T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1

2 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Başkanlığımızca da titizlikle uygulanmaya başlanmıştır. Bir yıllık uygulamanın sonuçlarını içerir bilgileri de Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda hazırladığımız birim faaliyet raporunda belirtilmiştir. Hazırlamış olduğumuz faaliyet raporu; Başkanlığımız görev alanına giren konuların yerine getirilmesi için tahsis edilen kamu kaynağının (ödeneğin) nasıl ve hangi alanlarda kullanıldığını 9 Şube Müdürlüğü ve 1 Ayniyat Saymanlığı aracılığı ile yapılan hizmetleri ve bu hizmetlerin sonuçları ile Başkanlığımızın fiziksel ve idari yapısını, personel durumunu, bilgi ve teknoloji kaynaklarını, amaç ve hedeflerini kapsamaktadır. Satılmış SABAN Daire Başkanı 2

3 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU içindekiler I-GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksek Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II- AMAÇ VE HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERİ ve TEDBİRLER 40 EKLER - Birim Yöneticisi Güvence Beyanı 3

4 I GENEL BİLGİLER A - VİZYON VE MİSYON VİZYONUMUZ Bakanlığımızın genel hizmetlerini zamanında ve etkin bir şekilde yerine getirmektir. MİSYONUMUZ Başkanlığımızın misyonu, Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (4856) ve Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatının Görevleri, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında ( Tarih ve Sayılı) Yönetmelik ile verilen görevleri yerine getirmek, bu görevleri yerine getirirken de kaynakların etkin ve verimli kullanılması hususlarına dikkat ederek hizmetin zamanında ve mevzuata uygun şekilde, lojistik imkanların da arttırılarak yerine getirilmesini sağlamaktır. B YETKİ, GÖREV VE SORUMLUKLAR tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile belirlenen görevlerin yapılmasını, hizmetlerin geliştirilmesini, çalışmaların verimli olarak sürdürülmesini sağlamak için Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatının görevleri ile çalışma esas ve usulleri belirtilmiştir. Bu Yönetmeliğe göre İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 1-Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 2- İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma ve satın alma işlemlerini yürütmek, 3-Bakanlığın mali işleriyle ilgili hizmetlerini yürütmek, 4-Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, 5-Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 6-Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, 7-Bakanlığa gelen yazılı mesajlardan, gerekenlerin Bakan ve Müsteşara sunulmasını sağlamak, 8-Verilecek direktif ve emirleri, ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, 9-Sürekli evrakı zamanında işleme konulmasını sağlamak, 10-Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak, 11-Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 12-Bakanlıkta Koruma ve Güvenlik Amirliği tesis ederek, personel, tesis, araç, gereç, doküman ve faaliyetlerin güvenliği için her türlü koruma hizmetlerini yürütmek, 13-Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi amacıyla Özel Gelir Özel Ödenek Yönetimi ile ilgili Özel gelir özel ödenek gelir ve giderlerinin tahakkuku ile ilgili her türlü işlemi yapmak, 14-Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak. Daire Başkanlığımıza verilen ve yukarıda sayılan görevler Başkanlık birimleri tarafından ifa edilmektedir. 4

5 C İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1 Fiziksel Yapı Bakanlığımız, merkez bina ( 22 ve 21 katlı olmak üzere, 6 asansörlü, açık ofis sistemli, kamera kontrol sistemli, yangın alarm sistemli, v.b.) ve 2 adet ek bina olmak üzere 3 hizmet binasında toplam m2 kapalı alanda hizmet vermektedir. Bakanlığımıza ait merkez bina ve 2 adet ek binada görev alan birimler aşağıdaki gibidir. Bakanlık Merkez Binası: Bakanlık Makamı, Müsteşarlık Makamı, Özel Kalem Büroları, Müsteşar Yardımcıları, Merkez Teşkilatı Ana Hizmet Birimleri; Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü, Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Merkez Teşkilatı Danışma ve Denetleme Birimleri; Teftiş Kurulu Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Bakanlık Müşavirleri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Merkez Teşkilatı Yardımcı Hizmet Birimleri; Personel Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Savunma Sekreterliği, Özel Kalem Müdürlüğü Bakanlık Ek Binası (1.Cad.23.Sok. Beştepeler) : Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü, Finansman Şube Müdürlüğü, Bakanlık Arşivi, Sağlık Merkezi, Terzi, Berber, Şoförler odası, Savunma Sekreterliği nöbetçi memur odası (Kriz ve Kripto Merkezi). Bakanlık Ek Binası (Çevre Referans Laboratuarı Haymana Yolu 5. km Gölbaşı-Ankara) : Çevre Yöne timi Genel Müdürlüğüne bağlı Ölçüm ve Denetleme Dairesi Başkanlığı, laboratuarlar Şube Müdürlüğü, Standartlar Kalite Güvence ve Eğitim Şube Müdürlüğü, Laboratuar Elemanları odası, Güvenlik Personel Odası, Laboratuarlar, Uzmanlar Odası, Yemekhane, Şoförler odası, Kazan Dairesi. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının merkez ve 1 adet ek binada aşağıdaki gibi yerleşmiştir. Başkanlığımız birimleri, Çevre ve Orman Bakanlığı nın Söğütözü Caddesi 14-E Beştepeler-ANKARA adresindeki merkez binasında; B1 A-Blok; Yemekhane, B1 B-Blok; Otopark, İnş. Eml ve Mak. İkm. Şb. Md. Atelyesi,Telefon Santrali, B2 A-Blok; Kalorifer Dairesi, Mescit, B2 B-Blok; Otopark, B3 A-Blok; Ayniyat Deposu,Otopark, B3 B-Blok; Otopark, A-Blok zemin kat; Telefon Operatör Odası, İşletme Şefliği, B-Blok zemin kat; Evrak Arşiv Şube Müdürlüğü, kamera kontrol odası, güvenlik odası, 1.Kat B-Blok; İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü, İnşaat Teknik elemanlar bürosu (marangoz, boyacı) 2.Kat A-Blok; Başkanlık Makamı, Başkanlık İdari Büro, İnşaat Emlak ve Makine İkmal Şube Müdürlüğü, Tahakkuk Şube Müdürlüğü, Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü, 2.Kat B-Blok; Ayniyat Saymanlığı, Tedarik Şube Müdürlüğü, 5

6 22. Kat B-Blok; İdari ve Sosyal İler Şube Müdürlüğüne bağlı biri 50 kişilik çok amaçlı, 20 şer kişilik iki adet olmak üzere, toplam 3 adet toplantı salonu, (1.Cad.23.Sok. Beştepeler) Ek Bina; Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü, Finansman Şube Müdürlüğü, Sağlık Merkezi, Bakanlık Evrak Arşivi olmak üzere faaliyetlerini sürdürmektedir. Tablo1: Bakanlık Birimlerine Göre Merkez Bina Dağılımı KATLAR A BLOK B BLOK 22 Çok Amaçlı Toplantı Salonları Teras 21 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 20 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 19 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 18 Çevresel Etki Değelendirme ve Planlama Genel Md. Çevresel Etki Değelendirme ve Planlama Genel Md. 17 Çevresel Etki Değelendirme ve Planlama Genel Md. Çevresel Etki Değelendirme ve Planlama Genel Md. 16 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 15 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 14 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü / Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13 Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü 12 Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü 11 Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı / Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 10 Teftiş Kurulu Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 9 Personel Dairesi Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığı 8 Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı / Strateji Geliştirme Başkanlığı 7 Strateji Geliştirme Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 6 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Orman Genel Müdürlüğü 5 Makam Makam 4 Müsteşarlık Müsteşarlık 3 Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği 2 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı / Savunma Sekreterliği 1 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği/ Bakanlık Müşavirleri / Bilgi edinme Merkezi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı / Saymanlık Z Vip / İşletme Şefliği/ Santral Ziyaretçi Bekleme Salonu /Genel Evrak B1 YEMEKHANE OTOPARK+DEPO B2 KALORİFER DAİRESİ + MESCİD OTOPARK B3 OTOPARK 6

7 2 Örgüt Yapısı 2006 yılı itibariyle; Başkanlığımız, 8 Şube Müdürlüğü, 1 Ayniyat Saymanlığı, 1 Döner Sermaye Merkez İşletme Şube Müdürlüğü olmak üzere 10 birim ile yapılandırılmıştır. Bakanlık Müsteşarı; Bakanlık teşkilatının Bakandan sonra üst amiridir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 11 nci maddesi gereğince Müsteşar Bakanlığın üst yöneticisidir. Bakanlık Müsteşar Yardımcısı; Başkanlığımızın bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısıdır. Daire Başkanı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31 nci maddesi gereğince Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir ifadesiyle başkanlığın üst yöneticisi ve harcama yetkilisidir. Daire Başkanlığımızın Teşkilat yapısı aşağıda gösterildiği gibidir. 7

8 3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Başkanlığımızın işlem ve karar sürecinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin arttırılması amacıyla Başkalığımız hizmetlerinin yürütülmesi sırasında bilgi ve teknoloji kaynaklarından azami ölçüde faydalanılmaktadır. Başkanlığımızın hizmetlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde personele ve ilgililere duyurulması, Başkanlığımız iş ve işlemlerinde kullanılan bilgi ve belgelerin ilgili personel tarafından web tabanlı olarak erişilebilirliğinin sağlanması, ihale bilgilerinin ve ihale ilanlarının kamuoyuna duyurulması amacıyla web adresinden Daire Başkanlığımız web sayfası kullanılmaktadır., Daire Başkanlığımız Web sayfası (www.imidceo.gov.tr) Başkanlığımızın işlem ve karar sürecinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin arttırılması amacıyla Başkanlığımız hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kullanılan teknolojik kaynaklara ilişkin bilgiler aşağıda ki tabloda gösterilmektedir. Grafik 1: Teknolojik Malzeme Dağılımı Kağıt imha makinası Kapı Dedektörü X-Ray Cihazı Posta Tartısı Posta Ücret Ödeme Makinası Masaüstü Bilgisayar Yazıcı Dizüstü Bilgisayar Tarayıcı Fotokopi Makinası Faks

9 4 İnsan Kaynakları 2006 yılında, Daire Başkanlığımızda 1 Daire Başkanı, 9 Şube Müdürü, 3 Sayman, 2 Şef, 225 Memur, 71 Daimi İşçi olmak üzere toplam 311 personel görev almıştır. Daire Başkanlığımızda 2006 yılında görev alan personelin sayılarına ilişkin bilgiler Statü ve Sayı Tablosunda gösterilmektedir. Tablo 2: Başkanlığımız Personelinin Statü ve Sayı Tablosu Şube Müdürü ve Üstü Personel Sayman Şef Memur Daimi İşçi Toplam Daire Başkanlığımızdaki personelin % 3,22 si Şube Müdürü ve Üstü Personel, % 0,96 sı Sayman,% 0,64 ü Şef, %57,56 sı Memur, % 37,62 si Daimi İşçi kadrolarındadır. Ayrıca, Daire Başkanlığımızda görev alan, Şube Müdürü ve Üstü Personel, Şef, Memur, Daimi İşçi, personelin Şube Müdürlükleri bazında görev yerleri esas alınarak statülerine göre sayısal dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo 3 : Başkanlığımız Personelinin Şube Müdürlükleri Bazında Unvan ve Görev Dağılımı Tablosu Birim Şube Müd. ve Üstü Personel Sayman Şef Memur Daimi İşçi Toplam İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı 1 1 İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü Ayniyat Saymanlığı Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğü Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü İnşaat-Emlak ve Makine İkmal Şube Müdürlüğü Tahakkuk Şubesi Müdürlüğü Tedarik Şube Müdürlüğü Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü Finansman Şube Müdürlüğü Toplam

10 Grafik 2: Başkanlığımız Personelinin Unvan ve Görev Dağılımı Daimi İşçi 117 %37,62 Memur 179 %57,56 Şef 2 %0,64 Sayman Şube Müd. ve Üstü Personel 3 %0,96 10 %3, Daire Başkanlığımızdaki personelin yaş gruplarına göre dağılımı aşağıda gösterilmektedir. Toplam personelin yaklaşık yarısının yaş aralığında, diğer yarısının büyük bir bölümününde yaş aralığında bulunduğu gözlenmektedir. Grafik 3 : Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı % 6, % 42, % 45, % 4,82 2 % 0, Daire Başkanlığımızdaki personelin hizmet yıllarına göre sayısal ve oransal dağılımına ilişkin bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır. Personelin % 73,95 lik kısmının 10 yıldan fazla kamu hizmeti tecrübesinin bulunması, yürütülen çalışmaların kalitesinde ve sürekliliğin sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. 10

11 Grafik 4: Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımı % 0, %23, % 49, % 26, Daire Başkanlığımızdaki personelin cinsiyet durumuna göre dağılımı aşağıda gösterilmektedir yılında toplam personelin eşit sayıda olmamakla birlikte çalışan Bay-Bayan personelin sayısal oranlarının birbirine yakın olduğu gözlenmektedir. Grafik 5: Personelin Cinsiyet Dağılımı Bay 167 % 53,70 Bayan 144 % 46,

12 2006 yılsonu itibariyle Başkanlık personelinin eğitim durumu sayısal ve oransal olarak aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. Grafik 6: Personelin Eğitim Durumu Yüksek Lisans Lisans Önlisans 1 % 0,32 39 % 12,54 24 % 7,72 Lise Ortaokul İlkokul 74 % 23,79 47 %15, % 40, Grafikte de görüldüğü üzere lise düzeyinin altında 121 personel bulunmakta olup bunlar genel olarak yardımcı hizmetler kadrosunda istihdam edilen personeldir yılı içerisinde kadrolu personelden 14 kişinin çeşitli nedenlerle Daire Başkanlığımızdan ayrılış işlemleri gerçekleşmiştir. Ayrılan kişilerin detayı ve ayrılma nedenleri aşağıda belirtilmiştir. Tablo 4: Personelin Ayrılma Nedeni Naklen İstifa Emekli Ölüm Toplam

13 5 Daire Başkanlığımız Tarafından Sunulan Hizmetler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının sunduğu hizmetler 9 adet Şube Müdürlüğü, 1 adet Ayniyat Saymanlığı tarafından yerine getirilmektedir. Bu hizmetlerini yerine getirirken ilgili Şube Müdürlüklerimizin sunduğu hizmetler aşağıda belirtilmiştir. I) İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü 1-Başkanlığa gelen ve giden evrakların kayıt ve dağıtım işlemlerini yapmak, 2-Daire Başkanlığınca düzenlenen tutanakları hazırlamak, gelen yazıları dosyalamak, dağıtıcı planlarına uygun genelge ve benzeri yazıları imza karşılığı personele tebliğ etmek, 3- Resmi Gazete ve tebliğlerin ilgili personelce okunmasını sağlamak, 4-Daire Başkanlığı personelinin hizmet içi eğitimi faaliyetlerini yürütmek, 5-Bakanlığın protokol işlerini yürütmek, 6-Bayram ve törenlerle ilgili görevleri yerine getirmek, 7-Sosyal tesislerin yönetimi ile ilgili hizmetleri yürütmek, 8-Bakanlık personeli ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak ve bu hizmetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 9-Bakanlık tabldotu ile ilgili mali ve diğer işlemleri yapmak, 10-Devletçe yapılacak yiyecek yardımının Bakanlık Kuruluşlarının ihtiyaçları çerçevesinde dağıtım ve tahakkukunu yapmak, 11-Bakanlık merkezinin emrindeki hizmet vasıtalarının ihtiyaca göre tahsisini yaparak sevk ve idaresini sağlamak, 12-Bakanlık merkez ünitelerinin bina ve bürolarının temizlik, ısıtma, taşıma ve diğer hizmetlerini yürütmek, 13-Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. II) Ayniyat Saymanlığı 1-Satın alınan demirbaş ve sarf malzemelere ayniyat tesellüm makbuzu kesmek, ambara, almak, giriş ve çıkış işlemlerini yapmak, 2-Mevcut demirbaş eşyanın kayıtlarını tutmak, bunların muhafazası, kayıttan düşürmek ve devir işlemlerini yapmak, 3-Demirbaş eşyaların her mali yılbaşında sayımını yapmak, 4-Merkez ayniyat saymanlığına bağlı bütün saymanların hesaplarını merkezde toplamak ve bakanlığının ayniyat kesin hesabını düzenleyip hesap döneminde Sayıştay Başkanlığına vermek, 5- Ayniyatla ilgili tüm işlemleri mevzuatlara uygun yürütmek, 6- Başkanın vereceği diğer işleri yapmak. III) Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğü 1-İşletmeleri takip edecekleri Muhasebe Hesap Planını, ambar, ayniyat ve bunlarla ilgili Kod Rehberini hazırlama ve uygulamasını sağlamak, 2-İşletmenin kesin hesabını ve bilançolarını incelemek, analizlerini yapmak, konsolide bilançoyu çıkarmak Sayıştay Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına göndermek, gerekli beyannameleri düzenlemek, 3- İşletmelerin nakit hareketlerini takip etmek, 4- Döner sermaye bütçe ödeneklerini ilgili birimlerine göndermek, 5-Döner sermaye ile ilgili diğer işlemleri yapmak, 6-Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. 13

14 IV) Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü 1-Milli ekonomiye veya Devletin savaş gücüne önemli ölçüde katkıda bulunan Kuruluş veya Kuruluşların sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma, burada bulunanları zorla işten alıkoyma, sağlıklarının ve vücut bütünlüklerinin tehdit ve tehlikelerine karşı korunması ve güvenliklerinin sağlanması, 2-Suç delillerini muhafaza etmek, 3-Koruma ve güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği diğer önlemleri almak. (Kuruluş sahasına giriş-çıkışta kimlik kontrolü yapmak, bu saha içinde şüpheli şahısların dolaşmasına engel olmak, kuruluşa ait olan ve girilmesi kayda bağlı yerlere görevli ve yetkili olmayanların girmesini engellemek, görev alanı içinde vuku bulan her türlü kazada gerekli yardımları yapmak gibi) 4-Sivil Savunma Teşkilatına görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak, 5-Genel kolluğun talebi halinde aranmakta olan ve görev alanı içinde bulunan şahısları yakalamak ve gözaltına almak, 6-Görev alanı içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları genel kolluk kuvvetlerine bildirmekle beraber genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar sanıkları yakalamak ve gözaltına almak, 7-Yurda giriş ve çıkış yapılan yerlerde aranan ve giriş-çıkışı yasaklanan T.C. vatandaşı veya yabancı uyruklu kişilerin genel kolluk görevlilerine tesliminin sağlaması. 8-Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. V) Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü 1-Bakanlığımıza gelen evrakı almak, ilgili birimlere dağıtımını sağlamak. 2-Bakan ve Müsteşar a öncelikle arz ı gereken ve birden fazla üniteyi ilgilendiren evrakın takdim ve dağıtımını yapmak, 3-Evrak kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulması ve evrak akışının süratli ve emniyetli olmasını sağlamak, 4-Bakanlık arşiv hizmetlerinin yürütülmesi ile arşivin tanzim, tertip ve korunmasını sağlamak, arşiv talimatını uygulamak, 5-Bakanlıktan çıkan evrakların gönderilmesini sağlamak, 6-Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. VI) İnşaat-Emlak ve Makine İkmal Şube Müdürlüğü 1-Bakanlık merkez ve taşra birimleri için ihtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanması ve satın alınması işlemlerini yürütmek, gayrimenkullerin kayıtlarını tutmak, 2-Kamu Konutları Kanunu gereği, merkezde kurulan Konut Tahsis Komisyonunun sekreterya görevinin ve taşradaki lojman tahsislerinin denetiminin yapılması, 3-Merkezde bulunan idare binaları ile elektronik cihazların bakım, onarımlarının yaptırılması ve bu işleri yapacak personelin sevk ve idaresini yapmak, 4-Bakanlık merkez birimlerinin hizmet verdikleri binalardaki küçük ve büyük onarım işlerine ait keşif, metraj, proje ve kontrollük hizmetlerini yürütülmek, 5-Devlet İhale Kanunu gereği, tüm Bakanlık ve bağlı kuruluşlar dahil, ihale yasaklama kararlarının verilmesini sağlamak ve takibini yapmak, 6-Merkezde bulunan araçların tamir, bakım ve onarım gibi teknik işlerinin takibini yapmak., 7-Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerine ait araç ve iş makinelerinin terkin işlemlerine ait merkezdeki işlerinin yürütülmesi, 8-Bakanlık birimlerinin yerleşimlerinin belirlenmesini sağlamak, 9-Daire Başkanlığınca verilen diğeri görevleri yapmak. 14

15 VII) Tahakkuk Şubesi Müdürlüğü 1-Başkanlığımız tarafından harcamaları yapılan tertiplerin ödeneklerini bilgisayar ortamında takip etmek, 2-Ödeneklerle ilgili yazışmaları yapmak, 3-Tedarik Şube Müdürlüğünce satın alınan mal ve hizmetin tahakkuk işlemlerini yürütmek, 4-Demirbaş alımlarının tahakkuk işlemlerini yürütmek, 5-Bakanlığımız hizmet binalarının temizlik giderleri ile ilgili tahakkukları yapmak, 6-Bakanlık personel taşıma giderleri ile ilgili tahakkukları yapmak, telefon, faks, Internet, su, elektrik, ve doğalgaz giderlerine ait tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek, 7-Makine ve teçhizatın bakım onarımına ait ödemelerin tahakkukunu yapmak, 8-Bakanlık personelinin ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tedavileri ile ilgili ödemelerin tahakkukunu yapmak, 9-Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. VIII) Tedarik Şube Müdürlüğü 1-Bakanlık hizmet birimleri için gerekli demirbaş, araç, gereç ve kırtasiye malzemelerinin alımını yapmak. 2-Bakanlık hizmetlerinde kullanılan büro malzemeleri ve makinelerinin (bilgisayar, fotokopi, faks vb.) tamir ve bakımlarını yaptırmak, bunlarla ilgili sarf malzemeleri almak. 3-Bakanlık hizmetlerinde kullanılan taşıtların bakım ve onarımlarını yaptırmak, sigorta vb. hizmetlerini yürütmek. 4-Bakanlığımız hizmet binalarının temizliğini sağlamak amacıyla temizlik, personelin geliş-gidişini sağlamak amacıyla taşıma, Bakanlık hizmetlerinde kullanılan araçların akaryakıtını sağlamak amacıyla akaryakıt alımı ile ilgili ve buna benzer diğer ihaleleri yapmak. 5-Gerçekleştirme görevinin devredilmesi halinde Bakanlık Makamının temsil ağırlama ve tanıtımla ilgili harcamaları yapmak, 6-Bakanlığımız hizmet binalarında kullanılan santrallerin tamir ve bakımını yaptırmak, 7-Bakanlığımız güvenlik görevlilerinin giyecek ve mermi alımlarını yapmak, 8-Bakanlığımız hizmetlerinin aksamadan yürümesi için kartlı sisteme tabii olan doğalgaz ve su alımlarını yapmak, 9-Bakanlığımız gelen-giden evrak akışını sağlamak için PTT den pul alımını yapmak, 10-Bakanlığımız hizmetlerini yürütmek için yıl içerisinde hizmet birimlerinin talepleri doğrultusunda ortaya çıkan ve yukarıda belirtilen hizmetlerin haricindeki işlemleri yapmak, 11-Taşra birimlerinin demirbaş taleplerini değerlendirmek, Bakanlık Makamından alınması gereken Olur ları almak ve ödenek aktarılması için Strateji Geliştirme Başkanlığı ile ilgili birimlere bilgi vermek, 12-Taşra birimlerinin servis ihdas ile ilgili talepleri doğrultusunda Ulaştırma Bakanlığı ve Başbakanlıktan alınması gerekli izinler için yazışma yapmak ve alınan izinleri ilgili birimlere intikal ettirmek, 13- Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. IX) Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü 1-Mali İşlemleri mevzuatta belirtilen usullere uygun olarak yapmak ve yaptırmak, 2-Muhasebe ve Defter Kayıtlarını tutmak tutturmak, 3-Gelir ve giderlere ilişkin her türlü belgeleri, defterleri ve makbuzları korumak ve muhafazasını sağlamak, 4-Banka ve kasa hesaplarında bulunan para ve mahiyetteki kıymetli evrakın kontrolünü yapmak, 5-Aylık mizanları izleyen ayın 9 una kadar düzenlemek, 6-Mali yılın bitimini izleyen 2 ay içerisinde envanter, kesin mizan ve bilançosunu düzenlemek ve asıllarının sarf evrakları ile birlikte Sayıştay Başkanlığına, bilanço ve eklerinin onaylı birer örneğini aynı süre içerisinde İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğüne göndermek, 15

16 7-Giderlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnamelere uygun olmasını sağlamak, 8-Giderlerin bütçedeki tertibine uygun olmasını sağlamak, 9-Muhasebe ile ilgili diğer iş ve işlemleri yaptırmak. X) Finansman Şube Müdürlüğü 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi, temizlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik ülke genelinde çevre ili ilgili tüm faaliyetlerin (hibe-yardımların, kesilen cezaların takibinin, katkı paylarının vb), Özel gelir özel ödenek gelir ve giderlerinin tahakkuku ile ilgili her türlü işlemi ve başta Belediyeler olmak üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarına proje ve araç-gereç ( katı atık düzenli depolama, bertaraf ve geri kazanım tesisleri, atık su arıtma tesisi, kanalizasyon, dere ıslahı, fosseptik, ağaçlandırma, park, çevre düzenleme ) ve (çöp kamyonu, itfaiye, traktör vs) taleplerinin incelenmesi ve gerekli eksikliklerinin giderilerek ilgili teknik birimlere gönderilmesi ve uygunluk görüşü ile birlikte ödemeye hazır hale getirilmesi. Not: Finansman Şube Müdürlüğü, Bakanlık Makamından alınan tarihli ve 1 No lu Olur larıyla tarihi itibariyle Daire Başkanlığımıza bağlanmış olup, Bakanlık Makamından alınan tarih ve 1102 (2006/5)sayılı Olur ile tarihi itibariyle Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne bağlanarak Daire Başkanlığımızdan ayrılmıştır. 6 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Başkanlığımız birimlerine verilen görevler birim amirlerinin sorumluluğunda yürütülmektedir. İç kontrol sistemi, tarihinde tüm hükümleri ile yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre yürütülmüştür. Daire Başkanının Başkanlığında birim amirleri düzenli olarak toplanarak kararlar almakta ve değerlendirmeler yapmaktadır. Ayrıca haftada bir kez olmak üzere birim amirleri tarafından Daire Başkanına iletilen konular, Müsteşar Başkanlığında Müsteşar Yardımcıları ile görüşülerek değerlendirilmektedir. Mali işlemlerin yapılması sürecinde harcamalarla ilgili olarak Tahakkuk Şube Müdürlüğünce mali kontroller yapılmaktadır, harcama öncesi ön mali kontroller ise Bakanlığımız bünyesinde görev yapan Strateji Geliştirme Başkanlığının İç Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Yine ödeme aşamasında Merkez Saymanlık Müdürlüğü (Muhasebe Birimi) tarafından da mali işlemler kontrole tabi tutulmuştur. Ayrıca, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, araştırma, inceleme ve soruşturma yapmak yetkisine sahiptir. 16

17 II AMAÇ VE HEDEFLER A İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ * İhtiyaçları tam ve zamanında karşılamak, * Hizmetlerin sunulmasında eşitlik ilkesini gözetmek, * Sunulan hizmetlerin devamlılığını sağlamak, * Bakanlığımız personelinin daha güvenli ve huzurlu bir ortamda çalışmasını sağlamak, * Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak, * Bakanlığımız personelinin görev alanına giren iş ve işlemlerini zamanında yapabilmesini ve devamlılığını sağlamak için gerekli olan tamamlayıcı ihtiyaçlarını (personel taşıma, öğle yemeği, temizlik, ve evrak taşıma hizmetleri v.b.) karşılamak. * Bakanlığımıza ulaşan evraklardan Bakan ve Müsteşara öncelikle arzı gerekenleri Makama sunmak, günlü ve acele olanları ilgili birimlere ulaştırmak, * Bakanlığımızdan gönderilecek acele ve günlü evrakların zamanında ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak, * Kurum ve Birim Arşivinin düzenleme çalışmalarını bir an önce tamamlayarak birimlerin yeterli derecede faydalanmasını sağlamak, * Her türlü ödemelerin zamanında kontrolünü yapıp ödenekleri kontrol edilerek ödenmek üzere en kısa zamanda ilgili ödeme birimine ulaştırmak, * 2007 yılı için Döner Sermaye iş ve işlemlerini hızlı ve güvenli yapabilmek ve 81 İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine eşit hitap edebilmek, * Bakanlığımızda bir Banka Şubesinin ve PTT Şubesinin hizmet vermesini sağlamak, * Çevre kirliliğini önleme ve çevrenin iyileştirilmesini sağlamaya yönelik faaliyetleri ile ilgili olarak başta Belediye Başkanlıkları olmak üzere çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen yardım taleplerinin değerlendirilmesini sağlamak, * Bakanlığımız araç hizmetlerinin özelleştirilmesi ve hizmet alımı yolu ile ihtiyacın karşılanması için gerekli hazırlık ve işlemleri yapmak, * Bakanlığımızın güvenliği kadrolu 93 güvenlik personelimiz vasıtasıyla yürütülmekte iken, 2007 yılında 40 kişilik Özel Güvenlik hizmet alımı yoluna gidilerek, mevcut personelin ilgili birimlerde değerlendirilmesini sağlamak. * 81 İl de bulunan Döner Sermaye İşletme Saymanlıklarının ve merkezdeki İşletme Saymanlığının kullandığı muhasebe yazılım programı sayesinde aylık, üç aylık mizanların, gelir gider cetvelleri ve tablolarının elektronik ortamda aktarılarak kırtasiyeciliğin azaltılmasını sağlamaktır. B TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER * Başkanlığımız görev alanına giren hizmetler yerine getirilirken Anayasaya, Kanunlara, Genel Hukuki kurallarına uyarak, katılımcılık, saydamlık, hesap verilebilirlik, öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket ederek hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklı olarak çalışmak. 17

ĐÇĐNDEKĐLER. V- ÖNERĐ ve TEDBĐRLER 64 EKLER - Birim Yöneticisi Güvence Beyanı

ĐÇĐNDEKĐLER. V- ÖNERĐ ve TEDBĐRLER 64 EKLER - Birim Yöneticisi Güvence Beyanı ĐÇĐNDEKĐLER BĐRĐM YÖNETĐCĐ SUNUŞU -------------------------------------------------------------------------------------------------------- içđndekđler --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Adres: Dikmen Cad. Harp Okulu Yanı No G-H Blok 06450 Dikmen ANKARA Telefon: 0312 415 22 78-79 Faks: 0312 425

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Adres: Dikmen Cad. Harp Okulu Yanı No G-H Blok 06450 Dikmen ANKARA Telefon: 0312 415 22 78-79 Faks: 0312 425

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri

Bilgi Teknolojisi Çözümleri Bilgi Teknolojisi Çözümleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 204 YILI BRİFİNGİ ADANA Kasım - 204 I 204 YILI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BRİFİNGİ II 204 YILI İDARİ VE

Detaylı

2009 YILI Faaliyet Raporu

2009 YILI Faaliyet Raporu T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2009 YILI Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2010 ANKARA Yayına Hazırlayan STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Detaylı

YÖNETİCİNİN SUNUŞU. Bu amaç ve belirlenen hedefler doğrultusunda; 2012 Mali Yılına ait;

YÖNETİCİNİN SUNUŞU. Bu amaç ve belirlenen hedefler doğrultusunda; 2012 Mali Yılına ait; YÖNETİCİNİN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununca; Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması aşamasında, Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme ilkeleri ile mali

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 sağlanmıştır. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, yüksek öğrenim gençliğinin barınma

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus, 21 inci yüzyılda ülkemizin başta sosyal

Detaylı

YILI FAALİYET RAPORU

YILI FAALİYET RAPORU 09 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2010 09 Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir. 2 T.C. ULAŞTIRMA

Detaylı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2010 İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2011 1 2 3 BAKAN SUNUŞU XXI. yüzyılda her alanda, verimlilik, etkinlik

Detaylı

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ (*) VİZYONUMUZ (*)

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ (*) VİZYONUMUZ (*) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I GİRİŞ II GENEL AÇIKLAMA IV I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler 3 1- Fiziksel Yapı 3 2- Örgüt Yapısı 4 3- Bilgi ve

Detaylı

2012 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER. IV- KURUMSAL FAALİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A - Üstünlükler B - Zayıflıklar C - Fırsatlar D - Tehditler

2012 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER. IV- KURUMSAL FAALİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A - Üstünlükler B - Zayıflıklar C - Fırsatlar D - Tehditler İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER A - Yetki, Görev ve Sorumluluklar B - İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5-Yönetim ve İç Kontrol

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2013 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Başkanlığı ANKARA - 2013 T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI 201 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Detaylı

Giresun İl Özel İdaresi

Giresun İl Özel İdaresi Tasarım ve Yayına Hazırlık: Giresun İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Servisi Bu raporun tüm yayın hakları, elektronik ortamlar dahil Giresun İl Özel İdaresi ne aittir. Kaynak gösterilmek

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

[Tarihi seçin] İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

[Tarihi seçin] İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Tarihi seçin] 2014 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı... 7 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE VE TARİH YÜKSEK KURUMU KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017)

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) Niğde,2013 Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2007 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İ Ç İ N D E K İ L E R Bakan Sunuşu 4 Üst Yönetici Sunuşu 5 I- GENEL BİLGİLER 6 A- ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 2 BAKAN SUNUŞU Giderek hızlanan küresel dinamikler içinde, bireylerin, kurumların

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU MART 2013 2012YILI FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN MESAJI Tüm mal ve hizmetler gibi kamu hizmetleri de fiziki ve beşeri kaynakların bir araya gelmesi ile üretilmektedir. Fiziki

Detaylı

H. Abdullah KAYA Milli Emlak Genel Müdürü

H. Abdullah KAYA Milli Emlak Genel Müdürü 1 Gelişen ve dinamik bir ekonomiye sahip olan ülkemizde taşınmaz piyasasının önemi her geçen gün artmaktadır. Geniş bir taşınmaz portföyüne sahip bulunan Milli Emlak Genel Müdürlüğü; Hazineye ait taşınmazları

Detaylı

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu mamak belediyesi 2 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 3 mamak belediyesi 4 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 5 mamak belediyesi 6 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 7 mamak

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı FAALİYET RAPORU 211 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Binali YILDIRIM Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Karayolları Gelişiyor, Türkiye nin Çehresi Aydınlanıyor Kalkınmanın temel

Detaylı

2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü 2013 1 Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı. iii

BAKAN SUNUŞU. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı. iii ii BAKAN SUNUŞU Hükümetimiz döneminde gerçekleştirilen kamu yönetimi reformu çerçevesinde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, kamu idarelerinin şeffaflık ve hesap verme

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir. Türkiye nin gerçek efendisi hakiki üretici olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah saadet ve servete müstehak olan da köylüdür. Binaenaleyh Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin iktisadi siyasi

Detaylı