ÇANAKKALE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI TEKLĠF VERME GENEL ġartnamesġdġr (DIġ CEPHE KAPLAMA)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇANAKKALE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI TEKLĠF VERME GENEL ġartnamesġdġr (DIġ CEPHE KAPLAMA)"

Transkript

1 ÇANAKKALE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI TEKLĠF VERME GENEL ġartnamesġdġr (DIġ CEPHE KAPLAMA) 1- TARAFLAR : ĠġVEREN YÜKLENĠCĠ :Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası. : Üzerinde iģin Ġhalesi Kalan Ġstekli. 2- ĠġĠN YERĠ: ĠġVEREN in OSB ndeki Kongre Merkezi dir. 3- ĠġĠN KONUSU VE ĠÇERĠĞĠ : Teknik özellikleri ana hatları ile bu Ģartname ve Ģartname eklerinde belirtilen sinterflex kaplama iģçiliği ve cam giydirme iģlerinin YÜKLENĠCĠ tarafından tasarımı, imalatı, iģ yerine sevki, iģ yerinde montajı ve testlerinin yapılıp sorunsuz çalıģır vaziyette ĠġVEREN e devredilmesi iģin konusu ve içeriğini teģkil etmektedir. 4- ANA TEKNĠK ÖZELLĠKLER : 4.1 GĠYDĠRME CEPHELER Giydirme cephe sistemleri: a. Kapaklı (stick) cephe b. Structurel silikon cephe *) Silikon cephe camcama **) Semi structurel tırnaklı c. Panel cephe d. Two side cephe Kapaklı (Stick) : Projesinde belirtilen açıklıklarda ve her kat döģeme betonuna üç boyutta ayar imkanı veren alüminyum veya galvanizli çelikten mamul ankrajlarla binaya tespit edilmiģ, ek yerlerinde dilatasyon kutuları bulunan taģıyıcı düģey elemanlar ile, bunlar arasında belirtilen yüksekliklerde ısıcam veya sandviç panel takabilmek ve bunları taģımak üzere, düģey taģıyıcı elemanlara özel bağlantı elemanları ile bağlanan yatay kayıtlardan oluģur. DüĢey taģıyıcı profillerin yerleģtirilmesinden sonra, yatay kayıtların U bağlantı veya kırlangıçgeçme yöntemi ile montajının yapılması Ģeklinde tasarlanmıģ olmalıdır. DüĢey ve yatay kayıtların geniģliği mm. olmalıdır. Giydirme cephe iç ve dıģ profilleri 8mm.-10mm. ve 12mm lik sert PVC ısı yalıtım bariyeri ile farklı kalınlıktaki camları taģıyabilecek özellikte olmasına imkan tanımalıdır. Cam takozları altında alüminyum destek elemanları olmalıdır. Giydirme cephede ısı ile oluģacak uzama hareketine karģı; düģey profiller uygun aralıklarla dilate edilmelidir. Yatay kayıtlarda oluģacak kondens suyunun düģey dikme kanalına aktarılabilmesi için, yatay kayıtları basamak Ģeklinde kertilerek düģey dikmelere sızdırmazlığı ve genleģmeyi sağlayan PVC veya EPDM yalıtım fitili ile her düģey elemana, arasındaki uzamayı göz önünde bulunduracak Ģekilde bağlanmalıdır. Yatay kayıt bağlantıları inox vidalarla bağlanmalıdır. Cephe, havalandırılmalı, suyu tahliye edebilecek ve basıncı dengeleyebilecek özellikte olmalıdır. DüĢey profiller yapılacak olan Atalet Momenti Hesabına göre seçilmelidir. Statik hesaplamalarda, cephenin kendi ağırlığından daha önemli olan rüzgarın cephe üzerine yaptığı basınç ve emme kuvvetleri, binanın yüksekliği, Ģekil ve cephe modülasyonuna bağlı olarak dikkate alınacaktır. Ayrıca cephe üzerine binen statik yükün hesaplanmasında alüminyum düģey taģıyıcıların tek veya iki mesnetli açıklıkta cepheye bağlanmıģ olmasına dikkat edilmelidir. Ġki mesnetli taģıyıcılarda ikinci mesnedin düģey profilin ısıya bağlı hareketini

2 engellemeyecek Ģekilde kayar mesnet olarak konulması gereklidir. Ankraj sistemleri sabit ya da hareketli olarak kullanılacaktır. Profilin ankraja bağlantıları inox cıvata, kovan, her iki baģta aderansı temin eden özel pullarla yapılacaktır. Ankrajları tespit için inox dübel kullanılması halinde dübel deliğinin beton kenarına mesafesi 15 cm. den az olmamalı ve min. M10 x 85 çelik dübeller kullanılacaktır. Dilatasyon kutuları alüminyum profilden imal edilmiģ olmalı, giydirme cephe de ısı değiģmelerin de meydana gelecek uzama ve kısalma hareketine karģı düģey profillerde yeterli boģluk bırakmalı ; dilatasyon profillerinin yan kanallarında sürtünmeyi ve sesi önleyici özel PVC contalar kullanılmalıdır. SG Cam Cephe : Sistemin teģkilinde kullanılacak olan structurel silikon yapıģtırmaları tamamen fabrikada özel makineleri ile özel klimatize ve tozsuz odalarda uygulanacaktır. Açılan kanatlarda kaset profili ile açılım sağlanacak ayrıca kasa profili kullanılmayacaktır. Kanatlar dıģarı açılır olup, silikon camlı olacaktır ve dıģarıdan görünmeyecektir. Kanatlarda kullanılacak olan dıģa açılım makaslar kanat ebatlarına göre belirlenecektir. Cephe derzlerine silikon çekilmeyecektir. Two Side : DüĢey silikon, yatay kapaklı (badem kapaklı) veya düģey kapaklı, yatay silikon yapılabilir. Cephe camları özel çift cam çıtası ve köģe takozu kullanılarak silikon dolgu yapılarak imal edilmelidir. Panel Sistem : Cam paneller arasındaki sızdırmazlık çift EPDM fitiller ile sağlanmaktadır, camların arasına sızdırmazlık silikonu çekilmemelidir. Paneller fabrika ortamında camlar dahil olmak üzere montaja hazır üniteler haline getirilecek, Ģantiyeye panel olarak sevk edilecek ve önceden öne, geriye ayarı bitmiģ olan ankrajlarla vinç yardımı ile monte edilecektir. Paneller monte edildikten sonra sadece vida düzeyinde ince ayar yapılacaktır. Paneller 1 kat yüksekliğinde ve 2-3 yatay aks geniģliğinde olacaktır. Paneller arasında hem düģeyde hem yatayda genleģme boģlukları olacak, dıģ hava sıcaklığında ki değiģkenliklerin meydana getireceği düģey kayıtlardaki uzama veya kısalmalar panel profilleri tarafından tolere edilecektir. Sistemde her katta oluģabilecek kondens suyu kat içinde dıģarıya tahliye edilecektir.sistemde kasa profili kullanılmadan kanat açabilme ve kaset kullanılmadan cam takılma özelliği olmalıdır. Giydirme cephelerde taģıyıcı sistem profillerinin dizaynı ve boyutlandırılmasında kullanılacak rüzgar yükü seçimi ; TS 498, DIN 1055 ve DIN standartlarına göre, yapının toplam yüksekliği ve meteorolojik iklim koģullarınada dikkat edilerek rüzgar yükü değerine karar verilmelidir. Buna bağlı olarak alt taģıyıcı konstrüksiyonun yapabileceği max. sehim olarak ; L/200 ; taģıyıcı alt konstrüksiyon profilinin mesnetlenme noktaları arasındaki boyu 300 cm.den küçük olduğu durumlarda, L/300 ; taģıyıcı alt konstrüksiyon profilinin mesnetlenme noktaları arasındaki boyu 300 cm.den büyük olduğu durumlarda, esas alınarak belirlenir. Parapet- Kolon Arkası Cephe Camları (Spandrel Paneller) Ġçten emaye boya ile yüzeyi kaplanmıģ, 6mm temperli fabrika ortamında kasetlere yapıģtırılmıģ, tek yön rodajlı imalat standartlarına uygun parapet arkası cephe camıdır. Ayrıca camın arkasına tava formunda bükülmüģ 1 mm. galvanizli saçdan imal edilmiģ ve cephe içine montajı yapılmıģ spandrel paneller kullanılacaktır. Galvanizli saç alüminyum profillere bağlanmadan önce arasına polietilen bant çekilecektir. Tava formunda bükülmüģ spandrel panel içine ayrıca 50 mm. kalınlığında taģyünü montajı yapılacaktır. Çelik Hammaddesi Ankrajlar ve takviyeler için kullanılacak çelik olan çelik parçalar galvanizli veya iki kat antipas boyalı olmalıdır. Hataların ve hasarların düzeltilmesi iģlemleri DIN normuna göre gerçekleģtirilmelidir. Yangın ve Duman Kesiciler Katlardan birinde çıkan yangında alev, duman ve sıcak gazların diğer katlara yayılmasını

3 önlemek için giydirme cephe ile parapet ve kiriģler arasındaki geçitler min. 0,7 mm. kalınlığında galvanizli levhalar ile kapatılacaktır. DüĢey ve yatay taģıyıcıların montajını müteakip yerinde alınan ölçülere göre 1 mm. galvanizli saçtan bükülüp parapet altı ve üstlerine, giydirme cephe profillerine bağlanmadan metalik temas kesen polyizobütilen bantlarla yanaģtırılacaktır. Galvanizli levha birleģim detaylarında, akrilik izolasyon yapılacak, katlar arası hava ve duman sirkülasyonuna izin verilmeyecektir. Kullanılacak olan galvanizli saçlar TS 822 normuna uygun olarak imal edilecektir. Ses Ġzolasyonu Katlar arasında ses geçiģini önlemek için her kat kiriģ seviyesinde yangın kesicinin üzerinden baģlamak üzere 20 cm. yüksekliğine kadar taģ yünü doldurulacaktır. Ses izolasyonu kullanılacak ısıcam kalınlığıyla da bağlantılı olarak DIN 4109 normlarına uygun olacaktır. Su Yalıtımı Giydirme Cephenin yapı elemanı ile birleģtiği yatay ve düģeylerde su yalıtımını sağlamak amaçlı detayına uygun olarak montajı yapılmıģ olan EPDM membranlar kullanılacaktır. ĠMALAT : Profiller üzerindeki bütün aksesuar ve bağlantı elemanları yerleri, özel kalıp ve Ģablonlar yardımı ile kopya freze makineleri kullanılarak açılacaktır. Bütün bağlantılar mekanik birleģtirme (vidalı, pimli veya pres köģe takozu) ile yapılacak, kaynak veya vida kullanılmayacaktır. MONTAJ : Doğrama ile bina arası boģlukları, hava koģullarından etkilenmeyen, doldurucu ve yapıģkan özelliğini kaybetmeyen silikon ile kapatılarak, hava-su sızdırmazlığı kesin olarak sağlanacaktır. Silikon uygulamasından önce polietilenden mamul silikon takozları (sosis fitil) kullanılmalıdır. Körkasalı sistemlerde, doğrama ile körkasanın temas yerlerine PVC yalıtım pestili veya profili kullanılarak, yoğuģmaya ve ısı transferine karģı önlem alınacaktır. Doğramalar her boyutta Ģakül ve terazisinde olacak, yeterli sayıda bağlantı elemanı kullanılacaktır. Doğramalar birbirlerine bağlanırken, sızma kayıplarını önlemek için özel olarak tasarlanmıģ bağlantı elemanları iç ve dıģ kısımlar için ayrı ayrı olmalı ve birbirlerine temas etmemelidir. (yalıtım esaslarını bozmamalıdır) Montaj iģleri duvar iģlerinden sonra olmalıdır. Kapı-pencere elemanları yapıya 50 cm de bir bağlanmalıdır. Bununla birlikte her doğramanın bir tarafı yapıya en az iki kere bağlanmalıdır. Doğramalar ambalajlanarak sevk edilecektir. Ambalaj, doğramaların yüzeyinin çizilmesi/zedelenmesi gibi hasarları önleyecek Ģekilde yapılacaktır. Doğrama montajından sonra, sıva, kireç, harç, çimentodan alüminyumun zarar görmesinin engellenmesi için doğrama sonradan sıyrılabilir "korucu film" ile ambalajlanacaktır. ĠġÇĠLĠK : Doğramalar, 1. sınıf iģçilikle, uluslararası standartlara uygun kalitede ve firmanın garantisi altında YETKĠLĠ DOĞRAMA BAYĠLERĠ tarafından imal ve monte edilecektir. Böylece doğrama üretim ve montaj iģçilikleri de üretici firmanın garantisi altında olacaktır. GARANTĠ : Kullanılacak alüminyum profiller, üzerlerindeki eloksal ve elektrostatik toz boyama iģlemi, belirtilen TSE Uygunluk Belgeleri ve EWAA/EURAS Uluslararası kalite belgelerine (Qualicoat, Qualianod, Iso 9002), üretici firmalar da, TSE imalat yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.

4 Sistem doğramalarında kullanılacak alüminyum profil, aksesuar ve detaylar belirli bir Know How dahilinde geliģtirilmiģ, performansları akredite test sertifikaları ile tescillenmiģ olmalıdır ALÜMĠNYUM KAPI ve PENCERE SĠSTEM DOĞRAMALARI a)yalıtımsız Doğramalar : Sistem doğraması, yalnızca birbirleri ile çalıģan profiller olmayıp, en ufak vidasına kadar tüm aksesuarları ile birlikte tasarlanmıģ, imalat ve montajında, malzeme, iģçilik ve zaman faktörlerini en optimal boyutlarda kullanabilmeyi sağlayan bir elemanlar bütünüdür. Alüminyum doğramalarda cam, çıta profilleri ile takılmalı, kanadın hareketlerinden camın etkilenmesi ve titreģimini önlemek çepçevre özel EPDM cam fitilleri ve plastik destek takozları monte edilmelidir. Camların yaslandığı kanatlar, EPDM cam fitilleri tutacak Ģekilde kanallı olmalı, camlar doğramaya takozlanarak takılmalıdır. Hafif profil serileri (min. d = 1,3 mm.) kanat camlı ağırlığı 70 kg a ve kanat alanı 1.8 m² ye kadar olan pencerelerde kullanılmalıdır. Hiçbir profil sabit deformasyon göstermemelidir. Doğrama sistemlerinde buhar basıncının dengelenmesi için, kasada suyun tahliye delikleri açılmalıdır. DıĢarı açılan delikler yoğuģma (kondensasyon) suyunu doğrudan ve emniyetli bir Ģekilde dıģarıya atabilecek, fakat suyun rüzgarla geri gelmesini önleyecek Ģekilde tahliye tapaları ile kapatılmalıdır. b)yalıtımlı Doğramalar : Isı yalıtımlı profiller, iç ve dıģ profiller arasındaki fiziksel iliģki ve ısı akıģını tamamen kesecek, bununla birlikte profillerin statik değerini düģürmeyecek Ģekilde oluģturulmalıdır. a) PA 66 GF 25 - %25 cam elyafı takviyeli polyamid den imal edilmiģ ısı yalıtım bariyeridir. Bu ısı bariyeri kullanılarak yalıtımlı hale getirilen eloksalsiz profillere hem eloksal hem de tozboya yapılabilmektedir. FENĠġ ürünlerinde Hydro ve ALUPEN THERMI C CASE serileri bu tür ısı bariyeri ile yalıtımlı hale getirilmektedir. b) Ġkinci tip ısı bariyeri sert PVC den imal edilmekte olup, eloksal ve tozboya yapılabilmesine imkan vermediği için alüminyum profillere bu iģlemler sonrasında yerleģtirilmektedir. FENĠġ ürünlerinde müģteri isteğine bağlı olarak Hydro ve ALUPEN serileri bu tür ısı bariyeri ile yalıtımlı hale getirilmektedir. Yalıtımlı profillerle üretilecek sürme, normal, pivot (eksenel), çift eksenli (hem normal, hem vasistas açılır) pencerelerde kasa ve kanat köģeleri 45 kesilerek, iç ve dıģ profiller ayrı ayrı köģe takozları, bağlantı çavuģları ve çektirme elemanlarıyla birleģtirilmelidir. Ġzolasyonlu profillerde, ısı yalıtımı ile ilgili prensip bütün konstrüksiyonda uygulanmalı, yalıtım etkisi köģe birleģimlerinde ve T bağlantı alanında da korunmalıdır. Isı yalıtım köprüsü; profil boyunca devamlı ve tek parça halinde olmalı, iç ve dıģ alüminyum profiller iki ısı yalıtım köprüsü ile birbirlerine bağlanmalıdır. Isı yalıtımlı profiller DIN 4108 standartlarına uygun olmalıdır. Ses yalıtımı VDI yönetmeliği 2791 ve DIN 4109 standartlarına uygunluğu sağlanmalıdır. Ses yalıtım değeri: Rw = 37,5 db (Sınıf 3) Pencere de fuga sızdırmazlığı DIN deki Ģartları yerine getirmelidir AKSESUARLAR Tüm aksesuarlar ve bu aksesuarlarda kullanılacak yardımcı elemanlar alüminyum ile bağdaģabilir bir malzemeden imal edilmeli, dıģ etkilere karģı paslanmaz, solmaz, çizilmez özellikte olmalıdır.

5 a. Bağlantılar : KöĢe takozları ve T bağlantılar BS 1331 standardına uygun alüminyum alaģımdandır. KöĢe birleģimlerinde, alüminyum pres-köģe takozları, alternatif olarak vidalı köģe takozları ve bağlantı çavuģları kullanılacaktır. Su ve hava sızdırmazlığı için, 45 köģe birleģimlerinde kullanılacak köģe takozunun her iki yanına epoksi sürülerek preslenmelidir ve pres noktalarına de dıģarıdan silikon sürülmelidir. T bağlantılarında, suyun konstrüksiyona sızması, elastik ve yalıtımı sağlayan dolgu parçalarıyla engellenmelidir. KöĢe birleģimlerinde kullanılacak köģe takozlarının kesitleri, profil iç konturlarına uygun olmalıdır. Gönye bitiģmelerde bitiģme yüzeyinde kusursuz bir birleģim olmasına dikkat edilmelidir. b. Fitiller (Cam ve Bini Fitilleri) : Sızma kayıplarını önleyen çarpma fitilleri, sızdırmazlık fitili ve cam fitilleri, elastik deformasyona sahip ve deformasyondan önceki Ģeklini süratle alabilen, kauçuk esaslı bir malzeme olan EPDM den (RAL-GZ 716) imal edilmiģtir. Fitiller değiģtirilebilir olmalıdır ve kesintisiz olacaktır. EPDM fitillerin, ısı farklarına göre uzayıp kısalması nedeniyle, su sorunu yaratmaması için köģe birleģim noktalarında vulkanize parçalar kullanılmalı ve TEROSON ile yapıģtırılmalıdır. c. Fırça Fitiller (Sürme) : Fırça fitiller, profil kesitlerinde kendilerine ayrılan özel yuvaların içine sürülerek takılırlar ve özel polypropylen elyaftan dokunmuģ ultraviole ıģınlarına dayanıklı, dıģ tesirlerden etkilenmeyen, keçeleģmeyen, karģı yüze yapıģmayan, suyu emmemesi ve kayma iģleminin kolaylaģması için silikon iģleminden geçirilmiģtir. Fırçayı taģıyan sırt fitili fırça boyunu her türlü Ģartta sabit tutacak küflenme, çürüme ve yıpranmaya da karģı koyabilecek özel bir plastikten mamuldür. d. Sürme Rulmanı : Normal sürme doğrama rulmanları plastik deformasyon göstermeyecek ve alüminyum profile sarmayacak malzemeden (tercihen polyamid) imal edilmeli ve göbeğinde çelik bilyalı veya silindirli özel rulmanı bulunmalıdır. Sürme kapılarda, çift tekerlekli rulmanlar kullanılmalı ve bu mafsal yardımı ile kanat veya kasa terazisinde bir sapma olsa bile, her iki tekerlekte, ray profiline daima temas halinde bulunmalıdır. e. Ara Takozları (Spacer) : Özellikle geniģ ebatlı açılır kanatlarda kanat kapalı durumda iken, sarkmayı önleyen ve kasa kanat arasındaki mesafeyi sabit bir hale getirerek sızdırmazlık fitillerinin tam olarak basmalarını temin eden spacer (kasa kanat arası mesafe ayarlayıcıları) kullanılmalıdır. f. MenteĢeler : Profil mukavemetini azaltmamak için, profiller yarılmadan ve delinmeden özel yuvalarına takılmalı ve ayarlanabilmelidir. Pivot pencere menteģeleri, kanadın 180 dönerek açılmasına imkan vermelidir. g. Ġspanyolet KarĢılıkları : Açılır kanatların tam olarak kapanmasını sağlamak amacıyla ispanyolet karģılıkları yuvaları içinde hareket edebilir ve ayarlanabilir özellikte olmalıdır KALESĠNTERFLEX KOMPOZĠT CEPHE PANELĠ : Görünen yüzeyi 1000x3000 ebat ve alt ebatları olan, kalınlığı 3mm / 5mm olan Kalesinterflex Fit kompozit porselen seramik (arka yüzeyi cam elyafın özel epoksi reçine ile lamine edilmiģ) yatayda alt ve üst kısmına özel kesitli taģıyıcı alüminyum askı profillere poliüretan yapıģtırıcı ile lamine edilmiģ cephe kaplamasıdır. Ön Katman 1000x3000x3mm (5mm) Fit porselen levha ve alt ebatları Arka Katman Fiber elyaf file YapıĢtırıcı Özel epoksi reçine / poliüretan Askı Profili Üst 16x30,5mm özel kesitli 6063 alıģımı eloksallı alüminyum profil Askı Profili Alt 16x48mm özel kesitli 6063 alıģımı eloksallı alüminyum profil TaĢıyıcı Konstrüksiyon L ankrajlar, düģey taģıyıcı T profiller ve yatay yaģıyıcı askın profilleri ve bağlantı elemanları

6 sistemin alt konstrüksyonudur. Ankraj L 50x70x4mm l = mm alaģımı eloksallı alüminyum ankraj DüĢey TaĢıyıcı Profil 5 x70mm, 6063 alaģımı eloksallı alüminyum T profil TaĢıyıcı Klips 50x56mm özel kesitli 6063 alaģımı eloksallı alüminyum klips Fitil EPDM fitil Bağlantı Elemanları Duvar-ankraj bağlantısı = Uygun tipte 10 x 100 dübel + rot Ankraj-düĢey taģıyıcı T profil bağlantısı = Cıvata, somun, pul DüĢey- taģıyıcı klips bağlantısı = YSB 4, x16mm vida Uygulama ġantiyede alınacak röleveye göre Kalesinterflex panel yerleģim projesi, standart detaylar doğrultusunda çizilir. Hazırlanan projeye uygun olarak cephe düzlemine ankrajlar sabitlenir. DüĢey taģıyıcı alüminyum T profiller cephe düzleminin yaklaģık 8-15cm önünde cıvata ve somun ile ankrajlar üzerine sabitlenir. TaĢıyıcı alüminyum klipsler, T profillerin üzerine projede belirtilen yatay akslarda YSB vida ile sabitlenir ve klipsler üzerindeki fitil yuvasına EPDM fitil takılır. Projeye uygun olarak ebatlanmıģ ve arka kısımlarına alüminyum askı profilleri lamine edilmiģ Kalesinterflex levhalar taģıyıcı klipslere asılır. (DüĢey derzler 3-6mm olmalıdır.) Detay teknik veriler YÜKLENĠCĠ tarafından teklifinde belirtilecek olup tüm teknik hususlar ĠġVEREN Ġn onayına tabidir. 5- Ġġ BEDELĠ : ĠĢ bedeli anahtar teslim götürü bedel üzerinden teklif edilecektir. ĠĢin miktarı ĠġVEREN ĠN vereceği projelere göredir. S.No Ġġ TÜRÜ Yapım ġekli Fiyatlara KDV dahil değildir. 6- ÖDEME ġeklġ : YÜKLENĠCĠ ye bu sözleģme ile ilgili herhangi bir avans ödemesi yapılmayacaktır. Teklif konusu iģlerin ĠġVEREN in onaylayacağı Ģekilde YÜKLENĠCĠ tarafından noksansız tamamlanmasına müteakip 15 (onbeģ) gün içerisinde teklif bedelinin tamamı YÜKLENĠCĠ ye fatura karģılığında ödenir. 7- GARANTĠ : ĠĢ Bedeli 1 Sinterflex cephe kaplama ĠĢçilikli 2 Cam cephe kaplama Malzemeli ĠĢçilikli Garanti süresi, YÜKLENĠCĠ yükümlülüğündeki komple sistemin, ĠġVEREN tarafından kabulünden itibaren 24 (yirmidört) aydır. Bu anlaģma ile yapılıp bitirilen ve geçici kabulü yapılan iģler için YÜKLENĠCĠ, iģçilik ve kendisi tarafından temin edilen malzeme hatalarına karģı, nihai ürünün garanti süresi sonundaki kat i kabulüne kadar, garanti etmeyi kabul ve taahhüt eder. Garanti süresi içinde meydana gelebilecek herhangi bir arıza ve/veya üretim aģamasından kaynaklanan bir hata ile oluģan hasarı; YÜKLENĠCĠ, kendisine bildirildiği tarihten itibaren en geç 2 (iki) takvim gününde, her

7 türlü malzeme ve iģçilik kendi hesabına olmak Ģartıyla, gidermekle mükelleftir. Garanti kapsamında yapılan tamirat vs. iģleriyle ilgili garanti süresi, tamiratın bitiģinin ĠġVEREN tarafından onaylanmasından sonra 24 (yirmidört) aydır. 8- TESLĠM SÜRESĠ : Teklif konusu iģlerin bitim tarihi, sözleģme imzalanmasından itibaren maksimum 75 (yetmiģbeģ) gün olup, bu sürenin altında teklif verilebilecektir. 9- VERGĠ ve HARÇLAR : SözleĢmeye ait bütün vergi, resim ücret, harç ve giderler YÜKLENĠCĠ ye aittir. 10- DĠĞER HUSUSLAR : - SözleĢme konusu iģlerin (kaba sıva, Ġnce sıva, Alçı sıva, Alçıpan asmatavan, boya, Ģap atılması, seramik yapım v.b.) malzemeli ve iģçilikli olarak +/-%5 proje değiģiklikleri göz önüne alınarak anahtar teslim götürü bedelle teklif verilecektir. Tüm malzeme, teçhizat, ekipman, cihaz, sarf malzeme vb temini ve iģlerin yapımı bu bedele dahil olup fark bedel verilmeyecektir. - Teklif, Ģartnamesi ve sözleģmeler içeriğinde yer alan tüm marka, metraj vs. dökümler, iģin tariflenmesi için belirtilmiģ olup iģ bedelinin artıģ veya eksiliģine kıstas olarak alınmayacak, iģ götürü bedel olduğu için YÜKLENĠCĠ ye herhangi bir fazla veya eksik ödeme yapılmayacaktır. - YÜKLENĠCĠ teklifinde kullanacağı malzemeler ile ilgili marka, model, standart, kalite v.s. bilgileri belirtecektir. - YÜKLENĠCĠ nin kullandığı tüm ürünler TSE belgeli, 1. Kalite ve dayanıklı ürünler olacaktır. Kullanılacak tüm ürünler için ĠġVEREN in onayı alınacaktır. - Kullanılacak malzemelerdeki temel koģul TSE onayı ve Bayındırlık ĠĢleri Genel ġartnamesidir ve bu koģul tüm yapı malzemesi, yapı elemanları ve uygulamalar için geçerlidir. - Teklif için ek olarak verilen onaylı proje, iç mekan projesi, uygulama projeleri, ve keģifmetraj özetlerine uyulacaktır. - Teklif ekindeki proje ve metraj özetlerine uyulmasıyla beraber ĠġVEREN in direktifleri ve görüģleri esas olacaktır. - Her türlü YÜKLENĠCĠ uygulama ekibi iģverenin onayıyla uygulama yapacaktır. - YÜKLENĠCĠ ekibinin uygulama ve iģçilik kalitesiyle ilgili ĠġVEREN den Ģikayet gelmesi durumunda ekip 3 günü geçmemek kaydı ile en kısa sürede değiģecektir. - ĠnĢaat YÜKLENĠCĠ ye kaba inģaat ve tuğla örümü yapılmıģ, tüm piyes, mekan ve alanlar inģaat artıklarından temizlenerek teslim edilmiģtir. YÜKLENĠCĠ de, inģaat alanını bir sonraki ekibe aynı Ģekilde temiz bırakacaktır. - YÜKLENĠCĠ nin imalat esnasında diğer inģaat imalatlarına vereceği zararları ĠġVEREN veya ekibine anında bildirecek, bunlardan dolayı YÜKLENĠCĠ nin telafi etme gerekliliği olanlar ivedilikle telafi edilecektir. - SözleĢme konusu iģlerin uygulaması esnasında doğacak kırık, oyuk, çatlak vs. yerlerin dolgu ve tamiratları, YÜKLENĠCĠ tarafından yapılacaktır. Ayrıca taban, tavan ve duvardaki

8 her türlü tesisat hatları diğer inģaat imalatlarına karģı harç, çimento, Ģap, sabitleme, askıya alma vs.gibi tedbirler itina ile alınarak YÜKLENĠCĠ tarafından korunacaktır. - ĠġVEREN tarafından istenen veya gerekli tüm kırma, düzeltme, ankraj, taģıyıcı konması, delme vb. malzemeli olarak yapılacak imalat Ģekilleri ve zamanı ĠġVEREN e danıģılarak yapılacaktır. - Ġmalatlardan ötürü oluģabilecek olumsuz her türlü hasar, saha temizliği YÜKLENĠCĠ tarafından bedelsiz yapılacaktır. - Gerektiğinde TSE onaylı farklı malzeme türlerinin uygulaması, ĠġVEREN onayıyla sözleģmede yapılacak değiģikliğe bağlıdır ve bu tüm imalatlar için geçerlidir. - ĠĢveren sadece sinterflex (100*300*0.5) kaplama panelini verecektir. Geri kalan tüm ürünler Yükleniciye aittir. 11- ĠHTĠLAFLARIN GĠDERĠLMESĠ: Taraflar çıkabilecek sorunları müzakere yolu ile çözümlemeye çalıģacaktır. Bu suretle bir anlaģma temin edilemez ise Çanakkale Mahkeme ve Ġcra Daireleri yetkili olacaktır. ÇANAKKALE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI

TEKNİK ŞARTNAME. : 10 Adet Okul Binasının Onarımının Yapılması İşi İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa No 1. Pursantaj Poz No İmalatın Cinsi Birim No

TEKNİK ŞARTNAME. : 10 Adet Okul Binasının Onarımının Yapılması İşi İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa No 1. Pursantaj Poz No İmalatın Cinsi Birim No İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa 1 El ile yumuşak toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum ve benzeri zeminler) m³ 0,008717 * Güzelyalı İ.Ö.O nun projesinde belirtildiği gibi anasınıfı

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP)

İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP) ZEMİN KAT VE NORMAL KATLAR I. SALON İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP) Döşeme : Tesviye tabakası (27.581) + Şap (27.583) + Laminant parke (Özel 16)+Koridor birleşimlerine metal kot profili Duvar

Detaylı

İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri)

İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları Sayfa: 1 1 El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 5-10 cm (10 cm dahil) beher ağaç için Teknik Tarifi: Kazı alanı içine

Detaylı

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ KARABÜK KAN BAĞIŞI MERKEZİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ KARABÜK KAN BAĞIŞI MERKEZİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ KARABÜK KAN BAĞIŞI MERKEZİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Madde 1-Derneğimiz BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE

Detaylı

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Madde 1-Derneğimiz BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN

Detaylı

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Madde 1-Derneğimiz BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN

Detaylı

ĠZGAZ A.ġ. ENDÜSTRĠYEL VE BÜYÜK TÜKETĠMLĠ TESĠSLERDE DOĞALGAZA DÖNÜġÜM TEKNĠK ESASLARI

ĠZGAZ A.ġ. ENDÜSTRĠYEL VE BÜYÜK TÜKETĠMLĠ TESĠSLERDE DOĞALGAZA DÖNÜġÜM TEKNĠK ESASLARI ĠZGAZ A.ġ. ENDÜSTRĠYEL VE BÜYÜK TÜKETĠMLĠ TESĠSLERDE DOĞALGAZA DÖNÜġÜM TEKNĠK ESASLARI ĠZMĠT GAZ DAĞITIM SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ DD.75.39 YAYIN TARĠHĠ 20.06.2008 REVĠZYON (2) 1/70 ÖNSÖZ Doğalgaz

Detaylı

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ T.C. ÇORLU BELEDİYESİ KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İNŞAAT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ Sıra No 1 2 Poz No İmalatın Cinsi Birim Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı

Detaylı

MONTAJ TEKN K DÖKÜMANI

MONTAJ TEKN K DÖKÜMANI MONTAJ TEKN K DÖKÜMANI OCAK 2004 İÇİNDEKİLER 1- PVC PENCERE MONTAJINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR : 1-1- PİMAPEN doğramada kasa profili ile duvar arasındaki fuga (derz) etkileri : 1-2- Isı etkisiyle uzama

Detaylı

BAġKENTGAZ BAġKENTDOĞALGAZ DAĞITIM A.ġ.

BAġKENTGAZ BAġKENTDOĞALGAZ DAĞITIM A.ġ. BAġKENTGAZ BAġKENTDOĞALGAZ DAĞITIM A.ġ. BĠNALAR ĠÇĠN DOĞALGAZ TESĠSATI TEKNĠK ESASLARI 1 BAġKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.ġ. KASIM 2009 Tüm yayın hakkı BAġKENTDOĞALGAZ a aittir. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 4. 1.1 İşin Kapsamı... 4. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 4. 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 4

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 4. 1.1 İşin Kapsamı... 4. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 4. 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 4 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 4 1.1 İşin Kapsamı... 4 1.2 Tasarım ve İşçilik... 4 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 4 1.4 Ölçü Birimleri... 5 1.5 Toleranslar... 5 1.6 Gerilmeler ve Emniyet Faktörü...

Detaylı

MEDAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TADĠLAT ĠġLERĠ ĠġĠNE AĠT BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠ

MEDAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TADĠLAT ĠġLERĠ ĠġĠNE AĠT BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠ MEDAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TADĠLAT ĠġLERĠ ĠġĠNE AĠT BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠ ÖBF-MĠ-1: Alüminyum merdiven korkuluğu yapılması 3 Ģeritli Üst Küpeşteler 50x3 mm kalınlığında, dikme boruları 35x3 mm kanallı ve kapaklı,

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM TEKLİFİ İYİGÜN SİTE YÖNETİMİ VE HAK SAHİPLERİ

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM TEKLİFİ İYİGÜN SİTE YÖNETİMİ VE HAK SAHİPLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM TEKLİFİ İYİGÜN SİTE YÖNETİMİ VE HAK SAHİPLERİ Adres: Atalar Mh.Atalar Cd. No:62/A Kartal / İSTANBUL Tel : 0 ( 216 ) 469 69

Detaylı

19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ ÇOK AMAÇLI SALON TUĞLA DUVAR VE ÇATI PROJESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ A.GENEL

19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ ÇOK AMAÇLI SALON TUĞLA DUVAR VE ÇATI PROJESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ A.GENEL 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ ÇOK AMAÇLI SALON TUĞLA DUVAR VE ÇATI PROJESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ A.GENEL İş, Girne Belediyesi Bayındırlık ve İmar Bölümü yetkililerinin kontrolünde K.K.T.C. Bayındırlık ve

Detaylı

EDİRNE KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT VE ONARIM İŞİNE AİT İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

EDİRNE KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT VE ONARIM İŞİNE AİT İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ EDİRNE KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT VE ONARIM İŞİNE AİT İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İNŞ-01: PASLANMAZ ÇELİK MERDİVEN KORKULUĞU VE KÜPEŞTESİ YAPILMASI Parlak paslanmaz çelikten (304 krom çelik) merdiven

Detaylı

GENEL TEKNİK ŞARTNAME (DORADO GOLD SHIELD)

GENEL TEKNİK ŞARTNAME (DORADO GOLD SHIELD) GENEL TEKNİK ŞARTNAME (DORADO GOLD SHIELD) A : Sert PVC den üretilen pencere sistemleri teknik şartnamesi: 1. Profiller 1.1. Avrupa standartlarında, çevreye zarar vermeyen, geri dönüşümlü, Kalsiyum - Çinko

Detaylı

PALGAZ DOĞALGAZ ĠÇ TESĠSAT TEKNĠK ġartnamesġ (BĠNALAR ĠÇĠN) (2015)

PALGAZ DOĞALGAZ ĠÇ TESĠSAT TEKNĠK ġartnamesġ (BĠNALAR ĠÇĠN) (2015) PALGAZ DOĞALGAZ ĠÇ TESĠSAT TEKNĠK ġartnamesġ (BĠNALAR ĠÇĠN) (2015) 0 İçindekiler Tablosu 1 AMAÇ,KAPSAM,DAYANAK,AÇIKLAMA... 4 1.1 Amaç... 4 1.2 Kapsam... 4 1.3 Dayanak... 4 1.4 Açıklama... 4 2 ATIF YAPILAN

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ E.S.K.Ġ. ESKĠġEHĠR SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ E.S.K.Ġ. ESKĠġEHĠR SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ E.S.K.Ġ. ESKĠġEHĠR SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO : TEPEBAġI BÖLGESĠ VE MUHTELĠF MAHALLELERDE KANALĠZASYON-YAĞMURSUYU ĠNġAATI ĠġĠNE AĠT Ö Z E L

Detaylı

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ BĠNA VE TESĠS YANGIN GÜVENLĠK TEDBĠRLERĠ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6 5.1 Genel... 6 5.2 Yönetmenlikler, St andartlar ve İşçilik... 7 5.3 Montaj ve Yerleştirme... 8 5.4 Proje

Detaylı

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠNE AĠT. ÖZEL ĠDARĠ VE TEKNĠK ġartname

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠNE AĠT. ÖZEL ĠDARĠ VE TEKNĠK ġartname ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠNE AĠT ÖZEL ĠDARĠ VE TEKNĠK ġartname ( Ġġ BU ÖZEL ĠDARĠ VE TEKNĠK ġartname; ĠHALE KONUSU YAPILACAK Ġġ, Ġġ KALEMĠ

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2012 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci bir enerji kaynağının kullanımının her geçen gün daha da yaygınlaşıyor olması, insanımız ve ülkemiz için sevindirici

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 3. 1.1 İşin Kapsamı... 3. 1.2 Şantiye Tesisleri... 3. 1.3 Uygulanacak Standartlar... 3

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 3. 1.1 İşin Kapsamı... 3. 1.2 Şantiye Tesisleri... 3. 1.3 Uygulanacak Standartlar... 3 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 3 1.1 İşin Kapsamı... 3 1.2 Şantiye Tesisleri... 3 1.3 Uygulanacak Standartlar... 3 1.4 Markalama ve İsim Plakaları... 4 1.5 Projelendirme... 4 1.6 Malzemeler, İşçilik

Detaylı

BİRİM FİYAT TARİFLERİ

BİRİM FİYAT TARİFLERİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MASLAK YERLEŞKESİ ANA GİRİŞ BÖLÜMÜ TADİLAT İŞLERİ BİRİM FİYAT TARİFLERİ 1- İşin Tanımı Bu Teknik Şartname, " DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ Maslak Yerleşkesi Ana Giriş Bölümü Tadilat İşleri"

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN, 1996 2013 REVİZE ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM

Detaylı

BİNA İÇİ TELEKOM (ANKASTRE) TESİSİ

BİNA İÇİ TELEKOM (ANKASTRE) TESİSİ BİNA İÇİ TELEKOM (ANKASTRE) TESİSİ 13. BİNA İÇİ TELEKOM TESİSATI (ANKASTRE) TESİSİ 13.1. Konu 13.2. Bakır Kablo Ġle Bina Ġçi Telekom Tesisatı (Ankastre) Tesisi 13.2.1. Bina Ana GiriĢ Terminal Kutuları

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BOYA VE BADANA İŞLERİ (İNŞAAT)... 1. 1.2 Standartlar... 2. 1.3 Ahşap Yüzeylerin Hazırlanması ve Boyanması... 4

İÇİNDEKİLER 1. BOYA VE BADANA İŞLERİ (İNŞAAT)... 1. 1.2 Standartlar... 2. 1.3 Ahşap Yüzeylerin Hazırlanması ve Boyanması... 4 İÇİNDEKİLER 1. BOYA VE BADANA İŞLERİ (İNŞAAT)... 1 1.1 Genel... 1 1.2 Standartlar... 2 1.3 Ahşap Yüzeylerin Hazırlanması ve Boyanması... 4 1.4 Demir Yüzeylerin Hazırlanması ve Boyanması... 5 1.5 Badanasız

Detaylı

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05)

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 8033-TU SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün IV- ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ BÖLÜM 1 Genel Esaslar 1.1 Kapsam Bu Genel Teknik Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken

Detaylı

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ 1 14/10/2008 ONAY 0 20/01/2006 C 19/01/2006 ONAY B 08/01/2006 Ş.İ. A 07/01/2006 Ş.İ. REV TARİH TANIM Ö.KURT E.DUMAN B.YANDIMATA F.İLTİR HAZIRLAYAN KONTROL ONAY ONAY İZMİRGAZ İZMİRGAZ PROKON KONTROL FİRMASI

Detaylı