daha sağlıklı görülmektedir. Bu durum malzeme, işçilik, zaman gibi niteliklerin kaybına neden olmaktadır. Ferrocement üzerindeki araştırmalar bu kompozit malzemenin bilhassa gelişmekte olan ülkelerde giderek daha fazla ilgi bulduğunu göstermektedir. Ferrocement; gerek vasıfsız iş gücünün gerekse yerel malzemeler ile maliyeti düşük ve yapımı kolay hafif modüler duvar, kiriş, döşeme ve çatı yapı elemanlarının üretilmesini sağlamıştır. Bu çalışmada ferrocement teknolojisi kullanılarak, ön üretimli paneller yardımıyla depremden hasar görmüş yapılarda yapıyı tekrar kullanılabilir hale getirilmesine ve tekrarlayabilecek depremlerde oluşabilecek çekme kuvvetlerinin karşılanmasına çalışılmıştır. Ferrocement in tanımı Portland çimento harcının son derece güçlendirilmiş ince bir kabuğudur. Genellikle, ferrocement kabuklar kalınlık olarak -5 mm aralığındadır. Güçlendirme çelik ağ tabakalarının çoğunlukla ikisinin ortasında aralarında sandviç şeklinde çelik güçlendirme çubuklarından meydana gelir. Ağın kabuk veya panel ürünü çok zengin bir Portland çimento harcı ile elde edilmesidir. Gelişmekte olan ülkelerde aşağıda tanımlanan nedenlerden ferrocement kullanımı oldukça ilgi görmektedir (Hago ve diğ., 4). Ferrocementte kullanılan temel hammaddeleri birçok ülkede kolaylıkla bulunur. Üretim her türlü ortam ve koşulda rahatlıkla yapılabilir. Birçok ahşap malzemeden daha dayanıklıdır ve ithal çelikten ucuzdur. Ferrocement uygulamaları için ustalık kolaylıkla kazanılabilir. Ferrocement yapımı diğer yapım yöntemlerine göre daha ekonomiktir fakat daha çok iş gücü gerektirir. Yerinde dökülen ve çerçeve elemanlarına epoksili ankraj çubuklarıyla bağlanan ferrocement dolguların yapı yanal rijitliğini artırdığı ve yapının deprem davranışını önemli ölçüde iyileştirdiği göz önünde bulundurularak, bu yöntemin de Osmangazi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Porsuk MYO, Eskişehir AKÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Afyon 97

2 benzer bir iyileştirme sağlaması beklenmektedir. Sözü edilen ön üretimli ferrocement panellerin kapılardan kolayca geçebilecek ve iki kişi tarafından taşınarak yerine yerleştirilebilecek büyüklükte olması zorunlu olduğundan var olan bölme duvarının bir tek panelle değil, çok sayıda küçük panelle güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu durumda, panellerin birbirine ve çerçeve elemanlarına nasıl bağlanacağı oldukça önemlidir. Bağlantı konusu, dış yüze uygulanacak güçlendirmelerde ayrıca önem taşımaktadır. Panellerin birbirine ve çerçeve elemanlarına bağlanarak perde davranışına olabildiğince yaklaşması önem taşıdığından, ilk deneylerde bağlantılarda epoksi harcı yanı sıra çerçeve elemanlarına epoksi ankrajlı filizlere bağlanarak uygulama gerçekleştirilecektir (Tankut ve diğ., 4). Deprem yükleri yapıya herhangi bir yönden gelebileceğinden, yapıda paneller X ve Y doğrultularında dolgu duvarlara panellerin ankrajlı yapılması düşünülmüştür. Bilindiği gibi deprem yükleri yapıda düşey taşıyıcı elemanlar olan kolonlar ve perdeler tarafından karşılanmaktadır. Eğer deprem yükü yapıda ilk olarak kolon tarafından karşılanırsa kolon bu yükü diğer kolonlara aktarma davranışı içerisinde olacak, diğer kolonla arasında perde elemanı yoksa bu yükün aktarımı sırasında oluşan eksenel yük duvarlarda enerjiye dönüşecektir ve hasara yol açacaktır. Yükün geri kalan kısmı ise diğer kolona aktarılacak ve aynı doğrultudaki duvarlarda benzer hasarlara yol açacaktır. Bu bilgiler doğrultusunda çalışmamızdaki panellerin işlevi, dolgu duvar üzerinde bir nevi perde görevi görmesi, kolona gelen deprem yükünün aktarılması sırasında bir bölümünün karşılanması ve diğer kolonlara daha az yükün iletilmesidir. Çimento:, Su:.5, ve Kum: ağırlık oranlarda hazırlanmış harç ile kare örgü, tel, sıva teli ve kümes teli kullanılarak küçük laboratuvar numuneleri üretilmiş ve basit eğilme ve Charpy çarpma deneyleri yapılmıştır.. Ülkemizde yapılan diğer bir çalışmada, donatı-parametrelerinin eğilme rijitliği, ilk çatlak gerilmesi, eğilme dayanımı ve çarpma dayanımı gibi mekanik özeliklere etkileri değerlendirilmiştir. Deney sonuçları ilk çatlak yükü ile en fazla yükteki dayanımların donatı yüzdesi ile arttığını ve bir en fazla noktasından geçtiğini göstermekte olup, en iyi sonuçların kare örgü tel ile alındığı gözlenmektedir (Özdemir ve diğ., 984). Amerika Birleşik Devletleri nde yapılan bir araştırmada dış duvarları ile döşeme ve çatıları sıkıştırılmış ferrocement panellerden oluşan modüler konutların kagir binalardan daha sağlam olduğu, iyi inşa edildiğinde, dinamik yüklere karşı da oldukça dayanıklı olabildiği görülmüştür (Chang ve diğ., 985). Çin Halk Cumhuriyeti'nde ferrocement hafif paneller kullanılarak üretilen toplam m kullanım alanlı 5 katlı bir binanın depreme dayanıklı yapı özelliği gösterdiği gözlenmiştir (Wang ve diğ.,985). Malzemeler Kullanılan Yöntem Agrega Beton karışımlarında Osmaneli kumu kullanılmıştır. Temin edilen kumun deney sonuçlarına olumsuz etki yapmaması için laboratuar ortamında yaydırılıp kurutulduktan sonra deneylerde kullanılmıştır. Karma Suyu Karma suyu olarak Eskişehir şebeke suyu kullanılmıştır. Eskişehir şebeke suyuna ait kimyasal analiz sonuçları Tablo 'de verilmiştir. Tablo. Kullanılan Suyun Kimyasal Analizi Bileşen Değer ph 6.85 Kalsiyum (Ca) ( mg/l) 58 Magnezyum (Mg) (mg/l) 8 Klorür (Cl) ( mg/l) 46 Sülfat (SO - 4 ) ( mg/l) 45 Buharlaştırma Sonucu ( mg/l) 45 (%.4) Çimento Uygulamada Bursa Çimento Fabrikasının üretmiş olduğu TS 9 No lu PÇ 4.5 çimentoları kullanılmıştır. Çimentoların fiziksel, kimyasal ve mekanik özelikleri Tablo de verilmiştir. 98

3 Tablo. Kullanılan Çimento Özelikleri Malzeme Özellikleri PÇ 4.5 Özgül ağırlık.5 Fiziksel Özelikler Priz başlangıcı (dk.) 9 Priz bitme (dk.) 45 SiO 9.96 CaO 6.9 Kimyasal Özelikler Al O 5.7 MgO. Basınç Dayanımı (MPa) SO.9 Gün.6 7 Gün 8. 8 Gün 45. Perlit İnşaat sektörünün günümüzdeki en büyük problemlerinden birisi yapı öz ağırlığıdır. Ağırlıkları azaltabilmek için çok değişik malzemeler kullanılmıştır. Kullanılan malzemelerin hafif olması yanında malzemelerde yük taşıma, ısı ve yalıtkanlık gibi özellikleri de aranmıştır (Topçu, 4). Perlit kullanımı bu problemlerin bir kısmının çözümü için uygun bir malzemedir (Topçu, 999). Perlitin özelliklerini incelediğimizde perlit kullanılarak üretilen paneller perlit kullanılmayan panellerden yaklaşık iki kat daha hafiftir. Fakat basınç dayanımı yönünden perlit kullanılarak üretilen paneller perlitsiz panellerin /4 ü kadar yük taşımaktadır. Perlit kullanımında emme ve kılcallığın fazla olması önemli bir sakıncadır. Bu çalışmada panellerin hafif olarak üretilmesini sağlamak için Tablo te özelikleri verilen perlit malzemesi kullanılmıştır. Böylece panellerin modüler olması taşıma güçlüklerini gidermiş ve hızlı montaj avantajı sağlamıştır. Ayrıca panel numunelerinin ağırlığının azalmasından dolayı yapıya ekstra yük getirmemiştir. Perlit, ısıyla genleşme özelliği olan, genleştirildiğinde çok hafif ve gözenekli bir hale geçen bir kayaçtır. Perlit kelimesi hem ham perlit için hem de genleştirilmiş perlit için kullanılmaktadır. Tablo. Kullanılan Perlitin Kimyasal Analizi Bileşen Değer Bileşen Değer SiO Cr.-. AlO.5-8. Ba.-.5 Na O.9-4. PbO.-. /. K O.5-5. NiO - CaO.5 -. Cu - Fe O. -.5 B - MgO. -.5 Be - TiO. -. Serbest silis.-. MnO. -. Toplam klorürler. SO. -. Toplam sülfatlar - FeO Kimyasal Katkı Süperakışkanlaştırıcı olarak Sika firması tarafından üretilen Viscocrete-5W katkı maddesi kullanılmıştır. Kendiliğinden sıkışan prefabrike betonlar için üretilmiştir. Böylece mikserde karıştırılan harç elle tel örgüden geçebilecek şekilde boşluk kalmadan vibrasyon masası kullanılarak yerleştirilmiştir. Çelik Tel Örgü Çelik ağ tabakalarından duruma göre birden fazla tabaka halinde kullanımıyla sandviç şeklinde bir yapı meydana getirilmiştir. Çalışmada;. Çelik x kare tel örgü,. Altıgen tel örgü (Tip ),. Altıgen tel örgü (Tip ) kullanılmıştır. Çelik tel örgüde teller mm ve boşluklarla kullanıldı. Bu teller yüksek çekme dayanımı olan çeliklerdir ve altıgen tel 99

4 örgüye göre daha dayanıklıdır. Bu örgünün çalışmamıza bazı yararlı özellikler kattığı belirlenmiştir. Bu tel; (a) geometrik şekli ve yüksek gerilim telleri nedeni ile en son izin verilen çarpma gerilmelerini karşılamak üzere yapılan sık düğümlerin bağlamaların sargıları ve kıvrımları azaltır, (b) bir tabakası diğer örgülerin birkaç tabakasına eşit olduğundan örgü uygulanması zamanı azalır, (c) örgünün yüksek dayanımı sayesinde donatı kullanmayı gerektirmemektedir. Altıgen tel örgü ise birçok ülkede yaygın olarak kullanılan örgüdür. En ucuz ve elde edilmesi en kolay tel çeşididir. Genelde kümes teli olarak bilinir ve altıgen desenlerde dokunan soğuk çekilmiş telden üretilir. Bu çalışmada kullanılan tel örgünün kalınlığı.7 mm ve açıklığı 4 mm (Tip ), mm (Tip ) dir. Fotoğraf. Çalışmada Kullanılan Teller Ahşap Kalıp Uygulamada en olarak. m, boy olarak.4 m, kalınlık olarak 5 cm ebatlarında panel üretimi düşünülmüş olup deneysel çalışmalarda en. m boy ise.9 m olarak seçilmiştir. Üretilen harç, cm eninde, 9 cm uzunluğunda (çekme deneylerinde serbest açıklığı 6 cm olarak düşünülmüştür), 5 cm kalınlığında hazırlanmış çeşitli ebatlara ve özeliklere sahip ön gerilme kazandırılmış tel örgüler ile oluşturulan ahşap kalıplara yerleştirilmiştir. Üretilen numuneler kalıplarda ıslak çuvalla sarılarak 8 gün bekletilerek deney gününe kadar termik rötreye uğramaması sağlanarak kür edilmiştir. Yardımcı Gereçler Tablo 4 te görüldüğü gibi üretilen panellerde, tek kat tel içerenlere S çift kat tel içerenlere D ve kullanılan tel tipine göre sırasıyla,, rakamları verilerek bir sistematik notasyon oluşturulmuştur. Üretimi yapılan panellerin birleştirilmesinde demir kancalar ve epoksi kullanılması düşünülmektedir. Epoksi içeren harçlar olumsuz koşullar altında iyi performans sergilemektedir. Böylece paneller arası ara bağlantılar yapılarak sistemin bir bütün halinde çalışmasının sağlanması amaçlanmıştır. Tablo 4. Tel ve Kalıp Özelikleri Panel tanımı Kalıp tipi (cm) Tel tipi Tel katmanı sayısı S x Kare (Çelik) D x Kare (Çelik) S Altıgen Tel Örgü (Tip ) D Altıgen Tel Örgü (Tip ) S Altıgen Tel Örgü (Tip ) D Altıgen Tel Örgü (Tip ) Panel Bileşenleri Tel ağı takviyesinin hacimce yüzdesi, tel katman sayısı Tablo 4 te, hazırlanan harç içeriği ve malzeme miktarları Tablo 5 te belirtilmiştir. Üretilen ferrocement harcından basınç deneyleri için xx cm küp numuneler alınmış ve 8 günlük basınç dayanımları yaklaşık olarak MPa bulunmuştur. Üretilen paneller noktadan yüklemeli eğilme deneyleri yapılarak eğilme dayanımları bulunmuştur. Çift kat tel örgüye sahip x4x5 cm lik panelin işçilik dahil maliyeti yaklaşık olarak YTL olarak belirlenmiştir. 9

5 Tablo 5. Harç İçeriği ve Kullanılan Malzeme Miktarları Panel Tanımı Çimento kg/m Su kg/m Perlit kg/m Kum kg/m Akışkanlaştırıcı lt /m S D S D S D S/Ç Oranı Panel Yükleme Deneyleri Üretilen panel numunelerinde oluşacak mikro ve makro çatlakların kolay tespiti için tüm yüzeye alçı yapılmış ve pürüzlüklerin giderilmesi için tüm yüzey zımparalanmıştır. Mansour ve Paramasivam tarafından önerilen plastik analize dayalı basit bir model kullanılmıştır (Mansour ve diğ.,985). Model, betonun eğilmede çekme dayanımının dikdörtgen şeklinde (x9x5 cm) panellerin,5 kn/s sabit yükleme hızıyla üçte bir noktalarından basit kiriş yöntemiyle yükleme yapılmıştır. Serbest açıklık 6 cm seçildiğinden sağdan ve soldan cm uzaklıktan yüklemeler yapılmıştır. Çekme gerilmesi yönünde yük taşımada betonun kapasitesi parçanın kalanından bağımsızdır. Çünkü beton parça kopmadan önce çatlar ve kompozitin gücüne katkıda bulunmaz. Bu açıdan malzemelerin performansı gerilme terimleri ile değil, yük terimleri ile ifade edilir (Topçu, ). Fotoğraf. Yükleme Deneyi ve Yükleme Deney Aleti Ön çatlama Safhası Yük-deformasyon eğrisi uygulanan kuvvet ile doğrusal değişmiştir.. Bu safhada, yük esasen beton matris tarafından taşınır. Panelin çatlama yükünü tahmin etmek için elastik teori kullanılabilir. Eğilme formülü kullanarak, ilk çatlak oluştuğunda matrisin kopma modülüne eşit olan çatlama geriliminden çatlama momenti hesaplanabilir. Çatlak başlatmada aşırı beton fiberlerdeki gerilim kopma modülüne eşitlenebilir. Fotoğraf. Değişik Şekillerde Çatlamaya Uğramış Paneller 9

6 Çoklu Çatlama Safhası Çoklu çatlama beton matrisin çatlamasından sonra başlar. Bu safha boyunca betondan tel ağına bir yük transferi meydana gelir. Tel ağı ilave yük altında yükü beton matrisin arkasına transfer ederek uzar, böylelikle yeni çatlaklar meydana getirir. Ferrocement numuneleri betonarmeye göre pek çok çatlak gösterir. Araştırmalar betonarme yapılardaki çatlak genişliğinin, beton ve donatı arasındaki bağın artmasıyla, donatı dağılımının artmasıyla ve kabuk kalınlığının azaltılmasıyla küçültülebildiğini göstermiştir. Bütün bu faktörler ferrocement için uygundur. Çatlak genişliği kullanılan tel ile harç arasındaki ara düzlemde sıfıra yakındır ve ara yüzden yüzeye doğru artar. Kullanılan donatının belirli yüzey hacmi, ferrocementin çatlama davranışında etkilidir. Yük altında ilk çatlama sonrası çatlak genişliği uzun süre artmaz, çatlama sonrası ani yük boşalması görülmez. Bu nedenle yüksek plastik deformasyonlarda bile eleman yük taşır, paralanma, parça kopması meydana gelmez (Topçu ve diğ., 4). Göçme Safhası Göçme safhası mevcut çatlakların yük artışı ile şiddetlenmesi ile gösterilir. Burada yük esas olarak ağ tarafından taşınır. Paneli eğilmesi hızlı bir artış gösterir ve çatlaklar harç matrisin derinliği boyunca panelin üst yüzeyine ulaşarak derinlemesine genişleyebilir. Bu safha boyunca, panelin en üstündeki kuvvet basınçtan gerilmeye dönüşür (Mansour ve diğ.,985). Ferrocement yüksek oranda sünek çelik örgü takviye teli ve nitelikli harçtan meydana gelmiş bir kompozittir. Takviye tel örgünün özelikleri yapı içerisinde kaç kat bulunduğu, geometrisi, beton içerisindeki hacmi, birim hacimdeki donatı içeriği gibi parametreler ferrocementin teknik özelliklerini ve değişik yüklemeler altında ki davranışını belirler. Takviye tel örgü donatısı yapısı gereği harç matrise yüksek süneklik verir (Robles ve diğ., 984). Ferrocement yapı içerisinde yüksek beton hacmine göre yüksek oranda yüzey alanına sahip tel donatı bulunması, tel donatının homojen dağılımı değişik yüklemeler altında harcın sünek davranmasını sağlayarak ilk çatlama, tokluk, çarpma ve çekme gibi özelliklerinde önemli artışlar meydana gelmesine neden olur. Yük altında ilk çatlama sonrası çatlak genişliği uzun süre artmaz, çatlama sonrası ani yük boşalması görülmez (Paul ve diğ., 984). Bu nedenle yüksek plastik deformasyonlarda bile eleman yük taşır, paralanma, parça kopması meydana gelmez. Ferrocement yapı elemanı üretilmeden önce, eleman hangi gerilmelere maruz kalacaksa ona göre tasarım yapılır (Topçu, 999). Ferrocement çekme etkisinde, basınç altında, eğilme kuvvetleri altında elastik ve plastik bölgedeki davranışları farklıdır (Hanai ve diğ., 984). Tasarım yapılırken elemanın maruz kalacağı yüklemelerin tipi ve düzeyi dikkate alınarak tasarım kriterleri belirlenir. Kompozit olması nedeniyle takviye örgünün, harcın, bu iki temel malzemenin bileşimi ile ortaya çıkan kompozitin davranışı farklıdır (National Academy of Science). Sonuçların Değerlendirilmesi Bu çalışma depremden hasar görmüş betonarme binaların ferrocement panellerle güçlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Farklı dozaj ve farklı tip tel ile üretilen ferrocement panellerin mekanik özeliklerini incelemek amacıyla eğilme deneyleri yapılmış ve grafikleri aşağıda gösterilmiştir. Böylece en iyi mekanik özeliklere sahip panel tipinin belirlenmesi amaçlanmıştır Yük (kn) 4 S- S- S- 5 5 Şekil Değiştirme ( - mm) Şekil. 5 Dozajlı Harç ve Tellerin Tek Kat Olarak Kullanıldığı Panellerin Yük-Şekil Değiştirme Grafiği 9

7 Şekil de görüldüğü gibi ve nolu tellerin panellere kazandırdığı dayanım birbirine çok yakın çıkmıştır. Bu durum tek kat tel kullanımın eğilme üzerinde fazla etki yapmadığını göstermektedir. nolu çelik tel kullanılarak üretilen panellerde ise çeliğin özeliğinden dolayı çekme etkisine karşı yüksek dayanım görülmektedir. nolu telin ferrocement panellere dayanım yönünden etkisi diğer tellere göre daha fazladır Yük (kn) 4 D- D- D Şekil Değiştirme ( - mm) Şekil. 5 Dozajlı Harç ve Tellerin Çift Kat Olarak Kullanıldığı Panellerin Yük-Şekil Değiştirme Grafiği Şekil de görüldüğü gibi 5 dozajlı panellerde çift kat tel kullanımı aynı dozajda tek kat tel ile üretilmiş panellere göre çekme etkisine karşı yaklaşık olarak % artış olmuştur. Aynı zamanda çift kat tel kullanımında ilk çatlama yükü artmıştır. nolu tel kullanılarak üretilen panellerin, tek kat tel kullanılarak üretilen panellere göre şekil değiştirmesi fazla değişmemekle beraber ve nolu teller kullanılarak üretilen panellerin şekil değiştirmelerinde yaklaşık % 5 artışlar görülmüştür Yük (kn) 4 S- S- S- 5 5 Şekil Değiştirme ( - mm) Şekil. 4 Dozajlı Harç ve Tellerin Tek Kat Olarak Kullanıldığı Panellerin Yük-Şekil Değiştirme Grafiği Şekil te görüldüğü gibi dozaj arttıkça gevreklik de arttığından 4 dozaj ile üretilen paneller 5 dozaj ile üretilen panellere göre daha çok eğilme yüklerine dayanabilmektedirler. 4 dozajda ve nolu tel kullanılarak üretilen panellerin ilk çatlama başladıktan sonra şekil değiştirmesi, 5 dozajlı panellere göre daha hızlı gerçekleşmiştir. ve nolu tellerde ise 5 dozajlı panellere göre şekil değiştirmelerinde fazla değişiklik görülmemiştir. 9

8 8 7 6 Yük (kn) Şekil Değiştirme ( - mm) D- D- D- Şekil 4. 4 Dozajlı Harç ve Tellerin Çift Kat Olarak Kullanıldığı Panellerin Yük-Şekil Değiştirme Grafiği Şekil 4 te görüldüğü gibi ilk çatlama yükü, tel katman sayısına ve dozaja paralel olarak artmaktadır. Tel örgüler arası uzaklık azaldıkça ilk çatlama yükü artmaktadır. Panellerdeki tel katman sayısı ve dozaj beraber değerlendirildiğinde gerek dayanım gerekse şekil değiştirme özelikleri bakımından en iyi sonuçlar çift kat tel ve 4 dozajlı üretilen panellerde görülmüştür. 5 Gerilme (MPa) Şekil Değiştirme 5 Dozaj 4 Şekil 5. 5 Dozajlı ve 4 Dozajlı Harç Numunelerinin σ-ε Grafiği Şekil 5 te görüldüğü gibi perlit kullanımı ferrocement harcının dayanımını % 5 oranında azaltmıştır. 5 ve 4 dozajlı harç numunelerin basınç dayanımları sırası ile yaklaşık olarak 7 ve 9 MPa bulunmuştur. 5 ve 4 dozajlı harç numunelerin şekil değiştirmelerinin birbirine yakın sonuçlar verdiği görülmüştür. Şekil 6 da görüldüğü gibi 5 dozajlı S- paneli ilk çatlama yüküne ulaşıncaya kadar diğer tek katlı tele sahip panellerden daha fazla şekil değiştirme yapmıştır. nolu tel ile üretilen panellerde gözlenen çatlakların daha belirgin olduğu görülmüştür. Dozaj arttırılması panellerde gevrekliği arttırdığından, 4 dozajlı olarak üretilmiş paneller, kullanılan tel cinsine göre 5 dozajlı olarak üretilmiş panellerden daha az elastisiteye sahiptirler. Bu durumda nolu telin, panel üretiminde den fazla katman oluşturarak kullanılması ile panellere daha fazla süneklik kazandırdığı görülmektedir. 94

9 Yük (kn),5,5,5,5 S--5 Dozaj S--5 Dozaj S--5 Dozaj S--4 Dozaj S Şekil Değiştirme ( - mm) Şekil 6. 5 ve 4 Dozajlı Tek Kat Tel ile Üretilen Panellerin İlk Çatlama Yükü-Şekil Değiştirme Grafiği 4,5 4,5 Yük (kn),5,5,5 4 Şekil Değiştirme ( - mm) D--5 Dozaj D--5 Dozaj D--5 Dozaj D--4 Dozaj D--4 Dozaj D--4 Dozaj Şekil 7. 5 ve 4 Dozajlı Çift Kat Tel ile Üretilen Panellerin İlk Çatlama Yükü-Şekil Değiştirme Grafiği Şekil 7 de görüldüğü gibi çelik tel ile üretilen paneller, nolu ve nolu tellere göre kırılmaya kadar daha fazla şekil değiştirme yapmıştır. Bu durum birbirlerine orantılı olarak dozaj artımında düşmüştür. Tel katman sayısının hem şekil değiştirme hem de eğilme dayanımı üzerinde belirgin etkileri görülmüştür. Tel katman sayısının artması panellere elastik davranış kazandırmaktadır. Genel olarak eğilme etkisine en çok dayanım gösteren paneller nolu çelik tel ile üretilen paneller olmuştur. nolu Kümes Teli (Altıgen tel örgü-tip ) nolu kümes teline göre daha çok eğilme yükü taşınmasını sağlamıştır. Sonuç ve Öneriler Ülkemizin geçirdiği en büyük depremlerden biri olan 999 Kocaeli depreminden sonra depreme karşı önlem alma bilinci artmış ve yapıları onarım ve güçlendirme işleri başlı başına bir sektör haline gelmiştir. Fakat bilinen yöntemler, uygulamada zor olmakla beraber özellikle konutlarda insanlara sıkıntı vermekte, en önemlisi yapılan çalışmanın ana fikrine zıt olarak ekonomik değillerdir. Bu çalışmada düşük maliyet ve uygulamada kolaylık hedef olarak düşünülerek; 95

10 ferrocement panellerle güçlendirme yöntemi kullanılan yöntemlere göre çok daha uygun olduğu görülmüştür. Panellerin üretiminde kullanılan tel ağ katmanlarının dayanımı önemli ölçüde iyileştirdiği gözlenmiştir. Yapılan testler sonucunda D- paneli eğilmede yaklaşık olarak 7 kn luk yük taşıma kapasitesi ile en iyi performansı göstermiştir. Bu panel daha çok sayıda çatlağa sahip olmasına rağmen çatlaklar arasındaki genişlik ve boşluklar diğer panellere göre daha azdır. Bu çalışmada panellerin ağırlıkları 5 dozaj için ortalama 8 kg, 4 dozaj için ise ortalama Kg dır. Piyasadan temin edilen çelik ağ tellerinin kalitesinin yeterince iyi olmaması istenilen verimi verememiştir. Uygulamada kullanılması halinde daha yüksek dayanımlı ve ürünün bütününde kalite testlerinden geçmiş çelik ağ tellerinin kullanılması daha iyi sonuçlar verecektir. Ayrıca üretilen panellerin boyutuna göre belli mesafelerde Φ 8~ arasında çelik donatı kullanılması ilk çatlak oluşum süresini geciktirecektir ve dayanım üzerinde olumlu etkisi olacaktır. Alınan ölçülere göre tasarlanan paneller, fabrikada prefabrik olarak üretilmeli ve montajın yapılacağı yere koşullara bağlı olarak vinçlerle taşınmalıdır. Üretimi yapılan panellerin birleşimi döküm bağlantı elemanlarıyla birleştirilerek açıkta kalan bölgelere epoksi yapılarak montaj tamamlanmalıdır.gerek görülmesi halinde kritik bölgelerde ferrocement tel örgü katman sayısı artırılmalı ve döküm bağlantı elemanları sayısı artırılmalıdır. Maliyet açısından diğer yöntemlere göre daha az maliyet gerektiren, uygulama açısından da diğer yöntemlerden daha kolay olan bu yöntemin farklı malzemeler ve daha değişik deney yöntemleri ile geliştirilmesi amacıyla çalışılma ve araştırmalar devam etmektedir. KAYNAKLAR. HAGO, A.W., AL-JABRI, K. S., ALNUAIMI, A.S., AL-MOQBALI, H., AL-KUBAISY, M. A., 4, Ultimate and Service Behavior of Ferrocement Roof Slab Panels, Department of Civil and Architectural Engineering, Sultan Qaboos University, P.O. Box, Al-Khodh, Sultanate of Oman.. TANKUT, T., ERSOY, U., ÖZCEBE, G., BARAN, M., 4, Betonarme Binaların Ön Üretimli Beton Panellerle Güçlendirilmesi, Türkiye Prefabrik Birliği,. Beton Prefabrikasyon Sempozyumu, İzmir.. TOPÇU, İ. B., 4, Ferrocement Teknolojisi Ders Notları, Osmangazi Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, İnş. Müh. ABD., Eskişehir, ss TOPÇU, İ. B.,, Deprem Bölgeleri için Hafif Betonla Ferrocement Çadır Yapımı Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Sayı, ss TOPÇU, İ. B., 999, Isı Geçirgenlik Direnci Yüksek Perlitli Tuğla Üretimi, Osmangazi Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt XII, Sayı, ss ÖZDEMİR, N. ve KOCATAŞKIN, F., 984, Ferrocementin tanıtılması ve Türkiye de Uygulama Olanakları, İTÜ, İnşaat Fak., Malzeme Seminerleri, İstanbul, ss MANSOUR, M. A., PARAMASIVAN, P., 985, Cracking Behavior and Ultimate Strength of Ferrocement in Flexure. In Proceedings of the Second International Symposium on Ferrocement, Bangkok, Thailand, pp TOPÇU, İ. B., UĞURLU, A., 4, Tel Donatılı Örgülerle Güçlendirilmiş Ön Yapımlı Bir Beton Kompozit: Ferrobeton, Çimento ve Beton Dünyası Dergisi, Sayı: 5, ss WANG, M. L., 985, The Building System of Ferrocement Light Panel Elements, Proceedings, Second International Symposium on Ferrocement, Bangkok, Tayland, January, pp CHANG, W. F., NANNI, A., 985, Ferrocement Factory-Built Homes, Proceedings, Second International Symposium on Ferrocement, Bangkok, Tayland, January, pp National Academy of Sciences, 97, Ferrocement: Applications in Developing Countries, BOSTID, Washington D. C.. ROBLES-AUSTRIACO, L., PAMA, 984, R. P., Low Cost Construction Material-The Ferrocement Experience, Low Cost and Energy Saving Construction Materials, Rio de Janeiro, Brazil, Envo Publishing Company, Inc., pp HANAI, J. B., MARTINELLI, D. A. O., DEBS, M. K., 984, Ferrocement : An Old Material For Innovative Solutions, Low Cost And Energy Saving Construction Materials, Rio de Janeiro, Brazil, Envo Publishing Company, Inc., pp PAUL, B.K., PAMA P.R., 984, Ferrocement, International Ferrocement Information Center, Asian Institute of Technology, BANGKOK, Thailand. 96

BETONARME-I 3. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

BETONARME-I 3. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli BETONARME-I 3. Hafta Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Betonun Nitelik Denetimi ile İlgili Soru Bir şantiyede imal edilen betonlardan alınan numunelerin

Detaylı

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler:

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler: ÖRNEK: Endüstriyel bölgede yapılacak bir betonarme yapı için TS EN 206-1 standardına göre XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisine karşı dayanıklı akıcı kıvamda bir beton karışım

Detaylı

beton karışım hesabı

beton karışım hesabı 9 beton karışım hesabı Paki Turgut Kaynaklar 1) TS 802 Beton Karışım Tasarımı Hesap Esasları 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess S et al., Concrete, 2nd Edition 4) Portland

Detaylı

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır 1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır Beton karışım hesabı yapılırken; Betonun döküleceği elemanın boyutları Elemanın maruz kalacağı çevresel etkiler (sülfat ve klorür gibi zararlı kimyasal etkiler,

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI Cemal EYYUBOV *, Handan ADIBELLİ ** * Erciyes Üniv., Müh. Fak. İnşaat Müh.Böl., Kayseri-Türkiye Tel(0352) 437 49 37-38/

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Merkezi

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Merkezi İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Merkezi GLOBAL MT FİRMASI TARAFINDAN TÜRKİYE DE PAZARLANAN LİREFA CAM ELYAF KUMAŞ İLE KAPLANAN BÖLME DUVARLI BETONARME ÇERÇEVELERİN DÜZLEMİNE

Detaylı

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON TANIM YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) ) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Agrega, çimento, su ve gerektiğinde

Detaylı

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE KULLANILABİLECEK FERROCEMENT ÇADIRLAR

DEPREM BÖLGELERİNDE KULLANILABİLECEK FERROCEMENT ÇADIRLAR DEPREM BÖLGELERİNDE KULLANILABİLECEK FERROCEMENT ÇADIRLAR İlker Bekir TOPÇU 1, Mehmet CANBAZ 1, Ahmet Raif BOĞA 1 ilkerbt@ogu.edu.tr, mcanbaz@ogu.edu.tr, ahmetrb@ogu.edu.tr Öz: Büyük bir bölgeye etki eden

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR 1- Dünyadaki 3 büyük deprem kuşağı bulunmaktadır. Bunlar nelerdir. 2- Deprem odağı, deprem fay kırılması, enerji dalgaları, taban kayası, yerel zemin ve merkez üssünü

Detaylı

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802)

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802) 1 5.5 Beton Karışım Hesapları 1 m 3 yerine yerleşmiş betonun içine girecek çimento, su, agrega ve çoğu zaman da ilave mineral ve/veya kimyasal katkı miktarlarının hesaplanması problemi pek çok kişi tarafından

Detaylı

Yapı Elemanlarının Davranışı

Yapı Elemanlarının Davranışı Kolon Türleri ve Eksenel Yük Etkisi Altında Kolon Davranışı Yapı Elemanlarının Davranışı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL Kolonlar; bütün yapılarda temel ile diğer yapı elemanları arasındaki bağı sağlayan ana

Detaylı

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II GENEL BİLGİLER Yapısal sistemler düşey yüklerin haricinde aşağıda sayılan yatay yüklerin etkisine maruz kalmaktadırlar. 1. Deprem 2. Rüzgar 3. Toprak itkisi 4.

Detaylı

MOMENT AKTARAN BİRLEŞİMLER YAPI MERKEZİ DENEYSEL ÇALIŞMALARI

MOMENT AKTARAN BİRLEŞİMLER YAPI MERKEZİ DENEYSEL ÇALIŞMALARI Türkiye Prefabrik Birliği İ.T.Ü. Steelab Uluslararası Çalıştayı 14 Haziran 2010 MOMENT AKTARAN BİRLEŞİMLER YAPI MERKEZİ DENEYSEL ÇALIŞMALARI Dr. Murat Şener Genel Müdür, Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş.

Detaylı

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları Bu standart betonarme yapı elemanları ve yapıların kullanım amaç ve süresine uygun güvenlikte tasarlanması hesaplanması, boyutlandırılması ve

Detaylı

Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği*

Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği* Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği* Dr.Haluk SESİGÜR Yrd.Doç.Dr. Halet Almıla BÜYÜKTAŞKIN Prof.Dr.Feridun ÇILI İTÜ Mimarlık Fakültesi Giriş

Detaylı

YAPI MALZEMESİ Anabilim Dalı

YAPI MALZEMESİ Anabilim Dalı T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ Anabilim Dalı Dr. Türkay KOTAN ERZURUM 2016 İÇERİK 1. Malzemenin Önemi 2. Malzeme Özelliklerinin

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 4- Özel Konular Konular Kalibrasyonda Kullanılan Binalar Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme Metodu Sıra Dışı Binalarda Tespit 2 Amaç RYTE yönteminin

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR ONARIM VE GÜÇLENDĐRME MALZEMELERĐ-3 Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ İDEAL BİR B R ONARIM / GÜÇG ÜÇLENDİRME MALZEMESİNİN

Detaylı

POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI HAFİF BETONLARIN BASINÇ DAYANIMI ÖZELLİKLERİ

POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI HAFİF BETONLARIN BASINÇ DAYANIMI ÖZELLİKLERİ Polipropilen Lif Katkılı Yarı Hafif Betonların Basınç Dayanımı Özellikleri SDU International Technologic Science Vol. 2, No 1, February 20 pp. -14 Construction Technology POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI

Detaylı

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-4

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-4 BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-4 DİŞLİ DÖŞEMELER Serbest açıklığı 700 mm yi geçmeyecek biçimde düzenlenmiş dişlerden ve ince bir tabakadan oluşmuş döşemelere dişli döşemeler denir. Geçilecek açıklık eğer

Detaylı

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Döşemeler 2015 Betonarme Döşemeler Giriş / Betonarme Döşemeler Kirişli plak döşemeler Dişli (nervürlü)

Detaylı

Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR

Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR BASİT EĞİLME ETKİSİNDEKİ ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ Çekme çubuklarının temel işlevi, çekme gerilmelerini karşılamaktır. Moment kolunu arttırarak donatının daha etkili çalışmasını sağlamak

Detaylı

BETONARME KİRİŞLERİN KOMPOZİT MALZEMELER İLE GÜÇLENDİRİLMESİ. Zeki ÖZCAN 1 ozcan@sakarya.edu.tr

BETONARME KİRİŞLERİN KOMPOZİT MALZEMELER İLE GÜÇLENDİRİLMESİ. Zeki ÖZCAN 1 ozcan@sakarya.edu.tr BETONARME KİRİŞLERİN KOMPOZİT MALZEMELER İLE GÜÇLENDİRİLMESİ Zeki ÖZCAN 1 ozcan@sakarya.edu.tr Öz:Kompozit malzemelerin mühendislik yapılarının güçlendirilmesinde ve onarımında kullanılması son yıllarda

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802)

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) Beton karışım hesabı Önceden belirlenen özellik ve dayanımda beton üretebilmek için; istenilen kıvam ve işlenebilme özelliğine sahip; yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olan,

Detaylı

Üzerinde Meydana Gelecek Hasarları Kendiliğinden İyileştirme Kabiliyetine Sahip Yeni Nesil Esnek Beton

Üzerinde Meydana Gelecek Hasarları Kendiliğinden İyileştirme Kabiliyetine Sahip Yeni Nesil Esnek Beton Üzerinde Meydana Gelecek Hasarları Kendiliğinden İyileştirme Kabiliyetine Sahip Yeni Nesil Esnek Beton Prof. Dr. Mustafa ŞAHMARAN İleri İnşaat Mühendisliği Malzeme Araştırma Laboratuvarı Advanced Civil

Detaylı

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı Doç. Dr. Ali KOÇAK Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı zaman kalıplara dökülebilir ve bu

Detaylı

KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI

KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI Ali İhsan ÖZCAN Yüksek Lisans Tez Sunumu 02.06.2015 02.06.2015 1 Giriş Nüfus yoğunluğu yüksek bölgelerde;

Detaylı

ÇİMENTO ESASLI ULTRA YÜKSEK DAYANIMLI KOMPOZİTLERDE BİLEŞİM PARAMETRELERİNİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ

ÇİMENTO ESASLI ULTRA YÜKSEK DAYANIMLI KOMPOZİTLERDE BİLEŞİM PARAMETRELERİNİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ ÇİMENTO ESASLI ULTRA YÜKSEK DAYANIMLI KOMPOZİTLERDE BİLEŞİM PARAMETRELERİNİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ EFFECT OF COMPOSITION PARAMETERS ON THE COMPRESSIVE STRENGTH OF ULTRA HIGH STRENGTH CEMENT-BASED COMPOSITES

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

ZENON PANEL YAPI TEKNOLOJİSİ ZENON PANEL MALZEME VE BİLEŞENLERİ

ZENON PANEL YAPI TEKNOLOJİSİ ZENON PANEL MALZEME VE BİLEŞENLERİ ZENON PANEL YAPI TEKNOLOJİSİ ZENON PANEL MALZEME VE BİLEŞENLERİ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. ZENON PANEL DUVAR SİSTEMİ AÇIKLAMALARI... 4 2.1. Zenon Panel duvar sisteminin esasları... 4 2.2. Zenon Panel

Detaylı

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPI GENEL YERLEŞİM ŞEKİLLERİ 1 4. KAT 1 3. KAT 2 2. KAT 3 1. KAT 4 ZEMİN KAT 5 1. BODRUM 6 1. BODRUM - Temeller

Detaylı

TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ

TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ MAK-LAB15 1. Giriş ve Deneyin Amacı Bilindiği gibi malzeme seçiminde mekanik özellikler esas alınır. Malzemelerin mekanik özellikleri de iç yapılarına bağlıdır. Malzemelerin

Detaylı

ÇELİK LİF KULLANIMININ YÜKSEK PERFORMANSLI BETONLARIN SÜNEKLİK ÖZELLİĞİNE ETKİSİ

ÇELİK LİF KULLANIMININ YÜKSEK PERFORMANSLI BETONLARIN SÜNEKLİK ÖZELLİĞİNE ETKİSİ ÇELİK LİF KULLANIMININ YÜKSEK PERFORMANSLI BETONLARIN SÜNEKLİK ÖZELLİĞİNE ETKİSİ Araş.Gör. Hüseyin YİĞİTER Yard.Doç.Dr.Selçuk TÜRKEL huseyin.yigiter@deu.edu.tr selcuk.turkel@deu.edu.tr D.E.Ü. Müh. Fak.

Detaylı

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1)

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1) BETON TASARIMI (Beton Karışım Hesabı) İstenen kıvamda İşlenebilir İstenen dayanımda Dayanıklı Hacim sabitliğinde Ekonomik bir beton elde edebilmek amacıyla gerekli: Agrega Çimento Su Hava Katkı Maddesi:

Detaylı

CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI

CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI Y.Doç.Dr. Murat KARACASU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı Nisan 2011 TÜRKİYE DE SON 6 YILDA

Detaylı

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir.

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir. Beton Kullanıcısının TS EN 206 ya Göre Beton Siparişinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Hazırlayan Tümer AKAKIN Beton siparişi, TS EN 206-1 in uygulamaya girmesiyle birlikte çok önemli bir husus olmıştur.

Detaylı

Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR

Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR TABLALI KESİTLER Betonarme inşaatın monolitik özelliğinden dolayı, döşeme ve kirişler birlikte çalışırlar. Bu nedenle kesit hesabı yapılırken, döşeme parçası kirişin basınç bölgesine

Detaylı

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN ĠDE-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-KESME ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN ĠDE-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-KESME ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN ĠDE-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-KESME ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON BETON KARIŞIM HESABI Beton; Çimento, agrega (kum, çakıl), su ve gerektiğinde katkı maddeleri karıştırılarak elde edilen yapı malzemesine beton denir. Çimento Su ve katkı mad. Agrega BETON Malzeme Türk

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri

Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri Prof. Dr. Mustafa ŞAHMARAN Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İstanbul, Eylül 2017 Hayatımızda

Detaylı

Beton Şartnamesinin Hazırlanması. Beton için şartname hazırlayıcı aşağıda verilen hususları dikkate almalıdır:

Beton Şartnamesinin Hazırlanması. Beton için şartname hazırlayıcı aşağıda verilen hususları dikkate almalıdır: Beton Kullanıcısına Yönelik Kısaca TS EN 206-1 Beton Standardı Hazırlayan:Tümer Akakın 8 Aralık 2004 günü, Türkiye de yapı malzemeleri açısından önemli bir değişim günü olmuştur. Avrupa Birliği ne teknik

Detaylı

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR ÇELİK PREFABRİK YAPILAR 3. Bölüm Duvarlar. 4. Bölüm Kafes Kirişler. Duvarlar Çelik çerçeveli yapılarda kullanılan duvarlar da taşıyıcı yapı elemanları gibi çoğunlukla prefabriktir. Bu özellik üretimin

Detaylı

11/10/2013 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR

11/10/2013 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR 1. Giriş 2. Beton 3. Çelik 4. Betonarme yapı elemanları 5. Değerlendirme Prof.Dr. Zekai Celep 10.11.2013 2 /43 1. Malzeme (Beton) (MPa) 60

Detaylı

SANDVİÇ PANEL MEKANİK DAYANIMI

SANDVİÇ PANEL MEKANİK DAYANIMI SANDVİÇ PANEL MEKANİK DAYANIMI Binaların çatı, cephe, iç bölme veya soğuk hava odalarında kaplama malzemesi olarak kullanılan sandviç panellerin hızlı montaj imkanı, yüksek yalıtım özelliklerinin yanısıra

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ Araş. Gör. İnş.Yük. Müh. Hayri Baytan ÖZMEN Bir Yanlışlık Var! 1 Donatı Düzenleme (Detaylandırma) Yapı tasarımının son ve çok önemli aşamasıdır. Yapının

Detaylı

Betonarme Kirişlerin Karbon Elyafla Güçlendirilmesi Üzerine Deneysel Bir Araştırma

Betonarme Kirişlerin Karbon Elyafla Güçlendirilmesi Üzerine Deneysel Bir Araştırma Betonarme Kirişlerin Karbon Elyafla Güçlendirilmesi Üzerine Deneysel Bir Araştırma Mehmet Selim ÖKTEN (1), Kaya ÖZGEN (2), Mehmet UYAN (3) GİRİŞ Bu çalışmada, fiberle güçlendirilmiş karbon elyaf malzeme

Detaylı

ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF STEEL FIBERS ON FRESH CONCRETE PROPERTIES

ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF STEEL FIBERS ON FRESH CONCRETE PROPERTIES ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Burak Işıkdağ 1, İlker Bekir Topçu 2, Seyfettin Umut Umu 3 Özet Bu çalışmada çelik lifli taze betonlarda (ÇLB) çelik liflerin beton kıvamına etkisi araştırıldı.

Detaylı

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu Taşıyıcı Sistem İlkeleri Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI YÜKLER YÜKLER ve MESNET TEPKİLERİ YÜKLER RÜZGAR YÜKLERİ BETONARME TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI Rüzgar yönü

Detaylı

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 1 . TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 2 Başlıca Taşıyıcı Yapı Elemanları Döşeme, kiriş, kolon, perde, temel 3 Çerçeve

Detaylı

STRÜKTÜREL İZOLELİ PANELLER (Structural Insulated Panels- SIP)

STRÜKTÜREL İZOLELİ PANELLER (Structural Insulated Panels- SIP) STRÜKTÜREL İZOLELİ PANELLER (Structural Insulated Panels- SIP) STRÜKTÜREL İZOLELİ PANELLER (Structural Insulated Panels- SIP) Strüktürel izoleli paneller (SIP), bir yalıtım tabakasının her iki yüzeyine

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR BİRİNCİ AŞAMA DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ BİNANIN ÖZELLİKLERİ Binanın

Detaylı

BETONARME KESİT DAVRANIŞINDA EKSENEL YÜK, MALZEME MODELİ VE SARGI DONATISI ORANININ ETKİSİ

BETONARME KESİT DAVRANIŞINDA EKSENEL YÜK, MALZEME MODELİ VE SARGI DONATISI ORANININ ETKİSİ Beşinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 26-30 Mayıs 2003, İstanbul Fifth National Conference on Earthquake Engineering, 26-30 May 2003, Istanbul, Turkey Bildiri No: AT-124 BETONARME KESİT DAVRANIŞINDA

Detaylı

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak BETON Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak açısından ilginçtir. Bu formülde dayanımı etkileyen en önemli faktör çimento hamuru içindeki çimento miktarıdır.

Detaylı

ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK

ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK Dersin Amacı Çelik yapı sistemlerini, malzemelerini ve elemanlarını tanıtarak, çelik yapı hesaplarını kavratmak. Dersin İçeriği Çelik yapı sistemleri, kullanım

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ BÖLÜM II D ÖRNEK 1 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 1 İKİ KATLI YIĞMA OKUL BİNASININ DEĞERLENDİRMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 1.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.1/

Detaylı

BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI

BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI Z. CANAN GİRGİN 1, D. GÜNEŞ YILMAZ 2 Türkiye de nüfusun % 70 i 1. ve 2.derece deprem bölgesinde yaşamakta olup uzun yıllardan beri orta şiddetli

Detaylı

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ yapı kimyasalları Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Ümit ÖZKAN 1, Ayşe DEMİRTAŞ 2 Giriş: Yapıblok, Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş. tarafından 1996 yılından beri endüstriyel üretim yöntemleri ile üretilen

Detaylı

Geçmiş depremlerde gözlenen hasarlar Güncellenen deprem yönetmelikleri Tipik bir binada depremsellik incelemesi

Geçmiş depremlerde gözlenen hasarlar Güncellenen deprem yönetmelikleri Tipik bir binada depremsellik incelemesi TÜRKİYE DE BETONARME BİNALARDA SİSMİK GÜVENİLİRLİĞİ NASIL ARTTIRABİLİRİZ? How to Increase Seismic Reliability of RC Buildings in Turkey? Prof. Dr. Mehmet INEL Pamukkale University, Denizli, TURKEY İçerik

Detaylı

KAYIT FORMU TEL : 0 (354) 242 1002 FAKS :. 0 (354) 242 1005. E-MAİL 1 : zbabayev@erciyes.edu.tr E-MAİL 2 :...

KAYIT FORMU TEL : 0 (354) 242 1002 FAKS :. 0 (354) 242 1005. E-MAİL 1 : zbabayev@erciyes.edu.tr E-MAİL 2 :... Türkiye İnşaat Mühendisliği XVII. Teknik Kongre ve Sergisi KAYIT FORMU İnşaat Mühendisleri Odası TMMOB ADI SOYADI : Ziyafeddin BABAYEV KURULUŞ :. Erciyes Üniversitesi YAZIŞMA ADRESİ :. E.Ü. Yozgat Müh.

Detaylı

Şekil 1.1. Beton çekme dayanımının deneysel olarak belirlenmesi

Şekil 1.1. Beton çekme dayanımının deneysel olarak belirlenmesi Eksenel çekme deneyi A-A Kesiti Kiriş eğilme deneyi A: kesit alanı Betonun çekme dayanımı: L b h A A f ct A f ct L 4 3 L 2 2 bh 2 bh 6 Silindir yarma deneyi f ct 2 πld Küp yarma deneyi L: silindir numunenin

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun . Döşemeler TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun 07.3 ÇELİK YAPILAR Döşeme, Stabilite Kiriş ve kolonların düktilitesi tümüyle yada kısmi basınç etkisi altındaki elemanlarının genişlik/kalınlık

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü DÖŞEMELER 1

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü DÖŞEMELER 1 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü DÖŞEMELER 1 Üzerindeki yükleri kiriş veya kolonlara aktaran genelde yatay betonarme elemanlardır. Salon tavanı,

Detaylı

YIĞMA YAPI TASARIMI DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YIĞMA YAPI TASARIMI DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 11.04.2012 1 DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 Genel Kurallar: Deprem yükleri : S(T1) = 2.5 ve R = 2.5 alınarak bulanacak duvar gerilmelerinin sınır değerleri aşmaması sağlanmalıdır.

Detaylı

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Ercan ÖZGAN 1, Metin Mevlüt UZUNOĞLU 1, Tuncay KAP 1 tuncaykap@hotmail.com, metinuzunoglu@hotmail.com

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

YAPILARIN ZATİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Tayfun UYGUNOĞLU 1, Osman ÜNAL 1

YAPILARIN ZATİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Tayfun UYGUNOĞLU 1, Osman ÜNAL 1 YAPILARIN ZATİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Tayfun UYGUNOĞLU 1, Osman ÜNAL 1 1 uygunoglu@aku.edu.tr, 2 unal@aku.edu.tr ÖZ Bu çalışmada,

Detaylı

Çift Plaka Taşıyıcı Duvar Panelleri

Çift Plaka Taşıyıcı Duvar Panelleri Çift Plaka Taşıyıcı Duvar Panelleri Prefabrik yarı mamul plakları çalıştırma fikri, sadece döşemeler için değil aynı zamanda duvarlar içinde, kısmen prefabrik duvar elemanları ile yeni bir bina sisteminin

Detaylı

Malzemelerin Mekanik Özellikleri

Malzemelerin Mekanik Özellikleri Malzemelerin Mekanik Özellikleri Bölüm Hedefleri Deneysel olarak gerilme ve birim şekil değiştirmenin belirlenmesi Malzeme davranışı ile gerilme-birim şekil değiştirme diyagramının ilişkilendirilmesi ÇEKME

Detaylı

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4 BÖLÜM 5 YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 5.. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak olan, hem düşey hem yatay yükler için tüm taşıyıcı sistemi doğal veya yapay malzemeli taşıyıcı duvarlar

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ. 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ. 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri Malzemeler genel olarak 3 çeşit zorlanmaya maruzdurlar. Bunlar çekme, basma ve kesme

Detaylı

SÜNEK OLMAYAN B/A ÇERÇEVELERİN, ÇELİK ÇAPRAZLARLA, B/A DOLGU DUVARLARLA ve ÇELİK LEVHALAR ile GÜÇLENDİRİLMESİ. Email: fsbalik@selcuk.edu.

SÜNEK OLMAYAN B/A ÇERÇEVELERİN, ÇELİK ÇAPRAZLARLA, B/A DOLGU DUVARLARLA ve ÇELİK LEVHALAR ile GÜÇLENDİRİLMESİ. Email: fsbalik@selcuk.edu. SÜNEK OLMAYAN B/A ÇERÇEVELERİN, ÇELİK ÇAPRAZLARLA, B/A DOLGU DUVARLARLA ve ÇELİK LEVHALAR ile GÜÇLENDİRİLMESİ ÖZET: Mehmet KAMANLI, Hasan Hüsnü KORKMAZ, Fatih Süleyman BALIK 2, Fatih BAHADIR 2 Yrd.Doç.Dr.,

Detaylı

Murfor YAPISAL BÌR DÜŞÜNCE

Murfor YAPISAL BÌR DÜŞÜNCE BEKAERT BEKAERT Murfor DUVAR DONATISI Yeteneklerinizi Ortaya Çıkartan Donatı YAPISAL BÌR DÜŞÜNCE donatılı duvarlar iki paralel telin, birbirine sürekli zigzag bir tel ile kaynaklanarak birleştirilmesiyle

Detaylı

MOMENT YENİDEN DAĞILIM

MOMENT YENİDEN DAĞILIM MOMENT YENİDEN DAĞILIM Yeniden Dağılım (Uyum) : Çerçeve kirişleri ile sürekli kiriş ve döşemelerde betonarme bir yapının lineer elastik davrandığı kabulüne dayalı bir statik çözüm sonucunda elde edilecek

Detaylı

Kompozit Malzemeler. Tanım:

Kompozit Malzemeler. Tanım: Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Tanım: Kompozit Malzemeler En az 2 farklı malzemenin birbiri içerisinde fiziksel olarak karıştırılmasıyla elde edilen yeni

Detaylı

ONARIM ve GÜÇLENDİRMEDE MALZEME-II. Bölüm. Doç. Dr. Halit YAZICI

ONARIM ve GÜÇLENDİRMEDE MALZEME-II. Bölüm. Doç. Dr. Halit YAZICI ONARIM ve GÜÇLENDİRMEDE MALZEME-II. Bölüm Doç. Dr. Halit YAZICI GÜÇLENDİRME MANTOLAMA KESİTİN BÜYÜMESİ RİJİTLİK ARTI I KESME SARGI DONATISI (ETRİYE, FRET) EĞİLME BOYUNA DONATI YENİ TA IYICI ELEMAN EKLENMESİ

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR ONARIM VE GÜÇLENDĐRME MALZEMELERĐ-2 Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ İDEAL BİR B R ONARIM / GÜÇG ÜÇLENDİRME MALZEMESİNİN

Detaylı

Malzeme yavaşça artan yükler altında denendiği zaman, belirli bir sınır gerilmede dayanımı sona erip kopmaktadır.

Malzeme yavaşça artan yükler altında denendiği zaman, belirli bir sınır gerilmede dayanımı sona erip kopmaktadır. YORULMA 1 Malzeme yavaşça artan yükler altında denendiği zaman, belirli bir sınır gerilmede dayanımı sona erip kopmaktadır. Bulunan bu gerilme değerine malzemenin statik dayanımı adı verilir. 2 Ancak aynı

Detaylı

Öndökümlü (Prefabrik) Döşeme Sistemleri-4 Prefabrik Asmolen Döşeme Kirişleri

Öndökümlü (Prefabrik) Döşeme Sistemleri-4 Prefabrik Asmolen Döşeme Kirişleri Öndökümlü (Prefabrik) Döşeme Sistemleri-4 Prefabrik Asmolen Döşeme Kirişleri Günkut BARKA 1974 yılında mühendis oldu. 1978-2005 yılları arasında Gök İnşaat ve Tic. A.Ş de şantiye şefliğinden Genel Müdürlüğe

Detaylı

Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler

Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler 2015 Betonarme Çatılar Görevi, belirli bir hacmi örtmek olan

Detaylı

Çelik Yapılar - INS /2016

Çelik Yapılar - INS /2016 Çelik Yapılar - INS4033 2015/2016 DERS III Yapısal Analiz Kusurlar Lineer Olmayan Malzeme Davranışı Malzeme Koşulları ve Emniyet Gerilmeleri Arttırılmış Deprem Etkileri Fatih SÖYLEMEZ Yük. İnş. Müh. İçerik

Detaylı

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ karo Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR:

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR: BURULMA DENEYİ 1. DENEYİN AMACI: Burulma deneyi, malzemelerin kayma modülü (G) ve kayma akma gerilmesi ( A ) gibi özelliklerinin belirlenmesi amacıyla uygulanır. 2. TANIMLAMALAR: Kayma modülü: Kayma gerilmesi-kayma

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ224 YAPI MALZEMESİ II BETONDA ŞEKİL DEĞİŞİMLERİ Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter BETONUN DİĞER ÖZELLİKLERİ BETONUN

Detaylı

FARKLI ORTAMLARDA KÜR EDİLMİŞ LİF KATKILI BETONLARIN DEPREM YÜKÜ ETKİSİ ALTINDAKİ DAVRANIŞININ ARAŞTIRILMASI

FARKLI ORTAMLARDA KÜR EDİLMİŞ LİF KATKILI BETONLARIN DEPREM YÜKÜ ETKİSİ ALTINDAKİ DAVRANIŞININ ARAŞTIRILMASI FARKLI ORTAMLARDA KÜR EDİLMİŞ LİF KATKILI BETONLARIN DEPREM YÜKÜ ETKİSİ ALTINDAKİ DAVRANIŞININ ARAŞTIRILMASI Osman ÜNAL 1, Tayfun UYGUNOĞLU 2 1 unal@aku.edu.tr, 2 uygunoglu@aku.edu.tr ÖZ: Deprem kuşağının

Detaylı

Tünel kalıplar yardımıyla, yapının taşıyıcı elemanları bitirme işlemlerinin çoğunluğu geleneksel tekniklerle gerçekleştirilmektedir.

Tünel kalıplar yardımıyla, yapının taşıyıcı elemanları bitirme işlemlerinin çoğunluğu geleneksel tekniklerle gerçekleştirilmektedir. TÜNEL KALIP ELÇĐN TAŞ TÜNEL KALIP Tünel kalıp sistemi, yapıların döşeme ve duvarlarının büyük kalıp elemanları ile bir kerede döküldüğü, yerinde beton dökülmesine dayalı bir yapım sistemidir. Tünel kalıplar

Detaylı

CS MÜHENDİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ www.csproje.com. EUROCODE-2'ye GÖRE MOMENT YENİDEN DAĞILIM

CS MÜHENDİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ www.csproje.com. EUROCODE-2'ye GÖRE MOMENT YENİDEN DAĞILIM Moment CS MÜHENİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ EUROCOE-2'ye GÖRE MOMENT YENİEN AĞILIM Bir yapıdaki kuvvetleri hesaplamak için elastik kuvvetler kullanılır. Yapının taşıma gücüne yakın elastik davranmadığı

Detaylı

Isı Farkı Analizi: Nasıl Yapılır? Neden Gereklidir? Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Isı Farkı Analizi: Nasıl Yapılır? Neden Gereklidir? Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Isı Farkı Analizi: Nasıl Yapılır? Neden Gereklidir? Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Genleşme Isı alan cisimlerin moleküllerinin hareketi artar. Bu da moleküller arası uzaklığın artmasına neden olur. Bunun

Detaylı

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ ALIN KAYNAKLI LEVHASAL BAĞLANTILARIN ÇEKME TESTLERİ A- DENEYİN ÖNEMİ ve AMACI Malzemelerin mekanik davranışlarını incelemek ve yapılarıyla özellikleri arasındaki

Detaylı

Halfen ankraj kanalları

Halfen ankraj kanalları Halfen ankraj kanalları Halfen ankraj kanalları, kolay montaj ve ayarlanabilir bağlantı imkanı verir. Kanallar, polystiren dolgu ile doldurularak, beton çalışması esnasındaki olası problemlere karşı korumaya

Detaylı

Elastisite modülü çerçevesi ve deneyi: σmaks

Elastisite modülü çerçevesi ve deneyi: σmaks d) Betonda Elastisite modülü deneyi: Elastisite modülü, malzemelerin normal gerilme (basınç, çekme) altında elastik şekil değiştirmesinin ölçüsüdür. Diğer bir ifadeyle malzemenin sekil değiştirmeye karşı

Detaylı