TASNĐF DIŞI T.C. MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 2014 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TASNĐF DIŞI T.C. MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 2014 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐ"

Transkript

1 TASNĐF DIŞI T.C. MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 2014 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐ TASNĐF DIŞI

2 ĐÇĐNDEKĐLER BĐRĐNCĐ BÖLÜM MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT LĐSTESĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI 2014 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT VE RAYĐÇ LĐSTESĐNDE OLMADIĞI ĐÇĐN ĐPTAL EDĐLEN MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT TARĐF VE ANALĐZLERĐ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT TARĐF VE ANALĐZLERĐNDEN, ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI 2014 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT TARĐFLERĐ FĐYAT LĐSTESĐNE GĐRDĐĞĐ ĐÇĐN ĐPTAL EDĐLEN ĐMALATLARIN POZ NUMARALARI SAYFA NUMARASI DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI 2014 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐNDE RAYĐÇ VE TARĐFLERĐ DEĞĐŞEN ĐMALATLAR 4-1 BEŞĐNCĐ BÖLÜM MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI 2014 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐ 1. Sökümler ve Onarımlar Tarihi Binalarda Sökme ve Onarımlar Alt Yapı Duvar ve Tavan Đşleri (Tuğla ve Alçıpaneller) Çatı ve Kalıp Đşleri Yalıtımlar-Dilatasyonlar Sıva ve Boyalar Döşeme ve Duvar Kaplamaları Ahşap Đşleri Alüminyum ve Demir Đşleri Diğer Đşler ALTINCI BÖLÜM MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ANALĐZLERĐNDE KULLANILAN YARDIMCI ANALĐZLER 6-1

3 BĐRĐNCĐ BÖLÜM MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT LĐSTESĐ

4 2014 YILI MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT LĐSTESĐ No: Analiz No: Analiz Adı: Br: Birim Fiyat: 1 MSB 126 Kapı ve Pencere Doğraması Madeni Aksamı Sökülmesi ad 1,53 2 MSB 133/A Demir Çatı Makası, Profil veya Sac Kolon, Kriş Aşık gibi tn 775,10 Đmalatın Sökülmesi 3 MSB 134 Kalorifer Kazanı-Yakıt Tankı Kondens Deposu Boyler kg 0,99 Hidrofor gibi Teesisat Malzemelerinin Kaynakla Sökülmesi 4 MSB 135 Ahşap Oturma Çatı Onarımı Yapılması m ,25 5 MSB 136 Mevcut Duvar Đçinde Elektrik ve Telefon Borularının m 9,54 Döşenmesi için Kanal Açılması ve Harçla Döşenmesi 6 MSB 137 Ahşap Kapı Kasası ve Pervazı Onarımı m ,79 7 MSB 138/A Ahşap Kapı Kanadı Onarımı (Kereste Đle) m ,06 8 MSB 139 Ahşap Kapı Kanadı Onarımı (Kontraplak ile) m2 31,22 9 MSB 140 Ahşap Pencere Onarılması m ,07 10 MSB 141 Mevcut Kapı ve Pencere Kanatlarının Çalışır Duruma m2 5,31 Getirilmesi 11 MSB 142/A Kapı ve Pencere Camına Slikon Çekilmesi m2 8,89 12 MSB 144 Mevcut Mermer Plak veya Karo Mozaik Döşeme m2 6,01 Kaplamasının Onarılması ve Silinmesi 13 MSB 145 Mevcut Dökme Mozaik Döşeme Kaplaması Silinmesi m2 5,14 14 MSB 146 Eski Demir Đmalatın Boyaya Hazır Hale Getirilmesi m2 7,19 15 MSB 147 Ahşap Dolap Onarımı Yapılması m2 39,92 16 MSB 148 Ahşap Dolap Onarımı m2 21,06 17 MSB 149 Ahşap Dolap Onarımı Yapılması (kereste ile) m ,47 18 MSB 150 Ahşap Dolap Onarımı ( Meşe Kaplama Yonga Levha ile) m2 60,30 19 MSB 153 Bozuk Betonarme Yüzeylerin Temizlenmesi m2 15,95 20 MSB 154 Donatıları Korozyona Karşı Koruma mt 1,71 21 MSB 155 Polimer Astar m2 10,90 22 MSB 156 Polimer Tamir Harcı Đle Beton Tamiratı kg 4,10 23 MSB 157 Epoxy Enjeksiyon ile Çatlak Tamiri mt 530,53 24 MSB 158 Paspayının Kırılarak Donatının Açığa Çıkarılması m2 38,63 25 MSB 202/A Tarihi Binalarda Ahşap Döşeme Sökülmesi (Ahşap Taşıyıcı m2 12,48 sistem) 26 MSB 205 Tarihi Binalarda Đç ve Dış Sıva Sökülmesi m2 8,05 27 MSB 206 Tarihi Binalarda Taş Duvar Onarılması m2 39,20 28 MSB 207 Tarihi Binalarda taş Duvarların Eksik Taşlarının m3 450,30 Hazırlanarak Yerine Monte Edilmesi 29 MSB 208 Tarihi Binalarda Đç Sıva Yapılması m2 23,88 30 MSB 304/A Cüruf Dolgu Yapılması m3 7,54 31 MSB 305 Granülometrik Çakıl Serilmesi m3 52,79 32 MSB 311 Beton Refuj Bordürü Yapılması m 30,11 33 MSB 314 Saha Betonu ve Beton Yollarda Demirli Genleşme Derzi m 14,93 Yapılması 34 MSB 315 Saha Betonu ve Beton Yollarda Büzülme Derzi Yapılması m 5,07 35 MSB 316 Saha Betonu ve Beton Yollarda Đnşaat Derzi Yapılması m 7,91 36 MSB 317 Saha Betonu ve Beton Yollarda Genleşme Derzi m 11,26 37 MSB 318/B J-8 Tipi Çevre Emniyeti Yapılması m2 19,75 38 MSB 319 Perde Duvar Üzeri Çerçeveli Galvanizli Tel Kafes Đle Çevre m2 112,61 Emniyeti Yapılması 39 MSB 319/A Hudut Karakolu için 3 mt yüksekliğinde çevre emniyeti mt 291,62 yapılması 40 MSB 322 Saha, tretuvar, yol, otopark, hangar ve atölye içi beton m3 164,80 kaplama yapılması (Hazır beton kullanılarak) 41 MSB 322/A Beton Kaplama Yapılması (C30/37 Hazır Beton m3 196,05 Kullanılarak) 1-1

5 2014 YILI MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT LĐSTESĐ No: Analiz No: Analiz Adı: Br: Birim Fiyat: 42 MSB cm kalınlığında beton kaplama yapılması (Granülometrik m2 49,72 Kum-Çakıl) (A=250 m3/gün) 43 MSB 324 Kendiliğinden Yerleşen Beton m3 276,63 44 MSB 325/A Kuvars agregalı yüzey sertleştirici yapılması (Gri) m2 12,43 45 MSB 325/B Kuvars agregalı yüzey sertleştirici yapılması (Gri) (Hangar m2 14,54 ve apronlar için) 46 MSB 325/C Kuvars-Kround agregalı yüzey sertleştirici yapılması (Gri) m2 13,05 47 MSB 325/D Kuvars-Kround agregalı yüzey sertleştirici yapılması (Gri) m2 15,54 (Hangar ve apronlar için) 48 MSB 330 Bir Tek Kabloya Ait Yer Altı Kablo Kanalına Kum ve Harman m 9,57 Tuğlası Serilmesi 49 MSB 331 Bir adet AG ve bir adet YG Kablosunun Bulunduğu Kablo m 21,39 Kanalına Kum ve Harman Tuğlası Serilmesi (Tip-B) 50 MSB adet AG Kablosunun Bulunduğu Kablo Kanalına Kum ve m 16,05 Harman Tuğlası Serilmesi (Tip-C) 51 MSB adet AG ve YG Kablosunun Birlikte Yan Yana m 19,31 Bulundukları Kablo Kanalına Kum ve Harman Tuğlası Serilmesi (Tip-D) 52 MSB adet AG ve YG Kablosunun Birlikte Üst Üste Bulundukları m 22,05 Kablo Kanalına Kum ve Harman Tuğlası Serilmesi (Tip-E) 53 MSB 335 Çok adet AG ve YG Kablosunun Bulunduğu Kablo Kanalına m 47,06 Kum ve Harman Tuğlası Serilmesi (Tip-F) 54 MSB 336 Çok sayıda AG Kablosunun Bulunduğu Kablo Kanalına m 23,22 Kum ve Harman Tuğlası Serilmesi (Tip-G) 55 MSB 401 Polistren Köpüğü Dilatasyon Yapılması (5 cm) m2 10,42 56 MSB 414/A1 Taşyünü Tavan Karosu Đle Asma Tavan Yapılması m2 26,36 (60x60x1.5) 57 MSB 415 Kartonpiyer Alçısı ile Perde Bandı Yapılması m 22,36 58 MSB 456 Isı Merkezi Bacalarında Harman Tuğlası ile Baca Đçi m3 417,47 Kaplama Yapılması 59 MSB 501 Betonarme Çatı Üzerine Ahşap Kadronlu Döşeme m2 39,56 Kaplaması Yapılması 60 MSB 501/A1 Betonarme Çatı Üzerine 5/10 Ahşap Kadron Yapılması m2 19,83 (75x100) 61 MSB 501/B1 Betonarme Çatı Üzerine 5/5 Ahşap Kadron Yapılması m2 15,18 (75x MSB 501/C Betonarme Çatı Üzerine 5/10 Ahşap Kadron Yapılması m2 23,09 (50x100) 63 MSB 502 Betonarme Çatı Üzerine Ahşap Kadronlu Döşeme m2 35,50 Yapılması 64 MSB 503 Çatı örtüsü altına yönlendirilmiş lifli levha (OSB-3) (11 mm) m2 16,17 ile kaplama yapılması 65 MSB 505 Đglo Đçin Eğri Yüzeyli Çıplak Beton ve Betomarme Kalıbı m2 74,84 66 MSB 506 Đglo Đçin Düz Yüzeyli Çıplak Beton ve Betonarme Kalıbı m2 51,14 67 MSB 521/A2 Boyalı Sac Sandviç Sistem Çatı Kaplaması Yapılması m2 60,18 68 MSB 521/B2 Boyalı Trapezoidal Kesitli Sac Çatı Kaplaması Yapılması m2 32,11 69 MSB 522 Mevcut Betonarme Ön Yapımlı Hazır Beton Plak Veya 6x10 m2 74,98 Ahşap Kadronlar Üzerine 6 cm Cam Yünü Dolguyu, 0.70 mm Kalınlığında Trapezoidal Alüminyum Levhalar Đle Çatı Örtüsü Yapılması 70 MSB 523 Mevcut Betonarme Ön Yapımlı Hazır Beton Plak Veya 8x10 m2 79,86 Ahşap Kadronlar Üzerine 8 cm Cam Yünü Dolguyu, 0.70 mm Kalınlığında Trapezoidal Alüminyum Levhalar Đle Çatı Örtüsü Yapılması 1-2

6 2014 YILI MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT LĐSTESĐ No: Analiz No: Analiz Adı: Br: Birim Fiyat: 71 MSB 530/A 25 cm Genişliğinde Alüminyum Saçak Alın Kaplaması m 36,28 Yapılması 72 MSB 531/A 15 cm Genişliğinde Alüminyum Saçak Alnı Kaplaması m 33,88 Yapılması 73 MSB 540/A Döşeme Kaplama Altı Köşe Tipi Dilatasyon Profili (H:35 m 79,17 B:50 mm.) 74 MSB 540/B Duvar-Tavan Kaplama Altı Köşe Tipi Dilatasyon Profili (H:17 m 37,83 B:50 mm.) 75 MSB 540/C Döşeme Kaplama Üstü Tipi Dilatasyon Profili (H:43 B:80 m 117,89 mm.) 76 MSB 540/D Döşeme Kaplama Altı Tipi Dilatasyon Profili (H:35 B:50 m 48,33 mm.) 77 MSB 540/E Döşeme Kaplama Üstü Tipi Dilatasyon Profili (H:15 B:50 m 37,17 mm.) 78 MSB 540/F Döşeme Kaplama Altı Tipi Dilatasyon Profili (H:35 B:30 m 44,39 mm.) 79 MSB 540/G Duvar Sıva Altı Tipi Dilatasyon Profili (H:15 B:50 mm.) m 53,58 80 MSB 563 Dilatasyon Derzlerinin Mastik Asfalt Đle Doldurulması m 8,58 81 MSB 564/A2 2.5 cm kalınlığında Ekstrüde Polistren Köpük ile Döşemede m2 7,27 ısı yalıtımı yapılması 82 MSB 564/A3 5 cm kalınlığında Ekstrüde Polistren Köpük ile Döşemede m2 13,50 ısı yalıtımı yapılması 83 MSB 564/B2 2.5 cm kalınlığında Ekstrüde Polistren Köpük ile Duvarda ısı m2 13,97 yalıtımı yapılması 84 MSB 564/C Đki Duvar Arasına 5 cm kalınlığında Ekstrüde Polistren m2 6,66 Köpük ile ısı yalıtımı yapılması 85 MSB 565/A Röntgen Odası Duvarlarına 4 mm. Kurşun Levhalarla Tecrit m2 450,42 Yapılması 86 MSB 566/A Röntgen Odası Döşemesine 4 mm. Kurşun Levhalarla m2 345,07 Tecrit Yapılması 87 MSB 568/A2 2.5 cm. Extrude Polistren Köpük Üzerine Normal Alçıpan m2 36,99 Levha Yapıştırılarak Duvarda TS 825'e Göre Isı Yalıtımı Yapılması (3.5 m'den Alçak Binalarda Kullanılmak Üzere) 88 MSB 568/B2 5 cm. Extrude Polistren Köpük Üzerine Normal Alçıpan m2 42,93 Levha Yapıştırılarak Duvarda TS 825'e Göre Isı Yalıtımı Yapılması (3.5 m'den Alçak Binalarda Kullanılmak Üzere) 89 MSB 568/C1 2.5 cm. Extrude Polistren Köpük Üzerine Normal Alçıpan m2 38,31 Levha Yapıştırılarak Duvarda TS 825'e Göre Isı Yalıtımı Yapılması (3.5 m'den Yüksek Binalarda Kullanılmak Üzere) 90 MSB 568/D1 5 cm. Extrude Polistren Köpük Üzerine Normal Alçıpan m2 44,25 Levha Yapıştırılarak Duvarda TS 825'e Göre Isı Yalıtımı Yapılması (3.5 m'den Yüksek Binalarda Kullanılmak Üzere) 91 MSB 569/1 6 cm. Kalınlıkta Extrude Polistren Köpük Isı Yalıtımı m2 44,58 Levhaları Đle Dış Duvarların Dıştan Isı Yalıtımı Yapılması (Mantolama) 92 MSB 569/2 4 cm. Kalınlıkta Extrude Polistren Köpük Isı Yalıtımı m2 42,60 Levhaları Đle Dış Duvarların Dıştan Isı Yalıtımı ve Isı Yalıtım Sıvası Yapılması (Mantolama) 93 MSB 570 Soğuk Hava Depolarında Sıcak ve Soğuk Mahaller m2 22,18 Arasında Isı Tecridi Yapılması 94 MSB 571 Soğuk Hava Depolarında Đki Soğuk mahaller Arasında Isı m2 11,73 Tecridi Yapılması 95 MSB 572 Soğuk Hava Depolarında Döşeme Isı Tecridi Yapılması m2 23,11 1-3

7 2014 YILI MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT LĐSTESĐ No: Analiz No: Analiz Adı: Br: Birim Fiyat: 96 MSB 573 Soğuk Hava Depolarında Tavan Isı Tecridi Yapılması m2 40,21 97 MSB 574 Soğuk Hava Depolarında Asma Tavan ve Tecridi Yapılması m2 49,91 98 MSB 577/A Klima Dairesi ve Benzeri Yerlerin Duvarlarına Đnorganik m2 17,67 Đçerikli Çift Kat Malzeme (Taş Yünü) Đle Ses Yalıtımı Yapılması 99 MSB 578/A Klima Dairesi ve Benzeri Yerlerin Döşemesi Üzerine m2 15,54 Đnorganik Đçerikli (Taş Yünü) Çift Kat Malzeme Đle Ses Yalıtımı Yapılması 100 MSB 579/A Klima Dairesi ve Benzeri Yerlerin Duvarlarına Đnorganik m2 9,38 Đçerikli (Taş Yünü) Tek Kat Malzeme Đle Ses Yalıtımı Yapılması 101 MSB 580/A Klima Dairesi ve Benzeri Yerlerin Döşemesi Üzerine m2 8,09 Đnorganik Đçerikli (Taş Yünü) Tek Kat Malzeme Đle Ses Yalıtımı Yapılması 102 MSB 603/1 Mevcut Alçı Perdah Üzerine 3 Kat Yağlı Boya Yapılması m2 14, MSB 603/2 Mevcut Alçı Perdah Üzerine Plastik Boya Yapılması m2 9, MSB 603/4 Yeni Sıvalı Yüzeylere 2 kat Plastik Boya Yapılması m2 6, MSB 604 Alçı tavan sıvası yapılması m2 10, MSB 605 Pencere ve Balkon Kapısı Đç ve Dış Merkez Sıvası m2 33,54 Yapılması 107 MSB 606 Demir Yüzeylerin Raspa Edilmesi, Tel Fırça ile m2 3,66 Temizlenmesi 108 MSB 608 Kireç ve Çimento Karışımı Harçla Kaba Sıva Yapılması m2 7, MSB 608/A Kaba Sıva Yapılması m2 11, MSB 610/A Beyaz Çimentolu, Fugalı ve Pürüzlü Yüzeyli Mermer Pirinçli m2 68,16 Suni Taş Sıva (Taraklı Mozaik) Yapılması 111 MSB 611/A Normal Çimentolu ve Pürüzlü Yüzeyli Mermer Pirinçli Suni m2 67,85 Taş Sıva (Taraklı Mozaik) Yapılması 112 MSB 640 Özel Kompoze Taş Đle Döşeme Kaplaması Yapılması m2 103, MSB 641 Özel Kompoze Taş Đle Duvar Kaplaması Yapılması m2 148, MSB 642 Özel Kompoze Taş Đle Merdiven Basamağı Yapılması m 117, MSB 643 Özel Kompoze Taş Đle Süpürgelik Yapılması Yapılması m 11, MSB 644 Kompoze Taş Đle Döşeme Kaplaması Yapılması m2 85, MSB 645 Kompoze Taş Đle Duvar Kaplaması Yapılması m2 114, MSB 646 Kompoze Taş Đle Merdiven Basamağı Yapılması m 92, MSB 647 Kompoze Taş Đle Süpürgelik Yapılması m 11, MSB 657 Beyaz Çimentolu Suni Mermer Kapı Eşiği Yapılması ad 15, MSB 658 Beyaz Çimentolu Suni Mermer Plaklarla Süpürgelik m 8,30 Yapılması 122 MSB 660/A1 3 cm Renkli Mermer Plaklarla Tezgah Üstü Kaplaması m2 139,06 Yapılması 123 MSB cm Kalınlığında Mermer Plaka Đle Oval Hilton Lavabo ve m2 314,92 Tezgah Yapılması 124 MSB 663/A Beyaz Mermer Limonluk Yapılması m 9, MSB 664/A Renkli Mermer Limonluk Yapılması m 10, MSB 669/A Renkli Mermer Kapı Eşiği Yapılması m2 109, MSB 670/A Beyaz Mermer Kapı Eşiği Yapılması m2 99, MSB 671 Bulancak Füme Granit Plak Đle Döşeme Kaplaması m2 264,22 Yapılması 129 MSB 672 Bulancak Füme Granit Plak Đle Süpürgelik Yapılması m 23, MSB 673 Bulancak Füme Granit Plak Đle Merdiven Basamağı m 133,45 Yapılması 131 MSB cm Kalınlıkta Renkli Mermer Đle Asansör Sövesi Yapılması m2 98,19 1-4

8 2014 YILI MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT LĐSTESĐ No: Analiz No: Analiz Adı: Br: Birim Fiyat: 132 MSB cm Kalınlığında Elazığ Kırmızısı Mermer Đle Duvar m2 119,96 Kaplaması Yapılması 133 MSB 676 Renkli Mermer Plaklarla Parapet Duvarına Harpuşta m2 108,34 Yapılması 134 MSB 677 Mermer veya Traverten Plakların Dübellerle Betona Ankre m2 63,38 Edilmesi 135 MSB 679 Beton Çelik Çubuğunun Kaynak Đle Birbirine Eklenmesi ad 20, MSB 680/A Spor Salonlarında Ahşap Parke ve Altına Elastik 3 Kat m2 273,19 Izgara Đle ahşap Döşeme Yapılması 137 MSB 682 Andezit Plakalarla 4 cm Kalınlığında Taş Duvar Kaplaması m2 82,56 Yapılması 138 MSB 682/A1 Andezit Plakalarla 3 cm Kalınlığında Çarpma Taş Duvar m2 85,84 Kaplaması Yapılması 139 MSB 683 Andezit Merdiven Basamağı Kaplaması Yapılması(B:6 cm, m 49,86 R:4 cm) 140 MSB cm'lik Andezit Plaklarla Parapet Yapılması m2 101, MSB cm'lik Andezit Plaklarla Dış Denizlik Yapılması m2 97, MSB 686 Andezit U Harpuşta Yapılması(6 cm kalınlığında ve her m2 137,15 boyutta) 143 MSB 689/A Bazalt Plaklarla 4 cm. Kalınlığında Döşeme Kaplaması m2 74,48 Yapılması 144 MSB 689/B Bazalt Plaklarla 4 cm. Kalınlıkta Taş Duvar Kaplaması m2 94,11 Yapılması 145 MSB 689/C Bazalt Merdiven Basamağı Kaplaması Yapılması (B:6 m 57,12 cm,r:4 cm) 146 MSB 689/D Bazalt Plakalarla Süpürgelik Yapılması m 8, MSB 689/E 4 cm lik Bazalt Plaklarla Parapet Yapılması m2 105, MSB 689/F 4 cm lik Bazalt Plaklarla Denizlik Yapılması m2 100, MSB 689/G Bazalt U Harpuşta Yapılması ( 6 cm.kalınlığında ve her m2 140,86 boyutta ) 150 MSB 689/H Bazalt Bordür Yapılması (10*25*50 ) m 43, MSB 689/I Bazalt Kapı Eşiği Yapılması m2 88, MSB 689/K Bazalt Limonluk Yapılması m 8, MSB 689/L 3cm. Kalınlıkta Bazalt Asansör Sövesi Yapılması m2 77, MSB 690 Taraklı Mozaik Döşeme Kaplaması Yapılması m2 47, MSB 701 Meşe Kaplama Gömme Dolap Yapılması m2 519, MSB 702 Mutfak Tezgah Altı Dolabı Yapılması (Meşe) m2 382, MSB 703 Mutfak Asma Dolabı Yapılması m2 306, MSB 704 Meşe Kaplama Vestiyer Yapılması m2 338, MSB 705 Sert Ağaç Ahşap Bölme Yapılması (Seperatör Yapılması) m2 165, MSB 707 Lambri Yapılması m2 260, MSB 708 Meşe Kaplama Danışma Bankosu Yapılması m 599, MSB 709 Sert Ağaç Duvar Koruma Bandı Yapılması m 26, MSB 710 Meşe Kaplama Işıklandırma Bandı Yapılması m 68, MSB mm Meşe Kaplamalı Yonga Levha Đle Asma Tavan m2 486,67 Yapılması 165 MSB 712 Meşe Kaplama Merdiven Küpeşte Altı Yapılması m 83, MSB 713 Sert Ağaç Oturma Bankı Yapılması m 186, MSB 716 Pencere Dışı Kafes Teli Yapılması m2 48, MSB 751 Sac ile Çelik Konstrüksiyon Yapılması kg 6, MSB 807 Alüminyum Ayna Altlığı Yapılması ad 7, MSB 808/A WC Kapılarına Alüminyum Bant Yapılması m 33, MSB 812/A Bizuteli Füme Renkli Ayna (5 mm kalınlığında) m2 84, MSB 851/1 Sac Yağmur Đniş Borusu Yapılması m 37,59 1-5

9 2014 YILI MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT LĐSTESĐ No: Analiz No: Analiz Adı: Br: Birim Fiyat: 173 MSB 852/1 Sac Yağmur Oluğu Yapılması m 67, MSB 911 Mermer Plak Kenarlarının Pahlanması m 6, MSB 912 Mermer Döşeme Kaplamasına Pirinç Derz Yapılması m 25, MSB 913/A1 Laminat Kaplamalı Gömme Dolap Yapılması m2 255, MSB 916/A1 Laminat Kaplamalı Vestiyer Yapılması m2 294, MSB 917/A1 Compact Laminat Kapı Kanadı Yapılması (Hasta Odaları m2 201,97 Đçin) 179 MSB 919/A Laminat Duvar Koruma Bandı Yapılması mt 21, MSB 920/A Laminat Pis Su Borusu Kapaması m2 106, MSB 921/A 8 mm Compact Laminat Đç Duvar ve Tavan Kaplaması m2 233,00 Yapılması 182 MSB 922/A 13 mm Compact Laminat ile Bölme Panosu ve Kapı m2 198,29 Yapılması 183 MSB 923/A Laminat Kaplamalı Çekmeceli Banko Yapılması m 330,83 1-6

10 ĐKĐNCĐ BÖLÜM ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI 2014 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT VE RAYĐÇ LĐSTESĐNDE OLMADIĞI ĐÇĐN ĐPTAL EDĐLEN MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT TARĐF VE ANALĐZLERĐ

11 ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI 2014 YILI YAPI ĐŞLERĐ BĐRĐM FĐYAT VE RAYĐÇ LĐSTESĐNDE OLMADIĞI ĐÇĐN ĐPTAL EDĐLEN MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT TARĐF VE ANALĐZLERĐ ĐPTAL EDĐLEN ĐMALAT POZ NO LARI 1. MSB 567 Ahşap Çatılarda Kiremit Altı Tahtası Üzerine Cam Tülü Taşıyıcılı Kanaviçe Serilmesi 2. MSB 902 Spor Salonlarında Tribün Kenarı Çarpma Pano Elemanı Yapılması 2-1

12 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT TARĐF VE ANALĐZLERĐNDEN, ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI 2014 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT TARĐFLERĐ FĐYAT LĐSTESĐNE GĐRDĐĞĐ ĐÇĐN ĐPTAL EDĐLEN ĐMALATLARIN POZ NUMARALARI

13 ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI 2014 YILI YAPI ĐŞLERĐ BĐRĐM FĐYAT TARĐFLERĐ EKĐ FĐYAT LĐSTESĐNE GĐRDĐĞĐ ĐÇĐN ĐPTAL EDĐLEN MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT TARĐF VE ANALĐZLERĐ ĐPTAL EDĐLEN ĐMALAT POZ NO LARI ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI BĐRĐM FĐYAT TARĐFLERĐ EKĐ FĐYAT LĐSTESĐNDE YER ALAN KARŞILIĞI ĐMALATIN POZ NO LARI 1. MSB MSB 662/A 330x330 mm lik Düz Renkli Sırlı Gre Seramikle Fugalı Döşeme Kaplaması Yapılması 330x330 mm lik Dekoratif Sırlı Gre Seramikle Fugalı Döşeme Kaplaması Yapılması Y /404A Y /304A (30 X 30 Cm) Veya (33 X 33 Cm) Anma Ebatlarında, Her Türlü Desen Ve Yüzey Özelliğinde, I.Kalite, Renkli, Sırlı Porselen Karo Đle 3 Mm Derz Aralıklı Döşeme Kaplaması Yapılması (Karo Yapıştırıcısı Đle) (30 X 30 Cm) Veya (33 X 33 Cm) Anma Ebatlarında, Her Türlü Desen Ve Yüzey Özelliğinde, I.Kalite, Beyaz, Sırlı Porselen Karo Đle 3 Mm Derz Aralıklı Döşeme Kaplaması Yapılması (Karo Yapıştırıcısı Đle) 3-1

14 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI 2014 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐNDE RAYĐÇ VE TARĐFLERĐ DEĞĐŞEN ĐMALATLAR

15 MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT TARĐF VE ANALĐZLERĐNDE RAYĐÇ VE TARĐFLERĐ DEĞĐŞEN POZ NUMARALARI 1. MSB 314 Saha Betonu ve Beton Yollarda Demirli Genleşme Derzi Yapılması 2. MSB 319 Perde Duvar Üzeri Çerçeveli Galvanizli Tel Kafes Đle Çevre Emniyeti Yapılması 3. MSB 319/A Hudut Karakolu için 3 mt yüksekliğinde çevre emniyeti yapılması 4. MSB cm kalınlığında beton kaplama yapılması (Granülometrik Kum-Çakıl) (A=250 m3/gün) (Y.BKA-12/A) 5. MSB 414/A1 Taşyünü Tavan Karosu Đle Asma Tavan Yapılması (60x60x1.5) 6. MSB 564/B2 2.5 cm kalınlığında Ekstrüde Polistren Köpük ile Duvarda ısı yalıtımı yapılması 7. MSB 568/A2 8. MSB 568/B2 2.5 cm. Extrude Polistren Köpük Üzerine Normal Alçıpan Levha Yapıştırılarak Duvarda TS 825'e Göre Isı Yalıtımı Yapılması (3.5 m'den Alçak Binalarda Kullanılmak Üzere) 5 cm. Extrude Polistren Köpük Üzerine Normal Alçıpan Levha Yapıştırılarak Duvarda TS 825'e Göre Isı Yalıtımı Yapılması (3.5 m'den Alçak Binalarda Kullanılmak Üzere) 9. MSB 603/1 Mevcut Alçı Perdah Üzerine 3 Kat Yağlı Boya Yapılması 10. MSB 603/2 Mevcut Alçı Perdah Üzerine Plastik Boya Yapılması 11. MSB 603/4 Yeni Sıvalı Yüzeylere 2 kat Plastik Boya Yapılması 12. MSB 640 Özel Kompoze Taş Đle Döşeme Kaplaması Yapılması 13. MSB 641 Özel Kompoze Taş Đle Duvar Kaplaması Yapılması 14. MSB 642 Özel Kompoze Taş Đle Merdiven Basamağı Yapılması 15. MSB 643 Özel Kompoze Taş Đle Süpürgelik Yapılması Yapılması 16. MSB 645 Kompoze Taş Đle Duvar Kaplaması Yapılması 17. MSB cm Kalınlıkta Renkli Mermer Đle Asansör Sövesi Yapılması 18. MSB cm Kalınlığında Elazığ Kırmızısı Mermer Đle Duvar Kaplaması Yapılması 19. MSB 682 Andezit Plakalarla 4 cm Kalınlığında Taş Duvar Kaplaması Yapılması 20. MSB 682/A1 Andezit Plakalarla 3 cm Kalınlığında Çarpma Taş Duvar Kaplaması Yapılması 21. MSB 689/B Bazalt Plaklarla 4 cm. Kalınlıkta Taş Duvar Kaplaması Yapılması 22. MSB 689/L 3cm. Kalınlıkta Bazalt Asansör Sövesi Yapılması 23. MSB 713 Sert Ağaç Oturma Bankı Yapılması 24. MSB 851/1 Sac Yağmur Đniş Borusu Yapılması 25. MSB 852/1 Sac Yağmur Oluğu Yapılması 4-1

16 BEŞĐNCĐ BÖLÜM MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI 2014 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐ

17 MSB 126 Kapı Ve Pencere Doğraması madeni Aksamı Sökülmesi Kapı ve pencere doğraması madeni aksamı (Kapı ve pencere kolu,kilit,menteşe,tampon,ispanyolet takımı,vasistas vb.)sökülmesi,yenisi takılacak olan madeni aksam için,kapı ve pencere doğramasının montaj uygun doruma getirilmesi,işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 Ad fiyatıdır. Sökümden çıkan malzeme idareye aittir. Ad Ölçü: Sökülen madeni aksam Adedi hesaplanır Doğramacı Sa Düz işçi Sa Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 Adet fiyatı 5-1

18 MSB 133/A Demir Çatı Makası, Profil Veya Sac Kolon, Kiriş Aşık Gibi Đmalatın Sökülmesi Demir,çatı makası,münferit veya birleşik olarak kullanılan profil veya Sactan yapılmış olan kolon,kiriş,aşık gibi imalatın sökülmesi için işçilik,her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 ton fiyatıdır. Sökümden çıkan malzeme idareye aittir. Ton Ölçü: Sökülen imalatın ağırlığı tartılarak tutanağa geçirilir. MALZEME Oksijen,asetilen vb. söküm giderleri karşılığı Kg Demirci ustası Sa Düz işçi Sa Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 ton fiyatı den yararlanıldı 5-2

19 MSB 134 Kalorifer Kazanı-Yakıt Tankı Kondens Deposu Boyler Hidrofor Gibi Tesisat Malzemelerinin Kaynakla Sökülmesi. Bina giriş kotu altındaki (bodrum kat) kazan dairelerinde bulunan kalorifer kazanı,yakıt tankı,boyler,su tasfiye cihazı gibi parçalanmadan dışarı çıkartılması mümkün olmayan Tesisat,malzemelerinin kaynakla parçalanarak dışarı çıkartılması için,işçilik her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 kg fiyatıdır. Teshin merkezi ve servis binası benzeri zemin kat kotunda bulunan ve Tesisat malzemelerinin parçalanmadan çıkartılabileceği binalarda bu poz uygulanmaz, sökümden çıkan malzeme idareye aittir. Kg Ölçü: Sökülen Tesisat malzemesi ağırlığı tartılarak tutanağa geçirilir. MALZEME Kaynak elektrodu,oksijen,asetilen vb. karşılığı Kg Demirci ustası Sa Düz işçi Sa Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 kg fiyatı 5-3

20 MSB 135 Ahşap Oturtma Çatı Onarımı Yapılması M 3 Mevcut ahşap oturtma çatının onarım gerektiren,kaplama tahtası,lata,mertek,aşık,dikme,payanda kuşak vb. çatı kerestesi,çivi ve demir bağlantı malzemesi ve zayiatı işçilik alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil,ahşap oturtma çatı onarımı karşılığı,onarımda kullanılan 1 m 3 keresteye tekabül eden fiyattır. Ölçü: Ahşap oturtma çatı onarımında kullanılan kereste miktarı M3 olarak ölçülür. MALZEME II. sınıf çam kerestesi M Çivi Kg Demir bağlantı malzemesi Kg Dülger Sa Düz işçi Sa Malzeme ve Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 M3 fiyatı den yararlanıldı 5-4

21 MSB 136 Mevcut Duvar Đçine Elektrik Ve Telefon Borularının Döşenmesi Đçin Kanal Açılması Ve Harçla Doldurulması Mevcut duvar içine elektrik ve telefon borularının döşenmesi amacıyla,duvar sıvasının ve tuğlalarının kırılarak kanal açılması,borular döşendikten sonra kanalın harçla doldurularak üzerine kaba ve ince sıvanın yapılması için, işçilik malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 metre fiyatıdır. Mt Ölçü: Elektrik ve telefon borusu döşenilen kanal uzunluğu hesaplanır... MALZEME /MK Kaba harç M /MK Đnce harç M Su M Sıvacı ustası Sa Sıvacı yardımcısı Sa Düz işçi Sa Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 mt fiyatı /MK den yararlanıldı 5-5

22 MSB 137 Ahşap Kapı Kasası ve Pervazı Onarımı M 3 Mevcut ahşap kapı kasası ve pervazlarının bozulmuş kısımlarının çam kerestesi ile değiştirerek onarımlarının yapılması için işçilik her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil ahşap kapı kasası ve pervazı onarımı karşılığı,onarımda kullanılan 1 m 3 keresteye tekabül eden fiyattır. Ölçü: Ahşap kapı kasası ve pervazının onarımında kullanılan kereste miktarı hesaplanır. MALZEME Kereste (Zayiatıyla) M Vida ve çivi karşılığı Kutu Kreozot Kg Doğramacı Sa Çırak Sa Düz işçi Sa Malzeme ve Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 M3 fiyatı den yararlanıldı 5-6

23 MSB 138/A Ahşap Kapı Kanadı Onarımı (Kereste ile) M 3 Mevcut ahşap kapı kanadının bozulmuş kısımlarının çam kerestesi ile değiştirerek onarımlarının yapılması ve yerine takılması için işçilik, her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler, dahil ahşap kapı kanadı onarılması karşılığı, onarımda kullanılan 1 m 3 keresteye tekabül eden fiyatıdır. Ölçü: Ahşap kapı kanadının onarımında kullanılan kereste miktarı hesaplanır. MALZEME Kereste (Zayiatıyla) M Tutkal Kg Doğramacı Sa Çırak Sa Düz işçi Sa Malzeme ve Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 M3 fiyatı ve den yararlanıldı 5-7

24 MSB 139 Ahşap Kapı Kanadı Onarımı (Kontrplak ile) M 2 Mevcut ahşap kapı kanadının bozulmuş kontrplak kısımlarının değiştirilerek onarımlarının yapılması ve yerine takılması için işçilik her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil ahşap kapı kanadının onarılması karşılığı, onarımda kullanılan 1 m 2 kontrplak levhaya tekabül eden fiyattır. Ölçü: Ahşap kapı kanadı onarımında kullanılan kontrplak alanı hesaplanır. MALZEME /D Kontrplak (zayiatiyla)(8mm) M Tutkal Kg Doğramacı Sa Çırak Sa Düz işçi Sa Malzeme ve Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 M2 fiyatı den yararlanıldı 5-8

25 MSB 140 Ahşap Pencere Onarılması M 3 Mevcut pencere doğramasının (kanat, kasa, pervaz vb.) bozulan kısımlarının değiştirilerek yerine takılması için işçilik, her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil, ahşap pencere onarılması karşılığı, onarımda kullanılan 1 m 3 keresteye tekabül eden fiyattır. Ölçü: Ahşap pencere onarımında kullanılan kereste hacmi hesaplanır. MALZEME Kereste (zayiatıyla) M Tutkal Kg Kreozot Kg Katranlı urgan Mt Doğramacı Sa Çırak Sa Düz işçi Sa Malzeme ve Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 M3 fiyatı ve den yararlanıldı 5-9

26 MSB 141 Mevcut Kapı ve Pencere Kanatlarının Çalışır Duruma Getirilmesi Kapı kilitlerinin bakımı, yağlanması, kilit karşılıklarının ayarlanması, pencerelerin ispanyolet ve kollarının bakımı, çalışır duruma getirilmesi, pencere ve kapı kanatlarının rendelenerek düzeltilmesi ve rahatça açılırkapanır hale getirilmesi, menteşelerin Sağlamlaştırılıp yağlanması vb. onarım işlerinin yapılması için işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m 2 fiyatıdır. M 2 Ölçü: Onarım ve bakımı yapılan pencere ve kapı kanadı alanı hesaplanır. Cam boşlukları düşülmez. MALZEME Vida ve çivi karşılığı Kutu Doğramacı Sa Düz işçi Sa Malzeme ve Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 M2 fiyatı dan yararlanıldı 5-10

27 MSB 142/A Kapı ve Pencere Camına Slikon Çekilmesi M 2 Mevcut kapı ve pencere camının bozulmuş macunlarının temizlenmesi, eksik cam çivilerinin tamamlanması ve slikonun çekilmesi işçilik her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler 1 m 2 fiyatıdır. Ölçü: Macun çekilen cam alanı hesaplanır. MALZEME /01C Slikon (310 ml) (Asitsiz Nötral Slikon) Ad Camcı ustası Sa Malzeme ve Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 M2 fiyatı 5-11

28 MSB 144 Mevcut Mermer Plak veya Karo Mozaik Döşeme Kaplamasının Onarılması ve Silinmesi Suni mermer plak veya karo mozaik döşeme kaplamasının (süpürgelik dahil) oynayan parçalarının sabitleştirilmesi, bozulmuş derzlerin doldurulması, silinmesi ve temizlenmesi için işçilik her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler 1 m 2 fiyatıdır. M 2 Ölçü: Onarılan ve silinen döşeme kaplaması alanı hesaplanır. MALZEME /1 Özel macun (oynayan kısımların Sabitleştirilmesi ve derz Kg dolgusu karşılığı) Arap Sabunu Kg Su M Mermer kaplama ustası Sa Düz işçi Sa Malzeme ve Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 M2 fiyatı /MK den yararlanıldı 5-12

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ T.C. ÇORLU BELEDİYESİ KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İNŞAAT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ Sıra No 1 2 Poz No İmalatın Cinsi Birim Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-06) ZEYİLNAME NO: 3

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-06) ZEYİLNAME NO: 3 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. : 10 Adet Okul Binasının Onarımının Yapılması İşi İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa No 1. Pursantaj Poz No İmalatın Cinsi Birim No

TEKNİK ŞARTNAME. : 10 Adet Okul Binasının Onarımının Yapılması İşi İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa No 1. Pursantaj Poz No İmalatın Cinsi Birim No İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa 1 El ile yumuşak toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum ve benzeri zeminler) m³ 0,008717 * Güzelyalı İ.Ö.O nun projesinde belirtildiği gibi anasınıfı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR Dernek : Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü İstekli : Tadilat

Detaylı

İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri)

İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları Sayfa: 1 1 El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 5-10 cm (10 cm dahil) beher ağaç için Teknik Tarifi: Kazı alanı içine

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP)

İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP) ZEMİN KAT VE NORMAL KATLAR I. SALON İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP) Döşeme : Tesviye tabakası (27.581) + Şap (27.583) + Laminant parke (Özel 16)+Koridor birleşimlerine metal kot profili Duvar

Detaylı

KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB5-GUCL-ONAR-02 ZEYİLNAME NO.2

KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB5-GUCL-ONAR-02 ZEYİLNAME NO.2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL VALİLİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 4383 KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

MEDAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TADĠLAT ĠġLERĠ ĠġĠNE AĠT BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠ

MEDAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TADĠLAT ĠġLERĠ ĠġĠNE AĠT BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠ MEDAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TADĠLAT ĠġLERĠ ĠġĠNE AĠT BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠ ÖBF-MĠ-1: Alüminyum merdiven korkuluğu yapılması 3 Ģeritli Üst Küpeşteler 50x3 mm kalınlığında, dikme boruları 35x3 mm kanallı ve kapaklı,

Detaylı

BİRİM FİYAT TARİFLERİ

BİRİM FİYAT TARİFLERİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MASLAK YERLEŞKESİ ANA GİRİŞ BÖLÜMÜ TADİLAT İŞLERİ BİRİM FİYAT TARİFLERİ 1- İşin Tanımı Bu Teknik Şartname, " DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ Maslak Yerleşkesi Ana Giriş Bölümü Tadilat İşleri"

Detaylı

SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB2-GÜÇL-ONAR-05)

SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB2-GÜÇL-ONAR-05) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No : 4784-TU SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı: KÜLTÜR MERKEZİYAPIM İŞİ

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı: KÜLTÜR MERKEZİYAPIM İŞİ Poz No 071.109 Sıra No: 1 TEZGAH ALTI VE ÜSTÜ OVAL LAVABO 45X55 CM. AD Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu, kendinden taşmalıbeyaz renkte lavabo, üzerine 4 adet lastikten özel takoz geçirilmişsülyen

Detaylı

2013 YILI ATIKSU TESİSLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ

2013 YILI ATIKSU TESİSLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI ATIKSU TESİSLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA - 2013 AÇIKLAMALAR : 1- Bu birim fiyatların kullanıldığı hesaplardaki

Detaylı

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05)

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 8033-TU SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB5-GÜÇL-ONAR-02) İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ZEYİLNAME NO :1

KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB5-GÜÇL-ONAR-02) İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ZEYİLNAME NO :1 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No : 4784-TU KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

EDİRNE KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT VE ONARIM İŞİNE AİT İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

EDİRNE KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT VE ONARIM İŞİNE AİT İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ EDİRNE KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT VE ONARIM İŞİNE AİT İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İNŞ-01: PASLANMAZ ÇELİK MERDİVEN KORKULUĞU VE KÜPEŞTESİ YAPILMASI Parlak paslanmaz çelikten (304 krom çelik) merdiven

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-75)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-75) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 4784-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-60)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-60) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 4784-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-58)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-58) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 4784-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

İnşaat Y.15.140/10 63mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma m³ yapılması

İnşaat Y.15.140/10 63mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma m³ yapılması İnşaat İnşaat Y.15.140/01 Kum temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması m³ İnşaat Y.15.140/02 Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması m³ İnşaat Y.15.140/03

Detaylı

ÖZEL TEKNĐK ŞARTNAME

ÖZEL TEKNĐK ŞARTNAME ÖZEL TEKNĐK ŞARTNAME Yapısal Peyzaj Uygulaması yapılacak olan alan Türkiye Barolar Birliği Hizmet Binası ve Sosyal Tesisleri arka kısımdır. Yaklaşık büyüklüğü 3.80m2 dir. Proje Hizmet Binası ve Sosyal

Detaylı

POZ TARİFLERİ İşin Adı : TOKAT VALİ KONAĞI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

POZ TARİFLERİ İşin Adı : TOKAT VALİ KONAĞI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ 01 İNŞAAT İŞLERİ Poz No 16.003/MK Sıra No: 1 Tanımı 250 DOZLU DEMİRSİZ BETON Birimi: M3 0,500 m³ elenmiş kum (Poz No: 08.003-08.009/1), 0,720 m³ elenmiş çakıl (Poz No: 08.003-08.009/1),0,110 m³ su ve 250

Detaylı

19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ ÇOK AMAÇLI SALON TUĞLA DUVAR VE ÇATI PROJESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ A.GENEL

19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ ÇOK AMAÇLI SALON TUĞLA DUVAR VE ÇATI PROJESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ A.GENEL 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ ÇOK AMAÇLI SALON TUĞLA DUVAR VE ÇATI PROJESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ A.GENEL İş, Girne Belediyesi Bayındırlık ve İmar Bölümü yetkililerinin kontrolünde K.K.T.C. Bayındırlık ve

Detaylı

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI Sıra No İŞ KOLU AĞAÇ-BAHÇE-ORMAN-PARK 12.5.2010-7.7.2012 Tarihleri Arasında Uygulanan 8.7.2012 Tarihinden Sonra Uygulanacak 1 Ağaç dikimi (makineli)

Detaylı

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı: NİKSAR KÜLTÜR MAHALLESİ16 DERSLİKLİOKUL İNŞAATI

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı: NİKSAR KÜLTÜR MAHALLESİ16 DERSLİKLİOKUL İNŞAATI Poz No 071.108 Sıra No: 1 40X50 CM TEZGAH ALTI VE TEZGAH ÜSTÜ OVAL LAVABO AD Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu, kendinden taşmalı, beyaz renkte, Lavabo montaj dubel ve vidasıile birlikte, birlikte

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞ 12 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27579 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK

Detaylı

ME PAKET (WB2-GÜÇL-ONAR-09) N MÜTEAHH

ME PAKET (WB2-GÜÇL-ONAR-09) N MÜTEAHH Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No : 4784-TU SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

GİRİŞ. I. AÇIKLAMALAR ve DEĞİŞİKLİKLER A. DEĞİŞİKLİKLER. Sözleşmenin Özel Şartları bölümüne aşağıdaki Ara Madde 39.3 eklenmiştir.

GİRİŞ. I. AÇIKLAMALAR ve DEĞİŞİKLİKLER A. DEĞİŞİKLİKLER. Sözleşmenin Özel Şartları bölümüne aşağıdaki Ara Madde 39.3 eklenmiştir. İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No : 4784-TU SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI

Detaylı

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI Sıra No İŞ KOLU AĞAÇ BAHÇE ORMAN - PARK Asgari İşçilik Oranı (%) 1 Ağaç dikimi (makinasız) 40 2 Ağaç dikimi (makinalı) 10 3 Ağaç kesimi (yükleme

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranları Listesi (ek-1) ektekişekilde değiştirilmiştir.

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranları Listesi (ek-1) ektekişekilde değiştirilmiştir. 1 Mart 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28928 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK

Detaylı

EK-1 (Değişik:RG-8/7/2012-28347) ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI LİSTESİ

EK-1 (Değişik:RG-8/7/2012-28347) ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI LİSTESİ EK-1 (Değişik:RG-8/7/2012-28347) ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI LİSTESİ Sıra İşçilik No İŞ KOLU Oranı (%) AĞAÇ - BAHÇE - ORMAN - PARK 1- Ağaç dikimi (makinalı) 10 2- Ağaç kesimi (yükleme

Detaylı