YEREL YÖNETMLERDE NORM KADRO UYGULAMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEREL YÖNETMLERDE NORM KADRO UYGULAMASI"

Transkript

1 YEREL YÖNETMLERDE NORM KADRO UYGULAMASI ÖNSÖZ Kamunun yeniden yapılanması sürecinde 2005 yılından itibaren çıkarılan gerek Büyükehir belediye kanununda gerekse pe pee çıkarılan belediye ve il özel idareleri kanunlarında norm kadro ya uygun bir yapılanmayı zorunlu kılmıtır. Yeni yasal düzenleme yerel yönetimleri merkezi idarenin vesayetinden kurtulması ve yerel kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını hedeflemitir. Bu çalıma yerel yönetimlerin norm kadroya uygun yeniden yapılanmasına tecrübelerimiz ile katkı koymayı amaç edinmi bulunmaktayız. Tecrübelerimizi aktarırken uygulayıcıların dinamik güçlerinden yararlanarak bilgi paylaımı ile bilgilerimizi artırmak ve güncel kılmak en büyük arzumuzdur. Bu çalımanın uygulayıcılara faydalı olması salayacaımız en büyük kazanç olacaktır. Dr.M.Talat MD Sayfa 1 / 163

2 YEREL YÖNETMLERDE NORM KADRO UYGULAMASI KONU SAYFA NO Önsöz 1 çindekiler 2 Norm Kadro: 4 (Görev) Analizi: 4 Etüdü: 4 Metot Etüdü: 5 Ölçümü: 5 Kadro Deerlemesi: 5 Norm Kadro Kılavuzu: 5 Giri 7 Organizasyon eması 8 Örgüt Analizi Raporu 9 Mevcut Örgütsel Yapının Tanımlanması 9 Bakanlık 11 Tefti Kurulu Müdürlüü 12 Hukuk leri Müdürlüü 15 Zabıta Müdürlüü 18 Basın ve Halkla likiler Danımanlıı 21 Protokol eflii 23 mar Müdürlüü 24 AR-GE Müdürlüü 30 Harita Müdürlüü 31 Sosyal Konutlar Müdürlüü 36 Emlak stimlak Müdürlüü 38 Çevre Müdürlüü 40 Planlama ve Koordinasyon Müdürlüü 43 Fen leri Müdürlüü 44 Park ve Bahçeler Müdürlüü 48 Temizlik leri Müdürlüü 53 Atölyeler Müdürlüü 56 Pazaryerleri Müdürlüü 58 Konservatuar Müdürlüü 59 Salık leri Müdürlüü 60 Veteriner leri Müdürlüü 62 Spor Müdürlüü 64 Personel leri Müdürlüü 66 Yazı leri Müdürlüü 67 Evlendirme Memurluu 69 Bayraklı ube Müdürlüü 71 Hesap leri Müdürlüü 72 Satınalma Müdürlüü 75 Karar ve Tutanaklar Müdürlüü 77 dari ler Müdürlüü 79 ktisat leri Müdürlüü NORM KADRO DA KNC AAMA ÖNERLEN YAPI 83 Sayfa 2 / 163

3 YEREL YÖNETMLERDE NORM KADRO UYGULAMASI Karıyaka Belediyesi Norm Kadroya Göre Organizasyon 84 eması MECLS-ENCÜMEN-BAKAN VE BRMLERN GÖREV TANIMLARI 84 Belediye meclisinin görev ve yetkileri unlardır: 84 ENCÜMEN 85 Bakanı 85 Strateji Gelitirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi 88 Hukuk leri Müdürlüü 95 Tefti Kurulu Müdürlüü(ç Tetkik Müdürlüü) 95 Özel Kalem Müdürlüü 97 Basın Yayın Halkla likiler 97 Bakan Yardımcısı(dari ve Mali lerden Sorumlu) 98 nsan Kaynakları Müdürlüü ve Eitim Müdürlüü 99 Yazı leri Müdürlüü 101 Mali Hizmetler Birimi Müdürlüü(Hesap leri Müdürlüü) 101 Bakan Yardımcısı(Planlamadan Sorumlu) 107 mar ve ehircilik Müdürlüü 108 Bilgi lem Müdürlüü(Corafi ve Kent Bilgi sistemleri 112 Müdürlüü) Plan ve Proje Müdürlüü 115 Bakan Yardımcısı(Yatırımlardan Sorumlu) 118 Fen leri Müdürlüü 119 Park ve Bahçeler Müdürlüü 123 Bakan Yardımcısı(Ekonomiyi Gelitirme,Çevre Salıı,Sosyal 124 ve Kültürel Hizmetlerden Sorumlu) Temizlik leri Müdürlüü(Temizlik ve Katı Atıklar Müdürlüü) 125 Zabıta Müdürlüü 126 Salık leri Müdürlüü(Çevre ve Çevre Salıı Müdürlüü) 131 Kültürel ve Sosyal ler Müdürlüü 133 Sosyal Yardım leri Müdüürlüü 134 ÜÇÜNCÜ AAMA 137 Norm Kadro Sayılarının Belirlenme Süreci 137 Standartlar ve Örnekler BRMLERDE ÇALIMASI GEREKL PERSONEL SAYILARI Memur Norm Kadro Cetveli 142 Yeni Organizasyon ile Birimlerde stihdamı Öngörülen 140 Personel Sayısı Kadrolu çilerin Mevcut ve Norm Kadro Cetveli 142 Sürekli ve Geçici çiler ile HSAY Mevcut ve Norm Kadro 144 Cetveli çilerin Mevcut ve Norm Cetveli 145 Bakanlık 146 Özel Kalem Müdürlüü 147 Basın Yayın Halkla likiler 148 Hukuk leri Müdürlüü 149 Tefti Kurulu Müdürlüü(ç Tetkik Müdürlüü) 149 nsan Kaynakları Müdürlüü 149 Yazı leri Müdürlüü 150 Mali Hizmetler Birimi Müdürlüü(Hesap leri Müdürlüü) 151 Fen leri Müdürlüü 152 Park ve Bahçeler Müdürlüü 154 mar ve ehircilik Müdürlüü 155 Sayfa 3 / 163

4 YEREL YÖNETMLERDE NORM KADRO UYGULAMASI Bilgi lem Müdürlüü(Corafi ve Kent Bilgi sistemleri 156 Müdürlüü) Plan ve Proje Müdürlüü 157 Temizlik leri Müdürlüü(Temizlik ve Katı Atıklar Müdürlüü) 158 Salık leri Müdürlüü(Çevre ve Çevre Salıı Müdürlüü) 158 Zabıta Müdürlüü 160 Kültürel ve Sosyal ler Müdürlüü 161 Sosyal Yardım leri Müdürlüü 162 Ek 1:I.S.C Kadro hdas Memur 162 Ek 2:II.S.C Bo Kadro Deiiklii Memur 164 Ek 3:III.S.C Dolu Kadro Deiiklii Memur 165 Ek 4:IV.S.C Bo Dolu Kadro Memur 166 Ek 5:V.S.C Sürekli çi hdas 167 Ek 6:VI.S.C Sürekli çi Kadroları 168 Ek 7:VII.S.C Dolu Bo Sürekli çi 169 Sayfa 4 / 163

5 YEREL YÖNETMLERDE NORM KADRO UYGULAMASI 1 - Norm Kadro: Norm sözcüü, normal sözcüünün kökeni olup "düzgü, kural, doal yasa" anlamlarını ifade etmektedir. Bu sözcüe bir bakıma "belli bir tip üzere yapılmı veya ayrılmı" anlamında "standart, vahid-i kıyası, tekdüze" sözcükleriyle e anlamda düünmek mümkündür. Normal sözcüü en kısa ekilde "NORM'a uygun" olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımın özündeki "NORM" terimi, örnek, standart (tekdüze), tip, model olma durumlarını içermektedir. Buna göre, bu anlam, "bir örgütte benzer nitelikteki ödevlerden oluan görevlerin yürütülmesine olanak veren itibari yapının amaca göre belli bir halinde düzenlenmesi", olarak ifade edilmektedir. Pratik veya uygulamada,norm Kadro Düzenlemesi ise, "benzer nitelikteki ödevler toplamının, analiz yoluyla her ödev için gerekli yetkilerle donatılması; ödev ve yetkilerin yerine getirilmemesi halinde de sorumluluklarla ilikilendirilmesi ve bu ödevleri ifa edecek, yetkileri kullanacak ve bu sorumluluklarla karı karıya gelecek personelin sahip olması gereken genel ve özel niteliklerin belirtilmesi ve kadronun parasal deerinin saptanması" ilemlerini ifade etmektedir. i 2 - (Görev) Analizi: analizi, bir iin görev, yetki ve sorumluluklarıyla iin gerektirdii niteliklerin, çalıma koullarının ve dier ilerden farklılıının ortaya konulduu teknik bir çalımadır. analizi,yapılan her bir iin niteliinin ve o iin görüldüü çevre koullarının gözlem ve inceleme yoluyla tespit edilip bu bilgilerin belli usullere uygun olarak yazılı hale getirilmesi sürecidir. a) in unsurları b) in çeitli faktörler bakımından içinde bulunduu durum c) in öteki ilerden farklılıı analizleri hiç bir zaman bir sonuç deil, fakat sonuçlara ulaılması bakımından kullanılması gereken bir araçtır. 3 - Etüdü: etüdü, ngiliz standartları sözlüünde u ekilde tanımlanmaktadır; " etüdü, gelime olanaı salayabilmek amacıyla, belirli bir olayı ya da etkinlii, ekonomiklik ve etkenlik yönünden etkileyen tüm kaynakları ve etmenleri dizgisel olarak aratırmaya yönelik ve insan çalımasını geni kapsamda inceleyen bir teknik olup, özellikle metot (yöntem) etüdü ve i ölçüm teknikleri için kullanılan genel bir terimdir. Almanya Etütleri Merkez Birliinin (REFA) tanımı ise öyledir; " sistemlerinin incelenmesi ve düzenlenmesine ilikin yöntem ve deneyimlerin, çalıan kiinin i yapabilme gücünü ve gereksinmelerini de göz önünde tutarak, iin iyiletirilmesi ve iletmenin daha ekonomik çalımasını salamak amacı ile uygulanmasıdır." Sayfa 5 / 163

6 YEREL YÖNETMLERDE NORM KADRO UYGULAMASI 4 - Metot Etüdü: etüdü, metot etüdü ve i ölçümü olmak üzere iki teknikten olumaktadır; Metot etüdü, daha kolay ve daha etkin yöntemlerin gelitirilmesi, uygulanması ve maliyetlerin düürülmesi amacı ile, bir iin yapılıındaki mevcut ve önerilen yolların dizgisel olarak kaydedilmesi ve eletirilerek incelenmesidir. 5 - Ölçümü: Nitelikli bir içinin, belli bir ii, belli bir çalıma hızıyla (performansla) yapması için gereken zamanı saptamak amacıyla gelitirilmi tekniklerin uygulanmasıdır. Dolaysız i ölçümü teknikleri, i örneklemesi ve zaman etüdünden ibarettir. 6- Kadro Deerlemesi: Bu kavramın açıklamasına girmeden önce deerleme sözcüü üzerinde kısaca durmakta yarar vardır. Memleketimizde bu sözcük yerine çokça ve yanlılıkla "deerlendirme" sözcüü kullanılmaktadır. Deerlendirme sözlükte, "deer kazandırma, deerini arttırma" anlamını vermektedir. Oysa kadro deerleme ileminde amaç, kadroların deerinin arttırılması deil, aksine kadroların sahip olduu deerlerin saptanmasıdır. Bu ilem sonucunda bir kadronun deerinde bir artı veya eksiliin meydana getirilmesi deil, bu ilem ile kadroların özlerine ilikin deerlerin bulunup ortaya konulması söz konusu olmaktadır. veya Görev Deerlemesinde, deerleme konusu salt i veya görevdir. Kadro Deerlemesinde ise, deerleme konusu, "i veya görev + yetkiler + personelin nitelikleri" olmaktadır. Kadro deerlemesi, kadroların belli etmenlere göre içinde bulundukları durumun öteki kadrolarla karılatırmalı olarak ortaya konulması ilemidir. Bu ilem, salayacaı yarar bakımından, kadroların parasal deerlerinin birbiriyle karılatırmalı olarak saptanması biçiminde de tanımlanabilir. Kadroların parasal deerleri, adil bir aylık ücret sisteminin kurulmasında asıl yapı malzemesi hizmetini görmektedir. Deerleme tanımını analiz ettiimizde ii ana öeden olutuunu görürüz. Bunlar kadroların, 1. Belli etmenlere (faktörlere) göre içinde bulundukları durumları ile, 2. Öteki kadrolar karısındaki durumları'dır. 7- Norm Kadro Kılavuzu: Norm kadro kılavuzu, her örgütün organizasyon el kitabındaki her birimi için, kadro el kitabında yer alan kadro tür veya çeitlerinden optimal düzeyde ne miktar kadroya ihtiyaç bulunduunu gösteren bir belgedir. Bu sayının Örgütün birimleri ve tümü bakımından daılımı, norm kadro kılavuzu içinde sistemli, ayrıntılı ve gerekçeli olarak gösterilmektedir. Norm kadro kılavuzu, bir dı kapak, bir iç kapaktaki çizelge ve kılavuz bölümünden olumaktadır. Kılavuzun dı kapaı, metnin içeriini tanıtmaktadır, iç kapakta bir çizelge yer almakta ve bu çizelge kılavuzdaki bilgileri toplam deerleri ile özetlemektedir. Kılavuz bölümündeki her sayfada sekiz deiik bilgi yer almaktadır. Bunların ilki birimlerin kod numaralarını, ikincisi birimlerin adlarını, üçüncüsü her birimde yer alan kadroları göstermektedir. Kadro adlarından sonra yer alan dört eit aralık içindeki birinci sütun kadro unvan sayısını, ikincisi kılavuzun hazırlanıı Sayfa 6 / 163

7 YEREL YÖNETMLERDE NORM KADRO UYGULAMASI sırasındaki mevcut kadro sayısını, baka bir deyile norm kadro çalımasına konu tekil eden kadro sayısını, üçüncüsü aratırma sonucunda belirlenen optimal kadro sayısını göstermektedir. Sonuncu sütun ise mevcut kadro sayısı ile norm kadro sayısı arasındaki (+) ve (-) deerleri ortaya koymaktadır. Kılavuzun son hanesinde; i etüdü ve kadroların performans standartları arasında kurulmu olan ilikiyle, bu ilemde kullanılan yöntem yer almaktadır. Ayrıca bunların fonksiyonları, içerik ve kullanılııyla ilgili açıklamalar da ayrıntılı olarak belirtilmektedir. Norm kadro düzeninin amaçları; 1- Kadro unvanlarına açıklık getirir, deiik anlayıları önler, 2- Tarafsız bir yönetimin tesisine yardımcı olur, saptanan esaslara uyulması kayırmaları önler, çalıanların yönetime güven duymasını salar, 3- Eit ie eit ücret sisteminin kurulmasına yardımcı olur, 4- Personel ihtiyacının tahmin ve tespitine yardımcı olur, 5- Bütçede, personel giderlerinin gerçee en yakın biçimde saptanmasına olanak verir. Yararları; 1- Kadro gereklerine uygun nitelikte personel alınmasını salar, 2- Kadro gereklerine uygun nitelikte personel bulunmaması halinde, yetitirilmesi gereken personel ve bunların nitelikleri konusunda yöneticileri yönlendirir. 3- e eleman alımında kolaylık ve objektiflik salar, fazla veya eksik kalite ve sayıdaki kadro ile çalımayı önler. 4- Örgütün ve çalıanların verim ve etkinliini arttırır. 5-Personel arasındaki, aynı ödevin birden fazla kadro personelince mükerrer olarak yürütülmesinden doabilecek anlamazlıkları önler, mükerrer görev yapılmasına fırsat vermez, 6-Personel istatistiklerinin hazırlanmasında, deerlendirilmesinde (Tezkiye, terfi vb. konularda) güvenilir bir kaynak tekil eder." Sayfa 7 / 163

8 YEREL YÖNETMLERDE NORM KADRO UYGULAMASI Giri Yerel yönetimlerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve nitelik olarak tespit edilmesini gerektiren norm kadroların önemine olan inancımız ile 5393 sayılı Belediye kanunun amir hükümleri gerei balatmı olduumuz bu çalıma ile. Yerel yönetimlerin ihtiyaç duyacaı kadroların tespitine yönelik çalımalar i analizleri ve i analizlerine dayalı olarak yapılan görev tanımlamalarından oluan çalıma tamamlanmıtır. Bu çalımada zmir Karıyaka Belediyesinde yapılan iler analiz edilmi, söz konusu ileri yapacak olan personelin atanacaı kadrolar ve bu kadrolara atanacak personelde bulunması gereken nitelikler belirlenmitir. Kadroların nitelik olarak tespit edilmi sonra sıra; tespit edilen bu kadrolardan Belediyemizde hizmet birimlerinde ne kadar bulunması gerektii hususunun belirlemesi yapılmıtır. Çeitli i etüdü teknikleri vasıtasıyla yapılan bir takım ölçüm ve hesaplamalardan ibaret olan bu çalımaların sonunda her kadroya ait i yükü tespit edildi. Tespit edilen i yükünün personelin çalıma performansına bölünmesi suretiyle zmir Karıyaka Belediyesinde yapılan hangi unvanlı kadronun hangi birimde ne kadar bulunması gerektii tespit edilmitir. Karıyaka Belediyesi için yapılan norm kadro çalıması; i analizleri, görev tanımlamaları, i etüdü teknikleri ve gerek görüldüü takdirde i deerlemesi gibi bir dizi temel ilemi içeren bir süreçten oluan ve personelin ie alınmasından yükselmesine, nakline, eitimine kadar hemen hemen bütün personel ilemlerine objektiflik salayacak tarzda düzenlenmitir. Bu çalımanın birinci ayaı olan KARIYAKA BELEDYES ÖRGÜTSEL YAPI VE LEY isimli bu çalıma norm kadro çalımasının temelini oluturmaktadır. Bu çalıma bin nüfuslu bir Belediyenin rasyonel çalıma yapabilecei ekilde, stratejik plan ve performans planların öngörüsü dikkate alınarak hazırlanmıtır. Sayfa 8 / 163

9 KARIYAKA BELEDYE BAKANLIK KOORDNATÖRLÜÜ BAKANI CEVAT DURAK PROTOKOL EFL TEFT KURULU MÜDÜRLÜÜ Serpil ESLEK HUKUK LER MÜDÜRLÜÜ Av. Güzin YILMAZLAR ZABITA MÜDÜRLÜÜ Adnan NAMLI BASIN VE HAKLA LKLER DANIMANLII Sedat SÖZER BAKAN YARDIMCISI Kamuran TÜRKÜN BAKAN YARDIMCISI KADR BLGN KOORDNATÖR BAKAN YARDIMCISI Hüseyin ÇALIKAN BAKAN YARDIMCISI M. Yavuz PAA MAR MÜDÜRLÜÜ F. Perihan UTAN FEN LER MÜDÜRLÜÜ Tülin GÖK ELENCE,KÜLTÜR VE SOSYAL LER MÜDÜRLÜÜ Ayfer ÇALIKAN MUHASEBE BRM Yurdanur AKGÜN AR-GE MÜDÜRLÜÜ Sibel MARMASAN PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜÜ lken ÖZEN KÜLTÜR MÜDÜRLÜÜ ebnem GÜNCÜ ÖN MAH. KONTROL BRM Abdül Mecit GÜL HARTA MÜDÜRLÜÜ Nilüfer VARLI TEMZLK LER MÜDÜRLÜÜ Aylin AKÇL SALIK LER MÜDÜRLÜÜ Dr. Ayhan BÖREKÇ SATIN ALMA MÜDÜRLÜÜ Cengiz GANÜSMEN GECEKONDU SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜÜ Osman Naci GÜNDODU ATÖLYELER MÜDÜRLÜÜ Rıza ARACI VETERNER LER MÜDÜRLÜÜ Özgür DEMR KARARLAR VE TUTANAKLAR MÜDÜRLÜÜ GÜZN PAA EMLAK VE STMLAK MÜDÜRLÜÜ Eyüp KARAKURT PAZARYERLER MÜDÜRLÜÜ evket SALMAN SPOR MÜDÜRLÜÜ Hakan BNC DAR LER MÜDÜRLÜÜ Ali ÇOLAK ÇEVRE MÜDÜRLÜÜ Yıldırım AYAZ PERSONEL LER MÜDÜRLÜÜ Aye Tan KRÇ KTSAT LER MÜDÜRLÜÜ PLANLAMA VE KOORDNASYON MÜDÜRLÜÜ Sevgi KILD YAZI LER MÜDÜRLÜÜ Sedef NRON PLAN,BÜTÇE VE PROG. A. BRM Gaye CANK KONSERVATUARMÜDÜRLÜÜ ebnem GÜNCÜ BAYRAKLI UBE MÜDÜRLÜÜ Erturul ERSAN Sayfa 9 / 163

10 A. ÖRGÜT ANALZ RAPORU 1. Mevcut Örgütsel Yapının Tanımlanması Karıyaka Belediyesi örgüt emasında yer alan 4 Bakan Yardımcısı, 1 Tefti Kurulu Müdürlüü, 1 Hukuk leri Müdürlüü, 1 Basın ve Halkla likiler Danımanlıı, 1 Zabıta Müdürlüü,1 Protokol eflii ve Bakanlık Koordinatörlüü ile birlikte 24 adet müdürlük organizasyon emasında yer almaktadır. Kurmay (Danıma ve denetim) birimler olarak belirtebileceimiz, Basın ve Halkla likiler Danımanlıı Tefti Kurulu Müdürlüü Hukuk leri Müdürlüü Kurmay Birimler dıında; Zabıta Müdürlüü Bakanlık Koordinatörlüü Protokol eflii Belediye Bakanına balı olarak çalımaktadır. Onaylı Organizasyon emasında bakanın emir ve direktifi altında görev yapan dört bakan yardımcısına balı birimler öyledir; 1. BAKAN YARDIMCISI mar Müdürlüü Ar-ge Müdürlüü Harita Müdürlüü Gecekondu Sosyal Konutlar Müdürlüü Emlak ve stimlak Müdürlüü Çevre Müdürlüü Planlama ve Koordinasyon Müdürlüü 2. BAKAN YARDIMCISI Fen leri Müdürlüü Park ve Bahçeler Müdürlüü Temizlik leri Müdürlüü Atölyeler Müdürlüü Pazaryerleri Müdürlüü 3.KOORDNATÖR BAKAN YARDIMCISI Elence Kültür ve Sosyal ler Müdürlüü Kültür Müdürlüü Salık leri Müdürlüü Veteriner leri Müdürlüü Spor Müdürlüü Personel leri Müdürlüü Yazı leri Müdürlüü Sayfa 10 / 163

11 Bayraklı ube Müdürlüü Konservatuar eflii 4.BAKAN YARDIMCISI Muhasebe Birimi Ön Mah. Kontrol Birimi Satın Alma Müdürlüü Kararlar ve Tutanaklar Müdürlüü dari ler Müdürlüü ktisat leri Müdürlüü Plan,Bütçe ve Performans Prog. A. Birimi Sayfa 11 / 163

12 1. BAKANLIK YEREYÖNETMLERDE NORM KADRO UYGULAMASI 1.1. Kurulu Amacı Bakanlık, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükehir Belediyeleri Kanunu ile bunların eki niteliindeki dier mevzuatlar gereince faaliyetini sürdürmektedir. Karıyaka Belediyesi hizmetlerini Bakan adına, onun direktifi ve sorumluluu altında, dier kurum ve kurulularla i birlii ile Belediye birimleri arasında i daılımı ve koordinasyon oluturmak amacı ile üç bakan yardımcısı ile örgütlenmi üst yönetimdir Belediye bakanının görev ve yetkileri unlardır: a) Belediye tekilâtının en üst amiri olarak Belediye tekilâtını sevk ve idare etmek, Belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, Belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, Belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve deerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) Meclise ve encümene bakanlık etmek. e) Belediyenin taınır ve taınmaz mallarını idare etmek. f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak artıyla sözleme yapmak. h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dıındaki aktarmalara onay vermek. j) Belediye personelini atamak. k) Belediye ve balı kuruluları ile iletmelerini denetlemek. l) artsız baıları kabul etmek. m) Belde halkının huzur, esenlik, salık ve mutluluu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödenei kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluturmak. o) Kanunlarla Belediyeye verilen ve Belediye meclisi veya Belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak Örgüt Yapısı ve levleri Bakanlık örgüt yapısı, bakanın emir ve direktifleri dorultusunda görev yapan üç bakan yardımcısı; a. Bakan Yardımcısı b. Bakan Yardımcısı c.koordinatör Bakan Yardımcısı d. Bakan Yardımcısı Bakanlık kadro durumu Çizelge 1 de gösterilmitir. Sayfa 12 / 163

13 Çizelge 1. Bakanlık Kadro Durumu Sıra Ünvanı Sayısı No 1. Bakan Yardımcısı 4 2. Koordinatör 2 3. Koruma (Belediye çisi) 1 4. Sekreter (HSAY) 6 5. Sekreter (Belediye çisi) 1 6. Hizmetli 1 TOPLAM Deerlendirme 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48/49 maddelerine dayanılarak tarihli resmi gazetede yayınlanan Belediye Ve Bali Kurululari le Mahalli dare Birlikleri Norm Kadro lke Ve Standartlarina likin Esaslar dikkate alınarak organizasyon yapısının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 2. TEFT KURULU MÜDÜRLÜÜ 2.1. Kurulu Amacı Bakanlık Makamının emri ve onayı üzerine Karıyaka Belediyesi tekilatına balı birimlerde her türlü inceleme, aratırma, soruturma, tefti ve denetimde bulunmak amacı ile kurulmutur Görevleri a) Karıyaka Belediyesine balı müdürlüklerde inceleme, aratırma ve soruturma yapmak, b) Karıyaka Belediye Bakanı adına ve onun talimatı üzerine Belediye birimlerinin faaliyetlerini idari, mali ve hukuki açıdan denetlemek, c) Belediye Bakanının emir ve onayı üzerine aratırma, soruturma ve inceleme yapmak, raporlarını bakanlık makamına iletmek, d) Belediye birimlerinin Anayasada ve yasalarda belirlenmi ilkelere, yıllık plan ve programlara uygun olarak çalııp çalımadıını denetlemek, e) Disiplin ve ceza soruturmalarını yapmak, f) Tefti Kurulu Müdürlüü dorudan Belediye Bakanlıına balı olup, Müfettiler görevlerini Bakan adına yaparlar. g) Karıyaka Belediyesince ifası gereken Kamu Hizmet ve Faaliyetlerini Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Meclis ve Encümen Kararları, Genelge, Hizmet Emri ve Yürürlükteki Toplu Sözlemesi Esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadıını Sayfa 13 / 163

14 inceleyip sonuçlarını bildirmek.yanlılık, noksanlık, yolsuzlukların tespiti, faaliyetlerin rasyonel ve verimli bir ekilde yürütülmesi için gereken tedbirleri aratırıp belirtmektir. h) Tüm birim, daire, Müdürlük ve amirliklerin her türlü ilemlerini Bakanlık adına tetkik, tefti ve gerektiinde soruturma yapmak ve sonucu bir rapor ile Bakanlıa bildirmek. I) Tefti Kurulu Müdürlüünce Müfettilere ait gizli sicil ve dosyalarını tanzim etmek. i) Belediye birim ve Müdürlüklerin yıllık ç Tetkik Soru Listelerini ve Yıllık Tetkik Planını hazırlamak, Belediye Bakanının onayından sonra uygulamaya koymak ve cevaplı rapor safhasına getirmek. j) Müfettilerin çalıma biçimlerinin ve çalımalarının sürekli olarak denetim altında bulundurmak ve Müfettilere ve Kurulu içi Tetkikçilere görev vermek. k) Müfettiler ve Kurulu içi tetkikçiler tarafından yapılmı tetkikler sonunda hazırlanan raporları esas ve usul bakımından inceleyerek kendi düünceleriyle birlikte Bakanlıa arz etmek. l) Yapılan Yıllık ç Tetkik Programında iç tetkik sonuçlarını ilgili daire birimlerine intikalini salamak, bunlar üzerinde alınan sonuçları izlemek ve gerekli yazımaları yaparak neticelerini Bakanlıa bildirmek. m)müfettiler kendilerin intikal eden veya bizzat rastladıkları mevzuata aykırı olaylarla ilgililer hakkında soruturma açılması gerektirir bir durum mevcut olup olmadıının belirlenmesi için hazırlık mahiyetinde tetkikler yaptıktan sonra düzenleyecekleri raporun Tefti Kurulu Müdürlüüne sunarak, soruturma emri verildii taktirde soruturmaya giriirler. n)müfettiler haklarında soruturma yapacakları veya soruturmaya balamak üzere oldukları memur ve hizmetlilerin soruturmanın selameti bakımından iten el çektirmelerini teklif edebilirler.(zimmete para geçirmek, ihtilas, irtikap ve rüvet almak gibi 3628 sayılı yasanın kapsamına giren eylemler, evrakta sahtekarlık yapılmısa soruturma mevzuu olan suç aır hapis cezasını gerektirmekte ise; soruturma suretiyle tespit edilmi olması lazımdır.) o) tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüe giren 4483 sayılı Memurlar ve Dier Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ile M.M.H.K. Muvakkat yürürlükten kaldırılmı olup bu tarihten sonraki ilemler Belediye idaresinde çalıan Memurların ve Dier Kamu Görevlilerin hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına yapılan ihbar ve ikayetlerin Belediyenin balı bulunduu Kaymakamlık Makamınca Müfettilere Ön ncelemeci olarak görev verildii ve 4483 sayılı Kanununun verdii yetkilere dayanarak belge, kanıt, delil ve ifadelere dayanarak ön inceleme raporu tanzim etmek. p)tefti Kurulu Müdürlüünün yıllık faaliyetleri Kurulu içi tetkik ininin yıllık program dorultusunda yapılmasını ve tetkik sonucu hizmetlerin gelitirilmesi için gerekli tedbir ve tavsiyeleri içeren Yıllık çalıma raporunu hazırlamak. Sayfa 14 / 163

15 r) Müfettilerce tefti edilen Kamu Görevlileri hakkında gizli rapor tanzim edilir, raporlar alakalılarının gizli sicil dosyalarında saklamak. r) Belediye Bakanının verdii dier görevleri yapmak ve rapor tanzim etmek Örgüt Yapısı ve levleri Tefti Kurulumuzda halen bo 1 Bamüfetti,1 Müfetti kadrosu bulunmaktadır.u anda Müdürlüümüzde,Tefti Kurulu Müdürü,(Bamüfetti) ve 1 ef (Yeminli Zabıt Katibi) görev yapmaktadır. Tefti Kurulu Bakanlıı kadro durumu Çizelge 2 de gösterilmitir. Çizelge 2. Tefti Kurulu Müdürlüü Kadro Durumu Sıra Unvanı Sayısı No 1 Tefti Kurulu Müdürü//Bamüfetti 1 2 ef /Yeminli Zabıt Katibi 1 TOPLAM Evrak Akıı Tefti Kurulu Bakanlıının 2002, 2003 ve 2004 yılları evrak akıı Çizelge de 3 te gösterilmitir. Çizelge 3. Tefti Kurulu Bakanlıı Evrak Akıı Sıra No Evrak Türü Sayıları Gelen Evrak Giden Evrak Mesleki Rapor dari Rapor TOPLAM Tefti Kurulu Müdürlüü yılları arasındaki evrak akıından anlaılacaı gibi i yükünde azalı görülmektedir Yapılan ler ve Etkinlikler Tefti Kurulu Müdürlüü 2004 yılında yapılan iler ve etkinlikler Çizelge 4 da gösterilmitir. Çizelge 4. Tefti Kurulu Müdürlüü nce Yapılan ler ve Etkinlikler Sıra Yapılan ler ve Etkinlikler Sayısı No Yılları Gelir Müdürlüü Tahsilat denetimi yılı Konservatuar Müdürlüü Tahsilat Denetimi 1 Sayfa 15 / 163

16 TOPLAM 4 4. Deerlendirme Yapılan anketler ve bire bir görümeler sonucunda Tefti Kurulu Müdürlüü varolan ilevsel sorunları tespit edilmitir. Onaylı tekilat emasında Tefti Kurulu Müdürlüü bakanlıa balı olarak kurulmutur. Tefti Kurulu Müdürlüü görevi, Bakanlık makamının emri ve onayı üzerine Karıyaka Belediye tekilatına balı birimlerde her türlü inceleme, aratırma soruturma, tefti ve denetim yapmaktır.5393 sayılı yasanın Denetimin amacı baslıklı 54.madde Belediyelerin denetimi; faaliyet ve ilemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalıanların ve belediye tekilâtının gelimesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmi amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karılatırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak deerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktır. Aynı kanunun 55.maddesinde Belediyelerde iç ve dı denetim yapılır. Denetim, i ve ilemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar. ç ve dı denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır. Hükmü gereinde yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Norm kadro için 9 Müfetti (ç Denetçi ) 3 Müfetti Yardımcısı (ç Denetçi Yardımcısı ) ön görülmütür. 4. HUKUK LER MÜDÜRLÜÜ 4.1. Kurulu Amacı Mahkemelerde Belediyeyi temsil etme yetkisinin avukatlar aracılııyla adli ve idari yargıda kullanılmasıdır. Ayrıca Hukuk leri Müdürlüü, Belediye Meclisi, Belediye Bakanı, Belediye Encümeni, Bakan Yardımcıları ile müdürler tarafından istenen konularda hukuki görü bildirmek ve Karıyaka Belediyesi leh ve aleyhinde adli ve idari yargıda açılmı yada açılacak davalar ile icra ilerini izleme ve sonuçlandırmakla görevli bir danıma birimidir Görevleri a) Bakanlık Makamına hukuksal konularda görüler sunmak, b) Belediye Meclisine ve Encümenine hukuk danımanlıı yapmak, c) Bakan yardımcıları ve Belediye birimlerine hukuk danımanlıı yapmak, d) Belediye faaliyet ve çalımalarının hukuka uygunluu amacıyla gerekli danımanlık hizmetinin yapmak, e) Belediye Bakanının verdii vekaletname yetkisi balamında, f) Adli ve dari yargı mercilerinde Belediye tüzel kiiliinin temsil etmek, g) Dava açmak ve belediyeye vekaleten açılan davayı;duruma ve keiflere katılmak,ilgili yargı mercilerine yazılı dilekçe sunmak suretiyle takip edip sonuçlandırmak, Sayfa 16 / 163

17 h) Belediye aleyhine açılan davalarda, davalı sıfatıyla savunma yapmak, j)belediyenin özel hukuktan kaynaklanan alacaklıları ile ilgili borçlular aleyhine icra takibini yapmak, k)gerekli görülen davalarda yargı kararıyla ilgili tashih-i karar yoluna gitmek, l) Mahkemeler tarafından verilen kararlarda, gerekli görülenleri temyiz etmek, m)tefti Kurulu veya disiplin kurulları tarafından gönderilen raporlar hakkında gerekli hukuki ilemleri yapmak, n)belediye Bakanı adına ihtarname düzenlenmek ve Belediyeye yönelik gönderilen ihtarnamelere cevap vermek, o)kamu hale Yasası na göre yapılan tüm ihalelerde gerekli incelemeler yaparak görü bildirmek, p)cra ve iflas dairelerinde Belediyenin hak ve menfaatlerini koruyacak ekilde Belediyeyi temsil etmek, r)belediye bakanlık makamı ve belediye encümeni Tarafından verilen görevle çeitli kurul ve komisyonlarda görev yapmak (Kira Tespit, Memur Disiplin vb), s)belediyenin menfaatlerini korumak amacıyla gerekli hukuksal önlemleri almak, t) Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve dier mevzuata uygun olarak hukuki kapsamda ve yetki dahilindeki her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek Örgüt Yapısı ve levleri Hukuk leri Müdürlüü örgüt yapısı, 4 avukat,3 memur,1 içi ve 3 HSAY personelinden olumaktadır. Hukuk leri Müdürlüü kadro durumu Çizelge 5 de gösterilmitir. Çizelge 5. Hukuk Müavirlii Kadro Durumu Sıra Unvanı Sayısı No 1 Avukat 4 2 Memur 3 3 çi 1 4 HSAY Personeli 3 TOPLAM Evrak Akıı Hukuk leri Müdürlüü 2002, 2003 ve 2004 yılları evrak akıı Çizelge 6 de gösterilmitir Sayfa 17 / 163

18 Çizelge 6. Hukuk leri Müdürlüü Evrak Akıı Sıra No Sayıları Evrak Türü Gelen Evrak Giden Evrak Mesleki Rapor dari-adli-cra Davaları TOPLAM Hukuk leri Müdürlüü evrak akıından anlaılacaı gibi yılları arasında i yükünde azalı olmutur Yapılan ler ve Etkinlikler Hukuk Müavirliince 2004 yılında yapılan iler ve etkinlikler Çizelge 7 da gösterilmitir. Çizelge 7. Hukuk leri Müdürlüünce Yapılan ler ve Etkinlikler Sıra Yapılan ler ve Etkinlikler Sayısı No 1. dari Davalar, Adli Davalar,cra Takibi 697 TOPLAM 697 Müdürlüümüz bünyesinde geçmi yıllarda açılıp ta bu dönemde sonuçlandırılan veya devam eden ya da yeni açılan adli ve idari davalar oldukça youn olup ibu davalar ve icra takipleri avukatlarca takip edilmektedir. bu davaların balantısı nedeniyle gerekli hallerde avukatlar birçok kefe itirak etmiler ve gerekli olan tüm yasal dilekçeleri düzenleyerek ilgili mercilere iletmilerdir. Yine Müdürlüümüzce 2886 sayılı Devlet hale Yasası uyarınca sözlemeye balanması gereken ilem dosyalarının evrakları düzenlenerek notere sevkı yapılmı ve yüklenicilerle baıtlanan sözlemeler ilgili birimlere intikal ettirilmitir. Kat karılıı inaat sözlemeleri de aynı prosedüre uyularak tesis edilmitir. Belediyemiz muhtelif birimlerince tereddüde düülen birçok husustan mütalaalar hazırlanarak uygulamada yasal birliin salanmasına katkıda bulunulmutur. Belediyemizce hazırlanması gereken pek çok protokol hazırlanarak onaya sunulmutur. Tüm bu sayılan i ve ilemlerin yerine getirilmesinde memur ve HSAY li personel sayısı yeterli hatta fazla olmakla birlikte avukat sayısı yetersizdir. Dier bir eksikliimizde bilgisayarlarımızın ve dier teknik donanımın yetersizlii ya da eksikliidir.özellikle bir fotokopi makinesine müdürlüün acil ihtiyacı vardır. Sayfa 18 / 163

19 4.4. Deerlendirme Yapılan anketler ve bire bir görümeler sonucunda Hukuk leri Müdürlüü ilevsel sorunları tespit edilmitir. Hukuk ileri müdürlüü yürüttüü görev ve hizmetlerin gelitirilmesi, etkinliinin ve verimliliinin arttırılması konusunda gerekli deerlendirmeler aaıda sunulmutur Sayılı Belediye Kanunun 48/49 maddelerine dayanılarak tarihli resmi gazetede yayınlanan Belediye Ve Bali Kurululari le Mahalli dare Birlikleri Norm Kadro lke Ve Standartlarina likin Esaslar dikkate alınarak 1 müdür,6 Avukat ile görev ifa etmesi gerekmektedir. Bu müdürlüün strateji Gelitirme ve Kalite Yönetim Temsilcisine balı olarak görev ifa etmesi kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasına vesile olacaktır. 5.ZABITA MÜDÜRLÜÜ 5.1. Kurulu Amacı 5393 ve 5216 Sayılı Belediye kanunlarında belirtilen Umumi Hıfzısıhha Kanunu, Çevre Kanunu ve dier yasalara göre çıkarılmı, tüzük, yönetmelik ve kararları uygulamak ve uygulatmak amacı ile zabıta müdürlüü kurulmutur. 5.2.Zabıtanın görev ve yetkileri a)belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, salık ve düzenin salanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve dier yaptırımları uygular. b)görevini yaparken zabıtaya karı gelenler, kolluk kuvvetlerine karı gelenler gibi cezalandırılır. c)belediye zabıta tekilâtının çalıma usûl ve esasları, çalıanların görev ve yetkileri, memurlua alınması için taımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile zabıta tekilâtında hizmet gereklerine göre oluturulacak birimler, çileri Bakanlıı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. d)belediye, bu yönetmelie aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir. e)zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalıma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalıma süre ve saatlerine balı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini salayacak ekilde düzenlenir. f) Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalıanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı amamak kaydıyla Sayfa 19 / 163

20 belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir. g) Yol, meydan igallerinin kaldırmak, h). Belediyenin Görev alanı içinde bulunan sıhhi ve gayri sıhhi müesseseleri denetlemek, ı). II. ve III. sınıf gayri sıhhi müesseseleri denetlemek iktisat ve küat müdürlüü adına denetlemek. i). Kaçak kesimleri engellemek, j). Görev kapsamındaki yerlerde seyyar satıcı ve dilencilerle mücadele etmek, k). zinsiz ilan ve reklamları önlemek, l) Salık ve Sosyal Bakanlıı ve dier ilgili birimler ile ortak denetim çalımaları yapmak, m) Zabıta Müdürlüüne bildirilen ikayetleri takibini yapmak ve sonuçlandırmak, n) Karıyaka Belediyesi yetki alanı içerisinde kaçak yapılamaları önlemek, o). Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve dier mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek Örgüt Yapısı ve levleri Zabıta Müdürlüü örgüt yapısı; 1 Zabıta Amiri,5 Zabıta Komiseri ve 74 Zabıta Memurundan olumaktadır. Zabıta Müdürlüü kadro durumu Çizelge 8 de gösterilmitir. Çizelge 8. Zabıta Müdürlüü Kadro Durumu Sıra Unvanı Sayısı No 1 Zabıta Amiri 1 2 Zabıta Komiseri 4 3 Zabıta Memuru 81 HSAY. 7 TOPLAM , Evrak Akıı Zabıta Müdürlüü 2002, 2003 ve 2004 yılları evrak akıı Çizelge 9 da gösterilmitir. Çizelge 9. Zabıta Müdürlüü Evrak Akıı Sayıları Sıra Evrak Türü No 1 Gelen Evrak Giden Evrak TOPLAM Zabıta Müdürlüünün yılları arasındaki evrak akıından anlaılacaı gibi i yükünde artı meydana gelmitir. Sayfa 20 / 163

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii BRNC BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, LKE VE TANIMLAR Amaç Madde 1 - (1) Bu yönetmeliin amacı Avcılar Belediye Bakanlıı Ruhsat Denetim Müdürlüünün görev,

Detaylı

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, Avcılar Belediyesi nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü nün kurulu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıma

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 T.C. GÖREV TANIMLARI AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM,HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR MADDE 1- AMAÇ: Bu Yönetmeliğin amacı; Çerkezköy

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EYLÜL,2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Alanya Belediyesi Yapı Kontrol

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ İLİ ÇERKEZKÖY İLÇESİ KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. TEKİRDAĞ İLİ ÇERKEZKÖY İLÇESİ KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. TEKİRDAĞ İLİ ÇERKEZKÖY İLÇESİ KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Yapı Kontrol Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Yapı Kontrol Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı,nün teşkilat

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU MÜDÜR SUNUġU 5747 sayılı yasa ile 4 Belediye birleşerek büyük bir ilçe olan Çekmeköy Belediyesi oluşmuştur. İlçe Belediyesi kurulmasıyla birlikte Norm Kadro

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 0 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

mar ve ehircilik Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

mar ve ehircilik Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii mar ve ehircilik Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii BRNC BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUK DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1 Avcılar Belediye Bakanlıı, mar ve ehircilik Müdürlüü tarafından yapılması gereken hizmet

Detaylı

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) İÇİNDEKİLER

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) İÇİNDEKİLER HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) MÜDÜR SUNUŞU 5747 sayılı yasa ile Alemdağ-Taşdelen-Ömerli Belediyelerinin Tüzel Kişiliği kaldırılarak Çekmeköy Belediyesine katılmış, Çekmeköy Belediyesi de

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi, Hukuk İşleri Müdürlüğünün

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

T.C KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği T.C KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği Amaç MADDE 1- (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: 22.02.2007 tarihinde yayınlanan 26442 Sayılı

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; Torbalı

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

..BELEDYES KADRO HDASI (MEMUR)

..BELEDYES KADRO HDASI (MEMUR) ..BELEDYES KADRO HDASI (MEMUR) L :.. MECLS KARARININ LÇES : TARH SAYISI KURUMU :.. BELEDYES 10000 SINIFI I DERECES ADED GEREKÇES G..H Bakan Yardımcısı 4400 G..H Özel Kalem Müdürü 11165 G..H Tefti Kurulu

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

GÖREV TANIMLARI T.C. GEBZE BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

GÖREV TANIMLARI T.C. GEBZE BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ KARAR NO: 189 02.10.2015 K A R A R Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin hazırlanan yönetmelik ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK AMAÇ : MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:RDM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 3 : EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler MADDE 1 AMAÇ : İlgili Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde, Karaman

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmelik, Konak Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'nün,

Detaylı

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV,YETKĠ

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 181 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 13/05/2008

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ DOKÜMANLARI :YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ DOKÜMANLARI :YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Kodu Müdürlük/Birim Adı/Kodu Ünvanı Görev Yeri Yetki Devri :GTMD :/1014 :YAPI KONTROL MÜDÜRÜ : :MÜDÜR YARDIMCISI Görevin Gerektirdiği Nitelikler Öğrenim Düzeyi/Bölümü Hizmet Süresi Gerekli Diğer Bilgi,

Detaylı

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı,kapaklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

KAPAKLI BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler

KAPAKLI BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler KAPAKLI BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1-Bu Yönetmeliğin amacı;kapaklı Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK I.BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka Belediyesi

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Doküman No Yürürlük Tarihi Deiiklik No 00 / -- Deiiklik Tarihi 00/ Sayfa No 1 / 170 GR Stan.M.No: 5.1.1

Doküman No Yürürlük Tarihi Deiiklik No 00 / -- Deiiklik Tarihi 00/ Sayfa No 1 / 170 GR Stan.M.No: 5.1.1 . BELEDYES Yürürlük Tarihi Deiiklik Tarihi 00/ Sayfa No 1 / 170 GR Stan.M.No: 5.1.1 GR... Belediyesinde Norm Kadro çalımalarının balamasının ilk aamasında örgüt analizi yapılmı, bunun tamamlanması sonrasında

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.01.2012 HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Fazla Çalışma Ücreti. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin

Detaylı

T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı

Detaylı