KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER I.YARIYIL/GÜZ IKT1001 İKTİSADA GİRİŞ I Ekonomi biliminin niteliği ve önemi, Fiyat teorisine giriş: talep, Tam rekabette piyasa dengesi, Arzı ve talebi etkileyen o malın fiyatı dışındaki faktörler, Tüketici teori; faydanın ölçülebilirlik problemi, eş marjinal fayda ilkesi ve farksızlık analizi, Üretici teorisi; üretim fonksiyonu ve azalan verim kanunu, Maliyet analizi: kısa ve uzun dönem maliyetler, Fiyat teorisi: tam rekabet ve aksak rekabet piyasaları, Monopol, Monopolcü rekabet, Oligopol, Bölüşüm teorisi: üretim faktörleri fiyat analizi, Gelir dağılımı politikası, Endüstrileşme, kentleşme ve çevre ekonomisi. ISL1201 MUHASEBE I Muhasebeye giriş, muhasebenin tanımı, fonksiyonları, türleri, temel muhasebe kavramları ve bilanço / gelir tablosu ilkeleri, temel mali tablolar, temel muhasebe eşitliği, muhasebede hesap kavramı ve hesapların açılıp kapatılması, yevmiye ve büyük defter kayıtları, mizan, yardımcı hesap kavramı, muhasebede defter ve belgeler, muhasebe süreci ve bir faaliyet dönemini kapsayan işlemlere ilişkin uygulama, hesap planları, bilanço hesapları: hazır değerler, menkul kıymetler, ticari ve diğer alacaklar grupları, stoklar, KDV hesaplarının açıklanması KAM1201 HUKUKA GİRİŞ Hukuk ile ilgili genel bilgiler; Hukukun tanımı; Toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar; Hukukun çeşitli anlamları; Hukukun amacı ve yararı; Çeşitli Hukuk Sistemleri. Hukuk kurallarının özellikleri; Hukuk kurallarının unsurları ve çeşitleri; Hukuk kurallarının yaptırımı ve çeşitleri. Pozitif hukukun kaynakları; Hukukun yazılı kaynakları; Hukukun yazılı olmayan kaynakları. Pozitif hukukun uygulanması; Hukuk kurallarının yer, zaman ve anlam bakımından uygulanması. Hukuk kuralları arasında çatışma. Pozitif hukukun tasnifi: Kamu hukuku Özel hukuk ayırımı. Kamu hukuku dalları, Özel hukuk dalları. Yargı örgütü ve Türkiye de yargı kolları. Hukukta kişi kavramı; Kişi türleri ve Kişiliğin korunması. Hukukta tüzel kişi kavramı, Çeşitleri, Başlangıcı ve sonu; Ehliyetleri ve ikametgahları. Hukukta hak kavramı, çeşitleri ve hakların kazanılması, kullanılması, kaybedilmesi ve korunması. Hukuki Olaylar, Fiiller ve İşlemler; Haksız filler ve sonuçları; Hukukta sorumluluk kavramı ve türleri. Hukukta Şekil ve Usul; Sebepleri ve kullanılması. KAM1103 SOSYOLOJİ Sosyolojik Perspektif,Sosyolojik Araştırma Yöntemleri,Kültür, Toplum, Birey, Toplum Türleri, Toplumsal Etkileşim ve Günlük Yaşam, Aile, Evlilik ve Kişisel Yaşam, Sapkınlık ve Suç, Etnik Durum ve Irk,Tabakalaşma Ve Sınıf Yapısı, İş ve Ekonomik

2 Yaşam,Devlet, Hükümet ve Politik Güç,Kitle İletişim Araçları ve Popüler Kültür, Din ve Toplum, Eğitim ve Toplum. ULU1103 ULUSLARARASI İLİŞKİLER Uluslararası İlişkilerin Tanımı ve Tarihi Gelişimi, Uluslararası İlişkilerin Kavramsal Çerçevesi, Uluslararası Politikada Aktör Sorunu, Uluslararası İlişkilerde Teori Sorunu, Uluslararası Politika ve Dış Politikayı Belirleyen Faktörler, Ulusal Güç ve Kapasite Sorunu, Uluslararası Siyasal Sistem, Uluslararası Siyasal Sistemler, XXI. Yüzyıla Kadar ki Dönemde Oluşan Siyasal Sistemler, Karar Verme Süreci ve Dış Politika, Uluslararası İlişkiler ve Devletlerin Dış Politika Seçenekleri, Bağlantısızlık Politikası, Prestij Politikası, Emperyalist Politika ve Statüko Politikası, İttifak Politikaları AIT101 ATATÜRK İ.İ.T. I XVIII. ve XIX. Yüzyıllardaki Dünyadaki Gelişmeler, Aydınlanma Çağı, Birinci ve İkinci Sanayi Devrimleri,Osmanlı Devleti'ni Yeniden Yapılandırma Çabaları,Birinci Dünya Savaşı'na Girerken Osmanlı Devleti, Eğitim, Kültürel ve Sosyal Hayat, Ekonomi, İç Siyaset, Dış İlişkiler,Birinci Dünya Savaşı, 19 Mayıs 1919 tarihine Kadar Mustafa Kemal Paşa'nın Faaliyetleri, Mondros Mütarekesi,Amasya Genelgesi ve Kongreler Dönemi,Misak-ı Milli, İstanbul'un İşgali, 17 Mart 1920 Genelgesi, TBMM'nin Oluşturulması,Sevr Sürecinde Türkiye,İstiklal Savaşı Sürecinde Doğu Politikası, Ermeni Sorunu, Gümrü, Kars ve Moskova Antlaşmaları,TBMM'nin Yapısı, İşleyişi, 1921 Anayasası, Meclise Karşı Tepkiler, Ulusal Ordunun Kurulması ve İstiklal Mahkemeleri,İşgallere Karşı Ulusal Direniş Hareketleri, Kuva-yı Milliye, Urfa-Antep-Maraş Savunmaları, Bursa'nın İşgali ve İşgal Sürecinde Bursa,Mustafa Kemal Paşa ve Batı Cephesindeki AskeriFaaliyetler, Büyük Zafer ve Mudanya Mütarekesi,Saltanatın Kaldırılması, Saltanat Kavramı, Osmanlı Saltanatı, Siyasal Rejimler,Kurtuluş Savaşı Sonrası İç Siyasal Gelişmeler ve Lozan Antlaşması,Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı Süreci İle İlgili Görsel Materyal. TUD101 TÜRK DİLİ I Dil nedir?,dilin Özellikleri.,Dilin Doğuşu,Dil Türleri,Kültür Nedir? Kültürü Oluşturan Öğeler ve Özellikleri.,Kültür ve Medeniyet,Dil Kültür İlişkisi,Dilin Kültür ve Millet Hayatındaki Yeri,Yeryüzündeki Diller,Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri,Lehçe, Şive, Ağız Kavramı,Türk Dilinin Gelişmesinde Lehçe, Şive ve Ağızlar,Türk Dilinin Tarihi Devreleri,Türk Yazı Dilinin Tarihi Devreleri,Türkçe'de Sesler,Türkçe'de Seslerin Sınıflandırılması,Türkçe'de Ses Özelikleri,Türkçe'de Ses Olayları,Türkçe'nin Hece Yapısı,Vurgu,Türkçe'de Yapım Ekleri,Türkçe'de Çekim Ekleri,Türkçe'de Cümle,Türkçe'de Cümle Öğeleri,Yapılarına Göre Cümle Çeşitleri Anlamlarına Göre Cümleler,Yüklemlerine Göre Cümleler Dizilişlerine Göre Cümleler,Noktalama İşaretleri ve Uygulamaları,İmla Kuralları ve Uygulamaları YAD101 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) I Verb to be (am-is-are), Questions and Negatives, Possessive Adjectives (my-your-hisher), Plural Forms of Nouns, Possessive,s/The family/the Present Simple 1 (he-she-it), Questions and Negatives, The Present Simple 2 (I-you-we-they), Leisure activities (likelove+verbing), Freguency Adverbs, There is-there are, How many? Prepositions of place (in-on-opposite-next to-near-infront of-under), Some-Any/This-That-These-Those,/Can- Can)t,/Past of verb to be (was-were), Could/Countries and languages, The Simple Past Tense 1 (Reguler verbs-lrregular verbs), Time expressions (last-yesterday morning-. Ago)

3 II.YARIYIL/BAHAR IKT1002 İKTİSADA GİRİŞ II Makro ekonominin doğuşu ve makro modeller, Milli geliri belirleyen faktörler, Denge milli gelirin belirlenmesi fiyatlar genel düzeyi, Paranın özellikleri, para çeşitleri ve emisyon rejimleri ve paranın makro ekonomideki rolü, Paranın değeri sorunu: para miktarı ve fiyatlar genel düzeyi arasındaki ilişki ve para politikası araçları, Enflasyon, İstihdam ve işsizlik, Ekonomik hayattaki konjonktürel dalgalanmalar, İstikrar politikaları, Dış ticaret teorisi, Dış ticaret politikası, Dış ödemeler piyasası ve döviz piyasası, Uluslararası para sistemleri, Ekonomik büyüme ve kalkınma KAM1302 ÇEVRE BİLİMLERİ Çevre Sistem ve Toplumsal Etkinlikler, İnsan ve Doğal Çevre İlişkileri, Çevre Sorunları, Çevre Kirlenmesi Sorunu, Ekonomik Büyüme ve Çevre Koruma, Çevre Korumada Alternatif Politika Araçları ve Etkinlik, Çevreci Akım, Siyasal Çevrebilim, Çevre ve Uluslararası İlişkiler, Çevre Politikası, Çevre Politikası Stratejileri, Türkiye de Çevre Politikasını Yönlendiren Temel Yasalar, Çevre Yönetimi ve Amaçları,Çevre Yönetiminin Finansman Kaynakları ve Çevre Yönetimi İle İlgili Örgütlenme.. KAM1106 POLİTİK BİLİM Bir Eğitim Aracı Olarak Politikbilim, Politik Eğitimin İşlevsel Boyutları,Politikbilimin Alanı, Politik"in Doğası, Politik Bağın Dinamizması, Politik'in Değişen Yüzü, Politikbilimin Doğuşu, Politik Toplum Ve Politikleşme, Politik in Görünmeyen Yüzü: Kültürel Temeller,Politik Kültür Teorisi,Politik Kültürel Dönüşüm, Politik in Sembolik İnşası,Politik Etik Ve Politik Kültür,Bir Efsane Olarak Politika. KAM1104 POLİTİK OLAYLAR TARİHİ 1820 ler Avrupası : Milliyetçiliğin Baharı,1830 lu Yıllar : Avrupa da İkinci Büyük Milliyetçi Dalga,Mazzini:Bir 19.Yüzyıl Milliyetçisinin Profili,1848 Avrupası Ve Milliyetçi Akımlar, Kırım Savaşı Ve Milliyetçiliğin Tırmanışı, Kont Cavour Ve İtalyan Birliği, Bismark Ve Alman Birliği, Amerika Birleşik Devletlerinin Bütünleşme Süreçleri, Anti- Semitizm Ve Irkçılığın Yükselişi, Nazizm Ve Faşizmin Yükselişi Ve Milliyetçilik,Modernleşme-Milliyetçilik İlişkisi, Ulus İnşası Ve Milliyetçilik, Bir Hayal Olarak Milliyetçilik, Batı Ve Doğu Milliyetçilikleri. EKO1004 MATEMATİK Temel Matematik Bilgilerinin Gözden Geçirilmesi, Permütasyon ve Kombinasyon, Özdeşlikler ve Denklemler, Eşitsizlikler, Küme Teorisi, Fonksiyonlar ve Fonksiyonel İşlemler, Doğrusal Fonksiyonlar, Doğrusal Fonksiyonların İktisadi Uygulamaları, Doğrusal Olmayan Fonksiyonlar, Diziler ve Seriler, Limit, Türev, Türev Uygulamaları, Türevin İktisat ve İşletme Alanlarında Uygulanması. AIT102 ATATÜRK İ.İ.T. II Cumhuriyet in İlanı ve Cumhuriyetçilik İlkesi,İlkesi1924 Anayasası ve Türkiye Cumhuriyeti nin Anayasalarının Ortak Özellikleri ve Laiklik,İlk Siyasal Partiler ve Siyasal Gelişmeler,Hukuk Devrimi, Şeriat Hukuku ndan Pozitif Hukuk a Geçiş,Eğitim ve Kültür Devrimleri, Milliyetçilik ve İnkılâpçılık İlkeleri,Sosyal Devrimler, Halkçılık İlkesi,Atatürk Döneminde İktisat Politikası, Devletçilik İlkesi, Ekonomik Alandaki Gelişmeler (Bursa Örneği),Atatürk Döneminde Türk Dış Politikası,20. Yüzyılın İlk Yarısında Dünya daki

4 Siyasal, Ekonomik ve Kültürel Gelişmeler,İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye,Çok Partili Döneme Geçiş ve İç Siyasette Gelişmeler,İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Dünya daki Gelişmeler, Uluslararası Örgütler ve Türkiye nin Dünya daki Yeri,Atatürk Dönemi İle İlgili Görsel Materyal. TUD102 TÜRK DİLİ II Kompozisyonla İlgili Genel Bilgiler,Sözlü ve Yazılı Kompozisyon Türleri,Konuyu Seçme ve Sınırlandırma,Konu Hakkında Bilgi Toplama,Kompozisyonda Plan Hazırlama,Kompozisyonda Plan Türleri,Paragraf nedir? Paragrafın Yapısı,Paragraf Türleri,Anlatım ve Üslup,Anlatımda Bulunması Gereken Özellikler,Kompozisyonda Anlatım Şekilleri, Açıklayıcı Anlatım, Tartışmacı Anlatım, Betimleyici Anlatım, Öyküleyici Anlatım,Özet Çıkarma, Not Alma, Alıntı Yapma,Dipnot Koyma, Kaynak Gösterme,Duygu Ağırlıklı Yazılar, Şiir,Olay Ağırlıklı Yazılar, Masal, Fabl, Hikaye, Roman,Tiyatro, Gezi, Anı, Otobiyografi,İnceleme Yazıları, İnceleme, Röportaj, Biyografi,Düşünce Yazıları, Makale, Fıkra, Deneme, Eleştiri,Günlük, Söyleşi, Açıklama, Haber, Mektup, Rapor, Tutanak,Sözlü Anlatım Türleri, Tartışmaya Dayalı Anlatım Türleri, Tartışma, Panel,Forum, Açık Oturum, Münazara,Görüşmeye Dayalı Anlatım, Sempozyum, Mülakat,Konferans, Kongre, Hitabet,Türkçe'de Anlatım Bozuklukları,Türkçe'de Cümle Bozuklukları,Edebiyat Eserlerinin Muhteva Yönünden İncelenmesi,Fikir Eserlerinin Muhteva Yönünden İncelenmesi. YAD102 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) II The simple Past Tense 2 (Negatives), Time expressions (at seven o clock-on Sundayin 2002), Count-UnCount Nouns (a-some-many-much), I like-i d like, Comparatives- Superlatives, Have got-has got, The Present Continuous Tense, Possessive Pronouns, Who is it? (Describing People) Be Going to, Infinitive of Purpose, Question Forms (When-Where- Who-How-Why ), Adjectives-Adverbs, The Present Perfect Tense (ever-never-yetjust-past participles) The Present Perfect and the Past Simple) III.YARIYIL/GÜZ EKO2207 BETİMSEL İSTATİSTİK İstatistiğe giriş, Verilerin toplanması, Sınıflama ve Gruplama, Seriler ve grafikler, Duyarlı ortalamalar, Duyarlı olmayan ortalamalar, Oranlar, Değişkenlik ölçüleri, Bölünme şekli ölçüleri, Endeksler, Olasılık Teorisi, Rassal Değişkenler Ve Olasılık Bölünmeleri, Kesikli olasılık bölünmeleri, Normal Bölünme. KAM2103 TÜRKİYENİN POLİTİK YAPISI Osmanlı Siyasal Sisteminde Varoluş Mücadelesi:Modernleşme Ve Siyasal Değişim,Tanzimat Ve Batılılaşma, Siyasal Değişme Sürecinin Yapısal Görüntüsü, Türkiye de Çağdaşlaşma Olgusu, Osmanlı Devletinde Laiklik Hareketleri Üzerine, Türkiye de Modern Devletin Oluşumu Ve Kemalizm, Atatürkçülük A Da Türk Aydınlanması,Yönetilenler Ve Yönetim, Yöneten- Yönetilen İlişkileri: Siyasal Temsil Ve Siyasal Örgütler, Türkiye de Dinin Denetim İşlevi, Yönetilenler: Siyasal Katılma Ve Siyasal Kültür,1960 Sonrası Türk Siyasal Hayatına Bir Bakış: Demokrasi Neo- Patrimonyalizm Ve İstikrar, 1980 Sonrası Politik Kültür, 1980 ler Türkiyesi nde Kadın Hareketi. MAL2115 KAMU MALİYESİ Maliye ilminin esasları, Maliye ilminin konusu, tanımı, Maliye ilminde metodoloji, çeşitli yaklaşımlar ve diğer ilim dallarıyla ilişkisi. Kamu ekonomisinin özellikleri ve kamu ekonomisinin işleyişi (siyasal karar alma mekanizması). Kamu harcamaları tanımı, kamu

5 harcamalarına yönelik görüşler. Kamu harcamalarının sınıflandırılması. Kamu harcamalarının etkileri: tam istihdam, fiyat istikrarı, gelir dağılımı üzerine etkileri. Kamu gelirlerinin tanımı ve niteliği, kamu gelirlerinin çeşitleri. Verginin tanımı, unsurları ve amaçları. Vergileme ilkeleri, vergilerin etkileri. Vergilerin sınıflandırılması. Devlet borçlarının niteliği ve borçlanma nedenleri. Devlet borçlarının sınıflandırılması. Bütçe kavramı, özellikleri ve fonksiyonları. Bütçe ilkeleri. Genel olarak mahalli idareler. KAM2404 KAMU YÖNETİMİ Genel Hatlarıyla Kamu Yönetimi Ve Özel Yönetim Ayrımı,Devlet Kavramı Ve Devletin Unsurları,Kamu Yönetiminin Merkezi Ve Yerel Düzeylerdeki Bürokratik Örgütlenme Anlayışı Ve Uygulamaları,Kamu Yararı Ve Kamusal Hizmet Yaklaşımları, Memurluk, Kamu Görevliliği Ve Kamu Hizmeti,Küreselleşmenin Kamu Yönetimine Etkileri; Postmodernizm Ve Kamu Yönetimi İlişkisi,Kamu Yönetiminde Yeni Gelişmeler İle Yeni Teknikler Ve Bunların Uygulanabilirlikleri,Yönetişim Kavramı, yönetimine Kamu Bürokrasisinin Temel Sorunları, Kamu Yönetiminde Etik Sorunlar Ve Yönetsel Yozlaşma,Sivil Toplum Ve Kamusal Alan Etkileşimi, Yeni Kamu İşletmeciliği Ve Yeni Kamu Yönetimi Hareketi,Küreselleşme Sürecinde Modern Ulus Devlet Ve Kamu Yönetimi, Kamu Tercihi Kavramı,E-Devlet Uygulamaları Ve Kamu Yönetimine Etkileri,Türk Kamu Yönetimi nin Anayasal İlkeleri Ve Bugünkü Yapısal Ve İşlevsel Durumu,Genel Değerlendirme Ve Sonuç. AIT201 AIT201 A.İ.İ.T NUTUK Nutuk un Görsel Olarak Tanıtılması I (Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Atatürk Araştırma Merkezi, Cd-1),Nutuk un Görsel Olarak Tanıtılması II (Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Atatürk Araştırma Merkezi, Cd-2),Nutuk ta Milli Kuruluşlar, Mitingler, Milli Tepkiler, Günümüzde Sivil Toplum ve Kişisel Hak ve Özgürlüklerin Kullanımı,Nutuk ta Manda Meselesi, Günümüzde Küreselleşme ve Ulusal Kimlik Tartışmaları,TBMM nin Açılışı, 20. Yüzyılda Parlamenter Sistemin Evrimi,1921 Anayasası, Günümüzde Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü,Nutuk ta Halife Seçilmesi ve Halifeliğin Kaldırılması, Günümüzde Din ve Devlet İlişkisi,Atatürk ün Kültür Anlayışı, Günümüzde Kültürel Kimlik Tartışmaları,Atatürk ve Güzel Sanatlar,Bir Çağdaşlaşma Modeli Olarak Kemalizm, Günümüzde Modernite- Postmodernite Tartışmaları,Atatürk ün Ekonomi Politikası ve 20. Yüzyılda Ekonomik Düşüncenin ve Politikaların Evrimi,Cumhuriyet Döneminde Bilimsel Gelişmeler, Atatürk ün Üniversite Reformu, Bilgi Çağı ve Türkiye,Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları ve Yerel Tarih Yaklaşımı. IV.YARIYIL/BAHAR KAM 2102 POLİTİK SOSYOLOJİSİ Globalleşme, Globalleşme ve Politik Sosyoloji, Politik Sosyolojinin Tarihsel Arka planı, Politik Kültür, Politik Kültür, İdeoloji, Politik İnanç Sistemi İlişkisi, Politik Kültür ve Dil, Seçkin Politik Kültürü Kitle Kültürü, Yurttaşlık,Yurttaşlık ve Katılımcı Demokrasi,Demokrasi, Yurttaşlık ve Sosyal Hareketler, Ulus Devlet ve Yurttaşlık, Devlet - Sivil Toplum İlişkisi, Politik Toplumun Aracısı Olarak Politik Partiler, Globalleşme ve Politik Değişim. KAM2306 KENT ANALİZİ Kentleşme Ve Temel Özellikleri,Kentleşme Süreci, Kentleşme Politikaları, Kavramsal Olarak Kent Ve Temel Özellikleri, Toplanma Ekonomileri, İşletmelerin En Uygun Yerleşme Yeri Seçimi : Ekonomik Analiz, Kentsel Çevrebilim Kuramları, Stoberg in Kuramsal

6 Çerçevesi, Kentlerin Büyümesini Kent Ölçeğinde Ele Alan Yaklaşımlar, Kentlerin Büyümesini Makro Ölçekte Ele Alan Yaklaşımlar, Optimal Kent Büyüklüğü, Rant Kuramları Ve Kent Toprakları Sorunu, Konut Politikası, Trafik Tıkanıklığı nın Ekonomik Analizi. KAM2112 POLİTİK DÜŞÜNCELER TARİHİ Aristotales Öncesi Yunan Politik Düşüncesi, Aristotales Ve Sonrası,Romanın siyasal düşünceye katkısı,ortaçağlarda Politik Düşünce,Yeniçağ Milli Devlet Ve Mutlak Monarşinin Sorunları,Egemenlik Ve Toplum Sözleşmesi Kuramları,Burjuvazinin Güçlenmesi,Montesquieu Ve Rousseau nun Politik Düşünceleri,Fransız İhtilali Öncesi Politik Düşünce,Yakın Çağ Fransız İhtilalinden Yirminci Yüzyılın Başına Kadar Siyasi Düşüncedeki Gelişme,Yakınçağ. KAM2206 ANAYASA HUKUKU Anayasa Kavramı, Anayasanın Yapılması ve Değiştirilmesi, Anayasanın Üstünlüğü ve Bağlayıcılığı. Devlet ve Devletin Kurucu Unsurları, Kuvvetler Ayrılığı İlkesi, Egemenliğin Kullanılması Bakımından Yönetim Şekilleri. Yapıları Bakımından Devlet Şekilleri, Egemenliğin Kaynağı Bakımından Devlet Şekilleri. Cumhuriyetin Nitelikleri, Başlangıç ve Hukuki Değeri, Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet, Lâik Devlet. Cumhuriyetin Nitelikleri: İnsan Haklarına Saygılı Devlet, Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınıflandırılması. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması, Kötüye Kullanma Yasağı, Kişinin Hakları ve Ödevleri. Cumhuriyetin Nitelikleri: Sosyal Devlet, Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler. Cumhuriyetin Nitelikleri: Demokratik Devlet, Seçim, Seçimin Hukuki Niteliği ve Seçim Sistemleri. Siyasi Partiler, Anayasada Düzenlenen Diğer Siyasi Haklar ve Ödevler. Cumhuriyetin Nitelikleri: Hukuk Devleti, Hukuk Devleti İçin Gerekli Düzenlemeler, Yargı Bağımsızlığı ve Hakim Teminatı, Hakların Korunmasına İlişkin Güvenceler, Suç ve Cezalara İlişkin Diğer Esaslar. Cumhuriyetin Temel Organları: Yasama. Cumhuriyetin Temel Organları: Yasama (Devam), Yürütme (Cumhurbaşkanı). Cumhuriyetin Temel Organları: Yürütme (Bakanlar Kurulu). Cumhuriyetin Temel Organları: Yargı. V.YARIYIL/GÜZ IKT3201 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI Para, fonksiyonları ve paranın geçiş mekanizmaları, Para arzı ve para arzının belirlenmesi, Klasik para teorisi ve para talebi: Mübadele denklemi ve miktar teorisi, Keynesgil para teorisi, Neoklasik para teorisi: Monetarist yaklaşım ve modern miktar teorisi, Para ve değer teorisinin bütünleştirilmesi: Patinkin ve reel ankes etkisi, Parasal denge teorileri, Yeni klasik para teorisi, Reel konjonktür teorisi ve para, Post-keynesgil ve Yeni Keynesgil yaklaşımda para, Faiz teorileri ve faiz oranlarının vade yapısı, Para ve enflasyon, Para politikasının tanımı; amaçları, araçları, göstergeleri ve hedefleri, Para politikasının etkinliği: Keynesgil-Monetarist tartışması ve açık ekonomi mülahazaları. KAM3101 POLİTİK PSİKOLOJİ Politik Psikoloji Nedir? Politik Düşünüşte İnsan (Aristo ya Göre İnsan). Machıavellı ye Göre Politik İnsan. Marx a Göre Politik İnsan. Politik Psikolojinin Doğuşu. Politik Psikolojinin Gelişimi. Politik Psikolojide Bazı Çözümlemeler. Freud un Kişilik Kuramı. Psikanalitik Ekoller. Jung un Kişilik Kuramı. Adler in Kişilik Kuramı. Fromm un Kişilik Kuramı. Benlik Kavramı. Geç Modernlik Ve Psikopatoloji.

7 KAM3203 İDARE HUKUKU İdare Kavramı, İdare Hukuku,İdarî Teşkilata Hâkim Olan Temel İlkeler,.İdarî Teşkilât(Merkezî İdare),İdarî Teşkilât II (Yerinden Yönetim Kuruluşları),Bireysel İşlemler,Düzenleyici İşlemler,İdarî Sözleşmeler,Kamu Hizmeti, Kolluk,Kamu Görevlileri,Kamu Malları,İdarenin Sorumluluğu,İdarenin Denetlenmes. VI.YARIYIL/BAHAR KAM3006 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bilimsel araştırma ve teknolojik gelişmenin önemi. Bilimsel araştırmalarda amaç ve araştırma türleri. Araştırma konusunun seçimi, sınırlandırılması ve geçici plan hazırlanması. Kaynakların araştırılmasında kütüphanelerden yararlanma. Kaynakların bilimsel niteliklerinin belirlenmesi ve okunup değerlendirilmesi. Bilimsel araştırmada kullanılan yazı üslubu ve metin aktarma. Bilimsel araştırmada kaynak gösterme: dipnot verilmesi ve kaynakça hazırlanması. Araştırma metninin bilgisayarda yazılmasında biçimsel kurallar. İnternet ve ülkemizde internete bağlı bilgi merkezleri. Sosyal bilimlerde araştırma yaparken yararlanabileceği internet kaynakları. KAM3104 MODERN POLİTİK AKIMLAR Liberalizm ve Liberal Demokrasi,Komüniteryen Düşünce,Sosyal Demokrasi, Muhafazakarlık,Yeni Muhafazakarlık,Din ve Demokrasi, Piyasa,Kapitalizm ve Demokrasi,Milliyetçilik,Post Liberal ve Yeni Demokrasi Arayışları,Radikal Demokrasi Düşüncesi, Hukuk Devleti ve Demokrasi,Postmodern Politika ve Yeni Sosyal Hareketler,Feminist Düşünce Hareketi. KAM3306 YEREL YÖNETİMLER Yerel Yönetim Kavramı,Türkiye de Yerel Yönetimler,İl Özel Yönetimleri,Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri,Belediye Başkanı, Belediyelerin Kurulması ve Belediyelerle İlgili Özel Durumlar,Köyler,İl, İlçe ve Bucak Yönetimleri,. Mahalle Yönetimleri,AB İle Bütünleşme Sürecinde Yerel Yönetimler,Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler,Yerel Hizmetlerde Özelleştirme, Bilgi Toplumu, Çevre Ve Yerel Yönetim İlişkileri,Türkiye de Yerel Yönetim Geleneği, Kalkınma Planları Ve AB. KAM3111 DEVLET TEORİLERİ Politika Ve Politik İktidar. Politik İktidar Ve Devlet. Politik Antropoloji Açısından Devlet. Devletin Ortaya Çıkışı. İlk Çağ Ve Orta Çağda Devlet. Modern Öncesi Politik Düşünüşte Devlet. Modern Devlet Kavramlaştırması. Hobbes ta Devlet. Bodin de Devlet. Rousseau da Devlet. Devlet Kuramları. Marksist Devlet Kuramı. Hukuk Devleti. Refah Devleti. VII. YARIYIL/GÜZ KAM4003 GÜNCEL KONULAR Araştırma yöntemleri dersinde öğrenilen bilimsel araştırma kurallarına uygun araştırma konusunun seçimi ve sınırlandırılması. Seçilen konunun hazırlık aşamasında danışman hocalar tarafından yönlendirilmesi ve geçici planının ortaya çıkartılması. Konu ile ilgili kaynakların toplanması, okunması ve bilimsel araştırma kurallarına uygun (dipnot, kaynakça ve biçimsel kurallar) hazırlatılması. Hazırlanan güncel konuların öğrenciler tarafından sunulması, tartışılması ve değerlendirilmesi.

8 KAM4301 ÇEVRE POLİTİKASI Çevre Politikasının Ekolojik Temelleri,Çevre Politikasının Ekonomik Temelleri,Çevre Politikasının Siyasal Temelleri,Çevreci Felsefe,Çevre Politikası Yaklaşımları, Sürdürülebilir Kalkınma,Derin Ekoloji,Çevre Politikasının Uygulama Amaçları,Etken Bir Çevre Yönetiminin Asgari Koşulları,Çevresel Ölçüt ve Standartlar,Çevresel Etki Değerlendirilmesi,Türkiye nin Çevre Politikası,Avrupa Birliği ve Çevre Politikası, Gümrük Birliğinin Türk Çevre Politikasına Etkileri.. KAM4109 DEMOKRASİ TEORİLERİ Demokrasi Teorisinde Karşılaşılan Sorunlar,Demokrasiyi Anlamanın Güçlükleri, Eski Yunan Demokrasisi,Çağdaş Demokrasi,Özgürlük,Demokrasi Özgürlük İlişkisi,Eşitlik, Demokrasi- Eşitlik İlişkisi,Liberal Demokrasi,Liberalizmin Tarihsel-Sosyal Arka planı,liberalizmin Politik Felsefi Arka planı,diğer Demokrasiler: Rousseau ve Katılımcı Demokrasi,Diğer Demokrasiler: Marx ın Demokrasi Kavramlaştırması,Diğer Demokrasiler: Marksist Demokrasi Kavramlaştırması. VIII. YARIYIL/BAHAR IKT4302 TÜRKİYE EKONOMİSİ 1923 dönemi Türkiye Ekonomisi; Cumhuriyetin devraldığı sosyoekonomik miras ve ilk on beş yılda kurumsal düzenlemeler ve ekonomik gelişme, Dönemi Türkiye Ekonomisi; İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye Ekonomisi, Savaş sonrası Türkiye de ve dünyada gelişmeler, Döneminde Liberal Kalkınma Modeli, Dönemi; Kalkınma Planları ve Ekonomik gelişme, Ekonomik Bunalım ve 24 Ocak İstikrar Programı, 1980 li yıllarda Ekonomik Serbestleşme Uygulamaları, Özelleştirme Programı,1990 lı yıllarda Türkiye Ekonomisi; 5 Nisan 1994 Kararları ve Kronikleşen Kriz,2000 li Yıllarda Türkiye Ekonomisi: Enflasyonla Mücadele Programı, Kasım 2000, Şubat 2001 Krizleri ve Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı,Türkiye Ekonomisinde Temel Ekonomik Sektörler: Döneminde Tarım Sektörü,Sanayi Sektörü: İthal İkameci Sanayileşmeden İhracata Dönük Sanayileşmeye; İmalat Sanayinin gelişme düzeyi, sorunları, Döneminde Dış Ekonomik Gelişmeler, Dış ekonomik İlişkilerde Serbestleşme; Küreselleşme, AB ile İlişkiler, Döneminde Sermaye Piyasası: Bankacılık Sektörü, Merkez Bankası, Döneminde Kamu Kesimi: Kamu Maliyesi, Kamu Açıkları ve Ekonomik Krizler,Türkiye de Nüfus, İşgücü ve İstihdam Sorunları,Türkiye de Gelir Dağılımı KAM4402 KAMU PERSONEL YÖNETİMİ Kamu Personel Yönetimi nin Konusu ve Yeni Gelişmeler,Personel Alımı, Yabancı Ülkelerde İşe Alma,Sınıflandırma ve Kariyerleme,Ücret,Yükselme Ve Terfi, Sicil,Memurların Hakları Ve Yükümlülükleri,Memurların Dernek Ve Meslek Kuruluşlarıyla Olan İlişkileri,Memurların Sosyal Güvenliği Ve Emekliliği,Disiplin Ve Disiplin Cezaları,Memurların Eğitimi,Örgüt Psikolojisi Ve İnsan İlişkileri,Türkiye de Personel Reformu. b. Seçimlik Dersler İKİNCİ SINIF SEÇİMLİK DERSLER IKT 2497 DEVLET GİRİŞİMCİLİĞİ VE ÖZELLEŞTİRME Üretim Faktörleri İşletme Teşebbüs Kamu Teşebbüsü, Devlet Girişimciliğinin Ana Nedenleri, Türkiye de Devlet Girişimciliğin Tarihsel Nedenleri, Devlet Girişimciliğinin Sonuçları:

9 KİT ler, KİT lerin GSMH ya Katkısı, KİT lerin Yatırımlara Katkısı, KİT lerin İstihdama Katkısı, KİT lerin Üretime Katkısı, KİT lerin Kuruluş Aşamasındaki Sorunları, KİT lerin Personel Sorunları, KİT lerin Yönetim ve İşletmecilikle İlgili Sorunlar, KİT lerin Finansman Sorunları, KİT lerin Kar ve Zararlarının Analizi, KİT ler ve Özelleştirme. IKT 2401 OSMANLI İKTİSAT TARİHİ Üretim tarzları tartışması ve Osmanlı devletinin ortaya çıkışı ile başlıca iktisadi kurumların oluşumu, Osmanlı devletinde toprak düzeni ve tımar sistemi, Osmanlı toplumsal yapısında yonca örgütlenmesi, 15. ve 16. yüzyıllarda Osmanlı devletinin dış ticaret ve servet birikimi, Osmanlı devletinde para düzeni, tağşiş politikaları ve enflasyon, Tımar sisteminin yıkılması ve Celali ayaklanmaları, 17. Yüzyılda Ayânın ortaya çıkışı, İntizam ve malikane sistemine geçiş,17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı maliyesi, para ve kredi kurumları ve ekonomik gerilemenin nedenleri ve sonuçları, Tanzimat ve Balta Limanı Anlaşması nın Osmanlı ticari hayatı üzerinde yarattığı sonuçlar, 19.Yüzyılda Osmanlı tarımı, Osmanlı devletinin dış borçlanma sürecine girişi ve Düyun-u Umumiye İdaresi, 19.Yüzyılda Osmanlı para düzeni ve Osmanlı Bankası, Osmanlı döneminden Cumhuriyet Türkiye sine devredilen iktisadi miras. MAL2105 PARAFİSKAL YÜKÜMLÜLÜKLER Parafiskal yükümlülük kavramı, niteliği ve türleri. Parafiskal yükümlülükler ile diğer kamu gelirlerinin karşılaştırılması. Türkiye de parafiskal yükümlülükler ve sosyal güvenlik kurumları. Parafiskal yükümlülüklerin ulusal ekonomi içindeki yeri. Sosyal parafiskal gelirlerin toplam tasarruflar içindeki payı. Parafiskal gelirlerin kamu gelirleri içindeki yeri: Türkiye ve yabancı ülkelerde parafiskal yükümlülüklerin mikro ekonomik etkileri: Gelir dağılımı ve kaynak dağılımı üzerindeki etkileri. Parafiskal yükümlülüklerin makro etkileri: Yansıma koşulları, kalkınma ilişkisi, enflasyon ve ekonomik denge. Parafiskal yükümlülüklerin toplam vergi gelirlerine etkisi. Genel olarak parafiskal gelirlerin kullanım şekilleri. Türkiye de parafiskal gelirlerin kullanılış şekilleri. Türkiye de parafiskal gelirlerin sosyal güvenlik kuruluşlarının finansmanındaki yeri. Türkiye de parafiskal gelirlerin oranı, matrahı ve yükümlülerin toplam nüfus içindeki payları. Türkiye de Sosyal Güvenlik Kurumlarının sorunları ve parafiskal gelirlerle olan ilişkisi. MAL2206 VERGİ HUKUKU Vergi hukukunun anlamı ve konusu; Vergi hukukunun hukuk sistemi içindeki yeri. Vergi hukukunun dalları, Vergi hukukun kaynakları. Vergi kanunlarının yer, zaman ve anlam bakımından uygulanması; Vergi hukukunda yorum, Vergilendirme Yetkisi. Vergi hukukunun temel kavram ve kurumları: vergi mükellefi, vergi sorumlusu, vergi sorumluluğu, vergi hukukunda ehliyet, temsil. Verginin konusu, Verginin hukuki sebepleri; Vergiyi doğuran olay, Vergi muafiyet, istisna ve indirimleri, Vergi matrahı ve tarifesi. Vergilendirme süreci: Verginin tarhı; Verginin tebliği; Verginin tahakkuku; Verginin tahsili. Vergi borcunu ortadan kaldıran haller. Vergi hukukunda süreler. Vergi hukukunda zamanaşımı. Mükellefin Ödevleri ve Hakları. Değerleme ve Amortisman. Vergi idaresinin örgütlenmesi; Yoklama, İnceleme, Arama ve Bilgi toplama. Vergi cezalarının niteliği ve çeşitleri; Vergi uyuşmazlıklarının çözümü. Vergi İcra Hukuku: Vergi alacağının geç ödenmesinin sonuçları. Vergi alacağının cebren tahsilatı. Vergi alacağının korunması. CAL 2109 TÜRKİYEDE SOSYAL POLİTİKA Sosyal Politika Olgusu ve Onu Hazırlayan Koşullar, Sosyal Politika Kavramı: Dar ve Geniş Anlamda Sosyal Politika, Devletin Sosyal Niteliğini Geliştiren Etkenler, Sosyal Politika Oluşumunda Sendikaların Rolü ve Sosyal Politikası, Uluslar Arası Çalışma Teşkilatı, Türkiye de Sosyal Politika Oluşumu Ve Özellikleri, Cumhuriyet Öncesi Dönem Meşrutiyet

10 Öncesi Meşrutiyet Dönemi, Cumhuriyet Dönemi Yılları Arası: 1924 Anayasası.Yasaklar ve Tanınan Haklar, Yılları Arası 1961 Anayasası Yasaklar ve Tanınan Haklar, Yeni Dönem 1982 Anayasası Yasaklar ve Tanınan Haklar, Sosyal Sorunlar ve Sosyal Politika Uygulamaları: İstihdam ve İşsizlik Sorunu, Türkiye de Çalışma İlişkileri ve Çalışma Koşulları, Türkiye de Sosyal Güvenlik Sistemi, Türkiye de Gelir Dağılımı Politikaları ve Eşitlik Politikaları CAL 2301 SOSYAL DÜŞÜNCELER TARİHİ Düşünce Tarihi ve İnsanlığın Gelişimi, Antik Yunan Felsefesi,Roma Felsefesi,Ortaçağ Felsefesi, Doğu Felsefeleri, Rönesans Düşüncesi ve Aydınlanma Felsefesi, Descartes Spinoza, Locke Hume, Kant Hegel, Romantizm Dönemi,19. yüzyıl Avrupa Felsefesi, Karl Marx,Sigmund Freud, Günümüz Toplumlarında Düşünsel Eğilimler CAL 2306 TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI Toplumsal Yapı İle İlgili Kavramsal Çerçeve,Osmanlı Toplumsal Yapısı Türk Modernleşmesi,Atatürk İnkılâpları: Toplumsal Ve Gündelik Hayata Etkileri,Tarihi Süreçte Türkiye de Siyaset Ve Bürokrasi,Cumhuriyetten Günümüze Türkiye de Ekonomi Politikaları Ve Toplumsal Yapıya Etkileri,Tarihi Süreçte Türkiye de Kentleşme Ve Toplumsal Yapıya Etkileri,Tarihi Süreçte Türk Eğitim Yapısında Yaşanan Değişimler,Tarihi Süreçte Türk Aile Yapısı,Popüler Kültür Ve Toplumsal Yapıya Etkileri,Türkiye de Gençlik: Sorunlar, Değerler Ve Değişimler,Uluslar Arası İlişkiler Ve Toplumsal Yapıya Etkileri,Bilgi Toplumu Sürecinde Türkiye nin Toplumsal Yapısında Yaşanan Dönüşümler,Küreselleşme Ve Türkiye nin Toplumsal Sorunları ISL2001 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ Turizm işletmeciliğine giriş, Turizm türleri, Turizmin sosyal ve ekonomik etkileri, Turizmin Türk ekonomisindeki yeri, Turizm isletmelerinde üretim, Turizm işletmelerinde finansman, Turizmde finansman yöntemleri, Turizm işletmelerinde insan kaynakları yönetimi, Turizm pazarlamasında temel kavramlar, Turizmde pazarlama karması: ürün, Turizmde pazarlama karması: fiyatlandırma, Turizmde pazarlama karması: dağıtım, Turizmde pazarlama karması: tutundurma, Turizmde halkla ilişkiler. ISL2201 FİNANS MATEMATİĞİ Faizin Tanımı, Basit Faizin Hesaplanması, İç Faiz Ve Dış Faiz, Basit İskonto, İç İskonto ve Dış İskonto Hesaplamaları ve Eşdeğer Senetler, Bileşik Faiz: Nominal ve Efektif Faiz Oranları, Bileşik İskonto: İç İskonto ve Dış İskonto Hesaplamaları ve Taksitler ve Taksit Türleri, Borç Ödemeleri, Tahvil Değerlemesi, Hisse Senedi Değerlemesi, Sabit Varlıklara Yatırım Kararları ISL2203 ENVANTER BİLÂNÇOSU Muhasebenin gelişimi ve ülkemizde muhasebe uygulamaları ile ilgili yasal düzenlemeler, Muhasebe süreci ve envanter işlemleri, VUK. na göre değerleme ölçüleri, Hazır değerler hesap grubunun envanteri, menkul kıymetlerin değerlemesi ve envanteri, alacakların değerlemesi ve envanter işlemleri, stokların değerlemesi ve envanter işlemleri, Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların değerlemesi, borçların değerlemesi ve envanteri, Özkaynak hesaplarının envanteri, sermaye ve kar yedekleri, karın vergilendirilmesi ve ülkemizde geçici vergi sistemi, Gelir ve Gider hesaplarının envanteri

11 ISL2205 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Kolektif şirketin tanımı ve kuruluşu, Kolektif şirketlerde sermaye değişikliği, Kollektif şirketlerde tasfiye işlemleri, AŞ in tanımı ve kuruluş işlemleri, AŞ de sermaye değişikliği, AŞ de tahvil ve menkul kıymet ihracı, AŞ de vergilendirme, AŞ de yedek akçe ayrılması ve kar dağıtımı, AŞ de tasfiye işlemleri, Limited şirketin tanımı ve kuruluş işlemleri, Limited şirketlerde sermaye değişikliği, Limited şirketlerde yedek akçe ayrılması ve kar dağıtımı, Limited şirketlerde tasfiye işlemleri. KAM2203 BORÇLAR HUKUKU Temel Bilgiler, Borçlar Hukukunun Kaynakları, Borç-Borç İlişkisi-Sorumluluk Kavramları. Sözleşme Türleri, Sözleşmenin Kurulması, İlan Yoluyla Ödül Sözü Verme. Sözleşmelerde Şekil, Sözleşmelerin Yorumu, İrade İle İrade Açıklaması Arasındaki Uyumsuzluk. Sözleşmelerin Konusu, Gabin, Temsil. Haksız Fiilden Doğan Borçlar, Kusursuz Sorumluluk. Sebepsiz Zenginleşmeden Kaynaklanan Borç İlişkisi, Borcun İfası. Borcun İfası. Alacaklı Temerrüdü (Direnmi). Borcun İfa Edilmemesi (Borca Aykırılık). Müteselsil Borçluluk, Şarta (Koşula) Bağlı Borçlar. Pey Akçesi (Bağlanma Parası - Kaporo) ve Pişmanlık Akçesi (Cayma Parası), Ceza-İ Şart (Ceza Koşulu). Borcun / Borç İlişkisinin Sona Ermesi. Alacağın Temliki (Devri) ve Borcun Nakli. EKO2003 OFİS PROGRAMLARI-KELİME İŞLEM Bilgisayar Hakkında Genel Bilgiler, Programlama Mantığı,Klavye ve Fare Kullanımı,Windows 98 e Giriş,Windows Gezgini,Bilgisayarım,Geri Dönüşüm Kutusu,Hizmet Programları,Virüsler ve Antivirüs Programları,Dos İşletim Sistemi,Word 2000 e İlişkin Genel Bilgiler,Word 2000 Dosya Menüsü,Word 2000 Düzen Menüsü,Word 2000 Görünüm Menüsü,Word 2000 Biçim Menüsü,Word 2000 Araçlar Menüsü,Word 2000 Tablo Menüsü,Word 2000 Pencere ve Yardım Menüleri. EKO2206 VERİ ANALİZİ Veri, Veri Türleri, Ölçekler,Grafikler ile SPSS ve MINITAB da Uygulamaları,Betimsel İstatistikler ile SPSS ve MINITAB da Uygulamaları.,MINITAB da Belirli Bir Dağılıma Uygun Veri Üretimi.,Normallik Analizi ve SPSS de Uygulamaları.,Tek Yönlü ve İki Yönlü Varyans Analizi ve SPSS Uygulamaları.,Parametrik Hipotez Testleri.Parametrik Hipotez Testlerinin SPSS ve MINITAB da Uygulamaları.Parametrik Olmayan Hipotez Testleri. Parametrik Olmayan Hipotez Testlerinin SPSS ve MINITAB da Uygulamaları. Basit ve Çoklu Regresyon. Basit ve Çoklu Regresyonun SPSS ve MINITAB da Uygulamaları. Anket Değerlendirme ve Güvenirlilik Analizi. Anket Değerlendirme ve Güvenirlilik Analizinin SPSS ve MINITAB da Uygulamaları. IKT 2302 SANAYİ EKONOMİSİ Sanayi ekonomisi ve gelişimi, Yapı-davranış-icraat, Piyasa yoğunlaşması, Rekabet ve bozulması, Refah, piyasa gücü, etkinlik ve müdahale, Yenilik, mülkiyet hakları ve piyasalar, Reklâmlar, Oyun teorisi kavramı, Oyun teorisi, Dışsallık kavramı ve teorisi, Dışsallıklar, Kamu malları, Araştırma geliştirme, İktisat ve hukuk. IKT 2307 İKTİSADİ SİSTEMLER Siyasi ve hukuki rejimlerin iktisadi faaliyet ile olan münasebetlerini şekillendiren sistemler teorik olarak aşağıdaki çerçevede ele alınıp incelenecektir: Kavramsal çerçeve, Ekonomik sistemleri değerlendirme ölçütleri, ekonomik sistemlerin sınıflandırılması, Kapitalist sistem,

12 Kapitalist sistemin evrimi, Klasik iktisat okulu nun başlıca temsilcileri ve kapitalizm açısından önem taşıyan düşünceleri, Müdahaleci kapitalizmin kuramsal temelleri, 2.Dünya savaşı sonrası müdahaleci kapitalizm ve refah devleti, Sosyal piyasa ekonomisi, müdahaleci kapitalizmde değişmeler, yeni sağ ve arz yönlü iktisat, Hayek ve sınırlı devlet anlayışı, Sosyalist düşünce, Uygulamada sosyalist sistem, Gorbaçov dönemi, Çin Halk Cumhuriyeti ve piyasa sosyalizmi, Macaristan ve Yugoslavya örnekleri, Küreselleşme ve kapitalizmin geleceği. IKT 2309 DOĞAL KAYNAKLAR EKONOMİSİ Doğal kaynaklar ve çevre ekonomisinin temel kavramları, Doğal kaynakların iktisadi olarak değerlemesi, Mülkiyet hakları, Dışsallıklar ve çevre problemleri, Sürdürülebilir kalkınma, Nüfus problemi, Yenilenebilir ve yenilenemez doğal kaynakların tahsisi, Yenilenemez ve geri dönüştürülemez doğal kaynaklar: Petrol, doğal gaz, kömür ve uranyum, Geri dönüştürülebilir doğal kaynaklar: Madenler, kâğıt, cam vb., Su kaynakları, Yeniden üretilebilir doğal kaynaklar: Tarım ve Ormanlar, Yenilenebilir ortak mülkiyet kaynakları: Balıklar ve diğer deniz ürünleri, Kirliliğin iktisadı, Lokal ve genel kirlilik iktisadı. CAL 2105 SOSYAL POLİTİKA Sosyal Politika Olgusu: Kavram ve İçerik, Sosyal Politika Olgusunu Hazırlayan Koşullar, Sanayi Devrimi Öncesi Sosyo-Ekonomik Yapının Özellikleri, 1750 de Britanya ve Sanayi Devriminin Kökeni, Sanayi Devrimi , Sanayi Devriminin Beşeri Sonuçları, Sosyal Muhalefet ve Protesto Hareketleri, Sosyal Reform Ekollerinin Doğuşu, Sosyal Muhalefet Hareketlerinin Sonuçları: Müdahaleci Kapitalizm, Bireysel Çalışma İlişkilerinden Toplu Çalışma İlişkilerine Geçiş, Modern Endüstri İlişkileri Sistemi, 20.nci Yüzyıldaki Gelişmeler: Sosyal Devlet ve Hukuk Devleti, Sosyal Devlet ve Demokrasi Sosyal Devlet Uygulamaları (Almanya, İngiltere, Hollanda, Türkiye), Türkiye de Sosyal Sorunlar ve Sosyal Politika Uygulamaları, Toplumsal Dönüşüm ve Türkiye, Küreselleşme ve Sosyal Kazanımlara Etkisi, CAL2806 YÖNETİM PSİKOLOJİSİ Yönetim ve örgüt psikolojisi nin gelişimi, Örgüt içinde birey, Örgütlerde grup ve grupsal farklılıklar, İş,çalışan arasındaki uyum, Örgütlerde moral ve verimlilik, Örgütsel değişim ve gelişim süreçleri, Örgütlerde farklı yönetim yaklaşımları, Yönetimin güç kullanımı Liderlik ve liderlik yaklaşımları, Çalışma yaşamında stres, Çalışma yaşamında iletişim Zaman planlaması, Örgütsel yurttaşlık, Örgütlerde istenmeyen davranışlar ve dersin genel değerlendirilmesi ISL2202 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Temel mali tabloların açıklanması, mali analiz tekniklerine giriş, karşılaştırmalı mali tablo analizi, eğilim yüzdeleri (trend) analizi, dikey yüzde analizi, oran analizi: likidite, verimlilik oranları, mali yapı, karlılık ve borsa performans oranları, analiz teknikleri ile ilgili uygulamalar, ek mali tablolar fon akım tablosu, nakit akım tablosu, net işletme sermayesi tablosu, kar dağıtım tablosu, satışların maliyeti tablosu, enflasyonun mali tablolar ve analiz üzerindeki etkisi ISL3502 TİCARET HUKUKU Ticari İşletme Tanımı, Türleri, Merkezi ve Şubeleri, Devri ve Rehni Kavramı, Ticari İşler ve Tabi oldukları Hükümler, Tacir ve Tacir Olmanın Hükümleri: Ticaret Ünvanı, İşletme Adı, Marka, Ticaret Sicili, Ticari Defterler ve Diğerleri. Tacir Yardımcıları: Bağlı ve

13 Bağımsız Tacir Yardımcıları. Şirketler hukuku, Şirket Türleri: Adi-Kollektif-Komandit Şirket. Sermaye Şirketleri: Anonim Şirket, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket, Limited Şirket. Kıymetli Evrak Hukuku: Kıymetli Evrak Tanımı, Özellikleri ve Türleri, Kıymetli Evrakın Zayi ve İptali. Kambiyo Senetleri: Kambiyo senetlerinde ehliyet, imza ve temsil. Kambiyo senetleri türü: Çek, Poliçe ve Bono. KAM2108 KARŞILAŞTIRMALI POLİTİKA Karşılaştırmalı Politika Nedir? Karşılaştırma Yöntemleri, Karşılaştırmalı Politikada Teorik Düşünce,, Gelişmiş Ülkeler ve Azgelişmişlik, İmparatorluklar ve Modern Devlet, Devletler ve Ekonomik Kalkınma: Avrupa nın Yükselişi ve Ekonomik Kalkınma, Avrupa nın Yükselişi ve Siyasi Değişim, Doğu Asya nın Yükselişi I, Ortadoğu da Toplumsal Yapı ve Siyasal Kültür, Ortadoğu da Sivil Toplum ve Demokrasi, Küreselleşme Yerelleşme Ekseninde 21.Yüzyılda Siyaset ve Ekonomi, Küreselleşme Yerelleşme Ekseninde 21.Yüzyılda Siyaset ve Ekonomi. KAM2202 İDARi YARGI İdare Denetimi Kavramı ve Denetim Türleri, İdarî Yargının Doğumu ve Sistemleri, İdarî Yargı Örgütü,Askerî İdari Yargı: Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, İdarî Yargının Görev Alanı, Görev Uyuşmazlıkları ve Uyuşmazlık Mahkemesi, İptal Davası I: Ön Koşullar, İptal Davası II: Esasa İlişkin Koşullar,. İptal Kararları, Tam Yargı Davası I: Ön Koşullar, Tam Yargı Davası II: Esasa İlişkin Koşullar, Yürütmenin Durdurulması, Yargılama Usûlü, Kanun Yolları. ULU 2109 ULUSLARARASI GÜVENLİK STRATEJİLERİ Kavramsal ve Teorik yaklaşım: Güvenlik Kavramı Üzerine, Güvenlik, Varlık, varolma, Süreklilik, Kabul Görme., Güvenlik Stratejileri ya da Modeller; Dış politikada, güvenlik, barış/savaş ve istikrar amaçlı- stratejiler, Tekyanlıcılık (unilateralizm)., Realizmin bütün biçimleri: tekyanlıcılığın yanı sıra hegemonyacılık, süpergüç baskıcılığı, heroizm ve emperyalizm., Yeni Amerikan Ulusal Güvenlik Stratejisi; Uluslararası Sistemin Özelliği, ABD nin izlediği dış politika ve yarattığı etkiler., Çoktaraflılık (multilateralizm), Güçler dengesi sistemi, Bölgeselcilik, Entegrasyon., Bir Güvenlik Modeli olarak Avrupa Birliği, Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikası'nın Taşıdığı AB Kimliği, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası., Küresel Güvenlik Sistemi ( Laszlo Modeli): Siyasal,ekonomik, toplumsal, kültürel ve ekolojik açıdan güvenlik., Üçüncü Strateji., Holistik İttifak, İşbirliğine Dayalı Tamamlayıcı İlişkiler Modeli ( Pfetsch Modeli): Avrupa Birliği ve ABD arasında işbölümü temelinde askerî ve siyasal-toplumsal önlemlerle barış ve güvenlik arayışı., NATO ve yeni görev/etkinlik yapısı., AGİT; Uluslararası ilişkilerde güvenliğin insan hakları boyutu ve AGİT mekanizmaları, AGİT in Bugünkü Rolü ve Türkiye., GAİP; Balkanlarda önlem arayışları, GAİP in amaçları, güvenlik sağlayıcı işlevleri ve etkinlik alanları., Karadeniz Ekonomik İşbirliği Alanı; bölgesel işbirliği ve istikrar oluşturma çabaları, bölgesel güçler arası denge ve ilişkiler, rekabet ve işbirliği çabaları. EKO2004 OFİS PROGRAMLAMA-HESAP TABLOLARI Internet, İnternet Explorer,Front Page Express,Elektronik hesaplama ve raporlamaya (Ms Excel) giriş, Veri yapıları ve veri girişi,formül tanımları,excel Dosya menüsü,excel Düzen Menüsü,Excel Görünüm Menüsü,Excel Ekle Menüsü,Excel Biçim Menüsü,Excel Araçlar Menüsü,Excel Veri Menüsü,Outlook ve Power Point. EKO2103 MODEL KURMA TEKNİKLERİ Model Kurma Süreci İçin Temel Kavramlar, Hipotezler, Teoriler, Model Tanımları ve Model Çeşitleri, Modelleri Oluşturan Unsurlar, Modellerin Özellikleri, Değişkelerin

14 Sınıflandırılması, Sabitler ve Parametreler, Değişkenler Arası Bağlantıların Kurulması, Değişkenler Arası Fonksiyonel İlişkilerin Belirlenmesi, Ekonomik Model Kurma Süreci, Ekonomide Kullanılan Spesifik Modellerin Tanıtımı, Ekonometrik Model Kurma Süreci, Model Kurma Sürecine İlişkin Ampirik Uygulamalar. ÜÇÜNCÜ SINIF SEÇİMLİK DERSLER IKT 3101 REFAH EKONOMİSİ Faktör piyasası ve üretim faktörleri fiyat analizi, Değişken faktör emeğin payı olarak ücretin belirlenmesi, Mal ve faktör piyasalarında faklı rekabet koşullarında ücret oluşumunu açıklayan alternatif modeller, Sermayenin getirisi faiz, Toprağın getirisi rant, Girişimci ve kâr, Genel dengenin temelleri, Walrasçı genel denge modeli, Genel dengenin kanıtlanma sorunları: Arrow-Debreu modeli, Kişisel gelir bölüşümü, Refah ekonomisi (Kardinal fayda ve Pigoucu refah ekonomisi), Paretocu refah ekonomisi, Bergson-Samuelson toplumsal refah fonksiyonu ve toplumsal refaha ilişkin değerlendirmeler. IKT 3306 DÜNYA EKONOMİSİ Dünya ekonomisinin genel görünümü, gelişmişlik ve az gelişmişlik olgusu, 2. Dünya Savaşı sonrası bazı gelişmiş ve yükselen ekonomilerin gelişim süreçleri: Fransa, Almanya, 2. Dünya Savaşı sonrası bazı gelişmiş ve yükselen ekonomilerin gelişim süreçleri: İngiltere, Japonya, ABD, Güney Doğu Asya ekonomileri, Mal, hizmet ve fikir piyasalarında küreselleşme, Para ve finans piyasalarında küreselleşme, Küreselleşen dünyada üretim ve yenilik sistemlerinde gelişmeler, Finansal krizler, Dünya ekonomisini düzenleyen başlıca kurumlar: Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Uluslararası Para Fonu (IMF) : Kuruluş amaçları, örgütsel yapısı, Uluslararası Para Fonu (IMF): eleştiriler ve reform önerileri, IMF kredilerinden yararlanma koşulları, Dünya Bankası, OECD, Ekonomik entegrasyon süreçleri, AB, NAFTA. MAL3211 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Türk vergi sisteminin genel yapısı ve kaynakları. GVK ya göre gelir kavramı ve gelirin özellikleri; Gelir vergisinde mükellef ve mükellefiyet şekilleri. Gelir unsurları: Ticari kazancın tanımı, tespit şekilleri ve vergilendirilmesi; Zirai kazancın tanımı, tespit şekilleri ve vergilendirilmesi; Serbest meslek kazancının tanımı, tespit şekilleri ve vergilendirilmesi; Ücretin tanımı, tespit şekilleri ve vergilendirilmesi; Gayrimenkul sermaye iradının tanımı, tespit şekilleri ve vergilendirilmesi; Menkul sermaye iradının tanımı, tespit şekilleri ve vergilendirilmesi; Diğer kazanç ve iratların vergilendirilmesi. Yıllık beyannamede matrahın belirlenmesi; Gelir vergisinin tarhı ve ödenmesi. Muhtasar ve Münferit Beyannamenin niteliği ve verginin ödenmesi; Gelir vergisinde geçici vergi uygulaması. Kurumlar vergisinin konusu, Kurumlar vergisinde vergiyi doğuran olay, Kurumlar vergisi mükellefleri ve mükellefiyet çeşitleri. Kurumlar vergisinde muafiyetler; Kurumlar vergisinde istisnalar ve istisnaların incelenmesi. Kurum kazancının tespitinde Hasılat, İndirilecek ve İndirilemeyecek giderler. Kurumlar vergisinin beyanı, tarhı ve ödenmesi. Kurumlarda tasfiye, birleşme ve devir hallerinde matrahın tespiti ve beyanı. MAL3303 KİT VE ÖZELLEŞTİRME Devlet anlayışındaki değişmeler ve devlet işletmeciliği. Devletin ekonomiye müdahalesi ve müdahale nedenleri. Kamu İktisadi Teşebbüsleri, kuruluşları ve tasfiyesi. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye deki yapısı. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin işleyişleri. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin GSMH, üretim, yatırım, istihdam, Hazine açısından değerlendirilmesi. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye deki sorunları ve yapılması

15 gerekenler. Özelleştirme kavramı, nedenleri, amaçları. Özelleştirmenin fayda ve sakıncaları, Özelleştirme şekilleri. Çeşitli ülkelerde özelleştirme şekilleri. Türkiye de özelleştirmenin hukuki ve tarihsel gelişimi. Özelleştirme ilkeleri, yöntemleri, kamu hizmetlerinde özelleştirme, özelleştirme prosedürü. Türkiye de özelleştirme uygulamaları (Morgan Bank Planı, Mali Görüntü). Türkiye de özelleştirmenin değerlendirilmesi. MAL3403 HAZİNE İŞLEMLERİ Hazine kavramı ve kurumu. Hazinenin görev ve işlevleri, diğer kurumlarla ilişkileri. Türk Hazinesinin tarihçesi, Türk Hazine örgütü ve görevleri, Türk Hazinesinin değerlendirilmesi. Türk Hazinesinin Merkez Bankası ile ilişkileri. Hazine ve kamu para akımının yönetimi. Türkiye de para akımı yönetimi. Genel olarak Hazine ve borç yönetimi. Türkiye de borç yönetimi ve Hazine. Hazine ve kamu paylarının yönetimi. Hazine ve bütçe finansmanı. Hazine ve döviz yönetimi. Hazine, mali kurumlar ve mali piyasa. Hazinenin IMF ve Dünya Bankası ile ilişkilerinin yönetimi. Hazine işlemlerinin genel değerlendirilmesi. CAL3113 ÇALIŞMA EKONOMİSİ Çalışma Ekonomisine Giriş,Çalışma Ekonomisinin Değişen İlgi Alanı,Emek Piyasaları, Bireysel Emek Arzı (Boş zaman çalışma süreleri kararı Temel model), İşgücüne Katılıp Katılmama kararları ve Sınır Ücret (rezervasyon Ücreti),Emek Arzında Özel Konular Standart Çalışma Süreleri ve Aşırı istihdam, eksik istihdam duyguları. Emek arzında Özel Konular Primli Ücret, Gelir Vergisi Uygulamaları, Uzun Dönem Emek Arzı Gary Becker Modeli,Uzun Dönemli Emek Arzında Gözlenen Değişmeler,Uzun Dönemli Emek Arzında Gelişmeler Şevki Kırılmış İşçi Etkisi İlave İşçi Etkisi,Beşeri Sermaye Yatırımları : Emeğin kalitesi, Bireysel Beşeri Sermaye Yatırımları, Firmaların İşbaşında Eğitim Yatırımları (O.J.T.),Beşeri Sermaye Yatırımlarının Değerlendirilmesi. CAL 3112 TÜRKİYEDE SOSYAL GÜVENLİK Sosyal güvenlik kavramı/tanımı ve sosyal politika araçlarından biri olarak sosyal güvenlik.sosyal güvenlik müesseseleri.sosyal güvenlik sistemlerinin prensipleri ve temel özellikleri.osmanlı imparatorluğunda sosyal güvenliğin gelişim süreci Cumhuriyet döneminde Sosyal güvenliğin gelişimi (Sosyal sigortaların dönemler itibariyle gelişimi).türkiye de modern sosyal güvenlik kurumlarının oluşturulma süreci Yılında Türkiye de yapılan Sosyal güvenlik reformu ve meydana gelen değişiklikler. Türkiye de uygulanan Kamu Sosyal Güvenlik Harcamaları (Tazminat niteliği taşıyan KSGH).Sosyal koruma amacı taşıyan kamu harcamaları.hizmete çevrilerek sunulan kamu sosyal güvenlik harcamaları.türkiye deki tamamlayıcı sosyal güvenlik kurumları.türk sosyal güvenlik sisteminin bugünkü durumu ve problemleri.türk sosyal güvenlik sisteminde yaşanan finansman krizi ve 2003 sonrası dönemde tartışılan reform önerileri.reform çalışmaları sonucu Türk sosyal güvenlik sisteminin kurumsal yapısındaki değişim (5502 sayılı kanun ile). CAL3115 KÜRESELLEŞMENİN SOSYAL SORUNLARI Küreselleşme Kavramı Ve Kapsamı ( I.II Ve III Sanayi Devrimi), Yeni Siyasi Ve Ekonomik Düzen, Küreselleşme Sürecinde Teknolojinin Demokratikleşmesi, Küreselleşme Sürecinde Finansın Demokratikleşmesi, Küresel Rekabet Ve Küresel Refah Çok Uluslu Şirketler Ve Uluslararası Emek Piyasaları, Küresel Piyasa; Sermayenin Gücü ve Sosyal Damping, Sosyal Refah Devleti: Gelişme, Çatışma Ve Tartışmalar, Yeni Ekonomik Düzen Değişen Gelir Dağılımı, Ülkeler Arasında Dengesiz Ekonomik Değişim, Küresel Kriz ( Kazananlar Kaybedenler), Küreselleşmenin Emek Üzerine Etkileri (Ücret, İstihdam, Endüstri İlişkileri), Küreselleşme Sürecinde Sosyal Politika da Yeni Yaklaşımlar

16 CAL 3203 İŞ HUKUKU İş Hukukunun Konusu ve Nitelikleri,İş Hukukunun Temel Kavramları ve Uygulama Alanı Hizmet Sözleşmesinin Yapılması,Hizmet Sözleşmesinin Türleri,Hizmet Sözleşmesinden Doğan Borçlar: a)işçinin Borçları, Hizmet Sözleşmesinden Doğan Borçlar: b)işverenin Borçları,Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi: Bildirimli Fesih,Hizmet Sözleşmesinin Feshinde İş Güvencesi,Hizmet Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi,Hizmet Sözleşmesinin Feshin Sonuçları,İşin Düzenlenmesi; Çalışma Süreleri ve Esneklik,Fazla Çalışma ve Denkleştirme,Ücretli Tatiller ve Yıllık Ücretli İzin: Ücretli Tatiller,Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanma. ISL3103 KRİZ YÖNETİMİ Krizin tanımlanması, Kriz türleri, Bir kriz iletişim planı geliştirme, Krizlerde medya kullanımı, Kriz liderliği, Krizde takım yönetimi, Acil sinyal sistemleri kurma, Kriz anında halkla ilişkiler, Kriz döneminde örgütsel yapı, Kriz senaryoları geliştirme, Kriz öncesi planlama, Kriz anında Yönetim, Kriz sonrası yönetim, Örnek olaylar ISL3213 MALİYET MUHASEBESİ Maliyet muhasebesine giriş. Giderlerin Sınıflandırılması, Tekdüzen Hesap Planı Açısından Maliyet Hesapları Akışı (7/A), Satışların Maliyeti Tablosu, İlk madde malzeme Giderleri ve İşçilik Giderleri, Genel Üretim Giderleri, Gider dağıtım yöntemleri, Safha Maliyet Yönteminin temel özellikleri, Safha maliyet yöntemi alıştırmaları 1, Safha maliyet yöntemi alıştırmaları 2, Sipariş Maliyet Yöntemi ve alıştırmalar, Tam-Normal-Değişken- Direkt maliyet yöntemleri, Standart Maliyet Yöntemi ve sapma analizleri 1, Standart Maliyet Yöntemi ve sapma analizleri 2. ISL3215 MENKUL KIYMETLER ANALİZİ Para Ve Sermaye Piyasaları, Birincil Ve İkincil Sermaye Piyasaları, Sermaye Piyasasının Araçları, Halka Arz ve Sermaye Arttırımı,Yatırım Fonları, Yatırım Ortaklıkları, Menkul Kıymet Borsaları, İMKB Ve Spk, Risk, Hisse Senedi Ve Tahvil Değerlemesi, Temel ve Teknik Analiz, Yatırım Araçları Getirilerinin Hesaplanması, Vergilendirme, Türev Ürünler ISL3217 İTHİSAS MUHASEBELERİ Banka işletmeciliği ve bankacılık sektörü, Türkiye de bankacılık sektörü, ticari bankacılık, ticari bankalarda organizasyon ve yönetim, ticari banka işletmelerinde muhasebe düzeni, ticari banka muhasebesinin özellikleri, ticari bankalarda mali tablolar, ticari bankalarda fon kaynakları (banka pasifleri), ticari bankalarda fon kullanımları (banka aktifleri), banka işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, kaynak sağlama işlemleri, kaynak kullanma işlemleri, hizmet işlemleri ve bankalarda yılsonu işlemleri, bankalarda maliyet muhasebesi ve mali tablolar analizi. ISL3304 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI Pazarlama araştırması ve ilgili kavramlar, pazarlama araştırması süreci, örnekleme süreci ve örnekleme yöntemleri, anket yöntemi ve anket formu hazırlanması ve uygulanması, gözlem yöntemi ve uygulanması, deney yöntemi ve uygulanması, projeksiyon yöntemleri ve kullanımı, analiz için gerekli verilerin toplanması ve toplanan verilerin analizi, analiz sonuçlarının yorumlanması ve raporlanması, dış pazar araştırması ve dış pazar araştırma yöntemleri.

17 ISL3305 SATIŞ GÜCÜ YÖNETİMİ Satış yönetimi kavramları, işletme ilkeleri ve satış yönetimi, strateji ve satış yönetimi, satış temsilcilerinin özellikleri, kişisel satış süreci, satış gücünün seçilmesi ve işe alınması, satış gücünün eğitimi, satış gücünün motivasyonu, satış gücünün ücretlendirilmesi, satış gücünün performansının ölçülmesi, satışta liderlik ile yetki ve sorumluluğun devri, satış takımlarının oluşturulması, satış gücü yöneticisinin taşıması gereken özellikler, satış gücü organizasyonu ve örgütlemesi. KAM3311 KÜRESELLEŞME VE EKOLOJİ Küreselleşmenin Genel Çerçevesi, Küreselleşmenin Boyutları, Küreselleşme ve Tüketim Toplumu İlişkileri, Çevre Sorunlarının Küresel Olma Özelliği, Uluslararası EkonomikSiyasal ve Ekolojik Sistemler Arası Etkileşim ve Karşılıklı Bağımlılık, Dayanışma, Üçüncü Dünya Çevre Sorunları ve Boyutları, Uluslararası Çevre Politikalarının Oluşturulmasındaki Kuramlar, Küresel Çevre Politikalarının Ortaya Çıkışı ve Temelleri, Küresel Çevre Politikalarının Aktörleri ve Etkileri, Uluslararası Çevre Politikası Araçları, Küreselleşme ve Çok Taraflı Yatırım Antlaşması, Uluslararası Ticaret ve Çevre İlişkileri, Uluslararası Çevre Suçlarının Denetim Altına Alınması, Küresel Çevre Yönetiminde Son Gelişmeler, Uluslararası Finansal Sistemin Çevresel Etkileri. KAM 3417 POLİTİK FELSEFEYE GİRİŞ Düşünce ve Eylem İlişkisi, Politikanın Doğası, Politika-Felsefe İlişkisi, Politika-Etik İlişkisi, Politika-Epistemoloji İlişkisi, Politika-Ontoloji İlişkisi, Politik Felsefe ve Sınırları, Politik Felsefe ve Politik İdeoloji, Politik Felsefe ve Politik Teori, Politik Felsefe ve Tarih, Klasik Politik Felsefe, Modern Politik Felsefe, Postmodern Politik Felsefe, Politik Felsefenin Temel Problemleri (Özgürlük, Eşitlik, Adalet, Devlet, Demokrasi). KAM3402 KARŞILAŞTIRMALI YÖNETİM YAPILARI Genel Hatlarıyla Ülkelerin Rejimleri Yönetim Mekanizmaları, Sahip Oldukları Yapısal ve İşlevsel Özellikler: Temel örgütlenme modelleri, siyasal rejimleri, idari örgütlenme, yürütmenin başı, yürütme organının yapısı, mülki idari bölünme, yasama ve yargı yapılanması yönlerinden devletlerin sınıflandırılması. Fransa, ABD, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Federal Almanya Cumhuriyeti, Japonya İmparatorluğu, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, İspanya Krallığı, Yeni Zelanda Devleti, Arjantin Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Küba Sosyalist Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti nin Yönetim Yapılanması: Ülke Profili, Siyasal Yapı, Yönetsel Yapı ve Türkiye den farklılığı. KAM3407 MODERN YÖNETİM TEKNİKLERİ Küreselleşme Ve Yönetim Yapılanmasına Yansımaları,E-Devlet ve Buna Bağlı Yönetim Teknikleri, Yurttaş Odaklı Yönetim,Değişim Yönetimi, Stratejik Yönetim,. Sibernetik,Toplam Kalite Yönetimi ve Toplam Yönetim Kalitesi,Z Teorisi Ve Japon Yönetim Sistemleri,Durumsallık Yaklaşımı,Sistem Yaklaşımı, Risk Yönetimi, Zaman Yönetimi,Pozitif Stres Yönetimi, Olağanüstü Kontrollü Kriz Yönetimi. ULU3109 ULUSLARARASI SİSTEMİN ANALİZİ Genel Sistem Kuramı ve Sistem Dinamikleri Yaklaşımı, Sistem Kuramına yönelik sosyal bilimsel yaklaşımlar ve Uluslararası sistemde karar verme modelleri, Uluslararası Sistemin tarihsel gelişimi, Günümüz Uluslararası Sistemi nin yapısı, Uluslararası evrenselbölgesel örgütler sistemi, Günümüzde uluslararası ilişkilerde işlevsel olan uluslarüstü ve uluslarlaşırı sistemler ve Birleşmiş Milletler Sisteminin Analizi, Dış Politikada karar verme

18 sisteminin psikolojik boyutu, Avrupa Bütünleşme Süreci ve Avrupa alt sisteminin analizi, Globalleşme ve çok uluslu şirketler sistemi, Globalleşmenin Detaylı Analizi, Yeni Dünya Düzeninin Analizi, 11 Eylül Sonrası Dünya Düzeni, Türk Dış Politikasının karar verme sistemi, Türkiye ve Uluslararası Sistem ULU3210 ULUSLARARASI GÖÇ VE NÜFUS HAREKETLERİ Temel Kavramların Açıklanması: Göç, Orijin Ülke, Hedef Ülke, Transit Ülke, vb, Uluslararası Göçün Sebepleri, Uluslararası Göç Türleri, Uluslararası Göç Teorileri, Osmanlı İmparatorluğu ndan Yapılan Göç ve Nüfus Hareketleri, Osmanlı İmparatorluğu na Yapılan Göç ve Nüfus Hareketleri, Türkiye Cumhuriyeti nin Göç Politikası: Siyasi ve Politik Göçler ve Etkileri, Türkiye Cumhuriyeti nin Göç Politikası: Ekonomik Nedenli Göçler / İşgücü Göçü ve Etkileri, Soğuk Savaş Öncesi Dönemde Göç ve Ulusal / Uluslararası Güvenlik Politikaları, Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Göç ve Ulusal / Uluslararası Güvenlik Politikaları, ABD nin Göç Politikası ve Güvenlik Politikaları, AB nin Göç Politikaları ve Güvenlik Politikaları, Uluslararası Sistemdeki Diğer Aktörlerin (Rusya, Çin, Japonya, vb) Göç Politikaları ve Güvenlik Politikaları, Türkiye Cumhuriyeti nin Göç Politikası ve Güvenlik Politikaları nasıl olmalıdır? Sorunlar ve çözüm önerileri. ULU 3307-DİPLOMASI HUKUKU Diplomasinin Tanımı ve Diplomasi Hukukunun Gelişimi, Devletlerin Diplomasi İlişkilerini Yürüten Kişiler, Devletlerin Diplomasi İlişkilerini Yürüten Kişiler ve Türk Mevzuatı, Devletler Nezdindeki Diplomasi Temsilcileri, Devletler Nezdindeki Diplomasi Temsilcilerinin Görevleri, Diplomasi Temsilciliğinin Diplomatik Dokunulmazlıkları ve Ayrıcalıkları, Diplomasi Temsilcilerinin ve Görevlilerinin Diplomatik Dokunulmazlıkları ve Ayrıcalıkları, Uluslararası Örgütler Nezdindeki Diplomasi Temsilcileri, Geçici (Ad Hoc) Diplomasi Temsilcileri, Uluslararası Örgütlerin Diplomasi İlişkileri ve Faaliyetleri, Devlet Niteliği Kazanmamış Birimlerin Uluslararası İlişkileri, Konsolosluklar ve Görevleri, Konsolosluk Görevlilerinin Sınıflandırılması ve Görevleri, Konsoloslukların ve Konsolosluk Görevlilerinin Dokunulmazlıkları ve Ayrıcalıkları EKO3203 İSTATİSTİKSEL PAKET PROGRAMLARI Ölçme Ve Ölçekler, Veri Türleri, Varsayım, Hipotez, Kuram Ve Bilimsel Araştırmanın Tasarımı, Araştırma Tasarımı Ve Araştırma Türleri, Araştırma Türleri, Tarama Araştırmaları, Anket Ve Görüşme,Spss Veritabanının Hazırlanması, Spss te Veri Ve Dosya İşlemleri, İstatistik Analize Hazırlık: Veritabanında Hata Denetimi,Tanımlayıcı İstatistiklerin Kullanımı, Tanımlayıcı İstatistiklerin Spss Paket Programı İle Elde Edilmesi, Sayısal Veriler İçin Tanımlayıcı Grafik Ve Tablolar, Dağılım Şekli Ölçütleri.Spss İn Uygulama Alanları. EKO3207 PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİK Anaküte ve Örneklem, Verilerin Ölçülmesi: Sınıflayıcı ölçek, Sıralayıcı ölçek, Eşit aralıklı ölçek, Oranlı ölçek,tahmin, Hipotez Testleri: Sıfır hipotezinin belirlenmesi, Uygun istatistiksel testin seçilmesi, Örneklem hacmin belirlenmesi, Red bölgesinin tanımlanması,parametrik ve Paremetrik Olmayan İstatistiklerin Varsayımları ve Özellikleri: Parametrik testler, Parametrik olmayan testler,tek Örneklemli Durumlarda Uygunluk Testleri: Ki-Kare uygunluk testi, Kolmogorov Smirnov uygunluk testi, Konum Problemlerine Uygulanan Parametrik Olmayan İstatistik Testleri : Tek örneklem işaret testi, Wilcoxon işaret sıralama testi,tek Örneklem Durumunda Parametrik Olmayan Rassallık Testleri : Diziler testi,parametrik Olmayan Bağlantılı İki Örneklem İstatistik Testleri : İşaret testi, Wilcoxon eş çiftler işaret sıralama testi,mc Nemar testi, üç testin karşılaştırılması,parametrik Olmayan Bağımsız İki Örneklem İstatistik Testleri: Ki-kare bağımsızlık testi, Kolmogorov Smirnov iki

19 örneklem testi,mann- Whitney testi, üç testin karşılaştırılması,parametrik Olmayan Bağlantılı K- Örneklem İstatistik Testleri : Cochran Q testi, Friedman sıralamalar yoluyla çok yönlü varyans analizi,parametrik Olmayan Bağımsız K- Örneklem İstatistik Testleri: Kruskal Wallis sıralamalar yoluyla tek yönlü varyans analizi, parametrik olmayan bağımsız K örneklem Ki Kare testi,sperman Sıralı Korelasyon Katsayısı ve Testi, Kendall Sıralı Korelasyon Katsayısı ve Testi,Kendall Kısmi Korelasyon Katsayısı ve Testi, Kendall Uyum Katsayısı ve Testi IKT 3205 POLİTİK İKTİSAT Kamu Kesiminin Başarısızlığı ve Kamu Tercihi, Kamusal Tercih Teorisinin Gelişimi, Kamu Tercihi ve Mülkiyet Hakları, Regülâsyon, Vergilendirme ve Kamu Girişimi, Piyasa Başarısızlığı ve Politik Başarısızlık, Karar Alma Süreçlerinin Ekonomik Analizi, Arrow Teoremi, Oylama Paradoksu, Medyan Seçim Teorisi, Çıkar Grupları, Bürokrasi Teorisi, Rant Kollama Teorisi, Kamu Tercihine Eleştiriler, Anayasal İktisat, Anayasal İktisadın Teorik Temelleri. MAL3207 DIŞ TİCARET İŞLEM VE VERGİLERİ Dış ticarete ilişkin temel kavramlar, kurallar ve anlaşmalar. Dış ticarette teslim şekilleri: INCOTERMS lerin açıklamaları. Dış ticarette ödeme şekilleri ve kambiyo işlemleri: Peşin ödeme, Mal karşılığı ödeme, Vesaik karşılığı ödeme, Akreditifli ödeme ve Kabul kredili ödeme. Türk Dış Ticaret sistemi: İhracat, İthalat ve Serbest Bölgeler mevzuatı, Dış ticaretle ilgili kurum ve kuruluşlar. Dış ticaret işlem aşamaları ve dış ticarette takip edilen süreç. Dış ticarette kullanılan belgeler. Ekonomik Etkili ve Ekonomik Etkili Olmayan Gümrük Rejimleri. Dış ticarette yönelik mali yükümlülükler. Dış ticarete yönelik teşvikler, devlet yardımları ve krediler. Gümrük vergilerinin gelişimi, teorik esasları, nitelikleri, özellikleri ve etkileri sayılı Gümrük Kanunu nun kapsamı, Gümrük vergisinin temel unsurları: Konusu, Yükümlüsü, Vergiyi doğuran olay, Muafiyet ve istisnalar. Gümrük uygulamalarında Menşe, Kıymet ve Tarife. Gümrük vergisinin tarhı, tebliği, tahakkuku, tahsili ve teminata bağlanması. Gümrük suç ve cezaları; Gümrük uyuşmazlıkları ve çözüm yolları. CAL 3104 ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ Endüstri ilişkileri kavramı ve endüstri ilişkilerinin şekillenmesinde rol oynayan faktörler,endüstri ilişkileri kuramları,endüstri ilişkilerinin gelişim süreci,endüstri ilişkilerinin tarafları,devletin endüstri ilişkilerinin şekillenmesindeki rolü,işçi sendikalarının gelişimi, özellikleri, örgüt yapıları,sendika hakkı kavramı,sendika- siyasi parti ilişkileri,hafta İşveren sendikaları ve işlevleri,toplu pazarlık kavramı ve unsurları,toplu pazarlığın düzeyi,toplu sözleşmelerin süresi, içeriği, toplu pazarlığın değişen yapısı,toplu iş uyuşmazlığının çözümünde barışçı yollar,toplu iş uyuşmazlığının çözümünde grev ve lokavt CAL 3121 KAYITDIŞI SEKTÖR VE İSTİHDAM Kayıtlı sektör ve kayıt dışı sektör kavram ve tanımı, Kayıt dışı sektörü açıklayan maddeler: dualist yapı sınırsız kalkınma modeli ile emek arzı modeli, Kayıtdışı sektörü açıklayan modeller: tampon kurum ve mekanizmalar, Kayıtdışı sektör ve faaliyet alanları, Kayıtdışı sektör ve istihdam boyutları ve ölçümü, Kayıtdışı işgücü piyasasının analizi, Kayıtdışı istihdam özlelikleri ve işgücü rezerv fonksiyonu, Ekonomik kriz, Kayıtdışı istihdam ve ücretler, Kayıtdışı istihdam politika önerileri ve mücadelesi, Küreselleşme sürecinde kayıtdışı istihdam, AB ülkelerinde kayıt dışı iş gücü piyasaları analizi, AB ülkelerinde kayıt dışı istihdama yönelik politik tedbirler, Ülkemizde kayıtdışı istihdamda mücadeleye yönelik politik tedbirler

20 KAM3103 POLİTİK GÜÇLER İktidar, Bürokrasi, Seçkinler, Baskı Grupları, Sosyal Hareketler, Politik Güç ve Tarihsel Değişim,Modern Dönemin Politik Tasarımları, Avrupa da Köylü Savaşları, Felemenk Ayaklanması,1649 İngiliz Devrimi, Amerikan Devrimi, Fransız Devrimi, 1917 Rus Devrimi, Doğu Avrupa da Demokratik Devrim. KAM 3107 DİYALOJİK DEMOKRASİ TEORİLERİ Demokrasi kavramları, Antik Yunan Demokrasisi, Çağdaş Demokrasiler, Liberal Demokrasi, Liberal Demokrasinin Sorunları, Postmodernizm ve Liberal Demokrasinin Krizi, Kimlik/Farklılık politikası ve Demokrasi, Liberal Demokrasinin Özne merkezli Temelinin Eleştirisi, Özne Merkezli Özgürlük Anlayışlarının (Negatif ve Pozitif Özgürlük Anlayışları) Eleştirisi, Özne Merkezli Adalet Anlayışının Elşetirisi, Demokrasi ve Öznelerarasılık, Radikal Demokrasi, Diyalojik Demokrasi, Postmodern Demokrasi. ULU 3103 AB NİN DIŞ İLİŞKİLERİ Egemenlik paylaşımına dayalı bir uluslarüstü sistem olarak Avrupa Birliği., Avrupa Birliği'nin kurumsal yapısı., Bir Değer Dağıtım Sistemi ve entegrasyon olarak AB: Karar almanın etkinlik alanları ve işleyişi., Maastricht ve Amsterdam Anlaşması sonrası AB de ortak dış politika ve güvenlik politikası., AB nin insan hakları politikası çerçevesinde dış ilişkileri, AB nin Akdeniz ülkeleriyle ilişkileri., Asya ve Latin Amerika ile ilişkiler, proje yardımları., AKP ülkeleri ve diğer bölgelerle ilişkiler, proje temelinde işbirliği., Avrupa Birliği'nin Rusya ve Orta Asya ile İlişkileri., Avrupa Birliği'nin doğuya genişlemesi ve genişleme süreci politikaları., Avrupa Birliği nin genişleme politikası, Genişleme Süreci ve Üye Adayı Devletlerle İlişkiler., AB nin Türkiye ile ilişkileri; ekonomik, siyasal, sosyal boyut., AB nin güvenlik ve kimlik politikaları çerçevesinde Türkiye ile ilişkileri, Küresel rekabet ve uluslararası terörle mücadele konularında Avrupa Birliği-ABD ilişkiler. ULU3219 OSMANLI SİYASİ YAPISI Genel Hatlarıyla Osmanlı Tarihi: Kuruluş Dönemi, Genel Hatlarıyla Osmanlı Tarihi: Genişleme Dönemi, Genel Hatlarıyla Osmanlı Tarihi: Durgunluk Dönemi, Genel Hatlarıyla Osmanlı Tarihi: Yıkılış Dönemi, Tanzimat Öncesi Dönemde Osmanlı Siyasi Yapısı, Tanzimat: Modernleşme Arayışları Ve Politik Değişim, Tanzimat Sonrası Dönemde Osmanlı Siyasi Yapısı (aşırı batılılaşma), 19 Yüzyıl Osmanlı Siyasi ve Askeri Yapısının Genel Değerlendirmesi, 19 Yüzyıl Osmanlı Ekonomik ve Mali Yapısının Genel Değerlendirmesi, 20 Yüzyıl Osmanlı Siyasi ve Askeri Yapısının Genel Değerlendirmesi, 20 Yüzyıl Osmanlı Ekonomik ve Mali Yapısının Genel Değerlendirmesi, Dünya Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu, Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Siyasi Yapısı nın Türkiye Cumhuriyeti ne ve Günümüze Bıraktığı Miraslar. EKO3204 İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROLÜ Kalite Kontrolunun Teorik Çerçevesi, İstatistiksel Kalite Kontrolu Teknikleri, Kalite Kontrolunda Kullanılan Bazı Olasılık Dağılımları, Kalite Kontrolunda Örnekleme Teorisi, Shewhart Kontrol Grafiklerinin Yapısı ve Teorik Çerçevesi,Nicel Kontrol Grafikleri,Nitel Kontrol Grafikleri, Shewhart Kontrol Grafiklerinin Eleştirisi ve Alternatif Kontrol Grafiklerin Teorik Çerçevesi,Minitab Paket Programının Genel Özellikleri ve İstatistiksel Süreç Kontrolunda Kullanılan Komutlar,Kümülatif Toplam (CUSUM) Kontrol Grafikleri,Hareketli Ortalama (MA) Kontrol Grafiği,Üstel Ağırlıklı Hareketli Ortalama (EWMA) Kontrol Grafiği,Proses Yeterlilik Çözümlemesi, Minitab da İstatistiksel Süreç Kontroluna İlişkin İstatistiksel Uygulamalar.

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 1. Yarıyıl Dersleri IKT1203 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1001 İŞLETME I Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1401 İŞLETME MATEMATİĞİ I Zorunlu 3 0.00 0 5.00

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I. ULUSLARARASI İLİŞKİLER I (3.0.3) Uluslar arası sistem/ Temel Kavramlar/ Devlet/ Sivil Toplum Örgütleri/

Detaylı

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI D.Kodu.Sınıf l.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS D.Kodu.Sınıf ll.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK)

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) MALİYE ABD YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI Kodu

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL/ GÜZ DÖNEMİ IKT1003 İKTİSADA GİRİŞ İktisat biliminin tanımı, iktisat biliminin yöntemi ve iktisadi kanunlar, iktisadın diğer bilim dallarıyla ilişkisi, İhtiyaç,

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

SINAV TARİHİ SINAV SAATİ 15 KASIM 09:30 Z-05 DERSLİK (İ.Ö.) DERSLİK (N.Ö.) DERSİN KODU / ADI İŞLETME I İŞL100 / ORYANTASYON 18 KASIM 09:30 207 201,206

SINAV TARİHİ SINAV SAATİ 15 KASIM 09:30 Z-05 DERSLİK (İ.Ö.) DERSLİK (N.Ö.) DERSİN KODU / ADI İŞLETME I İŞL100 / ORYANTASYON 18 KASIM 09:30 207 201,206 DERSİN KODU / ADI SINAV TARİHİ SINAV DERSLİK (N.Ö.) DERSLİK () İŞLETME I İŞL100 / ORYANTASYON 18 KASIM 09:30 207 201,206 İŞL101 / İŞLETMEYE GİRİŞ I 20 KASIM 14:30 202,204 203,205 ÇEK307 / SOSYAL PSİKOLOJİ

Detaylı

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 bölüm 1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 1. Kavramsal Çerçeve: Yönetim-Yerinden Yönetim...2 1.1. Yönetim Kavramı...2 1.2. Yerinden Yönetim...4 2. Yerel Yönetimlerin Önemi ve Varlık

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL101 Türk Dili 1 (2+0) Dil, Diller

Detaylı

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30 1. YARIYIL ULS 101 Uluslararası İlişkiler I 6 Z 3 0 3 ULS 103 Siyasi Tarih I 5 Z 3 0 3 SKY 107 Siyaset Bilimi 4 Z 3 0 3 SKY 103 Hukuka Giriş 5 Z 3 0 3 TDİ 101 Türk Dili I 2 Z 2 0 2 YDİ 101 Yabancı Dil

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Giriş... 1 Bölüm 1: İŞLETME KAVRAMI... 3 1.1 Ekonomik Sistem... 3 1.2 Üretim Ögeleri... 4 1.3 Gereksinme ve İstekler... 5 1.3.1 Talep... 6 1.3.2 Mal ve Hizmet... 7 1.3.3 Tüketim ve Tüketici...

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi

Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin - Koordinatörü Dersi Verenler - Dersin - Yardımcıları

Detaylı

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR 11 1.1. İktisat Biliminin Temel Kavramları 12 1.1.1.İhtiyaç, Mal ve Fayda 12 1.1.2.İktisadi Faaliyetler 14 1.1.3.Üretim Faktörleri 18 1.1.4.Bölüşüm

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

Geleneksel ve yeni maliye karşılaştırılması, Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde vergi sistemleri ve maliye politikasında değişim.

Geleneksel ve yeni maliye karşılaştırılması, Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde vergi sistemleri ve maliye politikasında değişim. Kamu Maliyesi I / MLY101 Kamu sektörü ve kamu hizmetlerinin incelenmesi, Kamu harcamalarının nitel ve nicel gelişimi, karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, Kamu gelirlerinin tanımlanması, vergi teorisinin

Detaylı

MUAFİYET TOBLOSU SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2016 MÜFREDAT

MUAFİYET TOBLOSU SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2016 MÜFREDAT MUAFİYET TOBLOSU SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2016 MÜFREDAT I.YARIYIL Dersin Kodu Fakültemizdeki 9100.019901 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2 2 9100.019903 Türk Dili 1 2 2 9100.019905 Yabancı

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ Doktora Uzmanlık Alanı MLY898 3 3 + 0 6 Bilimsel araştırmarda ve yayınlama süreçlerinde etik ilkeler. Tez yazım kuralları,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

MLY104 Muhasebe I 1 Z 4 0 4 4

MLY104 Muhasebe I 1 Z 4 0 4 4 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS-BANKACILIK SİGORTACILIK MALİYE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve AITB191 İnkılap Tarihi I 1 Z 2 0 2 2 İnkılap tarihinin

Detaylı

LİSANS PROGRAMI İŞLETME

LİSANS PROGRAMI İŞLETME İŞLETME 1 MATEMATİK I 2 İKTİSADA GİRİŞ I 3 GENEL MUHASEBE I 4 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 5 İŞLETME İLKELERİ 6 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 1 MATEMATİK II 2 İKTİSADA GİRİŞ II 3 GENEL MUHASEBE II 4 BORÇLAR HUKUKU

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi 1. Yarıyıl (Güz) T.C. 101 Genel Muhasebe 4 (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü - (NÖ)

Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü - (NÖ) 20142015 Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü (NÖ) İKT4525 [69] [S4] [1] Uluslararası Politik Ekonomi İKT4513 [88] [S4] [1] Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları KAY1805 [255] [S1] [2] İKT2003 [170] [S2]

Detaylı

Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT

Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT Dersi Alan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Y.Y D.Kodu Eşlenik Ders Eş.Kod 1 IKT 1001 İKTİSADA GİRİŞ I Ekonometri 1 IKT 1001 İKTİSADA

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE ve VERGĠ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ MUHASEBE ve VERGĠ UYGULAMALARI PROGRAMI 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL Türk Dili I

Detaylı

GENEL İKTİSAT I Tekrara Kalan ve İlk Kez Alan Öğrenciler: IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini almalarına,

GENEL İKTİSAT I Tekrara Kalan ve İlk Kez Alan Öğrenciler: IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini almalarına, İKTİSAT BÖLÜMÜ I.YARIYIL 0502101 0552101 GENEL İKTİSAT I IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini 0502102 0552102 0502103 0552103 0502104 0552104 0502105 0552105 0502106 0552106 0502121 0552121 0502122 0552122

Detaylı

Maliyet Muhasebesi I (147) A11-A Pazartesi İşletme İktisat Uluslararası İlişkiler

Maliyet Muhasebesi I (147) A11-A Pazartesi İşletme İktisat Uluslararası İlişkiler 25.01.2016 Pazartesi 09:00 Betimsel İstatistik (202) D20- Çok Değişkenli İstatiksel Analiz A2-A4 İstatistik I D13-D14 Güncel Sosyal Politikaları Gelişmeleri A1 Yöneylem Araştırması I (140) A7- A8 Envanter

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl DERSLERİ 1804111 Genel Hukuk Bilgisi 2 0 0 2 2 2 Zorunlu Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

KPSS LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI

KPSS LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI 2012 - LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI Genel Yetenek 1) Türkçe %50 2) Matematik %50 a) Sözcük bilgisi %5 a) Sayılarla işlem yapma %10 b) Dil bilgisi %10 b) Matematiksel ilişkilerden yararlanma

Detaylı

Maliye Programı Ders İçerikleri

Maliye Programı Ders İçerikleri Maliye Programı Ders İçerikleri I.YARIYIL DERSLERİ Türk Dili I 2+0 2 Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşmanın

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Öğretim Görevlisi Serkan

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi I Bu derste kavramlar ve Osmanlı yenileşmesi, Avrupa daki gelişmeler,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI Eğitim programımıza; SPK sınavlarına hazırlananlar; Bankaların Hazine Fon Yönetimi,Risk

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Onur KÖPRÜLÜ Giriş... 1 1.1. Güdü, İhtiyaçlar ve Maslow un İhtiyaçlar

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK ve SİGORTACILIK PROGRAMI 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ Ekonomiye Giriş

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan araştırma

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 Muhasebe kavramı (Tanımı, Gelişimi, Bölümleri ve Muhasebe Bilgi Sistemi),

Detaylı

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: Maliye PROGRAMIN TANIMI: Maliye Tezsiz Yüksek Lisansı programının amacı; kamu ve özel sektör sistemi içerisindeki problemleri ve ihtiyaçları analiz edebilecek,

Detaylı

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim Ve Organizasyon Bölümü I. GÜZ YARIYILI ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 3 1 0 1 İKTİSADA GİRİŞ* Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 1 3 İKTİSAT I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 3 SİYASET BİLİMİ I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 5 TOPLUM BİLİMİ I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 7 HUKUKUN TEMEL

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2.

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Ekonominin Tanımı... 3 1.3. Ekonomi Biliminde Yöntem... 4 1.4.

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YEREL YÖNETİMLER DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YEREL YÖNETİMLER DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YEREL YÖNETİMLER DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ I.YARIYI 422621001 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 2 1 2 Avrupa da reform, Rönesans, aydınlanma

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU ve TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Makro Ekonominin Doğuşu 12 1.1.1.Makro Ekonominin Doğuş Süreci 12 1.1.2.Mikro ve Makro Ekonomi Ayrımı 15 1.1.3.Makro Analiz

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR VEBAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ I. -YENİ TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR-3 II. -YENİ TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-7 III. -YENİ TİCARET KANUNU NUN

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 11: Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İşletme Bölümü nün 8 yarıyıllık ders planında

Detaylı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 15.06.2015 Pazartesi 13:00 STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME MALİYET MUHASEBESİ II İLKNUR ULUSLARARASI FİNANSA GİRİŞ CELAL T. KAMU YÖNETİMİ KÜRŞAD H. İKTİSADA

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 20.05.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 20.05. T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI Fakültemiz Fakülte Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet UZUN başkanlığında toplandı.

Detaylı

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat ANAYASA HUKUKU 0102213 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

MALİYE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MALİYE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER DERS DERS ADI DERS İÇERİĞİ KODU IKT1003 İKTİSADA GİRİŞ İktisat biliminin tanımı, iktisat biliminin yöntemi ve iktisadi kanunlar, iktisadın diğer bilim dallarıyla

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL ISL 101 İKTİSADA GİRİŞ 1 2 0 2 4 ISL 103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 1 3 0 3 4 ISL 105 GENEL MUHASEBE 1 3 0 3 5 ISL

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL (GÜZ)

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL (GÜZ) BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi Örgün 1. YARIYIL (GÜZ) 14İŞY103 Genel Muhasebe (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

EKONOMİ ve FİNANS DERS İÇERİKLERİ

EKONOMİ ve FİNANS DERS İÇERİKLERİ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL I.YARIYIL EKONOMİ ve FİNANS DERS İÇERİKLERİ ISL505 Yönetimsel İktisat (3,0) 6 AKTS Temel Mikro Ekonomik ve Makro Ekonomik kavramlar boyutu incelemektedir. Mikro Ekonomik Analiz

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ I. GÜZ YARIYILI (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili I (2+0) Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri

Detaylı

1. Giriş Giriş...19

1. Giriş Giriş...19 İÇİNDEKİLER ikinci baskıya önsöz...v birinci baskıya önsöz...vıı İÇİNDEKİLER... Xı BİRİNCİ KİTAP ANALİZİN ÇERÇEVESİ I. YÖNTEM SORUNLARI...3 1. Giriş...3 2. Neden yöntem tartışıyoruz?...4 3. Mantıki Bilimler

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 1 2. FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI... 2 2.1. Yatırım Kararları... 2 2.1. Finansman Kararları... 3 2.1. Dividant Kararları... 4

Detaylı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Sağlık Kurumları İşletmeciliği SKI701 1 3 + 0 8 İşletme ile ilgili temel

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MAKRO İKTİSADİ ANALİZ Ders No : 0020060027 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

1 TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ

1 TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ 11 1.1. Osmanlı Devleti nde Vergi Sistemi 12 1.1.1. Osmanlı Devleti nde Öşür Vergisi 12 1.1.2. Osmanlı Devleti nde Haraç Vergisi 13 1.1.3.

Detaylı

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...xiii ÖN SÖZ... xv TABLOLAR LİSTESİ... xvii ŞEKİLLER VE GRAFİKLER LİSTESİ... xix BİRİNCİ BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ 1. Bankacılık Faaliyet Alanları... 1 1.1. Mevduat

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-I ATİ101 Osmanlı

Detaylı

ISP101 Genel Muhasebe 1 Z 3 1 4 6

ISP101 Genel Muhasebe 1 Z 3 1 4 6 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ AITB191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 Z 2 0 2 2 Türk İnkılâbıyla

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORANİZASYON BÖLÜMÜ KOOPERATİFÇİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORANİZASYON BÖLÜMÜ KOOPERATİFÇİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORANİZASYON BÖLÜMÜ KOOPERATİFÇİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-100 GENEL İŞLETME - 3+0=3 / AKTS 3 İşletme ve işletmecilik

Detaylı

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6 İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Araştırma Yöntemleri ISL727 Araştırma süreci (problem belirleme, araştırma konusu ve hipotezni oluşturma,

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ 1.Finansal Yönetim Olgusu... 1 1.1. Finans Bilimi... 1 1.2. Neden Finans Yöneticisine İhtiyaç Var?... 1 Karar Süreçleri) 1.3. Finans Yöneticisinin

Detaylı

TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI

TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI hazırlananlar ile konuya ilgi duyan herkes katılabilir Program,Değerleme Uzmanlığında yer alan 5 Modülden oluşmuş

Detaylı

T+U Saat Doğal Kaynaklar Ve Çevre Ekonomisi Ön Koşul Dersleri. Dersin Adı Kodu Yarıyılı. Türkçe Seçmeli

T+U Saat Doğal Kaynaklar Ve Çevre Ekonomisi Ön Koşul Dersleri. Dersin Adı Kodu Yarıyılı. Türkçe Seçmeli Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi Doğal Kaynaklar Ve Çevre Ekonomisi 7 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri AKTS Dersin Dili Dersin Türü Dersi Veren Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin İçeriği

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KUR FARKI KAVRAMI, MAHİYETİ VE MUHASEBE STANDARTLARINDA KUR FARKLARI I. DÖVİZLİ İŞLEMLERİN TÜRK EKONOMİSİ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V VERGİ HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAM VE TANIMLAR...1

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Güz Dönemi. HUK233 İdare Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Güz Dönemi. HUK233 İdare Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok . Sınıf Güz Dönemi Teori HUK İdare Hukuku I 4 İdare hukukuna giriş İdare hukukunun kaynakları Hukuk devleti ve eşitlik 4 Merkezi idare Yerel yönetimler İdari özerklik 7 Büyükşehir belediyeleri Kamu iktisadi

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu Öğretim Planı 1. Yarıyıl AIT181 TBT181 Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 2 0 0 2 2 Zorunlu 1 2 0 2 2 TUR181 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2 YDL183

Detaylı