T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1

2 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Başkanlığımızca da titizlikle uygulanmaya başlanmıştır. Bir yıllık uygulamanın sonuçlarını içerir bilgileri de Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda hazırladığımız birim faaliyet raporunda belirtilmiştir. Hazırlamış olduğumuz faaliyet raporu; Başkanlığımız görev alanına giren konuların yerine getirilmesi için tahsis edilen kamu kaynağının (ödeneğin) nasıl ve hangi alanlarda kullanıldığını 9 Şube Müdürlüğü ve 1 Ayniyat Saymanlığı aracılığı ile yapılan hizmetleri ve bu hizmetlerin sonuçları ile Başkanlığımızın fiziksel ve idari yapısını, personel durumunu, bilgi ve teknoloji kaynaklarını, amaç ve hedeflerini kapsamaktadır. Satılmış SABAN Daire Başkanı 2

3 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU içindekiler I-GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksek Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II- AMAÇ VE HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERİ ve TEDBİRLER 40 EKLER - Birim Yöneticisi Güvence Beyanı 3

4 I GENEL BİLGİLER A - VİZYON VE MİSYON VİZYONUMUZ Bakanlığımızın genel hizmetlerini zamanında ve etkin bir şekilde yerine getirmektir. MİSYONUMUZ Başkanlığımızın misyonu, Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (4856) ve Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatının Görevleri, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında ( Tarih ve Sayılı) Yönetmelik ile verilen görevleri yerine getirmek, bu görevleri yerine getirirken de kaynakların etkin ve verimli kullanılması hususlarına dikkat ederek hizmetin zamanında ve mevzuata uygun şekilde, lojistik imkanların da arttırılarak yerine getirilmesini sağlamaktır. B YETKİ, GÖREV VE SORUMLUKLAR tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile belirlenen görevlerin yapılmasını, hizmetlerin geliştirilmesini, çalışmaların verimli olarak sürdürülmesini sağlamak için Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatının görevleri ile çalışma esas ve usulleri belirtilmiştir. Bu Yönetmeliğe göre İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 1-Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 2- İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma ve satın alma işlemlerini yürütmek, 3-Bakanlığın mali işleriyle ilgili hizmetlerini yürütmek, 4-Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, 5-Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 6-Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, 7-Bakanlığa gelen yazılı mesajlardan, gerekenlerin Bakan ve Müsteşara sunulmasını sağlamak, 8-Verilecek direktif ve emirleri, ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, 9-Sürekli evrakı zamanında işleme konulmasını sağlamak, 10-Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak, 11-Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 12-Bakanlıkta Koruma ve Güvenlik Amirliği tesis ederek, personel, tesis, araç, gereç, doküman ve faaliyetlerin güvenliği için her türlü koruma hizmetlerini yürütmek, 13-Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi amacıyla Özel Gelir Özel Ödenek Yönetimi ile ilgili Özel gelir özel ödenek gelir ve giderlerinin tahakkuku ile ilgili her türlü işlemi yapmak, 14-Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak. Daire Başkanlığımıza verilen ve yukarıda sayılan görevler Başkanlık birimleri tarafından ifa edilmektedir. 4

5 C İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1 Fiziksel Yapı Bakanlığımız, merkez bina ( 22 ve 21 katlı olmak üzere, 6 asansörlü, açık ofis sistemli, kamera kontrol sistemli, yangın alarm sistemli, v.b.) ve 2 adet ek bina olmak üzere 3 hizmet binasında toplam m2 kapalı alanda hizmet vermektedir. Bakanlığımıza ait merkez bina ve 2 adet ek binada görev alan birimler aşağıdaki gibidir. Bakanlık Merkez Binası: Bakanlık Makamı, Müsteşarlık Makamı, Özel Kalem Büroları, Müsteşar Yardımcıları, Merkez Teşkilatı Ana Hizmet Birimleri; Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü, Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Merkez Teşkilatı Danışma ve Denetleme Birimleri; Teftiş Kurulu Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Bakanlık Müşavirleri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Merkez Teşkilatı Yardımcı Hizmet Birimleri; Personel Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Savunma Sekreterliği, Özel Kalem Müdürlüğü Bakanlık Ek Binası (1.Cad.23.Sok. Beştepeler) : Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü, Finansman Şube Müdürlüğü, Bakanlık Arşivi, Sağlık Merkezi, Terzi, Berber, Şoförler odası, Savunma Sekreterliği nöbetçi memur odası (Kriz ve Kripto Merkezi). Bakanlık Ek Binası (Çevre Referans Laboratuarı Haymana Yolu 5. km Gölbaşı-Ankara) : Çevre Yöne timi Genel Müdürlüğüne bağlı Ölçüm ve Denetleme Dairesi Başkanlığı, laboratuarlar Şube Müdürlüğü, Standartlar Kalite Güvence ve Eğitim Şube Müdürlüğü, Laboratuar Elemanları odası, Güvenlik Personel Odası, Laboratuarlar, Uzmanlar Odası, Yemekhane, Şoförler odası, Kazan Dairesi. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının merkez ve 1 adet ek binada aşağıdaki gibi yerleşmiştir. Başkanlığımız birimleri, Çevre ve Orman Bakanlığı nın Söğütözü Caddesi 14-E Beştepeler-ANKARA adresindeki merkez binasında; B1 A-Blok; Yemekhane, B1 B-Blok; Otopark, İnş. Eml ve Mak. İkm. Şb. Md. Atelyesi,Telefon Santrali, B2 A-Blok; Kalorifer Dairesi, Mescit, B2 B-Blok; Otopark, B3 A-Blok; Ayniyat Deposu,Otopark, B3 B-Blok; Otopark, A-Blok zemin kat; Telefon Operatör Odası, İşletme Şefliği, B-Blok zemin kat; Evrak Arşiv Şube Müdürlüğü, kamera kontrol odası, güvenlik odası, 1.Kat B-Blok; İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü, İnşaat Teknik elemanlar bürosu (marangoz, boyacı) 2.Kat A-Blok; Başkanlık Makamı, Başkanlık İdari Büro, İnşaat Emlak ve Makine İkmal Şube Müdürlüğü, Tahakkuk Şube Müdürlüğü, Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü, 2.Kat B-Blok; Ayniyat Saymanlığı, Tedarik Şube Müdürlüğü, 5

6 22. Kat B-Blok; İdari ve Sosyal İler Şube Müdürlüğüne bağlı biri 50 kişilik çok amaçlı, 20 şer kişilik iki adet olmak üzere, toplam 3 adet toplantı salonu, (1.Cad.23.Sok. Beştepeler) Ek Bina; Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü, Finansman Şube Müdürlüğü, Sağlık Merkezi, Bakanlık Evrak Arşivi olmak üzere faaliyetlerini sürdürmektedir. Tablo1: Bakanlık Birimlerine Göre Merkez Bina Dağılımı KATLAR A BLOK B BLOK 22 Çok Amaçlı Toplantı Salonları Teras 21 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 20 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 19 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 18 Çevresel Etki Değelendirme ve Planlama Genel Md. Çevresel Etki Değelendirme ve Planlama Genel Md. 17 Çevresel Etki Değelendirme ve Planlama Genel Md. Çevresel Etki Değelendirme ve Planlama Genel Md. 16 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 15 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 14 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü / Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13 Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü 12 Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü 11 Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı / Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 10 Teftiş Kurulu Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 9 Personel Dairesi Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığı 8 Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı / Strateji Geliştirme Başkanlığı 7 Strateji Geliştirme Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 6 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Orman Genel Müdürlüğü 5 Makam Makam 4 Müsteşarlık Müsteşarlık 3 Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği 2 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı / Savunma Sekreterliği 1 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği/ Bakanlık Müşavirleri / Bilgi edinme Merkezi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı / Saymanlık Z Vip / İşletme Şefliği/ Santral Ziyaretçi Bekleme Salonu /Genel Evrak B1 YEMEKHANE OTOPARK+DEPO B2 KALORİFER DAİRESİ + MESCİD OTOPARK B3 OTOPARK 6

7 2 Örgüt Yapısı 2006 yılı itibariyle; Başkanlığımız, 8 Şube Müdürlüğü, 1 Ayniyat Saymanlığı, 1 Döner Sermaye Merkez İşletme Şube Müdürlüğü olmak üzere 10 birim ile yapılandırılmıştır. Bakanlık Müsteşarı; Bakanlık teşkilatının Bakandan sonra üst amiridir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 11 nci maddesi gereğince Müsteşar Bakanlığın üst yöneticisidir. Bakanlık Müsteşar Yardımcısı; Başkanlığımızın bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısıdır. Daire Başkanı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31 nci maddesi gereğince Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir ifadesiyle başkanlığın üst yöneticisi ve harcama yetkilisidir. Daire Başkanlığımızın Teşkilat yapısı aşağıda gösterildiği gibidir. 7

8 3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Başkanlığımızın işlem ve karar sürecinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin arttırılması amacıyla Başkalığımız hizmetlerinin yürütülmesi sırasında bilgi ve teknoloji kaynaklarından azami ölçüde faydalanılmaktadır. Başkanlığımızın hizmetlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde personele ve ilgililere duyurulması, Başkanlığımız iş ve işlemlerinde kullanılan bilgi ve belgelerin ilgili personel tarafından web tabanlı olarak erişilebilirliğinin sağlanması, ihale bilgilerinin ve ihale ilanlarının kamuoyuna duyurulması amacıyla web adresinden Daire Başkanlığımız web sayfası kullanılmaktadır., Daire Başkanlığımız Web sayfası (www.imidceo.gov.tr) Başkanlığımızın işlem ve karar sürecinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin arttırılması amacıyla Başkanlığımız hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kullanılan teknolojik kaynaklara ilişkin bilgiler aşağıda ki tabloda gösterilmektedir. Grafik 1: Teknolojik Malzeme Dağılımı Kağıt imha makinası Kapı Dedektörü X-Ray Cihazı Posta Tartısı Posta Ücret Ödeme Makinası Masaüstü Bilgisayar Yazıcı Dizüstü Bilgisayar Tarayıcı Fotokopi Makinası Faks

9 4 İnsan Kaynakları 2006 yılında, Daire Başkanlığımızda 1 Daire Başkanı, 9 Şube Müdürü, 3 Sayman, 2 Şef, 225 Memur, 71 Daimi İşçi olmak üzere toplam 311 personel görev almıştır. Daire Başkanlığımızda 2006 yılında görev alan personelin sayılarına ilişkin bilgiler Statü ve Sayı Tablosunda gösterilmektedir. Tablo 2: Başkanlığımız Personelinin Statü ve Sayı Tablosu Şube Müdürü ve Üstü Personel Sayman Şef Memur Daimi İşçi Toplam Daire Başkanlığımızdaki personelin % 3,22 si Şube Müdürü ve Üstü Personel, % 0,96 sı Sayman,% 0,64 ü Şef, %57,56 sı Memur, % 37,62 si Daimi İşçi kadrolarındadır. Ayrıca, Daire Başkanlığımızda görev alan, Şube Müdürü ve Üstü Personel, Şef, Memur, Daimi İşçi, personelin Şube Müdürlükleri bazında görev yerleri esas alınarak statülerine göre sayısal dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo 3 : Başkanlığımız Personelinin Şube Müdürlükleri Bazında Unvan ve Görev Dağılımı Tablosu Birim Şube Müd. ve Üstü Personel Sayman Şef Memur Daimi İşçi Toplam İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı 1 1 İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü Ayniyat Saymanlığı Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğü Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü İnşaat-Emlak ve Makine İkmal Şube Müdürlüğü Tahakkuk Şubesi Müdürlüğü Tedarik Şube Müdürlüğü Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü Finansman Şube Müdürlüğü Toplam

10 Grafik 2: Başkanlığımız Personelinin Unvan ve Görev Dağılımı Daimi İşçi 117 %37,62 Memur 179 %57,56 Şef 2 %0,64 Sayman Şube Müd. ve Üstü Personel 3 %0,96 10 %3, Daire Başkanlığımızdaki personelin yaş gruplarına göre dağılımı aşağıda gösterilmektedir. Toplam personelin yaklaşık yarısının yaş aralığında, diğer yarısının büyük bir bölümününde yaş aralığında bulunduğu gözlenmektedir. Grafik 3 : Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı % 6, % 42, % 45, % 4,82 2 % 0, Daire Başkanlığımızdaki personelin hizmet yıllarına göre sayısal ve oransal dağılımına ilişkin bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır. Personelin % 73,95 lik kısmının 10 yıldan fazla kamu hizmeti tecrübesinin bulunması, yürütülen çalışmaların kalitesinde ve sürekliliğin sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. 10

11 Grafik 4: Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımı % 0, %23, % 49, % 26, Daire Başkanlığımızdaki personelin cinsiyet durumuna göre dağılımı aşağıda gösterilmektedir yılında toplam personelin eşit sayıda olmamakla birlikte çalışan Bay-Bayan personelin sayısal oranlarının birbirine yakın olduğu gözlenmektedir. Grafik 5: Personelin Cinsiyet Dağılımı Bay 167 % 53,70 Bayan 144 % 46,

12 2006 yılsonu itibariyle Başkanlık personelinin eğitim durumu sayısal ve oransal olarak aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. Grafik 6: Personelin Eğitim Durumu Yüksek Lisans Lisans Önlisans 1 % 0,32 39 % 12,54 24 % 7,72 Lise Ortaokul İlkokul 74 % 23,79 47 %15, % 40, Grafikte de görüldüğü üzere lise düzeyinin altında 121 personel bulunmakta olup bunlar genel olarak yardımcı hizmetler kadrosunda istihdam edilen personeldir yılı içerisinde kadrolu personelden 14 kişinin çeşitli nedenlerle Daire Başkanlığımızdan ayrılış işlemleri gerçekleşmiştir. Ayrılan kişilerin detayı ve ayrılma nedenleri aşağıda belirtilmiştir. Tablo 4: Personelin Ayrılma Nedeni Naklen İstifa Emekli Ölüm Toplam

13 5 Daire Başkanlığımız Tarafından Sunulan Hizmetler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının sunduğu hizmetler 9 adet Şube Müdürlüğü, 1 adet Ayniyat Saymanlığı tarafından yerine getirilmektedir. Bu hizmetlerini yerine getirirken ilgili Şube Müdürlüklerimizin sunduğu hizmetler aşağıda belirtilmiştir. I) İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü 1-Başkanlığa gelen ve giden evrakların kayıt ve dağıtım işlemlerini yapmak, 2-Daire Başkanlığınca düzenlenen tutanakları hazırlamak, gelen yazıları dosyalamak, dağıtıcı planlarına uygun genelge ve benzeri yazıları imza karşılığı personele tebliğ etmek, 3- Resmi Gazete ve tebliğlerin ilgili personelce okunmasını sağlamak, 4-Daire Başkanlığı personelinin hizmet içi eğitimi faaliyetlerini yürütmek, 5-Bakanlığın protokol işlerini yürütmek, 6-Bayram ve törenlerle ilgili görevleri yerine getirmek, 7-Sosyal tesislerin yönetimi ile ilgili hizmetleri yürütmek, 8-Bakanlık personeli ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak ve bu hizmetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 9-Bakanlık tabldotu ile ilgili mali ve diğer işlemleri yapmak, 10-Devletçe yapılacak yiyecek yardımının Bakanlık Kuruluşlarının ihtiyaçları çerçevesinde dağıtım ve tahakkukunu yapmak, 11-Bakanlık merkezinin emrindeki hizmet vasıtalarının ihtiyaca göre tahsisini yaparak sevk ve idaresini sağlamak, 12-Bakanlık merkez ünitelerinin bina ve bürolarının temizlik, ısıtma, taşıma ve diğer hizmetlerini yürütmek, 13-Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. II) Ayniyat Saymanlığı 1-Satın alınan demirbaş ve sarf malzemelere ayniyat tesellüm makbuzu kesmek, ambara, almak, giriş ve çıkış işlemlerini yapmak, 2-Mevcut demirbaş eşyanın kayıtlarını tutmak, bunların muhafazası, kayıttan düşürmek ve devir işlemlerini yapmak, 3-Demirbaş eşyaların her mali yılbaşında sayımını yapmak, 4-Merkez ayniyat saymanlığına bağlı bütün saymanların hesaplarını merkezde toplamak ve bakanlığının ayniyat kesin hesabını düzenleyip hesap döneminde Sayıştay Başkanlığına vermek, 5- Ayniyatla ilgili tüm işlemleri mevzuatlara uygun yürütmek, 6- Başkanın vereceği diğer işleri yapmak. III) Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğü 1-İşletmeleri takip edecekleri Muhasebe Hesap Planını, ambar, ayniyat ve bunlarla ilgili Kod Rehberini hazırlama ve uygulamasını sağlamak, 2-İşletmenin kesin hesabını ve bilançolarını incelemek, analizlerini yapmak, konsolide bilançoyu çıkarmak Sayıştay Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına göndermek, gerekli beyannameleri düzenlemek, 3- İşletmelerin nakit hareketlerini takip etmek, 4- Döner sermaye bütçe ödeneklerini ilgili birimlerine göndermek, 5-Döner sermaye ile ilgili diğer işlemleri yapmak, 6-Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. 13

14 IV) Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü 1-Milli ekonomiye veya Devletin savaş gücüne önemli ölçüde katkıda bulunan Kuruluş veya Kuruluşların sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma, burada bulunanları zorla işten alıkoyma, sağlıklarının ve vücut bütünlüklerinin tehdit ve tehlikelerine karşı korunması ve güvenliklerinin sağlanması, 2-Suç delillerini muhafaza etmek, 3-Koruma ve güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği diğer önlemleri almak. (Kuruluş sahasına giriş-çıkışta kimlik kontrolü yapmak, bu saha içinde şüpheli şahısların dolaşmasına engel olmak, kuruluşa ait olan ve girilmesi kayda bağlı yerlere görevli ve yetkili olmayanların girmesini engellemek, görev alanı içinde vuku bulan her türlü kazada gerekli yardımları yapmak gibi) 4-Sivil Savunma Teşkilatına görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak, 5-Genel kolluğun talebi halinde aranmakta olan ve görev alanı içinde bulunan şahısları yakalamak ve gözaltına almak, 6-Görev alanı içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları genel kolluk kuvvetlerine bildirmekle beraber genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar sanıkları yakalamak ve gözaltına almak, 7-Yurda giriş ve çıkış yapılan yerlerde aranan ve giriş-çıkışı yasaklanan T.C. vatandaşı veya yabancı uyruklu kişilerin genel kolluk görevlilerine tesliminin sağlaması. 8-Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. V) Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü 1-Bakanlığımıza gelen evrakı almak, ilgili birimlere dağıtımını sağlamak. 2-Bakan ve Müsteşar a öncelikle arz ı gereken ve birden fazla üniteyi ilgilendiren evrakın takdim ve dağıtımını yapmak, 3-Evrak kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulması ve evrak akışının süratli ve emniyetli olmasını sağlamak, 4-Bakanlık arşiv hizmetlerinin yürütülmesi ile arşivin tanzim, tertip ve korunmasını sağlamak, arşiv talimatını uygulamak, 5-Bakanlıktan çıkan evrakların gönderilmesini sağlamak, 6-Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. VI) İnşaat-Emlak ve Makine İkmal Şube Müdürlüğü 1-Bakanlık merkez ve taşra birimleri için ihtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanması ve satın alınması işlemlerini yürütmek, gayrimenkullerin kayıtlarını tutmak, 2-Kamu Konutları Kanunu gereği, merkezde kurulan Konut Tahsis Komisyonunun sekreterya görevinin ve taşradaki lojman tahsislerinin denetiminin yapılması, 3-Merkezde bulunan idare binaları ile elektronik cihazların bakım, onarımlarının yaptırılması ve bu işleri yapacak personelin sevk ve idaresini yapmak, 4-Bakanlık merkez birimlerinin hizmet verdikleri binalardaki küçük ve büyük onarım işlerine ait keşif, metraj, proje ve kontrollük hizmetlerini yürütülmek, 5-Devlet İhale Kanunu gereği, tüm Bakanlık ve bağlı kuruluşlar dahil, ihale yasaklama kararlarının verilmesini sağlamak ve takibini yapmak, 6-Merkezde bulunan araçların tamir, bakım ve onarım gibi teknik işlerinin takibini yapmak., 7-Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerine ait araç ve iş makinelerinin terkin işlemlerine ait merkezdeki işlerinin yürütülmesi, 8-Bakanlık birimlerinin yerleşimlerinin belirlenmesini sağlamak, 9-Daire Başkanlığınca verilen diğeri görevleri yapmak. 14

15 VII) Tahakkuk Şubesi Müdürlüğü 1-Başkanlığımız tarafından harcamaları yapılan tertiplerin ödeneklerini bilgisayar ortamında takip etmek, 2-Ödeneklerle ilgili yazışmaları yapmak, 3-Tedarik Şube Müdürlüğünce satın alınan mal ve hizmetin tahakkuk işlemlerini yürütmek, 4-Demirbaş alımlarının tahakkuk işlemlerini yürütmek, 5-Bakanlığımız hizmet binalarının temizlik giderleri ile ilgili tahakkukları yapmak, 6-Bakanlık personel taşıma giderleri ile ilgili tahakkukları yapmak, telefon, faks, Internet, su, elektrik, ve doğalgaz giderlerine ait tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek, 7-Makine ve teçhizatın bakım onarımına ait ödemelerin tahakkukunu yapmak, 8-Bakanlık personelinin ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tedavileri ile ilgili ödemelerin tahakkukunu yapmak, 9-Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. VIII) Tedarik Şube Müdürlüğü 1-Bakanlık hizmet birimleri için gerekli demirbaş, araç, gereç ve kırtasiye malzemelerinin alımını yapmak. 2-Bakanlık hizmetlerinde kullanılan büro malzemeleri ve makinelerinin (bilgisayar, fotokopi, faks vb.) tamir ve bakımlarını yaptırmak, bunlarla ilgili sarf malzemeleri almak. 3-Bakanlık hizmetlerinde kullanılan taşıtların bakım ve onarımlarını yaptırmak, sigorta vb. hizmetlerini yürütmek. 4-Bakanlığımız hizmet binalarının temizliğini sağlamak amacıyla temizlik, personelin geliş-gidişini sağlamak amacıyla taşıma, Bakanlık hizmetlerinde kullanılan araçların akaryakıtını sağlamak amacıyla akaryakıt alımı ile ilgili ve buna benzer diğer ihaleleri yapmak. 5-Gerçekleştirme görevinin devredilmesi halinde Bakanlık Makamının temsil ağırlama ve tanıtımla ilgili harcamaları yapmak, 6-Bakanlığımız hizmet binalarında kullanılan santrallerin tamir ve bakımını yaptırmak, 7-Bakanlığımız güvenlik görevlilerinin giyecek ve mermi alımlarını yapmak, 8-Bakanlığımız hizmetlerinin aksamadan yürümesi için kartlı sisteme tabii olan doğalgaz ve su alımlarını yapmak, 9-Bakanlığımız gelen-giden evrak akışını sağlamak için PTT den pul alımını yapmak, 10-Bakanlığımız hizmetlerini yürütmek için yıl içerisinde hizmet birimlerinin talepleri doğrultusunda ortaya çıkan ve yukarıda belirtilen hizmetlerin haricindeki işlemleri yapmak, 11-Taşra birimlerinin demirbaş taleplerini değerlendirmek, Bakanlık Makamından alınması gereken Olur ları almak ve ödenek aktarılması için Strateji Geliştirme Başkanlığı ile ilgili birimlere bilgi vermek, 12-Taşra birimlerinin servis ihdas ile ilgili talepleri doğrultusunda Ulaştırma Bakanlığı ve Başbakanlıktan alınması gerekli izinler için yazışma yapmak ve alınan izinleri ilgili birimlere intikal ettirmek, 13- Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. IX) Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü 1-Mali İşlemleri mevzuatta belirtilen usullere uygun olarak yapmak ve yaptırmak, 2-Muhasebe ve Defter Kayıtlarını tutmak tutturmak, 3-Gelir ve giderlere ilişkin her türlü belgeleri, defterleri ve makbuzları korumak ve muhafazasını sağlamak, 4-Banka ve kasa hesaplarında bulunan para ve mahiyetteki kıymetli evrakın kontrolünü yapmak, 5-Aylık mizanları izleyen ayın 9 una kadar düzenlemek, 6-Mali yılın bitimini izleyen 2 ay içerisinde envanter, kesin mizan ve bilançosunu düzenlemek ve asıllarının sarf evrakları ile birlikte Sayıştay Başkanlığına, bilanço ve eklerinin onaylı birer örneğini aynı süre içerisinde İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğüne göndermek, 15

16 7-Giderlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnamelere uygun olmasını sağlamak, 8-Giderlerin bütçedeki tertibine uygun olmasını sağlamak, 9-Muhasebe ile ilgili diğer iş ve işlemleri yaptırmak. X) Finansman Şube Müdürlüğü 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi, temizlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik ülke genelinde çevre ili ilgili tüm faaliyetlerin (hibe-yardımların, kesilen cezaların takibinin, katkı paylarının vb), Özel gelir özel ödenek gelir ve giderlerinin tahakkuku ile ilgili her türlü işlemi ve başta Belediyeler olmak üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarına proje ve araç-gereç ( katı atık düzenli depolama, bertaraf ve geri kazanım tesisleri, atık su arıtma tesisi, kanalizasyon, dere ıslahı, fosseptik, ağaçlandırma, park, çevre düzenleme ) ve (çöp kamyonu, itfaiye, traktör vs) taleplerinin incelenmesi ve gerekli eksikliklerinin giderilerek ilgili teknik birimlere gönderilmesi ve uygunluk görüşü ile birlikte ödemeye hazır hale getirilmesi. Not: Finansman Şube Müdürlüğü, Bakanlık Makamından alınan tarihli ve 1 No lu Olur larıyla tarihi itibariyle Daire Başkanlığımıza bağlanmış olup, Bakanlık Makamından alınan tarih ve 1102 (2006/5)sayılı Olur ile tarihi itibariyle Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne bağlanarak Daire Başkanlığımızdan ayrılmıştır. 6 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Başkanlığımız birimlerine verilen görevler birim amirlerinin sorumluluğunda yürütülmektedir. İç kontrol sistemi, tarihinde tüm hükümleri ile yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre yürütülmüştür. Daire Başkanının Başkanlığında birim amirleri düzenli olarak toplanarak kararlar almakta ve değerlendirmeler yapmaktadır. Ayrıca haftada bir kez olmak üzere birim amirleri tarafından Daire Başkanına iletilen konular, Müsteşar Başkanlığında Müsteşar Yardımcıları ile görüşülerek değerlendirilmektedir. Mali işlemlerin yapılması sürecinde harcamalarla ilgili olarak Tahakkuk Şube Müdürlüğünce mali kontroller yapılmaktadır, harcama öncesi ön mali kontroller ise Bakanlığımız bünyesinde görev yapan Strateji Geliştirme Başkanlığının İç Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Yine ödeme aşamasında Merkez Saymanlık Müdürlüğü (Muhasebe Birimi) tarafından da mali işlemler kontrole tabi tutulmuştur. Ayrıca, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, araştırma, inceleme ve soruşturma yapmak yetkisine sahiptir. 16

17 II AMAÇ VE HEDEFLER A İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ * İhtiyaçları tam ve zamanında karşılamak, * Hizmetlerin sunulmasında eşitlik ilkesini gözetmek, * Sunulan hizmetlerin devamlılığını sağlamak, * Bakanlığımız personelinin daha güvenli ve huzurlu bir ortamda çalışmasını sağlamak, * Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak, * Bakanlığımız personelinin görev alanına giren iş ve işlemlerini zamanında yapabilmesini ve devamlılığını sağlamak için gerekli olan tamamlayıcı ihtiyaçlarını (personel taşıma, öğle yemeği, temizlik, ve evrak taşıma hizmetleri v.b.) karşılamak. * Bakanlığımıza ulaşan evraklardan Bakan ve Müsteşara öncelikle arzı gerekenleri Makama sunmak, günlü ve acele olanları ilgili birimlere ulaştırmak, * Bakanlığımızdan gönderilecek acele ve günlü evrakların zamanında ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak, * Kurum ve Birim Arşivinin düzenleme çalışmalarını bir an önce tamamlayarak birimlerin yeterli derecede faydalanmasını sağlamak, * Her türlü ödemelerin zamanında kontrolünü yapıp ödenekleri kontrol edilerek ödenmek üzere en kısa zamanda ilgili ödeme birimine ulaştırmak, * 2007 yılı için Döner Sermaye iş ve işlemlerini hızlı ve güvenli yapabilmek ve 81 İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine eşit hitap edebilmek, * Bakanlığımızda bir Banka Şubesinin ve PTT Şubesinin hizmet vermesini sağlamak, * Çevre kirliliğini önleme ve çevrenin iyileştirilmesini sağlamaya yönelik faaliyetleri ile ilgili olarak başta Belediye Başkanlıkları olmak üzere çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen yardım taleplerinin değerlendirilmesini sağlamak, * Bakanlığımız araç hizmetlerinin özelleştirilmesi ve hizmet alımı yolu ile ihtiyacın karşılanması için gerekli hazırlık ve işlemleri yapmak, * Bakanlığımızın güvenliği kadrolu 93 güvenlik personelimiz vasıtasıyla yürütülmekte iken, 2007 yılında 40 kişilik Özel Güvenlik hizmet alımı yoluna gidilerek, mevcut personelin ilgili birimlerde değerlendirilmesini sağlamak. * 81 İl de bulunan Döner Sermaye İşletme Saymanlıklarının ve merkezdeki İşletme Saymanlığının kullandığı muhasebe yazılım programı sayesinde aylık, üç aylık mizanların, gelir gider cetvelleri ve tablolarının elektronik ortamda aktarılarak kırtasiyeciliğin azaltılmasını sağlamaktır. B TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER * Başkanlığımız görev alanına giren hizmetler yerine getirilirken Anayasaya, Kanunlara, Genel Hukuki kurallarına uyarak, katılımcılık, saydamlık, hesap verilebilirlik, öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket ederek hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklı olarak çalışmak. 17

18 III FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 1 Bütçe Uygulama Sonuçları A MALİ BİLGİLER 2006 yılına ait Başkanlığımız bütçesinin uygulama sonuçları ve temel mali tablolara ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmaktadır. Başkanlığımız, 2006 yılında kendisine tahsis edilen ,00 YTL lik başlangıç ödeneğinin (Yıl sonu ödeneği ,00 YTL) ,00 YTL lik kısmını harcamıştır. Gider türler itibarıyla harcamaların dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 5: Dairesi Başkanlığımız 2006 Mali Yılı Bütçesi Kurumsal Kod Bazında Ödenek ve Harcama Miktarları Birimler Kurumsal Kod Bütçe Ödeneği Yıl Sonu Ödeneği Ödenek Farkı YTL Yıl Sonu Harcama İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı , , , ,00 Tablo 6: İMİ Dairesi Başkanlığının 2006 Yılı Ekonomik Kodlara Göre Ödenek ve Harcama Tutarı Gider Türleri Bütçe Ödeneği Yıl Sonu Ödeneği Harcama 01 Personel Giderleri , , ,00 02 Sos.Güv. Kurum. Dev. Primi Gid , , ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , ,00 05 Cari Transferler , , ,00 06 Sermaye Giderleri , , ,00 07 Sermaye Transferleri , , ,00 Toplam , , ,00 YTL. Tablo 7: Dairesi Başkanlığımız 2006 Mali Yılı Bütçesi Fonksiyonel Kod Bazında Ödenek ve Harcama Dağılımı YTL. Kod Açıklama Bütçe Ödeneği Yıl Sonu Ödeneği Yıl Sonu Harcama 01 Genel Kamu Hizmetleri , , ,00 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler , , ,00 05 Çevre ve Koruma Hizmetleri , , ,00 TOPLAM , , ,00 18

19 Tablo 8: Dairesi Başkanlığımızın 2006 Yılı Bütçesinin Kurumsal, Fonksiyonel ve Ekonomik Kod Bazında Detaylı Harcama Dağılımı Birimler Kurumsal Kod Fonksiyonel Kod Ekonomik Kod İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Bütçe Ödeneği Yıl Sonu Ödeneği Ödenek Farkı YTL Yıl Sonu Harcama , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00 Toplam , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 Toplam , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00 Toplam , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 Genel Toplam , , , ,00 19

20 Tablo 9: Maliye Bakanlığının Harcama Yetkilileri Hakkında Yayınlanan Genel Tebliğ Seri no:/2 ve Makamdan Alınan 08/03/2006/01 nolu olur gereği ödeme emri belgesini düzenleyecek gerçekleştirme görevlisinin Daire Başkanlığımıza verilmesi nedeniyle yürütülen hizmetlerin 2006 Yılı Bütçesinin Kurumsal Kod, Fonksiyonel Kod, Ekonomik Kod Bazda Dağılımı Birimler Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü Kurumsal Kod Fonksiyonel Kod Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Yıl Sonu Ödeneği Ödenek Farkı YTL Yıl Sonu Harcama , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 Toplam , , , ,00 Personel Dairesi Başkanlığı , ,00 0, , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 Toplam , , , ,00 Savunma Sekreterliği , ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00 Toplam , , , ,00 Hukuk , ,00 0,00 75,00 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Dış İlşkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar , , , , , ,00 0, , , , , ,00 Toplam , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 Toplam , , , , , , , ,00 Toplam , , , ,00 TOPLAM , , , , , , , yılında İMİ Dairesi Başkanlığının harcamalarının yılsonu ödeneğine oranı; personel giderlerinde % 99,07, sosyal güvenlik kurumlarına yapılan Devlet pirim giderlerinde % 98,43, mal ve hizmet alımlarında %94,45, cari transferlerde % 94,79, sermaye giderlerinde % 88,98 sermaye transferleri % 100 olarak gerçekleşmiştir. 3 Mali Denetim Sonuçları Daire Başkanlığımız, Sayıştay dış denetimine, Bakanlığımızın iç denetimine tabidir. 20

I GENEL BİLGİLER A - MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ

I GENEL BİLGİLER A - MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU -------------------------------------------------------------------------------------------- içindekiler --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/ Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12622 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BE6EBM83* Sayı : 15600670-010.99- Konu: Birim Görev Yetki ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DOĞU KARADENİİZ PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00;

Detaylı

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Bu yönetmelik Tuşba Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri ile personelinin

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ Hasan ASLAN Daire Başkanı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı görevini yerine getirmek. Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinin, hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU e-fatura UYGULAMA KILAVUZU 29.09.2017 Ver:1.0 i İçindekiler Tablosu 1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU E- FATURA UYGULAMASI... 1 2 E-FATURA GRUPLARI VE ÖZEL ALANLAR... 1 2.1 SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA AİT FATURALAR...

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DOĞU ANADOLU PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Hazırlayan: Binali KOÇ, C.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 58140 SİVAS. Adı Soyadı : Ünitesi : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görevi : Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Şube Müdürü, Ayniyat

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER. V- ÖNERĐ ve TEDBĐRLER 80 EKLER - Birim Yöneticisi Güvence Beyanı

ĐÇĐNDEKĐLER. V- ÖNERĐ ve TEDBĐRLER 80 EKLER - Birim Yöneticisi Güvence Beyanı ĐÇĐNDEKĐLER BĐRĐM YÖNETĐCĐ SUNUŞU -------------------------------------------------------------------------------------------------------- içđndekđler --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER 2008 YILI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU A- Misyon ve Vizyon Genel Müdürlüğümüz hizmetlerinin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.07.0.İMİ.0.24/ J % Konu : İç Kontrol Eylem Planı 14.4 Nolu Raporlamaya İlişkin Eylem OV02/2012 BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu

Detaylı

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI TABLDOT SERVİSİ Kurumumuz merkez teşkilatı ve Ankara İl Müdürlüğü çalışanlarının tabldot ihtiyaçları ile ilgili öğle yemeklerinin hazırlanması, sunumu, gerekli alet, cihaz, makine, mal ve hizmetlerin satın

Detaylı

T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri

T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri...MÜDÜRLÜĞÜNE BANAZ İlgi : Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğünün

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

KHK'nin Tarihi - No: 08/06/1984-234

KHK'nin Tarihi - No: 08/06/1984-234 DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK'nin Tarihi - No: 08/06/1984-234 Yetki Kanunu Tarihi - No: 17/06/1982-2680 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır.

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır. SATINALMA HİZMETLERİ 2012 mali yılında Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimler ve gerektiğinde Fakülte, Yüksekokul, Enstitülerin hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli olan mal ve hizmet alımları

Detaylı

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU...1 I. GENEL BİLGİLER...2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV

Detaylı

GÖREV TANIM FORMU YETKİ GÖREV VE SOROMLULUKLARI

GÖREV TANIM FORMU YETKİ GÖREV VE SOROMLULUKLARI BİRİMİ :DEPREM ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ ÜNVANI : Doç.Dr /MÜDÜR ADI SOYADI: Mehmet H.ÖZYAZICIOĞLU BAĞLI OLDUĞU MAKAM: REKTÖRLÜK a) Merkezin idari işlemleri, bilimsel araştırma, eğitim halka erişim

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Silivri Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 17 : YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün organizasyon

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

Birim Sorumlu Yedek Görevli Görevler

Birim Sorumlu Yedek Görevli Görevler Atama Servisi (Merkez Birimler) Hülya BİÇEROĞLU Remziye TÜRK Merkez birimlerine görevli olan İl atamalı ve Bakanlık atamalı in atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak ve Bakanlık ile bu e ilişkin

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU Mali Hizmetler Müdürlüğü hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Fen İşleri Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği Kabul Tarihi: 17/03/2008 Kabul Sayısı: 164 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 11/04/2008 Tarihli Memleket Gazetesi BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK I.BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü. Şube Müdürü Erhan TÜMER

Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü. Şube Müdürü Erhan TÜMER Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Erhan TÜMER 1) İl Müdürlüğü bünyesinde bilgi ve iletişim teknolojileri, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ Onay Tarihi : 23.03.2009 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İçindekiler Bölüm 1 2004 Yılı Dört Aylık Sonuçlar Bölüm 2 Teyit Sonuçları Bölüm 3 Internet Üzerinden İhale İşlemi Yapan İdarelerin İllerine ve Yapılarına Göre Dağılımları 2 2003 yılında ve 2004 yılının

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE KAPSAM Amaç ve Kapsam; Madde 1. Bu yönergenin amacı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ulaştırma işlemlerinde

Detaylı