T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ"

Transkript

1 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ ALÇI LEVHA VE PROFĠL UYGULAMA MODÜLÜ ANKARA 2010

2 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığının tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaģtırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliģtirilmiģ öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmıģ, denenmek ve geliģtirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya baģlanmıģtır. Modüller teknolojik geliģmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koģulu ile eğitim öğretim sırasında geliģtirilebilir ve yapılması önerilen değiģiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, iģletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaģılabilirler. BasılmıĢ modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir Ģekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karģılığında satılamaz. 1

3 ĠÇĠNDEKĠLER AÇIKLAMALAR... 1 ĠÇĠNDEKĠLER... 2 MODÜL AÇIKLAMALARI... 3 GĠRĠġ....4 ÖĞRENME FAALĠYETĠ ALÇI LEVHA ĠLE DUVAR GĠYDĠRME TANIM AGRAF PROFĠL VE AKSESUARLAR AGRAFLI DUVAR GĠYDĠRME AGRAF, PROFĠL VE AKSESUAR MONTAJI PROFĠL ÜZERĠNE ALÇI LEVHA UYGULAMASI YAPIġTIRMALI DUVAR GĠYDĠRME NEME DAYANIMI ARTTIRILMIġ DUVAR UYGULAMASI (GÖMME REZERVUAR) SARFĠYAT TABLOLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ ALÇI LEVHA ĠLE BÖLME DUVAR UYGULAMASI TANIM TEK KAT VE ÇĠFT KAT BÖLME DUVAR UYGULAMASI OTEL TĠPĠ BÖLME DUVAR UYGULAMASI YANGINA DAYANIMI ARTTIRILMIġ BÖLME DUVAR UYGULAMASI SARFĠYAT TABLOSU ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ ALÇI LEVHA ĠLE ASMA TAVAN UYGULAMASI TANIM ASMA TAVAN AKSESUARLARI ASMA TAVAN UYGULAMASI TAVAN PROFĠLLERĠNĠN VE ASKI ÇUBUKLARININ MONTAJI ALÇI LEVHALARIN PROFĠLE MONTAJI STANDART ALÇI LEVHA UYGULAMASI AKUSTĠK ALÇI LEVHA UYGULAMASI KASET TĠPĠ ASMA TAVAN UYGULAMASI SARFĠYAT TABLOSU ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI

4 MODÜL AÇIKLAMALARI KOD ALAN ĠnĢaat Teknoloji DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI Alçı Levha ve Profil Uygulama MODÜLÜN TANIMI Alçı levha kullanarak duvar giydirme, bölme duvar ve asma tavan oluģturma konularının iģlendiği uygulamalı bir öğrenme materyalidir. SÜRE 40/8 ÖN KOġUL YETERLĠK MODÜLÜN AMACI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME Toz alçı kullanımını bilmek Alçı levha ve profil uygulamak Bu modülle inģaat sektöründe, dekorasyon ve yapı tamamlama sürecinde alçı levha ile duvar giydirme, bölme duvar, asma tavan, otel duvarı, neme ve yangına dayanımı yüksek Ģaft duvar uygulamalarını yapabileceksiniz. Tavan C ve U, duvar C ve U profilleri, askı çubuğu, klips, agraf, ses yalıtım bandı, dübel ve çeģitleri, vida ve çeģitleri, derz bandı, delikli köģe profili, metre, maket bıçağı, çırpı ipi, alçı levha rendesi, spatula, alçı teknesi, mala, tornavida, matkap vb. - Modül içeriğinde yer alan faaliyetleri tamamladıktan sonra verilen ölçme araçları ile kazandığınız bilgi, beceri ve uygulamalarınızı değerlendireceksiniz. - Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (Ölçme testleri) ve uygulama testi yaparak, kazandığınız bilgi ve becerileri değerlendirecektir 3

5 GĠRĠġ Sevgili Öğrenci, Bu modülde temiz, ekonomik ve hızlı uygulamalar ile yapı ve dekorasyon sektöründe tamamlayıcı nitelikteki alçı levha ve aksesuarlarının özellikleri ve montajı anlatılacaktır. Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında mesleki eğitimin önem kazandığı bu süreçte Millî Eğitim Bakanlığı ve Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü denetiminde hazırlanan eğitim dersleri ve uygulamaları sayesinde alçı levha ve profilleri ile duvar giydirme, bölme duvar ve asma tavan uygulamaları siz öğrencilere aktarılacak ve baģarılı öğrenciler sertifika sahibi olacaktır. Alçı hijyenik, hafif bir malzemedir. Alçı levha ile oluģturulan iç mekân duvarları, deprem bölgesinde yer alan ülkemizde gerçekleģebilecek hasarları ve kayıpları en aza indirmesi açısından önemlidir. Ayrıca alçı levha ile gerçekleģtirilen duvar giydirmeleri ekonomik, hızlı ve sağlıklı sonuçlar vermektedir. Ġhtiyaca göre geliģtirilmiģ neme, yangına dayanımı yükseltilmiģ alçı levhalar olası afet ve kazalarda can ve mal güvenliğini sağlamaktadır. Ayrıca, akustik levhalar ile gerçekleģtirilen asma tavanlar sayesinde problemli alanlarda ses izolasyonu konusunda çözüm üretilebilmektedir. GerçekleĢtirilecek olan bu eğitim sayesinde yapı ve dekorasyon sektöründe her türlü alçı levha uygulamasını gerçekleģtirebileceksiniz. 4

6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 AMAÇ Bu uygulama sayesinde alçı levha ile duvar giydirme uygulamasını öğreneceksiniz. ARAġTIRMA Alçı levha için kullanılan profiller için çeģitleri araģtırın. 1. ALÇI LEVHA ĠLE DUVAR GĠYDĠRME 1.1. Tanım Duvar C, Duvar U ve Agraf malzemelerinin kullanılması ile oluģturulan karkas ve üzerine monte edilen alçı levha ile oluģturan duvar Agraflı Duvar Giydirme olarak ifade edilir. Dayanıklı kullanılan profillerin sac ve alçı levha olması nedeniyle hafif olan bu duvar giydirme sayesinde, sıva ile gerçekleģtirilen duvarlara kıyasla hızlı ve daha düz duvarlar yapılmıģ olur. Her türlü konut, ofis, otel, hastane inģaat, onarım ve yenilemesinde bu sistem ile duvar tamamlama mümkündür Agraf, Profiller ve Aksesuarlar ġekil 1: Agraf Uzunluk: 7,5 cm, 12 cm 14 cm 20 cm 30 cm 40 cm ġekil 2: Ekleme Parçası 5

7 ġekil 3: Duvar C Profili 50mm ġekil 4: Duvar C Profili 75mm ġekil 5: Duvar C Profili 100mm ġekil 6: Duvar U Profili 50 mm ġekil 7: Duvar U Profili 75 mm ġekil 8: Duvar U Profili 100mm 6

8 ġekil 9: Delikli KöĢe Profili ġekil 10: KöĢe profili 1.3. Agraflı Duvar Giydirme Agraf, profil ve aksesuar montajı Agraflı duvar giydirme, duvarda agrafların monte edileceği yerlerin belirlenmesi ile baģlar. Duvar U profillerinin monte edileceği yer, çırpı ipi ile iģaretlenir. Resim 1-2: Agraflı duvar giydirme ölçü alma Çırpı ipinin üzerinde agrafların sabitleneceği yerler 60 cm aralıklarla iģaretlenir. Bu iģaretli yerlerden duvar C profilinin yerleģtirileceği yerler tekrar çırpı ipi ile belirlenir. 7

9 Duvara sabitlenecek agrafın vidası hazırlanır ve 60 cm. aralıklarla açılan deliklere atılan dübeller ve pullu vidalar ile sabitlenir. Sabitlenen agrafın delikli kenarları profilin yerleģeceği Ģekilde kıvrılır. Resim 3: Agraflı duvar giydirme agraf hazırlama ve montaj Resim 4-5: Agraf montajı ve agrafın kıvrılması Resim 6-7: Agrafın Duvar C profiline sabitlenmesi 8

10 DüĢeyde sabitlenecek Duvar C profili çırpı ipi ile belirlenmiģ yere agrafın üstüne yerleģtirilir ve vidalarla sabitlenir. Resim 8-9: Duvar C profillerinden oluģmuģ karkasa strafor yerleģtirme Agraf, profili tuttuğu yerden duvara paralel olacak Ģekilde kıvrılır. Yalıtım malzemesi strafor, profiller arasına yerleģtirilirken, agrafın denk geldiği yerlere uygun Ģekilde kesilir Profil üzerine alçı levha uygulaması Alçı levha ile mevcut yapı duvarı arasına isteğe bağlı olarak yerleģtirilecek taģ yünü, cam yünü, XPS ya da EPS gibi straforlar yardımıyla ses ve ısı izolasyonları sağlanabilir. Yalıtım malzemesinin profillerine arasına yerleģtirilmesinden sonra alçı levha beyaz profillerin üzerine vidalanır. 9

11 Resim 10-11: Karkasa Alçı levha sabitleme Bu iģlemin ardından alçı levha oluģturulan karkas yüzeye yaklaģık 30 cm de bir ĢaĢırtma yöntemi ile atılan vidalar ile vidalanarak iģlemin bu aģaması tamamlanır. Resim 12-13: Alçı levha montajının tamamlanması ve derz bandı çekilmesi Alçı levha montajını takiben ek yerlerini tam kapatacak Ģekilde, yapıģtırıcılı derz bandı çekilir. Derz bandı ve vidaların üzerine uygulanmak üzere Aygips derz alçısı hazırlanır. Toz alçı temiz suya sepelenir, alçının suyu çekmesi için bir iki dakika beklenir ve homojen bir karıģım elde etmek için mikser yardımı ile karıģtırılır. Resim 14: Derz bandı ve vida yerlerine derz dolgu alçısı çekilmesi Resim 15: Alçı levha ve duvarın birleģme yerine matik çekilmesi 10

12 Elde edilen derz dolu alçısı derz bandının ve vidaların üzerine uygulanır duvar kenarı ile alçı levhaların birleģtiği yerlere mastik çekilir ve uygulama boyaya hazır hale getirilmiģ olur YapıĢtırmalı duvar giydirme Resim 16: Aygips plaka yapıģtırma alçısının hazırlanması Aygips alçı plaka yapıģtırıcısı, temiz su konmuģ kaba 50 gr.suya 100 gr. Alçı oranında serpilerek ve mikser yardımıyla karıģtırılarak homojen bir kıvama kavuģması ile iģleme baģlanır. Resim 17-18: YapıĢtırma yapılacak alanın ölçüsünü alma ve ölçüye göre alçı levha kesimi Alçı levhanın uygulama yapılacağı alanın ölçüsü alınır ve Alçı levha alçı levhadan gerekli boyutlarda kesilir. Hazırlanan alçı levha yapıģtırma harcı, levhanın yapıģtırılacağı yüzeye 30 11

13 cm aralıklarla Ģekilsiz parçalar halinde yerleģtirilir. Hazırlanan alçı levha, istenilen yüzeye yapıģtırılır ve mastar ve terazi yardımıyla Ģakül ve terazi kontrolleri yapılır. Resim 19-20: Hazırlanan alçı levhalara plaka yapıģtırma alçısının uygulaması Resim 21-22: Alçı levha yapıģtırma, mastar kontrolleri Çıkıntı oluģturan bölgeler mastar yardımı ile istenen seviyeye getirilir ve son kontrollerin ardından takip eden levha için de bu iģlemler tekrarlanır. 12

14 Resim 23-24: Alçı levhaya köģe profili uygulaması YapıĢtırma yöntemi ile giydirilmesi yapılan kolon köģeleri için delikli köģe profili kullanılır. KöĢelere sürülen Aygips derz alçısı üzerine delikli köģe profili yerleģtirilir ve tekrar derz alçısı ile üzeri kapatılarak boyama iģlerime hazır hale getirilir. Resim 25-26: Alçı levhaya derz dolgu alçısı uygulaması 13

15 1.5. Neme dayanımı arttırılmıģ duvar uygulaması Gömme Rezervuar Duvara monte edilmiģ gömme rezervuarı Neme dayanımı arttırılmıģ Alçı levha yeģil ile kapatmak için öncelikle duvar ve tavana monte edilecek profil için çırpı ipi ile yer belirlenir Duvar U profilleri pul ve vidalarla sabitlenir. Resim 27-28: Gömme rezervuar profil hazırlığı Gömme rezervuarın çerçevesi iģaretlenir ve profiller monte edilir. Kutu içine alınacak gömme rezervuarın üstüne 10 cm kalınlığında Alçı levha yeģil alçı levhalar kesilir ve profillerin üstüne vidalanır. Resim 29-30: Gömme rezervuar için kutu oluģturma 14

16 Resim 31-32: Kesilen alçı levhanın rendelenmesi, levhanın profile montajı Alçı levhadan yeni parça kesilmeden önce artan parçanın kenarları rendelenir. Montajı yapılan alçı levhalar rendelenir. Gömme rezervuarın üstünü kapatmak için kullanılacak alçı levhayı desteklemek ve üzerini kapatacak Alçı levha yeģil için Duvar C profillerinin taģıyacak agraf uygulaması yapılır. Resim 33-34: KöĢe kontrolü ve agrafın monte edileceği yerin belirlenmesi 15

17 Resim 35-36: Agrafın montajı Belirlenen noktaya, agraf vida ve bul ile sabitlenir, agrafın delikli kısımları, Duvar U profilini tutacak Ģekilde duvara dik Ģekilde kıvrılır ve profil vidalarla sabitlenir. Agrafın profilden artan kısımları duvara paralel olarak kıvrılır. Resim 37-38: Agrafın sabitlenmesi ve Duvar C profilinin yerleģtirilmesi 16

18 Resim 39-40: Profilin agrafa sabitlenmesi ve agrafın duvara paralel kıvrılması Gömme rezervuarın dıģarıda kalması gereken bölgeleri iģaretlenir ve gömme rezervuarı saklayacak Alçı levha YeĢil Alçı levha üzerinden kesilip çıkarılır. Resim 41-42: Kapak olarak gelecek alçı levha Bu Ģekilde hazırlanan karkasın üzerine monte edilir ve uygulamayı sonlandıran derz alçısı ve boyama uygulamasına hazırlanmıģ olur. 17

19 Resim 43: Gömme rezervuarın bitmiģ hali AYPAN METAL İSKELETLİ GİYDİRME DUVAR UYGULAMASI MALZEME SARFİYAT TABLOSU *2,50 m YÜKSEKLİKTE 1 m2 BÖLME DUVAR İÇİN % 5 FİRE HESABA KATILMIŞTIR. MİKTARLAR YAKLAŞIK OLUP,PROJE VE UYGULAMA DETAYINA GÖRE FAKLILIK GÖSTEREBİLİR. YANDAKİ SAYILARI ÇARPARAK BURAYA YAZINIZ İŞİNİZİN m2 'SİNİ BURAYA YAZINIZ MİKTAR MALZEME CİNSİ TEK KAT AYPAN LEVHALI ÇİFT KAT AYPAN LEVHALI TEK KAT AYPAN LEVHALI ÇİFT KAT AYPAN LEVHALI Aypan Alçı Levha 1,05 m2 2,10 m2 0,90 mt. Aypan Tavan U Profili ( DU ) Aypan Tavan C Profili ( DC ) Aypan Ses Yalıtım Bandı Aypan Dübel Ve Vida 2,30 mt. 1,00 mt. 2 adet Aypan Borazan Vida 25 mm. 12 adet 3 adet Aypan Borazan Vida 35 mm. 0 adet 12 adet 1 adet 1,60 mt. Aypan Derz Bandı Aypan Agraf Aypan Agraf Vidası Aygips Derz Dolgu Alçısı Aygips Saten Perdah Alçısı Aygips Köşe Profili ( Köşe bandı ) Yalıtım Malzemesi ( İsteğe Bağlı ) 2 adet 0,40 kg. 1 mm. Kalınlık İçin 1 kg / m2. (Tavan Yüksekliği) X (Duvar Köşe) Sayısına Göre Değişir 1, 05 m Sarfiyat Tabloları 18

20 AYPAN YAPIŞTIRMA GİYDİRME DUVAR UYGULAMASI MALZEME SARFİYAT TABLOSU MALZEME CİNSİ MİKTAR Aypan Alçı Levha 1,05 m2 Aygips Yapıştırma Alçısı *SARFİYAT TABLOSUNA BAKINIZ Aypan Derz Bandı 1,60 mt. Aygips Derz Dolgu Alçısı 0,40 kg. Aygips Saten Perdah Alçısı 1 mm. Kalınlık İçin 1 kg / m2. Aygips Köşe Profili ( Köşe bandı ) *2,50 m YÜKSEKLİKTE 1 m2 BÖLME DUVAR İÇİN % 5 FİRE HESABA KATILMIŞTIR. MİKTARLAR YAKLAŞIK OLUP,PROJE VE UYGULAMA DETAYINA GÖRE FAKLILIK GÖSTEREBİLİR. (Tavan Yüksekliği) X (Duvar Köşe) Sayısına Göre Değişir İŞİNİZİN m2 'SİNİ BURAYA YAZINIZ YANDAKİ SAYILARI ÇARPARAK BURAYA YAZINIZ *AYGIPS YAPIŞTIRMA ALÇISI SARFİYAT TABLOSU GİYDİRME YAPILACAK DUVAR TİPİ SARFİYAT MİKTARI Bürüt Beton Üzeri 1,5-2,5 Kg./ m2 İnce Sıva Üzeri 1,5-2,0 Kg./ m2 Kaba Sıva Üzeri 2,0-2,5 Kg./ m2 Gazbeton Üzeri 2,5-3,0 Kg./ m2 **Tuğla Duvar Üzeri 3,0-5,0 Kg./ m2 **Yüzey Kalitesine Göre Sarfiyat 1 Kg./ m2 Artıp Azalabilir 19

21 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 1 1- Agraflı duvar giydirme binanın hangi bölümlerinde yapılır. a. Ġç bölümlerinde b. DıĢ bölümlerinde c. Balkonlarda d. Asansör boģluklarında 2- Agraflı duvar giydirme için kullanılan aksesuarlar nelerdir? a. Tavan C, duvar U, agraf b. Vida, tavan U, agraf c. Duvar C, duvar U ve agraf, vida, pul d. Tavan C, tavan U, askı çubuğu, agraf 3- Agraflı duvar giydirme nasıl yapılır? a. Alçı levha duvara yapıģtırılır. b. Duvar C, duvar U ve agraf kullanılarak duvar giydirme yapılır. c. Alçı levha duvara beton astarı ile yapıģtırılır. d. Askı çubukları ve agraf ile tavan U ve tavan c profilleri kullanılır. 4- Alçı levhaları yapıģtırırken kaç cm aralıklarla alçı öbekleri koyulmalıdır. a. 10 cm b. 20 cm c. 30 cm d. 50 cm 5- Duvar yapıģtırma yapmak için hazırlanacak olan yapıģtırıcı alçının oranı nedir? a. 100 gr suya 50 gr alçı b. 50 gr suya 100 gr alçı c. 100 gr su 75 gr alçı d. 150 gr suya 100 gr alçı 20

22 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 AMAÇ Bu öğrenme faaliyeti sayesinde standart ve yangına dayanımı arttırılmıģ alçı levhalar ile bölme duvar ve otel tipi bölme duvar uygulamasını öğreneceksiniz. ARAġTIRMA Çevrenizde iç mekânlarda alçı levha uygulamaları kullanılmıģ mı? Ġnceleyin. 1. ALÇI LEVHA ĠLE BÖLME DUVAR UYGULAMASI 1.1. Tanım Alçı levha Duvar U ve Duvar C profilleri, agraf, vida, pul aksesuarları ile bir alanda oluģturulan duvara bölme duvar denir. AlıĢık olduğumuz, tuğla, beton duvarlardan daha hızlı, ekonomik ve güvenli olan alçı levha bölme duvar; deprem, yangın gibi durumlarda malzemenin özelliği nedeniyle güvenlik sağlar Tek kat ve çift kat bölme duvar uygulaması Yapılacak olan bölme duvar ve kapı detayı için mekân içindeki yerinin ve ölçülerinin belirlenmesinden sonra çırpı ipi ile taģıyıcı olan DuvarU profillerinin oturacağı yer iģaretlenir. Resim 44: Bölme duvar için profil yeri belirleme Resim 45: Profile ses izolasyon bandının yapıģtırılması 21

23 Montajlanacak DuvarU profillerinin boyları ayarlanarak bağlantı zemini ile temas bölgesine ses izolasyon bandı yapıģtırılır. Resim 46-47: Tabanda ve duvarda Duvar U profil montajı Bölme duvarın, duvara sabitlenecek profili için çırpı ipi ile iģaretleme yapılır. Duvar U profilinin duvara sabitlenirken düz olması için terazi ile kontrolü yapılır. Duvara gelecek profilin de altına yalıtım bandı yapıģtırılır aynı iģlemler tavan için de gerçekleģtirilir. Daha sonra zemine, pul ve vida yardımıyla 60 cm. aralıklar ile Duvar U profillerinin sabitlenmesi sağlanır. Bu sabitlenme iģlemi sırasında Ģakül ve ip kontrolleri yapılarak iģlemin hassas olması sağlanır. Resim 48: Duvar C Profiller arası 60 cm olduğuna dair kontrol yapılır. Resim 49: Duvar C ve Duvar U perçin makası ile sabitlenir. 22

24 DuvarC profillerinin boy ölçümleri yapıldıktan sonra DuvarU profillerinin içerisine geçirilen DuvarC profilleri 60 cm. aks aralıkları ile perçin makası yardımıyla birbirlerine monte edilir. Aralıkların 60 cm aks aralığına sahip olmasına vidalamada sıkıntı yaģanmaması için dikkat edilir. Resim 50-51: Kapı eģiği için profil hazırlanması ve montajı Kapı eģiği için duvar U Profili üzerinde gerekli ölçüler alınır, kesilip katlanır ve kapı için bırakılan alanda istenilen yüksekliğe vida ve pul yardımıyla sabitlenir. Bu montaj iģlemini takiben bölme duvarın bir tarafına uygulanacak olan alçı levhanın yüzeye tam teması sağlandıktan sonra 30 ar cm aralıklarla borazan vidalarla profillere montajı yapılır. Kesilen alçı levhanın yüzeyi mutlaka rendeyle düzeltildikten sonra alçı levhalar ĢaĢırtmalı olarak yerleģtirilir ve vidalama iģlemi sırasında da ĢaĢırtmalı vidalama tekniği uygulanır. Resim 52-53: Profil üzerine Alçı levha beyazın montajı 23

25 Duvar C profillerinin içerisinde bulunan tesisat geçiģlerini sağlamak amacıyla bırakılmıģ rezervasyonlardaki klipsler kıvrılarak elektrik veya su tesisatını sağlamaya yönelik iģlemler gerçekleģtirilir. Ġçerisine ısı ve ses yalıtımı amacıyla uygulanması talep edilmiģ olan taģyünü, camyünü, XPS yada EPS uygulaması yapıldıktan sonra bölme duvarın diğer tarafından da yine plaka uygulaması 30 cm aralıklarla vidalanarak tamamlanır. Resim 54-55: Profil üzerine taģ yünü uygulaması ve rezerve alanlardan tesisat yerleģtirme Resim 57-58: Strafor üzerine Alçı levha montajı 24

26 Resim 59-60: Çift Kat Alçı levha uygulaması ve Derz bandı uygulaması Bu iģlemlerin ardından yüzeydeki ek yerlerine yapıģkanlı derz bandı yapıģtırılır. Derz bandı ve vidaların üzerine uygulanmak üzere Aygips derz alçısı hazırlanır. Toz alçı temiz suya sepelenir, alçının suyu çekmesi için bir iki dakika beklenir ve homojen bir karıģım elde etmek için mikser yardımı ile karıģtırılır. Elde edilen derz dolu alçısı derz bandının ve vidaların üzerine uygulanır. denk gelecek Ģekilde yine derz bandı uygulanır. Derz bandı ve vida baģlarının üzerine aygips derz alçısı çekilerek iģlem saten alçı ve boyaya hazır hale getirilerek tamamlanır. Resim 61: Çift kat bölme duvar üzerine derz dolgu harcı uygulaması 25

27 1.3. Otel tipi bölme duvar uygulaması Otel tipi bölme duvarda, bölme duvar inģasında izlenen iģlemler strafor, XPS ya da taģ yünü döģemeye kadar aynıdır. Otel tipi duvar bölme duvarın özelliği, 10 cm ara ile iki bölme duvarın inģa edilmesidir. 10 cm aralık, ses ve ısı yalıtımı sağladığı gibi, yangın sırasında ara bölme soğutma iģlevi de görür. Resim 62-63: Otel tipi bölme duvarda ikinci bölme duvarın belirlenmesi, profilin yalıtım bandının çekilmesi ve montajı Otel duvarlarında ses yalıtımı ve yangın tehlikesini minimuma indirmek amacıyla, ilk duvara 10 cm mesafe ile ikinci duvarın montajı yapılır. Birinci duvarın iç yüzüne alçı levha uygulaması yapılmadan aynı duvarın eģi yapılır. Ġkinci duvarın da yalıtım malzemeleri döģenir ve Alçı levha alçı levhalar 30 cm aralıklarla vidalanır. Otel duvarında ses ve ısı yalıtımı için çift kat alçı levha uygulaması yapılır. Resim 64: Ġkinci bölme duvarın profil uygulaması tamamlanmıģ hali Resim 65: Ġkinci duvarın yarısına kadar taģ yünü yerleģtirilmiģ hali 26

28 Resim 66-67: Ġkinci katın alçı levha uygulaması ve detay Bu iģlemlerin ardından yüzeydeki ek yerlerine yapıģkanlı derz bandı yapıģtırılır. Derz bandı ve vidaların üzerine uygulanmak üzere Aygips derz alçısı hazırlanır. Toz alçı temiz suya sepelenir, alçının suyu çekmesi için bir iki dakika beklenir ve homojen bir karıģım elde etmek için mikser yardımı ile karıģtırılır. Elde edilen derz dolu alçısı derz bandının ve vidaların üzerine uygulanır. denk gelecek Ģekilde yine derz bandı uygulanır. Derz bandı ve vida baģlarının üzerine aygips derz alçısı çekilerek iģlem saten alçı ve boyaya hazır hale getirilerek tamamlanır. Resim 68: Alçı levha birleģme yerlerine derz bandı uygulaması Resim 69: Alçı levhada derz bandı ve vida üstüne derz alçısı uygulaması 27

29 1.4. Yangına dayanımı arttırılmıģ bölme duvar uygulaması Yangına dayanımı arttırılmıģ duvar uygulamasında, standart beyaz alçı levha yerine, kırmızı renkte kor ve kağıt alanında kimyasal takviyesi yangına dayanım standartlarına uygun alçı levha kullanılır. Resim 70-71: Alçı levha kırmızıların montajı ve derz bandının yapıģtırılması Resim 72-73: Alçı levha kırmızıların birleģme yerlerine ve vida yerlerine derz dolgu alçısının uygulaması Ayrıca çift kat alçı levha kullanılması önerilir. Alçı levhaların montajından sonra alçı levhaların birleģme yerlerine derz bandı çekilmelidir. Derz bandı ve vida yerlerine derz dolgu alçısı uygulamasından sonra yangına dayanımı arttırılmıģ duvar boyamaya hazır hale getirilmiģ olur. 28

30 Tek Kat Alçı Levha Çift Kat Alçı Levha Tek Kat Alçı Levha Çift Kat Alçı Levha YANDAKİ SAYILARI ÇARPARAK BURAYA YAZINIZ 1.5. Sarfiyat Tablosu Aypan Alçı Levha 1,05 m2 2,10 m2 Aypan Borazan Vida 25 mm Aypan Borazan Vida 35 mm Aypan Duvar U Profili ( DU ) Aypan Duvar C Profili ( DC ) Aypan Ses Yalıtım Bandı Aypan Dübel Ve Vida Aypan Derz Bandı Aygips Derz Dolgu Alçısı Aygips Saten Perdah Alçısı Aygips Köşe Profili ( Köşe bandı ) MİKTARLAR YAKLAŞIK OLUP,PROJE VE UYGULAMA DETAYINA GÖRE FAKLILIK GÖSTEREBİLİR. *2,50 m YÜKSEKLİKTE 1 m2 BÖLME DUVAR İÇİN % 5 FİRE HESABA KATILMIŞTIR. AYPAN METAL İSKELETLİ BÖLME DUVAR UYGULAMASI MALZEME SARFİYAT TABLOSU 0,90 mt. 2,3 mt. 1 mt. 2,6 adet 1,8 mt. 0,4 kg. 1 mm. Kalınlık İçin 1 kg / m2. (Tavan Yüksekliği) X (Duvar Köşe) Sayısına Göre Değişir Yalıtım Malzemesi ( İsteğe Bağlı ) 1, 05 m2 İŞİNİZİN m2 'SİNİ BURAYA YAZINIZ 29

31 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME Duvar bölme sisteminde kaç cm.lik aralıklarla profil kullanılmalıdır. a. 10 cm b. 20 cm c. 40 cm d. 60 cm 2- Ġzolasyon bandı neden uygulanmalıdır? a. Su geçirmemesi için b. Ses geçirmemesi için c. Hava geçirmemesi için d. Soğuk geçirmemesi için 3- Çift kat plaka uygulaması neden yapılır? a. Kalın olması için b. Ses geçirmemesi için c. Isı yalıtımı için d. Hepsi 4- Otel tipi bölme duvarda iki duvar arasındaki boģluk kaç olmalıdır? a. 10 cm b. 20 cm c. 30 cm d. 40 cm 5- Otel tipi bölme duvarda iki duvar arasındaki neden boģluk bırakılır? a. Ses izolasyonunu arttırmak b. Isı izolasyonunu arttırmak c. Yangın tehlikesinde soğutma sağlamak d. Hepsi 30

32 ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 3 AMAÇ Bu öğrenme faaliyetinde asma tavan uygulamaları için gerekli aksesuarları tanıyacak, bu aksesuar ve profiller ile standart alçı levha ve akustik levhalar ile asma tavan yapımını öğreneceksiniz. ARAġTIRMA Asma tavan kullanılan alanları gözlemleyin. O alanlarda neden asma tavan uygulaması gerektiğini araģtırın. 1. ALÇI LEVHA ĠLE ASMA TAVAN UYGULAMASI 1.1. Tanım Asma Tavan dekoratif bir görünüm, ses ve ısı yalıtımı sağlamak amacı ile yapılan, taģıyıcı sistem ve taģ yünü, metal gibi kaplamalardan oluģan bir yapı elemanıdır. Yapılarda tavandaki kötü veya hoģ durmayan görüntüyü önlemek amacıyla asma tavan uygulamasına ihtiyaç duyulmaktadır Asma Tavan Aksesuarları ġekil 11: Askı MaĢası ġekil 12: Klips 31

33 ġekil 13: Askı Çubuğu Uzunluk: 40 cm, 60 cm 80 cm ġekil 14: Çiftli Yay 100 cm 120 cm 150 cm 200 cm ġekil 15: Tavan U Profili ġekil 16: Tavan C Profili 1.3. Asma tavan uygulaması Tavan profillerinin ve askı çubuklarının montajı 32

34 Resim 74-75: Asma tavan uygulamasında profil için ölçü alma ve çırpı ipiyle profilin montaj edileceği yeri belirleme Yüzeye iģaretlenmiģ kot ölçüsü baz alınarak, lazer nüvo veya hortum terazi ile asma tavanın geleceği yükseklik belirlenir ve çırpı ipiyle iģaretlenir. Alınan ölçü sonucunda TavanU profili istenen boyda kesilerek 60 cm aralıklarla duvara dübel, pul ve vida yardımıyla montajlanır. Resim 76-77: Çırpı ipiyle profil yeri belirleme ve köģelerde profillerin birleģtirilmesi Eğer yüzey alçı levhaya denk geliyorsa borazan vidayla vidalama iģlemi yapılır. TavanU profillerinin montajının ardından karkas sistemini taģıyacak olan askı çubukları, TavanC profillerini taģıyacağı için ve TavanC profilleri 90 cm aralıklar ile yerleģtirileceğinden tavanda geleceği yerler bu ölçüler dikkate alınarak iģaretlenir ve delinir, yerine göre çelik dübel veya plastik dübel kullanılarak askı çubuklarının montajı yapılır. Resim 78-79: Askı çubuklarının 90 cm aralıklarla yerleģtirilmesi için ölçüsünün alınması ve montajı. 33

35 Ardından TavanC profilleri olması gereken boyut ölçülerinde kesilir ve hazırlanır. Askı çubuklarına klipsli askı maģası yerleģtirilerek çubuğun fazlalık kısmı kıvrıldıktan sonra, klips Tavan C profilin içerisine oturacak Ģekilde yerleģtirilir. Gerekli yükseklik ayarı yapıldıktan sonra ana taģıyıcı TavanC profillerine tali taģıyıcı TavanC profillerinin montajı için yine klipsler kullanılır ve klipslerin uçları kıvrılarak profillerin sabitlenmesi sağlanır. Bu arada tali TavanC profillerinin uçları daha önce duvara montajlanmıģ TavanU Profillerinin içine yerleģtirilmelidir. Ardından hassas biçimde karkasın yüzey kontrolü yapılır. Resim 80-81: TaĢıyıcı profilin ucunda askı maģası bulunan askı çubuklarına monte ediliģi Resim 82: Askı maģasının taģıma profiline yerleģtirilmesi. Resim 83: Klips ile kesiģen taģıma profillerinin bağlanması 34

36 Resim 84-85: Aks ölçü kontrolü ve alçı levha uygulaması öncesinde görünüģü Metre yardımıyla aksları ölçülen profilin düzeltilmesi sağlanır ve profillerin birleģme noktaları klipslerle sabitlenir Alçı Levhaların profile montajı Standart alçı levha uygulaması Yüzeye montajlanacak olan plakanın 30 cm aralıklarla borazan vida kullanılarak vidalanması sonucunda iģlemin montaj aģaması tamamlanır. Resim 86-87: Alçı levha beyaz alçı levhaların asma tavan karkasına montajı ve ĢaĢırtma yönteminin uygulaması 35

37 Resim 88-89: TaĢ yünü yerleģtir ve derz bandı yapıģtırma Dikkat edilmesi gereken nokta yan yana gelen levhalarda ĢaĢırtmalı montaj sistemi uygulanmasıdır. Alçı Levhalar monte edildikten sonra yalıtım amaçlı taģyünü yerleģtirilir. Daha sonra yapıģkanlı derz bandı yardımıyla ek yerleri bantlanır. Derz bandı ve vidaların üzerine uygulanmak üzere Aygips derz alçısı hazırlanır. Toz alçı temiz suya sepelenir, alçının suyu çekmesi için bir iki dakika beklenir ve homojen bir karıģım elde etmek için mikser yardımı ile karıģtırılır. Elde edilen derz dolu alçısı derz bandının ve vidaların üzerine uygulanır. Resim 90: Alçı levha üzerinde derz bandı ve vidaların üzerine derz dolgu alçı uygulaması 36

38 Akustik alçı levha uygulaması Resim 91-92: Akustik alçı levha montajı ve ĢaĢırtma yöntemi uygulaması Yüzeye montajlanacak olan akustik alçı levha 30 cm aralıklarla borazan vida kullanılarak vidalanması sonucunda iģlemin montaj aģaması tamamlanır. Dikkat edilmesi gereken nokta yan yana gelen levhalarda ĢaĢırtmalı montaj sistemi uygulanmasıdır. Akustik Alçı Levhalar monte edildikten sonra yalıtım amaçlı taģyünü yerleģtirilir. Resim 93-94: Akustik alçıların birleģme noktalarına derz bandı yapıģtırılması ve derz dolgu alçısı çekilmesi 37

39 Daha sonra yapıģkanlı derz bandı yardımıyla ek yerleri bantlanır. Derz bandı ve vidaların üzerine uygulanmak üzere Aygips derz alçısı hazırlanır. Toz alçı temiz suya sepelenir, alçının suyu çekmesi için bir iki dakika beklenir ve homojen bir karıģım elde etmek için mikser yardımı ile karıģtırılır. Elde edilen derz dolu alçısı derz bandının ve vidaların üzerine uygulanır Kaset tipi asma tavan uygulaması Yüzeye iģaretlenmiģ kot ölçüsü baz alınarak, lazer nüvo veya hortum terazi ile asma tavanın geleceği yükseklik belirlenir ve çırpı ipiyle iģaretlenir. Resim 95-96: T24 profillerinin duvara montajı ve askı çubukları için yer belirleme Alınan ölçü sonucunda T24 çevre profili istenen boyda kesilerek 60 cm aralıklarla duvara dübel, pul ve vida yardımıyla montajlanır. Eğer yüzey alçı levhaya denk geliyorsa borazan vidayla vidalama iģlemi yapılır. T24 profillerinin montajının ardından karkas sistemini taģıyacak olan askı çubukları, T24 profillerini ana taģıyıcılar 120 cm aralıklar ile yerleģtirileceğinden tavanda geleceği yerler bu ölçüler dikkate alınarak iģaretlenir ve delinir, yerine göre çelik dübel veya plastik dübel kullanılarak askı çubuklarının montajı yapılır. 38

40 Resim 97-98: Çiftli yay ile askı çubuğu uzatma Ardından T24 profilleri olması gereken boyut ölçülerinde kesilir ve hazırlanır. Askı maģası ile istenilen uzunluğa getirilen askı çubuklarının ucuzuna T24 profilleri, üzerindeki deliklere geçirilir. Resim : T24 Profillerle karkas oluģturma 39

41 Resim : Karkas ölçü kontrolü ve 60X60 akustik alçı levhaların yerleģtirilmesi Birbirine geçme sistemine uygun imal edilmiģ profiller 60 cm.lik aralıklarla sabitlenir. bu noktada ölçüm yapılması önemlidir. YerleĢtirilecek 60X60 plakalara uygun olduğundan emin olunmalıdır. Karkas oluģturulduktan sonra 60 a 60 akustik alçı levhalar yerleģtirilir. Vida montajı, derz bandı ve derz alçısı gerektirmeyen uygulama, müdahale edilmesi gerektiğinde plakaların kolayca çıkartılıp yeniden yerleģtirilmesine imkan sağlamaktadır. Resim 103: 60X60 akustik alçı levha ile asma tavan uygulaması 40

42 1.5. Sarfiyat Tablosu AYPAN METAL İSKELETLİ ASMA TAVAN UYGULAMASI MALZEME SARFİYAT TABLOSU 1 m2 ASMA TAVAN İÇİN % 5 FİRE HESABA KATILMIŞTIR. MİKTARLAR YAKLAŞIK OLUP,PROJE VE UYGULAMA DETAYINA GÖRE FAKLILIK GÖSTEREBİLİR. Malzeme Cinsi Aypan Alçı Levha Aypan Tavan U Profili Aypan Tavan C Profili Aypan Ekleme Parçası Aypan Dübel Ve Vida Aypan Çelik Dübel Aypan Askı Çubuğu Aypan Askı Maşası Aypan Klips Aypan Borazan Vida 25 mm. Aypan Derz Bandı Aygips Derz Dolgu Alçısı Aygips Saten Perdah Alçısı Aygips Köşe Profili ( Köşe bandı ) Yalıtım Malzemesi ( İsteğe Bağlı ) TAVAN C PROFİLİ Ana Taşıyıcı Tavan C Profil Tali Taşıyıcı Tavan C Profili Toplam Tüketilen Tavan C Profili Tek Kat Alçı Levha 1,05 m2 0,90 mt. *TC Profil Sarfiyat Tablosuna Bakınız 0,6 adet 1,0 adet 1,6 adet 1,6 Adet 1,6 adet 4,7 adet 16 adet 1,8 mt. 0,40 kg. 1 mm. Kalınlık İçin 1 kg / m2. Tavan Detayına Göre Gereklilik Gösterir 1, 05 m2 *TC Profili Sarfiyat Tablosu İŞİNİZİN m2 'SİNİ BURAYA YAZINIZ Dik Tali Taşıyıcı TC Profil Aks Aralığı YANDAKİ SAYILARI ÇARPARAK BURAYA YAZINIZ Paralel 50 cm. 60 cm. 40 cm. 1,0 mt. 1,0 mt. 1,0 mt. 2,0 mt. 1,7 mt. 2,5 mt. 3,0 mt. 2,7 mt. 3,5 mt. 41

VİDA VE DÜBELLER ALLEV ALLEV ALLEV. borazan. vida 25. borazan. vida 38. borazan. vida 45

VİDA VE DÜBELLER ALLEV ALLEV ALLEV. borazan. vida 25. borazan. vida 38. borazan. vida 45 VİDA VE DÜBELLER borazan vida 25 Alçı levhaları, 0,50-0,70 mm arasındaki kalınlıklardaki galvanizli profillere sabitlemede kullanılır. 25 mm uzunluğunda sivri uçlu vidadır. Vida Boyu Adet / Kutu Adet /

Detaylı

1 TP 12 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri

1 TP 12 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri İÇ MEKAN SİSTEMLERİ TP Aysist Bölme Duvar Sistemleri Aysist Giydirme Duvar Sistemleri Aysist Şaft Duvarı Sistemleri Aysist Asma Tavan Sistemleri Tek İskelet TP Tek Profil Tek Kat Aypan Çift Kat Aypan Ses

Detaylı

ALAT 60 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ ALAT. Aysist Asma Tavan Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri

ALAT 60 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ ALAT. Aysist Asma Tavan Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri İÇ MEKAN SİSTEMLERİ ALAT 60 Aysist Asma Tavan Sistemleri Aysist Giydirme Duvar Sistemleri Aysist Şaft Duvarı Sistemleri Aysist Bölme Duvar Sistemleri ALAT Asma Tavan 60 Koridor Sistemi Ses Yalıtım Bandı

Detaylı

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI DUVAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI BLOK DUVAR Alçı panel, alçının belirli oranda suyla karıştırılıp

Detaylı

1 CP 11 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri

1 CP 11 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri İÇ MEKAN SİSTEMLERİ CP Aysist Bölme Duvar Sistemleri Aysist Giydirme Duvar Sistemleri Aysist Şaft Duvarı Sistemleri Aysist Asma Tavan Sistemleri Tek İskelet CP Çift Profil Tek Kat Aypan Tek Kat Aypan Ses

Detaylı

COREX YARDIMCI MALZEMELERi

COREX YARDIMCI MALZEMELERi L BRAKET SOMUN CİVATA SETİ (KDP L75) Kapı Destek Profillerinin taban ve tavanda mevcut döşemeye sabitlenmesinde kullanılan L 75 brakettir. Her bir kutu 50 adet KDP L50 braket, 100 adet somun-pul-civata

Detaylı

TEK İSKELETLİ - ÇİFT KAT ALÇI LEVHA İK 12,5 mm

TEK İSKELETLİ - ÇİFT KAT ALÇI LEVHA İK 12,5 mm TEK İSKELETLİ - ÇİFT KAT ALÇI LEVHA İK 12,5 mm İK 12,5 ve alçı levha ile, Metal bir iskeletin her iki yüzüne çift kat COREX in vidalanması ile oluşturulan taşıyıcı olmayan Bölme Duvar BD100/50 BD125/75

Detaylı

KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA

KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA Yalıtımlı kompozit levhalar ile Mevcut duvar yüzeyine, Yalıtımlı Kompozit Levhaların ADERTEK yapıştırma alçısı kullanılarak yapıştırılmasıyla oluşturulan Giydirme Duvar GDY-KL

Detaylı

TEK İSKELETLİ - TEK KAT ALÇI LEVHA İK 12,5-15 mm

TEK İSKELETLİ - TEK KAT ALÇI LEVHA İK 12,5-15 mm TEK İSKELETLİ - TEK KAT ALÇI LEVHA İK 12,5-15 mm İK 12,5 ve İK 15 mm alçı levha ile, Metal bir iskeletin her iki yüzüne tek kat COREX in vidalanması ile oluşturulan taşıyıcı olmayan bölme duvar BD 75 /

Detaylı

TEK İSKELETLİ DIŞ CEPHE SİSTEMİ

TEK İSKELETLİ DIŞ CEPHE SİSTEMİ TEK İSKELETLİ DIŞ CEPHE SİSTEMİ Tek İskeletli dış cephe sistemi, daha hızlı imalat istenilen, az katlı (2-3 kat gibi) betonarme veya çelik binalarda, dış cephe duvar sistemlerinde kullanılır. Isı yalıtımında

Detaylı

ALÇI LEVHA UYGULAYICISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0054-3

ALÇI LEVHA UYGULAYICISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0054-3 ALÇI LEVHA UYGULAYICISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0054-3 HAZIRLAYAN SABAHATTİN ŞİMŞEK 2012 ANKARA İÇİNDEKİLER SAYFA 1.GİRİŞ 4 2. KİŞİSEL GÜVENLİK VE KAZA RİSKLERİ 4 2.1. İş Sağlığı ve Güvenliğine

Detaylı

COREX YARDIMCI MALZEMELERi

COREX YARDIMCI MALZEMELERi L BRAKET SOMUN CİVATA SETİ (KDP L75) Kapı Destek Profillerinin taban ve tavanda mevcut döşemeye sabitlenmesinde kullanılan L 75 brakettir. Her bir kutu 50 adet KDP L50 braket, 100 adet somun-pul-civata

Detaylı

W625-W626 Duvar Giydirme Sistemi (Duvar C Profilli)

W625-W626 Duvar Giydirme Sistemi (Duvar C Profilli) W625-W626 Duvar Giydirme Sistemi (Duvar C Profilli) Knauf DU Profili Knauf DU Profiller tavana dübel+vida ile monte edilir. Knauf DC Profili Knauf TC Profiller tavan ve taban DU Profillere geçirilir. Alçıpan

Detaylı

W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi

W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Knauf TU Profili Knauf TU Profiller tavana dübel+vida ile monte edilir. i ler agraflara sabitlenerek tavan ve taban U Profillere geçirilir. Alçıpan Kaplama Alçıpan knauf

Detaylı

TEK İSKELETLİ - ASİMETRİK KAT ALÇI LEVHA KAPLAMA

TEK İSKELETLİ - ASİMETRİK KAT ALÇI LEVHA KAPLAMA TEK İSKELETLİ - ASİMETRİK KAT ALÇI LEVHA KAPLAMA İK 12,5 ve alçı levha ile, Metal bir iskeletin iki yüzüne farklı sayılarda COREX in vidalanması ile oluşturulan taşıyıcı olmayan Bölme Duvar BD88/50 BD113/75

Detaylı

METAL İSKELETLİ DUVAR PROFİLLERİ İLE

METAL İSKELETLİ DUVAR PROFİLLERİ İLE METAL İSKELETLİ DUVAR PROFİLLERİ İLE alçı levha ile Duvar profilleri kullanılarak oluşturulan metal iskeletin bir yüzüne COREX lerin vidalanması ile oluşturulan Giydirme Duvar GDMDC50 ANA ÖZELLİKLER Mevcut

Detaylı

W118 Bölme Duvar. W118 WK2 _ Her iki yüzünde çift kat Diamant ve tek kat 0,5mm sac levha

W118 Bölme Duvar. W118 WK2 _ Her iki yüzünde çift kat Diamant ve tek kat 0,5mm sac levha W118 Bölme Duvar W118 WK2 _ Her iki yüzünde çift kat Diamant ve tek kat 0,5 sac levha W118 WK3 _ Her iki yüzünde üç kat Diamant ve çift kat 0,5 sac levha Tek dikmeli 5075/100 duvar Duvar C veya M Profili

Detaylı

Agraflı Duvar Giydirme Sistemi

Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Agraflı Duvar Giydirme Sistemi TU Profili TU Profiller tavana dübel+vida ile monte edilir. TC Profili TC Profiller agraflara sabitlenerek tavan ve taban U Profillere geçirilir. Alçıpan Kaplama Alçıpan

Detaylı

W112 Bölme Duvar. DC Profili Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Alçıpan Kaplama

W112 Bölme Duvar. DC Profili Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Alçıpan Kaplama W112 Bölme Duvar DC Profili Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Alçıpan Kaplama Derz ve Dolgu Knauf Uniflott ve Knauf Fugagips kullanılarak eksiz yüzeyler elde edilir. Taban DU

Detaylı

METAL İSKELETLİ - TAVAN PROFİLLERİ İLE

METAL İSKELETLİ - TAVAN PROFİLLERİ İLE METAL İSKELETLİ TAVAN PROFİLLERİ İLE alçı levha ile Tavan profilleri kullanılarak oluşturulan metal iskeletin bir yüzüne COREX in vidalanması ile oluşturulan Giydirme Duvar GDMTC60 ANA ÖZELLİKLER Mevcut

Detaylı

ÇİFT İSKELETLİ (BAĞLANTILI)-ÇİFT KAT ALÇI LEVHA

ÇİFT İSKELETLİ (BAĞLANTILI)-ÇİFT KAT ALÇI LEVHA ÇİFT İSKELETLİ (BAĞLANTILI)-ÇİFT KAT ALÇI LEVHA ve mm alçı levha ile Bir bağlantı elemanı ile birbirine tutturulmuş iki ayrı metal iskeletin birer yüzüne çift kat COREX in vidalanması ile oluşturulan taşıyıcı

Detaylı

K131 Safeboard Bölme Duvar

K131 Safeboard Bölme Duvar K131 Bölme Duvar DC Profili Duvar C Profiller, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Taban DU Profili Duvar U Profili arka yüzüne yapıştırılarak tabana monte edilir. Alçıpan Kaplama Derz ve Dolgu

Detaylı

Askı çubuklarının yerleri duvardan 10 cm açıktan başlamak üzere* 85 cm de bir işaretlenir çelik dübeller yardımı ile monte edilir.

Askı çubuklarının yerleri duvardan 10 cm açıktan başlamak üzere* 85 cm de bir işaretlenir çelik dübeller yardımı ile monte edilir. Ölçüm ve İşaretleme: Mimari plana uygun tavan kotu, hortum terazisi, lazer gibi yöntemlerle alınır. Tavan U (TU) profilinin alt kotu çırpı ipi ile duvara çepeçevre işaretlenir. Askı çubuklarının yerleri

Detaylı

K219 Askı Sisteminden Bağımsız Fireboard Tavan

K219 Askı Sisteminden Bağımsız Fireboard Tavan K219 Askı Sisteminden Bağımsız Fireboard Tavan K219 askı sisteminden bağımsız Fireboard tavan sistemleri, tesisatın yoğun olarak uygulandığı tavanlarda, herhangi bir askı sistemi kullanmadan; konstrüksiyonun

Detaylı

Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları:

Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W623 Duvar Giydirme Sisteminde, Metal Konstrüksiyon tavan U (TU) ve tavan C (TC) profillerden oluşturulur. Duvarın şakülünde ve terazisinde

Detaylı

K 214 Metal Alt Konstrüksiyonlu FIREBOARD Asma Tavan

K 214 Metal Alt Konstrüksiyonlu FIREBOARD Asma Tavan K 214 Metal Alt Konstrüksiyonlu FIREBOARD Asma Tavan Knauf Artfix ana taşıyıcı TC profil Knauf Artfix Agraf Üst Tavan D112 veya D113 Knauf Artfix klips Knauf Uniflott derz dolgu alçısı Knauf Artfix ana

Detaylı

ALÇI LEVHA YAPIŞTIRMA

ALÇI LEVHA YAPIŞTIRMA ALÇI LEVHA YAPIŞTIRMA alçı levha ile Mevcut duvar yüzeyine, COREX in ADERTEK yapıştırma alçısı kullanılarak yapıştırılmasıyla oluşturulan Giydirme Duvar GDY ANA ÖZELLİKLER Mevcut yapı duvarlarının, son

Detaylı

Çift İskeletli Dış Cephe Sistemi. Çok katlı binalarda performansı yüksek, pratik çözümler sunar. Düşük Karbon Salımı 13

Çift İskeletli Dış Cephe Sistemi. Çok katlı binalarda performansı yüksek, pratik çözümler sunar. Düşük Karbon Salımı 13 Çift İskeletli Dış Cephe Sistemi Çok katlı binalarda performansı yüksek, pratik çözümler sunar. Düşük Karbon Salımı 13 Çift İskeletli Dış Cephe Sistemi sistemi, betonarme ve çelik yapılarda, Tek iskeletli

Detaylı

W116 Bölme Duvar. Islak hacimlerde sıhhı tesisatların kolaylıkla yerleştirilmesi için kullanılan tesisat duvarıdır.

W116 Bölme Duvar. Islak hacimlerde sıhhı tesisatların kolaylıkla yerleştirilmesi için kullanılan tesisat duvarıdır. W116 Bölme Duvar W116 Knauf Tesisat Duvarı Sistemleri, taşıyıcı olmayan bölme duvarlarda güvenirliği, hızlı ve ekonomik olması sebebiyle tercih edilir, içinden su borusu, gider tesisatı geçen bölme duvar

Detaylı

W152 Diamant Bölme Duvar

W152 Diamant Bölme Duvar W152 Diamant Bölme Duvar DC Profili Duvar C Profiller, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Diamant Kaplama Derz ve Dolgu Knauf Uniflott ve Knauf Fugagips kullanılarak eksiz yüzeyler elde edilir.

Detaylı

RÖNTGEN ODASI BÖLME DUVARLARI

RÖNTGEN ODASI BÖLME DUVARLARI RÖNTGEN ODASI BÖLME DUVARLARI İK 12,5 mm alçı levha ile Metal iskeletin ışınıma maruz kalan yüzüne kurşun levha ve COREX lerin sabitlenmesi, diğer yüzüne ise çift kat alçı levhanın vidalanması ile oluşturulan

Detaylı

DIŞ CEPHE SİSTEMLERİ. Döşemeye Oturan Sistemler. Tek Profilli Sistem

DIŞ CEPHE SİSTEMLERİ. Döşemeye Oturan Sistemler. Tek Profilli Sistem DIŞ CEPHE SİSTEMLERİ Döşemeye Oturan Sistemler Tek Profilli Sistem TEK PROFİLLİ SİSTEM Ses Yalıtım Bandı DU DC Yalıtım Malzemesi PVC Başlangıç Profili DU Ses Yalıtım Bandı Tek İskeletli Sistem; teknik

Detaylı

K 214 Fireboard Metal Alt Konstrüksiyonlu Asma Tavan

K 214 Fireboard Metal Alt Konstrüksiyonlu Asma Tavan K 214 Fireboard Metal Alt Konstrüksiyonlu Asma Tavan Klips Ana Taşıyıcı TC Profil Askı Çubuğu Askı (bağlantı gereci) Aralığı Kaplama Taşıyıcı Profil Aks Aralığı Agraf Ara Taşıyıcı TC Profil Ana Profil

Detaylı

OMEGA DIŞ CEPHE SİSTEMİ

OMEGA DIŞ CEPHE SİSTEMİ OMEGA DIŞ CEPHE SİSTEMİ Üst katlarında beton imalatı devam eden yapılarda, iskele kurmadan içeriden dış cephe duvar imalatına başlanmasını sağlar. İskele dış cephede yalıtım uygulamasına başlanacağı zaman

Detaylı

W345 Vidipan Ses Duvarı

W345 Vidipan Ses Duvarı W345 Vidipan Ses Duvarı Çift dikmeli 75/100 mm duvar M Profili ve her iki tarafta 12,5mm kalınlığında üç kat Vidipan kullanılarak oluşturulan, içinde Profil genişliğine göre 40mm kalınlığında üç kat yalıtım

Detaylı

DIŞ CEPHE SİSTEMLERİ. Döşemeye Oturan Sistemler. Çift Profilli Sistem

DIŞ CEPHE SİSTEMLERİ. Döşemeye Oturan Sistemler. Çift Profilli Sistem DIŞ CEPHE SİSTEMLERİ Döşemeye Oturan Sistemler Çift Profilli Sistem ÇİFT PROFİLLİ SİSTEM Ses Yalıtım Bandı DU Omega DCC DC Yalıtım Malzemesi PVC Başlangıç Profili DU Ses Yalıtım Bandı Çift İskeletli Sistem;

Detaylı

W362 Vidipan Bölme Duvar

W362 Vidipan Bölme Duvar W362 Bölme Duvar DC Profili Knauf Artfix Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Kaplama Derz ve Dolgu Knauf Uniflott ve Knauf Fugagips kullanılarak eksiz yüzeyler elde edilir. Taban

Detaylı

W611 Alçıpan Kuru Sıva Duvar Giydirme Sistemi

W611 Alçıpan Kuru Sıva Duvar Giydirme Sistemi W611 Kuru Sıva Duvar Giydirme i (Yapıgips + tek kat ) W611 Kuru Sıva Duvar Giydirme, en az 9,5 mm kalınlıkta tek kat ın Yapıgips Yapıştırma Alçısı kullanılarak mevcut duvarlara uygulanması ile oluşturulan

Detaylı

İÇ MEKAN KURU DUVAR MALZEMELERİ

İÇ MEKAN KURU DUVAR MALZEMELERİ İÇ MEKAN KURU DUVAR MALZEMELERİ Herkese Kazandırır BEYAZ COREX, iç mekanlarda bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan standart alçı levhadır. Ürün Kodu Uzunluk Ağırlık Ambalaj Ankara

Detaylı

W361 Vidipan Bölme Duvar

W361 Vidipan Bölme Duvar W361 Vidipan Bölme Duvar DC Profili Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Vidipan Kaplama Derz ve Dolgu Knauf Uniflott ve Knauf Fugagips kullanılarak eksiz yüzeyler elde edilir. Taban

Detaylı

Ceket Omega Dış Cephe Sistemi. Emsalden kazandırır. Düşük Karbon Salımı 25

Ceket Omega Dış Cephe Sistemi. Emsalden kazandırır. Düşük Karbon Salımı 25 Ceket Omega Dış Cephe Sistemi Emsalden kazandırır. Düşük Karbon Salımı 25 Ceket Omega Dış Cephe Sistemi Ceket Omega dış cephe sistemi, nitelikli yalıtıma sahip dış duvar tasarımlarında kullanılan dış cephe

Detaylı

Kuru Yapı Sistemleri 10/2015. Kuru Yapı ve Toz Alçı Ürünleri & Sistem Tamamlayıcıları Sistem Aksesuarları

Kuru Yapı Sistemleri 10/2015. Kuru Yapı ve Toz Alçı Ürünleri & Sistem Tamamlayıcıları Sistem Aksesuarları Kuru Yapı Sistemleri 10/2015 Kuru Yapı ve Toz Alçı Ürünleri & Sistem Tamamlayıcıları Sistem Aksesuarları Agraf Tavan C Profillerini tavana ve duvara bağlayan askı elemanıdır. Duvar giydirme sistemleri

Detaylı

İÇ MEKAN KURU DUVAR MALZEMELERİ

İÇ MEKAN KURU DUVAR MALZEMELERİ İÇ MEKAN KURU DUVAR MALZEMELERİ Herkese Kazandırır BEYAZ COREX, iç mekanlarda bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan standart alçı levhadır. Uzunluk Ağırlık Ambalaj Ankara Gebze

Detaylı

W362 Vidipan Bölme Duvar

W362 Vidipan Bölme Duvar W362 Vidipan Bölme Duvar DC Profili Knauf Artfix Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Vidipan Kaplama Derz ve Dolgu Knauf Uniflott ve Knauf Fugagips kullanılarak eksiz yüzeyler elde

Detaylı

Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları:

Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W625 - W626 Duvar Giydirme Sisteminde Metal Konstrüksiyon, Duvar U (DU) ve sadece 75mm ve 100mm Duvar U ve Duvar C profiller

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 9 Nisan 2012

FİYAT LİSTESİ 9 Nisan 2012 FİYAT LİSTESİ 9 Nisan 2012 İç Mekan Kuru Duvar Malzemeleri Dış Cephe Kuru Duvar Malzemeleri İç Mekan - Dış Cephe Kuru Duvar Yardımcı Malzemeleri Kuru Duvar Sistem Analizleri İÇİNDEKİLER İç Mekan Kuru

Detaylı

AGRAFLI TEK İSKELETLİ ANA ÖZELLİKLER KULLANIM ALANLARI. Asma Tavan / kg/m 2. Ses yalıtımını artırır. 20 cm. Yangın dayanımını artırır.

AGRAFLI TEK İSKELETLİ ANA ÖZELLİKLER KULLANIM ALANLARI. Asma Tavan / kg/m 2. Ses yalıtımını artırır. 20 cm. Yangın dayanımını artırır. AGRAFLI TEK İSKELETLİ alçı levha ile Mevcut döşemeye agraf ile tutturulmuş metal iskelet üzerine COREX in vidalanması ile oluşturulan Asma Tavan AT-AG / Tİ ANA ÖZELLİKLER Esnek bir sistem olduğundan, bina

Detaylı

ÇİFT İSKELETLİ DIŞ CEPHE SİSTEMİ

ÇİFT İSKELETLİ DIŞ CEPHE SİSTEMİ ÇİFT İSKELETLİ DIŞ CEPHE SİSTEMİ Çift İskeletli dış cephe sistemi, betonarme ve çelik yapılarda, Tek iskeletli dış cephe sistemine göre ısı yalıtımı ve ses performansı açısından daha nitelikli dış cephe

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME SOĞUK SU HAZIRLAMA (CHİLLER) GRUBU MONTAJI ANKARA 2008 Milli Eğitim

Detaylı

D112 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan Klips

D112 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan Klips D112 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan Klips D112 Metal Alt Konstrüksiyonlu Asma Tavan Sistemleri, ana ve ara (www.teknikayapi.com Alçıpan ) Tavan C Profi llerinden oluşturulmaktadır. Ana taşıyıcı

Detaylı

CEKET OMEGA DIŞ CEPHE SİSTEMİ

CEKET OMEGA DIŞ CEPHE SİSTEMİ CEKET OMEGA DIŞ CEPHE SİSTEMİ Ceket Omega dış cephe sistemi, nitelikli yalıtıma sahip dış duvar tasarımlarında kullanılan dış cephe sistemidir. Binanın, betonarme karkasında işçilik hataları ile ortaya

Detaylı

CeketMAX Dış Cephe Sistemi

CeketMAX Dış Cephe Sistemi Cephedeki terazi ve şakül kaçıklıklarını düzeltir. sistemi, en üst seviyede yalıtım isteyen, A enerji sınıfı, bina tasarlamak, pasif ev tasarımlarında nitelikli yalıtıma sahip dış duvar uygulamalarında

Detaylı

CeketMAX Dış Cephe Sistemi. Cephedeki terazi ve şakül kaçıklıklarını düzeltir. Düşük Karbon Salımı 31

CeketMAX Dış Cephe Sistemi. Cephedeki terazi ve şakül kaçıklıklarını düzeltir. Düşük Karbon Salımı 31 CeketMAX Dış Cephe i Cephedeki terazi ve şakül kaçıklıklarını düzeltir. Düşük Karbon Salımı 31 CeketMAX Dış Cephe i sistemi, en üst seviyede yalıtım isteyen, A enerji sınıfı, binaların ve pasif ev tasarımlarında

Detaylı

D113 Metal Alt Konstrüksiyonlu Eşit Seviyeli Alçıpan Asma Tavan

D113 Metal Alt Konstrüksiyonlu Eşit Seviyeli Alçıpan Asma Tavan D113 Metal Alt Konstrüksiyonlu Eşit Seviyeli Alçıpan Asma Tavan Knauf Artfix Ara Taşıyıcı TC Profil Askı Çubuğu Knauf Artfix Ana Taşıyıcı TC Profil Taşıyıcı Profil Aks Aralığı Knauf Artfix Agraf Knauf

Detaylı

D116 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan

D116 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan D116 Metal Alt Konstrüksiyonlu Asma Tavan Knauf TC/UA Klips Knauf UA Profil Nonius Askı Üst Parça + Nonius UA Askı Maşası Askı (bağlantı gereci) Aralığı Taşıyıcı Profil Aks Aralığı Kaplama Knauf TU Profil

Detaylı

D127 Metal Alt Konstrüksiyonlu Cleaneo Akustik Alçıpan Asma Tavan

D127 Metal Alt Konstrüksiyonlu Cleaneo Akustik Alçıpan Asma Tavan D127 Metal Alt Konstrüksiyonlu Cleaneo Akustik Alçıpan Asma Tavan Knauf Artfix Klips Knauf Artfix Ana Taşıyıcı TC Profil Askı Çubuğu Askı (bağlantı gereci) Aralığı Uniflott Derz Dolgu Alçısı Knauf Artfix

Detaylı

D116 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan

D116 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan D116 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan D116 Metal Alt Konstrüksiyonlu Asma Tavan Sistemi, ana taşıyıcı UA profi lleri ve ara (Alçıpan) taşıyıcı Tavan C Profi llerinden oluşturulmaktadı r. Ana

Detaylı

DIŞ CEPHE SİSTEMLERİ

DIŞ CEPHE SİSTEMLERİ DIŞ CEPHE SİSTEMLERİ TEK PROFİLLİ SİSTEM DIŞ CEPHE SİSTEMLERİ Döşemeye Oturan Sistemler Tek Profilli Sistem Giydirme Sistemler Döşeme Alnına Yapılan Giydirme Sistem Dış Cephe Kaplama Uygulamaları Mantolama

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALÇI LEVHA İLE KAPLAMA 582YIM154

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALÇI LEVHA İLE KAPLAMA 582YIM154 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALÇI LEVHA İLE KAPLAMA 582YIM154 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

www.aygips.com.tr www.outwear.com.tr 1/7 TOZ ALÇI ALÇI LEVHA

www.aygips.com.tr www.outwear.com.tr 1/7 TOZ ALÇI ALÇI LEVHA ÜRÜN KODU ÜRÜN İSMİ AMBALAJ TÜRÜ AMBALAJ FİYAT OW125OW240 OUTWEAR DIŞ CEPHE LEVHASI 12,5 mm (2,4m) Palet 50 Adet / Palet 15,50 TL / m² OW150OW240 OUTWEAR DIŞ CEPHE LEVHASI 15 mm (2,4m) Palet 40 Adet /

Detaylı

W 611 - W624 - W631 Alçıpan Kuru Sıva

W 611 - W624 - W631 Alçıpan Kuru Sıva W 611 - W624 - W631 Alçıpan Kuru Sıva W624 Kuru Sıva (Alçıpan + Taşyünü) W631 Kuru Sıva (Alçıpan + Polistren) W611 Sisteminde Alçıpan, Knauf Yapıgips yapıştırma alçısı ile duvara yapıştırılır. Aynı yöntem

Detaylı

ASKI SİSTEMLİ ÇİFT İSKELETLİ

ASKI SİSTEMLİ ÇİFT İSKELETLİ ASKI SİSTEMLİ ÇİFT İSKELETLİ alçı levha ile Mevcut döşemeye askı sistemi ile tutturulmuş metal iskelet üzerine COREX in vidalanması ile oluşturulan Asma Tavan AT-AS / Çİ ANA ÖZELLİKLER Esnek bir sistem

Detaylı

D112 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan

D112 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan D112 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan Klips Ana taşıyıcı TC profil Askı çubuğu Alçıpan kaplama Ara taşıyıcı TC profil Agraf Knauf Fugagips veya Unifltt derz dolgu alçısı TU profil D112 Metal

Detaylı

Dış Cephe Kuru Duvar Sistemleri Uygulama Kitabı

Dış Cephe Kuru Duvar Sistemleri Uygulama Kitabı Dış Cephe Kuru Duvar Sistemleri Uygulama Kitabı www.boardex.com.tr Uygulama Kitabı CEKETLEME Tek İskeletli Çift İskeletli Omega Ceket Omega CeketMAX Uyarılar 2 20 38 58 78 96 118 CEKETLEME SİSTEMİ CEKETLEME,

Detaylı

CEKETMAX DIŞ CEPHE SİSTEMİ

CEKETMAX DIŞ CEPHE SİSTEMİ CEKETMAX DIŞ CEPHE SİSTEMİ CeketMAX dış cephe sistemi, en üst seviyede yalıtım isteyen, A enerji sınıfı, binaların ve pasif ev tasarımlarında nitelikli yalıtıma sahip dış duvar uygulamalarında kullanılacak

Detaylı

COREX YARDIMCI MALZEMELERi

COREX YARDIMCI MALZEMELERi COREX YARDIMCI MALZEMELERi COREX Aksesuarları KLiPS Klips, tali profillerin içine geçirildikten sonra ana profillerin üzerine kıvrılarak uygulanır ve böylece ana taşıyıcı (TC) profilleri, tali taşıyıcı

Detaylı

DUVARLARIN İÇ YÜZÜNDEN ISI YALITIMI

DUVARLARIN İÇ YÜZÜNDEN ISI YALITIMI DUVARLARIN İÇ YÜZÜNDEN ISI YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DUVARLARIN İÇ YÜZÜNDEN ISI YALITIMI Bu sistemde

Detaylı

09 21 16 ALÇIPAN İMALATLAR

09 21 16 ALÇIPAN İMALATLAR 09 21 16 ALÇIPAN İMALATLAR 2702 Forum Diyarbakır AlıĢveriĢ Merkezi 1 1.1 ĠÇERĠK BÖLÜM 09 21 16 ALÇIPAN ĠMALATLAR Bu Ģartname alçıpan asma tavan ve bölme duvar uygulamalarını, tasarım resimleri ve listelenen

Detaylı

Alttan Çıkışlı Takım Klozet Montajı

Alttan Çıkışlı Takım Klozet Montajı Alttan Çıkışlı Takım Klozet Montajı Pis su giderinin merkezi eksantrik kada yardımı ile 225 mm ye ayarlanır. Montaj delik yerleri işaretlenir. İşaretlenen yerler matkap yardımı ile delinir ve yerlere dubel

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 27 Ocak 2014

FİYAT LİSTESİ 27 Ocak 2014 FİYAT LİSTESİ 27 Ocak 2014 Yapı Alçıları İç Mekan Kuru Duvar Malzemeleri Dış Cephe Kuru Duvar Malzemeleri İç Mekan - Dış Cephe Kuru Duvar Yardımcı Malzemeleri Kuru Duvar Sistem Analizleri İÇİNDEKİLER

Detaylı

CEKETLEME yüzeyi, her türlü uygulama için aranan, şakülünde düzgün bir yüzeydir.

CEKETLEME yüzeyi, her türlü uygulama için aranan, şakülünde düzgün bir yüzeydir. CEKETLEME SİSTEMİ CEKETLEME, mevcut binaların dış cephelerinde, sistemin oluşturduğu boşluğa düşük yoğunluklu mineral yünler kullanarak etkili ısı yalıtımı yapılmasını sağlar. Özelikle A veya B enerji

Detaylı

Tavan. 4 Kenarı Pahlı COREX

Tavan. 4 Kenarı Pahlı COREX Tavan 4 Kenarı Pahlı COREX Tavan 4 Kenarı Pahlı COREX Teknik Özellikler Asma Tavan Uygulamaları Bölme Duvar Uygulamaları Derz Dolgu İşlemi Teknik Özellikler 2 3 6 6 7 4 Kenarı Pahlı COREX İzsiz birleşim

Detaylı

Dış Cephe Kaplama Levhası Sistem Kitapçığı. www.boardex.com.tr

Dış Cephe Kaplama Levhası Sistem Kitapçığı. www.boardex.com.tr Dış Cephe Kaplama Levhası Sistem Kitapçığı www.boardex.com.tr Kuru Duvar Sistemleri CEKETLEME Tek İskeletli Çift İskeletli Omega Ceket Omega CeketMAX Sistem Ürünleri Performans Tablosu Uyarılar 2 5 8 12

Detaylı

Omega Dış Cephe Sistemi. İskelesiz kuru duvar çözümü sunar. Düşük Karbon Salımı 19

Omega Dış Cephe Sistemi. İskelesiz kuru duvar çözümü sunar. Düşük Karbon Salımı 19 Omega Dış Cephe Sistemi İskelesiz kuru duvar çözümü sunar. Düşük 19 Omega Dış Cephe Sistemi Üst katlarında beton imalatı devam eden yapılarda, iskele kurmadan içeriden dış cephe duvar imalatına başlanmasını

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 9 Mart 2015

FİYAT LİSTESİ 9 Mart 2015 FİYAT LİSTESİ 9 Mart 2015 Yapı Alçıları Teknik Harçlar İç Mekan Kuru Duvar Malzemeleri Dış Cephe Kuru Duvar Malzemeleri Ekipmanlar Kuru Duvar Sistem Analizleri Herkese Kazandırır Sadece Lafarge Dalsan

Detaylı

CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 17 Temmuz 2013

FİYAT LİSTESİ 17 Temmuz 2013 FİYAT LİSTESİ 17 Teuz 2013 Yapı Alçıları İç Mekan Kuru Duvar Malzemeleri Dış Cephe Kuru Duvar Malzemeleri İç Mekan - Dış Cephe Kuru Duvar Yardımcı Malzemeleri Kuru Duvar Sistem Analizleri İÇİNDEKİLER

Detaylı

Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması

Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması İşveren ve temsilcisi tarafından onaylanmış proje ve detay çizimlerine göre; duvar U profillerinin, altına 4mm kalınlığında Index Fonostrip veya muadili yapıştırılması,

Detaylı

AHŞAP DOĞRAMALAR. Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

AHŞAP DOĞRAMALAR. Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. AHŞAP DOĞRAMALAR 1. Menteşeler markalanırken üstten ortalama olarak kaç cm mesafe bırakılır? A) 15 cm B) 20 cm C) 25 cm D) 23 cm 2. Lambalı menteşelerde binme boşluğu olarak ne kadar tolerans bırakılır?

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PVC ORTA KAYIT ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

W625-W626 Duvar Giydirme Sistemi (Duvar C Profilli)

W625-W626 Duvar Giydirme Sistemi (Duvar C Profilli) W625-W626 Duvar Giydirme Sistemi (Duvar C Profilli) Knauf DU Profili Knauf DU Profiller tavana dübel+vida ile monte edilir. Knauf DC Profili Knauf TC Profiller tavan ve taban DU Profillere geçirilir. Alçıpan

Detaylı

HOOK-ON TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HOOK-ON TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HOOK-ON TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Hook-On Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

Mühendislik. www.sksmuhendislik.com.tr

Mühendislik. www.sksmuhendislik.com.tr Mühendislik 2015 HAKKIMIZDA Firmamız SKS MÜHENDİSLİK tavan sistemleri, duvar kaplama ve zemin döşeme sistemleri,izalasyon malzemeleri,alüminyum doğrama ve pvc doğrama olmak üzere 4 ana grupta 40 ayrı

Detaylı

Aquapanel ve Sistem Aksesuarları. Aquapanel 10/2015

Aquapanel ve Sistem Aksesuarları. Aquapanel 10/2015 Aquapanel ve Sistem Aksesuarları Aquapanel 10/2015 Aquapanel Matkap Uçlu Vida Aquapanel İç ve Dış Cephe Plakalarının 0,8-2,00 mm arası sac kalınlığında metal konstrüksiyonlara tespit edilmesinde kullanılan

Detaylı

STANDARTLAR. Bu Kitapta, atıfta bulunulan Standartlardan:

STANDARTLAR. Bu Kitapta, atıfta bulunulan Standartlardan: Teknik Kitap 1 2. GİRİŞ Teknolojik gelişmelere koşut olarak her geçen gün çeşitlenen yapı malzemeleri arasında yer alan alçı levha, ülkemiz yapı sektörüne ABD de patentinin alındığı 1894 ten yaklaşık 100

Detaylı

W 611 - W624 - W631 Alçıpan Kuru Sıva

W 611 - W624 - W631 Alçıpan Kuru Sıva W 611 - W624 - W631 Alçıpan Kuru Sıva W631 Kuru Sıva (Alçıpan + Polistren) W611 Sisteminde Alçıpanlar, Knauf Yapıgips yapıştırma alçısı ile duvara yapıştırılır. Aynı yöntem ile W624 Sisteminde duvara Alçıpan+Taşyünü,

Detaylı

Kuru Duvar Sistemleri Dış Cephe Sistem Kitabı. www.boardex.com.tr

Kuru Duvar Sistemleri Dış Cephe Sistem Kitabı. www.boardex.com.tr Kuru Duvar Sistemleri Dış Cephe Sistem Kitabı www.boardex.com.tr Kuru Duvar Sistemleri CEKETLEME Tek İskeletli Çift İskeletli Omega Ceket Omega CeketMAX Performans Tablosu Sistem Ürünleri Dikkat Edilmesi

Detaylı

DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI

DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI Döşemelerde ısı yalıtımı için

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ ÇELĠK YAPIDA ALÇI LEVHA ĠLE KAPLAMA 582YIM156

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ ÇELĠK YAPIDA ALÇI LEVHA ĠLE KAPLAMA 582YIM156 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ ÇELĠK YAPIDA ALÇI LEVHA ĠLE KAPLAMA 582YIM156 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

YAPI ALÇILALARI ALÇI LEVHALARI. Bozkurt İnşaat ve Yapı Malzemeleri Aygips & Aypan Fiyat Listesi ÜRÜN AMBALAJ FİYAT PERLİTLİ SIVA ALÇISI

YAPI ALÇILALARI ALÇI LEVHALARI. Bozkurt İnşaat ve Yapı Malzemeleri Aygips & Aypan Fiyat Listesi ÜRÜN AMBALAJ FİYAT PERLİTLİ SIVA ALÇISI Bozkurt İnşaat ve Yapı Malzemeleri Aygips & Aypan Fiyat Listesi YAPI ALÇILALARI PERLİTLİ SIVA ALÇISI AG001PS035 AG001PS005 AG001PS002 35 Kg PP Torba KARTONPİYER ALÇISI AG001KP030 AG001KP005 AG001KP002

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ CAM VE CAM ÇITASI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

DIŞ CEPHE LEVHALARI. BoardeX. PermaBase. BoardeX 12,5 mm. BoardeX 15 mm. PermaBase 12,5 mm

DIŞ CEPHE LEVHALARI. BoardeX. PermaBase. BoardeX 12,5 mm. BoardeX 15 mm. PermaBase 12,5 mm DIŞ CEPHE LEVHALARI BoardeX BoardeX, dış cephe kuru duvar sistemlerinin yapımında, dış cephe kaplama malzemelerinin altında, saçak altı imalatlarından her türlü ıslak hacimlerde kullanılan, üzeri cam elyaf

Detaylı

PROTEKTOR PROFİL SİSTEMLERİ SIVA PROFİLLERİ FİYAT LİSTESİ

PROTEKTOR PROFİL SİSTEMLERİ SIVA PROFİLLERİ FİYAT LİSTESİ PROTEKTOR PROFİL SİSTEMLERİ PROFİLLERİ FİYAT LİSTESİ / YALITIM / X.PRT.004 1005 Köşe Gerdirilmiş, 90, iri İç Sıva 12 34 2 m.tül / Boy 25 Boy / Paket 50 m.tül / Paket 0,53 / m.tül 0,32 / m.tül X.PRT.005

Detaylı

GİRİŞ. Bu kitapçık, mimar, mühendis ve diğer teknik kişiler ile yüklenici, iş

GİRİŞ. Bu kitapçık, mimar, mühendis ve diğer teknik kişiler ile yüklenici, iş GİRİŞ Bu kitapçık, mimar, mühendis ve diğer teknik kişiler ile yüklenici, iş sahipleri ve son kulanıcılara alçı levha Bölme Duvar, Giydirme Duvar ve Asma Tavan sistemlerinin uygulama esaslarıyla ilgili

Detaylı

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapma araçlarından biri değildir? A) Mala

Detaylı

Kuru Yapı ve Toz Alçı Ürünlerİ & Sİstem Tamamlayıcıları. Sistem Aksesuarları

Kuru Yapı ve Toz Alçı Ürünlerİ & Sİstem Tamamlayıcıları. Sistem Aksesuarları Kuru Yapı ve Toz Alçı Ürünlerİ & Sİstem Tamamlayıcıları Sistem Aksesuarları Profil Aksesuarları AGRAF Agraf 5 cm 194504 0,040 kg/adet 100 Adet/Paket 25,00 TL/Paket Agraf 7,5 cm 141243 0,060 kg/adet 29,00

Detaylı

teknik uygulama detayları

teknik uygulama detayları teknik uygulama detayları içindekiler Panel Detayları Betonarme Hatıl-Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...03 Çelik Konstrüksiyon -Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...04

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ ALÇI LEVHA ĠLE BÖLME DUVAR 582YIM155

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ ALÇI LEVHA ĠLE BÖLME DUVAR 582YIM155 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ ALÇI LEVHA ĠLE BÖLME DUVAR 582YIM155 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

1 ALÇIPAN MÜDAHALE KAPAĞI

1 ALÇIPAN MÜDAHALE KAPAĞI 1 ALÇIPAN MÜDAHALE KAPAĞI TANIM: TMK Alçıpan control kapakları; Alçı Levha, Boardex, Guardex, Aqua Panel Vb. yapısal malzemeler ile oluşturulan tavan veya duvar olmak üzere müdahale edilmesi gereken bölgelere

Detaylı

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Formlandırılmış alüminyum kompozit panel kaplamalarının alt taşıyıcı strüktürlerinin yardımı ile mimarinize farklı yenilikler katması, sadece formları

Detaylı