merkez kaz m karabekir cad. depo ivedik organize san.böl. altuntop ifl merkezi öz ifl san. sit sk. no:20 ostim / ankara

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "merkez kaz m karabekir cad. depo ivedik organize san.böl. altuntop ifl merkezi öz ifl san. sit. 739. sk. no:20 ostim / ankara"

Transkript

1 merkez kaz m karabekir cad. altuntop ifl merkezi no:87/94 iskitler / ankara t: (pbx) f: depo ivedik organize san.böl. öz ifl san. sit sk. no:20 ostim / ankara t: f: w w w. m k p a n e l. c o m. t r w w w. m k p a n e l. c o m. t r

2 çatı sistemleri Sandviç Paneller 01 Ya mur Olukları Trapezler 03 Membran 04 Shingle (fiingıllar) 05 Kepli Kenetli Sistem 06 Klasik Kenetli Sistem 07 Aydınlatma sistemleri Alçıpan Asma Tavan Metal Asma Tavan 10 Tafiyünü Asma Tavan 11 Lamel Asma Tavan 12 Gergi Asma Tavan cephe sistemleri Sandviç Paneller 01 Trapezler 03 Membran 04 Shingle (fiingıllar) 05 Klasik Kenetli Sistem 07 Aydınlatma Sistemleri 08 duvar sistemleri Alçıpan Bölme Duvar 14 Modüler Bölme Duvar 15 'Yapı Uzmanı' Yirmi yılı aflkın bir tecrübe ve birikimin nihayetiyle 2002 yılında MK Panel Limited Aile flirketi adıyla kurulan MK Panel, oluflturdu u uzman kadrosuyla, Yönetim, Satıfl ve Pazarlama, Satınalma, Finans, Teknik, Uygulama, Kalite ve Kontrol Departmanları ile sistemini ve kurumsal yapısını oluflturarak, de erli iflbirlikleri ile giriflti i çok önemli projelerde, dört ana kalemde, satıfl veya anahtar teslim hizmetleri ile baflarıyla yer aldı, ve o baflarının haklı gururuyla, 'yapı uzmanı' deyimini kendine slogan edindi. Kurumsallı a, kaliteye ve Ar-Ge'ye verdi i önemle, kaliteli hizmet anlayıflı ve empati felsefesiyle, gerek anahtar teslimi taahhütlerinde gerekse satıfl sonrası hizmetinde müflterilerini memnun eden ve o memnuniyetin getirdi i güvenilirlikle büyüyen YAPI UZMANI, vizyonuna eksiksizce ulaflma hedefiyle, yoluna ilke ve de erlerine ba lılıkla, inançla devam etmekte. 01

3 Bir mekanın algılanmasında tavan, oldukça etkin bir bileflendir, çünkü; mekanın di er tüm yüzeyleri ile oranlandı ında, daha aç k alana sahiptir. Form, renk, ıflık vb. araçlar kullanılarak, her amaç için uygun bir tavan tasarımı mümkündür. Asma tavan sisteminde ise, beklentiler, daha farklıdır. Tavandaki her türlü tesisatı gizlemek, aydınlatma armatürleri, yangın detektörleri gibi pek çok bilefleni monte etmek, akustik koflulları yerine getirmek, benzersiz iç mekan koflulları sa lamak ve elbette estetik kaygıları gidermek amacıyla. Asma Tavan Sistemleri tercih edilmektedir. Sa ladı ı mükemmel akustik ve aydınlatma sistemleriyle entegre olabilen yapısı ile Asma Tavan Sistemleri, daha iyi bir çalıflma ortamı, bunun sonucunda da, daha verimli bir ifl performansı yaratmaya katkıda bulunur. Günümüzde, hem ortam koflullarını iyilefltirmek, hem de can güvenli i sa lamak için, ço unlu u tavan arasında bulunan havalandırma, yangın detektörleri, yangın söndürme sistemi gibi cihazlar yo un olarak kullanılmaktadır. Bu cihazlara, tamir ve bakım amacıyla eriflim gereksinimi, Asma Tavan Sistemlerinin oluflumuna katkıda bulunan ana fikirlerin baflında yer almaktadır. 03

4 alç pan asma tavan09 integra tile 10metal asma tavan ntegra Tile markas özel olarak seçilmifl standart tavan tiplerinin tamam n müflterilerinin hizmetine sunmaktad r. Yüksek kaliteye, akustik ve esteti e h zl ve uygun fiyat ile ulaflmak istendi inde do ru tercihtir. Alçıpan asma tavanlar, uluslararası standartlara uygun olarak üretilen, elektrik ve sıhhi tesisatların kolayca döflenmesine ve gizlenmesine olanak sa layan, akustik ve yangına dayanım gibi özelliklere sahip ideal sistemlerdir. Her türlü iç mekan tavan uygulamalarında kullanılır. Hafif olmasından dolayı binanın taflıyıcı sistemine etkisi çok azdır. Yangın dayanım, ses ve ısı yalıtımı gibi performans flartlarını karflılayabilen çok yönlü sistemlerdir. Gizli aydınlatmalar, kademeler, alınlar gibi tasarımlar elde etmek çok mümkündür. Dekoratif amaçlı di er asma ile flık bütünlükler sa lar. clip-in 10metal asma tavan Clip-in Standart Sistemler, Clip-in standart üçgen taflıyıcı sistemi ile istendi inde birbirinden ba ımsız olarak süratle demonte edilebilme ve tavan üstünden ulaflımı kolaylafltırma avantajlarını sunmaktadır. Talebe göre galvaniz çelik, aliminyum ya da paslanmaz çelik malzeme alternatifleriyle sunulan plakalar farklı mimari gereksinimlere uygun olarak; pahlı, küt ve pluto kenar seçenekleri ile üretilebilir. Küt Kenar Pluto Pahl Kenar 05

5 Expanded metal asma tavan 10 hook-on 10 metal asma tavan Hook-on Sistemler, gizli taflıyıcıları ile asma tavan yüzeyinde sürekli monolitik bir görüntü oluflturur. Her türlü mimari tasarıma uygun, galvaniz çelik, aliminyum veya paslanmaz çelik malzeme seçenekleri ile genifllikte 300 mm'den 1200 mm'ye, boyda ise 2500 mm'ye kadar sonsuz ebat seçene i ile üretilmesi mümkündür. Hook-on Sistem plakaları hiçbir sökme aparatı gerektirmeden kolayca demonte edilebilir. Pahlı ve Küt kenar detay tercihi mümkündür. Özellikle koridor çözümleri için tasarlanan Hook-on Koridor plakaları farklı detay ve ölçüdeki koridorlar için ideal çözümdür. Mekan boyutuna uygun ebatlandırılabilen Hook-on Koridor plakaları uygulamada malzeme firesini minimuma indirmektedir. T24 Ana Taflıyıcı3600mm T24 Tali Taflıyıcı1200mm T24 Tali Taflıyıcı600mm Basamaklı Köflebent Askı Yayı Expanded sistemler; T24 ve T15 tafl y c sistemler ile kullan labilme özellikleri ile mimarlara farkl tasar m seçenekleri sunar. Farkl tafl y c sistemler ile tam entegrasyon sa lar ve herhangi bir sökme aparat gerekmeksizin iterek kolayca monte edilebilir. tegular C Köflebent(*) Küt Kenar (Square) Kenar Takozu(*) Çelik Dübelli Pabuç 8 mm 8 mm microlook 24 mm 15 mm 8 mm flat 15 mm kanallı taflıyıcı Pahl Kenar (Square) 24 mm norma grids 10 metal asma tavan Norma Grid Sistemler, sistem birleflim kutuları, farklı boyutlardaki bandraster profilleri ile asma tavan yüzeyinde farklı geometrik desenler oluflturur ve monolitik bir görünüm sa lar. Farklı mimari beklentilere cevap verebilen Norma Grid sistemler galvaniz çelik ile genifllikte 600 mm'den 1200 mm'ye, boyda ise 1200 mm'ye kadar olan ebat seçenekleri ile üretilmesi mümkündür. Tüm Norma Grid panelleri sökme aparatı gerektirmeden kolaylıkla demonte edilebilir. 07

6 taflyünü asma tavan11 Armstrong Armstrong, neme yangına ve darbeye dayanıklılık, akustik, temizlenebilirlik, uzun ömür gibi ihtiyaçları karflılayacak olup; tasarım, renk çeflitlili i, kalite ve estetik kavramları bir arada sunuyor. Güvenilir bir üretici marka olan Armstrong ISO sertifikalarına sahiptir. Ayrıca profesyonel uygulama sonucu; Prima ve 95 RH ürünleri için sarkmaya karflı 10 yıl garanti veriyor. Owa Owa ürünleri, % 95 oranına kadar ba ıl neme karflı koymakta olup, tavanların so utma elemanları ile süper kombinasyon sa lamaktadır. Ayrıca perforasyonları sayesinde iyi bir ses yutma özelliklerine ve hijyenik ürünlere de sahiptir. Owa 1993 yılından beri günümüze ISO 9001 'e göre sertifikalı kaliteli hizmet sunuyor. AMF AMF taflyünü asma yaygın olarak kullanılan, kolay ve hızlı uygulamayı ekonomik fiyat avantajı ile birlefltiren ürünlerdir. Özel boyutlarda ve de iflik yüzey dekorlarında üretilerek farklı tasarım imkanları sunmaktadır. Sistem içerisinde ıflıklandırma armatürleri, havalandırma menfesleri ve kanalları ile sprinkler ve di er servis elemanları kolay kullanılabilir. 09

7 Tectend FMX-1 13 gergi asma tavan lamel 12 Cins: Alüminyum Alternatifler: mm panel Perforasyon: Düz veya Ø 1.8perfore Renk: Standart Ral9002 Boyalı bant veya Ral seçenekleri Tasıyıcı Sistem: Özel tırnaklı çelik taflıyıcı Kalite: TSE Tectend gergi tavanın pürüzsüzlü ü ve homojenli i kaliteyi yeniden fl e k i l l e n d i r m e y e v e k a l ı c ı dekorasyonlara imkan tanır. Neredeyse hiç bakım gerektirmeyen geleneksel ya da modern görünüflü ile Tectend, yaflam alanınızı çok uzun süre güzellefltirecektir. Tectend pek çok yüzey alternatifi ile sunulur: lakeli, mat, saten, baskı, translucent (aydınlatmalı), deri ve metalize. FMX-2 lamel 12 Cins: Alüminyum Alternatifler: mm panel Perforasyon: Düz veya Ø 1.8perfore Renk: Standart Ral9002 Boyalı bant veya Ral seçenekleri Tasıyıcı Sistem: Özel tırnaklı çelik taflıyıcı Kalite: TSE 11

8 Sa ladı ı mükemmel akustik ve aydınlatma sistemleriyle entegre olabilen yapısı ile Modüler Alçı Duvar Sistemleri, daha iyi bir çalıflma ortamı, bunun sonucunda da, daha verimli bir ifl performansı yaratmaya katkıda bulunur. Günümüzde, hem ortam koflullarını iyilefltirmek, hem de can güvenli i sa lamak için, ço unlu u tavan arasında bulunan havalandırma, yangın dedektörleri, yangın söndürme sistemi gibi cihazlar yo un olarak kullanılmaktadır. Bu cihazlara, tamir ve bakım amacıyla eriflim gereksinimi, Modüler Asma Tavan Sistemlerinin oluflumuna katkıda bulunan ana fikirlerin baflında yer almaktadır. duvar sistemleri 13

9 alçıpan bölme duvar14 15 camlı bölme duvar Sistem Kalınlı ı: 40 mm Profil Rengi:mat eloksal(stnadart) Modül Ebatları: max. 1000x3000mm Sistem A ırlı ı: 30 kg/m Cam Tipi: 10mm veya 12 mm temperli veya lamine, rodajlı cam. Cam Birleflimi: Özel PVC veya alüminyum derz profili, çift taraflı bant Kapı Kasa Ünitesi: Alüminyum kasa monoblok ünite (isteküzerine kanat ve kilit üzerine takılmıfl) Kapı kanadı: HPL laminat veya do al ahflap kanat ve 10 mm temperli cam kanat Kilit: Barelli kilit-alın paslanmaz çelik Alçıpan bölme duvar, yeni ve eski yapılarınızda ça dafl, kolay ve hafif, bölme duvar, giydirme duvar sistemleri sunar. Alçıpan, ortası alçı iki yüzü karton kaplı, seri olarak, standart ve özel boyutlarda ve belli normlarda üretilen düzgün yüzeyli plakalardır. Alçıpan bir iç mekan yapı malzemesidir. Kullanım amacına göre alçı harcına katılan kimyasallar sayesinde de iflik tiplerde üretilebilmektedir. Normal alçıpan, yangına dayanıklı alçıpan, suya dayanıklı alçıpan bazı alçıpan çeflitleridir. Bir mekanı istenilen yerden ve tasarımda alçıpan ve karkas sistemleri sayesinde rahatlıkla bölmek, giydirmek, ısı ve ses yalıtımı sa lamak mümkün olup eflsizdir. Kol: Paslanmaz çelik veya alüminyum özel tip kol Köfle Dönüflleri ve T-Birleflim: Özel alüminyum veya PVC 90 ve 135 köfle profilleri ve T-birleflim profili Dolu Panel: Her iki tarafı HPL Laminat veya do al ahflap kaplı 38 mm sunta-1 mm PVC kenar bantlı Zemin Profili: 55 mm yüksekli inde olup 3 parçadan oluflmaktadır. Tavan Profili: 55 mm yüksekli inde olup tek parçadır. Kablo Kanalı: Elektrik kablolarının geçifline olanak sa layacak flekilde priz ve anahtar standartlarına uygun olarak tasarlanmıfltır. duvar sistemleri 15

10

YAPI S STEMLER. aksayapisistemleri.com

YAPI S STEMLER. aksayapisistemleri.com aksayapisistemleri.com Aksa Yapı kurucuları sektöre 1989 da girmiş, 12 yıllık bilgi, birikim ve deneyimlerini değerlendirerek 2001 yılında Aksa Yapı sistemlerini kurmuşlardır. Aksa Yapı, kuruluşundan günümüze

Detaylı

T Taşıyıcılı Modüler Asma Tavan

T Taşıyıcılı Modüler Asma Tavan T Taşıyıcılı Modüler Asma Tavan Askı çubuk aralığı 1200 mm Panel 600 mm 600 mm Modüler Asma Tavan Sistemleri; tavandan geçen her türlü tesisatı gizlemek; aydınlatma armatürleri, yangın detektörleri gibi

Detaylı

TRUVA İNŞAAT. www.truvainsaat.com

TRUVA İNŞAAT. www.truvainsaat.com TRUVA İNŞAAT TRUVA İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ Hakkımızda 2010 yılından beri Yapı Sektöründe faaliyet gösteren Truva yapı modern mimarinin gerekliliği olan mekansal çözümleri ve uygulama yöntemlerini en kaliteli

Detaylı

Mühendislik. www.sksmuhendislik.com.tr

Mühendislik. www.sksmuhendislik.com.tr Mühendislik 2015 HAKKIMIZDA Firmamız SKS MÜHENDİSLİK tavan sistemleri, duvar kaplama ve zemin döşeme sistemleri,izalasyon malzemeleri,alüminyum doğrama ve pvc doğrama olmak üzere 4 ana grupta 40 ayrı

Detaylı

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No:23 34907 Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) 866 41 41-866 42 42 F: +90 (212) 859 04 00-859 05 00 www.firatpen.com.tr www.firat.com firat@firat.com info@firat.com

Detaylı

Sorun çatı ise... ÜRÜN KATALO U

Sorun çatı ise... ÜRÜN KATALO U Sorun çatı ise... ÜRÜN KATALO U KALEL, çevreyolundaki yeni yerinde hizmetinizde... Çatı kaplama, mantolama, ısı ve su yalıtımı sorunlarınızda en kaliteli ürünleri, en ekonomik biçimde hizmetinize sunuyoruz.

Detaylı

bozkayayapi.com Bilgi deneyimle birleşiyor, çözüm oluyor! BOZKAYA YAPI Tel: 0216 365 78 90 pbx 0216 365 78 92 (fax)

bozkayayapi.com Bilgi deneyimle birleşiyor, çözüm oluyor! BOZKAYA YAPI Tel: 0216 365 78 90 pbx 0216 365 78 92 (fax) Katalog Tasarım : www.mustafagul.com Bilgi deneyimle birleşiyor, çözüm oluyor! BOZKAYA YAPI Adres: DUDULLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DES SANAYİ SİTESİ 1. CADDE C-3 BLOK NO:2 YUKARI DUDULLU İSTANBUL Tel:

Detaylı

FER TEKNİK KATALOG 1

FER TEKNİK KATALOG 1 1 FER TEKNİK KATALOG HAKKIMIZDA: FER TEKNİK; 15 yıllık sektörel deneyimle ve tecrübeyle, zamanında istenilen miktarda,en iyi kalitede, doğru fiyatlı ürün ve montaj uygulama idealini kurumsal kültür olarak

Detaylı

YANMAZ (A1 s n f, TSEN 13501 / ASTM E 119) EKONOM KT R HAF FT R. YÜKSEK ISI VE SES YALITIMI SA LAR 54 Desibel ve üzeri, 0.025 W/M.

YANMAZ (A1 s n f, TSEN 13501 / ASTM E 119) EKONOM KT R HAF FT R. YÜKSEK ISI VE SES YALITIMI SA LAR 54 Desibel ve üzeri, 0.025 W/M. YANMAZ (A1 s n f, TSEN 13501 / ASTM E 119) EKONOM KT R YÜKSEK ISI VE SES YALITIMI SA LAR 54 Desibel ve üzeri, 0.025 W/M.K (TSEN ISO 8990) SU VE NEMDEN ETK LENMEZ (TSEN 520) ÇEVRE DOSTUDUR %100 do al, Ekolojiktir

Detaylı

Alüminyum Cephe Bisam la Yeniden Tanımlanıyor...

Alüminyum Cephe Bisam la Yeniden Tanımlanıyor... Alüminyum Cephe Bisam la Yeniden Tanımlanıyor... NTC Tower İTO, 2009 5. Başarılı Kobi Yarışması Teknoloji ve İnovasyon Birincilik Ödülü İÇİNDEKİLER Hakkımızda 05 Prensiplerimiz 07 Tekliften Montaja Süreç

Detaylı

Mavi ve Yeflilin Kesiflti i Nokta Carpe Diem

Mavi ve Yeflilin Kesiflti i Nokta Carpe Diem Y l:1 Say :1 Ocak-fiubat-Mart-Nisan Lafarge Dalsan Ücretsiz Yay n d r. Lafarge Dalsan dan Firesini De erlendiren lk Tesis Yüksek Kalite ve Konforda Selenium Twins Mavi ve Yeflilin Kesiflti i Nokta Carpe Diem

Detaylı

TASARIM / Noktasal Çözümler

TASARIM / Noktasal Çözümler MİMARİ ve görsel trendler Tasarım trendleri değişen sosyal, ekonomik ve ekolojik etkilerin doğrudan sonucudur. Günümüzün mimarisi ekolojik anlamda sorumlu ve sürdürülebilir ve bununla birlikte tasarımlar

Detaylı

BALCIOĞLU. BALCIOĞLU HAKKIMIZDA Balcıoğlu şirketler grubu, 1985 yılında, bugün Balko Felsefesi BALCIOĞLU. www.balcioglu.com.tr

BALCIOĞLU. BALCIOĞLU HAKKIMIZDA Balcıoğlu şirketler grubu, 1985 yılında, bugün Balko Felsefesi BALCIOĞLU. www.balcioglu.com.tr BALCIOĞLU Bugün Plywood ürün grubunun üretiminde dünyada söz sahibi olan Rusya, Finlandiya, Brezilya, Endonezya, Malezya, Çin ve daha birçok ülke ile Balko Plywood Ürün Standardı altında dünyanın hemen

Detaylı

Profesyonel Mekan Çözümlerİ. Dekoratİf Taş Kaplamalar Duvar Kağıdı Zemİn Kaplamaları Dekoratİf Tavan. www.haustell.com

Profesyonel Mekan Çözümlerİ. Dekoratİf Taş Kaplamalar Duvar Kağıdı Zemİn Kaplamaları Dekoratİf Tavan. www.haustell.com Profesyonel Mekan Çözümlerİ Dekoratİf Taş Kaplamalar Duvar Kağıdı Zemİn Kaplamaları Dekoratİf Tavan www.haustell.com SHOWROOM Haustell yaşam alanları için iç ve dış mekan yapı malzemeleri ve konsepte uygun

Detaylı

YANMAZ (A1 s n f, TSEN 13501 / ASTM E 119) EKONOM KT R HAF FT R. YÜKSEK ISI VE SES YALITIMI SA LAR 54 Desibel ve üzeri, 0.025 W/M.

YANMAZ (A1 s n f, TSEN 13501 / ASTM E 119) EKONOM KT R HAF FT R. YÜKSEK ISI VE SES YALITIMI SA LAR 54 Desibel ve üzeri, 0.025 W/M. YANMAZ (A1 s n f, TSEN 13501 / ASTM E 119) EKONOM KT R YÜKSEK ISI VE SES YALITIMI SA LAR 54 Desibel ve üzeri, 0.025 W/M.K (TSEN ISO 8990) SU VE NEMDEN ETK LENMEZ (TSEN 520) ÇEVRE DOSTUDUR %100 do al, Ekolojiktir

Detaylı

Y l:1 Say :3 Eylül-Ekim-Kas m-aral k 2010. Lafarge Dalsan Ücretsiz Yay n d r. ALLEV beyazı 4x4 Ustalar n Be enisini Toplad

Y l:1 Say :3 Eylül-Ekim-Kas m-aral k 2010. Lafarge Dalsan Ücretsiz Yay n d r. ALLEV beyazı 4x4 Ustalar n Be enisini Toplad Y l:1 Say :3 Eylül-Ekim-Kas m-aral k 2010 Lafarge Dalsan Ücretsiz Yay n d r. ALLEV beyazı 4x4 Ustalar n Be enisini Toplad Baflyaz Nicolas de Magnienville Genel Müdür Yardımcısı Bu bafları için benim hissetti

Detaylı

Koruma, tasarım ve drenaj ACO Türkiye Drenaj ve Su Arıtma Sistemleri

Koruma, tasarım ve drenaj ACO Türkiye Drenaj ve Su Arıtma Sistemleri Genel Ürün Kataloğu Koruma, tasarım ve drenaj ACO Türkiye Drenaj ve Su Arıtma Sistemleri Genel Ürün Kataloğu Koruma, tasarım ve drenaj ACO Türkiye Drenaj ve Su Arıtma Sistemleri İş bu katalogdaki ürünler

Detaylı

hakkımızda 04-05... neden verdura ahşap pencere 06-07... çift açılımlı standart pencereler 08-09... fransız pencereler 12-13... vasistas pencereler

hakkımızda 04-05... neden verdura ahşap pencere 06-07... çift açılımlı standart pencereler 08-09... fransız pencereler 12-13... vasistas pencereler içindekiler 02... hakkımızda 03... neden ahşap 04-05... neden verdura ahşap pencere 06-07... çift açılımlı standart pencereler 08-09... fransız pencereler 10-11... hbsb pencereler 12-13... vasistas pencereler

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 2011-1

FİYAT LİSTESİ 2011-1 FİYAT LİSTESİ 111 IsıYalıtımında Yeni Markanız! DYNAFOAM BOARD XPS ISI YALITIM LEVHALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.................................................................................................................................................................................

Detaylı

Kablo Yönetim Sistemleri

Kablo Yönetim Sistemleri Kablo Yönetim Sistemleri 444 30 30 www.schneider-electric.com 1 Çevreye karşı duyarlı RoHS (Zararlı madde kullanımının sınırlandırılması) metni, elektrikli - elektronik ekipmanlarda kurşun gibi, zararlı

Detaylı

Isı Yalıtım Ürünleri

Isı Yalıtım Ürünleri Isı Yalıtım Ürünleri www.stroton.com STROTON 2000 yılında kurulan STROTON; yüksek kalitede ısı yalıtımı sağlayan ürünlerin yanı sıra ülkemizin ilk ve tek ICF konut sistemi üreten modern tesisidir. Yüksek

Detaylı

ARCHITECTURAL PERFORMANCE Asma Tavan Sistemleri Akustik Ahşap Tavan ve Duvar Sistemleri

ARCHITECTURAL PERFORMANCE Asma Tavan Sistemleri Akustik Ahşap Tavan ve Duvar Sistemleri ARCHITECTURAL PERFORMANCE Asma Tavan Sistemleri Akustik Ahşap Tavan ve Duvar Sistemleri 2 Esas Holding Genel Merkezi BİZ... 1989 yılnda kurulan TACER, kurulduğu yıldan itibaren ürettiği asma tavan malzemeleri

Detaylı

Yalıtımın En Dogal Hali

Yalıtımın En Dogal Hali Yalıtımın En Dogal Hali İçindekiler sayfa Yalıtım hakkında 3 Neden DragonBoard? 6 DragonBoard un özellikleri 7 DragonBoard Sistemleri 9 Yükseltilmiş Zemin Sistemi 20 Diğer ürünler 21 DragonBoard teknik

Detaylı

Kayseri de yüksek teknoloji ile Türkiye nin panjur ve penceresini üretiyoruz. CAM. PVC PEN. KAPI PANJUR SİST.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Kayseri de yüksek teknoloji ile Türkiye nin panjur ve penceresini üretiyoruz. CAM. PVC PEN. KAPI PANJUR SİST.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Kayseri de yüksek teknoloji ile Türkiye nin panjur ve penceresini üretiyoruz. R CAM. PVC PEN. KAPI PANJUR SİST.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. R CAM. PVC PEN. KAPI PANJUR SİST.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 1987 yılında panjur, kepenk

Detaylı

Tepe Betopan Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Bilgi, Detay ve Montaj Kılavuzu

Tepe Betopan Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Bilgi, Detay ve Montaj Kılavuzu Tepe Betopan Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Bilgi, Detay ve Montaj Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş 6 1.1 Dünyada ve Türkiye de Çimentolu Yonga Levhanın Tarihçesi ve Gelişimi 7 1.2 Malzeme Özellikleri

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Magnezyum Oksit Esaslı İç/Dış Cephe Yapı ve Yalıtım Panelleri

Magnezyum Oksit Esaslı İç/Dış Cephe Yapı ve Yalıtım Panelleri Magnezyum Oksit Esaslı İç/Dış Cephe Yapı ve Yalıtım Panelleri NevPanel Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde 15.000 m 2 toplam alan ve 9.250 m 2 kapalı alanda kurulmuş olan 2.250.000 m 2 /yıl üretim kapasitesine

Detaylı

G-Ext. Bayilerle Söyleşi. Yıldız ürün. Zorlu Center Gentaş ile kaplanıyor Sektör için Yeni Dizaynlar. Mobilya Sektöründe Oscar Gecesi

G-Ext. Bayilerle Söyleşi. Yıldız ürün. Zorlu Center Gentaş ile kaplanıyor Sektör için Yeni Dizaynlar. Mobilya Sektöründe Oscar Gecesi Nisan-Haziran 2012 Yıl: 1 Sayı: 1 Yıldız ürün G-Ext Zorlu Center Gentaş ile kaplanıyor Sektör için Yeni Dizaynlar Gentaş Grup'tan Eğitime Tam Destek 35. Uluslararası Yapı Fuarı İstanbul 2-6 Mayıs 2012

Detaylı

BAYMAK GÜNEfi ENERJ S S STEMLER

BAYMAK GÜNEfi ENERJ S S STEMLER BAYMAK GÜNEfi ENERJ S S STEMLER y ll k geçmifliyle BAYMAK, bat l firma kültürüne sahip, kurumsallaflm fl, müflteri memnuniyeti ve kaliteden hiçbir zaman ödün vermeden her zaman ileri teknoloji ile üretim

Detaylı

www.sinuscelik.com.tr www.sinuscelik.com www.itscelik.com

www.sinuscelik.com.tr www.sinuscelik.com www.itscelik.com www.sinuscelik.com.tr www.sinuscelik.com www.itscelik.com WEB SİTELERİMİZ www.sinuscelik.com.tr www.itsgrup.com.tr www.itsyapi.com.tr www.sinuscelik.com www.itscelik.com www.panelasesuar.com www.sandivicpanel.com

Detaylı