T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI"

Transkript

1 Karar Tarihi : Karar No : 71 Karar Konusu: Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personeli Personel Ücreti Tespiti. AYIK-Reyhan TAŞTEMİR-Hüdai İsmail YAĞCI-Yavuz KÖK(Katılmadı)-Bünyamin TÜRKCAN İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün tarih ve 2051 sayılı, Belediye Meclisinin 01/07/2014 tarihli toplantısında okundu. Belediyemizde Kısmi Zamanlı Sözleşmeli avukat olarak çalışan Avukat Şevki Gürel YÜCEER 12/06/2014 tarihinde Belediyemizdeki görevinden ayrılmıştır. Bu itibarla, Belediyemiz norm kadrosunda, 1. derecede münhal bulunan Avukat kadrosunda kısmi zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak avukata Maliye Başkanlığınca 2014 yılı içerisinde Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları konulu Genelgesi ile belirlenen 1.026,29 TL (binyirmialtıtürklirasıyirmidokuzkuruş) ücretin aynen ödenmesi hususunun, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinin 4. Fıkrası gereğince kabulüne ve gereği için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü ne tevdiine, yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile kabul edildi

2 Karar Tarihi : Karar No : 72 Karar Konusu: Belediyemiz Meclis Üyelerine diz üstü bilgisayar alınması. AYIK-Reyhan TAŞTEMİR-Hüdai İsmail YAĞCI-Yavuz KÖK(Katılmadı)-Bünyamin TÜRKCAN Plan ve Bütçe Komisyonun tarih ve 09 nolu raporu, Belediye Meclisinin 01/07/2014 tarihli toplantısında okundu. Belediye Meclis Üyeleri tarafından görev süreleri boyunca kullanılmak üzere diz üstü bilgisayarların Belediyemiz bütçe imkanları doğrultusunda alınması hususu komisyonca uygun bulunmuş olup, komisyon raporu üzerinde söz alan Meclis Başkanı Gültekin AYANTAŞ komisyon raporuna, Meclis Üyelerine görev süreleri boyunca kullanmak üzere alınacak olan diz üstü bilgisayarların, kendisine alınmasını talep eden Meclis üyelerine alınmasının komisyon raporuna ilave edilmesini Meclis üyelerinin oylarına sundu. Plan ve Bütçe Komisyonu raporuna Meclis Başkanı Gültekin AYANTAŞ ın şifahi önerisi ilave edilerek Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için Yazı İşleri Müdürlüğü ne tevdiine, yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile kabul edildi

3 Karar Tarihi : Karar No : 73 Karar Konusu: Karayatak Mahallesi köy konağı inşaatının tamamlanması. AYIK-Reyhan TAŞTEMİR-Hüdai İsmail YAĞCI-Yavuz KÖK(Katılmadı)-Bünyamin TÜRKCAN Plan ve Bütçe Komisyonun tarih ve 10 nolu raporu, Belediye Meclisinin 01/07/2014 tarihli toplantısında okundu. İlçemiz Karayatak mahallesinde bulunan yarım kalan köy konağı inşaatı olan 3 katlı betonarme bina Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü teknik elamanlarınca yerinde incelenmiştir. Yapılan inceleme neticesinde; Yapının taşıyıcı sistemi betonarme olarak imal edilmiş, ancak yapıda uygulama sırasında yapılan yanlışlıklar neticesinde yapı kusurlu hale gelmiştir. Gerek betonun elle karılması, gerekse düz donatıların kullanılması ve yapının yaşından dolayı yapı ekonomik ömrünü yitirmiştir. Kirişlerde bulunan kesme çatlakları ileride daha büyük hasarlara meydan vereceği kanaatine varılmıştır. Tüm bu bilgiler ışığında yapıda tadilatların yapılarak yapının kullanılabilir hale getirilmesi söz konusu görünmemektedir. Yapının ileride yaşamsal olan olarak kullanılması neticesinde tehlikeli bir durum teşkil etmemesi için ivedilikle yıkılması gerektiği tespit edilmiştir. Hazırlanan teknik rapor neticesinde, Belediyemiz bütçe imkanları doğrultusunda bu binanın yıkımının yapılmasına ve mahallenin nüfus yapısı da göz önüne alınarak Belediyemiz Bütçe imkanları doğrultusunda yeni bir köy konağı projesi hazırlanması hususları komisyonca uygun bulunmuş olup, Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için Fen İşleri Müdürlüğü ne tevdiine, yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile kabul edildi

4 Karar Tarihi : Karar No : 74 Karar Konusu: Camiden sahaya Futbol Turnuvası düzenlenmesi. AYIK-Reyhan TAŞTEMİR-Hüdai İsmail YAĞCI-Yavuz KÖK(Katılmadı)-Bünyamin TÜRKCAN Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün tarih ve 4352 nolu yazısı, Belediye Meclisinin 01/07/2014 tarihli toplantısında okundu. Konunun komisyona gönderilmeden görüşülüp karara bağlanmasını isteyen Meclis Başkanı Gültekin AYANTAŞ ın şifahi önerisinin kabulü ile konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Akyurt İlçe Müftülüğü işbirliği içerisinde, 07 Temmuz-22 Ağustos 2014 tarihleri arasında, İlçemizde bulunan camilerdeki Yaz Kuran Kursu öğrencilerine yönelik Camiden Sahaya projesi adı altında futbol turnuvası yapılmasına ve yapılacak olan Futbol Turnuvası giderlerinin Belediyemiz bütçe imkanları doğrultusunda karşılanmasına ilişkin teklifin kabulüne ve gereği için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ne tevdii ne yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile kabul edildi

5 Karar Tarihi : Karar No : 75 Karar Konusu: Komisyona havale edilen konular AYIK-Reyhan TAŞTEMİR-Hüdai İsmail YAĞCI-Yavuz KÖK(Katılmadı)-Bünyamin TÜRKCAN İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tarih ve 4458 sayılı yazısı ile Meclis Üyelerinin tarihli 7 (yedi) adet önergeleri, Belediye Meclisinin 01/07/2014 tarihli toplantısında okundu. Havelsan Teknoloji Radar, şirket arazisi üzerinde trafonun bulunduğu yaklaşık 32 m2 alanda yeni trafo sistemi kurulması için Tedaş adına BEDAŞ a bedelsiz kiralanması için izin talep etmektedirler. Söz konusu parsel 4349 m2 si Akyurt Belediyesi ve m2 si Havelsan Teknoloji Radar a ait m2 yüzölçümlü Çınar Mahallesi 2006 ada 2 numaralı parseldir ada 2 numaralı parselde belediyemiz hissesi de bulunduğundan söz konusu talebin görüşülmesine ilişkin yazı ve ekleri üzerinde gerekli incelemelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine; İlçemizde bulunan Kültür Parkı içerisinde uygun bir alanda yaz ayları boyunca akşamları halkımıza açık açık hava sineması ismi altında eski filmlerin halkımıza ücretsiz izletilmesine ilişkin önerge üzerinde gerekli incelemelerde bulunmak üzere Eğitim-Kültür-Gençlik-Engelliler- Yaşlı ve Kimsesizler ve Sosyal İşler Komisyonuna havale edilmesine; Son günlerde kırmızı et fiyatlarının aşırı yükselmesinin sebeplerinin araştırılmasına ilişkin önerge üzerinde gerekli incelemelerde bulunmak üzere Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilmesine; İlçemize bağlı Güzelhisar Mahallemizin eski ismi olan Kızılhisar isminin nereden geldiğinin araştırılmasına ilişkin önerge üzerinde gerekli incelemelerde bulunmak üzere Eğitim-Kültür- Gençlik-Engelliler-Yaşlı ve Kimsesizler ve Sosyal İşler Komisyonuna havale edilmesine; Akyurt mevcut imar planında, imarı yapılıp açılmayan yolların tespit edilip, İmar Yollarının açılmasına ilişkin önerge üzerinde gerekli incelemelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine; İlçemizde ekili arazilerin ekimlerinden sonra tohumların çıkışlarında kuraklıktan dolayı bitmediğinden bu konuda çiftçilerin zararlarının araştırılmasına ilişkin önerge üzerinde gerekli incelemelerde bulunmak üzere Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilmesine; İlçemiz, basın yayın yoluyla gönderilen haberler ve fotoğraflar ile Ankara içerisinde ve ulusal basın kuruluşlarında yer almaktadır. Ancak tanıtım filmi gibi televizyonlarda ve Belediyemizin düzenlediği programlarda gösterilecek ve tanıtıma katkı sağlayacak bir doküman bulunmamaktadır. Bu düşünce ile, gerekli görüldüğü durumlarda medya kuruluşları aracılığıyla paylaşılarak, Akyurt un Türkiye de daha geniş alanda tanıtımının yapılabilmesi için İlçemizin çeşitli özelliklerini anlatan tanıtım video klibi çekilmesine ilişkin önerge üzerinde gerekli incelemelerde bulunmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine; Akyurt çöplüğünün fiziki şartlarının araştırılmasına ilişkin önerge üzerinde gerekli incelemelerde bulunmak üzere Çevre-Sağlık-Spor-Halkla İlişkiler ve Ulaşım Komisyonuna havale edilmesine; yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile kabul edildi

6 Karar Tarihi : Karar No : 76 Karar Konusu: Yıldırım Mahallesinde bulunan Fatih Camisinin onarımı. (Katılmadı) Plan ve Bütçe Komisyonunun tarihli ve 11 nolu raporu, Belediye Meclisinin 02/07/2014 tarihli toplantısında okundu. İlçemiz Yıldırım mahallesinde bulunan Fatih Camisinde tarihinde gerçekleşen fırtına neticesinde minare yıkılmış ve bu minarenin de cami üzerine düşmesi neticesinde yapıda hasarlar olduğu görülmüştür. Belediyemiz tarafından olaydan sonra giriş bölümünde alüminyum kompozit paneller kullanılarak ve çatı içinde polikarbon cinsi malzeme kullanılarak kısmı tadilatlara başlanılmış olup yine mevcut moloz ve hasarlı yüzeylerin temizliği de belediyemiz ekiplerince yapılmıştır sayılı Belediye Kanunun Belediyenin görev ve sorumlulukları başlıklı 14. Maddenin (b) gereğince Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir denilmekte olup; Fatih Camisinde meydana gelen hasarlarının tamiratı için Belediyemiz bütçe imkanları doğrultusunda yardımda bulunulması hususları komisyonca uygun bulunmuş olup, Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için Fen İşleri Müdürlüğü ne tevdiine, yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile kabul edildi

7 Karar Tarihi : Karar No : 77 Karar Konusu: Sosyal Yardımların Yapılması. (Katılmadı) Plan ve Bütçe Komisyonunun tarihli ve 12 nolu raporu, Belediye Meclisinin 02/07/2014 tarihli toplantısında okundu. Belediyece yapılan sosyal yardımların; ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını Akyurt İlçesi sınırları içerisinde dilediği esnaftan gerekli olan ihtiyacını karşılayacak nitelikte, sosyal yardım kartı ya da alışveriş çeki gibi yöntemlerle yapılması hususunda yapmış olduğumuz incelemeler neticesinde; Belediyemiz tarafından yapılacak olan Sosyal Yardım gereği alınacak malzemelerin toplam tutarı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22. Maddesinin (d) bendindeki limitleri aştığından, açık ihale usulü ile alınması, alınacak malzemelerin temin sürecini uzatacağı, maliyetini artıracağı ve ayrıca malzeme markası belirtilemediğinden malzemelerin kalitesinin düşeceği açıkça görülmektedir. Bu sebepten tek üretici konumunda bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri Birliğinden limit sınırı olmadan alım yapılabildiğinden ve ayrıca standart bir kalitede gıda ürün temini ve piyasa koşullarının altında fiyat ile malzeme temin edilebilmesinden, yapılacak Sosyal Yardımların (Ramazan Gıda Paketi) bu kurumdan temin edilmesi hususları komisyonlarca uygun bulunmuş olup, Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulü için yapılan açık oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Yavuz KÖK (MHP) red oyuna karşılık, oy çokluğu ile kabulüne ve gereği için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ne tevdiine, yapılan açık oylama sonucunda; Oy çokluğu ile kabul edildi

8 Karar Tarihi : Karar No : 78 Karar Konusu: Parklarda tartan malzeme kullanılması ve ışıklandırılma yapılması. Çevre-Sağlık-Spor-Halkla İlişkiler ve Ulaşım Komisyonunun tarih ve 05 nolu raporu, Belediye Meclisinin 03/07/2014 tarihli toplantısında okundu. İlçemizde bulunan ve yapılacak olan parklarda oyun gruplarının bulunduğu alanların oynayan çocukların zarar görmemesi için zeminlerin tartan malzeme ile kaplanması ve parkların ışıklandırılmasının, Belediyemiz bütçe imkanları doğrultusunda yapılması hususları komisyonca uygun bulunmuş olup, Çevre-Sağlık-Spor-Halkla İlişkiler ve Ulaşım Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için Park ve Bahçeler Müdürlüğü ne tevdiine, yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile kabul edildi

9 Karar Tarihi : Karar No : 79 Karar Konusu: Ramazan Ayı boyunca etkinliklerin yapılması. Eğitim-Kültür-Gençlik-Engelliler-Yaşlı ve Kimsesizler ve Sosyal İşler Komisyonunun tarih ve 05 nolu raporu, Belediye Meclisinin 03/07/2014 tarihli toplantısında okundu. İlçemiz sakinlerine Ramazan Ayı coşkusunu yaşatmak ve ailesi ile birlikte güzel vakit geçirmelerini sağlamak amacı ile Ramazan Ayı boyunca belirli aralıklarla Tasavvuf ve Türk Müziği Konserleri, Karagöz-Hacivat gölge oyunu gösterileri, meddahlık gösterileri ve dini sohbetlerin yer alacağı etkinliklerin Belediyemiz bütçe imkanları doğrultusunda yapılması hususları komisyonca uygun bulunmuş olup, Eğitim-Kültür-Gençlik-Engelliler-Yaşlı ve Kimsesizler ve Sosyal İşler Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ne tevdiine, yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile kabul edildi

10 Karar Tarihi : Karar No : 80 Karar Konusu: Güzelhisar Mahallesinde bulunan İlk ve Orta Okulunun ihtiyaçları. Eğitim-Kültür-Gençlik-Engelliler-Yaşlı ve Kimsesizler ve Sosyal İşler Komisyonunun tarih ve 06 nolu raporu, Belediye Meclisinin 03/07/2014 tarihli toplantısında okundu. İlçemiz Güzelhisar Mahallesinde bulunan İlk/Orta Okulunda yapmış olduğumuz incelemelerde okulun bir takım fiziki imkanlarının yetersiz olduğu, okul içerisindeki tuvalet ve lavabo gibi tadilata ihtiyacı olan bölümlerin tadilatlarının yapılmasının gerektiği görülmüştür. Bu itibarla, 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. Maddesinin (b) bendi gereğince, Belediyemiz bütçe imkanları doğrultusunda Güzelhisar İlk/Ortaokulunda bir takım çalışmaların Belediyemiz tarafından yapılmasına, diğer bazı yapılması gereken ihtiyaçların da okul idaresi tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yatırım Tesislerinden onarım talebinde bulunularak konunun çözümüne gidilmesi hususları komisyonca uygun bulunmuş olup, Eğitim-Kültür-Gençlik- Engelliler-Yaşlı ve Kimsesizler ve Sosyal İşler Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için Fen İşleri Müdürlüğü ne tevdiine, yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile kabul edildi

11 Karar Tarihi : Karar No : 81 Karar Konusu: İlçemizde yaşayan Emekli sayısı ve ekonomik durumları. Eğitim-Kültür-Gençlik-Engelliler-Yaşlı ve Kimsesizler ve Sosyal İşler Komisyonunun tarih ve 07 nolu raporu, Belediye Meclisinin 04/07/2014 tarihli toplantısında okundu. Akyurt Sosyal Güvenlik Merkezine, İlçemizde bulanan memur, SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin sayısı ile sosyal ve ekonomik durumları ile ilgili olarak mümkün ise aldıkları maaş aralıklarının ve ortalamalarının Meclisimizin bilgisine sunulmak üzere gönderilmesi ile ilgili yazımıza verilen cevapta: Müdürlüğümüz hudutları dahilinde bulunan Akyurt ve Kalecik ilçelerinde 5510 Sayılı Kanun un 4/1-(b) bendi kapsamında Müdürlüğümüzde iş gören 1920 tane Bağ-Kur emekli dosyası bulunmaktadır. Ancak aldıkları maaşların aralıkları ve ortalama tutarları hakkında sistem kayıtlarımızdan veri alınamamaktadır. denmiştir. Görüldüğü üzere İlçemizdeki memur ve SSK emeklileri ile ilgili herhangi bir sayı verilememiş, Bağ-Kur emeklileri ile ilgili ise Kalecik ve İlçemizdeki emeklilerinin sayısı verilebilmiştir. Maaş aralıkları ve ortalamaları ile ilgili ise hiçbir bir bilgi alınamamıştır. İlçemizdeki memur, SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin sayıları ve emekli maaş aralıkları ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına (Kamu Görevlileri Emeklilik İşleri Dairesi Başkanlığına, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına ve Sıhhiye Sosyal Güvenlik Merkezine) birer yazı yazılmıştır. Bu itibarla, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından gelen bilgiler doğrultusunda ileriki Belediye Meclisi toplantılarında Belediye Meclisimize daha nicel bilgilerin sunulması hususları komisyonca uygun bulunmuş olup, Eğitim-Kültür-Gençlik-Engelliler-Yaşlı ve Kimsesizler ve Sosyal İşler Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile kabul edildi

12 Karar Tarihi : Karar No : 82 Karar Konusu: Belediyemiz tarafından Sünnet Şöleni düzenlenmesi. Eğitim-Kültür-Gençlik-Engelliler-Yaşlı ve Kimsesizler ve Sosyal İşler Komisyonunun tarih ve 08 nolu raporu, Belediye Meclisinin 04/07/2014 tarihli toplantısında okundu. Belediyemiz tarafından İlçemizde ikamet eden dar gelirli ailelerin çocuklarının sünnetlerinin yaptırılarak, 2014 Yılı Ağustos ayı içerisinde bir Sünnet Şöleni düzenlenmesine ve düzenlenecek olan şölenin tüm organizasyon ve ağırlama giderleri ile sünnet giderlerinin, Belediyemiz bütçe imkanları doğrultusunda yapılması hususları komisyonca uygun bulunmuş olup, Eğitim-Kültür- Gençlik-Engelliler-Yaşlı ve Kimsesizler ve Sosyal İşler Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ne tevdiine, yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile kabul edildi

13 Karar Tarihi : Karar No : 83 Karar Konusu: İlçemizde olan dolu felaketi zararlarının araştırılması. Tarım ve Hayvancılık Komisyonunun tarih ve 03 nolu raporu, Belediye Meclisinin 04/07/2014 tarihli toplantısında okundu Mayıs 2014 tarihleri arasında İlçemizde olan dolu felaketinden zarar gören çiftçilerimizin, sebzecilerimizin ve ekicilerimizin zararlarının araştırılmasına vatandaşlarımızın sorunları üzerinde komisyonumuz aşağıda belirtilen hususları tespit etmiştir. İlçemizde Mayıs 2014 tarihleri arasında meydana gelen dolu felaketi neticesinde Akyurt Ziraat Odası ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan çalışmalar sonucunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü verilerine göre ilçe genelinde toplamda 150 çiftçimiz zarara uğramıştır. Zarar gören arazi büyüklüğü bakımından en büyük zarar İlçemiz Büğdüz Mahallesinde meydana gelmiş ve en çok zarar gören tarım ürünleri guruplarından hububat gurubunda görülmekle birlikte en büyük zarar ekim alanı büyüklüğü bakımından arpa da görülmüştür. Büğdüz Mahallesinde; 3000 da buğday, 4675 da arpa, 115 da fiğ, 90 da nohut, 70 da kabak ve 168 da kavun-karpuz ile toplamda 8120 da alan zarar görmüştür. Kalaba Mahallesinde; 850 da buğday, 1783 da arpa, 80 da fiğ, 53 da nohut, 21 da mısır, 192 da ayçiçeği, 27 da sebze, 31 da meyve olmak üzere toplam 3127 da arazi zarar görmüştür. Yağızoğlu Mahallesinde; 2300 da buğday, 223 da arpa, 226 da fiğ, 70 da nohut, 8 da mısır ile toplamda 2827 da arazi zarar görmüştür. Cücük Mahallesinde; 338 da buğday, 80 da arpa, 80 da fiğ, 26 da nohut, 4 da mısır, 5 da meyve arazisi ile toplam 533 da arazi zarara uğramıştır. İlçe genelinde toplam da arazi zarar görmüş olsa da beyan edilmemiş veya hasar tespit talebinde bulunulmamış ancak zarar uğramış arazi miktarı 2000 da ve çiftçi sayısı ise 15 kişi olarak tahmin edilmektedir. Afetten etkilenen arazilerin ancak küçük bir kısmı tarım sigortası kapsamında bulunmaktadır. Tarım ve Hayvancılık Komisyonunun hazırlamış olduğu bilgilendirme raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile kabul edildi T.C.

14 Karar Tarihi : Karar No : 84 Karar Konusu: Büğdüz Mahallesi 2033 ada 1 nolu parselde bulunan 873 m2 Belediye hissesi ile, Şeyhler Mahallesi 2042 ada 8 nolu parselde bulunan m2 Artavuk A.Ş. nin hissesinin takas edilmesi. İmar Komisyonunun tarih ve 09 nolu raporu, Belediye Meclisinin 05/07/2014 tarihli toplantısında okundu. İmar Planında Sanayi ve depolama alanı olarak ayrılan, Emsal: 1.00, Hmax:Serbest olan İlçemiz Şeyhler (Şıhlar) Mahallesi 2042 ada 8 nolu parselde kayıtlı 4.643,00 m2 yüzölçümündeki arsada Akyurt Belediye Başkanlığı nın 3.390,00 m2 hissesi, Artavuk Gıda Tarım Hayvancılık Üretim San. Ve Tic A.Ş. nin 1.253,00 m2 hissesi ve İmar Planında Sanayi ve depolama alanı olarak ayrılan, Emsal: 1.00, Hmax:Serbest olan, İlçemiz Büğdüz Mahallesi 2033 ada 1 parselde kayıtlı 3.678,00 m2 yüzölçümlü arsada Artavuk Gıda Tarım Hayvancılık Üretim San. Ve Tic A.Ş. nin 2.805,00 m2 hissesi ve Akyurt Belediye Başkanlığı nın 873 m2 hissesi bulunmaktadır. 2033/1 parsel 35 ve 30 metrelik yollara cepheli köşebaşı, Çankırı yoluna uzaklığı yaklaşık 150 m. dir. 2042/8 parsel 20 metrelik yola cepheli 35 metrelik yola uzaklığı 150 m., Çankırı yoluna uzaklığı 1150 m.dir. Artavuk Gıda Tarım Hayvancılık Üretim San. Ve Tic A.Ş. nin tarih 937 sayılı Belediye Başkanlığımıza vermiş olduğu dilekçe ile Şeyhler (Şıhlar) Mahallesi 2042 ada 8 nolu parselde bulunan 1.253,00 m2 hissesi ile Büğdüz Mahallesi 2033 ada 1 parselde Akyurt Belediye Başkanlığı na ait 873,00 m2 hissenin takas edilmesini talep etmektedir sayılı Belediye Kanunun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. maddenin (e) bendinde Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. Belediye Meclisinin görevleri arasındadır sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesinin (h) bendi ve 4650 Sayılı Yasa ile Değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 26. Maddesine göre anlaşma usulü ile mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, 2042 ada 8 numaralı parseldeki Belediye taşınmazının müstakil hale getirilmesi için, İmar Planında Sanayi ve Depolama Alanı olarak ayrılan, Emsal: 1.00, Hmax:Serbest olan İlçemiz Şeyhler (Şıhlar) Mahallesi 2042 ada 8 nolu parselde bulunan Artavuk Gıda Tarım Hayvancılık Üretim San. Ve Tic A.Ş. nin 1.253,00 m2 hissesinin, İmar Planında Sanayi ve depolama alanı olarak ayrılan, Emsal: 1.00, Hmax:Serbest'tir. İlçemiz Büğdüz Mahallesi 2033 ada 1 parselde Belediye Başkanlığı mıza ait 873,00 m2 hissesi ile trampa yolu ile kamulaştırılmasına ve yapılacak iş ve işlemlerde Belediye Başkanı ve Belediye Encümeni yetkili kılınması hususları komisyonca uygun bulunmuş olup, İmar Komisyonunun raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne tevdiine, yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile kabul edildi

15 Karar Tarihi : Karar No : 85 Karar Konusu: İlçemiz Balıkhisar Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının askı sürecinde verilen itiraz dilekçeleri. İmar Komisyonunun tarih ve 10 nolu raporu, Belediye Meclisinin 05/07/2014 tarihli toplantısında okundu. Belediyemiz Meclisi nin gün ve 6 sayılı kararı ile uygun görülüp, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 2924 sayılı kararı ile onanıp tarihleri arasında 1.askıya çıkan ve Belediyemiz tarih 90 sayılı meclis kararıyla değerlendirilen itirazlara ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin tarih 199 sayılı kararı ile onaylanan Akyurt İlçesi Balıkhisar Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı" tarihleri arasında 1 (Bir) ay süreyle 2.kez askıya çıkartılmış ve askı sürecinde 18 adet itiraz dilekçesi ilgililer tarafından verilmiştir. Plana askı sürecinde verilen itiraz dilekçelerinden 1 adet dilekçenin itirazının kabul edildiği diğer 17 adet dilekçedeki itirazın red edildiği komisyonca uygun bulunmuş olup, İmar Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. Maddesi gereğince onaylanmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı na gönderilmesine ve gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne tevdiine, yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile kabul edildi Ek: Dilekçe Değerlendirme Listesi. ( 1 sayfa)

16 Karar Tarihi : Karar No : 86 Karar Konusu: İmar Planı Tadilatı yapılması. T.C. İmar Komisyonunun tarih ve 11 nolu raporu, Belediye Meclisinin 05/07/2014 tarihli toplantısında okundu. Sera Reklamcılık Sanayii Limitet.Şirketi'nin tarih 796 sayılı dilekçesinde 1993 ada 15 numaralı parselin mevcut tesise araç giriş çıkışında problemler yaşandığından parselin doğu yönünde genişletilerek mevcut yolun parselin içerisinde kalacak şekilde imar planı tadilatı yapılması talep edilmektedir. Mevcut onaylı imar planında 1993 ada 13 numaralı parselin güneyinde bulunan teknik hizmet alanının 1993 ada 12 numaralı parselin kuzeyine kaydırılarak ada içerisinde plan değişikliği sonrasında yapılacak 18.madde uygulaması ile bahsedilen problem aşılabileceğinden söz konusu başvuru sahibinin talep edilen imar planı değişikliği yapılması hususları komisyonca uygun bulunmuş olup, İmar Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. Maddesi gereğince onaylanmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı na gönderilmesine ve gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne tevdiine, yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile kabul edildi

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 04.05.2015 Karar No : 71 Karar Konusu: Komisyonlara havale edilen konular. ÖZTEPE-(Katılmadı) Cemalettin DEMİREL-Erhan KAYA-Niyazi TİRYAKİ-Veysel ASLAN-Hilal AYIK-Reyhan TAŞTEMİR-(Katılmadı)

Detaylı

Komisyon Bşk. Başkan Yardımcısı Üye Erhan KAYA

Komisyon Bşk. Başkan Yardımcısı Üye Erhan KAYA Rapor No :01 09.01.2015 Komisyonumuza 06.01.2015tarihli ve 06no lumeclis Kararı ile havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 26.12.2014 tarihli ve 9081sayılı yazısı üzerine Komisyonumuzun

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 02.02.2015 Karar No : 16 Karar Konusu : Çanakkale Zaferi 100. Yıl Kutlama Programı. BAŞKAN : Gültekin AYANTAŞ ÜYELER: Selçuk YILMAZ- Ertekin ŞAN- Fethi AVCI-İlhan ŞENER -Musa ÇAKMAK- Nuh

Detaylı

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 04/06/2012 NOSU : 144 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 25. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

T.C. AKYURT BELEDİYE MECLİSİ Çevre-Sağlık-Spor-Halkla İlişkiler ve Ulaşım Komisyonu Raporu. Rapor No:01 18.04.2014

T.C. AKYURT BELEDİYE MECLİSİ Çevre-Sağlık-Spor-Halkla İlişkiler ve Ulaşım Komisyonu Raporu. Rapor No:01 18.04.2014 Rapor No:01 18.04.2014 Komisyonumuza 09.04.2014 tarih ve 35 sayılı meclis kararı ile havale edilen, Meclis lerinin 09.04.2014 tarihli önergesi üzerinde komisyonumuzun yapmış olduğu çalışmalar Ülkemizde

Detaylı

T.C. AKYURT BELEDİYE MECLİSİ Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Raporu. Rapor No:01 25.04.2014 AKYURT BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA

T.C. AKYURT BELEDİYE MECLİSİ Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Raporu. Rapor No:01 25.04.2014 AKYURT BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA Rapor No:01 25.04.2014 Komisyonumuza 09.04.2014 tarih ve 35 sayılı meclis kararı ile havale edilen, Meclis lerinin 09.04.2014 tarihli önergesi üzerinde komisyonumuzun yapmış olduğu çalışmalar İlçemizde

Detaylı

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi TARIHI : 02/07/2012 NOSU : 178 IN KONUSU: ÖZÜ: Açılış Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 30. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki

Detaylı

KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174 GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Dr Tuncay ACEHAN 6.Dönem 24.Birleşim 1.oturum

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI TARİFE-İMAR VE BAYINDIRLIK-TARIM ORMAN VE KÖY HİZMETLERİ KOMİSYONU MÜŞTEREK 210 2012/2160 KONUNUN ÖZÜ: Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Yapılar Hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin

Detaylı

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı

T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 08 Ekim 2013 Salı günü saat 20:30 da Belediye Meclis Başkanı Cengiz ERGÜN Başkanlığında Kültür

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 02/05/2012 NOSU : 118 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 21. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve 1 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. 2 Değerli Didimliler;

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER : ERTUĞRUL ÇALIŞKAN : FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN - ELİFE DİLARA GÜNGÖR MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS

Detaylı

İrfan MANDALI Bülent ERES Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

İrfan MANDALI Bülent ERES Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 02.04.2015 Toplantı No:5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI

İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 19 Haziran 1984 gün ve 50012 sayılı kararı ile kurulan İmar Şube Müdürlüğünün 5216 sayılı Büyükşehir Belediye

Detaylı

Millete efendilik yoktur, hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur, hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Millete efendilik yoktur, hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Değerli Hemşehrilerim; Bugün, gücünü ve cesaretini geçmişten alan, yerelle evrenseli, tarihle bugünü eşzamanlı olarak

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 04 ŞUBAT 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 04 ŞUBAT 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 53 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince; Belediye Meclisi tatil ayının Ağustos Ayı olmasına KARAR NO 54 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince;

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 04.04.2011 tarih ve 77 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HÜSEYİN VEFA ÜLGÜR SELÇUK BELEDİYE BAŞKANI Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin, kimseyi üstün görmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın,

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 EGEMENLİK, KAYITSIZ ŞARTSIZ, MİLLETİNDİR. 1 2 3 4 5 Başkandan Sevgili Hemşehrilerim, İstanbul un yeni ilçelerinden biri olan Beylikdüzü, 2000

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 33 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 67.maddesinde Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve

Detaylı

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Durağan - Mart 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 GİRİŞ 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1- Belediyenin Yetki ve imtiyazları

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Selçuklu Yükseliyor... I - GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon B - Yetki, Görev ve Sorumluklar C - İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Teşkilat Yapısı

Detaylı

Giriş. Kültür - Sanat. Eğitim. Kadınlara Yönelik. Değerli Aliağalılar,

Giriş. Kültür - Sanat. Eğitim. Kadınlara Yönelik. Değerli Aliağalılar, Giriş Değerli Aliağalılar, Aliağamızın her alanda belediyecilik sorunlarını gidereceğimize dair çıktığımız bu yolda, 1 seneyi geride bıraktık. 1 yıl süresince canla başla çalışarak, bu özel şehrin hak

Detaylı