GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU"

Transkript

1 GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. MARMARİS MARTI LA PERLA İÇMELER - MARMARİS / MUĞLA ISO9001:2000 FS 5O9685 Tarih: R. No: 2009REV

2 ÖZET TABLO RAPOR NO: 2009REV179-2 RAPOR TARİHİ: AÇIK ADRES RAPORU HAZIRLAYAN DEĞERLEME UZMANLARI RAPORU TALEP EDEN GAYRİMENKULÜN KULLANIMI TAPU KAYIT BİLGİLERİ İMAR DURUMU GELiR KAPiTALiZASYONU YAKLAŞIMI NA GÖRE TARİHLİ TOPLAM ADİL PİYASA DEĞERİ Martı La Perla, Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Caddesi İçmeler-Marmaris/ MUĞLA TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Ozan KOLCUOĞLU Hüsniye GÜRSES Değerleme Uzmanı Lisanlı Değerleme Uzmanı-Yönetici (400811) Martı Otel İşletmeleri A.Ş m² arsa üzerinde yer alan kapalı inşaat alanı m² olan 4 yıldızlı otel binası ve eklentileri Martı Otel İşletmeleri A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan Muğla ili, Marmaris ilçesi, İçmeler köyü, Kumluörencik mevkii, 2 pafta, 1605 parsel no lu tapuda altıkatlı betonarme otel niteliğindeki gayrimenkul. A bölgesi-turistik Tesis Alanı lejandında yer almaktadır. İnşaat nizamı Ayrık Nizamdır. TAKS: 0,20 KAKS: 0,60 Maksimum kat sayısı 3 kat, maksimum bina yüksekliği 10,50 m. dir TL (Yirmimilyondörtyüzdoksanüçbin.- Türk Lirası) USD (Onüçmilyonaltıyüzaltmışikibin.-Amerikan Doları) MALİYET YAKLAŞIMI NA GÖRE TARİHLİ NET BUGÜNKÜ DEĞERİ TL (Yirmiikimilyonyüzseksenüçbin.- Türk Lirası) USD (Ondörtmilyonyediyüzseksendokuzbin - Amerikan Doları) 1 USD=1,50- TL kabul edilmiştir. Raporda sunulan bulgular Değerleme Uzmanının bildiği kadarıyla doğru olduğu; Analizler ve sonuçlar sadece belirtilen varsayımlar ve koşullarla sınırlı olduğu; Değerleme Uzmanının değerleme konusunu oluşturan mülkle herhangi bir ilgisi olmadığı; Değerleme Uzmanının ücretinin raporun herhangi bir bölümüne bağlı olmadığı; Değerlemenin ahlaki kural ve performans standartlarına göre gerçekleştiği; Değerleme Uzmanının, mesleki eğitim şartlarına haiz olduğu; Değerleme Uzmanının, değerlemesi yapılan mülkün yeri ve türü konusunda daha önceden deneyimi olduğu; Değerleme Uzmanının, mülkü kişisel olarak denetlediği; Bu sayfanın değerleme raporunun ayrılmaz bir parçası olduğunu, rapor içerisindeki detay bilgiler ile birlikte bir bütün olup, bağımsız kullanılamayacağını; Raporda belirtilenlerin haricinde hiç kimsenin bu raporun hazırlanmasında mesleki bir yardımda bulunmadığını beyan ederiz. Bu değerleme raporu ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre hazırlanmamıştır. Ozan KOLCUOĞLU Değerleme Uzmanı Hüsniye GÜRSES Lisanslı Değerleme Uzmanı-Yönetici 2

3 İÇİNDEKİLER BÖLÜM RAPOR BİLGİLERİ Rapor Tarihi ve Numarası Rapor Türü Raporu Hazırlayanlar Değerleme Tarihi Dayanak Sözleşmesi Değerleme Çalışmasını Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler Müşteri Taleplerinin Kapsamı ve Getirilen Sınırlamalar... 5 BÖLÜM ŞİRKET MÜŞTERİ BİLGİLERİ, KULLANILAN DEĞER TANIMLARI Şirket Bilgileri Müşteri Bilgileri Kullanılan Değer Tanımları... 6 BÖLÜM GENEL VE ÖZEL VERİLER Genel Veriler- Sosyal ve Ekonomik Veriler Demografik Veriler Ekonomik Veriler Özel Veriler - Gayrimenkulün Bulunduğu Bölgenin Analizi Muğla İli Marmaris İlçesi İçmeler Beldesi Turizm Sektörü Dünya Turizmi Türkiye de Turizm Sektördeki Oyuncular BÖLÜM DEĞERLEME KONUSU GAYRİMENKULÜN MÜLKİYET HAKKI VE İMAR BİLGİLERİ Gayrimenkulün Mülkiyet Bilgileri Gayrimenkulün Takyidat Bilgileri Gayrimenkulün İmar Bilgileri Hukuki Sorumluluk Çevre ve Zemin Kirliliği (Kontaminasyon) BÖLÜM GAYRİMENKULÜN ÇEVRESEL VE FİZİKSEL BİLGİLERİ Gayrimenkulün Yeri, Konumu ve Çevre Özellikleri Değerleme Konusu Gayrimenkulün Yapısal İnşaat Özellikleri Gayrimenkulün Katlara Göre İç Mekan İnşaat Özellikleri BÖLÜM EN ETKİN VE VERİMLİ KULLANIM ANALİZİ BÖLÜM GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER Değerlemede Kullanılan Yöntemler Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı Gelir İndirgeme Yaklaşımı Maliyet Yaklaşımı Tanımlar ve Hesaplama Yöntem Modeli Risksiz getiri oranı Piyasa Riski Primi- Piyasa Endeksi İskonto Oranı (Risksiz Getiri Oranı+ Piyasa Riski Primi = İskonto Oranı)

4 Genel Kapitalizasyon Oranı Diğer bakış açısı: Sabit Varlık Fiyatlandırma Modeli (CAPM) BÖLÜM GAYRİMENKULÜN ANALİZİ VE DEĞERLEMESİ Taşınmazın Değerine Etken Faktörler Değerlemede Kullanılan Yöntemlerin Analizi Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı Analizi Maliyet Yaklaşımına Göre Bina Değeri Gelir Yaklaşımına Göre Gayrimenkulün Değeri BÖLÜM 9 SONUÇ

5 BÖLÜM 1 RAPOR BİLGİLERİ 1.1 Rapor Tarihi ve Numarası Bu rapor, Martı Otel İşletmeleri A.Ş. nin tarihli talebine istinaden, şirketimiz tarafından tarihinde, 2009REV179-2 rapor numarası ile tanzim edilmiştir. 1.2 Rapor Türü Bu rapor, Marmaris Martı Otel İşletmeleri A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan Muğla ili, Marmaris ilçesi, İçmeler köyü, Kumluörencik mevkii, 2 pafta, 1605 parsel no lu tapuda altıkatlı betonarme otel niteliğindeki gayrimenkulün tarihli adil piyasa değerinin Maliyet Yaklaşımı Yöntemi ve Gelir Kapitalizasyonu Yöntemi ile Yeni Türk Lirası cinsinden belirlenmesi amacıyla hazırlanan değerleme raporudur. 1.3 Raporu Hazırlayanlar Bu değerleme raporu; gayrimenkul mahallinde yapılan inceleme sonucunda ilgili kişi kurum kuruluşlardan elde edilen bilgilerden faydalanılarak hazırlanmıştır. Bu rapor, şirketimiz değerleme uzmanlarından Ozan KOLCUOĞLU ve yönetici-lisanslı değerleme uzmanı Hüsniye GÜRSES tarafından hazırlanmıştır. 1.4 Değerleme Tarihi Bu değerleme raporu için, şirketimizin değerleme uzmanları tarihinde çalışmalara başlamış ve tarihine kadar raporu hazırlamışlardır. Bu sürede gayrimenkul mahallinde ve ilgili resmi dairelerde incelemeler ve ofis çalışması yapılmıştır. 1.5 Dayanak Sözleşmesi Bu değerleme raporu, şirketimiz ile Martı Otel İşletmeleri A.Ş. arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen tarihli dayanak sözleşmesi hükümlerine bağlı kalınarak hazırlanmıştır. 1.6 Değerleme Çalışmasını Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler Değerleme işlemini genel anlamda olumsuz yönde etkileyen ve sınırlayan bir faktör yoktur. 1.7 Müşteri Taleplerinin Kapsamı ve Getirilen Sınırlamalar Bu rapor Martı Otel İşletmeleri A.Ş. nin tarihli talebine istinaden hazırlanan gayrimenkul değerleme raporudur. Değerleme çalışması sırasında müşteri tarafından getirilen bir sınırlama bulunmamaktadır. 5

6 BÖLÜM 2 ŞİRKET MÜŞTERİ BİLGİLERİ, KULLANILAN DEĞER TANIMLARI 2.1 Şirket Bilgileri Şirketimiz, tarih ve 5676 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan Şirket Ana Sözleşmesine göre Ekspertiz ve Değerlendirme olarak tanımlanan iş ve hizmetleri vermek amacıyla Türk Lirası sermaye ile kurulmuştur. Şirketimiz, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) tarih ve KYD-66/ sayılı yazısı ile SPK mevzuatı çerçevesinde değerleme hizmeti verecek şirketler listesine alınmıştır. 2.2 Müşteri Bilgileri Bu değerleme raporu, İnönü Cad., Devres Han, No:96, Kat:4 Gümüşsuyu-İstanbul adresinde faaliyet gösteren Martı Otel İşletmeleri A.Ş. için hazırlanmıştır. 2.3 Kullanılan Değer Tanımları Adil Piyasa Değeri (Pazar Değeri) Bir gayrimenkulün alıcı ve satıcı arasında, belirli bir tarihte, el değiştirmesi durumunda; satış için gerekli piyasa koşulların sağlanması, tarafların istekli olması ve her iki tarafın da gayrimenkulle ilgili bütün durumlardan haberdar olması koşullarıyla belirlenen, gayrimenkulün en olası, nakit el değiştirme değeridir. Bu değerleme çalışmasında aşağıdaki hususların geçerliliği varsayılmaktadır. - Alıcı ve satıcı makul ve mantıklı hareket etmektedir. - Taraflar gayrimenkul ile ilgili her konuda tam bilgi sahibidirler ve kendilerine azami faydayı sağlıyacak şekilde hareket etmektedirler. - Gayrimenkulun satışı için makul bir süre tanınmıştır. - Ödeme nakit veya benzeri araçlarla peşin olarak yapılmaktadır. - Gayrimenkulün alım satım işlemi sırasında gerekebilecek finansman piyasa faiz oranları üzerinden gerçekleştirilmektedir. Düzenli Likiditasyon Değeri Taraflar arasında görüşmeler ve pazarlıklar sonucunda, varlıklar için belirlenen, takribi 3-6 ay aralığı içindeki en olası nakit satış değeridir. Düzenli likiditasyonda, varlıkların herbiri için en iyi değerin alınmasına çalışılmaktadır. Eğer belirtilen zaman aralığı içinde, taraflar arasındaki görüşmeler sonucunda fiyat konusunda anlaşmaya varılamazsa, varlıkların açık arttırmayla satılması önerilir. Zorunlu Likiditasyon Değeri / Tasfiye Değeri Halka açık düzenlenen bir açık arttırmada, ekonomik trendler ve zorunlu satış koşulları göz önünde bulundurularak, gayrimenkul için belirlenen en olası nakit değerdir. Zorunlu likiditasyonda, varlıklar olabildiğince çabuk satılırlar. Satış için kabul edilen zaman aralığı genellikle 3 aydan azdır. 6

7 BÖLÜM 3 GENEL VE ÖZEL VERİLER Veri araştırması, değerleme konusu varlığın piyasa seviyesindeki uluslararası, ulusal, bölgesel ya da komşuluk çevresi trendlerini araştırmakla başlar. Bu araştırma değerleme uzmanının o özgün piyasa alanında gayrimenkul değerlerini etkileyen ilkelerin, güçlerin ve etmenlerin ilişkilerini anlamasına yardımcı olur. Araştırma, aynı zamanda değerleme uzmanına rakamsal bilgileri, piyasa trendlerini ve ipuçlarını sağlar. Genel veriler, tanımlanmış piyasa bölgesinde mülk değerini etkileyen toplumsal, ekonomik, kamusal ve çevresel verilerdir. Özel veriler ise, değerlemesi yapılacak mülke ve eşdeğer mülklerin niteliklerine ilişkin verilerdir. 3.1 Genel Veriler- Sosyal ve Ekonomik Veriler Demografik Veriler Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2007 Nüfus Sayımı sonuçlarına göre Türkiye nüfusunun iken 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Türkiye nüfusu kişiye yükselmiştir döneminde yıllık nüfus artışı ortalama binde 5,9 olarak gerçekleşirken 2008 yılında Türkiye nin yıllık nüfus artış hızı binde 13,1 olarak gerçekleşmiştir yılında 81 ilden; 55 ilin nüfusu artarken, 26 ilin nüfusu azalmıştır. Nüfus artış hızı en düşük olan ilk üç il; Bilecik ( -53,5), Kütahya ( -31,4) ve Isparta ( -29,9) dır. 81 il içinde nüfus artış hızı en yüksek olan ilk üç il ise sırasıyla; Yalova ( 82,6), Tekirdağ ( 56,6) ve Hakkari ( 48) dir. Türkiye de şehirlerde bulunan nüfus, köylerde bulunan nüfusa göre çok büyük bir hızla artmaktadır. Ülkede şehirlerde bulunan nüfusun oranı son 17 yılda önemli artış göstererek 1990 yılında yüzde 59 iken 2000 yılında yüzde 64,9'a 2008 yılında ise ülke nüfusunun %75 e yükselmiştir. Şehir nüfusu (il ve ilçe merkezlerinde ikamet eden nüfus) , köy nüfusu (belde ve köylerde ikamet eden nüfus) ise kişidir. Şehirlerde yaşayan nüfus oranının en yüksek olduğu il % 99 ile İstanbul, en düşük olduğu il ise % 32,2 ile Bartın dır. Ülke nüfusunun % 17,8 i İstanbul da ikamet etmektedir. Toplam nüfusun sırasıyla; % 6,4 ü Ankara da, % 5,3 ü İzmir de, % 3,5 i Bursa da, % 2,8 i Adana da ikamet etmektedir. Nüfusu en az olan beş il ise sırasıyla; Bayburt, Tunceli, Ardahan, Kilis ve Gümüşhane dir. En az nüfusa sahip Bayburt da ikamet eden kişi sayısı dir. Türkiye nüfusunun yarısı 28,5 yaşından küçüktür. Ülkede ortanca yaş 28,5 tir. Ortanca yaş erkeklerde 28 iken, kadınlarda 29 dur.. Şehirlerde ikamet edenlerin ortanca yaşı 28,4, köylerde ise 28,6 dır yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus, toplam nüfusun % 66,9 unu oluşturmaktadır. Ülke nüfusunun % 26,3 ü 0-14 yaş grubunda, % 6,8 i ise 65 ve daha yukarı yaş grubundadır. Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen bir kilometrekareye düşen kişi sayısı, Türkiye genelinde 93 iken illere göre 12 ile kişi arasında değişmektedir. İstanbul kişi ile nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ildir. Bunu sırasıyla; 413 kişi ile Kocaeli, 316 kişi ile İzmir, 242 kişi ile Hatay ve 241 kişi ile Bursa illeri izlemektedir. Nüfus yoğunluğunun en az olduğu il ise 12 kişi ile Tunceli dir. Yüzölçümü büyüklüğüne göre ilk sırada yer alan Konya ilindeki nüfus yoğunluğu 51, yüzölçümü en küçük olan Yalova ilindeki nüfus yoğunluğu ise 233 kişidir. 7

8 İl Nüfus Nüfus (Şehir Merkezi) İstanbul Ankara İzmir Bursa Adana Ekonomik Veriler 1 Ülkemizde özellikle 2001 yılında yaşanan ekonomik krizle başlayan dönem, yaşanan diğer krizlere paralel olarak tüm sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul piyasasında da önemli ölçüde bir daralmayla sonuçlanmıştır. Mevcut duruma eklenen olası deprem beklentisi özellikle gayrimenkul sektöründe hareket kabiliyetini 2001 ve 2002 yıllarında oldukça kısıtlamıştır. Bu dönemde gayrimenkul fiyatlarında eskiye oranla ciddi düşüşler yaşanmış, alım satım işlemleri yok denecek kadar azalmıştır yılı, 2003 yılının ikinci yarısından itibaren kaydedilen olumlu gelişmelerle, gayrimenkul sektörünün canlandığı bir yıl olmuş ve fiyatlarda eskiye göre belirli ölçüde artış görülmüştür. Ekonomik ve siyasi istikrarın sağlanmaya başlaması, enflasyonun tek haneli rakamlara inmesi, Mortgage yasası ile ilgili gelişmeler ve Avrupa Birliği yolundaki sürecin beklentiler doğrultusunda seyretmesiyle gayrimenkul ve inşaat sektöründe olumlu gelişmeler kaydedilmiştir yılında hayata geçen özel sektör yatırımları ve gerçekleşirilen büyük ölçekli projelerin 2005 yılında da artarak devam etmesiyle, özellikle 2005 yılının ikinci yarısıyla beraber gayrimenkul fiyatlarında önemli artışlar gözlenmiştir. Yukarı doğru süren ivme 2006 yılının son çeyreğine kadar devam etmiştir yılı seçim yılı olduğundan yerli ve yabancı yatırımcılar yatırım kararları için seçimi beklemiş ve seçim sonucunda siyasi istikrarın devam edeceği görülüp yatırımlara devam edilmiştir yılı ilk çeyreğinde ise iç siyasetten çok dış ekonomik gelişmeler ağırlıkta olmuş, yaşanan gelişmeler ekonomiyi doğrudan etkileyerek 2008 yılı Nisan ayından itibaren yatırımlarda yavaşlama görülmüş ve geçmiş yıllardaki yabancı yatırım oranı düşmeye başlamıştır yılı içerisindeki yatırımlara bakıldığında, konut ve AVM sektöründeki bazı bölgelerde doyma noktasına ulaşmakla birlikte ofis ve lojistik sektöründe yatırımların devam ettiği gözlenmiştir. ABD'de subprime mortgage krizi olarak başlayan, sonrasında likidite sıkıntısından kaynaklandığı sanılan ancak zamanla asıl sorunun güven eksikliği olduğu anlaşılan 2008 yılının en mühim olayı Ekonomik Kriz, Mart ayında ABD'nin önemli yatırım bankalarının ve sigorta firmalarının iflas etmesi ile kendini gösterdi ve kısa zamanda Avrupa'ya sıçradı. İzlanda'nın 3 büyük bankası iflas etti. İngiltere'deki taşınmaz mal piyasası da tıpkı ABD gibi büyük bir düşüşe geçti. Büyük otomobil şirketleri de krize yenik düşmeye başladı. Türk Bankacılık endüstrisinin konut kredilerine ayırdığı payın düşük olması, krizin etkilerini hafifletse de Türkiye de dünyada olup biten tüm bu gelişmelerden 2008 yılı 3. çeyreğinden itibaren etkilenmeye başlamıştır. Döviz kurlarındaki artış ve satışlardaki azalma gayrimenkul sektöründe de etkilerini hissettirmeye başlamıştır. Konut fiyatları ve taleplerde yaşanan durağanlık genel perspektife paralel yerini düşüş eğilimine 1 TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 8

9 bırakmıştır. Gayrimenkul piyasası bu dönemde kredi faizlerinin yükselmesi, yatırımların ertelenmesi ve gelecek öngörülerinin zor olması sebebi ile durgun bir döneme girmiştir yılı sonu ve 2009 yılı başında Türkiye de ekonomik kriz reel sektörde de hissedilmeye başlamıştır. Özellikle sanayi kentlerinde fabrikaların üretime ara vermelerinin sonucunda işsizlik hızla artmaya başlamıştır. Ekonomik öngörülerde yaygın kanı 2009 yılının Türkiye için ekonomik daralmayla geçeceğidir. Gayrimenkul sektörünün 2009 yılını küçülerek geçireceği ve fiyatlarda iskontoya uğrayacağıdır. Bununla birlikte 2009 ve 2010 yılları nitelikli gayrimenkul projelerinde iskontolu imkanlar sunacağından yabancı yatırımcıların Türkiye ye olan ilgisini devam etmesini sağlayacağını düşünülmektedir. 3.2 Özel Veriler - Gayrimenkulün Bulunduğu Bölgenin Analizi Muğla İli Topraklarının bir bölümü Akdeniz Bölgesi nde, bir bölümü de Ege Bölgesi nde yer alan Muğla, kuzeyde Aydın, doğuda Denizli ve Burdur, güneydoğuda Antalya, güneyde Akdeniz, batısında da Ege Denizi ile çevrilidir. Şehir merkezi Karadağ, Kızıldağ, Masa Dağı, Hamursuz Dağı ile çevrelenmiş olup, Hisar Dağı ndan ovaya doğru yayılır. BODRUM Ege Bölgesi nin güneyinde, Anadolu nun güneybatı köşesinde yer alan Muğla ilinin kıyıları girintili ve çıkıntılıdır. İç kesimlere MARMARİS doğru yüksekliği artan il topraklarını kuzeyinde, kuzeybatı-güneydoğu, doğu ve güneydoğusunda kuzeydoğu - güneybatı yönünde uzanan dağlar engebelendirir. Oyuklu Dağı (1.892 m.), Sandras dağı (Çiçekbaba Tepesinde m.), Boncuk Dağı (2.265 m.) ve Akdağ ın zirvelerinden birini oluşturan Salur Dağı (2.569 m.) bu dağların başlıcalarıdır. İl topraklarının düzlük kesimleri oldukça azdır. Muğla, Milas, Gökova, Köyceğiz ve Dalaman Ovaları ilin başlıca düzlükleridir. Eşen Ovası'nın batı kesimi il sınırları içerisindedir. Tamamı küçük olan bu düzlüklerden Muğla Ovası bir gölovadır. İl kıyılarındaki girintiler Güllük Körfezi, Gökova Körfezi ve Fethiye Körfezi dir. Çıkıntılar ise Bodrum, Reşadiye (Datça) ve Bozburun yarımadalarıdır. Bu kıyı göllerinin yer aldığı kesimlerin açıklarında tersane Adası, Karaada ve Salih Adası yer alır. İl topraklarını Büyük Menderes Irmağı nın kollarından Akçay ve Çine Çayı, Akdeniz e dökülen Dalaman Çayı ve Eşen Çayı (Kocacay) sulamaktadır. Bafa Gölü nün doğusu, Akçay üzerindeki Kemer Baraj Gölü nün güneydeki küçük bir bölümü ve Köyceğiz Gölü il toprakları içerisinde yer alır. İlin yüzölçümü km², 2000 Yılı Genel Nüfus Sayım sonuçlarına göre; toplam nüfusu da dir yılında yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ne göre ilin toplam nüfusu olarak açıklanmıştır. Bir dizi Fay hattı ile tektonik çöküntünün bulunduğu kalkerlerden oluşan bir alanda yer alan il topraklarının güneydoğu kesimi önemli bir deprem kuşağı üzerindedir. İlin bitki örtüsü makidir. Geniş yer tutan kızılçam ormanları bazı kesimlerde kıyıdan itibaren başlar. Zeytinliklerinde geniş alanlar kapladığı ilin yüksek kesimlerinde karaçam ormanlarına zaman zaman sedir ve ardıç ağaçları da karışır. Merkez ilçe, Marmaris, Köyceğiz ve Fethiye de sığla ağacı topluluklarına sıkça rastlanır. Muğla da Akdeniz iklimi etkisinde kalan kara iklimi hüküm sürmektedir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Yağışlar genellikle Kasım ve Mart ayında yoğundur. Yıllık sıcaklık ortalaması 14.9 dur. 9

10 İlin ekonomisi turizm, tarım, hayvancılık, ticaret, ormancılık ve inşaata dayalıdır. Yetiştirilen başlıca tarımsal ürünler, buğday, arpa, mısır, susam, çiğit, fasulye, patates, şeker pancarı, pamuk, tütün, zeytin, üzüm, kavun ve karpuzdur. İlin ikinci bir gelir kaynağı olan hayvancılık turizmin gelişmesi ile gerilemiştir. İl ormanlarındaki ağaçlandırma, kesim ve bakım çalışmaları orman işçilerinin gelir kaynağıdır. Bu ormanlardan elde edilen defne yaprağı, adaçayı, reçine ve sığla yağının bir bölümü yurtdışına ihraç edilmektedir. Yaygın biçimde arıcılık da yapılmakta olup, Türkiye de en çok bal üreten ve balı ile ünlenen illerden biridir. Süngercilik eski önemini yitirmiştir. Turizmin gelişmesine paralel olarak balıkçılık önem kazanmıştır. Bafa ve Köyceğiz göllerinde de tatlı su balıkçılığı yapılmaktadır. Turizmin gelişmesi ile birlikte inşaat sektöründe de büyük hareketlilik ve canlılık olmuştur. Muğla da sanayii pek fazla gelişmemiştir. Önemli sanayii kuruluşları ise çırçır, yün iplik ve halı atölyeleri, zeytinyağı, sabun, deterjan, çimento, tarım alet ve makineleri, kireç, yem ve süt ürünleri fabrikalarıdır. Küçük sanayiinde metal eşya, dokumacılık, orman ürünleri ve zeytinyağı üretimi yapan kuruluşlar vardır. İlin kıyı kesimlerinde tekne yapım yerleri bulunmaktadır Marmaris İlçesi dir. Marmaris, Türkiye'nin güney batısında Ege nin Akdeniz ile birleştiği noktada kurulan şirin bir kıyı ilçesidir. Marmaris in doğusunda Balan dağı, (993 m) batısında Datça (Reşadiye) yarımadası, güneybatısında Bozburun (Darahya) yarımadası, kuzeyinde Gelibolu ve Kerme körfezi ve güneyinde ise Akdeniz bulunmaktadır. Bölgenin coğrafi görünümü, dağlar ile iç içe geçmiş koylardan oluşmaktadır. Kıyı şeridinin uzunluğu, doğal bir liman arzetmesi Marmaris i turizm cenneti haline getirmiştir yılı nüfus sayımına göre ilçenin şehirli nüfusu , köylü nüfusu olmak üzere toplam İlçede yetiştirilen başlıca tarımsal ürünler tahıl ve turunçgillerdir. Eskiden ilçe ekonomisinde önemli bir yere sahip olan turfanda sebze, meyve, yerfıstığı, zeytin ve susam üretimi, turizmin önemli bir gelir kaynağı haline gelmesi sonucunda öteki tarla ve bahçe ürünleriyle birlikte gerilemiştir. Hayvancılığın en önemli dalı arıcılıktır. Marmaris çam balı ile ünlüdür. Sığla ağaçlarından elde edilen sığla yağı, ilçenin önemli bir ihraç ürünüdür. Balıkçılık ise daha çok turizme yönelik yapılmaktadır. Süngercilik eski önemini yitirmiştir. İlçenin bazı bölgelerinde özellikle Bozburun'da tekne yapım tesisleri vardır İçmeler Beldesi Marmaris e 8 kilometre uzaklıktadır. Son yıllarda büyük gelişme gösteren, modern bir tatil beldesidir.yerli nüfusu 10 bin civarındadır. Çok sayıda otel bulunmasına rağmen, yapılan çevre düzenlemesiyle yeşili ve çiçeği bol, yürüyüş yolları geniş, plajı her zaman temiz bir beldedir. Beldenin girişindeki park botanik bahçesi gibidir. Aşırı yapılaşmaya ve kalabalığa rağmen plajı ve deniz suyu temiz kalabilmiştir. Modern ile geleneksel yapı İçmeler ilçesinde bir aradadır. 10

11 3.2.4 Turizm Sektörü Turizm sektörü, dünyada en hızlı gelişen ve büyüyen sektörlerin başında yer almaktadır. Sınırlar ortadan kalktıkça dünya daha da küçülmeye başlamış ve insanlar daha uzak mesafelere seyahat etme eğilimine girmiştir. Bunun başlıca nedenleri; harcanabilir kişisel gelirlerden turizme ve tatile ayrılan payın artması, ulaşım ve iletişim teknolojisindeki hızlı gelişme ve insanların şimdiye kadar görmedikleri ve merak ettikleri yeni bölgeleri ziyaret etme isteğidir. Turizm çok çeşitli yapısı sonucu bir yandan tipik turistik faaliyet olarak adlandırılan konaklama, planlama, gezi organizasyonu ve satışı gibi faaliyetleri, öte yandan yalnızca turistlerin tüketimine bağlı olmayan, ancak onlar tarafından da kullanılan ulaşım, oto kiralama gibi faaliyetleri kapsamaktadır. Turizm bugün dünya gayrisafi hasılasının önemli bölümünü oluşturan bir sektör konumundadır. Tüm dünyadaki ekonomik duraklamaya karşın büyümesini devam ettirmekte olan bu dinamik sektör, diğer sektörlerin de motor gücü olarak işlev görmektedir. Turizm milli gelire olan katkısı yanında, sağladığı döviz geliri ile ödemeler dengesi açığının kapanmasında da önemli rol oynamaktadır. Geniş kitlelere iş imkanı sağlamasının bir sonucu olarak istihdamın en yoğun olduğu sektörlerden biri olma avantajına sahip olan turizm sektörü, aynı zamanda ülke için etkin bir pazarlama ve reklam aracı olma özelliğini de sürdürmektedir Dünya Turizmi Dünya turizminin ağırlık noktasını ülkemizin de yer aldığı Avrupa Bölgesi oluşturmaktadır. Avrupa dan sonra en önemli pay Doğu ve Asya/Pasifik bölgesine aittir. Bu iki bölge dışında en büyük paya sahip 3. bölge ise Güney ve Kuzey Amerika bölgesidir. Buradan, dünya turizminin ekonomik yönden gelişmiş ve gelir düzeyi yüksek üç bölge arasında yoğunlaştığı söylenebilir. Nitekim turist akımları da karşılıklı olarak bu üç bölge içinde gerçekleşmektedir. Dünyada en fazla turist alan ülke Fransa ama en fazla turizm geliri elde eden ülke ABD'dir. Türkiye turist sayısı bakımından dünya'da on birinci, turizm gelirleri bakımından ise onuncu sıradadır. Turist Sayısı ve Turizm Geliri (2008 yılı) SIRA NO ÜLKE MİLYON KİŞİ MİLYAR DOLAR 1 Fransa İspanya ABD Çin İtalya İngiltere Almanya Meksika Avusturya Rusya Türkiye Kanada Ukrayna Malezya Hong Kong Polonya Yunanistan

12 18 Tayland Portekiz Madrid'de 2007 uluslararası turizme ilişkin bir açıklama yapan Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Francesco Frangialli, uluslararası turizmin geçen yılda önceki yıla göre yüzde 6 büyüdüğünü bildirdi. Böylece, dünya ülkelerindeki toplam yabancı turist girişlerinin 52 milyon artarak 898 milyona tırmandığı belirtilen açıklamada, geçen yıl uluslararası turizmde sağlanan artışın önemli bir bölümünün Avrupa'da kaydedildiği ifade edildi. Avrupa'da turistlerin sayısının 19 milyon artarak 480 milyona çıkarken Avrupa'nın tüm uluslararası turist girişlerinin yarısını oluşturduğu belirtildi. Bu arada, bazı Avrupa ülkelerindeki sağlanan artışlara da yer verilen açıklamada Türkiye'de yabancı turist sayısında yüzde 18'lik artış meydana geldiğine de dikkat çekildi. Türkiye, artış oranı yönünden Yunanistan, Portekiz, İtalya ve İsviçre gibi ülkeleri geride bırakmış olduğu ortaya çıkmıştır yılı toplam turizm gelirleri açısından incelendiğinde ABD birinci sırada yer alırken İspanya ikinci, Fransa ise üçüncü sırada bulunuyor. Türkiye ise bu sıralamada dokuzuncu durumdadır. Türkiye, Avusturya ve Avustralya için uluslararası turizm geliri rakamlarının birbirine çok yakın olduğunun belirtildiği raporda, verilerdeki ufak değişikliklerin sıralamayı değiştirebileceği vurgulanıyor. Ayrıca Almanya nın sıralamadaki yerinin ticari amaçlı gelen ziyaretçilere sağladığı konfordan kaynaklandığının altı çizilmektedir. Türkiye'de turizmin oluşturduğu GSMH'nın 2009 yılında yüzde 1.3'lük büyüme ile 27 milyar dolara ulaşacağı beklenenirken turizmde doğrudan istihdam edilen kişi sayısının da yüzde 1.5'lik artışla 443 bine ulaşacağı beklenmektedir. Türkiye'de turizmin dolaylı olarak oluşturacağı ekonomik büyüklüğün 64 milyar dolar olacağına dikkat çekilen Dünya Turizm Konseyi raporunda turizmin dolaylı olarak istihdam sağladığı kişi sayısının da olacağına işaret edilmektedir. WTTC (Dünya Turizm Konseyi) 'nin raporunda Türkiye'nin önde gelen rakiplerinden olan İspanya, Yunanistan, İtalya ve Mısır turizminin küçülmesinin beklendiği ifade edilmektedir. Buna göre İspanya turizmi 2009 yılında yüzde 4.9, Yunanistan 1.8, İtalya 5.5, Mısır ise 2.8 oranında küçülmesi beklenmektedir. 12

13 TÜRKİYE VE RAKİPLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI TABLOSU: Uzmanlar, önümüzdeki yıllarda Çin in ABD yi geride bırakarak dünyanın üçüncü büyük turizm ülkesi olacağı, 2020 yılına kadar da dünyanın en büyük turizm hedef ülkesi haline geleceği tahmininde bulunuyorlar. Çin in, Fransa, İspanya ve ABD den sonra dünyanın dördüncü büyük turizm hedef ülkesi olduğunu belirtilerek, Çin i geçen yıl 49 milyon 600 bin turistin ziyaret ettiğine dikkat çekiliyor. Ekonomisi hızla gelişen Çin in yabancı turist çekmenin yanı sıra 2020 yılında yurt dışına 1 milyon turist göndereceği de tahmin ediliyor. Dünya Turizm Örgütü nden yapılan açıklamada, Çin'in 2008 Pekin Olimpiyatları ve 2010 Şanghay World Expo fuarı da etkisiyle 2014 yılında Fransa'yı geride bırakarak turizmde ilk sırayı alacağı bildirildi. Çin'in bu yıl yabancı turist gelmesi itibariyle dünya üçüncüsü ABD'yi bu yılın sonunda, dünya ikincisi İspanya'yı da 2010'dan önce geçeceğini tahmininde bulunuldu. Örgüt, normalde 2020'de Fransa'yı geçmesi beklenen Çin'in bunu 6 yıl farkla 2014'te gerçekleştireceğini bildirdi Türkiye de Turizm Türkiye nin rekabet gücü en yüksek sektörü turizmdir. Sadece cari açık sorununu çözmek için değil, istihdamı arttırmak, Türkiye yi daha yaşanabilir kılmak; hatta tanıtmak için de turizm, altın bir sektör konumundadır. Turizm, Türkiye yi ödemeler bilançosu içinde ihracattan sonra ikinci büyük döviz geliri sağlayan faaliyet konumuna yükseltmiş olup, endüstri içinde 40 a yakın sektörü doğrudan etkilemektedir Yılının Değerlendirilmesi: Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olduğu gibi milyonlarca insanın istihdam edildiği bu sektör, 2005 yıında 21 milyon turist sayısı ve 18 milyar dolarlık turizm geliri performansıyla gelecek için de umut vermiştir. Herkesin beklentisi 2006 da yeni rekorlara imza atılacağı yönündeydi; yüzde 9,5 artış ile 23 milyon turist ile 20 milyar dolar gelir hedeflenmişti in son aylarda yaşanan kuş gribi vakaları ve karikatür krizi gibi nedenlere bir de Avrupa ekonomisindeki durgunluk eklenince turizm sektörü, 2006 yılına kötü bir başlangıç yaptı yılı turizm gelirleri bir önceki yıla göre % 7,18 oranında azalarak ,8 milyon $ olarak gerçekleşti. (Bu gelire yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımızdan ülkeyi ziyaretleri sırasında turizm amaçlı harcadıkları 4.296,9 milyon $ turizm geliri de dahil edilmiştir.) Turizm giderleri de % 4,46 oranında azalarak 2.742,3 milyon $ olarak gerçekleşti. Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısında yüzde 4.7'lik düşüşle giren sektörün yüzü, şubatta da gülmedi Ocak'ında 700 bin 469 olan turist sayısı, bu yıl 667 bin 337'de kaldı. Ocak ayında Almanya pazarında yüzde 8'lik, Rusya Federasyonu'nda yüzde 16' lık, Yunanistan'da yüzde 6.5 lik, Bulgaristan'da yüzde 6'lık Fransa pazarında da yüzde 44.6'lık bir düşüş 13

14 gözlendi yılında ülkemize gelen yabancı ziyaretçiler arasında Doğu Avrupa ülkelerinden gelen ziyaretçi toplamının % 67,20 sini oluşturan BDT li sayısı % 9,95 oranında arttı. BDT Ülkelerinden gelen ziyaretçiler arasında en yüksek artışı % 75,34 ile Tacikistan % 49,54 ile Gürcistan, %42,52 ile Türkmenistan, %33,63 ile Kırgızistan ve % 28,27 ile de Ukrayna geçekleştirmiştir. Bunun yanında bir önceki yıla oranla Letonya %39,69, Çin Halk Cumhuriyeti % 27,78, A.B.D. %22,40, Romanya % 21,24, Moldova Cumhuriyeti %19,77 ve İspanya %18,06 oranında artmıştır Yılının Değerlendirilmesi: 2007 yılı ülkemiz turizm sektörü değerlendirmesine gelince; ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı 2006 yılına göre % 17,77 lik bir artışla olmuştur. OECD ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısında % 14,36 lık, Doğu Avrupa dan gelen ziyaretçi sayısında da % 22,16 lık artış kaydedilmiştir. Ocak- Aralık aylarında ülkemize gelen yabancıların % 57,35 i ( ) OECD, % 29,39 u ( ) Doğu Avrupa ülkelerindendir yılı yılında ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Almanya % 17,78 ( ) ile birinci, Rusya Federasyonu % 10,56 ( ) ile ikinci, İngiltere % 8,21 ( ) ile üçüncü sıradadır. İngiltere yi % 5,31 ile Bulgaristan, %4,53 ile İran, % 4,51 Hollanda, %3,29 Fransa, % 2,75 A.B.D, %2,70 Gürcistan, % 2,54 Ukrayna, % 2,33 Belçika, %2,21 İtalya, %2,19 İsrail, %2,02 Avusturya ve % 1,92 Yunanistan izlemektedir yılında, ülkemize gelen yabancı ziyaretçiler sıralamasında ilk sırada yer alan Almanya bir önceki yıla gore % 10,29 oranında Rusya Federasyonu % 33,01, İngiltere % 14,13 oranında artmıştır yılında Türkiye ye gelen yabancıların % 72,01 i hava, % 20,23 ü kara, % 0,29 u tren ve % 7,47 si deniz yolunu tercih etmiştir yılı Ocak-Aralık döneminde ülkemize gelen yabancı ziyaretçinin sı (% 4,68) günübirlikçidir yılında yurtdışına çıkan vatandaş sayısı bir önceki yıla göre % 8,01 lik artışla olmuştur. Giriş Yapan Vatandaş Ziyaretçiler Anketi çalışması sonuçlarına göre 2007 yılı III. dönem turizm geliri, geçen yılın aynı dönemine göre % 8,6 oranında artarak $ olmuştur. Bu rakamın $ ı yabancı ziyaretçilerden, $ ı ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerimizden elde edilmiştir. Geçen yılın aynı döneminde ise $ turizm geliri gerçekleşmiştir. Giriş Yapan Vatandaş Ziyaretçiler Anketi çalışması sonuçlarına göre 2007 yılı III. dönem turizm gideri, geçen yılın aynı dönemine göre % 1,2 oranında azalarak $ olmuştur. Bu rakamın $ ı kişisel, $ ı ise paket tur harcamalardan oluşmuştur. III. Dönemde en yüksek turizm gideri $ ile Temmuz ayında gerçekleşirken, Ağustos ayında $, Eylül ayında ise $ turizm gideri gerçekleşmiştir. Temmuz-Eylül döneminde kişi başı ortalama harcama 712 $ dır yılı değerlendirmesi: Türkiye turizm sektörü 2008 yılında %13,5 büyüme gerçekleştirerek 22 milyar USD ın üzerinde gelir kaynağı olmuştur. Geçen yıl Türkiye ye 30 milyon 929 bin turist giriş yapmiş olup giriş yapan turistlerin 6 milyonu kültür turizmi kapsamında Anadolu yu gezmişlerdir. THY ve özel havayolu şirketleri ile birlikte, hava yolcu taşımacılığının cirosu 7,5 milyar USD olmuştur. Bu rakamların 2009 yılında %20 büyüme kaydetmesi beklenmektedir. Krizin etkisi ile birlikte teşvikli turizm sektörü yatırımlarında geçen yıla gore %3 lük bir gerileme yaşanmıştır. 14

15 Ancak turizm tanıtımına 2009 yılı için ayrılan kaynağın TL olması sebebiyle ve 1 Ocak 2008 tarihinde yürülüğe giren turizm işletmelerine %8 KDV uygulaması sonucunda 2009 yılı büyüme rakamları için düşüş beklenmemektedir. Rakamlarla 2008 Turizm geliri yaklaşık 22 milyar dolar olmuştur. Türkiye yi 30 milyon 929 bin turist ziyaret etmiştir. En fazla turist yaklaşık 4 milyon kişiyle Ağustos ayında gelmiştir. Turistler kişi başı ortalama 708 dolar harcamıştır. Turizm Bakanlığı Belgeli Konaklama Tesisleri 2 YILLARA GÖRE TURİZM BELGELİ KONAKLAMA TESİSLERİNİN SAYISI ( ) Number of Tourism Licenced Accommodation Establishments by Years ( ) TURİZM YATIRIMI BELGELİ TURİZM İŞLETMESİ BELGELİ YILLAR Years Tourism Investment Licenced Tourism Operation Licenced Tesis Sayısı Oda Sayısı Yatak Sayısı Tesis Sayısı Oda Sayısı Yatak Sayısı Number of Number of Number of Number of Number of Number of Establishments Rooms Beds Establishments Rooms Beds Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden derlenmiştir. 15

16

17 17

18 TÜRLERİNE VE SINIFLARINA GÖRE TURİZM BELGELİ KONAKLAMA TESİSLERİNİN SAYISI Number of Tourism Licenced Accommodation Establishments by Types and Classes TURİZM YATIRIMI BELGELİ TURİZM İŞLETMESİ BELGELİ TÜRÜ SINIFI Tourism Investment Licenced Tourism Operation Licenced Type Class TESİS SAYISI ODA SAYISI YATAK SAYISI TESİS SAYISI ODA SAYISI YATAK SAYISI Number of Number of Number of Number of Number of Number of Establishments Rooms Beds Establishments Rooms Beds 5 YILDIZLI / 5 Stars YILDIZLI / 4 Stars OTELLER (Hotels) 3 YILDIZLI / 3 Stars YILDIZLI / 2 Stars YILDIZLI / 1 Star TOPLAM - Total SINIF / 1st Class MOTELLER (Motels) 2.SINIF / 2nd Class Motel / Motel TOPLAM - Total SINIF / 1st Class (5 YILDIZLI / 5 Stars) TATİL KÖYLERİ (Holiday Villages) 2.SINIF / 2nd Class (4 YILDIZLI / 4 Stars) TOPLAM - Total YILDIZLI / 5 Stars YILDIZLI / 4 Stars TERMAL OTELLER (Thermal Hotels) 3 YILDIZLI / 3 Stars YILDIZLI / 2 Stars TOPLAM - Total PANSİYONLAR (Boarding Houses) KAMPİNGLER (Campings) OBERJLER (Inns) APART OTELLER (Apart Hotels) ÖZEL BELGELİLER (Special Licenced Establishments) GOLF TESİSLERİ (Golf Facilities with Accommodation) EĞİTİM VE UYGULAMA TESİSLERİ (Training and Practice Establishments) TURİZM KOMPLEKSİ (Tourism Complex) BUTİK OTEL (Boutique Hotel) B TİPİ TATİL SİTESİ (B Type Holiday Site) DAĞ EVİ (Mountain House) ÇİFTLİK EVİ - KÖY EVİ ( Farm House - Village House ) T O P L A M / T o t a l Yılı Ocak-Aralık Analizi: Ocak-Aralık Ayında Ulaşım Yoluna Göre Ülkemize Giriş Yapan Ziyaretçiler ( *) Toplam Değişim Yabancılar Değişim Vatandaşlar * Oranı % * Oranı % * Havayolu , , ,00 Karayolu , , ,87 Demiryolu , , ,51 Denizyolu , , ,39 Toplam , , ,48 Günübirlik Değişim Oranı % Geçici verilere göre; 2008 yılı Ocak-Aralık döneminde ülkemize giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre % 9,48 lik bir artış ( ), çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise % 10,46'lık bir artış ( ) kaydedilmiştir. Ocak-Aralık Aylarında Ulaşım Yoluna Göre Ülkemizden Çıkış Yapan Ziyaretçiler ( *) Toplam Değişim Yabancılar Değişim Vatandaşlar * Oranı % * Oranı % * Havayolu , , ,41 Karayolu , , ,90 Demiryolu , , ,71 Denizyolu , , ,93 Toplam , , ,46 Günübirlik (*): Veriler geçicidir. Not: Günübirlikçi ziyaretçiler denizyolu toplamına dahil edilmiştir. 18 Değişim Oranı %

19 (*) YILLARI OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE ÜLKEMİZE GELEN YABANCILARIN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI - İLK 10 ÜLKE ÜLKELER 2008* MİL.PAY% MİL.PAY% MİL.PAY% ALMANYA , , ,98 RUSYA FED , , ,35 İNGİLTERE , , ,47 BULGARİSTAN , , ,94 HOLLANDA , , ,03 İRAN , , ,37 FRANSA , , ,32 GÜRCİSTAN , , ,77 UKRAYNA , , ,46 A.B.D , , ,69 DİĞER , , ,62 GENEL TOPLAM , , ,00 (*): Veriler geçicidir yılı Ocak-Aralık döneminde ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya % 16,77 ( ) ile birinci, Rusya Federasyonu % 10,93 ( ) ile ikinci, İngiltere % 8,24 ( ) ile üçüncü sıradadır. İngiltere yi Bulgaristan, Hollanda, İran, Fransa,Gürcistan, Ukrayna ve A.B.D izlemektedir. 19

20 (*) YILLARINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCILARIN MİLLİYETLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI (OCAK-ARALIK) YILLAR MİLLİYET PAYI(%) % DEĞİŞİM ORANI MİLLİYET (*) (*) 2007/ (*)/2007 ALMANYA ,98 17,78 16,77 10,29 6,40 AVUSTURYA ,17 2,02 1,98 9,95 10,13 BELÇİKA ,32 2,33 2,26 18,03 9,90 DANİMARKA ,19 1,14 1,05 12,59 4,29 FİNLANDİYA ,40 0,36 0,39 7,12 21,93 FRANSA ,32 3,29 3,36 16,77 15,21 HOLLANDA ,03 4,51 4,33 5,63 8,34 İNGİLTERE ,47 8,21 8,24 14,13 13,25 İRLANDA ,45 0,47 0,44 22,83 5,58 İSPANYA ,18 1,24 1,30 23,05 18,64 İSVEÇ ,65 1,45 1,53 3,66 19,49 İTALYA ,03 2,21 2,28 27,88 16,60 LÜKSEMBURG ,03 0,03 0,04 26,47 59,94 PORTEKİZ ,09 0,13 0,14 68,13 21,19 YUNANİSTAN ,08 1,92 2,17 8,42 27,74 ÇEK CUMHURİYETİ ,48 0,56 0,60 37,35 22,45 İSVİÇRE ,06 0,98 0,96 9,23 10,12 İZLANDA ,03 0,04 0,04 36,54 2,98 POLONYA ,96 1,19 1,51 45,08 43,68 MACARİSTAN ,39 0,35 0,36 5,68 15,35 NORVEÇ ,84 0,79 0,95 11,39 35,79 SLOVAKYA ,18 0,23 0,26 51,39 26,38 AVRUPA OECD ,34 51,22 50,97 13,09 12,28 A.B.D ,69 2,75 2,58 20,75 5,68 AVUSTRALYA ,50 0,47 0,47 10,33 13,23 JAPONYA ,63 0,72 0,57 34,27-11,32 KANADA ,49 0,55 0,56 31,29 14,83 G.KORE ,55 0,58 0,45 24,95-11,56 MEKSİKA ,10 0,11 0,10 28,15 5,33 YENİ ZELLANDA ,09 0,09 0,09 17,85 11,44 TOPLAM OECD ,39 56,50 55,80 13,95 11,43 ESTONYA ,08 0,10 0,13 52,76 38,50 KARADAĞ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KOSOVA ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MALTA ,02 0,01 0,01-34,75 13,77 LİTVANYA ,24 0,31 0,35 48,15 29,46 G.KIBRIS RUM YÖNETİMİ ,03 0,02 0,04 16,09 65,81 LETONYA ,17 0,25 0,22 68,05 1,78 BOSNA HERSEK ,20 0,22 0,22 24,57 16,80 HIRVATİSTAN ,11 0,13 0,12 32,03 5,82 SLOVENYA ,12 0,15 0,16 53,04 16,63 SIRBİSTAN VE KARADAĞ ,83 0,59 0,65-16,28 24,29 MAKEDONYA ,60 0,40 0,40-20,85 13,81 ARNAVUTLUK ,25 0,25 0,24 14,45 9,63 BULGARİSTAN ,94 5,31 4,77 5,24 1,26 ROMANYA ,24 1,67 1,70 58,78 14,57 DİĞER AVRUPA ÜLKELERİ ,12 0,16 0,09 59,48-33,19 TOPLAM AVRUPA ,30 60,79 60,07 13,10 11,50 AZERBAYCAN ,92 1,86 1,75 14,32 5,76 B.RUSYA (BELARUS) ,43 0,46 0,58 24,89 43,52 ERMENİSTAN ,21 0,23 0,24 27,46 20,16 GÜRCİSTAN ,77 2,70 3,15 14,86 31,57 KAZAKİSTAN ,68 0,84 0,81 43,93 9,15 KIRGİZİSTAN ,21 0,19 0,18 7,68 6,93 MOLDOVA CUM ,55 0,62 0,54 33,09-2,63 ÖZBEKİSTAN ,14 0,18 0,26 50,60 60,45 RUSYA FEDERASYONU ,35 10,56 10,93 33,01 16,79 TACİKİSTAN ,06 0,16 0,14 204,73-0,42 TÜRKMENİSTAN ,25 0,33 0,34 56,24 16,48 UKRAYNA ,46 2,54 2,77 21,60 23,16 B.D.T ,04 20,67 21,69 27,86 18,41 20

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Tarih: 30.09.2011 R. No: 2011REV366 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NOVOTEL VE İBİS OTEL ISO9001:2008 FS 5O9685 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Tarih: 30.09.2011 R. No: 2011REV364 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NOVOTEL-IBIS OTEL ŞEHİTKAMİL

Detaylı

PROJE DEĞERLEME RAPORU

PROJE DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PROJE DEĞERLEME RAPORU Tarih: 30.09.2011 R.No: 2011REV369 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KARAKÖY DE OTEL PROJESİ ISO9001:2008 FS 5O9685 BEYOĞLU/İSTANBUL

Detaylı

PROJE DEĞERLEME RAPORU

PROJE DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş PROJE DEĞERLEME RAPORU Tarih: 30.09.2011 R.No: 2011REV367 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İBİS OTEL PROJESİ ISO9001:2008 FS 5O9685 SEYHAN/ADANA 0 TSKB Gayrimenkul

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Tarih: 28.12.2012 R. No: 2012REVE35 ISO9001:2008 FS 5O9685 ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Tarih:30.12.2013 R. No: 2013REVE52 ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 ADET İŞ MERKEZİ MURATPAŞA/ANTALYA 1 TSKB Gayrimenkul

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Tarih: 23.05.2012 R. No: 2012E12 TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. BÜYÜKKAYACIK MAHALLESİ NDE TRAKTÖR VE MOTOR FABRİKASI ISO9001:2008 FS 5O9685 SELÇUKLU / KONYA RAPOR NO:

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Revizyon Tarihi:16.07.2014 Rapor Tarihi: 31.12.2013 R. Rapor No: 2013REV965 Tarihi: 31.12.2013 KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESENYURT TA DEPOLAMA TESİSİ VE YÖNETİM

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 08.02.2013 Değer Tarihi: 31.12.2012 R. No: 2012REVF49 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NOVOTEL-IBIS OTEL ISO9001:2008

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Tarih: 31.12.2012 R. No: 2012REV907 KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESENYURT TA DEPOLAMA TESİSİ VE YÖNETİM BİNASI ISO9001:2008 FS 5O9685 ESENYURT / İSTANBUL TSKB Gayrimenkul

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Rapor Tarihi: 03.02.2014 Değer Tarihi: 31.12.2013 R. No: 2013REVB143 ESKİŞEHİR IBIS OTEL,

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Rapor Tarihi: 03.02.2014 Değer Tarihi: 31.12.2013 R. No: 2013REVF77 IBIS OTEL SEYHAN / ADANA TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 03.02.2014 Değer Tarihi: 31.12.2013 R. No: 2013REV946 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NOVOTEL VE İBİS OTEL ZEYTİNBURNU / İSTANBUL TSKB Gayrimenkul Değerleme

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 03.02.2014 Değer Tarihi: 31.12.2013 R. No: 2013REV948 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESENYURT IBIS OTEL ESENYURT

Detaylı

PROJE DEĞERLEME RAPORU

PROJE DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PROJE DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 08.02.2013 Değer Tarihi: 31.12.2012 R. No: 2012REVB114 ISO9001: 2008 FS 5O9685 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BALIKHİSAR

Detaylı

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. MUĞLA, MARMARİS ORHANİYE DE MARİNA DEĞERLEME RAPORU. Rapor No: 2013R203-6 Rapor Tarihi: 31.12.

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. MUĞLA, MARMARİS ORHANİYE DE MARİNA DEĞERLEME RAPORU. Rapor No: 2013R203-6 Rapor Tarihi: 31.12. MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. MUĞLA, MARMARİS ORHANİYE DE MARİNA DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 2013R203-6 Rapor Tarihi: 31.12.2013 Raporu Talep Eden: MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İNÖNÜ

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Revizyon Tarihi: 16.07.2014 Rapor Tarihi: 31.12.2013 R. No: 2013REV962 KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YAKUPLU DA 5 ADET ARSA BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL TSKB Gayrimenkul

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU RevizyonTarihi: 25.04.2014 Rapor Tarihi: 03.02.2014 Değer Tarihi: 31.12.2013 R. No: 2013REV950 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TUZLA DA BİR ADET ARSA TUZLA/ İSTANBUL

Detaylı

YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 23.12.2014 R.No: 2014REV658 YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KAĞITHANE OFİSPARK DA 1 ADET

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 08.02.2013 Değer Tarihi: 31.12.2012 R. No: 2012REV917 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KARAOĞLANOĞLU NDA OTEL

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi:31.12.2013 Değer Tarihi:03.02.2014 R. No: 2013REV952 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KARAOĞLANOĞLU NDA MERİT

Detaylı

... GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ... DA... OTEL VE... ARSASI DEĞERLEME RAPORU. Rapor No: 2012R173-7 Rapor Tarihi: 31.12.2012

... GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ... DA... OTEL VE... ARSASI DEĞERLEME RAPORU. Rapor No: 2012R173-7 Rapor Tarihi: 31.12.2012 ... GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.... DA... OTEL VE... ARSASI DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 2012R173-7 Rapor Tarihi: 31.12.2012 Raporu Talep Eden: Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. adres YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. LYKIA LODGE KAPODOKYA UÇHİSAR /NEVŞEHİR 30.11.2012 2012/400-89 GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. İÇİNDEKİLER 1. RAPOR BİLGİLERİ

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU EMLAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ AVCILAR İLÇESİ'NDE YER ALAN 521 ADA 1 PARSEL ÜZERİNDE 6B1 BLOK 112 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM HAZIRLAYAN PERİTUS GAYRİMENKUL

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ ESENYURT İLÇESİ 404 ADA 39 PARSEL ESENYURT İBİS OTEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Değer Tarihi: 31.12.2014 Rapor Tarihi: 02.01.2015 GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANTALYA İLİ SERİK İLÇESİ'NDE YER ALAN 480 PARSEL ÜZERİNDEKİ ELA QUALİTY RESORT HOTEL TESİSİ (Daimi ve müstakil üst hakkı) GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 OZGY-1410005-REV

Detaylı

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş ANTALYA İLİ, ALANYA İLÇESİ, KARGICAK KÖYÜ, 192 ADA 14 PARSEL UTOPİA WORLD HOTEL DEĞERLEME RAPORU

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş ANTALYA İLİ, ALANYA İLÇESİ, KARGICAK KÖYÜ, 192 ADA 14 PARSEL UTOPİA WORLD HOTEL DEĞERLEME RAPORU UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş ANTALYA İLİ, ALANYA İLÇESİ, KARGICAK KÖYÜ, 192 ADA 14 PARSEL UTOPİA WORLD HOTEL DEĞERLEME RAPORU MAYIS-2011 400/043 HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME. ISO 9001

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEMER İLÇESİ, 455 ADA

ANTALYA İLİ, KEMER İLÇESİ, 455 ADA ANTALYA İLİ, KEMER İLÇESİ, 455 ADA 1 PARSEL E AİT DEĞERLEME RAPORU ATAÇ İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ( KEMER RESORT OTEL ) 07 HAZİRAN 2012 FRM.01.07/ Rev.0 Form Uygulama Tarih :01.09.2010 Rev.Tarihi: İÇİNDEKİLER

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BURSA İLİ- OSMANGAZİ İLÇESİ 519 ADA 15 PARSEL KORUPARK ALIŞVERİŞ MERKEZİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 07.01.2015 GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAZİANTEP İLİ- ŞEHİTKAMİL İLÇESİ 5020 ADA 2 PARSEL GAZİANTEP NOVOTEL VE İBİS OTEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Değer Tarihi: 31.12.2014 Rapor Tarihi: 02.01.2015

Detaylı