ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Targan ÜNAL. 2. Doğum Tarihi: Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Targan ÜNAL. 2. Doğum Tarihi: 1956. 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu:"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Targan ÜNAL 2. Doğum Tarihi: Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Boğaziçi Üniversitesi 1977 Y. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1981 Doktora İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi Akademik Ünvanlar Ünvanı Bilim Dalı Üniversite Yıl Yrd. Doç. İktisat Politikası İstanbul Üniversitesi 1986 Doçent İktisat Politikası İstanbul Üniversitesi 1989 Profesör İktisat Politikası İstanbul Üniversitesi Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri 154 adet yüksek lisans tezi tamamlanmıştır. 5 adet yüksek lisans tezinin danışmanlığı sürmektedir. Sevilay Suyabatmaz (1987), Türkiye'de Kredi Maliyetlerini Belirleyen Unsurlar Üzerine Bir Deneme A. Merdan Araz (1988), Uluslararası Ticaret Mehmet Bülent Öner (1988), Türk Sermaye Piyasası'nda Yatırım Fonları Uygulaması ve Yatırım Ortaklıklar Ayşe Beyhatun (1988), Türk Bankacılık Sisteminde Döviz Pozisyon Yönetimi Cemil Cenk Çiftçi (1988), Özelleştirme Can Fuat Gürlesel (1988), Bankacılıkta Likidite Yönetimi Bayram Başaran (1989), Dünya'da ve Türkiye'de İhracat Kredi Sigortası İnan Akova (1989), Yatırım Projelerini Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama M. Faik Öztunç (1989), İşletmelerde Bir Dış Finanslama Yöntemi: Leasing Zeynep Arslantürk (1989), Türk Tekstil Sektörünün Genel Görünümü ve Hazır Giyim Sektörümüz Sinan Çığtekin (1989), Türk Bankacılık Sektöründe Tüketici Kredileri Muharrem Karslı (1989), Türkiye'de ve Dünya'da Menkul Kıymet Borsaları ve İktisadi İşlevleri Gülsün Saral (1989), T.C. Ziraat Bankası ve Tarımsal Krediler Muzaffer Vural (1989), Teminat Mektupları

2 Bergüzar Sanciz (1989), İşletmelerde Bir Dış Finanslama Yöntemi: Finansal Kiralama Tülin İşgören (1989), Temel Sigorta Bilgileri ve Türkiye'de Sigorta Tatbikatı Salih Yazgan (1989), Bankaların Kamuya Açıklanan Mali Tablolarının Analizi Muhittin Boşat (1990), Bankacılıkta Aktif-Pasif Yönetimi Binali Canpolat (1990), Türk Bankacılık Sistemi'nde Tüketici Kredileri Faik Çelik (1990), Teminat Mektupları, Uygulama ve Hukuki Değerlendirilmesi Meltem Erdengi (1990), Türkiye'de Hisse Senetlerinde Risk, Verim ve Değerleme İlker Eren (1990), Orta ve Uzun Vadeli Finansmanda, Türkiye'de Kalkınma ve Yatırım Bankacılığı M. Enver Koltuk (1990), Leasing Filiz Özmuştu (1990), Türkiye'de İhracatı Teşvik Tedbirleri ve Gelişimi Lale Tarcan (1990), Kredi Kartları Fedai Toyran (1990), Bankaların İç Denetiminde Banka Teftiş Kurulları ve Denetim Düzeninin Değerlendirilmesi Recep Yılmaz (1990), Finansal Kiralama Sunay Demirci (1990), Türkiye'de Yatırım Teşvik Politikaları Kudret Özcan (1990), Dünya'da ve Türkiye'de Döviz ve Altın Piyasaları ve Çalışma Şekilleri Erdem Aksoy (1991), Osmanlı Ekonomik Yapısı, Dışa Açılma ve Sermaye Hareketleri H.Nur Aydın (1991), Merkez Bankası'nın Bankaları Denetlemesi ve Bunun Ekonomiye Yansıması Sumru Bakan (1991), Tacir Bankacılık ve Türkiye Uygulaması İsmail Canseven (1991), Bankacılıkta Pazarlama Adnan Çakırlı (1991), Menkul Kıymet Yatırım Fonları ve Yönetsel Açıdan Analizi Cafer Doğan (1991), Tüketici Kredileri Siyamak Haghighi (1991), İran Bankacılık Sistemi Hakan Hatiboğlu (1991), Portföy Teorisi Yasemin Horasan (1991), Kredi Kartları Engin Karataş (1991), Yılları Arasında Uygulanan İstikrar Tedbirleri ve Makroekonomik Göstergeler Üzerine Etkileri Sibel Özak (1991), İşletmelerde Temettü Dağıtım Politikası ve Türkiye Uygulaması S. Erdoğan Özütün (1991) Milli Hesaplarda Deflasyon Yolları, Ülkemizde Milli Gelirin Sabit Fiyatlarla Tahmininde Uygulanan Yöntemler ve Tahminlerde Yapılması Gereken Düzeltmeler Serpil Samuk (1991), Sigortacılık Sektörü ve Branş Analizleri H. Hasib Yıldırım (1991), Menkul Kıymet Yatırım Fonları Aydın Özdalga (1991), Emisyon ve Enflasyon Arasındaki Korelasyon, Dönemi Nihat Gündüz (1991), Merkez Bankacılığı ve T.C. Merkez Bankasının Türk Ekonomisi Üzerindeki Etkileri Z. Aslı Akgüç (1991), Para Politikası ve Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Uygulama, Türkiye Örneği Ayşe Kaynarcalı (1992), Gelişimleri, Özellikleri ve Katkılarıyla Yabancı Bankacılık ve Türk Bankacılık Sistemi İçinde Yabancı Bankalar Münire Kırbaşlı (1992), Kredi Taleplerini Belirleyen Etkenler Üzerine Kantitatif Bir Analiz, Türkiye Uygulaması ( ) H. Deniz Kaptanoğlu, (1992), Gelişen Ülkelerde Leasing: Türkiye ve Kore Örneği Cüneyt Kahraman (1992), Ülke Ekonomisi İçinde Bölgesel Kalkınmanın Önemi Deniz Köroğlu (1992), Şirketlerin Temettü Politikasını Belirleyen Faktörler ve Temettü Dağıtımının Hisse Senedi Fiyatına Etkisi Zeynelabedin Medghalci (1992), Sermaye Piyasası, Finansal Kurumları ve Finansal Araçlar

3 Oral Işık (1992), Türkiye Sınai Kalkınma Bankasında Proje Değerlemesi Üzerine Bir İnceleme Berna Ak (1992), Sermaye Piyasası İçinde Kurumsal Yatırımcılar ve Yatırım Fonları: Türkiye Uygulaması F. Esra İşeri (1992), Risk Sermayesi Kerim Yıldız (1992), Son On Yılda İhracatın Finansmanında Ticari Banka Sisteminin Yeri Nejat Uyar (1992), Aracı Kurumların Sermaye Piyasası İçindeki Yeri; Türkiye Örneği Birgül Acarı (1992), Kredi Kartları ve Likidite Yönünden Değerlendirilmesi Alp Tiryaki (1992), Bankalarda Döviz Pozisyonu Yönetimi Meltem Aran (1992), Türkiye'de Sermaye Piyasası'na Genel Bir Bakış ve Aracı Kurumlar İsmail Ayhan Yücel (1993), Menkul Kıymet Borsalarında Kotasyon (Türkiye'deki Uygulama) Namık Tever (1993), Uluslararası Ticaretin Dinamiği Oğuz Büktel (1993), Portföy Yönetiminde Tekli Endeks Modeli ve Türkiye Uygulaması Çiğdem Attaroğlu (1993), Türkiye'de Çimento Sektörü ve Sektörden Bir Firmanın Analizi Zeynep Arzu Bayer (1993), Portföy Analizi ve İstanbul Menkul Kıymet Borsası'nda Döneminde Etkin Portföy Setlerinin Oluşturulması Sibel Küçük (1993), Factoring ve Türkiye'deki Uygulaması Arzu Kuru (1993), Mali Analiz Teknikleri Oya Yanar (1993), Merkez Bankacılığı ve Ekonomik Fonksiyonları Melek Göktan (1993), Factoring Hande Hartoka (1993), Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler ve Menkulkıymetleştirme Emine Handan Yenilmez (1993), Bilgi Toplumu Olgusu ve Türkiye Hedef 2000 Yılı Çimen Erengezgin (1993), Özelleştirme Mehmet Uğur Kızılhisar (1993), Merkez Bankacılığı ve Ekonomi Üzerine Etkileri Rengin Ak (1993), Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler ve Türkiye Uygulaması Ahmet Mücteba Beşer (1993), Türkiye'de Kredi Kartı Sistemi ve Ekonomik Etkileri Hale Atlan (1993), Kıyı Bankacılığı Mary İnciyan (1994), Altın Alper Nergiz (1994), Türk Sermaye Piyasası, Borsa ve Menkul Kıymet Alım-Satımı Pınar Taflan (1994), Türkiye'de Plastik Sektörü ve Ekonomi İçindeki Rolü M. Kutluğhan Savaş Ökte (1994), Gelişen Borsalar Hasan Çoşkun (1994), Türkiye'de Sabit Getirili Menkul Kıymetler ile Birinci ve İkinci El Piyasalarının İşleyişi Cem Bayer (1994), Finansal Kiralama Cenk Tüfekçi (1994), Bankacılıkta Kredi Pazarlama Barbaros Düzgün (1994), Dışsatım Finansmanında Factoring - Forfaiting Önder Özcan (1994), Ticari Bankalarda Fon Yönetimi ve Türkie Uygulamasına İlişkin Genel Değerlendirme Esra Karayel (1994), Finansal Aracılık ve Türkiye'deki Aracı Kurumların Sermaye Piyasası'ndaki Faaliyetleri Kenan Sarı (1994), Sigorta Pazarlaması ve Satışı Ahmet Kaya Adatepe (1994), Konut Sektörünün Finansmanı ve Sektöre Katkıda Bulunan Kamu Kuruluşları İlker Kalaycı (1994), Opsiyon ve Future Piyasalarının Gelişimi ve Türkiye'deki Durumu Tuba Şavlı (1994), Finansal Kiralama İşleminin Muhasebeleştirilmesi Zuhal Cumbul (1995), Türk Sigorta Sektörü'nün Gelişimi ve Fon Yaratma Kapasitesinin Değerlendirilmesi Hale Müslehiddinoğlu (1995) Dünya'da ve Türkiye'de İhracat Teşvikleri Gülçin L. Su Çakır (1995), Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler ve Bankalar Açısından Durum

4 H.Rigel Bayyiğit (1995), Ticari Bankacılıkta Kısa Vadeli Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi (Gübre Sektöründe Bir Uygulama) Belgin Topçu (1995), Hisse Senedi Değerlemesinde Temel ve Teknik Analiz Yaklaşımları (T. Garanti Bankası Üzerine Bir Uygulama) Meltem Şenatalar (1995), Menkul Kıymet Borsalarının Fiyat Oluşturma Mekanizmaları Arzu Uğur Tekeli (1995), Bankacılıkta Değişim Mühendisliği ve Toplam Kalite Yönetimi Mustafa Kalkan (1995), Türkiye'de Tüketici Kredileri ve Demografik Özelliklere Göre Gelişimi Cemal Sadiki (1995), Vadeli Döviz Piyasaları, Future Markets Sevinç Mert (1995), Kollektif Yatırım Kurumları İçerisinde Yatırım Fonları ve Hisse Senedi Piyasasındaki Yeri Salih Beyaztaş (1996), Tapu Sicilinde Finansal İşlemler ve Finans Kavramı Gülten Şen (1996), Mali Piyasalarda geri satın Alma ve Satma Anlaşmaları; Türkiye Örneği Gülçin Güvel (1996), Kartlı Güvenlik Sistemleri Ufuk Acar (1996), İMKB ile Avrupa Birliği Üyesi Ülke Borsalarının Hukuksal ve İdari Yapılarının Karşılaştırılması Göktürk Tütüncü (1996), Arası Türk Sigorta Sektörü ve satış Tekniklerinin Gelişmeleri M. Sadi Konuk (1996), Türkiye'de Güncel Sigorta Tekniği Ergin Ergut (1996), Menkul Kıymet Borsalarında Görev Yapan Sermaye Piyasası Personelinin İhtisas Eğitimi: Türkiye Örneği Nihat Karadağ (1996), Tüketici Finansmanı Şirketlerinin Varlığa Dayalı Menkul Kıymet İhracı Atanur Oytuner (1996), Uluslararası Turizm Endüstrisinin Ekonomik Faktörleri Recep Ali Küçükçolak (1997), KOBİ'lerin Finansman Sorununun Sermaye Piyasası Yoluyla Çözümü Gülhan Yaşar (1997), Finansal Liberalleşme Sürecinde Türk Bankacılık Sistemi: Dönemi İhsan Başaran (1998), Hisse Senetleri Piyasası ve Hisse Senedi Seçimine Davranışsal Bir Yaklaşım Haluk Önürme (1999), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın Zayıf Formda Etkinliği Levent Bilgin (1999), Finansal Piyasaların Uluslararasılaşması ve Türkiye'nin Yeri Gonca Büyür (1999), Asya Krizi ve Türk Tekstil Sektörüne Etkileri Teoman Matlum (1999), Finansal Krizlerin Bankacılık Sistemi Üzerine Etkisi; Türkiye Örneği Cengiz Türkan (2000), Swap Finansman Tekniği ve Muhasebeleştirme Esasları Burak Özmeteler (2000), Factoring ve Türk Tekstil Sektörü Dışsatımının Finansmanı Üzerine Etkileri Sibel Sanus (2000), Euro, Gelişimi ve Piyasalara Etkisi Öykü Korkmaz (2000), Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Türkiye Örneği Yasemin Korkmaz (2001), Türk Sermaye Piyasasında Aracıların Denetimi İbrahim Sırma (2001), Sistematik Riskin Halka Arzda Piyasa Fiyatına Etkisi Erkan Yavuz (2003), Davranışsal Finans Açısından Finansal Kriz Süreçlerinde Hisse Senedi Piyasası Ferah Edibe Alpay (2004), Küreselleşmenin Şirket Politikaları Üzreindeki Etkileri, Sivil Havayolu Ulaşım Örneği ve THY Boyutu Fehmi Sertaç Doğruel (2004), 21. yy'da Ekonomi ve Sermaye Piyasaları Üzerindeki Etkisi Öznur Deniz Özgürel (2004), Türkiye'de Finansal Gelişmenin Ekonomik Büyümedeki Rolü İhsan Eray Özpınar (2006), Bankacılıkta Finansal Planlama Hande Güvendi (2006), Kredi Değerleme Sistematiğinin Risk Yönetimi Üzerindeki Etkileri

5 Tuba Kahraman (2006), Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının İşlevleri, Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri Ramazan Öznacar (2006), Vadeli İşlem Piyasalarının Para Piyasalarına Etkileri Bahadır Gülmez (2006), Şirketlerde Birleşme, Devralma İMKB Üzerine Bir Uygulama Ali Hakan Akın (2007), Özelleştirmenin Türk Ekonomisine Etkisi ve TAV Örneği Cansu Şakraya (2007), Konut Finansman Sistemleri: ABD ve Türkiye Karşılaştırması Özhan Tolga Bekar (2007), Sermaye Piyasalarının Gelişiminde Kurumsal Yönetimin Rolü Sevinç Öztürk (2007), Avrupa Birliği Sürecinde Türk Sermaye Piyasaları Özge Atangüç (2007), Türk Ekonomisinde KOBİ'ler ve Ekonomik Büyümeye Katkıları Yaşar Salcı (2008), Basel II Derecelendirme Sistemi ve Türkiye'de KOBİ'ler Üzerine Bir Uygulama Aloyi Azizov (2008), Bankacılık Sektöründe Yabancı Yatırımlar ve Türkiye Örneği Dilek Teksöz (2008), Küresel Sermayenin Gayrimenkul Piyasası Üzerine Etkisi: Türkiye Alışveriş Merkezi Piyasası Üzerine Bir İnceleme Ömürkan Nurkamilova (2008), Dünyada Yeni Trendler Çerçevesinde Kırgızistan Ekonomisinde Devletin Değişen Rolü Entela Dida (2009) Uluslararası Ulaştırma Politikalarının ve Kombine Taşımacılığın Etkinliğini Arttırmada Tedarik Zincirinin Önemi Emir Sayar (2009), Vadeli İşlem Piyasaları ve Türkiye Örneği Göktuğ Aydınlık (2010), Uluslararası Piyasalarda Yeni Finansal Mimari ve Türk Bankacılık Sektörüne Etkileri Alpay Sirek (2010), 2008 Global Krizinde Türkiye de Döviz Kredileri ve Şirketlerin Mali Yapıları Üzerindeki Etkileri Hakan Yolcu (2010), İktisat Teorisi Işığında Subprime Mortgage Krizi ve Öngörüler Fethiye Özhüsrev (2010), VOB (Vadeli İşlemler Piyasaları) İşleyişi ve Gelişimi Fatin Rüştü Karakaş (2010), Bireysel Krediler, Tüketici Kredilerinin Risk Analizi Anuşka Natof (2010), Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemini Oluşturan Emeklilik Fonları ve Alternatif Sermaye Piyasası Araçları ile Karşılaştırılması: 2003'den Günümüze Kadar M. Vefa Toroslu (2010), Türkiye Muhasebe Standartlarında Stok - Maliyet İlişkisi: TMS 2 Stoklar, TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Işıl Altay (2012), Türk Ekonomisinde, KOBİ'lerde Ar-Ge Destek ve Teşvikleri ve Gebze Organize Sanayi Bölgesinde Bir Uygulama Onur Demirer (2012), Legislation and Banking Practices Concerning Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing İlayda İsabetli (2012), Özel Sektöre Verilen Kredilerin Ekonomik Büyümeye Etkisi Üzerine Ekonometrik Bir Çalışma: Yılları Arasında Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri Örneği Engin Boztepe (2012), Türk Kamu Mali Yönetiminde Kamu Harcamalarının Yüksek Denetimi 6.2. Doktora Tezleri 43 adet doktora tezi tamamlanmıştır. 10 adet doktora tezinin danışmanlığı sürmektedir. Muzaffer Vural (1991),Türk Bankacılık Sistemi'nde Kısa Vadeli Kredi Değerlendirmesi. Rüya Kaya (1993), Sanayileşmenin Sosyo-Kültürel Etkileri Çerkezköy Araştırması Can Fuat Gürlesel (1993), Avrupa Tek Pazarı Bankacılık Sektörü ve Türk Bankacılık Sistemi İçin Uyum ve Rekabet Stratejileri M. Faik Öztunç (1995), Hisse Senedi Değerlemesi Yöntemleri ve Bir Uygulama

6 Hakan Hatipoğlu (1998), Modern Portföy Teorisinde Güven Aralığı Modeli Berna Ak Bingül (2001), Bankacılık Sisteminde Risk ve Sermaye Yeterliliği -Piyasa Riskinin Standart Metoda Göre Hesaplanmasına İlişkin Uygulama Faik Çelik (2002), Risk Yönetimi Genel Yaklaşımı ve Bankacılık Uygulamaları Nuran Çakır (2003), Nominal Çapa Politikaları ve Enflasyon Tahmini Hedeflemesinde Türkiye Örneği Sevilay Suyabatmaz (2003), Gelişmekte Olan Ülkelerde Ekonomik Krizler Sonrası Finansal Piyasaların Durumu, Ticaret Bankalarının Pozisyonu ve Türkiye Örneği Çiğdem Alizadeh Oghianous, 2004, Hisse Senedi Opsiyonlarının Fiyatlama Modelleri Üzerine Bir İnceleme Adnan Gün (2004), Düşük Enflasyon Ortamının Bankacılık Sektörüne Olan Etkileri ve Alınması Gerekebilecek Önlemlerin Değerlendirilmesi Eralp Polat (2004), Konjonktürel Dalgalanmalar ve Sermaye Piyasası, İMKB Modeli Ahmet İlhan Güler (2004), Sürdürülebilir Büyüme Açısından Güneydoğu Anadolu Projesi'nin Önemi Aydın Seyman (2004), İMKB'de Yapılan İşlem Durdurmalarının, Fiyat Oluşumu, İşlem Miktarı ve Gün İçi Volatiliteye Etkisi Gonca Büyür (2006), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ'lerin) Ekonomik Gelişime Etkileri, Finansman Kaynakları ve KOBİ'lerin Büyümesini Sağlayan Faktörlere İlişkin Bir Karşılaştırma Abdülkadir Tekin (2007), Gümrük Birliği'nin Türkiye Ekonomisi Üzerinde Meydana Getirdiği Yapısal Değişiklikler Teoman Matlum (2007), Basel II Uzlaşısının Finansal Kesim ve Türk Ekonomisine Etkileri İsmail Yanık (2007), Türkiye Ekonomisinde Yatırım Alternatifi Olarak Altın Kullanımı (İstanbul Altın Borsası İşlemlerinin Analizi) Övünç Şişman (2007), Faiz Oranı Getiri Eğrisi Simülasyonu Yöntemleri ve Bankacılıkta Aktif Pasif Yönetimi Üzerine Etkileri: Türkiye'de Ticari Bankalar Üzerine Bir Uygulama Sibel Kumbasar (2007), İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler - ABD ve Türkiye Uygulamaları: ABD ve Avrupa Ülkeleri İçin Ekonometrik Bir İlişki Çalışması Emin Server Çatana (2007), Menkul Kıymet Takas ve Saklama Sistemlerinin Bankacılık Sektörüne Entegrasyonu ve Türkiye Uygulaması (Takasbank) Nilüfer Uğur Dalay (2008), Bankacılık Sisteminde Yaşanan Gelişmelerin Denetleme Sistemine Yansımalarına Kuramsal Bakış ve Türkiye Örneğinde Gelişmelerin İrdelenmesi Abdülkadir Tuna (2008), Basel II Çerçevesinde Bankalarda Kurumsal Yönetim ve Türkiye'deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Araştırma Cüneyt Kahraman (2008), Kurumsal Yönetim Anlayışının Özel Sermayeli Bankaların Yapısı ve İşleyişi Üzerine Etkileri Özlem Şuekinci (2009), Sigorta Şirketlerinde Sermaye Yeterlilik Kriteri: Solvency Oğuzhan Özçelebi (2009), Türkiye'de İktisat Politikalarının Hedefleri ve Optimal Politikanın Belirlenmesi ( Dönemi) Elif Haykır Hobikoğlu (2009), Yeni Ekonomide İnovasyon ve Sürdürülebilir Rekabetin Yarattığı Katma Değerin Bilgi Toplumunda Etkisi Jeyhun Gadirli (2009), Finansal İstikrarın Sağlanmasında Merkez Bankalarının Rolü: Azerbaycan Merkez Bankası Erhan Şatana (2009), Basel II'nin Türk Bankacılık Sektörünün Mali Yapısı Üzerine Etkileri Mehmet Somer Ünsal (2009), Bankacılık Sektöründe Sekuritizasyon (Menkulleştirme) Yöntemi ile Sermaye Gereksiniminin Azaltılması Müjgan Hacıoğlu (2010), Yükselen Piyasa Ekonomilerinin Vadeli İşlem Piyasalarında Risk Yönetimi

7 Hakan Güçlü (2010), Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Eda Yılmaz (2010), Marka İmajının Tüketici Satın Alma kararlarına Etkisi ve Hizmet Sektörüne İlişkin Bir Uygulama Salih Özhan (2010), Kurumsal Müşterilerin Bankacılık Hizmetlerinde Beklenen ve Algılanan Kalitenin Ölçümü ve Tüketim Değer Teorisi: Ambalaj Sektörü Pilot Çalışması Vecihe Engin Ölçer (2011), 1980 den Günümüze Yabancı Sermayenin Türk Bankacılık Sisteminde Yarattığı Yapısal Değişim Çiğdem Börke Tunalı (2011), Küreselleşme Sürecinde Türkiye de Uygulanan Sanayi Politikalarının Sanayi Sektörü Üzerindeki Etkileri Merve Büşra Engin (2011), Tüketici Karar Alma Sürecinde Pişmanlık ve Türkiye'de Esnek İade Politikalarının Uygulanabilirliği: Hazır Giyim Sektörü Üzerine Bir İnceleme Sultan Dilek Kasım (2011), İç Denetim Sistemlerinin Bankaların Verimliliği Üzerindeki Etkisi Erdem Aksoy (2012), Osmanlı İmparatorluğu nda Yenileşme Döneminde Dış Borçlanmanın Bütçe Açıklarının Finansmanı Üzerinde Etkisi ( ) Begüm Erdil Şahin (2012), Kamu Harcamaları İçinde İlaç Harcamalarının Yeri ve Ekonomik Büyümeye Etkisi Cansu Şakraya İçellioğlu (2012), Ekonomik ve Finansal Perspektifte Gayrimenkul Yatırımları: İstanbul Konut Piyasasının Ekonometrik Analizi ( ) Nisa Seçilmiş (2012), Yeni Ekonomi Çerçevesinde Yapılan Ar-Ge Faaliyetlerinin Büyümeye Katkısı: Gaziantep Örneği Hakan Öner (2012), Kredi Temerrüt Swapları ve Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Uygulamaları: Türkiye Örneği 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Unal, Targan, (1988). An Early Warning Model for Predicting Firm Failure in Turkey, Journal of Banking and Finance, 1988, Vol. 7, pp Unal, Targan, (1999). Libéralisation: des capitaux pour tous?, Courrier de la Planete, No.49, Janvier-Fevrier, 1999, pp Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler. Finans Sektöründe Üst Kurulların Rolü ve Fonksiyonu, Uluslararası Finans Zirvesi, Active Academy, Finans Dünyasında Yeni Trendler, 18 Ekim Düzenleme ve Denetim Kalitesinin Finansal ve Ekonomik Sonuçları, Sürdürülebilirliğe Etkisi, Uluslararası Finans Zirvesi, Active Academy, 2 Aralık Avrupa Birliği nde Gümrük Müşavirleri Mesleği ve Temsil Hakkı, Uluslararası Gümrük Müşavirleri Birliği Sempozyumu, 7 Mayıs Finans Sektöründe Bilgi Yönetimi ve Ölçek Ekonomileri İlişkisi, Uluslararası Finans Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, 10 Haziran 2005).

8 Yeni Çerçeve Olarak Yasal Düzenlemeler ve Finans Sektörünün Gelişimine Etkisi, Uluslararası Finans Zirvesi, Active Academy 3, Uyum Süreci; Reform, İstikrar, Rekabet, Risk, 2 Aralık Gayrimenkul Piyasasında Yeni Perspektifler, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, 26 Mayıs Küresel Dalgalanmalar ve Finans Sektörüne Yansımaları, Uluslararası Finans Sempozyumu 2008, Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, 19 Aralık Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler Unal, Targan, Abaç, Selçuk, Keskin, Ekrem, Mert, Mustafa, (1986). Turkey's Banks and Banking System, Euromoney Publications. Unal, Targan, (1988). Banks Ranked by Total Group Shareholders' Funds, Euromoney Publications. Unal, Targan, (2003). Banking On Turkey's Recovery, The Banker, Supplement. Unal, Targan, (2004). Banking On Turkey's Recovery, The Banker, Supplement Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler Unal, Targan. (1997) Yılında Ekonomik Göstergeler ve Mali Piyasalarda Yaşanan Gelişmeler, İktisat Raporu, İ.Ü. İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti, Yıl 1, Sayı 2, ss Unal, Targan. (1997). Ekonomik - Politik Belirsizlikler ve 1997 Yılında İMKB, İktisat Raporu, 1997, İ.Ü. İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti, Yıl 1, Sayı 3, ss Unal, Targan. (2000). Borsanın Gelişiminde Kurumsal Yatırımcılar, İktisat Raporu, 2000, İ.Ü. İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti, Yıl 4, Sayı 12, ss Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler Kurumsal Yatırımcıların Sermaye Piyasalarının Gelişimindeki Rolü, Ekonomi Zirvesi, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, 5 Aralık Türk Mali Sistemi ve Bankacılık Sektörü, Ekonomi Zirvesi, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Mart Finansal Piyasalarda Risk Yönetimi, Ekonomi Zirvesi, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, 4 Mart 2004.

9 Finansal Entegrasyon ve Derinleşme, Geleneksel Finans Sempozyumu 2004, Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, 28 Mayıs Teorik ve Uygulamalı Ekonometri, VII. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 27 Mayıs Türk Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermaye ve Etkileri, Ekonomi Zirvesi, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, 4 Mart "Dördüncü Gücün Piyasaya Etkisi: Medya", Kültür Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, 10. Yıl Etkinlikleri Paneli, 13 Aralık "AB'nin KOBİ Finansmanına Getirdiği Yenilikler", Panel, Kültür Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Kasım Açıkhava Reklamlarının Ulusal ve Uluslararası Markalara Katkıları, Panel, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, 20 Nisan AB Sürecinde Türk Bankacılık Sistemi ve Finansal Entegrasyon, Ekonomi Zirvesi, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, 21 Mayıs Küresel Riskler ve Bankalarda Sermaye Yönetiminde Yeni Arayışlar, Sempozyum, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Bankacılık Araştırma Merkezi, 4 Kasım KOBİ lerde Verimlilik Bilinci, Panel, İstanbul Ticaret Odası, Milli Prodüktivite Merkezi, 28 Nisan Küresel Mali Krizin Reel Sektöre Etkileri Ekonomi Zirvesi, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, 11 Mayıs Küresel Kriz Sonrası Yeni Finansal Mimari Arayışlar, Geleneksel Finans Sempozyumu 2009, Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, 16 Ekim Finans Sektörünün Yenilenen Perspektifi, Ekonomi Zirvesi, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, 20 Nisan Finansal Krizler ve Bankacılık Sektörü, Geleneksel Finans Sempozyumu 2010, Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, 6 Kasım Küreselleşmenin Finansal Piyasalar Üzerindeki Etkileri, Ekonomi Günleri, İktisat Fakültesi, 22 Mart Finans Sektörü ve Reel Sektör İlişkileri, Ekonomi Zirvesi, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, 5 Nisan Franchisee İşletmelerde Performans Değerlendirme, Ekonomi ve Finans Konferansı, Fatih Üniversitesi, 20 Mayıs 2011.

10 Yükselen Ekonomilerde Finans Sektörü, Uluslararası Finans Sempozyumu 2011, Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, 21 Ekim Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler Ünal, Targan, Abaç,Selçuk, Keskin, Ekrem, Mert, Mustafa. (1987). Türkiye de Bankalar ve Bankacılık Sistemi, İstanbul: Ibar Yayını. Ünal, Targan, Uzunoğlu, Sadi, Aklin, Kerem. (1990). Enflasyonist Ortamda Faiz Politikaları ve İşletmeler Üzerindeki Etkileri, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası. Ünal, Targan. (1991). Dünya da ve Türkiye de Menkul Kıymet Borsaları. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası. Ünal, Targan. (1994). Sigorta Sektörünün Ekonomik İşlevi ve Fon Yaratma Kapasitesi. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası. Ünal, Targan. (1995). Kredi Sözleşmeleri. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası. Ünal, Targan. (1995). Gelişen Borsalarda Kurumsal Yatırımcılar. İstanbul: İstanbul Menkul Kıymet Borsası. Ünal, Targan. (1996). Finans Kesiminin Reel Sektöre Kaynak Yaratma Kapasitesi. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası. Ünal, Targan. Çeviri, (1997). Avrupa Birliği - Akdeniz Bölgesi İlişkileri ve Serbest Ticaret Alanı Oluşumu. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası. Ünal, Targan. (2005). Mikroekonomik Analiz. İstanbul: Güncel Yayıncılık. Ünal Targan, Tuna Kadir, Tunalı Börke. (2009). Yeni Yüzyılda Bankacılık (Küresel Riskler ve Bankalarda Sermaye Yönetiminde Yeni Arayışlar. İstanbul: Derin Yayınları. Ünal, Targan, Tunalı Çiğdem Börke. (2011). Mikroekonomi. İstanbul: Der Yayınları Diğer yayınlar Gazete, makaleler

11 Ünal, Targan. (1987). Türk Banka Sistemi'nin 1986 Görünümü, Para ve Sermaye Piyasası Dergisi. Ünal, Targan. (1987). Firma Başarısızlığının Erken Uyarı Göstergeleri: Finansal Oranlar - 1, Para ve Sermaye Piyasası Dergisi. Ünal, Targan. (1987). Firma Başarısızlığının Erken Uyarı Göstergeleri: Finansal Oranlar - 2, Para ve Sermaye Piyasası Dergisi. Ünal, Targan. (1987). Nitelikli Yönetim mi? Karlılık mı? Para ve Sermaye Piyasası Dergisi. Ünal, Targan. (1987). An Early Warning Model For Predicting Firm Failures - An Industrial Experience, Middle East Business and Banking. Ünal, Targan. (1988). Bankacılık Sektörünün Yarattığı Katma Değerin 10 Yıllık Değişimi, Bankacılık Araştırma Dergisi. Ünal, Targan. (1988). Banka Bilançoları, Batık ve Donuk Kredileri Yansıtmamakta, Bankacılık Araştırma Dergisi. Ünal Targan; Keskin Ekrem; Mert Mustafa. (1988). Türk Bankacılık Sistemi 1987, Ekonomik Bülten. Ünal, Targan. (1989). 1990'a Doğru Bankalarımız, Ekonomik Bülten. Ünal, Targan. (1990). Bankacılık Sektörünün On Yılı, Milliyet. Ünal, Targan. (1991). Dünya Borsaları ve Türkiye, Dünya Gazetesi. Ünal, Targan. (1991). Sistematik Risk ve Hisse Senedi Piyasasındaki Son Gelişmeler, Dünya Gazetesi. Ünal, Targan. (1993). Türk Bankacılık Sistemi1992, Basisen. Ünal, Targan. (1993). Bankalarda Yeniden Yapılanma Dönemi, Ekonomist. Ünal, Targan. (2006). Basel II ve Kurumsal Yönetim, Referans Gazetesi, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Makalesi, 27 Mayıs Ünal, Targan. (1997). Finansman Arayışı ve Sermaye Piyasası, İSO Dergisi, Mart Ünal, Targan; Tunalı, Börke. (2009). Küresel Kriz ve Türkiye Ekonomisine Yansımaları, Chemist Dergisi. Ünal, Targan. (2009). Bankacıların Hocası. Ödeme Sistemleri Dergisi, Ocak - Şubat Ünal, Targan. (2009). Kredilendirme Mutlaka Sürdürülmeli. Ödeme Sistemleri Dergisi, Ocak - Şubat Ünal, Targan. (2009). Ara Eleman Yetiştiren Yüksekokullar Desteklenmeli, İSO Dergisi, Şubat Ünal Targan. (2009). Bankalar Riskten Kaçarak Ayakta Durmaya Çalışıyor, İSO Dergisi, Kasım Ünal Targan. (2009). Orta Vadeli Program daki Hedeflere Ulaşmak Mümkün, KSO Dergisi (Kaysobilgi), Kasım Aralık Ünal Targan. (2010). Bankalar Rekabetçi Fiyat Politikaları Uyguluyor, Dünya Gazetesi, Ağustos 24, 2010.

12 Uluslararası Atıflar Distress Clasifiation Models for Non-U.S. Countries (A Bibliography), Turkey, Unal, T., (1988) "An Early Warning Model for Predicting Firm Failure and Bankruptcy", pp.283. Studies in Banking and Finance, 7, 141. A Complete Guide to Predicting & Avoiding Distress and Profiting from Bankruptcy, Edward I Altman, 2 nd Edition, John Willey & Sons, Inc., New York, An International Survey of Business Failure Clasification Models - A Study From Turkey, Financial Markets, Instutions&Instruments, New York, University Salomon Center, Vol.6, No , pp An International Survey of Business Failure Classification Models, Edward I Altman, Paul Narayanan, Financial Market Institutions & Instruments, V. 6, N. 2, May 1997, New York University Salomon Center. Issues in Credit Risk Modeling of Retail Markets, Linda Allen, Gayle DeLong, Anthony Saunders, Journal of Banking & Finance 28 (2004) A Credit Scoring Approach for the Commercial Banking Sector, Ahmet Burak Emel, Muhittin Oral, Arnold Reisman, Reha Yolalan, Socio-Economic Planning Sciences 37 (2003) Modelli di Analisi e Previsione del Rischio di Insolvenza. Una Prospettiva delle Metodologie Applicate, Nadia D'Annunzio, Greta Falavigna, Working Paper N. 17/2004 Anno 6, No Autorizzazione del Tribunale di Torino N.2681 del, marzo Projeler Güneydoğu Anadolu Projesi, T.C. Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Ankara, 19 Ocak VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ), Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu, Finansman Alt Komisyon Raporu, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Müsteşarlığı. Bankacılık Kanunu Tasarısı Değerlendirme Raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı, Alt Komisyonu, 20 Mayıs Kalkınma Planı Finansal Hizmetler; Mali Piyasalar, Finans Kurumları, Bankacılık, Sigortacılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Aralık 2005.

13 9. İdari Görevler Okan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi, Okan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Okan Üniversitesi, Ödül Değerlendirme Kurulu Üyesi, Okan Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Danışma Kurulu Üyesi, Okan Üniversitesi, Yayın ve Bilimsel Teşvik Komisyonu Üyesi, Okan Üniversitesi, Kariyer Komitesi Üyesi, Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yüksek Lisans Program Başkanı, Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngilizce İşletme Yüksek Lisans Program Başkanı, Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bankacılık Yüksek Lisans Program Başkanı, Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim İşletme Yüksek Lisans Program Başkanı, Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi, Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Senatörü, Okan Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü, Okan Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, Okan Üniversitesi, Stratejik Planlama Kurulu Üyesi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Teknoloji ve Sanayi İktisadı Bilim Dalı Yüksek Lisans Program Başkanı, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bankacılık Bilim Dalı, İkinci Öğretim, Tezsiz Yüksek Lisans Program Başkanı, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, Teknoloji ve Sanayi İktisadı Anabilim Dalı Başkanı, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü, İstanbul Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Üyeliği, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Senatörü, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, İstanbul Üniversitesi, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Üyesi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Senatörü, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü,

BANKACILIK YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN

BANKACILIK YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN BANKACILIK YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN YIL B.2 BEKTAŞ, Erol "Ticari Bankalarda Fon Kaynak ve Kullanım Etkinliği:Ticari Kredilerin Fiyatlandırılmasına İlişkin Bir İnceleme" Doç.Dr.

Detaylı

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ 1990 Sonrası süreçte gümrük duvarlarının kalkması, 3. Dünya ülkelerinde ucuz iş

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 1 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2008-2009 KATALOĞU İ.Ü. Basımevi Müdürlüğü İSTANBUL-22-08-2008 Tel: 0(212)632 35 04-0(212)631 35 05 3 Copyright 2007 İ.Ü.Sosyal Bilimler Meslek

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 1 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2007-2008 KATALOĞU İ.Ü. Basımevi Müdürlüğü İSTANBUL-22-08-2007 Tel: 0(212)632 35 04-0(212)631 35 05 3 Copyright 2007 İ.Ü.Sosyal Bilimler Meslek

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erhan BİRGİLİ Doğum Tarihi: Ekim 1960 E-mail: birgili@hotmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi, Ege Üniversitesi 198 Pazarlama Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 1 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2006-2007 KATALOĞU İ.Ü. Basımevi Müdürlüğü İSTANBUL-22-08-2006 Tel: 0(212)632 35 04-0(212)631 35 05 3 Copright 2006 İ.Ü.Sosyal Bilimler Meslek

Detaylı

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı-Soyadı H. Mustafa PAKSOY D. Yeri D. Tarihi Andırın/K.Maraş 10.04.1968 Telefon +90 348 813 9334-2064 Faks +90 348 813 9336 E-Posta hmpaksoy@yahoo.com Yabancı

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ iktisadi VE idari BiLiMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TiCARET VE FiNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ iktisadi VE idari BiLiMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TiCARET VE FiNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ iktisadi VE idari BiLiMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TiCARET VE FiNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye Giriş -

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 KATALOĞU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 KATALOĞU 1 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 KATALOĞU İ.Ü. Basımevi Müdürlüğü İSTANBUL-22-08-2008 Tel: 0(212)632 35 04-0(212)631 35 05 Copyright 2007 İ.Ü.Sosyal Bilimler Meslek

Detaylı

NİSAN 2013 EĞİTİM TAKVİMİ

NİSAN 2013 EĞİTİM TAKVİMİ NİSAN 2013 EĞİTİM TAKVİMİ Sertifika Programları Takvimi Tarih Program Adı Eğitim Yeri 6 Nisan 2013'den itibaren Haftasonu Programı İleri Muhasebe, Bütçe ve Uluslar arası Finansal Raporlama Sistemleri Uzmanlık

Detaylı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Ankara ve İstanbul da temaslarda bulundu

TÜSİAD Yönetim Kurulu Ankara ve İstanbul da temaslarda bulundu ÇALIŞMA RAPORU 2013 İçindekiler 1 2013 ten Satırbaşları... 4 Kısaca TÜSİAD 6 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 8 Dernek Organlarının Çalışmaları 12 TÜSİAD Üye Komisyonları 12 Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu

Detaylı

Garanti Faktoring 2013 Faaliyet Raporu

Garanti Faktoring 2013 Faaliyet Raporu Garanti Faktoring 2013 Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 Genel Kurul a Sunulacak Yıllık Faaliyet Raporuna Dair Uygunluk Raporu... 4 BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 5 Kurumsal Profil... 5 Sermaye

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU 2005-2006 KATALOĞU İ.Ü.Basımevi Müdürlüğü İSTANBUL-2005-08-05 Tel:632 35 04-631 35 05 1 Copright 2005 İ.Ü.Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Her

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha)

ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha) ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini gerektirmez;

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK YÜKSEKLOKULU SİGORTACILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK YÜKSEKLOKULU SİGORTACILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK YÜKSEKLOKULU SİGORTACILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Yıl 1; Yarıyıl 1 No Ders Kodu 1. YARIYIL Ders Adı T U Kredi ECTS 1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Detaylı

Yardımcı Ders Kitapları: Yardımcı Ders Kitapları:

Yardımcı Ders Kitapları: Yardımcı Ders Kitapları: İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İŞL101 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı.

Detaylı

İçindekiler (Detaylı)

İçindekiler (Detaylı) İçindekiler (Detaylı) Önsöz İçindekiler (Özet) İçindekiler (Detaylı) Tablolar Listesi Grafikler Listesi Şekiller Listesi Ayrım I Genel Çerçeve: Temel Kavramlar ve Kuramlar 1 Bölüm 1. Para 3 1.1. Tanımı

Detaylı

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, NAZİLLİ İKTİSADÎ ve İDARÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve FİNANSMAN BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ISL 101 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I

Detaylı

Kadın gözüyle hayattan kareler

Kadın gözüyle hayattan kareler Faaliyet Raporu 2012 Kadın gözüyle hayattan kareler Kadın Gözüyle Hayattan Kareler fotoğraf yarışması, Türk kadınının sosyal, kültürel ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemekte ve kadınlara

Detaylı

YENİ JENERASYON BANKACILIK. Yaşanan bir hikayedir.

YENİ JENERASYON BANKACILIK. Yaşanan bir hikayedir. YENİ JENERASYON BANKACILIK Yaşanan bir hikayedir. İçindekiler SUNUŞ Önsöz... 02 Yeni Jenerasyon Bankacılık Nedir? 03 Hakkımızda 04 Vizyonumuz, Misyonumuz, Andımız ve İnancımız 05 Finansal Göstergeler 06

Detaylı

FARKLI, ÖZEL VE HIZLI FAKTORİNG HİZMETLERİ. Faaliyet Raporu 2014

FARKLI, ÖZEL VE HIZLI FAKTORİNG HİZMETLERİ. Faaliyet Raporu 2014 FARKLI, ÖZEL VE HIZLI FAKTORİNG HİZMETLERİ Sektör ortalamalarının üzerinde büyüyen olarak ticareti, güvenli, özel ve farklı çözümlerimizle finanse ediyoruz. Yaygın şube ağımız, geniş saha ekibimiz ve

Detaylı

Yeni ufuklara doğru... 2013 Faaliyet Raporu

Yeni ufuklara doğru... 2013 Faaliyet Raporu Yeni ufuklara doğru... 2013 Faaliyet Raporu İçindekiler Kurumsal Profil 1 Başlıca Göstergeler 2 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4 Yönetim Kurulu 6 Genel Müdürün Mesajı 8 Üst Yönetim 10 Makroekonomik Görünüm

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ I T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TEZİN ADI BDDK STANDARTLARINA GÖRE BANKALARDA PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ: T.C. ZİRAAT BANKASI ÖRNEĞİ ÖĞRENCİNİN

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI Yetenek oyunu kazandırır ama takım çalışması ve zeka şampiyonluğu kazandırır. Michael Jordan (Dünyanın en çok tanınan basketbol oyuncusu olan Jordan, NBA in sitesinde tüm zamanların en iyi basketbol oyuncusu

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye

Detaylı