T.e. ADANA VALiLici Halk Saghgl Miidiirliigii. VAKLASIK MALivETE ESAS FORM. ... MUESSESESiNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.e. ADANA VALiLici Halk Saghgl Miidiirliigii. VAKLASIK MALivETE ESAS FORM. ... MUESSESESiNE"

Transkript

1 T.e. ADANA VALiLici Halk Saghgl Miidiirliigii SaYI Konu : Yakla~lk Maliyet ADANA /2013 VAKLASIK MALivETE ESAS FORM... MUESSESESiNE MUdUrliigUmUziin ihtiyacl olan ~aglda cinsi, miktan ve ozellikleri belirtilen 2 (iki) klslmdan olu~an tabela yapttrtlmasl i~i ic;:in; 4734 SaYlh Kamu ihale Kanunun 9.maddesi geregi yakl~lk maliyete esas olmak iizere; Birim fiyatlarmm bildirilmesini rica ederim. Slra No Birim Fiyata Esas i Kaleminin Adl Miktan Birimi Pleksi Kabartma Malzemeli 200 cmx90 cm olc;:ulerindetabela Yaptmlmasl 16 Adet Folyo Malzemeli 145 cmx55 cm olc;:ulerinde 2 Tabcla Yapttrllmasl 234 Adet TOPLAM (KDV Harif;) NOT:I- Teknik Sartname (5 sayfa) Onemli Notlar: En son yakla~lk fiyat bildirim kabul tarihi /2013 tarihi mesai saati bitimine kadardlr. : Birim fiyatlar Uzerinden bildirdiginiz toplam bedel K.D.V haric;:belirtilecektir. : Fiyatlar TUrk Lirasl olarak verilecektir. irtibat Adresi:Adana Halk Saghgl MUdUrliigii Re~atbey Mah.5 Ocak Cad.No:53 SeyhanlADANA irtibat Tel: irtibat Faks:

2 T.e. ADANA VALiLiGi Halk Saghgl Miidiirliigii TABELAALIMI TEKNiK ~ARTNAMESi KONU: Mlidfulligiimliz ve Mlidfulligiimlize Bagh Birimler i9in Tabela Yaptmlmasl i~ine Ait Teknik ~artnamedir. PLEKSi KABARTMA MALZEMELi TABELA TEKNiK ~ARTNAMESi 1-Tabelada Beyaz Renk kompozit panel kullanllaeaktu. 2-Tabela olc;tileri 200 emx 90 em olup, kenarlan derz ac;ma yontemi ile bliktileeektir. 3-Kompozit tabelanm i9 kismmm olu~turaeak kasa 20 mmx20mmxl,2mm. Olc;tilerinde boyah kutu profillerden yapllaeakhr. Profiller kaynak yontemi ile birle~tirileeektir. 4- Yazl ve logo 10 mm. Kalmhkta pleksiglas malzemeden olu~up CNC veya Lazer ile kesileeektir. 5- Tabelalarda Saghk Bakanhgl "Kurumsal Kimlik KIlavuzunda" yer alan Kurumsal renk degerleri esas almaeaktu. Baskl 2 renkten olu~maktadlr: Turkuaz renk referansl Pantone 7472C olmahdu. Klrmlzl renk referansl Pantone 186C olmahdlr. Ylikleniei firma tarafmdan tabelada kullanilaeak malzemenin nitelik olarak dayamkhhgl, renkte solma, yazl karakterlerinde bozulma gibi durumlara kar~l 5 yll sfue ile taahhlit edileeektir. 6-Tabela montajl gizli konsol ile yapllaeaktu. 7- Tabelada kullamlaeak logo ve yazllar Saghk Bakanhgmea yaymlanan "Kurumsal Kimlik KIlavuzunda" yer alan tabela orneklerinden yatay tabela ornegindeki tasarlm ve renklere uygun olmahdlr. Tabela yaptmlaeak birimlerin isimleri ekli listede yer almaktadlr. 8- Tabelalarda slralama; Saghk Bakanhgl, yer ismi (ii, ilc;e, belde/koy ismi gibi) ve kurum veya birim tlirli (ozel isim veya birden c;ok kurumun oldugu yerlerde orne gin 1 Nolu, 2 Nolu, 3 Nolu vb.) ~eklinde olmahdu. 9- Tabelalarda Saghk Bakanhgl logosu ve yazl dl~mda ba~ka unsurlara yer verilmeyeeektir. 1O-Her tfulli montaj i~lemi ytikleniei firma tarafmdan lieretsiz olarak yapilaeaktu. FOLYO MALZEMELi TABELA TEKNiK ~ARTNAMESi 1-Tabelada Beyaz Renk kompozit panel kullamlaeaktlr. 2- Tabela olc;tileri olup, kenarlarl derz ac;ma yontemi ile bliktileeektir. 3-Kompozit tabelanm i9 kismlmn olu~turaeak kasa 20 mmx20mmxl,2mm. Olc;tilerinde boyah kutu profillerden yapllaeaktlr. Pro filler kaynak yontemi ile birle~tirileeektir. 4- Yazl ve logoda 5 Yllhk seri folyo kullamlaeaktlr. 5- Tabelalarda Saghk Bakanhgl "Kurumsal Kimlik KIlavuzunda" yer alan Kurumsal renk degerleri esas almaeaktu. BaskI 2 renkten olu~maktadlr: Turkuaz renk referansl Pantone 7472C olmahdu. Klrmlzl renk referansl Pantone 186C olmahdlr. Ylikleniei firma tarafmdan tabelada kullamlaeak malzemenin nitelik olarak dayamkhhgl, renkte solma, yazl karakterlerinde bozulma gibi durumlara kar~l 5 yll sfue ile taahhlit edileeektir. 6-Tabela montajl gizli konsol ile yapllaeaktlr. 7- Tabelada kullamlaeak logo ve yazilar Saghk Bakanhgmea yaymlanan "Kurumsal Kimlik Kllavuzunda" yer alan tabela orneklerinden yatay tabela ornegindeki tasanm ve renklere uygun olmahdlr. Tabela yaptmlaeak birimlerin isimleri ekli listede yer almaktadlr. 8- Tabelalarda sualama; Saghk Bakanhgl, yer ismi (ii, ilc;e, belde/koy ismi gibi) ve kurum veya birim tliril (ozel isim veya birden c;ok kurumun oldugu yerlerde ornegin 1 Nolu, 2 Nolu, 3 Nolu vb.) ~eklinde olmahdu. 9- Tabelalarda Saghk Bakanhgl logosu ve yazl dl~mda ba~ka unsurlara yer verilmeyeeektir. IO-Her tfulli montaj i~lemi ytikleniei firma tarafmdan lieretsiz olarak yapilaeaktlr.

3 EK-\ TABELA YAPTIRILACAK SAGLIK KURULUSLARININ isimleri SIRA NO SAGLIK KURULUSLARI TABELA OU;:ULERi \- ADANA c,:ukuroya TOPLUM SAGLIGI MERKEZt 200 CMX90 CM ADANA CUKUROVA KABASAKAL SAGLIK EYi ADANA CUKUROVA SAMBA YAT ToKi AiLE SAGUGI MERKEZi ADANA CUKUROV A 100.YIL AilE SAGUGI MERKEZi ADANA CUKUROVA ASLAN Ali SENOZ AiLE SAGUGI MERKEZi ADANA CUKUROVA DR.FETHi ZENGiN AilE SAGUGI MERKEZi ADANA CUKUROVA MEHMET Ali KIRAC AiLE SAGUGI MERKEZi ADANA CUKUROV A MUSTAFA NECA Ti GiZER AilE SAGUGI MERKEZi ADANA CUKUROV A SALBAS AilE SAGUGI MERKEZi ADANA CUKUROVA BEYAZEVLER AilE SAGUGI MERKEZl ADANA CUKUROVA GUZEL YALI AilE SAGUGI MERKEZi ADANA CUKUROVA 80.YIL AilE SAGUGI MERKEZi ADANA CUKUROVA BELEDiYE EYLER! AilE SAGUGI MERKEZi ADANA CUKUROVA HUZUREVLERi 1 AiLE SAGUGI MERKEZi ADANA CUKUROVA HUZUREVLERi 2 AiLE SAGUGI MERKEZi ADANA CUKUROV A KURTTEPE AilE SAGUGI MERKEZi ADANA CUKUROVA TOROS 3 NOLU AilE SAGUGI MERKEZi ADANA CUKUROVA TOROS 2 NOLU AilE SAGUGI MERKEZi ADANA CUKUROVA TOROS 1 NOLU AilE SAGUGI MERKEZi ADANA CUKUROVA DOGALPARK AiLE SAGUGI MERKEZi ADANA CUKUROV A YURT 2 AilE SAGUGI MERKEZi ADANA CUKUROVA GUZEL YURT AilE SAGUGI MERKEZi ADANA CUKUROVA 100.YIL 2 NOLU AilE SAGUGI MERKEZi 2- ADANA SEYHAN TOPLUM SAGLIGI MERKEZi 200CMX90 CM ADANA SEYHAN KAYISU MAH. SAGLIK EYi ADANA SEYHAN YENiDAM SAGLIK EYi ADANA SEYHAN GOKCELER SAGLIK EYi ADANA SEYHAN AKKAPI AilE SAGUGI MERKEZi ADANA SEYHAN AYDINLAR AilE SAGUGI MERKEZi ADANA SEYHAN BAHCESEHlR AiLE SAGUGI MERKEZi ADANA SEYHAN BARBAROS AilE SAGUGI MERKEZi ADANA SEYHAN BARIS AiLE SAGUGI MERKEZi ADANA SEYHAN BERKER GULACTI AilE SAGUGI MERKEZi ADANA SEYHAN BUYUKDiKiLi AilE SAGUGI MERKEZi ADANA SEYHAN DAGUOGLU AilE SAGUGI MERKEZi ADANA SEYHAN DR. AYGUL KARAKECi AilE SAGUGI MERKEZi ADANA SEYHAN DUMLUPINAR AilE SAGUGI MERKEZi ADANA SEYHAN EMEK AilE SAGUGI MERKEZi ADANA SEYHAN FATiH AilE SAGUGI MERKEZi ADANA SEYHAN FEVZiPASA AilE SAGUGI MERKEZii ADANA SEYHAN GAZiPASA AilE SAGUGI MERKEZi ADANA SEYHAN GULBAHCESi AiLE SAGUGI MERKEZi ADANA SEYHAN GULPINAR AilE SAGUGI MERKEZi ADANA SEYHAN GURSELPASA AilE SAGUGI MERKEZi ADANA SEYHAN HADIRLI AilE SAGUGI MERKEZi ADANA SEYHAN ikibineyler AilE SAGUGI MERKEZi ADANA SEYHAN ismet PASA AiLE SAGUGI MERKEZi ADANA SEYHAN KARA YUSUFLU AilE SAGUGI MERKEZi ADANA SEYHAN KUCUKDiKiLi AilE SAGUGI MERKEZi ADANA SEYHAN METAL SANA Yi AilE SAGUGI MERKEZi ADANA SEYHAN MEYDAN AilE SAGUGI MERKEZi ADANA SEYHAN M[D[K AilE SAGUGI MERKEZi ADANA SEYHAN MiTATPASA AiLE SAGUGI MERKEZi ADANA SEYHAN MiTHATPASA 2 NOLU AiLE SAGUGI MERKEZl ADANA SEYHAN M.YUSUF TELEVi AiLE SAGUGI MERKEZi ADANA SEYHAN NAMIK KEMAL AilE SAGUGr MERKEzi ADANA SEYHAN NARLICA AilE SAGUGr MERKEzi ADANA SEYHAN NARLICA 2 NOLU AilE SAGUGr MERKEzi [45 emx55 em ADANA SEYHAN RESAT BEY AilE SAGUGr MERKEzi ADANA SEYHAN SAMiYE NADiYE ERDEM AiLE SAGUGI MERKEZi ADANA SEYHAN SARIHAMZALI AilE SAGUGr MERKEzi ADANA SEYHAN SUCUZA~iLE SAGLIGr MERKEZi ADANA SEYHAN SUI)4~ AiL;t~uGr MERKEZi {~ /i ~

4 ADANA SEYHAN SAKiRPASA AU..ESAGLIGI MERKEZi ADANA SEYHAN SEFtI< BtRiCtI< AU..ESAGLIGI MERKEZi ADANA SEYHAN TELLtDERE AU..ESAGLIGI MERKEZi ADANA SEYHAN VEFA All-E SAGLIGI MERKEZi ADANA SEYHAN YENiBEY All-E SAGLIGI MERKEZi ADANA SEYHAN YENiBEY 2 NOLU AU..ESAGLIGI MERKEZi ADANA SEYHAN YESll-EVLER AU..ESAGLIGI MERKEZl ADANA SEYHAN YESll-OBA All-E SAGLIGI MERKEZi ADANA SEYHAN YESll- YURT AU..ESAGLIGI MERKEZi ADANA SEYHAN YURT All-E SAGLIGI MERKEZi ADANA SEYHAN 75.YIL EMLAKBANK KONUTLARI All-E SAGLIGI MERKEZi ADANA SEYHAN 75.YIL EMLAKBANK KONUTLARI 2 NOLU All-E SAGLIGI MERKEZi 3- ADANA SARI<;:AMTURKAN GiZER TOPLUM SAGLIGI MERKEZi 200 CMX90 CM ADANA SARI<;:AMKIZILKAS KOYD SAGLIK Evl ADANA SARI<;:AMHAKKIBEYLi SAGLIK Evi ADANA SARI<;:AMKARLIK SAGLIK Evi ADANA SARI<;:AMBAKLALI SAGLIK Evi ADANA SARI<;:AMYAGIZLAR KOYD SAGLIK Evi ADANA SARI<;:AM BURUK All-E SAGLIGI MERKEZi ADANA SARI<;:AM HOCALLI All-E SAGLIGI MERKEZi ADANA SARI<;:AM incirlti< AU..ESAGLIGI MERKEZl ADANA SARI<;:AM KARGAKEKE<;:All-E SAGLIGI MERKEZl ADANA SARI<;:AM KILI<;:L1All-E SAGLIGI MERKEZi ADANA SARI<;:AM KORK<;:OLERAll-E SAGLIGI MERKEZi ADANA SARI<;:AM KORK<;:OLERCEZA EVLERi AU..E SAGLIGI MERKEZl ADANA SARI<;:AM MEHMET AKiF ERSOY All-E SAGLIGI MERKEZl ADANA SARI<;:AM MUST AFALAR All-E SAGLIGI MERKEZi ADANA SARI<;:AM SOFULU 2 NOLU All-E SAGLIGI MERKEZl ADANA SARI<;:AM SOFULU 3 NOLU All-E SAGLIGI MERKEZl ADANA SARI<;:AM SULUCA All-E SAGLIGI MERKEZi ADANA SARI<;:AM TORKAN GiZER AU..ESAGLIGI MERKEZi ADANA SARI<;:AM YENiY AYLA AU..ESAGLIGI MERKEZl ADANA SARI<;:AM YILDIRIM BEYAZIT All-E SAGLIGI MERKEZi 4- ADANA VUREGiR CUMHURiYET TOPLUM SAGLIGI MERKEZi 200 CMX90CM ADANA YOREGiR AKPINAR KOYD SAGLIK Evi ADANA yoregir BELOREN SAGLIK Evi ADANA YOREGiR <;:ELEMLlSAGLIK Evl ADANA YOREGiR KARAAHMETLl SAGLIK Evi ADANA YOREGiR ABD10GLU All-E SAGLIGI MERKEZi ADANA YOREGiR AFETEVLERi All-E SAGLIGI MERKEZi ADANA YOREGiR AKINCILAR AU..ESAGLIGI MERKEZl ADANA yoregir DOGANKENT AU..E SAGLIGI MERKEZi ADANA YOREGiR GE<;:iTLiAU..ESAGLIGI MERKEZi ADANA YOREGiR HA VUTLU AU..ESAGLIGI MERKEZl ADANA YOREGiR HA YDAROGLU AU..ESAGLIGI MERKEZl ADANA YOREGiR ismall-iye AU..ESAGLIGI MERKEZi ADANA YOREGiR KAZIM KARABEKiR AU..ESAGLIGI MERKEZl ADANA YOREGiR SERiNEVLER AU..ESAGLIGI MERKEZl ADANA YOREGiR KiREMiTHANE HASiM DALGI<;: AU..E SAGLIGI MERKEZi ADANA YOREGiR KOPROLD KlSLA All-E SAGLIGI MERKEZl ADANA yoregir LEVENT All-E SAGLIGI MERKEZi ADANA yoregir ORHAN TA<;:All-E SAGLIGI MERKEZi ADANA YOREGiR SEillT ERKUT AKBA Y AU..E SAGLIGI MERKEZl ADANA YOREGiR SELAHA TIiN EYYUBi AU..ESAGLIGI MERKEZi ADANA YOREGiR SOLAKLI All-E SAGLIGI MERKEZi ADANA VOREGiR ULUBA TLI HASAN AU..ESAGLIGI MERKEZi ADANA YOREGiR YAKAPINAR AU..ESAGLIGI MERKEZl ADANA YOREGiR YALIM EREZ AU..ESAGLIGI MERKEZi ADANA YOREGiR YAMA<;:LIAU..ESAGLIGI MERKEZi ADANA YOREGiR YAVUZLAR All-E SAGLIGI MERKEZi ADANA YOREGiR YUNUSOGLU All-E SAGLIGI MERKEZl ADANA YOREGiR 19 MA YIS AU..ESAGLIGI MERKEZl ADANA yoregir YESll-KENT AU..ESAGLIGI MERKEZl 5- ADANA KOZAN TOPLm:f"SAGLIGI MERKEZi 200 CMX90 CM ADANA KOZAN ERGENUsA.GI SAGLIK Evi ADANA KOZANFERHA~I SAGLIK Evi Vi! A i

5 ADANA KOZAN HORZUM (AMDERE) SAGLIK Evi ADANA KOZAN MAHY ALAR SAGLIK Evl ADANA KOZAN PEKMEZci SAGLIK Evi ADANA KOZAN IDEM SAGLIK EVi ADANA KOZAN KUYTUCAK SAGLIK Evi ADANA KOZAN HACIBEYLi SAGLIK Evl ADANA KOZAN POSTKABASAKAL SAGLIK Evi ADANA KOZAN AK(ALIUSAGI SAGLIK Evi ADANA KOZAN AKDAM AiLE SAGLIGr MERKEZi ADANA KOZAN BUCAK AiLE SAGLIGr MERKEZi ADANA KOZAN ESKiMANTAS AiLE SAGLIGI MERKEZi ADANA KOZAN FA YDALI AiLE SAGLIGr MERKEZl ADANA KOZAN GAZtKOY AiLE SAGLIGI MERKEZi ADANA KOZAN MERKEZ 1 NOLU AiLE SAGLIGI MERKEZi ADANA KOZAN MERKEZ 2 NOLU AiLE SAGLIGI MERKEZi ADANA KOZAN MERKEZ 3 NOLU AiLE SAGLIGI MERKEZi ADANA KOZAN MERKEZ 4 NOLU ELiF HASAN BA YRAM AiLE SAGLIGI MERKEZi ADANA KOZAN MERKEZ 5 NOLU ZEYNEP-MUSTAFA DEMiR AiLE SAGLIGlMERKEZi ADANA KOZAN TEPECtKOREN AiLE SAGLIGI MERKEZi 6- ADANA tmamoglu TOPLUM SAGLIGI MERKEZI 200 CMX90 CM ADANA lmamoglu camili SAGLIK Evi ADANA lmamoglu SA Y(A KOYtJ SAGLIK Evi ADANA lmamoglu SEviN(Li SAGLIK Evi ADANA lmamoglu MALIHIDIRLI SAGLIK Evi ADANA lmamoglu UFACIKOREN SAGLIK Evi ADANA lmamoglu HALiL A vcr AiLE SAGLIGI MERKEZi ADANA lmamoglu MERKEZ AiLE SAGLIGI MERKEZi ADANA lmamoglu MEHMET TOMER AiLE SAGLIGI MERKEZi 7- ADANA ALADAG TOPLUM SAGLIGI MERKEZi 200 CMX90 CM ADANA ALADAG BOZTAHTA SAGLIK EVt ADANA ALADAG KOKEZ SAGLIK Evi ADANA ALADAG AKOREN AiLE SAGLIGI MERKEZi ADANA ALADAG BaYUK SOFULU AiLE SAGLIGI MERKEZi ADANA ALADAG MERKEZ AiLE SAGLIGI MERKEZl 8- ADANA FEKE TOPLUM SAGLIGI MERKEZi 200 CMX90 CM ADANA FEKE PASALI SAGLIK Evl ADANA FEKE MUSALAR SAGLIK EVt ADANA FEKE SOPANDERE SAGLIKEVi ADANA FEKE MANSURLU SAGLIK Evl ADANA FEKE incirll AiLE SAGLIGr MERKEZi ADANA FEKE MERKEZ AiLE SAGLIGI MERKEZi 9- ADANA SAIMBEYLI TOPLUM SAGLIGI MERKEZi 200 CMX90 CM ADANA SAiMBEYLl (ERALAN SAGLIK Evi ADANA SAiMBEYLi KIZILAGA( SAGLIK Evi ADANA SAiMBEYLi A YVACIK SAGLIK Evl ADANA SAiMBEYLl AVCIPINARI SAGLIK Evi ADANA SAiMBEYLt KANDiLLi SAGLIK Evi ADANA SAiMBEYLt HiMMETLi SAGLIK Evi ADANA SAiMBEYLl GDRLESEN SAGLIK Evi ADANA SAiMBEYLi KARAKUYU SAGLIK Evl ADANA SAiMBEYLt (ATAK SAGLIK Evi ADANA SAiMBEYLl MERKEZ AiLE SAGLIGI MERKEZl 10- ADANA TUFANBEYLi TOPLUM SAGLIGI MERKEZi 200 CMX90 CM ADANA TUFANBEYLi KARSA VURAN SAGLIK Evi ADANA TUFANBEYL! (ATAL(AM SAGLIK Evi ADANA TUFANBEyL! PEKMEZLi SAGLIK Evi ADANA TUFANBEYLi SARKOY SAGLIK Evi ADANA TUFANBEYL! DOGANLr SAGLIK Evi ADANA TUFANBEYLi BOZGONEY SAGLIK Evi ADANA TUFANBEYLi DOGANBEYLi SAGLIK Evi ADANA TUFANBEYL! MERKEZ AiLE SAGLIGI MERKEZl 11- ADANA CEYHAN TOPLUM SAGLIGI MERKEZi 200 CMX90 CM ADANA CEYHAN YESiLDAM SAGLIK Evl ADANA CEYHAN KUZU~AGLIK Evi ADANA CEYHAN JX5kUZTE~ SAGLIK Evi ADANA CEYH~,fl EKiNY~StGLIK EVt J L// )A 1

6 ADANA CEYHAN TOKTAMIS SAGLIK Evi ADANA CEYHAN O<;:DUT SAGLIK Evi ADANA CEYHAN BASOREN SAGLIK Evi ADANA CEYHAN KIVRIKLI SAGLIK Evl ADANA CEYHAN SOYSALLI SAGLIK Evi ADANA CEYHAN KARAKA YALI SAGLIK Evl ADANA CEYHAN BURHANLI SAGLIK Evi ADANA CEYHAN BOYOKMANGIT SAGLIK Evi ADANA CEYHAN GOMORDOLO SAGLIK Evi ADANA CEYHAN BiRKENT SAGLIK Evl ADANA CEYHAN Ali EKiNci AiLE SAGLIGI MERKEZi ADANA CEYHAN AL TI OCAK AiLE SAGLIGI MERKEZi ADANA CEYHAN DORUK AiLE SAGLIGI MERKEZi ADANA CEYHAN FEVZiYE OZC;ELiK AiLE SAGLIGI MERKEZi ADANA CEYHAN HAMDiLLl AiLE SAGLIGI MERKEZi ADANA CEYHAN HORR1YETl AiLE SAGLIGI MERKEZi ADANA CEYHAN KOSRELi AiLE SAGLIGI MERKEZi ADANA CEYHAN KURTKULAGI AiLE SAGLIGI MERKEZi ADANA CEYHAN MERCiMEK AiLE SAGLIGI MERKEZl ADANA CEYHAN MERKEZ 3 NOLU AiLE SAGLIGI MERKEZl ADANA CEYHAN MURADiYE AiLE SAGLIGI MERKEZi ADANA CEYHAN MUSTAFABEYLi AiLE SAGLIGI MERKEZi ADANA CEYHAN SAGKA YA AiLE SAGLIGI MERKEZi ADANA CEYHAN SARIMAZI AiLE SAGLIGI MERKEZi ADANA CEYHAN M TiPl KAPALI CEZAEVi AiLE SAGLIGI MERKEZi 12- ADANA YUMURTALIK TOPLUM SAGLIGI MERKEZt 200 CMX90CM ADANA YUMURTALIK GOLOVASI KOYO SAGLIK Evi ADANA YUMURTALIK HA YLAZLI SAGLIK Evi ADANA YUMURTALIK KALDIRIM AiLE SAGLIGr MERKEZl ADANA YUMURTALIK MERKEZ AiLE SAGLIGI MERKEZi ADANA YUMURTALIK MERKEZ 2 NOLU AiLE SAGLIGI MERKEZi ADANA YUMURTALIK YESiLKOY AiLE SAGLIGI MERKEZl ADANA YUMURT ALiK ZEYTtNBELl AiLE SAGLIGI MERKEZl 13- ADANA KARATAS DR. irfan OZER TOPLUM SAGLIGI MERKEZi 200 CMX90 CM ADANA KARA TAS sirkenli SAGLIK Evl ADANA KARA TAS BAH<;:E SAGLIK Evl ADANA KARATAS YEMiSLl SAGLIKEVi ADANA KARATAS YDZBASISAGLIKEVi ADANA KARATAS MERKEZ AiLE SAGLIGI MERKEZi ADANA KARAT AS TUZLA AJLE SAGLIGI MERKEZI 14- ADANA POZANTI TOPLUM SAGLIGI MERKEZi 200 CMX90 CM ADANA POZANTI FINDIKLI SAGLIK Evl ADANA POZANTI TEKiR SAGLIK Evl ADANA POZANTI MERKEZ AiLE SAGLIGr MERKEZi ADANA POZANTI KAMISLI ASM 15- ADANA KARAiSALI TOPLUM SAGLIGI MERKEZI 200 CMX90 CM ADANA KARAiSALI DURAK SAGLIK Evi ADANA KARAiSALI BOZTAHTA SAGLIK Evi ADANA KARAiSALI ETEKLl SAGLIK Evl ADANA KARAiSALI EGLENCE AiLE SAGLIGI MERKEZi ADANA KARAiSALI KIRlKLI AiLE SAGLIGI MERKEZl ADANA KARAiSALI MERKEZ AiLE SAGLIGI MERKEZl ADANA KARAiSALI MERKEZ 2 NOLU AiLE SAGLIGI MERKEZl 16- ADANA HALK SAGLIGI LABORA TUV ARI PERlHAN GizER EK HiZMET BiNAsr 200 CMX90 CM Pleksi Kabartma Ma1zemeli 200 emx90 em 61villerinde Tabela 16 adet 2 Fo1yo Malzemeli 5lvillerinde Tabela 234 adet

SIRA NO İL ADI İLÇE ADI 1 ADANA SEYHAN 2 ADANA SEYHAN 3 ADANA SEYHAN 4 ADANA SEYHAN 5 ADANA SEYHAN 6 ADANA SEYHAN 7 ADANA SEYHAN 8 ADANA SEYHAN 9

SIRA NO İL ADI İLÇE ADI 1 ADANA SEYHAN 2 ADANA SEYHAN 3 ADANA SEYHAN 4 ADANA SEYHAN 5 ADANA SEYHAN 6 ADANA SEYHAN 7 ADANA SEYHAN 8 ADANA SEYHAN 9 SIRA NO İL ADI İLÇE ADI 1 ADANA SEYHAN 2 ADANA SEYHAN 3 ADANA SEYHAN 4 ADANA SEYHAN 5 ADANA SEYHAN 6 ADANA SEYHAN 7 ADANA SEYHAN 8 ADANA SEYHAN 9 ADANA SEYHAN 10 ADANA SEYHAN 11 ADANA SEYHAN 12 ADANA SEYHAN

Detaylı

Adana TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanlar

Adana TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanlar On5yirmi5.com Adana TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanlar 2015-2016 yılı Adana hangi liselerde boş kontenjan var, e-okul için taban puanları, toplam kontenjları ve TEOG okul türleri işte bu listede.

Detaylı

İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı. ADANA SEYHAN Adana Fen Lisesi ,959. ADANA SEYHAN Seyhan İMKB Fen Lisesi ,812

İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı. ADANA SEYHAN Adana Fen Lisesi ,959. ADANA SEYHAN Seyhan İMKB Fen Lisesi ,812 İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı Adana Fen Lisesi 120 492,959 Seyhan İMKB Fen Lisesi 120 488,812 Adana Anadolu Lisesi 238 482,182 Piri Reis Anadolu Lisesi 238 476,217 Kozan Fen Lisesi 150 473,158 Eczacı

Detaylı

2017 Yılı Yönetici Görevlendirmelerde Münhal İlan Edilmesi Uygun Görülen Eğitim Kurumlarına Ait Müdür Kadroları

2017 Yılı Yönetici Görevlendirmelerde Münhal İlan Edilmesi Uygun Görülen Eğitim Kurumlarına Ait Müdür Kadroları 2017 Yılı Yönetici Görevlendirmelerde Münhal İlan Edilmesi Uygun Görülen Eğitim Kurumlarına Ait Müdür Kadroları İlçesi Kurum Kodu Kurum Adı İhtiyaç Öncelik Durumu Aladağ 751308 Akören Çok Programlı Anadolu

Detaylı

İlimizde sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan Aile Hekimliği Uzmanı, AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI UZMAN TABİP

İlimizde sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan Aile Hekimliği Uzmanı, AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI UZMAN TABİP ADANA İLİ 30 ARALIK 2013 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 29. EK YERLEŞTİRMESİ İÇİN UZMAN VE PRATİSYEN LERİN YERLEŞTİRMEDEKİ ESAS SIRALAMASI Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğini Dördüncü Bölüm Atamalarda ve Görevlendirmelerde

Detaylı

2017 Yılı Yönetici Görevlendirmelerde Münhal İlan Edilmesi Uygun Görülen Eğitim Kurumlarına Ait Müdür Yardımcılığı Kadroları

2017 Yılı Yönetici Görevlendirmelerde Münhal İlan Edilmesi Uygun Görülen Eğitim Kurumlarına Ait Müdür Yardımcılığı Kadroları 2017 Yılı Yönetici Görevlendirmelerde Münhal İlan Edilmesi Uygun Görülen Eğitim Kurumlarına Ait Müdür Yardımcılığı Kadroları İlçesi Kurum Kodu Kurum Adı İhtiyaç Öncelik Durum Aladağ 751308 Akören Çok Programlı

Detaylı

Mayıs 2015-2692 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 243

Mayıs 2015-2692 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 243 Mayıs 2015-2692 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 243 S.NO KURUM KODU İL İLÇE KURUM ADI HİZMET BÖLGESİ HİZMET ALANI YERLEŞİM YERİ ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ SÜRESİ (YIL) HİZMET PUANI 1 751308 ADANA

Detaylı

1 EKİM 2015 1 DR. GÖKHAN AKBIYIK ALADAĞ MERKEZ ASM (01.05.003)

1 EKİM 2015 1 DR. GÖKHAN AKBIYIK ALADAĞ MERKEZ ASM (01.05.003) 1 EKİM 2015 1 DR. GÖKHAN AKBIYIK ALADAĞ MERKEZ (01.05.003) 2 DR. SERPİL GÖKDEMİR CEYHAN ALİ EKİNCİ A.S.M 3 DR. ADNAN ALTINORDU CEYHAN 6 OCAK A.S.M 4 DR. MEHMET ALİ IRMAK CEYHAN HÜRRİYET A.S.M 5 DR. İLKER

Detaylı

L Y S P U A N L A R I MF 1-2-3-4 TM 1-2-3 TS 1-2 GNL GRP TÜR ADAY SAYILARI ADANA GNL GRP TÜR GNL GRP TÜR GNL GRP TÜR

L Y S P U A N L A R I MF 1-2-3-4 TM 1-2-3 TS 1-2 GNL GRP TÜR ADAY SAYILARI ADANA GNL GRP TÜR GNL GRP TÜR GNL GRP TÜR ADANA OKULUN KODU VE ADI LYS- 11017 ABDULKADİR PAKSOY ANADOLU LİSESİ (A 88 4011 68 4096 68 3670 26 3526 26 3940 26 3988 70 4565 70 4065 40 3805 40 4253 40 3694 25 4080 52 4040 38 DANA - SEYHAN) 60 3168

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır. İLÇE TSM ASM ADI ALADAĞ CEYHAN ALADAĞ TSM (MANSURLU MAH. İNÖNÜ CAD. ALADAĞ) CEYHAN TSM (HACI İBRAHİM MAH. 6 OCAK CAD. CEYHAN) BİRİM KODU ADANA İLİ EYLÜL 2015 AİLE HEKİMLİĞİ AİLE HEKİMİ VE AİLE SAĞLIĞI

Detaylı

l Adı İlçe Adı Kurum Adı Adres Telefon

l Adı İlçe Adı Kurum Adı Adres Telefon l Adı İlçe Adı Kurum Adı Adres Telefon ADANA ALADAĞ AKÖREN İLK ADANA ALADAĞ AKÖREN İLKÖĞRETİM AKÖREN KASABASİ ADANA / ALADAĞ (322) 594 21 82 ADANA ALADAĞ AKÖREN Akören Kasabasi Aladağ / Adana (322) 594

Detaylı

YEDEK NÖBET TARİHİ ASİL NÖBET TARİHİ BİRİM KODU İLÇE TSM ASM ADI AİLE HEKİMİ ADI SOYADI AİLE SAĞLIĞI ELEMANI ADI SOYADI NÖBET TUTACAĞI KURUM ADRESİ

YEDEK NÖBET TARİHİ ASİL NÖBET TARİHİ BİRİM KODU İLÇE TSM ASM ADI AİLE HEKİMİ ADI SOYADI AİLE SAĞLIĞI ELEMANI ADI SOYADI NÖBET TUTACAĞI KURUM ADRESİ CEYHAN CEYHAN TSM (HACI İBRAHİM MAH. 6 OCAK CAD. CEYHAN) ALADAĞ ALADAĞ TSM (MANSURLU MAH. İNÖNÜ CAD. ALADAĞ) İLÇE TSM ASM ADI BİRİM KODU AİLE HEKİMİ ADI SOYADI AİLE SAĞLIĞI ELEMANI ADI SOYADI NÖBET TUTACAĞI

Detaylı

T.c. ADANA V ALILIGI Il Saglik. ~üdürl iigü. VALILIK MAKAMiNA ADANA

T.c. ADANA V ALILIGI Il Saglik. ~üdürl iigü. VALILIK MAKAMiNA ADANA T.c. ADANA V ALILIGI Il Saglik ~üdürl iigü SAYI:B.I OA.lSM.4.01.00.08904.01 KONU: Kamu görevlisi olmayan aile sagligi Elemani istihdami ) i 3.07.1 1 3 873 3 VALILIK MAKAMiNA ADANA Saglik Bakanligi Temel

Detaylı

ADANA İLİNDE YILLARI ARASINDA AÇILAN/KAPANAN VAKIFLAR S.N. VAKIF ADI KURULUŞ TARİHİ İL İLÇE FAAL/FESİH

ADANA İLİNDE YILLARI ARASINDA AÇILAN/KAPANAN VAKIFLAR S.N. VAKIF ADI KURULUŞ TARİHİ İL İLÇE FAAL/FESİH ADANA İLİNDE 2003-2013 YILLARI ARASINDA AÇILAN/KAPANAN VAKIFLAR S.N. VAKIF ADI KURULUŞ TARİHİ İL İLÇE FAAL/FESİH 1 Türkiye Can Çocuklar Eğitim Koruma ve Yaşam Vakfı (CANEV) 13.05.2004 ADANA Sarıçam Faal

Detaylı

T.C. Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü. YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ... MÜESSESESİNE

T.C. Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü. YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ... MÜESSESESİNE Sayı Konu : ı..bcg- : Yaklaşık Malyet T.C. Adana Vallğ Halk Sağlığı Müdürlüğü YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ADANA lo /01/2012... MÜESSESESİNE Müdürlüğümüzün htyacı olan aşağıda cns, mktarı ve özellkler belrtlen

Detaylı

25 31 MART 2017 HAFTALIK PROĞRAM

25 31 MART 2017 HAFTALIK PROĞRAM 25 31 MART 2017 HAFTALIK PROĞRAM 25 MART 2017 CUMARTESİ : Gençlerbirliği Kurttepespor 11:00 K.Kaynak Kardeşleri Stadı U-14 Yaş Futbol Yüreğirspor Çukurova Gençlerbirliği 13:00 K.Kaynak Kardeşleri Stadı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü. İhtiyaç Listesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü. İhtiyaç Listesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ IhSS^ 20/09/201 K onu: Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (1) kalem 78 ADET BİNA İÇİN TABELA YAPIMI

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Eki Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesi

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Eki Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesi 106 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Şubat 2017-2713 Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Eki Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesi S.NO KURUM KODU

Detaylı

T.C. Adana Valili~i Halk Sağlığı Müdürlüğü. YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM MÜESSESESİNE

T.C. Adana Valili~i Halk Sağlığı Müdürlüğü. YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM MÜESSESESİNE Sayı : 32-1- Konu: Yaklaşık Maliyet T.C. Adana Valili~i Halk Sağlığı Müdürlüğü YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ADANA ~.t..;fq. / 2012...... MÜESSESESİNE Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bağlı Birimleri Kompanzasyon

Detaylı

T.C. ADANA VALiLiGi Halk Sagllgl MOdOrlOgO

T.C. ADANA VALiLiGi Halk Sagllgl MOdOrlOgO T.C. ADANA VALiLiGi Halk Sagllgl MOdOrlOgO SaYI Konu : L\60 : Teklif ADANA 26.106/2013 TEKLiF FORMU MOdOrlOgOmOzOn ihtiyaci olan a!iaglda cinsi, miktan ve Qzellikleri belirtilen 10 Kalem Mal Allml l!ii

Detaylı

08 14 NİSAN 2017 HAFTALIK PROĞRAM

08 14 NİSAN 2017 HAFTALIK PROĞRAM 08 14 NİSAN 2017 HAFTALIK POĞAM 08 NİSAN 2017 CUMATESİ : Yapı Meslek Spor Seyhan Belediye Spor 13:00 Gençlik Stadı U-13 Yaş Futbol Çuk. Pres Havuzlubahçe Kanarya Spor 14:15 Gençlik Stadı U-13 Yaş Futbol

Detaylı

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:159 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:159 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:159 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU AÇIKLAMA 1 YUMURTALIK MUHTELİF YOLLAR ASFALT YAMA 1 Göğüs Hastanesi

Detaylı

031 SITKI KULAK ORTAOKULU MAHFESIĞMAZ MAH. MAVİ BULVAR ÜZERİ ÇUKUROVA MAHFE SIĞMAZ 3222240588

031 SITKI KULAK ORTAOKULU MAHFESIĞMAZ MAH. MAVİ BULVAR ÜZERİ ÇUKUROVA MAHFE SIĞMAZ 3222240588 Bina No Bina Ad Adres Mahalle-Semt Bina Üst Yetkilisi İş Tel 001 Ç.Ü. R-1 DERSLİKLERİ BALCALI KAMPUSU - SARIÇAM BALCALI 3223386458 002 Ç.Ü. R-2 DERSLİKLERİ BALCALI KAMPÜSÜ - SARIÇAM BALCALI 3223386060

Detaylı

13. rl.o- I zors. Midiirliiliimiize bagh Il Ambulans Servisi Baghekimligi'ne ball ASH istasyonlannrn ve Depo ve ikmal ve Teknik

13. rl.o- I zors. Midiirliiliimiize bagh Il Ambulans Servisi Baghekimligi'ne ball ASH istasyonlannrn ve Depo ve ikmal ve Teknik ( + T.C. ADANA VALiLiGi il saelk MndiirliiE[ Sayr : Konu : 77090304.Satrnalma / flo Yakla$rk Maliyet 13. rl.o- I zors YAK LASIK MALiYETE FSAS FORM MUESSESESINE Midiirliiliimiize bagh Il Ambulans Servisi

Detaylı

KATEGORİLER İSİM TELEFONLAR

KATEGORİLER İSİM TELEFONLAR KATEGORİLER İSİM TELEFONLAR ACİL YARDIM Kızılay Kan Merkezi 454 26 08 ACİL YARDIM Polis İmdat 155 ACİL YARDIM Jandarma İmdat 156 ACİL YARDIM Trafik İmdat 154 ACİL YARDIM Yangın 110 ACİL YARDIM Sağlık-Hızır

Detaylı

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:100 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:100 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:100 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU AÇIKLAMA 1 ÇİFLİKKAT -SARIMAZI YOLU ASFALT YAMA 1 Göğüs Hastanesi

Detaylı

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:163 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:163 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:163 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU AÇIKLAMA 1 YUMURTALIK MUHTELİF YOLLAR ASFALT YAMA 1 Göğüs Hastanesi

Detaylı

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:98 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:98 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:98 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU AÇIKLAMA 1 MENDERES-MENEKŞE YOLU ASFALT YAMA 1 Göğüs Hastanesi

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇEVRE VE TEMİZ ÜRETİM ENSTİTÜSÜ

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇEVRE VE TEMİZ ÜRETİM ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇEVRE VE TEMİZ ÜRETİM ENSTİTÜSÜ YERLEŞİM ALANLARININ STRATEJİK GÜRÜLTÜ HARİTALARININ HAZIRLANMASI PROJESİ 5158901 ÇTÜE.15.251 ADANA

Detaylı

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ BİRİMİ

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ BİRİMİ ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ BİRİMİ 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında arazi toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI KURUM TÜR- UNVAN/BRANŞ PDC ÖZET TABLOSU BİRİM KURUM TÜR ADI UNVAN BRANŞ

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI KURUM TÜR- UNVAN/BRANŞ PDC ÖZET TABLOSU BİRİM KURUM TÜR ADI UNVAN BRANŞ TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI KURUM TÜR- / ÖZET TABLOSU İL KURUM TÜR ADI EK ADANA ALADAĞ 309572 ADANA ALADAĞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ YOK 8115 0 1 1 ADANA

Detaylı

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:168 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:168 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:168 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU AÇIKLAMA 1 YUMURTALIK MUHTELİF YOLLAR ASFALT YAMA 1 Göğüs Hastanesi

Detaylı

(1)-ADANA / (1) - SEYHAN / (455801) - Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi (1)-ADANA / (19) - Öğretmen / (5900) - Öğretmen / (5900) - Öğretmen

(1)-ADANA / (1) - SEYHAN / (455801) - Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi (1)-ADANA / (19) - Öğretmen / (5900) - Öğretmen / (5900) - Öğretmen T.C ADANA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ( 15) NO'LU ÖĞRETMEN ONAY LİSTESİ ADI SOYADI / GÖREV / YERİ HAKAN ARDIÇ ZAFER ALTUNOK Almanca Almanca / -YÜREĞİR / (972775) - Şehit Abdullah

Detaylı

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:161 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:161 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:161 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU AÇIKLAMA 1 BEKİRLİ-KÖRÜKLÜ-EĞLENCE ARASI ASFALT YAMA 1 Göğüs

Detaylı

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:101 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:101 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:101 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU AÇIKLAMA 1 ŞEHİR MERKEZİ ASFALT YAMA 1 Göğüs Hastanesi Baraj

Detaylı

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:117 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:117 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:117 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU AÇIKLAMA 1 KÖSERLİ-BİRKENT-GÜNLÜCE YOLU ASFALT YAMA 1 Göğüs

Detaylı

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:147 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:147 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:147 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU AÇIKLAMA 1 ÇATAKLI-MUSTAFABEYLİ ARASI ASFALT YAMA 1 Göğüs Hastanesi

Detaylı

Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu

Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu TYP Katılımcı Sayısı 350 TYP Bitiş Tarihi 15.06.2015 Feke Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma,Erezyon Engelleme ve Ormancılık Faaliyetleri Feke Orman İşl. Müdürlüğü Hizmet Binası Seçim Başlangıç Tarihi

Detaylı

T.C. ADANA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİ (ÖĞRETMEN ATAMA) 2017 YILI İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ

T.C. ADANA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİ (ÖĞRETMEN ATAMA) 2017 YILI İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ 1 AHMET KİRİŞ Almanca 273 Seyhan / Adana Fen Lisesi Çukurova - Mehmet Özöncel Anadolu Lisesi 2 ELA ATILAN Almanca 29 Ceyhan / İMKB Ceyhan Anadolu Lisesi Seyhan - Şakirpaşa Anadolu Lisesi 3 NEŞE SIRIŞ Almanca

Detaylı

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:100 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:100 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:100 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU AÇIKLAMA 1 ŞEHİR MERKEZİ KAVŞAK KESİKLERİ ASFALT YAMA 1 Göğüs

Detaylı

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:103 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:103 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:103 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU AÇIKLAMA 1 ŞEHİR MERKEZİ ASFALT YAMA 1 Göğüs Hastanesi Baraj

Detaylı

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:160 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:160 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:160 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU AÇIKLAMA 1 BEKİRLİ-KÖRÜKLÜ-EĞLENCE ARASI ASFALT YAMA 1 Göğüs

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Tarih ve Sayı: 12/04/2017-E.53340 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik *BEL94JZVM* Sayı : 26425808-622.03/ Konu : 2018 Yılı Pul Emisyon Programı Hk. TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Posta ve

Detaylı

Ürün Kataloğu. FAB.Terazidere Mah.Hakan Sk. No 46 A Bayrampaşa İSTANBUL

Ürün Kataloğu. FAB.Terazidere Mah.Hakan Sk. No 46 A Bayrampaşa İSTANBUL 2013 Ürün Kataloğu FABTerazidere MahHakan Sk No 46 A Bayrampaşa İSTANBUL Tel+90 212 567 58 55 Fax+90 212 544 07 05 SHOWROOMGençtürk CadAğayokuşu Sk8/7 Laleli Fatih İSTANBUL Tel+90 212 520 44 27 Fax+90

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanlığı. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanlığı)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanlığı. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanlığı) Evrak Tarih ve Sayısı: 12/05/2015-11900 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanlığı *BEBEK60A* Sayı : 19120693-201.99/ Konu : Diğer ÇOK İVEDİ (Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanlığı)

Detaylı

No Ad Soyad Branşı Hiz. Puanı Görev Yeri Atandığı Kurum. Seyhan / Şehit İdari Ataşe Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

No Ad Soyad Branşı Hiz. Puanı Görev Yeri Atandığı Kurum. Seyhan / Şehit İdari Ataşe Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 ERDEM OVAT Almanca 57 Çukurova / Salbaş Anadolu Lisesi Yüreğir - Doğankent Anadolu Lisesi 2 NURHAYAT BÜTEV Almanca 268 Yüreğir / Farabi Anadolu Lisesi Seyhan - Turgut Özal Anadolu Lisesi 3 EMİNE TORUN

Detaylı

KPSS 2008/1 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 22 OCAK 2008 )

KPSS 2008/1 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 22 OCAK 2008 ) KADRO PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3812431 1 0 066.533 066.533 HEMŞİRE(ADANA-TAŞRA) ADANA ALADAĞ AKÖREN SAĞLIK OCAĞI 3812433 1 0 078.449 078.449 SAĞLIK MEMURU TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİSYENİ(ADANA-TAŞRA)

Detaylı

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:158 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:158 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:158 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU AÇIKLAMA 1 BEKİRLİ-KÖRÜKLÜ-ÖMERLİ ARASI ASFALT ONARIM 1 Göğüs

Detaylı

T.e. ADANAVALILIGI SaOIiOI MlldllriliOIi. YAKLA~IK MALIvETE ESAS FORM ... MOESSESESINE

T.e. ADANAVALILIGI SaOIiOI MlldllriliOIi. YAKLA~IK MALIvETE ESAS FORM ... MOESSESESINE Halk T.e. ADANAVALILIGI SaOIiOI MlldllriliOIi SaYI Konu :~s9 : Yaklal;;lk Maliyet ADANA {~. /Cbi2013 YAKLA~IK MALIvETE ESAS FORM... MOESSESESINE MOdOrlO OmOzOn I'hl' Iyaci 0 an al;;8gd I a CInSI, ml'kt

Detaylı

2011 YILI ARALIK 2012 YILI (MART) Merkez Yeni. Merkez 155. 37 Kurulan. Yeni Kurulan Dernek. Dernek. Fesih Edilen. Merkez 58 Edilen. Fesih.

2011 YILI ARALIK 2012 YILI (MART) Merkez Yeni. Merkez 155. 37 Kurulan. Yeni Kurulan Dernek. Dernek. Fesih Edilen. Merkez 58 Edilen. Fesih. İlimizde Faaliyette Bulunan ve Faaliyeti Sona Eren Dernek Durumu Yeni Kurulan Dernek Sayısı Fesih Edilen Dernek Sayısı Merkez 155 2011 YILI ARALIK TOPLAM Merkez Yeni 37 İlçeler 19 174 Kurulan Dernek İlçeler

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Tarih ve Sayı: 31/01/2017-E.15363 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı *BE8A4HDYZ* Sayı : 85835788-824.02/ Konu : Duyuru FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE ''Türk Eğitim Bilimleri

Detaylı

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:147 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:147 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:147 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU AÇIKLAMA 1 ŞEHİR MERKEZİ ASFALT YAMA 1 Göğüs Hastanesi Baraj

Detaylı

2012 ORTAÖGRETIM KURUMLARINA GEÇIS SISTEMI YERLESTIRME TAVAN TABAN PUANLARI LISTESI

2012 ORTAÖGRETIM KURUMLARINA GEÇIS SISTEMI YERLESTIRME TAVAN TABAN PUANLARI LISTESI 2012 ORTAÖGRETIM KURUMLARINA GEÇIS SISTEMI YERLESTIRME TAVAN TABAN PUANLARI LISTESI İl Adı İlçe Adı Kodu Tablo Adı Kont Kodu Kont Adı Bölüm Adı Kont Sayı Yerleşen K.Taban P. K. Tavan P. ADANA CEYHAN 1

Detaylı

KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU

KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU AMBLEM - LOGOTYPE YATAY KULLANIM Turyap amblemi kurum kimliğini oluşturan temel grafik öğelerin başında gelmektedir. Amblem ve logotype ın yatay temel oranları yanda belirtilmiştir.

Detaylı

EVDE BAKiM HIzMETLERI ISLEYIs TALIMA TNAMESI MADDE I)Adana il merkezi ve tüm ilçelerde evde bakim hizmetleri aktifbir

EVDE BAKiM HIzMETLERI ISLEYIs TALIMA TNAMESI MADDE I)Adana il merkezi ve tüm ilçelerde evde bakim hizmetleri aktifbir ,-. EVDE BAKiM HIzMETLERI ISLEYIs TALIMA TNAMESI MADDE I)Adana il merkezi ve tüm ilçelerde evde bakim hizmetleri aktifbir sekilde verilecektir. MADDE 2) Toplum Sagligi Merkezlerinde takip edilen engelli

Detaylı

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:161 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:161 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:161 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU AÇIKLAMA 1 GÖL OVASI ASFALT YAMA 1 Göğüs Hastanesi Baraj Yolu

Detaylı

NO ADI-SOYADI ÜNVANI KURUMU. 1 Remzi Oğuz YILMAZ Genel Sekreter İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İmamoğlu Kaymakamlığı

NO ADI-SOYADI ÜNVANI KURUMU. 1 Remzi Oğuz YILMAZ Genel Sekreter İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İmamoğlu Kaymakamlığı KALKINMA KURULU ADANA ÜYELERİ NO ADI-SOYADI ÜNVANI KURUMU 1 Remzi Oğuz YILMAZ Genel Sekreter İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği 2 İsmail Hakkı DEVELİ Kaymakam Seyhan Kaymakamlığı 3 Abdullah DÖLEK Kaymakam

Detaylı

YÜREĞİR 1 YÜREĞİR 2 YÜREĞİR 3 YÜREĞİR 4

YÜREĞİR 1 YÜREĞİR 2 YÜREĞİR 3 YÜREĞİR 4 TEB.. BÖLGE ECZACI ODASI İLİ YÜREĞİR İLÇESİ MAYIS 0 - MAYIS 0 TARİHLERİ ARASI NÖBET ÇİZELGESİDİR MAYIS 0 YÜREĞİR YÜREĞİR YÜREĞİR YÜREĞİR TESİ 0 TESİ TESİ 0 TESİ 0 00 Seyhan Mahallesi MAYIS - 0 0 00 Haydaroğlu

Detaylı

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:137 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:137 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:137 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU AÇIKLAMA 1 AYVALI -KOZAN YOLU ASFALT YAMA 1 Göğüs Hastanesi

Detaylı

2010 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ - I. YERLEŞTİRME TAVAN TABAN PUANLARI LİSTESİ 1/99

2010 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ - I. YERLEŞTİRME TAVAN TABAN PUANLARI LİSTESİ 1/99 1 0101 ADANA SEYHAN 11573 Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi İng.Karma 104 104 419,584 472,020 10,47 1 0101 ADANA SEYHAN 21807 Adana Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İng.Karma 104 104 486,871

Detaylı

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:113 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:113 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:113 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU AÇIKLAMA 1 ÇELEMLİ-GÜNDOĞAN-İSALI ARASI ASFALT YAMA 1 2 ŞEYMURAT-SAĞDIÇLI-DANİŞMENT-AKDAM

Detaylı

/-.ssi twt. !.9.. tt%. rzorq. il saglk Miidii{lugii ARMAK (TL,) TOPLAM TUTAR ( K.D.V. HARIQ ):

/-.ssi twt. !.9.. tt%. rzorq. il saglk Miidii{lugii ARMAK (TL,) TOPLAM TUTAR ( K.D.V. HARIQ ): t /-.ss twt T.C. ADANAVALiLiGi il saglk Miidii{lugii lli " ;'$hk S;iir;*{tir*i Sayr:77090304.Satnalma g!' 68 - Konu: Teklif Formu!.9.. tt%. rzorq TEKLF FORMU Miidiirliisiimiiz ve Miidiirlii[iimiize balh

Detaylı

LOGO FONT UYGULAMA MATBU EVRAK TABELA ARAÇ GİYDİRME KIYAFET

LOGO FONT UYGULAMA MATBU EVRAK TABELA ARAÇ GİYDİRME KIYAFET KURUMSAL KİMLİK 03 28 32 36 42 45 48 LOGO FONT UYGULAMA MATBU EVRAK TABELA ARAÇ GİYDİRME KIYAFET LOGO SİF logosu ölçülerle belirlenmiş olup üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. ORANLAR GÜVENLİK

Detaylı

11 KASIM 2011 Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN Türk Eczacılar Birliğinde düzenlenen İlaçta Durum Komisyonu toplantısına katıldı.

11 KASIM 2011 Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN Türk Eczacılar Birliğinde düzenlenen İlaçta Durum Komisyonu toplantısına katıldı. 02 KASIM 2011 Kahramanmaraş Eczacı Odası Başkanı Ecz. Mustafa HÜDAYİOĞLU ve Yönetim Kurulu Odamızı ziyaret ederek, Yönetim Kurulumuza başarı dileklerini ilettiler. 03 KASIM 2011 Türk Eczacıları Birliği

Detaylı

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:136 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:136 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:136 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU AÇIKLAMA 1 SALBAŞ-FADIL-GÖKKUYU-FAKILAR-KÜÇÜKÇINAR-SÖĞÜTLÜ ASFALT

Detaylı

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:158 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:158 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:158 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU AÇIKLAMA 1 BEKİRLİ-KÖRÜKLÜ-EĞLENCE ARASI ASFALT YAMA 1 Göğüs

Detaylı

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:138 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:138 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:138 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU AÇIKLAMA 1 SALBAŞ-FADIL-GÖKKUYU-FAKILAR-SÖĞÜTLÜ ASFALT YAMA

Detaylı

OKUL DÖNÜŞÜMLERİ. 100 Yıl Ortaokulunda bulunan İlkokul ögretmen ve öğrencilerinin Reşit Gümüşer İlkokulu'na aktarılmasına

OKUL DÖNÜŞÜMLERİ. 100 Yıl Ortaokulunda bulunan İlkokul ögretmen ve öğrencilerinin Reşit Gümüşer İlkokulu'na aktarılmasına İLÇE 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAKİ ÖĞRENİM DURUMU İDARECİ-ÖGRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN OKUL OKUL DÖNÜŞÜMLERİ AKTARILACAGI AÇIKLAMA 100.Yıl Ortaokulu 100 Yıl Ortaokulunda bulunan İlkokul ögretmen ve öğrencilerinin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı.... VALİLİĞİNE (Halk Sağlığı Müdürlüğü)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı.... VALİLİĞİNE (Halk Sağlığı Müdürlüğü) * Sagişk MgjçRrtStii Türkiye H a» Sa$lı0) Kuramü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Sayı : B.10.1.HSK.0.09.00.00- Konu : Tanıtıcı bayrak ve tabelalar... VALİLİĞİNE (Halk Sağlığı

Detaylı

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:96 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:96 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:96 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU AÇIKLAMA 1 KADIKÖY - CİNE YOLU ARASI ASFALT YAMA 1 Göğüs Hastanesi

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Tarih ve Sayı: 15/05/2017-E.68156 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi *BEL9B3TPE* Sayı : 50025531-010.07.02/ Konu : Duyuru FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi

Detaylı

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:180 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:180 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:180 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU AÇIKLAMA 1 SALBAŞ-FADIL-GÖKKUYU-FAKILAR-KÜÇÜKÇINAR-SÖĞÜTLÜ ASFALT

Detaylı

2013 YILI, SEVİYE BELİRLEME SINAVI - SINAV GİRİŞ BELGESİ

2013 YILI, SEVİYE BELİRLEME SINAVI - SINAV GİRİŞ BELGESİ 10453457290 ALİCAN GÜNEŞ BEKİR 01/08/1999 ADANA / YÜREĞİR (MERKEZ) - LOKMAN HEKIM ANADOLU LISESI KIŞLA MAH.4441 SOKAK NO:1 Salon No: 9 Sıra No: 20 12823369868 BESİME ÇINAR İBRAHİM 28/11/1999 ADANA / YÜREĞİR

Detaylı

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:131 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:131 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:131 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU AÇIKLAMA 1 AYVALI -KOZAN YOLU-MENTEŞ-ÜÇDUT ARASI ASFALT YAMA

Detaylı

06 OCAK 2012 09 OCAK 2012

06 OCAK 2012 09 OCAK 2012 06 OCAK 2012 OPET yetkilileri ile Yönetim Kurulumuz arasında yapılan görüşmeler sonucunda Adana Eczacı Odası üyelerine OPET ten indirimli akaryakıt alabilme imkânı oluşturulmuştur. Konu ile ilgili OPET

Detaylı

SEYHAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KASIM ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ

SEYHAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KASIM ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ SAYFA 1 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI 531 3810030618 ETİKE HAKAN.2910274891. DENGE MÜH.TİC.LTD.ŞTİ. KURTULUŞ MAH. 64006 SK. 6 2 SEYHAN ADANA 200911200911 0015 20150710145030000042 18.954,55 TL 532 3810030618

Detaylı

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:155 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:155 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:55 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU AÇIKLAMA BEKİRLİ-KÖRÜKLÜ-EĞLENCE ARASI ASFALT YAMA Göğüs Hastanesi

Detaylı

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:169 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:169 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:169 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU AÇIKLAMA 1 YUMURTALIK MUHTELİF YOLLAR ASFALT YAMA 1 Göğüs Hastanesi

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Tarih ve Sayı: 10/05/2017-E.66602 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı *BENFB3LKN* Sayı : 20214586-010.07.02/ Konu : Duyurular(Yazlık Kıyafet) TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Kamu

Detaylı

SIRAMATİK SONUÇLARI KONTROL LİSTESİ (Ada Göre Sıralı)

SIRAMATİK SONUÇLARI KONTROL LİSTESİ (Ada Göre Sıralı) er SIRAMATİK SONUÇLARI KONTROL LİSTESİ (Ada Göre Sıralı) Branş: Tüm Branşlar Tercih Türü: Dönemi: Hiz. Puanı ABDULCABBAR EKİNCİ Arapça 394 Seyhan / Adana Anadolu İmam Hatip Lisesi Yüreğir - Hakkı Polat

Detaylı

TERCİH DANIŞMANLIĞI KOMİSYONLARI KILAVUZU

TERCİH DANIŞMANLIĞI KOMİSYONLARI KILAVUZU 2016-2017 TERCİH DANIŞMANLIĞI KOMİSYONLARI KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1.TERCİH DANIŞMANLIĞI... 5 1.1.Tercih Danışmanlığı Komisyonlarının Amaçları... 5 2. KOORDİNASYON KURULLARININ OLUŞTURULMASI VE GÖREVLERİ...

Detaylı

T.C. ADANA VALİLİĞİ İĞİ 28.09.2005

T.C. ADANA VALİLİĞİ İĞİ 28.09.2005 T.C. ADANA VALİLİĞİ İĞİ EYLÜL L 2004 EYLÜL L 2005 FAALİYET RAPORU 28.09.2005 SUNU PLANI ADANA TANITIMI 3 8 EMNİYET ASAYİŞ KONULARI 9 15 ÖZEL İDARE 16 46 KÖYDES PROJESİ 47 51 MİLL LLİ EĞİ ĞİTİM 52 68 SAĞLIK

Detaylı

8 GÜRSELPAŞA MAH. 75120 SOKAK KANALİZASYON ŞEBEKESİ DÖŞENMESİ 8 Atatürk Parkı 9 YEŞİLOBA MAH. METAL İŞLERİ SANAYİ SİTESİ İÇİ.

8 GÜRSELPAŞA MAH. 75120 SOKAK KANALİZASYON ŞEBEKESİ DÖŞENMESİ 8 Atatürk Parkı 9 YEŞİLOBA MAH. METAL İŞLERİ SANAYİ SİTESİ İÇİ. TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:137 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU AÇIKLAMA 1 AYVALI -KOZAN YOLU ASFALT YAMA 1 Göğüs Hastanesi

Detaylı

MANİSA (45) AHMET BEDEVİ MAHALLESİ... Halil Erdoğan Caddesi ,00 Spor Tımarı Kümeevleri... 60,00 T.C.D.D. Kümeevleri...

MANİSA (45) AHMET BEDEVİ MAHALLESİ... Halil Erdoğan Caddesi ,00 Spor Tımarı Kümeevleri... 60,00 T.C.D.D. Kümeevleri... MANİSA (45) 277 Arsa Mahallesi...m2 Değeri MERKEZ MANİSA BELEDİYESİ ADAKALE MAHALLESİ İzmir Caddesi... 1.900,00 Ulutepe Caddesi... 250,00 Ulutepe Cd. (2669 Ada 9-10-11-17-24-27-28-29-30 Pars/1459 Ada 3-4-5-6-7-9-10-11-12

Detaylı

1--j <;.,'ovo Anla,ma i,in ihalo Knmi,yonu K"''''

1--j <;.,'ovo Anla,ma i,in ihalo Knmi,yonu K'''' ~ER~EVE ANLA~MA i~in ihale KOMiSYONU KARARI ihale kaylt numarasl : 2010113631 Karar no : 1 idarenin adl : Mugla il Saghk MiidfulUgii i~in adl : 331 Kalem ilay ve Serum Ahml ihale tarih ve saati : 22/03/2010

Detaylı

ECZANE LEVHA STANDARTLARI KILAVUZU

ECZANE LEVHA STANDARTLARI KILAVUZU ECZANE LEVHA STANDARTLARI KILAVUZU Amaç MADDE 1- Bu Kılavuz ile ülkemizde faaliyet gösteren eczanelerin levhalarında aynı standartların kullanılması sağlanarak hastaların eczanelere erişiminin kolaylaştırılması,

Detaylı

T.C. VAKLAŞıK MALİvETE ESAS FORM. ... MÜESSESESiNE

T.C. VAKLAŞıK MALİvETE ESAS FORM. ... MÜESSESESiNE T.C. Adana Valiliği Sayı Konu : ~..r(, : Yaklaşık Maliyet Halk Sağlığı Müdürlüğü ADANA ı$. /Ç}~ / 2012 VAKLAŞıK MALİvETE ESAS FORM... MÜESSESESiNE Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı ve

Detaylı

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:157 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:157 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:5 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU AÇIKLAMA BEKİRLİ-KÖRÜKLÜ-EĞLENCE-ÖMERLİ ARASI ASFALT ONARIM Göğüs

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Tarih ve Sayı: 20/10/2017-E.144373 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi *BE5DBSCMD* Sayı : 50025531-010.07.02/ Konu : Duyuru TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA İlgi : 18/10/2017

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI İl Kodu İl Adı Okul Kodu Okul Adı 01 ADANA 010012 ADANA ABDÜLKADİR PAKSOY KIZ LİSESİ 01 ADANA 016089 ADANA ADALET MESLEK LİSESİ 01 ADANA 010401 ADANA AKŞAM LİSESİ 01 ADANA 011099 ADANA AKŞAM TİCARET LİSESİ

Detaylı

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:158 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:158 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:158 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU AÇIKLAMA 1 ŞEHİR MERKEZİ ASFALT YAMA 1 Göğüs Hastanesi Baraj

Detaylı

Kurumsal İçmimari Kataloğu

Kurumsal İçmimari Kataloğu Kurumsal İçmimari Kataloğu İçindekiler Bayi Konsepti 01-08 Hareketli Mobilyalar Banko Modülleri Masalar Duyuru Panosu ve Posterlikler Corner Konsepti 09-21 22-28 28-29 30 Bayi Konsepti Bayi Konsepti 01

Detaylı

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:157 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:157 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:157 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU AÇIKLAMA 1 SÖĞÜTLÜ YOLU ASFALT YAMA 1 Göğüs Hastanesi Baraj

Detaylı

EĞİTİM DANIŞMANLIK KURUMSAL KİMLİK REHBERİ. www.zirve7.com

EĞİTİM DANIŞMANLIK KURUMSAL KİMLİK REHBERİ. www.zirve7.com REHBERİ İÇİNDEKİLER a. LOGOTYPE 01. ÖLÇÜ VE ORANLAR 02. RENKLİ KULLANIM 03. TEK RENKLİ KULLANIM 04. ZEMİNLİ VE NEGATİF KULLANIM 05. RENKLER 06. YANLIŞ KULLANIMLAR 07. YAZI KARAKTERİ b. TEMEL BASILI MALZEMELER

Detaylı

2008 YILI MASRAF CETVELĐ

2008 YILI MASRAF CETVELĐ 8 Adalet Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü 581.000,00 0,00 581.000,00 283.489,46 297.510,54 08.01.00.62-03.3.2.00-1-03.3 121.000,00 0,00 121.000,00 56.853,14 64.146,86 08.01.00.62-03.3.2.00-1-03.5 200.000,00

Detaylı

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:102 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU

TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:102 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU TOPLAM ÇALIŞMA NOKTASI:102 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA NOKTALARI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KONUSU AÇIKLAMA 1 HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE ÇALIŞMA YAPILAMADI 1 Göğüs

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-125 10.06.2013 Özü: İsim verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2013 tarihli oturumunda okunan, Şehit Komiser Mustafa

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SEYHAN REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SEYHAN REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SEYHAN REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ADI SOYADI: LİSE TÜRLERİ VE GİRİŞ ŞARTLARI SINIF-NO: UNUTMAYIN Başarılı olmak için: Hedef belirleyin, Plan hazırlayın Hazırladığın planı

Detaylı

ADANA (01) Çukurova ilçesi Çukurova BELEDİYESİ

ADANA (01) Çukurova ilçesi Çukurova BELEDİYESİ ADANA (01) 1 Mahallesi Arsa Eski Sokak/Sokak Adı...m2 Değeri Çukurova ilçesi Çukurova BELEDİYESİ Beledİye Evleri MAHALLESİ (2) 84002. Sokak... 35.00 (14) 84001. Sokak... 35.00 (6) 84003. Sokak... 35.00

Detaylı

04 EKİM 2011 Güney Ecza Koop Yöneticileri Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti.

04 EKİM 2011 Güney Ecza Koop Yöneticileri Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti. Genel Kurul Divan Başkanlığı tarafından Seçim Kurulu ndan mazbatalar alınıp, en yaşlı üye sıfatıyla üye olan Ecz. Sühendan TÖKSÖZ e teslim edilmiştir. Ecz. Sühendan TOKSÖZ Başkanlığında yapılan Yönetim

Detaylı