ÖZ GEÇMĠġ. Derece Alan Eğitim Kurumu Yıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZ GEÇMĠġ. Derece Alan Eğitim Kurumu Yıl"

Transkript

1 ÖZ GEÇMĠġ 1. Adı Soyadı: ERHAN METİN 2. Doğum Yeri / Tarihi: Çankırı / ĠletiĢim adresleri: Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı / Çankırı 4. / 5. Öğrenim Durumu: Derece Alan Eğitim Kurumu Yıl Ġlköğretim - Atatürk İlköğretim Okulu / Çankırı Ortaöğretim Sosyal Bilimler N.A.Öğretmen Lisesi / Çankırı Lisans + Tezsiz Yüksek Lisans Tarih Eğitimi Selçuk Üniversitesi / Konya Tezli Yüksek Lisans Tarih Eğitimi Gazi Üniversitesi / Ankara Doktora Tarih Eğitimi Atatürk Üniversitesi / Erzurum Yrd. Doç. Dr. Atanma Tarihi: Mesleki Tecrübe ve Görev Yaptığı Kurumlar Görev Süreleri Görev Yaptığı Kurum / Yeri Görev 2012-Halen Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü / Çankırı Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü / Diyarbakır Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü / Diyarbakır Kurumdaki Görevi Açıklamalar Yrd. Doç. Dr sayılı YÖK Kanununun 23. Mad Yrd. Doç. Dr sayılı YÖK Kanununun 23. Mad. Araştırma Görevlisi 2547 sayılı YÖK Kanununun 33/A maddesi Çankırı Araştırmaları Merkezi / Çankırı Koordinatör SGK / Sözleşmeli Karatekin Üniversitesi M.Y.O./ Çankırı Tarih Okutmanı 2547 sayılı yüksek öğretim kanunu / 31.mad Ankara Üniversitesi Ç.M.Y.O. / Çankırı Tarih Okutmanı 2547 sayılı yüksek öğretim kanunu / 31.mad Yapraklı Çok Programlı Lisesi / Çankırı Tarih Öğretmeni Ücretli (4.C ) 5.2 Yürüttüğü Ġdari Görevler BaĢlama Tarihi BitiĢ Tarihi Yürütmekte Olduğu Ġdari Görev Tanımı 01/08/2012 Halen Tarih Bölümü Başkan Yardımcısı 1

2 6. BİLMSEL ÇALIŞMA VE YAYINLAR LİSTESİ 6.1)-Yapmış Olduğu Tezler: Yüksek Lisans Tezi: Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Derslerinde Ermeni Meselesinin Öğretimi (Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa SAFRAN ) Doktora Tezi: Tarih Eğitimi ve Dil: Tarihçilerin, Tarih Ders Kitabı Yazarlarının, tarih Öğretmenlerinin ve Öğrencilerin Tarihsel Dil Kullanımı (Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Tez Danışmanı: Prof. Dr. Muammer DEMĠREL & Doç. Dr. Bahri ATA) 6.2)-Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler: METĠN, Erhan, (2006), Cumhuriyet Halk Fırkası Raporlarında Çankırı, Data About Çankırı In The Documents Of The Political Party Republic and Public Çankırı Araştırmaları Dergisi, S. 1, yıl.1 ( Sayfa:19-35) METĠN, Erhan, (2006), Çankırı da Öğrenim Gören Lise Öğrencilerinin tarih Eğitimi Hakkındaki GörüĢleri, The Perceptions Of Hight School Students Studying In Çankırı Of History Education Çankırı Araştırmaları Dergisi, S.1, Y.1 (Sayfa: ) METĠN, Erhan, (2007), Turizm Destekli Tarih Eğitimi, History Teaching Assisted With Tourism Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, S.8, Y.4 (Sayfa: ) METĠN, Erhan, (2007), Türkiye Tabiinden Çıkartılarak Sürgün Edilenler The Ones That Were Expatrıated From Turkısh Natıonalıty And Exıled durıng Çankırı Araştırmaları Dergisi, S.2, Y.2 (Sayfa:48-79) METĠN, Erhan, (2008), Eğitim ve Sosyal Tarih Açılarından Mektep Kütüğü nün Önemi: Çankırı TaĢmektep Kütüğü Örneği ( ), Assesment Of School Registers in Terms Of History Of Education Çankırı Araştırmaları Dergisi, S.3, Y.3 METĠN, Erhan, (2009) Kültürel Kimliğin Korunmasında Sözlü Tarih ÇalıĢmaları: Çankırı Örneği, Oral History Studies in Conservation of Cultural Identity: Çankırı Case, Çankırı Araştırmaları Dergisi, S.4, Y.4 METĠN, Erhan, (2009), Çankırı Liselerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin ve Görev Yapan Tarih Öğretmenlerinin Tarih Derslerinde Ermeni Meselesinin Öğretimine Yönelik GörüĢ ve DüĢünceleri, The Opininons of High School Students and History Teachers in Çankırı Towards The Instructions of Armenian Issue in History Courses Çankırı Araştırmaları Dergisi, Yıl:4, Sayı:4 METĠN, Erhan, (2009), Lise Türkiye Cumhuriyeti Ġnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Derslerinde Ermeni Meselesinin Öğretimi, The Teaching of The Armenian Issue In The Revolutıon History of The Turkısh Republıc And Kemalism Courses, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Yıl:7, Sayı:14, s

3 METĠN, Erhan, (2010), Çankırı Liselerinde Görev Yapan Tarih ve Edebiyat Öğretmenlerinin Sözlü Tarih Hakkındaki GörüĢleri The Opinions Of Highschool History And Literature Teachers In Çankırı On Oral History, Çankırı Araştırmaları Dergisi, Yıl:5 Sayı:5-6 METĠN, Erhan, (2011), Çankırı Liselerinde Tarihsel Dil Kullanımı, The Usage of Historical Language in Çankırı Highschools, Çankırı Araştırmaları Dergisi, Yıl:6 Sayı:8, Aralık 2011/2 (53-76) METĠN, Erhan, (2012), Öğrencilerin Tarihsel Dil Kullanımında Algılama Sorunları: Anlamsal/Fonetik ÇağrıĢım Ve Kavram Kaybı, Student Perception Problems in the Usage of Historical Language: Semantic/Phonetic Association and Lose of Term, Jurnal of Social Studies Education Research, 2012:3(1), METĠN, Erhan, (2012), Tarih Öğretmenlerinin Tarihsel Dil Kullanımı, The Usage of Historical Language of History Teachers, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) )- Ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan, bildiri kitaplarında basılan yayınlar: METĠN, Erhan, Çankırı nın Tarih Eğitimi ve Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi, Çankırı Valiliği 3. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni Bildirileri Kitabı (s ), (28-29 Eylül 2005) Çankırı METĠN, Erhan, Turizm Destekli Tarih Eğitimi, Balıkesir Üniversitesi II. Ulusal Turizm Kongresi Bildirileri Kitabı, (s ), (20-22 Nisan 2006) Balıkesir METĠN, Erhan, 19. Yüzyıla Kadar Çankırı, Yerel Araştırmalar Üzerine Yeni Yaklaşımlar Akademik Platformu, Dr. Rıfkı Kamil Urga Çankırı Araştırmaları Merkezi (25-26 Ağustos 2006) Çankırı METĠN, Erhan, Yeni Turistik Destinasyonlarının GeliĢtirilmesinde Yerel AraĢtırmalar ve AraĢtırma Merkezlerinin Rolü ve Önemi, Sakarya Üniversitesi I. Ulusal Turizm Kongresi (7-8 Eylül 2007) (s ) Sakarya METĠN, Erhan, Kent Müzelerinin Turizm Sektörüne Katkısı, Balıkesir Üniversitesi III Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi (17-19 Nisan 2008) Balıkesir METĠN, Erhan, Lise T.C. Ġnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Derslerinde Ermeni Meselesinin Öğretimi, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, (7-9 Ekim 2009) İstanbul METĠN, Erhan, Disiplinler Arası Bir Etkinlik: Sözlü Tarih ÇalıĢmaları (Tarih Ve Edebiyat Öğretmenlerinin Sözlü tarih Hakkındaki Görüşleri), An Interdisiplinary Activity: Oral History Studies (History and Literature Teachers Opinions on Oral 3

4 History),Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi I. Uluslar arası Tarih Eğitimi Sempozyumu, (15-18 Haziran 2010) Erzurum METĠN, Erhan, Tarih Bölümü Öğrencilerinin Tarihi ve Kültürel Eserler Hakkındaki Ġlgi ve Farkındalıklarının Ġncelenmesi, Milli Mücadelede İstiklal Yolu ve Çankırı Sempozyumu, Karatekin Üniversitesi, (21-23 Ekim 2010) Çankırı METĠN, Erhan, Tarih Öğretmenlerinin Sınıf Ġçerisindeki Tarihsel Dil Kullanımları, I. Uluslar arası Katılımlı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Sempozyumu, Uşak Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı, (20-22 Eylül 2012) Uşak METĠN, Erhan, Lise Öğrencilerinin Tarihsel Dil Kullanımı, Uluslar arası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, Sinop Üniversitesi, (1-3 Ekim 2012) Sinop METĠN, Erhan, Ġlkokuldan Liseye Çanakkale Muharebeleri Konusunda Öğrencilerin Tarihsel Dil Kullanımı, V. Uluslar arası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, (6-9 Haziran 2013) Çanakkale METĠN, Erhan, Türk Harp Tarihi Konularının Öğretiminde (Anlatımında) KarĢılaĢılabilen Algılama Sorunları: Çanakkale Muharebeleri, I. Uluslar arası Türk Harp Edebiyatı Sempozyumu, Çankırı Karatekin Üniversitesi, (1-3 Kasım 2013) Çankırı 6.4)-Kitaplar METĠN, Erhan, (2004), Tarih ve Kültür, Kayıkçı Matbaacılık, Çankırı METĠN, Erhan, (2006), Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi (Ders Notu), Revizyon Yayınevi, Ankara METĠN, Erhan, (2007), Türk-Ermeni ĠliĢkileri - Ermeni Meselesi, Dr. Rıfkı Kamil Urga Çankırı Araştırmaları Merkezi Yayınları, Çankırı METĠN, Erhan, (2008), Sözün Bittiği Yer: Çanakkale, Dr. Rıfkı Kamil Urga Çankırı Araştırmaları Merkezi, Çankırı 6.4.1) Kitap Bölümleri METĠN, Erhan, (2007), ġabanözü (Birden çok yazarlı kitap çalışması), Şabanözü Belediyesi Kültür Yayınları, Çankırı (Kitap içerisinde hazırladığı bölümler: 18.yy la kadar ġabanözü Tarihi (Tarih Öncesi Devirlerde, Tarihi Devirlerde, Türk Ġslam Dönemi ve Osmanlı Hakimiyetinde ġabanözü), Coğrafya ve Ekonomi) METĠN, Erhan, (2007), Bölüm 57: Turizm Sektöründe Yerel Araştırmalar ve Araştırma Merkezleri Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde etmede Turizm Sektörü Özel Stratejiler ve Uygumlalar, Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu, İstanbul 4

5 6.5)- Konuşmacı Olarak Katıldığı Konferanslar 6.5.1) Atatürk ün Siyasetçi KiĢiliği ve Devlet Adamlığı konulu Konferans, Tarih: 10 Kasım 2003, Yer: Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi / Çankırı (80. Yıl Cumhuriyet Lisesi Tarafından Düzenlenen Program) (Konuşmacı) 6.5.2) Fetih ve Fatih konulu konuģma, tarih: 29 Mayıs 2003, Yer: 100 Yıl Kültür Merkezi (Çankırı Cumhuriyet Ġlköğretim Okulu tarafından düzenlenen Program) (Konuşmacı) 6.5.3) Ermeni Meselesi ve Sözde Ermeni Soykırım Ġddiaları konulu Konferans, tarih: 28 Eylül 2006, Yer: 100. Yıl Kültür Merkezi / Çankırı, ( Valilik Makamınca Düzenlenen Program) (Konuşmacı) 6.5.4) Batıdan Soykırım Örnekleri ve Ermeni Meselesi konulu konferans, Tarih: 19 Ekim 2006, Yer: 100. Yıl Kültür Merkezi/ Çankırı ( Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Çankırı Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Program) (Konuşmacı) 6.5.5) Ermeni Meselesi ve Asılsız Ermeni Soykırım Ġddiaları konulu Konferans, tarih: 12 Haziran 2006, Yer: 100. Yıl Kültür Merkezi / Çankırı, ( Valilik Makamınca Düzenlenen Program) (Konuşmacı) 6.5.6) Sözde Soykırım Ġddiaları ve Ermeni Meselesi Konulu Konferans, tarih: 1 Kasım 2006, Yer: Nevzat Ayaz Halk Eğitim Merkezi Çok Amaçlı salonu / Atkaracalar (Atkaracalar Kaymakamlığı tarafından düzenlenen program) (Konuşmacı) 6.5.7) Ermeni Meselesi ve Ermeni Tehciri konulu seminer Tarih: , saat: 20:30, Yer: Çankırı Türk Ocağı merkezi (Çankırı Türk Ocağı tarafından düzenlenen organizasyon) (konuşmacı) 6.5.8) Türk-Ermeni ĠliĢkileri ve Ermeni Meselesi konulu konferans, tarih: yer: Çankırı Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (Çankırı Belediye BaĢkanlığı tarafından düzenlenen Program) (Konuşmacı) 6.5.9) Özgürlük ve Demokrasi, konulu konferans tarih:08/02/2011 yer: Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı, (Türkiye Kamu-Sen tarafından düzenlenen Program) (konuşmacı) ) Ermeni Meselesi ve Sözde Soykırım Ġddiaları, konulu konferans tarih:31/01/2012, yer: Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (Türkav), (Konuşmacı) ) Ermeni Meselesi ve Sözde Soykırım Ġddiaları, konulu konferans, Tarih:18/02/2013 Yer: Polis Mesleki Eğitim Merkezi Konferans Salonu, (Çankırı POMEM Müdürlüğünce düzenlenen Program), (Konuşmacı) ) Ermeni Meselesi ve Sözde Soykırım Ġddiaları, konulu konferans, Kızılırmak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çok Programlı Lisesi tarafından düzenlenen program, Tarih: , (Konuşmacı) 5

6 6.5.13) Ermeni Meselesi ve Sözde Soykırım Ġddiaları, konulu konferans, Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen program, Tarih: , (Konuşmacı) 6.6)-Görev Aldığı Projeler Çankırı Geçmiş Zaman İstasyonu 1- Sözlü Tarih Treni Projesi, (Görevi: Proje Koordinatörü Tarih Eğitmeni)- BirleĢmiĢ Milletler Destekli Proje Fonu Proje Bütçesi $ Yemen Salnamelerinin Transkripsiyonu ve Salnamelere Göre Osmanlı Hakimiyetinde Yemen Kitabı Projesi, (Projedeki Görevi: AraĢtırmacı)- DÜBAB Destekli Proje Fonu, Proje Danışmanı: Prof. Dr. Ahmet KANKAL- Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Saadettin BAŞTÜRK)-Proje Bütçesi: TL. Entegrasyon Paradoksu Projesi, Çankırı Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve Çankırı Karatekin Üniversitesi İşbirliği ile gerçekleştirilen Araştırma Projesi (Projedeki Görevi: AraĢtırmacı) 6.7)-Editör olarak görev aldığı çalışmalar GeçmiĢ Zaman Ġstasyonu -1 Sözlü Tarih Treni, Kitap Çalışması, Çankırı Belediyesi Gençlik Meclisi Yayınları, Çankırı 2007 (Editör) Çankırı AraĢtırmaları Dergisi, (4.Sayı), Çankırı Belediyesi Dr. Rıfkı Kamil Urga Çankırı Araştırmaları Merkezi Yayınları, Çankırı 2009 (Editör) DuyuĢlar ve Çankırı, Yazar: Sadık Softa, Çankırı Belediyesi Dr. Rıfkı Kamil Urga Çankırı Araştırmaları Merkezi Yayınları, Çankırı 2010 (Editör) 6.8)-YayınlanmıĢ SöyleĢiler METĠN, Erhan, (2008), Prof. Dr. Halil Ġnalcık Ġle Tarih, Tarihçilik ve Yerel AraĢtırmalar Üzerine Bir SöyleĢi Çankırı Araştırmaları Dergisi, Yıl:3, S:3 7)- Akademik yayınlarda yapılmıģ atıflar YAVUZ, Nilay, Çankırı AraĢtırmaları Dergisi nin 1.sayısında yayınlanmış olan makalelere yapılan atıf, Bilge yayın tanıtım, tahlil, eleştiri dergisi, Sayı:49, Eylül 2006, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara KAĞIZMAN, Ahmet, Sözün Bittiği Yer: Çanakkale kitabı hakkında yapılan atıf, Yesevi Dergisi, Okuma ve Kitap Üzerine-II Başlıklı Yazı, Sayı:172, Yıl:15, Nisan

7 ĠPÇĠOĞLU, Mehmet, Çankırı Kültür ve Tarihine Dair Tetkikat-I Çankırı Geçmiş Zaman İstasyonu Sözlü Tarih Treni Çalışması, Ermeni Meselesi, ve Sözün Bittiği Yer Çanakkale kitapları üzerine yapılan Atıf, Çankırı Araştırmaları Dergisi Yıl:3 Sayı:3 NALCI, Aris, Bu Tortuyu Temizlemek Çok zaman Alır 13 Mart 2009 Agos Gazetesi, (Sayı:676, Orta sayfa) Erhan Metin e ait Yüksek Lisans Tezine yapılmış atıf. (http://www.norzartonk.org/?p=706 ERÖZ ÇALIġ Ferya, Sarıkamış Harekâtının Toplumsal Bellekteki İz düşümleri, Gazi Üniversitesi Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erhan Metin e Sözlü Tarih Nedir? Başlıklı yazısına yapılmış atıf (2007) ERDOĞAN, KürĢad, 1915 Ermeni Olaylarının Osmanlı Askeri Belgeleri ile Değerlendirilmesi (Erzurum-Kars Örneği), Trakya Üniversitesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erhan Metin e ait Türk Ermeni İlişkileri Ermeni Meselesi başlıklı kitap çalışmasına yapılmış atıf (2011). YANMIġ, Mehmet, Modernleşme Sürecinde Değişen Kentler ve Kent kimlikleri: Diyarbakır Gül Şehri Örneği, Diyarbakır Gül Sempozyumu Bildiri Kitabı ( ). Kültürel Kimlin Korunmasında Sözlü Tarih Çalışmaları: Çankırı Örneği Başlıklı çalışmaya yapılan atıf AKTIN, Kibar KARAKUġ, Hilal SAĞLAM, Hürü, Sinop Üniversitesi Öğretmen Adaylarının Sinop İline Ait Tarihi ve Kültürel Eserler Hakkındaki Farkındalıklarının İncelenmesi, Jass Studies, Volume 6, İssue 7 s (2013) Tarih Bölümü Öğrencilerinin Çankırı Tarihi ve Kültürel Eserleri hakkındaki Farkındalıkların incelenmesi başlıklı çalışmaya yapılan atıf 8)- Katıldığı Televizyon ve Radyo Programları CNN TÜRK Hayata artı programı-çankırı da gerçekleştirilen Sözlü Tarih ve yerel araştırmalar hakkında tanıtım programı (konuşmacı) TEMPO TV Ana haber bülteni- Çankırı Geçmiş Zaman İstasyonu Proje ekibinin çalışmaları hakkında tanıtım programı (konuşmacı) 9.1) Katıldığı ÇalıĢtay ve Seminerler EURO-CLİO, Tarih Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı, (4-7 Haziran Kızılcahamam-Ankara) EURO-CLİO, Tarih Öğretimde Çok Perspektifli Yaklaşımlar Çalıştayı, Tarih Eğitimcileri, Yazarlar, Uzmanlar Çalıştayı, Ekim Kızılcahamam-Ankara) EURO-CLİO, Discovering a Diversity of Sources Sixth Authors and Experts Workshop, January 2011 Kumburgaz-İstanbul) 7

8 EURO-CLİO, Looking at History Through a Variety of Lenses Annual Conference, Tarihe farklı perspektiflerle bakmak yıllık konferans 1-7 April 2012 Antalya) HAYATA ARTI, Hayata Artı İstanbul Buluşması Proje hazırlama eğitim programı, Temmuz 2006 İstanbul 10)- Ankara Üniversitesi Çankırı Meslek Yüksek Okulunda vermiģ olduğu dersler ve dönemlere göre öğrenci sayıları Öğretim Yılları Dönemler Dersin adı / kodu Programlar Öğrenci Sayıları Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I- (103) Bahar Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II- (104) Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I- (103) Bahar Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II- (104) İşletme, Turizm, Elektronik, Haberleşme, İşletme, Turizm, Elektronik, Haberleşme, İşletme, Muhasebe, Turizm, End. Elekronik Haberleşme, İnşaat, Otomotiv, Mobilya, İklimlendirme Soğutma, İşletme, Muhasebe, Turizm, End. Elekronik, Haberleşme, İnşaat,Otomotiv, Mobilya, soğutma Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I- (103) Bahar Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II- (104) Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I- (103) Bahar Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II- (104) İşletme, Muhasebe, Turizm, End. 985 Elekronik Haberleşme,İnşaat,İklimlendirme Soğutma,Otomotiv, Mobilya Muhasebe 320 Muhasebe 310 Muhasebe )-Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda vermiģ olduğu dersler, öğrenci sayılarını gösteren tablo Öğretim Yılları Dönemler Dersin adı / kodu Programlar Öğrenci Sayıları Güz Atatürk ilkeleri ve İnkılap Muhasebe 320 Tarihi-I-(103) Bahar Atatürk ilkeleri ve İnkılap Muhasebe 342 Tarihi-I-(104) Güz Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi-I-(103) Muhasebe 340 8

9 10.2)-Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesinde vermiģ olduğu lisans dersleri, programlarını ve öğrenci sayılarını gösteren tablo Öğretim Yılları Dönemler Dersin adı / kodu Programlar Öğrenci Sayıları Bahar Roma ve Bizans Tarihi Tarih Öğretmenliği 43 (TAE 204) Bahar Doğu Avrupa Türk Tarih Öğretmenliği 44 Kavimleri Tarihi -TAE Bahar Osmanlı Tarihi VI Tarih Öğretmenliği 51 (TAE 304) Bahar Türk Kurtuluş Savaşı Tarih Öğretmenliği 35 Tarihi- TAE Bahar Ortaçağ Tarihi (İSB 206) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bahar Özel Öğretim Yöntemleri Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 128 (İSB 334) Bahar Bilim Tarihi (İSB 3212) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği )-Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde vermiģ olduğu lisans ve yüksek lisans dersleri, programlarını ve öğrenci sayılarını gösteren tablo Öğretim Yılları Dönemler Dersin adı / kodu Programlar Öğrenci Sayıları Güz Tarih Metedolojisi Tarih Bölümü 170 (TAR 205) Güz Yerel Tarih Araştırmaları Tarih Bölümü 78 (TAR 313) Güz Osmanlı Yenileşme Tarih Bölümü 76 Hareketleri (TAR 405) Güz Türk İnkılabının Temelleri Tarih Bölümü 62 (TAR 221) Güz Yeniçağ Avrupa Tarihi Tarih Bölümü 44 (TAR 305) Güz Osmanlı Reformları Tezli Yüksek Lisans Dersi 5 (TAR 553) (Tarih Anablim Dalı) Bahar Seminer (TAR 500) Tezli Yüksek Lisans Dersi 7 (Tarih Anablim Dalı) Bahar Osmanlı Tarihi I (TAR Tarih Bölümü ) Bahar Modern Türk Eğitim Tarihi Tarih Bölümü 95 (TAR 320) Bahar Osmanlı Askeri Tarihi Tarih Bölümü 40 (TAR 412) Bahar Pro-Seminer (TAR 206) Tarih Bölümü Güz Tarih Metedolojisi (TAR 205) Güz Osmanlı Tarihi I (TAR 303) Güz Tarih Öğretimine Giriş (TAR 427) Tarih Bölümü 118 Tarih Bölümü 125 Tarih Bölümü 90 9

10 11) Yerel Basında YayınlanmıĢ KöĢe Yazılarından Bazıları KöĢe Yazısı BaĢlığı Yayınlandığı Gazete ve yayın tarihi Sözde Ermeni Soykırım İddiaları ve Türkiye Başkent te Çankırı nın Sesi Değişen Planlar ve Irakta Yeni Sistem Denemeleri Karatekin Gazetesi Küreselleşme Şehir ve Tarih Karatekin Gazetesi Sorulan Soru,Verilemeyen Cevap Büyük Ortadoğu Karatekin Gazetesi Çankırı Halk Evi ve Faaliyetleri Karatekin Gazetesi Tarhuncuyu Kimler Harcadı? Karatekin Gazetesi Dünya Artık Bu Gerçeği Görmeli -I- Bizim Çankırı Gazetesi Dünya Artık Bu Gerçeği Görmeli II- Bizim Çankırı Gazetesi Ermeniler 445 Bin Türkü Katletti.! Haber7com sitesi Okumadan Düşünenler Karatekin Gazetesi Yenileşmenin Getirdikleri Karatekin Gazetesi Tarih Eğitimi Üzerine Notlar. Karatekin Gazetesi İstibdattan Meşrutiyete Karatekin Gazetesi İttihat ve Terakki Rüzgarı Karatekin Gazetesi Mart Vakası ve Sonuçları Karatekin Gazetesi Tarih Yazıcılığı Üzerine Karatekin Gazetesi yy Tarih Eğitimi Sistemi Nasıl Olmalıdır? Karatekin Gazetesi Türkiye nin Jeopolitik Konumu ve Kıbrıs Sorunu Karatekin Gazetesi Görmek İstemediğimiz gerçekler Karatekin Gazetesi )- Bilimsel Dergilerdeki Hakemlikler 1- Türk Tarih Eğitimi Dergisi Turkish History Education Journal 2- Çankırı Araştırmaları Dergisi, Çankırı Belediyesi Dr. Rıfkı Kamil Urga Çankırı Araştırmaları Merkezi Yayınları 3- Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Yayınları 4- Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5-Avrasya Strateji Dergisi, Çankırı Karatekin Üniversitesi Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları 13)- Yönettiği Tezler Yüksek Lisans Tezleri Cihangir COġKUNOĞLU, Harp ceridesi ( I. Dünya SavaĢı'nda Yemen Cephesi), [ War journal (Yemen Front In the First World War)], Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı (Devam Ediyor) Osman YILDIRIM, 19. Yüzyıldan Günümüze Çankırı da Kültürel YaĢam, [The Cultural Life ın Çankırı From XIX.century to now],çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı (Devam Ediyor) 10

11 11

ÖZ GEÇMİŞ. Derece Alan Eğitim Kurumu Yıl

ÖZ GEÇMİŞ. Derece Alan Eğitim Kurumu Yıl ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ERHAN METİN 2. Doğum Yeri / Tarihi: Çankırı / 26.04.1982 3. İletişim adresleri: Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı / Çankırı

Detaylı

6. Tez Çalışmaları : Derece Bölüm/Program Yıl Doktora Animasyon Destekli Haritalarla Tarih Öğretiminin Öğrencilerin

6. Tez Çalışmaları : Derece Bölüm/Program Yıl Doktora Animasyon Destekli Haritalarla Tarih Öğretiminin Öğrencilerin ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Tuba ŞENGÜL BİRCAN 2.Doğum Tarihi : 1979 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Tarih Eğitimi Gazi Üniversitesi 2013 Yüksek Lisans

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Arş. Gör. Dr. Murat BARTAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sezai BALCI Doğum Tarihi : 15 Temmuz 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi)

Detaylı

Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK

Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK ÖZGEÇMİŞ 10 Ocak 1983 tarihinde Ankara da doğdu. İlköğrenimini Ankara Aydınlıkevler İlkokulu Okulu ve Bilecik İnhisar İlkokulu nda tamamladı. Daha sonra Bilecik Bozüyük

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma / 977 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Eğitim Sosyolojisi Mail Adresi : esma.esgin@bayar.edu.tr Tel

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

İngilizce 2012 Bahar KPDS İngilizce 2002 Güz ÜDS 80

İngilizce 2012 Bahar KPDS İngilizce 2002 Güz ÜDS 80 Doç.Dr. ELİF ALADAĞ Eğitim Fakültesi Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans Gazi Üniversitesi 2001-2003 Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi 2003-2007

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

1. Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ( ) 2. Öğretmen (MEB )

1. Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ( ) 2. Öğretmen (MEB ) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aybala ÇAYIR Doğum Tarihi: 05.11.1984 İletişim: Tel: e-posta: aybalacayir@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA)

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) 1) Adı, Soyadı Ġsmail Kapan 2) Doğum Tarihi 01.04.1956 3) Unvanı Yardımcı Doç. Dr. 4) Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1982 Yüksek

Detaylı

Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi Doktora İnkılâp Tarihi Ankara Üniversitesi Unvan Alan Üniversite Yıl Doçent Profesör

Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi Doktora İnkılâp Tarihi Ankara Üniversitesi Unvan Alan Üniversite Yıl Doçent Profesör ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Doktor 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: EROL ÇANKAYA 2. Doğum Tarihi: 15.XI.1953 3. Ünvanı: DR 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans A.Ü. SİYASAL BİLGİLER 1979 İKTİSAT VE MALİYE Y. Lisans SİYASET

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : / :

ÖZGEÇMİŞ. : / : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Serdal IŞIKTAŞ Adres Telefon Mail : Yakın Doğu Üniversitesi / Kıbrıs Sağlık Toplum Bilimleri Üniversitesi : 0533 860 74 69 / 0541 206 91 93 : serdallisiktas@gmail.com, serdal.isiktas@neu.edu.tr.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nihan Demirkasımoğlu Unvan : Araştırma Görevlisi Dr. Bölüm : Eğitim Yönetimi ve Politikası Telefon : +903123633350 / 3017 E-posta : demirkasimoglu@ankara.edu.tr nihansal@yahoo.com

Detaylı

1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Asuman ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 22.06.1976 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim Hacettepe Üniversitesi 2002 Y. Lisans Resim

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) :

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özcan PALAVAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Kişisel Web Adres :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : 0 544 655 52 99 ev tel: 0 (452) 264 22 24 : ozcanpalavan@hotmail.com

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. S. Hilmi ŞAHİN

Yrd. Doç. Dr. S. Hilmi ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. S. Hilmi ŞAHİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

Doç.Dr. Elif Asude TUNCA. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC

Doç.Dr. Elif Asude TUNCA. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC Doç.Dr. Elif Asude TUNCA Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Elif Asude TUNCA Doğum Tarihi: 12 Nisan 1970 Ünvanı: Doç.Dr.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1996 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

CURRICULUM VITAE MUSTAFA ÇEVİK. Cep Tel:0 (506) 224 18 85 Adres: Akşemsettin Mah. 1080. Cad. 141 / 18 Mamak- Ankara E-mail: mustafacevik@mu.edu.

CURRICULUM VITAE MUSTAFA ÇEVİK. Cep Tel:0 (506) 224 18 85 Adres: Akşemsettin Mah. 1080. Cad. 141 / 18 Mamak- Ankara E-mail: mustafacevik@mu.edu. CURRICULUM VITAE MUSTAFA ÇEVİK Cep Tel:0 (506) 224 18 85 Adres: Akşemsettin Mah. 1080. Cad. 141 / 18 Mamak- Ankara E-mail: mustafacevik@mu.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu Doğum Yeri : T.C : Karaman Doğum

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim 1996-2000 Lisans Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bölümü

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. HALİL MUTİOĞLU

Yrd.Doç.Dr. HALİL MUTİOĞLU Yrd.Doç.Dr. HALİL MUTİOĞLU Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset Ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1989-1993 Doktora İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

Prof.Dr. SULTAN BAYSAN

Prof.Dr. SULTAN BAYSAN Prof.Dr. SULTAN BAYSAN tim Fakültesi kçe Ve yal Bilimler timi Bölümü yal Bilgiler timi Anabilim Dalı tim Bilgileri 1985-1989 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Buca tim Fakültesi kçe Ve Öğretmenliği Pr. 1991-1993

Detaylı

Dersin adı: ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILÂP TARĠHĠ I

Dersin adı: ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILÂP TARĠHĠ I T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠMDE KALĠTE ÇALIġMALARI KOORDĠNATÖRLÜĞÜ AVRUPA YÜKSEKÖĞRETĠM ALANINA KATILMA (AYAK) ÇALIġMALARI ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ BÖLÜMÜ Dersin Kodu: ATA 151 Dersin Verildiği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : 0216 626 10 50 / 2738 : ademyucel@maltepe.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. : 0216 626 10 50 / 2738 : ademyucel@maltepe.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Adem Yücel İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : : 0216 626 10 50 / 2738 : ademyucel@maltepe.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Ağustos 1981 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim

Detaylı

Aygil TAKIR ÖZGEÇMİŞ

Aygil TAKIR ÖZGEÇMİŞ Aygil TAKIR ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı: Aygil TAKIR Doğum Tarihi: 07.10.1978 Doğum Yeri: Magosa-KKTC Medeni Durumu: Evli Uyruğu: TC-KKTC KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM 2005-2011, Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Arş. Gör. Mustafa BAKIR

Arş. Gör. Mustafa BAKIR Arş. Gör. Mustafa BAKIR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 274-265

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 1. Adı Soyadı: ABDURRAHMAN BORAN. Doğum Tarihi:14 NİSAN 195 3. Unvanı: DOÇ.DR 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 Yüksek Lisans

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks :

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks : : Kişisel Bilgiler Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 06 4 0 45 / 76 Faks : 06 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

Arş.Gör. Galip ÖNER ÖZGEÇMİŞ DOSYASI

Arş.Gör. Galip ÖNER ÖZGEÇMİŞ DOSYASI Arş.Gör. Galip ÖNER ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1991 Finike T: 352207666637074 F: oner.galip@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres. Doçentlik Kelam Bilim Dalı YÖK, Üniversiteler Arası Kurul 2009

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres. Doçentlik Kelam Bilim Dalı YÖK, Üniversiteler Arası Kurul 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres : Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Telefon Mail : 0 378 223 53 60 : hkurt@bartin.edu.tr 2. Unvanı : Doçent Doktor 3. Öğrenim Durumu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Yrd. Doç. Dr. Murat TURNA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (4100) KÜTAHYA Telefon: 468 Faks: E-posta: murat.turna@dpu.edu.tr

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Erkan DEMİR 2. Doğum Tarihi: Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora. Tezler. 5.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Erkan DEMİR 2. Doğum Tarihi: Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora. Tezler. 5. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Erkan DEMİR. Doğum Tarihi: 05.0.980. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Balıkesir Üniversitesi 000 Y.Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Handan ÖZSIRKINTI KASAP 2. İletişim: 1230 3. Ünvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Sanatta Yeterlik (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon:

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SERDAR ÇİFTCİ

Yrd.Doç.Dr. SERDAR ÇİFTCİ Yrd.Doç.Dr. SERDAR ÇİFTCİ Eğitim Fakültesi Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar

Detaylı

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu ADI-SOYADI İlksen Büyükdurmuş Selçuk BİRİMİ Modern Diller Birimi ÜNVANI Okutman E-POSTA ilksen.buyukdurmusselcuk@hacettepe.edu.tr TEL 0 312 297 80 91 EĞİTİM Lisans Yüksek Lisans İngilizce Öğretmenliği,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET SAİT ŞAHİNALP Doğum Tarihi: 21. 04. 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN

Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı 1980-1984 Lisans Selçuk Üniversitesi Bölümü Türk Dili

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Deniz Erdağ Doğum Tarihi: 07.06.1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Yakın Doğu Üniversitesi 2002 Yüksekokulu

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇEVİK. Tel: 0 338 226 20 00 / 4603 E-mail: mustafacevik@kmu.edu.tr

CURRICULUM VITAE. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇEVİK. Tel: 0 338 226 20 00 / 4603 E-mail: mustafacevik@kmu.edu.tr CURRICULUM VITAE Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇEVİK Tel: 0 338 226 20 00 / 4603 E-mail: mustafacevik@kmu.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu Doğum Yeri : T.C : Karaman Doğum Tarihi : 08/08/1981 Medeni Durum : Evli,

Detaylı

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Arş. Gör. Sevinç DEMİR KAYA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Sezai ÖZTAŞ

Yrd.Doç.Dr. Sezai ÖZTAŞ Ad Soyadı: Ünvan Adres Yrd.Doç.Dr. Sezai ÖZTAŞ Sezai ÖZTAŞ Yrd.Doç.Dr. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü, KIRKLARELİ Telefon 4444039 Fax 0 (288) 2129679 e-mail sezaioztas@kirklareli.edu.tr Eğitim:

Detaylı

2003 Teknik Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılanma Üzerine Deneysel Bir İnceleme, Elazığ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2003 Teknik Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılanma Üzerine Deneysel Bir İnceleme, Elazığ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ESERLER Yüksek Lisans Tezi 2003 Teknik Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılanma Üzerine Deneysel Bir İnceleme, Elazığ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Semineri 2003 Teknik Eğitim

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Tarih Yer Görev. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Tarih Yer Görev. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doç. Dr. Nurgül BOZKURT Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (430) KÜTAHYA FOTO Cep Telefonu: Telefon: (074)6503 Faks:(074)65057

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SERDAR ÇİFTCİ

Yrd.Doç.Dr. SERDAR ÇİFTCİ Yrd.Doç.Dr. SERDAR ÇİFTCİ Eğitim Fakültesi Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : NURETTİN GÜLMEZ Doğum Tarihi : 18.03.1962 Doğum Yeri : Demirci/MANİSA Unvanı : Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Lisans Tarih Bölümü

Detaylı

Öğr. Gör. Dr. Çiğdem YİĞİT

Öğr. Gör. Dr. Çiğdem YİĞİT Öğr. Gör. Dr. Çiğdem YİĞİT Tel: +90 (224) 2940962 e-mail: cigdemyigit07@gmail.com Ankara da doğdu. Müzik eğitimine Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosunda şarkı söyleyerek başladı. 1992 yılında Gazi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali Ata YĠĞĠT Doğum Tarihi: 17.01.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Hacettepe Üniversitesi 1982-1986 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Adı Soyadı: AYBİKE SERTTAŞ Unvanı: Ph.D Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Televizyon Yüksek Lisans İletişim Bilimleri/Radyo

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Felsefe Grubu Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2000 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Post Doktora Doktora Yüksek Lisans Lisans Departman of Teacher

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : :

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Feridun TEKİN Adres Telefon E-posta : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü : 310 54 84 : feridun.tekin@giresun.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 30.05. 1964 3. Unvanı :

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü. hulya.unlu@gedik.edu.tr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü. hulya.unlu@gedik.edu.tr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Hülya ÜNLÜ Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü İdari Görevi Yabancı Dil E-mail : AraĢtırma Görevlisi : 60 (IELTS) : hulu.unlu@gmail.com hulya.unlu@gedik.edu.tr

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans Dr. Esra KARAKUŞ TAYŞİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web: esra.karakus@dpu.edu.tr

Detaylı

İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Marmara Üniversitesi. Yrd. Doç. Yeni Türk Dili Bartın Üniversitesi 2011

İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Marmara Üniversitesi. Yrd. Doç. Yeni Türk Dili Bartın Üniversitesi 2011 1. Adı Soyadı: NEVNİHAL BAYAR 2. Doğum Tarihi: 27. 02. 1970 3. Unvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

Prof. Dr. Muammer DEMİREL Tel: +90 (224) 294 22 70 e-mail: mdemirel@uludag.edu.tr; mudemirel@yahoo.com

Prof. Dr. Muammer DEMİREL Tel: +90 (224) 294 22 70 e-mail: mdemirel@uludag.edu.tr; mudemirel@yahoo.com Prof. Dr. Muammer DEMİREL Tel: +90 (224) 294 22 70 e-mail: mdemirel@uludag.edu.tr; mudemirel@yahoo.com EĞİTİM Doktora, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yakınçağ Tarihi ABD (1993)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Halkla İlişkiler ve Ege Üniversitesi 2007 Y. Lisans Halkla

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Deniz Bilimleri ve. İşletmeciliği Enstitüsü.

ÖZGEÇMİŞ. Deniz Bilimleri ve. İşletmeciliği Enstitüsü. ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : A.Ergin GÜMÜŞ 2.Doğum Tarihi : 05.08.1960 3.Ünvanı 4.Öğrenim Durumu : : Yrd. Doç. Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Coğrafya İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Y.Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Dr. Yasin KELEŞ Öğretim Görevlisi, Giresun Üniversitesi Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ

Detaylı

Arş. Gör. Hafize ER TÜRKÜRESİN

Arş. Gör. Hafize ER TÜRKÜRESİN Arş. Gör. Hafize ER TÜRKÜRESİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu:05454142181 Telefon:02742652031/4615

Detaylı

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA ÖZGEÇMİŞ 1958 Eskişehir doğumludur. 1982. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans, 2002 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde hemşirelik esaslarında yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aybike SERTTAŞ 2. Doğum Tarihi : 1 Temmuz 1980 3. Unvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Arel Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı: Hale TOSUN 2. Doğum Tarihi: 07.07.1970 3. Unvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lise Hemşirelik Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi 1988 Lisans Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Tezler. Akademik Unvanlar. Adı Soyadı: Erkan DEMİR Doğum Tarihi: Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Tezler. Akademik Unvanlar. Adı Soyadı: Erkan DEMİR Doğum Tarihi: Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erkan DEMİR Doğum Tarihi: 05.0.980 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Balıkesir Üniversitesi 000 Y.Lisans Türk Dili

Detaylı

Adres : HARRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI OSMANBEY KAMPÜSÜ-ŞANLIURFA

Adres : HARRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI OSMANBEY KAMPÜSÜ-ŞANLIURFA CİHAN TABAK YARDIMCI DOÇENT DOKTOR E-Posta Adresi : cihantabak@harran.edu.tr Telefon (İş) : 0 414 318 3000-1401 Telefon (Cep) : Faks : Adres : HARRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ

Detaylı

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82114 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı