Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler"

Transkript

1 Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler Ali Haydar ELVEREN Daire Başkanı Özel Emeklilik Dairesi Hazine Müsteşarlığı Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi İktisadi Araştırmalar Vakfı Güneş Sigorta Konferans Salonu 16 Haziran 2005

2 Neden Bireysel Emeklilik? Ek emeklilik gelirine duyulan gereksinme Ortalama yaşam beklentileri artıyor Doğum oranları azalıyor Genç nüfus yapımız yaşlanıyor Kamu sosyal güvenlik sistemleri yaşlanan nüfus nedeniyle ek finansal sorunlar yaşayacak Ülke olarak ve bireysel olarak geleceğin yaşlı nüfusuna fon birikimi sağlanması gereği 2

3 Sistemin Temel Özellikleri Kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı Bireylerin ve işverenlerin gönüllü katılımı Bireysel hesaplara dayalı Belirlenmiş katkı esaslı ve fonlu Katılımcının seçim hakkı Uzmanlaşma Vergi teşviği Etkin gözetim ve denetim Şeffaflık 3

4 Genel Göstergeler İstatistikler 4

5 Genel Göstergeler Emeklilik Şirketi Emeklilik Planı Emeklilik Yatırım Fonu Bireysel Emeklilik Aracısı Katılımcılar Katılımcı Sayısı Sözleşme Sayısı Katkı Payı Üretimi (YTL) BES Hayat Sigortalarından Aktarım Toplam Yatırıma Yönlendirilen Fon (YTL) (Gelirler Hariç) 13 Haziran , , , ,188, ,842, ,645,623 5

6 Katılımcıların Yaşlara Göre Dağılımı ( ) Katılımcıların Yaşlara Göre Dağılımı (Adet) Katılımcı Adedi Katılımcı Yaşları 6

7 Katılımcıların Yaşlara Göre Dağılımı (13 Haziran 2005) % 42,7 % 32,9 % 9,6 % 13,5 % 1,3 25 yaş altı yaş yaş yaş 56 yaş ve üzeri 7

8 Ferdi ve Grup Emeklilik Sözleşmeleri (13 Haziran 2005) % 22,4 BİREYSEL % 77,6 GRUP 8

9 Sözleşmelerin Bölgelere Göre Dağılımı ( ) Sözleşmelerin Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı (Adet) Karadeniz % 5,80 Güneydoğu Anadolu % 2,65 Doğu Anadolu % 2,31 Marmara % 46,79 Akdeniz % 11,27 Ege % 14,92 İç Anadolu % 16,27 9

10 Bölgeler ve Aylık Ortalama Katkı Payları Coğrafi Bölgelere Göre Aylık Ortalama Katkı Payları (YTL) Sözleşme Adedi Oranı Aylık Ortalama Katkı Payı Marmara İç Anadolu Ege Akdeniz Karadeniz Güneydoğu Anadolu Doğu Anadolu Sözleşme Adedi Oranı (%) Aylık Ortalama Katkı Payı

11 Sözleşmelerinin Ödeme Periyoduna Göre Dağılımı (13 Haziran 2005) % 4,7 % 1,0 % 2,7 1 Aylık 3 Aylık 6 Aylık Yıllık % 91,6 11

12 Sözleşmelerinin Para Cinsine Göre Dağılımı (13 Haziran 2005) %3,9 %15,9 TRY EUR USD %80,2 12

13 Sözleşmeler ve Ödeme Araçları ( ) Sözleşmelerin Ödeme Enstrümanına Göre Dağılımı (Adet) Kredi Kartı %55,8 Otomatik Ödeme %18,8 Posta Çeki 2 %0,0 Çek %1,1 Nakit %10,6 Havale %13,8 13

14 Dağıtım Kanallarına Göre Sözleşmelerin Dağılımı ( ) Bireysel Direkt Satış % 60,90 Dağıtım Kanalına Göre Sözleşmelerin Dağılımı (Adet) Kurumsal Direkt Satış % 5,50 Broker 478 % 0,14 Çağrı Merkezi 262 % 0,08 Banka % 14,20 Yönetici % 8,26 Acente % 10,92 14

15 Beklentiler-Gerçekleşenler İlk Sonuçlar 15

16 Katılımcı Sayısı ve Fon Tutarı ( Sonu İtibariyle Tahmin ve Gerçekleşen) Katılımcı Sayısı İlk Yıl Tahmini : 287,500 Katılımcı sayısı ( ) : 314,010 Sözleşme Sayısı ( ) : 328,682 Provizyonu alınan katılımcı sayısı : 332,268 Fon Tutarı İlk Yıl Tahmini İlk Yıl Gerçekleşen Hayat Sigortalarından Aktarılan : $ 63 mio : ~$ 196 mio : ~ $ 37 mio tarihi itibariye fon tutarı ~ 405mio $ 16

17 Piyasa Yapısı ve Şirketler Dinamik ve rekabetçi piyasa Piyasaya giriş maliyetleri yüksek Pazarlama ve ilk satış maliyetleri yüksek İlk yıllarda her büyüklükte şirket için zarar ve ek sermaye gereksinimi 5 yıl içerisinde 10 ile 15 şirket Gelecek yıllarda yeni girişler yerine mevcut şirketlerin ortaklık yapıları değişebilir Yabancı sermayeli uluslararası finans şirketlerinin yoğun ilgisi var 17

18 Rekabet: Fon İşletim Masraf Kesintisi Fon İşletim Gideri Kesinti Oranının Tarihsel Gelişimi (Net Varlık Değeri Ağırlıklı Ortalama) Esnek-Dengeli Hisse Senedi Kamu Borçlanma Araçları Uluslararası Likit Ortalama Eki.03 Kas.03 Ara.03 Oca.04 Şub.04 Mar.04 Nis.04 May.04 Haz.04 Tem.04 Ağu.04 Eyl.04 Eki.04 Kas.04 Ara.04 Fon İşletim G ideri Kesinti O ranı (Yüzbinde)

19 Sermaye Piyasasına Etkileri FON BÜYÜKLÜKLERİ (YTL) FONLARIN İÇİNDEKİ HİSSE SENEDİ ORANI (%) HİSSE SENEDİ FONLARINA YATIRIM YAPAN KATILMA BELGESİ SAHİBİ SAYISI EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI 574,272 11,14 117,350 A ve B Tipi YATIRIM FONLARI 27,570,513(*) 1,94 54,374(**) (*) A Tipi fonlar BİN YTL (**) A Tipi Değişken Fonlara yatırım yapanlarda dahil edilmiştir. Kaynak: 19

20 İç ç Borçlanmaya Etkileri ORTALAMA VADEYE KALAN GÜN SAYISI DIBS - YTL DIBS - DÖVİZ EUROBOND EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI ,439 A ve B Tipi YATIRIM FONLARI ,594 20

21 İstihdama Etkileri Bireysel Emeklilik Aracıları Emeklilik Şirketlerindeki istihdam artışı Bankacılık sektöründeki istihdam daralmasını azaltıcı etkisi İŞKUR Özelleştirme Sosyal Destek Projesi ile doğrudan ek yeni istihdam Meslek edindirmeye yönelik AB hibeleri ve projeler 21

22 Kanun Değişikliği Tasarısı Taslağı 22

23 Kanun Değişikliği Taslağı: Grup Emeklilik Planları Çalışan veya üyeleri adına Gönüllülük esasına göre İşverenin çalışan adına katkıların tamamını veya bir kısmını ödeyebilmesi veya sadece grup sözleşmesine aracılık etmesi Grup emeklilik sözleşmesine taraf olunması Çalışanın veya üyenin adına yapılan katkıları hak etme koşulları Her gelir düzeyinden katılım Ölçek ekonomileri 23

24 Kanun Değişikliği Taslağı: Vakıf ve Sandıklar Vakıflar, sandıklar ve şirketlerdeki emeklilik fonları Gönüllülük esasına göre Vakıf, sandık ve şirketin yetkili organları tarafından usulüne uygun karar alması kaydıyla Üyelerin veya çalışanların haklarının kısmen, tamamen veya tekil olarak Hizmet süresi ve birikimler gibi kazanılmış hakların Azami 5 yıl içerisinde Vergisiz olarak aktarım 24

25 Kanun Değişikliği Taslağı: Vakıf ve Sandıklar Katılımcılar adına herhangi bir katkı payı ödenmeden de grup emeklilik oluşturulması Grup emeklilik planları Sadece gruba dahil olanlar için Gruba özel grup emeklilik yatırım fonları Fon Yönetim Kurulunda grubun temsilcisi olabilir Bireylere yönelik emeklilik planlarına göre daha düşük masraf kesintileri Vakıfa aracılık dolayısıyla komisyon geliri Vergisel teşvikler 25

26 Kanun Değişikliği Taslağı: Emeklilik Gözetim Merkezi EGM nin görev ve yetkilerinin tanımlanması Faaliyet alanları, sermaye yapısı ve organizasyon yapısının belirlenmesi Çeşitli mevzuatlarda EGM ile ilgili mevzuatın birleştirilmesi Günlük gözetim ve denetim altyapısı Emeklilik faaliyetlerine ek olarak üstlenilecek diğer görevler 26

27 Kanun Değişikliği Taslağı: Diğer Tanımlar maddesinin revize edilmesi Grup emeklilik EGM Bireysel emeklilik aracıları Katılımcı işlem taleplerindeki gecikme halinde uygulanacak cezaların daha açık olarak düzenlenmesi Emeklilik plan tasdiklerinin zaman içinde kaldırılmasına yönelik düzenleme 27

28 2005: Fırsatlar -1 Mevzuat ve kurumsal yapının güçlendirilmesi Vakıf ve sandıkların emeklilik benzeri faaliyetlerinin aktüeryal yönden gözetim ve denetim altına alınması, bu kuruluşların mali sistem içinde faaliyet göstermelerine olanak sağlanması Kuruluş ve ruhsat süreçlerinde bürokrasinin azaltılmasına yönelik denetim ve düzenlemenin tek bir kamu kuruluşu tarafından yerine getirilmesi Bireysel emekliliğinin potansiyelini dikkate alan, beklenen iş hacmi ile orantılı örgütlenme ve planlamanın nın gerekliliği 28

29 2005: Fırsatlar -2 Uzun vadeli tasarruf potansiyelinin etkin kullanılmasında hizmet sunumu açısından bireysel hesaplara dayalı sistemler için seçenek olabilir: Sosyal güvenlik reformunda bireysel hesaplara dayalı ikinci basamak emeklilik için altyapı Vakıf ve sandıklar tarafından yapılan tamamlayıcı emeklilik programları Bireysel hesaplara dayalı kıdem tazminatı fonu Bireysel hesaplara dayalı işsizlik sigortası Yıllık gelir sigortaları Risk teminatlı (korunma amaçlı) hayat sigortaları 29

Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortaları. Ali Haydar ELVEREN. Aktüerler Derneği 24 Haziran 2008

Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortaları. Ali Haydar ELVEREN. Aktüerler Derneği 24 Haziran 2008 Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortaları Piyadaki Gelişmeler, Trendler, Mevzuat Değişiklikleri ve Etkilerinin Değerlendirilmesine İlişkin Gözlemler Ali Haydar ELVEREN Aktüerler Derneği 24 Haziran 2008 Ali

Detaylı

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN 8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN AMAÇLARIMIZ Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Özel emeklilik sistemlerinin dünya genelinde

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 29 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 29 bes29gr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes29gr.htm

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 bes28gr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes28gr.htm

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 21 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 21 besygr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes21gr.htm

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 2005/ 179 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2005 1 İşbu kitap, 16 Haziran 2005 Perşembe günü, Güneş Sigorta Konferans Salonu nda gerçekleştirilen Seminerin

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi

Bireysel Emeklilik Sistemi SERMAYE PİYASASI KURULU Bireysel Emeklilik Sistemi SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-7 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-7 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini) bilgilendirmek

Detaylı

Dönem : 21 Yasama Yılı: 3. T.B.M.M. (S. Sayısı: 580)

Dönem : 21 Yasama Yılı: 3. T.B.M.M. (S. Sayısı: 580) Dönem : 21 Yasama Yılı: 3 T.B.M.M. (S. Sayısı: 580) Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonları Raporları (1/693)

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 2013

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 2013 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 213 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 213 besygr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes213gr.htm

Detaylı

Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Dinamiklere Etkisi Kapsamında Swot Analizi

Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Dinamiklere Etkisi Kapsamında Swot Analizi Muhasebe ve Finansman Dergisi Ekim/2012 Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Dinamiklere Etkisi Kapsamında Swot Analizi Gülsün İŞSEVEROĞLU Zeynep HATUNOĞLU ÖZET Türkiye de 27 Ekim 2003

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

I. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genel Bilgiler

I. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genel Bilgiler I. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genel Bilgiler I.1 Bireysel Emeklilik Sistemi nedir? Sosyal güvenlik reformunun bir parçası olarak emeklilik programlarının geliştirilmesine yönelik bir düzenleme

Detaylı

Faaliyet Raporu 2010

Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu 2010 İçindekiler Sunuş 3 Kurumsal Profil 3 Vizyonumuz, Misyonumuz, Kurumsal Stratejimiz 5 Tarihçe 6 Rakamlarla Anadolu Hayat Emeklilik 8 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2010 Yılı Değerlendirmesi

Detaylı

1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 1.1. Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Yapısı ve Özellikleri

1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 1.1. Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Yapısı ve Özellikleri BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ve AKTARIMLA İLGİLİ BİLGİLER 1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 1.1. Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Yapısı ve Özellikleri Kamu sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı, gönüllü

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ S a y f a 1 www.fibaemeklilik.com.tr BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ Bireysel emeklilik sistemi, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak

Detaylı

TÜRKĐYE DE ALTINCI YILINDA BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐ VE UYGULAMA SONUÇLARI

TÜRKĐYE DE ALTINCI YILINDA BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐ VE UYGULAMA SONUÇLARI TÜRKĐYE DE ALTINCI YILINDA BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐ VE UYGULAMA SONUÇLARI Yrd.Doç.Dr.Türker TOPALHAN Gazi Üniversitesi Đ.Đ.B.F. ÖZET Sosyal Güvenlik sistemimizde kamu emeklilik sistemini tamamlaması

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT

Detaylı

Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012

Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012 Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012 İçindekiler Sunuş 1 2 3 4 5 6 8 10 16 18 28 30 32 32 34 37 38 40 41 43 44 45 46 47 48 53 56 57 58 59 121 123 128 131 135 Kurumsal Profil Misyon, Vizyon, Kurumsal Amaç

Detaylı

FORTİS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

FORTİS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-5 GELİR TABLOSU... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOSU... 8 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 9... 10-52 DİPNOT 1 GENEL BİLGİLER...

Detaylı

Ergo Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Tablolar ve Dip Notlar

Ergo Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Tablolar ve Dip Notlar Ergo Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Tablolar ve Dip Notlar 30 Nisan 2012 Bu rapor 72 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır 31 Mart 2012 Tarihi

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2014 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2013 I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit

Detaylı

2010 Faaliyet Raporu

2010 Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş Kurumsal Profil 2 Kurumsal Stratejimiz 3 Tarihçe 4 Rakamlarla AvivaSA Emeklilik ve Hayat 6 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 8 Genel Müdür ün 2010 Yılı Değerlendirmesi

Detaylı

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012. Şirketin Ticaret Unvanı: Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012. Şirketin Ticaret Unvanı: Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. 1 İçindekiler I. Sunuş ve Genel Bilgiler... 4 1. Misyon ve Vizyonumuz... 5 2. Kurumsal Profil... 7 3. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 8 4. Genel Müdür ün Mesajı... 10 5. Şirketin Faaliyet Konuları

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK MEVZUATI

BİREYSEL EMEKLİLİK MEVZUATI BİREYSEL EMEKLİLİK MEVZUATI GAZETESİ www.garantiemeklilik.com.tr Ocak 2014 Bireysel Emeklilik Sistemi Türkiye de Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu başta Maliye Bakanlığı, Çalışma ve

Detaylı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 Mayıs 2013 Bu rapor 66 sayfa

Detaylı

BiREYSEL EMEKLiLiK SiSTEMi BiLGiLENDiRME KILAVUZU

BiREYSEL EMEKLiLiK SiSTEMi BiLGiLENDiRME KILAVUZU BiREYSEL EMEKLiLiK SiSTEMi BiLGiLENDiRME KILAVUZU içindekiler Bireysel Emeklilik Sistemi 2 Bireysel Emeklilik Sistemi nde Devlet Katkısı ve Vergi Avantajı 3 Emeklilik Hakkının Kazanılması ve Stopaj 4

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 13/03/2015 TARİH VE 12233903.310.06-257

Detaylı

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. 31/12/2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız Bağımsız Denetimden

Detaylı