ÇANAKKALE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI TEKLĠF VERME GENEL ġartnamesġdġr (DIġ CEPHE KAPLAMA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇANAKKALE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI TEKLĠF VERME GENEL ġartnamesġdġr (DIġ CEPHE KAPLAMA)"

Transkript

1 ÇANAKKALE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI TEKLĠF VERME GENEL ġartnamesġdġr (DIġ CEPHE KAPLAMA) 1- TARAFLAR : ĠġVEREN YÜKLENĠCĠ :Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası. : Üzerinde iģin Ġhalesi Kalan Ġstekli. 2- ĠġĠN YERĠ: ĠġVEREN in OSB ndeki Kongre Merkezi dir. 3- ĠġĠN KONUSU VE ĠÇERĠĞĠ : Teknik özellikleri ana hatları ile bu Ģartname ve Ģartname eklerinde belirtilen sinterflex kaplama iģçiliği ve cam giydirme iģlerinin YÜKLENĠCĠ tarafından tasarımı, imalatı, iģ yerine sevki, iģ yerinde montajı ve testlerinin yapılıp sorunsuz çalıģır vaziyette ĠġVEREN e devredilmesi iģin konusu ve içeriğini teģkil etmektedir. 4- ANA TEKNĠK ÖZELLĠKLER : 4.1 GĠYDĠRME CEPHELER Giydirme cephe sistemleri: a. Kapaklı (stick) cephe b. Structurel silikon cephe *) Silikon cephe camcama **) Semi structurel tırnaklı c. Panel cephe d. Two side cephe Kapaklı (Stick) : Projesinde belirtilen açıklıklarda ve her kat döģeme betonuna üç boyutta ayar imkanı veren alüminyum veya galvanizli çelikten mamul ankrajlarla binaya tespit edilmiģ, ek yerlerinde dilatasyon kutuları bulunan taģıyıcı düģey elemanlar ile, bunlar arasında belirtilen yüksekliklerde ısıcam veya sandviç panel takabilmek ve bunları taģımak üzere, düģey taģıyıcı elemanlara özel bağlantı elemanları ile bağlanan yatay kayıtlardan oluģur. DüĢey taģıyıcı profillerin yerleģtirilmesinden sonra, yatay kayıtların U bağlantı veya kırlangıçgeçme yöntemi ile montajının yapılması Ģeklinde tasarlanmıģ olmalıdır. DüĢey ve yatay kayıtların geniģliği mm. olmalıdır. Giydirme cephe iç ve dıģ profilleri 8mm.-10mm. ve 12mm lik sert PVC ısı yalıtım bariyeri ile farklı kalınlıktaki camları taģıyabilecek özellikte olmasına imkan tanımalıdır. Cam takozları altında alüminyum destek elemanları olmalıdır. Giydirme cephede ısı ile oluģacak uzama hareketine karģı; düģey profiller uygun aralıklarla dilate edilmelidir. Yatay kayıtlarda oluģacak kondens suyunun düģey dikme kanalına aktarılabilmesi için, yatay kayıtları basamak Ģeklinde kertilerek düģey dikmelere sızdırmazlığı ve genleģmeyi sağlayan PVC veya EPDM yalıtım fitili ile her düģey elemana, arasındaki uzamayı göz önünde bulunduracak Ģekilde bağlanmalıdır. Yatay kayıt bağlantıları inox vidalarla bağlanmalıdır. Cephe, havalandırılmalı, suyu tahliye edebilecek ve basıncı dengeleyebilecek özellikte olmalıdır. DüĢey profiller yapılacak olan Atalet Momenti Hesabına göre seçilmelidir. Statik hesaplamalarda, cephenin kendi ağırlığından daha önemli olan rüzgarın cephe üzerine yaptığı basınç ve emme kuvvetleri, binanın yüksekliği, Ģekil ve cephe modülasyonuna bağlı olarak dikkate alınacaktır. Ayrıca cephe üzerine binen statik yükün hesaplanmasında alüminyum düģey taģıyıcıların tek veya iki mesnetli açıklıkta cepheye bağlanmıģ olmasına dikkat edilmelidir. Ġki mesnetli taģıyıcılarda ikinci mesnedin düģey profilin ısıya bağlı hareketini

2 engellemeyecek Ģekilde kayar mesnet olarak konulması gereklidir. Ankraj sistemleri sabit ya da hareketli olarak kullanılacaktır. Profilin ankraja bağlantıları inox cıvata, kovan, her iki baģta aderansı temin eden özel pullarla yapılacaktır. Ankrajları tespit için inox dübel kullanılması halinde dübel deliğinin beton kenarına mesafesi 15 cm. den az olmamalı ve min. M10 x 85 çelik dübeller kullanılacaktır. Dilatasyon kutuları alüminyum profilden imal edilmiģ olmalı, giydirme cephe de ısı değiģmelerin de meydana gelecek uzama ve kısalma hareketine karģı düģey profillerde yeterli boģluk bırakmalı ; dilatasyon profillerinin yan kanallarında sürtünmeyi ve sesi önleyici özel PVC contalar kullanılmalıdır. SG Cam Cephe : Sistemin teģkilinde kullanılacak olan structurel silikon yapıģtırmaları tamamen fabrikada özel makineleri ile özel klimatize ve tozsuz odalarda uygulanacaktır. Açılan kanatlarda kaset profili ile açılım sağlanacak ayrıca kasa profili kullanılmayacaktır. Kanatlar dıģarı açılır olup, silikon camlı olacaktır ve dıģarıdan görünmeyecektir. Kanatlarda kullanılacak olan dıģa açılım makaslar kanat ebatlarına göre belirlenecektir. Cephe derzlerine silikon çekilmeyecektir. Two Side : DüĢey silikon, yatay kapaklı (badem kapaklı) veya düģey kapaklı, yatay silikon yapılabilir. Cephe camları özel çift cam çıtası ve köģe takozu kullanılarak silikon dolgu yapılarak imal edilmelidir. Panel Sistem : Cam paneller arasındaki sızdırmazlık çift EPDM fitiller ile sağlanmaktadır, camların arasına sızdırmazlık silikonu çekilmemelidir. Paneller fabrika ortamında camlar dahil olmak üzere montaja hazır üniteler haline getirilecek, Ģantiyeye panel olarak sevk edilecek ve önceden öne, geriye ayarı bitmiģ olan ankrajlarla vinç yardımı ile monte edilecektir. Paneller monte edildikten sonra sadece vida düzeyinde ince ayar yapılacaktır. Paneller 1 kat yüksekliğinde ve 2-3 yatay aks geniģliğinde olacaktır. Paneller arasında hem düģeyde hem yatayda genleģme boģlukları olacak, dıģ hava sıcaklığında ki değiģkenliklerin meydana getireceği düģey kayıtlardaki uzama veya kısalmalar panel profilleri tarafından tolere edilecektir. Sistemde her katta oluģabilecek kondens suyu kat içinde dıģarıya tahliye edilecektir.sistemde kasa profili kullanılmadan kanat açabilme ve kaset kullanılmadan cam takılma özelliği olmalıdır. Giydirme cephelerde taģıyıcı sistem profillerinin dizaynı ve boyutlandırılmasında kullanılacak rüzgar yükü seçimi ; TS 498, DIN 1055 ve DIN standartlarına göre, yapının toplam yüksekliği ve meteorolojik iklim koģullarınada dikkat edilerek rüzgar yükü değerine karar verilmelidir. Buna bağlı olarak alt taģıyıcı konstrüksiyonun yapabileceği max. sehim olarak ; L/200 ; taģıyıcı alt konstrüksiyon profilinin mesnetlenme noktaları arasındaki boyu 300 cm.den küçük olduğu durumlarda, L/300 ; taģıyıcı alt konstrüksiyon profilinin mesnetlenme noktaları arasındaki boyu 300 cm.den büyük olduğu durumlarda, esas alınarak belirlenir. Parapet- Kolon Arkası Cephe Camları (Spandrel Paneller) Ġçten emaye boya ile yüzeyi kaplanmıģ, 6mm temperli fabrika ortamında kasetlere yapıģtırılmıģ, tek yön rodajlı imalat standartlarına uygun parapet arkası cephe camıdır. Ayrıca camın arkasına tava formunda bükülmüģ 1 mm. galvanizli saçdan imal edilmiģ ve cephe içine montajı yapılmıģ spandrel paneller kullanılacaktır. Galvanizli saç alüminyum profillere bağlanmadan önce arasına polietilen bant çekilecektir. Tava formunda bükülmüģ spandrel panel içine ayrıca 50 mm. kalınlığında taģyünü montajı yapılacaktır. Çelik Hammaddesi Ankrajlar ve takviyeler için kullanılacak çelik olan çelik parçalar galvanizli veya iki kat antipas boyalı olmalıdır. Hataların ve hasarların düzeltilmesi iģlemleri DIN normuna göre gerçekleģtirilmelidir. Yangın ve Duman Kesiciler Katlardan birinde çıkan yangında alev, duman ve sıcak gazların diğer katlara yayılmasını

3 önlemek için giydirme cephe ile parapet ve kiriģler arasındaki geçitler min. 0,7 mm. kalınlığında galvanizli levhalar ile kapatılacaktır. DüĢey ve yatay taģıyıcıların montajını müteakip yerinde alınan ölçülere göre 1 mm. galvanizli saçtan bükülüp parapet altı ve üstlerine, giydirme cephe profillerine bağlanmadan metalik temas kesen polyizobütilen bantlarla yanaģtırılacaktır. Galvanizli levha birleģim detaylarında, akrilik izolasyon yapılacak, katlar arası hava ve duman sirkülasyonuna izin verilmeyecektir. Kullanılacak olan galvanizli saçlar TS 822 normuna uygun olarak imal edilecektir. Ses Ġzolasyonu Katlar arasında ses geçiģini önlemek için her kat kiriģ seviyesinde yangın kesicinin üzerinden baģlamak üzere 20 cm. yüksekliğine kadar taģ yünü doldurulacaktır. Ses izolasyonu kullanılacak ısıcam kalınlığıyla da bağlantılı olarak DIN 4109 normlarına uygun olacaktır. Su Yalıtımı Giydirme Cephenin yapı elemanı ile birleģtiği yatay ve düģeylerde su yalıtımını sağlamak amaçlı detayına uygun olarak montajı yapılmıģ olan EPDM membranlar kullanılacaktır. ĠMALAT : Profiller üzerindeki bütün aksesuar ve bağlantı elemanları yerleri, özel kalıp ve Ģablonlar yardımı ile kopya freze makineleri kullanılarak açılacaktır. Bütün bağlantılar mekanik birleģtirme (vidalı, pimli veya pres köģe takozu) ile yapılacak, kaynak veya vida kullanılmayacaktır. MONTAJ : Doğrama ile bina arası boģlukları, hava koģullarından etkilenmeyen, doldurucu ve yapıģkan özelliğini kaybetmeyen silikon ile kapatılarak, hava-su sızdırmazlığı kesin olarak sağlanacaktır. Silikon uygulamasından önce polietilenden mamul silikon takozları (sosis fitil) kullanılmalıdır. Körkasalı sistemlerde, doğrama ile körkasanın temas yerlerine PVC yalıtım pestili veya profili kullanılarak, yoğuģmaya ve ısı transferine karģı önlem alınacaktır. Doğramalar her boyutta Ģakül ve terazisinde olacak, yeterli sayıda bağlantı elemanı kullanılacaktır. Doğramalar birbirlerine bağlanırken, sızma kayıplarını önlemek için özel olarak tasarlanmıģ bağlantı elemanları iç ve dıģ kısımlar için ayrı ayrı olmalı ve birbirlerine temas etmemelidir. (yalıtım esaslarını bozmamalıdır) Montaj iģleri duvar iģlerinden sonra olmalıdır. Kapı-pencere elemanları yapıya 50 cm de bir bağlanmalıdır. Bununla birlikte her doğramanın bir tarafı yapıya en az iki kere bağlanmalıdır. Doğramalar ambalajlanarak sevk edilecektir. Ambalaj, doğramaların yüzeyinin çizilmesi/zedelenmesi gibi hasarları önleyecek Ģekilde yapılacaktır. Doğrama montajından sonra, sıva, kireç, harç, çimentodan alüminyumun zarar görmesinin engellenmesi için doğrama sonradan sıyrılabilir "korucu film" ile ambalajlanacaktır. ĠġÇĠLĠK : Doğramalar, 1. sınıf iģçilikle, uluslararası standartlara uygun kalitede ve firmanın garantisi altında YETKĠLĠ DOĞRAMA BAYĠLERĠ tarafından imal ve monte edilecektir. Böylece doğrama üretim ve montaj iģçilikleri de üretici firmanın garantisi altında olacaktır. GARANTĠ : Kullanılacak alüminyum profiller, üzerlerindeki eloksal ve elektrostatik toz boyama iģlemi, belirtilen TSE Uygunluk Belgeleri ve EWAA/EURAS Uluslararası kalite belgelerine (Qualicoat, Qualianod, Iso 9002), üretici firmalar da, TSE imalat yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.

4 Sistem doğramalarında kullanılacak alüminyum profil, aksesuar ve detaylar belirli bir Know How dahilinde geliģtirilmiģ, performansları akredite test sertifikaları ile tescillenmiģ olmalıdır ALÜMĠNYUM KAPI ve PENCERE SĠSTEM DOĞRAMALARI a)yalıtımsız Doğramalar : Sistem doğraması, yalnızca birbirleri ile çalıģan profiller olmayıp, en ufak vidasına kadar tüm aksesuarları ile birlikte tasarlanmıģ, imalat ve montajında, malzeme, iģçilik ve zaman faktörlerini en optimal boyutlarda kullanabilmeyi sağlayan bir elemanlar bütünüdür. Alüminyum doğramalarda cam, çıta profilleri ile takılmalı, kanadın hareketlerinden camın etkilenmesi ve titreģimini önlemek çepçevre özel EPDM cam fitilleri ve plastik destek takozları monte edilmelidir. Camların yaslandığı kanatlar, EPDM cam fitilleri tutacak Ģekilde kanallı olmalı, camlar doğramaya takozlanarak takılmalıdır. Hafif profil serileri (min. d = 1,3 mm.) kanat camlı ağırlığı 70 kg a ve kanat alanı 1.8 m² ye kadar olan pencerelerde kullanılmalıdır. Hiçbir profil sabit deformasyon göstermemelidir. Doğrama sistemlerinde buhar basıncının dengelenmesi için, kasada suyun tahliye delikleri açılmalıdır. DıĢarı açılan delikler yoğuģma (kondensasyon) suyunu doğrudan ve emniyetli bir Ģekilde dıģarıya atabilecek, fakat suyun rüzgarla geri gelmesini önleyecek Ģekilde tahliye tapaları ile kapatılmalıdır. b)yalıtımlı Doğramalar : Isı yalıtımlı profiller, iç ve dıģ profiller arasındaki fiziksel iliģki ve ısı akıģını tamamen kesecek, bununla birlikte profillerin statik değerini düģürmeyecek Ģekilde oluģturulmalıdır. a) PA 66 GF 25 - %25 cam elyafı takviyeli polyamid den imal edilmiģ ısı yalıtım bariyeridir. Bu ısı bariyeri kullanılarak yalıtımlı hale getirilen eloksalsiz profillere hem eloksal hem de tozboya yapılabilmektedir. FENĠġ ürünlerinde Hydro ve ALUPEN THERMI C CASE serileri bu tür ısı bariyeri ile yalıtımlı hale getirilmektedir. b) Ġkinci tip ısı bariyeri sert PVC den imal edilmekte olup, eloksal ve tozboya yapılabilmesine imkan vermediği için alüminyum profillere bu iģlemler sonrasında yerleģtirilmektedir. FENĠġ ürünlerinde müģteri isteğine bağlı olarak Hydro ve ALUPEN serileri bu tür ısı bariyeri ile yalıtımlı hale getirilmektedir. Yalıtımlı profillerle üretilecek sürme, normal, pivot (eksenel), çift eksenli (hem normal, hem vasistas açılır) pencerelerde kasa ve kanat köģeleri 45 kesilerek, iç ve dıģ profiller ayrı ayrı köģe takozları, bağlantı çavuģları ve çektirme elemanlarıyla birleģtirilmelidir. Ġzolasyonlu profillerde, ısı yalıtımı ile ilgili prensip bütün konstrüksiyonda uygulanmalı, yalıtım etkisi köģe birleģimlerinde ve T bağlantı alanında da korunmalıdır. Isı yalıtım köprüsü; profil boyunca devamlı ve tek parça halinde olmalı, iç ve dıģ alüminyum profiller iki ısı yalıtım köprüsü ile birbirlerine bağlanmalıdır. Isı yalıtımlı profiller DIN 4108 standartlarına uygun olmalıdır. Ses yalıtımı VDI yönetmeliği 2791 ve DIN 4109 standartlarına uygunluğu sağlanmalıdır. Ses yalıtım değeri: Rw = 37,5 db (Sınıf 3) Pencere de fuga sızdırmazlığı DIN deki Ģartları yerine getirmelidir AKSESUARLAR Tüm aksesuarlar ve bu aksesuarlarda kullanılacak yardımcı elemanlar alüminyum ile bağdaģabilir bir malzemeden imal edilmeli, dıģ etkilere karģı paslanmaz, solmaz, çizilmez özellikte olmalıdır.

5 a. Bağlantılar : KöĢe takozları ve T bağlantılar BS 1331 standardına uygun alüminyum alaģımdandır. KöĢe birleģimlerinde, alüminyum pres-köģe takozları, alternatif olarak vidalı köģe takozları ve bağlantı çavuģları kullanılacaktır. Su ve hava sızdırmazlığı için, 45 köģe birleģimlerinde kullanılacak köģe takozunun her iki yanına epoksi sürülerek preslenmelidir ve pres noktalarına de dıģarıdan silikon sürülmelidir. T bağlantılarında, suyun konstrüksiyona sızması, elastik ve yalıtımı sağlayan dolgu parçalarıyla engellenmelidir. KöĢe birleģimlerinde kullanılacak köģe takozlarının kesitleri, profil iç konturlarına uygun olmalıdır. Gönye bitiģmelerde bitiģme yüzeyinde kusursuz bir birleģim olmasına dikkat edilmelidir. b. Fitiller (Cam ve Bini Fitilleri) : Sızma kayıplarını önleyen çarpma fitilleri, sızdırmazlık fitili ve cam fitilleri, elastik deformasyona sahip ve deformasyondan önceki Ģeklini süratle alabilen, kauçuk esaslı bir malzeme olan EPDM den (RAL-GZ 716) imal edilmiģtir. Fitiller değiģtirilebilir olmalıdır ve kesintisiz olacaktır. EPDM fitillerin, ısı farklarına göre uzayıp kısalması nedeniyle, su sorunu yaratmaması için köģe birleģim noktalarında vulkanize parçalar kullanılmalı ve TEROSON ile yapıģtırılmalıdır. c. Fırça Fitiller (Sürme) : Fırça fitiller, profil kesitlerinde kendilerine ayrılan özel yuvaların içine sürülerek takılırlar ve özel polypropylen elyaftan dokunmuģ ultraviole ıģınlarına dayanıklı, dıģ tesirlerden etkilenmeyen, keçeleģmeyen, karģı yüze yapıģmayan, suyu emmemesi ve kayma iģleminin kolaylaģması için silikon iģleminden geçirilmiģtir. Fırçayı taģıyan sırt fitili fırça boyunu her türlü Ģartta sabit tutacak küflenme, çürüme ve yıpranmaya da karģı koyabilecek özel bir plastikten mamuldür. d. Sürme Rulmanı : Normal sürme doğrama rulmanları plastik deformasyon göstermeyecek ve alüminyum profile sarmayacak malzemeden (tercihen polyamid) imal edilmeli ve göbeğinde çelik bilyalı veya silindirli özel rulmanı bulunmalıdır. Sürme kapılarda, çift tekerlekli rulmanlar kullanılmalı ve bu mafsal yardımı ile kanat veya kasa terazisinde bir sapma olsa bile, her iki tekerlekte, ray profiline daima temas halinde bulunmalıdır. e. Ara Takozları (Spacer) : Özellikle geniģ ebatlı açılır kanatlarda kanat kapalı durumda iken, sarkmayı önleyen ve kasa kanat arasındaki mesafeyi sabit bir hale getirerek sızdırmazlık fitillerinin tam olarak basmalarını temin eden spacer (kasa kanat arası mesafe ayarlayıcıları) kullanılmalıdır. f. MenteĢeler : Profil mukavemetini azaltmamak için, profiller yarılmadan ve delinmeden özel yuvalarına takılmalı ve ayarlanabilmelidir. Pivot pencere menteģeleri, kanadın 180 dönerek açılmasına imkan vermelidir. g. Ġspanyolet KarĢılıkları : Açılır kanatların tam olarak kapanmasını sağlamak amacıyla ispanyolet karģılıkları yuvaları içinde hareket edebilir ve ayarlanabilir özellikte olmalıdır KALESĠNTERFLEX KOMPOZĠT CEPHE PANELĠ : Görünen yüzeyi 1000x3000 ebat ve alt ebatları olan, kalınlığı 3mm / 5mm olan Kalesinterflex Fit kompozit porselen seramik (arka yüzeyi cam elyafın özel epoksi reçine ile lamine edilmiģ) yatayda alt ve üst kısmına özel kesitli taģıyıcı alüminyum askı profillere poliüretan yapıģtırıcı ile lamine edilmiģ cephe kaplamasıdır. Ön Katman 1000x3000x3mm (5mm) Fit porselen levha ve alt ebatları Arka Katman Fiber elyaf file YapıĢtırıcı Özel epoksi reçine / poliüretan Askı Profili Üst 16x30,5mm özel kesitli 6063 alıģımı eloksallı alüminyum profil Askı Profili Alt 16x48mm özel kesitli 6063 alıģımı eloksallı alüminyum profil TaĢıyıcı Konstrüksiyon L ankrajlar, düģey taģıyıcı T profiller ve yatay yaģıyıcı askın profilleri ve bağlantı elemanları

6 sistemin alt konstrüksyonudur. Ankraj L 50x70x4mm l = mm alaģımı eloksallı alüminyum ankraj DüĢey TaĢıyıcı Profil 5 x70mm, 6063 alaģımı eloksallı alüminyum T profil TaĢıyıcı Klips 50x56mm özel kesitli 6063 alaģımı eloksallı alüminyum klips Fitil EPDM fitil Bağlantı Elemanları Duvar-ankraj bağlantısı = Uygun tipte 10 x 100 dübel + rot Ankraj-düĢey taģıyıcı T profil bağlantısı = Cıvata, somun, pul DüĢey- taģıyıcı klips bağlantısı = YSB 4, x16mm vida Uygulama ġantiyede alınacak röleveye göre Kalesinterflex panel yerleģim projesi, standart detaylar doğrultusunda çizilir. Hazırlanan projeye uygun olarak cephe düzlemine ankrajlar sabitlenir. DüĢey taģıyıcı alüminyum T profiller cephe düzleminin yaklaģık 8-15cm önünde cıvata ve somun ile ankrajlar üzerine sabitlenir. TaĢıyıcı alüminyum klipsler, T profillerin üzerine projede belirtilen yatay akslarda YSB vida ile sabitlenir ve klipsler üzerindeki fitil yuvasına EPDM fitil takılır. Projeye uygun olarak ebatlanmıģ ve arka kısımlarına alüminyum askı profilleri lamine edilmiģ Kalesinterflex levhalar taģıyıcı klipslere asılır. (DüĢey derzler 3-6mm olmalıdır.) Detay teknik veriler YÜKLENĠCĠ tarafından teklifinde belirtilecek olup tüm teknik hususlar ĠġVEREN Ġn onayına tabidir. 5- Ġġ BEDELĠ : ĠĢ bedeli anahtar teslim götürü bedel üzerinden teklif edilecektir. ĠĢin miktarı ĠġVEREN ĠN vereceği projelere göredir. S.No Ġġ TÜRÜ Yapım ġekli Fiyatlara KDV dahil değildir. 6- ÖDEME ġeklġ : YÜKLENĠCĠ ye bu sözleģme ile ilgili herhangi bir avans ödemesi yapılmayacaktır. Teklif konusu iģlerin ĠġVEREN in onaylayacağı Ģekilde YÜKLENĠCĠ tarafından noksansız tamamlanmasına müteakip 15 (onbeģ) gün içerisinde teklif bedelinin tamamı YÜKLENĠCĠ ye fatura karģılığında ödenir. 7- GARANTĠ : ĠĢ Bedeli 1 Sinterflex cephe kaplama ĠĢçilikli 2 Cam cephe kaplama Malzemeli ĠĢçilikli Garanti süresi, YÜKLENĠCĠ yükümlülüğündeki komple sistemin, ĠġVEREN tarafından kabulünden itibaren 24 (yirmidört) aydır. Bu anlaģma ile yapılıp bitirilen ve geçici kabulü yapılan iģler için YÜKLENĠCĠ, iģçilik ve kendisi tarafından temin edilen malzeme hatalarına karģı, nihai ürünün garanti süresi sonundaki kat i kabulüne kadar, garanti etmeyi kabul ve taahhüt eder. Garanti süresi içinde meydana gelebilecek herhangi bir arıza ve/veya üretim aģamasından kaynaklanan bir hata ile oluģan hasarı; YÜKLENĠCĠ, kendisine bildirildiği tarihten itibaren en geç 2 (iki) takvim gününde, her

7 türlü malzeme ve iģçilik kendi hesabına olmak Ģartıyla, gidermekle mükelleftir. Garanti kapsamında yapılan tamirat vs. iģleriyle ilgili garanti süresi, tamiratın bitiģinin ĠġVEREN tarafından onaylanmasından sonra 24 (yirmidört) aydır. 8- TESLĠM SÜRESĠ : Teklif konusu iģlerin bitim tarihi, sözleģme imzalanmasından itibaren maksimum 75 (yetmiģbeģ) gün olup, bu sürenin altında teklif verilebilecektir. 9- VERGĠ ve HARÇLAR : SözleĢmeye ait bütün vergi, resim ücret, harç ve giderler YÜKLENĠCĠ ye aittir. 10- DĠĞER HUSUSLAR : - SözleĢme konusu iģlerin (kaba sıva, Ġnce sıva, Alçı sıva, Alçıpan asmatavan, boya, Ģap atılması, seramik yapım v.b.) malzemeli ve iģçilikli olarak +/-%5 proje değiģiklikleri göz önüne alınarak anahtar teslim götürü bedelle teklif verilecektir. Tüm malzeme, teçhizat, ekipman, cihaz, sarf malzeme vb temini ve iģlerin yapımı bu bedele dahil olup fark bedel verilmeyecektir. - Teklif, Ģartnamesi ve sözleģmeler içeriğinde yer alan tüm marka, metraj vs. dökümler, iģin tariflenmesi için belirtilmiģ olup iģ bedelinin artıģ veya eksiliģine kıstas olarak alınmayacak, iģ götürü bedel olduğu için YÜKLENĠCĠ ye herhangi bir fazla veya eksik ödeme yapılmayacaktır. - YÜKLENĠCĠ teklifinde kullanacağı malzemeler ile ilgili marka, model, standart, kalite v.s. bilgileri belirtecektir. - YÜKLENĠCĠ nin kullandığı tüm ürünler TSE belgeli, 1. Kalite ve dayanıklı ürünler olacaktır. Kullanılacak tüm ürünler için ĠġVEREN in onayı alınacaktır. - Kullanılacak malzemelerdeki temel koģul TSE onayı ve Bayındırlık ĠĢleri Genel ġartnamesidir ve bu koģul tüm yapı malzemesi, yapı elemanları ve uygulamalar için geçerlidir. - Teklif için ek olarak verilen onaylı proje, iç mekan projesi, uygulama projeleri, ve keģifmetraj özetlerine uyulacaktır. - Teklif ekindeki proje ve metraj özetlerine uyulmasıyla beraber ĠġVEREN in direktifleri ve görüģleri esas olacaktır. - Her türlü YÜKLENĠCĠ uygulama ekibi iģverenin onayıyla uygulama yapacaktır. - YÜKLENĠCĠ ekibinin uygulama ve iģçilik kalitesiyle ilgili ĠġVEREN den Ģikayet gelmesi durumunda ekip 3 günü geçmemek kaydı ile en kısa sürede değiģecektir. - ĠnĢaat YÜKLENĠCĠ ye kaba inģaat ve tuğla örümü yapılmıģ, tüm piyes, mekan ve alanlar inģaat artıklarından temizlenerek teslim edilmiģtir. YÜKLENĠCĠ de, inģaat alanını bir sonraki ekibe aynı Ģekilde temiz bırakacaktır. - YÜKLENĠCĠ nin imalat esnasında diğer inģaat imalatlarına vereceği zararları ĠġVEREN veya ekibine anında bildirecek, bunlardan dolayı YÜKLENĠCĠ nin telafi etme gerekliliği olanlar ivedilikle telafi edilecektir. - SözleĢme konusu iģlerin uygulaması esnasında doğacak kırık, oyuk, çatlak vs. yerlerin dolgu ve tamiratları, YÜKLENĠCĠ tarafından yapılacaktır. Ayrıca taban, tavan ve duvardaki

8 her türlü tesisat hatları diğer inģaat imalatlarına karģı harç, çimento, Ģap, sabitleme, askıya alma vs.gibi tedbirler itina ile alınarak YÜKLENĠCĠ tarafından korunacaktır. - ĠġVEREN tarafından istenen veya gerekli tüm kırma, düzeltme, ankraj, taģıyıcı konması, delme vb. malzemeli olarak yapılacak imalat Ģekilleri ve zamanı ĠġVEREN e danıģılarak yapılacaktır. - Ġmalatlardan ötürü oluģabilecek olumsuz her türlü hasar, saha temizliği YÜKLENĠCĠ tarafından bedelsiz yapılacaktır. - Gerektiğinde TSE onaylı farklı malzeme türlerinin uygulaması, ĠġVEREN onayıyla sözleģmede yapılacak değiģikliğe bağlıdır ve bu tüm imalatlar için geçerlidir. - ĠĢveren sadece sinterflex (100*300*0.5) kaplama panelini verecektir. Geri kalan tüm ürünler Yükleniciye aittir. 11- ĠHTĠLAFLARIN GĠDERĠLMESĠ: Taraflar çıkabilecek sorunları müzakere yolu ile çözümlemeye çalıģacaktır. Bu suretle bir anlaģma temin edilemez ise Çanakkale Mahkeme ve Ġcra Daireleri yetkili olacaktır. ÇANAKKALE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI

D fl Cephe Sistemleri. / Mekanik Uygulamalar / Gizli Klipsli Sistem. d c. a L 50 x 70 x 4 mm l = 80-150 mm. 6063 alafl m eloksall alüminyum ankraj

D fl Cephe Sistemleri. / Mekanik Uygulamalar / Gizli Klipsli Sistem. d c. a L 50 x 70 x 4 mm l = 80-150 mm. 6063 alafl m eloksall alüminyum ankraj Sistem Bileflenleri: Kalesinterflex Kompozit Cephe Paneli Görünen yüzeyi 1000 x 3000 x 4 mm ve alt ebatlar olan Kalesinterflex Fit kompozit porselen seramik, arka yüzeyi fiber elyaf file, özel epoksi reçine

Detaylı

ÇTSO KONGRE MERKEZİ VE HİZMET BİNASI ELEKTRİK TESİSATI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇTSO KONGRE MERKEZİ VE HİZMET BİNASI ELEKTRİK TESİSATI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇTSO KONGRE MERKEZİ VE HİZMET BİNASI ELEKTRİK TESİSATI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılmakta olan Odamıza tahsisli OSB ndeki arsa üzerinde Kaba ĠnĢaatı

Detaylı

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT K24 - C24 BİRİM AĞIRLIK. 0,745 kg/mt. 1,161 kg/mt. 1,356 kg/mt. 1,451 kg/mt. 1,599 kg/mt.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT K24 - C24 BİRİM AĞIRLIK. 0,745 kg/mt. 1,161 kg/mt. 1,356 kg/mt. 1,451 kg/mt. 1,599 kg/mt. Sistem K24 C24 PROFİLLER 01 PROFİL KESİTİ PROFİL KODU JxJy DEĞERLERİ BİRİM AĞIRLIK TANIMLAMA NO 8001 Jx: 2,00 cm4 Jy: 4,94 cm4 0,745 kg/mt YATAY GRİYAJ mm 07 ***NOT: Yandaki PRODUCED profil birim BY AN

Detaylı

ç Mekan Duvar ve Zemin Sistemleri / Mekanik Uygulama / Fugal Sistem Sistem Bilgileri:

ç Mekan Duvar ve Zemin Sistemleri / Mekanik Uygulama / Fugal Sistem Sistem Bilgileri: / Fugal Sistem Sistem Bilgileri: Kalesinterflex Kompozit Cephe Kaplamas Görünen yüzeyi 500 x 3000 x 3 mm ve alt ebatlar olan Kalesinterflex, arka yüzeyi fiber elyaf file ve özel epoksi reçine ile lamine

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İŞ TAKİP ÇALIŞMA OFİSİ VE TABANCA AMBARI TADİLATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İŞ TAKİP ÇALIŞMA OFİSİ VE TABANCA AMBARI TADİLATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Fabrikamız Üretim Müdürlüğü İş Takip Çalışma Ofisi ve Tabanca Ambarı tadilatı işi. 2. TEKNİK ÖZELLİKLER A. YIKIM, SÖKÜM VE ÖRÜM İŞLERİ 1) Planda kesik çizgilerle belirtilen duvar yıkılacaktır.

Detaylı

teknik uygulama detayları

teknik uygulama detayları teknik uygulama detayları içindekiler Panel Detayları Betonarme Hatıl-Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...03 Çelik Konstrüksiyon -Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...04

Detaylı

BARTAPLAN MODÜLER BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ

BARTAPLAN MODÜLER BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ BARTAPLAN MODÜLER BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ 1 BARTAPLAN Modüler Bölme Duvar Sistemi BARTAPLAN Modüler Bölme Duvar Sistemi ithal çelik taşıyıcı dikme profillerine, özel alüminyum klips profilleri ile giydirilen

Detaylı

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MEVKİİ : YAPI NİZAMI : BLOK : KAT : DAİRE : ARSA ALANI : Projedeki ölçülere uygun olarak inşaat yapılacaktır. TAŞIYICI SİSTEM : Betonarme karkas sistemi ile yapılacaktır.

Detaylı

YALITIM CAMI ÜNİTELERİ

YALITIM CAMI ÜNİTELERİ 1) GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER: 1.1) Yalıtım camı iki veya daha çok sayıda cam plakanın aralarında kuru hava veya argon, kripton, xenon gibi ağır gazları barındıracak şekilde fabrika şartlarında birleştirilmesiyle

Detaylı

09 21 16 ALÇIPAN İMALATLAR

09 21 16 ALÇIPAN İMALATLAR 09 21 16 ALÇIPAN İMALATLAR 2702 Forum Diyarbakır AlıĢveriĢ Merkezi 1 1.1 ĠÇERĠK BÖLÜM 09 21 16 ALÇIPAN ĠMALATLAR Bu Ģartname alçıpan asma tavan ve bölme duvar uygulamalarını, tasarım resimleri ve listelenen

Detaylı

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Formlandırılmış alüminyum kompozit panel kaplamalarının alt taşıyıcı strüktürlerinin yardımı ile mimarinize farklı yenilikler katması, sadece formları

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ MAYIS 2011 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE.../.../2014 Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi:... Bağlı

Detaylı

AG 50 S SİLİKON CEPHE DETAYLARI SILICON WALL DETAILS 2017 MİMARİ KATALOĞU KATALOGDAKİ PROFİL AĞIRLIKLARI TEORİK OLARAK HESAPLANMIŞTIR.

AG 50 S SİLİKON CEPHE DETAYLARI SILICON WALL DETAILS 2017 MİMARİ KATALOĞU KATALOGDAKİ PROFİL AĞIRLIKLARI TEORİK OLARAK HESAPLANMIŞTIR. AG 50 S SİLİKON CEPHE DETAYLARI SILICON WALL DETAILS 017 MİMARİ KATALOĞU KATALOGDAKİ PROFİL AĞIRLIKLARI TEORİK OLARAK HESAPLANMIŞTIR. AG 50 S AG SİLİKON 50 S Silikon GİYDİRME Cephe CEPHE Detayları UYGULAMA

Detaylı

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ŞARTNAMELER PREFİ PREFABRİK YAPI ENDÜSTRİ BİLİŞİM VE TİCARET LTD.ŞTİ. 27/200 FORMLU TRAPEZOİDAL

Detaylı

Abskapı sistemleri. Tasarım Projelendirme Statik Hesap İmalat Uygulama Teknik Servis ENDÜSTRİYEL YAPI SİSTEMLERİ

Abskapı sistemleri. Tasarım Projelendirme Statik Hesap İmalat Uygulama Teknik Servis ENDÜSTRİYEL YAPI SİSTEMLERİ Abskapı sistemleri Tasarım Projelendirme Statik Hesap İmalat Uygulama Teknik Servis ENDÜSTRİYEL YAPI SİSTEMLERİ Teleskopik Hangar Kapıları Telescopic Hangar Doors Teleskopik Hangar Kapısı Teknik Özellikleri:

Detaylı

FİTİL ve AKSESUAR WICK and ACCESSORIES

FİTİL ve AKSESUAR WICK and ACCESSORIES FİTİL ve AKSESUAR WICK and ACCESSORIES 2017 MİMARİ KATALOĞU KATALOGDAKİ PROFİL AĞIRLIKLARI TEORİK OLARAK HESAPLANMIŞTIR. 3 5.6 K132 YATAY / DÜŞEY GRİYAJ VE GRİYAJ ALT KAPAK 15kg / 270 mt K131 YATAY / DÜŞEY

Detaylı

9 ADET 1 ADET 9*3 ADET. (1,1*2,3) m2. 4,13 m2. 9,51 m2. 25,20 m2 7 ADET 1ADET 40 ADET (110+25) ADET

9 ADET 1 ADET 9*3 ADET. (1,1*2,3) m2. 4,13 m2. 9,51 m2. 25,20 m2 7 ADET 1ADET 40 ADET (110+25) ADET Evrak Tarih ve Sayısı: 15/12/2016-17723 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Sayı : 80289575-755.02.02- Konu : Piyasa Fiyat Araştırması İlgili Firma MAÜ BAĞLI

Detaylı

FS 50 eco. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler;

FS 50 eco. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler; MİMAİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Özellikler; Drenaj (Kondens) kanalı sayesinde maksimum hava ve su tahliye performansı, Silikon cephe görüntüsü,ve sabit bölümlerde

Detaylı

İlk Yayın Tarihi Öğrenci Laboratuvarı Benç Sistemleri Teknik Şartnamesi

İlk Yayın Tarihi Öğrenci Laboratuvarı Benç Sistemleri Teknik Şartnamesi 1 / 7 A. Genel Özellikler: 1. Laboratuvar kurulumunda gerçekleştirilecek tüm yapım işlemleri ihale üzerinde kalan firmaya ait olmalıdır. Laboratuvara yapılacak tezgah, alt dolap, raf sistemi, çekmecelerin

Detaylı

T.C. TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU ETİMESGUT AR-GE LABORATUVAR VE ATÖLYE BİNASI TADİLATI YAPIM İŞİ İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU ETİMESGUT AR-GE LABORATUVAR VE ATÖLYE BİNASI TADİLATI YAPIM İŞİ İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU ETİMESGUT AR-GE LABORATUVAR VE ATÖLYE BİNASI TADİLATI YAPIM İŞİ İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ A. GENEL HUSUSLAR Yüklenici, kesin kabul tarihinden sonra da malzemelerin

Detaylı

ÇELİK YAPILAR. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe

ÇELİK YAPILAR. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe ÇELİK YAPILAR Cephe elemanı yatay ve düşey elemanların oluşturduğu forma bağlı olarak rüzgar yüklerini iki yada tek doğrultuda aktarır. Bu, döşemenin düşey yükler altındaki davranışına benzer. 8 1 Çelik

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule kare platform 7 basamaklı ara merdiven 150 cm düz kaydırak 150 cm helezon kaydırak platform korkuluğu palmiye figürü çatı 2 li salıncak seti 1 tk TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 1 ad helezon kaydırak platformu 1 ad 7 basamaklı merdiven 1 ad çatı 1 ad 150 cm helezon kaydırak 1 ad 150 cm düz kaydırak 1 ad platform korkuluğu

Detaylı

DUVARLARDA ISI YALITIMI

DUVARLARDA ISI YALITIMI 1. TOPRAK ALTI DIŞ DUVARLARDA ve TEMELLERDE ISI YALITIMI Toprak Temaslı Beton Perde Duvarlar Koruma Duvarlı A- Toprak B- Baskı duvarı C- Su yalıtım malzemesi D- Isı yalıtımı (ekstrüde polistiren köpük)

Detaylı

Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma

Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma Adexsi Grubu, 2013 yılı itibariyle 1.8 milyar Euro cirosu olan Fransa merkezli Soprema'ya aittir. Adexsi içinde

Detaylı

ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. GİYDİRME CEPHE PROFİLLERİ

ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. GİYDİRME CEPHE PROFİLLERİ GİYDİRME CEPHE PROFİLLERİ Tel: +90 262 641 45 21 69 KONDENS KANALLI CEPHE PROFİLLERİ Tel: +90 262 641 45 21 70 STRÜKTÜREL SİLİKON CEPHE PROFİLLERİ Tel: +90 262 641 45 21 71 KAPAKLI GİYDİRME CEPHE SİSTEM

Detaylı

Ferhatpaşa Mahallesi Akdeniz Caddesi 53. Sokak No: 1 İmtaş Palaza Ataşehir İSTANBUL / TÜRKİYE Telefon : +90 216 389 96 85 www.moduldanismanlik.

Ferhatpaşa Mahallesi Akdeniz Caddesi 53. Sokak No: 1 İmtaş Palaza Ataşehir İSTANBUL / TÜRKİYE Telefon : +90 216 389 96 85 www.moduldanismanlik. Modül Danışmanlık & Cephe Sistemleri, Şirketimizin temel ilkesi; geçmişten bugüne kazandığımız tecrübemizi, kalite, güvenilirlik ve prensipli çalışma sistemini korumak ve geliştirmektir. Bu güne kadar

Detaylı

SK 50. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler;

SK 50. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler; MİMAİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Özellikler; Doğal ışığı kullanarak aydınlık mekanlar yaratmak amacıyla dizayn edilmiştir. Kondens kanallı ve kanalsız olarak uygulanabilir.

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO EĞİTİM BİNASI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO EĞİTİM BİNASI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO EĞİTİM BİNASI MAHAL LİSTESİ KASIM 2010 BODRUM KAT B01 Uygulama Projesi (Mevcut Projesinde B01 olarak numaralandırılmıştır.) DÖŞEME : Döşeme üzerinde bulunan tüm

Detaylı

Z E N I A S L I D E Y A L I T I M L I S Ü R M E S E R İ S İ SERİSİ TEKNİK EĞİTİM KİTABI

Z E N I A S L I D E Y A L I T I M L I S Ü R M E S E R İ S İ SERİSİ TEKNİK EĞİTİM KİTABI SERİSİ TEKNİK EĞİTİM KİTABI 1 F I R A T T E K N İ K E Ğ İ T İ M K İ T A B I 2 SERİSİ TEKNİK EĞİTİM KİTABI 3 F I R A T T E K N İ K E Ğ İ T İ M K İ T A B I İçindekiler Zenia Slide Serisi Genel Bilgiler 04

Detaylı

Alüminyum Giydirme Cephe Alüminyum ve Pvc Doğrama Sistemleri

Alüminyum Giydirme Cephe Alüminyum ve Pvc Doğrama Sistemleri Alüminyum Giydirme Cephe Alüminyum ve Pvc Doğrama Sistemleri Adres : Kuzey Mah. Ağadere Cad. Okutanlar İş Mrkz. Kat:3 No:40 Körfez/KOCAELİ Tel /Fax : 0262 527 00 97 Gsm :0542 542 43 97 info@ozancephe.com

Detaylı

KALE GRUBU ÇÖZÜM ORTAKLIĞI DIŞ CEPHE VE SERAMİK ve KALESİNTERFLEX UYGULAMALARI

KALE GRUBU ÇÖZÜM ORTAKLIĞI DIŞ CEPHE VE SERAMİK ve KALESİNTERFLEX UYGULAMALARI KALEM İNŞAAT HAKKINDA Firmamız, 1998 yılından bu yana Kale Grubu bünyesinde yapı taahhüt, sanayi binası inşaatları, satış ve pazarlama, dekorasyon gibi projelerle faaliyetini sürdürüyor. Kalem İnşaat,

Detaylı

TEKNİK İMALAT DOSYASI

TEKNİK İMALAT DOSYASI TEKNİK İMALAT DOSYASI TEMMUZ 015 İÇİNDEKİLER 0. 1 sayfa no Sistem Tanıtımı 1.1-1.5 Kesim Ölçüleri.1 -.3 Profillerin Hazırlanması 3.1-3.8 4.1-4.11 Kaynak ve Köşe Temizleme 5.1-5.10 Ortakayıt Hazırlama 6.1-6.3

Detaylı

Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları:

Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W625 - W626 Duvar Giydirme Sisteminde Metal Konstrüksiyon, Duvar U (DU) ve sadece 75mm ve 100mm Duvar U ve Duvar C profiller

Detaylı

ProfilEx ısı yalıtımı (mantolama) ve sıva uygulamalarında yapıların; pencere, kenar, köşe, yatay veya düşey düzgün boşluklar (fuga) gerektiğinde

ProfilEx ısı yalıtımı (mantolama) ve sıva uygulamalarında yapıların; pencere, kenar, köşe, yatay veya düşey düzgün boşluklar (fuga) gerektiğinde ProfilEx ısı yalıtımı (mantolama) ve sıva uygulamalarında yapıların; pencere, kenar, köşe, yatay veya düşey düzgün boşluklar (fuga) gerektiğinde kullanılan ve sistemi tamamlayan profil çeşitleri markasıdır.

Detaylı

KOMPAKT LAMİNAT PANELLER

KOMPAKT LAMİNAT PANELLER KOMPAKT LAMİNAT PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Doğal ahşap veya laminat paneller ile kompoze edilmiş kompakt cephe panellerinden oluşan cephe kaplama sistemleri hafif metal alt konstrüksiyon sistemlerle

Detaylı

W362 Vidipan Bölme Duvar

W362 Vidipan Bölme Duvar W362 Bölme Duvar DC Profili Knauf Artfix Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Kaplama Derz ve Dolgu Knauf Uniflott ve Knauf Fugagips kullanılarak eksiz yüzeyler elde edilir. Taban

Detaylı

Sectional sliding hangar door

Sectional sliding hangar door Karkas Aksamı Kayar Hangar Kapısı Karkas Aksamı; galvanizli çelik giydirilmiş alüminyum profillerden imal edilmektedir. Modüler yapıda olmakt, hasar gören panel ve parçalar değiştirilebilir özelliktedir.

Detaylı

Kalesinterflex Panel & Seramik Ev

Kalesinterflex Panel & Seramik Ev Kalesinterflex Panel & Seramik Ev A Kale Kalesinterflex Panel & Seramik Ev 1 İçindekiler 04 06 08 10 12 13 14 16 Kale den Seramik Ev Seramik Ev in Özellikleri Fuar Model Evi Seramik Ev Tipleri Fuar Model

Detaylı

Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları:

Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W623 Duvar Giydirme Sisteminde, Metal Konstrüksiyon tavan U (TU) ve tavan C (TC) profillerden oluşturulur. Duvarın şakülünde ve terazisinde

Detaylı

ISLAK HACİMLERDE (TUVALET-BANYO-KORİDOR-MUTFAK-SAUNA-HAMAM-DUŞ VB) KARO KAPLAMA ALTINA SU YALITIMI YAPILMASI

ISLAK HACİMLERDE (TUVALET-BANYO-KORİDOR-MUTFAK-SAUNA-HAMAM-DUŞ VB) KARO KAPLAMA ALTINA SU YALITIMI YAPILMASI ISLAK HACİMLERDE (TUVALET-BANYO-KORİDOR-MUTFAK-SAUNA-HAMAM-DUŞ VB) KARO KAPLAMA ALTINA SU YALITIMI YAPILMASI KONU: Islak hacimler gibi akışkan ve basınçlı suyun olmadığı mekanlarda İZOTEX markalı Su Yalıtım

Detaylı

Yapmış olduğumuz görüşmelere istinaden, projeniz de kullanılması düşünülen malzemeler ile ilgili fiyat teklifimiz ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Yapmış olduğumuz görüşmelere istinaden, projeniz de kullanılması düşünülen malzemeler ile ilgili fiyat teklifimiz ekte bilgilerinize sunulmuştur. Tarih : Teklif Numarası : Müşteri Numarası : Firma Adı ĠletiĢim Bilgileri Adres :. :.. : Konu : ÇATI VE CEPHE MALZEME FĠYAT TEKLĠFĠ Sayın Yetkili, Yapmış olduğumuz görüşmelere istinaden, projeniz de kullanılması

Detaylı

W118 Bölme Duvar. W118 WK2 _ Her iki yüzünde çift kat Diamant ve tek kat 0,5mm sac levha

W118 Bölme Duvar. W118 WK2 _ Her iki yüzünde çift kat Diamant ve tek kat 0,5mm sac levha W118 Bölme Duvar W118 WK2 _ Her iki yüzünde çift kat Diamant ve tek kat 0,5 sac levha W118 WK3 _ Her iki yüzünde üç kat Diamant ve çift kat 0,5 sac levha Tek dikmeli 5075/100 duvar Duvar C veya M Profili

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule kare platform 5 basmaklı merdiven 100 cm düz kaydırak platform korkuluğu tırmanma basmakları 1 tk dal figürü yaprak figürü çatı kemeri POLİETİLEN

Detaylı

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI DUVAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI BLOK DUVAR Alçı panel, alçının belirli oranda suyla karıştırılıp

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule kare platform 5 basamaklı ara merdiven 100 cm düz kaydırak platform korkuluğu palmiye figürü çatı kemeri 2 li salıncak seti 1 tk Tırmanma seti 1 tk TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ ALÜMĠNYUM PENCERE VE KAPILAR

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ ALÜMĠNYUM PENCERE VE KAPILAR T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ ALÜMĠNYUM PENCERE VE KAPILAR Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

CAM KORKULUK SİSTEMLERİ

CAM KORKULUK SİSTEMLERİ 0 CAM KORKULUK SİSTEMLERİ Profiller - Zemine Monte Edilen (Zemin Üzeri) Cam Korkuluklar 5-57mm Alt Baza 80mm Alt Baza 00mm Takviyeli Alt Baza 00mm Takviyeli Uzun Alt Baza Zemine Gömülen (Zemin İçi) Cam

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /04/010 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 0103070 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 9/04/010 TARİHİ, SAAT

Detaylı

İSKİD HAVA KANALI KOMİSYONU OVAL KANAL (GALVANİZ) ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ

İSKİD HAVA KANALI KOMİSYONU OVAL KANAL (GALVANİZ) ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ İSKİD HAVA KANALI KOMİSYONU OVAL KANAL (GALVANİZ) ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ 1. Genel Tanım ve Standartlar Bu şartname, Soğutma, Isıtma ve Havalandırma tesisatlarında kullanılan, galvanizli sacdan imal edilen,

Detaylı

W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi

W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Knauf TU Profili Knauf TU Profiller tavana dübel+vida ile monte edilir. i ler agraflara sabitlenerek tavan ve taban U Profillere geçirilir. Alçıpan Kaplama Alçıpan knauf

Detaylı

Battalgazi Mah. Şark Cd. Aytop Gıda Toptancılar San. Sitesi J/28 Sultanbeyli-İSTANBUL Telefon : (0216) 669 00 38 pbx Fax : (0216) 669 00 37 E-mail:

Battalgazi Mah. Şark Cd. Aytop Gıda Toptancılar San. Sitesi J/28 Sultanbeyli-İSTANBUL Telefon : (0216) 669 00 38 pbx Fax : (0216) 669 00 37 E-mail: Battalgazi Mah. Şark Cd. Aytop Gıda Toptancılar San. Sitesi J/28 Sultanbeyli-İSTANBUL Telefon : (0216) 669 00 38 pbx Fax : (0216) 669 00 37 E-mail: info@termokon.com.tr / web: www.termokon.com.tr Menteşeli

Detaylı

Kapılar. BS Tipi. Filtre odaları, klima santralleri ya da makine veya donanıma sahip diğer bölmelere ait bakım kapıları. 03/2014 DE/tr K3 5.

Kapılar. BS Tipi. Filtre odaları, klima santralleri ya da makine veya donanıma sahip diğer bölmelere ait bakım kapıları. 03/2014 DE/tr K3 5. ,1 X X testregistrierung Kapılar Tipi Çift kollu kilitleme terti batı iç kol Çıkarılabilir ön kilitleme kolu (çift kollu kilitleme tertibatının) Silindir tirajlı kilit Filtre odaları, klima santralleri

Detaylı

Geri dönüşsüz damperler

Geri dönüşsüz damperler ,1 X X testregistrierung Geri dönüşsüz damperler Tipi Kanal sistemin içine monte Geri dönüşsüz damperler, sistem çalışır durumda değilken istenilen hava akış yönüne karşı istenmeyen hava akışlarını önler.

Detaylı

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ Köşe leri 9002 köşe bitiş profilidir. Hareketli tavan ve duvar bitişlerinde kullanılır. Tek taraflı uygulanır. 9077 Farklı kanat genişliklerinde üretilen alüminyum

Detaylı

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM. TEKNĠK ġartname DĠĞER HUSUSLAR

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM. TEKNĠK ġartname DĠĞER HUSUSLAR .. ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM TEKNĠK ġartname I. KONU II. KAPSAM III. ISTENEN ÖZELLIKLER IV. NAKLİYE V. MUAYENE VE KONTROL VI. GARANTİ DĠĞER HUSUSLAR I. KAPSAM II. TEKLİF EKİNDE VERİLECEK

Detaylı

FS 65. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler;

FS 65. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler; MİMAİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Özellikler; Büyük açıklıkları geçmede başarılıdır. Düşeyde kapaklı cephe sistemi gibi çalışır, çelik konstrüksüyon olması yatay

Detaylı

KAYAR KAPI AKSESUARLARI İNDEKS. Kayar Kapı Gömme Kulplar. Kayar Kapı Aksesuarları Genel Bilgiler

KAYAR KAPI AKSESUARLARI İNDEKS. Kayar Kapı Gömme Kulplar. Kayar Kapı Aksesuarları Genel Bilgiler İNDEKS Kayar Kapı Aksesuarları Kayar Kapı Gömme Kulplar Genel Bilgiler TIGER Kayar Kapı Donanımları ALU 80 A ALU 80 A Softmaster ALU 200 ALU 80 GLK (Cam Kapı) ALU 80 T-Fold (Katlanır) 9.01 9.02-9.03 9.04-9.05

Detaylı

İç duvar detayı. Prensip detayıdır, projeye göre değişebilir.

İç duvar detayı. Prensip detayıdır, projeye göre değişebilir. UYGULAMA DETAYLARI İç duvar detayı. Yükseltilmiş iç duvar detayı. Dış cephe uygulama detayı - Dış cephe uygulama detayı - Dış cephe uygulama detayı - Dış cephe uygulama detayı - Dış cephe uygulama detayı

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO KAFETERYA BİNASI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO KAFETERYA BİNASI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO KAFETERYA BİNASI MAHAL LİSTESİ KASIM 2010 ZEMİN KAT (MEVCUT PROJE) Z01 GİRİŞ : Sahne kısmında bulunan ahşap kaplamanın sökülmesi : Ahşap asma tavan sökümü : Ahşap

Detaylı

FİYAT LİSTESİ Tarih: 02.10.2012 Liste No.01

FİYAT LİSTESİ Tarih: 02.10.2012 Liste No.01 FİYAT LİSTESİ Tarih: 02.10.2012 Liste No.01 İÇİNDEKİLER EFES SERİSİ 3 OLİMPOS SERİSİ 6 SILVERLINE 9 SİDE SÜRME SERİSİ 10 PT EKO SÜRME SERİSİ 12 YARDIMCI MALZEMELER 13 Profil ayrı destek sacı ayrı uygulamasına

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde No: 4 Melikgazi 38070 KAYSERİ / TÜRKİYE Tel : 90 352 321 11 06 Faks : 90 352 321 15 69 E-Posta : kayserilab@tse.org.tr

Detaylı

SU DEPOSU, HAVUZ VE DENGE DEPOLARINDA SU YALITIMI YAPILMASI:

SU DEPOSU, HAVUZ VE DENGE DEPOLARINDA SU YALITIMI YAPILMASI: SU DEPOSU, HAVUZ VE DENGE DEPOSU SU YALITIMI YAPILMASI KONU: Doğal zemine oturan veya tabliyeye oturan teras tipi havuzlarda, depolarda, su gören betonarme yüzeylerin İZOTEX markalı Su Yalıtım Membran

Detaylı

W345 Vidipan Ses Duvarı

W345 Vidipan Ses Duvarı W345 Vidipan Ses Duvarı Çift dikmeli 75/100 mm duvar M Profili ve her iki tarafta 12,5mm kalınlığında üç kat Vidipan kullanılarak oluşturulan, içinde Profil genişliğine göre 40mm kalınlığında üç kat yalıtım

Detaylı

TEMEL PERDE YÜZEYLERDE SU YALITIMI YAPILMASI

TEMEL PERDE YÜZEYLERDE SU YALITIMI YAPILMASI TEMEL PERDE YÜZEYLERDE SU YALITIMI YAPILMASI KONU: Toprak altında kalan betonarme perde yüzeylerin dıştan İZOTEX markalı Su Yalıtım Membranı ile yüzeye yapıştırılması suretiyle su yalıtımının yapılması

Detaylı

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master Panel in en büyük avantajı panel bağlantı elemanlarının, panel birleģim noktasını örten

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜHAM BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜHAM BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜHAM BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ AĞUSTOS 2011 1 KÜHAM İDARİ BİNA İdari binada tüm pencerelerde açılır kanatlara sineklik takılacaktır. Zemin katta koridor

Detaylı

: 12,5 mm. alçıpan üzeri vinil(paperback/textileback) kaplama

: 12,5 mm. alçıpan üzeri vinil(paperback/textileback) kaplama MBD 70 OMEGALI BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ Aspen mamulü MBD 70 Demonte Bölme Duvar Sistemi ; alüminyum bitiş profilleri, galvaniz çelik taşıyıcı konstrüksiyon profiller ile dolu modül, sisteme uygun monoblok

Detaylı

TELEFERİK SİSTEMLİ OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ Teleferik sistemli oyun grubu esas olarak, iki adet ana taşıyıcı gövde, zemine sabitlemek için ankraj

TELEFERİK SİSTEMLİ OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ Teleferik sistemli oyun grubu esas olarak, iki adet ana taşıyıcı gövde, zemine sabitlemek için ankraj TELEFERİK SİSTEMLİ OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ Teleferik sistemli oyun grubu esas olarak, iki adet ana taşıyıcı gövde, zemine sabitlemek için ankraj sistemi, arabalı palanga sistemi ve tahditleri, çelik

Detaylı

PEFLEX LEVHA. Uygulama

PEFLEX LEVHA. Uygulama PEFLEX LEVHA Isı Yalıtımı Yoğuşma Kontrolü İzocam Peflex, iklimlendirme, soğutma, güneş enerjisi sistemlerinde ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlamak üzere üretilen kapalı gözenekli hücre yapısına sahip

Detaylı

Elastik ve Hafif Doğal Taş Kaplaması çok amaçlı kullanım

Elastik ve Hafif Doğal Taş Kaplaması çok amaçlı kullanım Elastik ve Hafif Doğal Taş Kaplaması çok amaçlı kullanım www.litho-flex.com Binlerce yıldır doğal taş bir yapı malzemesi olarak birçok farklı alanlarda kullanılmıştır. Lithoflex Doğal Taş Kaplaması klasik

Detaylı

PORSELEN SERAMIK DIS CEPHE

PORSELEN SERAMIK DIS CEPHE PORSELEN SERAMIK DIS CEPHE Seranita olarak yüzyıllardan beri süre gelen seramigin kalıcılıgını yasam alanlarınıza taşıyıp onu gelecek nesillere yansıtmayı hedef olarak seçtik. Modern, klasik, neo klasik

Detaylı

HEKİM PANEL SİSTEM KONTEYNER TEKNİK ÖZELLİĞİ

HEKİM PANEL SİSTEM KONTEYNER TEKNİK ÖZELLİĞİ HEKİM PANEL SİSTEM KONTEYNER TEKNİK ÖZELLİĞİ Dış Duvarlar: Film Kaplı Boyalı Galvaniz Sac İç Duvarlar: Film Kaplı Boyalı Galvaniz Sac ÜRETİM ŞEKLİ TAŞIYICI SİSTEM Profilleri rollform makinası ile üretilen,

Detaylı

Tuğla duvar için enjeksiyon tekniği Profesyonel uygulayıcılar için genleşme basınçsız ankrajlama.

Tuğla duvar için enjeksiyon tekniği Profesyonel uygulayıcılar için genleşme basınçsız ankrajlama. AĞIR YÜK BAĞLANTILARI / KİMYA 95 Profesyonel uygulayıcılar için genleşme basınçsız ankrajlama. GENEL BAKIŞ Enjeksiyon vida dişli rod FIS G Enjeksiyon içten vida dişli ankraj FIS E Enjeksiyon içten vida

Detaylı

ALÜMİNYUM DOĞRAMA DERSİ

ALÜMİNYUM DOĞRAMA DERSİ ALÜMİNYUM DOĞRAMA DERSİ Dersin Modülleri Alüminyum Profilleri Kesme ve Birleştirme Alüminyum Pencereler Alüminyum Kapılar Alüminyum Vitrinler Alüminyum Panjur, Asma Tavan, Cephe Giydirme Kazandırılan Yeterlikler

Detaylı

GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI

GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI HÜCRELİ ASPİRATÖRLER MBS Hücreli Aspiratör MBS Hücreli Aspiratörler 500 m³/h ile 100.000 m³/h debiler arasında değişik boyutta standart

Detaylı

W152 Diamant Bölme Duvar

W152 Diamant Bölme Duvar W152 Diamant Bölme Duvar DC Profili Duvar C Profiller, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Diamant Kaplama Derz ve Dolgu Knauf Uniflott ve Knauf Fugagips kullanılarak eksiz yüzeyler elde edilir.

Detaylı

AHŞAP DOĞRAMALAR. Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

AHŞAP DOĞRAMALAR. Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. AHŞAP DOĞRAMALAR 1. Menteşeler markalanırken üstten ortalama olarak kaç cm mesafe bırakılır? A) 15 cm B) 20 cm C) 25 cm D) 23 cm 2. Lambalı menteşelerde binme boşluğu olarak ne kadar tolerans bırakılır?

Detaylı

1 MALZEME 2 CEPHE KAPLAMASI 5 KORUMA VE BAKIM ANKRAJ 3.1 / KESME 3.2 / DELME 4.4 / UYGUN YERDE DEPOLAMA

1 MALZEME 2 CEPHE KAPLAMASI 5 KORUMA VE BAKIM ANKRAJ 3.1 / KESME 3.2 / DELME 4.4 / UYGUN YERDE DEPOLAMA PANELLER 1 SI 1 / ANKRAJ / 3 / 31 / KESME 3 / DELME 41 / 4 / 44 / UYGUN YERDE DEPOLAMA 5 KORUMA VE BAKIM IVANKA paneller, zengin desen grafik ve ince beton ve sert kaba ve zengin dokulu kadar bir sahiptir

Detaylı

W361 Vidipan Bölme Duvar

W361 Vidipan Bölme Duvar W361 Vidipan Bölme Duvar DC Profili Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Vidipan Kaplama Derz ve Dolgu Knauf Uniflott ve Knauf Fugagips kullanılarak eksiz yüzeyler elde edilir. Taban

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule helezon kaydırak platformu 3 gen platform 2 ad 5 basmaklı merdiven çatı 150 cm helezon kaydırak 150 cm düz kaydırak platform korkuluğu 3 ad yaprak figürü bacak giydirme figürü

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 6/14/2017. Birim Fiyat Tutarı 1

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 6/14/2017. Birim Fiyat Tutarı 1 Sayı : / 012 Konu : Teklif Mektubu Hakkında T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 6/14/2017 Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen

Detaylı

YAPILAN ĠLK TĠP TESTLERĠNDEKĠ DOĞRAMALARIN SEÇĠMĠNDEKĠ KRĠTERLER

YAPILAN ĠLK TĠP TESTLERĠNDEKĠ DOĞRAMALARIN SEÇĠMĠNDEKĠ KRĠTERLER YAPILAN ĠLK TĠP TESTLERĠNDEKĠ DOĞRAMALARIN SEÇĠMĠNDEKĠ KRĠTERLER - HANGİ SİSTEM? - HANGİ PROFİL? - HANGİ DESTEK SACI? - HANGİ AKSESUAR? - HANGİ YARDIMCI MALZEMELER??? -???? Bayi teknik dosyada tanımlanmış

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE TADİLAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE TADİLAT TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Revir Tuvalet ve Mutfak Tadilatı İşi. 2. TEKNİK ÖZELLİKLER 1) Kırım, örüm, alçı ve boya işleri; a) Lavabo ve Tuvalet kısmında bulunan mevcut seramikler ve yapıştırıcı kalıntıları kırılarak temizlenecektir.

Detaylı

lite SEPARATÖR SİSTEMLER Derzli Separatör Sistemi Cam Cama Separatör Sistemi

lite SEPARATÖR SİSTEMLER Derzli Separatör Sistemi Cam Cama Separatör Sistemi lite Derzli Separatör Sistemi Cam Cama Separatör Sistemi SEPARATÖR SİSTEMLER DİVERSA LİTE S NOVA 102 1989 dan beri Türk Yap Sektörü ne modern mimarinin gereklilikleri olan malzeme ve uygulama yöntemlerini

Detaylı

Mühendislik. www.sksmuhendislik.com.tr

Mühendislik. www.sksmuhendislik.com.tr Mühendislik 2015 HAKKIMIZDA Firmamız SKS MÜHENDİSLİK tavan sistemleri, duvar kaplama ve zemin döşeme sistemleri,izalasyon malzemeleri,alüminyum doğrama ve pvc doğrama olmak üzere 4 ana grupta 40 ayrı

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 2 ad kare platform 1 ad 3 gen platform 6 ad 5 basmaklı merdiven 2 ad çatı 2 ad 100 cm ikiz kaydırak 1 ad 100 cm tüp kaydırak 1 ad tüp geçit

Detaylı

WD 70 THERMO. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler;

WD 70 THERMO. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler; MİMAİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri WD THEMO Teknik Özellikler; PVC ve ahşap sistemlerin çift eksen, kaldır&sür vb. açılım mekanizmalarını kullanma imkanı 15 mm ve 2mm poliamid

Detaylı

GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI

GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI STANDART Tanım : Fayans, seramik yapıştırıcı, Çimento esaslı, gri Toz Kullanım : Seramik, fayans için yatay ve düşeyde ıslak ortamlarda kullanıma uygun

Detaylı

3 CM DİLATASYON BOŞLUKLARI İÇİN ZEMİN DİLATASYON PROFİLLERİ

3 CM DİLATASYON BOŞLUKLARI İÇİN ZEMİN DİLATASYON PROFİLLERİ 3 CM DİLATASYON BOŞLUKLARI İÇİN ZEMİN ZKA 30-14 3 cm. KAPLAMA ALTI ZEMİN PROFİLİ: 3 cm dilatasyon boşluğu olan zeminlerde, kaplama kalınlığı maksimum 15 mm olan zeminler için yaya yükünü taşımaya uygundur.

Detaylı

ÇATILARDA ISI YALITIMI. 1. Çatı Arası Kullanılan Kırma Çatılarda Mertek Seviyesinde Isı Yalıtımı

ÇATILARDA ISI YALITIMI. 1. Çatı Arası Kullanılan Kırma Çatılarda Mertek Seviyesinde Isı Yalıtımı 1. Çatı Arası Kullanılan Kırma Çatılarda Mertek Seviyesinde Isı Yalıtımı 1- Çatı örtüsü 2- Nefes alan su yalıtım örtüsü 3- Çatı tahtası 4- Havalandırılan çatı arası boşluğu 5- Isı yalıtımı 6- Buhar dengeleyici

Detaylı

DİLATASYON SU YALITIMI

DİLATASYON SU YALITIMI DİLATASYON SU YALITIMI 1. Genel Farklı yapısal hareketlerin karşılanabilmesi için yapılar arasında bırakılan dilatasyon derzlerinin su yalıtımı büyük önem taşımaktadır. Yapılarda meydana gelen kaçakların

Detaylı

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO MERDİVENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO MERDİVENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO MERDİVENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Mayıs 2010 Sayfa no: 1 KAPSAM Projede kullanılacak kablo merdivenleri ve aksesuarlarının imalatı, sıcak daldırma galvanizasyonu, ve alıcının

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 3 ad kare platform 2 ad helezon kaydırak platformu 1 ad 5 basmaklı merdiven 1 ad 7 basamaklı ara merdiven 1 ad çatı 3 ad 150 cm helezon kaydırak 1 ad 150 cm düz kaydırak 1 ad

Detaylı

GENEL TEKNİK ŞARTNAME (DORADO)

GENEL TEKNİK ŞARTNAME (DORADO) Sert PVC den üretilen pencere sistemleri teknik şartnamesi. 1. Profiller 1.1. Avrupa standartlarında, çevreye zarar vermeyen, geri dönüşümlü, Kalsiyum - Çinko stabilizan içeren çevre dostu profiller kullanılacaktır.

Detaylı

Master Panel NOVA 5TM Çatı

Master Panel NOVA 5TM Çatı Master Panel NOVA 5TM Çatı Ürün Tanımı Yangın riskinin yüksek olduğu yapılarda ve azami yangın dayanımı istenen binalarda güvenle kullanılırken beş hadveli formuyla geniş açıklıkların güvenle geçilmesini

Detaylı

ÜRÜN BİLGİ FORMU (EK-4) Sıra No:

ÜRÜN BİLGİ FORMU (EK-4) Sıra No: 0 1 Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI 8 1 1 1 7 332421105 AHŞAP LEVHA KAPLAMALI YÖNETİCİ AHŞAP MASA TAKIMLARI PELLE AHŞAP MASA İÇİN Üründe kullanılan malzemeler Alüminyum profil veya kapak profilleri 220X100 X75h

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 2 ad kare platform 1 ad helezon kaydırak platformu 1 ad 5 basmaklı merdiven 1 ad 3 basamaklı ara merdiven 1 ad çatı 1 ad 150 cm düz kaydırak 1 ad 150 cm helezon kaydırak 1 ad

Detaylı

TS EN CEPHE İSKELELERİNİN BELGELENDİRMESİ Türk Standardları Enstitüsü

TS EN CEPHE İSKELELERİNİN BELGELENDİRMESİ Türk Standardları Enstitüsü TS EN 12810-1- CEPHE İSKELELERİNİN BELGELENDİRMESİ 1 İskeleye Bakış Açımız 2 İskeleye Bakış Açımız 3 İskeleye Bakış Açımız 4 İskeleye Bakış Açımız 5 İskeleye Bakış Açımız 6 Değişen Yapı Sistemimiz- Binalar

Detaylı