DEPREMDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİNALARIN FERROCEMENT PANELLERLE GÜÇLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEPREMDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİNALARIN FERROCEMENT PANELLERLE GÜÇLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 DEPREMDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİNALARIN FERROCEMENT PANELLERLE GÜÇLENDİRİLMESİ İlker Bekir TOPÇU, Burak IŞIKDAĞ, Özgür TATAR, Erdinç ABİ Öz: Deprem etkisine maruz kalmış yetersiz dayanıma sahip betonarme yapıların onarımı, bakımı ve güçlendirilmesinin maliyeti zamanla artmaktadır. Maalesef, mevcut tasarım şartnameleri beklenen yapı performansını yerine getirmekten uzaktır. Deprem kuşağında bulunan Türkiye de 999 Kocaeli depreminden önce yapılan binalar başta olmak üzere birçoğu depreme karşı dayanıklılık bakımından yetersiz durumdadır. Bu nedenle olumsuz özeliklere sahip yapıların depreme karşı hızlı ve ekonomik olarak güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla kullanımı yaygınlaşmakta olan bir beton kompozit türü olan ferrocement teknolojisi ile paneller üreterek güçlendirme çalışması yapılmıştır. Üretilen panellerin kolay taşınabilir ve montajının kolay olabilmesi için perlit kullanılarak paneller hafifletilmeye çalışılmıştır. Ferrocement, yapı olarak çekmeye de çalışabilen bir eleman olduğundan yüklerin karşılanmasında büyük avantaj sağlamaktadır. Üretilen paneller kalıplarda önceden üretilerek iki kişi tarafından taşınabilecek ağırlıkta ve birbirine kenetlenebilecek şekilde üretilmiştir. Ferrocement teknolojisinin kolay uygulanabilir olması, işçilik ve maliyet bakımından ucuz olmasından dolayı bu çalışmanın güçlendirme alanında yararlı olacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Betonarme, Dayanım, Ferrocement, Güçlendirme, Onarım Giriş Son yıllarda depremlerde hasar gören yapıların güçlendirilmesi her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Hasar gören binaların güçlendirilmesi de ayrı bir mühendislik sorunu haline gelmiştir. Bir betonarme yapıdan beklenen; dayanım, kalıcılık, ekonomiklik, fonksiyon ve estetiğin sağlanmasıdır. Ülkemizde yeterince önem verilmeyen ancak depremlerle ortaya çıkan binaların bakımı ve onarımı yapılmalı ve gerekli görülen yerler güçlendirilmelidir. Yapı güçlendirme çalışmaları gerek mühendislik gerekse ekonomik açıdan büyük külfet getirmektedir ve genellikle yapının yıkılıp yeniden yapılması daha sağlıklı görülmektedir. Bu durum malzeme, işçilik, zaman gibi niteliklerin kaybına neden olmaktadır. Ferrocement üzerindeki araştırmalar bu kompozit malzemenin bilhassa gelişmekte olan ülkelerde giderek daha fazla ilgi bulduğunu göstermektedir. Ferrocement; gerek vasıfsız iş gücünün gerekse yerel malzemeler ile maliyeti düşük ve yapımı kolay hafif modüler duvar, kiriş, döşeme ve çatı yapı elemanlarının üretilmesini sağlamıştır. Bu çalışmada ferrocement teknolojisi kullanılarak, ön üretimli paneller yardımıyla depremden hasar görmüş yapılarda yapıyı tekrar kullanılabilir hale getirilmesine ve tekrarlayabilecek depremlerde oluşabilecek çekme kuvvetlerinin karşılanmasına çalışılmıştır. Ferrocement in tanımı Portland çimento harcının son derece güçlendirilmiş ince bir kabuğudur. Genellikle, ferrocement kabuklar kalınlık olarak -5 mm aralığındadır. Güçlendirme çelik ağ tabakalarının çoğunlukla ikisinin ortasında aralarında sandviç şeklinde çelik güçlendirme çubuklarından meydana gelir. Ağın kabuk veya panel ürünü çok zengin bir Portland çimento harcı ile elde edilmesidir. Gelişmekte olan ülkelerde aşağıda tanımlanan nedenlerden ferrocement kullanımı oldukça ilgi görmektedir (Hago ve diğ., 4). Ferrocementte kullanılan temel hammaddeleri birçok ülkede kolaylıkla bulunur. Üretim her türlü ortam ve koşulda rahatlıkla yapılabilir. Birçok ahşap malzemeden daha dayanıklıdır ve ithal çelikten ucuzdur. Ferrocement uygulamaları için ustalık kolaylıkla kazanılabilir. Ferrocement yapımı diğer yapım yöntemlerine göre daha ekonomiktir fakat daha çok iş gücü gerektirir. Yerinde dökülen ve çerçeve elemanlarına epoksili ankraj çubuklarıyla bağlanan ferrocement dolguların yapı yanal rijitliğini artırdığı ve yapının deprem davranışını önemli ölçüde iyileştirdiği göz önünde bulundurularak, bu yöntemin de Osmangazi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Porsuk MYO, Eskişehir AKÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Afyon 97

2 benzer bir iyileştirme sağlaması beklenmektedir. Sözü edilen ön üretimli ferrocement panellerin kapılardan kolayca geçebilecek ve iki kişi tarafından taşınarak yerine yerleştirilebilecek büyüklükte olması zorunlu olduğundan var olan bölme duvarının bir tek panelle değil, çok sayıda küçük panelle güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu durumda, panellerin birbirine ve çerçeve elemanlarına nasıl bağlanacağı oldukça önemlidir. Bağlantı konusu, dış yüze uygulanacak güçlendirmelerde ayrıca önem taşımaktadır. Panellerin birbirine ve çerçeve elemanlarına bağlanarak perde davranışına olabildiğince yaklaşması önem taşıdığından, ilk deneylerde bağlantılarda epoksi harcı yanı sıra çerçeve elemanlarına epoksi ankrajlı filizlere bağlanarak uygulama gerçekleştirilecektir (Tankut ve diğ., 4). Deprem yükleri yapıya herhangi bir yönden gelebileceğinden, yapıda paneller X ve Y doğrultularında dolgu duvarlara panellerin ankrajlı yapılması düşünülmüştür. Bilindiği gibi deprem yükleri yapıda düşey taşıyıcı elemanlar olan kolonlar ve perdeler tarafından karşılanmaktadır. Eğer deprem yükü yapıda ilk olarak kolon tarafından karşılanırsa kolon bu yükü diğer kolonlara aktarma davranışı içerisinde olacak, diğer kolonla arasında perde elemanı yoksa bu yükün aktarımı sırasında oluşan eksenel yük duvarlarda enerjiye dönüşecektir ve hasara yol açacaktır. Yükün geri kalan kısmı ise diğer kolona aktarılacak ve aynı doğrultudaki duvarlarda benzer hasarlara yol açacaktır. Bu bilgiler doğrultusunda çalışmamızdaki panellerin işlevi, dolgu duvar üzerinde bir nevi perde görevi görmesi, kolona gelen deprem yükünün aktarılması sırasında bir bölümünün karşılanması ve diğer kolonlara daha az yükün iletilmesidir. Çimento:, Su:.5, ve Kum: ağırlık oranlarda hazırlanmış harç ile kare örgü, tel, sıva teli ve kümes teli kullanılarak küçük laboratuvar numuneleri üretilmiş ve basit eğilme ve Charpy çarpma deneyleri yapılmıştır.. Ülkemizde yapılan diğer bir çalışmada, donatı-parametrelerinin eğilme rijitliği, ilk çatlak gerilmesi, eğilme dayanımı ve çarpma dayanımı gibi mekanik özeliklere etkileri değerlendirilmiştir. Deney sonuçları ilk çatlak yükü ile en fazla yükteki dayanımların donatı yüzdesi ile arttığını ve bir en fazla noktasından geçtiğini göstermekte olup, en iyi sonuçların kare örgü tel ile alındığı gözlenmektedir (Özdemir ve diğ., 984). Amerika Birleşik Devletleri nde yapılan bir araştırmada dış duvarları ile döşeme ve çatıları sıkıştırılmış ferrocement panellerden oluşan modüler konutların kagir binalardan daha sağlam olduğu, iyi inşa edildiğinde, dinamik yüklere karşı da oldukça dayanıklı olabildiği görülmüştür (Chang ve diğ., 985). Çin Halk Cumhuriyeti'nde ferrocement hafif paneller kullanılarak üretilen toplam m kullanım alanlı 5 katlı bir binanın depreme dayanıklı yapı özelliği gösterdiği gözlenmiştir (Wang ve diğ.,985). Malzemeler Kullanılan Yöntem Agrega Beton karışımlarında Osmaneli kumu kullanılmıştır. Temin edilen kumun deney sonuçlarına olumsuz etki yapmaması için laboratuar ortamında yaydırılıp kurutulduktan sonra deneylerde kullanılmıştır. Karma Suyu Karma suyu olarak Eskişehir şebeke suyu kullanılmıştır. Eskişehir şebeke suyuna ait kimyasal analiz sonuçları Tablo 'de verilmiştir. Tablo. Kullanılan Suyun Kimyasal Analizi Bileşen Değer ph 6.85 Kalsiyum (Ca) ( mg/l) 58 Magnezyum (Mg) (mg/l) 8 Klorür (Cl) ( mg/l) 46 Sülfat (SO - 4 ) ( mg/l) 45 Buharlaştırma Sonucu ( mg/l) 45 (%.4) Çimento Uygulamada Bursa Çimento Fabrikasının üretmiş olduğu TS 9 No lu PÇ 4.5 çimentoları kullanılmıştır. Çimentoların fiziksel, kimyasal ve mekanik özelikleri Tablo de verilmiştir. 98

3 Tablo. Kullanılan Çimento Özelikleri Malzeme Özellikleri PÇ 4.5 Özgül ağırlık.5 Fiziksel Özelikler Priz başlangıcı (dk.) 9 Priz bitme (dk.) 45 SiO 9.96 CaO 6.9 Kimyasal Özelikler Al O 5.7 MgO. Basınç Dayanımı (MPa) SO.9 Gün.6 7 Gün 8. 8 Gün 45. Perlit İnşaat sektörünün günümüzdeki en büyük problemlerinden birisi yapı öz ağırlığıdır. Ağırlıkları azaltabilmek için çok değişik malzemeler kullanılmıştır. Kullanılan malzemelerin hafif olması yanında malzemelerde yük taşıma, ısı ve yalıtkanlık gibi özellikleri de aranmıştır (Topçu, 4). Perlit kullanımı bu problemlerin bir kısmının çözümü için uygun bir malzemedir (Topçu, 999). Perlitin özelliklerini incelediğimizde perlit kullanılarak üretilen paneller perlit kullanılmayan panellerden yaklaşık iki kat daha hafiftir. Fakat basınç dayanımı yönünden perlit kullanılarak üretilen paneller perlitsiz panellerin /4 ü kadar yük taşımaktadır. Perlit kullanımında emme ve kılcallığın fazla olması önemli bir sakıncadır. Bu çalışmada panellerin hafif olarak üretilmesini sağlamak için Tablo te özelikleri verilen perlit malzemesi kullanılmıştır. Böylece panellerin modüler olması taşıma güçlüklerini gidermiş ve hızlı montaj avantajı sağlamıştır. Ayrıca panel numunelerinin ağırlığının azalmasından dolayı yapıya ekstra yük getirmemiştir. Perlit, ısıyla genleşme özelliği olan, genleştirildiğinde çok hafif ve gözenekli bir hale geçen bir kayaçtır. Perlit kelimesi hem ham perlit için hem de genleştirilmiş perlit için kullanılmaktadır. Tablo. Kullanılan Perlitin Kimyasal Analizi Bileşen Değer Bileşen Değer SiO Cr.-. AlO.5-8. Ba.-.5 Na O.9-4. PbO.-. /. K O.5-5. NiO - CaO.5 -. Cu - Fe O. -.5 B - MgO. -.5 Be - TiO. -. Serbest silis.-. MnO. -. Toplam klorürler. SO. -. Toplam sülfatlar - FeO Kimyasal Katkı Süperakışkanlaştırıcı olarak Sika firması tarafından üretilen Viscocrete-5W katkı maddesi kullanılmıştır. Kendiliğinden sıkışan prefabrike betonlar için üretilmiştir. Böylece mikserde karıştırılan harç elle tel örgüden geçebilecek şekilde boşluk kalmadan vibrasyon masası kullanılarak yerleştirilmiştir. Çelik Tel Örgü Çelik ağ tabakalarından duruma göre birden fazla tabaka halinde kullanımıyla sandviç şeklinde bir yapı meydana getirilmiştir. Çalışmada;. Çelik x kare tel örgü,. Altıgen tel örgü (Tip ),. Altıgen tel örgü (Tip ) kullanılmıştır. Çelik tel örgüde teller mm ve boşluklarla kullanıldı. Bu teller yüksek çekme dayanımı olan çeliklerdir ve altıgen tel 99

4 örgüye göre daha dayanıklıdır. Bu örgünün çalışmamıza bazı yararlı özellikler kattığı belirlenmiştir. Bu tel; (a) geometrik şekli ve yüksek gerilim telleri nedeni ile en son izin verilen çarpma gerilmelerini karşılamak üzere yapılan sık düğümlerin bağlamaların sargıları ve kıvrımları azaltır, (b) bir tabakası diğer örgülerin birkaç tabakasına eşit olduğundan örgü uygulanması zamanı azalır, (c) örgünün yüksek dayanımı sayesinde donatı kullanmayı gerektirmemektedir. Altıgen tel örgü ise birçok ülkede yaygın olarak kullanılan örgüdür. En ucuz ve elde edilmesi en kolay tel çeşididir. Genelde kümes teli olarak bilinir ve altıgen desenlerde dokunan soğuk çekilmiş telden üretilir. Bu çalışmada kullanılan tel örgünün kalınlığı.7 mm ve açıklığı 4 mm (Tip ), mm (Tip ) dir. Fotoğraf. Çalışmada Kullanılan Teller Ahşap Kalıp Uygulamada en olarak. m, boy olarak.4 m, kalınlık olarak 5 cm ebatlarında panel üretimi düşünülmüş olup deneysel çalışmalarda en. m boy ise.9 m olarak seçilmiştir. Üretilen harç, cm eninde, 9 cm uzunluğunda (çekme deneylerinde serbest açıklığı 6 cm olarak düşünülmüştür), 5 cm kalınlığında hazırlanmış çeşitli ebatlara ve özeliklere sahip ön gerilme kazandırılmış tel örgüler ile oluşturulan ahşap kalıplara yerleştirilmiştir. Üretilen numuneler kalıplarda ıslak çuvalla sarılarak 8 gün bekletilerek deney gününe kadar termik rötreye uğramaması sağlanarak kür edilmiştir. Yardımcı Gereçler Tablo 4 te görüldüğü gibi üretilen panellerde, tek kat tel içerenlere S çift kat tel içerenlere D ve kullanılan tel tipine göre sırasıyla,, rakamları verilerek bir sistematik notasyon oluşturulmuştur. Üretimi yapılan panellerin birleştirilmesinde demir kancalar ve epoksi kullanılması düşünülmektedir. Epoksi içeren harçlar olumsuz koşullar altında iyi performans sergilemektedir. Böylece paneller arası ara bağlantılar yapılarak sistemin bir bütün halinde çalışmasının sağlanması amaçlanmıştır. Tablo 4. Tel ve Kalıp Özelikleri Panel tanımı Kalıp tipi (cm) Tel tipi Tel katmanı sayısı S x Kare (Çelik) D x Kare (Çelik) S Altıgen Tel Örgü (Tip ) D Altıgen Tel Örgü (Tip ) S Altıgen Tel Örgü (Tip ) D Altıgen Tel Örgü (Tip ) Panel Bileşenleri Tel ağı takviyesinin hacimce yüzdesi, tel katman sayısı Tablo 4 te, hazırlanan harç içeriği ve malzeme miktarları Tablo 5 te belirtilmiştir. Üretilen ferrocement harcından basınç deneyleri için xx cm küp numuneler alınmış ve 8 günlük basınç dayanımları yaklaşık olarak MPa bulunmuştur. Üretilen paneller noktadan yüklemeli eğilme deneyleri yapılarak eğilme dayanımları bulunmuştur. Çift kat tel örgüye sahip x4x5 cm lik panelin işçilik dahil maliyeti yaklaşık olarak YTL olarak belirlenmiştir. 9

5 Tablo 5. Harç İçeriği ve Kullanılan Malzeme Miktarları Panel Tanımı Çimento kg/m Su kg/m Perlit kg/m Kum kg/m Akışkanlaştırıcı lt /m S D S D S D S/Ç Oranı Panel Yükleme Deneyleri Üretilen panel numunelerinde oluşacak mikro ve makro çatlakların kolay tespiti için tüm yüzeye alçı yapılmış ve pürüzlüklerin giderilmesi için tüm yüzey zımparalanmıştır. Mansour ve Paramasivam tarafından önerilen plastik analize dayalı basit bir model kullanılmıştır (Mansour ve diğ.,985). Model, betonun eğilmede çekme dayanımının dikdörtgen şeklinde (x9x5 cm) panellerin,5 kn/s sabit yükleme hızıyla üçte bir noktalarından basit kiriş yöntemiyle yükleme yapılmıştır. Serbest açıklık 6 cm seçildiğinden sağdan ve soldan cm uzaklıktan yüklemeler yapılmıştır. Çekme gerilmesi yönünde yük taşımada betonun kapasitesi parçanın kalanından bağımsızdır. Çünkü beton parça kopmadan önce çatlar ve kompozitin gücüne katkıda bulunmaz. Bu açıdan malzemelerin performansı gerilme terimleri ile değil, yük terimleri ile ifade edilir (Topçu, ). Fotoğraf. Yükleme Deneyi ve Yükleme Deney Aleti Ön çatlama Safhası Yük-deformasyon eğrisi uygulanan kuvvet ile doğrusal değişmiştir.. Bu safhada, yük esasen beton matris tarafından taşınır. Panelin çatlama yükünü tahmin etmek için elastik teori kullanılabilir. Eğilme formülü kullanarak, ilk çatlak oluştuğunda matrisin kopma modülüne eşit olan çatlama geriliminden çatlama momenti hesaplanabilir. Çatlak başlatmada aşırı beton fiberlerdeki gerilim kopma modülüne eşitlenebilir. Fotoğraf. Değişik Şekillerde Çatlamaya Uğramış Paneller 9

6 Çoklu Çatlama Safhası Çoklu çatlama beton matrisin çatlamasından sonra başlar. Bu safha boyunca betondan tel ağına bir yük transferi meydana gelir. Tel ağı ilave yük altında yükü beton matrisin arkasına transfer ederek uzar, böylelikle yeni çatlaklar meydana getirir. Ferrocement numuneleri betonarmeye göre pek çok çatlak gösterir. Araştırmalar betonarme yapılardaki çatlak genişliğinin, beton ve donatı arasındaki bağın artmasıyla, donatı dağılımının artmasıyla ve kabuk kalınlığının azaltılmasıyla küçültülebildiğini göstermiştir. Bütün bu faktörler ferrocement için uygundur. Çatlak genişliği kullanılan tel ile harç arasındaki ara düzlemde sıfıra yakındır ve ara yüzden yüzeye doğru artar. Kullanılan donatının belirli yüzey hacmi, ferrocementin çatlama davranışında etkilidir. Yük altında ilk çatlama sonrası çatlak genişliği uzun süre artmaz, çatlama sonrası ani yük boşalması görülmez. Bu nedenle yüksek plastik deformasyonlarda bile eleman yük taşır, paralanma, parça kopması meydana gelmez (Topçu ve diğ., 4). Göçme Safhası Göçme safhası mevcut çatlakların yük artışı ile şiddetlenmesi ile gösterilir. Burada yük esas olarak ağ tarafından taşınır. Paneli eğilmesi hızlı bir artış gösterir ve çatlaklar harç matrisin derinliği boyunca panelin üst yüzeyine ulaşarak derinlemesine genişleyebilir. Bu safha boyunca, panelin en üstündeki kuvvet basınçtan gerilmeye dönüşür (Mansour ve diğ.,985). Ferrocement yüksek oranda sünek çelik örgü takviye teli ve nitelikli harçtan meydana gelmiş bir kompozittir. Takviye tel örgünün özelikleri yapı içerisinde kaç kat bulunduğu, geometrisi, beton içerisindeki hacmi, birim hacimdeki donatı içeriği gibi parametreler ferrocementin teknik özelliklerini ve değişik yüklemeler altında ki davranışını belirler. Takviye tel örgü donatısı yapısı gereği harç matrise yüksek süneklik verir (Robles ve diğ., 984). Ferrocement yapı içerisinde yüksek beton hacmine göre yüksek oranda yüzey alanına sahip tel donatı bulunması, tel donatının homojen dağılımı değişik yüklemeler altında harcın sünek davranmasını sağlayarak ilk çatlama, tokluk, çarpma ve çekme gibi özelliklerinde önemli artışlar meydana gelmesine neden olur. Yük altında ilk çatlama sonrası çatlak genişliği uzun süre artmaz, çatlama sonrası ani yük boşalması görülmez (Paul ve diğ., 984). Bu nedenle yüksek plastik deformasyonlarda bile eleman yük taşır, paralanma, parça kopması meydana gelmez. Ferrocement yapı elemanı üretilmeden önce, eleman hangi gerilmelere maruz kalacaksa ona göre tasarım yapılır (Topçu, 999). Ferrocement çekme etkisinde, basınç altında, eğilme kuvvetleri altında elastik ve plastik bölgedeki davranışları farklıdır (Hanai ve diğ., 984). Tasarım yapılırken elemanın maruz kalacağı yüklemelerin tipi ve düzeyi dikkate alınarak tasarım kriterleri belirlenir. Kompozit olması nedeniyle takviye örgünün, harcın, bu iki temel malzemenin bileşimi ile ortaya çıkan kompozitin davranışı farklıdır (National Academy of Science). Sonuçların Değerlendirilmesi Bu çalışma depremden hasar görmüş betonarme binaların ferrocement panellerle güçlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Farklı dozaj ve farklı tip tel ile üretilen ferrocement panellerin mekanik özeliklerini incelemek amacıyla eğilme deneyleri yapılmış ve grafikleri aşağıda gösterilmiştir. Böylece en iyi mekanik özeliklere sahip panel tipinin belirlenmesi amaçlanmıştır Yük (kn) 4 S- S- S- 5 5 Şekil Değiştirme ( - mm) Şekil. 5 Dozajlı Harç ve Tellerin Tek Kat Olarak Kullanıldığı Panellerin Yük-Şekil Değiştirme Grafiği 9

7 Şekil de görüldüğü gibi ve nolu tellerin panellere kazandırdığı dayanım birbirine çok yakın çıkmıştır. Bu durum tek kat tel kullanımın eğilme üzerinde fazla etki yapmadığını göstermektedir. nolu çelik tel kullanılarak üretilen panellerde ise çeliğin özeliğinden dolayı çekme etkisine karşı yüksek dayanım görülmektedir. nolu telin ferrocement panellere dayanım yönünden etkisi diğer tellere göre daha fazladır Yük (kn) 4 D- D- D Şekil Değiştirme ( - mm) Şekil. 5 Dozajlı Harç ve Tellerin Çift Kat Olarak Kullanıldığı Panellerin Yük-Şekil Değiştirme Grafiği Şekil de görüldüğü gibi 5 dozajlı panellerde çift kat tel kullanımı aynı dozajda tek kat tel ile üretilmiş panellere göre çekme etkisine karşı yaklaşık olarak % artış olmuştur. Aynı zamanda çift kat tel kullanımında ilk çatlama yükü artmıştır. nolu tel kullanılarak üretilen panellerin, tek kat tel kullanılarak üretilen panellere göre şekil değiştirmesi fazla değişmemekle beraber ve nolu teller kullanılarak üretilen panellerin şekil değiştirmelerinde yaklaşık % 5 artışlar görülmüştür Yük (kn) 4 S- S- S- 5 5 Şekil Değiştirme ( - mm) Şekil. 4 Dozajlı Harç ve Tellerin Tek Kat Olarak Kullanıldığı Panellerin Yük-Şekil Değiştirme Grafiği Şekil te görüldüğü gibi dozaj arttıkça gevreklik de arttığından 4 dozaj ile üretilen paneller 5 dozaj ile üretilen panellere göre daha çok eğilme yüklerine dayanabilmektedirler. 4 dozajda ve nolu tel kullanılarak üretilen panellerin ilk çatlama başladıktan sonra şekil değiştirmesi, 5 dozajlı panellere göre daha hızlı gerçekleşmiştir. ve nolu tellerde ise 5 dozajlı panellere göre şekil değiştirmelerinde fazla değişiklik görülmemiştir. 9

8 8 7 6 Yük (kn) Şekil Değiştirme ( - mm) D- D- D- Şekil 4. 4 Dozajlı Harç ve Tellerin Çift Kat Olarak Kullanıldığı Panellerin Yük-Şekil Değiştirme Grafiği Şekil 4 te görüldüğü gibi ilk çatlama yükü, tel katman sayısına ve dozaja paralel olarak artmaktadır. Tel örgüler arası uzaklık azaldıkça ilk çatlama yükü artmaktadır. Panellerdeki tel katman sayısı ve dozaj beraber değerlendirildiğinde gerek dayanım gerekse şekil değiştirme özelikleri bakımından en iyi sonuçlar çift kat tel ve 4 dozajlı üretilen panellerde görülmüştür. 5 Gerilme (MPa) Şekil Değiştirme 5 Dozaj 4 Şekil 5. 5 Dozajlı ve 4 Dozajlı Harç Numunelerinin σ-ε Grafiği Şekil 5 te görüldüğü gibi perlit kullanımı ferrocement harcının dayanımını % 5 oranında azaltmıştır. 5 ve 4 dozajlı harç numunelerin basınç dayanımları sırası ile yaklaşık olarak 7 ve 9 MPa bulunmuştur. 5 ve 4 dozajlı harç numunelerin şekil değiştirmelerinin birbirine yakın sonuçlar verdiği görülmüştür. Şekil 6 da görüldüğü gibi 5 dozajlı S- paneli ilk çatlama yüküne ulaşıncaya kadar diğer tek katlı tele sahip panellerden daha fazla şekil değiştirme yapmıştır. nolu tel ile üretilen panellerde gözlenen çatlakların daha belirgin olduğu görülmüştür. Dozaj arttırılması panellerde gevrekliği arttırdığından, 4 dozajlı olarak üretilmiş paneller, kullanılan tel cinsine göre 5 dozajlı olarak üretilmiş panellerden daha az elastisiteye sahiptirler. Bu durumda nolu telin, panel üretiminde den fazla katman oluşturarak kullanılması ile panellere daha fazla süneklik kazandırdığı görülmektedir. 94

9 Yük (kn),5,5,5,5 S--5 Dozaj S--5 Dozaj S--5 Dozaj S--4 Dozaj S Şekil Değiştirme ( - mm) Şekil 6. 5 ve 4 Dozajlı Tek Kat Tel ile Üretilen Panellerin İlk Çatlama Yükü-Şekil Değiştirme Grafiği 4,5 4,5 Yük (kn),5,5,5 4 Şekil Değiştirme ( - mm) D--5 Dozaj D--5 Dozaj D--5 Dozaj D--4 Dozaj D--4 Dozaj D--4 Dozaj Şekil 7. 5 ve 4 Dozajlı Çift Kat Tel ile Üretilen Panellerin İlk Çatlama Yükü-Şekil Değiştirme Grafiği Şekil 7 de görüldüğü gibi çelik tel ile üretilen paneller, nolu ve nolu tellere göre kırılmaya kadar daha fazla şekil değiştirme yapmıştır. Bu durum birbirlerine orantılı olarak dozaj artımında düşmüştür. Tel katman sayısının hem şekil değiştirme hem de eğilme dayanımı üzerinde belirgin etkileri görülmüştür. Tel katman sayısının artması panellere elastik davranış kazandırmaktadır. Genel olarak eğilme etkisine en çok dayanım gösteren paneller nolu çelik tel ile üretilen paneller olmuştur. nolu Kümes Teli (Altıgen tel örgü-tip ) nolu kümes teline göre daha çok eğilme yükü taşınmasını sağlamıştır. Sonuç ve Öneriler Ülkemizin geçirdiği en büyük depremlerden biri olan 999 Kocaeli depreminden sonra depreme karşı önlem alma bilinci artmış ve yapıları onarım ve güçlendirme işleri başlı başına bir sektör haline gelmiştir. Fakat bilinen yöntemler, uygulamada zor olmakla beraber özellikle konutlarda insanlara sıkıntı vermekte, en önemlisi yapılan çalışmanın ana fikrine zıt olarak ekonomik değillerdir. Bu çalışmada düşük maliyet ve uygulamada kolaylık hedef olarak düşünülerek; 95

10 ferrocement panellerle güçlendirme yöntemi kullanılan yöntemlere göre çok daha uygun olduğu görülmüştür. Panellerin üretiminde kullanılan tel ağ katmanlarının dayanımı önemli ölçüde iyileştirdiği gözlenmiştir. Yapılan testler sonucunda D- paneli eğilmede yaklaşık olarak 7 kn luk yük taşıma kapasitesi ile en iyi performansı göstermiştir. Bu panel daha çok sayıda çatlağa sahip olmasına rağmen çatlaklar arasındaki genişlik ve boşluklar diğer panellere göre daha azdır. Bu çalışmada panellerin ağırlıkları 5 dozaj için ortalama 8 kg, 4 dozaj için ise ortalama Kg dır. Piyasadan temin edilen çelik ağ tellerinin kalitesinin yeterince iyi olmaması istenilen verimi verememiştir. Uygulamada kullanılması halinde daha yüksek dayanımlı ve ürünün bütününde kalite testlerinden geçmiş çelik ağ tellerinin kullanılması daha iyi sonuçlar verecektir. Ayrıca üretilen panellerin boyutuna göre belli mesafelerde Φ 8~ arasında çelik donatı kullanılması ilk çatlak oluşum süresini geciktirecektir ve dayanım üzerinde olumlu etkisi olacaktır. Alınan ölçülere göre tasarlanan paneller, fabrikada prefabrik olarak üretilmeli ve montajın yapılacağı yere koşullara bağlı olarak vinçlerle taşınmalıdır. Üretimi yapılan panellerin birleşimi döküm bağlantı elemanlarıyla birleştirilerek açıkta kalan bölgelere epoksi yapılarak montaj tamamlanmalıdır.gerek görülmesi halinde kritik bölgelerde ferrocement tel örgü katman sayısı artırılmalı ve döküm bağlantı elemanları sayısı artırılmalıdır. Maliyet açısından diğer yöntemlere göre daha az maliyet gerektiren, uygulama açısından da diğer yöntemlerden daha kolay olan bu yöntemin farklı malzemeler ve daha değişik deney yöntemleri ile geliştirilmesi amacıyla çalışılma ve araştırmalar devam etmektedir. KAYNAKLAR. HAGO, A.W., AL-JABRI, K. S., ALNUAIMI, A.S., AL-MOQBALI, H., AL-KUBAISY, M. A., 4, Ultimate and Service Behavior of Ferrocement Roof Slab Panels, Department of Civil and Architectural Engineering, Sultan Qaboos University, P.O. Box, Al-Khodh, Sultanate of Oman.. TANKUT, T., ERSOY, U., ÖZCEBE, G., BARAN, M., 4, Betonarme Binaların Ön Üretimli Beton Panellerle Güçlendirilmesi, Türkiye Prefabrik Birliği,. Beton Prefabrikasyon Sempozyumu, İzmir.. TOPÇU, İ. B., 4, Ferrocement Teknolojisi Ders Notları, Osmangazi Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, İnş. Müh. ABD., Eskişehir, ss TOPÇU, İ. B.,, Deprem Bölgeleri için Hafif Betonla Ferrocement Çadır Yapımı Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Sayı, ss TOPÇU, İ. B., 999, Isı Geçirgenlik Direnci Yüksek Perlitli Tuğla Üretimi, Osmangazi Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt XII, Sayı, ss ÖZDEMİR, N. ve KOCATAŞKIN, F., 984, Ferrocementin tanıtılması ve Türkiye de Uygulama Olanakları, İTÜ, İnşaat Fak., Malzeme Seminerleri, İstanbul, ss MANSOUR, M. A., PARAMASIVAN, P., 985, Cracking Behavior and Ultimate Strength of Ferrocement in Flexure. In Proceedings of the Second International Symposium on Ferrocement, Bangkok, Thailand, pp TOPÇU, İ. B., UĞURLU, A., 4, Tel Donatılı Örgülerle Güçlendirilmiş Ön Yapımlı Bir Beton Kompozit: Ferrobeton, Çimento ve Beton Dünyası Dergisi, Sayı: 5, ss WANG, M. L., 985, The Building System of Ferrocement Light Panel Elements, Proceedings, Second International Symposium on Ferrocement, Bangkok, Tayland, January, pp CHANG, W. F., NANNI, A., 985, Ferrocement Factory-Built Homes, Proceedings, Second International Symposium on Ferrocement, Bangkok, Tayland, January, pp National Academy of Sciences, 97, Ferrocement: Applications in Developing Countries, BOSTID, Washington D. C.. ROBLES-AUSTRIACO, L., PAMA, 984, R. P., Low Cost Construction Material-The Ferrocement Experience, Low Cost and Energy Saving Construction Materials, Rio de Janeiro, Brazil, Envo Publishing Company, Inc., pp HANAI, J. B., MARTINELLI, D. A. O., DEBS, M. K., 984, Ferrocement : An Old Material For Innovative Solutions, Low Cost And Energy Saving Construction Materials, Rio de Janeiro, Brazil, Envo Publishing Company, Inc., pp PAUL, B.K., PAMA P.R., 984, Ferrocement, International Ferrocement Information Center, Asian Institute of Technology, BANGKOK, Thailand. 96

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI Cemal EYYUBOV *, Handan ADIBELLİ ** * Erciyes Üniv., Müh. Fak. İnşaat Müh.Böl., Kayseri-Türkiye Tel(0352) 437 49 37-38/

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Merkezi

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Merkezi İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Merkezi GLOBAL MT FİRMASI TARAFINDAN TÜRKİYE DE PAZARLANAN LİREFA CAM ELYAF KUMAŞ İLE KAPLANAN BÖLME DUVARLI BETONARME ÇERÇEVELERİN DÜZLEMİNE

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE KULLANILABİLECEK FERROCEMENT ÇADIRLAR

DEPREM BÖLGELERİNDE KULLANILABİLECEK FERROCEMENT ÇADIRLAR DEPREM BÖLGELERİNDE KULLANILABİLECEK FERROCEMENT ÇADIRLAR İlker Bekir TOPÇU 1, Mehmet CANBAZ 1, Ahmet Raif BOĞA 1 ilkerbt@ogu.edu.tr, mcanbaz@ogu.edu.tr, ahmetrb@ogu.edu.tr Öz: Büyük bir bölgeye etki eden

Detaylı

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON TANIM YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) ) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Agrega, çimento, su ve gerektiğinde

Detaylı

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

MOMENT AKTARAN BİRLEŞİMLER YAPI MERKEZİ DENEYSEL ÇALIŞMALARI

MOMENT AKTARAN BİRLEŞİMLER YAPI MERKEZİ DENEYSEL ÇALIŞMALARI Türkiye Prefabrik Birliği İ.T.Ü. Steelab Uluslararası Çalıştayı 14 Haziran 2010 MOMENT AKTARAN BİRLEŞİMLER YAPI MERKEZİ DENEYSEL ÇALIŞMALARI Dr. Murat Şener Genel Müdür, Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş.

Detaylı

Yapı Elemanlarının Davranışı

Yapı Elemanlarının Davranışı Kolon Türleri ve Eksenel Yük Etkisi Altında Kolon Davranışı Yapı Elemanlarının Davranışı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL Kolonlar; bütün yapılarda temel ile diğer yapı elemanları arasındaki bağı sağlayan ana

Detaylı

Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği*

Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği* Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği* Dr.Haluk SESİGÜR Yrd.Doç.Dr. Halet Almıla BÜYÜKTAŞKIN Prof.Dr.Feridun ÇILI İTÜ Mimarlık Fakültesi Giriş

Detaylı

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802)

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802) 1 5.5 Beton Karışım Hesapları 1 m 3 yerine yerleşmiş betonun içine girecek çimento, su, agrega ve çoğu zaman da ilave mineral ve/veya kimyasal katkı miktarlarının hesaplanması problemi pek çok kişi tarafından

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 4- Özel Konular Konular Kalibrasyonda Kullanılan Binalar Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme Metodu Sıra Dışı Binalarda Tespit 2 Amaç RYTE yönteminin

Detaylı

ZENON PANEL YAPI TEKNOLOJİSİ ZENON PANEL MALZEME VE BİLEŞENLERİ

ZENON PANEL YAPI TEKNOLOJİSİ ZENON PANEL MALZEME VE BİLEŞENLERİ ZENON PANEL YAPI TEKNOLOJİSİ ZENON PANEL MALZEME VE BİLEŞENLERİ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. ZENON PANEL DUVAR SİSTEMİ AÇIKLAMALARI... 4 2.1. Zenon Panel duvar sisteminin esasları... 4 2.2. Zenon Panel

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR ONARIM VE GÜÇLENDĐRME MALZEMELERĐ-3 Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ İDEAL BİR B R ONARIM / GÜÇG ÜÇLENDİRME MALZEMESİNİN

Detaylı

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir.

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir. Beton Kullanıcısının TS EN 206 ya Göre Beton Siparişinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Hazırlayan Tümer AKAKIN Beton siparişi, TS EN 206-1 in uygulamaya girmesiyle birlikte çok önemli bir husus olmıştur.

Detaylı

BETONARME KİRİŞLERİN KOMPOZİT MALZEMELER İLE GÜÇLENDİRİLMESİ. Zeki ÖZCAN 1 ozcan@sakarya.edu.tr

BETONARME KİRİŞLERİN KOMPOZİT MALZEMELER İLE GÜÇLENDİRİLMESİ. Zeki ÖZCAN 1 ozcan@sakarya.edu.tr BETONARME KİRİŞLERİN KOMPOZİT MALZEMELER İLE GÜÇLENDİRİLMESİ Zeki ÖZCAN 1 ozcan@sakarya.edu.tr Öz:Kompozit malzemelerin mühendislik yapılarının güçlendirilmesinde ve onarımında kullanılması son yıllarda

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802)

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) Beton karışım hesabı Önceden belirlenen özellik ve dayanımda beton üretebilmek için; istenilen kıvam ve işlenebilme özelliğine sahip; yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olan,

Detaylı

TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ

TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ MAK-LAB15 1. Giriş ve Deneyin Amacı Bilindiği gibi malzeme seçiminde mekanik özellikler esas alınır. Malzemelerin mekanik özellikleri de iç yapılarına bağlıdır. Malzemelerin

Detaylı

ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF STEEL FIBERS ON FRESH CONCRETE PROPERTIES

ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF STEEL FIBERS ON FRESH CONCRETE PROPERTIES ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Burak Işıkdağ 1, İlker Bekir Topçu 2, Seyfettin Umut Umu 3 Özet Bu çalışmada çelik lifli taze betonlarda (ÇLB) çelik liflerin beton kıvamına etkisi araştırıldı.

Detaylı

Betonarme Kirişlerin Karbon Elyafla Güçlendirilmesi Üzerine Deneysel Bir Araştırma

Betonarme Kirişlerin Karbon Elyafla Güçlendirilmesi Üzerine Deneysel Bir Araştırma Betonarme Kirişlerin Karbon Elyafla Güçlendirilmesi Üzerine Deneysel Bir Araştırma Mehmet Selim ÖKTEN (1), Kaya ÖZGEN (2), Mehmet UYAN (3) GİRİŞ Bu çalışmada, fiberle güçlendirilmiş karbon elyaf malzeme

Detaylı

STRÜKTÜREL İZOLELİ PANELLER (Structural Insulated Panels- SIP)

STRÜKTÜREL İZOLELİ PANELLER (Structural Insulated Panels- SIP) STRÜKTÜREL İZOLELİ PANELLER (Structural Insulated Panels- SIP) STRÜKTÜREL İZOLELİ PANELLER (Structural Insulated Panels- SIP) Strüktürel izoleli paneller (SIP), bir yalıtım tabakasının her iki yüzeyine

Detaylı

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Döşemeler 2015 Betonarme Döşemeler Giriş / Betonarme Döşemeler Kirişli plak döşemeler Dişli (nervürlü)

Detaylı

SANDVİÇ PANEL MEKANİK DAYANIMI

SANDVİÇ PANEL MEKANİK DAYANIMI SANDVİÇ PANEL MEKANİK DAYANIMI Binaların çatı, cephe, iç bölme veya soğuk hava odalarında kaplama malzemesi olarak kullanılan sandviç panellerin hızlı montaj imkanı, yüksek yalıtım özelliklerinin yanısıra

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI

CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI Y.Doç.Dr. Murat KARACASU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı Nisan 2011 TÜRKİYE DE SON 6 YILDA

Detaylı

YAPILARIN ZATİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Tayfun UYGUNOĞLU 1, Osman ÜNAL 1

YAPILARIN ZATİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Tayfun UYGUNOĞLU 1, Osman ÜNAL 1 YAPILARIN ZATİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Tayfun UYGUNOĞLU 1, Osman ÜNAL 1 1 uygunoglu@aku.edu.tr, 2 unal@aku.edu.tr ÖZ Bu çalışmada,

Detaylı

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ Araş. Gör. İnş.Yük. Müh. Hayri Baytan ÖZMEN Bir Yanlışlık Var! 1 Donatı Düzenleme (Detaylandırma) Yapı tasarımının son ve çok önemli aşamasıdır. Yapının

Detaylı

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPI GENEL YERLEŞİM ŞEKİLLERİ 1 4. KAT 1 3. KAT 2 2. KAT 3 1. KAT 4 ZEMİN KAT 5 1. BODRUM 6 1. BODRUM - Temeller

Detaylı

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ yapı kimyasalları Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN ĠDE-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-KESME ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN ĠDE-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-KESME ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN ĠDE-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-KESME ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ. 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ. 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri Malzemeler genel olarak 3 çeşit zorlanmaya maruzdurlar. Bunlar çekme, basma ve kesme

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON BETON KARIŞIM HESABI Beton; Çimento, agrega (kum, çakıl), su ve gerektiğinde katkı maddeleri karıştırılarak elde edilen yapı malzemesine beton denir. Çimento Su ve katkı mad. Agrega BETON Malzeme Türk

Detaylı

ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK

ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK Dersin Amacı Çelik yapı sistemlerini, malzemelerini ve elemanlarını tanıtarak, çelik yapı hesaplarını kavratmak. Dersin İçeriği Çelik yapı sistemleri, kullanım

Detaylı

KAYIT FORMU TEL : 0 (354) 242 1002 FAKS :. 0 (354) 242 1005. E-MAİL 1 : zbabayev@erciyes.edu.tr E-MAİL 2 :...

KAYIT FORMU TEL : 0 (354) 242 1002 FAKS :. 0 (354) 242 1005. E-MAİL 1 : zbabayev@erciyes.edu.tr E-MAİL 2 :... Türkiye İnşaat Mühendisliği XVII. Teknik Kongre ve Sergisi KAYIT FORMU İnşaat Mühendisleri Odası TMMOB ADI SOYADI : Ziyafeddin BABAYEV KURULUŞ :. Erciyes Üniversitesi YAZIŞMA ADRESİ :. E.Ü. Yozgat Müh.

Detaylı

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak BETON Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak açısından ilginçtir. Bu formülde dayanımı etkileyen en önemli faktör çimento hamuru içindeki çimento miktarıdır.

Detaylı

SÜNEK OLMAYAN B/A ÇERÇEVELERİN, ÇELİK ÇAPRAZLARLA, B/A DOLGU DUVARLARLA ve ÇELİK LEVHALAR ile GÜÇLENDİRİLMESİ. Email: fsbalik@selcuk.edu.

SÜNEK OLMAYAN B/A ÇERÇEVELERİN, ÇELİK ÇAPRAZLARLA, B/A DOLGU DUVARLARLA ve ÇELİK LEVHALAR ile GÜÇLENDİRİLMESİ. Email: fsbalik@selcuk.edu. SÜNEK OLMAYAN B/A ÇERÇEVELERİN, ÇELİK ÇAPRAZLARLA, B/A DOLGU DUVARLARLA ve ÇELİK LEVHALAR ile GÜÇLENDİRİLMESİ ÖZET: Mehmet KAMANLI, Hasan Hüsnü KORKMAZ, Fatih Süleyman BALIK 2, Fatih BAHADIR 2 Yrd.Doç.Dr.,

Detaylı

Çift Plaka Taşıyıcı Duvar Panelleri

Çift Plaka Taşıyıcı Duvar Panelleri Çift Plaka Taşıyıcı Duvar Panelleri Prefabrik yarı mamul plakları çalıştırma fikri, sadece döşemeler için değil aynı zamanda duvarlar içinde, kısmen prefabrik duvar elemanları ile yeni bir bina sisteminin

Detaylı

BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI

BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI Z. CANAN GİRGİN 1, D. GÜNEŞ YILMAZ 2 Türkiye de nüfusun % 70 i 1. ve 2.derece deprem bölgesinde yaşamakta olup uzun yıllardan beri orta şiddetli

Detaylı

Geçmiş depremlerde gözlenen hasarlar Güncellenen deprem yönetmelikleri Tipik bir binada depremsellik incelemesi

Geçmiş depremlerde gözlenen hasarlar Güncellenen deprem yönetmelikleri Tipik bir binada depremsellik incelemesi TÜRKİYE DE BETONARME BİNALARDA SİSMİK GÜVENİLİRLİĞİ NASIL ARTTIRABİLİRİZ? How to Increase Seismic Reliability of RC Buildings in Turkey? Prof. Dr. Mehmet INEL Pamukkale University, Denizli, TURKEY İçerik

Detaylı

FARKLI ORTAMLARDA KÜR EDİLMİŞ LİF KATKILI BETONLARIN DEPREM YÜKÜ ETKİSİ ALTINDAKİ DAVRANIŞININ ARAŞTIRILMASI

FARKLI ORTAMLARDA KÜR EDİLMİŞ LİF KATKILI BETONLARIN DEPREM YÜKÜ ETKİSİ ALTINDAKİ DAVRANIŞININ ARAŞTIRILMASI FARKLI ORTAMLARDA KÜR EDİLMİŞ LİF KATKILI BETONLARIN DEPREM YÜKÜ ETKİSİ ALTINDAKİ DAVRANIŞININ ARAŞTIRILMASI Osman ÜNAL 1, Tayfun UYGUNOĞLU 2 1 unal@aku.edu.tr, 2 uygunoglu@aku.edu.tr ÖZ: Deprem kuşağının

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Ümit ÖZKAN 1, Ayşe DEMİRTAŞ 2 Giriş: Yapıblok, Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş. tarafından 1996 yılından beri endüstriyel üretim yöntemleri ile üretilen

Detaylı

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Ercan ÖZGAN 1, Metin Mevlüt UZUNOĞLU 1, Tuncay KAP 1 tuncaykap@hotmail.com, metinuzunoglu@hotmail.com

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ BÖLÜM II D ÖRNEK 1 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 1 İKİ KATLI YIĞMA OKUL BİNASININ DEĞERLENDİRMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 1.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.1/

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR BİRİNCİ AŞAMA DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ BİNANIN ÖZELLİKLERİ Binanın

Detaylı

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 1 . TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 2 Başlıca Taşıyıcı Yapı Elemanları Döşeme, kiriş, kolon, perde, temel 3 Çerçeve

Detaylı

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR ÇELİK PREFABRİK YAPILAR 3. Bölüm Duvarlar. 4. Bölüm Kafes Kirişler. Duvarlar Çelik çerçeveli yapılarda kullanılan duvarlar da taşıyıcı yapı elemanları gibi çoğunlukla prefabriktir. Bu özellik üretimin

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR ONARIM VE GÜÇLENDĐRME MALZEMELERĐ-2 Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ İDEAL BİR B R ONARIM / GÜÇG ÜÇLENDİRME MALZEMESİNİN

Detaylı

ONARIM ve GÜÇLENDİRMEDE MALZEME-II. Bölüm. Doç. Dr. Halit YAZICI

ONARIM ve GÜÇLENDİRMEDE MALZEME-II. Bölüm. Doç. Dr. Halit YAZICI ONARIM ve GÜÇLENDİRMEDE MALZEME-II. Bölüm Doç. Dr. Halit YAZICI GÜÇLENDİRME MANTOLAMA KESİTİN BÜYÜMESİ RİJİTLİK ARTI I KESME SARGI DONATISI (ETRİYE, FRET) EĞİLME BOYUNA DONATI YENİ TA IYICI ELEMAN EKLENMESİ

Detaylı

Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler

Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler 2015 Betonarme Çatılar Görevi, belirli bir hacmi örtmek olan

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun . Döşemeler TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun 07.3 ÇELİK YAPILAR Döşeme, Stabilite Kiriş ve kolonların düktilitesi tümüyle yada kısmi basınç etkisi altındaki elemanlarının genişlik/kalınlık

Detaylı

BİR BİLİM ADAMININ ARDINDAN

BİR BİLİM ADAMININ ARDINDAN BİR BİLİM ADAMININ ARDINDAN M. Hulusi ÖZKUL Hasan YILDIRIM İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi, Yapı Malzemesi Anabilim Dalı Maslak, İstanbul Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu nun (YKK) ikincisinin anısına düzenlendiği

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kasım, 2015 Sıcak havada beton dökümlerinde; Taze beton sıcaklığı, Rüzgar hızı, Bağıl nem, Ortam sıcaklığı gibi etkenler denetlenmeli ve önlemler bu doğrultuda alınmalıdır.

Detaylı

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ karo Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

MALZEME BİLİMİ. Mekanik Özellikler ve Davranışlar. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR. (DERS NOTLARı) Bölüm 5.

MALZEME BİLİMİ. Mekanik Özellikler ve Davranışlar. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR. (DERS NOTLARı) Bölüm 5. MALZEME BİLİMİ (DERS NOTLARı) Bölüm 5. Mekanik Özellikler ve Davranışlar Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR ÇEKME TESTİ: Gerilim-Gerinim/Deformasyon Diyagramı Çekme deneyi malzemelerin mukavemeti hakkında esas dizayn

Detaylı

Öndökümlü (Prefabrik) Döşeme Sistemleri-4 Prefabrik Asmolen Döşeme Kirişleri

Öndökümlü (Prefabrik) Döşeme Sistemleri-4 Prefabrik Asmolen Döşeme Kirişleri Öndökümlü (Prefabrik) Döşeme Sistemleri-4 Prefabrik Asmolen Döşeme Kirişleri Günkut BARKA 1974 yılında mühendis oldu. 1978-2005 yılları arasında Gök İnşaat ve Tic. A.Ş de şantiye şefliğinden Genel Müdürlüğe

Detaylı

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: F. Demir 1, K.T. Erkan 2, H. Dilmaç 3 ve H. Tekeli 4 1 Doçent Doktor,

Detaylı

KOLEKSİYON A.Ş. TEKİRDAĞ MOBİLYA FABRİKASI DEPREM GÜVENLİĞİ VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI

KOLEKSİYON A.Ş. TEKİRDAĞ MOBİLYA FABRİKASI DEPREM GÜVENLİĞİ VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI KOLEKSİYON A.Ş. TEKİRDAĞ MOBİLYA FABRİKASI DEPREM GÜVENLİĞİ VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI Danyal KUBİN İnşaat Y. Mühendisi, Prota Mühendislik Ltd. Şti., Ankara Haluk SUCUOĞLU Prof. Dr., ODTÜ, Ankara Aydan SESKİR

Detaylı

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Agregalar, beton, harç ve benzeri yapımında çimento ve su ile birlikte kullanılan, kum, çakıl, kırma taş gibi taneli farklı mineral yapıya sahip inorganik

Detaylı

Çelik Yapılar - INS /2016

Çelik Yapılar - INS /2016 Çelik Yapılar - INS4033 2015/2016 DERS III Yapısal Analiz Kusurlar Lineer Olmayan Malzeme Davranışı Malzeme Koşulları ve Emniyet Gerilmeleri Arttırılmış Deprem Etkileri Fatih SÖYLEMEZ Yük. İnş. Müh. İçerik

Detaylı

YTÜ Mimarlık Fakültesi Statik-Mukavemet Ders Notları

YTÜ Mimarlık Fakültesi Statik-Mukavemet Ders Notları KESİT TESİRLERİNDEN OLUŞAN GERİLME VE ŞEKİLDEĞİŞTİRMELERE GİRİŞ - MALZEME DAVRANIŞI- En Genel Kesit Tesirleri 1 Gerilme - Şekildeğiştirme Grafiği Gerilme - Şekildeğiştirme Grafiği 2 Malzemelere Uygulanan

Detaylı

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4 BÖLÜM 5 YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 5.. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak olan, hem düşey hem yatay yükler için tüm taşıyıcı sistemi doğal veya yapay malzemeli taşıyıcı duvarlar

Detaylı

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir.

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir. KOMPOZİTLER Kompozit malzemeler, şekil ve kimyasal bileşimleri farklı, birbiri içerisinde pratik olarak çözünmeyen iki veya daha fazla sayıda makro bileşenin kombinasyonundan oluşan malzemelerdir. İki

Detaylı

taze beton işlenebilirlik

taze beton işlenebilirlik 8 taze beton işlenebilirlik Paki Turgut Kaynaklar 1) Hewlett PC, Cement Admixture: uses and applications, Cement Admixture Association 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

Murfor YAPISAL BÌR DÜŞÜNCE

Murfor YAPISAL BÌR DÜŞÜNCE BEKAERT BEKAERT Murfor DUVAR DONATISI Yeteneklerinizi Ortaya Çıkartan Donatı YAPISAL BÌR DÜŞÜNCE donatılı duvarlar iki paralel telin, birbirine sürekli zigzag bir tel ile kaynaklanarak birleştirilmesiyle

Detaylı

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ÇEKME DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Mühendislik malzemeleri rijit olmadığından kuvvet altında deforme olup, şekil ve boyut değişiklikleri gösterirler. Malzeme özelliklerini anlamak üzere mekanik testler yapılır.

Detaylı

İNŞAAT DEMİRİ. Anma çapı KANGAL DEMİR. Anma çapı HASIR ÇELİK NO. 1 R106 500 215 4.5 4.5 15 25 14.73 1.37 2 R131 500 215 5 5 15 25 18.19 1.

İNŞAAT DEMİRİ. Anma çapı KANGAL DEMİR. Anma çapı HASIR ÇELİK NO. 1 R106 500 215 4.5 4.5 15 25 14.73 1.37 2 R131 500 215 5 5 15 25 18.19 1. www.akindemir.com İNŞAAT DEMİRİ 8-32 mm. arası inşaat demirleri Anma çapı (D) (mm) TS BS ASTM AFNOR ELOT DIN Çevre Uzunluğu (U) (mm) Kesit Alanı (F) (mm2) Anma Kütlesi (G) (Kg/m) 8 25,10 50,2 0,395 10

Detaylı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Mühendislik Birimleri bünyesinde yer alan İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları: Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı,

Detaylı

YENİ NESİL ERKEN YAŞ YÜKSEK DAYANIMLI ÇİMENTO BAĞLAYICILI ONARIM MALZEMESİ

YENİ NESİL ERKEN YAŞ YÜKSEK DAYANIMLI ÇİMENTO BAĞLAYICILI ONARIM MALZEMESİ YENİ NESİL ERKEN YAŞ YÜKSEK DAYANIMLI ÇİMENTO BAĞLAYICILI ONARIM MALZEMESİ Doç. Dr. Mustafa ŞAHMARAN Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapılar Kaliteli Yaşamı Destekler

Detaylı

CS MÜHENDİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ www.csproje.com. EUROCODE-2'ye GÖRE MOMENT YENİDEN DAĞILIM

CS MÜHENDİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ www.csproje.com. EUROCODE-2'ye GÖRE MOMENT YENİDEN DAĞILIM Moment CS MÜHENİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ EUROCOE-2'ye GÖRE MOMENT YENİEN AĞILIM Bir yapıdaki kuvvetleri hesaplamak için elastik kuvvetler kullanılır. Yapının taşıma gücüne yakın elastik davranmadığı

Detaylı

Isı Farkı Analizi: Nasıl Yapılır? Neden Gereklidir? Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Isı Farkı Analizi: Nasıl Yapılır? Neden Gereklidir? Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Isı Farkı Analizi: Nasıl Yapılır? Neden Gereklidir? Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Genleşme Isı alan cisimlerin moleküllerinin hareketi artar. Bu da moleküller arası uzaklığın artmasına neden olur. Bunun

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER Kod Deney Adı Sayfa No 1. AGREGA DENEYLERİ 2 2. TAŞ DENEYLERİ 2 3. ÇİMENTO

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMELERİ ANABİLİM DALI 1. KONU İlgi yazının ekindeki Murat Ayırkan, Fibertaş Prekast Şirketi adına imzalı dilekçede Fibertaş

Detaylı

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ Hasan KAPLAN 1, Yavuz Selim TAMA 1, Salih YILMAZ 1 hkaplan@pamukkale.edu.tr, ystama@pamukkale.edu.tr, syilmaz@pamukkale.edu.tr, ÖZ: Çok katlı ların

Detaylı

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ ALIN KAYNAKLI LEVHASAL BAĞLANTILARIN ÇEKME TESTLERİ A- DENEYİN ÖNEMİ ve AMACI Malzemelerin mekanik davranışlarını incelemek ve yapılarıyla özellikleri arasındaki

Detaylı

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ KAYNAK KİTAPLAR 1.) Yapı Malzemesi-II (Bülent BARADAN) DEU 2.) Yapı Malzemesi ve Beton (M. Selçuk GÜNER, Veli SÜME) 3.) Yapı Malzemesi (Bekir POSTACIOĞLU) 4.) Yapı Malzemesi Problemleri

Detaylı

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Yüksek Binalar

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Yüksek Binalar İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Yüksek Binalar 2015 Yüksek bina: h>20~40m Düşey yüklerden çok yatay kuvvetler önemli Çelik, BA

Detaylı

PROJE SONUÇ RAPORU. Proje Nr TĐDEB 3020213

PROJE SONUÇ RAPORU. Proje Nr TĐDEB 3020213 PROJE SONUÇ RAPORU Proje Nr TĐDEB 3020213 KONSAN ın geliştirdiği polikarboksilat bazlı akışkanlaştırıcıların prefabrike beton üretimlerine uyarlanmasının araştırılması Tarih: 01/07/2004 AGY350 Konsan Bilgi

Detaylı

HER TEKNĐK ELEMANIN BĐLMESĐ GEREKEN GENEL BĐLGĐLER:

HER TEKNĐK ELEMANIN BĐLMESĐ GEREKEN GENEL BĐLGĐLER: Her Teknik Elemanın Bilmesi Gereken Genel Bilgiler TEMEL BĐLGĐLER HER TEKNĐK ELEMANIN BĐLMESĐ GEREKEN GENEL BĐLGĐLER: KOLON DEMĐR BOYLARININ BETON TABLADAN YUKARI UZUNLUĞU = 40 X DEMĐR ÇAPI 1m3 BETON =

Detaylı

23 Ekim 2011 Van Depremi Ön Değerlendirme Raporu

23 Ekim 2011 Van Depremi Ön Değerlendirme Raporu 23 Ekim 2011 Van Depremi Ön Değerlendirme Raporu Y.Doç.Dr. İdris Bedirhanoğlu Dicle Ü-Şube Y.K. Üyesi İnş. Müh. Tansel Önal Şube Başkanı İMO Diyarbakır Şubesi 01 Kasım 2011 Merkez üssü Van Tabanlı Köyü

Detaylı

FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN SUNUM İÇERİĞİ Kalsiyum Alüminat Çimentosu (KAÇ) PÇ KAÇ KAÇ Uygulama Alanları KAÇ Hidratasyonu

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER

TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER ÖZET: A.K. Kontaş 1 ve Y.M. Fahjan 2 1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Deprem ve Yapı Müh. Bölümü, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

Detaylı

Halfen ankraj kanalları

Halfen ankraj kanalları Halfen ankraj kanalları Halfen ankraj kanalları, kolay montaj ve ayarlanabilir bağlantı imkanı verir. Kanallar, polystiren dolgu ile doldurularak, beton çalışması esnasındaki olası problemlere karşı korumaya

Detaylı

Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini

Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 211, Elazığ, Turkey Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini S. Yıldız 1, Y. Bölükbaş

Detaylı

DONATILI GAZBETON YAPI ELEMANLARI İLE İNȘA EDİLEN YIĞMA BİNA SİSTEMİ İLE İLGİLİ TEKNİK ȘARTNAME

DONATILI GAZBETON YAPI ELEMANLARI İLE İNȘA EDİLEN YIĞMA BİNA SİSTEMİ İLE İLGİLİ TEKNİK ȘARTNAME YIĞMA BİNA SİSTEMİ İLE İLGİLİ TEKNİK ȘARTNAME www.tgub.org.tr İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 2. ATIF YAPILAN STANDARD ve/veya DÖKÜMANLAR 3. TARİFLER 4. ÜRETİM 5. PROJELER 6. YAPI ELEMANLARININ STOKLANMASI 7. YAPI

Detaylı

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması 1 Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması Arş. Gör. Murat Günaydın 1 Doç. Dr. Süleyman Adanur 2 Doç. Dr. Ahmet Can Altunışık 2 Doç. Dr. Mehmet Akköse 2 1-Gümüşhane

Detaylı

YIĞMA YAPILARDA HASAR TESPİTİ DENEY VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ. Dr.Fevziye AKÖZ

YIĞMA YAPILARDA HASAR TESPİTİ DENEY VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ. Dr.Fevziye AKÖZ YDGA2005 YIĞMA YAPILARDA DEPREM GÜVENLİĞİNİN ARTTIRILMASI ÇALIŞTAYI YIĞMA YAPILARDA HASAR TESPİTİ DENEY VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ Dr.Fevziye AKÖZ İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Malzemeleri

Detaylı

ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER. DÖŞEMELER Yerinde Dökme Betonarme Döşemeler

ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER. DÖŞEMELER Yerinde Dökme Betonarme Döşemeler Döşemeler, yapının duvar, kolon yada çerçeve gibi düşey iskeleti üzerine oturan, modülasyon ızgarası üzerini örterek katlar arası ayırımı sağlayan yatay levhalardır. ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE Döşemeler,

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ Kullanılıyor Mesai içi 1. AGREGA DENEYLERİ 1.1. Elek analizleri 150 1.2. Agrega özgül ağırlığının bulunması 130 1.3. Agrega su muhtevasının bulunması 130 1.4. Los Angeles deneyi ile aşınma kaybının bulunması

Detaylı

ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ. İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ *

ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ. İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ * ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ * *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 264,

Detaylı

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Yapının kendi yükü ile üzerine binen hareketli yükleri emniyetli

Detaylı

Tünel kalıplar yardımıyla, yapının taşıyıcı elemanları bitirme işlemlerinin çoğunluğu geleneksel tekniklerle gerçekleştirilmektedir.

Tünel kalıplar yardımıyla, yapının taşıyıcı elemanları bitirme işlemlerinin çoğunluğu geleneksel tekniklerle gerçekleştirilmektedir. TÜNEL KALIP ELÇĐN TAŞ TÜNEL KALIP Tünel kalıp sistemi, yapıların döşeme ve duvarlarının büyük kalıp elemanları ile bir kerede döküldüğü, yerinde beton dökülmesine dayalı bir yapım sistemidir. Tünel kalıplar

Detaylı

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir.

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Tasarımda kullanılan şartname ve yönetmelikler de prefabrik yapılara has bazıları dışında benzerdir. Prefabrik

Detaylı