Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 9. DERS

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 DÖŞEMELER 1-Çift T döşeme Elemanları (Nervürlü Döşeme Elemanları) Döşeme elemanı, çatı elemanı ve cephe elemanı olarak kullanılabilmektedir. Büyük yatırım maliyeti gerektirmez. Bu yüzden her beton prefabrik üreticisinden temin edilebilmektedir. 2-Boşluklu Döşeme Döşeme kalınlığı içinde boşluklar düzenleyerek ölü yükleri azaltmak ve böylece daha büyük açıklıklar geçmek ancak prefabrikasyon da uygulanabilen gelişmiş üretim teknikleri sayesinde mümkün olmuştur. Bu üretim tekniklerinde öngerme donatılarının kullanıldığı, özel bantlarda makine ile seri üretim yapılmakta ve.60 veya 120 cm eninde kalınlığı 10 ile 46 cm elemanlar üretilebilmektedir.

13 3-Fligran Döşeme Filigran sistemler kalınlıkları en az 6 cm olan betonarme plakların, yerinde dökme beton ile rijit hale getirilmesi yoluyla elde edilen yapım türüdür. Geleneksel yapım sistemlerinde nitelikli işçilik konusunda karşılaşılan eksiklikleri azaltır ve endüstrileşmiş yapım sistemleri ile yapı maliyetlerini olumsuz etkilemez Filigran sistemlerin önemi, yapım hızını ve kalitesini artırırken yapım maliyetini azaltan bir yöntem olmasından kaynaklanmaktadır. Filigran döşeme geliştirilmiş geleneksel yapım sistemi kapsamında şantiye ortamında hazırlanacak basit kalıp düzenekleri ile elde edilebildikleri gibi endüstriyel yapım sistemleri kapsamında tamamen fabrika ortamında hazırlanabilirler. Filigran sistemler şantiye sürecindeki kalıp ve iskele işçiliğini en aza indiren yapım sistemleridir. 4-Asmolen Döşeme Prefabrik döşeme kirişleri asmolen döşeme teşkilinde kullanılan prefabrik elemanlardır. Bu kirişler öngerilmeli olarak üretirler.yerinde dökülen betonla tablalı kesit oluşturularak kompozit olarak çalışırlar.

14 1- Nervürlü Döşeme Elemanları Profilli döşemeler TT, U ve T kesitlidirler. TT ve T plaklar genellikle çok katlı endüstri yapılarında boşluklu döşemelere alternatif olarak kullanılır. Avantajları büyük açıklıkları bu elemanlarla geçmek mümkündür. Kesitleri dolayısıyla zati ağırlıkları en aza indirilmiştir. Tesisat boşluklarının açılmasına müsaittirler. U Plaklar genişlik ölçülerinin sabit ve görünüm olarak iki nervürün yanyana olması dezavantajı yanında diğer panellerle aynı özellikleri taşır. Hesap Esasları : Bu tip döşeme elemanları tek yönlü basit veya sürekli olarak hesaplanırlar. Plak kalınlıkları topping tabakalı olup olmamasına ve döşeme yüklerine göre seçilir. Topping tabakası ile kompozit hesap yapılır, ancak yük miktarına göre pürüzlendirme ve yatay kayma donatısı tahkiki yapılmalıdır. Diyafram tesirini arttırmak için paneller arası kayma kuvvetleri aktarmak için paneller boyuna yönde bağlanmalıdır. Genellikle yapıda kendini taşıyan paneller olarak yapıya bağlanırlar. Yapıya olan bağlantılarında sistemi zorlamaması için bağlantılarının kayıcı olmasına dikkat edilmelidir.

15 NERVÜRLÜ ÇATI PANELLERİ : Bu sistem, TT ve T Plaklarla büyük açıklık geçen ön gerilmeli eğri yüzeyli çatı elemanları, bunları taşıyan aynı zamanda oluk görevi gören ana taşıyıcı kirişler ve prefabrike kolonlardan oluşmaktadır. Sistemin diğer önemli elemanlarıda yatayda ve düşey olarak düzenlenebilen özel bir estetik güce sahip duvar panelleridir. Bu sistemler 20x10 m modülasyonlardan oluşmaktadır. Yaklaşık 80 cm nervür yüksekliği ile 20 mt açıklıklar geçilmektedir. Sistemin en büyük özelliği taşıyıcı konstrüksiyonunun yanında çatı aydınlatma elemanları, ısı ve su İzolasyonları ile birlikte tüm elemanlar monte edilmekte ve yatırımcılara tam bir fabrikasyon hizmet sunulmaktadır. 2,40 mt genişliğindeki çatı panelleri yan yana veya aralıklarla monte edilebilir. Bu sayede yapının çalışma mekanların da üniform doğal aydınlatma olanağı ile elektrik enerjisinden büyük tasarruf sağlanır. Çatı panelinin formu su akışını sağlayacak şekilde olduğundan teras çatılardaki gibi ayrıca bir eğim betonuna gereksinmesi yoktur. Çatı panelleri üzerinde ısı ve su izolasyonları fabrika olanaklarında kaliteli bir şekilde yapılır.

16 2- Boşluklu Döşeme Elemanları Doşeme kalınlığı icinde boşluklar duzenleyerek olu yuku azaltmak ve boylece daha buyuk acıklıklar gecmek ancak prefabrikasyon da uygulanabilen gelişmiş uretim teknikleri sayesinde mumkun olmuştur. Boşluklu doşemelerin ongermesiz klasik sistemle uretilen veya donatıların elektrik enerjisi ile ısıtılıp ongerme verilen eski sistemlerin yanında, gunumuzde yeni uretim teknolojileri uygulanmaktadır. Bu uretim tekniklerinde sadece St1700 kalitesindeki ongerme donatılarının kullanıldığı, ozel bantlarda makine ile seri uretim yapılmaktadır. 60 ve 120 cm eninde yaklaşık 120 mt boyundaki uretim bantlarında makinanın uretim hızı 1 dakika/mt dir. Projesine gore dizayn edilen donatılar, onceden gerilir ve uretim bittikten sonra kurleme yapılır. Daha sonra proje boylarına gore testere ile kesilip elemanlar stoklanırlar. Öngerilmeli Boşluklu Döşemelerin avantajları -Prefabrik döşeme elemanlarıyla her turlu yapının buyuk acıklıkları kısa zamanda, ekonomik olarak gecilir. -Prefabrik döşeme elemanları deprem ve yangına karşı direncli oldukları gibi ses ve ısı yalıtımı da sağlarlar. - Prefabrik döşeme elemanlarının ustune hasır celikli beton kaplama (topping) yapılarak doşemenin taşıma kapasitesi ve diyafram kabiliyeti artırılabilir. - 60*120 cm modüler genişlikte olan prefabrik doşeme elemanları, 3000 kg/m a kadar hareketli yuk taşıma kapasitesine sahiptir.

17

18 2- Boşluklu Döşeme Elemanları Ongerilmeli boşluklu doşemeler, sanayi tipi yapıların arakatlarında ağır hareketli yukleri taşımak icin gunumuzde en yaygın kullanılan doşeme tiplerinden biridir. Bazen fabrika catılarında da kullanılmaktadır. Boşluklu doşemelerde kesitin % 40-50'sine varan boşluk oranları sayesinde kendi ağırlığı azalırken eğilme rijitliği aynı mertebelerde kalmaktadır. Kaliteli beton ve onceden germe yontemleriyle uygulanan ongerilme sayesinde faydalı yuk taşıma kapasitesi artmaktadır. On gerilmeden dolayı oluşan ters sehim işletme aşamasında oluşacak normal sehimi azaltmakta boylece m acıklıklar cm kalınlı boşluklu doşemeler sayesinde gecilmektedir. Stok ve Nakliyede Dikkat Edilecek Hususlar: 1- Stok sahası yatay olarak tesviye edilmeli, yeterli derecede geniş olmalı ve zeminin takozların batmayacağı şekilde sıkışması sağlanmalıdır. 2- Paneller stoğa alınırken yatay konumda ve dikkatli bir şekilde kaldırılmalıdır. 3- Mesnetlerde en az 80x50x1250 mm ahşap takozlar kullanılmalı ve panel yavaşca bu mesnetlere oturtmalıdır. Ahşap takozların kenardan mesafesi en fazla 40 cm olmalıdır. 4- Paneller treylerden alınırken kenardan kaldırma mesafeleri de 0.15L (L=eleman boyu) olmalıdır.

19 2- Boşluklu Döşeme Elemanları Montajda Dikkat Edilecek Hususlar: 1- Boşluklu doşeme panelleri projesine uygun olarak yerleştirilmelidir. 2- Elemanların yerleştirilmelerinde kirişlerde dik olmasına dikkat edilmelidir. 3- Projesinde aksi belirtmedikce celiğe oturan elemanlar icin min. 6 cm, prefabrik krişe oturan elemanlar icin min cm, yerinde dokme kiriş ve hatıllar icin ise min. 10 cm mesnet teskil edilmelidir. 4- Yerinde dokme kiriş ve hatılların mesnet yuzeylerinin puruzsuz ve aynı duzlemde olmasına dikkat edilmelidir. Bu sağlanmıyorsa, montaj sırasında neopren mesnet bantı veya ıslak harc kullanılması mecburidir. 5- Projesine gosterilen mesnet ilave donatıları aynen doşeme birleşimlerine yerleştirilmelidir. 6- Panellerin boyuna birleşimleri beton dokulmeden once temizlenecek ve tazyikli su ile yıkanacaktır. 7- Panellerin birleşimlerine akıcı kıvamda en fazla 12 mm. caplı agrega ile beton doldurulacak ve panellerin boyuna birleşimi itinalı bir şekilde yapılacaktır. 8- Boşluklu doşemelerde montajdan sonra acılacak delikler kesinlikle karot makineleri ile curutme usulune gore yapılacaktır. Darbeli kırıcılar kullanılmayacaktır. Delikler; varsa toppingden (yapısal kaplamadan) sonra, yoksa tum birleşimler betonlandıktan ve mukavemetini aldıktan sonra acılmalıdır. Delik yerleri ve boyutları icin uretici firmaya danışılmalıdır.

20 2- Boşluklu Döşeme Elemanları Yapısal Kaplama (Toppıng) Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar 1- Boşluklu panellerin tum yuzeyleri her turlu yabancı maddeden temizlenerek tazyikli su ile yıkanacaktır. 2- Topping betonu icine minimum Q 131/131 hasır celik en az iki goz bindirmeli olarak konulacak ve altına pas payı takozları yerleştirilecektir. 3- Topping kalınlığı panellerin ters sehimleri goz onune alınarak, acıklık ortasında projesinde verilen minimum kalınlığı sağlayacak yukseklikte dokulecektir. 4- Topping beton kalınlığı min 5 cm olmalıdır. Beton sınıfı projesine uygun olmalı aksi belirtmedikce BS25 den az olmamalıdır. Hesap Esasları Boşluklu doşeme panelleri tam ongerilmeli olarak hesaplanırlar. Kesitteki tum eğilme momentleri ongerme kuvveti ile karşılanır. Beton dayanımları min C35 dir. Genellikle yapısal beton topping tabakası ile birlikte kompozit olarak hesaplar yapılır. Hareketli yukun cok olduğu durumlarda yatay kayma kuvvetinin karşılanması icin doşeme yuzeyi ozel olarak puruzlendirilir gene zorlanırsa minimum yatay kayma donatısı doşemelere ankre edilir. Kesme kuvvetleri kısmen ongerme kuvveti ile buyuk bir bolumu ise beton tarafından karşılanır. Kesmenin kurtarmadığı durumda ya kesit değiştirilir yada mesnette ozel yarıklar acılarak gozlerden bir kacı doldurulup beton kesti arttırılır.

21 2- Boşluklu Döşeme Elemanları Sehimler t=0 anında ve serviste mutlaka hesaplanıp uretimden sonra karşılaştırılmalıdır. Aşırı ters sehimler tercih edilmezler. Bu sehimlerin sınırları TS9967 de verilmiştir. Doşemelerin montajından sonra minimum bağ donatıları hesaplanmalı ve yerine konmalıdır. Tesisat ve Elektrik Hatlarının Döşenmesi 1- Elektrik ve tesisat hatları icin boşluklu doşemelerin boşluklarından ve mesnetlerinden yararlanabilir. Tesisat hatları deliklere dik yonde olması durumunda, eğer asma tavan varsa doşeme altından, yoksa kaplama veya topping doşenebilir..

22 3- FİLİGRAN (PRESLAB) DÖŞEMELER Filigran sistemlerin önemi, yapım hızını ve kalitesini artırırken yapım maliyetini azaltan bir yöntem olmasından kaynaklanmaktadır. Filigran sistemler kalınlıkları en az 6 cm olan betonarme plakların, yerinde dökme beton ile rijit hale getirilmesi yoluyla elde edilen yapım türüdür. Filigran sistemlerin iki aşamalı olarak uygulanışı, yarı ön üretimli karakterini tanımlamaktadır. Filigran sistemler şantiye sürecindeki kalıp ve iskele işçiliğini en aza indiren yapım sistemleridir.

23 3- FİLİGRAN (PRESLAB) DÖŞEMELER Filigran sistemlerin önemi, yapım hızını ve kalitesini artırırken yapım maliyetini azaltan bir yöntem olmasından kaynaklanmaktadır. Filigran sistemler kalınlıkları en az 6 cm olan betonarme plakların, yerinde dökme beton ile rijit hale getirilmesi yoluyla elde edilen yapım türüdür. Filigran sistemlerin iki aşamalı olarak uygulanışı, yarı ön üretimli karakterini tanımlamaktadır. Filigran sistemler şantiye sürecindeki kalıp ve iskele işçiliğini en aza indiren yapım sistemleridir.

24 Genel Özellikleri: Özellikle çok katlı konut tipi yapılarda çok kullanılır. Hızlı ve kolay montaj sağlanır. Öngermeli yapıldığında donatıdan tasarruf sağlanır. Döşeme için kalıp ve iskele gerekmez. Betonarme, karkas, çelik, yığma yapılarda döşeme teşkilinde kullanılır. Pürüzlendirilmiş üst yüzey ve deprem etriyeleri sayesinde kompozit sistem teşkil edilir. Pürüzsüz çelik kalıp gören alt yüzüne sıva gerekmez ve hemen boyanabilir. Üretimde Tesisat delikleri açma imkanı sağlanabilir. Isı, ses ve yangına karşı çeşitli çözüm imkanı.

25

26 DİZAYN ve HESAP ESASLARI Filigran döşemeler genelde tek yönlü hesaplanabilir. Özel hallerde iki yönlüde dizayn yapılabilir. Mütemadi döşeme hesabı yapılır. Hesap yapılırken geçici mesnetlenme aralıkları mutlaka göz önüne alınmalıdır. Filigran elemanların hesap, üretim ve montaj kuralları TS EN A1 (Öndökümlü Beton Mamuller-Döşeme Sistemlerinde Kullanılan Döşeme Plakaları) verilmiştir. ÜRETİM VE MONTAJ Filigran döşeme plaklarıyla oluşturulan döşemelerde kalınlık geçilen açıklığa ve yük durumuna bağlı olarak cm arasında değişmektedir. Döşeme plakları ile yerinde dökme beton arasındaki aderans, plakların üst yüzeylerinin pürüzlendirilmesi ve üst yüzeyine yerleştirilen montaj donatılan ile sağlanmaktadır. Beton kalitesine ve donatı miktarına bağlı olarak 9 metreye kadar açıklık geçebilen döşeme plakları en çok 2.50 metre genişliğinde olabilmektedir. Montaj, işlemleri vinç yardımıyla gerçekleştirilebilen filigran döşeme plakları, derzlerine dik doğrultuda yerleştirilen basit iskeleler yardımıyla desteklenmektedir. Aynı zamanda döşeme plakları yerinde dökme beton için kalıp görevi görmektedir. Bu yolla hem iskele hem de kalıp işçiliğinden tasarruf ettirmektedir. Filigran döşemeler çeşitli teknik yöntemler ile üretilebilirler, bunlar

27 -Klasik donatılı plaklar, -Öngermeli filigran döşemeler, -Kafes kiriş donatılı filigran döşemeler, a) Klasik donatılı plaklar: Bu tip filigran döşemeler açıklıkların çok fazla olmadığı döşemelerde kullanılır ve gerekli önlemler alındığında iki yönlü döşeme olarak ta çalışabilirler. Üretimi masa kalıplarda yapılır, şantiye ve atölye şartlarında üretimi kolaydır. b) Öngerilmeli Filigran Döşemeler: Fabrikada bant üretimi ile özel beton döküm makinaları ile üretim yapılır.120 mt uzunluğunda, 2.5 mt enindeki bantlarda seri olarak üretilir. Öngerme donatıları ile donatıdan ve işçilikten tasarruf sağlanır. Bilgisayar yardımı ile otamatik üretim sağlanır. Tek yönlü döşeme olarak hesap edilirler. Kafes Kiriş Donatılı Filigran Döşemeler: Büyük açıklıklı Filigran döşemelerde elemanların, kesitte üçgen olarak, boyuna ise kafeslerin oluşturulduğu donatı sistemi ile eğilme rijitliği artar ve aynı zamanda kompozit kesitin oluşmasında yatay kesme kuvvetlerin aktarılmasına kolaylık sağlanır. Donatılı kafeslerle kalıptan alma, stoklama ve montaj safhalarında yararlanılır.

28 Kafes Kiriş Donatılı Filigran Döşemeler

29

30

31 4- Prefabrik Asmolen Döşeme Kirişleri

32 Prefabrik döşeme kirişleri(pdk) asmolen döşeme teşkilinde kullanılan prefabrik elemanlardır. Konvansiyonel Asmolen döşeme sistemini ile bu sistemin tek önemli farkı betonarme taşıyıcı nervürün alt çekme blokunun prefabrik olarak üretilmesidir. Döşeme elemanları bu sayede bu eleman tek başına asmolen döşeme teşkilinde taşıyıcı kiriş görevi görürken daha sonra kompozit kesit oluşması sayesinde tablalı kesit olarak görevini sürdürür. Üretim: Bu kirişler günümüz gelişmiş teknolojisinde kalıpsız bant üretimi ile öngerilmeli olarak üretirler. Yarı mamul bir eleman olan döşeme kirişleri yerinde dökülen betonla tablalı kesit oluşturularak kompozit olarak çalışırlar. Üretim 120 mt uzunluğunda 2.40 mt eninde bantlarda yapılır. Üretim makinası kalıpsız olarak yanyana 22 sıra elemanı aynı anda öngermeli olarak üretir. Üretim sırasında elemanların proje boyları ayarlanır ve elemanlar arası 20 cm boş bırakılır. Eleman üretiminin hemen sonrasında mesnet bölgelerine dikiş etriyeleri kürden önce batırılır. Kür verildikten sonra öngerme bırakılır ve 20 cm boşluğun ortasından öngerme donatıları kesilir.

33 PDK lar 60 cm aks aralığı ile ana kirişlere bastırılır. Yüksek katlı ve büyük açıklıklı binalarda, yerde birleştirilen sistem özel kaldırma aparatı kullanılarak kata alınır ve ana kirişlere oturtulur. Sistem üzerine dökülen minumum 5 cm kalınlığındaki hasır çelikli beton ile döşeme tamamlanır.

34

35

36

37 Birleşim Sorunları Birleşim yerinde donatıların kaynaksız ve bulonsuz olarak basit biçimde bindirilip betonlanması durumunda betonun ezilmesi ile aderans yok olmakta ve donatı kuvvet aktaramamaktadır. Bulon boylarının kısa oluşu, kopmadan kalıcı uzama yapmalarına imkan veremez. Uzun boylu bulonların ise tersinir yükler nedeniyle burkulmaları söz konusu olur. Böylece enerji tüketimi gerçekleşmeyebilir.

Öndökümlü (Prefabrik) Döşeme Sistemleri-3 Nervürlü Döşeme Elemanları

Öndökümlü (Prefabrik) Döşeme Sistemleri-3 Nervürlü Döşeme Elemanları Öndökümlü (Prefabrik) Döşeme Sistemleri-3 Nervürlü Döşeme Elemanları Günkut BARKA 1974 yılında mühendis oldu. 1978-2005 yılları arasında Gök İnşaat ve Tic. A.Ş de şantiye şefliğinden Genel Müdürlüğe kadar

Detaylı

Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri

Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 35 (3-4), 235-240, 2004 Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri Ayla P. AMİL, Abdulkadir Cüneyt AYDIN Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

PANELTON TASARIM EL KİTABI

PANELTON TASARIM EL KİTABI PANELTON TASARIM EL KİTABI 1 İçindekiler 1.Tanım.Tarihçe 3.Panelton Tipleri 4.Nakliye, Stoklama ve Montaj 5.Tasarım 5.1. Standartlar 5.. Yük Analizi 5.3. Malzeme seçimi 5.4. Öngerme Kuvveti Belirlenmesi

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fehmi KASAPOĞLU TÜNEL KALIP SİSTEMLERLE ÜRETİLEN PERDELİ TAŞIYICI SİSTEMLERİN, KONVANSİYONEL SİSTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA TÜNEL KALIP SİSTEMİNİN KULLANILMASI

DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA TÜNEL KALIP SİSTEMİNİN KULLANILMASI DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA TÜNEL KALIP SİSTEMİNİN KULLANILMASI Ahmet APAY 1, Emine AYDIN 1, Pelin YILMAZ 1 aapay@sakarya.edu.tr, emineb@sakarya.edu.tr, pozgun@sakarya.edu.tr Öz: Türkiye, içinden çok sayıda

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİLERİ-I. Konu-6 Beton ve Betonarme Kalıpları. Öğr. Gör. Cahit GÜRER. Afyonkarahisar 8 Kasım-2007. Özet

YAPI TEKNOLOJİLERİ-I. Konu-6 Beton ve Betonarme Kalıpları. Öğr. Gör. Cahit GÜRER. Afyonkarahisar 8 Kasım-2007. Özet YAPI TEKNOLOJİLERİ-I Konu-6 Beton ve Betonarme Kalıpları Öğr. Gör. Cahit GÜRER Afyonkarahisar 8 Kasım-2007 Özet Bu haftaki dersimizde, hem malzemelerine göre hem de yapım yöntem ve tekniklerine göre kalıpların

Detaylı

Kolonun alt ucundaki sarmal bölgede yetersiz etriye nedeniyle mevcut etriyeler açılarak dağılmıştır.

Kolonun alt ucundaki sarmal bölgede yetersiz etriye nedeniyle mevcut etriyeler açılarak dağılmıştır. 17 Ağustos 1999 Marmara depremi sonrası, deprem bölgelerinde yapılan incelemeler, yapılarda meydana gelen hasarların, zemin sorunları yanında çeşitli işçilik, malzeme, statik sistem ve teknik kusurlardan

Detaylı

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5.1. GİRİŞ 5.2. BİNALARDAN BİLGİ TOPLANMASI 5.2.1. Bina Geometrisi 5.2.2. Eleman Donatı Detayları 5.2.3. Malzeme Özellikleri

Detaylı

Nervürlü Düz Hasır Nervürlü

Nervürlü Düz Hasır Nervürlü ÇELĐK Nervürlü Düz Hasır Nervürlü Çelik sınıfı tanımı(ts708/1996) Üretim yöntemine göre sınıflandırma: Steel(çelik) Akma dayanımı 420 Sıcak haddeleme işlemi ile üretilen, simgesi: a N/mm 2 Sıcak haddeleme

Detaylı

Duvar, Zemin, Prefabrik ve Çeşitli Kullanım Alanları İçin Teknik Bilgi, Detay Ve Montaj Kılavuzu

Duvar, Zemin, Prefabrik ve Çeşitli Kullanım Alanları İçin Teknik Bilgi, Detay Ve Montaj Kılavuzu Duvar, Zemin, Prefabrik ve Çeşitli Kullanım Alanları İçin Teknik Bilgi, Detay Ve Montaj Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş 6 1.1 Dünyada ve Türkiye de Çimentolu Yonga Levhanın Tarihçesi ve Gelişimi 7 1.2 Malzeme

Detaylı

ÖN ÜRETİMLİ İSKELET SİSTEMLERİN DÜNYADAKİ GELİŞİMİ VE DEPREME DAYANIKLI TASARIM YAKLAŞIMLARI

ÖN ÜRETİMLİ İSKELET SİSTEMLERİN DÜNYADAKİ GELİŞİMİ VE DEPREME DAYANIKLI TASARIM YAKLAŞIMLARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖN ÜRETİMLİ İSKELET SİSTEMLERİN DÜNYADAKİ GELİŞİMİ VE DEPREME DAYANIKLI TASARIM YAKLAŞIMLARI Mimar Sunay SEYDİOĞLU FBE Mimarlık Anabilim Dalı Yapı Programında

Detaylı

Kayar Kalıp ve Uygulamaları

Kayar Kalıp ve Uygulamaları Mustafa Selmanpakoğlu İnşaat Yüksek Mühendisi MİMAG Makine ve İnş. San. Ltd. Şti. Kayar Kalıp ve Uygulamaları Özet Kayar kalıp Türkiye de yaklaşık olarak 60 yıldır kullanılmaktadır. İlk uygulamaları TMO

Detaylı

Kullanım kılavuzu ve uygulama kitapçığı

Kullanım kılavuzu ve uygulama kitapçığı Kullanım kılavuzu ve uygulama kitapçığı İçindekiler 1. Giriş 4 1.1 Çimentolu yonga levha 6 1.2 Malzemenin özellikleri 7 1.3 Betopan ve Plus grubu* levhaların teknik özellikleri 9 2. Ürünlerimiz 10 2.1

Detaylı

PANEL KALIPÇI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0050-3

PANEL KALIPÇI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0050-3 PANEL KALIPÇI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0050-3 HAZIRLAYAN YUSUF ŞAHİNER İnşaat Teknik Öğretmeni 1 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ.. 4 2.BETONARME KALIP PLANLARI.. 4 3.PANEL KALIP YAPIMINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE

Detaylı

Temelin Yapımında Uygulanacak Kurallar

Temelin Yapımında Uygulanacak Kurallar TEMELLER Üst yapıyı etkileyen, sabit ve hareketli, yatay ve düşey yükleri taşıyan, kolon ve taşıyıcı duvarların altına inşa edilen ve bu yükleri emniyetle taşıyarak üniform bir şekilde zemine aktaran yapı

Detaylı

Bir yapının doğuşu. Yapı sahibi. Mimar. Mühendisler (İnşaat, Makina, Elektrik) Meslek odaları, Yerel yönetimler (onay, inşaat izni)

Bir yapının doğuşu. Yapı sahibi. Mimar. Mühendisler (İnşaat, Makina, Elektrik) Meslek odaları, Yerel yönetimler (onay, inşaat izni) Bir yapının doğuşu Yapı sahibi Mimar Mühendisler (İnşaat, Makina, Elektrik) Meslek odaları, Yerel yönetimler (onay, inşaat izni) Şantiyeciler (Yapımcı, Yapı denetimi veya TUS-Teknik Uygulama Sorumlusu,

Detaylı

Yalıtımın En Dogal Hali

Yalıtımın En Dogal Hali Yalıtımın En Dogal Hali İçindekiler sayfa Yalıtım hakkında 3 Neden DragonBoard? 6 DragonBoard un özellikleri 7 DragonBoard Sistemleri 9 Yükseltilmiş Zemin Sistemi 20 Diğer ürünler 21 DragonBoard teknik

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS NOTLARI

YAPI ELEMANLARI DERS NOTLARI T. C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR TEKNOLOJİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YAYIN NO: TA 97 002 İÖ YAPI ELEMANLARI DERS NOTLARI Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Yapı Malzemeleri 2. Yapılarda çelik kullanımı 2.4. Çelik birleşim malzemeleri 2.4.1. Giriş 2.4.2. Düğüm noktalarının teşkilinde perçin-bulon-kaynak

Detaylı

19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ ÇOK AMAÇLI SALON TUĞLA DUVAR VE ÇATI PROJESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ A.GENEL

19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ ÇOK AMAÇLI SALON TUĞLA DUVAR VE ÇATI PROJESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ A.GENEL 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ ÇOK AMAÇLI SALON TUĞLA DUVAR VE ÇATI PROJESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ A.GENEL İş, Girne Belediyesi Bayındırlık ve İmar Bölümü yetkililerinin kontrolünde K.K.T.C. Bayındırlık ve

Detaylı

T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SİSMO YAPI TEKNOLOJİSİ. Prof. Dr. Semih S. Tezcan Dr. Kubilay Kaptan İnş Y. Müh. Aykut Erkal.

T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SİSMO YAPI TEKNOLOJİSİ. Prof. Dr. Semih S. Tezcan Dr. Kubilay Kaptan İnş Y. Müh. Aykut Erkal. T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü SİSMO YAPI TEKNOLOJİSİ Prof. Dr. Semih S. Tezcan Dr. Kubilay Kaptan İnş Y. Müh. Aykut Erkal CV 347 İşbu Rapor, SİSMO N.V., Drapstraat 1, B-9270 Kalken-Laarne,

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI -v02.01- Son Güncellenme: 17.02.2012 İçindekiler I. ÖNSÖZ... 8 A. GENEL BİLGİLER... 9 A.100. SUNUM BİLGİLERİ... 9

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE ÇOK KATLI ÇELİK YAPI TASARIMI. Özlem EŞSİZ 1 essiz@msu.edu.tr

DEPREM BÖLGELERİNDE ÇOK KATLI ÇELİK YAPI TASARIMI. Özlem EŞSİZ 1 essiz@msu.edu.tr DEPREM BÖLGELERİNDE ÇOK KATLI ÇELİK YAPI TASARIMI Özlem EŞSİZ 1 essiz@msu.edu.tr Öz: 17 Ağustos 1999 Marmara depremi sonrası, Adapazarı Organize Sanayi Bölgesinde yapılan gözlemlerde, betonarme prefabrike

Detaylı

Isı Yalıtım Ürünleri

Isı Yalıtım Ürünleri Isı Yalıtım Ürünleri www.stroton.com STROTON 2000 yılında kurulan STROTON; yüksek kalitede ısı yalıtımı sağlayan ürünlerin yanı sıra ülkemizin ilk ve tek ICF konut sistemi üreten modern tesisidir. Yüksek

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Yapı Malzemeleri 2. Yapılarda çelik kullanımı 2.1. Çelik Metalürjisi 2.1.1. Çeliğin avantaj ve dezavantajları 2.1.2. Demir ve çeliğin tarihsel

Detaylı

BALCIOĞLU. BALCIOĞLU HAKKIMIZDA Balcıoğlu şirketler grubu, 1985 yılında, bugün Balko Felsefesi BALCIOĞLU. www.balcioglu.com.tr

BALCIOĞLU. BALCIOĞLU HAKKIMIZDA Balcıoğlu şirketler grubu, 1985 yılında, bugün Balko Felsefesi BALCIOĞLU. www.balcioglu.com.tr BALCIOĞLU Bugün Plywood ürün grubunun üretiminde dünyada söz sahibi olan Rusya, Finlandiya, Brezilya, Endonezya, Malezya, Çin ve daha birçok ülke ile Balko Plywood Ürün Standardı altında dünyanın hemen

Detaylı

TÜRKİYE DE METAL ÇERÇEVELİ GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİNİN ÜRETİM VE UYGULAMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ

TÜRKİYE DE METAL ÇERÇEVELİ GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİNİN ÜRETİM VE UYGULAMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ TÜRKİYE DE METAL ÇERÇEVELİ GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİNİN ÜRETİM VE UYGULAMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ Dr. Filiz Şenkal Sezer Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi ÖZET Her alanda olduğu gibi

Detaylı

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4 BÖLÜM 5 YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 5.. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak olan, hem düşey hem yatay yükler için tüm taşıyıcı sistemi doğal veya yapay malzemeli taşıyıcı duvarlar

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI 2013 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... 2 GİRİŞ... Error! Bookmark not defined. ÖĞRENME FAALİYETİ 1... 2 1. SU YALITIM MALZEMESİNİ HAZIRLAMAK... 2 1.1. Su Yalıtım Malzemeleri...

Detaylı